ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 24477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΚΑ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν στην Αλβανία κ.λπ Διόρθωση Απόφασης Πολιτογράφησης Αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία ΙΚΜΠΑΛ ΤΖΑΒΕΝΤ ον. πατρός ΦΕΪΖ ΜΟΥΧΑΜΜΑΝΤ, γεν στο ΠΑ ΚΙΣΤΑΝ ΠΑΝΤΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ον. πατρός ΑΝΤΩΝΑ ΚΗΣ, γεν στην Κύπρο κ.λπ ΜΟΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ον. πατρός ΠΕΤΡΟΣ, γεν στην Αλβανία κ.λ.π Υπαγωγή επένδυσης της Eταιρείας ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟ ΡΟΥΣΗ Ε.Π.Ε. με έδρα το ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, στις διατάξεις του Ν. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α / ), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας Β. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ με έδρα το Χαϊδάρι Αττικής, στις δι ατάξεις του Ν. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α / ), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας ΚΟΣΜΑΣ ΑΠΟ ΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. με έδρα την Ν. ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 17, ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στις διατάξεις του Ν. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α / ), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υπο περίπτωση xi Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας «CYCLON HELLAS ΑΒΕΕΛΠ» με έδρα την Αττική, στις διατάξεις του Ν. 3299/04 άρθρο 3, παραγρ. 1, περίπτωση ε Τροποποίηση της υπ αριθμ /ΔΒΕ 2655/ Ν. 3299/04/ απόφασης υπαγωγής της επέν δυσης της Εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ» Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας ΕΛΒΑΚ Α.Ε. με έδρα την Λάρισα, στις διατάξεις του Ν. 3299/04, άρθρο 3, παραγρ. 1, περίπτωση ε Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας DEVES GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στις διατάξεις του Ν. 3299/04, άρθρο 3, παραγρ. 1, περίπτωση ε Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας «ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε.» με έδρα την Δ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ 5, ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝ ΝΙΤΣΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ, στις διατάξεις του Ν. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α / ), άρθρο 3, πα ράγραφος 1, περίπτωση ε Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας Α. ΚΟΥΡΕΜΕ ΝΑΣ ΑΕ «BRALCO ΑΕ» με έδρα την ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ Θεσσαλονίκη, στις διατάξεις του Ν. 3299/04, άρ θρο 3, παραγρ. 1, περίπτωση ε Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας «GRAO ΓΡΑΦΙ ΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. GRAO Α.Ε. στις διατάξεις του Ν. 3299/04 άρθρο 3, πα ραγρ. 1, περίπτωση ε Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΩΝ Α.Ε.» με έδρα το Βατερό του Νομού Κοζάνης, στις διατάξεις του Ν. 3299/04, άρθρο 3, παραγρ. 1, περίπτωση ε Καθορισµός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας συ νεργείων αερίων καυσίµων για την κίνηση αυτοκινή των, εσωτερική διάταξη, μηχανολογικός εξοπλισµός, και απαγορευτικές γειτνιάσεις αυτών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΚΑ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν στην Αλβανία κ.λπ. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Με την Φ /37900/ απόφαση της Υφυ Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΚΑ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα 2. Με την Φ /19042/ απόφαση της Υφυ φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία:

2 24478 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α) ΚΑΙΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ον. πατρός ΦΩΤΙΟΣ, γεν στην Αλβανία και β) ΚΑΙΣΑΡΗ ΡΙΝΑ ον. συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν στην Αλβανία, 3. Με την Φ /20191/ απόφαση της Υφυ σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία: ΚΑΡΚΑΣΙΝΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ον. πατρός ΘΕΟΦΑΝΗΣ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα 4. Με την Φ /19018/ απόφαση της Υφυ πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτο γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία ΓΚΙΩΝΗ ΒΕΡΓΟΥΛΑ ον. πατρός ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα 5. Με τις Φ /32573/ και Φ /32570/ αποφάσεις της Υφυπουργού Εσωτερικών, Απο κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλ λοδαπών υπό στοιχεία: α) ΤΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν στην Αλβανία. β) ΤΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ ον. συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν στην Αλβανία και γ) ΤΕΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ον. πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθαγέ νειας. 6. Με την Φ /20015/ απόφαση της Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε κτρονικής Διακυβέρνησης, γίνονται δεκτές οι αιτή σεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία: α) ΠΟΥΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ον. πατρός ΘΑΝΑΣ, γεν στην Αλβανία και β) ΠΟΥΣΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ ον. συζ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα 7. Με την Φ /20016/ απόφαση της Υφυ σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία ΚΥΡΚΟΥ ΗΛΙΑΝΝΑ ον. πατρός ΜΑΝΘΙΟΣ, γεν στην Αλβανία, 8. Με την Φ /28428/ απόφαση της Υφυ φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία α) ΜΠΑ ΜΗΣ ΗΛΙΑΣ ον. πατρός ΝΑΤΣΗΣ, γεν στην Αλβανία και β) ΜΠΑΜΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ ον. συζ. ΗΛΙΑΣ, γεν στην Αλβανία, 9. Με την Φ /22066/ απόφαση της Υφυ πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτο γράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία ΚΟΝΤΑΞΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ χήρα του ΣΤΕΦΑΝΟΥ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα 10. Με την Φ /19399/ απόφαση της Υφυ Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ον. πατρός ΘΑΝΑΣΗΣ, γεν στην Αλβα νία, 11. Με την Φ /20540/ απόφαση της Υφυ σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία ΚΩΤΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ον. πατρός ΛΕΥΤΕΡΗΣ, γεν στην Αλβανία, 12. Με την Φ /28437/ απόφαση της Υφυ σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία ΓΚΙΝΗ ΒΑ ΣΙΛΙΚΑ χήρα του ΣΤΕΦΑΝ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα 13. Με την Φ /28441/ απόφαση της Υφυ φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία: α) ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΗΣ, γεν στην Αλβανία και β) ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΝΙΟΒΗ ον. συζ. ΗΛΙΑΣ, γεν στην Αλβανία, 14. Με την Φ /28445/ απόφαση της Υφυ φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία: α) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, γεν στην Αλβανία και β) ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΕΛΠΩ ον. συζ. ΣΠΥΡΟΣ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα 15. Με την Φ /32208/ απόφαση της Υφυ φησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία α) ΚΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ον. πατρός ΦΩΤΟΣ, γεν στην Αλβανία και β) ΚΟΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ον. συζ. ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν στην Αλβανία, Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (2) Διόρθωση Απόφασης Πολιτογράφησης Αλλογενούς αλ λοδαπού υπό στοιχεία ΙΚΜΠΑΛ ΤΖΑΒΕΝΤ ον. πατρός ΦΕΪΖ ΜΟΥΧΑΜΜΑΝΤ, γεν στο ΠΑΚΙΣΤΑΝ. Με την Φ.38072/31705/ απόφαση της Υφυπουρ γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης, διορθώνεται η υπ αριθμ /103149/09/ απόφασή μας που αφορούσε την πολιτογράφη ση του αλλογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία ΙΚΜΠΑΛ ΤΖΑΒΕΝΤ ον. πατρός ΦΕΪΖ ΜΟΥΧΑΜΜΑΝΤ, γεν στο ΠΑΚΙΣΤΑΝ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 187/ (τεύχος Β ) ως προς το κύριο όνομα, από το εσφαλμένο «ΖΑΒΕΝΤ» στο ορθό «ΤΖΑΒΕΝΤ». Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (3) ΠΑΝΤΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ον. πατρός ΑΝΤΩΝΑ ΚΗΣ, γεν στην Κύπρο κ.λπ. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Με την Φ. 763/36146/ απόφαση της Υφυπουρ γού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία ΠΑΝΤΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ον. πατρός ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, γεν στην Κύπρο, 2. Με την Φ /34652/ απόφαση της Υφυ Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση, πολιτογράφη σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία ΣΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ον. πατρός ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, γεν στην Κύ προ, 3. Με την Φ /40622/ απόφαση της Υφυ σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία ΓΙΑΝΝΟ ΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ον. αποβ. συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν στην Κύπρο, Α. Με την Φ /35000/ απόφαση της Υφυ σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ον. πατρός ΑΝΔΡΕΑΣ, γεν στην Κύπρο, 5. Με την Φ /29519/ απόφαση της Υφυ σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία ΝΤΑΜΑ ΤΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ον. πατρός ΓΕΩΡΓΙΟΣ, γεν στην Τουρκία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα 6. Με την Φ /28842/ απόφαση της Υφυ Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία ΔΗΜΟΒΑ ΝΤΙΑ ΝΑ ον. πατρός ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, γεν στην Βουλγαρία, 7. Με την Φ /35626/ απόφαση της Υφυ σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία ΣΠΙΝΟΚΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ον. πατρός ΣΑΝΤΟΣ, γεν στην Τουρκία, 8. Με την Φ /32342/ απόφαση της Υφυ πουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι κής Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτο γράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία ΤΣΑΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ον. πατρός ΜΙΧΑΗΛ, γεν στην Τουρκία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (4) ΜΟΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ον. πατρός ΠΕΤΡΟΣ, γεν στην Αλβανία κ.λ.π. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Με την Φ /33173/ απόφαση της Υφυ σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία ΜΟΤΣΗΣ ΘΩΜΑΣ ον. πατρός ΠΕΤΡΟΣ, γεν στην Αλβανία για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα 2. Με την Φ /9410/ απόφαση της Υφυ σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία ΠΟΛΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ον. πατρός ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν στην Αλβανία, 3. Με την Φ /41493/ απόφαση της Υφυ σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία ΤΣΟΥΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν στην Αλβανία, 4. Με την Φ /10523/ απόφαση της Υφυ σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία ΓΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ον. πατρός ΜΙΧΑΛΗΣ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα 5. Με την Φ /12317/ απόφαση της Υφυ Διακυβέρνησης, γίνεται δεκτή η αίτηση πολιτογράφησης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΙ ΣΤΑΚΗΣ ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ, γεν στην Αλβανία, 6. Με την Φ /12318/ απόφαση της Υφυ σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία ΤΑΧΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ον. πατρός ΘΩΜΑΣ, γεν στην Αλβανία, 7. Με την Φ /14949/ απόφαση της Υφυ σης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία ΠΡΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ον. πατρός ΦΩΤΟ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα 8. Με την Φ /12320/ απόφαση της Υφυ σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία ΓΚΟΥΝΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ον. πατρός ΘΟΔΩΡΗΣ, γεν στην Αλβα νία, 9. Με τις Φ /30187/ και Φ /37721/ αποφάσεις του Υφυπουργού Εσωτερικών, γίνο νται δεκτές οι αιτήσεις πολιτογράφησης των ομογενών αλλοδαπών υπό στοιχεία: α) ΓΚΙΤΣΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ον. πατρός ΧΑΡΙΛΑΟΣ, γεν στην Αλβανία και

4 24480 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) β) ΓΚΙΤΣΑΛΗ ΜΙΡΕΛΛΑ ον. συζ. ΑΝΤΩΝΗΣ, γεν στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής ιθα 10. Με την Φ /39031/ απόφαση της Υφυ σης του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία ΠΡΑΣΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ον. πατρός ΑΝΤΩΝΗΣ, γεν στην Αλβανία, Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ (5) Υπαγωγή επένδυσης της Eταιρείας ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΡΟΥ ΣΗ Ε.Π.Ε. με έδρα το ΒΙΟΠΑ Άνω Λιοσίων, στις δια τάξεις του Ν. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α / ), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε. Με την 10103/ΔΒΕ1306/ απόφαση της Υπουρ γού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/04 (ΦΕΚ 261/ Α /04), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερί πτωση χι, επένδυση με τα παρακάτω στοιχεία: ΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥ ΑΦΟΙ ΚΟΝΤΟΡΟΥΣΗ Ε.Π.Ε. Εκτυπωτικές δραστηριό τητες Πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο ΒΙΟΠΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΨΟΣ ,36 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗ ΣΗΣ 50% ΥΨΟΣ ,68 3 Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: (6) Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας Β. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ με έδρα το Χαϊδάρι Αττικής, στις διατά ξεις του Ν. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α / ), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε. Με την 10099/ΔΒΕ1302/ απόφαση της Υπουρ χθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/04 (ΦΕΚ261/Α /04), χι, επένδυση με τα παρακάτω στοιχεία: Β. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΑΒΕΕ Παραγωγή μαρμελάδας και γλυκών κουταλιού Επιχειρηματικό σχέδιο 5 χλμ Ε.Ο. Σκύδρας Βέ ροιας Πέλλας ΥΨΟΣ ,62 50% ΥΨΟΣ ,81 2 Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 18/5/2010. (7) Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας ΚΟΣΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟ ΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. με έδρα την Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΕΩΣ 17, ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, στις διατάξεις του Ν. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α / ), άρθρο 3, πα ράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση xi. Με την 10100/ΔΒΕ1303 3/09/2010 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ τιλίας, υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α /04), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτω ση ε, υποπερίπτωση xi, επένδυση μετά παρακάτω στοιχεία: ΚΟΣΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΕΠΕΝΔΥ ΣΗΣ Παραγωγή πλαστικών ειδών συσκευασίας ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 17, ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΥΨΟΣ % ΥΨΟΣ ,00 ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ 2

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 18/5/2010. (8) Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας «CYCLON HELLAS ΑΒΕΕΛΠ» με έδρα την Αττική, στις διατάξεις του Ν. 3299/04, άρθρο 3, παραγρ. 1, περίπτωση ε. Με την 10091/ΔΒΕ1294/3/9/2010 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ τιλίας, υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/04 (ΦΕΚ261/Α /04), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτω ση ε, υποπερίπτωση χι, επένδυση με τα παρακάτω στοιχεία: CYCLON HELLAS ΑΒΕΕΑΠ Αναγέννηση Λιπαντικών Επιχειρηματικό σχέδιο Ασπρόπυργος Αττικής ΥΨΟΣ ,00 20% ΥΨΟΣ ,60 ~ Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 6/5/2010. (9) Τροποποίηση της υπ αριθμ /ΔΒΕ 2655/ Ν.3299/04/ απόφασης υπαγωγής της επέν δυσης της Εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ». Με την υπ αριθμ /ΔΒΕ 1324/ απόφα ση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3299/04, τροποποιείται η υπ αριθμ /ΔΒΕ 2655/ Ν. 3299/04/ απόφαση υπαγωγής επένδυσης της Εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ» στις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3299/04 ως ακολούθως: 5 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΕ ΥΨΟΣ ,50 ΥΨΟΣ ,92 Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 30/04/2010 ΣΟΦΙΑ ΛΕΒΕΝΤΗ (10) Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας ΕΛΒΑΚ Α.Ε. με έδρα την Λάρισα, στις διατάξεις του Ν. 3299/04, άρθρο 3, παραγρ. 1, περίπτωση ε. Με την 10092/ΔΒΕ1295/3/9/2010 απόφαση της Υπουρ χθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/04 (ΦΕΚ261/Α /04), χι, επένδυση με τα παρακάτω στοιχεία: ΕΛΒΑΚ Α.Ε. ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΙΑ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΤΕΣ Ε.Σ. 5,5 χλμ. Φαλάνης Λάρισας Λάρισας ΥΦΟΣ ,50 30% ΥΦΟΣ ,05 ΑΠΑΣΧΟ ΛΗΣΗΣ Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 6/05/2010. (11) Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας DEVES GROUP ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στις διατάξεις του Ν. 3299/04, άρθρο 3, παραγρ. 1, περίπτωση ε. Με την 10094/ΔΒΕ1297/3/09/2010απόφαση της Υπουρ χθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/04 (ΦΕΚ261/Α /04), χι, επένδυση μετά παρακάτω στοιχεία: 10 DEVES GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήμα τα

6 24482 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΥΦΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥ ΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΟ ΑΡΓΟΥΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 59,905% ΥΦΟΣ ,52 ΕΥΡΩ ,31 ΕΥΡΩ Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: 6/5/ (12) Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας «ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε.» με έδρα την Δ. ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗ 5, ΔΗΜΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΗΣ, στις διατάξεις του Ν. 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α / ), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτω ση ε. Με την 10093/ΔΒΕ1296/3/9/2010 απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ τιλίας, υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/04 (ΦΕΚ261/Α /04), άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτω ση ε, υποπερίπτωση xi, επένδυση με τα παρακάτω στοιχεία: «ΑΛΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» με δ.τ. «ΑΛΤΕΡΡΑ Α.Ε.» Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων, Παρασκευή δι ατηρούμενων φρούτων και λαχανικών, Χονδρικό εμπό ριο φρούτων και λαχανι κών ΕΠΕΝΔΥ ΣΗΣ Πολυετές Επιχειρηματικό Σχέδιο 3 χιλ Γιαννιτσών Έδεσσας στην περιοχή του Δημοτι κού Διαμερίσματος Αξού του Δήμου Κύρρου του νο μού Πέλλας Πέλλας ΥΨΟΣ ,34 40,00% ΥΨΟΣ ,54 16,00 Ε.Μ.Ε. Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής (13) Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας Α. ΚΟΥΡΕΜΕΝΑΣ ΑΕ «BRALCO ΑΕ» με έδρα την ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ Θεσσαλο νίκη, στις διατάξεις του Ν. 3299/04, άρθρο 3, παρα γρ. 1, περίπτωση ε. Με την 10101/ΔΒΕ1304/3/09/2010 απόφαση της Υπουρ χθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/04 (ΦΕΚ261/Α /04), χι, επένδυση με τα παρακάτω στοιχεία: Α. ΚΟΥΡΕΜΕΝΑΣ ΑΕ «BRALCO ΑΕ» ΧΥΤΕΥΣΗ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ & ΖΑΜΑΚ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΧΕΔΩΡΟΥ ΥΨΟΣ ,00 50% ΥΨΟΣ ,50 5 Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 18/05/2010. της Κυβερνήσεως.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (14) Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας «GRAO ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. GRAO Α.Ε. στις διατάξεις του Ν. 3299/04, άρθρο 3, παραγρ. 1, περί πτωση ε. Με την 10111/ΔΒΕ 1314/ απόφαση της Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, υπήχθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α /04), άρ θρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ε, υποπερίπτωση χι, επένδυση μετά παρακάτω στοιχεία: «GRAO ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με δ.τ. GRAO Α.Ε. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Δ.Δ. ΣΙΝΔΟΥ ΒΙ.ΠΕ ΥΨΟΣ ,80 50% ΥΨΟΣ ,90 5 Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής 2/06/2010. της Κυβερνήσεως. Σ. ΛΕBENTH (15) Υπαγωγή επένδυσης της Εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙ ΠΛΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΩΝ Α.Ε.» με έδρα το Βατερό του Νομού Κοζάνης, στις διατάξεις του Ν. 3299/04, άρθρο 3, παραγρ. 1, περίπτωση ε. Με την 10102/ΔΒΕ1305/3/09/2010 απόφαση της Υπουρ χθη στις διατάξεις του Νόμου 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α /04), χι, επένδυση με τα παρακάτω στοιχεία: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΟΥΖΙΝΩΝ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΕΤΕΣ Ε/Σ ΒΑΤΕΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΥΦΟΣ ,48 50,00% ΥΦΟΣ ,74 Ημερομηνία Γνωμοδοτικής Επιτροπής: της Κυβερνήσεως. ΣΟΦΙΑ ΛΕΒΕΝΤΗ 0 Αριθμ. Οικ.41871/3068 (16) Καθορισµός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας συ νεργείων αερίων καυσίµων για την κίνηση αυτοκινή των, εσωτερική διάταξη, μηχανολογικός εξοπλισµός, και απαγορευτικές γειτνιάσεις αυτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και της παραγράφου 4β του άρθρου 9 του Ν. 3710/2008 (Α 216) «Ρυθµίσεις για θέµατα µεταφορών και άλλες διατάξεις». 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 78/1988 (Α 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και συµπληρώθηκε µε τις τροποποι ητικές διατάξεις του Π.Δ. 416/91 (Α 152) και π.δ. 38/96 (Α 26). 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 595/84 (Α 218), όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του Π.Δ. 269/95 (Α 196) και Π.Δ. 282/99 (Α 242). 4. Το γεγονός ότι από την εφαρµογή της παρού σας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: ΑΡΘΡΟ 1 Ορισµός Συνεργεία αερίων καυσίµων για την κίνηση των αυ τοκινήτων είναι τα συνεργεία που ασχολούνται µε την τοποθέτηση, επισκευή και συντήρηση συσκευών και εξαρτηµάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων µε αέρια καύσιµα και συγκεκριµένα υγραέριο (LPG) και πεπιεσµένο φυσικό αέριο (CNG). ΑΡΘΡΟ 2 Έγκριση καταλληλότητας θέσης συνεργείου αερίων καυσίµων απαγορευτικές γειτνιάσεις και αποστάσεις ασφαλείας. Κρίνεται κατάλληλη µία θέση για την ίδρυση και λει τουργία συνεργείου αερίων καυσίµων για την κίνηση αυτοκινήτων ή µετατροπή υφιστάµενου συνεργείου

8 24484 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υγραερίου αυτοκινήτων σε συνεργείο αερίων καυσίµων για την κίνηση αυτοκινήτων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του Ν. 3710/2008 (ΦΕΚ Α 216), των εδαφίων α, β και γ της παραγράφου 1 καθώς και των εδαφίων α, β, γ και δ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Π.Δ. 78/1988 (ΦΕΚ Α 34), όπως εκάστοτε ισχύει. ΑΡΘΡΟ 3 Ωφέλιµη επιφάνεια Τα συνεργεία αερίων καυσίµων διαθέτουν ελάχι στη ωφέλιµη επιφάνεια 50 τετραγωνικών µέτρων, αφαιρουµένων των στοιχείων πλήρωσης και βοηθητι κών στοιχείων. ΑΡΘΡΟ 4 Κτιριακή υποδοµή Ύπαρξη ορόφων Προϋποθέσεις συστέγασης µε άλλες ειδικότητες συνεργείων 1. Στο κτίριο των συνεργείων αερίων καυσίµων επι τρέπεται η ύπαρξη οποιουδήποτε υπογείου χώρου ή ορόφου, οι οποίοι όµως να µην επικοινωνούν εσωτερικά µε το χώρο του συνεργείου. 2. Τα συνεργεία αερίων καυσίµων επιτρέπεται να ιδρύονται και να λειτουργούν σε κτίρια συνεργείων στα οποία αναλαµβάνονται επισκευές και συντηρήσεις περισσότερων της µιας ειδικοτήτων του άρθρου 13 του Π.Δ. 78/1988 (ΦΕΚ Α 34), όπως ισχύει, υπό τη προϋπόθε ση του πλήρους διαχωρισµού τους, από τους λοιπούς επισκευαστικούς χώρους κύριας εργασίας των άλλων ειδικοτήτων, µε παρεµβολή κατάλληλης τοιχοποιίας από άκαυστα υλικά καθ όλο το ύψος τους. ΑΡΘΡΟ 5 Προδιαγραφές τοπογραφικού διαγράµµατος της περιοχής του συνεργείου αερίων καυσίµων Η καταγραφόµενη, σύµφωνα προς το εδάφιο β της πα ραγράφου 1 του άρθρου 15 του Π.Δ. 78/1988 (ΦΕΚ Α 34), όπως ισχύει, έκταση του τοπογραφικού διαγράµµατος της περιοχής του συνεργείου αερίων καυσίµων, που υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα κατά το στάδιο χορήγη σης της άδειας ίδρυσής του, ορίζεται σε 50 (πενήντα) µέτρα από τα όρια του συνεργείου. Οι λοιπές προ διαγραφές, η κλίµακα σχεδίασης και οι εµφαινόµενοι χώροι και κτίρια σε αυτό παραµένουν οι ίδιοι µε αυτές που αναφέρονται στη παρ. 1 β του άρθρου 15 του Π.Δ. 78/1988 (ΦΕΚ Α 34), όπως ισχύει. ΑΡΘΡΟ 6 Απαιτούµενος µηχανολογικός εξοπλισµός Τα συνεργεία αερίων καυσίµων πρέπει να δια θέτουν, πέραν του προβλεποµένου από την παρ. 14 του άρθρου 14 του Π.Δ. 78/88 (ΦΕΚ Α 34), όπως ισχύει, εξοπλισµού µε συσκευές και µηχανήµατα και φορητό ή σταθερό διαγνώστη βλαβών (OBD) µε τα εξαρτήµατά του, καθώς και φορητό ή σταθερό ηλε κτρονικό υπολογιστή για τη ρύθµιση του ηλεκτρονικού τµήµατος των συσκευών υγραερίου και φυσικού αερί ου µετά των αναλόγων καλωδίων και εξαρτηµάτων και προγραµµάτων συσκευής, ενσύρµατης ή ασύρµατης σύνδεσης του ηλεκτρονικού εγκεφάλου του οχήµατος µε τον υπολογιστή. ΑΡΘΡΟ 7 Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων αερίων καυσίµων Πέραν των ανωτέρω διατάξεων ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 78/88, όπως ισχύει, σε όσα σηµεία δεν έρχονται σε αντίθεση µε τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. ΑΡΘΡΟ 8 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Αυγούστου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2031 29 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διοικητική υποστήριξη για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων των δήμων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1925 13 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενικού, των Ειδικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2048 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πολιτογράφηση Αλλογενούς Αλλοδαπού υπό στοι χεία: ΜΠΑΓΙΟΥΜΗ ΧΑΣΑΝ ΑΣΡΑΦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1664 19 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με πέντε (5) άτομα, διάρκειας ενός (1) έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 654 17 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 16 ης και 17 ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1261 1 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/28.4.2004 (ΦΕΚ 645/Β /3.5.2004) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2095 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 266355/ 11.2.2009 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19299 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1335 8 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσε ων για την εξειδίκευση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1618 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΕΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2085 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 136 9 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Ορισμός Μελών Διαρκών Συντονιστι κών Επιτροπών με τίτλο «Κομβικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2349 19 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης... 1 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15381 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 973 18 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή πολλαπλού τέλους και φορολογικών επιβα ρύνσεων για τελωνειακή παράβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1835 17 Αυγούστου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία για την βεβαίωση και είσπραξη της ειδι κής εισφοράς αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1993 24 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6(ΦΕΚ 1794 Β /15.11.2010) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27011 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1693 26 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της Φ. 429.1/8/150107/Σ. 18/10.1.06 κοινής απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1162 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2029 25 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προ σλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2240 6 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της 1054323/3550/0016/ 01.06.2005 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 815/15.06.2005/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 44937 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2927 1 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός πρόσθετων προστατευτικών μέτρων για τη μείωση της ελάχιστης απόστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 517 20 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πολιτικών Υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών/Αρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 707 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 69 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ αποκοπή χορη γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 70 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της οικ.50786/3319/2 9 2014 (ΦΕΚ Β 2418) κ.u.α. «Αποδοχή της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18029 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διόρθωση απόφασης Πολιτογράφησης αλλογε νούς αλλοδαπής ΑΛ.ΧΟΥΕΪΧΗ ΕΠΤΙΣΑΜ του ΧΑ ΜΟΥΝΤ.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19525 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (τ. ΥΠΕΘΟ) κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MERCADO», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα