«ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ: ΜΙΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ: ΜΙΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ»"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι ΑΣΚΩΝ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ «ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΗ: ΜΙΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ» ΜΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2004

2 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εργασία προσπαθεί, µε όλες τις αναπόφευκτες παραλείψεις, να απαντήσει σε ορισµένα νοµικά ερωτήµατα σχετικά µε τις αφίσες, πολιτικές και εµπορικές, και κυρίως σχετικά µε το πρόβληµα της ελεύθερης ή όχι τοιχοκόλλησής τους, το οποίο είναι και το βασικότερο σε ολόκληρη την περί αφισών θεωρία και νοµολογία. Πράγµατι, ενώ τα υπόλοιπα ζητήµατα, όπως τα σχετικά µε το περιεχόµενο µίας αφίσας, καλύπτονται σχεδόν πλήρως από την γενική περί ελευθερίας των ιδεών και του Τύπου διδασκαλία, η τοιχοκόλληση (µε την οποία συνεκδοχικά εννοούµε κάθε αφισοκόλληση σε δηµόσιο χώρο είτε πάνω σε τοίχο είτε σε τζαµαρία είτε σε κολόνα κ.ο.κ.) θέτει ειδικότερα ερωτήµατα που απαιτούν να εξετάσουµε την θεσµική εφαρµογή του περί Τύπου δικαιώµατος στις συγκεκριµένες περιστάσεις. Εξ άλλου ένας ενδεχόµενος ασφυκτικός περιορισµός των αφισοκολλήσεων δια νόµου ή πράξεων της διοίκησης ή, ακόµα περισσότερο, η απαγόρευσή τους θα είχε σοβαρότατες επιπτώσεις στην ποιότητα και την λειτουργία της ηµοκρατίας, αφού θα καθιστούσε γράµµα κενό όλες τις συνταγµατικές εγγυήσεις των ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων καθ όσον αφορά τον συγκεκριµένο τρόπο διάδοσης πληροφοριών και ιδεών. Μία τέτοια φευκτέα εξέλιξη θα είχε ιδιαίτερη βαρύτητα και δυσµενείς συνέπειες στον πανεπιστηµιακό χώρο, όπου η αφισοκόλληση παραµένει µία από τις κυριότερες µορφές συνδικαλιστικής δράσης και ζωτικό στοιχείο για την λειτουργία των φοιτητικών παρατάξεων συνιστώντας έτσι µία περαιτέρω εγγύηση για την συνταγµατικά κατοχυρωµένη αυτοδιοίκηση των Πανεπιστηµίων (16.5 Σ.). Στην σηµερινή εποχή όπου η ηµοκρατία απειλείται σε διεθνές πλέον επίπεδο από διάφορους πολιτικούς και οικονοµικούς παράγοντες οφείλουµε να είµαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέµατα συνταγµατικών δικαιωµάτων, ιδίως όσων άπτονται αµέσως του πολιτεύµατος και των σχετικών µε την διασφάλισή του ελευθεριών. Το Θέµα: Εξετάζεται αρχικώς η γενική και ειδική εφαρµογή του περιεχοµένου της ελευθερίας του Τύπου όπως αυτό

3 οριοθετείται σχετικώς µε µία ορισµένη µορφή Τύπου, την αφίσα. Ύστερα εξετάζονται οι οριοθετήσεις ειδικώς της αφισοκόλλησης, ως µεθόδου διάδοσης του Τύπου που συναντάται µε άλλους συνταγµατικά κατοχυρωµένους θεσµούς, όπως η (ξένη) ιδιοκτησία και η προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτά τα πλαίσια εξετάζονται η σχετική θεωρία και νοµολογία και ο ειδικός επί του θέµατος Ν. 1491/1984 και γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις ειδικότερες περιπτώσεις των χειρόγραφων αφισών και της ιδιόχειρης αναγραφής λέξεων, παραστάσεων κ.τ.λ. σε ξένους τοίχους. 3

4 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή σελ. 2-3 Κεφάλαιο Πρώτο: Η αφίσα ως τύπος- Η εφαρµογή της ελευθερίας του Τύπου υπό την µορφή της αφίσας 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις σελ Γενική και ειδική οριοθέτηση της ελευθερίας της αφίσας ως Τύπου σελ Κεφάλαιο εύτερο: Η ειδική οριοθέτηση της ελευθερίας του Τύπου στο ζήτηµα των αφισοκολλήσεων 1. Θεωρητική αντιµετώπιση του ζητήµατος σελ Ο Ν της 10/ σελ Κεφάλαιο Τρίτο: Βασικά Συµπεράσµατα σελ. 25 Βιβλιογραφία σελ. 26 Πίνακας Νοµολογίας σελ. 27 Παράρτηµα Νοµολογίας σελ Περίληψη σελ. 35

5 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Η ΑΦΙΣΑ ΩΣ ΤΥΠΟΣ- Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ 1.) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η αφίσα αποτελεί αναµφισβήτητα µία ειδική µορφή εµφάνισης του Τύπου 1. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μάνεσης 2 αναφέρει τις αφίσες ανάµεσα στις συνιστώσες έναν «σκληρό πυρήνα» του Τύπου περιπτώσεις πριν προχωρήσει στην επέκταση της έννοιας αυτής µε την υπαγωγή και άλλων περιπτώσεων 3. Γι αυτό το λόγο (αλλά και για λόγους συστηµατικής ευκολίας) η εξέταση των διαφόρων ζητηµάτων που αφορούν τις αφίσες και την αφισοκόλληση θα ακολουθήσει σε γενικές γραµµές την σειρά µε την οποία αναλύονται οι επιµέρους ελευθερίες του Τύπου σε συγγράµµατα Συνταγµατικού ικαίου 4, µε εξαίρεση την ελευθερία κυκλοφορίας, η οποία θα εξετασθεί σε ειδικό κεφάλαιο (Κεφάλαιο εύτερο του παρόντος), επειδή σε αυτόν τον τοµέα ανακύπτουν τα δυσχερέστερα ερµηνευτικά προβλήµατα που έχουν απασχολήσει την περί αφισών θεωρία και νοµολογία. Πριν προχωρήσουµε, όµως, στην εξέταση των νοµικών ζητηµάτων, είναι χρήσιµο να διατυπώσουµε ορισµένες γενικότερες σκέψεις σχετικά µε τις αφίσες και τον ρόλο τους στην κοινωνία. Είναι γνωστός ο ρόλος της ελευθερίας του Τύπου για την διασφάλιση της ηµοκρατίας και των υπόλοιπων συνταγµατικών δικαιωµάτων, ώστε δικαίως να θεωρείται ο 1 Βλ. ενδεικτικά αγτόγλου Π.., «Ατοµικά ικαιώµατα Α», Αθήνα- Κοµοτηνή, 1991, σελ. 473, Χρυσόγονος Κ.Χ., «Ατοµικά και Κοινωνικά ικαιώµατα», Αθήνα- Κοµοτηνή, 2 η Έκδοση 2002, σελ. 283 και αλλού 2 Μάνεσης Α., «Η Συνταγµατική Προστασία της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Εντύπων και η Εφαρµογή της στην Πράξη», Το Σ., 1977, σελ. 3 3 Μάνεσης Α., όπ. παρ., «Τύπος δεν είναι µόνον οι αφίσες» 4 Βλ. ενδεικτικά ηµητρόπουλος Α. Γ., «Συνταγµατικά ικαιώµατα», Αθήνα, Ι Έκδοση 2004, σελ. 271 επ., αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ. 472 επ.

