Ενότητα Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενότητα Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) Πράξη «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης χωρικών στοιχείων της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. στις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE» Υποέργο «Ανάπτυξη Υποδομής Ασφαλείας και Εξοπλισμού Αποθήκευσης Δεδομένων της Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε.» Διάρκεια Διαβούλευσης Από Έως Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) E.K.XA Α.Ε. Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας για την Πράξη (όπως Δημήτρης Ρόκος αναγράφεται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ) Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση διαβούλευσης (φορέα) Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης (ή υποέργου) συμμετείχαν [12] φορείς ή εταιρείες. Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Φορέα (EKXA Α.Ε.). Συνημμένα. 1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενότητα Α.3 Λειτουργικές και Τεχνικές προδιαγραφές Έργου Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ / ΠΑΡΑΓΡ Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παρ.) AΡΘ.- ΠΑΡΑΓΡ.: Α «Επίσης, θα παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού σύγχρονου και ασύγχρονου μηχανισμού συγχρονισμού των δεδομένων». Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθη κε στη Διακήρυξη : Τεκμηρίωση Απάντησης Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία ) 1. Α Λόγω του ότι η θέση των Περιφερειακών Γραφείων σε απομακρυσμένες περιοχές που το κόστος συνδεσιμότητας καθώς και το εύρος των γραμμών επικοινωνίας δεν είναι τέτοιο που να κάνει εφικτό και να επιτρέπει τον σύγχρονο συγχρονισμό δεδομένων, προτείνουμε να απαλειφτεί η απαίτηση για σύγχρονο μηχανισμό συγχρονισμό των δεδομένων (και να παραμείνει μόνο η απαίτηση για ασύγχρονο).. Εταιρεία Θ 1/67

2 Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ / ΠΑΡΑΓΡ Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παρ.) ΠΑΡΑΓΡ.: Α Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθη κε στη Διακήρυξη : Τεκμηρίωση Απάντησης Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία ) Στην ενότητα «Α Προμήθεια Συστήματος Αποθήκευσης Δεδομένων Περιφερειακών Γραφείων» το κείμενο της διαβούλευσης αναφέρει: 2. Α «Επίσης, θα παρέχεται η δυνατότητα καθορισμού σύγχρονου και ασύγχρονου μηχανισμού συγχρονισμού των δεδομένων». Η φύση των εργασιών στα περιφερειακά γραφεία, το διαθέσιμο εύρος ζώνης των τηλεπικοινωνιακών γραμμών και το αντίστοιχο μηνιαία κόστος τους, δε στοιχειοθετούν την απαίτηση και δεν τεκμηριώνουν το κόστος. Εταιρεία ΙΒ Επομένως προτείνουμε η απαίτηση να περιοριστεί σε ασύγχρονο μηχανισμό συγχρονισμού ΑΡΘ.- ΠΑΡΑΓΡ.:Α Στην ενότητα «Ιδεατές Βιβλιοθήκες Ταινιών (VTL)» αναφέρονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω: «Υποστήριξη Ultrium LΤΟ-5 tape format ή ανώτερο» 3. Α Σας παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν η παρακάτω απαίτηση στην ενότητα «Ιδεατές Βιβλιοθήκες Ταινιών (VTL)» αφορά τις Βιβλιοθήκες Ταινιών Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας. Εφόσον αφορά τεχνικό χαρακτηριστικό των Virtual Tape Libraries, προτείνεται η παρακάτω αναδιατύπωσή του, καθώς η λειτουργικότητα δεν επηρεάζει τα χαρακτηριστικά απόδοσης ή χωρητικότητας του συστήματος, ενώ αποκλείει αναγνωρισμένους κατασκευαστές στη συγκεκριμένη περιοχή Υποστήριξη Ultrium LTO format Εταιρεία IB 2/67

3 Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ / ΠΑΡΑΓΡ Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παρ.) ΑΡΘ.- ΠΑΡΑΓΡ. :Α Στην ενότητα «Ιδεατές Βιβλιοθήκες Ταινιών (VTL)» αναφέρονται μεταξύ άλλων τα παρακάτω: Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθη κε στη Διακήρυξη : Τεκμηρίωση Απάντησης Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία ) 4. Α Συνολική προσφερόμενη ωφέλιμη χωρητικότητα σε LΤΟ 5 natiνe προστασία δεδομένων που παρέχει το σύστημα μεγαλύτερη από 750 ΤΒ. Αριθμός εγκατεστημένων driνes μεγαλύτερος από 18. Μέγιστη δυνατή χωρητικότητα ως επέκταση της ζητούμενης σύνθεσης με την μέγιστη προστασία δεδομένων που παρέχει το σύστημα. Μεγαλύτερη από 4000 ΤΒ. Εταιρεία IB Σας παρακαλούμε να διευκρινίσετε αν οι παρακάτω απαιτήσεις στην ενότητα «Ιδεατές Βιβλιοθήκες Ταινιών (VTL)» αφορούν τις Βιβλιοθήκες Ταινιών Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας ΑΡΘ.-ΠΑΡΑΓΡ.: Α Υποστήριξη τουλάχιστο των παρακάτω πρωτοκόλλων: iscsi, NFS (ν3& ν4), SMB1 (CIFS), SMB2, ΗΤΤΡ, NDMP, SNMP». 5. Α Α Τα βασικά ζητούμενα και standard NAS πρωτόκολλα είναι τα: NFS, CIFS/SMB, και τα βασικά block level Access πρωτόκολλα είναι τα: FC, iscsi. Με βάση τις ανάγκες της αναθέτουσας αρχής και για την ύπαρξη συμφωνίας με την προδιαγραφή Γ , και για να μην αποκλειστούν λύσεις που εμπεριέχουν πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα για τον οργανισμό προτείνουμε να διαμορφωθούν οι ως άνω προδιαγραφές σε «Υποστήριξη τουλάχιστο των παρακάτω πρωτόκολλων: FC, iscsi, NFS, SMB/CIFS. Να αναφερθούν τα υπόλοιπα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα». ΑΡΘ.-ΠΑΡΑΓΡ.: Α «Μέγιστη δυνατή χωρητικότητα ως επέκταση της ζητούμενης σύνθεσης με την μέγιστη προστασία δεδομένων που παρέχει το σύστημα. Μεγαλύτερη από 4000 ΤΒ». Σύμφωνα με τους πίνακες αυτή είναι απαίτηση για το φυσικό Tape Library και όχι για το Virtual (όπως και σε άλλα σημεία της ίδιας παραγράφου). (Γ & Γ3.15.9). ΑΡΘ. -ΠΑΡΑΓΡ.: Α Εταιρεία Θ Εταιρεία Θ 7. Α Στην ενότητα «Α Προμήθεια Υλικού και Λογισμικού Αποθήκευσης Δεδομένων Κεντρικής Υποδομής» το κείμενο της Εταιρεία ΙΒ 3/67

4 Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ / ΠΑΡΑΓΡ Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παρ.) διαβούλευσης αναφέρει: Απάντηση Δικαιούχου Ενσωματώθη κε στη Διακήρυξη : Τεκμηρίωση Απάντησης Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία ) «Υποστήριξη τουλάχιστο των παρακάτω πρωτόκολλων: iscsi, NFS(ν3 & ν4), SMB1 (CIFS), SMB2, ΗTTΡ, NDMP, SNMP». Μεταξύ των υποστηριζόμενων πρωτοκόλλων περιλαμβάνεται το πρωτόκολλο ΗΤΤΡ, που δεν απαιτείται στην υποδομή της αναθέτουσας αρχής. Επομένως προτείνουμε να αφαιρεθεί, καθώς αποκλείει αναγνωρισμένους κατασκευαστές στη συγκεκριμένη περιοχή 8. Α Ζητείται µέγιστη χωρητικότητα µεγαλύτερη από 4 PB κάτι το οποίο είναι προφανές ότι αναφέρεται σε «λογική» χωρητικότητα, την οποία αναφέρουν ανταγωνιστικές λύσεις, και η οποία είναι εφικτή µόνο µε το µέγιστο deduplication ratio που µπορεί να επιτύχει το σύστηµα. Τέτοιου είδους deduplication ratios µπορούν να υπάρχουν µόνο σε περίπτωση όπου παίρνονται συχνά full backup και όχι incremental, χειροτερεύοντας τις επιδόσεις του backup αλλά και δηµιουργώντας λάθος εντυπώσεις για την χωρητικότητα του συστήµατος. Επιπροσθέτως, καθώς υπάρχει αποφόρτωση των παλαιότερων backup από το VTL σε ταινίες, το deduplication ratio µειώνεται και τελικά η effective χωρητικότητα είναι πολύ µικρότερη των προσδοκιών. τεύχος της διακήρυξης (A ) Εταιρεία ΣΤ 9. Α3.2 ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: - Παρακαλούμε πολύ να διευκρινισθεί αν για τις προσφερόμενες λύσεις ασφάλειας το επιθυμητό επίπεδο των υπηρεσιών υποστήριξης από τον κατασκευαστή (vendor support) θα πρέπει να είναι 8x5 ή 24x7. Εταιρεία Α 4/67

5 Ενότητα Β.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5/67

6 ΑΡΘ. - ΠΑΡΑΓΡ.: Β1.14 Στο Β1.14 <<Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής>>, Β «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα» στο 2.1 αναφέρεται : 10. Β1.14 «Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη και είναι συναφή με το υπό ανάθεση Έργο. Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση, σε ένα (1) αντίστοιχο με το προκηρυσσόμενο, έργο, τα τελευταία 3 έτη, με επιτυχία. Αντίστοιχο Έργο ορίζεται ένα Έργο, που αφορά σε όμοιο / ισοδύναμο από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, σε όρους εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, οικονομικού μεγέθους, μεθοδολογιών ή/και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, κλίμακας και τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του. Ολοκλήρωση ενός Έργου με επιτυχία νοείται ως, η εντός αρχικού χρονοδιαγράμματος. εντός του αρχικού προϋπολογισμού, εντός των προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση ενός αντίστοιχου Έργου, το οποίο, προσέθεσε την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία στον πελάτη σε σχέση δηλ. με τους αρχικούς στόχους (scope), υπό τους οποίους, του ανατέθηκε το Έργο». Σε αρκετά έργα αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας άλλοι Φορείς χρησιμοποιούν και ζητούν την κάλυψη των σχετικών έργων στο εδάφιο των Διευκρινήσεων (σελ. 238 της διακήρυξης) ως εξής : Εταιρεία ΙΒ «Στην ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής 2, Σημείο 2.1, διευκρινίζεται ότι στον «πίνακα κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος ανάδοχος κατά τα τρία (3) τελευταία έτη» μπορούν να συμπεριληφθούν και έργα που παρέχονται υπό μορφή υπηρεσίας (λ.χ. Software as a Serνice) ή και έργα υπηρεσιών εγγύησης ή συντήρησης που παρήχθησαν την τελευταία τριετία και τα οποία αφορούν ολοκληρωμένα έργα με συναφές με το υπό ανάθεση αντικείμενο, τα οποία εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος ανάδοχος. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος θα πρέπει να συμπληρώσει στον εν λόγω πίνακα τόσο τα έργα αυτά που παρέχονται υπό μορφή υπηρεσίας, όσο και τα κύρια έργα τα οποία η υπηρεσία αυτή αφορά, καθώς και να συμπεριλάβει τα απαιτούμενα «στοιχεία τεκμηρίωσης» περί ολοκλήρωσης του συνόλου των έργων, ήτοι αυτών που παρέχονται υπό μορφή υπηρεσίας και των συναφών με το υπό ανάθεση.». Θα επιθυμούσαμε όπως ενσωματωθεί το παραπάνω εδάφιο στην διακήρυξη 6/67

7 11. Β ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Β Ζητείται ο υποψήφιος Ανάδοχος να διαθέτει για τις εγκαταστάσεις του πιστοποιητικό ISO 27001, για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων το οποίο και πρέπει να καταθέσει στο φάκελο Δικαιολογητικών. Δεδομένου ότι είναι περιορισμένες οι τοπικές εταιρίες πληροφορικής που διαθέτουν το συγκεκριμένο πιστοποιητικό και προς ενίσχυση του ανταγωνισμού, παρακαλούμε όπως η συγκεκριμένη απαίτηση απαλειφτεί. Εναλλακτικά προτείνουμε να γίνει αποδεκτό και το Πιστοποιητικό Βιομηχανικής Ασφαλείας από το ΥΠΕΘΑ που αφορά επεξεργασία δεδομένων και υλικών, διαβάθμισης ΑΠΟΡΡΗΤΟ NATO Secret EU Secret. Εταιρεία ΙΑ Ενότητα Β.3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 12. Β3.1.2 ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: B3.1.2: Για την επιλογή της οικονομικότερης Προσφοράς η αρμόδια Επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: -Έλεγχο των τεχνικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση -Έλεγχο των οικονομικών Προσφορών για όσες Προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούμενο στάδιο της αξι -Κατάταξη των οικονομικών προσφορών για την τελική επιλογή της χαμηλότερης οικονομικής Προσφοράς Εν όψει του γεγονότος ότι το έργο είναι πολύ μεγάλο και πολύπλοκο εισηγούμαστε όπως η διαδικασία τεχνικής αξιολόγησης επεκταθεί περεταίρω με την εισαγωγή τεχνικών κριτηρίων με αντίστοιχη τεχνική βαρύτητα (technical weights) ανά τεχνική ενότητα και υποσυστήματα όπου με την ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης θα αναδειχθεί η καλύτερη τεχνική λύση. Αντίστοιχα η πιο συμφέρουσα οικονομική προσφορά θα αναδειχθεί από την ανάλυση των οικονομικών προσφορών. Για την ανάδειξη της καλύτερης τεχνικής και πιο συμφέρουσας οικονομικής προσφοράς (επιτυχών προσφορά) θα αποτελέσει το γινόμενο των δύο προσφορών σε ποσοστό π.χ. 80% τεχνικό και 20% οικονομικό ή 75% τεχνικό και 25% οικονομικό, σε διάρκεια έργου 5 χρόνων Εταιρεία Β Ενότητα Β.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 13. Β Β4.02 ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: B4.2: Παρακαλούμε πολύ να διευκρινισθεί από ποιες άλλες νόμιμες κρατήσεις επιβαρύνεται ο Ανάδοχος πέραν αυτών που αναφέρονται στο τεύχος της Διακήρυξης (Β4.2 σελ. 263). Δεν είναι διακριτό από όλο το τεύχος της Διακήρυξη εάν η όποια υποψήφια Ένωση Εταιρειών θα πρέπει να περιβληθεί σε ιδιαίτερη νομική μορφή και να συστήσει Κοινοπραξία. Παρακαλώ διευκρινίστε μας το παραπάνω. NAI Εταιρεία Α Εταιρεία ΙΒ 7/67

8 Πίνακας συμμόρφωσης Γ3. 1 Λύσης Κεντρικής Διαχείρισης Προνομιούχων Κωδικών Πρόσβασης (Privileged User Password Management) 15. Γ Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.1.3: Παρακαλούμε πολύ να διευκρινισθεί αν είναι αποδεκτό να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίεςμηχανισμοί της virtualization platform για την διασφάλιση της Υψηλής Διαθεσιμότητας (HA) και Ανάκαμψης από καταστροφή (DR) για το προσφερόμενο σύστημα? ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.1.3: Παρακαλούμε πολύ να διευκρινισθεί στην απαίτηση αν η λειτουργία του session recording θα πρέπει να υποστηρίζει συγκεκριμένες διαχειριστικές εφαρμογές ή οποιαδήποτε εφαρμογή (administration client/tool) επιθυμεί ο Φορέας. ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.1.8 (Γ3.21.2) Εταιρεία Α Εταιρεία Α 17. Γ Παρακαλούµε η προδιαγραφή να αναδιαµορφωθεί ως εξής: «Να αναφερθούν τα συστήµατα για τα οποία η λύση διαχειρίζεται τους προνοµιούχους κωδικούς πρόσβασης.» Με τον τρόπο που είναι διατυπωµένη σήµερα η προδιαγραφή αποκλείεται η Oracle και οι Συνεργάτες της. ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ Εταιρεία ΣΤ Παρακαλούµε η προδιαγραφή να αναδιαµορφωθεί ως εξής: 18. Γ «ιαχείριση των κωδικών πρόσβασης σε επίπεδο λειτουργικών συστηµάτων, καλύπτοντας τουλάχιστον τα παρακάτω: Linux (all flavors) Unix, όπως AIX Να αναφερθούν τα υποστηριζόµενα συστήµατα» Με τον τρόπο που είναι διατυπωµένη σήµερα η προδιαγραφή αποκλείεται η Oracle και οι Συνεργάτες της. Εταιρεία ΣΤ 8/67

9 ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ Η προδιαγραφή ως έχει διαµορφωθεί αποκλείει αναίτια την λύση της Oracle και τη συµµετοχή των συνεργατών της. 19. Γ Παρακαλούµε η προδιαγραφή να αναδιαµορφωθεί ως εξής: «ιαχείριση των κωδικών πρόσβασης για τους λογαριασµούς διαχείρισης των Συσκευών ικτύου, είτε άµεσα σε απευθείας διασύνδεση, είτε έµµεσα µέσω αποθήκευσης στο αποθετήριο διαπιστευτηρίων (password vault) της λύσης, όπως: firewall, routers, switches κτλ. καλύπτοντας τουλάχιστον τα συστήµατα των υποδοµών της Εταιρίας. Να τεκµηριωθεί αναλυτικά.» Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα κάλυψης όλων των τύπων και αρχιτεκτονικών συσκευών δικτύου ακόµα και αυτών που δεν προσφέρουν δυνατότητες διασύνδεσης. Εταιρεία ΣΤ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ Παρακαλούµε η προδιαγραφή να αναδιαµορφωθεί ως εξής: 20. Γ «ιαχείριση των κωδικών πρόσβασης που χρησιµοποιούνται σε Service accounts. Να τεκµηριωθεί αναλυτικά.» Η προδιαγραφή ως έχει διαµορφωθεί αποκλείει αναίτια την λύση της Oracle και τη συµµετοχή των συνεργατών της. Εταιρεία ΣΤ 9/67

10 ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ Παρακαλούµε η προδιαγραφή να αναδιαµορφωθεί ως εξής: 21. Γ ιαχείριση των κωδικών πρόσβασης σε συστήµατα ιαχείρισης Υποδοµών (Network Management, Asset Management κ.α.), είτε άµεσα σε απευθείας διασύνδεση είτε έµµεσα µέσω αποθήκευσης στο αποθετήριο διαπιστευτηρίων (password vault) της λύσης, καλύπτοντας τουλάχιστον τα Cisco Works, κ.α.». Εταιρεία ΣΤ Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα κάλυψης όλων των τύπων και αρχιτεκτονικών υποδοµών ακόµα και αυτών που δεν προσφέρουν δυνατότητες διασύνδεσης. Με τον τρόπο που είναι διατυπωµένη σήµερα η προδιαγραφή αποκλείεται η Oracle και οι Συνεργάτες της. ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ Η προδιαγραφή ως έχει διαµορφωθεί αποκλείει αναίτια την λύση της Oracle και τη συµµετοχή των συνεργατών της. 22. Γ Παρακαλούµε η προδιαγραφή να αναδιαµορφωθεί ως εξής: ιαχείριση των κωδικών πρόσβασης σε όλα τα συστήµατα/συσκευές οι οποίες είναι δικτυακά προσβάσιµες κατ ελάχιστον µέσω του πρωτοκόλλου SSH. Παραθέστε υποστηριζόµενα πρωτόκολλα.» Με τον τρόπο που είναι διατυπωµένη σήµερα η προδιαγραφή αποκλείεται η Oracle και οι Συνεργάτες της.. Εταιρεία ΣΤ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ Παρακαλούµε η προδιαγραφή να αναδιαμορφωθεί ως εξής: 23. Γ «Αυτόµατη και µαζική εισαγωγή των προνοµιούχων λογαριασµών πρόσβασης στην λύση από τα εντοπισµένα συστήµατα της υποδοµής, καλύπτοντας επίσης και service accounts. Να τεκµηριωθεί αναλυτικά.» Με τον τρόπο που είναι διατυπωµένη σήµερα η προδιαγραφή αποκλείεται η Oracle και οι Συνεργάτες της. Εταιρεία ΣΤ 10/67

11 ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ Γ Παρακαλούµε η προδιαγραφή να απαλειφθεί δεδοµένου ότι αναφέρεται σε σενάριο χρήσης που συναντάται ελάχιστες φορές και αποκλείει αναίτια την λύση της Oracle και τη συµµετοχή των συνεργατών της.. Εταιρεία ΣΤ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ Γ «Καταγραφή (text recording) επακριβώς των εντολών (commands) που εκτέλεσαν οι προνοµιούχοι χρήστες σε τελικά συστήµατα και ασφαλής αποθήκευση τους για µελλοντική διερεύνηση (forensic investigation). Να τεκµηριωθεί αναλυτικά.». Εταιρεία ΣΤ Με τον τρόπο που είναι διατυπωµένη σήµερα η προδιαγραφή αποκλείεται η Oracle και οι Συνεργάτες της. ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ Παρακαλούµε η προδιαγραφή να αναδιαμορφωθεί ως εξής: 26. Γ «Καταγραφή (session recording) και αναπαραγωγής (playback) των προσβάσεων των χρηστών µέσω SSH κατ ελάχιστον, καθώς και ασφαλής αποθήκευση τους για µελλοντική διερεύνηση (forensic investigation). Να τεκµηριωθεί αναλυτικά.». Εταιρεία ΣΤ Με τον τρόπο που είναι διατυπωµένη σήµερα η προδιαγραφή αποκλείεται η Oracle και οι Συνεργάτες της. 11/67

12 Πίνακας συμμόρφωσης Γ3. 2 Λύσης Ασφάλειας Δικτύου & Ασφαλούς Πρόσβασης στο Διαδίκτυο 27. Γ3.02 ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ & Γ Ενώ στην απαίτηση Γ αναφέρεται ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας περιορισµός στον αριθµό των συστηµάτων που προστατεύονται ελέγχονται από το σύστηµα βάσει άδειας χρήσης, στην Γ απαιτείται συγκεκριµένος αριθµός αδειών. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε. ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.2: Όσον αφορά στην Γ έχει απαντηθεί στο τεύχος της διακήρυξης. Όσον αφορά στην Γ ισχύουν τα. Εταιρεία Γ 28. Γ3.02 Β. Συσκευές ασφάλειας δικτύου και ασφαλούς πρόσβασης στο διαδίκτυο (Πίνακας Γ3.2) Για τη βέλτιστη ασφάλεια και επεκτασιµότητα της προτεινόµενης λύσης ασφάλειας δικτύου και ασφαλούς πρόσβασης στο διαδίκτυο, προτείνουµε ο προσφερόµενος εξοπλισµός να περιλαµβάνει επιπλέον και τα κάτωθι χαρακτηριστικά: δυνατότητα 10 Gbit interfaces δυνατότητα διπλών τροφοδοτικών Εταιρεία Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.2: 29. Γ3.02 Γ. ιαχείριση λύσης ασφάλειας δικτύου και ασφαλούς πρόσβασης στο διαδίκτυο (Πίνακας Γ3.2) Η κεντρική και εύκολη διαχείριση όπως αναφέρεται πολύ ορθά στο κείµενο της διαβούλευσης είναι πρωταρχικής σηµασίας για το εν λόγω έργο. Παράλληλα, οι απαιτήσεις του νοµικού και κανονιστικού πλαισίου συµµόρφωσης του οργανισµού, όπως το ISO 27001, απαιτούν κατάλληλα διαµορφωµένες αναφορές ασφάλειας αλλά και πληροφορίες/ ενηµερώσεις πραγµατικού χρόνου από τις συσκευές ασφάλειας πρόσβασης. Ως εκ τούτου προτείνουµε την προσθήκη ποιοτικών χαρακτηριστικών στη συσκευή/ κονσόλα διαχείρισης των συστηµάτων όπως για παράδειγµα: υνατότητα Database revision control υνατότητα Hit cοunters υνατότητα από τα Logs του IPS να δεις το αντίστοιχο Protection υνατότητα από τα Logs του IPS να δηµιουργήσεις απευθείας εξαιρέσεις Compliance Reports (e.g ISO 27001) Misconfigurations alerts Audit logging Change management Εταιρεία Γ 12/67

13 ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.2: 30. Γ3.02. Application Control (Πίνακας Γ3.2) Προτείνουµε να αναφερθεί ο απαιτούµενος αριθµός Applications που µπορεί να αναγνωρίσει η συσκευή ασφάλειας δικτύου, µιας και το εν λόγω χαρακτηριστικό αποτελεί βασικό ποιοτικό χαρακτηριστικό των λύσεων ασφαλούς πρόσβασης στο διαδίκτυο. Εταιρεία Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.2: Ζ. Έλεγχος ανεξαρτήτως πρωτοκόλου επικοινωνίας. (Πίνακας Γ3.2) 31. Γ Γ Γ Γ Η απαίτηση «Έλεγχος δικτυακής κίνησης ανεξαρτήτου πρωτοκόλλου» αναφέρεται σε πολλαπλά σηµεία του πίνακα συµµόρφωσης Γ3.2 (πχ, Γ3.2.32, Γ3.2.39, Γ3.2.43, Γ κ.α) και αφορά σε χρήση ορολογίας συγκεκριµένου κατασκευαστή συσκευών ασφάλειας. Οι περισσότεροι κατασκευαστές έχουν δυνατότητες ελέγχων ανεξαρτήτως πρωτοκόλλου, αλλά η τεκµηρίωση αυτής στα πλαίσια δηµόσιου διαγωνισµού και πινάκων προδιαγραφών δεν καθίσταται δυνατή µιας και µόνο ένας κατασκευαστής χρησιµοποιεί ευρέως αυτή την ορολογία. ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.2.2: Θεωρούμε ότι το απαιτούμενο throughput με όλους τους μηχανισμούς ενεργοποιημένους και με real world traffic (non UDP lab tests) είναι αρκετά υψηλό και δεν συνάδει απόλυτα με τα υπόλοιπα απαιτούμενα χαρακτηριστικά απόδοσης του συστήματος καθώς και με το μέγεθος της υποδομής σε επίπεδο συστημάτων και χρηστών. Παρακαλούμε πολύ όπως επανεξετασθεί η συγκεκριμένη απαίτηση. ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.2.2 Οι συνθήκες µέτρησης διαφέρουν απο κατασκευαστή σε κατασκευαστή ενώ δεν υπάρχει κοινός τρόπος για την µέτρηση σε συνθήκες πραγµατικού φόρτου. Προτείνεται να χρησιµοποιηθούν τουλάχιστον τα RFC 2544, RFC 3511, 2647, 1242 για τις µετρήσεις που αφορούν FW και VPN ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.2.2 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Από τη στιγμή που απαιτούνται 4Gbps real world multiprotocol throughput, προτείνουμε να εξαιρεθεί η απαίτηση για antivirus κατι που θα προκαλέσει σοβαρή μείωση στο performance των συστημάτων ασφαλείας. τεύχος για την απαίτηση Γ Για τις υπόλοιπες ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο τεύχος της διακήρυξης. όσον αφορά στην ταχύτητα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα Εταιρεία Γ Εταιρεία Α Εταιρεία Γ Εταιρεία Ζ 13/67

14 35. Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.2.10: Προτείνουμε οι συσκευές ασφάλειας του δικτύου να προσφέρουν τουλάχιστον 2 θύρες 10GbE για να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες του Εθνικού Κτηματολογίου με καλύτερη απόδοση και δυνατότητες διασύνδεσης. Με αυτό το κριτήριο η παραπομπή μπορεί να αλλαχτεί ως: Διαθέσιμες θύρες 10GbE >= 2 ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Εταιρεία Ε 36. Γ Προτείνουμε να εξαιρεθεί η απαίτηση για antivirus και να ζητηθούν νέου τύπου μηχανισμοί προστασίας όπως web reputation and IPS. Ομοιως με πριν, η απαίτηση για antivirus θα προκαλέσει σοβαρή μείωση στο performance των συστημάτων ασφαλείας. Εταιρεία Ζ 37. Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.2.26: Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν ο μηχανισμός URL Filtering θα μπορούσε να προταθεί σαν ξεχωριστή λύση ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Ναι, ο μηχανισμός URL Filtering θα μπορούσε να προσφερθεί ως διαφορετικό προϊόν στο πλαίσιο της Λύσης Ασφάλειας Δικτύου & Ασφαλούς Πρόσβασης στο Διαδίκτυο, με την προϋπόθεση ότι καλύπτει και τις υπόλοιπες απαιτήσεις. Εταιρεία Β 38. Γ Προτείνουμε να εξαιρεθεί η απαίτηση για antivirus και να ζητηθούν νέου τύπου μηχανισμοί προστασίας όπως web reputation and IPS. Ομοιως με πριν, η απαίτηση για antivirus θα προκαλέσει σοβαρή μείωση στο performance των συστημάτων ασφαλείας. Εταιρεία Ζ 39. Γ Α. ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.2.27/ ΣΕΛΙ Α: 296 Με την συγκεκριµένη απαίτηση δίνεται η δυνατότητα χρήσης λογισµικού το οποίο είναι σε θέση να εγκατασταθεί σε εξυπηρετητή. Σημειώνουμε όµως ότι η εν λόγω λύση δεν θα µπορεί να έχει µια κοινή βάση τεχνικής σύγκρισης των λύσεων, µιας και δεν θα µπορεί να ακολουθήσει διεθνή πρότυπα µετρήσεων. Εταιρεία Γ 14/67

15 40. Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.2.30: Παρακαλούμε πολύ να διευκρινισθεί αν η συγκεκριμένη απαίτηση υπονοεί την ενεργοποίηση λειτουργίας ανάλυσης συμπεριφοράς (behavioral analysis) και εικονικής εκτέλεσης (virtual execution sandboxing) του περιεχομένου που κατεβάζουν οι χρήστες από το Διαδίκτυο? Αν τότε θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία θα πρέπει να αποτελεί βασική απαίτηση για ένα ολοκληρωμένο σύστημα Ασφαλούς Πρόσβασης στο Διαδίκτυο.. Εταιρεία Α Ε. ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.2.30/ ΣΕΛΙ Α: Γ Για τη βέλτιστη αντιμετώπιση µη γνωστών µορφών κακόβουλου λογισµικού προτείνουμε να αναφέρεται ρητά ως απαίτηση η άµεση καταστολή του εν λόγω λογισµικού χωρίς την προϋπόθεση αναβάθμισης λογισµικού του κατασκευαστή Εταιρεία Γ 15/67

16 ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.2.30: Ι. Ανίχνευση και καταστολή µη γνωστών µορφών κακόβουλου λογισµικού. Να τεκµηριωθεί αναλυτικά. (Γ3.2.30) 42. Γ Για την συγκεκριµένη προδιαγραφή προτείνουµε να διευκρινιστούν οι τύποι των αρχείων από τους οποίους απαιτείται προστασία. Πιο συγκεκριµένα προτείνουµε ο emulation µηχανισµός να λειτουργεί σε Windows XP και Windows 7, και να ανιχνεύει διαφορετικές εκδόσεις Office (2003,2010) αρχεία office και pdf. Εταιρεία Γ ΣΤ. ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.2.32/ ΣΕΛΙ Α: Γ Προτείνουμε να αναφερθούν ακριβώς τα πρωτόκολλα επικοινωνίας και ειδικά το http/ftp δεδοµένου οτι αυτά είναι τα πιο ευπαθή. Εταιρεία Γ 44. Γ Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.2.39: Παρακαλούμε πολύ να διευκρινισθεί στην απαίτηση αν με τον όρο «ανεξαρτήτως πρωτοκόλλου επικοινωνίας» εννοούνται όλα τα δικτυακά πρωτόκολλα TCP & UDP ανεξαρτήτως θύρας επικοινωνίας (port range: ). ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Προτείνουμε η απαίτηση να ζητηθεί προαιρετικά Εταιρεία Α Εταιρεία Ζ 16/67

17 ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: 46. Γ Προτείνουμε να εξαιρεθεί η απαίτηση για virus scanning και να ζητηθούν νέου τύπου μηχανισμοί προστασίας όπως web reputation and IPS. Ομοιως με πριν, η απαίτηση για virus scanning θα προκαλέσει σοβαρή μείωση στο performance των συστημάτων ασφαλείας. Εταιρεία Ζ 47. Γ Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ Η συγκεκριµένη προδιαγραφή περιγράφει απαίτηση σε επίπεδο Προστασίας εδοµένων από ιαρροή. Απαιτείται η φιλοξενία του µηχανισµού αυτού και στις συσκευές ασφάλειας πρόσβασης ή µπορεί να καλυφθεί πλήρως και από την αντίστοιχη λύση DLP του πίνακα Γ3.3; ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.2.46: Παρακαλούμε πολύ να διευκρινισθεί στην απαίτηση αν είναι αποδεκτός ο συνδυασμός διαφορετικών πολιτικών π.χ. Firewall policy, IPS policy, Application Control policy κτλ. για την κάλυψη της συγκεκριμένης απαίτησης ή απαιτείται η εφαρμογή των συγκεκριμένων ελέγχων μέσω μιας ενιαίας πολιτικής. Ναι η απαίτηση μπορεί να καλυφθεί πλήρως και από την αντίστοιχη λύση DLP του πίνακα Γ3.3. Εταιρεία Γ Εταιρεία Α ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.2.48: Η. Επιλεκτική ενεργοποίηση μηχανισμών ελέγχου (Γ3.2.48) 49. Γ Τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας προτρέπουν την by default ενεργοποίηση του συνόλου µηχανισµών όπως IPS, Web Control, AV κλπ και τη δηµιουργία πολιτικής εξαιρέσεων επί αυτής της αρχής. Η αντίθετη προσέγγιση, επιλεκτικής ενεργοποίησης των µηχανισµών αυτών οδηγεί σε κενά ασφαλείας που συνήθως δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν. Επιπλέον, η δηµιουργία πολιτικών ασφάλειας µε τον τρόπο αυτό αφορά σε συγκεκριµένο κατασκευαστή αφήνοντας εκτός διαγωνισµού σηµαντικούς κατασκευαστές ασφάλειας δικτύου και πρόσβασηςστο διαδίκτυο τεύχος. Εταιρεία Γ 17/67

18 50. Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Ομοίως με τα προηγούμενα να εξαιρεθεί η απαίτηση για antivirus Εταιρεία Ζ 51. Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Προτείνουμε η απαίτηση να ζητηθεί προαιρετικά Εταιρεία Ζ 18/67

19 52. Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ: Προτείνουμε η απίτηση να ζητηθεί προεραιτικά Εταιρεία Ζ 19/67

20 Πίνακας συμμόρφωσης Γ3.3 Λύσης Προστασίας Δεδομένων από Διαρροή 53. Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.3.1: Η συγκεκριμένη απαίτηση εκ παραδρομής προφανώς αναφέρεται στην λύση Προστασίας Βάσεων Δεδομένων. Παρακαλούμε πολύ να διευκρινισθεί αν για την λύση Προστασίας Δεδομένων από Διαρροή απαιτείται εγκατάσταση πρωτεύων κέντρο δεδομένων σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας καθώς και στο εφεδρικό κέντρο δεδομένων. Στην περίπτωση που απαιτείται παρακαλούμε πολύ να διευκρινισθεί αν είναι αποδεκτό να χρησιμοποιηθούν οι λειτουργίες-μηχανισμοί της virtualization platform για την διασφάλιση της Υψηλής Διαθεσιμότητας (HA) και Ανάκαμψης από καταστροφή (DR) για το προσφερόμενο σύστημα? Εταιρεία Α 54. Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.3.3: Από την εμπειρία μας έχουμε δει ότι μια από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους διαρροής δεδομένων πέρα από την εκούσια ή ακούσια ενέργεια κάποιου χρήστη είναι και μέσω επίθεσης τύπου data exfiltration attack με χρήση κάποιου κακόβουλου λογισμικού. Πιστεύουμε ότι βασική απαίτηση για ένα ολοκληρωμένο σύστημα Προστασίας Δεδομένων από Διαρροή θα πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει και να αποτρέπει τέτοιου είδους επιθέσεις μέσα από την καταγραφή και τον έλεγχο των διεργασιών (process monitoring & control) που αποκτούν πρόσβαση στα ευαίσθητα δεδομένα Εταιρεία Α 55. Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.3.5: Παρακαλούμε όπως προσδιοριστεί επακριβώς η ενέργεια «εξωτερικής εισβολής» στην Α/Α Γ Αφορά την προστασία και αποτροπή υποκλοπής των δεδομένων από την στιγμή που θα επέλθει η εξωτερική εισβολή ή πριν; Εταιρεία Δ 56. Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.3.7: Η συγκεκριμένη απαίτηση αποκλείει από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ευρέως γνωστών Λύσεων Προστασίας Δεδομένων από Διαρροή. τεύχος της διακήρυξης Εταιρεία Ε 57. Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.3.7 Υποστήριξη Mac OS Χ Παρακαλούμε όπως η συγκεκριμένη προδιαγραφή απαλειφτεί ή γίνει προαιρετική, καθώς αποκλείει τη λύση της ΙΒΜ. Εταιρεία ΙΑ 20/67

21 58. Γ Ζητείται τεχνολογία tiering µε δίσκων SSD ως storage tier το οποίο αποκλείει την εταιρεία µας. Τα NAS συστήµατα που κατασκευάζουµε παρέχουν την δυνατότητα χρήσης µνήµης και SSD ως διακριτά µέρη µίας ιεραρχίας cache η οποία είναι διαφανής προς τις εφαρµογές και µας δίνει την δυνατότητα να επιτύχουµε πολλαπλάσιες επιδόσεις από ανταγωνιστικές λύσεις ενώ αφαιρεί τα πρακτικά προβλήµατα της χρήσης automated storage tiering, όπως για παράδειγµα µεταφορές δεδοµένων από tier σε tier επιβραδύνοντας το σύστηµα. Κατ επέκταση η χρήση SSD ως cache µας δίνει τη δυνατότητα µε µικρότερα µεγέθη να επιτύχουµε καλύτερα αποτελέσµατα καταργώντας την χρήση tiering. διαλαμβανόμενα στο τεύχος της διακήρυξης (Πίνακας: Γ3.13) Εταιρεία ΣΤ 59. Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.3.12: Η απαίτηση για υποστήριξη Windows Server 2012 αποκλείει από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ευρέως γνωστών Λύσεων Προστασίας Δεδομένων από Διαρροή. διαλαμβανόμενα στο τεύχος της διακήρυξης. Εταιρεία Ε 60. Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.3.13: Η συγκεκριμένη απαίτηση αποκλείει από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ευρέως γνωστών Λύσεων Προστασίας Δεδομένων από Διαρροή. Εταιρεία Ε 61. Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.3.14: Η συγκεκριμένη απαίτηση αποκλείει από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ευρέως γνωστών Λύσεων Προστασίας Δεδομένων από Διαρροή Εταιρεία Ε 62. Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.3.15: Η συγκεκριμένη απαίτηση αποκλείει από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ευρέως γνωστών Λύσεων Προστασίας Δεδομένων από Διαρροή. Εταιρεία Ε 63. Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.3.16: Η απαίτηση για «ενέργειες σε αρχεία (open, read, edit, write, move, copy, rename, delete, print)» αποκλείει από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ευρέως γνωστών Λύσεων Προστασίας Δεδομένων από Διαρροή. Εταιρεία Ε 21/67

22 64. Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.3.17: Η απαίτηση για «προστασία των δεδομένων που διακινούνται εντός του εταιρικού δικτύου» και όχι «εκτός του εταιρικού δικτύου» αποκλείει από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ευρέως γνωστών Λύσεων Προστασίας Δεδομένων από Διαρροή. Εταιρεία Ε 65. Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.3.19: Η συγκεκριμένη απαίτηση αποκλείει από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ευρέως γνωστών Λύσεων Προστασίας Δεδομένων από Διαρροή. Εταιρεία Ε 66. Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.3.28: Παρακαλούμε όπως προσδιοριστούν επακριβώς τα κρυπτογραφημένα κανάλια επικοινωνίας στην Α/Α Γ Εταιρεία Δ 67. Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.3.28: Αν η προτεινόμενη λύση συνέβαλλε αποτελεσματικά στον εντοπισμό και αποτροπή προσπαθειών εξαγωγής εκτός του εταιρικού δικτύου ευαίσθητων δεδομένων ακόμα και πάνω από κρυπτογραφημένα κανάλια επικοινωνίας σε επίπεδο τερματικού θα ήταν αποδεκτή;, η κάλυψη της συγκεκριμένης απαίτησης σε επίπεδο τερματικού θα ήταν αποδεκτή Εταιρεία Β 68. Γ Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.3.38: Θεωρούμε ότι ο Οργανισμός θα είχε καλύτερο έλεγχο στη δημιουργία πολιτικών με βάσει τον τύπο του workstation αν αυτές καθορίζονταν με βάσει το active Directory Machine Group. Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε το ανωτέρω και προχωρήσετε ανάλογα στην διαμόρφωση της συγκεκριμένης παραγράφου ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.3.38: Η συγκεκριμένη απαίτηση αποκλείει από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ευρέως γνωστών Λύσεων Προστασίας Δεδομένων από Διαρροή. Εταιρεία Β Εταιρεία Ε 70. Γ ΑΡΘ. ΠΑΡΑΓΡ.: Γ3.3.39: Παρακαλούμε πολύ να διευκρινισθεί στην απαίτηση αν επιθυμείτε να καλυφθεί και η λειτουργία Print Screen ως πιθανή ενέργεια διαρροής? Εταιρεία Α 22/67

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380180 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού Υποέργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Επιτροπής Ανταγωνισµού ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 346636 Πράξη «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Στρατηγική Ανάπτυξη της Κοινωνικής Ασφάλισης» Υποέργο 1,2,3 και 4 ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.elta.gr/el-gr/εταιρία/διαγωνισμοίεσπα/διαβουλεύσεις/αναγγελίες.aspx

http://www.elta.gr/el-gr/εταιρία/διαγωνισμοίεσπα/διαβουλεύσεις/αναγγελίες.aspx ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 423525 Πράξη Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποέργο 4 «Αναβάθµιση συστήµατος κοστολόγησης καθολικής υπηρεσίας & ανάπτυξη συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304239 Πράξη Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο 4 Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού Διάρκεια Διαβούλευσης Από 23/02/2012

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_02.php

http://www.gunet.gr/09_02.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων».

ΘΕΜΑ : Διευκρινήσεις επί της διακήρυξης του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για το έργο «Προμήθεια Εξοπλισμού για Αναβάθμιση Εφαρμογών Λοιπών Ταμείων». Λαγουμιτζή 40 Νέος Κόσμος 117 45 Αθήνα info@idika.gr www.idika.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Πληροφορίες: Κολοβού Χριστίνα ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Τηλέφωνο: 213.21.68.156,436

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304231 Πράξη Υπηρεσίες υποστήριξης και προσωποποιημένης ενημέρωσης αποφοίτων Υποέργο Ανάπτυξη υπηρεσιών αποφοίτων και προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήσεις

Απαντήσεις σε ερωτήσεις Απαντήσεις σε ερωτήσεις Ερώτηση 1 Στη σελίδα 53 της διακήρυξης αναγράφεται «Μέχρι τώρα οι εφαρμογές των υπηρεσιών ΓΕΜΗ (Μητρώο/ www.businessregistry.gr και Υπηρεσίες Εξωστρέφειας για την εξυπηρέτηση των

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Το Backup που αφορά στο mainframe (IBM z9). Η σύνδεση μεταξύ του mainframe και του συστήματος backup θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω FICON channels.

Το Backup που αφορά στο mainframe (IBM z9). Η σύνδεση μεταξύ του mainframe και του συστήματος backup θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω FICON channels. Οι σημερινές ανάγκες του Οργανισμού για Backup είναι: Α) Σύστημα IBM (z/os) Το Backup που αφορά στο mainframe (IBM z9). Η σύνδεση μεταξύ του mainframe και του συστήματος backup θα πρέπει να επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ιαβούλευση προδιαγραφών για την αγορά ποικίλου

Διαβάστε περισσότερα

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385)

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385) ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις-Απαντήσεις για τον Ανοικτό Διαγωνισμό «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου e-οίκος Ναύτου» με Αρ Πρωτ. 23906 13/9/2006 Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 05/09/2016 Αριθμός Πρωτ.5994 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 5462/03.08.2016 Έχοντας υπόψη: τις διατάξεις του ισχύοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Αβέρωφ 21, Αθήνα 104 33 Τηλ.: 210-8898200 Fax: 210-8253760 Γενική Διεύθυνση Διεύθυνση: Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Αθήνα, 25/10/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 369411 Πράξη Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ»

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/ με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Επί των ερωτήσεων στο πλαίσιο της Διακήρυξης 82/14-1-2016 με τίτλο: «Ανάπτυξη Συστήματος Σύγχρονης και Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης της ΚΕΕΕ» ΕΡΩΤΗΣΗ 1: Σύμφωνα με το κείμενο της διακήρυξης και

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιαδικτυακής Πύλης της Βουλής των Ελλήνων και Κατάρτιση Χρηστών και ιαχειριστών της

Ανάπτυξη ιαδικτυακής Πύλης της Βουλής των Ελλήνων και Κατάρτιση Χρηστών και ιαχειριστών της Απαντήσεις στις ερωτήσεις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια της ηµόσιας ιαβούλευσης από τις ενδιαφερόµενες εταιρείες επί της ιακήρυξης του έργου: Ανάπτυξη ιαδικτυακής Πύλης της Βουλής των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 362354 Πράξη «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Υποέργο Υποέργο 1: «Σχεδιασμός και υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304281 Πράξη Ψηφιακές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών Υποέργο Ιδρυµατικό Αποθετήριο/RFID/Smart Cards ιάρκεια ιαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Προηγμένες υπηρεσίες μεταδόσεων και τηλεδιασκέψεων Πράξη: Αναθέτουσα Αρχή: Προηγμένες Υπολογιστικές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης (ή υποέργου) συµµετείχαν έξι [6] εταιρείες.

Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης (ή υποέργου) συµµετείχαν έξι [6] εταιρείες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375257 Πράξη Ψηφιακές "Υπηρεσίες Μίας Στάσης" ΥΕΚΑ Υποέργο 1, 2, 3 και 4 ιάρκεια ιαβούλευσης Από: 16/01/2013 Έως: 04/02/2013 Φορέας (Αναθέτουσα Κοινωνία της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 346635 Πράξη ACCESS POINT- Ελληνικό έργο EESSI Υποέργο 1 ιάρκεια ιαβούλευσης Από: 2/9/2011 Έως: 15/9/2011 Φορέας (Αναθέτουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304238 Πράξη Εκσυγχρονισμός Υπηρεσιών Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Υποέργο Υλοποίηση Π.Σ. Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 4 Τ.Κ: 71202 Πληροφορίες : Καραγιαννάκης Γεώργιος Τηλέφωνο : 2810399297

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2):

Ερώτημα 1: Στην προκήρυξη σας στην ενότητα εμπειρία σε συναφή έργα αναφέρετε (σελ. 25. παρ.β2): Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που τέθηκαν από τους Υποψηφίους Αναδόχους του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ,

ΡΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ (SIEM SECURITY INFORMATION AND EVENT MANAGEMENT) Ελάχιστες Προϋποθέσεις Ο Ανάδοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ»

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΝΕΑ ΚΤΗΡΙΑ ΙΤΕ\ΕΙΧΗΜΥΘ» ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 17068 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Α «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 4 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες.

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 482353 Πράξη "Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού Κτελ Πατρών Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού με κωδικό MIS 482353 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις. επί των ερωτήσεων για το διεθνή ανοικτό διαγωνισμό του Υποέργου 1

Διευκρινήσεις. επί των ερωτήσεων για το διεθνή ανοικτό διαγωνισμό του Υποέργου 1 Διευκρινήσεις επί των ερωτήσεων για το διεθνή ανοικτό διαγωνισμό του Υποέργου 1 «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 482352 Πράξη Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Ιωαννίνων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού Διάρκεια Διαβούλευσης Από:9/7/2014 Έως:21/7/2014 Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA

Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα. Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA Συστήματα Διαχείρισης Κινδύνου στα Ασύρματα Δίκτυα Επιμέλεια: Βασίλης Παλιούρας MSc Information Security, MCSA, CCDA, CCA ATZENTA Ασφάλεια Ασύρματου Δικτύου Ενσωμάτωση στα ήδη υπάρχοντα συστήματα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07

Ασφάλεια Δικτύων. Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων. Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Ασφάλεια Δικτύων Τι (δεν) είναι Ασφάλεια Δικτύων Γιάννης Ηλιάδης Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύου ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. 24/11/07 Περίμετρος Δικτύου Αποτελεί κρίσιμο ζήτημα η περιφρούρηση της περιμέτρου δικτύου Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΠΟΤΕΛΕΣΜΤ ΙΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 296114 Πράξη Προηγµένες υπολογιστικές υπηρεσίες για την ερευνητική και ακαδηµαϊκή κοινότητα Υποέργο «Προµήθεια εξοπλισµού για την

Διαβάστε περισσότερα

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17.

Στη σελίδα 143, C3.9 Desktop GIS ο αριθμός αδειών είναι 300 (Α/Α 2) σε συμφωνία με τον πίνακα της σελίδας 17. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» Ερώτηση 1 Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα.

Η απαίτηση δεν αφορά στις συγκεκριμένες υλοποιήσεις ΠΣ που ήδη λειτουργούν στα Πανεπιστήμια/ΤΕΙ αλλά στις κατηγορίες των ΠΣ γενικότερα. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Νο 1/2013 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE AREA NETWORK ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Κ. 57013 Κομνηνών 76 - Ωραιόκαστρο ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Τ.Π.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ STORAGE

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης (υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας) πληροφοριακών συστημάτων Απαντήσεις στο πλαίσιο του διευκρινίσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, MIS

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas

Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Πολιτική Ασφαλείας Δεδομένων Πιστοποίηση ISO 27001:2013 από την TÜV Austria Hellas Αποστολή της Retail@Link & Πολιτική Ασφαλείας 12 χρόνια εμπειρίας Στη διασύνδεση επιχειρήσεων με >11.500.000 Ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης

Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Γ3. Πίνακες Συµµόρφωσης Παρακάτω, δίνονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπηρεσιών, µε τη µορφή πινάκων συµµόρφωσης προς τις προδιαγραφές. Ο υποψήφιος Ανάδοχος συµπληρώνει τους παρακάτω πίνακες συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Αίτηση για παροχή 31/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ επί του σχεδίου Διακήρυξης του Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

2. Ασφάλεια Web Εφαρμογών 3. Αντιμετώπιση επιθέσεων τύπου Denial- of- Service (DoS & DDoS)

2. Ασφάλεια Web Εφαρμογών 3. Αντιμετώπιση επιθέσεων τύπου Denial- of- Service (DoS & DDoS) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποδοτικό Data Center. «Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα και Οικονομία»

Αποδοτικό Data Center. «Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα και Οικονομία» Αποδοτικό Data Center «Ασφάλεια, Αποτελεσματικότητα και Οικονομία» To Data Center Το Data Center αποτελεί την καρδιά της μηχανογράφησης και της επεξεργασίας των Πληροφοριών, που έχουν πλέον θεμελιώδη θέση

Διαβάστε περισσότερα

Η παροχή εξειδικευμένων εξωτερικών υπηρεσιών διαχείρισης των απειλών ενάντια στα πληροφοριακά συστήματα του ΟΒΙ.

Η παροχή εξειδικευμένων εξωτερικών υπηρεσιών διαχείρισης των απειλών ενάντια στα πληροφοριακά συστήματα του ΟΒΙ. 1. Εισαγωγή Οι εξωτερικές απειλές χρειάζονται μια και μόνη επιτυχημένη προσπάθεια για να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στα απόρρητα δεδομένα ενός οργανισμού, πλήττοντας την ικανότητα του να παρέχει κρίσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ.: 12651/02-06-2015 ΠΛΗΡ: ΤΣΕΛΛΟΣ Γ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΗΛ: 213 2058448 FAX: 213 2058614 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ επί του σχεδίου Διακήρυξης του Διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσί προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

NAI NAI. LUNs. NAI. 8TByte. Triple Mirror. cache. - disk drives, - raid controllers,

NAI NAI. LUNs. NAI. 8TByte. Triple Mirror. cache. - disk drives, - raid controllers, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝAΚΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ 2674/17.10.2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α Μέρος Α/Α Ενότητα Τεύχους Διακήρυξης Ερώτημα 1 Α.3.1.2 Οι agents του τηλεματικού κέντρου θα διαχειρίζονται μόνο τηλεφωνικές

Διαβάστε περισσότερα

Technical FAQ. Data Encryption: 128bit έως 256Bit με επιλογή πρωτοκόλλου (AES, Triple DES, and TwoFish). Traffic Encryption: 1024bit RCA

Technical FAQ. Data Encryption: 128bit έως 256Bit με επιλογή πρωτοκόλλου (AES, Triple DES, and TwoFish). Traffic Encryption: 1024bit RCA Technical FAQ FAQ General Technical: 1. Encryption Data Encryption: 128bit έως 256Bit με επιλογή πρωτοκόλλου (AES, Triple DES, and TwoFish). Traffic Encryption: 1024bit RCA 2. Χρειάζεται να εγκαταστήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 377008 Πράξη Η Ελλάδα της δεκαετίας του 1970 σε ασπρόµαυρο φόντο: Ψηφιοποίηση Φωτογραφικής Συλλογής Νεώτερων Κτηρίων Ελληνικών Πόλεων της ιεύθυνσης Εθνικού Αρχείου

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax:

Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4, Υµηττός (Αττική) Τηλ.: Fax: ΤΟΜΕΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες : Παντελής Αλµπάνης Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 801 e-mail : palba@ktpae.gr Υµηττός, 9 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: 11463 Προς: Παραλήπτες

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Στη Δημόσια Διαβούλευση του διαγωνισμού με τίτλο: «Εξοπλισμός για επαύξηση επιπέδου ασφάλειας και διαθεσιμότητας φυσικών υποδομών του Υπολογιστικού Κέντρου ΕΚΤ», κωδικό:

Διαβάστε περισσότερα

laser : 1 , 2.5 : 5

laser : 1  , 2.5 : 5 Α Α: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Προς: Επιχειρήσεις εµπορίας ηλεκτρονικών ειδών και αναλωσίµων. Ζάκυνθος, 04/09/2015 Αρ. πρωτ.: 1927 Θέµα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη προµήθεια ενός (1) έγχρωµου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σε δίκτυο υπολογιστών εμπιστευτική πληροφορία μπορεί να υπάρχει αποθηκευμένη σε μέσα αποθήκευσης (σκληροί δίσκοι, μνήμες κ.λ.π.), ή να κυκλοφορεί μέσου του δικτύου με τη μορφή πακέτων. Η ύπαρξη πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696 ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Σαπέρα Βάσω Τηλέφωνο : 210-9288753 Fax : 210-9213200 E-mail : vasap@ktpae.gr Αθήνα, 30 Αυγούστου 2004 Αριθ. Πρωτ.: 4696

Διαβάστε περισσότερα

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου».

ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΛΤΑ (ΔΑΔ) με μέσα και πόρους του αναδόχου». Page 1 of 10 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Παραπομπή στην Διακήρυξη Ενότητα Σελίδα Διευκρινιστική ερώτηση Απάντηση ΔΑΔ ΕΛΤΑ 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 2 Αναφέρεται ότι «Η ψηφιοποίηση μπορεί να γίνει σε χώρους της Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ επί της υπ. Αρ 586/Α2-113/18-1-2010 Διακήρυξης της Γ.Γ ΕΣΥΕ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ επί της υπ. Αρ 586/Α2-113/18-1-2010 Διακήρυξης της Γ.Γ ΕΣΥΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ επί της υπ. Αρ 586/Α2-113/18-1-2010 Διακήρυξης της Γ.Γ ΕΣΥΕ Προσοχή όλες οι ερωτήσεις και από την προηγούμενη δημοσίευση έχουν συγκεντρωθεί και κωδικοποιηθεί στο σύνολο που ακολουθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 12-05 - 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Απειλές & Προστασία. Γιάννης Παυλίδης Presales & Tech Support Engineer

Σύγχρονες Απειλές & Προστασία. Γιάννης Παυλίδης Presales & Tech Support Engineer Σύγχρονες Απειλές & Προστασία Γιάννης Παυλίδης Presales & Tech Support Engineer Σύγχρονες απειλές PHISHING BYOD WINDIGO CLOUD STORAGE WIN XP EOL MOBILITY CRYPTOLOCKERS Windows XP - λήξη υποστήριξης Ransomware:

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Ενότητας Δράσεων Α και συγκεκριμένα στις Δράσεις:

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια της Ενότητας Δράσεων Α και συγκεκριμένα στις Δράσεις: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ (έως 6) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π893_13-09-2012 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core)

ΠΥΡΗΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Γενικά Συμμόρφωση με πρότυπα (PACS Core) Επιτροπή τεχνικών προδιαγραφών Αίγιο 07/12/2015 Για την Προμήθεια ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) Οργανικής Μονάδας Αιγίου Προς: Γραφείο Προμηθειών Τεχνικές Προδιαγραφές Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχµου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 210 92 88 700 Fax: 210 92 13 200 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213 E-mail : koufosk@ktpae.gr Επιχειρήσεων». ΘΕΜΑ: Παροχή συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Π.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015 Αρ. Πρωτ. : 3743 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ στο πλαίσιο του έργου, «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.

Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ. Διευκρινίσεις επί της διακήρυξης Διαγωνισμού για το Έργο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε)» 14/11/2013 Απαντήσεις επί ερωτημάτων ενδιαφερομένων:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το Έργο

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το Έργο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Τμήμα Ηλεκτρονικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης / Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε.Κ. «Αθηνά» - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής. Βασιλάκης Βασίλειος Τζανάκης Δημήτριος

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής. Βασιλάκης Βασίλειος Τζανάκης Δημήτριος Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής Βασιλάκης Βασίλειος Τζανάκης Δημήτριος Εισαγωγή Σκοπός Να παρουσιαστούν προτάσεις αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα