Διδακτικές αρχές στα Προγυμνάσματα του Αίλιου Θέωνα Η περίπτωση του Διηγήματος Βουβονίκος Βασίλειος, Φιλόλογος, Μ.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διδακτικές αρχές στα Προγυμνάσματα του Αίλιου Θέωνα Η περίπτωση του Διηγήματος Βουβονίκος Βασίλειος, Φιλόλογος, Μ.Α."

Transcript

1 Διδακτικές αρχές στα Προγυμνάσματα του Αίλιου Θέωνα Η περίπτωση του Διηγήματος Βουβονίκος Βασίλειος, Φιλόλογος, Μ.Α., Κολλέγιο Ψυχικού Περίληψη Ως Προγυμνάσματα ορίζονται οι προφορικές και γραπτές «φιλολογικές» ασκήσεις που αγκάλιαζαν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης από την ύστερη αρχαιότητα, τη Ρώμη, το Βυζάντιο, τη Δύση και τον 18 ο αιώνα. Χρονολογικά εντοπίζονται σε μια περίοδο (τέλη 1 ου αι, μ.χ.-αρχές 2 ου αι. μ.χ. κ.ε.) στην οποία αναπτύσσονται ρητορικές τεχνικές διαφορετικές από τα κλασικά κείμενα ρητορικής του Αριστοτέλη, του Κικέρωνα και του Κοϊντιλιανού. Ο Αίλιος Θέωνας, σοφιστής που έζησε στην Αλεξάνδρεια μάλλον στα μέσα του 1 ου αι. μ.χ. ή και λίγο αργότερα, συγγράφει την πρώτη χρονολογικά πραγματεία για τα προγυμνάσματα. Αυτή αποτέλεσε χρήσιμη πηγή για τους μεταγενέστερους θεωρητικούς, τον Ερμογένη, τον Αφθόνιο, τον Νικόλαο Μύρωνα και ενδεχομένως τον Κοϊντιλιανό. Στην εισήγηση αυτή θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε τις διδακτικές αρχές που διακρίνονται στο προγύμνασμα του Διηγήματος, μιας και είναι το μοναδικό κείμενο που απευθύνεται περισσότερο σε δασκάλους παρά σε σπουδαστές της ρητορικής. Είναι ξεχωριστό, επίσης, διότι είναι το μόνο που κάνει λόγο για μεθόδους διδασκαλίας (ανάγνωση και ακρόαση εξεχόντων κειμένων, ασκήσεις παράφρασης, εμπλουτισμού ή αναίρεσης των βασικών ιδεών του κειμένου βάσει υποδειγματικών παραδειγμάτων του δασκάλου, απομνημόνευση από τους μαθητές αξιόλογων αποσπασμάτων, καθοδήγηση από το δάσκαλο ως προς τη σωστή διάταξη των παραγράφων, ενίσχυση της επιχειρηματολογίας των μαθητών και υιοθέτηση ύφους δόκιμου σε σχέση με το περιεχόμενο του εκάστοτε κειμένου). Ο «παραδειγματικός» λόγος του συγγραφέα τον καθιστά ιδιαίτερο, αλλά ταυτόχρονα, μέσω της σχολαστικής του προσέγγισης, και παιδαγωγικά αρτιότατο, σε θέματα που μεταγενέστεροι θεωρητικοί της παιδαγωγικής πράξης τον επιβεβαιώνουν. Λέξεις κλειδιά: Θέων, προγύμνασμα, διήγημα. ISSN

2 Εισήγηση Με τα Προγυμνάσματα 1 βρισκόμαστε στο χώρο της ρητορικής πρακτικής, θεωρούμενα ως θεμελιώδης βαθμίδα της ρητορικής σχολικής λειτουργίας. Δεν πρέπει, βέβαια, να παραβλέπεται ότι πολλοί συγγραφείς συλλογών Προγυμνασμάτων συνδύαζαν μερικές φορές θεωρητικές οδηγίες με παραδείγματα ασκήσεων. Οι μαθητές εκείνοι, που στην ύστερη αρχαιότητα και στο Βυζάντιο μετά το τέλος των μαθημάτων της Γραμματικής και την ανάγνωση των ποιητών διδάσκονταν τη ρητορική, υποβάλλονταν αρχικά στην προπαιδεία των Προγυμνασμάτων. Ως τέτοια ορίζονται οι προφορικές και γραπτές «φιλολογικές» ασκήσεις που αγκάλιαζαν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης από την ύστερη αρχαιότητα, τη Ρώμη, το Βυζάντιο, τη Δύση και τον 18 ο αιώνα. Η βασική τους παιδαγωγική αρχή συνίσταται στο ότι δεν έπρεπε να επιβαρύνεται ο αρχάριος με το να του προσφέρεται με μιας το απέραντο υλικό της Ρητορικής. Αυτό έπρεπε να γίνει μόνο τμηματικά. Χρονολογικά εντοπίζονται σε μια περίοδο (τέλη 1 ου αι, μ.χ.-αρχές 2 ου αι. μ.χ. κ.ε.) στην οποία αναπτύσσονται ρητορικές τεχνικές διαφορετικές από τα κλασικά κείμενα ρητορικής του Αριστοτέλη, του Κικέρωνα και του Κοϊντιλιανού. Ο Αίλιος Θέωνας, σοφιστής που έζησε στην Αλεξάνδρεια μάλλον στα μέσα του 1 ου αι. μ.χ. ή και λίγο αργότερα, 2 συγγράφει την πρώτη χρονολογικά πραγματεία για τα προγυμνάσματα. Αυτή αποτέλεσε χρήσιμη πηγή για τους μεταγενέστερους θεωρητικούς, τον Ερμογένη (2 ος αι. μ.χ.), τον Αφθόνιο (4 ος αι. μ.χ.), τον Λιβάνιο (4 ος αι. μ.χ.), τον Νικόλαο Μύρωνα (5 ος αι. μ.χ.) και ενδεχομένως τον Κοϊντιλιανό. Τα δώδεκα είδη των Προγυμνασμάτων, που η διδασκαλία τους ήταν πρώτη στο κανονικό πρόγραμμα, ακολουθούσαν πάντα την παρακάτω σειρά: μύθος, διήγημα, χρεία, γνώμη, ανασκευή-κατασκευή, κοινοί τόποι, εγκώμιο, σύγκριση, ηθοποιία, έκφραση, θέση και νόμου εισφορά. Η εργασία σε κάθε είδους Προγύμνασμα για να είναι πλήρης έπρεπε να ακολουθεί, κατά τον Αφθόνιο, την διαδικασία: προοίμιο, διήγηση, διαίρεση, αντίθεση (επιχειρηματολογία), λύση και επιχειρηματολογία. Το Διήγημα είχε σκοπό να ασκήσει τον μαθητευόμενο στο να διηγείται και να πραγματεύεται ένα μεμονωμένο γεγονός, σε αντίθεση με την διήγηση που περιέχει μια σύνθετη εξέλιξη 1 Ο Νικόλαος ο Μύρων (iii, σελ. 449, 3) δίνει τον εξής ορισμό για τα προγυμνάσματα: «προγύμνασμά ἐστι καθόλου ἄσκησις μετρίων πρὸς μειζόνων ἐπίρρωσιν πραγμάτων ῥητορικὸν δὲ προγύμνασμά ἐστιν εἰσαγωγικὴ τριβὴ διὰ λὸγων τῶν κατὰ τὴν ῥητορικὴν μερῶν καὶ εἰδῶν, χρήσιμά τινα προασκουμένη». 2 Ο Heath προτείνει ως πιθανή χρονολογία για τον Θέωνα τον 5 ο αι. μ.χ. ISSN

3 πράξεων. Τα έξι συστατικά του στοιχεία είναι: το πρόσωπο που δρα, η πράξη, ο χρόνος, ο τόπος, ο τρόπος και η αιτία. Τα τέσσερα προτερήματά του αποτελούν η σαφήνεια, η συντομία, η πιθανότητα (δηλαδή η αξιοπιστία) και ο των ονομάτων ελληνισμός (δηλ. η αποφυγή μη ελληνικών ονομάτων). 3 Ο Θέων στα έξι παραπάνω συστατικά του ολοκληρωμένου Διηγήματος (τελεία διήγησις) συμπληρώνει στο καθένα σχολαστικότατες επιμέρους λεπτομέρειες ώστε να τα καταστήσει απολύτως σαφή: για παράδειγμα στην περίπτωση του τρόπου αναφέρει τους δύο πιο βασικούς: εκουσίως και ακουσίως, οι οποίοι υποδιαιρούνται σε τρεις περιπτώσεις. Ο εκούσιος τρόπος σε ἀγνοίᾳ, τύχῃ και ἀνάγκῃ, ενώ ο ακούσιος σε βίᾳ, λάθρα και ἀπάτῃ. Στη συνέχεια αναφέρεται στα τρία πρώτα μόνο προτερήματα του Διηγήματος. Ο λόγος του πλέον γίνεται παραδειγματικός. Στην περίπτωση της σαφήνειας αξιοποιεί τον Όμηρο και τον Θουκυδίδη. 4 Ο Όμηρος ως θετικό παράδειγμα σαφήνειας και συντομίας, ενώ ο Θουκυδίδης ως περίπτωση που ο παρεκβατικός λόγος του μπορεί να γίνει ασαφής και δυσμνημόνευτος. Βέβαια, εξισορροπεί το θέμα της παρέκβασης θεωρώντας την ένα είδος «αναπαύσεως της διανοίας». 5 Στο σημείο αυτό ο Θέων αξιοποιεί κατά κόρον ρηματικά επίθετα επιθυμώντας να γίνει διδακτικότερος. Ακολούθως γίνεται εξαιρετικά σχολαστικός στην περίπτωση της λεκτικής σαφήνειας, παρέχοντας παραδείγματα ονομάτων προς αποφυγή: τα ποιητικά, τα πεποιημένα, τα τροπικά, τα αρχαία, τα ξένα και τα ομώνυμα. Εδώ ο λόγος του Θέωνα γίνεται εξαντλητικά αναλυτικός και παραδειγματικός, με συγκεκριμένες για κάθε περίπτωση, αλλά και ειδικές παραπομπές σε εξωκειμενικές αναφορές που υποστηρίζουν τα γραφόμενά του, όπως ο Κατά Αριστοκράτους του Δημοσθένη. 6 Ο Θουκυδίδης επανέρχεται ως παράδειγμα προς αποφυγή στην περίπτωση των υπερβατών. Ο Δημοσθένης στον λόγο του Κατά Μειδίου θεωρείται περίπτωση σύγχυσης λόγω των επάλληλων πτώσεων, πράγμα που καθιστά δυσδιάκριτα τα πρόσωπα. Στην ίδια κατηγορία εμπίπτει και ο Ηρόδοτος. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Θέων χρησιμοποιεί ιστοριογραφικά παραδείγματα χωρίς συγκεκριμένη παραπομπή, πράγμα που δηλώνει μια ευρύτερη ίσως κατάκτησή τους. Από την άλλη, οι αναφορές στον Δημοσθένη είναι πιο συγκεκριμένες, 3 H.Hunger, A, Walz, 184, 4-185, 7. 5 Walz, 185, Walz, 186, 7-8. ISSN

4 πιθανώς λόγω της υιοθέτησης αντίστοιχων κειμένων στην προπαρασκευαστική ρητορική πρακτική. Ο Θέων συσχετίζει την αρετή της συντομίας του Διηγήματος με τη σήμανση του «καιρίου τῶν πραγμάτων». 7 Το καίριον σχετίζεται με την έκταση βεβαίως, η οποία οφείλει να είναι μετριασμένη. Εδώ αντιπαραβάλλει το παράδειγμα της ιστορικής διήγησης που οφείλει να είναι εκτενέστερη, αλλά και να προβαίνει σε αφηγηματική επεξεργασία και δευτερευόντων πραγμάτων. Το Διήγημα πρέπει να παραμένει στα κεφαλαιωδέστερα. Στο σημείο αυτό υπεισέρχεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, προκειμένου να οριοθετήσει την αρετή της συντομίας, και σε λεκτικές επιλογές που οφείλει να αποφεύγει ο Διηγούμενος. Συγκεκριμένα, επιμένοντας σε δεοντολογικές διατυπώσεις, αναφέρεται στην ανάγκη να υιοθετούνται απλές λέξεις, χωρίς την υπερβολή των συνωνύμων. Ο Β Ολυνθιακός του Δημοσθένη λειτουργεί εδώ ως αντιπαράδειγμα. Ταυτόχρονα όμως ο Θέων διατυπώνει την επιφύλαξή του, μήπως η αναγκαιότητα της συντομίας οδηγήσει στην ασάφεια ή σε κάποιου είδους «ιδιωτισμό». 8 Τέλος για την εξασφάλιση της πιθανότητας, δηλαδή της αξιοπιστίας, ο Θέων ανατρέπει τα μέχρι στιγμής ειωθότα, και αξιοποιεί ως θετικό ένα παράδειγμα από την Ιστορία του Θουκυδίδη. Εδώ, περισσότερο από τις προηγούμενες φορές, στέκεται με τρόπο εξαντλητικό, προκειμένου, όχι μόνο να αποσαφηνίσει την καθαρότητα, αλλά και να την οριοθετήσει. Ενδιαφέρον μεγάλο παιδαγωγικό παρουσιάζει η μέριμνα του συγγραφέα μας να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες-συμβουλές για την απαγγελία του Διηγήματος στον πιθανό υποψήφιο ρήτορα. Ο λόγος του παραμένει παραδειγματικός, αυτή τη φορά με μεγαλύτερη ακρίβεια. Δίνει έμφαση σε τεχνικές λεπτομέρειες, όπως στον τρόπο της επιφώνησης. Ο «εκθετικός», λοιπόν, λόγος του Διηγήματος ως γύμνασμα ολοκληρώνεται στην περίπτωση του Θέωνα με κάποιες τελευταίες αφηγηματολογικές οδηγίες, όπως η αφήγηση in medias res. Τα Προγυμνάσματα του Θέωνα είναι το μοναδικό κείμενο που απευθύνεται περισσότερο ίσως σε δασκάλους παρά σε σπουδαστές της ρητορικής. Είναι ξεχωριστό, επίσης, διότι είναι το μόνο που κάνει λόγο για μεθόδους διδασκαλίας (ανάγνωση και ακρόαση εξεχόντων κειμένων, ασκήσεις παράφρασης, εμπλουτισμού ή αναίρεσης των βασικών ιδεών του κειμένου βάσει υποδειγματικών παραδειγμάτων του δασκάλου, απομνημόνευση από τους μαθητές αξιόλογων αποσπασμάτων, καθοδήγηση από το δάσκαλο ως προς τη σωστή διάταξη των παραγράφων, 7 Walz, 189, Walz, 190, 15. ISSN

5 ενίσχυση της επιχειρηματολογίας των μαθητών και υιοθέτηση ύφους δόκιμου σε σχέση με το περιεχόμενο του εκάστοτε κειμένου). Δεν παραβλέπει να συμβουλεύσει τους δασκάλους για τη δημιουργική χρησιμοποίηση των προγυμνασμάτων σε σχολικό περιβάλλον και τους στόχους που οι δάσκαλοι οφείλουν να επιτύχουν με τις ασκήσεις αυτές. 9 Το πιο καινοτόμο ίσως συμπέρασμα του Θέωνα είναι η ανάγκη οι δάσκαλοι να αξιοποιήσουν τα δημιουργικά στοιχεία της προσωπικότητας των μαθητών και να περιορίσουν κατά το δυνατόν τις αδυναμίες τους. 10 Ο «παραδειγματικός» ιδιαίτερα λόγος του συγγραφέα στο προγύμνασμα του Διηγήματος τον καθιστά ιδιαίτερο, αλλά ταυτόχρονα, μέσω της σχολαστικής του προσέγγισης, και παιδαγωγικά αρτιότατο, σε θέματα που μεταγενέστεροι θεωρητικοί της παιδαγωγικής πράξης τον επιβεβαιώνουν. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω την εισήγηση αυτή με το λόγο του ίδιου του συγγραφέα που πραγματικά αποσαφηνίζει τη βασικότερη ίσως παιδαγωγική αρχή που διαπνέει τα Προγυμνάσματά του: «Ταῦτα μὲν οὖν παρεθέμην, ἵνα ἡμεῖς εἰδῶμεν, ὅτι πάνυ ἐστὶν ἀναγκαῖον ἡ τῶν γυμνασμάτων ἄσκησις οὐ μόνον τοῖς μέλλουσι ῥητορεύειν, ἀλλὰ καὶ εἴ τις ἢ ποιητῶν ἢ λογοποιῶν ἢ ἄλλων τινῶν λόγων δύναμιν ἐθέλει μεταχειρίζεσθαι. Ἔστι γὰρ ταῦτα οἱονεὶ θεμέλια πάσης τῆς τῶν λόγων ἰδέας, καὶ ὡς ἂν αὐτά τις ὑπάγηται τῇ τῶν νέων ψυχῇ, ἀνάγκη τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ μετὰ ταῦτα συμβαίνειν». 11 Το προγύμνασμα είναι αυτό που θα προσφέρει συγκρότηση στο επιχείρημα. Θεωρείται θεμελιωδέστατο, όχι μόνο ως ένα σχολικό-προπαρασκευαστικό επίπεδο, αλλά και ως ψυχική υπαγωγή του νέου σε έναν τρόπο τελικά του σκέπτεσθαι, μια έννοια πραγματικά σε ανεπάρκεια στην εποχή μας. 9 Spengel, 70, 30-71, 8: «Διόπερ χρὴ πρὸς τοῖς εἰρημένοις καὶ αὐτὸν τὸν διδάσκαλον ἀνασκευάς τινας καὶ κατασκευάς κάλλιστα ποιησάμενον προστάξαι τοῖς νέοις ἀπαγγεῖλαι, ὅπως τυπωθέντες κατὰ τὴν ἐκείνων ἀγωγὴν μιμήσασθαι δυνηθῶσι ἐπειδὰν δὲ γράφειν καὶ αὐτοὶ ἱκανοὶ γένωνται, ὑπαγορευτεόν μὲν αὐτοῖς τὴν τάξιν ταῶν κεφαλαίων καὶ τῶν ἐπιχειρημάτων, σημαντέον δὲ καὶ ταὸν καιρὸν τῆς παρεκβάσεως καὶ τῆς αὐξήσεως καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων, δῆλον δὲ ποιητέον καὶ τὸ ἦθος τοῦ προβλήματος ἐπιμελητέον δὲ καὶ τῆς συνθέσεως τῶν ὀνομάτων, πάντα διδάσκοντα ἐξ ὧν διαφεύξονται». 10 Spengel, 72, 16-26: «Ἐπεὶ δὲ οὐ πάντες πρὸς πάντα πεφύκαμεν, ἀλλ οἱ μὲν τῶν παθῶν ἀπολείπονται, περὶ δὲ τὰ ἤθη μᾶλλον κατορθοῦσι, οἱ δ ἀνάπαλιν, οἱ δ ἀμφοῖν ὑστεροῦσι, τὰ δὲ ἐνθυμήματα ἄμεινον ἐργάζονται, πειρατέον τὰ μὲν φυσικὰ πλεονεκτήματα αὔξειν, τὰ δὲ ἐλλείποντα ταῖς αὐξήσεσι ἀναπληροῦν, ἵνα δυνηθῶμεν μὴ μόνον τὰ μεγάλα προβλήματα καλῶς λέγειν ὡς Αἰσχίνης, μηδὲ τὰ μικρὰ ὡς Λυσίας, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἀμφότερα παρασκευὴν ἐχωμεν, ὡς Δημοσθένης. Ἐπὶ πᾶσι δὲ καὶ τὴν προσήκουσαν ὑπόκρισιν ἑκάστῃ τῶν λόγων ἰδέᾳ πειρατέον ἐκμανθάνειν». 11 Spengel, 70, ISSN

6 Βιβλιογραφία Άρθρα Heath, M. (2002/3), Theon and the History of Progymnasmata, Greek, Roman and Byzantine Studies, Vol 43, Miletti, L. (2008), Herodotus in Theon s Progymnasmata: the confutation of mythical accounts, Museum Helveticum, Vol 65, Βιβλία Τσάμπης, Γ.Ξ. (1999). Η παιδεία στο χριστιανικό Βυζάντιο. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης. Hunger Herbert (1991), Βυζαντινή Λογοτεχνία, Η Λόγια Κοσμική Γραμματεία των Βυζαντινών, Τόμος Α, ΜΙΕΤ. Kennedy, G.A. (2003). Progymnasmata. Greek Textbooks of Prose Composistion and Rhetoric. Atlanta: Brill. Patillon, M. & Bolognesi G. (1997). Aelius Théon. Progymnasmata. Paris: Les Belles Lettres. Spengel Leonardus ( ), ed., Rhetores Graeci. Vol. II, Leipzig: Teubner. Walz Christian ed. ( )., Rhetores Graeci. London. Ανατύπωση Osnabrück: Zeller, ISSN

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΤΝΣΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr 2 3 4 Περίληψη γραπτού Λόγου Σι είναι η περίληψη; Είναι η συνοπτική και περιεκτική απόδοση, σε συνεχή λόγο, ενός κειμένου. Είναι ένα νέο κείμενο, που,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!»

Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Ποια γνώση έχει πιο μεγάλη αξία; «Η γνώση για τον δάσκαλο της σχολικής μας τάξης, κύριε!» Δρ. Λεωνίδας Χ. Μπόμπας Συγκριτικός της Εκπαίδευσης Δ/ντής Σπουδών «Νέα Εκπαιδευτήρια-Γ. Μαλλιάρα» Προλογικές διασαφηνίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ*

Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ* Α. Πολίτης. 'Υποσημειώσεις καί παραπομπές 183 πέμπουμε γενικώς και αόριστα στην εργασία απ' όπου αντλούμε, κι όχι στο σημείο που βρίσκεται η πληροφορία: τερτίπια μικροτεμπελιάς που συνήθως φανερώνουν περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΒιβΑίο δασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης ΚοΑιόπουιϊος Ομόημοδ Καθηγηιή$ Ιάκωβος Μιχαηίϊίδη$ Επίκουροδ Καθηγητήδ, ΑΠΘ Αθανάσιος ΚαΛΛιανιωχηδ ΣχοήΙικόδ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΣΜΟΣ Από τον Κύκλο της Βιέννης στον Davidson Κείμενα των Hahn Neurath Carnap Schlick Quine Davidson Επιστημονική επιμέλεια Γιώργος Ρουσόπουλος E-BOOK ΠANEΠIΣTHMIAKEΣ EKΔOΣEIΣ KPHTHΣ Iδρυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12.

Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Ζητήματα Επικοινωνίας, Ειδικό Αφιέρωμα «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας», 2007, 6, 5-12. Πρόλογος Αφιερώματος «Αγωγή και Εκπαίδευση στα Μέσα Επικοινωνίας» Μπετίνα Ντάβου Στο άκουσμα του όρου

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό της φοιτήτριας: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΑΘΗΝΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

308 Βιβλιοκρισίες. Επίτιμη Διευθύντρια του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης Θεσσαλονίκη ΝΕΛΛΗ ΜΕΛΙΔΟΥ-ΚΕΦΑΛΑ

308 Βιβλιοκρισίες. Επίτιμη Διευθύντρια του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας-Θράκης Θεσσαλονίκη ΝΕΛΛΗ ΜΕΛΙΔΟΥ-ΚΕΦΑΛΑ 308 Βιβλιοκρισίες ται λίπασμα στους οπωρώνες που συχνά συνδυάζονταν με τα βυρσοδεψεία και αποτελούσαν συμπληρωματική απασχόληση, όπως στο χωριό Πεδουλάς. Μολονότι το χρονολογικό κριτήριο αποτελεί την οργανωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων για το σχ. έτος 2014-2015» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα