ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ"

Transcript

1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡ.ΕΞΟΠΛ.& ΛΕΙΤ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SSP /TARGET2 (IC M ) Σαράντης Σακαρίδης Αθήνα,Ιούλιος 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SWIFTNet ΤΟΥ TARGET2 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ICM 6 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SWIFT ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ICM 7 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (URLs) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ICM 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ SAB-PC ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ICM 7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ FIREWALL ΓΙΑ ΤΟ SWIFTNet Browse Service ICM 8 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SAB-PC / ICM 9 Εναλλακτική µορφή λειτουργίας του WebStation 10 Προδιαγραφές για SWIFTNet passwords 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ FIN-Copy Mode / Y-Copy 11 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ FIN-Copy 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 14 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Oπως είναι ήδη γνωστό, το τραπεζικό σύστηµα της Ελλάδας θα ενταχθεί σύντοµα (Μάιος 2008) στο περιβάλλον του Target2, γνωστού και ως SSP (Single Shared Platform), το οποίο αποτελεί την µετεξέλιξη του υφισταµένου συστήµατος Target. Η Τράπεζα της Ελλάδος, στα πλαίσια του συντονιστικού και καθοδηγητικού της ρόλου στο ως άνω έργο, οργανώνει σειρά ενηµερωτικών συναντήσεων και σεµιναρίων, προκειµένου να υποστηρίξει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Ελληνική Τραπεζική Κοινότητα στην µετάβασή της στο νέο αυτό περιβάλλον. Το συγκεκριµένο σεµινάριο έχει σκοπό την ενηµέρωση των Τραπεζών σχετικά µε την διενέργεια των απαραίτητων δοκιµών χρηστών (User Tests). Για το θέµα αυτό είναι ήδη διαθέσιµο και έχει διανεµηθεί σχετικό υλικό τεκµηρίωσης. εδοµένου δε ότι το Target2 χρησιµοποιεί ως φορέα/υποδοµή το ήδη υφιστάµενο διατραπεζικό ίκτυο SWIFTNet, είναι επίσης διαθέσιµη και όλη η σχετική τεκµηρίωση των προϊόντων του SWIFTNet (Version 6.0). Το υλικό τεκµηρίωσης προέρχεται, κατά συνέπεια, από δύο πηγές (Target2, SWIFT) και είναι εξαιρετικά εκτεταµένο. Με βάση τα παραπάνω και µε σκοπό να διευκολυνθούν οι Τράπεζες στην προετοιµασία του τεχνικού τους περιβάλλοντος και στην διαµόρφωση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επιτυχή εκτέλεση των δοκιµών, έχει εκπονηθεί το παρόν εγχειρίδιο. Πρόκειται για µια σύνοψη των σχετικών πληροφοριών σε τεχνικό επίπεδο, µε συγκεκριµένο πρακτικό προσανατολισµό. Είναι αυτονόητο ότι η επίσηµη τεκµηρίωση, τόσο του Target2 όσο και του SWIFT, θεωρείται ούτως ή άλλως απαραίτητη. 3

4 ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SWIFTNet TOY TARGET2 Το σύστηµα Target2 χρησιµοποιεί το διατραπεζικό δίκτυο SWIFT/SWIFTNet και αξιοποιεί µε κατάλληλο τρόπο τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει. Συγκεκριµένα ισχύουν τα εξής: SWIFTNet FIN και SWIFTNet FINCopy Ενα µέλος του Target2 χρησιµοποιεί FIN µηνύµατα MT103, MT103+, MT202 και ΜΤ204 για τη διακίνηση εντολών πληρωµής. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν µεταξύ των αµέσων µελών και ορισµένοι ακόµη τύποι µηνυµάτων (π.χ. ΜΤ999, 191, 192, 199 κλπ) για σκοπούς πληροφόρησης και ελέγχου. Ο µηχανισµός FINCopy χρησιµοποιείται για να προωθήσει µια εντολή πληρωµής προς το υποσύστηµα πληρωµών (Payments Module PM) του Target2. Το Target2 λαµβάνει ένα πλήρες αντίγραφο του σχετικού FIN µηνύµατος και µπορεί εν συνεχεία να επιτρέψει ή να εµποδίσει την παράδοση του µηνύπατος στον παραλήπτη. Το SWIFT αποθηκεύει το FIN µήνυµα µέχρι την οριστική έγκριση ή απορριψή του από το Target2. Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω λειτουργιών έχει δηµιουργηθεί µια κλειστή οµάδα χρηστών FIN (Closed User Group CUG) µε τον κωδικό TGT, η οποία στα πλαίσια της SSP είναι γνωστή ως FIN Y-Copy PM. SWIFTNet InterAct (IA) Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής σε πραγµατικό χρόνο (real-time) πληροφοριών και οδηγιών µεταξύ του Target2 και των αµέσων µελών του. Για παράδειγµα τα µέλη µπορούν να παρακολουθούν στοιχεία σχετικά µε πιστωτικούς κινδύνος ή να διαχειρίζονται τη ρευστότητά τους. SWIFTNet FileAct (FA) Μέσω της υπηρεσίας αυτής είναι δυνατή η ανταλλαγή µεγάλων όγκων δεδοµένων. Το Target2 χρησιµοποιεί το FileAct για την αποστολή αναφορών (reports) και για τη διανοµή του Target2 Directory. Πιο αναλυτικά, το Target2 κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής µε δύο τρόπους, ως εξής: Real-time File-download mode / Pull mode, όπου τα µέλη του Target2 ζητούν και λαµβάνουν πληροφορίες µε δική τους πρωτοβουλία (initiation), π.χ. για να παραλάβουν το Target2 Directory ή ογκώδεις αναφορές (reports). Store-and Forward (SnF) mode, όπου το Target2 αποστέλλει, µε δική του πρωτοβουλία, πληροφορίες µε µορφή αρχείου (file) στα µέλη, όπως π.χ. τις ενηµερώσεις του Target2 Directory. SWIFTNet Browse Το SWIFTNet Browse επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση στους Web-Servers που λειτουργούν στο περιβάλλον του SWIFTNet / SIPN, µε χρήση ενός προγράµµατος πλοήγησης στο Internet (Web-Browser). Στα πλαίσια του Target2 η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στα µέλη να βλέπουν ένα πλήθος πληροφοριών, όπως π.χ. η ουρά εντολών πληρωµής, η κατάσταση (status) του συστήµατος κλπ. Επίσης µέσω του λογισµικού WebStation (SAB) είναι δυνατόν να συνδυαστεί η διακίνηση µηνυµάτων τύπου InteAct και FileAct. 4

5 PAPSS Payment and Accounting Processing Services Οι παραπάνω αναφερθείσες υπηρεσίες αποτελούν κατά βάση θεµελιώδη συστατικά στοιχεία του περιβάλλοντος του SWIFTNet (Core SWIFTNet messaging Services). Η συνδυασµένη χρήση τους µε βάση συγκεκριµένες προδιαγραφές και για την εξυπηρέτηση είδικού σκοπού επιτρέπει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, που απευθύνονται σε ειδικό κοινό (Closed User Groups CUGs) και καλύπτουν συγκεκριµένες ανάγκες. Στα πλαίσια του Target2 έχει αναπτυχθεί η υπηρεσία PAPSS (Payment and Accounting Processing Services), µέσω της οποίας παρέχεται πρόσβαση στο υποσύστηµα ICM. Ακολουθώντας τους σχετικούς κανόνες του SWIFTNet έχουν ορισθεί δύο διαφορετικές υπηρεσίες, µια για κάθε ένα από τα περιβάλλοντα δοκιµών (Test/Pilot) και παραγωγής (Live). εδοµένου και του διαχωρισµού µεταξύ Real-time και Store-and-Forward mode, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας, στον οποίο φαίνονται οι διάφορες µορφές της υπηρεσίας PAPSS: PAPSS Live service name PAPSS Pilot service name Real-time trgt.papss trgt.papss!p Store-and-Forward trgt.sfpapss trgt.sfpapss!p 5

6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ICM Από το πιο πάνω σχήµα φαίνεται ότι η πρόσβαση στο υποσύστηµα ICM του Target2 είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε δύο τρόπους: Application-to-Application (A2A) User-to-Application (U2A) Στην πρώτη περίπτωση (A2A) οι πληροφορίες και τα µηνύµατα XML διακινούνται απ ευθείας µεταξύ της SSP και της εσωτερικής εφαρµογής της συµµετέχουσας Τράπεζας-µέλους. Η εφαρµογή αυτή µπορεί να έχει αναπτυχθεί in-house ή να έχει αγορασθεί ως έτοιµη λύση. Η µέθοδος αυτή επιτρέπει την ανάπτυξη ποικίλων αυτοµατισµών. Η δεύτερη µέθοδος (U2A) παρέχει στους χρήστες της συµµετέχουσας Τράπεζας-µέλους τη δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε το υποσύστηµα ICM. Οι πληροφορίες εµφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή του χρήστη (PC) µε τη βοήθεια ενός προγραµµατος πλοήγησης στο Internet (Web Browser), ενώ το PC πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ειδικό έτοιµο λογισµικό (Swift Alliance webstation SAB). Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η ανάπτυξη ειδικής εφαρµογής. 6

7 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SWIFT ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ICM Η πρόσβαση στο ICM του Target2 (µε τη µορφή U2A User-To-Application) είναι εφικτή µόνο µε τη χρήση του λογισµικού SWIFT Alliance WebStation (SAB). Οι δυνατοί τρόποι σύνδεσης είναι: Μεµονοµένο SAB (standalone) SAB που συνδέεται στο SIPN µέσω SAG (SWIFT Alliance Gateway) SAS (SWIFT Alliance StarterSet) Στην περίπτωση σύνδεσης µέσω SAG είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι η ισχύουσα άδεια χρήσης SAG καλύπτει το επιθυµητό πλήθος των ταυτόχρονα συνδεδεµένων χρηστών. Το λογισµικό SAB πρέπει να εγκατασταθεί στα PCs που θα συνδεθούν στο ICM. Σχετικές αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο SWIFTNet-document: SAB 6.0 Installation Guide. Οταν το SAB συνδέεται στο SIPN µέσω SAG, είναι απαραίτητο να διαµορφωθεί ένας Proxy Server στο περιβάλλον του SAG. Αυτός συνήθως υλοποιείται µε τη βοήθεια του λογισµικού Apache (το οποίο θα πρέπει να εγκατασταθεί, αν δεν υπάρχει ήδη) και µε χρήση συγκεκριµένων ρυθµίσεων. Σχετικές οδηγίες υπάρχουν στο SWIFTNet-document: SAG 6.0 Operations Guide Chapter 12. Επιπλέον των ανωτέρω, είναι απαραίτητο να παραµετροποιηθεί µε κατάλληλο τρόπο το αντίστοιχο Firewall, προκειµένου να επιτρέπει τη διακίνηση πακέτων που αφορούν την υπηρεσία Browse (SWIFTNet Browse Service). Στα επόµενα παρατίθενται συγκεκριµένες πληροφορίες για το ζήτηµα αυτό. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (URLs) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ICM Η σύνδεση µε το ICM µέσω του δικτύου SIPN του SWIFT επιτυγχάνεται µε χρήση των εξής διευθύνσεων (URLs): Test ICM: https://trgt-papss-cust.ssp.swiftnet.sipn.swift.com Live ICM: https://trgt-papss.ssp.swiftnet.sipn.swift.com ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ SAB-PC ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ICM Αυτή επιτυγχάνεται εφαρµόζοντας τα υποδεικνυόµενα βήµατα, όπως αυτά περιγράφονται στο SWIFTNet-document: SAB 6.0 User Guide Chapter 2.1. Συνοπτικά θα πρέπει να γίνουν τα εξής: Εγγραφή-δηµιουργία ενός (τουλάχιστον) SWIFTNet χρήστη (SN-user), ο οποίος θα χρησιµοποιήσει την υπηρεσία SWIFTNet Browse και εκδοση του σχετικού πιστοποιητικού (SNuser Certificate). Στον υπ όψη SN-user εκχωρείται σχετικό password (passwd-1). Αρµόδιος για το βήµα αυτό είναι ο υπεύθυνος ασφαλείας του οργανισµού-εταιρείας για το SWIFTNet (SWIFTNet Security Officer SO). ιαµόρφωση-παραµετροποίηση του Internet Explorer (ΙΕ): 7

8 Ορισµός του κατάλληλου HTTP Proxy Server. Αυτός είναι συνήθως ο Proxy που βρίσκεται στο περιβάλλον SAG. Καθορισµός των παραµέτρων ασφαλείας (security settings) SAB 6.0 User Guide. Απόκτηση και ενσωµάτωση στο περιβάλλον του ΙΕ του πιστοποιητικού Αρχής Πιστοποίησης (CA Certificate) του SWIFT (URL: Πιστοποίηση του Browser (δηλ. του IE): Το βήµα αυτό εκτελείται σε δύο στάδια. Σε πρώτη φάση, ο SWIFTNet Security Officer δηµιουργεί ένα πιστοποιητικό (Browser Certificate) για το συγκεκριµένο SAB-PC και το οποίο συνοδεύεται από ειδικούς κωδικούς ενεργοποίησης (µιας χρήσης). Σε δεύτερη φάση γίνεται ενεργοποίηση του ως άνω πιστοποιητικού από τον χρήστη του SAB-PC, µε τη βοήθεια ενός System (ή Network) administrator. Το πιστοποιητικό αυτό εφοδιάζεται µε ειδικό password (passwd-2). Είναι σηµαντικό, το ως άνω πιστοποιητικό να χαρακτηρισθεί µε Security Level: High. Ενσωµάτωση στον IE των συνδέσµων (links) που θα χρησιµοποιηθούν για την πρόσβαση στο ICM. Οι σύνδεσµοι αυτοί έχουν ήδη αναφερθεί παραπάνω (Test ICM, Live ICM). Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία των χειρισµών-buttons: Save και Print στις διάφορες οθόνες του ICM, θα πρέπει οι ακόλουθες διευθύνσεις (URLs) να εισαχθούν επιπλέον και στη λίστα των trusted sites του IE: https://trgt-papss-cust.ssp.swiftnet.sipn.swift.com https://trgt-papss.ssp.swiftnet.sipn.swift.com (Test ICM) (Live ICM) Τέλος για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εφαρµογής του ICM, προτείνεται να ορισθεί το µέγεθος της Cache του Browser (IE) από 1,5 ΜΒ έως 2 ΜΒ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ FIREWALL ΓΙΑ ΤΟ SWIFTNet Browse Service - ICM Οι συνιστώµενες από το SWIFT ρυθµίσεις στο Firewall για την λειτουργία της υπηρεσίας SWIFTNet Browse (όπως αυτές περιγράφονται στο SWIFTNet-document: Network Configuration Tables Guide ) έχουν συνοπτικά την εξής µορφή: Για όλες τις IP διευθύνσεις στο διάστηµα /17 (ή αλλιώς: / netmask ) θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες (firewall rules) που να επιτρέπουν την εξερχόµενη κυκλοφορία TCP (outgoing TCP sessions), από τα SAB-PCs προς τις παραπάνω διευθύνσεις και εδικότερα προς το TCP-port: 443 (HTTPS). Εναλλακτικά, σε περίπτωση χρήσης SAG, οι αντίστοιχοι κανόνες θα πρέπει να επιτρέπουν εξερχόµενη TCP κυκλοφορία από τον SAG Server προς τις ως άνω διευθύνσεις, TCP-port: 443, ενώ παράλληλα το Firewall θα πρέπει να επιτρέπει τη σύνδεση των SAB-PCs στον Proxy Server του SAG, στο αντίστοιχο TCP-port (π.χ. 8080). Το παραπάνω εύρος IP διευθύνσεων καλύπτει όλες περιπτώσεις υπηρεσιών SWIFTNet Browse, είτε αυτές παρέχονται από το ίδιο το SWIFT, είτε από 8

9 άλλους Service Providers (π.χ. SSP/Target2-ICM), πάντα όµως µέσω του SIPN. Εάν οι ως άνω συστάσεις δεν είναι αποδεκτές από τον οργανισµό-εταιρεία για λόγους εσωτερικής πολιτικής ασφαλείας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί εναλλακτικά ο ακόλουθος πίνακας διευθύνσεων IP, προκειµένου να επιτραπεί η πρόσβαση µέσω SAB/ICM στο περιβάλλον δοκιµών του Target2: URL A B C D trgt-papss-cust.ssp.swiftnet.sipn.swift.com Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιτρέπεται η εξερχόµενη κυκλοφορία προς τις ως άνω συγκεκριµένες IP διευθύνσεις. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SAB-PC / ICM Με δεδοµένο ότι έχουν ολοκληρωθεί µε επιτυχία οι απαραίτητες ρυθµίσεις, όπως αυτές έχουν περιγραφεί στα προηγηθέντα, τα βασικά βήµατα για την σύνδεση µε το ICM (µέσω του SAB-PC και του SIPN) είναι τα παρακάτω: 1. Εκκίνηση του λογισµικού WebStation (SAB), µε διπλό click στο σχετικό εικονίδιο. 2. Πληκτρολόγηση του User Name του SN-user και του σχετικού password (passwd-1). Το Logon mode είναι: SWIFTNet User). 3. (Προαιρετικά: ) Ελεγχος σύνδεσης µε SWIFTNet: Group (Selector Button): Admin στην αριστερή πλευρά, εικονίδιο Check Link και, εν συνεχεία, Send test message button. Η ενέργεια αυτή κάνει χρήση της υπηρεσίας swift.cte του SWIFT και το επιτυχές αποτέλεσµα εξασφαλίζει ότι υπάρχει σύνδεση µε το περιβάλλον του SWIFTNet. 4. Ενεργοποίηση του Browsing Mode: Group (Selector Button): Browsing στην αριστερή πλευρά, εικονίδιο: Control, Start button. Αυτόµατα ανοίγει ένα δεύτερο (θυγατρικό) παράθυρο, το οποίο στην φέρει την ένδειξη IAB Started στην γραµµή τίτλου. 5. Στο δεύτερο αυτό παράθυρο (IAB Started) και στο πεδίο Address πληκτρολογούµε τη διεύθυνση για το Test περιβάλλον του Target2 / ICM: https://trgt-papss-cust.ssp.swiftnet.sipn.swift.com και <Enter> ή: Go 6. Στο αναδυόµενο (pop-up) παράθυρο επιλέγουµε το επιθυµητό πιστοποιητικό Browser Certificate (πιθανότατα θα είναι µόνο ένα, µε όνοµα της µορφής: %N, όπου Ν ακέραιος) και πατάµε OK. Μας ζητείται η εισαγωγή του password για το Certificate (passwd-2), το οποίο και πληκτρολογούµε. 9

10 7. Κατόπιν εµφανίζεται η αρχική οθόνη του TARGET2 και ζητείται αµέσως η εισαγωγή του SWIFTAlliance WebStation password. ΠΡΟΣΟΧΗ: εδώ πληκτρολογούµε το password του SN-user που έχει εκκινήσει το WebStation (δηλ. το passwd-1). Εάν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία της επιβεβαίωσης (confirmation), απαιτείται OK και στο σχετικό αναδυόµενο (pop-up) παράθυρο. 8. Τέλος εµφανίζεται η λεγόµενη οθόνη υποδοχής (Welcome Screen) του Target2, η οποία έχει την παρακάτω µορφή: Ο χρήστης είναι πλέον σε θέση να εκτελέσει όλες τις εργασίες, για τις οποίες είναι εξουσιοδοτηµένος. Οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις του κάθε χρήστη καθορίζονται στα πλαίσια του οργανισµού-εταιρείας, περιγράφονται δε αναλυτικά στα αντίστοιχα εγχειρίδια του Target2. Η υλοποίηση των ως άνω εξουσιοδοτήσεων γίνεται µέσω του µηχανισµού RBAC (Role-Based Access Control) του SWIFTNet, η δε εκχώρησή τους στους αντίστοιχους χρήστες είναι αρµοδιότητα του SWIFTNet Security Officer (SO) του οργανισµού-εταιρείας. Εναλλακτική µορφή λειτουργίας του WebStation Μια απλούστερη µέθοδος χρήσης του WebStation, εφ όσον η µόνη λειτουργία που απαιτείται είναι το Browsing (και µόνον αυτό), είναι η εξής: ηµιουργούµε στην επιφάνεια εργασίας ένα εικονίδιο-συντόµευση (shortcut), που να δείχνει στην εξής διαδροµή: C:\SWIFTAlliance\WebStation\iab\HTTPAdJClient.exe 10

11 Στη συνέχεια, ο χρήστης µπορεί να εκκινήσει τη σύνδεση µε το ICM κάνοντας διπλό click στο ως άνω εικονίδιο-συντόµευση, παρακάµπτοντας κάποια από τα βήµατα που απαιτούνται στην πλήρη διαδικασία εκκίνησης, όπως αυτή έχει περιγραφεί σε προηγούµενη παράγραφο. Εννοείται ότι όλοι οι έλεγχοι ασφαλείας (User-names, Passwords κλπ) εξακολουθούν να είναι απαραίτητοι. Προδιαγραφές για SWIFTNet passwords Ελάχιστο µήκος: 8 χαρακτήρες Επιτρεπόµενοι χαρακτήρες: Κεφαλαία λατινικά, µικρά λατινικά, αριθµ.ψηφία Υποχρεωτική παρουσία: Ενα κεφαλαίο, ένα µικρό, ένα ψηφίο. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ FIN-Copy Mode / Y-Copy Η διακίνηση FIN µηνυµάτων στο περιβάλλον του Target2 στηρίζεται στην ύπαρξη, στα πλαίσια του SWIFT, µιας κλειστής οµάδας CUG (Closed User Group), µε κωδικό TGT, µέλη της οποίας είναι οι συµµετέχουσες Τράπεζες, ενώ ως κεντρικός φορέας-οργανισµός (Central Institution) λειτουργεί η ίδια η SSP. Η λειτουργία του FIN-Copy/Y-Copy, όπως είναι γνωστό, ορίζει εν περιλήψει ότι κατά την αποστολή ενός FIN µηνύµατος από τον αποστολέα (A) στον παραλήπτη (Β) παρεµβάλλεται ένας κεντρικός φορέας (Κ), ο οποίος λαµβάνει πρώτος το µήνυµα και, εφόσον το εγκρίνει, το προωθεί προς τον παραλήπτη. Προς το παρόν, επειδή δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί πλήρως η µετάβαση του SWIFTNet σε καθαρό PKI περιβάλλον, υπάρχει η απαίτηση για διµερή ανταλλαγή κλειδών (Bilateral Key Exchange BKE), στα πλαίσια του Target2. Συγκεκριµένα, κάθε συµµετέχουσα Τράπεζα πρέπει να ανταλλάξει κλείδες µε την κοινή πλατφόρµα (SSP), η οποία έχει κωδικό (BIC8): TRGTXEP0 (Test περιβάλλον). Η ανταλλαγή αυτή εκτελείται µε πρωτοβουλία (Initiation) της SSP. εν απαιτείται ανταλλαγή κλειδών µεταξύ των συµµετεχουσών Τραπεζών. Επιπλέον, απαιτείται η εγκατάσταση, ρύθµιση και ενεργοποίηση της λειτουργίας FIN-Copy στο περιβάλλον του αντίστοιχου CBT (Computer-Based Terminal), από το οποίο αποστέλλονται τα FIN µηνύµατα. Στην περίπτωση που υπάρχει λογισµικό SAA (SWIFT Alliance Access), το οποίο λειτουργεί ως CBT, τα απαιτούµενα βήµατα είναι συνοπτικά τα εξής (βλ. και: FIN-Copy Release Letter και SWIFTNet-document: SAA 6.0 System Management Guide Chapter 7): 1. ιασφάλιση ότι το σχετικό λογισµικό περιλαµβάνει υποστήριξη για το λεγόµενο Preagreed MAC. Το SAA version 6.0 ενσωµατώνει την αντίστοιχη δυνατότητα, ενώ οι αποδεκτές προηγούµενες εκδόσεις ήταν η SAA ή SAA Μεταφορά (Download) από το Site του SWIFT του σχετικού FIN-Copy patch : https://www2.swift.com/pdc (login required) επιλογή του πρόσφατου FIN-Copy patch για το συγκεκριµένο λειτουργικό σύστηµα (AIX, Solaris, Windows) στο οποίο λειτουργεί το SAA. 3. Εξαγωγή (extract) του service configuration file: TTTGT.fcp (for Test & Training Target2) 4. (Επαν-) Εκκίνηση του SAA σε House Keeping mode 11

12 5. Εκκίνηση του SWIFT Support Application 6. Επιλέγουµε Value-added Services από το View Menu 7. Επιλέγουµε Install 8. Στο σχετικό path συµπληρώνουµε τη διαδροµή που οδηγεί στο σηµείο όπου έχουµε αποθηκεύσει το file: TTTGT.fcp και πατάµε Install. 9. Στη συνέχεια, από το Value-added Services (στο View Menu), επιλέγουµε TGT (T&T) Service και κατόπιν επιλέγουµε Activate. Το σχετικό πεδίο State λαµβάνει την τιµή: active. Σηµ. Η εκτέλεση των βηµάτων έως εδώ, εξασφαλίζει ότι η εγκατάσταση του FIN-Copy είναι επιτυχής. 10. Με το SAA σε House Keeping mode και από το SWIFT Support Application, επιλέγουµε Value-added Services (στο View Menu), επιλέγουµε TGT (T&T) Service και, εν συνεχεία, De-activate. Το σχετικό πεδίο State λαµβάνει την τιµή: inactive. 11. Συσχέτιση Assign του FIN-Copy σε destination(s) / BIC8(s): Με το SAA σε House Keeping mode, από το SWIFT Support Application: Value-added Services (από View Menu), επιλέγουµε το TGT (T&T) Service και, εν συνεχεία: Destinations. Κατόπιν µεταφέρουµε, ένα προς ένα, τα BIC8 που θέλουµε να συµµετέχουν σε FIN-Copy, από την κατηγορία Available στην κατηγορία Selected και αποθηκεύουµε τις αλλαγές. (Προς το παρόν δεν απαιτείται RMA Authorisation, οπότε το σχετικό πεδίο παραµένει µε την ένδειξη Not Required ). 12. Ενεργοποιούµε εκ νέου το FIN-Copy, όπως στο βήµα 9. πιο πάνω 13. Επαναφέρουµε το SAA σε κανονική λειτουργία (Operational mode) Ανακεφαλαιωτικά, τα κύρια βήµατα για το FIN-Copy είναι: Download FIN-Copy Install FIN-Copy Activate FIN-Copy De-activate FIN-Copy Assign FIN-Copy to destination(s) BIC8(s) Activate FIN-Copy 12

13 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ FIN-Copy / Y-Copy 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ BIC BKE CUG DN ECB HAM ICM M AC M T NCB PAPPS PKI PM RBAC RTGS SAB SAG SAS SIPN SNL SSP TARG ET XM L Bank IdentifierC ode BilateralKey Exchange Closed UserGroup Distinguished Name European CentralBank Home Accounting Module Information and C ontrolm odule M essage Authentication Code M essage Type NationalC entralbank Paym entand Accounting Processing Services Public Key Infrastructure Paym entm odule Role-Based Access C ontrol Real-Time Gross Settlem ent SW IFTA liance W ebstation SW IFTA liance Gatew ay SW IFTA liance StarterSet Secure IP Network SW IFTNetLink Single Shared Platform Trans-European Autom ated R eal-time Gross Settlem entexpress Transfer extensible Markup Language 14

ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SSP / TARGET2 (ICM)

ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SSP / TARGET2 (ICM) ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SSP / TARGET2 (ICM) Συνοπτικές Τεχνικές Οδηγίες Αθήνα, Ιούλιος 2007 Εισαγωγή Ενταξη στο περιβάλλον του Target2 (SSP) Μάιος 2008 Συντονιστής: Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

οκιµές πριν το Τρίτο Παράθυρο Μετάπτωσης του TARGET2 (MG3) Μετάβαση στην παραγωγή TARGET2

οκιµές πριν το Τρίτο Παράθυρο Μετάπτωσης του TARGET2 (MG3) Μετάβαση στην παραγωγή TARGET2 οκιµές πριν το Τρίτο Παράθυρο Μετάπτωσης του TARGET2 (MG3) Μετάβαση στην παραγωγή TARGET2 Τράπεζα της Ελλάδος, Απρίλιος 2008 BKE µε τηνε.κ.π. (SSP) Group 3 Start of e-ordering 04/02/2008 Last day for CB

Διαβάστε περισσότερα

X-Order Client: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε ΔΧΣ Τερματικό

X-Order Client: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε ΔΧΣ Τερματικό X-Order Client: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε ΔΧΣ Τερματικό Έκδοση : 1.6 01/04/2011 Copyright 2011 - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 1.1 Πρόλογος...3 1.2 Σκοπός...3

Διαβάστε περισσότερα

X-Order Client: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε ΔΧΣ Τερματικό

X-Order Client: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε ΔΧΣ Τερματικό X-Order Client: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε ΔΧΣ Τερματικό Έκδοση : 1.4 21/09/2010 Copyright 2010 - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 1.1 Πρόλογος...2 1.2 Σκοπός...2

Διαβάστε περισσότερα

X-Order Client: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε ΔΧΣ Τερματικό

X-Order Client: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε ΔΧΣ Τερματικό X-Order Client: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ σε ΔΧΣ Τερματικό Έκδοση : 1.4 19/09/2014 Copyright 2014 - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Πρόλογος... 2 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε.

Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Inbroker Plus Έκδοση : 1.3 26/05/2010 Copyright 2010 - Χρηµατιστήριο Αθηνών Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 1.1 Σκοπός... 2 1.2 Σύνοψη...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις

Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις Τεχνικές αλλαγές στις εκδόσεις SingularLogic Control 4 rel 3.05 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.05 SingularLogic Accountant rel 3.05 SingularLogic Λογιστικά rel 3.05 ή µεταγενέστερες εκδόσεις SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete.

Αν παρ όλα αυτά αντιμετωπίζετε πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Δικτύου της ΑΣΠΑΙΤΕ Τηλ 210 2896709, 210 2896722, 210 2896721, noc@aspete. H υπηρεσία VPN προσφέρει τη δυνατότητα σε χρήστες της ΑΣΠΑΙΤΕ που συνδέονται στο Internet από άλλους φορείς (πχ ISP, άλλα ιδρύματα, κτλ) να αποκτούν ασφαλή πρόσβαση στο δίκτυο και στις υπηρεσίες της Σχολής.

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού.

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. 1.1 Εκκίνηση και Πρόσβαση Ενεργοποιήστε την εφαρµογή πλοήγησής σας (το browser) και απενεργοποιήστε το proxy ή συµπληρώστε τη διεύθυνση IP αυτού του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Συµπληρωµατικός Οδηγός οκιµών Χρηστών TARGET2 γιαταελληνικάπιστωτικάιδρύµατα. οκιµές Χρηστών TARGET2

Συµπληρωµατικός Οδηγός οκιµών Χρηστών TARGET2 γιαταελληνικάπιστωτικάιδρύµατα. οκιµές Χρηστών TARGET2 Συµπληρωµατικός Οδηγός οκιµών Χρηστών TARGET2 γιαταελληνικάπιστωτικάιδρύµατα οκιµές Χρηστών TARGET2 Τράπεζα της Ελλάδος, Ιούλιος 2007 οκιµές Χρηστών TARGET2 1. Εισαγωγή 1.1 οκιµές Χρηστών TARGET2 1.2 Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΣΥΝ ΕΣΗ Η/Υ ΣΤΟ LAN TOY ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ WINXP(ΕΛΛΗΝΙΚΑ) 1.Εισαγωγή Για να µπορέσει ένας υπολογιστής να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο του Ιονίου θα πρέπει κατ' αρχήν να βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr

Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Εθνική Πύλη ermis.gov.gr Έκδοση και εγκατάσταση ψηφιακών πιστοποιητικών χαλαρής αποθήκευσης Έκδοση 1.1 Εγκατάσταση Ψηφιακών Πιστοποιητικών Χαλαρής Αποθήκευσης σελίδα 1 / 31 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης VPN Οδηγός Εγκατάστασης και Διαμόρφωσης για χρήστες λειτουργικών συστημάτων MAC OS X

Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης VPN Οδηγός Εγκατάστασης και Διαμόρφωσης για χρήστες λειτουργικών συστημάτων MAC OS X ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Υπηρεσία Απομακρυσμένης Πρόσβασης VPN Οδηγός Εγκατάστασης και Διαμόρφωσης για χρήστες λειτουργικών συστημάτων MAC OS X ΥΠΣ ΕΔ/49 12 Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

1. Εγκατάσταση του NetMeeting

1. Εγκατάσταση του NetMeeting Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης του Netmeeting Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση του Netmeeting 2. Το Interface του Netmeeting 3. Κύρια Κουµπιά Netmeeting 4. Πραγµατοποίηση Κλήσεων - Συνδέσεων 5. Το Μενού του

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp

Εγκατάσταση. Εγκατάσταση του Wamp Εγκατάσταση Εγκατάσταση του Wamp Η εγκατάσταση χωρίζεται σε δύο µέρη. Πρώτα θα εγκαταστήσουµε το Wamp, ώστε να µετατρέψουµε τον υπολογιστή µας σε Web Server και µετά θα εγκαταστήσουµε το Joomla. Η εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Εστίασης Win XP:

Σενάριο Εστίασης Win XP: Σενάριο Εστίασης Win XP: Υλικό: 1 Η/Υ (backoffice), 1 POS, 1 router Motorola, 1 PDA. Σενάριο: Sync του backoffice με το POS και merge του POS με το PDA. Προϋποθέσεις Software: 1) BACK OFFICE : WIN XP pro,.net

Διαβάστε περισσότερα

Startup Guide Backup365. Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης και εκκίνησης. Για να δοκιμάσετε την υπηρεσία θα πρέπει να ακoλουθήσατε τα παρακάτω βήματα:

Startup Guide Backup365. Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης και εκκίνησης. Για να δοκιμάσετε την υπηρεσία θα πρέπει να ακoλουθήσατε τα παρακάτω βήματα: Startup Guide Backup365 Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης και εκκίνησης [ ΠΡΟΣΟΧΗ: αν κατά την κρυπογράφιση του αρχείου επιλέξετε δικό σας Encryption Key (αντί του Password εισόδου που προτείνει το σύστημα)

Διαβάστε περισσότερα

2. Για να δημιουργήσουμε το πρώτο ή κάθε νέο Backup set πατάμε στο εικονίδιο και εμφανίζεται ο Wizard του Backup set

2. Για να δημιουργήσουμε το πρώτο ή κάθε νέο Backup set πατάμε στο εικονίδιο και εμφανίζεται ο Wizard του Backup set Δημιουργία Backup Set για ( file Backup ) 1. Τρέχουμε την εφαρμογή BACKUP365. Όταν συνδεθεί με τα κεντρικό σύστημα της Digital SIMA εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα : 2. Για να δημιουργήσουμε το πρώτο ή κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» / «HERMES» (Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services) Υποβολή Στοιχείων ΔΑΚ

ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» / «HERMES» (Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services) Υποβολή Στοιχείων ΔΑΚ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» / «HERMES» (Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services) Υποβολή Στοιχείων ΔΑΚ την χρήση της Υπηρεσίας "Στοιχεία Υποβολής ΔΑΚ" του συστήματος ΕΡΜΗΣ Έκδοση 1.0, 15/1/2008 Γραμματεία ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠΚ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN ΥΣΠΤ Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΠΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CARE2X

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CARE2X ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ CARE2X ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού.

Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. Ρύθµιση του Ασύρµατου Ευρυζωνικού ροµολογητού. 1.1 Εκκίνηση και Πρόσβαση Ενεργοποιήστε την εφαρµογή πλοήγησής σας (το browser) και απενεργοποιήστε το proxy ή συµπληρώστε τη διεύθυνση IP αυτού του προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Εκδοση 1.0, 26/08/2009 Η εγκατάσταση του προγράμματος απομακρυσμένης εισαγωγής βαθμολογιών απαιτεί περιβάλλον windows (Windows 2000,

Διαβάστε περισσότερα

User Name : admin. XMEYE AHD_GN_AHR_short_manual_gr

User Name : admin.  XMEYE AHD_GN_AHR_short_manual_gr Σύντοµες οδηγίες χρήσης καταγραφικών που χρησιµοποιούν την εφαρµογή XMEYE. Σηµείωση: Όλα τα απαραίτητα προγράµµατα για την αποµακρυσµένη σύνδεση µε το καταγραφικό σας ή την IP κάµερα (που λειτουργούν µέσω

Διαβάστε περισσότερα

Tornado 840 / 841 ADSL Router - 4 port Ethernet switch - Wireless G - Access Point - Firewall - USB printer server

Tornado 840 / 841 ADSL Router - 4 port Ethernet switch - Wireless G - Access Point - Firewall - USB printer server Tornado 840 / 841 ADSL Router - 4 port Ethernet switch - Wireless 802.11G - Access Point - Firewall - USB printer server Tornado 840 Annex A Tornado 841 Annex B 1 1.1 Εκκίνηση και πρόσβαση Ενεργοποιήστε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΟ INTERNET 1) Συνδέουμε το καταγραφικό και τον Η/Υ με το ίδιο ADSL Router. 2) Έπειτα θα πρέπει να βρούμε την IP διεύθυνση που έχει το Router. Για να το κάνουμε αυτό, ακολουθούμε

Διαβάστε περισσότερα

Από τον κατάλογο Web επιλέγουμε το Page, οπότε στο κυρίως μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι σελίδες τις οποίες έχουμε δικαίωμα να ενημερώσουμε.

Από τον κατάλογο Web επιλέγουμε το Page, οπότε στο κυρίως μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι σελίδες τις οποίες έχουμε δικαίωμα να ενημερώσουμε. 1. Διαδικασία Login Για να κάνουμε login ανοίγουμε ένα πρόγραμμα πλοήγησης (Internet Explorer, Mozilla Firefox κτλ) και πηγαίνουμε στην εξής διεύθυνση: https://www.tuc.gr/typo3 Στο πεδίο Username εισάγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις Internet Explorer για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ. Έκδοση 1.0

Ρυθμίσεις Internet Explorer για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ. Έκδοση 1.0 Ρυθμίσεις Internet Explorer για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών της ΑΠΕΔ Έκδοση 1.0 Μάρτιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΗ (WEB BROWSER) 3 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση IIS (Internet Information Server) 7.0 / 7.5 / 8.0

Εγκατάσταση IIS (Internet Information Server) 7.0 / 7.5 / 8.0 Εγκατάσταση IIS (Internet Information Server) 7.0 / 7.5 / 8.0 Ο IIS (Internet Information Server) είναι το λογισμικό εξυπηρετητή παγκόσμιου ιστού (web server) της Microsoft για την πλατφόρμα των Windows.

Διαβάστε περισσότερα

SingularLogic Σεπτέμβριος 2014

SingularLogic Σεπτέμβριος 2014 LIVE UPDATE Έκδοση 5 SingularLogic Σεπτέμβριος 2014 SingularLogic Live Update (SLUC) Είναι μια ανεξάρτητη εφαρμογή που σας επιτρέπει με εύκολο τρόπο: Να ενημερώνεστε για τις τρέχουσες προσφορές της SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com /

ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / ΔΗ Μ Ι Ο ΥΡ Γ Ι Α W I K I με τ η χρήση τ η ς υπ ηρεσίας h t t p : /www.wik id ot.com / 1. Τι είναι το wikidot Το wikidot είναι ένας δικτυακός τόπος στον οποίο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Windows 7 Windows Vista

Windows 7 Windows Vista ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2 Αφού εισέλθετε στο σύστημα, έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντας «Software» να αναζητήσετε το λογισμικό που σας ενδιαφέρει. Αυτό γίνεται είτε εισά

Εικόνα 2 Αφού εισέλθετε στο σύστημα, έχετε τη δυνατότητα επιλέγοντας «Software» να αναζητήσετε το λογισμικό που σας ενδιαφέρει. Αυτό γίνεται είτε εισά Για το τμήμα Εφ. Πληροφορικής η είσοδος στην υπηρεσία MSDNAA ELMS γίνεται από το σύνδεσμο: http://msdn63.e academy.com/elms/storefront/home.aspx?campus=msdnaa_er7885 Για το τμήμα Διοίκησης Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης της Συµφωνίας εκδ. 1.0 σε Microsoft Windows. Ιούλιος 2002

Οδηγίες εγκατάστασης της Συµφωνίας εκδ. 1.0 σε Microsoft Windows. Ιούλιος 2002 Οδηγίες εγκατάστασης της Συµφωνίας εκδ. 1.0 σε Microsoft Windows Ιούλιος 2002 I. Εισαγωγή Η Συµφωνία είναι ένας επόµενης (2ης) γενιάς ορθογραφικός διορθωτής κειµένων για την ελληνική γλώσσα, ο οποίος ενσωµατώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6

Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6 Ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου IPv6 Στις επόµενες παραγράφους περιγράφουµε τα βασικά βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει ο τελικός χρήσης για µια αντιπροσωπευτική οµάδα λειτουργικών συστηµάτων ώστε να συνδεθεί

Διαβάστε περισσότερα

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ

E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ E-MAIL ΛΟΓΑΡΙΣΑΜΟΥ E-MAIL ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ OUTLOOK EXPRESS Στην παράγραφο αυτή, θα περιγράψουµε τη χρήση του προγράµµατος Outlook Express, που ενσωµατώνεται στις περισσότερες εκδόσεις των MS Windows. Για να εκτελέσουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης hol double-play NetFasteR WLAN

Οδηγίες Εγκατάστασης hol double-play NetFasteR WLAN Οδηγίες Εγκατάστασης hol double-play NetFasteR WLAN Ασύρµατη (Wi-Fi) σύνδεση για Windows XP Βεβαιωθείτε ότι έχει ανάψει η ένδειξη WLAN στο Router! Αν όχι, πατήστε συνεχόµενα για 5 το διακόπτη WLAN στην

Διαβάστε περισσότερα

Το teachers Web είναι µία ΝΕΑ Υπηρεσία που υποστηρίζεται από την Οµάδα Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος Γραµµατειών. Η υπηρεσία Teachers Web, προσφέρει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol

Web and HTTP. Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol HTTP Protocol Web and HTTP Βασικά Συστατικά: Web Server Web Browser HTTP Protocol Web Servers (1/2) Ένα πρόγραμμα (λογισμικό) που έχει εγκατασταθεί σε ένα υπολογιστικό σύστημα (έναν ή περισσότερους υπολογιστές)

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Υποδοµών & Προηγµένων Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του e-school: Υλοποίηση, οκιµαστική εφαρµογή και Πιλοτική λειτουργία συστηµάτων γραµµατειακής υποστήριξης ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Υποσύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. MS SQL Server Για τις ανάγκες των εφαρµογών της

Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. MS SQL Server Για τις ανάγκες των εφαρµογών της Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ MS SQL Server 2014 Για τις ανάγκες των εφαρµογών της Νοέµβριος 2015 1.Γενικές Πληροφορίες Οι οδηγίες που ακολουθούν περιγράφουν την διαδικασία εγκατάστασης του MS SQL Server 2014 σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εργαστήριο Εγκατάσταση Ubuntu με VirtualBox Εγκατάσταση Ubuntu με Unetbootin Απομακρυσμένη πρόσβαση με Putty/WinSCP

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Εργαστήριο Εγκατάσταση Ubuntu με VirtualBox Εγκατάσταση Ubuntu με Unetbootin Απομακρυσμένη πρόσβαση με Putty/WinSCP ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Εργαστήριο Εγκατάσταση Ubuntu με VirtualBox Εγκατάσταση Ubuntu με Unetbootin Απομακρυσμένη πρόσβαση με Putty/WinSCP Κ.Γ. Μαργαρίτης, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

server : Ο υπολογιστής του καθηγητή που θέλουμε να ελέγχει τους υπόλοιπους του εργαστηρίου client : Οι υπολογιστές των μαθητών

server : Ο υπολογιστής του καθηγητή που θέλουμε να ελέγχει τους υπόλοιπους του εργαστηρίου client : Οι υπολογιστές των μαθητών Εγκατάσταση italc Οδηγίες εγκατάστασης italcc σε τοπικό δίκτυο με Windows 7. Πιστεύω ότι η διαδικασία θα ισχύει και για windows 8 ή 10 ακόμα και για XP. Υπάρχουν οδηγίες και εδώ αλλά για περιβάλλον windows

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠΚ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΠΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών Οδηγίες Εγκατάστασης και Χρήσης Ψηφιακών Πιστοποιητικών 1. Εγκατάσταση Ψηφιακού Πιστοποιητικού Η εγκατάσταση του ψηφιακού πιστοποιητικού (που αφορά συγκεκριμένο λογαριασμό e-mail σας) πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος.

Πρόσβαση μέσω webdav. ΚΕ.Δ.Δ. Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. 3. Στην συνέχεια πληκτρολογούμε το username και το password και πατάμε στο κουμπί Είσοδος. Πρόσβαση μέσω webdav Πριν χρησιμοποιήσουμε το webdav θα πρέπει να κάνουμε login στο Pithos ώστε να αντιγράψουμε τα Credentials που απαιτούνται για την συνέχεια. Αυτό γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin

Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Οδηγίες για την εγκατάσταση του πακέτου Cygwin Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται σε αυτό το file μόνο αν έχετε κάποιο laptop ή desktop PC που τρέχουν κάποιο version των Microsoft Windows. 1) Copy

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr

Εφαρµογή: Σύστηµα ιαχείρισης ιαδικτυακού Περίπτερου / Ιστοσελίδας στον διαδικτυακό τόπο kalliergea.gr ..χτίζουµε την ιστοσελίδα σας στο Internet www.kalliergea.gr Λάουρα Π. Καζακράντε «Καλλιεργαία» Πληροφορική - Internet - ιαφήµιση - Μεταφράσεις Τηλ.: 211 0104925, 695 6118589 Email: info@kalliergea.gr

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης

COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης COSMOTE E220 USB Modem (3G HSDPA 3.6Mbps) Εγχειρίδιο Χρήσης i Περιεχόµενα Προετοιµασία Ε220...1 Οδηγός Εγκατάστασης...1 Εισαγωγή στην Εφαρµογή Ε220 Manager...3 Υπηρεσίες Internet...4 SMS...4 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση

Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση Χρήση του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου µεαποµακρυσµένη σύνδεση Η πιο κοινή µέθοδος για να διαβάσoυµε E-mail είναι η αποµακρυσµένη σύνδεση τερµατικού (telnet), κατά την οποία συνδέετε ο προσωπικός υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

Τα Apple, Bonjour, Macintosh, Mac OS και Safari αποτελούν εµπορικά σήµατα της Apple Computer, Inc. στις Ηνωµένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Copyright 2007 Xerox Corporation. Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Τα µη δηµοσιευµένα δικαιώµατα προστατεύονται από το νόµο περί πνευµατικής ιδιοκτησίας των Ηνωµένων Πολιτειών. Τα XEROX, CentreWare, ControlCentre,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο

ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο ιαχείριση Πληροφοριών στο ιαδίκτυο Εργαστήριο (Φυλλάδιο 3) ΤΕΙ Καβάλας - Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα ιαχείρισης Πληροφοριών ιδάσκων: Μαρδύρης Βασίλειος, ιπλ. Ηλ. Μηχανικός & Μηχ. Υπολογιστών, MSc

Διαβάστε περισσότερα

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux

Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux Βασική εγκατάσταση Asterisk σε Linux 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΆ... 3 ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ... 4 LINUX MYSQL ASTERISK - UTILITIES... 4 ACCS (ALTEC CALL CENTER SERVER)... 5 Εγκατάσταση σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την υπηρεσία Γνωστοποίησης Συναλλαγών (Transaction Reporting System TRS) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την υπηρεσία Γνωστοποίησης Συναλλαγών (Transaction Reporting System TRS) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με την υπηρεσία Γνωστοποίησης Συναλλαγών (Transaction Reporting System TRS) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1. Ερώτηση Ποιο σκοπό επιτελεί η λειτουργία του TRS; Επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση πιστοποιητικού για τη χρήση Ασφαλών Υπηρεσιών του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής.

Εγκατάσταση πιστοποιητικού για τη χρήση Ασφαλών Υπηρεσιών του Τμήματος Εκπαιδευτικής Υπολογιστικής Υποδομής. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πολυτεχνειούπολη Ακρωτηρίου, Χανιά, 73100 Τηλ.: 28210 37400 (κεντρικό), 28210 37766 (κτίριο ΜΗΠΕΡ), Fax: 28210 37571 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COLLECTION(ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΟ CLIENT TRADE. Προσοχή:H εφαρμογή είναι 100% συμβατή με χρήση Internet Explorer.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COLLECTION(ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΟ CLIENT TRADE. Προσοχή:H εφαρμογή είναι 100% συμβατή με χρήση Internet Explorer. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ COLLECTION(ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ) ΣΤΟ CLIENT TRADE. Προσοχή:H εφαρμογή είναι 100% συμβατή με χρήση Internet Explorer. Καταχωρείτε τους Κωδικούς που έχετε λάβει για την πρόσβαση σας στο E-Banking

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail)

Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η Υπηρεσία του Ηλεκτρονικού Ταχυδροµείου (E-mail) Η υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (E-mail), είναι µια από τις περισσότερο δηµοφιλείς υπηρεσίες του ιαδικτύου (Internet). Μαζί µε την υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

ABUS-SERVER.com. ABUS Security Center. Οδηγίες τεχνικού για την υπηρεσία DynDNS. Τεχνικές Πληροφορίες. By Technischer Support

ABUS-SERVER.com. ABUS Security Center. Οδηγίες τεχνικού για την υπηρεσία DynDNS. Τεχνικές Πληροφορίες. By Technischer Support ABUS Security Center Τεχνικές Πληροφορίες ABUS-SERVER.com Οδηγίες τεχνικού για την υπηρεσία DynDNS Address By Technischer Support ABUS Security-Center GmbH & Co.KG Linker Kreuthweg 5 86444 Affing (Germany)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE ΔΙΑΔΙΚΑΣΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ BLACKBOARD VISTA ΣΕ MOODLE Η διαδικασία μεταφοράς του υλικού ενός μαθήματος από την πλατφόρμα Blackboard Vista στην πλατφόρμα Moodle σε βήματα είναι η ακόλουθη:

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

Frederick University E-Learning Platform

Frederick University E-Learning Platform Frederick University E-Learning Platform Το Frederick University E-Learning Platform είναι µια ηλεκτρονική υπηρεσία που µπορούν να χρησιµοποιούν οι φοιτητές µέσω διαδικτύου (Internet) για να έχουν πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ

ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ιαχειριστής Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ Συνοπτικό Εγχειρίδιο Χρήσης Νεα Σµύρνη, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Οδηγίες για Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Περιεχόμενα Έκδοση πιστοποιητικού... σελ. 2 Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας. σελ. 5 Εγκατάσταση στο λογαριασμό αλληλογραφίας..σελ. 10 Έκδοση πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά

Π.1.2.2.: Εγχειρίδια χρήσης της υπηρεσίας για τα κύρια υποστηριζόμενα Λειτουργικά ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Κωστακιοί Άρτας, ΑΡΤΑ 47100 - Tηλ.. 26810 50500 - Fax. 2681 76941 e-mail: noc@teiep.gr ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DCW Rapid Access Packaging. Τι είναι το DCWrap

DCW Rapid Access Packaging. Τι είναι το DCWrap DCW Rapid Access Packaging. Τι είναι το DCWrap Το DCWrap είναι µια απλή στη χρήση εφαρµογή, µέσω της οποίας µπορείτε εύκολα και γρήγορα να µεταφέρετε iseries objects από το σύστηµα στον προσωπικό σας υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εγκατάσταση πιστοποιητικού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Εγκατάσταση πιστοποιητικού Εγκατάσταση πιστοποιητικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η εγκατάσταση του πιστοποιητικού ασφαλείας είναι απαραίτητη γιατί περιλαµβάνει πληροφορίες που χρησιµοποιούνται για να προστατέψουν τα δεδοµένα και για ασφαλή σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα

Για χρήση με εφαρμογές σάρωσης/ανάγνωσης κωδικού QR

Για χρήση με εφαρμογές σάρωσης/ανάγνωσης κωδικού QR Εφαρμογή κωδικού QR της Xerox Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 702P03999 Για χρήση με εφαρμογές σάρωσης/ανάγνωσης κωδικού QR Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή κωδικού QR (Ταχείας απόκρισης) με τις ακόλουθες εφαρμογές:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού

Οδηγίες. Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Οδηγίες για Εγκατάσταση Προσωπικού Πιστοποιητικού Περιεχόµενα Έκδοση πιστοποιητικού... σελ. 2 ηµιουργία αντιγράφου ασφαλείας. σελ. 5 Εγκατάσταση στο λογαριασµό αλληλογραφίας..σελ. 10 Έκδοση πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΥπΕΠΘ - Τεχνικός Σύμβουλος Υποέργο 17: «Υποστήριξη Συστημάτων Τεχνικής Στήριξης Σχολικών Εργαστηρίων»

Έργο: ΥπΕΠΘ - Τεχνικός Σύμβουλος Υποέργο 17: «Υποστήριξη Συστημάτων Τεχνικής Στήριξης Σχολικών Εργαστηρίων» Έργο: ΥπΕΠΘ - Τεχνικός Σύμβουλος 2007 Υποέργο 17: «Υποστήριξη Συστημάτων Τεχνικής Στήριξης Σχολικών Εργαστηρίων» Πακέτο Εργασίας 1 «Ενίσχυση της λειτουργίας της κεντρικής υπηρεσίας του ΥπΕΠΘ για την Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» / «HERMES» (Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services) Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων βάσει ΔΛΠ

ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» / «HERMES» (Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services) Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων βάσει ΔΛΠ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΜΗΣ» / «HERMES» (Hellenic Exchanges Remote MEssaging Services) Στοιχεία Οικονομικών Καταστάσεων βάσει ΔΛΠ Έκδοση 1.0, 24/5/2005 Διεύθυνση Τεχνολογικών Συστημάτων & Υπηρεσιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3

Διαβάστε περισσότερα

AOL INSTANT MESSENGER

AOL INSTANT MESSENGER AOL INSTANT MESSENGER 1 Γενική περιγραφή A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το πρόγραµµα AOL Instant Messenger,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ #3 Στρώµα ικτύου:ip Πρωτόκολλο και Πρωτόκολλα ροµολόγησης 1. Αντικείµενο Η εργαστηριακή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών µε το ζήτηµα των λογικών διαδικασιών, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Υπηρεσίας Ασύρµατης Πρόσβασης στο. ίκτυο εδοµένων του. Πανεπιστηµίου Κύπρου και το INTERNET

Οδηγός χρήσης Υπηρεσίας Ασύρµατης Πρόσβασης στο. ίκτυο εδοµένων του. Πανεπιστηµίου Κύπρου και το INTERNET Οδηγός χρήσης Υπηρεσίας Ασύρµατης Πρόσβασης στο ίκτυο εδοµένων του Πανεπιστηµίου Κύπρου και το INTERNET Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΚΗΥ-ΟΧ/1 01-09-2003 OX/1 V01092003 1 Περιεχόµενα 1. Εισαγωγή 2. Χρήσιµες

Διαβάστε περισσότερα

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014

Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 Alpha Web Banking Εργαλείο δηµιουργίας αρχείων Οδηγίες χρήσεως Αθήνα, Ιούλιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός και δυνατότητες του εργαλείου... 3 2. Είδη αρχείων που υποστηρίζει το εργαλείο... 3 3. Εγκατάσταση...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8

ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΕΡΕΥΝΕΣ... 8 Εγχειρίδιο Χρήσης Συστήµατος Έρευνες Στατιστικών Στοιχείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 3 Λογική Ανάλυση Χρήσης Εφαρµογής... 3 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ... 5 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗΣ... 6 Επεξεργασία Ερώτησης... 7 ιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤO ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ WINDOWS Το ασύρματο δίκτυο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου CUTedu ασφαλίζεται

Διαβάστε περισσότερα

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions

MCSS Medical Center Support Systems. Setup Instructions MCSS Medical Center Support Systems Setup Instructions Author: Dr. Alexander Patelis Version: 1.5.00 Code: MCSS_IN_003 Αθήνα, Ιούνιος 2010 2006 2010 Dragon Systems MCSS_IN_003 Page 1 / 89 Πίνακας Αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi

Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi Ρύθμιση Stylitis-10+ WiFi Ο Stylitis-10+WiFi για να λειτουργήσει, πρέπει να συνδεθεί σε ένα access point. Η μονάδα WiFi έχει την προκαθορισμένη IP: 169.254.228.4. Για να είναι στο ίδιο υποδίκτυο με το

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp

XAMPP Apache MySQL PHP javascript xampp XAMPP Το xampp είναι ένα δωρεάν πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση τον Apache, τη MySQL και την PHP. Apache. Ο Apache είναι ένας Web Server. Είναι δηλαδή πρόγραμμα το οποίο τρέχει μόνιμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π. Οδηγίες Σύνδεσης για λοιπά Linux/Unix Συστήματα

Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π. Οδηγίες Σύνδεσης για λοιπά Linux/Unix Συστήματα Οδηγίες Σύνδεσης Ασύρματου Δικτύου ΤΜΗΥ&Π Περιεχόμενα: 1. 1. Εισαγωγικές Πληροφορίες 2. Οδηγίες Σύνδεσης για Windows XP/Vista 3. Οδηγίες Σύνδεσης για Windows 7 4. Οδηγίες Σύνδεσης για MAC OS 5. Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Συντάκτης. Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Ηµεροµηνία Μάιος 2004 Πίνακας Περιεχοµένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ... 22 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ... 23 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet e-class Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Τίτλος Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Συντάκτης Ακαδηµαϊκό ιαδίκτυο GUnet Οµάδα Ασύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBMAIL ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. URL Διεύθυνση WebMail... 3 2. Εγκατάσταση Πιστοποιητικού Ασφάλειας... 3 2.1 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού στον Internet Explorer... 3 2.2 Εγκατάσταση Πιστοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (MS WINDOWS, LINUX, MACOS)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (MS WINDOWS, LINUX, MACOS) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (MS WINDOWS, LINUX, MACOS) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OWNCLOUD ΣΕ MS WINDOWS... 2 ΧΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ OWNCLOUD ΣΕ MS WINDOWS... 11 ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ/ΦΑΚΕΛΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού e-mail σας μέσω SMARTER MAIL

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού e-mail σας μέσω SMARTER MAIL 13/9/2012 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού e-mail σας μέσω SMARTER MAIL NBW Internet Wizards Πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 5, 10561 Αθήνα Τηλ.: 210 6148071, e-mail: info@nbw.gr, website: www.nbw.gr

Διαβάστε περισσότερα