6 6 Τύπος εγγυητής του πολιτεύµατος 5. Λόγω της σπουδαιότητάς του χαρακτηρίζεται και ως «δηµόσιο λειτούργηµα» και γράφεται Τύπος µε κεφαλαίο Τ 6 (άποψη την οποία υιοθετούµε και γι αυτό ακολουθούµε αυτόν τον τρόπο γραφής στο παρόν πόνηµα). Σε αυτά τα πλαίσια η αφίσα και δη η πολιτική εν ευρεία εννοία (σε αντίθεση µε την εµπορική-διαφηµιστική, διάκριση που, όπως θα δούµε παρακάτω επιφέρει και έννοµες συνέπειες) παίζει σηµαντικό ρόλο στην κοινωνία ως µέσο έκφρασης και διάδοσης ιδεών. Εξ άλλου η εξέλιξη της πολιτικής αφίσας ακολουθεί την πολιτική ιστορία του τόπου µας. Η αρχαιότερη, ίσως, ελληνική πολιτική αφίσα προήλθε από τους Επτανήσιους Ριζοσπάστες το 1850, οι οποίοι συνέστησαν και το πρώτο κόµµα αρχών στο νεοελληνικό κράτος 7. Η έκρηξη των πολιτικών αφισών µετά την Μεταπολίτευση του προκάλεσε αντιδράσεις από την πλευρά της εκτελεστικής εξουσίας και έδωσε το έναυσµα για την έκδοση σχετικών αποφάσεων 9 και τη συγγραφή σχετικών άρθρων 10, στα οποία στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό και η παρούσα ανάλυση. Χαρακτηριστική των επιφυλάξεων της εκτελεστικής εξουσίας απέναντι σε αυτόν τον τρόπο διάδοσης ιδεών είναι η απαγορευτική των αφισοκολλήσεων διάταξη του, αντισυνταγµατικού πλέον, µετεµφυλιακού Α.Ν. 942/1946 «περί λήψεως µέτρων προς κατευνασµόν των πολιτικών παθών» 11. Είναι γεγονός ότι σήµερα πολλοί µιλάνε για «θάνατο της πολιτικής αφίσας», κυρίως λόγω των κοινωνικών µεταβολών και της επικράτησης νέων µέσων, όπως η τηλεόραση 12. Αυτή η τάση φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από την απαγόρευση των αφισών µε τις εικόνες των υποψηφίων βουλευτών από την 5 Chateaubriand, De la Monarchie selon la Charte, Paris, 1927, Chap. XX ( «Melanges politiques et literaires», Paris, 1854, p. 240) : «Il la faut, cette liberte [de la presse] ou, encore une fois, la constitution n est qu un jeu», αναφερόµενο στο αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ. 456, υπ. 3 6 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ Βογιατζή Ι., «Οι Πρόδροµοι της Προεκλογικής Αφίσας», στο «Προεκλογική Αφίσα», Επτά Ηµέρες της Καθηµερινής, , σελ Παπασπύρου-Καραδηµητρίου Ε., «Προεκλογική Αφίσα και Ιστορική Τεκµηρίωση», στο «Προεκλογική Αφίσα», όπ. παρ., σελ. 4 9 Π.χ. Α.Π. 391/1977, Ποιν. Χρ., 1977, σελ. 750, Α.Π. 838)77, Το Σ., 1978, σελ Π.χ. Μάνεσης Α., όπ. παρ., Κασιµάτης Γ., «Η Αντισυνταγµατικότητα της Απαγόρευσης των Αφισοκολλήσεων», Το Σ., 1977, σελ Μάνεσης Α., όπ. παρ., σελ Καστρίτη Ν., «Καθρέπτης Μεταβολών και ιαφοροποιήσεων», στο «Προεκλογική Αφίσα», όπ. παρ., σελ. 9

7 7 ιακοµµατική Επιτροπή των εκλογών του Παρ όλα αυτά, οι αφίσες κατά την γνώµη µου θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικό στοιχείο της πολιτικής και, γενικότερα, κοινωνικής ζωής, όχι µόνο λόγω του µικρού κόστους τους, που εξαναγκάζει µικρά κόµµατα µε περιορισµένους πόρους που δεν έχουν πρόσβαση στα κεντρικά Μ.Μ.Ε. να στηρίζουν στις αφίσες την προβολή των ιδεών και των προτάσεών τους 14, ούτε λόγω της σηµαίνουσας θέσης τους για την λειτουργία των φοιτητικών παρατάξεων στα πλαίσια της αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι. 15, αλλά κυρίως επειδή, σε αντίθεση µε την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο, η στατικότητα της αφίσας επιτρέπει στον θεατή να την επεξεργαστεί και να την ερµηνεύσει και η τοποθέτησή της σε δηµόσιους χώρους διευκολύνει την ακόµα και ασυνείδητη υποβολή της σε άγνωστο αριθµό προσώπων 16. Τι εντύπωση θα προκαλούσε στο κοινωνικό σύνολο µία φωτογραφία του Προέδρου της ηµοκρατίας συνοδευοµένη από υβριστικά και συκοφαντικά σχόλια 17 δηµοσιευµένη στις εσωτερικές σελίδες γνωστής ακραίας εφηµερίδας, ενώ πόσο διαφορετική θα ήταν η επιρροή της ίδιας εικόνας αν τοιχοκολλείτο µε µεγάλο αριθµό αφισών σε κεντρικούς δρόµους της Αθήνας; Είναι λοιπόν πρόδηλο ότι η θεωρητική ενασχόληση µε τα σχετικά µε τις αφίσες ζητήµατα όχι µόνο δεν είναι παρωχηµένη αλλά, αντιθέτως, διατηρεί αµείωτη την επικαιρότητά της. 2.) ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ ΩΣ ΤΥΠΟΥ Η ελευθερία του Τύπου στα πλαίσια του ελληνικού δικαίου κατοχυρώνεται από το άρθρο 14 παρ. 1 και 2 Σ. Η 14.1 Σ. ορίζει ότι «Καθένας µπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασµούς του τηρώντας τους νόµους του Κράτους.» Και η παρ. 2 συµπληρώνει: «Ο τύπος 13 Παπασπύρου-Καραδηµητρίου Ε., όπ, παρ., σελ Μάνεσης Α., όπ. παρ., σελ Σ. 16 Κούλη Α., «Η Εικόνα, το Μήνυµα και το Μέσο», στο «Προεκλογική Αφίσα», όπ. παρ., σελ Προσβολή κατά του Προέδρου της ηµοκρατίας, Π.Κ.

8 8 είναι ελεύθερος. Η λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό µέτρο απαγορεύονται.» Η ελευθερία αυτή, ειδικότερη έκφανση της ελευθερίας της έκφρασης 18, όπως προκύπτει σαφώς από την 14.1 Σ., τόσο της θετικής όσο και της αρνητικής (ελευθερία να εκφράζεις ή να µην εκφράζεις γνώµη) 19, υπάρχει τόσο ως ατοµικό δικαίωµα όσο και ως «θεσµική εγγύηση», δηλαδή ως συνταγµατική κατοχύρωση του θεσµού του Τύπου, απαραίτητου σε µία δηµοκρατική, πλουραλιστική κοινωνία 20. Όπως κάθε δικαίωµα, έτσι και η ελευθερία του Τύπου δεν υπάρχει γενικά και αόριστα, αλλά έχει ένα συγκεκριµένο περιεχόµενο που προκύπτει από την ειδική οριοθέτηση του συγκεκριµένου δικαιώµατος. Πρώτη και αυτονόητη είναι η εννοιολογική οριοθέτηση που προκύπτει από το περιεχόµενο των χρησιµοποιούµενων στην συνταγµατική διάταξη λέξεων 21. Ο κοινός νοµοθέτης µπορεί στα πλαίσια της γενικής ρυθµιστικής του αρµοδιότητας να παράσχει ορισµούς για τις χρησιµοποιούµενες έννοιες µέσα στα πλαίσια του Συντάγµατος, οι οποίοι, όµως, δεν είναι δεσµευτικοί εφ όσον δεν υπάρχει συνταγµατική εξουσιοδότηση προς τούτο 22. Η ελευθερία της έκφρασης είναι «περιορισµένο» δικαίωµα λόγω της ρητής επιφύλαξης του νόµου να θέτει περιορισµούς 23. Εφ όσον, όµως, η επιφύλαξη του νόµου διατυπώνεται στην παρ. 1 και δεν επαναλαµβάνεται στην παρ. 2, οι περιορισµοί πρέπει να αφορούν την ελευθερία έκφρασης εν γένει και όχι ειδικά τον Τύπο 24. Άρα νοµοθετικός ορισµός του Τύπου είναι δεσµευτικός εφ όσον δεν περιορίζει την έκταση του δικαιώµατος-θεσµού πέρα από τα συνταγµατικώς διαγραφόµενα όρια. Ορισµό του Τύπου δίνει το άρθρο 1 του Α.Ν. 1092/1938. Ο µεταξικής εµπνεύσεως αυτός νόµος, αν και είχε ως στόχο να θέσει τον Τύπο στην υπηρεσία του δικτατορικού καθεστώτος της εποχής 25, έθεσε σε σωστή βάση τα περί Τύπου ζητήµατα και 18 Χρυσόγονος Κ.Χ., όπ. παρ., σελ Χρυσόγονος Κ.Χ., όπ. παρ., σελ. 272 in fine 20 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ Σ., «τηρώντας τους νόµους του Κράτους» 24 Χρυσόγονος Κ.Χ., όπ. παρ., σελ Βλ. την έκθεση του επί του Τύπου και Τουρισµού υφυπουργού, Κώδιξ Νόµων 1938, σελ. 80

9 9 παραµένει ως σήµερα ο βασικός περί Τύπου νόµος 26. Η παρ. 1του Α.Ν. 1092/1938 ορίζει ότι: «Τύπος και έντυπον είναι παν ό,τι εκ τυπογραφίας ή οιουδήποτε άλλου µηχανικού ή χηµικού µέσου παράγεται εις όµοια αντίτυπα και χρησιµεύει εις πολλαπλασιασµόν ή διάδοσιν χειρογράφων εικόνων, παραστάσεων, µετά ή άνευ σηµειώσεων, ή µουσικών έργων µετά κειµένου ή επεξηγήσεως ή φωνογραφικών πλακών.». Η αφίσα, µονόφυλλο έντυπο, δίχρωµο ή πολύχρωµο, φέρον ευσύνοπτο κείµενο µε ή χωρίς εικόνα, κατάλληλο για ανάρτηση ή επικόλληση 27, υπάγεται ανεπιφύλακτα στον ορισµό του Α.Ν. 1092/ και απολαµβάνει όλες τις περί Τύπου εγγυήσεις και υπόκειται κατ αρχήν στους ίδιους περιορισµούς 29. Το πλέγµα των εγγυήσεων του Τύπου συµπληρώνεται από το άρθρο 10 της Ε.Σ..Α. 30 και το άρθρο 19.2 του ιεθνούς Συµφώνου για τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα 31. Καθώς αυτές οι διατάξεις έχουν υπερνοµοθετική αλλά όχι υπερσυνταγµατική ισχύ 32, µπορούν µόνο να διευρύνουν και όχι να περιορίσουν την προστασία του δικαιώµατος 33. Οι αφίσες ως µορφή Τύπου προστατεύονται στο σύνολο του περιεχοµένου της ελευθερίας του Τύπου 34. Άλλο θέµα είναι, βεβαίως, το ότι λόγω της φύσης των πραγµάτων ορισµένες πλευρές της ελευθερίας του Τύπου έχουν από ελάχιστη ως µηδενική εφαρµογή στον τοµέα των αφισών. Αυτό µε κανέναν τρόπο δεν επιβάλλει συρρίκνωση της γενικής εφαρµογής του σχετικού δικαιώµατος ως προς τον συγκεκριµένο τρόπο έκφρασής του, ενώ αυτή η ίδια η φύση των πραγµάτων επιβάλλει ορισµένες ειδικότερες οριοθετήσεις κατά την εφαρµογή του δικαιώµατος ως αφισοκόλληση 35. Τώρα θα επιχειρήσουµε µία σύντοµη επισκόπηση των διαφόρων εκφάνσεως της ελευθερίας του Τύπου (εκτός από την 26 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ Παπασπύρου-Καραδηµητρίου Ε., όπ. παρ., σελ αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ Για τις ειδικότερες οριοθετήσεις της αφισοκόλλησης βλ. Κεφάλαιο εύτερο του παρόντος 30 ν.δ. 53/1975, Φ.Ε.Κ.256 Α σε συνδυασµό µε ν. 2400/1997, Φ.Ε.Κ. 96 Α 31 ν. 2462/1997, Κώδιξ Νόµων 1996 σελ Σ. 33 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ Χρυσόγονος Κ.Χ., όπ. παρ., σελ. 283, ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ Βλ. Κεφάλαιο εύτερο του παρόντος

10 10 ελευθερία κυκλοφορίας µε την οποία θα ασχοληθούµε αναλυτικότερα στο επόµενο κεφάλαιο) όπως αυτές εξειδικεύονται ως προς τις αφίσες 36 : Α.) Ελευθερία εκδόσεως: Καθένας έχει δικαίωµα να εκδίδει αφίσα όταν και όπου θέλει χωρίς να απαιτούνται προς τούτο ειδικά προσόντα ή προϋποθέσεις ή λήψη άδειας ή καταβολή εγγυοδοσίας. Είναι επίσης ανεπίτρεπτη η επιβολή οποιουδήποτε προληπτικού µέτρου ή λογοκρισίας 37 Β.) Ελευθερία συντάξεως: Βασική έκφανση της ελευθερίας αυτής είναι η ελευθερία συγκέντρωσης της ύλης. Αυτή η ελευθερία έχει ελάχιστο πεδίο εφαρµογής στον τοµέα των αφισών, δεν αποκλείεται, όµως, να υπάρξουν περιπτώσεις οπού ενεργοποιείται Π.χ. αντιπολιτευόµενο κόµµα εκδίδει προεκλογική αφίσα στην οποία αναγράφεται: «Το 10% των νέων είναι άνεργοι! Θα το αφήσετε έτσι;». Σε µία τέτοια περίπτωση υπάρχει υποχρέωση της Στατιστικής Υπηρεσίας και άλλων δηµόσιων φορέων σε συνδυασµό και µε το άρθρο 10 Σ. να γνωστοποιήσουν στο κόµµα αυτό, όπως και σε κάθε ενδιαφερόµενο, τα σχετικά στατιστικά στοιχεία. Κυριότερη, όµως, πτυχή της ελευθερίας αυτής είναι η ελευθερία επιλογής του περιεχοµένου της αφίσας και η απαγόρευση της λογοκρισίας και των προληπτικών µέτρων εν γένει (14.2 Σ.), ενώ επιτρέπονται µόνο τα κατασταλτικά µέτρα σύµφωνα µε την γενική και ειδική οριοθέτηση του δικαιώµατος πάντα στα συνταγµατικά πλαίσια. Γ.) Ελευθερία εκτύπωσης: Καθένας είναι ελεύθερος να επιλέξει το σχήµα, την επιφάνεια εκδόσεως και τον αριθµό αντιτύπων της αφίσας, όπως και την µέθοδο και το προσωπικό εκτύπωσης 38.) Ελευθερία άσκησης επαγγελµάτων του Τύπου: Και αυτή η ελευθερία έχει εδώ περιορισµένη εφαρµογή, µπορεί, όµως, σε συνδυασµό µε την γενικότερη οικονοµική και επαγγελµατική ελευθερία (5.1 Σ.) να οδηγήσει έναν τυπογράφο ή έναν 36 Για την παρουσίαση των ειδικότερων ελευθεριών του Τύπου ακολουθούµε την παρουσίασή τους ως προς το συνολικό δικαίωµα στο αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ. 475 επόµ Σ. 38 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ. 490

11 11 εικαστικό καλλιτέχνη να ασχοληθεί αποκλειστικώς µε την εκτύπωση ή φιλλοτέχνηση αφισών. Αφού είδαµε ακροθιγώς το περιεχόµενο της ελευθερίας της αφίσας (πλην του δικαιώµατος κυκλοφορίας) θα εξετάσουµε την οριοθέτηση του δικαιώµατος αυτού από το Σύνταγµα και τους σύµφωνους µε αυτό νόµους. Σε αυτήν την αναφορά η αφισοκόλληση µας ενδιαφέρει όχι πια ως επιτρεπόµενη ή απαγορευµένη άσκηση του δικαιώµατος αλλά ως τµήµα του πραγµατικού των προαναφερθεισών διατάξεων, καθώς το άρθρο 2 του Α.Ν. 1092/1938 ορίζει ότι: «1. Ως δηµοσίευσις εντύπου θεωρείται η εις δηµόσιον µέρος ή εν δηµοσία συναθροίσει ή εις µέρος προσιτόν εις το κοινόν τοιχοκόλλησις ή έκθεσις παντός εντύπου.-2. Αδίκηµα τύπου όταν λάβη χώραν η κατά την προηγουµένην παράγραφον δηµοσίευσις». Όπως όλα τα συνταγµατικά δικαιώµατα έτσι και το δικαίωµα στον Τύπο οριοθετείται από τις γενικές οριοθετήσεις των άρθρων 5.1 και 25 Σ., δηλαδή από τα δικαιώµατα των άλλων, το Σύνταγµα, τα χρηστά ήθη, την απαγόρευση της καταχρηστικής άσκησής του και την κοινωνική οριοθέτηση 39. Αυτές οι οριοθετήσεις θα µας απασχολήσουν στο επόµενο κεφάλαιο, οπού θα τις εξετάσουµε υπό το πρίσµα του ζητήµατος της αφισοκόλλησης. Περά από αυτές τις γενικές οριοθετήσεις το άρθρο 14 Σ. θέτει και ορισµένες ειδικές οριοθετήσεις. Πρώτον, στην παρ. 1 θέτει µία γενική επιφύλαξη νόµου 40. Αυτή η γενική επιφύλαξη έχει την έννοια ότι η ελευθερία της αφίσας όπως και κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα δεν είναι ανεξέλεγκτη αλλά περιορίζεται από τους σύµφωνους µε το Σύνταγµα νόµους. Άλλη οριοθέτηση εισάγεται µε την παρ. 3 του 14 Σ., στην οποία απαριθµούνται περιοριστικά οι λόγοι που επιτρέπουν την κατάσχεση εντύπων και, βεβαίως αφού το Σύνταγµα δεν διακρίνει, αφισών. Τέλος, η προστασία του δικαιώµατος µπορεί να ανασταλεί υπό τους όρους του άρ. 48 Σ. 41 Ζήτηµα αποτελεί αν είναι δυνατή η υπαγωγή των αφισών και στο προστατευτικό πεδίο της ελευθερίας της τέχνης κατά το άρ. 39 ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ Σ. «τηρώντας τους νόµους του Κράτους.» 41 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ. 430

12 Σ. 42. Είναι σαφές ότι το ζήτηµα αυτό εµφανίζεται στις περιπτώσεις αφισών στις οποίες βασικό, αν όχι πρωτεύοντα, ρόλο παίζει το καλλιτεχνικό τους περιεχόµενο. Σύµφωνα µε την ερµηνευτική αρχή ότι σε περίπτωση συρροής συνταγµατικών δικαιωµάτων επιδιώκουµε την σύνθεσή τους για την παροχή όσο το δυνατόν ευρύτερης προστασίας 43, είναι κατ αρχήν δυνατή η υπαγωγή των αφισών αυτών στα ρυθµιστικά πεδία και των δύο διατάξεων (14.1 και 2, 16.1 Σ.). Το γεγονός ότι η 16.1 Σ. δεν περιέχει γενική επιφύλαξη νόµου, όπως η 14.1 Σ., δεν σηµαίνει ότι οι «καλλιτεχνικές» αφίσες δεν υπάγονται στο ίδιο ρυθµιστικό πλαίσιο µε τις υπόλοιπες, όχι µόνο επειδή ισχύουν και για αυτές οι γενικές οριοθετήσεις όλων των συνταγµατικών δικαιωµάτων 44 αλλά και επειδή δεν ήταν βούληση του συντακτικού νοµοθέτη στην ελεύθερη διακίνηση όλων των κατ αρχήν ισότιµων ιδεών να ενισχύσει όσες παρουσιάζονται σε αφίσες καλλιτεχνικής αξίας έναντι των υπολοίπων «κοινών» αφισών. Αυτή η διαπίστωση έχει πρακτικό ενδιαφέρον για την οριοθέτηση του δικαιώµατος αφισοκόλλησης, όπως θα δούµε στο επόµενο κεφάλαιο Σ.: «Η τέχνη και η επιστήµη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες» 43 ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ και 25 Σ.

13 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ: Η ΕΙ ΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΦΙΣΟΚΟΛΛΗΣΕΩΝ 1.) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ Βασικό στοιχείο του περιεχοµένου της ελευθερίας του Τύπου είναι η ελευθερία κυκλοφορίας και διαδόσεως του εντύπου 45. To Σύνταγµα του 1975, µάλιστα, καθιερώνει για πρώτη φορά ρητώς την ελευθερία διάδοσης των ιδεών (14.1 Σ.: «Καθένας µπορεί να διαδίδει τους στοχασµούς του») 46. Έκφανση της ελευθερίας αυτής και βασικότερη µορφή εφαρµογής της ως προς τις αφίσες είναι η αφισοκόλληση, δηλαδή η τοιχοκόλληση 47 των αφισών σε δηµόσιο χώρο ή σε χώρο προσιτό στο κοινό 48. Η αφισοκόλληση θεωρείται δηµοσίευση της αφίσας και µόνο όταν αυτή λάβει χώρα στοιχειοθετείται αδίκηµα Τύπου 49. Είναι αυτονόητο ότι η ελευθερία της αφισοκόλλησης είναι απαραίτητη για την εν γένει ελευθερία των αφισών, χωρίς την οποία η τελευταία δεν έχει νόηµα. Κάθε φορά που η εκτελεστική εξουσία ήθελε να απαγορεύσει αυτήν την µέθοδο έκφρασης ιδεών, µεθόδευε την απαγόρευση µέσω εισαγωγής περιορισµών ή απαγορεύσεων στην αφισοκόλληση 50. Όµως, αν οι υπόλοιπες επιµέρους ελευθερίες του Τύπου και των αφισών δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες ερµηνευτικές δυσχέρειες, η αφισοκόλληση θέτει ορισµένα προβλήµατα επειδή η εφαρµογή της φαίνεται να έρχεται σε σύγκρουση µε το περιεχόµενο άλλων προστατευοµένων από το Σύνταγµα δικαιωµάτων. 45 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ. 492, ηµητόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ. 273, Χρυσόγονος Κ.Χ., όπ. παρ., σελ Μάνεσης Α., όπ. παρ., σελ Για την έννοια της τοιχοκόλλησης βλ. Εισαγωγή, σελ. 2 του παρόντος 48 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ άρθρο 2 Α.Ν. 1092/ Βλ. π.χ. περ. α Α.Ν. 942/1946

14 14 Πριν προχωρήσουµε στην ανάπτυξη των σχετικών ζητηµάτων πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι σύγκρουση δικαιωµάτων υπό νοµική έννοια, δηλαδή ταυτόχρονη αναγνώριση και νόµιµη άσκηση δικαιωµάτων από περισσότερους φορείς κατά τρόπο ώστε η νόµιµη άσκηση των δικαιωµάτων του ενός φορέα να παρεµποδίζει την επίσης νόµιµη άσκηση των δικαιωµάτων του άλλου φορέα, δεν υφίσταται στην σύγχρονη έννοµη τάξη. Το Σύνταγµα δεν µπορεί να επιτρέπει και να απαγορεύει την ίδια ενέργεια ταυτοχρόνως! Όταν προκύπτει σύγκρουση, αυτή είναι µόνο πραγµατική, δηλαδή ένας φορέας παραβιάζει παράνοµα τα δικαιώµατα ενός άλλου φορέα 51. Η αναγνώριση της νοµικής σύγκρουσης δικαιωµάτων οφείλεται στην παραδοσιακή αντίληψη κατά την οποία τα συνταγµατικά δικαιώµατα έχουν ένα και στατικό περιεχόµενο, το οποίο δεν παραλλάσσεται αναλόγως των περιστάσεων 52. Το ποιες περιπτώσεις συνιστούν νόµιµη άσκηση του δικαιώµατος αφισοκόλλησης και ποιες είναι απαγορευµένες χάριν δικαιωµάτων άλλων φορέων εξαρτάται από την οριοθέτηση του συγκεκριµένου δικαιώµατος από το Σύνταγµα και τους σύµφωνους µε αυτό νόµους, και ιδίως από την γενική οριοθέτηση της µη παραβίασης του Συντάγµατος 53. Θα µπορούσαµε να υποθέσουµε ότι η αναγωγή στο άρθ. 5.1 Σ. είναι, αν όχι περιττή, τουλάχιστον συµπληρωµατική, επειδή το άρθ Σ. διατυπώνοντας επιφύλαξη νόµου 54 επιτρέπει την εισαγωγή περιορισµών του δικαιώµατος µε ειδικούς νόµους, συµφώνους πάντα προς το Σύνταγµα 55. Όµως, όπως ήδη παρατηρήσαµε, η αναγραφή της επιφύλαξης νόµου µόνο στην παρ. 1 και όχι στην 2 του άρθ. 14 Σ. επιτρέπει την εισαγωγή ειδικών περιορισµών για το δικαίωµα της έκφρασης εν γένει και όχι ειδικά για του Τύπο 56. Έτσι, διάταξη νόµου που περιορίζει το δικαίωµα της αφισοκόλλησης είναι αντισυνταγµατική και ανίσχυρη, εκτός αν κινείται στα πλαίσια που ορίζει το Σύνταγµα ιδίως ως προς την προστασία των δικαιωµάτων των άλλων ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ Σ Σ.: «τηρώντας τους νόµους του Κράτους.» 55 ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ Χρυσόγονος Κ.Χ., όπ. παρ., σελ ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ. 62

15 15 ικαιώµατα των άλλων που συνήθως βλάπτονται από την αφισοκόλληση (από την πράξη της αφισοκόλλησης και όχι από το περιεχόµενο της αφίσας, για το οποίο ισχύουν οι γενικές περί Τύπου διατάξεις) είναι η ιδιοκτησία (17.1 Σ.) και η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (24.1 Σ.). Η ιδιοκτησία βλάπτεται από την αφισοκόλληση, όταν η τελευταία γίνεται παρά την θέληση του ιδιοκτήτη του τοίχου κ.τ.λ., τόσο υπό την έννοια της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας (381 Π.Κ.) όσο και υπό την έννοια της επενέργειας πάνω σε αυτήν παρά τη θέληση του δικαιούχου (1000 Α.Κ.). Το ότι οι διατάξεις αυτές βασίζονται στην συνταγµατική προστασία της ιδιοκτησίας είναι πλέον αναµφίβολο αφού µετά την Αναθεώρηση του 2001 το Σύνταγµα ορίζει ρητώς ότι «Τα δικαιώµατα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις µεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν.» (25.1 εδ. γ Σ.). Έτσι, βρίσκει πλέον και συνταγµατική θεµελίωση η άποψη ότι το αµυντικό περιεχόµενο των συνταγµατικών δικαιωµάτων ισχύει erga omnes, τόσο απέναντι στην ιδιωτική όσο και στην κρατική εξουσία 58. Επίσης, στην παρούσα αναφορά δεν έχει ιδιαίτερη αξία η διχογνωµία για το αν η ιδιοκτησία εν τη εννοία του άρθ Σ. καλύπτει µόνο τα εµπράγµατα ή και τα ενοχικά δικαιώµατα 59, καθώς από αυτήν την φύση των πραγµάτων η αφισοκόλληση προσβάλλει µόνο τα δικαιώµατα κυριότητας και νοµής ακινήτου 60. Σηµαντικό στοιχείο για την προβληµατική µας είναι ότι το άρθ Σ. ορίζει ότι «τα δικαιώµατα όµως που απορρέουν από αυτή (σ.σ. την ιδιοκτησία) δεν µπορούν να ασκούνται σε βάρος του γενικού συµφέροντος». Η περιοριστική αυτή ρήτρα του γενικού συµφέροντος, η οποία ουσιαστικά αποτελεί γενική επιφύλαξη υπέρ του νόµου 61, επιτρέπει την δια νόµου εισαγωγή αυξηµένων σε σχέση µε άλλα δικαιώµατα περιορισµών στην άσκηση του δικαιώµατος στην ιδιοκτησία 62, εφ όσον αυτοί δικαιολογούνται από λόγους γενικού συµφέροντος. Στην προστασία του γενικού συµφέροντος αποσκοπεί και η ελευθερία του Τύπου, στην 58 ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ Βλ. ενδεικτικά Χρυσόγονος Κ.Χ., όπ. παρ., σελ και 1000 Α.Κ. 61 Βενιζέλος Ε., «Το Γενικό Συµφέρον και οι Περιορισµοί των Συνταγµατικών ικαιωµάτων», 1990, σελ. 57, αναφέρεται στο Χρυσόγονος Κ.Χ., όπ. παρ., σελ Χρυσόγονος Κ.Χ., όπ. παρ., σελ. 339

16 16 θεσµική του πια διάσταση, αφού είναι βασική για την άσκηση του δικαιώµατος της γνώµης αλλά και για την ηµοκρατία εν γένει 63. Εποµένως, είναι δυνατή η εισαγωγή περιορισµών για την άσκηση του δικαιώµατος της ιδιοκτησίας υπέρ της αφισοκόλλησης ως έκφρασης της ελευθερίας του Τύπου, οι οποίοι, όµως, δεν είναι απεριόριστοι αλλά οριοθετούνται από τον πυρήνα του δικαιώµατος, την αρχή της αναλογικότητας και την απαγόρευση καταχρηστικής επιβολής τους 64. Σε αυτό το πλαίσιο, χρήσιµη είναι η παρατήρηση του Μυλωνόπουλου 65 ότι δεν συνιστά φθορά ξένης ιδιοκτησίας η επικόλληση αφισών όταν η αφαίρεση τους µπορεί να γίνει αµέσως χωρίς να αφήσει ίχνη ή δεν επηρεάζει την κοινωνική υπόσταση του κτιρίου. Βεβαίως αυτές οι διευκρινίσεις αφορούν την στοιχειοθέτηση της αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος του άρθ. 381 Π.Κ. και όχι τα όρια άσκησης των συνταγµατικών δικαιωµάτων. Είναι, όµως, ενδεικτικές του πώς µπορεί να εφαρµοσθεί η αρχή της αναλογικότητας 66 κατά την εισαγωγή περιορισµών στην άσκηση των συνταγµατικών δικαιωµάτων (ο ιδιοκτήτης ακινήτου µπορεί να υποχρεωθεί να ανεχθεί επικόλληση αφισών στην ιδιοκτησία του µε κολλητική ταινία που δεν αφήνει ίχνη, αλλά όχι µε ψαρόκολλα που προκαλεί ίχνη για µεγάλο χρονικό διάστηµα προκαλώντας µείωση της χρησιµότητας του ακινήτου). Και αντιστρόφως, η οριοθέτηση των περιορισµών από τον «σκληρό πυρήνα» του δικαιώµατος επιβάλει η αφισοκόλληση να µην διενεργείται ανεξέλεγκτα αλλά να σέβεται τον θεσµό της ιδιοκτησίας, όπως θα δούµε και παρακάτω. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ως ατοµικό αλλά και ως συλλογικό δικαίωµα 67 δεν περιορίζεται από γενική επιφύλαξη υπέρ του νόµου. Έτσι, το άρθ Σ. οριοθετεί πιο στενά το δικαίωµα της αφισοκόλλησης από το 63 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ. 456 επόµ. 64 ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ Μυλωνόπουλος Χ.Χ., «Ποινικό ίκαιο-ειδικό Μέρος, Τα Εγκλήµατα κατά της Ιδιοκτησίας και της Περιουσίας», Αθήνα, 2001, σελ εδ. δ Σ. in fine εδ. α Σ. Εξ άλλου όλα τα δικαιώµατα ασκούνται ως «δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου» (25.1 εδ. α Σ.)

17 17 άρθ Σ., πάντα µέσα στα συνταγµατικά πλαίσια προστασίας του δικαιώµατος αυτού. Και οι δύο διατάξεις (17.1 και 24.1 Σ.) επιβάλλουν ρητώς υποχρέωση του Κράτους να παρεµβαίνει υπέρ των ιδιωτών για να προστατεύει τα δικαιώµατα της ιδιοκτησίας και της προστασίας του περιβάλλοντος 68. Αυτές οι διατάξεις, περίπου αυτονόητες µετά από την αναγνώριση προστατευτικού περιεχοµένου σε κάθε συνταγµατικό δικαίωµα 69 και µε ρητή πλέον συνταγµατική διάταξη (25.1 εδ. α και β Σ.), προσφέρουν ικανοποιητική λύση στο πρόβληµα της οριοθέτησης του δικαιώµατος στην αφισοκόλληση χάριν άλλων δικαιωµάτων, όπως θα δούµε παρακάτω. Όπως προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση, οι οριοθετήσεις των περιορισµών που µπορούν να επιβληθούν στο δικαίωµα της ιδιοκτησίας (όπως είδαµε, η διατύπωση του άρθ Σ. για την προστασία του περιβάλλοντος δεν επιτρέπει την εισαγωγή περιορισµών µε ειδικούς νόµους) και ιδίως υποχρέωση διατήρησης του πυρήνα του δικαιώµατος σε συνδυασµό µε την γενική οριοθέτηση της ελευθερίας του Τύπου θέτουν τα όρια εντός των οποίων µπορεί νοµίµως να διενεργηθεί αφισοκόλληση, χωρίς, όπως ήδη είπαµε, τα όρια αυτά να συνιστούν περιορισµό του δικαιώµατος 70. Η οριοθέτηση αυτή πραγµατοποιείται, σε συνδυασµό βεβαίως µε τις γενικού περιεχοµένου συνταγµατικές διατάξεις, από διατάξεις ειδικών νόµων και, λόγω της ειδικότητας του θέµατος, από πράξεις της διοίκησης, όπως αστυνοµικές διατάξεις (εξ άλλου, γίνεται δεκτό ότι στο άρθ. 5.1 Σ. ως «Σύνταγµα» νοείται το σύνολο της έννοµης τάξης 71, εφ όσον βεβαίως βρίσκεται σε αρµονία µε το Σύνταγµα 72 ). Οι κανόνες δικαίου αυτοί, που εκδίδονται βάσει της γενικής ρυθµιστικής αρµοδιότητα του κοινού νοµοθέτη και όχι βάσει της, ανύπαρκτης εδώ, ειδικής προς τούτο συνταγµατικής εξουσιοδότησης, πρέπει να είναι σύµφωνοι µε το 68!7.1 Σ.: «Η ιδιοκτησία τελεί υπό την προστασία του Κράτους», 24.1 Σ.: «Η προστασία αποτελεί υποχρέωση του Κράτους». 69 ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ Αντίθετος ο Κασιµάτης Γ., όπ. παρ., σελ. 40, ο οποίος θεωρεί ότι το άρθ. 5.1 Σ. θέτει περιορισµούς και όχι οριοθετήσεις 71 ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ Κανόνες δικαίου που αντιτίθενται στο Σύνταγµα δεν δηµιουργούν υποχρέωση υπακοής σε αυτούς (93.4 και Σ.)

18 18 Σύνταγµα και να κινούνται στα πλαίσια που αυτό ορίζει, αλλιώς θεωρούνται ανεπίτρεπτοι περιορισµοί του δικαιώµατος και ως εκ τούτου ανίσχυροι (93.4 και Σ.) 73. Ο Μάνεσης 74 θέτει ορισµένα κριτήρια µε τα οποία κρίνεται η συνταγµατικότητα των κανόνων δικαίου σχετικά (και) µε την αφισοκόλληση. Εδώ τα παραθέτουµε µε ορισµένες αναγκαίες διασαφήσεις: 1.) εν πρέπει να περιέχουν απαγορεύσεις τέτοιας έκτασης ώστε να οδηγούν σε κατάργηση του δικαιώµατος 75, καθώς σκοπό έχουν µόνο να ρυθµίσουν την άσκησή του εν όψει της γενικής του οριοθέτησης (συνταγµατική και κοινωνική οριοθέτηση) 76 και όχι να περιορίσουν το δικαίωµα. Αφού, όπως είδαµε, η διάσωση του πυρήνα του δικαιώµατος οριοθετεί και τους επιτρεπόµενους περιορισµούς 77, είναι αυτονόητο ότι διαγράφει τα πλαίσια και των οριοθετήσεων, µε µεγαλύτερη µάλιστα αυστηρότητα. 2.) Πρέπει να είναι προσαρµοσµένοι στις εκάστοτε συγκεκριµένες περιστάσεις και περιορισµένοι κατά τόπο και χρόνο 3.) Πρέπει να είναι αναγκαίοι και πρόσφοροι για την επιδίωξη του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος, υπό την έννοια ότι αυτό δεν µπορεί να επιτευχθεί µε ηπιότερα µέσα 4.) Πρέπει να είναι ανάλογοι µε το µέγεθος της προσβολής των δικαιωµάτων που θέλουν να αποτρέψουν. Τα τρία τελευταία κριτήρια συνιστούν ειδικότερες εφαρµογές της αρχής της αναλογικότητας 78, η οποία, αφού διέπει τους περιορισµούς των συνταγµατικών δικαιωµάτων, εφαρµόζεται και στις οριοθετήσεις τους. 5.) Πρέπει να µην παραβιάζουν την αρχή της ισότητας των Ελλήνων πολιτών (4.1 Σ.). Πιο συγκεκριµένα, οι κανόνες 73 ηµητρόπουλος Α.Γ., όπ. παρ., σελ Μάνεσης Α., όπ. παρ., σελ. 21 επόµ. 75 Τέτοιες απαγορεύσεις περιείχε ο, αντισυνταγµατικός πλέον, Α.Ν. 942/1946, ο οποίος, δυστυχώς, εφαρµόσθηκε από τη νοµολογία και υπό την ισχύ του Συντάγµατος του 1975 (Α.Π. 391/1977) 76 prohiber n est pas reglementer, βλ. Colliard C.-A., «Libertes publiques», 1972, p. 158 στο Μάνεσης Α., όπ. παρ., σελ. 14 υπος Βλ. σελ. 22 του παρόντος εδ. δ Σ. in fine

19 19 αυτοί αν και µπορούν να φτάνουν µέχρι και στην απαγόρευση των αφισοκολλήσεων σε ορισµένες περιπτώσεις (εφ όσον βεβαίως πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια) πρέπει να εφαρµόζονται γενικά και αντικειµενικά σε όλες τις αφίσες, ανεξαρτήτως περιεχοµένου ή φορέα του σχετικού δικαιώµατος, ώστε η προβολή διαφόρων απόψεων να µην εξαρτάται από την ενδεχόµενη έγκρισή τους από την νοµοθετική ή την εκτελεστική εξουσία, κάτι το οποίο συνιστά απαγορευµένη λογοκρισία (14.2 Σ.) ούτε να υπόκειται κανείς σε διακριτική µεταχείριση (απαγόρευση τοιχοκόλλησης µόνο των δικών του αφισών) για τις απόψεις του, το οποίο απαγορεύεται ρητώς από το άρθ του ιεθνούς Συµφώνου για τα Ατοµικά και Πολιτικά ικαιώµατα ) Πρέπει να τίθενται για τους σκοπούς στους οποίους αποβλέπουν (αρχή της σκοπιµότητας), δηλαδή την διαφύλαξη των δικαιωµάτων των άλλων. Αν όργανο της εκτελεστικής εξουσίας θεσπίσει τέτοια διάταξη για την εξυπηρέτηση άλλων, έστω νόµιµων, σκοπών υπέχει ευθύνη για κατάχρηση εξουσίας 80 ή ακόµα και ποινική ευθύνη 81. Φυσικά οποιαδήποτε ρύθµιση πρέπει να κινείται στα πλαίσια της ειδικής οριοθέτησης του δικαιώµατος της γνώµης και του Τύπου, σύµφωνα µε το άρθ. 14 παρ. 1 και 2 του Σ., αφού η αφισοκόλληση ως µορφή κυκλοφορίας του Τύπου απολαµβάνει το σύνολο των συνταγµατικών εγγυήσεων για την ελευθερία του Τύπου 82. Βασικό στοιχείο των εγγυήσεων αυτών είναι η πλήρης απαγόρευση κάθε προληπτικού µέτρου 83 και η υιοθέτηση του κατασταλτικού συστήµατος για την αντιµετώπιση τυχόν παραβάσεων 84. Από αυτό συνεπάγονται κυρίως η απαγόρευση της λογοκρισίας, για την οποία κάναµε λόγο ανωτέρω, υπό την έννοια ότι το ρυθµιστικό πλαίσιο ισχύει 79 Ν. 2462/ άρθ. 48 εδ. 4 ν.δ. 170/1973 περί Συµβουλίου της Επικρατείας 81 άρθ. 259 Π.Κ. 82 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ. 472 επόµ εδ. β Σ. 84 άρθ. 2 παρ. 2 Α.Ν. 1092/1938

20 20 γενικώς για όλες τις αφίσες ανεξαρτήτως περιεχοµένου, και η απαγόρευση της υποχρέωσης λήψης προγενέστερης άδειας για την διενέργεια αφισοκόλλησης, κάτι το οποίο ευστόχως χαρακτηρίζεται «απαγόρευση µε επιφύλαξη αδείας» 85 και είναι αδιανόητο υπό το ισχύον περί Τύπου καθεστώς, αφού προϋποθέτει την ύπαρξη απαγόρευσης η οποία αίρεται µε την άδεια 86, ενώ οι σχετικές διατάξεις δεν επιβάλλουν απαγορεύσεις αλλά ρυθµίζουν την άσκηση µίας ελευθερίας 87. Συνεπώς, µπορεί ένας νόµος ή µία αστυνοµική διάταξη να περιορίζει την αφισοκόλληση σε ορισµένους χώρους, αλλά από κει και πέρα καθένας έχει δικαίωµα να τοιχοκολλεί στους χώρους αυτούς τις αφίσες του, ανεξαρτήτως περιεχοµένου και χωρίς να απαιτείται λήψη άδειας. Σε αυτά τα πλαίσια είναι σύννοµες οι οριοθετήσεις που επιβάλλουν το Αστικό 88 και το Ποινικό ίκαιο 89, το ίκαιο της Πολεοδοµίας, της Οδικής Πληροφορίας, της Προστασίας του Περιβάλλοντος κλπ., προβλέποντας ειδικούς χώρους για την διενέργεια αφισοκολλήσεων 90. Σωστή λύση του θέµατος, που συνάδει µε την προστασία των δικαιωµάτων του Τύπου, της ιδιοκτησίας και της προστασίας του περιβάλλοντος και εν µέρει, θα µπορούσε να πει κανείς, επιβάλλεται από την υποχρέωση του Κράτους να παρεµβαίνει για την προστασία των δύο τελευταίων 91, είναι και η τοποθέτηση από το Κράτος ή τους Ο.Τ.Α. ειδικών επιφανειών (πινακίδες, ταµπλώ κλπ.) σε δηµόσιους χώρους στις οποίες επιτρέπεται η αφισοκόλληση 92. Θα κλείσουµε αυτή την θεωρητική αναζήτηση µε την εξέταση δύο ειδικότερων θεµάτων, του αν υπάγονται στην αυξηµένη προστασία του άρθ Σ. οι εµπορικές-διαφηµιστικές αφίσες και του αν συνιστούν Τύπο, κατά την συνταγµατική έννοια οι 85 Herzog, Maunz-Durig-Herzog, Grundgesetz, άρθ. 5 αριθ. 5 περ. 5 επόµ., στο Κασιµάτης Γ., όπ. παρ., σελ Μάνεσης Α., όπ. παρ., σελ Μάνεσης Α., όπ. παρ., σελ απαραίτητη η συγκατάθεση του κυρίου του τοίχου ή άλλου ιδιωτικού χώρου για τη διενέργεια αφισοκόλλησης, 1000 Α.Κ. 89 βλ. σελ. 22 του παρόντος 90 αγτόγλου Π.., όπ. παρ., σελ και 24.1 εδ. α Σ. 92 Μάνεσης Α., όπ. παρ., σελ. 23

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 6 η : ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΜΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η :

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ 4 η : ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΗΜΟΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: ΘΕΣΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Σχολιασµός της υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2014. Αρ. Πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910. Προς: Βλ. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ

ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΛΕΝΗ Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ρ.ν Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2003 1 ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ 1. Το Σύνταγµα εκτός από την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ 2011 ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α) Πηγες Διοικητικου Δικαιου Ως πηγή διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου

Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 η : Οικονομικήελευθερία Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης»

ΕΡΓΑΣΙΑ. «Το απαραβίαστο της ανθρώπινης αξίας, ως γενικής συνταγµατικής αρχής της ελληνικής έννοµης τάξης» Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου ----------------------------------------------------- Μεταπτυχιακό ίπλωµα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011.

Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Άποψη περί εφαρμογής ν 4030/2011. Α. Την 25/10/2012 περιήλθε στην Περιφερειακή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής και έλαβε αριθμ. πρωτ. 157658/387 το ανωτέρω σχετικό,

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΠολΠρωτΑθ 528/2002 ΠολΠρωτΑθ 528/2002 Προστασία καταναλωτή. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Τράπεζες. Συλλογική αγωγή. Ενώσεις καταναλωτών. Νομιμοποίηση. (..) Ι. Από τις συνδυασμένες διατάξεις των αρ. 4 παρ. 2, 6, 12 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου

Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36635/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου Γραφείο Υπουργού ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα Θέµα : Αίτηµα σχετικά µε την οριστική ρύθµιση του νοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας

ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ. Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Άννα Τσίτουρα Δικηγόρος Εξειδ. Δίκαιο της υγείας Νοµική Σύµβουλος Ι.Σ.Α. ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Ήδη από το έτος 1939 ισχύει γενική απαγόρευση κάθε διαφήµισης που σχετίζεται µε την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ

Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΠΡΟΣ ι i ιι Αθήνα 1Ο Απριλίου 2013 ΕΜΗΝΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΑ Ο ΕΣΑΓΈΛΕΥΣ ΤΟΥ ΑΡΕΟΥ ΠΑΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔIΟΚΗΤιΚΟ ΤΗΛ. 2106411526 ΦΑΞ 2106411523 Αριθ. Πρωτ.: 1071 Αριθμός Γνωμοδότησης: 3/13 ΠΡΟΣ το Υπουργείο Οlκονομικών- Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του

Τοπογραφικών Εφαρµογών της Γενικής ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του 22 εκεµβρίου 2011 Αριθµ. Πρωτ.: 122924/36634/2011 Ειδική Επιστήµονας: κα Χαρίκλεια Αθανασοπούλου 1. Γενική ιεύθυνση Πολεοδοµίας ιεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρµογών ΥΠΕΚΑ Αµαλιάδος 17 115 23 Αθήνα 2. Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Προς την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Tρικάλων ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ 1) Μπέλλου Κωνσταντίνου του Γεωργίου, κατοίκου Καλαμπάκας, Τρικάλων 9 2) Αθανασίου Ντόβα του Κωνσταντίνου κατοίκου Καλαμπάκας, Βενιζέλου 3

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ/ν «Μεταρρυθµίσεις ποινικών διατάξεων, κατάργηση των καταστηµάτων κράτησης Γ τύπου και άλλες διατάξεις» Θέµα: Τροποποίηση άρθρου 200 Α Κώδικα Ποινικής ικονοµίας Α. Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ!

ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΑ! ΠΡΟΣΕΧΕ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΕΙΣ ΡΩΤΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΜΑΘΕ ΠΩΣ ΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ Τα προσωπικά δεδομένα στη ζωή μας Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 60-5 Ος ΟΡΟΦΟΣ (ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑ) ΤΗΛ.- FAX: 210.3398136 e-mail: enelerg@dsa.gr Κύριοι σύµβουλοι, Η Ένωσή µας θέλει να σας ενηµερώσει για τη διάταξη του ν. 3301/2004 που

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ

βιβλίου. ββ ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ Τεχνολογική προστασία & ψηφιακή διαχείριση του βιβλίου. ββ Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011, EKEBI Ευαγγελία Βαγενά, ΔΝ, DEA ικηγόρος-επιστημονική συνεργάτης ΟΠΙ vagena@dsa.gr Από τον Γουτεμβέργιο ως τον Bill

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ.

Θέµα εργασίας: «Θεσµική εφαρµογή των θεµελιωδών δικαιωµάτων».υπόθεση Κλόντια Σίφερ. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Σχολή Νοµικών, Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Νοµικής, Τοµέας ηµοσίου ικαίου. Μεταπτυχιακό ίπλωµα ηµοσίου ικαίου Μάθηµα «Συνταγµατικό ίκαιο», 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων Άδεια παράστασης» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 19 ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔ 2 ος Διαγωνισμός ΕΣΤΑ Σάββατο 09 Δεκεμβρίου 2006 Θέμα 2 ον : Η δικαστική λειτουργία αποτελεί μία από τις τρεις θεμελιώδεις λειτουργίες του κράτους.

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 4. Τους υποψήφιους βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 4. Τους υποψήφιους βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου 2015 NOMIKO TMHMA Πληροφορίες : Κάτια Πουλάκη Μαρία Μπέλλου Τηλ.: 210-9545098 / 210-9545046 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 4 ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Συντοµογραφίες ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 1. Εννοιολογικός προσδιορισµός 1. Σύνολο ειδικών διατάξεων 2. Η εξυγίανση ως µορφή συλλογικής εκτέλεσης 3. Ανάγκη συνύπαρξης εξυγιαντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ άρθρο 20 παρ. 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος VΙΙ Ι. Γενικό Μέρος Α. Βασικές έννοιες... 1 1. Θέματα ορολογίας... 1 1.1. Οι χρησιμοποιούμενοι όροι... 1 1.2. Οι βασικές έννοιες... 2 1.3. «Εγγυήσεις θεσμών» και «εγγυήσεις θεσμικές»...

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3870/2010 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10474 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ! ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015

Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 07-12-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5932/07-12-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 119 /2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2001 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ Όλο και πιο συχνά κάνει την εµφάνισή

Διαβάστε περισσότερα

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου

Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου Περαιτέρω Χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα «Νοµοθέτηση και Εφαρµογή» Καλλιόπη Αγγελετοπούλου PSI group Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1 Α. Σύνταγµα 1975/1986/2001

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τµήµα 15ο Τριµελές Αποτελούµενο από τους: Νικόλαο Σοϊλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών ιοικητικών ικαστηρίων, Αγάπη Γαλενιανού-Χαλκιαδάκη και Αθανασία Ζερβάκου-Γκλίνου (Εισηγήτρια), Εφέτες

Διαβάστε περισσότερα

7.1.007/1 η Έκδοση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΙ- ΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ REGULATION ON THE USE OF NATIONAL CONFOR- MITY MARKS ON AGRICULTURAL PRODUCTS ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-10-2006 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γ.Σ.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Σας κοινοποιούµε την επιστολή που έστειλε η Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ένωση ικαστών και Εισαγγελέων και στον ικηγορικό Σύλλογο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 25/06/2002 ΑΠ: 1143Α Ταχ. /νση: ΟΜΗΡΟΥ 8 105 64 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 33.52.604-605 FAX: 33.52.617 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 77Α / 2002 Η Αρχή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις»

«Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Β ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Πιστοποίηση των µηχανοδηγών και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Με το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 Αριθ.Πρωτ.: 893 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1 /2005 Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, συνήλθε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε τακτική συνεδρίαση την 2α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει όλα τα θέματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ Θεσσαλονίκη 23-8-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 23696 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης

ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Αρ. Πρωτ. 1290 Αθήνα 26/11/2014 Προς Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε. ΘΕΜΑ : Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου της Δ.Ο.Ε. για την απεργία αποχή από τις διαδικασίες της αξιολόγησης Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. έχει τονίσει

Διαβάστε περισσότερα

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες

2. Σχετικά με τους ειδικευμένους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι είναι Δημόσιοι Λειτουργοί, παρά τις θεωρητικές κατασκευές για τις ιδιαιτερότητες Δρ. ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΜΙΧΑΗΛ Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2012 Κύριο Δημήτριο Βαρνάβα Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (Ο.Ε.Ν.Γ.Ε.) Οδός Λαμίας, αριθ. 2 Αθήνα Κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µϖορώ να ϖροστατεύσω το έργο µου στο ψηφιακό ϖεριβάλλον; (ϖρόληψη & καταστολή) Μαρία Γ. Σινανίδου, Int. IP LL.M. ικηγόρος Εϖιστηµονική Συνεργάτις Ο.Π.Ι. 09.03.2011 Υϖουργείο Πολιτισµού & Τουρισµού

Διαβάστε περισσότερα

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν.

Έξοδα κηδείας αποτέφρωση διάθεση του σώµατος µετά θάνατον ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας άρθρο 5 παρ. 1 Σ άρθρο 32 Α.Ν. ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ****/2003 Καταβολή από το ΙΚΑ εξόδων κηδείας που ολοκληρώνεται µε αποτέφρωση Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαρία Μητροσύλη Ειδική Επιστήµονας: Κωνσταντίνα Πρεβεζάνου Λέξεις-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ:

Λ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ 144, 114 71 ΑΘΗΝΑ / ΤΗΛ.:210 6460284, 210 6460734, ΦΑΞ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Ανδρέας Μαντζουράνης Ειδικός Επιστήµονας Ηλεκτρον. /νση: amantzouranis@synigoroskatanaloti.gr Αθήνα, 13 Ιουλίου 2010 Αριθ. Πρωτ. : 1580 ΠΡΟΣ:... 2. ΕΥ ΑΠ Α.Ε. Ωρωπού 156

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.)

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ κλπ.) Η ποινική δίωξη επαγγελματιών κάθε ειδικότητας για τη μη καταβολή των εισφορών ασφάλισης των ιδίων ασκείται απαραδέκτως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987)

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Διάγραμμα Περιεχομένων ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΕΤΟΥΣ 1987) Εισαγωγικά...23 Ι. Θρησκευτική Ελευθερία...25 Α. Γενικά...25 Β. Ελευθερία της θρησκευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005)

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ, αποφοίτου κατά το σχολικό έτος 2000-2001 (αριθ. πρωτ. αναφοράς 14122/2005) Βοηθός

Διαβάστε περισσότερα

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65

φορολογική νομολογία περιοδικά με οποιαδήποτε μορφή εί- Τόμος 65 Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Aριθ. Aπόφ. 909/2011 (Β τμ. Σ.τ.Ε.) Πρόεδρος: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος. Εισηγητής: Ε. Νίκα, Σύμβουλος. Δικηγόροι: Π. Γιαννόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών Ημερίδα της 30.3.2015 Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου περί φορολογικών κυρώσεων Ι. Δημητρακόπουλος Πάρεδρος Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ

της επαγγελματικής ελευθερίας και της προστασίας του ανταγωνισμού. Διατάξεις πο υ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Θέμα : Η απελευθέρωση του ιατρικού επαγγέλματος. Έγκριση των καταστατικών ιατρικών εταψειών από το ΔΙ του ΙΣΑ. Η νέα εγκύκλιος και οι περαιτέρω δυνατότητες. (α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β : TO ΔΙΚΑΙΟ Κεφάλαιο 2: Ατομικά & Κοινωνικά Δικαιώματα Περιεχόμενα 1. Δικαιώματα & υποχρεώσεις 2. Άσκηση & κατάχρηση δικαιώματος 3. Τα ατομικά δικαιώματα 4. Τα πολιτικά δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων

ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΝΟΜΟΣ 3919/2011 - ΦΕΚ 32/Α /2.3.2011 Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Άρθρο 1 Αρχή της επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ... 2 1. Η έννοια της μεταβολής του προσώπου του εργοδότη... 2 Πηγές... 7 Συντακτική ομάδα... 7 1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ (ΑΛΛΑΓΗ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων σε ά- δεια» Ι. Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα