EBEN GR Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EBEN GR Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής"

Transcript

1 EBEN GR Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής Ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης στο πλαίσιο γενικά αποδεκτών ηθικών αρχών για την τιμιότητα, την διαφάνεια και το σεβασμό με στόχο την αειφόρο επιχειρηματική αριστεία μέσω κατάλληλης διακυβέρνησης και εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας.

2 EBEN GR European Business Ethics Network : Greek Chapter Business development in the context of generally accepted ethical principles for justice, transparency & respect for sustainable Business Excellence through suitable Governance & CSR.

3 Το ΕΒΕΝ ιδρύθηκε το 1987 και είναι ήδη αναγνωρισμένο παγκοσμίως ως εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής αντίληψης για την επιχειρηματική ηθική. Το EBEN είναι το πλέον ενεργό Δίκτυο Επιχειρηματικής Ηθικής σήμερα στην Ευρώπη, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 1000 μέλη από 43 χώρες-μέλη με εθνικούς εκπροσώπους στη Γερμανία, Ισπανία, Ολλανδία, Αγγλία, Πολωνία, Τουρκία, Ελλάδα, Φινλανδία, περιοχή Φλαμανδίας, Γαλλία, Ιταλία και Αυστρία. Στόχος του Ευρωπαϊκού Δικτύου είναι να διαδώσει το είδος της διοίκησης που βασίζεται σε αξίες για μία ηθική εταιρική Διακυβέρνηση και υπεύθυνες προς την κοινωνία εταιρείες. Μακροπρόθεσμα στοχεύει στην καλλιέργεια μίας κοινωνίας επιχειρηματιών που ασπάζονται τις αξίες της επιχειρηματικής ηθικής, οι οποίοι θα γαλουχήσουν τις επόμενες γενιές επαγγελματιών και ακαδημαϊκών. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής - ΕΒΕΝ GR, που εκπροσωπεί το Εuropean Business Ethics Network στην Ελλάδα είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος ιδρύθηκε το EBEN GR Επιχειρηματικός Κώδικας ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ: Ένας Κώδικας για όλους. Όλοι είμαστε ίσοι, όλοι είμαστε διαφορετικοί. 1. Ακεραιότητα: Ηθική διαχείριση προσωπικών έναντι επαγγελματικών υποχρεώσεων 2. Αντικειμενικότητα: Συμμόρφωση με νόμους, κανόνες και κανονισμούς 3. Ανεξαρτησία: Ο μηχανισμός του κώδικα να καταλήγει πάντα σε άμεσης ανταπόκρισης ολοκληρωμένες αναφορές 4. Διακριτικότητα: Εφαρμογή του κώδικα χωρίς τον φόβο αντιποίνων 5. Επάρκεια: Πλήρη, αντικειμενική, ακριβή, έγκαιρη και κατανοητή ανάλυση της λειτουργίας του 6. Ευθύνη: Προσκόλληση στις αρχές του κώδικα χωρίς εξαιρέσεις 7. Διάρκεια: Πανταχού και διαρκή εφαρμογή του κώδικα 8. Σεβασμός στον άνθρωπο: Προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 9. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος: Συνεχής επαγρύπνηση και ενδιαφέρον για το περιβάλλον σαν να είναι το σπίτι μας 10. Κοινωνική Ευημερία: Επιδίωξη εταιρικής ευημερίας μέσω της κοινωνικής. Επιδίωξη ιδεατού κέρδους αντί μαξιμαλισμού.

4 The European Business Ethics Network EBEN, founded in 1987 as a non-profit association, is a cross-national network dedicated to the promotion of business ethics, broadly defined, in academia, business, public sector and civil society. The diversity of EBEN membership from 43 countries in 2008, means that there are many varied views within the group about business ethics, but all members are interested in the promotion of European Business Ethics in a uniform manner. EBEN is an inclusive network and accepts this plurality of perspectives. EΒΕΝ GR aim is to promote ethics and excellence in businesses for sustainability, to increase awareness about ethical challenges in the global market place and to promote dialogue upon ethics governance & CSR between organizations and sosociety Our network members include academics, practitioners and representatives from NGO's and the public sector. EBEN GR, is a non-profit association founded in EBEN GR represents the European Business Ethics Network in Greece. EBEN GR Standard Corporate Code PRECONDITION:All refer to one Code, all are treated equally & without discrimination accepting we are all different. 1. Integrity: ethical handling of personal Vs professional interests 2. Objectivity: compliance with laws, rules and regulations 3. Independence: prompt reporting appropriately 4. Confidentiality: enforceable without side effects 5. Competency: full, fair, accurate, timely, understandable report disclosures 6. Accountability: adherence to the code 7. Sustainability: be present everywhere at all times 8. Respect for Human Life: protect human dignity 9. Protect the Environment: protecting it like our home 10. Pursue Economic Justice: our welfare is always part of world welfare, optimum profits are preferred to maximum profits.

5 ΕΒΕΝ GR ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Το συγκεκριμένο μοντέλο (SEE G Model) έχει χαρακτηρισθεί ως ένα «εξαίσιο εργαλείο επιχειρηματικής ηθικής Διοίκησης» από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρηματικής Ηθικής (ΕΒΕΝ) Prof. Dr. Luc Van Liedekerke, Δ/ντή του Centre for Economics and Ethics (KULeven) & Centre for Ethics (University of Antwerp), και πρόεδρο του Register Committee του Ethibel Stock (Brussels), το οποίο προωθεί τις υπεύθυνες κοινωνικά επενδύσεις. Ουσιαστικά πρόκειται για μια πρωτοποριακή Ελληνική Ευρωπαϊκή προσπάθεια απεικόνισης της εταιρικής ηθικής μέσω ενός επιχειρηματικού μοντέλου. H πρωτοποριακή δημιουργία του μοντέλου EBEN GR See G Model βασίζεται σε δύο βασικούς εταιρικούς πυλώνες την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Εταιρική Διακυβέρνηση με συνδετικό πάντα κρίκο την Επιχειρηματική Ηθική και τον αντίστοιχο Εταιρικό Κώδικα που την εκφράζει. Αποτελείται από τρία επίπεδα με αντίστοιχες επιβραβεύσεις και ενσωματώνει μοντέρνα συστήματα και μεθόδους που συμβάλλουν ριζικά στην επιτυχία μιας εταιρείας. Η προσπάθεια των εταιρειών που το υιοθετούν επιβραβεύεται συνεχώς κάθε χρόνο από το 2007 σε εκδηλώσεις μεγάλης δημοσιότητας με αποκορύφωση τις εκδηλώσεις του ΕΒΕΝ Ευρωπαϊκής προβολής και διεθνούς κύρους, αρχής γενομένης της εκδήλωσης στην Αθήνα το Χρυσό Εταιρικό Περιβάλλον: (Περιβάλλον Ηθικής Υπευθυνότητας) Βαθμολογία βάσει HONEY ASSESSMENT 60% για όλα τα υπο-κριτήρια του μοντέλου και έπαινο με αναφορά στο (υπο)κριτήριο βαθμολογίας 80% με εμφανή διάχυση του Εταιρικού Κώδικα στους ανθρώπους, στα συστήματα και τους συμμέτοχους. Αργυρό Εταιρικό Περιβάλλον: (Περιβάλλον Ηθικής Υποστήριξης) Βαθμολογία βάσει του HONEY ASSESSMENT άνω του 40% για μισά υπο-κριτήρια του μοντέλου και διάχυση ενός Εταιρικού Κώδικα που συμπεριλαμβάνει κάποιες αξίες του Καθολικού Κώδικα, στο ανθρώπινο δυναμικό και τα συστήματα της Εταιρείας. Χάλκινο Εταιρικό Περιβάλλον: (Περιβάλλον Ηθικού Ενδιαφέροντος) Βαθμολογία βάσει του HONEY ASSESSMENT άνω του 20% για όλα τα κριτήρια του μοντέλου & ύπαρξη Εταιρικού Κώδικα με διάχυση στο προσωπικό.

6 EBEN GR Social Environmental Ethical Governance Model The EBEN GR Social Environmental Ethical Governance Model (SEE G Model ) is a fruitful effort of EBEN Greek National Chapter promoting business ethics excellence through a business model with purpose of sustainable leadership. Ιt is an umbrella covering all existing Business Ethics in Governance & Responsibility areas, not being a competitor but a promoter of all other similar methodologies, taking into account the wish of EBEN President Prof. Dr. Luc Van Liedekerke, whom we thank for supporting this effort, also for his valuable remarks regarding the end product. In addition we wish to thank Dr. Annette Kleinfeld for her support of the model from the position of EBEN EXCOM member responsible for networking practices. The pioneering creation of the EBEN GR See G is based upon the two basic corporate pillars, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility aligned always with Business Ethics and the (Standard) Corporate Code through which they develop uniformly. The model consists of three levels with their respective Bee (Business Ethics Excellence) awards granted after passing the HONEY assessment successfully and incorporates methods & systems that contribute significantly to business success, targeting at sustainable business excellence. Companies that accomplish each of the three levels, are rewarded since 2007 in public events of extended publicity & media coverage. In 2009 by hosting of the prestigious European Business Ethics Network Annual Conference in Athens, the model will take a European substance. Gold Business Environment (Ethical Business Environment): Grade by HONEY ASSESSMENT 60% for all sub-criteria & 80% for specific areas to be awarded, meaning that systematic application of Corporate Value Code is diffused to people, to total quality systems, actions, results and stakeholders. Silver Business Environment (Environment of Ethical Support): Grade by HONEY ASSESSMENT 40% for half model sub-criteria & application to people, systems, actions & results, of distinct Corporate Value Code diffused to people and systems. Bronze Business Environment (Good-will for Business Ethics): Grade by HONEY ASSESSMENT 20% for all model criteria & existence of a Corporate Value Code system diffused to people.

7 ΕΒΕΝ GR Προγράμματα Αξιολόγηση Honey στο ναυτιλιακό μοντέλο TMSA Έκθεση Εταιρικής Αειφορίας χρησιμοποιώντας το μοντέλο Επιχειρηματικής Ηθικής και Αριστείας. Ανάπτυξη εκπαίδευσης και υλικού Ε.Η. για τα σχολεία στην ΕΕ Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: Δ/ντες, CFOs, CEOs, managers, δικηγόροι, ελεγκτές, λογιστές, HR managers αλλά και σε όλους τους εργαζομένους & φοιτητές που θέλουν να γνωρίσουν νέες ιδέες & συστήματα, να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες και να διευρύνουν τον επαγγελματικό τους ορίζοντα Εταιρική Ηθική και Εταιρική Διακυβέρνηση Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε: - Ανάλυση της Ε.Δ - Κώδικα Ηθικής - Αξιολόγηση Ρίσκου - Master Budget - Εσωτ. Έλεγχος - COSO - COBIT -EFQM -Επιτροπές Ε.Δ -- Sarbanes-Oxley Εταιρική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε: --Ανάλυση της ΕΚΕ - - Κώδικα Συμπεριφοράς - Διαχείριση Κρίσεων - Ισότητα Φίλων - -Cost-Benefit Analysis --Δείκτες - Επιτροπές ΕΚΕ --Balanced Scorecard - -Κοινωνική απόδοση Επενδύσεων

8 ΕΒΕΝ GR Programs EBEN GR Honey Assessment for Shipping TMSA Model Responsibility Reporting using the sustainability EBEN GR SEE G model Business Ethics education material & courses provision for EC schools Program suited for: This program is essential for directors, CFOs, CEOs, managers, lawyers, accountants, auditors, HR managers but is open to all employees and students It who want to broaden their corporate knowledge, improve themselves and open their minds in new ideas & systems benefiting the organization within they operate. Business Ethics and Corporate Governance This program will focus on the following areas: - Defining C.G - Purpose of C.G - Code of Ethics - Risk assessment - Master Budget - Internal auditing - COSO framework - COBIT framework - C.G Committees - EFQM Model - Overview of Sarbanes-Oxley Business Ethics and Corporate Social Responsibility This program will focus on the following areas: - Defining CSR - Purpose of CSR - Code of Conduct - Crisis Mgt - Gender Equality - Cost-Benefit Analysis - KPIs - CSR Committees -Balanced Scorecard - Social Return on Investment

9 Δραστηριότητες ΕΒΕΝ GR Έκδοση περιοδικής ενημερωτικής έκδοσης (newsletter), που κυκλοφορεί κατά τακτά διαστήματα και αποστέλλεται στα μέλη του Σωματείου. Λειτουργία ενεργής ηλεκτρονικής συζήτησης (forum). Προσωπική επικοινωνία με τα μέλη, περιοδικές συναντήσεις, network meetings. Συμμετοχή σε συνέδρια, επιστημονικές εκδηλώσεις και ημερίδες, με θέματα που σχετίζονται με την επιχειρηματική ηθική, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την εταιρική διακυβέρνηση. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια Συνέδρια. Διοργάνωση σεμιναρίων για τα μέλη και για τις επιχειρήσεις. Ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης και επικύρωση οργανισμών σε θέματα επιχειρηματικής ηθικής. Λειτουργία παγκόσμιας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης σε θέματα επιχειρηματικής ηθικής. Βιβλία Πλεονεκτήματα συμμετοχής στο ΕΒΕΝ GR SEE G Model Οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται σε όλο το εύρος των διαδικασιών και δραστηριοτήτων τους, γίνονται πιο οργανικά μέλη της κοινωνίας, πιο συνειδητοποιημένες περιβαλλοντολογικά. Οι επιχειρήσεις επενδύουν και διαμορφώνουν την εταιρική τους κουλτούρα βασιζόμενες σε στελέχη που συνδυάζουν την τεχνογνωσία και ανθρωπογνωσία στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων τους. Οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν την τεχνογνωσίας τους μέσω εξειδικευμένων και μοντέρνων διοικητικών συστημάτων διαδικασιών σε συνδυασμό με την βελτίωση και εξέλιξη των στελεχών τους. Η εταιρική κουλτούρα αναβαθμίζεται και γίνεται πιο γνωστή και κατανοητή στους εσωτερικούς και εξωτερικούς εταίρους προσδίδοντάς στον οργανισμό μια μοναδική και ξεχωριστή ταυτότητα η οποία αποτελεί άριστο μέσο ανάπτυξης σχέσεων εμπιστοσύνης και αναγνώρισης από πελάτες και τρίτους. Οι εταιρείες που φέρνουν θετικά αποτελέσματα μέσω του μοντέλου αναδεικνύονται ως παραδείγματα προς μίμηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τόσο στην επιχειρησιακή, όσο και στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

10 ΕΒΕΝ GR Activities Newsletters Discussion forum. Personal communication with members, recurrent gatherings, network meetings. Active participation in conferences, scientific events and meetings, with subjects that are related with business ethics, corporate social responsibility and corporate governance Participation in European and world Conferences. Seminars organization for members and enterprises. Supporting tools development and certificates provisions to organizations on issues related with business ethics Electronic global library Books Advantages of participating in ΕΒΕΝ GR SEE G Model Businesses are developed throughout all the range of procedures and activities, become more active members of society and more environmental conscious supporters. Businesses invest and form their business culture based upon executives who combine know-how and human knowledge as the core of their activities. Business also benefit by the development of their know-how via sophisticated and modern internal systems aligned with the improvement and evolution of their executives. Business culture is upgraded and becomes more familiar and understanding to its internal & external stakeholders, giving to the organization a unique and distinguished identity which is an excellent means of developing relations based upon confidentiality and recognition by customers and third parties. Businesses which, via the model, achieve positive results are presented as outstanding pan-european business and academic examples.

11 EBEN GR Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΝ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΒΕΝ ΕΥΡΩΠΗΣ <ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ> Δ/νση Επικοινωνίας: Γρ/τέας EBEN GR: Νικολέττα Μπούρα Διεύθυνση: Λεωφ.Αφεντούλη 2, Πειραιάς Τηλέφωνο: Κινητό: Fax: Web site:

12 EBEN GR European Institute of Business Ethics BECOME AN EBEN GR MEMBER & A MEMBER OF EBEN EUROPE <SUPPORT BUSINESS ETHICS> Contact Address: EBEN GR Administrator: Letta Boura Address: Afentouli Avenue 02, Piraeus/Greece Telephone: Mobile: Fax: Web site:

Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής European Business Ethics Network : Greek Chapter

Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής European Business Ethics Network : Greek Chapter Μέλος EBEN (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιχειρηματικής Ηθικής) Member of EBEN (European Business Ethics Network) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Η Θ Ι Κ Η Σ Ε Β Ε Ν G R EBEN GR

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 Με Γερές Βάσεις για το Μέλλον Concrete Foundations ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ WE ENVISION WE PLEDGE WE IMPLEMENT ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ Ε.Α.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΒΡΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ε.Α.Σ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α ΣΕΡ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Τ ΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ε.Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ Ε Ε.Α.Σ. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ε.Α ΑΣ Ε.Α.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ε.Α.Σ. ΛΑΜΙΑΣ Ε.Α.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟ Α ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ε.Α.Σ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Ε.Α.Σ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) Hellenic Institute of Internal Auditors (HIIA) Εσωτερικός Έλεγχος.

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) Hellenic Institute of Internal Auditors (HIIA) Εσωτερικός Έλεγχος. Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ιδρύθηκε το 1985 στην Αθήνα και σήμερα είναι ο μοναδικός διαπιστευμένος επαγγελματικός φορέας στην Ελλάδα, του

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

agencies catalogue 2015

agencies catalogue 2015 agencies catalogue 2015 THE ART OF KNOWHOW Πάρα πολλά άλλαξαν στην Επικοινωνία τα τελευταία χρόνια. Η τεχνολογία έφερε κυριολεκτικά τα πάνω-κάτω: οι απίστευτες δυνατότητες Η κάθε μια απ αυτές τις εταιρείες-μέλη

Διαβάστε περισσότερα

4 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συστήθηκε ως Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία το 1999, από μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis In 2011, a year of crisis, tourism contributed at least 16,5% of GDP and 18,4% of total employment (758.300 employees). Tourism

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities

Περιεχόμενα Contents. Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities ANNUAL REPORT 2013 Περιεχόμενα Contents 2 Ο άνθρωπος στο κέντρο των δραστηριοτήτων μας People, in the center of our business activities 12 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Board of Directors 14 Έκθεση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Νέα δεδομένα, νέες ανάγκες

Νέα δεδομένα, νέες ανάγκες 52 Εκπαίδευση Μεταπτυχιακά που κάνουν τη διαφορά Νέα δεδομένα, νέες ανάγκες στην οικονομία και την αγορά εργασίας Στόχος του MBA International είναι να εστιάσει στις ανάγκες του κάθε ένα φοιτητή. Οι μέρες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY JULY - DECEMBER 2010. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY JULY - DECEMBER 2010. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY JULY - DECEMBER 2010 Grasp knowledge into your hands Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. Our experienced training team

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

Translation Ελληνικά (Greek) ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 SOCIAL JUSTICE CHARTER

Translation Ελληνικά (Greek) ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 SOCIAL JUSTICE CHARTER English Translation Ελληνικά (Greek) HUME CITY COUNCIL ΔΗΜΟΣ HUME SOCIAL JUSTICE CHARTER ΧΑΡΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 2007 2007 www.hume.vic.gov.au www.hume.vic.gov.au HUME SOCIAL JUSTICE CHARTER 2007

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands January - June 2011 Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. The training activities of the

Διαβάστε περισσότερα

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands

KPMG ACADEMY. Grasp knowledge into your hands KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands Foreword The Academy collaborates with experts from the KPMG s network, professionals from other successful companies and academics from both Cyprus and abroad.

Διαβάστε περισσότερα

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities

ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 1 2 ετήσιος απολογισμός annual report 2013 Τεύχος α Δράσεις/Activities 3 Contents Περιεχομενα 6 Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services

Διαβάστε περισσότερα

newsletter newsletter φθινόπωρο 2009 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

newsletter newsletter φθινόπωρο 2009 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ περιεχόμενα συντελεστές περιεχόμενα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ newsletter φθινόπωρο 2009 newsletter τ4 νέα του ΕΙΕΕ Τα νέα του ΕΙΕΕ Τα Υπήρξε έντονη η συμμετοχή μας σε εκδηλώσεις και συνέδρια με κύριο γνώμονα την προώθηση και

Διαβάστε περισσότερα

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr

2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ANNUAL REPORT www.sete.gr Περιεχόμενα Contents Mήνυμα Προέδρου 5 Μessage from the President 1 Eξέλιξη Τουριστικής Κίνησης το 2013 6 Tourism Flow 2013 2 Οργάνωση & Δίκτυο Μελών 12 Organization

Διαβάστε περισσότερα

1 ο "ΣΤΗΡΙΖΩ" Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας.

1 ο ΣΤΗΡΙΖΩ Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας. 1 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Η ΕΚΕ ως Γέφυρα Επικοινωνίας μεταξύ των Επιχειρήσεων και της Κοινωνίας 28/06/2011 ΑΘήνα "ΣΤΗΡΙΖΩ" CSRinGreeceForum2011 Νικόλαος Μπορνόζης Πρόεδρος Capital Link

Διαβάστε περισσότερα

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ

5 ο Επετειακό Τεύχος 2010-2015. 5th Anniversary Issue 2010-2015. Νο 60/61 Ιούνιος-Ιούλιος 2015/June-July 2015. Περιεχόμενα ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ Ελληνική ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡ ΑΑΤΤΙ ΙΙ ΑΑ ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙ ΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KK AAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣ ΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣ ΗΗΣΣ HHEELLLLEENNI II CC RREEPPUUBBLLI

Διαβάστε περισσότερα

Undergraduate Studies 44 Y E A R S

Undergraduate Studies 44 Y E A R S Undergraduate Studies 44 Y E A R S since 1971 06-09 10 11 12-13 Ιστορία Πιστοποιήσεις ΒCA Career Office Ακαδημαϊκό Συμβούλιο Περιεχομενα 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 GR BA Business Administration BA Marketing

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονική επιτροπή:

Επιστηµονική επιτροπή: Επιστηµονική επιτροπή: Πουλυµενάκου Αγγελική, Αναπλ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βουδούρη Ειρήνη, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Επικ. Καθηγήτρια ΟΠΑ Βρεχόπουλος Αδάµ, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ Λεκάκος Γιώργος, Επικ. Καθηγητής ΟΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS

Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS KPMG ACADEMY Grasp knowledge into your hands IN - HOUSE SEMINARS Foreword Dear clients and friends, The KPMG Academy training activities have been met with great success. As of April 2009 our experienced

Διαβάστε περισσότερα

TO BHMA TOY ΜΕΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

TO BHMA TOY ΜΕΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ TO BHMA TOY ΜΕΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ The Graduate Forum Ένας θεσμός που προάγει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μεταπτυχιακών φοιτητών και εκπροσώπων του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου, από τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

το Βήμα του Μεταπτυχιακού

το Βήμα του Μεταπτυχιακού το Βήμα του Μεταπτυχιακού Φοιτητή MBA Forum Eτήσια Eκπαιδευτική Eκδήλωση Εργοστάσια ΤΙΤΑΝ 2002-2007 Διάλογος των Φοιτητών με εκπροσώπους της Ακαδημαϊκής & της Επιχειρηματικής Κοινότητας Dialogue between

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ 7ο τεύχος (επετειακό)

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα