ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ ), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/ , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο (εκτός αυτού) βρέθηκαν παρόντα 9 (εννέα) µέλη και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1. Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρος), 2. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 3. Σαββή Εµµανουήλ, 4. Κορωναίο Ιωάννη, 5. Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, 6. Τσακίρη Τσαµπίκο, 7. Μαχραµά Μιχαήλ, 8. Ζαννετίδη Φιλήµονα, 9. Στάγκα Στέργο, ΑΠΟΝΤΑ : τον κ. Κινδυλίδη Μιχαήλ (δικαιολογηµένος), ο οποίος δεν κατέστη δυνατόν να αναπληρωθεί, αφού ο σοβαρός λόγος απουσίας του προέκυψε ακριβώς λίγο πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, παρόντων επίσης, χωρίς δικαίωµα ψήφου, του προϊσταµένου της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Παπαγεωργίου Θεοδ., των Νοµικών Συµβούλων κ.κ. Στάγκα Εµµ., Στρατή Στεφ. και Φραράκη Θεοδ., του Γραµµατέα της Επιτροπής, δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, της κας Ζούρδη Αικατερίνης υπαλλήλου του γραφείου Οικονοµικής Επιτροπής, της κας Κουκιαϊνη έσποινας υπαλλήλου της /νσης Οικονοµικών, της κας Βαϊλάκη Άννας προϊσταµένης του Τµήµατος Προσόδων της /νσης Οικονοµικών, της κας Χατζηγιάννη Μαρίας υπαλλήλου του Τµήµατος Προσόδων της /νσης Οικονοµικών, της κας Καλογήρου Παρασκευής προϊσταµένης του Τµήµατος Προϋπολογισµού & Πληροφόρησης, του κ. Μπαρδακά Τσαµπίκου προϊσταµένου της /νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών, του κ. Μανίκαρου Νικολάου προϊσταµένου του Τµήµατος ιαχείρισης Εξοπλισµού ΤΠΕ & Πληροφοριακών Συστηµάτων της /νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών, της κας Αρνά Ευφηµίας υπαλλήλου της /νσης Μεσαιωνικής Πόλης & Μνηµείων, ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια επισηµαίνει την ύπαρξη επτά (7) κατεπειγόντων θεµάτων για τα οποία η Επιτροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 75, παρ.3, του Ν. 3852/2010, δύναται, µε τη σύµφωνη γνώµη 1

2 της απόλυτης πλειοψηφίας των µελών της, να αποδεχθεί την ένταξη και τη συζήτησή τους ως θεµάτων, πριν από την έναρξη της ηµερήσιας διάταξης και να λάβει, µε την ίδια πλειοψηφία, σχετικές αποφάσεις. Το πρώτο θέµα (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως), σχετίζεται µε την έγκριση για την άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ αριθµ /4665/ απόφασης της Γ. Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου (αρ. πρωτ. εισήγησης.ε. ήµου Ρόδου 2/ ), βάσει σχετικής εισήγησης του προϊσταµένου της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Παπαγεωργίου Θεοδ., το δεύτερο θέµα (2 ο προ ηµερησίας διατάξεως), σχετίζεται µε την αποδοχή της πρόσκλησης της.ο.υ. Ρόδου για περαίωση που αφορά τη ηµοτική Επιχείρηση Καθαριότητας του πρώην ήµου Ροδίων (.Ε.Κ.Ρ.) και την έγκριση της πληρωµής του ποσού των ,58 ευρώ (έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού ,00 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α «Ρύθµιση οφειλών προς.ο.υ.», καθώς και τον τρόπο εξόφλησής του, βάσει σχετικής εισήγησης της /νσης Οικονοµικών, το τρίτο θέµα (3 ο προ ηµερησίας διατάξεως), σχετίζεται µε την έγκριση για την άµεση υποβολή µηνυτήριας αναφοράς στον Εισαγγελέα Πληµ/κών Ρόδου, που αφορά το ακίνητο του παλαιού Νοσοκοµείου Ρόδου, καθώς και την έγκριση για την άσκηση αίτησης ανατροπής της κατάσχεσης του ακινήτου «Ιαλύσιον», στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, βάσει σχετικής γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβούλου κ. Στάγκα Εµµ., το τέταρτο θέµα (4 ο προ ηµερησίας διατάξεως), αφορά τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού του έργου «Κατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων στο.. Λάρδου», το πέµπτο θέµα (5 ο προ ηµερησίας διατάξεως), αφορά τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και διεξαγωγής διαγωνισµών για την «Προµήθεια & εγκατάσταση αισθητήρων & παρακολούθησης πιλοτικής λειτουργίας» του έργου «Πρόληψη και περιστολή θαλάσσιας ρύπανσης σε εµπορικούς και τουριστικούς λιµένες Prevention & Combating of Marine Pollution in Ports & Marinas», το έκτο θέµα (6 ο προ ηµερησίας διατάξεως), αφορά τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «Προµήθειας µηχανηµάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης», και το έβδοµο θέµα (7 ο προ ηµερησίας διατάξεως), αφορά τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προµήθεια οχηµάτων και εξοπλισµού του έργου «Μεθοδολογία αποκατάστασης πυρόπληκτων µεσογειακών δασών ασφάλεια και αποδοτικότητα τεσσάρων παρεµβάσεων στην Natura 2000 της Ρόδου». Στη συνέχεια η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα, σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις, να ενταχθούν τα ανωτέρω θέµατα για συζήτηση, προ της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης και να ληφθούν γι αυτά σχετικές αποφάσεις. Ο Πρέδρος Επιτροπής, στη συνέχεια, ενηµερώνοντας τα µέλη, αναφέρει ότι θα απουσιάσει από αύριο έως και την ερχόµενη Πέµπτη στην Αθήνα, όπου θα γίνει προσπάθεια να επιτευχθούν συναντήσεις στο Υπουργείο Οικονοµικών, µε τον κ. Μαυραγάνη, αλλά και στο Υπουργείο Εσωτερικών, µε υπηρεσιακούς παράγοντες για να επιλυθούν θέµατα που έχουν σχέση µε το Η.ΦΟ. Ω., όπως ανέφερε και ο ίδιος ο ήµαρχος, καθώς και θέµατα που σχετίζονται κυρίως µε τις προτάσεις αναφορικά µε το νέο νόµο περί ρυθµίσεων, αφού ο ν. 4071, συνεχίζει, δεν είχε τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, διότι δεν µπορούσε να καλύψει τις ανάγκες ή να διευκολύνει τους 2

3 οφειλέτες του ήµου. Θεωρεί, συνεχίζει, ότι θα πρέπει ο νέος νόµος να προσιδιαστεί µε τις διατάξεις του ν. 3801, ο οποίος κατά την άποψη του, ήταν ένας ευεργετικός νόµος τότε, οπότε κάτι αντίστοιχο θα πρέπει να γίνει και τώρα και όχι αντιγραφή νοµοθεσίας, όπως έγινε µε τον ν που αφορούσε το ηµόσιο και τις εφορίες, τονίζει. Υπάρχουν, αναφέρει, ιδιαιτερότητες στα έσοδα οι οποίες αντιµετωπίζονται καθηµερινά και έχει την άποψη ότι δεν ήταν νόµος ο οποίος βοήθησε, αφενός ο ήµος να εισπράξει και αφετέρου οι πολίτες να πεισθούν για να ρυθµίσουν τις οφειλές τους. Θα πρέπει, συνεχίζει, να απαλειφθεί, εντελώς το «πλαφόν» των δέκα και εβδοµήντα πέντε χιλιάδων ευρώ, για να µπορεί να έρθει ο οποιοσδήποτε και να αιτηθεί ρύθµιση µε ευνοϊκούς, όρους. Το ένα κοµµάτι των συζητήσεων θα είναι αυτό, αναφέρει, ενώ θα γίνει προσπάθεια να ανευρεθεί που βρίσκεται η υπόθεση µε τα µισθώµατα της Νέας Αγοράς και όχι µόνον αλλά και για αυτά για τα οποία λήγουν οι συµβάσεις τους, εάν, δηλαδή, δοθούν παρατάσεις και µε ποια διαδικασία. Έχει ήδη γίνει συνάντηση, ενηµερώνει, στο γραφείο ηµάρχου γι αυτό, ενώ θεωρεί ότι το µεγάλο θέµα είναι να περάσει τροπολογία όσο το δυνατόν γρηγορότερα από το Υπουργείο Οικονοµικών σε ότι αφορά τις αλλαγές που προτείνονται σχετικά µε το Η.ΦΟ. Ω., οι οποίες είναι υπέρ των πολιτών και επαγγελµατικών οµάδων. Ενηµερώθηκε σήµερα, συνεχίζει, από συνεργάτες του Τµήµατος Προϋπολογισµού για δηµοσιεύµατα που αναφέρουν ότι βρίσκεται στον αέρα ο προϋπολογισµός επειδή δεν έγινε Επιτροπή ιαβούλευσης, την Παρασκευή. Στην Επιτροπή ιαβούλευσής, τονίζει, βάσει της νοµοθεσίας, προσέρχονται οι φορείς του Νησιού. Πράγµατι προσήλθαν, αναφέρει, εκπρόσωποι τριών φορέων και µόνον, ενώ είχε οριστεί εξαρχής στην πρόσκληση σήµερα, να επαναληφθεί η συνεδρίαση µε όποια µέλη θέλουν για να συµµετέχουν και µ αυτόν τον τρόπο να ακολουθηθεί το τυπικό της διαδικασίας. Γράφτηκε στο συγκεκριµένο δηµοσίευµα, συνεχίζει, ότι δεν δόθηκαν στοιχεία όπως θα έπρεπε, δηλαδή σχέδιο προϋπολογισµού, γεγονός το οποίο θα ήθελε να καταγγείλει. Στο εισηγητικό µέρος, τονίζει, συµπεριλαµβάνονται τα σηµαντικότερα σηµεία, αναλυτικότατα µάλιστα και για τα έσοδα αλλά και για τις δαπάνες. Πέρσι, θυµίζει, είχε δοθεί σχέδιο προϋπολογισµού, το οποίο δεν ήταν ολοκληρωµένο και για το οποίο κατηγορήθηκε η ηµοτική Αρχή από την µειοψηφία, από τον κ.χατζηµάρκο, ότι είχαν δοθεί τρεις διαφορετικοί προϋπολογισµοί. Είναι φυσικό επόµενο, συνεχίζει, όταν υπάρχει διαβούλευση για τον προϋπολογισµό αυτός να τροποποιείται και να αλλάζει. Η διαβούλευση, εξηγεί, προτείνει πράγµατα για να συµπεριληφθούν και νοµίζει, προσθέτει, το να δοθούν αναλυτικά στοιχεία του προϋπολογισµού όπου θα αναλύονται θέµατα ανά διεύθυνση είναι και άκαιρο και χάσιµο χρόνου. Το θέµα είναι συνεχίζει να προτείνουν οι φορείς τι ακριβώς θέλουν να συµπεριληφθεί, κι αν υπάρχει η δυνατότητα αυτό θα συµπεριληφθεί. Εάν δεν υπάρχει όµως η οικονοµική δυνατότητα, προσθέτει, δεν θα συµπεριληφθούν. Οι προτάσεις που γίνονται, ενηµερώνει, πολλές φορές αφορούν την καθηµερινότητα ή άλλα θέµατα που δεν άπτονται σε καθαρά οικονοµικά στοιχεία. Προτείνουν, συνεχίζει, µη γνωρίζοντας τις αρµοδιότητες του ήµου διάφορα πράγµατα τα οποία δεν είναι στις αρµοδιότητά του, οπότε δίνεται ένα σκεπτικό µε αριθµούς αναλυτικότατα, για τα έσοδα αλλά και τα έξοδα, για να έχουν µια εικόνα. Άρα, συµπεραίνει, δεν δίνεται, εσκεµµένα, προϋπολογισµός αφού θα βρίσκεται σε συνεχή 3

4 διαβούλευση, µέχρι και την Εκτελεστική Επιτροπή, τέλος της εβδοµάδας, που µε βάσει την νοµοθεσία σ αυτήν συλλέγονται στοιχεία απ όλα τα όργανα, τις διευθύνσεις, την Επιτροπή ιαβούλευσης, ενώ το τελικό σχέδιο συντάσσεται από την Οικονοµική Επιτροπή. Ήδη, ενηµερώνει, έχουν προγραµµατιστεί όλες αυτές οι συνεδριάσεις, γεγονός ριψοκίνδυνο και πάλι, αφού µπορεί να µην τηρηθούν οι ηµεροµηνίες. Γι αυτό, τονίζει, ενηµερώνεται και η µειοψηφία, αφού δεν υπάρχει ακόµα σχετική εγκύκλιος για τη σύνταξη του προϋπολογισµού, η οποία θα συµπεριλαµβάνει και ληξιπρόθεσµες οφειλές, για τις οποίες δεν υπάρχει βάσει του ν σχετικός κωδικός γι αυτές, αλλά και κάποιες άλλες λεπτοµέρειες που αφορούν ρυθµίσεις δανείων σχετικά µε την περίοδο χάριτος των δύο ετών και τη µείωση του επιτοκίου, θέµατα που αναµένεται να κοινοποιηθούν µ αυτήν. Επαναλαµβάνει, ότι προσπαθεί η Υπηρεσία να καταρτίσει προϋπολογισµό, χωρίς εγκύκλιο, µε τις οδηγίες τις περσινής εγκυκλίου και αυτό υπέχει τον κίνδυνο κάποια πράγµατα να µην γίνουν σωστά. Για να µην επανέρχεται, όπως και πέρσι, τονίζει, µε δεύτερη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ενδέχεται κάτω από αυτές τις συνθήκες, ενηµερώνει, να µην γίνει συνεδρίαση στις 31 του µήνα για τον προϋπολογισµό, αλλά για άλλα θέµατα. Τονίζει, ότι σαν Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, θέλει να τηρηθούν οι ηµεροµηνίες αλλά δεν θα ήθελε να κατηγορηθεί, η πλειοψηφία, αλλά και σαν σώµα η Οικονοµική Επιτροπή, συνολικά, ότι δεν προαναγγέλθηκε ότι δεν θα γίνει. Εάν δεν γίνει, συνεχίζει, υπάρχουν βάσιµοι λόγοι που θα µπορεί να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα, τουλάχιστον της Οικονοµικής Επιτροπής, σε ότι αφορά τη σύνταξη του προϋπολογισµού. Αναφέρει, επίσης, ότι τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, θα ενηµερωθούν εγκαίρως δια του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, για το αν θα γίνει η συνεδρίαση και για προϋπολογισµό στις 31 του µήνα. Οπότε, θεωρεί, ότι το προαναφερθέν δηµοσίευµα δεν βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση, αφού δεν ρωτήθηκε ούτε η αρµόδια Υπηρεσία για ποιο λόγο, ούτε µπορεί να γνωρίζει κανείς, τονίζει, για ποιο λόγο δεν προσέρχονται οι φορείς, προσθέτοντας ότι ήταν απολύτως ξεκάθαρο για το τι µπορούσε να συµπεριληφθεί στον προϋπολογισµό και τι όχι. Αµέσως µετά, ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, προτείνει να εξεταστούν τα θέµατα που συµµετέχουν στην ηµερήσια διάταξη, όπως αυτή έχει ήδη κοινοποιηθεί, αφού προηγηθούν τα προαναφερόµενα εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατα. ΘΕΜΑ (1 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 325/2012(Α..Α: Β43ΘΩ1Ρ-ΥΝΓ) Λήψη απόφασης περί της άσκησης ενδίκων µέσων κατά της υπ αριθµ /4665/ Απόφασης της Γ. Γραµµατέως Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου (αρ. πρωτ. εις..ε. ήµου Ρόδου 2/117701/ ), και του ορισµού πληρεξουσίου δικηγόρου. (Γνωµοδότηση του προϊσταµένου της Νοµικής Υπηρεσίας κ. Παπαγεωργίου Θεοδ. αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την γνωµοδότηση-εισήγηση 4

5 του προϊσταµένου Νοµικής Υπηρεσίας κ. Παπαγεωργίου Θεοδ. µε αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι : «ΘΕΜΑ: Άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ αρ /4665/ Απόφασης της Γ. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου (αρ. πρωτ. εισ..ε. ήµου Ρόδου 2/117701/ ). Α) Με την περιγραφόµενη στο θέµα απόφαση, έγινε δεκτή ως νόµω βάσιµη η από ειδική διοικητική προσφυγή των Σ. Σαή και Μ. Χατζή και ακυρώθηκε η υπ αρ. 391/ (Α..Α Β41ΚΩ1Ρ-8Υ ) κανονιστική απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Η υπ αρ. 391/ απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου, αφορά την έκδοση Κανονιστικής Απόφασης του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε την οποία ως µέτρο κυκλοφοριακής ρύθµισης δεν επιτρέπεται η περαιτέρω έκδοση βεβαιώσεων συνολικού µήκους διαδροµής, που θα χρησιµοποιηθούν για τη χορήγηση επί πλέον των δύο (2) υφιστάµενων ίδιων των προσφευγόντων αδειών κυκλοφορίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων ανοικτού τύπου OPEN BUS στη πόλη της Ρόδου, για λόγους δηµόσιου συµφέροντος, δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, καθώς µε τη κυκλοφορία άνω των δύο ήδη κυκλοφορούντων από τους ίδιους τους προσφεύγοντες ιδιώτες µάλιστα, οχηµάτων του παραπάνω τύπου στη πόλη της Ρόδου θα προκληθεί όξυνση στο κυκλοφοριακό πρόβληµα της πόλης, όπως στην απόφαση τεκµηριώνεται µε τεχνική-έκθεση µελέτη της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (άρθρο 82 ν. 3463/2006). Η υπ αρ /4665/ απόφαση της Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου, έχει ως αιτιολογία απόρριψης ότι το ηµοτικό Συµβούλιο Ρόδου προέβη στη λήψη της ως άνω απόφασης υπάγοντας, µη νοµίµως, την χορήγηση βεβαίωσης συνολικού µήκους διαδροµής, η οποία είναι απαραίτητη για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας λεωφορείων ανοιχτού τύπου (Open Bus), σε ζήτηµα που εµπίπτει στις κανονιστικές διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 1 του ν. 3463/2006. Κατά τη προσβαλλόµενη το ηµοτικό Συµβούλιο δεν δύναται να προβεί στη λήψη απόφασης µε την οποία ρυθµίζεται η απαγόρευση χορήγησης βεβαιώσεων συνολικού µήκους διαδροµής, η οποία αποτελεί προϋπόθεση, µεταξύ άλλων, για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ειδικού τουριστικού λεωφορείου ανοικτού τύπου Open Bus διότι η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία λεωφορείου ανοικτού τύπου Open Bus χορηγείται µε απόφαση του προϊσταµένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.), εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση της ειδικής διαδροµής, η οποία εκδίδεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Τουριστικών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών, εφόσον επίσης προηγουµένως, µεταξύ άλλων, υποβληθεί βεβαίωση του οικείου ΟΤΑ για τη προτεινόµενη ειδική διαδροµή και τον καθορισµό της αφετηρίας και των στάσεων (άρθρο 3 Κ.Υ.Α. 2218/08 Υπουργών Τουριστικής Ανάπτυξης-Μεταφορών και Επικοινωνιών ΦΕΚ 2267/Β/ ). Β) Γνωµοδοτούµε και εισηγούµαστε, όπως σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1. ιγ και παρ. 2 του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την προσβολή προς ακύρωση της υπ αρ /4665/ απόφασης της Γ. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου µε την άσκηση α) προσφυγής των 5

6 άρθρων 238 του Ν. 3852/2010 και 151 του Ν. 3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ν. ωδεκανήσου του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 και β) αίτησης ακύρωσης του άρθρου 45 του Π.. 18/1989 ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας ή και κάθε άλλου αρµόδιου δικαστηρίου, ορίζοντας τον υπογράφοντα νοµικό σύµβουλο µε σχέση έµµισθης εντολής, ως πληρεξούσιο δικηγόρο. Βασικός λόγος άσκησης των παραπάνω ενδίκων µέσων είναι αφενός µεν ότι αντιθέτως οι διατάξεις του άρθρου 79, κατά συνδυασµό και µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1γ δ.2 και 4, του Ν. 3463/2006, χορηγούν κυρίαρχα και αποκλειστικά στους ήµους την αρµοδιότητα λήψης µέτρων κυκλοφοριακής ρύθµισης, χωρίς περιορισµό από επί µέρους αρµοδιότητες άλλων οργάνων, αφετέρου δε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 παρ. 1 του Συντάγµατος, είναι αντισυνταγµατική και ανίσχυρη κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά αναιρώντας την παραπάνω σχετική µε τη διοίκηση τοπικών υποθέσεων αρµοδιότητα των Ο.Τ.Α.» (Ακολουθεί υπογραφή του προϊσταµένου Νοµικής Υπηρεσίας κ. Παπαγεωργίου Θεοδ.) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δίνει το λόγο στον προϊστάµενο της Νοµικής Υπηρεσίας και Νοµικό Σύµβουλο κ. Παπαγεωργίου Θεοδ., ο οποίος επαναλαµβάνει τα βασικά σηµεία της ανωτέρω γραπτής του γνωµοδότησης, απαντώντας, επιπροσθέτως, και σε επιµέρους διευκρινιστικές ερωτήσεις των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής. Ο κ. Στάγκας Στέργος στη συνέχεια ρωτά τον Νοµικό Σύµβουλο κ. Παπαγεωργίου Θεοδ. εάν η, εν λόγω, άσκηση των ενδίκων µέσων, σταµατάει τη διαδικασία και εάν παραµένουν, εν ισχύ, οι δύο άδειες. Ο Νοµικός Σύµβουλος κ. Παπαγεωργίου Θεοδ., απαντώντας αναφέρει ότι παραµένουν οι δύο σχετικές άδειες και για να εκδοθούν οι επόµενες πρέπει το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Ρόδου, να εκδώσει ατοµικές διοικητικές πράξεις βατότητας των διαδροµών, γεγονός που θα επισύρει την άσκηση πίεσης για να περάσει από το ηµοτικό Συµβούλιο ατοµική διοικητική πράξη για τον συγκεκριµένο επιχειρηµατία ή άλλους, αφού κατά την άποψη της Γενικής Γραµµατέως, επισηµαίνει, µπορεί να δοθεί απεριόριστος αριθµός αδειών. Συµπληρώνοντας, ενηµερώνει, ότι έχει ήδη κοινοποιηθεί η έγγραφη άποψη του Υπουργείου σύµφωνα µε την οποία «η σχετική διαδικασία είναι δεσµία», που σηµαίνει είναι υποχρεωτική και άρα το Υπουργείο θα εκδίδει τέτοιες αδειοδοτήσεις, ισάριθµες των αιτήσεων που θα κατατεθούν, εξέλιξη που την θεωρεί παράλογη. Επανερχόµενος στο ανωτέρω ερώτηµα, αναφέρει, ότι θα επιδιωχθεί εκτός των άλλων να χορηγηθεί και αναστολή από το Τµήµα Αναστολών του Συµβουλίου Επικρατείας, ώστε να µπορεί να απαντηθεί, νοµικά, στον ιδιώτη ότι δεν µπορεί να εξεταστεί το σχετικό αίτηµά του για νέες αδειοδοτήσεις, ελπίζοντας, επιπροσθέτως, ότι θα υπάρξει δικαίωση από την Ειδική Επιτροπή Ν. ωδεκανήσου του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006. Το λόγο λαµβάνει εκ νέου ο κ. Στάγκας Στέργος, ο οποίος αναφέρει ότι ο ίδιος ο ήµαρχος σε σχετική εισήγησή του είπε ότι θα παρέµεναν οι δύο αυτές άδειες και µόνον, µονοπωλιακά και καµία παραπάνω. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διακόπτει τον κ. Στάγκα Στέργο και τον διορθώνει, λέγοντας ότι ποτέ ο ήµαρχος Ρόδου δεν είπε ότι οι δύο αυτές άδειες αποτελούν µονοπώλιο. 6

7 Απαντά ο κ. Στάγκας Στέργος, λέγοντας ότι εννοείται. Εάν οι άδειες είναι µόνον δύο αυτό αποτελεί µονοπώλιο, τονίζει. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής επισηµαίνει, σ αυτό το σηµείο, ότι ο ήµαρχος Ρόδου είπε ότι γίνεται καθορισµός συγκεκριµένων αδειών και όχι ότι αποτελούν µονοπώλιο οι δύο αυτές άδειες. Ο κ. Στάγκας Στέργος, στη συνέχεια ρωτά και πάλι, εάν µετά τη λήψη των ανωτέρω µέτρων θα σταµατήσει η διαδικασία ή θα συνεχίσει µε αποτέλεσµα να χορηγηθούν νέες άδειες λεωφορείων. Ο Νοµικός Σύµβουλος κ. Παπαγεωργίου Θεοδ., διευκρινίζει, ότι γίνεται προσπάθεια να ισχυροποιηθεί η κανονιστική διάταξη που έχει ακυρώσει µε απόφασή της η Γενική Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου. Εάν δικαιωθεί ο ήµος στην Επιτροπή του άρθρου 152, τότε θα ισχύει η κανονιστική διάταξη, εάν δεν δικαιωθεί σε συνέχεια της αίτησης ακύρωσης που θα ασκηθεί στο Συµβούλιο της Επικρατείας, θα κατατεθεί, επιπροσθέτως, και αίτηση αναστολής για να σταµατήσει, προσωρινά, η χορήγηση νέων αδειοδοτήσεων διαδροµών. Εάν, παρεµπιπτόντως, δεν ευοδωθεί ούτε αυτή η ενέργεια θα ανευρεθούν άλλοι τρόποι, συν τω χρόνω, για να σταµατήσει η υπόθεση, αναφέρει. Ενηµερώνει, επίσης, καταλήγοντας ότι ήδη υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον και στις υπόλοιπες ηµοτικές Ενότητες για τη χορήγηση τέτοιου είδους αδειών, γεγονός που επιβάλλει να εξοπλιστεί ο ήµος µε αντίστοιχες δυνατότητες για τον περιορισµό τους, λόγω των προβληµάτων που θα δηµιουργηθούν σε αντίθετη περίπτωση. Αµέσως µετά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, λαµβάνοντας υπ όψιν, αυτούσια, τη γνωµοδότηση του προϊσταµένου Νοµικής Υπηρεσίας ήµου Ρόδου, κ. Παπαγεωργίου Θεοδώρου, µε αρ. πρωτ. 2/ , µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµ., Σαββή Εµµανουήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, Τσακίρη Τσαµπίκου, {σύνολο θετικών ψήφων έξι (6)}, ενώ τα µέλη της µειοψηφίας κ.κ.: Ταρασλιάς Κων/νος (Αντιπρόεδρος), Μαχραµάς Μιχαήλ, Ζαννετίδης Φιλήµονας, Στάγκας Στέργος δήλωσαν «παρόντες», Α) εγκρίνει την προσβολή προς ακύρωση της υπ αριθµ /4665/ απόφασης της Γ. Γραµµατέως της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αιγαίου µε την άσκηση i) προσφυγής των άρθρων 238 του Ν. 3852/2010 και 151 του Ν. 3463/2006 ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής Ν. ωδεκανήσου του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 και ii) αίτησης ακύρωσης του άρθρου 45 του Π.. 18/1989 ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας ή και κάθε άλλου αρµόδιου δικαστηρίου 7

8 και Β) ορίζει, τον υπογράφοντα την ανωτέρω γνωµοδότηση, Νοµικό Σύµβουλο µε σχέση έµµισθης εντολής, προϊστάµενο της Νοµικής Υπηρεσίας και Νοµικό Σύµβουλο του ήµου Ρόδου, κ. Θεόδωρο Παπαγεωργίου, ως πληρεξούσιο δικηγόρο. ΘΕΜΑ (2 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 326/2012(Α..Α:Β428Ω1Ρ-ΥΑΩ) Λήψη απόφασης περί της αποδοχής της πρόσκλησης της.ο.υ. Ρόδου για περαίωση που αφορά τη ηµοτική Επιχείρηση Καθαριότητας του πρώην ήµου Ροδίων (.Ε.Κ.Ρ.) και της σχετικής έγκρισης διάθεσης πίστωσης. (Εισήγηση /νσης Οικονοµικών αρ. πρωτ. 2/ ) O Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών µε αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι : «ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ΟΥ και επίδοση εκκαθαριστικού για τακτικό φορολογικό έλεγχο της ΕΚΡ. Επιδόθηκε στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Τσουκαλά Ν. σαν εκκαθαριστή, πρόσκληση για τακτικό φορολογικό έλεγχο και εκδόθηκε από τη ΟΥ εντολή ελέγχου για την ηµοτική Επιχείρηση Καθαριότητας ήµου Ροδίων ( ΕΚΡ). Η διενέργεια ελέγχου και η επίλυση των φορολογικών διαφορών αφορά τις ανέλεγκτες χρήσεις από 2001 έως Η µη ανταπόκριση µας στην πρόσκληση της ΟΥ και την πληρωµή του ποσού ,58 για την περαίωση, θα έχει ως συνέπεια την διενέργεια ενδελεχούς ελέγχου που κατά κοινή οµολογία, τα αποτελέσµατά του είναι πάντα µεγαλύτερα του ποσού της περαίωσης. Το ποσό των ,58 µπορεί να πληρωθεί είτε µε εφάπαξ καταβολή τυγχάνοντας έκπτωσης ποσού 2.421,81, οπότε καταβάλλοντας τελικά ,81 ή µε προκαταβολή 6.054,52 και 24 ισόποσες δόσεις των 1.009,09. Επειδή µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Παρακαλούµε για την αποδοχή της πρόσκλησης της ΟΥ για περαίωση και την έγκριση της πληρωµής του ποσού των ,58 µε προκαταβολή 6.054,52 και 24 ισόποσες δόσεις των 1.009,09, και ταυτόχρονα να εγκρίνετε τη δυνατότητα όπως η οικονοµική υπηρεσία να µπορεί να εξοφλήσει και εφάπαξ το υπόλοιπο πέρα της προκαταβολής ανάλογα µε την ταµειακή ρευστότητα του ήµου.» 8

9 (Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Τσουκαλά Νικολάου και του προϊσταµένου /νσης Οικονοµικών κ. Παϊτάκη Εµµ.) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ενηµερώνοντας το Σώµα για την σχετική πρόσκληση της.ο.υ. Ρόδου, περί της περαιώσεως και της επίλυσης φορολογικών διαφορών που αφορούν την πρώην ηµοτική Επιχείρηση Καθαριότητας του ήµου Ροδίων (.Ε.Κ.Ρ.), για την περίοδο Η πρόσκληση αφορά, εξηγεί, την επίδοση της περαίωσης η οποία προτείνεται από την.ο.υ. για να κλείσει φορολογικά και όχι, τονίζει, διαχειριστικά η προαναφερθείσα δεκαετία. Έχει ήδη υπολογιστεί ένα ποσό ύψους ,58 ευρώ, συνεχίζει, για το οποίο µε την αποδοχή της διαδικασίας της περαίωσης θα δοθεί το 20% προκαταβολικά, ενώ για υπόλοιπο γίνεται πρόταση να καταβληθεί είτε µε εφάπαξ καταβολή είτε σε 24 ισόποσες δόσεις, εξηγώντας ότι είναι στην ευχέρεια του ήµου να επιλέξει τον τρόπο αποπληρωµής του. Σε συνεργασία µε τον προϊστάµενο της /νσης Οικονοµικών, αναφέρει, προτάθηκε να προωθηθεί στην Οικονοµική Επιτροπή για έγκριση της σχετικής διάθεσης πίστωσης αφενός, αλλά και της διαδικασίας αυτής καθ αυτής αφετέρου, για να κλείσει και φορολογικά αυτή η εκκρεµότητα, βάσει του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. Για το νησί της Ρόδου, ενηµερώνει, έχει ήδη καλέσει η.ο.υ. Ρόδου, την.ε.υ.α. Πεταλούδων, την.ε.κ.ρ κλπ. για να πάνε είτε σε τακτικό έλεγχο είτε σε περαίωση. Θα πρέπει να αποφασιστεί, συµπληρώνει, εάν θα γίνει αποδοχή αυτής της περαίωσης ή αν θα πρέπει να ζητηθεί από τη.ο.υ. να προβεί σε τακτικό φορολογικό έλεγχο των βιβλίων της πρώην.ε.κ.ρ.. Επαναλαµβάνει, για να αποτραπούν τυχόν παρανοήσεις, ο έλεγχος αυτός δεν είναι διαχειριστικός αλλά καθαρά φορολογικός. Στην περίπτωση του τακτικού φορολογικού ελέγχου υπάρχει η αρνητική εξέλιξη υπηρεσιακοί παράγοντες να αναλώσουν υπέρογκο χρόνο και κόπο µέχρι της ευόδωσής του, συµπληρώνει, ενώ η οικονοµική προσδοκία της αρµόδιας.ο.υ. είναι τουλάχιστον εφάµιλλη αυτής που αφορά την περαίωση. Στη συνέχεια ο λόγος δίδεται στον Αντιπρόεδρο, κ. Ταρασλιά Κω/νο, ο οποίος ρωτά από πού προκύπτει ότι µετά από έλεγχο το ποσό που θα πληρώσει ο ήµος σήµερα, αφού έχει εκκαθαριστεί η Επιχείρηση θα είναι µεγαλύτερο των ,00 ευρώ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέρει απαντώντας ότι αυτό δεν προκύπτει από πουθενά, και εξηγεί ότι το θέµα των σχετικών ποσών το έθεσε µε έµφαση και προφορικώς ο ίδιος σε υπηρεσιακούς παράγοντες της.ο.υ., αφού δεν είναι δυνατόν, τονίζει, να υφίσταται ο ήµος όλες αυτές τις µειώσεις στα έσοδά του και από την άλλη να έρχεται επιτακτικά µε το θέµα των ,00 ευρώ για να κλείσει φορολογικά µια Επιχείρηση, η οποία εκκαθαρίστηκε. Αυτό που προκύπτει, επισηµαίνει, από έµµεσες και ανεπίσηµες απόψεις υπηρεσιακών παραγόντων και ελεγκτών της.ο.υ., είναι ότι υπάρχει ο ενδεχόµενος κίνδυνος µε τον τακτικό φορολογικό έλεγχο να προκύψει ακόµα µεγαλύτερη οικονοµική υποχρέωση, γεγονός αδιαµφισβήτητο το οποίο αφορά όλες τις επιχειρήσεις, σε θέµατα περαιώσεων, αυτοπεραιώσεων κλπ.. Στη συνέχεια το λόγο ζητά και παίρνει οκ. Στάγκας Στέργος, ο οποίος αναφέρει θυµίζοντας ότι είναι µέλος της Επιτροπής για την απογραφή από την οποία δεν 9

10 πέρασε ποτέ θέµα εκκρεµοτήτων που αφορά το overdraft της τράπεζας και τα 3 εκ. ευρώ της ίδιας υπόθεσης. Επειδή, συνεχίζει, υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάµεσα στο οικονοµικό έτος του 2011 και του 2012, στοιχεία που θα αναφερθούν και σε θέµα που έπεται στην ηµερήσια διάταξη, για τον απολογισµό του εννιαµήνου, αλλά και επειδή από τακτικό έλεγχο που έγινε στον πρώην ήµο Ιαλυσού πληρώθηκε ποσό γύρω στις 8.000,00 ευρώ µε 600,00 ευρώ τόκους, αντί ,00 ευρώ που αντιστοιχούσε στην περαίωση για την επταετία, ενώ φαίνεται και στις διαθέσεις πιστώσεων, συµπληρώνει, στη σχετική εισήγηση χρεολύσια της.ε.υ.α ,00 ευρώ, αλλά έχει εγγραφή µε τόκους δανείων της.ε.κ.ρ. α εξαµήνου του 2012, ποσού ,00 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, γι αυτούς τους λόγους, τονίζει καταλήγοντας, θα πρέπει να γίνει ο κανονικός έλεγχος από τη.ο.υ., σ αυτή τη ηµοτική Επιχείρηση για να διαπιστωθεί εάν ήταν σωστό αυτή να πάρει χρήµατα από τους άλλους πρώην ήµους και από το πρώην ήµο Ιαλυσού, χωρίς να έχει προσφέρει κάποια υπηρεσία, και ειδικότερα για το τετράµηνο Νοεµβρίου- εκεµβρίου του 2010 και Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του Ο κ. Μαχραµάς Μιχαήλ, λαµβάνοντας το λόγο αναφέρει ότι δεν συµφωνεί ότι ο τακτικός φορολογικός έλεγχος δεν µπορεί να επεκταθεί και σε διαχειριστικό, διότι η Εφορία έχει όλες τις αρµοδιότητες και µπορεί να παραπέµψει θέµα, εάν κριθεί σκόπιµο, είτε στο Σ..Ο.Ε. ή σε άλλη Αρχή. Στη συνέχεια ο Κορωναίος Ιωάννης, ρωτά εάν τελικώς επιλεγεί η διαδικασία του τακτικού ελέγχου και η Εφορία βρει στοιχεία και εάν γι αυτό υπάρχει ευθύνη των προηγούµενων διοικήσεων, τότε ποιος θα πληρώσει τα, τυχόν, πρόστιµα. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής απαντώντας, επισηµαίνει, ότι τότε αυτό θα είναι θέµα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αν και δεν υπάρχει τέτοια πιθανότητα, συµπληρώνει, αφού ο έλεγχος είναι κατά βάση φορολογικός. Ο κ. Καµπουρόπουλος Εµµ., αναφέρει, σ αυτό το σηµείο, βάσει και της επιχειρηµατικής του εµπειρίας ότι στους τακτικούς ελέγχους µπορεί να βρεθεί το οτιδήποτε ακόµα και διαδικαστικές λεπτοµέρειες, αλλά κατά τη γνώµη του, η περίπτωση που συζητείται, δεν αφορά καταλογισµό ή διαχειριστικό έλεγχο, προσθέτοντας, ότι κακώς ανέφερε ο κ. Στάγκας Στέργος, ότι η Επιχείρηση δεν προσέφερε υπηρεσίες στον πρώην ήµο Ιαλυσού, τονίζοντας ότι προσφέρονταν, παραδείγµατος χάριν, υπηρεσίες καθαριότητας στην περιοχή «Μήδεια». Ο κ. Ζαννετίδης Φιλήµων, λαµβάνοντας το λόγο, ρωτά εάν έχουν παραγραφεί κάποιες από αυτές τις απαιτήσεις της Εφορίας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής απαντά αρνητικά στο ερώτηµα που τέθηκε και προτείνει σ αυτό το σηµείο να παραπεµφθεί το, εν λόγω θέµα, στο ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Ρόδου, χωρίς θετική ή αρνητική εισήγηση, αφού έχει την άποψη ότι χρήζει απόφασης του ανώτατου συλλογικού οργάνου, όχι τόσο για το ποσόν των ,58 ευρώ, αλλά για την πολιτική διάσταση που έχει αυτό καθ αυτό και για το εάν θα γίνει αποδεκτή ή περαίωση ή ο τακτικός φορολογικός έλεγχος. Αµέσως µετά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, 10

11 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και παραπέµπει το θέµα στο ηµοτικό Συµβούλιο λόγω της σοβαρότητας του (άρθρο 72, παρ. 3 του Ν. 3852/2010), το οποίο καλείται να εγκρίνει: Α) την αποδοχή ή την απόρριψη της σχετικής πρόσκλησης της.ο.υ. Ρόδου για την περαίωση των φορολογικών διαφορών της πρώην.ε.κ.ρ. του πρώην ήµου Ροδίων, για τις χρήσεις των οικονοµικών ετών , µε την επισήµανση ότι η απόρριψή της επισύρει, αλυσιδωτά, τη διενέργεια πλήρους & ενδελεχούς φορολογικού ελέγχου, για την προαναφερθείσα περίοδο. Β) την έγκριση της σχετικής διάθεσης πίστωσης ποσού ,58 ευρώ, καθώς και του τρόπου καταβολής της, σύµφωνα µε την ανωτέρω υπηρεσιακή εισήγηση της καθ ύλην αρµόδιας /νσης Οικονοµικών µε αρ. πρωτ. 2/ , εάν τελικώς επιλεγεί η αποδοχή της πρόσκλησης για την περαίωση. ΘΕΜΑ (3 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 327/2012 (Α..Α: Β432Ω1Ρ-0ΟΗ) Λήψη απόφασης περί της υποβολής µηνυτήριας αναφοράς για θέµα που αφορά το κτίριο του παλαιού Νοσοκοµείου Ρόδου και άσκησης αιτήσεως ανατροπής της κατάσχεσης του ακινήτου «Ιαλύσιον». (Γνωµοδότηση Νοµικού Συµβούλου κ. Στάγκα Εµµ. αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Στάγκα Εµµανουήλ µε αρ. πρωτ. 2/ , στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι : «ΘΕΜΑ: Γνωµοδότηση : 1. µηνυτήριας αναφοράς για ακίνητο παλαιού Νοσοκοµείου Ρόδου 2. αίτησης ανατροπής κατάσχεσης ακινήτου «ΙΑΛΥΣΙΟΝ» 1. Από το Τµήµα Κοινωνικής Πρόνοιας της /νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας του ήµου ενηµερωθήκαµε για την επείγουσα ανάγκη λήψης µέτρων για την προστασία της υπηρεσίας από την ολοένα και επιδεινούµενη κατάσταση που επικρατεί στους χώρους του παλαιού Νοσοκοµείου Ρόδου, σε κτίριο του οποίου στεγάζεται. Επειδή, παρά τις έγγραφες ειδοποιήσει της υπηρεσίας, καµία πρόνοια δεν ελήφθη, πρόσφατα δε γεγονότα πυρκαγιών κλπ. καθιστούν επιτακτική την ανάγκη άµεσης ενέργειας, επιβάλλεται η άµεση υποβολή µηνυτήριας αναφοράς στον κ. Εισαγγελέα Πληµ/κών Ρόδου, µε το εξής περιεχόµενο : 11

12 «Με την µε αριθµό Υ8γ/ΓΠ/14363/ Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παραχωρήθηκε κατά χρήση στον πρώην ήµο Ροδίων (καθολικό διάδοχο του οποίου αποτελεί ο ήµος Ρόδου κατ άρθρ. 283 Ν. 3852/2010) το ακίνητο του παλαιού νοσοκοµείου Ρόδου που βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου και στέγαζε το πρώην Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου και περικλείεται από τις οδούς Ερ. Σταυρού, Παπαλουκά και Ι. Μεταξά. Στο κτίσµα επί της οδού Ερυθρού Σταυρού αριθµός 12Α ο ήµος ανακαίνισε µέρος του και εγκατέστησε τις υπηρεσίες της ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (Τµήµα Κοινωνικής Πρόνοιας κλπ). Επειδή τµήµατα των κτιριακών αυτών εγκαταστάσεων έχουν καταληφθεί από άστεγους και άτοµα εξαρτηµένα που έχουν µετατρέψει τους χώρους αυτούς σε στέκι και καταφύγιό τους, από την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα των οποίων έχει έως σήµερα : αφενός µεν προκληθεί αρκετές φορές πυρκαγιά που απείλησε ακόµα και ανθρώπινες ζωές και επενέβη η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και καθηµερινά κίνδυνος πρόκλησης νέων, αφετέρου δε δηµιουργηθεί κίνδυνος της δηµόσιας υγείας από απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής και υπολείµµατα χρήσεων ουσιών, τέλος δε διαταραχθεί σχεδόν σε καθηµερινή βάση η λειτουργία των υπηρεσιών µας. Επειδή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται οι προαναφερόµενες πράξεις φανερώνουν ιδιαίτερη επικινδυνότητα. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και µε ρητή επιφύλαξη κάθε νοµίµου δικαιώµατός µας ΖΗΤΑΜΕ Να κινήσετε την ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου προκειµένου να ανευρεθούν οι δράστες, να τιµωρηθούν και να αποκατασταθεί η τάξη και η νοµιµότητα στον χώρο, που σε λίγο δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση κανενός» και η εξουσιοδότηση του υπογράφοντος για την υποβολή της. 2. Από την ΕΕ µε την επωνυµία «ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», διάδοχο της «ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» επεβλήθη στο ακίνητο που βρίσκεται στην παραλία Ιαλυσού (γνωστό ως ακίνητο «ΑΡΑΠΟΥ Η») µε κτηµατολογική Μερίδα 163 γαιών οικοδοµών Ιξιάς, αναγκαστική κατάσχεση µε την υπαριθµ. 1984/2010 Έκθεση του ικ. Επιµελητή Πρωτ. Ρόδου Γεω. ουρδουνά και την υπαριθµ. 1985/2011 περίληψη του ίδιου. Επειδή η απαίτηση της εταιρείας είναι τακτοποιηµένη και από της κατασχέσεως µέχρι σήµερα δεν ακολούθησε ούτε ποτέ έλαβε χώρα πλειστηριασµός, πρέπει σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 1019 Κ.Πολ.., να ασκηθεί αίτηση ανατροπής της κατάσχεσης στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, που επείγει για την καθαρότητα του ακινήτου, απαραίτητη για την επικείµενη αξιοποίησή του. 12

13 Παρακαλούµε για την κατά νόµον απαιτούµενη απόφασή σας, στην οποία να αναγράφεται ρητά ότι ελήφθη υψ όψιν η γνωµοδότηση του νοµικού συµβούλου (αρθρ εδ. ιγ και 2 Ν. 3852/2010) και ότι εγκρίνονται οι µέχρι σήµερα ενέργειές του.» (Ακολουθεί υπογραφή του Νοµικού Συµβούλου κ. Στάγκα Εµµ.) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δίνει το λόγο στον Νοµικό Σύµβουλο κ. Στάγκα Εµµ., ο οποίος αναφέρεται και προφορικώς στα κύρια σηµεία της γνωµοδότησής του. Στη συνέχεια το λόγο ζητά και παίρνει ο κ. Στάγκας Στέργος, ο οποίος επισηµαίνει για την περίπτωση µε αύξοντα αριθµό 2 και επειδή έχει την υπόνοια ότι το συγκεκριµένο ακίνητο θα δοθεί προς αξιοποίηση, ότι όταν αγοράστηκε από την Κτηµατική Εταιρεία του ηµοσίου µε χρήµατα του πρώην ήµου Ιαλυσού, προβλέπονταν δυο όροι, ότι, δηλαδή, θα προοριζόταν ως Γραφείο Πληροφοριών - Τουρισµού και ως Σταθµός Πρώτων Βοηθειών. Το Γραφείο Πληροφοριών Τουρισµού, ολοκληρώθηκε και λειτουργούσε, συνεχίζει, ενώ το δεύτερο δεν υπήρχε η υποδοµή ώστε να υλοποιηθεί. Το αναφέρει, τονίζει, επειδή δεν έχει ληφθεί µέχρι σήµερα υπ όψιν, θεωρώντας τους ανωτέρω όρους ως «βάρος», µε την νοµική άποψη του όρου. Ο Νοµικός Σύµβουλος κ. Στάγκας Εµµ. παρεµβαίνει λέγοντας ότι νοµικά δεν τίθεται εκτός συναλλαγής. Το συγκεκριµένο ακίνητο αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο, επί του οποίου ο καθένας µπορεί να επιληφθεί και δεν πάσχει από αυτό το θέµα η κατάσχεση, τονίζει. Ο κ. Στάγκας Στέργος επανέρχεται εκ νέου λέγοντας ότι ο λόγος που δόθηκε το συγκεκριµένο κτίριο σε χαµηλή τιµή σε σχέση µε την πραγµατική του αξία, ήταν ότι αναλήφθηκε η ευθύνη για τη λειτουργία του Γραφείου Πληροφοριών Τουρισµού, το οποίο υλοποιήθηκε και του Σταθµού Πρώτων Βοηθειών, για τον οποίο φτιάχτηκε το κτιριακό εκείνο κοµµάτι, αλλά δεν λειτούργησε γιατί δεν υπήρχε η υποδοµή. Ο κ. Στάγκας Εµµ. τονίζει λέγοντας ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να περιληφθούν τέτοιου είδους θέµατα στο δικόγραφο. Αµέσως µετά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, λαµβάνοντας υπ όψιν, αυτούσια, τη γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου κ. Στάγκα Εµµ. µε αριθµ. πρωτ. 2/ (αρθρ εδ. ιγ και 2 Ν. 3852/2010), εγκρίνοντας, επιπροσθέτως, τις µέχρι σήµερα ενέργειές του, Α) εγκρίνει την άµεση υποβολή µηνυτήριας αναφοράς στον Εισαγγελέα Πληµ/κών Ρόδου, από τον Νοµικό Σύµβουλο του ήµου Ρόδου κ. Στάγκα Εµµ., ο οποίος εξουσιοδοτείται για την υποβολή της, µε το εξής περιεχόµενο: 13

14 «Με την µε αριθµό Υ8γ/ΓΠ/14363/ Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παραχωρήθηκε κατά χρήση στον πρώην ήµο Ροδίων (καθολικό διάδοχο του οποίου αποτελεί ο ήµος Ρόδου κατ άρθρ. 283 Ν. 3852/2010) το ακίνητο του παλαιού νοσοκοµείου Ρόδου που βρίσκεται στην πόλη της Ρόδου και στέγαζε το πρώην Γενικό Νοσοκοµείο Ρόδου και περικλείεται από τις οδούς Ερ. Σταυρού, Παπαλουκά και Ι. Μεταξά. Στο κτίσµα επί της οδού Ερυθρού Σταυρού αριθµός 12Α ο ήµος ανακαίνισε µέρος του και εγκατέστησε τις υπηρεσίες της ιεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (Τµήµα Κοινωνικής Πρόνοιας κλπ). Επειδή τµήµατα των κτιριακών αυτών εγκαταστάσεων έχουν καταληφθεί από άστεγους και άτοµα εξαρτηµένα που έχουν µετατρέψει τους χώρους αυτούς σε στέκι και καταφύγιό τους, από την ανεξέλεγκτη δραστηριότητα των οποίων έχει έως σήµερα: αφενός µεν προκληθεί αρκετές φορές πυρκαγιά που απείλησε ακόµα και ανθρώπινες ζωές και επενέβη η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και καθηµερινά κίνδυνος πρόκλησης νέων, αφετέρου δε δηµιουργηθεί κίνδυνος της δηµόσιας υγείας από απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής και υπολείµµατα χρήσεων ουσιών, τέλος δε διαταραχθεί σχεδόν σε καθηµερινή βάση η λειτουργία των υπηρεσιών µας. Επειδή οι συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνονται οι προαναφερόµενες πράξεις φανερώνουν ιδιαίτερη επικινδυνότητα. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και µε ρητή επιφύλαξη κάθε νοµίµου δικαιώµατός µας ΖΗΤΑΜΕ Να κινήσετε την ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου προκειµένου να ανευρεθούν οι δράστες, να τιµωρηθούν και να αποκατασταθεί η τάξη και η νοµιµότητα στον χώρο, που σε λίγο δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση κανενός» Β) εγκρίνει την άσκηση αίτησης ανατροπής της κατάσχεσης, στο Ειρηνοδικείο Ρόδου, που επεβλήθη από την Ε.Ε. µε την επωνυµία «ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑ ΑΝΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», διάδοχο της «ΚΑΜΠΑΣΤΑΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», στο ακίνητο που βρίσκεται στην παραλία Ιαλυσού (γνωστό ως ακίνητο «ΑΡΑΠΟΥ Η») µε κτηµατολογική Μερίδα 163 γαιών οικοδοµών Ιξιάς, αναγκαστική κατάσχεση µε την υπ αριθµ. 1984/2010 Έκθεση του ικ. Επιµελητή Πρωτ. Ρόδου Γεω. ουρδουνά και την υπ αριθµ. 1985/2011 περίληψη του ίδιου, που επείγει για την καθαρότητα του ακινήτου, απαραίτητη για την επικείµενη αξιοποίησή του. ΘΕΜΑ (4 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 328/2012(Α..Α: Β43ΦΩ1Ρ- ΛΝ) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Πρόχειρου ιαγωνισµού του έργου «Κατασκευή Αντλιοστασίου Ακαθάρτων στο.. Λάρδου», προϋπολογισµού ,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.. 14

15 (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών αρ. πρωτ. 2/ ) (Πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών µε αρ. πρωτ. 2/ καθώς και το πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης µε αρ. πρωτ. 2/ , ως κατωτέρω : «ΘΕΜΑ: Υποβολή θέµατος. Σας διαβιβάζουµε το υπ. αρ. 2/ / Πρακτικό ιενέργειας ηµόσιας Κλήρωσης της /νσης Τεχνικών Έργων και Υποδοµών και παρακαλούµε για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού του έργου, σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της κλήρωσης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ.. ΛΑΡ ΟΥ, προϋπ: ,00 µε ΦΠΑ» (Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων όµησης & Πληροφορικής κ. Σαββή Εµµ. και του προϊσταµένου της /νσης Τεχνικών Έργων και Υποδοµών κ. Κολιάδη Θεοδ.)» «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ Στην Ρόδο στα γραφεία της ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών, σήµερα Πέµπτη 18 του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2012 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε η αρµόδια για τη δηµόσια κλήρωση επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αρ. ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/ (ΦΕΚ 2540/Β / ) Απόφασης του Υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. β) Την αρ. ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/ (ΦΕΚ 2540/Β / ) Απόφασης του Υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. γ) Την υπ. αρ. 2/ / προηγούµενη ανακοίνωση περί της διενέργειας της κλήρωσης, διενέργησε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις για την συµµετοχή τους στα συλλογικά όργανα, τα οποία διενεργούν τους διαγωνισµούς ή εισηγούνται την ανάθεση. Από τη δηµόσια κλήρωση προέκυψε : ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ.. ΛΑΡ ΟΥ», προϋπ: ,00 µε ΦΠΑ. Τακτικά Μέλη 1) Αργυρόπουλος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός (Πρόεδρος ) 2) Καπετάντσης Χαράλαµπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 15

16 3) Περράκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. Αναπληρωµατικά µέλη 1) Φωτίου Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός 2) Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 3) ιακολιός Βασίλης, Μηχανολόγος Μηχανικός Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 1) Κολιάδης Θεοδόσης, Πολιτικός Μηχανικός, /ντης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 2) Πατατούκου Μαριλένα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., υπάλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 3) Πλιώτας Φιλήµων, Εργοδηγός, υπάλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών.» Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δίνει το λόγο στον καθ ύλην αρµόδιο Αντιδήµαρχο κ. Σαββή Εµµανουήλ, ο οποίος προτείνει τον κ. Αργυρόπουλο Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό, ως Πρόεδρο της ανωτέρω Επιτροπής, όπως αναγράφεται και στην ανωτέρω εισήγηση, πρόταση την οποία και αποδέχονται τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής. Στη συνέχεια και σε σχετική ερώτηση του κ. Στάγκα Στέργου, αναφορικά µε την αρµοδιότητα η οποία αποδίδεται στην.ε.υ.α., αναφέρει ότι οι «δοσοληψίες» µε τη.ε.υ.α. δεν έχουν περαιωθεί ακόµα, υπό την έννοια, ότι βεβαιώσεις των πρώην ήµων πριν την ανάληψη της υποχρέωσης θα έρθουν στον ήµο Ρόδου, ως απαίτηση. ηλαδή, εξηγεί, ότι η έννοια της ανταποδοτικότητας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµα. Το συγκεκριµένο αφορά, τονίζει, έργο µεγάλο που γίνεται από το ήµο Ρόδου και είναι συνεχιζόµενο. Στη συνέχεια ο λόγος δίνεται στον κ. Στάγκα Στέργο, ο οποίος αναφέρει ότι διαφωνεί πιστεύοντας ότι όλες πλέον οι υποχρεώσεις και όλες οι απαιτήσεις, ύδρευσης άρδευσης, αποχέτευσης, που αφορούν τους δύο φορείς, έχουν φύγει από το ήµο Ρόδου και θα πρέπει να αναληφθούν από τη.ε.υ.α., ειδικότερα, τονίζει, από την 1 η Ιουνίου 2011, θέµα που, όπως υπογραµµίζει αµέσως µετά και ο Πρόεδρος της Επιτροπής, αφορά πάγια και επαναλαµβανόµενη θέση του ιδίου. Αµέσως µετά, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµ., Σαββή Εµµανουήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, Τσακίρη Τσαµπίκου, {σύνολο θετικών ψήφων έξι (6)}, µε τις αρνητικές ψήφους των κ.κ.: Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Μαχραµά Μιχαήλ, Ζαννετίδη Φιλήµονα, Στάγκα Στέργου {σύνολο αρνητικών ψήφων τέσσερις (4)}, 16

17 λαµβάνοντας υπ όψιν την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών αρ. πρωτ. 2/ , καθώς και το πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης αρ. πρωτ. 2/ και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής ιενέργειας Πρόχειρου ιαγωνισµού του έργου ««Κατασκευή Αντλιοστασίου Ακαθάρτων στο.. Λάρδου»», προϋπολογισµού ,00 ευρώ µε Φ.Π.Α., ως κατωτέρω: Τακτικά Μέλη 1) Αργυρόπουλος Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός, (Πρόεδρος ) 2) Καπετάντσης Χαράλαµπος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε, (Τακτικό Μέλος) 3) Περράκης Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε, (Τακτικό Μέλος) Αναπληρωµατικά µέλη 1) Φωτίου Αναστάσιος, Πολιτικός Μηχανικός, (1 ο Αναπληρωµατικό Μέλος) 2) Νικολάκη Μιχαλίτσα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε, (2 ο Αναπληρωµατικό Μέλος) 3) ιακολιός Βασίλης, Μηχανολόγος Μηχανικός, (3 ο Αναπληρωµατικό Μέλος) Τα παραπάνω αναπληρωµατικά µέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισµού το οποιοδήποτε τακτικό µέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόµενος κατά σειρά ορισµού των τακτικών µελών. ΘΕΜΑ (5 ο προ ηµερησίας διατάξεως) : Απόφ. Αρ. 329/2012(Α..Α: Β43ΦΩ1Ρ-ΝΞΖ) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και διεξαγωγής ιαγωνισµών για την «Προµήθεια & εγκατάσταση αισθητήρων & παρακολούθησης πιλοτικής λειτουργίας» του έργου Πρόληψη και περιστολή θαλάσσιας ρύπανσης σε εµπορικούς και τουριστικούς λιµένες Prevention & Combating of Marine Pollution in Ports & Marinas». (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών αρ. πρωτ. 2/ ) (Πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών µε αρ. πρωτ. 2/ καθώς και το πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης µε αρ. πρωτ. 2/ , ως κατωτέρω : «ΘΕΜΑ: Υποβολή Πρακτικού ιενέργειας ηµόσιας Κλήρωσης. Σας διαβιβάζουµε το υπ.αρ. 2/123577/ Πρακτικό ιενέργειας ηµόσιας 17

18 Κλήρωσης της /νσης Τεχνικών Έργων και Υποδοµών και παρακαλούµε για την συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και διεξαγωγής διαγωνισµών για την Προµήθεια & εγκατάσταση Αισθητήρων & Παρακολούθηση Πιλοτικής Λειτουργίας του παρακάτω έργου, σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της κλήρωσης: ΕΡΓΟ: Πρόληψη και περιστολή θαλάσσιας ρύπανσης σε εµπορικούς και τουριστικούς λιµένες - Prevention & Combating of Marine Pollution in Ports & Marinas. (Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων, όµησης & Πληροφορικής κ. Σαββή Εµµανουήλ και του προϊσταµένου της /νσης Τεχνικών Έργων και Υποδοµών κ. Κολιάδη Θεοδ.)» «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προµήθεια & εγκατάσταση Αισθητήρων & Παρακολούθηση Πιλοτικής Λειτουργίας ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Πρόληψη και περιστολή θαλάσσιας ρύπανσης σε εµπορικούς και τουριστικούς λιµένες - Prevention & Combating of Marine Pollution in Ports & Marinas Στη Ρόδο και στα γραφεία της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών του ήµου Ρόδου στην οδό ιαγοριδών 1, την Παρασκευή 19/10/2012 και ώρα πρωινή διενεργήθηκε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων του ήµου, όπως ορίζει το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και της απόφασης του Υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21508/ (ΦΕΚ 2540/Β / ) για τον ορισµό της επιτροπής διενέργειας και διεξαγωγής, των προµηθειών του έργου Πρόληψη και περιστολή θαλάσσιας ρύπανσης σε εµπορικούς και τουριστικούς λιµένες - Prevention & Combating of Marine Pollution in Ports & Marinas. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της διενέργειας κλήρωσης, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στη διαύγεια µε το έγγραφο 2/122302/ Έτσι λοιπόν, το αποτέλεσµα της δηµόσιας κλήρωσης που διενεργήθηκε στην /νση Τεχνικών Έργων & Υποδοµών είναι το κάτωθι: Επιτροπή διενέργειας και διεξαγωγής για την Προµήθεια & εγκατάσταση Αισθητήρων & Παρακολούθηση Πιλοτικής Λειτουργίας του έργου "Πρόληψη και περιστολή θαλάσσιας ρύπανσης σε εµπορικούς και τουριστικούς λιµένες - Prevention & Combating of Marine Pollution in Ports & Marinas : Τακτικά Μέλη 1. ιακολιός Βασίλειος, ΠΕ Μηχανικών 2. Βασιλώττος Κωνσταντίνος, ΤΕ Μηχανικών 3. Κύρκος Γεώργιος, ΠΕ Μηχανικών Αναπληρωµατικά Μέλη 1. Φραντζής Φιλήµονας, ΠΕ Μηχανικών 2. Περράκης Γεώργιος, ΤΕ Μηχανικών 3. Κεφαλάκης Παύλος, ΠΕ Μηχανικών 18

19 Η ανωτέρω επιτροπή πρέπει να αποσταλεί στην Οικονοµική Επιτροπή. Για τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως εξής: 1) Κολιάδης Θεοδόσης, Πολιτικός Μηχανικός, /ντης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 2) Μπεκιάρης Αλέξανδρος, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών. 3) Πλιώτας Φιλήµονας, Εργοδηγός, υπάλληλος της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών.» Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δίνει το λόγο στον καθ ύλην αρµόδιο Αντιδήµαρχο κ. Σαββή Εµµανουήλ, ο οποίος προτείνει τον κ. ιακολιό Βασίλειο, ΠΕ Μηχανικών, ως Πρόεδρο της ανωτέρω Επιτροπής, πρόταση την οποία αποδέχονται τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής. Αµέσως µετά και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, λαµβάνοντας υπ όψιν την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών αρ. πρωτ. 2/ , καθώς και το πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης αρ. πρωτ. 2/ και ορίζει τον Πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής ιενέργειας και ιεξαγωγής ιαγωνισµών για την «Προµήθεια & εγκατάσταση αισθητήρων & παρακολούθησης πιλοτικής λειτουργίας» του έργου Πρόληψη και περιστολή θαλάσσιας ρύπανσης σε εµπορικούς και τουριστικούς λιµένες Prevention & Combating of Marine Pollution in Ports & Marinas», ως κατωτέρω: Τακτικά Μέλη 1. ιακολιός Βασίλειος, ΠΕ Μηχανικών, (Πρόεδρος) 2. Βασιλώττος Κωνσταντίνος, ΤΕ Μηχανικών, (Τακτικό Μέλος) 3. Κύρκος Γεώργιος, ΠΕ Μηχανικών, (Τακτικό Μέλος) Αναπληρωµατικά µέλη 1. Φραντζής Φιλήµονας, ΠΕ Μηχανικών, (1 ο Αναπληρωµατικό Μέλος) 2. Περράκης Γεώργιος, ΤΕ Μηχανικών, (2 ο Αναπληρωµατικό Μέλος) 3. Κεφαλάκης Παύλος, ΠΕ Μηχανικών, (3 ο Αναπληρωµατικό Μέλος) 19

20 Τα παραπάνω αναπληρωµατικά µέλη θα αναπληρώνουν κατά τη σειρά ορισµού το οποιοδήποτε τακτικό µέλος το οποίο απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Προέδρου, ως Πρόεδρος ορίζεται ο επόµενος κατά σειρά ορισµού των τακτικών µελών. ΘΕΜΑ (6 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 330/2012(Α..Α: Β43ΦΩ1Ρ-ΖΗΒ) Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της «Προµήθειας µηχανηµάτων καθαριότητας και ανακύκλωσης». (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών αρ. πρωτ. 2/ ) (Πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών µε αρ. πρωτ. 2/ καθώς και το πρακτικό διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης µε αρ. πρωτ. 2/ , ως κατωτέρω : «ΘΕΜΑ: Υποβολή Πρακτικού ιενέργειας ηµόσιας Κλήρωσης. Σας διαβιβάζουµε το υπ.αρ. 2/123757/ Πρακτικό ιενέργειας ηµόσιας Κλήρωσης της /νσης Τεχνικών Έργων και Υποδοµών και παρακαλούµε για την συγκρότηση της επιτροπής παραλαβης για την παρακάτω προµήθεια, σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της κλήρωσης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια µηχανηµάτων Καθαριότητος και ανακύκλωσης (Ακολουθούν υπογραφές του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων, όµησης & Πληροφορικής κ. Σαββή Εµµανουήλ και της αναπληρώτριας προϊσταµένου της /νσης Τεχνικών Έργων και Υποδοµών κας Ζαννετούλη Στεργούλας)» «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ προµήθεια µηχανηµάτων Καθαριότητος και ανακύκλωσης Στη Ρόδο και στα γραφεία της /νσης Τεχνικών Έργων & Υποδοµών του ήµου Ρόδου στην οδό ιαγοριδών 1, την ευτερα 22/10/2012 και ώρα πρωινή διενεργήθηκε δηµόσια κλήρωση µεταξύ των υπαλλήλων του ήµου, όπως ορίζει το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και της απόφασης του Υπουργού ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21508/ (ΦΕΚ 2540/Β / ) για τον ορισµό της επιτροπής παραλαβής, της προµήθειας προµήθεια µηχανηµάτων Καθαριότητος και ανακύκλωσης. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση της διενέργειας κλήρωσης, η οποία αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων µε το έγγραφο 2/123573/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 20-12-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 20 εκεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 02 / 02 / 2012 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 12499 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η / 06-02-2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η /

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 87329 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η / 29-07-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 14/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 122/2016

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΩΞ3-ΥΙΘ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 21/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 8 η / 05-05-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 15/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 172/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 2 ης /19-02-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/2016 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 17/2016

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 17/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 175/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 29/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 16/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 23/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/12/2012 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2015. Της από Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2015. Της από Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2015 Της από 28-1-2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28 η Ιανουαρίου 2015, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 π.µ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου

1. Κόττορος Ευάγγελος, ήµαρχος Αγαθονησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 15/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 171/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 28 ης /15-12-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13

ΑΔΑ: Β440Ω6Θ-9ΜΥ. Αριθ. Αποφ: 13 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Εκδίκαση ένστασης σε πρόχειρο διαγωνισµό (για στολές ηµοτικής Αστυνοµίας) Αριθ. Αποφ: 13 Στην Αγία Βαρβάρα

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών

5. Μάγγος Φώτιος, ήµαρχος Λειψών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 167/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 15 Σεπτεµβρίου 2015 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1645 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 146 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας:

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας

22ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ήµου Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αρµόδιος : ηµήτρης Πανάρετος Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 6 Α Κέρκυρα 49100 Τηλ. 2661362783 e-mail: ecocommittee@corfu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [ Αριθ. Πρωτ. : 8949/26.3.2012 ] ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Α Α: ΒΙ0ΩΩΚΑ-8Θ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ 37 ης /28-7-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 189/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθµ. Απόφασης: 33/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου έτους 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/ ΗΜΟΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 33/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση - ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακύρωση της µε αρ. πρωτ. 3305/07.02.2011 περίληψης προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 3/204 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 42/204 Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 14 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής. Αριθ. Απόφασης 249/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης

ΑΠΟΝΤΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ 803/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης για τον καθορισµό των τελών διαφήµισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 13-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /11-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 138/2014 ΘΕΜΑ: 21 ο Συγκρότησης συλλογικών οργάνων που αφορούν τις διαδικασίες ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 199/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 27/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ανατροπή προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 881/2015 ΘΕΜΑ: 55 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έγκριση συγκρότησης συλλογικού οργάνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 21/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 274/ 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: Άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 3 ης /15-1-2014 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 3 ης /15-1-2014 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204993/1970 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΩΗΑ-ΑΣΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΡΩΗΑ-ΑΣΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. : 14367 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 27/2012 Από το Πρακτικό της 8ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.23/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 288/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υποβολή στο δηµοτικό συµβούλιο της εισηγητικής έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 09/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος.

Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 09/2016 από ( ) της Οικονοµικής Επιτροπής (ΟΕ) του ήµου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασµα από το πρακτικό της συνεδρίασης 09/2016 από (31-05- 2016) της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από (6-07- 2015) της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..28 ης /8-12-2015.. ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό της..28 ης /8-12-2015.. ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..28η/2015.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 8ης-12-2015 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..403/2015.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 277/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 8 ης /2015 TAKTIKHΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Χαλκηδόνος Περίληψη Αριθ. Απόφ. 59/2015 Ψήφιση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β43ΔΩ1Ρ-2Η2 Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΘΕΜΑ: 45 ο «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 12/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 125/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 36/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για την «Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το

Ο ήµαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη το ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 19.09.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ. 28477 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Αριθ.Απόφ. 2101 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Τηλ.23733 50 241 Fax:23730-65792 Email:stavroyla.iliopoyloy@nea-propontida.gr

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013

Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20-9-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 26/20-9-2013 Αριθ. Απόφασης: 573/20-9-2013 Στη Ρόδο σήμερα 20-9-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 20/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2013 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 17-1-2013 Αριθ. Πρωτ. : 680 Ταχ. Δ/νση: Δεκελείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 4 ης /1-2-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της με αρ. 4 ης /1-2-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΟΖΛΩΚΑ- ΦΝΟ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45

ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/ πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 6ΚΦ3ΟΛΖΛ-ΧΤΖ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 9/16-06-2014 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης 45 Αριθµ. Απόφ. 75/2014 Θέµα: «Ρύθµιση οφειλών σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2013 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 34 ης /26-7-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 380/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 7 Ο: «Γνωµοδότηση Επιτροπής για κήρυξη άγονου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 20/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αριθµ. Απόφασης: 147/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 15/2013 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Νέα Φιλαδέλφεια 11/6/2013 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα