«ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ: ΜΙΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ: ΜΙΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ»"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι ΑΣΚΩΝ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ «ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ: ΜΙΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΜΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2004

2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία προσπαθεί, µε όλες τις αναπόφευκτες παραλείψεις, να απαντήσει σε ορισµένα νοµικά ερωτήµατα σχετικά µε τις αφίσες, πολιτικές και εµπορικές, και κυρίως σχετικά µε το πρόβληµα της ελεύθερης ή όχι τοιχοκόλλησής τους, το οποίο είναι και το βασικότερο σε ολόκληρη την περί αφισών θεωρία και νοµολογία. Πράγµατι, ενώ τα υπόλοιπα ζητήµατα, όπως τα σχετικά µε το περιεχόµενο µίας αφίσας, καλύπτονται σχεδόν πλήρως από την γενική περί ελευθερίας των ιδεών και του Τύπου διδασκαλία, η τοιχοκόλληση (µε την οποία συνεκδοχικά εννοούµε κάθε αφισοκόλληση σε δηµόσιο χώρο είτε πάνω σε τοίχο είτε σε τζαµαρία είτε σε κολόνα κ.ο.κ.) θέτει ειδικότερα ερωτήµατα που απαιτούν να εξετάσουµε την θεσµική εφαρµογή του περί Τύπου δικαιώµατος στις συγκεκριµένες περιστάσεις. Εξ άλλου ένας ενδεχόµενος ασφυκτικός περιορισµός των αφισοκολλήσεων δια νόµου ή πράξεων της διοίκησης ή, ακόµα περισσότερο, η απαγόρευσή τους θα είχε σοβαρότατες επιπτώσεις στην ποιότητα και την λειτουργία της ηµοκρατίας, αφού θα καθιστούσε γράµµα κενό όλες τις συνταγµατικές εγγυήσεις των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων καθ όσον αφορά τον συγκεκριµένο τρόπο διάδοσης πληροφοριών και ιδεών. Μία τέτοια φευκτέα εξέλιξη θα είχε ιδιαίτερη βαρύτητα και δυσµενείς συνέπειες στον πανεπιστηµιακό χώρο, όπου η αφισοκόλληση παραµένει µία από τις κυριότερες µορφές συνδικαλιστικής δράσης και ζωτικό στοιχείο για την λειτουργία των φοιτητικών παρατάξεων συνιστώντας έτσι µία περαιτέρω εγγύηση για την συνταγµατικά κατοχυρωµένη αυτοδιοίκηση των Πανεπιστηµίων (16.5 Σ.). Στην σηµερινή εποχή όπου η ηµοκρατία απειλείται σε διεθνές πλέον επίπεδο από διάφορους πολιτικούς και οικονοµικούς παράγοντες οφείλουµε να είµαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέµατα συνταγµατικών δικαιωµάτων, ιδίως όσων άπτονται αµέσως του πολιτεύµατος και των σχετικών µε την διασφάλισή του ελευθεριών. Το Θέµα: Εξετάζεται αρχικώς η γενική και ειδική εφαρµογή του περιεχοµένου της ελευθερίας του Τύπου όπως αυτό

3 οριοθετείται σχετικώς µε µία ορισµένη µορφή Τύπου, την αφίσα. Ύστερα εξετάζονται οι οριοθετήσεις ειδικώς της αφισοκόλλησης, ως µεθόδου διάδοσης του Τύπου που συναντάται µε άλλους συνταγµατικά κατοχυρωµένους θεσµούς, όπως η (ξένη) ιδιοκτησία και η προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτά τα πλαίσια εξετάζονται η σχετική θεωρία και νοµολογία και ο ειδικός επί του θέµατος Ν. 1491/1984 και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις ειδικότερες περιπτώσεις των χειρόγραφων αφισών και της ιδιόχειρης αναγραφής λέξεων, παραστάσεων κ.τ.λ. σε ξένους τοίχους. 3

4 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή σελ. 2-3 Κεφάλαιο Πρώτο: Η αφίσα ως τύπος- Η εφαρµογή της ελευθερίας του Τύπου υπό την µορφή της αφίσας 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις σελ Γενική και ειδική οριοθέτηση της ελευθερίας της αφίσας ως Τύπου σελ Κεφάλαιο εύτερο: Η ειδική οριοθέτηση της ελευθερίας του Τύπου στο ζήτηµα των αφισοκολλήσεων 1. Θεωρητική αντιµετώπιση του ζητήµατος σελ Ο Ν της 10/ σελ Κεφάλαιο Τρίτο: Βασικά Συµπεράσµατα σελ. 25 Βιβλιογραφία σελ. 26 Πίνακας Νοµολογίας σελ. 27 Παράρτηµα Νοµολογίας σελ Περίληψη σελ. 35

5 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΑΦΙΣΑ ΩΣ ΤΥΠΟΣ- Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ 1.) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η αφίσα αποτελεί αναµφισβήτητα µία ειδική µορφή εµφάνισης του Τύπου 1. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μάνεσης 2 αναφέρει τις αφίσες ανάµεσα στις συνιστώσες έναν «σκληρό πυρήνα» του Τύπου περιπτώσεις πριν προχωρήσει στην επέκταση της έννοιας αυτής µε την υπαγωγή και άλλων περιπτώσεων 3. Γι αυτό το λόγο (αλλά και για λόγους συστηµατικής ευκολίας) η εξέταση των διαφόρων ζητηµάτων που αφορούν τις αφίσες και την αφισοκόλληση θα ακολουθήσει σε γενικές γραµµές την σειρά µε την οποία αναλύονται οι επιµέρους ελευθερίες του Τύπου σε συγγράµµατα Συνταγµατικού ικαίου 4, µε εξαίρεση την ελευθερία κυκλοφορίας, η οποία θα εξετασθεί σε ειδικό κεφάλαιο (Κεφάλαιο εύτερο του παρόντος), επειδή σε αυτόν τον τοµέα ανακύπτουν τα δυσχερέστερα ερµηνευτικά προβλήµατα που έχουν απασχολήσει την περί αφισών θεωρία και νοµολογία. Πριν προχωρήσουµε, όµως, στην εξέταση των νοµικών ζητηµάτων, είναι χρήσιµο να διατυπώσουµε ορισµένες γενικότερες σκέψεις σχετικά µε τις αφίσες και τον ρόλο τους στην κοινωνία. Είναι γνωστός ο ρόλος της ελευθερίας του Τύπου για την διασφάλιση της ηµοκρατίας και των υπόλοιπων συνταγµατικών δικαιωµάτων, ώστε δικαίως να θεωρείται ο 1 Βλ. ενδεικτικά αγτόγλου Π.., «Ατοµικά ικαιώµατα Α», Αθήνα- Κοµοτηνή, 1991, σελ. 473, Χρυσόγονος Κ.Χ., «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα», Αθήνα- Κοµοτηνή, 2 η Έκδοση 2002, σελ. 283 και αλλού 2 Μάνεσης Α., «Η Συνταγµατική Προστασία της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Εντύπων και η Εφαρµογή της στην Πράξη», Το Σ., 1977, σελ. 3 3 Μάνεσης Α., όπ. παρ., «Τύπος δεν είναι µόνον οι αφίσες» 4 Βλ. ενδεικτικά ηµητρόπουλος Α. Γ., «Συνταγµατικά ικαιώµατα», Αθήνα, Ι Έκδοση 2004, σελ. 271 επ., αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ. 472 επ.

6 6 Τύπος εγγυητής του πολιτεύµατος 5. Λόγω της σπουδαιότητάς του χαρακτηρίζεται και ως «δηµόσιο λειτούργηµα» και γράφεται Τύπος µε κεφαλαίο Τ 6 (άποψη την οποία υιοθετούµε και γι αυτό ακολουθούµε αυτόν τον τρόπο γραφής στο παρόν πόνηµα). Σε αυτά τα πλαίσια η αφίσα και δη η πολιτική εν ευρεία εννοία (σε αντίθεση µε την εµπορική-διαφηµιστική, διάκριση που, όπως θα δούµε παρακάτω επιφέρει και έννοµες συνέπειες) παίζει σηµαντικό ρόλο στην κοινωνία ως µέσο έκφρασης και διάδοσης ιδεών. Εξ άλλου η εξέλιξη της πολιτικής αφίσας ακολουθεί την πολιτική ιστορία του τόπου µας. Η αρχαιότερη, ίσως, ελληνική πολιτική αφίσα προήλθε από τους Επτανήσιους Ριζοσπάστες το 1850, οι οποίοι συνέστησαν και το πρώτο κόµµα αρχών στο νεοελληνικό κράτος 7. Η έκρηξη των πολιτικών αφισών µετά την Μεταπολίτευση του προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της εκτελεστικής εξουσίας και έδωσε το έναυσµα για την έκδοση σχετικών αποφάσεων 9 και τη συγγραφή σχετικών άρθρων 10, στα οποία στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό και η παρούσα ανάλυση. Χαρακτηριστική των επιφυλάξεων της εκτελεστικής εξουσίας απέναντι σε αυτόν τον τρόπο διάδοσης ιδεών είναι η απαγορευτική των αφισοκολλήσεων διάταξη του, αντισυνταγµατικού πλέον, µετεµφυλιακού Α.Ν. 942/1946 «περί λήψεως µέτρων προς κατευνασµόν των πολιτικών παθών» 11. Είναι γεγονός ότι σήµερα πολλοί µιλάνε για «θάνατο της πολιτικής αφίσας», κυρίως λόγω των κοινωνικών µεταβολών και της επικράτησης νέων µέσων, όπως η τηλεόραση 12. Αυτή η τάση φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από την απαγόρευση των αφισών µε τις εικόνες των υποψηφίων βουλευτών από την 5 Chateaubriand, De la Monarchie selon la Charte, Paris, 1927, Chap. XX ( «Melanges politiques et literaires», Paris, 1854, p. 240) : «Il la faut, cette liberte [de la presse] ou, encore une fois, la constitution n est qu un jeu», αναφερόµενο στο αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ. 456, υπ. 3 6 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ Βογιατζή Ι., «Οι Πρόδροµοι της Προεκλογικής Αφίσας», στο «Προεκλογική Αφίσα», Επτά Ηµέρες της Καθηµερινής, , σελ Παπασπύρου-Καραδηµητρίου Ε., «Προεκλογική Αφίσα και Ιστορική Τεκµηρίωση», στο «Προεκλογική Αφίσα», όπ. παρ., σελ. 4 9 Π.χ. Α.Π. 391/1977, Ποιν. Χρ., 1977, σελ. 750, Α.Π. 838)77, Το Σ., 1978, σελ Π.χ. Μάνεσης Α., όπ. παρ., Κασιµάτης Γ., «Η Αντισυνταγµατικότητα της Απαγόρευσης των Αφισοκολλήσεων», Το Σ., 1977, σελ Μάνεσης Α., όπ. παρ., σελ Καστρίτη Ν., «Καθρέπτης Μεταβολών και ιαφοροποιήσεων», στο «Προεκλογική Αφίσα», όπ. παρ., σελ. 9

7 7 ιακοµµατική Επιτροπή των εκλογών του Παρ όλα αυτά, οι αφίσες κατά την γνώµη µου θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικό στοιχείο της πολιτικής και, γενικότερα, κοινωνικής ζωής, όχι µόνο λόγω του µικρού κόστους τους, που εξαναγκάζει µικρά κόµµατα µε περιορισµένους πόρους που δεν έχουν πρόσβαση στα κεντρικά Μ.Μ.Ε. να στηρίζουν στις αφίσες την προβολή των ιδεών και των προτάσεών τους 14, ούτε λόγω της σηµαίνουσας θέσης τους για την λειτουργία των φοιτητικών παρατάξεων στα πλαίσια της αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι. 15, αλλά κυρίως επειδή, σε αντίθεση µε την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, η στατικότητα της αφίσας επιτρέπει στον θεατή να την επεξεργαστεί και να την ερµηνεύσει και η τοποθέτησή της σε δηµόσιους χώρους διευκολύνει την ακόµα και ασυνείδητη υποβολή της σε άγνωστο αριθµό προσώπων 16. Τι εντύπωση θα προκαλούσε στο κοινωνικό σύνολο µία φωτογραφία του Προέδρου της ηµοκρατίας συνοδευοµένη από υβριστικά και συκοφαντικά σχόλια 17 δηµοσιευµένη στις εσωτερικές σελίδες γνωστής ακραίας εφηµερίδας, ενώ πόσο διαφορετική θα ήταν η επιρροή της ίδιας εικόνας αν τοιχοκολλείτο µε µεγάλο αριθµό αφισών σε κεντρικούς δρόµους της Αθήνας; Είναι λοιπόν πρόδηλο ότι η θεωρητική ενασχόληση µε τα σχετικά µε τις αφίσες ζητήµατα όχι µόνο δεν είναι παρωχηµένη αλλά, αντιθέτως, διατηρεί αµείωτη την επικαιρότητά της. 2.) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ ΩΣ ΤΥΠΟΥ Η ελευθερία του Τύπου στα πλαίσια του ελληνικού δικαίου κατοχυρώνεται από το άρθρο 14 παρ. 1 και 2 Σ. Η 14.1 Σ. ορίζει ότι «Καθένας µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασµούς του τηρώντας τους νόµους του Κράτους.» Και η παρ. 2 συµπληρώνει: «Ο τύπος 13 Παπασπύρου-Καραδηµητρίου Ε., όπ, παρ., σελ Μάνεσης Α., όπ. παρ., σελ Σ. 16 Κούλη Α., «Η Εικόνα, το Μήνυµα και το Μέσο», στο «Προεκλογική Αφίσα», όπ. παρ., σελ Προσβολή κατά του Προέδρου της ηµοκρατίας, Π.Κ.

8 8 είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό µέτρο απαγορεύονται.» Η ελευθερία αυτή, ειδικότερη έκφανση της ελευθερίας της έκφρασης 18, όπως προκύπτει σαφώς από την 14.1 Σ., τόσο της θετικής όσο και της αρνητικής (ελευθερία να εκφράζεις ή να µην εκφράζεις γνώµη) 19, υπάρχει τόσο ως ατοµικό δικαίωµα όσο και ως «θεσµική εγγύηση», δηλαδή ως συνταγµατική κατοχύρωση του θεσµού του Τύπου, απαραίτητου σε µία δηµοκρατική, πλουραλιστική κοινωνία 20. Όπως κάθε δικαίωµα, έτσι και η ελευθερία του Τύπου δεν υπάρχει γενικά και αόριστα, αλλά έχει ένα συγκεκριµένο περιεχόµενο που προκύπτει από την ειδική οριοθέτηση του συγκεκριµένου δικαιώµατος. Πρώτη και αυτονόητη είναι η εννοιολογική οριοθέτηση που προκύπτει από το περιεχόµενο των χρησιµοποιούµενων στην συνταγµατική διάταξη λέξεων 21. Ο κοινός νοµοθέτης µπορεί στα πλαίσια της γενικής ρυθµιστικής του αρµοδιότητας να παράσχει ορισµούς για τις χρησιµοποιούµενες έννοιες µέσα στα πλαίσια του Συντάγµατος, οι οποίοι, όµως, δεν είναι δεσµευτικοί εφ όσον δεν υπάρχει συνταγµατική εξουσιοδότηση προς τούτο 22. Η ελευθερία της έκφρασης είναι «περιορισµένο» δικαίωµα λόγω της ρητής επιφύλαξης του νόµου να θέτει περιορισµούς 23. Εφ όσον, όµως, η επιφύλαξη του νόµου διατυπώνεται στην παρ. 1 και δεν επαναλαµβάνεται στην παρ. 2, οι περιορισµοί πρέπει να αφορούν την ελευθερία έκφρασης εν γένει και όχι ειδικά τον Τύπο 24. Άρα νοµοθετικός ορισµός του Τύπου είναι δεσµευτικός εφ όσον δεν περιορίζει την έκταση του δικαιώµατος-θεσµού πέρα από τα συνταγµατικώς διαγραφόµενα όρια. Ορισµό του Τύπου δίνει το άρθρο 1 του Α.Ν. 1092/1938. Ο µεταξικής εµπνεύσεως αυτός νόµος, αν και είχε ως στόχο να θέσει τον Τύπο στην υπηρεσία του δικτατορικού καθεστώτος της εποχής 25, έθεσε σε σωστή βάση τα περί Τύπου ζητήµατα και 18 Χρυσόγονος Κ.Χ., όπ. παρ., σελ Χρυσόγονος Κ.Χ., όπ. παρ., σελ. 272 in fine 20 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ Σ., «τηρώντας τους νόµους του Κράτους» 24 Χρυσόγονος Κ.Χ., όπ. παρ., σελ Βλ. την έκθεση του επί του Τύπου και Τουρισµού υφυπουργού, Κώδιξ Νόµων 1938, σελ. 80

