ΧΑΜΗΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΜΗΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ"

Transcript

1 Χαµηλή Σχολική Επίδοση ΧΑΜΗΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙ ΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγκριτική µελέτη ανάµεσα σε γηγενείς µαθητές και αντίστοιχους µαθητές γλωσσικών µειονοτήτων που φοιτούν σε δηµοτικά σχολεία της Κύπρου Αριστούλα Αλεξάνδρου Εκπαιδευτικός, ιευθύνουσα Ειδικού Σχολείου, (Master in Special Education) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα ερευνητική µελέτη θα διαπραγµατευτεί το θέµα της σχολικής επίδοσης και των προβληµάτων µάθησης που παρουσιάζουν µαθητές δηµοτικού σχολείου. Συγκεκριµένα, αφού πρώτα γίνει µια ξεχωριστή θεωρητική ανασκόπηση για τα χαρακτηριστικά της µάθησης, της σχολικής επίδοσης, τα προβλήµατα µάθησης και τους παράγοντες που τα επηρεάζουν, στη συνέχεια θα γίνει προσπάθεια για σύγκριση και αλληλοσυσχέτιση όλων αυτών των παραγόντων. Απώτερος στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να αναδειχθεί η σχέση των προβληµάτων µάθησης και της χαµηλής σχολικής επίδοσης µε το ευρύτερο σχολικό πλαίσιο. Μέσα στα πλαίσια της προσέγγισης των προβληµάτων µάθησης, θα εξεταστεί και ο ρόλος της προέλευσης των µαθητών και συγκεκριµένα της γλωσσικής τους προέλευσης, ως ιδιαίτερος παράγοντας εµφάνισης τέτοιων προβληµάτων. Τέλος, θα παρουσιαστούν τα ευρήµατα έρευνας που έγινε µε στόχο τη συγκριτική µελέτη του τρόπου που αξιολογούνται, µέσα στο σχολικό πλαίσιο, τα προβλήµατα µάθησης και χαµηλής σχολικής επίδοσης που παρουσιάζουν γηγενείς µαθητές και αντίστοιχοι µαθητές που προέρχονται από γλωσσική µειονότητα και φοιτούν σε δηµοτικά σχολεία της Κύπρου. Εισαγωγή Με το ξεκίνηµα του σχολείου τα µικρά παιδιά οδηγούνται σε µια καινούργια πραγµατικότητα. Αναγκάζονται να αντιµετωπίσουν τον αποχωρισµό από την ασφάλεια του οικογενειακού τους περιβάλλοντος και να κοινωνικοποιηθούν στο σχολικό περιβάλλον και στην τάξη. Ταυτόχρονα πρέπει να αντιµετωπίσουν τα άλλα παιδιά και να ανταγωνιστούν µεταξύ τους, να αποδείξουν ότι µπορούν να µάθουν και να γίνουν καλοί µαθητές και γενικά να σταθούν στο ύψος των προσδοκιών των γονιών και των δασκάλων τους. Μερικά απ αυτά τα παιδιά όµως, «ενώ δεν παρουσιάζουν εµφανή νοητικά, συναισθηµατικά ή άλλα προβλήµατα στην ανάπτυξη, εντούτοις δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από την τυπική διδασκαλία, µε αποτέλεσµα να δυσκολεύονται σε µαθησιακά και γνωστικά επιτεύγµατα και να οδηγούνται σε σχολική υποεπίδοση ή και αποτυχία» (Τζουριάδου, 2004, σ. 13). Η δηµοσία δωρεάν παιδεία σήµερα για µερικά παιδιά αποτελεί κοινωνική αδικία, λόγω της απρόσωπης και άνισης αντιµετώπισής τους. Το πιο ήπιο είναι να χαρακτηριστεί άδικο το εκπαιδευτικό σύστηµα που αναγκάζει όλους ανεξαιρέτως τους µαθητές, έστω 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 679

2 Α. Αλεξάνδρου κι αν έχουν διαφορετικές σχολικές επιδόσεις, να µαθαίνουν µέσα στο ίδιο σχολικό πλαίσιο. Νοουµένου ότι η αφετηρία των παιδιών της σχολικής ηλικίας δεν είναι οµοιόµορφη, στην πράξη η ιδέα του «ίσου σχολείου για όλα τα παιδιά» µετατρέπεται σε «ίσο σχολείο για άνισα παιδιά». Η σχολική αποτυχία, η οποία κατά καιρούς έχει απασχολήσει µελετητές από διαφορετικές επιστήµες, είναι ένα πρόβληµα µε πολλές παραµέτρους, το οποίο έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις στη σύγχρονη κοινωνία (Κοντοπούλου, 2004). Σύµφωνα µε µελέτες, ένα µεγάλο ποσοστό παιδιών θα παρουσιάσει από την πρώτη τάξη του δηµοτικού σχολείου δυσκολίες και θα βρεθεί αντιµέτωπο µε τη σχολική αποτυχία. ιεθνείς στατιστικές αναφέρουν ότι ποσοστό 20-30% των παιδιών, εµφανίζουν σχολικές δυσκολίες (Μαρκοβίτης, Τζουριάδου, 1991). Μάθηση-Σχολική επίδοση-παράγοντες που επηρεάζουν τα προβλήµατα σχολικής επίδοσης Για κάποιους η µάθηση είναι ένα άθροισµα γνώσεων, ενώ για άλλους είναι µια διαδικασία ανάπτυξης νέων ικανοτήτων, οι οποίες είναι το αποτέλεσµα της αναδιαµόρφωσης µιας προηγούµενης κατάστασης. Ο ορισµός που συµβιβάζει αυτές τις δύο απόψεις, είναι εκείνος που ορίζει τη µάθηση ως τη σκόπιµη, σχετικά µόνιµη αλλαγή της συµπεριφοράς του ατόµου, η οποία είναι αποτέλεσµα εµπειρίας και πράξης που οδηγεί στην απόκτηση της γνώσης (Τζουριάδου, 2004). Παρόλο που η µάθηση «σε πολλές περιπτώσεις ταυτίζεται µονοσήµαντα µε τη νοητική λειτουργία ή κρίνεται από το µαθησιακό αποτέλεσµα» (Κοντοπούλου, 2004, σ.27), η πραγµατικότητα είναι ότι πρόκειται για µια λειτουργία στην οποία δεν εµπλέκονται µόνο οι νοητικές ικανότητες του παιδιού, αλλά και όλοι οι άλλοι παράγοντες µέσα στους οποίους αυτό κινείται, εξελίσσεται και καλείται να λειτουργήσει. Γενικά µπορούµε να πούµε ότι η µάθηση είναι µια σύνθετη λειτουργία, η διαδικασία και τα προβλήµατα της οποίας επηρεάζονται από διάφορους βιολογικούς, κοινωνικοπολιτισµικούς, συναισθηµατικούς και άλλους παράγοντες. Αυτοί οι παράγοντες έχουν σχέση µε: το παιδί: γνωστικές ικανότητες, προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες, το σχολείο: εκπαιδευτικό σύστηµα, εκπαιδευτικοί, σχολικό πρόγραµµα, µέθοδοι διδασκαλίας, διδακτικό υλικό, το περιβάλλον του παιδιού: επάγγελµα, εισόδηµα, κοινωνική θέση και µορφωτικό επίπεδο των γονιών (Χρηστάκης, 2002). Η µόρφωση η οποία, σύµφωνα µε το λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, κρίνεται από το επίπεδο µάθησης ή διαφορετικά από το επίπεδο κατοχής γνώσεων (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1998), αποτελεί κυρίαρχη αξία σε πολλές κοινωνίες. Εµφανίζεται ως συνώνυµη µε την επαγγελµατική ανέλιξη και την κοινωνική αναγνώριση, γι αυτό και ταυτίζεται µε την προσωπική πρόοδο του καθενός. Βασική προϋπόθεση για την εξασφάλιση αυτού του είδους της επιτυχίας είναι η φοίτηση σε κάποια ανώτερη σχολή, που θα παρέχει στο άτοµο τα απαραίτητα εφόδια για την επαγγελµατική του σταδιοδροµία. Για να µπορέσει όµως ένας µαθητής να φοιτήσει σε 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 680

3 Χαµηλή Σχολική Επίδοση τέτοιες σχολές πρέπει απαραίτητα να παρουσιάσει ψηλή σχολική επίδοση, να εξασφαλίσει δηλαδή ψηλή βαθµολογία. Αυτή η συνάρτηση εξηγεί τη γενικότερη στάση που έχει η κοινωνία απέναντι στη σχολική επίδοση. Η ψηλή σχολική επίδοση προσφέρει στο µαθητή µεγαλύτερη εκτίµηση και αναγνώριση από γονείς, δασκάλους και συµµαθητές. Αντίθετα, η χαµηλή σχολική επίδοση προδιαθέτει δυσµενώς τους υπόλοιπους απέναντί του. Ένας µεγάλος αριθµός παιδιών εκδηλώνουν µέτρια ή χαµηλή επίδοση στη µάθηση λόγω του ότι παρουσιάζουν προβλήµατα που έχουν σχέση µε ελαφρά νοητική καθυστέρηση ή οριακή νοηµοσύνη, µε ειδική αναπτυξιακή διαταραχή, µε ψυχοκοινωνικά προβλήµατα ή και κανένα από τους πιο πάνω λόγους (Μαρκοβίτης, Τζουριάδου, 1991). Η έρευνα έχει δείξει ότι µια σειρά από παράγοντες που έχουν σχέση µε ατοµικά γνωστικά χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του περιβάλλοντος του κάθε παιδιού, είναι δυνατόν να αναδειχθούν σε πηγές χαµηλής επίδοσης (Αγαλιώτης, 2000). Η ψυχολογική έρευνα δείχνει ότι υπάρχει συνάφεια µεταξύ του χαµηλού δείκτη νοηµοσύνης και της χαµηλής επίδοσης. Αυτό όµως δεν αποτελεί τη µόνη αιτιολόγηση των προβληµάτων στη σχολική επίδοση. Παιδιά µε χαµηλές νοητικές δυνατότητες, των οποίων η µαθησιακή προσπάθεια δεν τυγχάνει οποιασδήποτε στήριξης, είναι αναµενόµενο να αδυνατούν να ανταποκριθούν στο ψηλό επίπεδο µαθησιακών ικανοτήτων που ζητά σήµερα το γνωσιοκεντρικό σχολείο (Τζουριάδου, 2004). Νοουµένου ότι το σχολικό µήνυµα εκπέµπεται µε τον ίδιο τρόπο προς όλους τους µαθητές, οι διαφορετικές σχολικές επιδόσεις µας φέρνουν αντιµέτωπους µε την πραγµατικότητα της άµεσης σχέσης της σχολικής αποτυχίας µε το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού και το σχολείο. Παράγοντες όπως είναι η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού και τα χαρακτηριστικά του κοινωνικού χώρου στον οποίο ανήκει το παιδί και το σχολείο, επηρεάζουν τη σχολική επίδοση (Κοντοπούλου, 2004). Προβλήµατα µάθησης και παράγοντες που τα επηρεάζουν Τα προβλήµατα στη µάθηση γίνονται εµφανή κυρίως µε την είσοδο του παιδιού στο σχολείο. Μπορεί όµως να ανιχνευτούν και από την έναρξη της φοίτησης στο νηπιαγωγείο ή να εντοπιστούν ενδείξεις γι αυτά πολύ πιο νωρίς, από τους ίδιους τους γονείς του παιδιού. Μπορεί να είναι περιστασιακά προβλήµατα και να εκδηλώνονται µόνο σε ορισµένα µαθήµατα. Κατά κανόνα όµως οδηγούν σε σχολική υποεπίδοση, µε ακραία κατάληξη τη σχολική αποτυχία. Προκαλούνται από διάφορες αιτίες ή συνδυασµό αιτιών, οι οποίες αρκετές φορές αλληλο-επικαλύπτονται. Μερικοί µαθητές, επειδή παρουσιάζουν µεγαλύτερη δυσκολία στη µάθηση από την πλειονότητα των παιδιών της ηλικίας τους (Αναγνωστοπούλου, 2004), δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν το πρόγραµµα της τάξης τους, µε τις ανάλογες αρνητικές επιπτώσεις προς το σχολείο, το οικογενειακό τους περιβάλλον και τη γενικότερη ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Όταν τα προβλήµατα µάθησης παίρνουν τόσο σοβαρές 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 681

4 Α. Αλεξάνδρου διαστάσεις, τότε µπορούν να χαρακτηρισθούν ως σχολικές δυσκολίες. «Υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο των παιδιών της προσχολικής ηλικίας βρίσκεται σε επικινδυνότητα για προβλήµατα µάθησης και σχολικής αποτυχίας» (Τζουριάδου, 2004, σ.15), εξαιτίας περιβαλλοντικών-κοινωνικών, βιολογικών ή κληρονοµικών παραγόντων (Zervigon, Hakes, στο Lerner, Lowenthal, Egan, 1995). Προβλήµατα σχολικής µάθησης µπορεί να παρουσιάσουν παιδιά τα οποία βρίσκονται σε επικινδυνότητα για σχολική υποεπίδοση ή αποτυχία και παιδιά µε αναγνωρισµένες ανεπάρκειες. Μερικά παιδιά εκδηλώνουν κάποιες πρώιµες ενδείξεις για προβλήµατα µάθησης (Lerner, Lowenthal, Egan, 1995). Αυτά τα παιδιά έχουν ανάγκη ειδικών ρυθµίσεων και προσαρµογών στο σχολικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, προκειµένου να αναγνωριστεί έγκαιρα και να αντιµετωπιστεί κατάλληλα το πρόβληµά τους. Υπάρχουν επίσης παιδιά τα οποία έχουν διαπιστωµένες ανεπάρκειες που αφορούν στη σωµατική, συναισθηµατική, νοητική και γλωσσική τους ανάπτυξη και δικαιούνται την παροχή ειδικής αγωγής. Η σχολική αποτυχία συνδέεται µε πολλούς ενδογενείς ή εξωγενείς παράγοντες. Ως ενδογενείς παράγοντες χαρακτηρίζονται αυτοί που έχουν σχέση µε τη νοηµοσύνη ή την αισθητηριακή, συναισθηµατική και µαθησιακή κατάσταση του µαθητή. Ως εξωγενείς χαρακτηρίζονται οι παράγοντες που έχουν σχέση µε τις ευκαιρίες µάθησης, την οικονοµική κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης, µε τις πολιτισµικές και σχολικές συνθήκες που βιώνει ο µαθητής (Παντελιάδου, 1994). Ανίχνευση και αξιολόγηση προβληµάτων µάθησης-χαµηλής σχολικής επίδοσης Η διάγνωσή των προβληµάτων µάθησης αρχικά γίνεται άτυπα, µέσα από τη διαπίστωση ότι το παιδί παρουσιάζει σηµαντική καθυστέρηση στην ανάπτυξη των ψυχοκινητικών του ικανοτήτων. Για να µπορούµε όµως να µιλήσουµε µε σαφήνεια και σιγουριά για την παρουσία τους, θα πρέπει να δοθεί τυπική διάγνωση από εξειδικευµένα ιδιωτικά ή δηµόσια κέντρα διάγνωσης ή ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, µε τη χρήση κατάλληλων σταθµισµένων κριτηρίων αξιολόγησης. Τα παιδιά που παρουσιάζουν προβλήµατα µάθησης διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους, τόσο ως προς την αιτιολόγηση όσο και ως προς τα γνωρίσµατα, γι αυτό και πρέπει να αξιολογούνται και να αντιµετωπίζονται πάνω σε ατοµική βάση. Σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει µοναδικό κριτήριο αξιολόγησης των προβληµάτων µάθησης να είναι η σχολική επίδοση, η οποία επηρεάζεται και από εξωγενείς παράγοντες. Σε µια τέτοια περίπτωση η αξιολόγηση είναι µονοµερής και όχι µόνο δεν δίνει την πραγµατική εικόνα για τη µαθησιακή κατάσταση του παιδιού, αλλά ενδεχοµένως να οδηγεί και σε λανθασµένα συµπεράσµατα (Τζουριάδου, 2004). Η κλινική µελέτη δείχνει ότι οι διαταραχές στη µάθηση δεν αποδίδονται µόνο σε ένα παράγοντα. Γι αυτό, στην αξιολόγηση των προβληµάτων που παρουσιάζουν τα παιδιά στο σχολείο, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν το παιδί (Κοντοπούλου, 2004). 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 682

5 Χαµηλή Σχολική Επίδοση Το δύσκολο έργο της αξιολόγησης του µαθησιακού επιπέδου των µαθητών δυστυχώς δεν µπορεί να γίνεται αµερόληπτα, χωρίς να επηρεάζεται από τις προσωπικές αντιλήψεις και αξίες που κουβαλά ο κάθε εκπαιδευτικός (De Vecchi, 2003). Μία από αυτές τις αντιλήψεις είναι ότι η χαµηλή σχολική επίδοση οφείλεται σε προβλήµατα που αφορούν στο ίδιο το παιδί. Σαν τέτοιο πρόβληµα αντιµετωπίζεται και η διγλωσσία, η οποία αντιµετωπίζεται από τους εκπαιδευτικούς ως αιτία χαµηλής σχολικής επίδοσης. Αυτή η αντίληψη µας οδηγεί στη σηµερινή πραγµατικότητα, που στη διαδικασία της αξιολόγησης της επίδοσης των µαθητών δεν λογαριάζονται όλοι οι παράγοντες που την επηρεάζουν. Γενικά θεωρείται ότι «οι σχολικές δυσκολίες συνδέονται κυρίως µε τα χαρακτηριστικά του µαθητή και του οικογενειακού του περιβάλλοντος» (Μπάρµπας, 2002, σ. 5), γι αυτό και οι πολυπολιτισµικές διαφορές των µαθητών χαρακτηρίζονται ως σχολικές δυσκολίες και αξιολογούνται ανάλογα (Τζουριάδου κ.ά., 2000). Παιδιά γλωσσικών µειονοτήτων Η ανάπτυξη του λόγου καθορίζει τη γενικότερη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού, γι αυτό και τυχόν δυσκολίες στον λόγο επηρεάζουν την επίδοση του παιδιού σε όλους τους τοµείς της µάθησης. Ένα παιδί που παρουσιάζει διαταραχές λόγου στη µητρική του γλώσσα, σίγουρα θα παρουσιάσει διαταραχές και στη δεύτερη γλώσσα που θα αναγκαστεί να αναπτύξει σ ένα διαφορετικό κοινωνικό πλαίσιο. Στην περίπτωση συνύπαρξης διαταραχών λόγου και διγλωσσίας, τότε είναι πολύ πιο σίγουρη η εµφάνιση προβληµάτων στη µάθηση. Τι γίνεται όµως όταν δεν υπάρχει διαταραχή του λόγου στη µητρική γλώσσα του παιδιού; Αποτελεί η διγλωσσία έναν επιπλέον επιβαρυντικό παράγοντα για την παιδική ανάπτυξη ο οποίος εξελικτικά οδηγεί στη σχολική αποτυχία; (Τριάρχη-Herrmann, 2001) Το να γίνει ένα παιδί δίγλωσσο απαιτεί επιπλέον γνωστική προσπάθεια (Lambert, 1990). Ο εξαναγκασµός ενός αξιοσηµείωτου αριθµού παιδιών να µεγαλώσουν και να εκπαιδευτούν κατακτώντας παράλληλα δύο διαφορετικά αλφάβητα, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών που προέρχονται από κάποια γλωσσική µειονότητα (Τριάρχη-Herrmann, 1999). Είναι φανερός ο κίνδυνος περιθωριοποίησης αυτής της οµάδας παιδιών, τα οποία ουσιαστικά παρουσιάζουν προβλήµατα µάθησης λόγω του ότι οι γλωσσικές και πολιτισµικές τους διαφορές δυσχεραίνουν τη σχολική µάθηση. Η ένταξη τους σε νέο σχολικό πλαίσιο, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, τον πρώτο καιρό τους οδηγεί σ' έναν αποκλεισµό από την τρέχουσα σχολική και κοινωνική πραγµατικότητα. Το σχολείο γι αυτά λειτουργεί µονοπολιτισµικά και µονογλωσσικά, υποβάλλοντας τα σε µια εκπαιδευτική διαδικασία που τα οδηγεί στο συµπέρασµα ότι δεν κάνουν για «τα γράµµατα». Η Τριάρχη-Herrmann (2001) υποστηρίζει ότι η διγλωσσία θα πρέπει να έχει πολλαπλασιαστικό ρόλο όσον αφορά στην παρουσία των οποιονδήποτε προβληµάτων µάθησης. Σύµφωνα µε τον Καναδό γλωσσολόγο Cummins (1984), στην περίπτωση που παρατηρείται υποεπίδοση δίγλωσσων µαθητών, αυτή µπορεί να αποδοθεί σε παράγοντες όπως είναι η µη εξοικείωση των παιδιών µε τη γλώσσα που χρησιµοποιείται στο σχολείο, η γλωσσική και πολιτισµική διαφορά ανάµεσα στο σπίτι 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 683

6 Α. Αλεξάνδρου των παιδιών και στο σχολείο, η κατώτερη ποιότητα εκπαίδευσης που δέχονται αυτά τα παιδιά και το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των οικογενειών τους. Ερευνητική υπόθεση - στόχοι της έρευνας Σύµφωνα µε την ερευνητική υπόθεση: «οι Κύπριοι δάσκαλοι αξιολογούν µε διαφορετικά κριτήρια τη σχολική επίδοση και τα προβλήµατα µάθησης των παιδιών που προέρχονται από γλωσσικές µειονότητες και φοιτούν στο δηµοτικό σχολείο». Βασικός στόχος της έρευνας είναι να διαφανεί κατά πόσο οι Κύπριοι δάσκαλοι αξιολογούν µε τον ίδιο τρόπο Κύπριους µαθητές και µαθητές γλωσσικών µειονοτήτων. Προκειµένου να ελεγχθεί αυτό, θα εξεταστεί ο βαθµός σύγκλισης ή απόκλισης που παρουσιάζει η αξιολόγηση των παιδιών από τους ίδιους τους δασκάλους τους, µε την αξιολόγηση των παιδιών από την ίδια την ερευνήτρια. Τέλος θα συγκριθεί αυτός ο βαθµός για να διαφανεί κατά πόσο διαφέρει ανάµεσα στις δυο οµάδες παιδιών που συµµετείχαν στην έρευνα. Μεθοδολογία-επιλογή του δείγµατος Για τον έλεγχο της υπόθεσης πραγµατοποιήθηκε έρευνα σε 11 τυχαία δηµοτικά σχολεία, τα οποία βρίσκονται σε δήµους και κοινότητες των εκπαιδευτικών επαρχιών Λάρνακας και Ελεύθερης Αµµοχώστου της Κύπρου. Η έρευνα άρχισε τον Οκτώβριο του 2004 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του Η επιλογή του δείγµατος έγινε από την Ε τάξη του δηµοτικού σχολείου, επειδή θεωρείται ότι αυτή είναι η τάξη στην οποία σταθεροποιούνται οι επιδόσεις και οι δυσκολίες των µαθητών (Μαρκοβίτης, Τζουριάδου, 1991). Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 40 µαθητές οι οποίοι, σύµφωνα µε την κρίση των δασκάλων τους, παρουσίαζαν χαµηλή σχολική επίδοση. Το δείγµα χωρίστηκε σε δύο οµάδες των 20 παιδιών. Η Α οµάδα, η οποία αποτέλεσε την οµάδα σύγκρισης, περιλάµβανε 20 γηγενή παιδιά: προέρχονταν από την Κύπρο και η µητρική τους γλώσσα ήταν η ελληνική. Η Β οµάδα, η οποία αποτέλεσε την ερευνητική οµάδα, περιλάµβανε επίσης 20 παιδιά, τα οποία προέρχονταν από γλωσσική µειονότητα: παιδιά αλλοδαπών ή παλιννοστούντων, η µητρική τους γλώσσα δεν ήταν η ελληνική αλλά τουλάχιστον τα τελευταία 3 χρόνια διέµεναν στην Κύπρο. Ευρήµατα Με βάση τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του Ανιχνευτικού Κριτηρίου Μαθησιακών υσκολιών LDDI, το οποίο συµπληρώθηκε από τους δασκάλους των παιδιών, το δείγµα µπορεί να χωριστεί σε τρεις κατηγορίες µαθησιακού προφίλ: 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 684

7 Χαµηλή Σχολική Επίδοση 1. ενδεικτικό απουσίας µαθησιακών δυσκολιών: 35% από την οµάδα Α (γηγενείς µαθητές) και 25 % από την οµάδα Β (παιδιά από γλωσσική µειονότητα), 2. ενδεικτικό παρουσίας µαθησιακών δυσκολιών: 40% από την οµάδα Α και 65% από την οµάδα Β, 3. ενδεικτικό πιθανής παρουσίας σχολικών δυσκολιών, οι οποίες οφείλονται αναλόγως σε ενδογενείς ή εξωγενείς παράγοντες: 25% από την οµάδα Α και 10% από την οµάδα Β. Στη συνέχεια, µε την εφαρµογή από την ερευνήτρια του τεστ µαθησιακών ικανοτήτων DTLA-4, διαπιστώθηκε ότι οι µαθητές της έρευνας δεν αποτελούσαν µια οµοιογενή οµάδα, αλλά υπήρχαν ευδιάκριτα χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούσαν. Με βάση τον µέσο όρο της βαθµολογίας πηλίκων (Quotients Score) όλων των υποδοκιµασιών του τεστ, το δείγµα κατατάσσεται στις ακόλουθες κατηγορίες: 1. στους µαθητές που παρουσιάζουν χαµηλή ή πολύ χαµηλή επίδοση (20% από την οµάδα Α και 50% από την οµάδα Β), 2. στους µαθητές που παρουσιάζουν οριακή επίδοση (70% από την οµάδα Α και 35% από την οµάδα Β), 3. στους µαθητές που παρουσιάζουν φυσιολογική επίδοση (10% από την οµάδα Α και 15% από την οµάδα Β). Συγκρίνοντας τα αποτελέσµατα του κριτηρίου LDDI µε αυτά του τεστ DTLA-4 είναι εµφανές ότι υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ τους. Επί του συνόλου του δείγµατος µόνο το 60% των αποτελεσµάτων, ενώ το υπόλοιπο 40% αποκλίνουν. Αυτό αποτελεί ένδειξη της γενικότερης στάσης των δασκάλων απέναντι στα παιδιά που αντιµετωπίζουν προβλήµατα στη µάθηση. Είναι παραδεκτό ότι οι δάσκαλοι της γενικής εκπαίδευσης κρατούν µια αρνητική στάση απέναντι στη χαµηλή σχολική επίδοση. Σε σχετική έρευνα του Pougach (1985), ένα ποσοστό 27% των δασκάλων διώχνουν από την τάξη τους µαθητές µε χαµηλές επιδόσεις, το 54% ζητούν την επέµβαση ειδικού δασκάλου για να αποφύγουν οι ίδιοι τις ευθύνες απέναντι σ αυτούς τους µαθητές και µόνο το 19% ζητούν βοήθεια για να προγραµµατίσουν σωστά τη διδασκαλία τους, ώστε να επωφεληθούν και αυτά τα παιδιά από τη µαθησιακή διαδικασία (Τζουριάδου, Μπάρµπας, 2004). Η ξεχωριστή σύγκριση για κάθε οµάδα των αποτελεσµάτων του LDDI µε αυτά του DTLA-4, ξεκαθαρίζει περισσότερο την κατάσταση, όσον αφορά τη στάση των δασκάλων. Φαίνεται ότι η µεγαλύτερη απόκλιση των αποτελεσµάτων επικρατεί στη Β οµάδα, την οµάδα δηλαδή που αποτελείται από παιδιά που προέρχονται από γλωσσική µειονότητα. Συγκεκριµένα στην Α οµάδα το 85% των αποτελεσµάτων συγκλίνουν, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Β οµάδα είναι µόνο 35%. Η µεγάλη απόκλιση µεταξύ των αποτελεσµάτων των µαθητών που προέρχονται από γλωσσική µειονότητα, ουσιαστικά αποτελεί την επαλήθευση της ερευνητικής υπόθεσης. είχνει ότι το σηµερινό σχολείο, όχι απλά «δεν αποδέχεται τις πολυπολιτισµικές διαφορές των µαθητών και τις χαρακτηρίζει σχολικές δυσκολίες» (Τζουριάδου κ.ά., 2000, σ.4), αλλά ούτε και ενδιαφέρεται να διερευνήσει ουσιαστικά αυτές τις δυσκολίες, προκειµένου να εντοπίσει τα αίτιά τους και να συντείνει στην αντιµετώπισή τους. Το εκπαιδευτικό µας σύστηµα, αντί να διαθέτει τρόπους για να βοηθά τα παιδιά που προέρχονται από µειονοτικά και ενδεχοµένως µειονεκτικά οικογενειακά περιβάλλοντα να προσλαµβάνουν την ποσότητα 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 685

8 Α. Αλεξάνδρου και ποιότητα των γνώσεων που αντιστοιχούν σε κάθε επίπεδο, ασχολείται µε το πώς θα εντοπίσει τους «ικανούς» και τους «ανίκανους» µαθητές (Καβαλάρη, Online). Ο ίδιος ο δάσκαλος, επηρεασµένος από την ίδια λογική και υπό το βάρος του προγράµµατος που «τρέχει» και του µεγάλου αριθµού παιδιών στο τµήµα που διδάσκει, διαµορφώνει κι αυτός µε τη σειρά του ανάλογες συµπεριφορές. Συµπερασµατικές παρατηρήσεις Η συνδυαστική χρήση του Ανιχνευτικού Κριτηρίου Μαθησιακών υσκολιών (LDDI) και του Τεστ Μαθησιακών Ικανοτήτων DTLA-4, βοήθησε στην επισήµανση της λανθασµένης τακτικής που εφαρµόζουν οι δάσκαλοι στις εκπαιδευτικές επαρχίες Λάρνακας Ελεύθερης Αµµοχώστου, για την αξιολόγηση των µαθητών τους. Φάνηκε ότι µεγάλο ποσοστό δάσκαλων από τις συγκεκριµένες επαρχίες, αξιολογούν τη µαθησιακή κατάσταση των παιδιών από παράγοντες όπως είναι η σχολική τους επίδοση (η βαθµολογία δηλαδή που εξασφαλίζουν σε γνωστικά έργα) και η γλωσσική, κοινωνική και πολιτισµική τους προέλευση. Η γλωσσική και πολιτισµική διαφορά ορισµένων παιδιών σίγουρα έχει επιπτώσεις στη σχολική τους επίδοση. Αυτές οι διαφορές, όµως, δεν πρέπει να αποτελούν το µόνο κριτήριο για να διαγνωστεί ένα παιδί µεταναστών ότι παρουσιάζει προβλήµατα µάθησης. Αυτά τα παιδιά συχνά αντιµετωπίζουν δυσκολίες στο σχολείο όχι λόγω πραγµατικής αδυναµίας στην κατάκτηση των σχολικών γνώσεων αλλά κυρίως λόγω της ελλιπούς κατανόησης και χρήσης της γλώσσας, µέσα από την οποία διδάσκονται. Γι αυτό, τα παιδιά που προέρχονται από πολιτισµικές και γλωσσικές µειονότητες, θα πρέπει να θεωρούνται ως ειδικοί πληθυσµοί που έχουν ανάγκη από ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα (Τζουριάδου, 2000) και όχι ως µαθητές που έχουν ανάγκη από ξεχωριστή εκπαίδευση. Αρκετές φορές, χωρίς ιδιαίτερη διερεύνηση, παιδιά γλωσσικών µειονοτήτων εντάχθηκαν σε µονάδες ειδικής αγωγής µε τη διάγνωση γλωσσικών διαταραχών, σχολικών δυσκολιών ή ακόµα και νοητικής καθυστέρησης (Carpenter, 1983). Οι φορείς που ασχολούνται µε το παιδί και την εκπαίδευσή του, πρέπει να αρχίσουν να αντιµετωπίζουν σφαιρικά τα σχολικά του προβλήµατα. Η ίδια η κοινωνία θα πρέπει να διαφοροποιήσει τη στάση της απέναντι στα παιδιά που δεν ανταποκρίνονται στις ψηλές σχολικές απαιτήσεις. Η συνέχιση του ψηλού ανταγωνισµού και της σηµασίας στην ψηλή επίδοση, που χαρακτηρίζει την κοινωνία µας σήµερα, θα οδηγήσουν στη µεγαλύτερη υποτίµηση των ψυχικών παραµέτρων, στην αύξηση των κοινωνικών διαφορών και στην αποµόνωση µιας σηµαντικής µερίδας ανθρώπων (Κοντοπούλου, 2004). Το σχολείο πρέπει να σταµατήσει να θεωρείται αποκλειστικά ως ένας χώρος αξιολόγησης και να µετατραπεί σ ένα χώρο στον οποίο θα ενισχύονται οι κοινωνικές σχέσεις των παιδιών και θα ικανοποιούνται τα ενδιαφέροντα και η περιέργειά τους. Τότε πραγµατικά θα γίνει «ίσο σχολείο» το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες «άνισων παιδιών». 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 686

9 Χαµηλή Σχολική Επίδοση Η παρουσία παλιννοστούντων και αλλοεθνών στην κυπριακή κοινωνία, είχε ως συνέπεια τη διαφοροποίησή της και τη µετατροπή της σε πολυπολιτισµική κοινωνία. Αυτό το γεγονός επηρέασε αναπόφευκτα και τα σχολεία, τα οποία απέκτησαν ένα πολυπολιτισµικό χαρακτήρα. Η ύπαρξη πολυεθνικών τάξεων στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγµατικότητα είναι πλέον γεγονός και πρέπει να αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς κίνητρο για προβληµατισµό. Στόχος τους πρέπει να είναι η αναζήτηση νέων µεθόδων, που θα επιτρέπουν σε όλα τα παιδιά να συµµετέχουν µε ίσες ευκαιρίες στη µαθησιακή διαδικασία. υστυχώς, όµως, φαίνεται ότι η πλειονότητα των δασκάλων είτε δεν είναι έτοιµοι είτε δεν είναι πρόθυµοι να το κάνουν αυτό. Ενδεχοµένως αυτό να συµβαίνει λόγω του ότι δε διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα ή δεν είναι κατάλληλα προετοιµασµένοι για να αντιµετωπίσουν σωστά αυτά τα παιδιά (Τζουριάδου κ.ά., 2001). Όµως «το έργο του εκπαιδευτικού και ο ρόλος του στη διαδικασία κοινωνικής εξέλιξης επιβάλλει κάθε φορά που οι συγκυρίες αλλάζουν µια σειρά από προσαρµογές προκειµένου να ανταποκριθεί στις νέες κοινωνικές, πολιτισµικές και επαγγελµατικές απαιτήσεις.» (Χατζηθεοδούλου-Λοϊζίδου, 2002, σ.287). Βασικός στόχος κάθε εκπαιδευτικού που θέλει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της σηµερινής εκπαιδευτικής πραγµατικότητας, πρέπει να είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων αποδοχής και χειρισµού της διαφορετικότητας που επικρατεί στη σχολική τάξη. εν είναι δυνατό ο εκπαιδευτικός να µη λαµβάνει υπόψη του τη συνεχόµενη αλλαγή που υφίσταται το προφίλ του µαθητή. Για να αντιµετωπιστεί αυτή η αλλαγή πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και να επιµορφωθεί ανάλογα σε θέµατα που αφορούν τη διαπολιτισµική εκπαίδευση. Το σχολικό περιβάλλον βρίσκεται µπροστά σε µια νέα πολυπολιτισµική πραγµατικότητα, µ ένα σηµαντικό ποσοστό του µαθητικού πληθυσµού να προέρχεται από οικογένειες αλλοδαπών και παλιννοστούντων. Αυτό το περιβάλλον πρέπει να αναδειχθεί σε χώρο στρατηγικής σηµασίας για την αντιµετώπιση των κοινωνικών διακρίσεων, τόσο σε επίπεδο ιδεολογικό όσο και σε επίπεδο πρακτικής (Αλεξόπουλος, Μπαρής, Online). Η σχολική τάξη καλείται να εντάξει λειτουργικά στους κόλπους της µαθητές που έχουν διαφορετικές πολιτισµικές καταβολές. Καλείται να πετύχει την απρόσκοπτη ανάπτυξη αυτών των µαθητών και να συντείνει στη δηµιουργία σχέσεων εµπιστοσύνης, αλληλοσεβασµού και πολιτισµικής αλληλεπίδρασης µε τους γηγενείς µαθητές. Η εκπαίδευση παιδιών δεύτερης γλώσσας απαιτεί τη συντονισµένη συµµετοχή όλων των δασκάλων και των ειδικών εκπαιδευτικών που εργάζονται στα σχολεία και την αξιοποίηση όλων των κατάλληλων και διαθέσιµων εκπαιδευτικών υλικών, τεχνολογιών και προσεγγίσεων (Genesse, 1997). Στην καθηµερινή διδακτική πράξη θα πρέπει να εφαρµόζονται νέες επικοινωνιακές και διδακτικές στρατηγικές, προκειµένου να ικανοποιηθούν οι πολυδιάστατες ανάγκες όλων ανεξαιρέτως των µαθητών. Η διαπολιτισµική εκπαίδευση είναι µια δηµιουργική διαδικασία που έχει να κάνει µε την εκπαίδευση µαθητικών οµάδων που ανήκουν σε διαφορετική από την κυρίαρχη εθνική, γλωσσική, θρησκευτική κ.λπ. οµάδα. Ως παιδαγωγική κατεύθυνση έχει στόχο να εκπαιδεύσει τόσο τα άτοµα που για διάφορους λόγους (µετανάστευση, προσφυγιά κλπ) βρέθηκαν να ζουν µέσα σ ένα διαφορετικό πολιτισµό από αυτόν που προέρχονται, όσο και τα άτοµα που ζουν στο περιβάλλον του κυρίαρχου πολιτισµού, να µάθουν να ζουν µαζί εκτιµώντας οι µεν τον πολιτισµό των δε. 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 687

10 Α. Αλεξάνδρου ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ελληνόφωνη Αγαλιώτης Ι., Μαθησιακές υσκολίες στα Μαθηµατικά. Αιτιολογία, Αξιολόγηση, Αντιµετώπιση, Β Έκδοση. Ελληνικά Γράµµατα: Αθήνα, Αλεξόπουλος Χ., Μπαρής, Θ., Η εκπαίδευση των Τσιγγανοπαίδων στο νοµό Αχαΐας. Εµπειρίες και απόψεις των εκπαιδευτικών από την εκπαιδευτική πράξη, Online, Available: http//www.auth.gr/edminorities/summary.htm - 367k. Αναγνωστοπούλου Ε., Σχολικές δυσκολίες που συνδέονται µε ήπια νοητικά προβλήµατα. Στο Τζουριάδου, Μ. (επιµ.), υσκολίες µάθησης στην προσχολική ηλικία: Εκπαιδευτικό υλικό για το σεµινάριο εξειδίκευσης και επιµόρφωσης εκπαιδευτικών και στελεχών προσχολικής αγωγής για παιδιά µε δυσκολίες στη µάθηση, ΕΠΕΑΕΚ α, , Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, αµανάκης Μ., Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών στην Ελλάδα, 1997, Ελευθεροτυπία, 5/11/2000. De Vecchi G., (Μετάφραση Καλογνώµης, Ι.), ιδασκαλία και Έρευνα. ιδάσκοντας µαζί, Μαθαίνοντας µαζί, Αθήνα: Σαββάλας, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυµα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Καβαλάρη Ευ., Για τις σχολικές επιδόσεις των µαθητών, 13:48, 19/08/03, On-Line, Available: http//www.explo.gr/qu_article/ /darticle - 38k. Κοντοπούλου Μ., Η συµβολή των ψυχικών παραγόντων στις δυσκολίες µάθησης, Στο Τζουριάδου Μ. (επιµ.), υσκολίες µάθησης στην προσχολική ηλικία, Εκπαιδευτικό υλικό για το σεµινάριο εξειδίκευσης και επιµόρφωσης εκπαιδευτικών και στελεχών προσχολικής αγωγής για παιδιά µε δυσκολίες στη µάθηση, ΕΠΕΑΕΚ α, 27-46, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Μαρκοβίτης Μ., Τζουριάδου Μ., Μαθησιακές υσκολίες: Θεωρία και Πράξη, Θεσσαλονίκη: Προµηθεύς, Μπάρµπας Γ., Μαθητές µε σχολικές δυσκολίες, Μια απόπειρα παιδαγωγικού προσδιορισµού, ερµηνείας και αντιµετώπισης του φαινοµένου, Σηµειώσεις Μαθήµατος: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Παντελιάδου Σ., Σχολική αποτυχία και µαθησιακές δυσκολίες, Τα Εκπαιδευτικά, 39-40, σ , Τζουριάδου Μ., ιαφορική αξιολόγηση προβληµάτων νοηµοσύνης-µάθησης-επίδοσης σε παιδιά µε σχολικές δυσκολίες, Στο Τζουριάδου, Μ. (επιµ.), υσκολίες µάθησης στην προσχολική ηλικία, Εκπαιδευτικό υλικό για το σεµινάριο εξειδίκευσης και επιµόρφωσης εκπαιδευτικών και στελεχών προσχολικής αγωγής για παιδιά µε 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 688

11 Χαµηλή Σχολική Επίδοση δυσκολίες στη µάθηση, ΕΠΕΑΕΚ α, Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, Τζουριάδου Μ., Κουτσού Σ., Κυδωνιάτου Ε., Σταγιόπουλος Π., Τζελέπη Θ., Παιδιά Γλωσσικών Μειονοτήτων-Κατώτερα ή ιαφορετικά; Πρακτικά του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Τάσεις και προοπτικές αγωγής και εκπαίδευσης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες στην ενωµένη Ευρώπη σήµερα, Ρέθυµνο, Τζουριάδου Μ., Κουτσού Στ., Κυδωνιάτου Ευ., Σταγιόπουλος Π., Σταθοπούλου Ρ., Τζελέπη Θ., Ο θεσµός των ειδικών τάξεων: δοµή ένταξης ή περιθωριοποίησης των παιδιών µε ειδικές ανάγκες; Στο Τζουριάδου Μ., Πρώιµη παρέµβαση: Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, 22-34, Θεσσαλονίκη: Προµηθεύς, Τριάρχη-Herrmann Β., Παράλληλη απόκτηση του γραπτού λόγου σε δυο διαφορετικά αλφάβητα. υνατότητα καλύτερης ανάπτυξης ή αιτία επιβράδυνσης και διαταραχών; Ποσοτική και ποιοτική ερευνητική προσέγγιση. Πρακτικά του 1 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, Τριάρχη-Herrmann Β., Ειδικές Αναπτυξιακές ιαταραχές σε ίγλωσσα Παιδιά, Στο Τζουριάδου, Μ., (επιµ.): Πρώιµη Παρέµβαση - Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές, Θεσσαλονίκη: Προµηθεύς, Χατζηθεοδούλου-Λοϊζίδου Π., ιαπολιτισµική εκπαίδευση και επιµόρφωση εκπαιδευτικών. Ο ρόλος της έρευνας στην ανάπτυξη ενός µοντέλου επιµόρφωσης συγκεκριµένης οµάδας εκπαιδευτικών στην περιοχή Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου Αττικής. Πρακτικά VII Παγκυπρίου Συνεδρίου Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, Τόµος Α : Λευκωσία Χρηστάκης Γ. Κ., ιδακτική προσέγγιση παιδιών και νέων µε µέτριες και σοβαρές δυσκολίες µάθησης, Αθήνα: Ατραπός, Αγγλόφωνη Carpenter L. J., Bilingual special education: An overview of issues. Los Alamitos, CA: National Center for Bilingual Research, Cummins J., Bilingualism and Special Education: Issues in Assessment and Pedagogy, Multilingual Matters LTC, Genesse F., Educating Second Language Children. The Whole Child, the Whole curriculum, the Whole Community, 5 th Edition, Cambridge: Cambridge University Press, 1-11, Lambert W. E., Persistent Issues in Bilingualism, B. Harley et al, The Development of Second Language Proficiency, Cambridge University Press, Lerner J., Lowenthal B., Egan R., Preschool children with special needs, Boston: Allyn & Bacon, ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 689

12 Α. Αλεξάνδρου 9 ο Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου 690

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 3.1 Η έννοια του ηµοτικού Σχολείου Το ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το σχολείο από το οποίο αρχίζει η κύρια σχολική αγωγή. Φέρει διάφορες ονοµασίες, όπως : στοιχειώδες

Διαβάστε περισσότερα

(Α Κορινθίους ιγ 2) 1

(Α Κορινθίους ιγ 2) 1 (Α Κορινθίους ιγ 2) 1 Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της φοίτησής µου στο διδασκαλείο «Γληνός» της Θεσσαλονίκης, στο τµήµα νηπιαγωγών ειδικής αγωγής. Αποτελεί µια

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8. 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ. 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Παράγοντες που συντελούν στην αποτυχία στα µαθηµατικά. 9 1.1 Το σύστηµα ως αιτία αδυναµίας των παιδιών στα µαθηµατικά. 10 1.2 Ατοµικοί παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ-ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1.1. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογή του Boehm Test of Basic Concepts- Preschool Version σε παιδιά προσχολικής ηλικίας» Μια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης

Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση σχολικής επίδοσης Θεοδοσιάδου Κυριακή, M.Ed. Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Παλαιότερα, η άνιση επίδοση των μαθητών στο σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών. Διπλωµατική Εργασία Πανεπιστήµιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστηµών Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών Αξιολόγηση Αναγκών των Διερµηνέων Ελληνικής Νοηµατικής Γλώσσας ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα

Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Σχέση πολιτισμικής ετερότητας και γλωσσικής ικανότητας σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα Εισαγωγικά Σπανός Βασίλειος, δάσκαλος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής, Χαϊδογιάννου Χρυσούλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Σχολές Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας Τµήµα Φυσικοθεραπείας Πτυχιακή εργασία µε θέµα: ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Εισηγήτρια: Κα Γεωργιάδου

Διαβάστε περισσότερα

1994). 1993 p. 40). 3/30

1994). 1993 p. 40). 3/30 Το Λάθος και το Στίγµα: Αξιολόγηση Λαθών στα Μαθηµατικά και Πρόληψη Σχολικής Αποτυχίας. Φ.Καλαβάσης, Χ.Μιτσούλης, Σ.Ορφανός, Χ. Σκουµπουρδή, Γ.Τζωρτζακάκης Όταν νοµίζεις ότι είσαι σίγουρος ότι έχεις απαντήσει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Υ Σ Λ Ε Ξ Ι Α Κ Α Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η : Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Δ Υ Σ Λ Ε Ξ Ι Α Κ Α Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η : Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Δ Υ Σ Λ Ε Ξ Ι Α Κ Α Ι Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η : Π Ρ Ο Σ Ε Γ Γ Ι Σ Ε Ι Σ Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Σειρά: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση» Πρώτη έκδοση: Οκτώβριος 2009 Επιμέλεια έκδοσης Φιλολογική επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμικές δεξιότητες: είναι άραγε η γνώση με τη μεγαλύτερη αξία σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό και διεθνές περιβάλλον;

Διαπολιτισμικές δεξιότητες: είναι άραγε η γνώση με τη μεγαλύτερη αξία σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό και διεθνές περιβάλλον; Διαπολιτισμικές δεξιότητες: είναι άραγε η γνώση με τη μεγαλύτερη αξία σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό και διεθνές περιβάλλον; Δρ. Σοφία ΚΙΤΣΟΥ Περίληψη Οι γλωσσικές, πολιτισμικές και εκπαιδευτικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για Μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση» ΘEΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Δημοτικού

Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών Δημοτικού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ.: Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα Ορθογραφικά λάθη ελλήνων και αλλοδαπών μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Το Eurlyaid είναι µια οµάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αποτελείται από ειδικούς επιστήµονες και από εκπροσώπους ενώσεων γονέων διαφόρων

Το Eurlyaid είναι µια οµάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αποτελείται από ειδικούς επιστήµονες και από εκπροσώπους ενώσεων γονέων διαφόρων Πρώιµη παρέµβαση σε παιδιά µε αναπτυξιακές διαταραχές - Ένα µανιφέστο της οµάδας εργασίας Eurlyaid. * J.M.H. De Moor, M. Τζουριάδου, B.T.M. Van Waesberghe, Μ. Κοντοπούλου ηµιουργία της οµάδας Eurlyaid

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ιπλωματική εργασία με θέμα: «θεατρικό παιχνίδι στην ειδική αγωγή»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη 1236 ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η συνεκπαίδευση (inclusion) στην Ευρώπη Γεωργιάδη Μ., Υποψ. Διδάκτ. Παν. Κρήτης Κουρκούτας Ηλ., Επίκ. Καθηγητής, Παν. Κρήτης Καλύβα Ευφρ., Lecturer, City Liberal Studies, Thessaloniki,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6 ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ για την εκπαίδευση Παιδιών µε Βαριά Νοητική Καθυστέρηση ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα