ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ"

Transcript

1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ /ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡ.ΕΞΟΠΛ.& ΛΕΙΤ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ SSP /TARGET2 (IC M ) Σαράντης Σακαρίδης Αθήνα,Ιούλιος 2007

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SWIFTNet ΤΟΥ TARGET2 4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ICM 6 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SWIFT ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ICM 7 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (URLs) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ICM 7 ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ SAB-PC ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ICM 7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ FIREWALL ΓΙΑ ΤΟ SWIFTNet Browse Service ICM 8 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SAB-PC / ICM 9 Εναλλακτική µορφή λειτουργίας του WebStation 10 Προδιαγραφές για SWIFTNet passwords 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ FIN-Copy Mode / Y-Copy 11 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ FIN-Copy 13 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 14 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Oπως είναι ήδη γνωστό, το τραπεζικό σύστηµα της Ελλάδας θα ενταχθεί σύντοµα (Μάιος 2008) στο περιβάλλον του Target2, γνωστού και ως SSP (Single Shared Platform), το οποίο αποτελεί την µετεξέλιξη του υφισταµένου συστήµατος Target. Η Τράπεζα της Ελλάδος, στα πλαίσια του συντονιστικού και καθοδηγητικού της ρόλου στο ως άνω έργο, οργανώνει σειρά ενηµερωτικών συναντήσεων και σεµιναρίων, προκειµένου να υποστηρίξει µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Ελληνική Τραπεζική Κοινότητα στην µετάβασή της στο νέο αυτό περιβάλλον. Το συγκεκριµένο σεµινάριο έχει σκοπό την ενηµέρωση των Τραπεζών σχετικά µε την διενέργεια των απαραίτητων δοκιµών χρηστών (User Tests). Για το θέµα αυτό είναι ήδη διαθέσιµο και έχει διανεµηθεί σχετικό υλικό τεκµηρίωσης. εδοµένου δε ότι το Target2 χρησιµοποιεί ως φορέα/υποδοµή το ήδη υφιστάµενο διατραπεζικό ίκτυο SWIFTNet, είναι επίσης διαθέσιµη και όλη η σχετική τεκµηρίωση των προϊόντων του SWIFTNet (Version 6.0). Το υλικό τεκµηρίωσης προέρχεται, κατά συνέπεια, από δύο πηγές (Target2, SWIFT) και είναι εξαιρετικά εκτεταµένο. Με βάση τα παραπάνω και µε σκοπό να διευκολυνθούν οι Τράπεζες στην προετοιµασία του τεχνικού τους περιβάλλοντος και στην διαµόρφωση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την επιτυχή εκτέλεση των δοκιµών, έχει εκπονηθεί το παρόν εγχειρίδιο. Πρόκειται για µια σύνοψη των σχετικών πληροφοριών σε τεχνικό επίπεδο, µε συγκεκριµένο πρακτικό προσανατολισµό. Είναι αυτονόητο ότι η επίσηµη τεκµηρίωση, τόσο του Target2 όσο και του SWIFT, θεωρείται ούτως ή άλλως απαραίτητη. 3

4 ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ SWIFTNet TOY TARGET2 Το σύστηµα Target2 χρησιµοποιεί το διατραπεζικό δίκτυο SWIFT/SWIFTNet και αξιοποιεί µε κατάλληλο τρόπο τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει. Συγκεκριµένα ισχύουν τα εξής: SWIFTNet FIN και SWIFTNet FINCopy Ενα µέλος του Target2 χρησιµοποιεί FIN µηνύµατα MT103, MT103+, MT202 και ΜΤ204 για τη διακίνηση εντολών πληρωµής. Επίσης µπορούν να χρησιµοποιηθούν µεταξύ των αµέσων µελών και ορισµένοι ακόµη τύποι µηνυµάτων (π.χ. ΜΤ999, 191, 192, 199 κλπ) για σκοπούς πληροφόρησης και ελέγχου. Ο µηχανισµός FINCopy χρησιµοποιείται για να προωθήσει µια εντολή πληρωµής προς το υποσύστηµα πληρωµών (Payments Module PM) του Target2. Το Target2 λαµβάνει ένα πλήρες αντίγραφο του σχετικού FIN µηνύµατος και µπορεί εν συνεχεία να επιτρέψει ή να εµποδίσει την παράδοση του µηνύπατος στον παραλήπτη. Το SWIFT αποθηκεύει το FIN µήνυµα µέχρι την οριστική έγκριση ή απορριψή του από το Target2. Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω λειτουργιών έχει δηµιουργηθεί µια κλειστή οµάδα χρηστών FIN (Closed User Group CUG) µε τον κωδικό TGT, η οποία στα πλαίσια της SSP είναι γνωστή ως FIN Y-Copy PM. SWIFTNet InterAct (IA) Η υπηρεσία αυτή παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής σε πραγµατικό χρόνο (real-time) πληροφοριών και οδηγιών µεταξύ του Target2 και των αµέσων µελών του. Για παράδειγµα τα µέλη µπορούν να παρακολουθούν στοιχεία σχετικά µε πιστωτικούς κινδύνος ή να διαχειρίζονται τη ρευστότητά τους. SWIFTNet FileAct (FA) Μέσω της υπηρεσίας αυτής είναι δυνατή η ανταλλαγή µεγάλων όγκων δεδοµένων. Το Target2 χρησιµοποιεί το FileAct για την αποστολή αναφορών (reports) και για τη διανοµή του Target2 Directory. Πιο αναλυτικά, το Target2 κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής µε δύο τρόπους, ως εξής: Real-time File-download mode / Pull mode, όπου τα µέλη του Target2 ζητούν και λαµβάνουν πληροφορίες µε δική τους πρωτοβουλία (initiation), π.χ. για να παραλάβουν το Target2 Directory ή ογκώδεις αναφορές (reports). Store-and Forward (SnF) mode, όπου το Target2 αποστέλλει, µε δική του πρωτοβουλία, πληροφορίες µε µορφή αρχείου (file) στα µέλη, όπως π.χ. τις ενηµερώσεις του Target2 Directory. SWIFTNet Browse Το SWIFTNet Browse επιτρέπει την ασφαλή πρόσβαση στους Web-Servers που λειτουργούν στο περιβάλλον του SWIFTNet / SIPN, µε χρήση ενός προγράµµατος πλοήγησης στο Internet (Web-Browser). Στα πλαίσια του Target2 η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στα µέλη να βλέπουν ένα πλήθος πληροφοριών, όπως π.χ. η ουρά εντολών πληρωµής, η κατάσταση (status) του συστήµατος κλπ. Επίσης µέσω του λογισµικού WebStation (SAB) είναι δυνατόν να συνδυαστεί η διακίνηση µηνυµάτων τύπου InteAct και FileAct. 4

5 PAPSS Payment and Accounting Processing Services Οι παραπάνω αναφερθείσες υπηρεσίες αποτελούν κατά βάση θεµελιώδη συστατικά στοιχεία του περιβάλλοντος του SWIFTNet (Core SWIFTNet messaging Services). Η συνδυασµένη χρήση τους µε βάση συγκεκριµένες προδιαγραφές και για την εξυπηρέτηση είδικού σκοπού επιτρέπει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, που απευθύνονται σε ειδικό κοινό (Closed User Groups CUGs) και καλύπτουν συγκεκριµένες ανάγκες. Στα πλαίσια του Target2 έχει αναπτυχθεί η υπηρεσία PAPSS (Payment and Accounting Processing Services), µέσω της οποίας παρέχεται πρόσβαση στο υποσύστηµα ICM. Ακολουθώντας τους σχετικούς κανόνες του SWIFTNet έχουν ορισθεί δύο διαφορετικές υπηρεσίες, µια για κάθε ένα από τα περιβάλλοντα δοκιµών (Test/Pilot) και παραγωγής (Live). εδοµένου και του διαχωρισµού µεταξύ Real-time και Store-and-Forward mode, προκύπτει ο παρακάτω πίνακας, στον οποίο φαίνονται οι διάφορες µορφές της υπηρεσίας PAPSS: PAPSS Live service name PAPSS Pilot service name Real-time trgt.papss trgt.papss!p Store-and-Forward trgt.sfpapss trgt.sfpapss!p 5

