Οµιλία Περιφερειάρχη στο Περιφερειακό Συµβούλιο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οµιλία Περιφερειάρχη στο Περιφερειακό Συµβούλιο 05-03-13"

Transcript

1 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗ ΣΓΟΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ Τρίτη 05 Μαρτίου 2013 Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι, Όπως είναι γνωστό, ο Ε ΣΝΑ λειτουργεί τη µόνη περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένη µονάδα διαχείρισης του συνόλου των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων στην Ελλάδα εντός της Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης ιαχείρισης Αποβλήτων Φυλής. Πρόκειται για µία σύγχρονη µονάδα αποτέφρωσης, δυναµικότητας 30 τόνων ηµερησίως, η οποία είναι η πλέον ενδεδειγµένη λύση για τη διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, καθώς η αποτελεσµατική λειτουργία της επιτυγχάνεται µε απόλυτο σεβασµό στο περιβάλλον. Με τη λειτουργία του Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων ο Ε ΣΝΑ συνέβαλε αποφασιστικά στη συµµόρφωση της χώρας µας µε τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα έδωσε συνολική λύση στο πρόβληµα διαχείρισης των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων της Αττικής και στη διακοπή της λειτουργίας των απαρχαιωµένων κλιβάνων των υγειονοµικών µονάδων, οι οποίοι αποτελούσαν σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της πρωτεύουσας. Θα πρέπει να ξεκαθαριστούν λοιπόν σηµείο προς σηµείο τα όσα καταγγέλλονται, διότι είναι κρίµα να αιωρούνται ασάφειες, παρερµηνείες και κυρίως αβάσιµοι ισχυρισµοί για τη λειτουργία και τη νοµιµότητα µιας τόσο σηµαντικής µονάδας. Υπάρχει λοιπόν ο ισχυρισµός ότι στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων προβλέπεται η διαχείριση αποκλειστικά στερεών αποβλήτων και όχι και νοσοκοµειακών αποβλήτων. Αυτό κυρίες και κύριοι δεν ευσταθεί. Η µονάδα του αποτεφρωτήρα λειτουργεί κατόπιν έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που εκδόθηκαν από τις αρµόδιες αδειοδοτούσες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. Οι όροι λειτουργίας της µονάδας συνοδεύονται από συγκεκριµένες περιβαλλοντικές µελέτες. [1]

2 Αναφέρω χαρακτηριστικά την του 1997 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩ Ε και Υγείας και Πρόνοιας µε θέµα την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία θερµικής επεξεργασίας (αποτεφρωτήρα) Νοσοκοµειακών Απορριµµάτων Αττικής στα Άνω Λίοσια, καθώς και τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του 2003 και του 2008 µε θέµα την ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων Εξάλλου αναφέρεται στο αίτηµα συζήτησης, θέµα παράτασης, επαναλαµβάνω παράτασης των περιβαλλοντικών όρων της λειτουργίας του αποτεφρωτήρα. Είναι προφανής πιστεύω η αντίφαση που προκύπτει. εν είναι δυνατόν να έχουν εγκριθεί και να ανανεώνονται οι περιβαλλοντικοί όροι µίας µονάδας διαχείρισης αποβλήτων, αλλά να µην επιτρέπεται στη δεδοµένη χωροθέτηση η λειτουργία για την οποία προορίζεται. Γιατί όµως υπάρχει η διαδικασία της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων µίας µονάδας, καθώς και η διαδικασία ανανέωσης τους; Με ποιο σκεπτικό ο νοµοθέτης προέβλεψε τον περιβαλλοντικό έλεγχο πριν και κατά τη διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας της µονάδας; Οι περιβαλλοντικοί όροι επιβάλλονται ακριβώς για να µην υπάρχει επιβάρυνση στο περιβάλλον και στη ζωή των κατοίκων. εν νοείται λειτουργία µε ανοχή επιβάρυνσης. Η λειτουργία του αποτεφρωτήρα δεν παράγει κανέναν τοξικό ρύπο ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Οι ρύποι ελέγχονται, συλλέγονται και καταστρέφονται µε την ενδεδειγµένη και πλέον σύγχρονη τεχνολογία. Πιο πολύ ρυπαίνει ένα µαγκάλι που παράγει τοξικούς ρύπους όπως το µονοξείδιο του άνθρακα και διοξίνες, όπως τραγικά διαπιστώσαµε πρόσφατα, παρά ο αποτεφρωτήρας που αποδεσµεύει µηδενικούς ρύπους στο περιβάλλον. εν χρειαζόµαστε καταστροφολόγους και Κασσάνδρες. Αυτοί που θέλουν να εκφράζουν έναν προοδευτικό πολιτικό λόγο, καλό είναι να έχουν και µία προοδευτική σκέψη. Θα πρέπει συνεπώς να αναγνωρίσουν και όχι να πολεµούν την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην υπηρεσία του πολίτη. Όσον αφορά στο επιχείρηµα ότι ο αποτεφρωτήρας πρέπει να διαχειρίζεται νοσοκοµειακά απόβλητα µόνον της Αττικής, θέλω να σηµειώσω ότι η άποψη αυτή δεν ευσταθεί. Αυτό προκύπτει από το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο ιαχείρισης Επικίνδυνων [2]

3 Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων, που είναι Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και η οποία έχει αναρτηθεί στο «ιαύγεια» µε αριθµό Α Α: Β41Β0- Η3Ω. Συγκεκριµένα στη σελίδα 19 του Εθνικού αυτού Σχεδίου ιαχείρισης αναφέρεται ρητά ότι η συγκεκριµένη µονάδα διαχειρίζεται νοσοκοµειακά απόβλητα και άλλων Περιφερειών της Χώρας. Εποµένως, αγαπητοί συνάδελφοι, µε τον πιο πανηγυρικό τρόπο, καταρρίπτεται ο ισχυρισµός σας µέσα από επίσηµα κείµενα του θεσµικού πλαισίου διαχείρισης των νοσοκοµειακών αποβλήτων. Ένα άλλο θέµα που βάζει η ερώτηση είναι γιατί οι εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι παρατάθηκαν µέχρι το 2022 από το ΥΠΕΚΑ χωρίς να γνωµοδοτήσει προηγουµένως το Περιφερειακό Συµβούλιο και µάλιστα ισχυρίζονται ότι για το λόγο αυτό οι περιβαλλοντικοί όροι είναι άκυροι. Όµως ο ισχυρισµός αυτός είναι λανθασµένος. Εν προκειµένω εκδόθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσεις µε τις οποίες επιβάλλονταν περιβαλλοντικοί όροι το 1997, που τροποποιήθηκαν, συµπληρώθηκαν και ανανεώθηκαν το 2003, το 2008 και το Η περιβαλλοντική νοµοθεσία είναι σαφής. Όταν από την προτεινόµενη τροποποίησησυµπλήρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις του έργου ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, σε σχέση µε το αρχικώς εγκριθέν έργο, τότε δεν προβλέπεται η τήρηση διαδικασίας µέσω του Περιφερειακού Συµβουλίου. Αυτό προκύπτει από τον Νόµο 4014 του 2011 που αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση και συγκεκριµένα το άρθρο 2 παράγραφος 8γ και το άρθρο 5. Από τις ίδιες διατάξεις προκύπτει και η διάρκεια της ανανέωσης που είναι δεκαετής και για το λόγο αυτό, επειδή η Απόφαση εκδόθηκε το 2012, ισχύει µέχρι το Εποµένως και αυτός ο ισχυρισµός καταρρίπτεται και η Απόφαση είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις και απολύτως έγκυρη. Όσον αφορά στη συλλογή και µεταφορά των νοσοκοµειακών αποβλήτων από τις υγειονοµικές µονάδες στον αποτεφρωτήρα, αυτή διενεργείται από νόµιµα αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις, που αναλαµβάνουν τη σχετική εργασία από τις διοικήσεις των νοσοκοµείων και των υγειονοµικών µονάδων κατόπιν διαγωνισµών. [3]

4 Οι αδειοδοτηµένες αυτές εταιρίες καταγράφονται στο Ειδικό Εθνικό Σχέδιο ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονοµικών Μονάδων στην παράγραφο 3.4.1, σελίδα 17 και είναι συνολικά 16. Θέλω να σηµειώσω ότι εµείς δεν έχουµε συµβάσεις µε τις εταιρίες αυτές, αλλά κάθε νοσοκοµειακή και υγειονοµική µονάδα έχει τη δική της σύµβαση. Κατά συνέπεια δεν έχουµε ως Ε ΣΝΑ και καµία εµπλοκή στην υπόθεση δύο πρόσφατων καταγγελιών, που κατατέθηκαν στον Ε ΣΝΑ και φέρονται να υπογράφονται από άτοµα που δραστηριοποιούνται µε το αντικείµενο της µεταφοράς των ιατρικών αποβλήτων. Το θέµα συζητήθηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ε ΣΝΑ στις 26 Φεβρουαρίου Σας διαβάζω ενηµερωτικό σηµείωµα για το θέµα που συντάχθηκε από το νοµικό συνεργάτη του Ε ΣΝΑ κύριο Βασίλειο Χατζηγιαννάκη και τέθηκε υπόψη των µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής: «Σχετικά, µε τα καταγγελλόµενα, θα ήθελα να επισηµάνω τα παρακάτω: 1. Ο ΕΣ ΚΝΑ, µετά από δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό, ανέθεσε στην Κοινοπραξία «Ηλέκτωρ ΑΕ Άρση ΑΕ» την µίσθωση των υπηρεσιών για τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα νοσοκοµειακών απορριµµάτων που βρίσκεται στα Άνω Λιόσια Αττικής. Η εν λόγω Μονάδα είναι η µοναδική σε ολόκληρη την Επικράτεια που δύναται να προβαίνει στην αποτέφρωση όλων των ειδών επικινδύνων ιατρικών αποβλήτων. 2. Σύµφωνα µε τους όρους ιακήρυξης του εν λόγω ιαγωνισµού, η αµοιβή του Αναδόχου προκύπτει από τον προϋπολογισµό προσφοράς του διαγωνιζόµενου που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος, σύµφωνα µε τον πίνακα οικονοµικής προσφοράς, από τον οποίο προκύπτει η συνάρτηση φορτίου από την πρώτη έως την τελευταία ηµέρα εκάστου ηµερολογιακού µηνός και της αµοιβής. Όσο αυξάνονται οι ποσότητες ιατρικών αποβλήτων που αποτεφρώνονται τον µήνα, µειώνεται αντιστρόφως ανάλογα το κόστος του Συνδέσµου. 3. Μετά την διεξαγωγή του ιαγωνισµού, για τον οποίο πρέπει να επισηµανθεί ότι υποβλήθηκαν προσφυγές ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας, χωρίς όµως να ευδοκιµήσουν, η ως άνω Κοινοπραξία αναδείχθηκε ανάδοχος των υπηρεσιών, ως µειοδότρια. Εν συνεχεία, απεστάλη το σχέδιο της σύµβασης προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, για τον κατά νόµο έλεγχο νοµιµότητας, και µετά την έγκρισή του, υπεγράφη η σχετική από σύµβαση. Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη αντικείµενο της σύµβασης ήταν, εκτός από τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα, και η εκτέλεση των εργασιών µεταφοράς των ιατρικών αποβλήτων, για όσες Υγειονοµικές Μονάδες συµβάλλεται απευθείας ο Σύνδεσµος. [4]

5 4. Πριν την διεξαγωγή του διαγωνισµού, µε την 207/2004 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣ ΚΝΑ, είχε καθοριστεί το τέλος αποτέφρωσης των ΕΙΑ στα 1,70 ευρώ ανά κιλό και το ύψος του τέλους αποτέφρωσης και µεταφοράς στα 2,00 ευρώ ανά κιλό. Η τιµή αυτή ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους αντισυµβαλλόµενους µε τον Σύνδεσµό, είτε πρόκειται για Υγειονοµικές Μονάδες, είτε για Επιχειρήσεις µεταφοράς αποβλήτων. 5. Ο Ε ΣΝΑ συµβάλλεται µε όλες τις επιχειρήσεις που µεταφέρουν ιατρικά απόβλητα, µε τους ίδιους ακριβώς όρους. Παρέχει βεβαιώσεις τελικού αποδέκτη σε όλες τις εταιρείες που ζητούν σχετική βεβαίωση, προκειµένου να συµµετάσχουν σε διαγωνισµούς. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι πολλές εταιρείες οφείλουν σηµαντικά ποσά προς τον Ε ΣΝΑ, δεν έχει προβεί σε καταγγελία των συµβάσεων και κατάπτωση των εγγυητικών επιστολών, αντιλαµβανόµενος τις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες και διευκολύνοντας κατ αυτόν τον τρόπο τον υγιή ανταγωνισµό. Αντιλαµβάνεται κανείς εύκολα τις συνέπειες κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής για εταιρεία που συµµετάσχει σε δηµόσιους διαγωνισµούς. 6. Από την πλευρά της, η εταιρεία Αποτεφρωτήρας ΑΕ, η οποία δεν είναι ανάδοχος του Ε ΣΝΑ, όπως λανθασµένα αναφέρεται στις καταγγελίες, ενεργώντας αυτοβούλως, σε συνθήκες ελεύθερης οικονοµίας, συµµετέχει σε διαγωνισµούς που διεξάγουν Υγειονοµικές Μονάδες. Η τιµή που προσφέρει η εν λόγω εταιρεία ουδόλως απασχολεί τον Ε ΣΝΑ, αφού από την πλευρά του χρεώνει µε συγκεκριµένη τιµή την εν λόγω εταιρεία, όπως και τις λοιπές εταιρείες, ήτοι 1,70 ευρώ για την αποτέφρωση. Η εταιρεία Αποτεφρωτήρας ΑΕ δεν τυγχάνει προνοµιακής µεταχείρισης του Ε ΣΝΑ, αφού συµβάλλεται µε τους ίδιους ακριβώς όρους µε τις λοιπές επιχειρήσεις. 7. Παράλληλα, ο Ε ΣΝΑ κάνει προσπάθειες να αυξήσει τις εισερχόµενες ποσότητες των ιατρικών αποβλήτων, µε στόχο να καταφέρει ακόµη και να αποκοµίζει κέρδος από τη λειτουργία της Μονάδας. υστυχώς, όπως έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν, πολλές Υγειονοµικές Μονάδες δεν προβαίνουν στην ορθή διαχείριση των αποβλήτων τους. Σχετικά µε το θέµα αυτό έχουν υποβληθεί καταγγελίες από τον Σύνδεσµο, κατόπιν διενέργειας αυτοψιών, και έχουν συνταχθεί κατηγορητήρια από τις αρµόδιες Εισαγγελικές Αρχές. 8. Με βάση όλα τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι ο Ε ΣΝΑ αντιµετωπίζει όλες τις επιχειρήσεις µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο, χωρίς να δηµιουργεί προσχώµατα στον ελεύθερο ανταγωνισµό. Ως προς τα όλως αορίστως καταγγελλόµενα περί πρακτικών που βλάπτουν τη ηµόσια Υγεία, είναι σαφές ότι η εν λόγω Μονάδα λειτουργεί προς όφελος της ηµόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος, στην προσπάθεια να πάψει η απαράδεκτη τακτική απόρριψης ιατρικών αποβλήτων σε κάδους ή και σε ρέµατα. Να σηµειωθεί, τέλος, ότι ο Σύνδεσµος πρωτοπόρησε στον τοµέα της διαχείρισης των [5]

6 ιατρικών αποβλήτων, µε γνώµονα την προστασία της ηµοσίας Υγείας, όταν ο ιδιωτικός τοµέας ούτε καν διανοείτο να προχωρήσει για παρόµοιες επενδύσεις.» Όµως κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιό είναι το πραγµατικό πρόβληµα; Πριν από τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα η κατάσταση ήταν τραγική. εν παραβιάζαµε ως χώρα την ευρωπαϊκή νοµοθεσία µόνο, παραβιάζαµε και την κοινή λογική. Τα τοξικά και µολυσµατικά απόβλητα πεταγόντουσαν µαζί µε τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα σε χωµατερές, δηµιουργώντας ανυπολόγιστους κινδύνους για τη ηµόσια Υγεία. Έχουν καταγραφεί περιστατικά που ακόµα και ανθρώπινα µέλη µετά από ακρωτηριασµό βρέθηκαν στους κοινούς κάδους συλλογής απορριµµάτων έξω από νοσοκοµεία. Έχουν υπάρξει µηνύσεις και έχουν καταδικαστεί υπεύθυνοι για τα περιστατικά αυτά. Πρέπει να αντιληφθούµε ότι οι κίνδυνοι που συνεπάγονται τα απόβλητα αυτά υπάρχουν σε όλους τους χώρους που αυτά δηµιουργούνται. ηλαδή στα νοσοκοµεία, τις υγειονοµικές µονάδες και τον περιβάλλοντα χώρο τους. Η συλλογή τους µε την τήρηση των προβλεπόµενων προδιαγραφών και η καταστροφή τους στον αποτεφρωτήρα δεν είναι το πρόβληµα. Είναι η λύση του προβλήµατος. Εµείς εργαζόµαστε µεθοδικά κύριοι συνάδελφοι και προσπαθούµε βήµα βήµα να λύσουµε όλα τα προβλήµατα που υπάρχουν. Για το πρόβληµα της συνεργασίας του αποτεφρωτήρα µε τα νοσοκοµεία το έχουµε συζητήσει µε το Υπουργείο Υγείας και την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας και µάλιστα έχουµε ψηφίσει στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ε ΣΝΑ σχέδιο προγραµµατικής σύµβασης µε την Επιτροπή Προµηθειών Υγείας, η οποία βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αττικής και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η λειτουργία του αποτεφρωτήρα αποτελεί σαφή βελτίωση του συστήµατος διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων και πρέπει να επιµείνουµε όλοι στην προσπάθεια να συλλέγονται και να καταστρέφονται τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα. Και το λέω αυτό γιατί ορισµένες φορές «ανεύθυνοι αρµόδιοι» βαφτίζουν τα τοξικά σε µολυσµατικά και αρκούνται σε απλή αποστείρωση και όχι σε θερµική καταστροφή, όπως επιβάλλεται. Αυτός είναι ο κίνδυνος κύριοι συνάδελφοι, αλλά δυστυχώς γι αυτό δεν ακούω να λέγεται κάτι. Όπως κίνδυνος είναι και η διαχείριση των επικίνδυνων βιοµηχανικών [6]

7 αποβλήτων, που είναι και πολύ περισσότερα και διασκορπισµένα σε χιλιάδες βιοτεχνικές και βιοµηχανικές µονάδες, όπου και παράγονται. Πολλές φορές µονάδες που βρίσκονται µέσα στον αστικό ιστό. Αυτό είναι το πρόβληµα κύριοι συνάδελφοι. Πρέπει κάποτε να µάθουµε να λέµε την αλήθεια έξω από τα δόντια. Είναι τουλάχιστον υποκρισία να κατηγορούµε για τη λειτουργία µιας µονάδας όπως ο αποτεφρωτήρας που είναι νόµιµα αδειοδοτηµένη, πληροί όλες τις προδιαγραφές και λύνει το τεράστιο πρόβληµα της διαχείρισης των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων και να µην λέµε τίποτα για τα επικίνδυνα βιοµηχανικά απόβλητα. Σας θυµίζω ότι από τη δεκαετία του 90 γίνεται συζήτηση για τη δηµιουργία δύο µονάδων θερµικής καταστροφής των επικίνδυνων βιοµηχανικών αποβλήτων, εκ των οποίων η µία στη Βόρειο Ελλάδα και ή άλλη στην Νότια. Όµως, αν και πέρασαν τόσα χρόνια, τίποτα δεν έγινε. Αυτό είναι το πρόβληµα κύριοι συνάδελφοι και γι αυτό δεν λέτε τίποτα. Όµως θέλω να θίξω και ένα άλλο θέµα, για το οποίο έγινε αρκετή συζήτηση τελευταία. Πρόκειται για τις τέφρες. Στις 8 Οκτώβρη 2012 η Εκτελεστική Επιτροπή του Ε ΣΝΑ κατά τη 14 η Συνεδρίαση της ενέκρινε τη µελέτη και τις αντίστοιχες δαπάνες για την µεταφορά και εξαγωγή των παλαιών τεφρών του Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων και στις 15 Ιανουαρίου 2013 δηµοπρατήθηκε η αποµάκρυνση των τοξικών τεφρών από την ΟΕ Α Φυλής. Όµως τί γινόταν παλαιότερα; Από την έναρξη της δοκιµαστικής λειτουργίας της µονάδας το 2002 µέχρι και τον Ιανουάριο του 2007 ο αποτεφρωτήρας λειτουργούσε µέσω προγραµµατικής σύµβασης του Συνδέσµου µε το ήµο Άνω Λιοσίων και τη ηµοτική επιχείρηση ΕΤΕΑΛΑ. Τότε, οι τέφρες αποθηκεύονταν προσωρινά σε στεγασµένους χώρους στην ΟΕ Α Φυλής. Τότε συσσωρεύτηκαν οι ποσότητες για τις οποίες πρόσφατα υπήρξε η επέµβαση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και η καταδίκη του υπεύθυνου του εργοταξίου. Το σχήµα αυτό λειτουργίας µε τη ηµοτική Επιχείρηση απέτυχε παταγωδώς. Και είναι απορίας άξιο πως µετά από τέτοια εµπειρία ο ήµος Φυλής αξιώνει σήµερα να διαχειριστεί το σύνολο των εγκαταστάσεων. [7]

8 Επιτρέψτε µου όµως, µε αφορµή την αίτηση σας για συζήτηση σχετικά µε τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα να σας παρουσιάσω και τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουµε. ιότι καλό είναι να καταγγέλλουµε, πρέπει όµως και να αναγνωρίζουµε τις προσπάθειες που καταβάλλονται. Ο αποτεφρωτήρας, όπως και όλες οι εγκαταστάσεις στην ΟΕ Α Φυλής λειτουργούν καθηµερινά στην κόψη του ξυραφιού, µε υπεράνθρωπες προσπάθειες υπό την σκιά χρεών. Πλέον όµως η συσσώρευση των χρεών απειλεί ευθέως τη βιωσιµότητα της Μονάδας, ενδεχόµενο κλείσιµο της οποίας θα οδηγήσει την διαχείριση των Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων σε αδιέξοδο. Τα χρέη, που έχουν συσσωρευτεί από τις δηµόσιες Υγειονοµικές Μονάδες, ξεπερνούν τα 4 εκατοµµύρια ευρώ. Αντίστοιχου ύψους χρέη υπάρχουν και από ιδιωτικές υγειονοµικές µονάδες και ιδιώτες µεταφορείς Το δεύτερο πρόβληµα αφορά στην προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Ειδικότερα κατά το παρελθόν είχαν καταγραφεί µεµονωµένα περιστατικά απόρριψης Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων µαζί µε οικιακά, καθώς και ο επισφαλής διαχωρισµός των τοξικών (που πρέπει να οδηγούνται για θερµοκαταστροφή) από τα µολυσµατικά απόβλητα. Για την αντιµετώπιση του ζητήµατος πρέπει να εκδοθεί οδηγία προς τα νοσοκοµεία προκειµένου να συνεργάζονται µε τον Ε ΣΝΑ, Τέλος, το τρίτο ζήτηµα αφορά στην υπογραφή προγραµµατικής σύµβασης µε την Επιτροπή Προµηθειών του Υπουργείου Υγείας για την αποτέφρωση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων που παράγουν τα ηµόσια Νοσηλευτήρια ανά την Επικράτεια, προκειµένου, τόσο οι Υγειονοµικές Μονάδες, όσο και ο Ε ΣΝΑ να απαλλαγούν από τον βραχνά της υπογραφής ξεχωριστών συµβάσεων για την αποτέφρωση ή τη µεταφορά και αποτέφρωση των αποβλήτων τους. Ενηµέρωσα τον τέως Υπουργό Υγείας κύριο Ανδρέα Λοβέρδο, µε επιστολή που του απηύθυνα στις 3 Ιανουαρίου 2012, δηλαδή αµέσως µόλις ανέλαβα τα καθήκοντα µου για το θέµα των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων και ζήτησα από τον Υπουργό την άµεση επίλυση των θεµάτων που χρονίζουν και αφορούν στη ηµόσια Υγεία. Στη συνέχεια υπήρξε συνεργασία και αλλεπάλληλες συναντήσεις µε τον σηµερινό Υπουργό Υγείας κύριο Ανδρέα Λυκουρέντζο για τη βιωσιµότητα και τη λειτουργία του Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Ιατρικών Αποβλήτων. [8]

9 Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, Η υγεία όπως και η ρύπανση δεν γνωρίζουν σύνορα. Το θέµα των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται ως θέµα τοπικό που αφορά µία περιοχή ή ένα ήµο. Είναι θέµα που αφορά όχι µόνο την Αττική, αλλά την χώρα ολόκληρη. Λειτουργούµε µία σύγχρονη µονάδα αποτέφρωσης νόµιµα αδειοδοτηµένη. Ας µην το απαξιώνουµε αυτό. Προβλήµατα υπάρχουν και σας τα ανέφερα. Αυτά όµως σε καµιά περίπτωση δεν οδηγούν στο συµπέρασµα ότι πρέπει να κλείσουµε τη µονάδα και να διαλύσουµε κάτι που λειτουργεί αποτελεσµατικά. Αντίθετα πιστεύω πως πρέπει να επικεντρωθούµε στην προσπάθεια να ξεπεράσουµε τα προβλήµατα που σας ανέφερα. Και στην προσπάθεια αυτή κανείς δεν περισσεύει. Σας ευχαριστώ [9]

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ. του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Εθνικού Οργανισµού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, Νοέµβριος 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Μετά από σχετική παραγγελία του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Εισήγηση της Περιφερειάρχη Αττικής και προέδρου του ΕΔΣΝΑ, Ρένας Δούρου στην ΕΕ του ΕΔΣΝΑ για την ακύρωση 4 διαγωνισμών με αντικείμενο τη Μελέτη, Χρηματοδότηση, Κατασκευή, Συντήρηση, Τεχνική Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 1 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΙΑΤΑΞΗ 5 ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007 2013 1. ιαπίστωση απαρτίας έναρξη συνεδρίασης έγκριση ηµερήσιας διάταξης 2. Έγκριση πρακτικών 4 ης Συνεδρίασης Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: H περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα WWF Ελλάς - Ιούνιος 2008 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή...3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα...5 1. Γενική Περιβαλλοντική Νοµοθεσία...5 1.1. Πρόσβαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΧΙΝΙΑ - ΜΑΡΑΘΩΝΑ Αθήνα, Ιούλιος 2009 Ο Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 οικο νομία ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: ΑΛΛΟΙ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΜΟΛΥΝΟΝΤΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΙ ΣΕ ΣΠΕΙΡΕΣ Χωματερές ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΓΙΑ.. ΛΙΓΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΣ ΟΙΚΟνομία - ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αθήνα 6.6.2005 Το παρόν κείµενο καταγράφει τις πρώτες παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

«ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Σ Α Τ Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗ µε θέµα: «ΝΕΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ & ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ» Πέµπτη, 6 Μαρτίου 2014 Αίθουσα Ερµής Ε.Β.Ε.Α. Πανελλήνιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ Μέχρι την ψήφιση του νέου νόμου 3402 (ΦΕΚ 258 Α /17-10-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ EΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΈΛΕΓΧΟ ΑΠΌ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΌ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΊΩΝ ΣΥΜΒΆΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΉΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη

Κάνοντας τις αξίες μας πράξη 1 Κώδικας Δεοντολογίας Κάνοντας τις αξίες μας πράξη Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς τα πετυχαίνουμε. Εξίσου σημαντικό με τα αποτελέσματα που πετυχαίνουμε είναι το πώς

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Ακαδημαϊκό έτος 2009-2010

Διαβάστε περισσότερα

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)

10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10. ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ) 10.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι τυπικά οι αρμόδιοι φορείς της αυτοδιοίκησης για την εξειδίκευση και υλοποίηση των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

4.000 54 ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ NISSAN ΛΕΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ. www.exanatolis.gr ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

4.000 54 ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ NISSAN ΛΕΜΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΡΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ. www.exanatolis.gr ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÁÍÁÔÏËÉÊÇÓ ÁÔÔÉÊÇÓ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ÔÅÕ ÏÓ 59 www.exanatolis.gr ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ5 ΧΡΟΝΙΑ 2008-2013 ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΩΡΟ 4.000 54 ΩΡΕΑΝ SERVICE ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΡΚΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια

Φυλής. Δυτικής Αττικής. Αττικής. Άνω Λιόσια ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_01: ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ Φυλής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Δυτικής Αττικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αττικής ΕΔΡΑ Άνω Λιόσια ΘΕΣΗ & ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου. Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη

Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου. Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη Αθήνα, 30/11/2006 Αρ. Πρωτ. 11587.4/06 Χειριστής: Μαρία Κετσιτζίδου Προς: Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Μιχάλη Λιάπη Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε Παπάγου Τ.Κ 160

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ7ΩΗΡ-Δ6Β. Ελληνική

ΑΔΑ: Β4Σ7ΩΗΡ-Δ6Β. Ελληνική Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Συζήτηση αναφορικά με την με αριθμό πρωτ. 57.151/2.12.2012 αίτηση δεκαέξι (16) δημοτικών συμβούλων με θέμα: «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στου Δήμου Τρίπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ηµοτική Περίοδος 2011 Ελληνική ηµοκρατία Περιφέρεια Αττικής ήµος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Έντυπη Έκδοση 29 ης Συνεδρίασης.Σ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011 ιαχείριση Πρακτικών 29 η ΣΥΝΕ

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT.

Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. Το έργο Green Batteries συγχρηµατοδοτείται από το Κοινοτικό Πρόγραµµα LIFE ENVIRONMENT. ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Πλ. Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο Τηλ: 2810 278 111 FAX: 2810 278 150 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : B.Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα Σπάτα Ταχ. Κώδικας: 190 04 Τηλέφωνο : 213-2007300 FAX : 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 2 Ετήσια Έκθεση Πεπραγµένων 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Η χώρα µας βιώνει µια δύσκολη περίοδο σοβαρών οικονοµικών προβληµάτων, κρίσης Θεσµών και µιας ευρύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και το άρθρο 2 της Απόφασης 7/448/11.10.2007 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439 Μορφοποιήθηκε: Βιβλιοδεσίας: 0 εκ. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

16.06.2007-20.06.2007

16.06.2007-20.06.2007 ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΑΠΟ ΕΛΤΙΩΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ 16.06.2007-20.06.2007 Το Γραφείο Περιβάλλοντος του ΤΕΕ συνεχίζει την, εδώ και πάνω από δύο έτη σχέση πληροφόρησης επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας

Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων. Διπλωματική εργασία. Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Διπλωματική εργασία Καταγραφή και ταξινόμηση λατομικής και περιβαλλοντικής ελληνικής νομοθεσίας Πασιπουλαρίδης Παύλος Εξεταστική επιτροπή Αγιουτάντης Ζαχαρίας,

Διαβάστε περισσότερα