ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 491/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /28-5-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 491/2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 491/212 ΘΕΜΑ: 66 ο Λάρισας. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Θεσσαλίας και των Δ/νσεων της Π.Ε. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Νούσιος Κων/νος 2. Λέμας Ευάγγελος 3. Μπάρδας Κων/νος 4. Καλτσογιάννης Γεώργιος 5. Τσιάρας Αθανάσιος (αναπληρωματικό μέλος) 6. Αλεξάκος Φώτιος Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Μαμάρα βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ. 2 και βάσει της απόφασης 1 του πρακτικού 1/ της Οικονομικής Επιτροπής. Απών ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μπούτας αν και κλήθηκε νόμιμα με την υπ αριθμ. 114/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 28 Μαϊου 212 και ώρα 15: μ.μ. ημέρα Δευτέρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 114/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/21. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Μαμάρα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 66 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ. Μηχαλές Δ/ντής Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.3241// έγγραφο της Υπηρεσίας του τα κατωτέρω: 'Εχοντας υπ'όψη: α) τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης

2 A/A β) το ΠΔ 118 Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρου 22 (διαδικασία με διαπραγμάτευση) και 38(συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων) γ) την παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 2362/95 περί Δημοσίου Λογιστικού δ) την αριθμ. 267/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ε) τις διατάξεις του Ν. 471(ΦΕΚ 85/ ) Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 29/5/ΕΚ άρθρο 5 με το οποίο αντικαθιστάται το άρθρο 176 του Ν.3852/21(Πρόγραμμα Καλλικράτης) Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε Την έγκριση των παρακάτω δαπανών όπως παρουσιάζονται στους συνημμένους πίνακες. ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ από 1/5/212 έως 24/5/212 Αριθμός & Ημερομηνία Παραστατικού ΑΠΥ /212- (1/5/212) ΜΣΘΔ 4/212- (17/5/212) ΟΔΠΡ 3-4/212- (22/5/212) ΟΔΠΡ /212(22/5/212) ΟΔΠΡ /211 (22/5/212) ΟΔΠΡ 5/212 (24/5/212) Ημερ/νία Καταχ/σης 9/5/212 17/5/212 22/5/212 22/5/212 22/5/212 24/5/ /212 (8/4/212) 1/5/ /212 (23/2/212) 1/5/ /212 (16/4/212) 1/5/212 Οφειλέτης Αιτιολογία Συνολική Αξία COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩ ΝΙΕΣ A.E ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ ΜΠΟΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΑΧΜΟΥΝΤΕ Σ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ COSMOTE 1/4-3/4/ ,91 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΑΛ/ΛΟΥ ΣΕ ΒΟΥΛΕΥΤ.ΓΡΑΦΕΙΟ 4/212 19,55 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ 791,6 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛ/ΛΟΥ ΤΜΗΜ.ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙ ΑΣ / ,36 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΑΛ/ΛΟΥ ΤΜΗΜ.ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙ ΑΣ / ,94 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚ/ΣΗΣ ΥΠΑΛ/ΛΟΥ Σ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/5/ ,3 ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 127, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΑΓΡΟΤ.ΚΤΗΝ ΑΓΙΑΣ 38, 4,5 Κ.Α.Ε. Πίστωση έτους , , , , , ,

3 / / /212 1/5/212 1/5/212 16/5/ /212 16/5/ /212 (23/4/ / /212 (1/5/212) 18/5/212 18/5/212 18/5/ /212 18/5/ / / / / /212 (8/4/212) / / /212 18/5/212 17/5/212 17/5/212 17/5/212 17/5/212 17/5/212 17/5/212 17/5/212 ΑΓΡΟΤ.ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ- ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ ,5 ΑΓΡΟΤ.ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ- ΤΥΡΝΑΒΟΥ , , ,5 ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ , ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ , ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ,5 Α/ΘΜΙΑΣ , Α/ΘΜΙΑΣ , Β/ΘΜΙΑΣ , Β/ΘΜΙΑΣ , Β/ΘΜΙΑΣ , Β/ΘΜΙΑΣ ,5 Β/ΘΜΙΑΣ ,5 Β/ΘΜΙΑΣ , & ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ 67,

4 / /212 (1/5/212) /212 (1/5/212) 17/5/212 17/5/212 17/5/ /212 17/5/ /212 17/5/ /212 17/5/ /212 17/5/ /212 (8/4/212) /212 (8/4/212) /212 (1/5/212) / /212 (26/4/212) 24/5/212 24/5/212 24/5/212 24/5/212 1/5/ /212 (26/4/212) 1/5/ /212 (26/4/212) 1/5/ **/212 (26/4/212) 1/5/ **/212 (26/4/212) 1/5/ /212 (11/4/212) 18/5/212 Δ.Ε.Υ.Α ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ & ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ 31, & ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2.12, & ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΖΕΥΞΙΣ 2,68 Α/ΘΜΙΑΣ , Α/ΘΜΙΑΣ , Α/ΘΜΙΑΣ ,5 Α/ΘΜΙΑΣ ,5 ΚΕΚ ΝΟΜΑΡΧ.ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣ ΗΣ ,5 ΚΕΚ ΝΟΜΑΡΧ.ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣ ΗΣ , ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ,5 ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ , ΚΤΕΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 27,5 ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ- ΚΤΕΟ 147,5 ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ- ΚΤΕΟ 27,5 Β/ΘΜΙΑΣ Β/ΘΜΙΑΣ 27,5 41, ΑΓΡΟΤ.ΚΤΗΝΙΑΤΡΕ ΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 9, , 135., 135., 135., , , , , , ,

5 /212 (11/4/212) ΔΕΗ /212 (29/3/212) ΔΕΗ /212 (29/3/212) ΔΕΗ /212 (29/3/212) ΔΕΗ /212 (29/3/212) ΔΕΗ /212 (25/4/212) ΔΕΗ /212 (25/4/212) ΔΕΗ /212 (26/4/212) ΔΕΗ /212 (26/4/212) ΔΕΗ /212 (26/4/212) ΔΕΗ /212 (24/4/212) ΔΕΗ /212 (12/4/212) ΔΕΗ /212 (12/4/212) ΔΕΗ /212 (16/3/212) ΔΕΗ /212 (19/4/212) 18/5/212 1/5/212 1/5/212 1/5/212 1/5/212 Δ.Ε.Υ.Α. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΓΡΟΤ.ΚΤΗΝΙΑΤΡΕ ΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 7,38 Α/ΘΜΙΑΣ ,96 Α/ΘΜΙΑΣ ,47 Α/ΘΜΙΑΣ ,46 Α/ΘΜΙΑΣ ,15 ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ- ΚΤΕΟ 1.76,73 ΣΥΓΚ/ΝΙΩΝ- ΚΤΕΟ ,52 ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ , ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ,93 ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ ,7 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΩΡΓ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 12,74 Β/ΘΜΙΑΣ ,59 Β/ΘΜΙΑΣ ,42 Β/ΘΜΙΑΣ ,19 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 169, ,

6 ΔΕΗ /212 (19/4/212) ΔΕΗ /212 (26/4/212) ΔΕΗ /212 (19/4/212) ΔΕΗ /212 (2/5/212) ΔΕΗ /212 (2/5/212) ΔΕΗ /212 (2/5/212) ΔΕΗ /212 (2/5/212) ΔΕΗ /212 (2/5/212) ΔΕΗ /212 (2/5/212) ΦΑΡΣΑΛΩΝ ,6 - ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ 5.471,72 - ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΝΟΙΑΣ ,94 Σ ,41 Σ ,16 Σ ,71 Σ ,43 Σ ,85 Σ ,29

7 ΔΕΗ /212 (24/4/212) ΔΕΗ /212 ΔΕΗ /212 (25/4/212) ΔΕΗ /212 (3/5/212) ΔΕΗ /212 (14/5/212) ΔΕΗ /212 (26/4/212) ΔΕΗ /212 (25/4/212) ΤΔΑΠ 38/212 (11/5/212) ΤΔΑΠ 3/212 (22/5/212) ΤΔΑΠ 4/212 (14/5/212) 16/5/212 16/5/212 23/5/212 23/5/212 23/5/212 23/5/212 23/5/212 21/5/212 23/5/212 22/5/212 ΛΑΒΔΑΚΗΣ Γ.ΕΜΜ. Ο.Ε ΤΟΥΦΕΞΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΣΑΣ ΚΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΡΟΤ.ΚΤΗΝΙΑΤΡΕ ΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΑΓΙΑΣ , ΑΓΡΟΤ.ΚΤΗΝΙΑΤΡΕ ΙΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΑΓΙΑΣ , ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ,43 ΥΠΗΡ.ΕΓΓ.ΒΕΛΤΙΩΣ ΕΩΝ & Σ ,48 ΥΠΗΡ.ΕΓΓ.ΒΕΛΤΙΩΣ ΕΩΝ Σ ,98 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ , ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ,59 ΜΠΛΟΚ ΑΔΕΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ 26,64 ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 4, ΔΩΡΟΥ ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ 7, , , ,

8 ΤΠΥ 132/212 (16/5/212) ΤΠΥ 5681/212 (7/1/212) ΤΠΥ 172/212 (11/5/212) ΤΠΥ 153/212 (21/5/212) ΑΠΥ 494/212 (21/5/212) ΑΠΥ 494/212 (21/5/212) ΤΠΥ 6/212 (14/5/212) ΤΔΑΠ 1844/212 (21/3/212) ΤΠΥ 978/212 (21/3/212) ΤΔΑΠ 2785/212 (22/5/212) ΤΔΑΠ 154/212 (17/5/212) ΤΔΑΠ 1535/212 (14/5/212) ΤΔΑΠ 1591/212 (18/5/212) ΤΔΑΠ 3783/212 (19/4/212) ΤΔΑΠ 516/212 (2/5/212) 18/5/212 1/5/212 16/5/212 23/5/212 23/5/212 23/5/212 16/5/212 23/5/212 21/5/212 24/5/212 24/5/212 24/5/212 1/5/212 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΓΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΣΩΤ.ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΞΑΝΘΗ & ΣΙΑ Ε.Ε ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Ε ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Ε ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ ΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚ ΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Α.Ε ΣΜΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΑΘΑΝ ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΝΤΑΤΑΤΕΧΝΙΚ Α ΕΠΕ FLASH ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ FLASH ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ Μ.ΓΕΡΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΚΩΣΤΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Σ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 479,7 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ , ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕ ,5 ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕ , ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΥ , ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΥ ,79 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦ.ΚΕΝΤΡΟΥ- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 437,88 & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΑΛΥΤΗ Σ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 817,95 492, ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΑΣ FAX/ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 79,95 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩ Ν ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 611,93 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩ Ν ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 32,4 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩ Ν ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 356,7 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩ Ν ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΤΗΣ Σ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 25,83 ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ , , , , , , , , , , , , , 122., 122., ,

9 ΤΔΑΠ 15454/212 (21/5/212) ΤΔΑΠ 1421/212 (21/5/212) ΤΔΑΠ 1421/212 (21/5/212) ΤΔΑΠ 2729/212 (1/5/212) ΤΔΑΠ 1594/212 (14/5/212) ΤΔΑΠ 2363/212 (31/3/212) ΤΔΑΠ 2363/212 (31/3/212) ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 139/212 (24/5/212) ΤΔΑΠ 66/212 (17/5/212) ΤΔΑΠ 146/212 (14/5/212) ΤΔΑΠ 144/212 (11/5/212) ΤΔΑΠ 21/212 (1/5/212) ΤΔΑΠ 1229/212 (22/5/212) ΤΔΑΠ 146/212 (14/5/212) 23/5/212 23/5/212 23/5/212 21/5/212 21/5/212 16/5/212 16/5/212 24/5/212 21/5/212 16/5/212 24/5/212 24/5/212 24/5/212 16/5/212 ΔΟΥΛΓΕΡΗ ΞΑΝΘΗ & ΣΙΑ Ε.Ε ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Ε ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Ε ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝ ΗΣ ΧΡ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ AΒO DEMAN Α.Β.Ε.Ε ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛ ΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΙΑΚΩΒΟΣ ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛ ΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΖΕΡΒΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛ ΛΙΑ ΑΦΟΙ Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟ ΥΛΟΥ Ο.Ε ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ COMPULAND A. E ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΡΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕ , ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΥ , ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ- ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΥ ,23 ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΗΟ ,1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ Σ ΤΕΧΝ.ΕΡΓΩΝ 1.522,74 ΒΕΝΖΙΝΗΣ/ΑΓΡΟΤ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 69,94 ΒΕΝΖΙΝΗΣ/ΑΓΡΟΤ. ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 1,75 ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 148)24/3-25/4/ ,37 ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ/ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 357,28 ΤΗΛΕΦ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΕΔΔΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 547,35 USB 4GB ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 16,54 ΜΝΗΜΗΣ 2GB- HARD DISK ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 353,19 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 178,35 ΤΗΛΕΦ.ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΕΔΔΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 431, , , , , , , , , , , , 45., 45., ,

10 ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Π.Ε ΛΑΡΙΣΑΣ από έως 24/5/212 A/A ΑΡ.ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΠΛΟΚ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Σ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 1 345/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 876 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ Σ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 2 375/ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 876 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ Σ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / 3 375/ ΑΓΟΡΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΩΡΟΥ - ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ / ΚΑΣΣΑΣ 4 Δ.Υ. / ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ / / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ / ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΤΡΑΠΕΖΑ 7 383/ / ΦΟΡΕΑΣ ΚΑΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΤΟΥΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ , , ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Ε. 15, , ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Α.Ε. 7, , ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 7, , ΔΡΑΚΩΤΟΣ. 35, , ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 18, , ΠΕΙΡΑΙΩΣ. 456, ,94 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ , ,

11 9 318/ / / / / / / / / / ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛ. "ΗΜΕΡΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ» ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ / ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. 27, , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 3283 (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Σ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ. 184, , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΜΕ 3283 (ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Σ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ. 61, , ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ/ΛΑΠΠΑΣ 5, , ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ MODELAND ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ RESPONSIBLE MED-ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 8183 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ Σ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / , , , , ΜΟΖΑΣ Α.Ε. 17, , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 8183 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ Σ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΜΟΖΑΣ Α.Ε. 15, , ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ 8183 ΟΧΗΜΑ ΤΗΣ Σ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΜΟΖΑΣ Α.Ε. 25, , ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " SY- CULtour " ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 11., ,

12 / / / / / / / / / / / ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "WINNOVATE,WIRELESS INNOVATION-ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ" / ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ , , ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΟΝΣΟΛΑ- ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ. 15., , ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΡΟΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ Υ.Ε.Β.) / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / Ν. ΧΑΡΙΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε , , ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 1 ΜΠΛΟΚ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΛΓΧΟΥ ΚΑΘ' ΟΔΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Σ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥΦΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 61, , ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΔΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ. 7., , ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ "larissa.gr" / ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ / ΒΕΕ.com 29, , ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ , , ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ , , ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΤΟΜΕΑΡΧΕΣ,ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ , , ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ , , ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ. 2., ,66

13 3 3766/ / / / ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΣ ΝΤΙΕΣ(ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ / ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΤΡΙΧΑ ΛΑΜΠΙΔΟΝΑ (ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ). 13, , ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ / Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ / ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ. 75, , ΥΓΡΟΥ ΑΖΩΤΟΥ / ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ / ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ. 2.5, , ΔΑΠΑΝΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ( ΕΩΣ ) ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΓΡΟΤ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ / ΦΑΡΣΑΛΩΝ 148 / ΖΕΡΒΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΑ. 399, ,52 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/21 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής την υπ αριθμ. 1/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας την υπ αριθμ.3243/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Την έγκριση των δαπανών όπως παρουσιάζονται στους ανωτέρω πίνακες. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 491 Η Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Μαμάρα Μαρία Παππά Αικατερίνη Νούσιος Κων/νος Λάρισα 28/5/212 Λέμας Ευάγγελος Μπάρδας Κων/νος Καλτσογιάννης Γεώργιος Τσιάρας Αθανάσιος Αλεξάκος Φώτιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ο /13-1-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2015 ΘΕΜΑ: 66 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 ο /19-9-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1029/2014 ΘΕΜΑ: 35 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων. ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 115/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2- ΑΠΟΦΑΣΗ 115/ ΘΕΜΑ: 38 ο 'ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1250/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1250/2014 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date:.12.04 09:59:22 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΔΛΛ7ΛΡ-Ν0Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1380/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1380/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /19- ΑΠΟΦΑΣΗ 1380/ ΘΕΜΑ: 42 ο 'ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ /ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /18-11-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 617/2011 ΘΕΜΑ: 9 ο Έγκριση πληρωµής πραγµατοποιηθέντων δαπανών /νσεων Εκπαίδευσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /16-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναδόχους ασφάλισης υπηρεσιακών οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1233/2013 ΘΕΜΑ: 56 ο Εισήγηση για έγκριση καταστροφής-ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012

ΑΔΑ: Β44Τ7ΛΡ-ΡΟΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /12-3-2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 160/2012 ΘΕΜΑ: 11 ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2015 ΘΕΜΑ: 37 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την αναπαραγωγή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /13-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1055/2014 ΘΕΜΑ: 12 ο Έγκριση: 1.«Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 373/2014 ΘΕΜΑ: 51 ο α) Έγκριση δαπάνης ύψους 6.150,00, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1407/2012 ΘΕΜΑ: 35 ο Έγκριση του 3 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 150/2015 ΘΕΜΑ: 73 ο Τρικάλων. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Εθνικού χαρακτήρα του νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 734/2012 ΘΕΜΑ: 139 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 572/2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 50 ο «Έγκριση τευχών μελέτης δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /19-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2012. Έγκριση εκδηλώσεων ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /19-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2012. Έγκριση εκδηλώσεων ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /19-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 802/2012 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση εκδηλώσεων ΜΕ ΘΕΑ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 167/2015 ΘΕΜΑ: 7 ο Ανάκληση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΘΕΜΑ: 63 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Τροποποίηση των όρων της σύμβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ37ΛΡ-ΥΒΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012

ΑΔΑ: Β4Θ37ΛΡ-ΥΒΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 ο /4-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 687/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: 92 ο Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού του έργου: αγωγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /22-5-2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 601/2015 ΘΕΜΑ: 85 ο Έγκριση τευχών δημοπράτησης και επιτροπής δημοπράτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /31-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1207/2012 ΘΕΜΑ: 24 ο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 716/2013 ΘΕΜΑ: 15 ο Έγκριση διαδικασίας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/13-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/13-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 34/13-12-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 800-34/13-12-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 ο /21-11-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 1249/2014 ΘΕΜΑ: 24 ο Συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων της Π.Ε.Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 849/2013 ΘΕΜΑ: 32 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Τρικάλων. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αργυροπούλου

Διαβάστε περισσότερα