6 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ICM Από το πιο πάνω σχήµα φαίνεται ότι η πρόσβαση στο υποσύστηµα ICM του Target2 είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε δύο τρόπους: Application-to-Application (A2A) User-to-Application (U2A) Στην πρώτη περίπτωση (A2A) οι πληροφορίες και τα µηνύµατα XML διακινούνται απ ευθείας µεταξύ της SSP και της εσωτερικής εφαρµογής της συµµετέχουσας Τράπεζας-µέλους. Η εφαρµογή αυτή µπορεί να έχει αναπτυχθεί in-house ή να έχει αγορασθεί ως έτοιµη λύση. Η µέθοδος αυτή επιτρέπει την ανάπτυξη ποικίλων αυτοµατισµών. Η δεύτερη µέθοδος (U2A) παρέχει στους χρήστες της συµµετέχουσας Τράπεζας-µέλους τη δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε το υποσύστηµα ICM. Οι πληροφορίες εµφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή του χρήστη (PC) µε τη βοήθεια ενός προγραµµατος πλοήγησης στο Internet (Web Browser), ενώ το PC πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε ειδικό έτοιµο λογισµικό (Swift Alliance webstation SAB). Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η ανάπτυξη ειδικής εφαρµογής. 6

7 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SWIFT ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ICM Η πρόσβαση στο ICM του Target2 (µε τη µορφή U2A User-To-Application) είναι εφικτή µόνο µε τη χρήση του λογισµικού SWIFT Alliance WebStation (SAB). Οι δυνατοί τρόποι σύνδεσης είναι: Μεµονοµένο SAB (standalone) SAB που συνδέεται στο SIPN µέσω SAG (SWIFT Alliance Gateway) SAS (SWIFT Alliance StarterSet) Στην περίπτωση σύνδεσης µέσω SAG είναι σηµαντικό να εξασφαλιστεί ότι η ισχύουσα άδεια χρήσης SAG καλύπτει το επιθυµητό πλήθος των ταυτόχρονα συνδεδεµένων χρηστών. Το λογισµικό SAB πρέπει να εγκατασταθεί στα PCs που θα συνδεθούν στο ICM. Σχετικές αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στο SWIFTNet-document: SAB 6.0 Installation Guide. Οταν το SAB συνδέεται στο SIPN µέσω SAG, είναι απαραίτητο να διαµορφωθεί ένας Proxy Server στο περιβάλλον του SAG. Αυτός συνήθως υλοποιείται µε τη βοήθεια του λογισµικού Apache (το οποίο θα πρέπει να εγκατασταθεί, αν δεν υπάρχει ήδη) και µε χρήση συγκεκριµένων ρυθµίσεων. Σχετικές οδηγίες υπάρχουν στο SWIFTNet-document: SAG 6.0 Operations Guide Chapter 12. Επιπλέον των ανωτέρω, είναι απαραίτητο να παραµετροποιηθεί µε κατάλληλο τρόπο το αντίστοιχο Firewall, προκειµένου να επιτρέπει τη διακίνηση πακέτων που αφορούν την υπηρεσία Browse (SWIFTNet Browse Service). Στα επόµενα παρατίθενται συγκεκριµένες πληροφορίες για το ζήτηµα αυτό. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ (URLs) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ICM Η σύνδεση µε το ICM µέσω του δικτύου SIPN του SWIFT επιτυγχάνεται µε χρήση των εξής διευθύνσεων (URLs): Test ICM: https://trgt-papss-cust.ssp.swiftnet.sipn.swift.com Live ICM: https://trgt-papss.ssp.swiftnet.sipn.swift.com ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ SAB-PC ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ICM Αυτή επιτυγχάνεται εφαρµόζοντας τα υποδεικνυόµενα βήµατα, όπως αυτά περιγράφονται στο SWIFTNet-document: SAB 6.0 User Guide Chapter 2.1. Συνοπτικά θα πρέπει να γίνουν τα εξής: Εγγραφή-δηµιουργία ενός (τουλάχιστον) SWIFTNet χρήστη (SN-user), ο οποίος θα χρησιµοποιήσει την υπηρεσία SWIFTNet Browse και εκδοση του σχετικού πιστοποιητικού (SNuser Certificate). Στον υπ όψη SN-user εκχωρείται σχετικό password (passwd-1). Αρµόδιος για το βήµα αυτό είναι ο υπεύθυνος ασφαλείας του οργανισµού-εταιρείας για το SWIFTNet (SWIFTNet Security Officer SO). ιαµόρφωση-παραµετροποίηση του Internet Explorer (ΙΕ): 7

8 Ορισµός του κατάλληλου HTTP Proxy Server. Αυτός είναι συνήθως ο Proxy που βρίσκεται στο περιβάλλον SAG. Καθορισµός των παραµέτρων ασφαλείας (security settings) SAB 6.0 User Guide. Απόκτηση και ενσωµάτωση στο περιβάλλον του ΙΕ του πιστοποιητικού Αρχής Πιστοποίησης (CA Certificate) του SWIFT (URL: Πιστοποίηση του Browser (δηλ. του IE): Το βήµα αυτό εκτελείται σε δύο στάδια. Σε πρώτη φάση, ο SWIFTNet Security Officer δηµιουργεί ένα πιστοποιητικό (Browser Certificate) για το συγκεκριµένο SAB-PC και το οποίο συνοδεύεται από ειδικούς κωδικούς ενεργοποίησης (µιας χρήσης). Σε δεύτερη φάση γίνεται ενεργοποίηση του ως άνω πιστοποιητικού από τον χρήστη του SAB-PC, µε τη βοήθεια ενός System (ή Network) administrator. Το πιστοποιητικό αυτό εφοδιάζεται µε ειδικό password (passwd-2). Είναι σηµαντικό, το ως άνω πιστοποιητικό να χαρακτηρισθεί µε Security Level: High. Ενσωµάτωση στον IE των συνδέσµων (links) που θα χρησιµοποιηθούν για την πρόσβαση στο ICM. Οι σύνδεσµοι αυτοί έχουν ήδη αναφερθεί παραπάνω (Test ICM, Live ICM). Προκειµένου να εξασφαλισθεί η ορθή λειτουργία των χειρισµών-buttons: Save και Print στις διάφορες οθόνες του ICM, θα πρέπει οι ακόλουθες διευθύνσεις (URLs) να εισαχθούν επιπλέον και στη λίστα των trusted sites του IE: https://trgt-papss-cust.ssp.swiftnet.sipn.swift.com https://trgt-papss.ssp.swiftnet.sipn.swift.com (Test ICM) (Live ICM) Τέλος για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εφαρµογής του ICM, προτείνεται να ορισθεί το µέγεθος της Cache του Browser (IE) από 1,5 ΜΒ έως 2 ΜΒ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟ FIREWALL ΓΙΑ ΤΟ SWIFTNet Browse Service - ICM Οι συνιστώµενες από το SWIFT ρυθµίσεις στο Firewall για την λειτουργία της υπηρεσίας SWIFTNet Browse (όπως αυτές περιγράφονται στο SWIFTNet-document: Network Configuration Tables Guide ) έχουν συνοπτικά την εξής µορφή: Για όλες τις IP διευθύνσεις στο διάστηµα /17 (ή αλλιώς: / netmask ) θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες (firewall rules) που να επιτρέπουν την εξερχόµενη κυκλοφορία TCP (outgoing TCP sessions), από τα SAB-PCs προς τις παραπάνω διευθύνσεις και εδικότερα προς το TCP-port: 443 (HTTPS). Εναλλακτικά, σε περίπτωση χρήσης SAG, οι αντίστοιχοι κανόνες θα πρέπει να επιτρέπουν εξερχόµενη TCP κυκλοφορία από τον SAG Server προς τις ως άνω διευθύνσεις, TCP-port: 443, ενώ παράλληλα το Firewall θα πρέπει να επιτρέπει τη σύνδεση των SAB-PCs στον Proxy Server του SAG, στο αντίστοιχο TCP-port (π.χ. 8080). Το παραπάνω εύρος IP διευθύνσεων καλύπτει όλες περιπτώσεις υπηρεσιών SWIFTNet Browse, είτε αυτές παρέχονται από το ίδιο το SWIFT, είτε από 8

9 άλλους Service Providers (π.χ. SSP/Target2-ICM), πάντα όµως µέσω του SIPN. Εάν οι ως άνω συστάσεις δεν είναι αποδεκτές από τον οργανισµό-εταιρεία για λόγους εσωτερικής πολιτικής ασφαλείας, µπορεί να χρησιµοποιηθεί εναλλακτικά ο ακόλουθος πίνακας διευθύνσεων IP, προκειµένου να επιτραπεί η πρόσβαση µέσω SAB/ICM στο περιβάλλον δοκιµών του Target2: URL A B C D trgt-papss-cust.ssp.swiftnet.sipn.swift.com Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιτρέπεται η εξερχόµενη κυκλοφορία προς τις ως άνω συγκεκριµένες IP διευθύνσεις. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΥΠΟ ΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ SAB-PC / ICM Με δεδοµένο ότι έχουν ολοκληρωθεί µε επιτυχία οι απαραίτητες ρυθµίσεις, όπως αυτές έχουν περιγραφεί στα προηγηθέντα, τα βασικά βήµατα για την σύνδεση µε το ICM (µέσω του SAB-PC και του SIPN) είναι τα παρακάτω: 1. Εκκίνηση του λογισµικού WebStation (SAB), µε διπλό click στο σχετικό εικονίδιο. 2. Πληκτρολόγηση του User Name του SN-user και του σχετικού password (passwd-1). Το Logon mode είναι: SWIFTNet User). 3. (Προαιρετικά: ) Ελεγχος σύνδεσης µε SWIFTNet: Group (Selector Button): Admin στην αριστερή πλευρά, εικονίδιο Check Link και, εν συνεχεία, Send test message button. Η ενέργεια αυτή κάνει χρήση της υπηρεσίας swift.cte του SWIFT και το επιτυχές αποτέλεσµα εξασφαλίζει ότι υπάρχει σύνδεση µε το περιβάλλον του SWIFTNet. 4. Ενεργοποίηση του Browsing Mode: Group (Selector Button): Browsing στην αριστερή πλευρά, εικονίδιο: Control, Start button. Αυτόµατα ανοίγει ένα δεύτερο (θυγατρικό) παράθυρο, το οποίο στην φέρει την ένδειξη IAB Started στην γραµµή τίτλου. 5. Στο δεύτερο αυτό παράθυρο (IAB Started) και στο πεδίο Address πληκτρολογούµε τη διεύθυνση για το Test περιβάλλον του Target2 / ICM: https://trgt-papss-cust.ssp.swiftnet.sipn.swift.com και <Enter> ή: Go 6. Στο αναδυόµενο (pop-up) παράθυρο επιλέγουµε το επιθυµητό πιστοποιητικό Browser Certificate (πιθανότατα θα είναι µόνο ένα, µε όνοµα της µορφής: %N, όπου Ν ακέραιος) και πατάµε OK. Μας ζητείται η εισαγωγή του password για το Certificate (passwd-2), το οποίο και πληκτρολογούµε. 9

10 7. Κατόπιν εµφανίζεται η αρχική οθόνη του TARGET2 και ζητείται αµέσως η εισαγωγή του SWIFTAlliance WebStation password. ΠΡΟΣΟΧΗ: εδώ πληκτρολογούµε το password του SN-user που έχει εκκινήσει το WebStation (δηλ. το passwd-1). Εάν είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία της επιβεβαίωσης (confirmation), απαιτείται OK και στο σχετικό αναδυόµενο (pop-up) παράθυρο. 8. Τέλος εµφανίζεται η λεγόµενη οθόνη υποδοχής (Welcome Screen) του Target2, η οποία έχει την παρακάτω µορφή: Ο χρήστης είναι πλέον σε θέση να εκτελέσει όλες τις εργασίες, για τις οποίες είναι εξουσιοδοτηµένος. Οι σχετικές εξουσιοδοτήσεις του κάθε χρήστη καθορίζονται στα πλαίσια του οργανισµού-εταιρείας, περιγράφονται δε αναλυτικά στα αντίστοιχα εγχειρίδια του Target2. Η υλοποίηση των ως άνω εξουσιοδοτήσεων γίνεται µέσω του µηχανισµού RBAC (Role-Based Access Control) του SWIFTNet, η δε εκχώρησή τους στους αντίστοιχους χρήστες είναι αρµοδιότητα του SWIFTNet Security Officer (SO) του οργανισµού-εταιρείας. Εναλλακτική µορφή λειτουργίας του WebStation Μια απλούστερη µέθοδος χρήσης του WebStation, εφ όσον η µόνη λειτουργία που απαιτείται είναι το Browsing (και µόνον αυτό), είναι η εξής: ηµιουργούµε στην επιφάνεια εργασίας ένα εικονίδιο-συντόµευση (shortcut), που να δείχνει στην εξής διαδροµή: C:\SWIFTAlliance\WebStation\iab\HTTPAdJClient.exe 10

11 Στη συνέχεια, ο χρήστης µπορεί να εκκινήσει τη σύνδεση µε το ICM κάνοντας διπλό click στο ως άνω εικονίδιο-συντόµευση, παρακάµπτοντας κάποια από τα βήµατα που απαιτούνται στην πλήρη διαδικασία εκκίνησης, όπως αυτή έχει περιγραφεί σε προηγούµενη παράγραφο. Εννοείται ότι όλοι οι έλεγχοι ασφαλείας (User-names, Passwords κλπ) εξακολουθούν να είναι απαραίτητοι. Προδιαγραφές για SWIFTNet passwords Ελάχιστο µήκος: 8 χαρακτήρες Επιτρεπόµενοι χαρακτήρες: Κεφαλαία λατινικά, µικρά λατινικά, αριθµ.ψηφία Υποχρεωτική παρουσία: Ενα κεφαλαίο, ένα µικρό, ένα ψηφίο. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ FIN-Copy Mode / Y-Copy Η διακίνηση FIN µηνυµάτων στο περιβάλλον του Target2 στηρίζεται στην ύπαρξη, στα πλαίσια του SWIFT, µιας κλειστής οµάδας CUG (Closed User Group), µε κωδικό TGT, µέλη της οποίας είναι οι συµµετέχουσες Τράπεζες, ενώ ως κεντρικός φορέας-οργανισµός (Central Institution) λειτουργεί η ίδια η SSP. Η λειτουργία του FIN-Copy/Y-Copy, όπως είναι γνωστό, ορίζει εν περιλήψει ότι κατά την αποστολή ενός FIN µηνύµατος από τον αποστολέα (A) στον παραλήπτη (Β) παρεµβάλλεται ένας κεντρικός φορέας (Κ), ο οποίος λαµβάνει πρώτος το µήνυµα και, εφόσον το εγκρίνει, το προωθεί προς τον παραλήπτη. Προς το παρόν, επειδή δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί πλήρως η µετάβαση του SWIFTNet σε καθαρό PKI περιβάλλον, υπάρχει η απαίτηση για διµερή ανταλλαγή κλειδών (Bilateral Key Exchange BKE), στα πλαίσια του Target2. Συγκεκριµένα, κάθε συµµετέχουσα Τράπεζα πρέπει να ανταλλάξει κλείδες µε την κοινή πλατφόρµα (SSP), η οποία έχει κωδικό (BIC8): TRGTXEP0 (Test περιβάλλον). Η ανταλλαγή αυτή εκτελείται µε πρωτοβουλία (Initiation) της SSP. εν απαιτείται ανταλλαγή κλειδών µεταξύ των συµµετεχουσών Τραπεζών. Επιπλέον, απαιτείται η εγκατάσταση, ρύθµιση και ενεργοποίηση της λειτουργίας FIN-Copy στο περιβάλλον του αντίστοιχου CBT (Computer-Based Terminal), από το οποίο αποστέλλονται τα FIN µηνύµατα. Στην περίπτωση που υπάρχει λογισµικό SAA (SWIFT Alliance Access), το οποίο λειτουργεί ως CBT, τα απαιτούµενα βήµατα είναι συνοπτικά τα εξής (βλ. και: FIN-Copy Release Letter και SWIFTNet-document: SAA 6.0 System Management Guide Chapter 7): 1. ιασφάλιση ότι το σχετικό λογισµικό περιλαµβάνει υποστήριξη για το λεγόµενο Preagreed MAC. Το SAA version 6.0 ενσωµατώνει την αντίστοιχη δυνατότητα, ενώ οι αποδεκτές προηγούµενες εκδόσεις ήταν η SAA ή SAA Μεταφορά (Download) από το Site του SWIFT του σχετικού FIN-Copy patch : https://www2.swift.com/pdc (login required) επιλογή του πρόσφατου FIN-Copy patch για το συγκεκριµένο λειτουργικό σύστηµα (AIX, Solaris, Windows) στο οποίο λειτουργεί το SAA. 3. Εξαγωγή (extract) του service configuration file: TTTGT.fcp (for Test & Training Target2) 4. (Επαν-) Εκκίνηση του SAA σε House Keeping mode 11

12 5. Εκκίνηση του SWIFT Support Application 6. Επιλέγουµε Value-added Services από το View Menu 7. Επιλέγουµε Install 8. Στο σχετικό path συµπληρώνουµε τη διαδροµή που οδηγεί στο σηµείο όπου έχουµε αποθηκεύσει το file: TTTGT.fcp και πατάµε Install. 9. Στη συνέχεια, από το Value-added Services (στο View Menu), επιλέγουµε TGT (T&T) Service και κατόπιν επιλέγουµε Activate. Το σχετικό πεδίο State λαµβάνει την τιµή: active. Σηµ. Η εκτέλεση των βηµάτων έως εδώ, εξασφαλίζει ότι η εγκατάσταση του FIN-Copy είναι επιτυχής. 10. Με το SAA σε House Keeping mode και από το SWIFT Support Application, επιλέγουµε Value-added Services (στο View Menu), επιλέγουµε TGT (T&T) Service και, εν συνεχεία, De-activate. Το σχετικό πεδίο State λαµβάνει την τιµή: inactive. 11. Συσχέτιση Assign του FIN-Copy σε destination(s) / BIC8(s): Με το SAA σε House Keeping mode, από το SWIFT Support Application: Value-added Services (από View Menu), επιλέγουµε το TGT (T&T) Service και, εν συνεχεία: Destinations. Κατόπιν µεταφέρουµε, ένα προς ένα, τα BIC8 που θέλουµε να συµµετέχουν σε FIN-Copy, από την κατηγορία Available στην κατηγορία Selected και αποθηκεύουµε τις αλλαγές. (Προς το παρόν δεν απαιτείται RMA Authorisation, οπότε το σχετικό πεδίο παραµένει µε την ένδειξη Not Required ). 12. Ενεργοποιούµε εκ νέου το FIN-Copy, όπως στο βήµα 9. πιο πάνω 13. Επαναφέρουµε το SAA σε κανονική λειτουργία (Operational mode) Ανακεφαλαιωτικά, τα κύρια βήµατα για το FIN-Copy είναι: Download FIN-Copy Install FIN-Copy Activate FIN-Copy De-activate FIN-Copy Assign FIN-Copy to destination(s) BIC8(s) Activate FIN-Copy 12

13 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ FIN-Copy / Y-Copy 13

14 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ BIC BKE CUG DN ECB HAM ICM M AC M T NCB PAPPS PKI PM RBAC RTGS SAB SAG SAS SIPN SNL SSP TARG ET XM L Bank IdentifierC ode BilateralKey Exchange Closed UserGroup Distinguished Name European CentralBank Home Accounting Module Information and C ontrolm odule M essage Authentication Code M essage Type NationalC entralbank Paym entand Accounting Processing Services Public Key Infrastructure Paym entm odule Role-Based Access C ontrol Real-Time Gross Settlem ent SW IFTA liance W ebstation SW IFTA liance Gatew ay SW IFTA liance StarterSet Secure IP Network SW IFTNetLink Single Shared Platform Trans-European Autom ated R eal-time Gross Settlem entexpress Transfer extensible Markup Language 14

Οδηγίες εγκατάστασης

Οδηγίες εγκατάστασης Οδηγίες εγκατάστασης SingularLogic Control 4 rel 3.03 SingularLogic Control 1, 2, 3 rel 3.03 SingularLogic Accountant rel 3.03 SingularLogic Λογιστικά rel 3.03 ή µεταγενέστερες εκδόσεις µε MICROSOFT SQL

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη µηχανισµών για συστήµατα διαχείρισης περιεχοµένου βασισµένων στο Web Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης»

«Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» «Πλατφόρµες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης» Εισαγωγή Χαρακτηριστικά - Σύγκριση Οµάδα Εργασίας: ηµήτριος Βαγιάνος Ευάγγελος Γρηγορόπουλος Αύγουστος Τσινάκος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟΥ Εγχειρίδιο Χρήσης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης

MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης MELCloud Εγχειρίδιο χρήσης Καλώς ήρθατε στο MELCloud για γρήγορο και εύκολο έλεγχο και επιτήρηση των συστημάτων Mitsubishi Electric μέσω φορητής συσκευής Περιεχόμενα 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών

Οδηγίες Λειτουργίας. Πακέτου Εφαρµογών Οδηγίες Λειτουργίας Πακέτου Εφαρµογών Θεσσαλονίκη Νοέµβριος 2007 Σελίδα - 1 - 1 Εισαγωγή 4 1.1 Γενικά 4 1.2 Προδιαγραφές Λειτουργίας 4 1.2.1 Προδιαγραφές εξοπλισµού 4 1.2.2 Προδιαγραφές Λογισµικού 5 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµ ενα. Συντµ ήσεις

Περιεχόµ ενα. Συντµ ήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ (Ασφαλιισµένων στο ηµόσιιο) Αθήνα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας

Πτυχιακή Εργασία. Κατασκευή ιστοσελίδας ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κατασκευή ιστοσελίδας Παύλος Κόττος (ΑΜ: 241 ) E-mail:pakottos@yahoo.com pavlos.kottos@cchellenic.com Επόπτρια καθηγήτρια : Αικατερίνη Μήτσα ΚΑΒΑΛΑ 2013 Ευχαριστίες Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. @ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 2: «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ» ΜΕΤΡΟ 2.4 «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. 11 01 011 0 10111 0 0 1 1 0 010 0 10 00 110 10 00 01 1 00 00 000 1 00 1 0 01 0 0 10 0 11 0 11 00 0 01 1 01 0 01 01 0110101 0 1 1 10 0 011010 0 1 ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ, 2007. Με την επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla

Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία µε θέµα: Portal ιστοχώρος για την πόλη τον Χανίων µε την χρήση του CMS Joomla

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Υπηρεσίες του Domain CTI. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Δυνατότητες Επέκτασης

Δομή και Υπηρεσίες του Domain CTI. Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Δυνατότητες Επέκτασης Δομή και Υπηρεσίες του Domain CTI Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Δυνατότητες Επέκτασης Πάτρα 2001 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...2 Εισαγωγή...3 Συνοπτική Περιγραφή του Νέου Domain...4 Δομή του Active Directory...4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Αυτοματισμού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημιουργία ιστοσελίδας πώλησης και πλειστηριασμού ποδηλάτων Εισηγητής-Επιβλέπων: Αγγελόπουλος Ιωάννης Εκπόνηση εργασίας: Παναγόπουλος Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

T Tail Tailor-made banking services Takeover TANKAN INDEX TAN KAN TARGET (or TARGET1) =

T Tail Tailor-made banking services Takeover TANKAN INDEX TAN KAN TARGET (or TARGET1) = T Tail = 1) η διαφορά μεταξύ της μέσης τιμής στις δημοπρασίες του δημοσίου - τιμή έκδοσης και της τελικής διαμορφωθείσας τιμής 2) στην αγορά repos, ένας διαπραγματευτής δημιουργεί μια ουρά (tail) όταν

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Digital Academy Σεμινάριο Τηλεκπαίδευσης με Θέμα: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ JOOMLA...7 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2

Σελίδες Προοίµιο 1 Abstract 1 Εισαγωγή 2 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σχεδιασµός και Ανάπτυξη µιας on-line Βάσης εδοµένων για Ηλεκτρονικά Έγγραφα Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας»

ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, νοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΤΗΛΕ-ΠΡΟΜΗΘΕΣ - «Τόμος Σχεδιασμού Πλατφόρμας» ΤΗΛΕΠΡΟΜΗΘΕΣ - Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

www.music-events.gr Απαιτήσεις Λογισμικού

www.music-events.gr Απαιτήσεις Λογισμικού ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 8Ο ΕΞΑΜΗΝΟ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 2007 Α.Π.Θ. ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α. ΜΗΤΚΑΣ www.music-events.gr Σύστημα διοργάνωσης μουσικών

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Ιστοτόπου για το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και ικτύων Υπολογιστών µε χρήση συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου

ηµιουργία Ιστοτόπου για το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και ικτύων Υπολογιστών µε χρήση συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Θετικών Επιστηµών Τµήµα Πληροφορικής ηµιουργία Ιστοτόπου για το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής και ικτύων Υπολογιστών µε χρήση συστήµατος διαχείρισης περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ HARDWARE ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΟΥ

1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ HARDWARE ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ HARDWARE ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΚΤΥΟΥ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ B. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ HASP 1. Αναγνώριση τύπων Hasp 2. Orbit Hasp Manager Utilities Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαδικτυακή πλατφόρμα εκπαίδευσης από απόσταση τουριστικών επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη

ACS Connect. Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web. Έκδοση Οκτώβριος 2011. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη ACS Connect Εφαρμογή διαχείρισης αποστολών μέσω web Έκδοση Οκτώβριος 2011 Οδηγίες Εγκατάστασης & Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ACS & ΕΝΑΡΞΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Πτυχιακή Εργασία «Αυτόματη δημιουργία ιστοσελίδων για τους διδάσκοντες

Διαβάστε περισσότερα

2 FRITZ!Box Fon WLAN. AVM GmbH 2006. All rights reserved. Documentation release 11/2006

2 FRITZ!Box Fon WLAN. AVM GmbH 2006. All rights reserved. Documentation release 11/2006 FRITZ!Box Fon WLAN 7140 Αυτό το εγχειρίδιο και το λογισµικό που περιγράφει, προστατεύονται από κατοχυρωµένα πνευµατικά δικαιώµατα. Η AVM εκχωρεί το µη αποκλειστικό δικαίωµα της χρήσης του λογισµικού, το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Εισαγωγή Στους ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ρ. Π. εµέστιχας, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς ρ. Γ. Ευθύµογλου, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς ρ. Σ. Ρετάλης, Επ. Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Υλοποίηση ιαδικτυακού Τόπου Αγγελιών Με Χρήση των PHP &

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα