Το Περιφερειακό Φυτώριο ανήκει ιδιοκτησιακά στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Έκταση 485 στρ Ο Βοτανικός Κήπος καταλαμβάνει 96 στρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το Περιφερειακό Φυτώριο ανήκει ιδιοκτησιακά στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Έκταση 485 στρ Ο Βοτανικός Κήπος καταλαμβάνει 96 στρ"

Transcript

1 Το Φυτώριο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ο Βοτανικός Κήπος της Ρόδου: Βιώσιμη ανάπτυξη και οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές πτυχές τους. The Regional Nursery of South Aegean and the Botanical Garden of Rhodes: Sustainable development and their environmental, social, educational aspects. Νικόλαος Ρένεσης, Γεωπόνος ΤΕ, Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Nikolaos Renesis, Agriculturist, Dept. Of Rural Economy, Region of South Aegean

2 Το Περιφερειακό Φυτώριο ανήκει ιδιοκτησιακά στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου Έκταση 485 στρ Ο Βοτανικός Κήπος καταλαμβάνει 96 στρ The Regional Nursery is property of the Region of South Aegean Area of 485 acres The Botanical Garden occupies 96 acres

3

4

5

6 Το Περιφερειακό Φυτώριο δημιουργήθηκε την περίοδο της Ιταλοκρατίας στην Ρόδο ( ) Χρησιμοποιήθηκε ως αμπελουργικό φυτώριο παραγωγής Αμερικάνικων υποκειμένων κατά της ριζόβιας φυλλοξήρας των αμπέλων. The Nursery was established during the Italian occupation of Rhodes ( ) Used as vineyard nursery production of American subjects.

7 Αργότερα,χρησιμοποιήθηκε για τους ίδιους σκοπούς από το Υπουργείο Γεωργίας. Tο 1992 εγκαταλείφθηκε η δράση. Μετέπειτα κατασκευάστηκε υαλόφρακτο Θερμοκήπιο για εκπαιδευτικούς σκοπούς Aπό το 1998 μέχρι σήμερα λειτουργεί ως φυτώριο δασικών και καλλωπιστικών δενδρυλλίων. Later it was used by the Ministry of Agriculture. In 1992, the Ministry of Culture stopped its use. In 1998, a glass greenhouse was built for educational purposes. Until today, it is used as nursery of forest and ornamental seedlings.

8 ΣΚΟΠΟΙ - PURPOSES Στήριξη της Γεωργίας και της Μελισσοκομίας. Προστασία των απειλουμένων με εξαφάνιση φυτών. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πολλαπλασιαστικού υλικού με πάρκα και κήπους της Περιφέρειας. Συλλογή, διατήρηση, και διάδοση τοπικών ποικιλιών. Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Δημιουργία Βοτανικού κήπου. Support agriculture and beekeeping. Protection of endangered plants. Exchange of know-how and propagating material with parks and gardens of the Region. Collection, preservation, and dissemination of local varieties. Environmental education. Creation of the Botanical Garden.

9 ΔΡΑΣΕΙΣ - ACTIONS ΑΞΟΝΕΣ - AXES ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ SCIENTIFIC PRODUCTIVE EDUCATIONAL RECREATIONAL ENVIRONMENTAL PROTECTION

10 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ - SCIENTIFIC Λειτουργία εδαφολογικού εργαστηρίου Λειτουργία μελισσοκομικού εργαστηρίου Εφαρμοσμένη έρευνα. Soil Laboratory Beekeeping Laboratory Applied research

11

12

13 ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ - PRODUCTIVE Παραγωγή χιλιάδες φαρμακευτικά αρωματικά μελισσοκομικά και κτηνοτροφικά φυτά ετησίως. Το φυτώριο παράγει και προσφέρει δωρεάν 75 χιλιάδες καλλωπιστικά και δασικά δενδρύλλια. Στο φυτώριο καλλιεργούνται 120 στρέμματα γαλλικών ποικιλιών αμπέλου (Μερλό Συράχ Σαρντονέ, Καμπερνέ). Στα μελλοντικά σχέδια του φυτωρίου είναι και η παραγωγή Δενδροκομικών ειδών όπως επίσης και η παραγωγή κηπευτικών ειδών. Production of thousands medicinal herbs and bee forage plants annually. The nursery produces and offers for ree ornamental and forest trees. 120 acres of French grape varieties (Merlot Syrach Chardonnay, Cabernet). The future plans of the nursery is the production Horticulture species as well as the production of vegetable species.

14

15

16

17 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - EDUCATIONAL Εκπαίδευση αγροτών. Εκπαίδευση νέων μελισσοκόμων στην τέχνη της μελισσοκομίας. Πρακτική άσκηση σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Farmers training. New beekeepers training. Student Placements of secondary and university education.

18

19

20 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENVIRONMENTAL PROTECTION Παραγωγή και φύτευση ξηροθερμικών ειδών. Αναδασώσεις πυρόπληκτων περιοχών. Λειτουργία εγκαταστάσεων αναπαραγωγής και εκτροφής πέρδικας και φασιανού. Επισκέψεις σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Χρήση μη χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Δημιουργία κομπόστ. Production and planting of xeric species. Reforestation in damagedburnt areas. Facilities for breeding of partridge and pheasant. Visits by primary schools and high schools. Use of non-chemical plant protection products. Creation of compost.

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ RECREATIONAL Δημιουργία του Βοτανικού Κήπου Δωδεκανήσου. Creation of the Botanical Garden of Dodecanese. Ο Βοτανικός Κήπος δεν περιέχει μόνο στοιχεία επιστημονικά αλλά και ψυχαγωγικά καθώς και εκπαιδευτικά. It contains not only scientific information but also entertaining and educational.

31 Την μελέτη έχει εκπονήσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου με υπεύθυνο συνεργάτη τον αείμνηστο Καθηγητή Νικόλαο Μάργαρη. The study has been elaborated by the University of the Aegean in cooperation with the Professor Nicholas Margaris.

32 ΣΚΟΠΟΙ - PURPOSES Προστασία των απειλουμένων με εξαφάνιση φυτών. Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πολλαπλασιαστικού υλικού. Συλλογή, διατήρηση, και διάδοση τοπικών ποικιλιών. Εκπόνηση μελετών από Πανεπιστημιακά ιδρύματα και φοιτητές. Σύνδεση του Βοτανικού Κήπου με τον Τουρισμό. Δημιουργία εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων. Protection of endangered plants. Exchange of know-how and material. Collection, preservation, and dissemination of local varieties. Studies by universities and students. Connection of the Botanical Garden with Tourism. Creation of alternative forms of tourism. Environmental education. Organization of recreational events.

33 Σύμφωνα με τα αρχικά σχέδια προβλέπεται η δημιουργία 5 κήπων: Ο κήπος της Μεσογειακής Γεωργίας και των εσπεριδοειδών. Ο κήπος των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Ο κήπος της μεσογειακής χλωρίδας. Ο κήπος της Μυθολογίας. Ο κήπος των Αγριολούλουδων. Based on the initial plans, five gardens are to be created: of Mediterranean Agriculture and Citrus, of Medicinal and Aromatic Plants, of Mediterranean Flora, of Mythology, of Wildflowers.

34

35 Κήπος της Μεσογειακής Γεωργίας & Εσπεριδοειδών Περιλαμβάνει ποικιλίες καρποφόρων δένδρων που καλλιεργούνται στην Ελλάδα και γενικά στην Μεσόγειο με έκταση 30 στρ. Garden of Mediterranean Agriculture & Citru It includes varieties of fruit trees cultivated in Greece and generally in the Mediterranean ( 30 acres). Κήπος των φαρμακευτικών & Αρωματικών φυτών Έκταση 9 στρ με είδη αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών του Ελλαδικού χώρου. Garden of Medicinal & Aromatic Plants Αn area of 9 acres with aromatic and medicinal plants of Greece.

36 ΚΗΠΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Εμβαδόν Κήπου 29,9 στρέμματα - Εμβαδόν φύτευσης 21,5 στρ. - Εμβαδόν διαδρόμων 8,4 στρ. - Περίμετρος 673 μέτρα - Αριθμός φυτών 868

37 ΚΗΠΟΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ - Εμβαδόν Κήπου 8,7 στρέμματα - Εμβαδόν φύτευσης 6 στρ. - Εμβαδόν διαδρόμων 2,7 στρ. - Περίμετρος 605 μέτρα - Αριθμός φυτών 5500

38 Κήπος της Μεσογειακής Χλωρίδας. Σε έκταση 7 στρ με δένδρα, θάμνους, και φρύγανα που αυτοφύονται σε Μεσογειακό κλίμα και κυρίως στο Αιγαίο. Κήπος της Μυθολογίας Σε έκταση 7 στρ με φυτά από τα μυθολογικά χαρακτηριστικά που τους προσέδωσαν οι Αρχαίοι Έλληνες. Κήπος των αγριολούλουδων Σε έκταση 3,95 στρ με τα αγριολούλουδα της Αιγιακής χλωρίδας που εντυπωσιάζουν με τα άνθη, τα χρώματα και το άρωμά τους. Garden of the Mediterranean Flora An area of 7 acres with trees, shrubs, and brushwood in which native Mediterranean climate and especially of the Aegean. Garden of Mythology An area of 7 acres with plants from the mythological qualities that the ancient Greeks gave them. Garden of wildflowers An area of 3.95 acres with wildflowers of the Aegean flora which impress with their flowers, colors and aromas.

39 ΚΗΠΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ - Εμβαδόν Κήπου 6,9 στρέμματα - Εμβαδόν φύτευσης 4,2 στρ. - Εμβαδόν διαδρόμων 1,2 στρ. - Περίμετρος 434 μέτρα - Αριθμός φυτών 1400

40 ΚΗΠΟΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ - Εμβαδόν Κήπου 7,1 στρέμματα - Εμβαδόν φύτευσης 4,9 στρ. - Εμβαδόν διαδρόμων 2,2 στρ. - Περίμετρος 354 μέτρα

41 ΚΗΠΟΣ ΑΓΡΙΟΛΟΥΛΟΥΔΩΝ - Εμβαδόν Κήπου 4 στρέμματα - Εμβαδόν φύτευσης 2,8 στρ. - Εμβαδόν διαδρόμων 1,2 στρ. - Περίμετρος 258 μέτρα - Αριθμός φυτών 4000

42 Συμπληρωματικά του αρχικού σχεδίου προβλέπεται η δημιουργία: Κήπου τροπικών Δέντρων και θάμνων. Μονοπάτι της Βιοποικιλότητας. Ροδώνα. Additionally to the original plan, the creation of the foolowing is planned: Garden tropical trees and shrubs. Path of Biodiversity. Roses.

43 Παράλληλα με τις ενότητες του Βοτανικού Κήπου προτείνεται και η δημιουργία: Υποδομών άθλησης. Σημείων παρατήρησης και ηρεμίας. Κέντρου αναψυχής. Θεματικών εορταστικών εκδηλώσεων. Οργάνωση ανθεστηρίων μέσα στο φυσικό τους χώρο. Πολιτιστικές εκδηλώσεις. In addition, the following actions are suggested: Fitness infrastructure. Observation points. Recreational center. Thematic celebrations. Organization of Anthesteria into the natural space. Cultural events.

44

45

46

47

48

49 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- PARTICIPATION IN EUROPEAN PROGRAMS INTERREG IVC - HYBRID PARKS LEADER Π.Α.Α ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΤΥΟ ΒΟΤΑΝΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ (B.G.C.I.) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΟΤΑΝΙΚΩΝ ΚΗΠΩΝ INTERREG IVC - HYBRID PARKS LEADER Π.Α.Α PARTICIPATION IN INTERNATIONAL NETWORK OF BOTANICAL GARDENS (B.G.C.I.) PARTICIPATION IN THE GREEK NETWORK OF BOTANICAL GARDENS

50

51

52 ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ACCESS Με λεωφορείο του τοπικού Κ.Τ.Ε.Λ και της Δημοτικής συγκοινωνίας ανά 15 το Καλοκαίρι και 30 τον Χειμώνα Στάση επί του Βοτανικού Κήπου With the local KTEL bus and public transportation every 15 in summer and every 30 in winter Stop at the Botanical Garden

53 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ! THANK YOU!

η φυσική & πολιτιστική κληρονομιά του δήμου πεταλούδων ρόδου the natural & cultural heritage of the municipality of butterflies, rhodes island, greece

η φυσική & πολιτιστική κληρονομιά του δήμου πεταλούδων ρόδου the natural & cultural heritage of the municipality of butterflies, rhodes island, greece κ. π. ε. πεταλουδων ροδου & δημος πεταλουδων e. e. c. of butterflies, rhodes greece & municipality of the butterflies η φυσική & πολιτιστική κληρονομιά του δήμου πεταλούδων ρόδου the natural & cultural

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Α.Ι.Χ.: Συνεισφορά στην ανάπτυξη μέσω μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, έρευνας καινοτομίας και διεθνούς συνεργασίας

Μ.Α.Ι.Χ.: Συνεισφορά στην ανάπτυξη μέσω μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, έρευνας καινοτομίας και διεθνούς συνεργασίας Μ.Α.Ι.Χ.: Συνεισφορά στην ανάπτυξη μέσω μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, έρευνας καινοτομίας και διεθνούς συνεργασίας Δρ. Γεώργιος Μπαουράκης Διευθυντής Το 1962, με πολυμερή σύμβαση μεταξύ Γαλλίας, Γιουγκοσλαβίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων

Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη: το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων Ευρώπη-Σοφία Δαλαμπίρα 1, Ελένη Μαλούπα 2, Ανδρέας Οικονόμου 3 1. Γεωπόνος MSc, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Cultural garden heritage as focal point for sustainable tourism

Cultural garden heritage as focal point for sustainable tourism Cultural garden heritage as focal point for sustainable tourism Πράσινοι Θησαυροί της Ελλάδας Πολιτιστικοί Κήποι και Ανοικτοί Χώροι Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο ίχνος της Εγνατίας Οδού (από την Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

PRESPA - KORCA BIOTOURISM GUIDE. CROSS-BORDER REGION of. ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Διασυνοριακή περιοχή Πρέσπας - Κορυτσάς

PRESPA - KORCA BIOTOURISM GUIDE. CROSS-BORDER REGION of. ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Διασυνοριακή περιοχή Πρέσπας - Κορυτσάς BIOTOURISM GUIDE CROSS-BORDER REGION of PRESPA - KORCA ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Διασυνοριακή περιοχή Πρέσπας - Κορυτσάς UDHËZUES I BIOTURIZMIT Rajoni ndër-kufitarë i Prespës - Korçës ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΒΙΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 1 ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Το 1 ο Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Υποδομών διοργανώθηκε από την Επιτροπή Περιβάλλοντος (Ε.Π.) και τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Αλεξάνδρειου

Διαβάστε περισσότερα

Æåàøï / ¹ssue 13-2011

Æåàøï / ¹ssue 13-2011 Æåàøï / ¹ssue 13-2011 ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ: 2001 2010 GREEN HIGHLIGHTS: 2001 2010 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο συμφώνα με το πρότυπο EN ISO 14001 από το 2000 / Environmental Management

Διαβάστε περισσότερα

«Integrated Selection, Protection and Promotion of Balkan Forest Genetic Resources with Aesthetic Value»

«Integrated Selection, Protection and Promotion of Balkan Forest Genetic Resources with Aesthetic Value» GREECE - THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA IPA CROSS-BORDER PROGRAMME 2007-2013 «Integrated Selection, Protection and Promotion of Balkan Forest Genetic Resources with Aesthetic Value» Scientific

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Δράσεις Our Work 2015 1 Επιμέλεια έκδοσης / Editor ΛΥΔΙΑ ΚΑΡΡΑ / LYDIA CARRAS Συντονισμός έκδοσης / Publication coordinator ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΜΠΙΛΗ / KATERINA STEBILI Σχεδιασμός / Lay-out Ξένια Χατζηαγγελή /

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α C o n t e n t s Πολιτιστικό Τρίγωνο

Διαβάστε περισσότερα

Inspired by development

Inspired by development Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Heraklion Development Agency Με οδηγό την ανάπτυξη Inspired by development Αποτελέσματα του Τοπικού Προγράμματος Κ.Π. LEADER+ στην Ενδοχώρα του Νομού Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή

Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Η περιπέτεια της ανθρώπινης περιέργειας: το ταξίδι από τον περιηγητισμό στην αναψυχή Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2013 10:30-19:00 Έκθεση Εικόνες της Αθήνας μέσα από τα μάτια των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology. Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Cyprus University of Technology Κέντρο Γλωσσών Language Centre Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) Ένα αυτόνομο, δημόσιο πανεπιστήμιο Cyprus University of Technology

Διαβάστε περισσότερα

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants

BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION. E-learning Program for the Environment. Comments of Participants BIOPOLITICS INTERNATIONAL ORGANISATION International University for the Bio-Environment E-learning Program for the Environment Comments of Participants International and Greek Courses 2008-2013 BIOPOLITICS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/27-9-2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/27-9-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/27-9-2012 Θέμα Έγκριση 1 ης Αναθεώρησης Ετήσιου Προγράμματος Έργων ΕΛΚΕ (2012) Η Ε.Ε.Ε. αφού έλαβε υπόψη: 1. το αρ. 1895/13-2-09 έγγραφο Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής

Διαβάστε περισσότερα

Fifth Pan Cyprian Celebration of the World Wetlands Day 2009

Fifth Pan Cyprian Celebration of the World Wetlands Day 2009 Fifth Pan Cyprian Celebration of the World Wetlands Day 2009 The Ramsar Convention came into force for Cyprus on 11 November 2001. This year for the fifth time the celebration of the World Wetlands Day

Διαβάστε περισσότερα

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE

7.3. RECOMMENDATIONS STRATEGY REPORT FOR THE NATIONAL PROCUREMENT GREECE 7.3. RECOMMENDATIONS FOR THE NATIONAL PROCUREMENT STRATEGY REPORT GREECE 30/08/2014 1 Authors Konstantinos Georgiou, EPTA Andriana Stavrakaki, EPTA Antigone Dalamagas, ERS 1 Σ ε λ ί δ α Contents 1. Executive

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ. Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Eπαγγελματική. Πράσινες Στέγες. Καταναλωτική συνήθεια στη κρίση. Οικιακή κομποστοποίηση

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΕΘΝΗΣ. Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Eπαγγελματική. Πράσινες Στέγες. Καταναλωτική συνήθεια στη κρίση. Οικιακή κομποστοποίηση Κηποτέχνικα Professional 2015 Διοργάνωση: Υπό την αιγίδα: Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΔΙΕΘΝΗΣ Eπαγγελματική ΕΚΘΕΣΗ για το πράσινο Επιστημονικά θέματα: Πράσινες Στέγες σελ. 28 Καταναλωτική

Διαβάστε περισσότερα

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles

TOWER Conference 2010 Speakers Profiles TOWER Conference 2010 Speakers Profiles Brigitta Papastavrou, President & Chief Executive, ELAGRO Μπριγκίττα Παπασταύρου, Πρόεδρος & ιευθύνουσα Σύµβουλος, ΕΛΑΓΡΟ E-mail: info@agrotour.gr Brigitta Papastavrou,

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΠΙΘΑΝΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ EDITORIAL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Στρατηγικές Πλατφόρμες Ανάπτυξης ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT

UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT UNDERGRADUATE & GRADUATE PROGRAMS MASTER 2 IN ECONOMICS AND MANAGEMENT OF INTERNATIONAL TOURISM BACHELOR IN MANAGEMENT Ο Δ Η Γ Ο Σ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν 1 Μάθετε περισσότερα Find out more Επισκεφτείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικh Νησιωτικη Γεωργiα Μiα Μελeτη της Βιολογικhς Καλλιeργειας στην Κyπρο

Αειφορικh Νησιωτικη Γεωργiα Μiα Μελeτη της Βιολογικhς Καλλιeργειας στην Κyπρο Αειφορικh Νησιωτικη Γεωργiα Μiα Μελeτη της Βιολογικhς Καλλιeργειας στην Κyπρο Sustainable Island Farming A Case Study of Organic Agriculture in Cyprus 2006 Copyright Ariana Salvo [2006] All Rights Reserved

Διαβάστε περισσότερα

TO BHMA TOY ΜΕΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ

TO BHMA TOY ΜΕΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ TO BHMA TOY ΜΕΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ The Graduate Forum Ένας θεσμός που προάγει την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μεταπτυχιακών φοιτητών και εκπροσώπων του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου, από τον Όμιλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Κρυσταλλία Ευαγγελάτου Περιβαλλοντολόγος ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΙΧΡΥΣΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση

«ΕΛΙΧΡΥΣΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Δημιουργία «Βοτανικού Κήπου Κυκλάδων Σύρου» «ΕΛΙΧΡΥΣΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ Στη νέα εποχή που διανύουμε έννοιες όπως Περιβάλλον, Κοινωνία, Αειφορία είναι επιτακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015 Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014/2214(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214 (INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

www. dionet.gr, πληροφορίες: info@dionet.gr

www. dionet.gr, πληροφορίες: info@dionet.gr ΔΗΩ Κεντρικά γραφεία: Αριστοτέλους 38, 10433, Αθήνα, Τηλ: 210-8224384, φαξ: 210-8218117 Περιφερειακά γραφεία: Μυτιλήνη, 22510-27779, Λάρισα, 2410-670922, Ηράκλειο, 2810-360100, Κρύα Βρύση, 23820-63233,

Διαβάστε περισσότερα