9 9 παραµένει ως σήµερα ο βασικός περί Τύπου νόµος 26. Η παρ. 1του Α.Ν. 1092/1938 ορίζει ότι: «Τύπος και έντυπον είναι παν ό,τι εκ τυπογραφίας ή οιουδήποτε άλλου µηχανικού ή χηµικού µέσου παράγεται εις όµοια αντίτυπα και χρησιµεύει εις πολλαπλασιασµόν ή διάδοσιν χειρογράφων εικόνων, παραστάσεων, µετά ή άνευ σηµειώσεων, ή µουσικών έργων µετά κειµένου ή επεξηγήσεως ή φωνογραφικών πλακών.». Η αφίσα, µονόφυλλο έντυπο, δίχρωµο ή πολύχρωµο, φέρον ευσύνοπτο κείµενο µε ή χωρίς εικόνα, κατάλληλο για ανάρτηση ή επικόλληση 27, υπάγεται ανεπιφύλακτα στον ορισµό του Α.Ν. 1092/ και απολαµβάνει όλες τις περί Τύπου εγγυήσεις και υπόκειται κατ αρχήν στους ίδιους περιορισµούς 29. Το πλέγµα των εγγυήσεων του Τύπου συµπληρώνεται από το άρθρο 10 της Ε.Σ..Α. 30 και το άρθρο 19.2 του ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα 31. Καθώς αυτές οι διατάξεις έχουν υπερνοµοθετική αλλά όχι υπερσυνταγµατική ισχύ 32, µπορούν µόνο να διευρύνουν και όχι να περιορίσουν την προστασία του δικαιώµατος 33. Οι αφίσες ως µορφή Τύπου προστατεύονται στο σύνολο του περιεχοµένου της ελευθερίας του Τύπου 34. Άλλο θέµα είναι, βεβαίως, το ότι λόγω της φύσης των πραγµάτων ορισµένες πλευρές της ελευθερίας του Τύπου έχουν από ελάχιστη ως µηδενική εφαρµογή στον τοµέα των αφισών. Αυτό µε κανέναν τρόπο δεν επιβάλλει συρρίκνωση της γενικής εφαρµογής του σχετικού δικαιώµατος ως προς τον συγκεκριµένο τρόπο έκφρασής του, ενώ αυτή η ίδια η φύση των πραγµάτων επιβάλλει ορισµένες ειδικότερες οριοθετήσεις κατά την εφαρµογή του δικαιώµατος ως αφισοκόλληση 35. Τώρα θα επιχειρήσουµε µία σύντοµη επισκόπηση των διαφόρων εκφάνσεως της ελευθερίας του Τύπου (εκτός από την 26 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ Παπασπύρου-Καραδηµητρίου Ε., όπ. παρ., σελ αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ Για τις ειδικότερες οριοθετήσεις της αφισοκόλλησης βλ. Κεφάλαιο εύτερο του παρόντος 30 ν.δ. 53/1975, Φ.Ε.Κ.256 Α σε συνδυασµό µε ν. 2400/1997, Φ.Ε.Κ. 96 Α 31 ν. 2462/1997, Κώδιξ Νόµων 1996 σελ Σ. 33 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ Χρυσόγονος Κ.Χ., όπ. παρ., σελ. 283, ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ Βλ. Κεφάλαιο εύτερο του παρόντος

10 10 ελευθερία κυκλοφορίας µε την οποία θα ασχοληθούµε αναλυτικότερα στο επόµενο κεφάλαιο) όπως αυτές εξειδικεύονται ως προς τις αφίσες 36 : Α.) Ελευθερία εκδόσεως: Καθένας έχει δικαίωµα να εκδίδει αφίσα όταν και όπου θέλει χωρίς να απαιτούνται προς τούτο ειδικά προσόντα ή προϋποθέσεις ή λήψη άδειας ή καταβολή εγγυοδοσίας. Είναι επίσης ανεπίτρεπτη η επιβολή οποιουδήποτε προληπτικού µέτρου ή λογοκρισίας 37 Β.) Ελευθερία συντάξεως: Βασική έκφανση της ελευθερίας αυτής είναι η ελευθερία συγκέντρωσης της ύλης. Αυτή η ελευθερία έχει ελάχιστο πεδίο εφαρµογής στον τοµέα των αφισών, δεν αποκλείεται, όµως, να υπάρξουν περιπτώσεις οπού ενεργοποιείται Π.χ. αντιπολιτευόµενο κόµµα εκδίδει προεκλογική αφίσα στην οποία αναγράφεται: «Το 10% των νέων είναι άνεργοι! Θα το αφήσετε έτσι;». Σε µία τέτοια περίπτωση υπάρχει υποχρέωση της Στατιστικής Υπηρεσίας και άλλων δηµόσιων φορέων σε συνδυασµό και µε το άρθρο 10 Σ. να γνωστοποιήσουν στο κόµµα αυτό, όπως και σε κάθε ενδιαφερόµενο, τα σχετικά στατιστικά στοιχεία. Κυριότερη, όµως, πτυχή της ελευθερίας αυτής είναι η ελευθερία επιλογής του περιεχοµένου της αφίσας και η απαγόρευση της λογοκρισίας και των προληπτικών µέτρων εν γένει (14.2 Σ.), ενώ επιτρέπονται µόνο τα κατασταλτικά µέτρα σύµφωνα µε την γενική και ειδική οριοθέτηση του δικαιώµατος πάντα στα συνταγµατικά πλαίσια. Γ.) Ελευθερία εκτύπωσης: Καθένας είναι ελεύθερος να επιλέξει το σχήµα, την επιφάνεια εκδόσεως και τον αριθµό αντιτύπων της αφίσας, όπως και την µέθοδο και το προσωπικό εκτύπωσης 38.) Ελευθερία άσκησης επαγγελµάτων του Τύπου: Και αυτή η ελευθερία έχει εδώ περιορισµένη εφαρµογή, µπορεί, όµως, σε συνδυασµό µε την γενικότερη οικονοµική και επαγγελµατική ελευθερία (5.1 Σ.) να οδηγήσει έναν τυπογράφο ή έναν 36 Για την παρουσίαση των ειδικότερων ελευθεριών του Τύπου ακολουθούµε την παρουσίασή τους ως προς το συνολικό δικαίωµα στο αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ. 475 επόµ Σ. 38 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ. 490

11 11 εικαστικό καλλιτέχνη να ασχοληθεί αποκλειστικώς µε την εκτύπωση ή φιλλοτέχνηση αφισών. Αφού είδαµε ακροθιγώς το περιεχόµενο της ελευθερίας της αφίσας (πλην του δικαιώµατος κυκλοφορίας) θα εξετάσουµε την οριοθέτηση του δικαιώµατος αυτού από το Σύνταγµα και τους σύµφωνους µε αυτό νόµους. Σε αυτήν την αναφορά η αφισοκόλληση µας ενδιαφέρει όχι πια ως επιτρεπόµενη ή απαγορευµένη άσκηση του δικαιώµατος αλλά ως τµήµα του πραγµατικού των προαναφερθεισών διατάξεων, καθώς το άρθρο 2 του Α.Ν. 1092/1938 ορίζει ότι: «1. Ως δηµοσίευσις εντύπου θεωρείται η εις δηµόσιον µέρος ή εν δηµοσία συναθροίσει ή εις µέρος προσιτόν εις το κοινόν τοιχοκόλλησις ή έκθεσις παντός εντύπου.-2. Αδίκηµα τύπου όταν λάβη χώραν η κατά την προηγουµένην παράγραφον δηµοσίευσις». Όπως όλα τα συνταγµατικά δικαιώµατα έτσι και το δικαίωµα στον Τύπο οριοθετείται από τις γενικές οριοθετήσεις των άρθρων 5.1 και 25 Σ., δηλαδή από τα δικαιώµατα των άλλων, το Σύνταγµα, τα χρηστά ήθη, την απαγόρευση της καταχρηστικής άσκησής του και την κοινωνική οριοθέτηση 39. Αυτές οι οριοθετήσεις θα µας απασχολήσουν στο επόµενο κεφάλαιο, οπού θα τις εξετάσουµε υπό το πρίσµα του ζητήµατος της αφισοκόλλησης. Περά από αυτές τις γενικές οριοθετήσεις το άρθρο 14 Σ. θέτει και ορισµένες ειδικές οριοθετήσεις. Πρώτον, στην παρ. 1 θέτει µία γενική επιφύλαξη νόµου 40. Αυτή η γενική επιφύλαξη έχει την έννοια ότι η ελευθερία της αφίσας όπως και κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα δεν είναι ανεξέλεγκτη αλλά περιορίζεται από τους σύµφωνους µε το Σύνταγµα νόµους. Άλλη οριοθέτηση εισάγεται µε την παρ. 3 του 14 Σ., στην οποία απαριθµούνται περιοριστικά οι λόγοι που επιτρέπουν την κατάσχεση εντύπων και, βεβαίως αφού το Σύνταγµα δεν διακρίνει, αφισών. Τέλος, η προστασία του δικαιώµατος µπορεί να ανασταλεί υπό τους όρους του άρ. 48 Σ. 41 Ζήτηµα αποτελεί αν είναι δυνατή η υπαγωγή των αφισών και στο προστατευτικό πεδίο της ελευθερίας της τέχνης κατά το άρ. 39 ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ Σ. «τηρώντας τους νόµους του Κράτους.» 41 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ. 430

12 Σ. 42. Είναι σαφές ότι το ζήτηµα αυτό εµφανίζεται στις περιπτώσεις αφισών στις οποίες βασικό, αν όχι πρωτεύοντα, ρόλο παίζει το καλλιτεχνικό τους περιεχόµενο. Σύµφωνα µε την ερµηνευτική αρχή ότι σε περίπτωση συρροής συνταγµατικών δικαιωµάτων επιδιώκουµε την σύνθεσή τους για την παροχή όσο το δυνατόν ευρύτερης προστασίας 43, είναι κατ αρχήν δυνατή η υπαγωγή των αφισών αυτών στα ρυθµιστικά πεδία και των δύο διατάξεων (14.1 και 2, 16.1 Σ.). Το γεγονός ότι η 16.1 Σ. δεν περιέχει γενική επιφύλαξη νόµου, όπως η 14.1 Σ., δεν σηµαίνει ότι οι «καλλιτεχνικές» αφίσες δεν υπάγονται στο ίδιο ρυθµιστικό πλαίσιο µε τις υπόλοιπες, όχι µόνο επειδή ισχύουν και για αυτές οι γενικές οριοθετήσεις όλων των συνταγµατικών δικαιωµάτων 44 αλλά και επειδή δεν ήταν βούληση του συντακτικού νοµοθέτη στην ελεύθερη διακίνηση όλων των κατ αρχήν ισότιµων ιδεών να ενισχύσει όσες παρουσιάζονται σε αφίσες καλλιτεχνικής αξίας έναντι των υπολοίπων «κοινών» αφισών. Αυτή η διαπίστωση έχει πρακτικό ενδιαφέρον για την οριοθέτηση του δικαιώµατος αφισοκόλλησης, όπως θα δούµε στο επόµενο κεφάλαιο Σ.: «Η τέχνη και η επιστήµη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες» 43 ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ και 25 Σ.

13 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Η ΕΙ ΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1.) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Βασικό στοιχείο του περιεχοµένου της ελευθερίας του Τύπου είναι η ελευθερία κυκλοφορίας και διαδόσεως του εντύπου 45. To Σύνταγµα του 1975, µάλιστα, καθιερώνει για πρώτη φορά ρητώς την ελευθερία διάδοσης των ιδεών (14.1 Σ.: «Καθένας µπορεί να διαδίδει τους στοχασµούς του») 46. Έκφανση της ελευθερίας αυτής και βασικότερη µορφή εφαρµογής της ως προς τις αφίσες είναι η αφισοκόλληση, δηλαδή η τοιχοκόλληση 47 των αφισών σε δηµόσιο χώρο ή σε χώρο προσιτό στο κοινό 48. Η αφισοκόλληση θεωρείται δηµοσίευση της αφίσας και µόνο όταν αυτή λάβει χώρα στοιχειοθετείται αδίκηµα Τύπου 49. Είναι αυτονόητο ότι η ελευθερία της αφισοκόλλησης είναι απαραίτητη για την εν γένει ελευθερία των αφισών, χωρίς την οποία η τελευταία δεν έχει νόηµα. Κάθε φορά που η εκτελεστική εξουσία ήθελε να απαγορεύσει αυτήν την µέθοδο έκφρασης ιδεών, µεθόδευε την απαγόρευση µέσω εισαγωγής περιορισµών ή απαγορεύσεων στην αφισοκόλληση 50. Όµως, αν οι υπόλοιπες επιµέρους ελευθερίες του Τύπου και των αφισών δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες ερµηνευτικές δυσχέρειες, η αφισοκόλληση θέτει ορισµένα προβλήµατα επειδή η εφαρµογή της φαίνεται να έρχεται σε σύγκρουση µε το περιεχόµενο άλλων προστατευοµένων από το Σύνταγµα δικαιωµάτων. 45 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ. 492, ηµητόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ. 273, Χρυσόγονος Κ.Χ., όπ. παρ., σελ Μάνεσης Α., όπ. παρ., σελ Για την έννοια της τοιχοκόλλησης βλ. Εισαγωγή, σελ. 2 του παρόντος 48 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ άρθρο 2 Α.Ν. 1092/ Βλ. π.χ. περ. α Α.Ν. 942/1946

14 14 Πριν προχωρήσουµε στην ανάπτυξη των σχετικών ζητηµάτων πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι σύγκρουση δικαιωµάτων υπό νοµική έννοια, δηλαδή ταυτόχρονη αναγνώριση και νόµιµη άσκηση δικαιωµάτων από περισσότερους φορείς κατά τρόπο ώστε η νόµιµη άσκηση των δικαιωµάτων του ενός φορέα να παρεµποδίζει την επίσης νόµιµη άσκηση των δικαιωµάτων του άλλου φορέα, δεν υφίσταται στην σύγχρονη έννοµη τάξη. Το Σύνταγµα δεν µπορεί να επιτρέπει και να απαγορεύει την ίδια ενέργεια ταυτοχρόνως! Όταν προκύπτει σύγκρουση, αυτή είναι µόνο πραγµατική, δηλαδή ένας φορέας παραβιάζει παράνοµα τα δικαιώµατα ενός άλλου φορέα 51. Η αναγνώριση της νοµικής σύγκρουσης δικαιωµάτων οφείλεται στην παραδοσιακή αντίληψη κατά την οποία τα συνταγµατικά δικαιώµατα έχουν ένα και στατικό περιεχόµενο, το οποίο δεν παραλλάσσεται αναλόγως των περιστάσεων 52. Το ποιες περιπτώσεις συνιστούν νόµιµη άσκηση του δικαιώµατος αφισοκόλλησης και ποιες είναι απαγορευµένες χάριν δικαιωµάτων άλλων φορέων εξαρτάται από την οριοθέτηση του συγκεκριµένου δικαιώµατος από το Σύνταγµα και τους σύµφωνους µε αυτό νόµους, και ιδίως από την γενική οριοθέτηση της µη παραβίασης του Συντάγµατος 53. Θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι η αναγωγή στο άρθ. 5.1 Σ. είναι, αν όχι περιττή, τουλάχιστον συµπληρωµατική, επειδή το άρθ Σ. διατυπώνοντας επιφύλαξη νόµου 54 επιτρέπει την εισαγωγή περιορισµών του δικαιώµατος µε ειδικούς νόµους, συµφώνους πάντα προς το Σύνταγµα 55. Όµως, όπως ήδη παρατηρήσαµε, η αναγραφή της επιφύλαξης νόµου µόνο στην παρ. 1 και όχι στην 2 του άρθ. 14 Σ. επιτρέπει την εισαγωγή ειδικών περιορισµών για το δικαίωµα της έκφρασης εν γένει και όχι ειδικά για του Τύπο 56. Έτσι, διάταξη νόµου που περιορίζει το δικαίωµα της αφισοκόλλησης είναι αντισυνταγµατική και ανίσχυρη, εκτός αν κινείται στα πλαίσια που ορίζει το Σύνταγµα ιδίως ως προς την προστασία των δικαιωµάτων των άλλων ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ Σ Σ.: «τηρώντας τους νόµους του Κράτους.» 55 ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ Χρυσόγονος Κ.Χ., όπ. παρ., σελ ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ. 62

15 15 ικαιώµατα των άλλων που συνήθως βλάπτονται από την αφισοκόλληση (από την πράξη της αφισοκόλλησης και όχι από το περιεχόµενο της αφίσας, για το οποίο ισχύουν οι γενικές περί Τύπου διατάξεις) είναι η ιδιοκτησία (17.1 Σ.) και η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (24.1 Σ.). Η ιδιοκτησία βλάπτεται από την αφισοκόλληση, όταν η τελευταία γίνεται παρά την θέληση του ιδιοκτήτη του τοίχου κ.τ.λ., τόσο υπό την έννοια της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (381 Π.Κ.) όσο και υπό την έννοια της επενέργειας πάνω σε αυτήν παρά τη θέληση του δικαιούχου (1000 Α.Κ.). Το ότι οι διατάξεις αυτές βασίζονται στην συνταγµατική προστασία της ιδιοκτησίας είναι πλέον αναµφίβολο αφού µετά την Αναθεώρηση του 2001 το Σύνταγµα ορίζει ρητώς ότι «Τα δικαιώµατα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν.» (25.1 εδ. γ Σ.). Έτσι, βρίσκει πλέον και συνταγµατική θεµελίωση η άποψη ότι το αµυντικό περιεχόµενο των συνταγµατικών δικαιωµάτων ισχύει erga omnes, τόσο απέναντι στην ιδιωτική όσο και στην κρατική εξουσία 58. Επίσης, στην παρούσα αναφορά δεν έχει ιδιαίτερη αξία η διχογνωµία για το αν η ιδιοκτησία εν τη εννοία του άρθ Σ. καλύπτει µόνο τα εµπράγµατα ή και τα ενοχικά δικαιώµατα 59, καθώς από αυτήν την φύση των πραγµάτων η αφισοκόλληση προσβάλλει µόνο τα δικαιώµατα κυριότητας και νοµής ακινήτου 60. Σηµαντικό στοιχείο για την προβληµατική µας είναι ότι το άρθ Σ. ορίζει ότι «τα δικαιώµατα όµως που απορρέουν από αυτή (σ.σ. την ιδιοκτησία) δεν µπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συµφέροντος». Η περιοριστική αυτή ρήτρα του γενικού συµφέροντος, η οποία ουσιαστικά αποτελεί γενική επιφύλαξη υπέρ του νόµου 61, επιτρέπει την δια νόµου εισαγωγή αυξηµένων σε σχέση µε άλλα δικαιώµατα περιορισµών στην άσκηση του δικαιώµατος στην ιδιοκτησία 62, εφ όσον αυτοί δικαιολογούνται από λόγους γενικού συµφέροντος. Στην προστασία του γενικού συµφέροντος αποσκοπεί και η ελευθερία του Τύπου, στην 58 ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ Βλ. ενδεικτικά Χρυσόγονος Κ.Χ., όπ. παρ., σελ και 1000 Α.Κ. 61 Βενιζέλος Ε., «Το Γενικό Συµφέρον και οι Περιορισµοί των Συνταγµατικών ικαιωµάτων», 1990, σελ. 57, αναφέρεται στο Χρυσόγονος Κ.Χ., όπ. παρ., σελ Χρυσόγονος Κ.Χ., όπ. παρ., σελ. 339

16 16 θεσµική του πια διάσταση, αφού είναι βασική για την άσκηση του δικαιώµατος της γνώµης αλλά και για την ηµοκρατία εν γένει 63. Εποµένως, είναι δυνατή η εισαγωγή περιορισµών για την άσκηση του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας υπέρ της αφισοκόλλησης ως έκφρασης της ελευθερίας του Τύπου, οι οποίοι, όµως, δεν είναι απεριόριστοι αλλά οριοθετούνται από τον πυρήνα του δικαιώµατος, την αρχή της αναλογικότητας και την απαγόρευση καταχρηστικής επιβολής τους 64. Σε αυτό το πλαίσιο, χρήσιµη είναι η παρατήρηση του Μυλωνόπουλου 65 ότι δεν συνιστά φθορά ξένης ιδιοκτησίας η επικόλληση αφισών όταν η αφαίρεση τους µπορεί να γίνει αµέσως χωρίς να αφήσει ίχνη ή δεν επηρεάζει την κοινωνική υπόσταση του κτιρίου. Βεβαίως αυτές οι διευκρινίσεις αφορούν την στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος του άρθ. 381 Π.Κ. και όχι τα όρια άσκησης των συνταγµατικών δικαιωµάτων. Είναι, όµως, ενδεικτικές του πώς µπορεί να εφαρµοσθεί η αρχή της αναλογικότητας 66 κατά την εισαγωγή περιορισµών στην άσκηση των συνταγµατικών δικαιωµάτων (ο ιδιοκτήτης ακινήτου µπορεί να υποχρεωθεί να ανεχθεί επικόλληση αφισών στην ιδιοκτησία του µε κολλητική ταινία που δεν αφήνει ίχνη, αλλά όχι µε ψαρόκολλα που προκαλεί ίχνη για µεγάλο χρονικό διάστηµα προκαλώντας µείωση της χρησιµότητας του ακινήτου). Και αντιστρόφως, η οριοθέτηση των περιορισµών από τον «σκληρό πυρήνα» του δικαιώµατος επιβάλει η αφισοκόλληση να µην διενεργείται ανεξέλεγκτα αλλά να σέβεται τον θεσµό της ιδιοκτησίας, όπως θα δούµε και παρακάτω. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ως ατοµικό αλλά και ως συλλογικό δικαίωµα 67 δεν περιορίζεται από γενική επιφύλαξη υπέρ του νόµου. Έτσι, το άρθ Σ. οριοθετεί πιο στενά το δικαίωµα της αφισοκόλλησης από το 63 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ. 456 επόµ. 64 ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ Μυλωνόπουλος Χ.Χ., «Ποινικό ίκαιο-ειδικό Μέρος, Τα Εγκλήµατα κατά της Ιδιοκτησίας και της Περιουσίας», Αθήνα, 2001, σελ εδ. δ Σ. in fine εδ. α Σ. Εξ άλλου όλα τα δικαιώµατα ασκούνται ως «δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου» (25.1 εδ. α Σ.)

17 17 άρθ Σ., πάντα µέσα στα συνταγµατικά πλαίσια προστασίας του δικαιώµατος αυτού. Και οι δύο διατάξεις (17.1 και 24.1 Σ.) επιβάλλουν ρητώς υποχρέωση του Κράτους να παρεµβαίνει υπέρ των ιδιωτών για να προστατεύει τα δικαιώµατα της ιδιοκτησίας και της προστασίας του περιβάλλοντος 68. Αυτές οι διατάξεις, περίπου αυτονόητες µετά από την αναγνώριση προστατευτικού περιεχοµένου σε κάθε συνταγµατικό δικαίωµα 69 και µε ρητή πλέον συνταγµατική διάταξη (25.1 εδ. α και β Σ.), προσφέρουν ικανοποιητική λύση στο πρόβληµα της οριοθέτησης του δικαιώµατος στην αφισοκόλληση χάριν άλλων δικαιωµάτων, όπως θα δούµε παρακάτω. Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, οι οριοθετήσεις των περιορισµών που µπορούν να επιβληθούν στο δικαίωµα της ιδιοκτησίας (όπως είδαµε, η διατύπωση του άρθ Σ. για την προστασία του περιβάλλοντος δεν επιτρέπει την εισαγωγή περιορισµών µε ειδικούς νόµους) και ιδίως υποχρέωση διατήρησης του πυρήνα του δικαιώµατος σε συνδυασµό µε την γενική οριοθέτηση της ελευθερίας του Τύπου θέτουν τα όρια εντός των οποίων µπορεί νοµίµως να διενεργηθεί αφισοκόλληση, χωρίς, όπως ήδη είπαµε, τα όρια αυτά να συνιστούν περιορισµό του δικαιώµατος 70. Η οριοθέτηση αυτή πραγµατοποιείται, σε συνδυασµό βεβαίως µε τις γενικού περιεχοµένου συνταγµατικές διατάξεις, από διατάξεις ειδικών νόµων και, λόγω της ειδικότητας του θέµατος, από πράξεις της διοίκησης, όπως αστυνοµικές διατάξεις (εξ άλλου, γίνεται δεκτό ότι στο άρθ. 5.1 Σ. ως «Σύνταγµα» νοείται το σύνολο της έννοµης τάξης 71, εφ όσον βεβαίως βρίσκεται σε αρµονία µε το Σύνταγµα 72 ). Οι κανόνες δικαίου αυτοί, που εκδίδονται βάσει της γενικής ρυθµιστικής αρµοδιότητα του κοινού νοµοθέτη και όχι βάσει της, ανύπαρκτης εδώ, ειδικής προς τούτο συνταγµατικής εξουσιοδότησης, πρέπει να είναι σύµφωνοι µε το 68!7.1 Σ.: «Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους», 24.1 Σ.: «Η προστασία αποτελεί υποχρέωση του Κράτους». 69 ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ Αντίθετος ο Κασιµάτης Γ., όπ. παρ., σελ. 40, ο οποίος θεωρεί ότι το άρθ. 5.1 Σ. θέτει περιορισµούς και όχι οριοθετήσεις 71 ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ Κανόνες δικαίου που αντιτίθενται στο Σύνταγµα δεν δηµιουργούν υποχρέωση υπακοής σε αυτούς (93.4 και Σ.)

18 18 Σύνταγµα και να κινούνται στα πλαίσια που αυτό ορίζει, αλλιώς θεωρούνται ανεπίτρεπτοι περιορισµοί του δικαιώµατος και ως εκ τούτου ανίσχυροι (93.4 και Σ.) 73. Ο Μάνεσης 74 θέτει ορισµένα κριτήρια µε τα οποία κρίνεται η συνταγµατικότητα των κανόνων δικαίου σχετικά (και) µε την αφισοκόλληση. Εδώ τα παραθέτουµε µε ορισµένες αναγκαίες διασαφήσεις: 1.) εν πρέπει να περιέχουν απαγορεύσεις τέτοιας έκτασης ώστε να οδηγούν σε κατάργηση του δικαιώµατος 75, καθώς σκοπό έχουν µόνο να ρυθµίσουν την άσκησή του εν όψει της γενικής του οριοθέτησης (συνταγµατική και κοινωνική οριοθέτηση) 76 και όχι να περιορίσουν το δικαίωµα. Αφού, όπως είδαµε, η διάσωση του πυρήνα του δικαιώµατος οριοθετεί και τους επιτρεπόµενους περιορισµούς 77, είναι αυτονόητο ότι διαγράφει τα πλαίσια και των οριοθετήσεων, µε µεγαλύτερη µάλιστα αυστηρότητα. 2.) Πρέπει να είναι προσαρµοσµένοι στις εκάστοτε συγκεκριµένες περιστάσεις και περιορισµένοι κατά τόπο και χρόνο 3.) Πρέπει να είναι αναγκαίοι και πρόσφοροι για την επιδίωξη του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος, υπό την έννοια ότι αυτό δεν µπορεί να επιτευχθεί µε ηπιότερα µέσα 4.) Πρέπει να είναι ανάλογοι µε το µέγεθος της προσβολής των δικαιωµάτων που θέλουν να αποτρέψουν. Τα τρία τελευταία κριτήρια συνιστούν ειδικότερες εφαρµογές της αρχής της αναλογικότητας 78, η οποία, αφού διέπει τους περιορισµούς των συνταγµατικών δικαιωµάτων, εφαρµόζεται και στις οριοθετήσεις τους. 5.) Πρέπει να µην παραβιάζουν την αρχή της ισότητας των Ελλήνων πολιτών (4.1 Σ.). Πιο συγκεκριµένα, οι κανόνες 73 ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ Μάνεσης Α., όπ. παρ., σελ. 21 επόµ. 75 Τέτοιες απαγορεύσεις περιείχε ο, αντισυνταγµατικός πλέον, Α.Ν. 942/1946, ο οποίος, δυστυχώς, εφαρµόσθηκε από τη νοµολογία και υπό την ισχύ του Συντάγµατος του 1975 (Α.Π. 391/1977) 76 prohiber n est pas reglementer, βλ. Colliard C.-A., «Libertes publiques», 1972, p. 158 στο Μάνεσης Α., όπ. παρ., σελ. 14 υπος Βλ. σελ. 22 του παρόντος εδ. δ Σ. in fine

19 19 αυτοί αν και µπορούν να φτάνουν µέχρι και στην απαγόρευση των αφισοκολλήσεων σε ορισµένες περιπτώσεις (εφ όσον βεβαίως πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια) πρέπει να εφαρµόζονται γενικά και αντικειµενικά σε όλες τις αφίσες, ανεξαρτήτως περιεχοµένου ή φορέα του σχετικού δικαιώµατος, ώστε η προβολή διαφόρων απόψεων να µην εξαρτάται από την ενδεχόµενη έγκρισή τους από την νοµοθετική ή την εκτελεστική εξουσία, κάτι το οποίο συνιστά απαγορευµένη λογοκρισία (14.2 Σ.) ούτε να υπόκειται κανείς σε διακριτική µεταχείριση (απαγόρευση τοιχοκόλλησης µόνο των δικών του αφισών) για τις απόψεις του, το οποίο απαγορεύεται ρητώς από το άρθ του ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ικαιώµατα ) Πρέπει να τίθενται για τους σκοπούς στους οποίους αποβλέπουν (αρχή της σκοπιµότητας), δηλαδή την διαφύλαξη των δικαιωµάτων των άλλων. Αν όργανο της εκτελεστικής εξουσίας θεσπίσει τέτοια διάταξη για την εξυπηρέτηση άλλων, έστω νόµιµων, σκοπών υπέχει ευθύνη για κατάχρηση εξουσίας 80 ή ακόµα και ποινική ευθύνη 81. Φυσικά οποιαδήποτε ρύθµιση πρέπει να κινείται στα πλαίσια της ειδικής οριοθέτησης του δικαιώµατος της γνώµης και του Τύπου, σύµφωνα µε το άρθ. 14 παρ. 1 και 2 του Σ., αφού η αφισοκόλληση ως µορφή κυκλοφορίας του Τύπου απολαµβάνει το σύνολο των συνταγµατικών εγγυήσεων για την ελευθερία του Τύπου 82. Βασικό στοιχείο των εγγυήσεων αυτών είναι η πλήρης απαγόρευση κάθε προληπτικού µέτρου 83 και η υιοθέτηση του κατασταλτικού συστήµατος για την αντιµετώπιση τυχόν παραβάσεων 84. Από αυτό συνεπάγονται κυρίως η απαγόρευση της λογοκρισίας, για την οποία κάναµε λόγο ανωτέρω, υπό την έννοια ότι το ρυθµιστικό πλαίσιο ισχύει 79 Ν. 2462/ άρθ. 48 εδ. 4 ν.δ. 170/1973 περί Συµβουλίου της Επικρατείας 81 άρθ. 259 Π.Κ. 82 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ. 472 επόµ εδ. β Σ. 84 άρθ. 2 παρ. 2 Α.Ν. 1092/1938

20 20 γενικώς για όλες τις αφίσες ανεξαρτήτως περιεχοµένου, και η απαγόρευση της υποχρέωσης λήψης προγενέστερης άδειας για την διενέργεια αφισοκόλλησης, κάτι το οποίο ευστόχως χαρακτηρίζεται «απαγόρευση µε επιφύλαξη αδείας» 85 και είναι αδιανόητο υπό το ισχύον περί Τύπου καθεστώς, αφού προϋποθέτει την ύπαρξη απαγόρευσης η οποία αίρεται µε την άδεια 86, ενώ οι σχετικές διατάξεις δεν επιβάλλουν απαγορεύσεις αλλά ρυθµίζουν την άσκηση µίας ελευθερίας 87. Συνεπώς, µπορεί ένας νόµος ή µία αστυνοµική διάταξη να περιορίζει την αφισοκόλληση σε ορισµένους χώρους, αλλά από κει και πέρα καθένας έχει δικαίωµα να τοιχοκολλεί στους χώρους αυτούς τις αφίσες του, ανεξαρτήτως περιεχοµένου και χωρίς να απαιτείται λήψη άδειας. Σε αυτά τα πλαίσια είναι σύννοµες οι οριοθετήσεις που επιβάλλουν το Αστικό 88 και το Ποινικό ίκαιο 89, το ίκαιο της Πολεοδοµίας, της Οδικής Πληροφορίας, της Προστασίας του Περιβάλλοντος κλπ., προβλέποντας ειδικούς χώρους για την διενέργεια αφισοκολλήσεων 90. Σωστή λύση του θέµατος, που συνάδει µε την προστασία των δικαιωµάτων του Τύπου, της ιδιοκτησίας και της προστασίας του περιβάλλοντος και εν µέρει, θα µπορούσε να πει κανείς, επιβάλλεται από την υποχρέωση του Κράτους να παρεµβαίνει για την προστασία των δύο τελευταίων 91, είναι και η τοποθέτηση από το Κράτος ή τους Ο.Τ.Α. ειδικών επιφανειών (πινακίδες, ταµπλώ κλπ.) σε δηµόσιους χώρους στις οποίες επιτρέπεται η αφισοκόλληση 92. Θα κλείσουµε αυτή την θεωρητική αναζήτηση µε την εξέταση δύο ειδικότερων θεµάτων, του αν υπάγονται στην αυξηµένη προστασία του άρθ Σ. οι εµπορικές-διαφηµιστικές αφίσες και του αν συνιστούν Τύπο, κατά την συνταγµατική έννοια οι 85 Herzog, Maunz-Durig-Herzog, Grundgesetz, άρθ. 5 αριθ. 5 περ. 5 επόµ., στο Κασιµάτης Γ., όπ. παρ., σελ Μάνεσης Α., όπ. παρ., σελ Μάνεσης Α., όπ. παρ., σελ απαραίτητη η συγκατάθεση του κυρίου του τοίχου ή άλλου ιδιωτικού χώρου για τη διενέργεια αφισοκόλλησης, 1000 Α.Κ. 89 βλ. σελ. 22 του παρόντος 90 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ και 24.1 εδ. α Σ. 92 Μάνεσης Α., όπ. παρ., σελ. 23

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας

Η γενική αρχή του σεβασµού και της προστασίας της ανθρώπινης αξίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ(α.25παρ.3Σ) Με τον όρο γενικές συνταγµατικές αρχες εννοούµε ένα σύνολο

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ(α.25παρ.3Σ) Με τον όρο γενικές συνταγµατικές αρχες εννοούµε ένα σύνολο εργασία 1η σχεδιαγραµµα 1)εισαγωγή:έννοια γενικών συνταγµατικών αρχών 2)ειδικότερα, η απαγόρευση κατάχρησης δικαιώµατος α)έννοια β)καθιέρωση της αρχής γ)εκταση εφαρµογής και σχέση α.25παρ3σ και 281 ΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Θέµα: Η αρχή της ανθρώπινης αξίας ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΓΡΙΒΑ. ιδάσκων Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ. Θέµα: Η αρχή της ανθρώπινης αξίας ΒΑΣΙΛΙΚΗ. ΓΡΙΒΑ. ιδάσκων Καθηγητής: Ανδρέας Γ. ηµητρόπουλος ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος

Θέµα εργασίας. Η ερµηνεία του άρθρου 8 παρ. 1 του Συντάγµατος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η : ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ : Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΟΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003

ΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ : Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΟΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003 Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου --------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας. Η Θεσµική Προσαρµογή των Συνταγµατικών ικαιωµάτων ΙΙ (ΣτΕ 438/2001)

Θέµα εργασίας. Η Θεσµική Προσαρµογή των Συνταγµατικών ικαιωµάτων ΙΙ (ΣτΕ 438/2001) Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα : Συνταγµατικό ίκαιο Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΙΚΑΙΟΥ Καθορίζοντας το γενικό περιεχόµενο ενός δικαιώµατος, µε διατάξεις δικαίου στο πλαίσιο γενικής σχέσης, προσδιορίζονται τα ανώτατα όρια άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 2: Κράτος Δικαίου 2 Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Σχολής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο Διδάσκοντες: Δημητρόπουλος Ανδρ., Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Δικαίωμα συνέρχεσθαι

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Δικαίωμα συνέρχεσθαι Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα 03.04.2017 Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου Συλλογικές ελευθερίες Δικαιώματα συλλογικής δράσης Δικαίωμα συνέρχεσθαι Ιδιαίτερη σημασία για τη διάδοση των ιδεών και την κοινωνική διεκδίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας : Άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγµατος( Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας) Σχολιασµός Αποφ. 40/1998 Α.Π

Θέµα εργασίας : Άρθρο 2 παρ. 1 Συντάγµατος( Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας) Σχολιασµός Αποφ. 40/1998 Α.Π Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ι ΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ Ι ΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαίωμα στην εκπαίδευση. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Δικαίωμα στην εκπαίδευση. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η : Δικαίωμα στην εκπαίδευση Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ:ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ,2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Εμβάθυνση στο συνταγματικό δίκαιο

Εμβάθυνση στο συνταγματικό δίκαιο Εμβάθυνση στο συνταγματικό δίκαιο Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία Λίνα Παπαδοπούλου Άρθρα 17-18 18 ελλ Σ Ά 17 παρ 1 H ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Kράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (49/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Γερουσίας της Ιταλικής ηµοκρατίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κεφάλαιο Το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι στα πλαίσια του άρθρου 12 του Συντάγµατος

1ο Κεφάλαιο Το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι στα πλαίσια του άρθρου 12 του Συντάγµατος Πρόλογος Η κατοχύρωση και η προστασία του δικαιώµατος της συνένωσης ή του συνεταιρίζεσθαι στο άρθρο 12 του ελληνικού Συντάγµατος δίνει σάρκα και οστά στο εύστοχο αρχαίο απόφθεγµα «η ισχύς εν τη ενώσει».

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4979-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 142 /2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4979-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 142 /2014 Αθήνα, 06-10-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4979-1/06-10-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 142 /2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 4: Πηγές του Δικαίου

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 4: Πηγές του Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Πηγές του Δικαίου Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Σχολής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών.

Με το παρόν σας υποβάλουµε τις παρατηρήσεις της ΑΠ ΠΧ επί του σχεδίου κανονισµού της Α ΑΕ σχετικά µε τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών. ιεύθυνση Γραµµατείας Αθήνα, 17.05.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3409 Προς Αρχή ιασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α ΑΕ) Ιερού Λόχου 3, Μαρούσι 151 24, Αθήνα Email: kanonismos@adae.gr. ΘΕΜΑ: Παρατηρήσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 3126/2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ» Όπως αναφέρεται στην από 19 Οκτωβρίου 2010, προς την Βουλή των Ελλήνων, Έκθεση της Ειδικής Μόνιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αθήνα, 4 Μαΐου Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αθήνα, 4 Μαΐου Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο Με το αριθµ. πρωτ. 121/14-3-2006 έγγραφο της Ενωσης Μηχανικών ηµοσίων Υπαλλήλων ιπλωµατούχων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ ΑΡΙΑ ΚΟΤΣΙΝΟΝΟΥ 1 Η ΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Μ ΑΡΙΑ ΚΟΤΣΙΝΟΝΟΥ 1 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1 Η ΕΡΓΑΣΙΑ Μ ΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Αρχή της αναλογικότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6 η : Αρχή της αναλογικότητας Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

ΣΧΕΤ. : Το με αριθ / έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. «Άσκηση ενδίκων μέσων» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ Γενικό Έγγραφο: Ε40/338/27-10-06 ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. 15176/19-10-06 έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. Σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 13: H προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως στο διαδίκτυο Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ

Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ 237 Digesta 2015 Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΞΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ (VISA) ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΝΩΣΗ Κυριάκος Π. Παπανικολάου Λέκτωρ Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ. Κωνσταντίνος Ν. Χριστογιάννης Πρόξενος Ελλάδας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ» Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ» Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ» Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ-ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 22παρ.1 23παρ.2 και25παρ.2σ ΛΟΓΙΚΗ ΕΡΝΗΝΕΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι

Ηλίας Α. Στεφάνου Έλενα Α. Καπαρδή Δικηγόροι «Μια πρώτη εκτίµηση της απόφαση του ΔΕΕ στις υποθέσεις Τele2 Sverige AB (C-203/15) και Watson και άλλων (C698/15) για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες. Ουσιαστικές,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 1: Κράτος Δικαίου 1

Συνταγματικό Δίκαιο Ενότητα 1: Κράτος Δικαίου 1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1: Κράτος Δικαίου 1 Λίνα Παπαδοπούλου, Αν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Σχολής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003-2004 Υπεύθυνος Καθηγητής: Ανδρέας ηµητρόπουλος Μάθηµα: Συνταγµατικό ίκαιο ΘΕΜΑ Σχολιασµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα

Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό. ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα Θέμα: Θρησκευτική Ελευθερία Η σχολιαζόμενη απόφαση παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον τόσο γιατί πραγματεύεται σημαντικά νομικά ζητήματα αναφορικά με το περιεχόμενο του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1382/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 24/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου

Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου Ξενοφών Κοντιάδης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου Ο συνταγματικός θεσμός της συλλογικής αυτονομίας (Εισήγηση στην ημερίδα "Κλαδικές Συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 76/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 76/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3990/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 76/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/482/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/482/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-01-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/482/24-01-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Αρχή της Νομιμότητας ως Οριοθέτηση των Συνταγματικών Δικαιωμάτων

Η Αρχή της Νομιμότητας ως Οριοθέτηση των Συνταγματικών Δικαιωμάτων Προπτυχιακή Εργασία Έλενα Κοντραφούρη Η Αρχή της Νομιμότητας ως Οριοθέτηση των Συνταγματικών Δικαιωμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ a) Συνταγματικά δικαιώματα Το θέμα που τίθεται υπό διαπραγμάτευση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1381/27-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 25/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις»

Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Πρόταση νόμου: «Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις» Κεφάλαιο Α Γενικές διατάξεις Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι δημοσίως και εν υπαίθρω,

Διαβάστε περισσότερα

Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του Συντάγµατος.

Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του Συντάγµατος. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέα ηµοσίου ικαίου 2003 2004 Συνταγµατικό ίκαιο Επιβλέπων Καθηγητής: Κος Ανδρέας ηµητρόπουλος Ο διορισµός Πρωθυπουργού - Μια απόπειρα ερµηνείας του άρθρου 37 παρ. 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας : Γενικές Συνταγµατικές Αρχές «Απαγόρευση κατάχρησης δικαιώµατος» Καµιντζή Ιωάννα Α.Μ:322 Ε Mail:

Θέµα εργασίας : Γενικές Συνταγµατικές Αρχές «Απαγόρευση κατάχρησης δικαιώµατος» Καµιντζή Ιωάννα Α.Μ:322 Ε Mail: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ, 2003-2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ικαστηρίου 10 Σεπτεµβρίου 2002 Θεσσαλονίκη. Κατά πλειοψηφία αποφαίνεται το δικαστήριο ότι πρόκειται για παράβαση των άρθρων 1

Απόφαση ικαστηρίου 10 Σεπτεµβρίου 2002 Θεσσαλονίκη. Κατά πλειοψηφία αποφαίνεται το δικαστήριο ότι πρόκειται για παράβαση των άρθρων 1 Απόφαση ικαστηρίου 10 Σεπτεµβρίου 2002 Θεσσαλονίκη Κατά πλειοψηφία αποφαίνεται το δικαστήριο ότι πρόκειται για παράβαση των άρθρων 1 παράγραφος γ και 3 εδάφιο β του νόµου 3037/2002 η οποία τελευταία διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 5 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η εφαρµογή του δικαιώµατος της επικοινωνίας στον οικογενειακό χώρο» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Εισαγωγή στο Διοικητικό Δίκαιο 1 ο Μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Εισαγωγή στο 1 ο Μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθµ. 3/15.09.2009 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 10:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-01-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/548/27-01-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 11/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-08-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1279-1/06-08-2015 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 4 /2015 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος

Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/ Οι θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το πολίτευμα που προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008 Διάγραμμα του

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΑΓΩΓΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ»

«ΥΠΑΓΩΓΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενώπιον του Α Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών

Ενώπιον του Α Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών Ενώπιον του Α Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών Δικάσιμος: 01.10.2015 ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ (που αναπτύχθηκαν προφορικώς και καταχωρίζονται στα πρακτικά της συνεδρίασης κατ άρθρ. 141 παρ. 2 ΚΠΔ) Των:

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις P7_TA(2014)0408 Τροποποίηση του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις»

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Β ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Με το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της

Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της Τελευταίως παρατηρείται έξαρση του φαινομένου επιθέσεων, βιαιοπραγιών και διενέργειας ελέγχων σε αλλοδαπούς μετανάστες, σε σχέση με τη νομιμότητα της εισόδου και διαμονής αυτών στη χώρα καθώς και της ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:14473 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:14473 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.:14473 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα