ΣΟΥΗΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΟΥΗΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΣΟΥΗΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ SWEDISH THERMAL TREATMENT TECHNOLOGIES UTILIZING INDUSTRIAL AND MUNICIPAL SOLID WASTE FOR RECOVERY AND DISPOSAL Προτάσεις συνεργασίας Σουηδίας και Ελλάδας σύμφωνα με το άρθρο 32 της Κοινοτικής Οδηγίας (Directive 2008/98/ΕΚ) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 Anette Rydén *, Γεώργιος Χρ. Ταραλάς * και Μιχάλης Γ. Κοντομηνάς Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τομέας Βιομηχανικής Χημείας Ιωάννινα * S.E.P. Hellas Scandinavian Energy Project Hellas Ομήρου 11, Κηφισιά, Αθήνα ΙΩΑΝΝΙΝΑ/AΘΗΝΑ

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας μας επιβάλλουν μια ορθολογική διαχείριση των στερεών αποβλήτων της αποβλέποντας σε οφέλη από την ενεργειακή αξιοποίησή τους με την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Τα χρονικά περιθώρια εφαρμογής των διατάξεων που απαγορεύουν τη συνεχή ταφή των στερεών αποβλήτων σε χώρους (ΧΥΤΑ) ή/και χώρους ανεξέλεγκτης απόρριψης (ΧΑΔΑ) εξαντλούνται επισύροντας βαριά χρηματικά πρόστιμα. Μέθοδοι επεξεργασίας και αξιοποίησης των στερεών βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων/απορριμμάτων θεωρούνται οι: α) εφαρμογή βιολογικών τεχνολογιών (κομποστοποίηση, αναερόβια και αερόβια χώνευση, κλπ) και β) διαχείριση μέσω θερμικής επεξεργασίας. Οι μέθοδοι θερμικής επεξεργασίας του βιοαποδομήσιμου κλάσματος που ανακτάται από τα στερεά βιομηχανικά και αστικά απόβλητα/απορρίμματα, μαζί με τις βιολογικές τεχνολογίες (βιοέριο, παραγωγή προεπεξεργασμένου υλικού υπό τη μορφή Refuse Derived Fuel, RDF ή/και Solid Refuse Fuel, SRF, κλπ), αποτελούν τις μοναδικές τεχνολογίες αξιοποίησής τους με ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι διενέργειες αυτές μπορούν να υποκαταστήσουν ορυκτά καύσιμα, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Όλες οι άλλες μέθοδοι όπως για παράδειγμα η μονομερής μηχανική επεξεργασία των απορριμμάτων καταναλώνουν και κατασπαταλούν ακριβή ηλεκτρική ενέργεια. Η Ελλάδα ως χώρα νησιωτική στα πλαίσια της σωστής διαχείρισης των υδάτινων πόρων της, μεταξύ άλλων θα πρέπει να εξετάσει το θέμα της αφαλάτωσης, για την οποία απαιτείται ηλεκτρική ενέργεια, αποσκοπώντας σε αποφυγή εξόδων, όπως τεράστια ποσά που καταβάλονται για την προμήθεια νερού. Και δεν είναι μόνο θέμα των Ελληνικών νησιών, αλλά και όλων των παράκτιων περιοχών της χώρας. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ/ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων, σε συνεγασία με Σουηδικές εταιρίες και Ακαδημαϊκά ιδρύματα αποβλέπουν στην εξεύρεση τεχνολογιών απολύτως συμβατές με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) [Landfill Directive (1999/31/EC) and Waste Framework Directive (2008/98/EC)] στον τομέα της ενεργειακής αξιοποίησης των στερεών αποβλήτων/απορριμμάτων. Επίσης διαμορφώνονται πρότυπα μοντέλα ενεργειακής αξιοποίησης των βιομηχανικών και αστικών στερεών/υγρών αποβλήτων/απορριμμάτων με στόχο τον περιορισμό του όγκου τους, της ποικιλότητας και της επικινδυνότητάς τους, η διάθεση των οποίων απαιτεί την ανάπτυξη στρατηγικών για την επαναχρησιμοποίηση και την προεπεξεργασία τους με τις ελάχιστες δυνατές περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις καθώς και την καλύτερη κατανόηση της διαχείρισής τους. Σύμφωνα με τις ενέργειες αυτές οι νέες τεχνολογίες επεξεργασίας των απορριμμάτων αποδεδειγμένα καλύπτουν τους στόχους που έχουν τεθεί από τις Κοινοτικές Οδηγίες. Στον όρο επεξεργασία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 1999/31/ΕC [1] και την Κ.Υ.Α. Η.Π /3508/2002 [2], οι φυσικές, θερμικές, βιολογικές ή χημικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της διαλογής των απορριμμάτων. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ/ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ (Β/ΑΣΑ) Ο όρος Β/ΑΣΑ έχει μεγάλο εύρος και προσδιορίζει τα απορρίμματα που προέρχονται από τη διατροφή μας (υπολείμματα τροφών, συσκευασίες, συσκευασίες τροφίμων, γεωργικά και δασικά υποπροϊόντα, κ.ά) και τις άλλες οικιακές δραστηριότητες καθώς και ένα μέρος Βιοαποικοδομήσιμων Αστικών Αποβλήτων και Απορριμμάτων (ΒΑΑ). Τα Β/ΑΣΑ δεν περιλαμβάνουν ένα μεγάλο τμήμα οικοδομικών (αδρανή), βιομηχανικών και νοσοκομειακών (μολυσματικών, ραδιενεργών, τοξικών, κλπ) αποβλήτων. 2

3 Σήμερα στην Αττική παράγονται ημερησίως πάνω απο τόνοι στερεών βιομηχανικών και αστικών απορριμμάτων, ενώ ορισμένες εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων βρίσκονται πλημμελώς αποθηκευμένοι σε διάφορους χώρους της χώρας. Το ίδιο ισχύει και για ορισμένες χιλιάδες τόνους μολυσματικών νοσοκομειακών αποβλήτων. Γενικά το σύνολο σχεδόν των απορριμμάτων στην Αττική (με εξαίρεση ένα μέρος που διαχωρίζεται προς ανακύκλωση) καταλήγει στη χωματερή των Ανω Λιοσίων προσθέτοντας έναν αρνητικό παράγοντα στο περιβάλλον απειλώντας και την δημόσια υγεία. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη των απορριμμάτων προκαλεί ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων του υδροφόρου ορίζοντα εξ αιτίας της τοξικής σύνθεσης των στραγγισμάτων τους, δυσοσμίες, ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας, αισθητική υποβάθμιση περιοχών της χώρας, κίνδυνο εστίας πυρκαϊών και τέλος ρύπανση του περιβάλλοντος από το αέριο που παράγεται κατά την βιολογική αποσύνθεση των αποβλήτων, συμβάλλοντας σημαντικά στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Χωροταξικά, οι γνωστές και ανεξέλεγκτες χωματερές στην περιοχή της Αττικής συμβάλλουν στη μη ορθολογιστική και χωρίς βάση επιστημονικών δεδομένων / καινοτόμων εφαρμογών, ως προς τη διαχείριση των απορριμμάτων/αποβλήτων. Σε αυτές τις χωματερές, όμως, περιλαμβάνονται και οι χώροι σκουπιδιών που λειτουργούν ανεξέλεγκτα και παράνομα σε επίπεδο χώρας. Στην ελληνική επικράτεια υπολογίζεται ότι μέχρι το τέλος του 2007 υπήρξαν πάνω απο χωματερές, εκ των οποίων μάλιστα, μόνο το 1/3 αυτών είχαν άδεια λειτουργίας, για τις υπόλοιπες έχει ανασταλεί η λειτουργία τους. Ο Τομέας Βιομηχανικής Χημείας και Χημείας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θεωρεί ότι η ενεργειακή αξιοποίηση των Β/ΑΣΑ αποτελεί ζήτημα τεχνολογικής αιχμής διότι η έλλειψη σωστής διαχείρισής τους μέχρι σήμερα έχει δημιουργήσει σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα, που με την πάροδο του χρόνου γίνεται και βαθύτατα κοινωνικό. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η Ε.Ε. με την Λευκή Βίβλο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (White Paper in Renewables) περιγράφει την πολιτική της και τη στρατηγική της για τις ΑΠΕ [3]. Η ενεργειακή αξιοποίηση των Ελληνικών Βιομηχανικών και Αστικών Στερεών Απορριμμάτων/Αποβλήτων (Β/ΑΣΑ) με μεγάλο οργανικό φορτίο βιομάζα ως Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (ΑΠΕ), έχει άμεση σχέση με την στρατηγική της Ε.Ε. (Directive 1999/31/EC, Directive 2001/77/EC και Directive 2008/98/EC) [4], την ποιότητα ζωής και χρήζει σοβαρής αντιμετώπισης στη χώρα. Η ενεργειακή διάθεση των Β/ΑΣΑ συνίσταται στο ό,τι αυτά δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί ενεργειακά το οργανικό κλάσμα το οποίο δεν ανακυκλώνεται και/ή δεν επαναχρησιμοποιείται. Τα απορρίμματα ως ΑΠΕ θεωρούνται σημαντικά στη συνολική διάθεση πρωτογενούς ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο (βλέπε Σχήμα 1). Σχήμα 1. Συμμετοχή των καυσίμων στη Συνολική Διάθεση Πρωτογενούς Ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. (Πηγή ΙΕΑ, 3

4 Σε Εθνικό επίπεδο μέσω της ΚΥΑ 50910/2727/2003 [5] και ΦΕΚ 1572/2002 [2], προσδιορίζονται: α) ο σχεδιασμός σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο, β) το καθεστώς παροχής αδειών που θα πρέπει να τηρείται για τη δημιουργία των αναγκαίων υποδομών επεξεργασίας και χώρων διάθεσης των αστικών αποβλήτων σχετικά με τις αρμοδιότητες των διαφόρων οργάνων της Διοίκησης, γ) οι τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας των υποδομών και χώρων καθώς και οι περιβαλλοντικοί στόχοι προς τους οποίους οφείλουν να ανταποκρίνονται. Επισημαίνεται ότι ήδη από τη 10ετία του 1970 η τότε ΕΟΚ είχε προσδιορίσει την πολιτική της σχετικά με τη Διαχείριση των στερεών αποβλήτων μέσα από την αρχή της ιεράρχησης των επιλογών που ήταν διαθέσιμες. Σήμερα οι επιλογές αυτές ιεραρχούνται με την ακόλουθη σειρά: 1. Μείωση στην πηγή (πρόληψη και μείωση των αποβλήτων) 2. Επαναχρησιμοποίηση 3. Ανακύκλωση (ανάκτηση χαρτιού, γυαλιού, μετάλλων, κλπ) 4. Άλλα μέτρα ανάκτησης (ανάκτηση ενέργειας, κομποστοποίηση, μηχανική και βιολογική επεξεργασία, κλπ) 5. Περιβαλλοντικώς ασφαλής διάθεση (χώροι υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). Ψηλότερα στην ιεράρχηση έχουν τοποθετηθεί στόχοι όπως η πρόληψη, η μείωση των αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση τους. Παρόλα αυτά η ενεργειακή αξιοποίηση αποτελεί μια από τις βασικές επιλογές διαχείρισης παγκοσμίως, όχι μόνο για το κλάσμα των αποβλήτων που δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ούτε να ανακυκλωθεί, αλλά για το σύνολο των αποβλήτων. Άλλωστε η Κοινοτική Οδηγία 2000/76/EC (Decision 2003/33) [6] η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο (ΦΕΚ 759/2005), ως «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και το περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων», θέτει με κάθε λεπτομέρεια τις προδιαγραφές και τους όρους οι οποίοι πρέπει να ικανοποιούν μια εγκατάσταση θερμικής επεξεργασίας αποβλήτων. Πρέπει να αναφερθεί ότι με τον όρο αποτέφρωση ο νομοθέτης εννοεί όλες τις διαθέσιμες τεχνολογικές επιλογές «αποτέφρωση, πυρόλυση, αεριοποίηση, κλπ». Επιπλέον, με το ΦΕΚ 1419/2003 θεωρείται ότι η αποτέφρωση αποτελεί αποτελεσματική επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων, όπως τα νοσοκομειακά. Ήδη, με αφορμή και τις παραπάνω Οδηγίες, τα περισσότερα από τα Ευρωπαϊκά Κράτη έχουν λάβει αποφάσεις με στόχο την δραματική μείωση της ποσότητας των αποβλήτων που εκτρέπονται σε ΧΥΤΑ, ενώ δίνουν ιδιαίτερα κίνητρα για την ενεργειακή αξιοποίηση των μη ανακυκλώσιμων υλικών. Ιδιαίτερα παραδείγματα αποτελούν η Δανία, η Ελβετία, η Σουηδία, κλπ, που ουσιαστικά έχουν απαγορεύσει την ταφή σε ΧΥΤΑ του οργανικού κλάσμα τος της σύστασης των αποβλήτων, ενώ επιβάλλονται επιπλέον φόροι ανά τόνο πλέον του gate fee. Βασικά ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης Β/ΑΣΑ και ΒΑΑ θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον δύο ή τρεις μεθόδους επεξεργασίας (όχι μόνο μονομερή ταφή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, η θερμική επεξεργασία, κλπ), ώστε να πετύχει τα ποσοστά εκτροπής από τη ταφή των απορριμμάτων και το κλείσιμο των χωματερών. Στο Ευρωκοινοβούλιο στις 13 Φεβρουαρίου 2007 έγινε συζήτηση για τη μέθοδο της αποτέφρωσης των απορριμμάτων. Στο τελικό κείμενο απορρίφθηκε η πρόταση της Κομισιόν να θεωρηθεί η αποτέφρωση ως ανάκτηση και να ανέβει στην ιεραρχία διαχείρισης των αποβλήτων, αλλά με την Kοινοτική Oδηγία (Waste Framework Directive 2008/98/EC) η θερμική επεξεργασία των αποβλήτων αναθεωρήθηκε στην ιεραρχία ως ανάκτηση και ως διάθεση προσφέροντας τη δυνατότητα να συνυπάρξουν και οι δύο τεχνικές δηλ., η ανακύκλωση και η αποτέφρωση προς εκτροπή των αποβλήτων από την ταφή. Σε κάθε περίπτωση, για να δοθεί άδεια μιας μονάδας θερμικής επεξεργασίας αποβλήτων θα πρέπει αυτη να παρουσιάζει σχετικό βαθμό ενεργειακής απόδοσης. Εντούτοις, αναγνωρίζεται ότι τα τα όρια των αέριων ρύπων της θερμικής επεξεργασίας αποβλήτων πρέπει να τηρούνται σχολαστικά, βλέπε Πίνακα 1. Η Ε.Ε αποδέχεται πλήρως την εφαρμογή της 4

5 θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων εφόσον αυτή εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης, με σκοπό τη διατήρηση των πόρων και την βιώσιμη ανάπτυξη. Η Οδηγία για την αποτέφρωση απορριμμάτων 2000/76/EC (4 Δεκ. 2000) καθορίζει τους όρους και τις συνθήκες για τη λειτουργία μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων [6]. Πίνακας 1. Όρια εκπομπών αέριων ρύπων σύμφωνα με τη Directive 2000/76/ΕC [6]. Όρια εκπεμπόμενων ρύπων (mg/m 3 n ) Συγκέντρωση CO στα καυσαέρια (mg/m 3 n ) Βαρέα Μέταλλα, (mg/m 3 n ) Διοξίνες και Φουράνες (ng/m 3 n ) Μέση τιμή, ½ ώρα. Τέφρα (Α) 30, (Β) 10; TOC: 20, 10; HF: 4, 2; SO 2: 200, 50; NO+NO 2:400, 200; HCl: 60, ημερ. Μέσος Όρος (Μ.Ο), 150 για τουλάχιστον το 95% μετρήσεων μέσης τιμής ανα 10 min ή 100 όλων των μετρήσεων μέσης τιμής ½ ώρας υπολογιζομένων σε 24 ωρο. Δειγματοληψία: min. 30 min και max. 8 h. Hg,Cd,Tl= ; Pb,Sb,As,Cr, Co,Cu,Mn,V,Ni = Δειγματοληψία: min. 6h και max. 8h. PCDD,PCDF= 0.1 CDD/CDF= total tetra-through octa chlorinated dibenzo-p-dioxin / chlorinated dibenzofurans, 2, 3, 7, 8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin. Η Κοινοτική Οδηγία για την υγειονομική ταφή (Landfill Directive 1999/31/ΕC) [1], ανάμεσα σε άλλες ρυθμίσεις, θέτει σταδιακά αυξανόμενους στόχους για την εκτροπή των ΒΑΑ από την ταφή: Το έτος 2006, 2009 και 2016 μόνο το υπόλοιπο από το 75%, 50% και 35% κατά βάρος αντίστοιχα, της ποσότητας των ΒΑΑ που παρήχθησαν το 1995, θα μπορούν να διατίθενται με τη μέθοδο της ταφής. Η οδηγία αυτή ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. Η.Π /3508/2002 [5] κάνοντας χρήση της δυνατότητας παράτασης στην επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων εκτροπής κατά τέσσερα χρόνια, η οποία παρέχεται σε όλες τις χώρες οι οποίες το 1995 βασίζονταν στην ταφή και τη διάθεση τουλάχιστον του 80% των αποβλήτων τους. Έτσι οι αντίστοιχοι στόχοι εκτροπής για την Ελλάδα (Landfill Directive 1999/31/EC) πιο αναλυτικά εξειδικεύονται ως εξής: 1. Μέχρι την 16 η Ιουλίου 2010 τα ΒΑΑ που προορίζονται για χώρους ταφής πρέπει να μειωθούν στο 75% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητάς τους που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της EUROSTAT. 2. Μέχρι την 16 η Ιουλίου 2013 τα ΒΑΑ που προορίζονται για ταφή πρέπει να μειωθούν στο 50% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητάς τους που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της EUROSTAT. 3. Μέχρι την 16 η Ιουλίου 2020 τα ΒΑΑ που προορίζονται για ταφή πρέπει να μειωθούν στο 35% της συνολικής (κατά βάρος) ποσότητάς τους που είχαν παραχθεί το 1995 ή το τελευταίο προ του 1995 έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα τυποποιημένα στοιχεία της EUROSTAT. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες η ταφή υπολειμμάτων μετά από την επεξεργασία των στερεών αποβλήτων αποτελεί το τελικό στάδιο στην γραμμή διαχείρισης των Β/ΑΣΑ και σε καμία περίπτωση αποκλειστική μέθοδο στις διαδικασίες διαχείρισης. Είναι πλέον νομοθετικά υποχρεωτική η ανακύκλωση υλικών και η προεπεξεργασία των Β/ΑΣΑ πριν από την ταφή σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) για την εκτροπή βιοαποδομήσιμων υλικών και την παραγωγή ενέργειας. Το σύνολο των ΧΥΤΑ στη χώρα που θα λειτουργούν από το 2010 και έπειτα, δεν θα δέχονται μη επεξεργασμένα απορρίμματα, υπό την έννοια της επεξεργασίας που δίνεται στο άρθρο 2 της Κ.Υ.Α. Η.Π /3508/2002 [5]. Σύμφωνα με τις Κ.Ο 2000/76 [6] και (Renewable Energy Sources (RES) Electricity Directive 2001/77/EC [4], το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των αστικών αποβλήτων θεωρείται ως βιομάζα και κατ επέκταση ως Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας (Α.Π.Ε), γεγονός το οποίο έμμεσα επιβάλλει και την ενεργειακή του αξιοποίηση. 5

6 Η άποψη πολλών για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Ελλάδα είναι ότι τα σκουπίδια κατά γενική και τεκμηριωμένη επιστημονικώς μαρτυρία αποτελούν πράσινη πηγή ενέργειας και μάλιστα Α.Π.Ε, με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής και την εφαρμογή αυστηρών περιβαλλοντικών προδιαγραφών για την κατασκευή και την λειτουργία Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α). Αυτό συμβαίνει όχι μόνο στη Σουηδία αλλά και στα περισσότερα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. Οι μονάδες λειτουργούν ακόμη και μέσα στα κέντρα των μεγαλουπόλεων, δίχως να προκαλείται κοινωνική αντίδραση. Η αδρανοποίηση δε της τέφρας, κατά τις διαδικασίες, πληρεί τα κριτήρια της εκχυλισιμότητας βαρέων μετάλλων και αυτή διατίθεται ως κατασκευαστικό υλικό σε άλλες χρήσεις. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ε. Η διαδικασία διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων διαφοροποιείται σημαντικά ανάμεσα στα κράτη-μέλη, όσον αφορά τις παραγόμενες κατ άτομο ποσότητες, τη σύνθεση των αποβλήτων και τις μεθόδους συλλογής, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας στην επίτευξη των στόχων εκτροπής των βιοαποδομήσιμων (βιομάζα). Το ποσοστό των ΒΑΑ εξαρτάται πάντως και από γεωγραφικούς παράγοντες, με τις Μεσογειακές χώρες να εμφανίζουν μειωμένα ποσοστά. Πιο σημαντική είναι η διαφοροποίηση ως προς τις μεθόδους διαχείρισης των αστικών αποβλήτων (Σχήμα 3). Από το Σχήμα 3 φαίνεται ότι στην Ελλάδα δεν έχει εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα εξειδικευμένες και καινοτόμες τεχνολογίες μεγάλης κλίμακας, ως προς την διαχείριση των απορριμμάτων, εκτός της ταφής. Σχήμα 3. Διαχείριση αστικών απορριμμάτων στη Ε.Ε. [7]. Συγκρίνοντας μεταξύ των επιλογών διαχείρισης των αποβλήτων, στην Ελλάδα πολλές φορές υποστηρίζεται ότι η αποτέφρωση των αποβλήτων με ενεργειακή ανάκτηση εμποδίζει την ανακύκλωση. Βεβαίως, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να το υποστηρίζει αυτό (βλέπε Σχήμα 3) [7]. Στο προαναφερόμενο σχήμα παρατίθεται ότι, οι χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό ταφής των αποβλήτων (λιγότερο από 25%) έχουν τα υψηλότερα ποσοστά ανακύκλωσης, εφαρμόζοντας και την ενεργειακή αξιοποίηση 6

7 με οφέλη. Τελικά, χώρες (π.χ. Ελλάδα, Βουλγαρία, Μάλτα, Κύπρος κλπ.) με υψηλό ποσοστό διάθεσης των απορριμμάτων σε χωματερές (μεγαλύτερο από 50%) δυστυχώς δεν επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης αλλά ούτε και συγκεκριμένα ενεργειακά οφέλη που απορρέουν απο τη θερμική επεξεργασία των Β/ΑΣΑ. ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ Οι επικρατέστερες μέθοδοι ταχείας θερμοχημικής μετατροπής χαμηλού θερμιδικά περιεχομένου στερεών καυσίμων για την παραγωγή θερμικής και/ή ηλεκτρικής ενέργειας είναι η καύση ή/και αποτέφρωση, η προηγμένη αεριοποίηση/εξαερίωση και η πυρόλυση [8]. Λειτουργικό διάγραμμα μονάδας αποτέφρωσης σύμμεικτων αποβλήτων με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας παρατίθεται στο Σχήμα 4. Σχήμα 4. Μονάδα αποτέφρωσης σύμμεικτων απορριμμάτων (SYSAV Malmö, Σουηδία) Σχετικά με τα βασικά τμήματα της μονάδας αποτέφρωσης (Σχήμα 4), παρατηρούνται τα εξής: Τα απορριμματοφόρα μεταφέρουν και εναποθέτουν τα απόβλητα στο σημείο υποδοχής τροφοδοσίας της μονάδας. Αυτά αποθηκεύονται και μεταφέρονται στο θάλαμο καύσης με πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα. Στη συνέχεια εισχωρούν στον εσώκλειστο θάλαμο καύσης, όπου καίγονται σε ελεγχόμενες συνθήκες. Ο θάλαμος καύσης υποστηρίζει τη καύση των σύμμεικτων αποβλήτων σε σύστημα εσχάρας. Τα αέρια της καύσης διαφεύγοντας από τον θάλαμο καύσης διέρχονται μέσα από εναλλάκτη θερμότητας. Η παραγόμενη θερμότητα θερμαίνει το νερό μέσω του εναλλάκτη σε σχετική θερμοκρασία βρασμού και παράγεται ατμός και στη συνέχεια με τη βοήθεια ατμοστροβίλου ηλεκτρική ενέργεια. Μία από τις βασικές λειτουργίες της εγκατάστασης είναι η απομάκρυνση της τέφρας από το θάλαμο καύσης και της αιωρούμενης τέφρας που μεταφέρεται με τα απαέρια. Η αιωρούμενη τέφρα απομαστεύεται από την αιώρηση, με την χρησιμοποίηση συσκευών συλλογής, κλπ. Μέσω συστήματος καπνοδόχου εκτονώνονται τα αέρια της καύσης στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον (Φωτ. 1-3). Η εγκατάσταση που περιγράφεται περιλαμβάνει τα απαραίτητα όργανα και συστήματα ελέγχου για την εξασφάλιση των συνθηκών λειτουργίας. Για το έτος 2007 παγκόσμια τιμητική διάκριση έλαβαν 10 λειτουργούσες μονάδες (Πίνακες 2 και 3). 7

8 Πίνακας 2. Τιμητική διάκριση σε 10 μονάδες αποτέφρωσης αποβλήτων για το έτος 2007 [9]. Πίνακας 3. Μέση τιμή ρύπων από τις 10 μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων [9]. Φωτ. 1. Μονάδα αποτέφρωσης Β/ΑΣΑ, Spittelau Αυστρία. Φωτ. 2. Μονάδα αποτέφρωσης Β/ΑΣΑ, ASM, Ιταλία. Φωτ. 3. Μονάδα αποτέφρωσης Β/ΑΣΑ, SYSAV Σουηδία. 8

9 Η ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ/ΕΞΑΕΡΙΩΣΗ (B/ΑΣΑ) Η καινοτόμος τεχνολογία της εξαερίωσης των αποβλήτων δεν είναι αποτέφρωση σύμμεικτων απορριμμάτων. Η εξαερίωση λαμβάνει χώρο υπό ελεγχόμενες συνθήκες και υπερτερεί σε σχέση με την καύση ή/και αποτέφρωση καθώς δε και την πυρόλυση των Β/ΑΣΑ, ως προς την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εκπεμπόμενων ρύπων, κλπ. Για να είναι επιτυχής η διαδικασία της ενεργειακής διαχείρισης των Β/ΑΣΑ με τη μέθοδο της θερμικής εξαερίωσης θα πρέπει η προτεινόμενη τεχνολογία να είναι φιλική προς το περιβάλλον (για παράδειγμα προηγείται ανακύκλωση, ανάκτηση πρώτων υλών, κλπ), με οικονομικά οφέλη (παραγωγή ενέργειας, κλπ) και τεχνικά διαστασιολογημένη (για παράδειγμα know-how και εφαρμογή Σουηδικής τεχνολογίας, κλπ). Επειδή οι μέχρι σήμερα τεχνολογικές εξελίξεις των διεργασιών της εξαερίωσης εμφανίζουν συγκρίσιμα κόστη επένδυσης κεφαλαίου και λειτουργίας με τη συμβατική μέθοδο της αποτέφρωσης, η αναδρομή στην πρόσφατη βιβλιογραφία περιορίζεται στην τεχνολογία της εξαερίωσης με ρευστοποιημένη κλίνη [10, 11, 12, 13]. Η μέθοδος της θερμικής εξαερίωσης συνίσταται στη χημική αντίδραση των στοιχείων (ανθρακούχων ενώσεων) των στερεών καυσίμων, με σχετικό εμπειρικό τύπο (C xh ψo ω) m ), με τον οξειδωτικό παράγοντα (ατμός, αέρας, οξυγόνο, CO 2, κλπ), προς παραγωγή αέριου καυσίμου προϊόντος με συγκεκριμένη θερμογόνο δύναμη. Η μέθοδος συνδυάζει τις φυσικοχημικές διαδικασίες της θερμικής πυρόλυσης και της χημικής οξείδωσης και βασίζεται στο γεγονός ότι επιτυγχάνεται ταυτοχρόνως μια θερμική διάσπαση και μια ελεγχόμενη χημική οξείδωση του στοιχειακού άνθρακα της καύσιμης ύλης, (βλέπε Σχήμα 7). Σχήμα 7. Συγκρότημα ρευστοποιημένης κλίνης επεξεργασμένων Β/ΑΣΑ (Refuse Derived Fuel, RDF, μπρικέττες, βιολογικές/βιομηχανικές λυματολάσπες, κλπ) στο Norrköping της Σουηδίας. Το επεξεργαζόμενο υλικό - μετά την ανακύκλωση υλικών στη πηγή ή/και στην ίδια τη μονάδα (βλέπε Ο.Ε.Δ.Α) - τροφοδοτείται στον αντιδραστήρα μέσα στην ρευστοποιημένη κλίνη η οποία, εμφυσημένη από τον οξειδωτικό παράγοντα, συμπεριφέρεται σαν ρευστό (ρευστοποιημένη κλίνη). Η κίνηση της καύσιμης ύλης μέσα στην ρευστοποιημένη κλίνη χαρακτηρίζεται επιστημονικά εναλλασσόμενη, ταχεία και χαοτική [13]. Από την κλίνη του αντιδραστήρα, η οποία μπορεί να είναι ρευστοποιημένη ή σταθερή, αποτελούμενη από αδρανές υλικό και/ή δολομίτη, κλπ, η απαιτούμενη θερμότητα μεταφέρεται προς την καύσιμη ύλη, δεσμευόμενη στο μεγαλύτερο μέρος της κλίνης του αντιδραστήρα. Ανάλογα με τον οξειδωτικό παράγοντα που χρησιμοποιείται κατά την αεριοποίηση, την θερμοκρασία των αντιδράσεων που λαμβάνουν μέρος και την πίεση στον αντιδραστήρα, παράγεται ένα αέριο καύσιμο προϊόν με θερμογόνο δύναμη που ποικίλλει. Τέλος η κλίνη του αεριοποιητή επιδρά και στην θερμογόνο δύναμη του παραγόμενου αέριου καυσίμου. 9

10 Φωτ. 4. Συγκρότημα ενεργειακής αξιοποίησης βιομάζας και Β/ΑΣΑ. Φωτ. 5. Συγκρότημα ενεργειακής αξιοποίησης Β/ΑΣΑ Επιπρόσθετα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν διάφορες πιέσεις και θερμοκρασίες, σε εφαρμογές όπου δεν είναι επιθυμητή η οξείδωση της καύσιμης ύλης. Οι μονάδες εξαερίωσης είναι συμπαγείς, θεωρούνται ευέλικτα συστήματα που, μέσω απλών ρυθμίσεων στις συνθήκες λειτουργίας τους, (π.χ. θερμοκρασία, πίεση λειτουργίας, και αναλογία οξειδωτικού παράγοντα και βιοκαυσίμου), είναι δυνατόν να αποφέρουν άριστα αποτελέσματα ως προς την επεξεργασία κάθε είδους οργανικού αποβλήτου και με υψηλό περιεχόμενο υγρασίας όπως τα Ελληνικά Β/ΑΣΑ. Η προτεινόμενη Σουηδική τεχνολογία της εξαερίωσης εξαρτάται και από την παράμετρο της υγρασίας των Β/ΑΣΑ, η οποία στα Ελληνικά (Β/ΑΣΑ) υπολογίζεται να είναι μεγαλύτερη του >30% κ/β. Ο έλεγχος της αεριοποίησής τους επιτυγχάνεται προσαρμόζοντας την λειτουργία της εγκατάστασης ως προς την αφύγρανση και την οξείδωση της οργανικής ύλης τους. Τα οργανικά συστατικά των στερεών βιοκαυσίμων αεριοποιούνται κατά ποσοστό >90 % σε επιθυμητά πτητικά στοιχεία και παράγεται ως παραπροϊόν στερεά στάχτη (ash) και σκωριοειδές υπόλοιπο (slag) [11]. Η ποσότητα των υπολειμμάτων εξαρτάται από τα ενδογενή και αδρανή στοιχεία του στερεού καυσίμου. Ο εμπλουτισμός των στερεών βιοκαυσίμων σε οργανικά στοιχεία σχετίζεται με τις διαδικασίες προεπεξεργασίας των Β/ΑΣΑ σε Refuse Derived Fuel, RDF, μπρικέττες, κλπ, μεταξύ άλλων, για τη μείωση των ποσοτήτων των υπολειμμάτων. Το αυτοματοποιημένο σύστημα καθαρισμού των απαερίων που παρατίθεται στο Σχήμα 7 παρέχει τις βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας της μονάδας. Τα συστήματα εξαερίωσης καλύπτουν ευρύτερο φάσμα αποβλήτων και διακρίνονται από την απαλλαγή βαρέων διεργασιών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σε αντίθεση με την περίπτωση της αποτέφρωσης (βλέπε Σχήμα 4 ). 10

11 Τα Βιοαποικοδομήσιμα Αστικά Απόβλητα (ΒΑΑ), ως ουδέτερο καύσιμο σε σχέση με τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον για εκμετάλλευση και από άλλα συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, περιορίζοντας έτσι σημαντικά τη χρήση των ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, λιγνίτης, λιθάνθρακας, κλπ) [12]. Για την ενεργειακή εκμετάλλευση των Β/ΑΣΑ σε μονάδες θερμικής επεξεργασίας, είναι επιθυμητό, οι αποστάσεις της μεταφοράς τους να ελαχιστοποιούνται με την κατάλληλη χωροθέτησή τους κοντά και μέσα στην αστική περιοχή του δυναμικού τους [14]. Στην Σκανδιναβία (Σουηδία, Δανία Νορβηγία και Φιλανδία) δαπανώνται ιδιαίτερα υψηλά ποσά για έρευνα και ανάπτυξη αντιρρυπαντικών τεχνολογιών (βλέπε Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές), για σωστή συντήρηση των μονάδων θερμικής επεξεργασίας απορριμμάτων, με σκοπό την διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος. Οι εμπειρίες άλλων χωρών και οι διαθέσιμες τεχνολογίες και τεχνικές, σε συνδυασμό με το πλαίσιο που ορίζεται από την νέα αναθεωρημένη Κοινοτική Οδηγία, μας δίνουν την ευκαιρία να λύσουμε χρόνια προβλήματα διαχείρισης των Β/ΑΣΑ. Είναι αξιοσημείωτο ότι, μέσω της ενεργειακής αξιοποίησης ,0 τόνων αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων στη Σουηδία, μόνο για το έτος 2008, παρήχθησαν TWh (δηλ., ,0 KWh) πράσινης ηλεκτρικής/θερμικής ενέργειας [15]. Τέλος η ενεργειακή διαχείριση των Β/ΑΣΑ στη Σουηδία όπου σήμερα λειτουργούν 30 μονάδες υψηλών προδιαγραφών δεν είναι αποτέλεσμα προσπαθειών μιας ή δύο δεκαετιών, αλλά μιας συστηματικής και διαχρονικής τεχνολογικής ανάπτυξης. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Directive 1999/31/EC on the landfill of waste, Official Journal of European Communities, 26 April, [2] KYA 29407/3508/2002. «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων», (ΦΕΚ1572/16 Δεκ., 2002). [3] Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Ενέργεια για τo Μέλλον, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Λευκή Βίβλος για Κοινοτική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης», COM (97) 599 τελικό, Βρυξέλλες, Νοέμβριος [4] Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Renewable Energy Sources RES). Electricity Directive (K.O 2001/77/EC). «Προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας». [5] ΚΥΑ 50910/2727/2003. «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων (ΣΑ), Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης». [6] Directive 2000/76/EC on the incineration of waste, Official Journal of European Comm., 4 Dec., [7] State of the environment report No 1/ of_environment_report_ 2007_1/en. [8] Malkow Th. Novel and innovative pyrolysis and gasification technologies for energy efficient and environmentally sound MSW disposal. Waste management 2004, 24, [9] Themelis, N.J. Highlight of 2006 WTERT Meeting, Columbia University, N.Y., [10] Lahti gasification co firing project. Lahti, Finland. [11] Belgiorno V., et al., Energy from gasification of solid wastes. Waste management, 2003, 23, [12] Taralas, G and Kontominas, M. Dispatch management of municipal solid waste (MSW) power plant-based on a risk and financial engineering approach. Proceeding of the International Conference of Science in Thermal and Chemical Biomass Conversion, Edited by A. V. Bridgwater and D. G. Boocock, CPL, Press, Victoria, Vancouver Island, BC, Canada, 30 Aug. 2 Sept., 2004, [13] Taralas, G and Kontominas, M. A mathematical Tool for the Simulation of Circulating Fluidized Bed Gasifiers Utilizing Industrial and Municipal Solid Waste for Intelligent Energy Generation: Computational Fluid dynamics Flow Approach. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τομέας Bιομηχανικής Xημείας και Xημείας Tροφίμων, [14] Τάσιος Δ. Η πρόκληση της καύσης των σκουπιδιών. Η Καθημερινή, Τρίτη 3 Ιουνίου [15] 11

12 S.E.P. Scandinavian Energy Project AB Head office: Bror Nilssons Gata 16 S Gothenbοurg SWEDEN Telephone: +46-(0) Facsimile: +46-(0) Homepage: 12

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών

Καθ. Μαρία Λοϊζίδου. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Περιβαλλοντικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σχολή Χημικών Μηχανικών ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Καθ. Μαρία Λοϊζίδου email: mloiz@chemeng.ntua.gr website:

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος

Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων με ταυτόχρονη Παραγωγή Ενέργειας 14 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων

Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων Εφαρμογές της Σουηδικής Βιομηχανίας Χάρτου και Χαρτοπολτού για Μηχανική, Βιολογική Επεξεργασία (MBT) Στερεών Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων ANETTE RYDÉN & GEORGIOS TARALAS Στόχος της παρουσίασης αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης: Η περίπτωση της Αττικής

Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης: Η περίπτωση της Αττικής Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης: Η περίπτωση της Αττικής Συνέδριο Τ.Ε.Ε. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», Αθήνα 12-14 Δεκεμβρίου 2012 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος Δρ. Κων/νος Ψωμόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT. Πρόεδρος. Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων. 22 Μαρτίου 2010, Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ. (www.wtert.gr)

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT. Πρόεδρος. Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων. 22 Μαρτίου 2010, Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ. (www.wtert.gr) ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ: Θερμική Επεξεργασία Απορριμμάτων με ταυτόχρονη ανάκτηση Ενέργειας Ημερίδα για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Βόλος, 29 Οκτωβρίου 2014 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων: Μία ολοκληρωμένη αποκεντρωμένη προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική Αθήνα, Δεκέμβριος 2010 Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική Κωστής Μαγουλάς (1), Επαμεινώντας Βουτσάς (2), Δημήτρης Τασιός (3) (1) Καθηγητής ΕΜΠ, (2)

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση αποβλήτων, Μονάδες Βιοαερίου και Καύση

Ενεργειακή Αξιοποίηση αποβλήτων, Μονάδες Βιοαερίου και Καύση VERDETEC FORUM ECOTEC A-ENERGY Αθήνα, 5 MARTIOY 2017 Ενεργειακή Αξιοποίηση αποβλήτων, Μονάδες Βιοαερίου και Καύση Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων σε επίπεδο Δήμων Κωνστάντζος Γιώργος Μηχανικός Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ευάγγελος Α. Βουδριάς Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 671 00 Ξάνθη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός της επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή συν-αξιοποίηση. Γ. Κουφοδήμος, Μηχ-Μηχ Ι. Μπούκης, Χημ-Μηχ Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

Ενεργειακή συν-αξιοποίηση. Γ. Κουφοδήμος, Μηχ-Μηχ Ι. Μπούκης, Χημ-Μηχ Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Ενεργειακή συν-αξιοποίηση οργανικών αποβλήτων & βιομάζας Γ. Κουφοδήμος, Μηχ-Μηχ Ι. Μπούκης, Χημ-Μηχ Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης Περιεχόμενα Δραστηριότητες Ηλέκτωρ Α.Ε. Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Απορριμμάτων

Διαχείριση Απορριμμάτων Διαχείριση Απορριμμάτων Βιβλιογραφικές πηγές Περιβαλλοντική Τεχνολογία, 2008, Α. Ανδρεαδάκης κ.α., Κεφάλαιο 7, Εκδόσεις Συμμετρία (κατά κύριο λόγο) Introduction to Environmental Engineering and Science,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενεργειακή Αξιοποίηση σαν παράμετρος ενός Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου για την Διαχείριση των Απορριμμάτων.

Η Ενεργειακή Αξιοποίηση σαν παράμετρος ενός Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου για την Διαχείριση των Απορριμμάτων. 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξόρυξης & Εναλλακτικών Μεθόδων Διαχείρισης Αποβλήτων - RECLAIM Αθήνα, 15 Ιουνίου 2016 Η Ενεργειακή Αξιοποίηση σαν παράμετρος ενός Ολοκληρωμένου Εθνικού Σχεδίου για την Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΘ Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας & Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα:

Τα Σκουπίδια µας. Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Τα Σκουπίδια µας (Αστικά Στερεά Απόβλητα) Αστικά Στερεά Απόβλητα χαρακτηρίζονται τα: Ζυµώσιµα: 44% Η µέση ποιοτική σύσταση των παραγόµενων Χαρτί: 25% αστικών στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, Πλαστικά: 12%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ. Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ Βισκαδούρος Γ. Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο όρος βιομάζα μπορεί να δηλώσει : α) Τα υλικά ή τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυσικής, ζωικής δασικής και αλιευτικής παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ. Ειρήνη Βασιλάκη. αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 2008/98/ ΕΚ "ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ" Ειρήνη Βασιλάκη αρχιτέκτων μηχανικός χωροτάκτης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο

Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από τον οικιακό χώρο Κ. Αμπελιώτης, Λέκτορας Τμ. Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Οι επιβαρύνσεις συνοπτικά Κατανάλωση φυσικών πόρων Ρύπανση Στην

Διαβάστε περισσότερα

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά

Διαβάστε περισσότερα

ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT (www.wtert.gr)

ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT (www.wtert.gr) Η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων ως μοχλός ανάπτυξης Αμάρυνθος 25/2/2013 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου Πρόεδρος Δρ. Κων/νος Ψωμόπουλος Αντιπρόεδρος Αναπλ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά 1 ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις

Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Διαχείριση των απορριμμάτων και επιπτώσεις Κώστας Νικολάου Δρ. Χημικός Περιβαλλοντολόγος Καθηγητής-Σύμβουλος Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 1 ΑΣΑ: Κυρίαρχο πρόβλημα Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Εισαγωγή. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ. 3 η Άσκηση - Εισαγωγή. Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π., Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. Ε.Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 3 η Άσκηση - Εισαγωγή Ακριβή Λέκα Αγρονόμος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ MIA ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Σπουδαστής

Διαβάστε περισσότερα

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece

Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Konstantinos Tzanakoulis Mayor of Larissa, Greece Waste management for energy purposes The response of the municipalities EU initiatives to be implemented The significance of strategic alliances Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ - Προοπτικές συµπαραγωγής θερµότητας / ηλεκτρισµού

ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ - Προοπτικές συµπαραγωγής θερµότητας / ηλεκτρισµού TEE / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας - Η θέση τους στο νέο ενεργειακό τοπίο της χώρας και στην περιοχή της Θεσσαλίας Λάρισα, 29 Νοεµβρίου -1 εκεµβρίου 2007 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας

Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας Μικρές Μονάδες Αεριοποίησης σε Επίπεδο Παραγωγού και Κοινότητας από το Σπύρο ΚΥΡΙΤΣΗ Προσκεκλημένο Ομιλητή Ημερίδα «Αεριοποίησης Βιομάζας για την Αποκεντρωμένη Συμπαραγωγή Θερμότητας και Ηλεκτρισμού» Αμύνταιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ «Θερμική Επεξεργασία Αστικών Στερεών Απορριμμάτων με Ανάκτηση Ενέργειας» Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2011 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΧΩΔΕ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3η Πανελλήνια Σύνοδος ΦΟΔΣΑ. Χανιά, 2-4 Ιουλίου 2009 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» Εισηγήτρια: Άννα Μίχου Γενική Διευθύντρια Ανατολική Α.Ε Εισαγωγή Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων (αστικών και βιομηχανικών) αποτελεί ένα σύνθετο και κρίσιμο πρόβλημα για

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Νικόλαος Μουσιόπουλος

Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα. Νικόλαος Μουσιόπουλος Σκοπιμότητα της θερμικής επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα Νικόλαος Μουσιόπουλος Το τέλος πύλης ΧΥΤΑ ως παράγοντας προώθησης της θερμικής επεξεργασίας Ενεργειακή αξιοποίηση Διαχείριση ΑΣΑ στην

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF

Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση στερεών εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF Χρήστος Τσομπανίδης Αντιπρόεδρος Διεθνών Σχέσεων Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αθήνα, 21 Νοεμβρίου, 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;»

ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι συμμετέχουμε Απόβλητα - «Ένας φυσικός πόρος στο σχολείο μας;» Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, ρύπανση, υγεία, προστασία περιβάλλοντος, ΧΥΤΥ, ΧΑΔΑ Εισαγωγή Απόβλητα ένα επίκαιρο ζήτημα, που αποτελεί διαχρονικά ένα κρίσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος

Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων με τη Τεχνολογία της Αεριοποίησης Πλάσματος ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εργαστήριο Θερμοδυναμικής και Φαινομένων Μεταφοράς Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780, Αθήνα Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής

Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Τεχνολογίες επεξεργασίας απορριμμάτων: η περίπτωση της Αττικής Γεράσιμος Λυμπεράτος Καθηγητής ΧΜ ΕΜΠ Δημοτικός Σύμβουλος Χαλανδρίου Αναπληρωματικό Μέλος της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ μόνιμοι κάτοικοι ετήσια συνολική

Διαβάστε περισσότερα

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες

04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Κεφάλαιο 04-04 σελ. 1 04-04: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Ιδιότητες και διεργασίες Εισαγωγή Γενικά, υπάρχουν πέντε διαφορετικές διεργασίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να παραχθεί χρήσιμη ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής συνδυασµένου κύκλου µε ενσωµατωµένη αεριοποίηση άνθρακα (IGCC) ρ. Αντώνιος Τουρλιδάκης Καθηγητής Τµ. Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήµιο υτικής Μακεδονίας 1 ιαδικασίες, σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων

CARBONTOUR. Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα των τουριστικών καταλυμάτων LIFE09 ENV/GR/000297 Στρατηγικός σχεδιασμός προς ένα ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στον τομέα CARBONTOUR ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1: Προσδιορισμός και αξιολόγηση των πηγών εκπομπών ισοδύναμου CO 2 των τουριστικών καταλυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα Ευάγγελος Τερζής, WWF Ελλάς

Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα Ευάγγελος Τερζής, WWF Ελλάς Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στην Ελλάδα Ευάγγελος Τερζής, WWF Ελλάς ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Παρουσίαση του προβλήματος των αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.) ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Ποσοτικά και ποιοτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας

Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι επιπτώσεις του στη σκοπιμότητα Μονάδων Θερμικής Επεξεργασίας Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ενεργειακό περιεχόμενο Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων και οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑΞΗ :Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Απορρίμματα Τι είναι τα απορρίμματα; Απορρίμματα είναι υπολείμματα τροφών και αντικειμένων τα οποία έχουν παύσει να εξυπηρετούν τον σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Κάτια Λαζαρίδη. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr Βιοαποδομήσιμα απόβλητα: Μηχανική Βιολογική Επεξεργασία & Διαλογή στην Πηγή, δύο συμπληρωματικές προσεγγίσεις Κάτια Λαζαρίδη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Γενική Γραμματέας ΕΕΔΣΑ klasaridi@hua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων

Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Βιολογικές Επεξεργασίες Στερεών Αποβλήτων Κάτια Λαζαρίδη Επίκουρη Καθηγήτρια Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο klasaridi@hua.gr 1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΚΟΠΟΣ Οδηγία 1999/31/ΕΚ για την Υγειονοµική Ταφή Εναρµόνιση Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα,

ΕΠΑνΕΚ ΤΟΣ Περιβάλλον. Τομεακό Σχέδιο. Αθήνα, ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Περιβάλλον Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 27.3.2014 1. Προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα Η στρατηγική ανάπτυξης του τομέα εκτείνεται σε δραστηριότητες που έχουν μεγάλες προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

S.E.P. Scandinavian Energy Project

S.E.P. Scandinavian Energy Project Σύντομη παρουσίαση διαχείρισης αποβλήτων της εταιρείας S.E.P. Scandinavian Energy Project Οι ολοκληρωµένες εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριµµάτων/αποβλήτων (Ο.Ε..Α), που διαστασιολογεί η S.E.P., δεν περιορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος

ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Dr. Ing. B. Pickert και Δ. Κανακόπουλος Eggersmann Anlagenbau, Max-Planck-St. 15 33428 Marienfeld, Germany T.: +49 (0)5247 9808 0, F: +49 (0)5247 9808 40,

Διαβάστε περισσότερα

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή»

«Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» «Συστήματα Συμπαραγωγής και Κλιματική Αλλαγή» Δρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός Πρόεδρος Ελληνικός Σύνδεσμος Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ) e-mail: hachp@hachp.gr Ποιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων

Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Διαχείριση και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Αποβλήτων Απόβλητα Ν. 1650/1986 Απόβλητο θεωρείται κάθε ποσότητα ουσιών, θορύβου, αντικειμένων ή άλλων μορφών ενέργειας σε οποιαδήποτε φυσική κατάσταση από τις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 5: Στερεά απόβλητα και Αστική Ρύπανση (Μέρος 2 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών Τμήμα : Γεωλογίας Σκοποί ενότητας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε. Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δεν μας αξίζει! Αλλάζουμε τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 8selido.indd 2 12/1/10 8:38 AM Η κατάσταση σήμερα Στην Περιφέρειά μας

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων

Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TOMEAΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Βιώσιμη Διαχείριση Βιοαποβλήτων σε επίπεδο Δήμων ΜΑΡΙΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική

Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση Αστικών Απορριμμάτων: Δύο Προτάσεις για την Αττική ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων Εργαστήριο Θερμοδυναμικής & Φαινομένων Μεταφοράς Επενδύσεις στην Ενεργειακή Αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων(ΑΣΑ) στην Αχαΐα

Πρόταση για μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων(ΑΣΑ) στην Αχαΐα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασιών & Συστημάτων Εργαστήριο Θερμοδυναμικής & Φαινομένων Μεταφοράς Πρόταση για μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Ενότητα 6: Θερμική επεξεργασία Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η Στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στοχεύει αφενός στην υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας

Εισαγωγή στην αεριοποίηση βιομάζας ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Κεντρικό: 6 ο χλμ. oδού Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ. 60361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310-498100 Fax: 2310-498180

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Κυρκίτσος Φίλιππος, Δρ. Περιβαλλοντολόγος Πρόεδρος Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης Ημερίδα «Πράσινο Επιχειρείν και Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΠΟΡΟΙ Αγγελική Καλλία Αντωνίου Δρ. Νομικής, Δικηγόρος, ankallia@auth.gr 2 δισ. τόνοι αποβλήτων /χρόνο παράγονται στην

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι στερεά απόβλητα; Ποια η διαχείρισή τους; Σε ποια τα στάδια ; Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ; Παραγωγή γήκαι σύσταση ΑΣΑ Πηγές και

Τι είναι στερεά απόβλητα; Ποια η διαχείρισή τους; Σε ποια τα στάδια ; Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ; Παραγωγή γήκαι σύσταση ΑΣΑ Πηγές και Ελένη Βαϊοπούλου Δρ.. Μηχανικός Περιβάλλοντος Περιεχόμενα Τι είναι στερεά απόβλητα; Ποια η διαχείρισή τους; Σε ποια τα στάδια ; Τι είναι ολοκληρωμένη διαχείριση ΑΣΑ; Παραγωγή γήκαι σύσταση ΑΣΑ Πηγές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ» ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ. Μαµάης Ακαδηµαϊκό έτος 2009-2010 Εαρινό Εξάµηνο Τάσεις εξάπλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας

Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας Ορθή περιβαλλοντικά λειτουργία μονάδων παραγωγής βιοαερίου με την αξιοποίηση βιομάζας ΑΡΓΥΡΩ ΛΑΓΟΥΔΗ Δρ. Χημικός TERRA NOVA ΕΠΕ περιβαλλοντική τεχνική συμβουλευτική ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΣ ΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Θέμα της εργασίας είναι Η αξιοποίηση βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων

Μηχανική Αποκοµιδή. Μεταφόρτωση. Ανάκτηση και Ανακύκλωση. Μηχανική Επεξεργασία & Αξιοποίηση Υγειονοµική Ταφή. ιαχείριση Ειδικών Απορριµµάτων Κύριο αντικείµενο της Εταιρίας είναι ο σχεδιασµός, η υλοποίηση και η λειτουργία του ΟΣ Α της υτικής Μακεδονίας, σύµφωνα µε το Σχέδιο ιαχείρισης του 1995. Μέτοχοι: Οι ήµοι Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Στερεά απόβλητα είναι τα υλικά από τα οποία ο κάτοχος τους θέλει ή είναι υποχρεωμένος να απαλλαγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δύο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ «KNOW WASTE» ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Aθηνά Παπαναστασίου ΛειτουργόςΤμήματος Περιβάλλοντος Λευκωσία 20.11.2014 ΔΕΔΟΜΕΝΑ 800 700 600 500 400 300 200 100 0 κατά

Διαβάστε περισσότερα

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ»

EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ» Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΙΙΙ 2004 2009 EΡΓΟ: EL0031 «ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΊΗΣΗ ΑΝΆΚΤΗΣΗΣ & ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΟΎ ΚΛΆΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΏΝ ΑΣΤΙΚΏΝ ΑΠΟΒΛΉΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε

Ο δευτερογενής τομέας παραγωγής, η βιομηχανία, παράγει την ηλεκτρική ενέργεια και τα καύσιμα που χρησιμοποιούμε. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ διακρίνεται σε στον κόσμο Οι κινήσεις της Ευρώπης για «πράσινη» ενέργεια Χρειαζόμαστε ενέργεια για όλους τους τομείς παραγωγής, για να μαγειρέψουμε το φαγητό μας, να φωταγωγήσουμε τα σπίτια, τις επιχειρήσεις και τα σχολεία,

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική μηχανική

Περιβαλλοντική μηχανική Περιβαλλοντική μηχανική 2 Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική μηχανική Enve-Lab Enve-Lab, 2015 1 Environmental Μεγάλης κλίμακας περιβαλλοντικά προβλήματα Παγκόσμια κλιματική αλλαγή Όξινη βροχή Μείωση στρατοσφαιρικού

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ορισμός «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι μη ορυκτές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή η αιολική, η ηλιακή και η γεωθερμική ενέργεια, η ενέργεια κυμάτων, η παλιρροϊκή ενέργεια, η υδραυλική

Διαβάστε περισσότερα

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος;

Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Τι ξέρει ένας Μηχανικός Περιβάλλοντος; Η Επιστήμη του Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι συνδυασμός των εξής επιστημονικών πεδίων: Πολιτικών Μηχανικών (Τομέας Υδραυλικής) Χημικών Μηχανικών (Φαινόμενα Μεταφοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής 29 Ιανουαρίου 2009 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων - Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός

Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων. Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός 1 Εναλλακτική διαχείριση στερεών απορριμμάτων Αδαμάντιος Σκορδίλης Δρ Χημικός Μηχανικός Η διαχείριση των στερεών απορριμμάτων αποτελεί ένα σύνθετο πρόβλημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά πολιτικό,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα

Παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα Παραγωγή ενέργειας από απορρίμματα 2 η Ημερίδα με Θέμα «Ενεργειακή Αξιοποίηση Κλάσματος Μη Ανακυκλώσιμων Αστικών Απορριμμάτων σε μία Βιώσιμη Αγορά Παραγωγής Ενέργειας από Απορρίμματα» 21-11-2014 Σ. Καρέλλας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΖΑΚΥΝΘΟΣ 2007 ΜΑΘΗΜΑ : ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Ε. ΣΚΩΤΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΜ.. 03067 1 Cost and performance

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη

Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ανάπτυξη Έργων Βιοαερίου στην Κρήτη Ομιλητής: Αντώνης Πουντουράκης, MSc Μηχανικός Περιβάλλοντος Εμπορικός Διευθυντής Plasis Τεχνική - Ενεργειακή Χανιά Νοέμβριος 2015 Plasis Τεχνική-Ενεργειακή Δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικό Θέμα: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από ελαιοπυρηνόξυλο μέσω θερμοχημικής ή βιοχημικής μετατροπής

Ατομικό Θέμα: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από ελαιοπυρηνόξυλο μέσω θερμοχημικής ή βιοχημικής μετατροπής Ατομικό Θέμα: Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από ελαιοπυρηνόξυλο μέσω θερμοχημικής ή βιοχημικής μετατροπής Τζιάσιου Γεωργία Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο

Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο Το Ε. Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. ΑΣΤΙΚΑ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΑ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΑ Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Λάρισα, 11-6-2015 Εθνικά σχέδια διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Κεφαλληνίας και Νομό Ηρακλείου Κρήτης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ. Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Κεφαλληνίας και Νομό Ηρακλείου Κρήτης ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων στο Νομό Κεφαλληνίας και Νομό Ηρακλείου Κρήτης «Παρουσιάσεις Τεχνολογιών / Προϊόντων Προστασίας περιβάλλοντος» ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ. Νοέμβριος 2008 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων

Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων στον κόσμο Η σοφή εκμετάλλευση των σκουπιδιών: η Ε.Ε. και η διαχείριση των απορριμμάτων Πηγές: Eurostat (SBS), Being wise with waste: the EU s approach to waste management (European Union 2010) Στο κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων

Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Ενότητα 9: Reduce Recycle Reuse Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΥΡΚΙΤΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ GREEN DOT HILTON PARK

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Ιωάννης Μαχαίρας ΥΠΕΚΑ Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 Αναθεώρηση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ΝΟΜΟΣ 4042/2012

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013

LIFE ENV/GR/000950 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. 25 Σεπτεμβρίου 2013 25 Σεπτεμβρίου 2013 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Σ. ΚΑΣΙΔΩΝΗ Αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων απορριμμάτων Πολύπλοκη σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΕ.Δ.Ε.Α, ΑΠΘ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κωνσταντίνος Α. Λυμπερόπουλος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015

Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 Το ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και η διαχείριση προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων στην προγραμματική περίοδο 2014-2020. Εισηγητής : Βασίλης Στοϊλόπουλος Κομοτηνή, 24-4-2015 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ : ΣΤΟΧΟΙ - ΟΡΟΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών

Θέμα Πτυχιακή Εργασία : πόλη των Σερρών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Γεωπληροφορική και Τοπογραφία Θέμα Πτυχιακή Εργασία : Διαχείριση Αστικών Απορριμμάτων στην πόλη των Σερρών Επιμέλεια: Γκότσικα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ενεργειακή αξιοποίηση αστικών στερεών αποβλήτων και προοπτικές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα εργασίας Κατσανεβάκης Ιωσήφ (Χημικός Μηχανικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT. Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ENERGY WASTE 2014. Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου (Πρόεδρος ΣYΝΕΡΓΕΙΑ) (www.wtert.

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ WTERT. Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ENERGY WASTE 2014. Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου (Πρόεδρος ΣYΝΕΡΓΕΙΑ) (www.wtert. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ Συμβούλιο Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων ENERGY WASTE 2014 «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Δρ. Ευστράτιος Καλογήρου (Πρόεδρος ΣYΝΕΡΓΕΙΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 12-14.12.2012 Εισηγητής: Σπύρος Δεμερτζής Δ/ντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης & Εναλλακτικών Καυσίμων, Τομέας Ελλάδας Πώς μπορούμε να έχουμε το περιβάλλον που θα θέλαμε

Διαβάστε περισσότερα

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως.

THE GREEN RECYCLE RIGHT. Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος. ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. THE Αποστολή µας: ο σωστός τρόπος ανακύκλωσης µπαταριών µολύβδου - οξέως. powered by To Green Mission...αποτελεί µία «πράσινη αποστολή» δεκάδων επιχειρήσεων από διάφορους επιχειρηµατικούς κλάδους, που

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου»

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2011 Θέμα: «Προκαταρκτική προκήρυξη για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου» 1. Εισαγωγή Με αφορμή την πρόσφατη διαβούλευση - Προκαταρκτική προκήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Συνάντηση Ολομέλειας Πλατφόρμα «Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση της προγραμματικής

Διαβάστε περισσότερα

DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566

DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566 Ανάπτυξη και επίδειξη ενός καινοτόμου συστήματος οικιακής ξήρανσης για την επεξεργασία του οργανικού κλάσματος των οικιακών απορριμμάτων στην πηγή DRYWASTE LIFE 08 ENV/GR/000566 Layman s Report Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ» ΒΟΛΟΣ, 21/11/2008 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Δρ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα