ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2"

Transcript

1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α V.1.2 Αθήνα 30 Δεκεμβρίου 2014 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α

2 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΩΝ... 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 123 Α Εγγραφή στην εφαρμογή Εγγραφή νέου χρήστη Απώλεια κωδικού Λήψη Εγχειριδίου Χρήσης Εισαγωγή στην εφαρμογή Ρόλοι εφαρμογής ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Συνημμένα Δικαιολογητικά Οικονομοτεχνική Μελέτη Πίνακες Λοιπά Συνημμένα Τομείς \Δράσεις Δημιουργία Κεφαλαίου Δημιουργία Τομέα Δημιουργία Δράσεων ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΡΟ 123Α Έντυπα Αίτηση Συμπλήρωση Καρτέλας με τίτλο «Αίτηση» Γενικά Στοιχεία Επιχείρησης ΚΑΔ Διεύθυνση Έδρας Εκμετάλλευσης...34

3 Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου Υπεύθυνος Πράξης Επιχείρησης Υπογραφή και Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου Συμπλήρωση Καρτέλας με τίτλο «Τομείς/Δράσεις» Συμπλήρωση Καρτέλας με τίτλο «Συνημμένα» Δικαιολογητικά Οικονομοτεχνική μελέτη Πίνακες Λοιπά Συνημμένα Διαγραφή αίτησης Οριστικοποίηση αίτησης ΑΝΑΦΟΡΕΣ Στοιχεία Επιχειρήσεων Αιτήσεις Ενίσχυσης Πλήρη Στοιχεία Αιτήσεων Ενίσχυσης ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 53

4 Κατάλογος σχημάτων και εικόνων Εικόνα 1. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Ενίσχυσης Μέτρου 123Α... 7 Εικόνα 2. Επιλογή σχετικού link Εφαρμογής... 7 Εικόνα 3. Εγγραφή στην εφαρμογή... 8 Εικόνα 4. Οθόνη Εγγραφής... 8 Εικόνα 5. Καταχώρηση στοιχείων εικόνας για δικλείδα ασφαλείας... 9 Εικόνα 6. Εγγραφή στην υπηρεσία... 9 Εικόνα 7. επιβεβαίωση εγγραφής...10 Εικόνα 8. Ολοκλήρωση εγγραφής...10 Εικόνα 9. Οθόνη απώλειας κωδικού...11 Εικόνα 10. Αποστολή με οδηγίες αλλαγής κωδικού...11 Εικόνα 11. με οδηγίες...11 Εικόνα 12. Καταχώρηση νέου κωδικού...12 Εικόνα 13. Ολοκλήρωση αλλαγής κωδικού...12 Εικόνα 14. Εισαγωγή στην εφαρμογή...13 Εικόνα 15. Καταχώρηση username-password...14 Εικόνα 16. Αρχική οθόνη...14 Εικόνα 17. Υπομενού της εφαρμογής για τον Μελετητή...15 Εικόνα 18. Υπομενού της εφαρμογής για τον Αξιολογητή...15 Εικόνα 19. Συνημμένα...16 Εικόνα 20. Πίνακας απαιτούμενων δικαιολογητικών...17 Εικόνα 21. Νέα εγγραφή δικαιολογητικού...17 Εικόνα 22. Ορισμός δικαιολογητικού ως ενεργό...18 Εικόνα 23. Αποθήκευση καταχώρησης δικαιολογητικού...18 Εικόνα 24. Οδηγίες...18 Εικόνα 25. Καταχώρηση οδηγιών...19 Εικόνα 26. Διαγραφή δικαιολογητικού...19 Εικόνα 27. Καταχώρηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης...21 Εικόνα 28. Αποθήκευση καταχώρησης Οικομ/κής μελέτης...22 Εικόνα 29. Διαγραφή Οικομ/κής μελέτης...22 Εικόνα 30. Καταχώρηση εγγραφής στους Πίνακες...23 Εικόνα 31. Διαγραφή δικαιολογητικού από τους Πίνακες...23 Εικόνα 32. Καταχώρηση εγγραφής στα Λοιπά Συνημμένα...24 Εικόνα 33. Διαγραφή δικαιολογητικού από τα Λοιπά Συνημμένα...24 Εικόνα 34. Τομείς\Δράσεις...25 Εικόνα 35. Δημιουργία Κεφαλαίου...25 Εικόνα 36. Νέα εγγραφή...26 Εικόνα 37. Καταχώρηση...26 Εικόνα 38. Δημιουργία Τομέα...26

5 Εικόνα 39. Επιλογή Τομέα για δημιουργία Δράσης...27 Εικόνα 40. Έντυπα...28 Εικόνα 41. Πίνακας καταχώρησης εντύπων...28 Εικόνα 42. Νέα εγγραφή εντύπου...29 Εικόνα 43. Καταχώρηση περιγραφής εντύπου...29 Εικόνα 44. Επισύναψη εντύπου...29 Εικόνα 45. Αποθήκευση καταχώρησης εντύπου...29 Εικόνα 46. Διαγραφή εντύπου...30 Εικόνα 47. Αίτηση...30 Εικόνα 48. Αναζήτηση καταχωρημένων αιτήσεων...30 Εικόνα 49. Εμφάνιση αποτελεσμάτων αναζήτησης...31 Εικόνα 50. Νέα αίτηση...31 Εικόνα 51. Καρτέλες αίτησης...31 Εικόνα 52. Ενότητες πληροφοριών νέας αίτησης...32 Εικόνα 53. Γενικά στοιχεία επιχείρησης...33 Εικόνα 54. Νέα εγγραφή ΚΑΔ...33 Εικόνα 55. Επιλογή κωδικού ΚΑΔ...33 Εικόνα 56. Διεύθυνση Έδρας Εκμετάλλευσης...34 Εικόνα 57. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου Επιχείρησης...34 Εικόνα 58. Υπεύθυνος Πράξης Επιχείρησης...35 Εικόνα 59. Υπογραφή και Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου...35 Εικόνα 60. Εύρεση αρχείου για επισύναψη...36 Εικόνα 61. Μελετητής...36 Εικόνα 62. Καρτέλα Τομέων\Δράσεων...37 Εικόνα 63. Νέα Εγγραφή Επιλογής κεφαλαίου...37 Εικόνα 64. Ζωικά-Φυτικά...38 Εικόνα 65. Τομείς...38 Εικόνα 66. Είδη Τομέων...38 Εικόνα 67. Δράσεις...39 Εικόνα 68. Συνημμένα αίτησης...39 Εικόνα 69. Επισύναψη δικαιολογητικών...40 Εικόνα 70. Οδηγίες δικαιολογητικών...40 Εικόνα 71. Διαγραφή επισυναπτόμενου δικαιολογητικού...41 Εικόνα 72. Συνημμένα Οικονομοτεχνική μελέτη...41 Εικόνα 73. Οδηγίες Οικονομοτεχνικής μελέτης...42 Εικόνα 74. Διαγραφή επισυναπτόμενου Οικονομοτεχνικής μελέτης...42 Εικόνα 75. Συνημμένα - Πίνακες...43 Εικόνα 76. Οδηγίες Πινάκων...43 Εικόνα 77. Διαγραφή επισυναπτόμενου Πινάκων...44 Εικόνα 78. Συνημμένα Λοιπά Συνημμένα...45

6 Εικόνα 79. Διαγραφή επισυναπτόμενου Λοιπών Συνημμένων...45 Εικόνα 80. Μήνυμα επιβεβαίωσης...48 Εικόνα 81. Ενημερωτικά Μηνύματα...48 Εικόνα 82. Μήνυμα ενημέρωσης για την μη επισύναψη απαιτούμενων δικαιολογητικών...48 Εικόνα 83. Αριθμός & ημερομηνία πρωτοκόλλου...49 Εικόνα 84. Αναφορά «Στοιχεία Επιχειρήσεων»...50 Εικόνα 85. Format εκτύπωσης...51 Εικόνα 86. Αναφορά «Αιτήσεις ενίσχυσης»...51 Εικόνα 87. Format εκτύπωσης...52 Εικόνα 88. Αναφορά «Πλήρη στοιχεία αιτήσεων ενίσχυσης»...52 Εικόνα 89. Ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας εφαρμογής...53

7 Εισαγωγή Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο του Μέτρου 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης καλεί με την 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους εν δυνάμει δικαιούχους που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων και επιθυμούν να υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο, να υποβάλλουν αιτήσεις ενίσχυσης στο ανωτέρω Μέτρο καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Δ Προγραμματικής Περιόδου, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων. Επίσης, δύνανται, εάν το επιθυμούν, να ξεκινήσουν τις εργασίες υλοποίησης με δική τους ευθύνη, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης ενίσχυσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση όπου θα λάβουν πρωτόκολλο για την εμπρόθεσμη ή μη κατάθεση αυτής, καθώς και της έντυπης μορφής της στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Γεωργικών Διαρθρώσεων η οποία δύναται να υποβληθεί και ταχυδρομικώς. Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού δημιουργήθηκε η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης του Μέτρου 123 Α στο site του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου όλοι οι δικαιούχοι και ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους με username και password που θα τους αποδοθεί από ειδική διαχειριστική οθόνη,καταβάλλοντας και επισυνάπτοντας με γρήγορο και εύκολο τρόπο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οικονομοτεχνικές μελέτες και οικονομοτεχνικούς πίνακες. Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά είναι σε παραμετρικούς πίνακες σε επεξεργάσιμη μορφή,δίνοντας την δυνατότητα στους διαχειριστές του συστήματος να κάνουν οποιαδήποτε αλλαγή η τροποποίηση αυτών με αυτοσκοπό αυτές οι αλλαγές να ενημερώνουν αυτόματα τις υπάρχουσες αιτήσεις χωρίς να χρειάζεται η παρέμβαση των χρηστών Τα απαιτούμενα έγγραφα αποδίδονται σε ηλεκτρονική και επεξεργάσιμη μορφή ούτως ώστε οι χρήστες να μπορούν με απλό τρόπο να κατεβάσουν στον υπολογιστή τους τα έγγραφα αυτά είτε για ενημέρωση είτε για επεξεργασία, να τα επεξεργαστούν με γρήγορο τρόπο μιας και τα έγγραφα αυτά είναι doc μορφή και επεξεργάσιμα,ακόμα και να επισυνάψουν στην αίτηση απευθείας χωρίς περαιτέρω αναζήτηση και καταχώρηση. Τέλος παρέχεται η δυνατότητα οριστικοποίησης της αίτησης με ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου, εκτύπωση της και αναζήτηση της οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τα πλεονεκτήματα αυτής της εφαρμογής είναι με απλό τρόπο συγκέντρωση και συμπλήρωση του απαιτούμενου φακέλου των δικαιούχων για την ένταξη στο Μέτρο 123 Α.

8 1 Είσοδος στην εφαρμογή Υποβολή Αίτησης Ενίσχυσης Μέτρου 123 Α Αρχικά για να συνδεθείτε στην εφαρμογή "Αίτηση Ενίσχυσης Μέτρου 123 Α θα πρέπει να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική σελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ Έπειτα επιλέγετε Εφαρμογές και εν συνεχεία την συγκεκριμένη ομώνυμη εφαρμογή του Μέτρου123Α. Εικόνα 1. Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης Ενίσχυσης Μέτρου 123Α Με το που επιλέξετε το σχετικό link θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα. Εικόνα 2. Επιλογή σχετικού link Εφαρμογής 1.1 Εγγραφή στην εφαρμογή Για να μπορέσετε να συνδεθείτε στην εφαρμογή του Μέτρου 123 Α, αρχικά θα πρέπει να εγγραφείτε σε αυτή δηλαδή να σας αποδοθεί ένα username και password πρόσβασης. Για να γίνει αυτό θα πρέπει στην ένδειξη Για εγγραφή στην υπηρεσία η αλλαγή κωδικών πρόσβασης να κάνετε κλικ στην περιγραφή εδώ.

9 Εικόνα 3. Εγγραφή στην εφαρμογή Με το που επιλέξετε να εισαχθείτε εμφανίζεται η ακόλουθη εικόνα εγγραφής νέων χρηστών και αλλαγής κωδικών. Εικόνα 4. Οθόνη Εγγραφής Σε αυτή την οθόνη παρατηρείτε δύο καρτέλες : Εγγραφή Νέου Χρήστη Απώλεια Κωδικού Εγγραφή νέου χρήστη Ουσιαστικά σε αυτή την οθόνη καταχωρούνται τα στοιχεία που απαιτούνται ώστε ο δικαιούχος να λάβει κωδικούς πρόσβασης. Τα στοιχεία που απαιτούνται να καταχωρηθούν είναι : Όνομα Επώνυμο

10 ΑΦΜ Δικαιούχου Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας Νόμιμου εκπροσώπου Κωδικός χρήστη Κωδικός χρήστη (επανάληψη) Τα πεδία ΑΦΜ και πρέπει να είναι μοναδικά μιας και η εφαρμογή αναφέρεται σε απόδοση κωδικών πρόσβασης σε κάθε δικαιούχο. Το που θα καταχωρήσετε αποτελεί και το username της εφαρμογής υποβολής Μέτρου 123Α Πέραν των υποχρεωτικών πεδίων που αναφέραμε παραπάνω ένα επιπλέον σημαντικό βήμα που πρέπει να γίνει είναι να πληκτρολογήσετε το κείμενο την εμφανιζόμενης εικόνας και αυτό γίνεται για λόγους ασφάλειας δεδομένων Εικόνα 5. Καταχώρηση στοιχείων εικόνας για δικλείδα ασφαλείας Το τελικό βήμα είναι να κάνετε κλικ στην επιλογή Εγγραφή στην υπηρεσία Εικόνα 6. Εγγραφή στην υπηρεσία Με του που γίνει αυτό αυτόματα αποστέλλεται ένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που ορίσατε παραπάνω όπου θα χρειαστεί κάνοντας κλικ στο εμφανιζόμενο πατήστε εδώ να επιβεβαιώσετε την εγγραφή σας.

11 Εικόνα 7. επιβεβαίωση εγγραφής Εφόσον γίνει αυτό σας εμφανίζεται οθόνη επιβεβαίωσης εγγραφής σας στην εφαρμογή. Εικόνα 8. Ολοκλήρωση εγγραφής Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη ώστε να συνδεθείτε στην εφαρμογή κάνετε κλικ στην επιλογή εδώ για επιστροφή. Ακολουθώντας όλα τα παραπάνω βήματα είστε έτοιμοι πλέον να εισαχθείτε στην εφαρμογή Απώλεια κωδικού Σε περίπτωση που έχετε εγγραφεί αλλά ξεχάσατε τον κωδικό Password το οποίο αποδώσατε η εφαρμογή σας παρέχει την δυνατότητα επανορισμού του κωδικού σας. Για να γίνει αυτό επιλέγετε την καρτέλα Απώλεια Κωδικού.

12 Εικόνα 9. Οθόνη απώλειας κωδικού Με το που εμφανιστεί η παραπάνω οθόνη καλείστε να καταχωρήσετε είτε το ΑΦΜ σας ή το που έχετε ήδη καταχωρήσει κατά την αρχική εγγραφή σας και να επιλέξετε.θέλω να επανορίσω τον κωδικό μου. Εκείνη την στιγμή εμφανίζεται μια νέα οθόνη όπου σας ενημερώνει ότι θα σταλεί νέο με περαιτέρω οδηγίες για τους κωδικούς σας. Εικόνα 10. Αποστολή με οδηγίες αλλαγής κωδικού Το που θα σταλεί είναι της μορφής Εικόνα 11. με οδηγίες

13 Με το επιλέξετε το πατήστε εδώ καλείστε να καταχωρήσετε νέο κωδικό πρόσβασης Εικόνα 12. Καταχώρηση νέου κωδικού Εφόσον τον καταχωρήσετε και δεύτερη φορά για επιβεβαίωση κάνετε κλικ στην επιλογή Ορισμός νέου κωδικού. Η τελική οθόνη σας ενημερώνει για την επιτυχημένη αλλαγή του κωδικό πρόσβασης και για να συνεχίσετε κάνετε κλικ στην επιλογή εδώ για επιστροφή. Εικόνα 13. Ολοκλήρωση αλλαγής κωδικού 1.2 Λήψη Εγχειριδίου Χρήσης Στην ίδια οθόνη σας δίνετε η δυνατότητα να κατεβάσετε το Εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής στο οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες οθόνες της εφαρμογής Αίτησης Ενίσχυσης στο Μέτρο 123 Α καθώς και οδηγίες χρήσης για την εγγραφή χρηστών ή απώλεια κωδικού πρόσβασης. Για να κατεβάσετε το εγχειρίδιο κάνετε κλικ στην τρίτη επιλογή Εγχειρίδιο επιλέγοντας την ένδειξη εδώ

14 1.3 Εισαγωγή στην εφαρμογή Ρόλοι εφαρμογής Εφόσον έχετε περάσει την διαδικασία της εγγραφής σας κάνετε κλικ στην δεύτερη επιλογή Για χρήση της εφαρμογής επιλέγοντας την ένδειξη εδώ. Εικόνα 14. Εισαγωγή στην εφαρμογή Με το που το επιλέξετε αυτό εμφανίζεται στην οθόνη σας η εφαρμογή αίτησης στο Μέτρο 123 Α όπου καλείστε να καταχωρήσετε το username και το password όπως αυτά συμπληρώθηκαν στην ενότητα 1.1

15 Εικόνα 15. Καταχώρηση username-password Εφόσον καταχωρήσετε το username και το password επιλέγετε Είσοδος. Μόλις εισαχθείτε στην εφαρμογή εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη η οποία αποτελεί την εφαρμογή της ηλεκτρονικής αίτησης ενίσχυσης Μέτρου 123 Α. Εικόνα 16. Αρχική οθόνη Εάν ανήκετε στον ρόλο του Μελετητή, στην οθόνη που εμφανίζεται παρατηρείτε τα εξής υπομενού: Αίτηση Ενίσχυσης Μέτρο 123Α Αίτηση Έντυπα Παράμετροι Τομείς\Δράσεις Συνημμένα

16 Εικόνα 17. Υπομενού της εφαρμογής για τον Μελετητή Εάν ανήκετε στον ρόλο του Αξιολογητή, στην οθόνη που εμφανίζεται παρατηρείτε τα εξής υπομενού: Αίτηση Ενίσχυσης Μέτρο 123Α Αίτηση Έντυπα Παράμετροι Τομείς\Δράσεις Συνημμένα Αναφορές Στοιχεία επιχειρήσεων Αιτήσεις ενίσχυσης Πλήρη στοιχεία αιτήσεων ενίσχυσης Εικόνα 18. Υπομενού της εφαρμογής για τον Αξιολογητή Στη συνέχεια του παρόντος εγχειριδίου θα περιγραφεί κάθε ένα υπομενού ξεχωριστά.

17 2 Παράμετροι 2.1 Συνημμένα Η αίτηση ενίσχυσης στο Μέτρο 123 Α για να θεωρηθεί ολοκληρωμένη απαιτεί την καταχώρηση και επισύναψη Δικαιολογητικών. Η καταχώρηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, οικονομοτεχνικών μελετών, οικονομοτεχνικών πινάκων και των αντίστοιχων οδηγιών τους γίνεται από την Διαχειριστική Ομάδα του ΟΠΕΚΕΠΕ η οποία μέσω του μενού Συνημμένα θα διαχειρίζεται, θα επεξεργάζεται και θα τροποποιεί όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για να γίνει αυτό επιλέγετε το υπομενού Παράμετροι \Συνημμένα. Εικόνα 19. Συνημμένα Με το που επιλέξετε αυτό το υπομενού εμφανίζεται η διαχειριστική οθόνη των δικαιολογητικών, η οποία χωρίζεται σε 4 βασικές κατηγορίες : Δικαιολογητικά Οικονομοτεχνική Μελέτη Πίνακες Λοιπά Συνημμένα

18 Εικόνα 20. Πίνακας απαιτούμενων δικαιολογητικών Δικαιολογητικά Σε αυτή την κατηγορία όπως προαναφέραμε καταχωρούνται όλα τα δικαιολογητικά που απαιτείται να συνοδεύουν την αίτηση ένταξης στο μέτρο. Για να εισάγετε ένα δικαιολογητικό κάνετε κλικ στην επιλογή Νέα Εγγραφή. Εικόνα 21. Νέα εγγραφή δικαιολογητικού Μόλις κάνετε κλικ σε αυτή την επιλογή, στην νέα γραμμή που εμφανίζεται, καλείστε να καταχωρήσετε την περιγραφή του Δικαιολογητικού καθώς και να ορίσετε αν θα εμφανίζεται ή όχι στις λίστες τιμών της αίτησης. Για να το ορίσετε αυτό επιλέγετε ή αποεπιλέγετε το check box Ενεργό.

19 Εικόνα 22. Ορισμός δικαιολογητικού ως ενεργό Μόλις ολοκληρώσετε την καταχώρηση κάνετε κλικ στην επιλογή Καταχώρηση ώστε να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Εικόνα 23. Αποθήκευση καταχώρησης δικαιολογητικού Κάθε δικαιολογητικό, εφόσον απαιτείται, θα πρέπει να ακολουθείται από οδηγίες ή περαιτέρω επεξηγήσεις ώστε να γνωρίζουν οι χρήστες που θα υποβάλλουν τις αιτήσεις σε τι αποσκοπεί το κάθε ένα απαιτούμενο δικαιολογητικό ή ακόμα και ποιες επιπλέον ενέργειες επιβάλει η επισύναψη του. Οι οδηγίες αυτές αναγράφονται στο κάτω μέρος της οθόνης έχοντας επιλέξει το δικαιολογητικό που πρέπει. Εικόνα 24. Οδηγίες

20 Μόλις ολοκληρώσετε την καταχώρηση κάνετε κλικ στην επιλογή Καταχώρηση ώστε να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Εικόνα 25. Καταχώρηση οδηγιών Αν θέλετε να σβήσετε ένα καταχωρημένο δικαιολογητικό κάνετε κλικ στην επιλογή Διαγραφή. Εικόνα 26. Διαγραφή δικαιολογητικού Οικονομοτεχνική Μελέτη Παρόμοια λογική με τα δικαιολογητικά ακολουθείται στην συμπλήρωση της δεύτερης βασικής κατηγορίας με τίτλο Οικονομοτεχνική Μελέτη, όπου ουσιαστικά γίνεται αναλυτική παρουσίαση της επιχείρησης, των τεχνικών χαρακτηριστικών, των επενδύσεων της, των επενδυτικών σχεδίων της,των οικονομικών αποτελεσμάτων της, των στοιχείων κλάδου -αγοράς,των προβλεπόμενων οικονομικών αποτελεσμάτων και των περιβαλλοντικών δεικτών με τα εξής στοιχεία: Ταυτότητα και σύντομο ιστορικό της επιχείρησης Οργανωτική δομή της επιχείρησης Διοίκηση της επιχείρησης Βασικοί μέτοχοι και ποσοστό συμμετοχής τους Μετοχικό κεφάλαιο Μέγεθος Επιχείρησης Οι δραστηριότητες της επιχείρησης από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα. Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις Χρησιμοποιούμενος παραγωγικός εξοπλισμός Επενδύσεις της επιχείρησης που έτυχαν συγχρηματοδότησης Επενδύσεις της επιχείρησης (εκτός συγχρηματοδότησης) Σκοπιμότητα αίτησης ενίσχυσης Αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης αίτησης ενίσχυσης

21 Οι αναμενόμενες επιπτώσεις της αίτησης ενίσχυσης για τους παραγωγούς του πρωτογενούς προϊόντος Περιγραφή προϊόντων που θα παραχθούν Δυναμικότητα μονάδας μετά την επένδυση εκτιμώμενη κλιμάκωση παραγωγής κατά προϊόν σε ορίζοντα δεκαετίας μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης Τόπος εγκατάστασης μονάδας αιτιολόγηση επιλογής τόπου εγκατάστασης Ανάλυση Συνολικού Κόστους Επένδυσης - Προβλεπόμενη διάρκεια υλοποίησης Θέσεις απασχόλησης στη μονάδα, συνολικά και κατά βάρδια σε Ε.Μ.Ε. Χρηματοδότηση Κόστους της Επένδυσης Τρόπος Kάλυψης Ίδιας Συμμετοχής Διάγραμμα παραγωγικής δραστηριότητας Στοιχεία παραγωγής γεωργικών πρώτων υλών (υφιστάμενη κατάσταση τάσεις) στο Νομό, στην Περιφέρεια, στη Χώρα. Υφιστάμενες μονάδες - Παραγωγική δυναμικότητα υφισταμένων μεταποιητικών μονάδων του κλάδου στο Νομό, στην Περιφέρεια, στη Χώρα. Εγχώρια παραγωγή, Εισαγωγές εξαγωγές προϊόντων του τομέα ενδιαφέροντος της αίτησης ενίσχυσης. Προβλήματα προοπτικές του τομέα ενδιαφέροντος της αίτησης ενίσχυσης που αφορούν τόσο το πρωτογενές όσο και το μεταποιημένο προϊόν Ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης Στρατηγική της επιχείρησης Παραγωγή πιστοποιημένων προϊόντων (προϊόντων ποιότητας, βιολογικών προϊόντων κ.λπ.) Χαρακτηρισμός παραγόμενου προϊόντος ως καινοτόμου και παραγωγικής διαδικασίας ως προηγμένης. Στοιχεία αγορών πρώτων γεωργικών υλών ( Πίνακας Α4 ) Στοιχεία πωλήσεων προϊόντων της επιχείρησης ( Πίνακας Α5 ) Ανάλυση κύκλου εργασιών της επιχείρησης ( Πίνακας Α6 ) Ανάλυση στοιχείων κόστους πωληθέντων την τελευταία τριετία (Πίνακας Α7), υπολογισμός της ΑΠΑ για το προηγούμενο της αίτησης έτος (-1) και διετή πρόβλεψη μετά την ολοκλήρωση. Ανάλυση στοιχείων αποτελεσμάτων χρήσης και διάθεσης καθαρών κερδών ( Πίνακας Α8 ) Ανάλυση των στοιχείων του Ισολογισμού ( Πίνακας Α9 ) Αριθμοδείκτες ( Πίνακας Α10 ) Ανάλυση Βασικών προβλέψεων - παραδοχών Προβλεπόμενα ποσοτικά στοιχεία αγορών ( Πίνακας Β5 ) Προβλεπόμενα ποσοτικά στοιχεία πωλήσεων ( Πίνακας Β6 ) Εκτίμηση κύκλου εργασιών ( Πίνακας Β7)

22 Προβλεπόμενο κόστος πωληθέντων ( Πίνακας Β8 ) Πρόβλεψη ΑΠΑ δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης (Πίνακες Β7 - Β8 ) Προβλεπόμενοι Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων Χρήσης και Διάθεσης Κερδών ( Πίνακας Β9 ) Προβλεπόμενοι Ισολογισμοί ( Πίνακας Β10 ) Συμπεράσματα για τις προοπτικές βιωσιμότητας της μονάδας Ενέργεια Νερό Στερεά απόβλητα Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης Πίνακας τεκμηρίωσης ενεργειακών αναγκών σε περίπτωση εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Εικόνα 27. Καταχώρηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης Η κατηγορία αυτή αποτελείται από δύο μέρη Περιγραφή Μελέτης Οδηγίες Και εδώ εφόσον κάνετε κλικ στην Νέα Εγγραφή και καταχωρήσετε την περιγραφή της Οικονομοτεχνικής Μελέτης,ορίζετε αν θα εμφανίζεται ή όχι στα απαιτούμενα δικαιολογητικά της αίτησης. Εφόσον ορισθεί και αυτή η παράμετρος θέτετε περαιτέρω οδηγίες στον αντίστοιχο πίνακα και αποθηκεύετε τις αλλαγές κάνοντας κλικ στην επιλογή Καταχώρηση.

23 Εικόνα 28. Αποθήκευση καταχώρησης Οικομ/κής μελέτης Αν θέλετε να σβήσετε ένα καταχωρημένο δικαιολογητικό κάνετε κλικ στην επιλογή Διαγραφή. Εικόνα 29. Διαγραφή Οικομ/κής μελέτης Πίνακες Οι Οικονομοτεχνική Μελέτη όπως αναφέραμε και παραπάνω αναφέρεται επίσης και στα οικονομικά αποτελέσματα και στα προβλεπόμενα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης, όπου αναλύονται τα στοιχεία αγορών πρώτων υλών της Επιχείρησης με περιγραφή της προέλευσής τους, τα παραγόμενα προϊόντα και τα στοιχεία πωλήσεων προϊόντων της Επιχείρησης, γίνεται ανάλυση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, γίνεται ανάλυση στοιχείων κόστους πωληθέντων την τελευταία τριετία, υπολογισμός της ΑΠΑ για το προηγούμενο της αίτησης έτος (-1) και διετή πρόβλεψη μετά την ολοκλήρωση, αναλύονται τα αποτελέσματα χρήσης και η διάθεση καθαρών κερδών της επιχείρησης, τα στοιχεία του ισολογισμού της επιχείρησης, ανάλυση των αριθμοδεικτών καθώς και τα προβλεπόμενα ποσοτικά στοιχεία αγορών,τα προβλεπόμενα ποσοτικά στοιχεία πωλήσεων,την εκτίμηση κύκλου εργασιών,το προβλεπόμενο κόστος πωληθέντων,την πρόβλεψη ΑΠΑ δύο έτη μετά την ολοκλήρωση της,οι προβλεπόμενοι Λογαριασμοί Αποτελεσμάτων Χρήσης και Διάθεσης Κερδών και οι προβλεπόμενοι Ισολογισμοί Όλα τα παραπάνω είναι σε μορφή πινάκων οι οποίοι πρέπει να συμπληρωθούν ώστε να επισυναφθούν ξεχωριστά σε επίπεδο αίτησης. Για αυτό το λόγο οι Πίνακες όπως τα δικαιολογητικά και η Οικονομοτεχνική Μελέτη αποτελούν βασικό και απαιτούμενο παραμετρικό αρχείο το οποίο πρέπει να προσδιοριστεί στο μενού των Συνημμένων. Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥΣ, Η ΕΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥΣ

24 ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΟΥΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ Ή ΑΣΑΦΕΙΕΣ, ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Η λογική καταχώρησης είναι ακριβώς η ίδια με των υπολοίπων κατηγοριών επιλέγοντας Νέα Εγγραφή για καταχώρηση νέου δικαιολογητικού, εισαγωγή οδηγιών καθώς και ενεργοποίηση ή όχι του δικαιολογητικού με τη χρήση της ένδειξης Ενεργό. Τέλος κάνετε κλικ στην επιλογή Καταχώρηση ώστε να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Εικόνα 30. Καταχώρηση εγγραφής στους Πίνακες Αν θέλετε να σβήσετε ένα καταχωρημένο δικαιολογητικό κάνετε κλικ στην επιλογή Διαγραφή. Εικόνα 31. Διαγραφή δικαιολογητικού από τους Πίνακες Λοιπά Συνημμένα Στην κατηγορία των Λοιπών Συνημμένων δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης επιπλέον παραμετρικών αρχείων και οδηγιών πέραν των υποχρεωτικών της αίτησης.

25 Εικόνα 32. Καταχώρηση εγγραφής στα Λοιπά Συνημμένα Η λογική καταχώρησης είναι ακριβώς η ίδια με των υπολοίπων κατηγοριών επιλέγοντας Νέα Εγγραφή για καταχώρηση νέου δικαιολογητικού, εισαγωγή οδηγιών καθώς και ενεργοποίηση ή όχι του δικαιολογητικού με τη χρήση της ένδειξης Ενεργό. Τέλος κάνετε κλικ στην επιλογή Καταχώρηση ώστε να αποθηκευτούν οι αλλαγές Αν θέλετε να σβήσετε ένα καταχωρημένο δικαιολογητικό κάνετε κλικ στην επιλογή Διαγραφή. Εικόνα 33. Διαγραφή δικαιολογητικού από τα Λοιπά Συνημμένα Το υπομενού Συνημμένα είναι επεξεργάσιμο και προσβάσιμο μόνο από την Διαχειριστική Ομάδα. Οποιαδήποτε αλλαγή γίνει από την Διαχειριστική Ομάδα σε κάποιο από τα Δικαιολογητικά,Οδηγίες αυτόματα ενημερώνονται με τις αλλαγές όλες οι καταχωρημένες αιτήσεις. Σε περίπτωση που γίνει διαγραφή ενός δικαιολογητικού το οποίο έχει επισυναφθεί σε οποιαδήποτε αίτηση τότε αυτό το δικαιολογητικό με το συνημμένο θα μεταφερθούν στην ενότητα Λοιπά Συνημμένα

26 2.2 Τομείς \Δράσεις Στο υπομενού Τομείς\Δράσεις όπως και τα παραπάνω οροθετούνται τα παραμετρικά αρχεία δηλαδή οι κωδικοί όλων των προβλεπόμενων τομέων \δράσεων όπως αυτοί προβλέπονται από την ΥΑ. Το υπομενού αυτό είναι προσβάσιμο και διαχειρίσιμο μόνο από την Διαχειριστική Αρχή η οποία και θέτει τις τιμές που θα εμφανίζονται και καταχωρούνται στην Αίτηση. Για να γίνει αυτό αρχικά επιλέγετε το συγκεκριμένο υπομενού Παράμετροι\Τομείς/Δράσεις. Εικόνα 34. Τομείς\Δράσεις Με το που επιλέξετε το υπομενού εμφανίζεται η οθόνη διαχείρισης των παραμετρικών αρχείων και η οποία αποτελείται από τις τρείς βασικές υποενότητες Είδος Κεφαλαίου Επιλογή Τομέα Επιλογή Δράσης Δημιουργία Κεφαλαίου Στα είδη κεφαλαίου υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες Ζωικό και Φυτικό. Βάση της κάθε κατηγορίας ενεργοποιούνται οι αντίστοιχοι Τομείς. Εικόνα 35. Δημιουργία Κεφαλαίου Για να εισάγετε νέα κατηγορία θα πρέπει να επιλέξετε Νέα Εγγραφή και στην νέα γραμμή που θα εμφανιστεί θα πρέπει να καταχωρήσετε Κωδικό και Περιγραφή

27 Εικόνα 36. Νέα εγγραφή Για να σβήσετε μια ήδη καταχωρημένη εγγραφή κάνετε κλικ στο εικονικό πλήκτρο. Οποιαδήποτε αλλαγή και αν πραγματοποιηθεί πρέπει να επιλέξετε Καταχώρηση. Εικόνα 37. Καταχώρηση Δημιουργία Τομέα Επιλέγοντας κάθε φορά το κεφάλαιο που δημιουργήσατε, στην επόμενη ενότητα ταυτίζετε το κεφάλαιο με τον αντίστοιχο Τομέα. Εικόνα 38. Δημιουργία Τομέα

28 Για να εισάγετε νέο Τομέα κάνετε κλικ στην Νέα Εγγραφή όπου καλείστε να συμπληρώσετε Κωδικό, Περιγραφή, Κωδικός Υποτομέα, Περιγραφή Υποτομέα,Παρατηρήσεις. Τέλος εφόσον έχετε θέσει και τους Τομείς τελικό βήμα είναι να αντιστοιχίσετε τους Τομείς με τις αρμόδιες Δράσεις. Εικόνα 39. Επιλογή Τομέα για δημιουργία Δράσης Δημιουργία Δράσεων Κάθε Τομέας μπορεί να έχει περισσότερες από μια Δράσεις οπότε και στη υποενότητα Δράσεις με την ίδια λογική της Νέας Εγγραφής καταχωρείτε τους Κωδικούς καθώς και την περιγραφή κάθε Δράσης εφόσον προηγουμένως έχετε επιλέξει Τομέα και Κεφάλαιο. Κάθε τι αλλαγή ή προσθήκη θα πρέπει να κάνατε αποθήκευσης επιλέγοντας Καταχώρηση. Ότι ενέργειες γίνονται σε αυτό το υπομενού των Τομέων\Δράσεων εμφανίζονται ως προτεινόμενες τιμές κατά την καταχώρηση των τομέων στην αίτηση. Το υπομενού Τομείς/Δράσεις είναι επεξεργάσιμο και προσβάσιμο μόνο από την Διαχειριστική Ομάδα. Οποιαδήποτε αλλαγή γίνει από την Διαχειριστική Ομάδα αυτόματα ενημερώνονται με τις αλλαγές όλες οι καταχωρημένες αιτήσεις.

29 3 Αίτηση Ενίσχυσης Μέτρο 123Α 3.1 Έντυπα Στο υπομενού Έντυπα παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής των εντύπων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της Αίτησης Ενίσχυσης στο Μέτρο 123 Α, ώστε οι χρήστες να μπορούν με γρήγορο και απλό τρόπο να κατεβάσουν τα έντυπα αυτά, να τα επεξεργαστούν και να τα επισυνάψουν στην αίτηση. Τα έντυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως οδηγίες ή ακόμα και να συμπληρωθούν εφόσον είναι αρχεία.doc, να αποθηκευτούν σε οποιονδήποτε φάκελο επιθυμεί ο χρήστης και να επισυναφθούν σε δεύτερο επίπεδο μέσα στην αίτηση. Εικόνα 40. Έντυπα Τα έντυπα που έχουν εισαχθεί αυτή την στιγμή είναι: Αίτηση ενίσχυσης για ένταξη στο Μέτρο 123 Α Αναγκαία δικαιολογητικά και στοιχεία Υπόδειγμα Οικονομοτεχνικής Μελέτης Παράρτημα Εντύπου Υποβολής Πρότασης Ενίσχυσης Υπεύθυνη Δήλωση τρόπου κάλυψης ίδιας συμμετοχής (δικαιολογητικό 15) Υπεύθυνη Δήλωση (δικαιολογητικό 16) Εικόνα 41. Πίνακας καταχώρησης εντύπων

30 Δικαίωμα διαχείρισης και επεξεργασίας αυτών των εντύπων έχει μόνο η Διαχειριστική Ομάδα η οποία μπορεί να εισάγει ένα νέο έντυπο, να το επισυνάψει ή ακόμα και να το διαγράψει. Οι απλοί χρήστες έχουν δικαιώματα λήψης (download) των εντύπων, επεξεργασίας αυτών και επισύναψης τους εκ νέου στην αίτηση. Για να γίνει η καταχώρηση ενός νέου εντύπου κάνετε κλικ στην επιλογή Νέα Εγγραφή. Εικόνα 42. Νέα εγγραφή εντύπου Στην νέα γραμμή που θα εμφανιστεί θα πρέπει να καταχωρήσετε την περιγραφή του Εντύπου. Εικόνα 43. Καταχώρηση περιγραφής εντύπου Έπειτα στην επιλογή Έντυπα επιλέγετε το πλήκτρο + ώστε να επιλέξετε από τον φάκελο που έχετε ορίσει το έντυπο το οποίο θέλετε να ανεβάζετε και να συνδέσετε με την περιγραφή. Εικόνα 44. Επισύναψη εντύπου Εφόσον συμπληρώσετε όλα τα απαιτούμενα πεδία κάνετε κλικ στην επιλογή Καταχώρηση ώστε να αποθηκευτούν οι αλλαγές που κάνατε Εικόνα 45. Αποθήκευση καταχώρησης εντύπου Αν θέλετε να διαγράψετε ένα έντυπο τότε κάνετε κλικ στην επιλογή Διαγραφή

31 Εικόνα 46. Διαγραφή εντύπου Το υπομενού Έντυπα είναι επεξεργάσιμο μόνο από την Διαχειριστική Ομάδα. Οι χρήστες θα έχουν την δυνατότητα εμφάνισης,download και περαιτέρω επεξεργασία ώστε να επισυναφτούν μέσα στην αίτηση 3.2 Αίτηση Τα προηγούμενα μενού, όπως αναφέραμε και παραπάνω, ορίζουν τα παραμετρικά αρχεία τα οποία είναι αναγκαία για την ορθολογική και πλήρη καταχώρηση της αίτησης ένταξης. Εικόνα 47. Αίτηση Μόλις επιλέξετε το υπομενού Αίτηση εμφανίζεται αρχικά μια οθόνη αναζήτησης η οποία παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης αναζήτησης και εντοπισμού ήδη καταχωρημένων αιτήσεων Εικόνα 48. Αναζήτηση καταχωρημένων αιτήσεων Τα κριτήρια αναζήτησης που παρέχονται είναι : ΑΦΜ Επωνυμία Διακριτικός Τίτλος

32 Ημερομηνία από έως Δημόσια Δαπάνη από έως Ιδία Συμμετοχή από έως Σύνολο Επένδυσης από έως Εφόσον θέσετε ένα ή περισσότερα κριτήρια αναζήτησης, κάνετε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση. Με την εκτέλεση της Αναζήτησης εμφανίζονται στον πίνακα αποτελεσμάτων που ακολουθεί οι εγγραφές βάσει των κριτηρίων που τέθηκαν. Εικόνα 49. Εμφάνιση αποτελεσμάτων αναζήτησης Για να δημιουργήσετε μια αίτηση κάνετε κλικ στην επιλογή Νέα Εγγραφή. Εικόνα 50. Νέα αίτηση Μόλις επιλέξετε Νέα Εγγραφή εμφανίζονται στην οθόνη σας δύο καρτέλες με τίτλο Αίτηση και Συνημμένα. Εικόνα 51. Καρτέλες αίτησης Στην καρτέλα Αίτηση εμφανίζονται όλα τα πεδία των πληροφοριών που απαιτείται να καταχωρηθούν προκειμένου να υποβληθεί αίτηση για συμμετοχή στο Μέτρο 123 Α. Στην καρτέλα Συνημμένα εμφανίζονται όλα τα απαιτούμενα Δικαιολογητικά τα οποίο πρέπει να επισυναφθούν και στην καρτέλα Τομείς/Δράσεις καταχωρούνται οι Τομείς και οι Δράσεις της Επιχείρησης Συμπλήρωση Καρτέλας με τίτλο «Αίτηση» Η καρτέλα της αίτησης αποτελείται από τις εξής ενότητες:

33 ΤΙΤΛΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΔ(Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΗ Εικόνα 52. Ενότητες πληροφοριών νέας αίτησης Γενικά Στοιχεία Επιχείρησης Στα Γενικά Στοιχεία Επιχείρησης καταχωρούνται ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

34 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (προκύπτει από το άθροισμα των πεδίων ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ και ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ FAX Εικόνα 53. Γενικά στοιχεία επιχείρησης ΚΑΔ Για να επιλέξετε στην ενότητα ΚΑΔ (ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ) κωδικούς δραστηριότητας από λίστες τιμών, θα πρέπει αρχικά να κάνετε κλικ στην Νέα Εγγραφή. Εικόνα 54. Νέα εγγραφή ΚΑΔ Στην νέα γραμμή που θα σας εμφανιστεί επιλέγετε από λίστα τιμών τον κωδικό που θέλετε. Οι κωδικοί προέρχονται από το Taxis Net. Εικόνα 55. Επιλογή κωδικού ΚΑΔ

35 Μπορείτε να καταχωρήσετε όσους κωδικούς θέλετε επιλέγοντας κάθε φορά Νέα Εγγραφή Διεύθυνση Έδρας Εκμετάλλευσης Στην ενότητα Διεύθυνση Έδρας Εκμετάλλευσης καταχωρούνται τα εξής πεδία: Περιφέρεια Περιφερειακή ενότητα Δημοτικό Διαμέρισμα Εικόνα 56. Διεύθυνση Έδρας Εκμετάλλευσης Τα παραπάνω πεδία είναι όλα με λίστες τιμών βάση παραμετρικών αρχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου Στην ενότητα Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου Επιχείρησης καταχωρούνται τα εξής πεδία: Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης Θέση στην Επιχείρηση Αριθμός Τηλεφώνου Αριθμός FAX Εικόνα 57. Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου Επιχείρησης Υπεύθυνος Πράξης Επιχείρησης Στην ενότητα Υπεύθυνος Πράξης Επιχείρησης πρέπει να συμπληρωθούν τα εξής πεδία: Ονομ/νυμο υπευθύνου για τηλεφωνική επικοινωνία με Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 3) Μέθοδος Υποβολής: Συμπλήρωση Φόρμας 3.α) Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Ver 04062015

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Ver 04062015 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μεταβολές Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης Ver 04062015 Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 1 ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 2 2 ΜΕΝΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ... 4 1. Αίτηση Μεταβολών ΔΒΕ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΗΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ «Ηλεκτρονική Υποβολή & Παρακολούθηση της Ενοποιημένης Αίτησης σχετικά με τη Νηολόγηση Πλοίου στην Ελληνική Σημαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες «Πρόγραμμα κατ οίκον φροντίδας συνταξιούχων», αίτηση συμμετοχής υποψηφίου παρόχου στο πρόγραμμα Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ / ΕΛΕΓΚΤΩΝ Ν.3908/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.Εγγραφή στο σύστημα...3 2. Είσοδος στο σύστημα...4 3. Υποβολή Αίτησης...6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4. Δράση 1.1, Δράση 1.2, Δράση 2.1, Δράση 1.4, Δράση 2.3, Δράση 4.1, Δράση 4.2 Δεκέμβριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ... 5 1.1 Υποχρεωτικά Πεδία... 5 1.2 Βοηθητική Λίστα Τιμών (drop down

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης

Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης Εγχειρίδιο Χρήσης Φορέα Πιστοποίησης ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται, 1. Πλοηγός ιστοσελίδων (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Netscape Navigator), 2. Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010 Μ.Ο.Δ..ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Α.Ε. 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εγγραφή στο σύστημα...3 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ONLINE ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ 2.3 Β (Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στην Παραγωγή Σακχαροτεύτλων) 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1

«Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Έκδοση 1.1 «Σύστημα ΔΕΠ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Έκδοση 1.1 Πίνακας περιεχομένων 1. Λειτουργικότητα Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.1. Δημιουργία Χρήστη Υποψήφιου μέλους ΔΕΠ... 3 1.2. Εισαγωγή Προσωπικών σας Στοιχείων στο Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης

Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης -0 Οδηγίες Συμπλήρωσης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης H διαδικασία συνοπτικά Κάθε επιχείρηση της οποίας η πρόταση βρίσκεται σε κατάσταση «Σε υλοποίηση», έχει το δικαίωμα να υποβάλει ηλεκτρονικά Έκθεση ολοκλήρωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Υποστηρικτικές Εφαρμογές για την Λήψη Πρωτογενών Αρχείων που Αφορούν στις Συνδεδεμένες Ενισχύσεις ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». Υποστηρικτικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Γραφείων Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Γραφείο Πρακτικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ 1. Γενικά ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΙΣΟΖΥΓΙΩΝ ΚΡΕΑΤΟΣ Η ηλεκτρονική υποβολή των ισοζυγίων κρέατος πραγματοποιείται μέσα από το λογισμικό Άρτεμις του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ VLT ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Δεκέμβριος 2014 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου "Σύζευξις" -1-

Εγχειρίδιο διαχείρισης χρηστών και λιστών διανομής για τον Υπεύθυνο Φορέα του Δικτύου Σύζευξις -1- -1- 1 Διαχείριση Χρηστών...3 1.1 Υπηρεσίες...5 1.1.1 Δημιουργία νέου χρήστη...6 1.1.2 Αναζήτηση χρήστη...7 1.1.2 Επεξεργασία στοιχείων χρήστη...8 1.1.3 Δημιουργία /Επεξεργασία mailbox plan...10 1.1.4 Ενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθημα Χρήσης Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (EAS) - 2015 v1.0

Βοήθημα Χρήσης Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (EAS) - 2015 v1.0 Βοήθημα Χρήσης Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (EAS) - 2015 v1.0 6 Μαρτίου 2015 Copyright 2015 by CAPO. All Rights Reserved. Table of contents 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Σελίδα...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 1 2. Δημιουργία Λογαριασμού Νέου Χρήστη στο ΠΣΔΜ... 1 3. Σύνδεση Χρήστη στο ΠΣΔΜ... 3 3.1. Ανάκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα...4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.... 3 1.2 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΗΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ CLASSWEB Εισαγωγή βαθμολογιών από διδάσκοντες μέσω Διαδικτύου Συντάκτες: Παναγιώτα Μπούγια Θεοδώρα Νάνου Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014 2020: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 2. Πρόσθετα Πεδία για την υποβολή δήλωσης Ε9 έτους 2013... 5 3. Αρχική οθόνη... 8 4. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ EfarE Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο T.E.B.A. ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD)

Μεταβίβαση Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης Εγχειρίδιο Εφαρμογής (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1 (18) Εγχειρίδιο ς (SUD) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 (18) Copyright 2013 - Με επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 3 1.1 Σκοπός... 3 Έκταση... 3 1.3 Ορισμοί, ακρώνυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. Helpdesk ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Helpdesk Σύντομη περιγραφή λειτουργίας Έκδοση 1 Μάιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Διαχειριστής Ιδρύματος Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Διαχειριστής Ιδρύματος 1 Δημιουργία λογαριασμού και Είσοδος στο σύστημα Για να εγγραφείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα «Απέλλα» ως Διαχειριστής Ιδρύματος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας

Simplifying Complexity. Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Simplifying Complexity Οδηγός Χρήσης Διαδικτυακής Πλατφόρμας Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή... 2 2 Οδηγίες Χρήσης... 2 2.1 Πρώτη Εγγραφή στην Πλατφόρμα... 2 2.2 Είσοδος στην Πλατφόρμα... 4 2.3 Δημιουργία Καρτέλας

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή

Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή Αίτηση Εισαγωγής Μεταπτυχιακού & Διδακτορικού Φοιτητή 1. Δημιουργία Αίτησης Εισαγωγής Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού Φοιτητή 1.1 Συμπλήρωση Αίτησης Εισαγωγής Φοιτητή από την Δικτυακή Πύλη 1.1.1. Σκοπός Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΗ 3.0 Δεκέμβιος 2014 1 Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΔΑΠΥ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Πίνακας Υποβολών & Υπολοίπων ανά Ασφαλιστικό Ταμείο Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Βελτίωσης Περιεχομένου δήλωσης Ε9 1. Οθόνη εισόδου στην εφαρμογή βελτίωσης περιεχομένου Δηλώσεων Ε9 Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται να συμπληρωθούν (Εικόνα 1): Ο Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού (http://www.eof.gr) μέσω του διαθέσιμου προγράμματος πλοήγησης, του υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1

Αναγγελία Εισιτηρίων - εξιτηρίων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Αναγγελία Εισιτηρίων - Εξιτηρίων Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.Εισαγωγή... 4 1.1 Συμβατότητα Browser... 4 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 4 2 ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

«ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ» (Ε.Σ.Η.Δ.Π.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Έκδοση: 01.00 22/11/2013 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διαγωνισμός... 3 1.1 Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής Κρίσης 17/4/2015 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης για Ένταξη στο Πρόγραμμα Αντιμετώπισης της Ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας"

Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας Εγχειρίδιο χρήσης δικτυακού τόπου του προγράμματος, ΆΞΟΝΑΣ 3: "Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας" ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αρχική Οθόνη...2 Εγγραφή Χρήστη...3 Εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής

Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Βασικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής Σύνδεση στην Εφαρμογή Πριν ξεκινήσετε την εργασία σας με το Σύστημα Διαχείρισης Εφαρμογών του ΚΕΠΕΑ πρέπει να συνδεθείτε δίνοντας το username και το password που σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ. Ηλεκτρονική. Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ Ηλεκτρονική Υπηρεσία Άντλησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 1.3 Login Screen...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ

ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ ΥΠ.ΕΣ. -.Μ.Η.Ε.Σ. ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ V 1.3 εκέµβριος 2012 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Εισαγωγή.. σελ. 3 2. Σύνδεση για πρώτη φορά µε την εφαρµογή 4 3. Είσοδος στην εφαρµογή 9 4. Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας

Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Οργανισμού ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφαρμόζεται μόνο για τις εθνικές τροποποιήσεις αδειών κυκλοφορίας 1. Οδηγείστε στην Διαδικτυακή Πύλη του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1

Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών. Σελίδα 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Υποβολή Αναλώσιµων Υλικών Σελίδα 1 Πίνακας περιεχομένων 1.1 Συμβατότητα Browser... 3 1.2 Διεύθυνση πρόσβασης... 3 2 Υποβολή Αναλώσιμων Υλικών... 4 2.1 Σύνδεση με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογή Αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων ΕΚΔΟΣΗ 1.0

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογή Αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 επιχειρήσεων τροφίμων Σελ.: 1 / 11 Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογή Αιτήσεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 επιχειρήσεων τροφίμων Σελ.: 2 / 11 Περιεχόμενα Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή "Διόρθωσης στοιχείων Βεβαιώσεων Συντάξεων JL10"

Εφαρμογή Διόρθωσης στοιχείων Βεβαιώσεων Συντάξεων JL10 Εφαρμογή "Διόρθωσης στοιχείων Βεβαιώσεων Συντάξεων JL10" Συνοπτική Παρουσίαση Φορολογικό Έτος 2014 Για την υποστήριξη των Εκκαθαριστών Συντάξεων όλων των ΦΚΑ, η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. έχει υλοποιήσει διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

e-gas Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής της Δήλωσης Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούλιος 2014 Περιεχόμενα 1 Δήλωση Ολοκλήρωσης - Γενική Διαδικασία... 3 1.1 Καταληκτική Ημερομηνία Hλεκτρονικής Yποβολής Δήλωσης Ολοκλήρωσης...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγό ς Σχ. Έτόυς 2014-2015

Οδηγό ς Σχ. Έτόυς 2014-2015 Οδηγό ς Σχ. Έτόυς 2014-2015 Σχολικό Έτος Στο ΠΣ myschool υλοποιείται πλήρης ιστορικότητα και τα δεδομένα σας είναι διαθέσιμα για κάθε Σχολικό Έτος. Μέσα από την ΑΡΧΙΚΗ σελίδα μπορείτε κάθε φορά να ορίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως:

Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: 1. Υπηρεσία ClassWeb 1.1. Γενικά Η εφαρµογή ClassWeb δίνει στους διδάσκοντες χρήστες του συστήµατος τη δυνατότητα πρόσβασης µέσω του ιαδικτύου σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως: εµφάνιση στατιστικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u

Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Εγχειρίδιο λειτουργιών χρήστη (αποφοίτου) στο Mathiteia4u Μέσω της ηλεκτρονικής πύλης www.mathiteia4u.gov.gr δίνεται πρόσβαση σε ένα νέο πρόγραμμα για την στήριξη νέων που έχουν μόλις αποφοιτήσει από την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης. Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα Σύστημα Διαχείρισης Εκπαίδευσης Εγχειρίδιο Χρήσης Εκπαιδευόμενου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Σταδίου 5, 10562 Σύνταγμα τηλ.: 210-3689381, 210-3689354 fax:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΛΩΝ Τ.Α.Π. 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ OPEN TECHNOLOGY SERVICES 1-1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 1-1 1.1 Τι απαιτείται για τη δημιουργία Νέας Περιόδου... 1-1 1.2 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι

Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής. Υποψήφιοι Οδηγός Εγγραφής και Χρήσης Εφαρμογής Υποψήφιοι 1 Δημιουργία Λογαριασμού και Είσοδος στο Σύστημα Για να εγγραφείτε στο Γενικό Μητρώο του Πληροφοριακού Συστήματος «Απέλλα» ως Υποψήφιος θα πρέπει να δημιουργήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή)

Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility. (διαδικτυακή εφαρμογή) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδηγός Χρήσης της Υπηρεσίας Τηλεομοιότυπου (RightFax Fax Service) Web Utility (διαδικτυακή εφαρμογή) Αύγουστος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Web Εφαρμογής: Eco Contribution

Οδηγίες Χρήσης Web Εφαρμογής: Eco Contribution Οδηγίες Χρήσης Web Εφαρμογής: Eco Contribution ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Γενικά... 2 Δημιουργία Λογαριασμού... 2 Βήματα για τη δημιουργία λογαριασμού... 2 Δηλώσεις Πώλησης Οχημάτων... 4 Καταχώρηση Νέας Δήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ. της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ της Πλατφόρμας Τηλεκατάρτισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...2 2. Αρχική σελίδα, Εισαγωγή & Περιβάλλον Συστήματος...3 2.1. Αρχική σελίδα εισαγωγής...3 2.2. Εισαγωγή στην Πλατφόρμα Τηλε-κατάρτισης...4

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση B-symbolaio Ιανουάριος 2012

Αναβάθμιση B-symbolaio Ιανουάριος 2012 Αναβάθμιση B-symbolaio Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα Αναβάθμιση Οικονομικών 22/01/2012... 2 Προσθήκες που αφορούν το Γ.Ε.ΜΗ.... 3 1. Χαρακτηρισμοί Επαφών... 3 2. ΟΑΕΕ - Περιφερειακά Τμήματα... 5 3. Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 2. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ

1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1. Εισαγωγή στο ΟΠΣ - ΠΔΕ 1.1 Εισαγωγή 1.1.1 Σύντομη περιγραφή και σκοπός ΟΠΣ Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) αποτελεί ένα σύστημα πληροφόρησης και διαχείρισης, η χρήση του οποίου επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε

Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής Πληροφορίας ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ System Συμβουλευτική Α.Ε σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας 1 25 Λογισμικές εφαρμογές καταγραφής και αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο της καπνιστικής συνήθειας Λογισμική Εφαρμογή Διαχείρισης Ψηφιακής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής

Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Διαδικτυακή εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποιήσεων προϊόντων ειδικής διατροφής και συμπληρωμάτων διατροφής Εγχειρίδιο Χρήσης Έκδοση 2.0.0 16/06/2015 Έκδοση 2.0.0 1 / 11 Κατάλογος περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7

Σύντομη περιγραφή 5. Για να ξεκινήσετε 6. Οι οθόνες του προγράμματος 8. Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Σύντομη περιγραφή 5 Για να ξεκινήσετε 6 Εγκατάσταση προγράμματος 6 Δημιουργία κωδικών χρήστη 7 Οι οθόνες του προγράμματος 8 Αρχική οθόνη 8 Στοιχεία ασθενή 9 Εργασίες - Ραντεβού 10 Εικόνες 11 Ημερολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών

Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών Εγχειρίδιο εγγραφής Προμηθευτών Στη Δράση «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Προμηθευτή... 6 Στοιχεία Λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.

Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ για δικαιούχους. Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων & Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής & Δημοσίων Επενδύσεων Εθνική Αρχή Συντονισμού Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Για να μπορέσει κάποιος υποψήφιος να καταχωρήσει την αίτησή του πρέπει πρώτα να κάνει εγγραφή στο σύστημα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού

Διαβάστε περισσότερα

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας

Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Online Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Αίτηση Ασφάλισης Βασικές οδηγίες λειτουργίας Grand Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. Σας καλοσωρίζουμε στο σύστημα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης και Αποστολής Αιτήσεων (συντομ. ΗΤΑΑ) της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Οδηγίες για την χρήση της online Υπηρεσίας Επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Η υπηρεσία αυτή δημιουργήθηκε για την εφαρμογή της Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1066 02.04.2013

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227

Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η. ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ... 227 1. ΓΕΝΙΚΑ... 227 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ... 228 3. ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ... 230 4. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ... 232 4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 232 copyright DATA COMMUNICATION ΠΙΘΑΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Η.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες υποβολής Αιτήματος Λήψης Προκαταβολής

Οδηγίες υποβολής Αιτήματος Λήψης Προκαταβολής ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

YourSMS User s Manual

YourSMS User s Manual YourSMS User s Manual Contents Πίνακας περιεχομένων Κεντρική οθόνη... 2 Αποστολές... 3 Αποστολή μοναδικού μηνύματος... 3 Αποστολή μαζικού μηνύματος σε ομάδα παραληπτών... 4 Αποστολή μαζικού προγραμματισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΧΕΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΟΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Σολωμού 41, 71306, Ηράκλειο Κρήτης τηλ/φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Φορέων Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης Αφού πιστοποιηθεί ο λογαριασμός που δημιουργήσατε στο πρόγραμμα «Άτλας» ως Φορέας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για την Ηλεκτρονική Υποβολή Εγγράφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης

Οδηγός για την Ηλεκτρονική Υποβολή Εγγράφων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τμήμα Σχεδιασμού Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών για τον Πολίτη email: tshy@damt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

CUT Portal ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ

CUT Portal ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ CUT Portal ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ Για την υποβολή αίτησης, αν δεν είστε ήδη ενεργός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο, θα πρέπει πρώτα να ακολουθήσετε μια σύντομη διαδικασία ώστε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Εφαρµογής Γραµµατειών Περιεχόμενα Πίνακας Εικόνων...3 1. Είσοδος στο σύστημα...5 2. Στοιχεία Γραμματείας...9 3. Μεταπτυχιακά Προγράμματα...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων

Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων Εγχειρίδιο εγγραφής Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής Παρόχου/Προμηθευτή...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους

Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους Εγχειρίδιο χρήσης εφαρμογής για Δικαιούχους της δράσης «Ψηφιακή Εκπαίδευση στις Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 2 Σελίδα εισόδου... 3 Εγγραφή... 4 Σελίδα Εκτύπωσης Κουπονιού...

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα

Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα Εγκατάσταση Λογαριασμού Αλληλογραφίας στο ελληνικό Outlook Express Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Εγκατάσταση λογαριασμού 3. Οδηγίες χρήσης 4. Ανάγνωση ελληνικών 1. Εισαγωγή Σ αυτό το εγχειρίδιο αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου

Εγχειρίδιο εγγραφής Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Εγχειρίδιο εγγραφής Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ LIVETRIP TRAVELLER Η εφαρμογή LiveTripTraveller διατίθεται για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android. Στο υπο-ιστοσελίδα www.livetrips.com/sources μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΒΗΜΑΤΑ 1. ηµιουργία λογαριασµού χρήστη του ιστοτόπου 2. Σύνδεση στον λογαριασµό 3. Καταχώρηση ταυτότητας φορέα 3.1. Γενικές πληροφορίες 3.2. Στοιχεία επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ

Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ Ηλεκτρονική Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ 1 Περιεχόμενα Εγγραφή Ιατρών για Παροχές ΕΚΠΥ.. 3 Γνωματεύσεις Παροχών ΕΚΠΥ... 6 Οδηγίες Επιθέματα.. 14 Επιπλέον επιλογές... 22 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ. ΣΥΦΑ eοrder ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΛΗΨΙΑΣ ΣΥΦΑ eοrder 1. Κάνουμε αποστολή παραγγελίας όπως έχουμε συνηθίσει από το πρόγραμμα του φαρμακείου μας 2. Αυτόματα ανοίγει το πρόγραμμα eοrder και πατάμε

Διαβάστε περισσότερα

Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ

Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ Γνωμάτευση Παροχών Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας - ΕΚΠΥ Συνδέεστε στην διαδικτυακό τόπο του ΕΟΠΥΥ από τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.eopyy.gov.gr/home/startpage?a_homepage=index Εικόνα 1 Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης

digi-retail Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Οδηγίες Συμπλήρωσης και Υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης της Επένδυσης Ιούνιος 2012 : Οδηγίες συμπλήρωσης αιτήματος ολοκλήρωσης Περιεχόμενα Ηλεκτρονική επεξεργασία και υποβολή Αιτήματος Ολοκλήρωσης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΠΑΛ Α Έκδοση 1.0, Ιούνιος 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εισαγωγή γνωματεύσεων διαβητικών υλικών στο internet (eδαπυ) 1. Εισάγουμε τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό για να εισέλθουμε στην εφαρμογή https://apps.ika.gr/econsummedsuppl/faces/login.xhtml.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ / ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ.... 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΗ... 3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός Εκπαίδευσης Χρηστών. - Δήμος Δέλτα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής υποστήριξης των δράσεων περιβαλλοντικής διαχείρισης της παράκτιας ζώνης του Θερμαϊκού Κόλπου και διαδραστικής εφαρμογής αναφοράς περιβαλλοντικών προβλημάτων Εγχειρίδιο Χρήσης-Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 1 Α. ΛΗΨΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (EXPORT) ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 3 1. ΜΕ ΧΡΗΣΗ INTERNET EXPLORER 3 2. ΜΕ ΧΡΗΣΗ MOZILLA FIREFOX 10 Β. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ο Δικαιούχος μπαίνει με τον κωδικό του στην Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), ως συνήθως. Ανοίγει

Διαβάστε περισσότερα