ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εκπαίδευση - πιστοποίηση επί θεμάτων ασφάλειας (security) σύμφωνα με απαιτήσεις αναθεωρημένης Δ.Σ S.T.C.W. 1978

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Εκπαίδευση - πιστοποίηση επί θεμάτων ασφάλειας (security) σύμφωνα με απαιτήσεις αναθεωρημένης Δ.Σ S.T.C.W. 1978"

Transcript

1 ΑΔΑ:Β4ΣΟΟΠ 9ΡΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Κώδικας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1 Ε2. Τηλ. : Fax : Πληροφορίες : Πλωτάρχης Λ.Σ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Χρήστος Ε-mail : ΕΠΕΙΓΟΝ Πειραιάς, 06 Νοεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: 3636/ 03/ 2012 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Εκπαίδευση - πιστοποίηση επί θεμάτων ασφάλειας (security) σύμφωνα με απαιτήσεις αναθεωρημένης Δ.Σ S.T.C.W Σχετ: α) Οι διατάξεις του Π.Δ 79/ 2012 (ΦΕΚ Α 137) Αποδοχή τροποποιήσεων της διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών 1978», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1314/1983, όπως αυτή τροποποιήθηκε. β) Η αρ. πρ /02/ Εγκύκλιος ΥΕΝΑΝΠ/ ΚΝΠ/ ΔΕΚΝ Γ. γ) Η αρ /2/ Εγκύκλιος ΥΕΝΑΝΠ/ ΚΝΠ/ ΔΕΚΝ Γ. Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Στις αρχές του τρέχοντος έτους τέθηκε σε ισχύ η Διεθνής Σύμβαση για τα «Πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών» των ναυτικών, 1978, με τις από Μανίλα τροποποιήσεις (Standards of Training Certification and Watch-keeping for seafarers, 1978 S.T.C.W Including 2010 Manila Amendments ) όπου, μεταξύ άλλων, συμπληρώθηκε ο Κανονισμός VI/5 (Ship Security Officer S.S.O) και το Μέρος Α-VI/5 του Κώδικα, με τη συμπερίληψη θεμάτων πειρατείας/ ένοπλης ληστείας, και προσετέθη νέος Κανονισμός VI/6 (security). για την εκπαίδευση και πιστοποίηση όλων των ναυτικών στο τομέα της ασφάλειας 2. Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις ισχύουν από την και συνεπιφέρουν: α) Εκσυγχρονισμό γνώσεων ήδη πιστοποιημένων Αξιωματικών Ασφάλειας Πλοίου (Α.Α.Π- S.S.O). β) Εξοικείωση 1 όλων των επιβαινόντων 2 σε πλοία (security-related familiarization training). γ) Πιστοποίηση ασφάλειας επιπέδου Β όλων των ναυτικών (security awareness training). δ) Πιστοποίηση ασφάλειας επιπέδου Α όλων των ναυτικών με καθήκοντα ασφάλειας (training for seafarers with designated security duties). 1 Άνευ πιστοποίησης. 2 Πλήν επιβατών.

2 Β. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ α) Εξοικείωση επί θεμάτων ασφάλειας (security-related familiarization training) Από την 01 Ιανουαρίου 2014 όλοι οι ναυτικοί και απασχολούμενοι επί πλοίων, πλήν επιβατών, εμπίπτουν στις διατάξεις του Κώδικα I.S.P.S 3, πρό αναθέσεως των καθηκόντων τους, απαιτείται να διαθέτουν την ανωτέρω εξοικείωση, σύμφωνα με τις διατάξεις Μέρους Α-VI/6-1 του Κώδικα S.T.C.W Η προαναφερόμενη εκπαίδευση, για την οποία δεν προβλέπεται πιστοποιητικό, διενεργείται από τον Αξιωματικό Ασφάλειας Πλοίου (S.S.O) ή από ισοδυνάμως 4 προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας του Πλοίου (ΣΑΠ). β) Πιστοποίηση ασφάλειας επιπέδου Β (security awareness training) 5. που πιστοποιημένο άτομο, σύμφωνα και με τα Από την 01 Ιανουαρίου 2014 όλοι οι ναυτικοί που απασχολούνται, επί υπόχρεου ως προς τις διατάξεις του Κώδικα I.S.P.S. πλοίου, πρό ανάθεσης καθηκόντων τους, έστω και αν δεν τους ανατίθενται καθορισμένα καθήκοντα επί θεμάτων ασφάλειας (security), θα πρέπει να πιστοποιούνται επί θεμάτων ασφάλειας (security) επιπέδου Β (σύμφωνα με τις απαιτήσεις Μέρους Α-VI/6-4) του Κώδικα S.T.C.W. 1978, κατόπιν εγκεκριμένης εκπαίδευσης και επιτυχούς συμμετοχής σε αντίστοιχες εξετάσεις. i. Τρόπος πιστοποίησης (αφορά κατόχους ναυτικού φυλλαδίου μετά την ) : - Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ. - Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας σε ισχύ. - Επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις κατόπιν παρακολούθησης εγκεκριμένης εκπαίδευσης στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. από την ii. Τρόπος πιστοποίησης για ναυτικούς με αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία προ : Έως την θεωρείται ότι πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις εφ όσον : - Διαθέτουν αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία ως μέλος πληρώματος για συνολική περίοδο έξι (6) μηνών κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών ή χειριζόντουσαν θέματα ασφάλειας πλοίων (I.S.P.S. Code) για διάστημα τριών (3) μηνών κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών ή συμμετέχουν επιτυχώς σε εξετάσεις ή κατόπιν εγκεκριμένης εκπαίδευσης στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. γ) Πιστοποίηση ασφάλειας επιπέδου Α (training for seafarers with designated security duties) 6. Ναυτικοί στους οποίους ανατίθεται η άσκηση καθορισμένων καθηκόντων σε σχέση με το σχέδιο ασφάλειας του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων δράσεων κατά της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας, πρέπει να είναι πιστοποιημένοι κάτοχοι γνωστικού επιπέδου Α (σύμφωνα με τις απαιτήσεις Μέρους Α-VI/ 6-6) του Κώδικα S.T.C.W. 1978, κατόπιν εγκεκριμένης εκπαίδευσης και επιτυχούς συμμετοχής σε αντίστοιχες εξετάσεις. i. Τρόπος πιστοποίησης (αφορά κατόχους ναυτικού φυλλαδίου μετά την ) : - Ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ. - Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας σε ισχύ. - Επιτυχής συμμετοχή σε εξετάσεις κατόπιν παρακολούθησης εγκεκριμένης εκπαίδευσης στο ΚΕΣΕΝ από την International Ship and Port Facility Security Code. 4 (π.χ Company Security Officer C.S.O.). 5 Υπόδειγμα Β 6 Υπόδειγμα Γ.

3 - ii. Τρόπος πιστοποίησης ναυτικών με αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία προ Έως την θεωρείται ότι πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις πιστοποίησης εφ όσον : - Διαθέτουν αναγνωρισμένη θαλάσσια υπηρεσία ως μέλη πληρώματος με καθήκοντα ασφάλειας για συνολική περίοδο έξι (6) μηνών κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών ή - Χειριζόντουσαν θέματα ασφάλειας πλοίων (I.S.P.S. Code) για διάστημα εννέα (09) μηνών κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών ή συμμετέχουν επιτυχώς σε εξετάσεις ή κατόπιν εγκεκριμένης εκπαίδευσης στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. δ) Πιστοποιητικά Ικανότητας Α.Α.Π (S.S.O.) Τα πιστοποιητικά ικανότητας Α.Α.Π. (S.S.O) εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν έως Για ανάληψη καθηκόντων Α.Α.Π. μετά την ημερομηνία αυτή, απαιτείται θεώρηση από ΔΕΚΝ Δ (σύμφωνα με σφραγίδα υποδείγματος A ) κατόπιν σύντομης συμπληρωματικής εκπαίδευσης στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν επί θεμάτων πειρατείας/ ένοπλης ληστείας. Τα νέου τύπου πιστοποιητικά S.S.O. θα εκδίδονται σύμφωνα με το υπόδειγμα Δ. Όλες οι ανωτέρω πιστοποιήσεις {παρ. Β (β,γ,δ)} είναι απεριόριστης ισχύος και δεν θα υπόκεινται σε περιοδική θεώρηση εφ όσον τηρούνται οι υποχρεώσεις εξοικείωσης και εν λόγω ναυτικοί συμμετέχουν σε γυμνάσια και εκπαίδευση που προβλέπονται από τον Κώδικα ISPS. Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υ.Ν.Α. α) Οι Λιμενικές Αρχές εσωτερικού εξωτερικού (Κ.Λ/Χ-Λ/Χ- Υ/Χ Ναυτιλιακοί Ακόλουθοι), να ενημερώνουν τους υπόχρεους ναυτικούς για τον εφοδιασμό τους με νέα πιστοποιητικά παραγράφου Β και τις διαδικασίες θεώρησης πιστοποιητικών ικανότητας Α.Α.Π, ώστε να μεριμνήσουν έγκαιρα για, κατά περίπτωση, κανονικότητα των πιστοποιητικών τους. β) Το ΚΕ.Σ.Ε.Ν. από λήψεως να μεριμνήσει: i) Για την κατάρτιση και προγραμματισμό: α.α συμπληρωματικής εκπαίδευσης ημερήσιας διάρκειας για τους Αξιωματικούς Ασφάλειας Πλοίων (Α.Α.Π - S.S.O.) που κατέχουν ήδη πιστοποιητικό ικανότητας Α.Α.Π., σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου Κανονισμού VI/5 και του Μέρους A-VI/5 της Δ.Σ S.T.C.W. 1978, με τις προσθήκες περί πειρατείας και ένοπλης ληστείας, καθώς και για την ενημέρωση του σχετικού προγράμματος για την εκπαίδευση των νέων Α.Α.Π. α.α.(β) επικαιροποιημένης ( με Manila amendments) εκπαίδευσης για τους ναυτικούς που επιθυμούν την απόκτηση του πιστοποιητικού ικανότητας Αξιωματικού Ασφάλειας Πλοίου (Α.Α.Π - S.S.O.). β.β εκπαίδευσης, μετά εξετάσεων, για τους ναυτικούς πού επιθυμούν να πιστοποιηθούν επί επιπέδου Β σε θέματα ασφάλειας (security awareness training), σύμφωνα με τις απαιτήσεις Μέρους Α-VI /6-4. γ.γ εκπαίδευσης μετά εξετάσεων, για τους ναυτικούς που επιθυμούν να πιστοποιηθούν επί γνωστικού επιπέδου Α σε θέματα ασφάλειας (training for seafarers with designated security duties) σύμφωνα με τις απαιτήσεις Μέρους Α-VI /6-6.

4 δ.δ Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ναυτικών, όλες οι ανωτέρω εκπαιδεύσεις (οι οποίες είναι μικρής διάρκειας) να παρέχονται και από κοινού με υφιστάμενους κύκλους σπουδών (Πλοιάρχων Α -Β και Μηχανικών Α -Β ) αρχής γενομένης από κύκλο σπουδών (Δεκεμβρίου 2012). ii) Ναυτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις παρ. Β (β, ii) και B (γ, ii) μπορούν, εφόσον επιθυμούν, να προσέρχονται μόνο σε εξετάσεις εν λόγω εκπαιδεύσεων. iii) Οι αποφοιτήσαντες επιτυχώς από τις σχετικές εκπαιδεύσεις και εξετάσεις της παρούσας, θα γνωστοποιούνται στο Υ.Ν.Α/ Δ.ΕΚ.Ν Δ δια σηματικής αναφοράς. γ) Το Υ.Ν.Α./ Δ.ΕΚ.Ν. Δ να μεριμνήσει: i) Για την έκδοση των κατά περίπτωση απαιτούμενων νέων πιστοποιητικών ικανότητας επί θεμάτων ασφάλειας (security) σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα υποδείγματα Β, Γ και Δ από ii) Για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων των πιστοποιητικών, όσον αφορά την έκδοση των νέων πιστοποιητικών και των θεωρούμενων πιστοποιητικών Α.Α.Π. από τις Λιμενικές Αρχές. Δ. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των υπόχρεων και προκειμένου να αποφευχθεί ο υπέρμετρος φόρτος των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών κατά την καταληκτική περίοδο ( ), συνιστάται στους ενδιαφερόμενους και τις πλοιοκτήτριες εταιρείες να μεριμνήσουν για την σταδιακή εκπαίδευση πιστοποίηση ενδιαφερομένων ναυτικών. 2. Επιπλέον, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.2 του Ν. 3153/ 2003 (Α 153), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 3450/2006 (Α 64), πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών VI/5 και VI/6 αναθεωρημένης Δ.Σ S.T.C.W. 1978, είναι ισότιμα των ελληνικών χωρίς επικύρωση 7 {(γ) σχετική}. Ομοίως, δεν απαιτείται θεώρηση για τα αναφερόμενα στην παρούσα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από Αρχές υπηκόων τρίτων χωρών. 3. Οι εφοπλιστικές και ναυτεργατικές ενώσεις προς τις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ταχύτερη δυνατή ενημέρωση των μελών τους και ειδικότερα αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης πιστοποιητικών ικανότητας, χωρίς υποβολή σε εκπαίδευση, προκειμένου τους χορηγηθούν αυτά, κατόπιν υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 4. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ Συνημμένα: Τ αναφερόμενα στο κείμενο υποδείγματα (σελ. 04). 7 ( Endorsement ).

5 Πίνακας Αποδεκτών: 1. Κ.Λ/Χ - Λ/Χ - Υ/Χ 2. Ε.Ν.Α. 3. ΚΕΣΕΝ/Π Μ 4. Ε.Ε.Ε. 5. Ν.Ε.Ε. 6. Π.Ν.Ο. 7. Σ.Ε.Ε.Ν. 8. Ε.ΕΦ.ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ 9. Ε.ΕΦ.ΜΕΣ.Φ/Γ ΠΛΟΙΩΝ 10. Ε.ΠΛΟΙΟΚΤ.ΑΚΤ.Φ/Γ ΠΛΟΙΩΝ 11. Ε.ΠΛΟΙΟΚΤ.ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 12. Ε.Ε.Ν.Σ (μέσω.ε.ν.α / Λονδίνου). Εσωτερική Διανομή: 1. ΥΝΑ/Γρ. κ. ΥΝΑ 2. ΥΝΑ/Γρ. κ. ΓΓ. 3. ΥΝΑ/Γρ. κ. Α/ΛΣ 4. ΥΝΑ/Γρ. κ. Υ/ΛΣ 5. ΥΝΑ/ Γρ. Ε/ΝΕ 6. ΥΝΑ/ΔΕΔΑΠΛΕ 7. ΥΝΑ/ΔΝΕΡ 8. ΥΝΑ/ΔΕΚΝ Α - Β - Δ 9. ΥΝΑ/ΔΕΛΕΠ Κοιν/ση: ΥΝΑ/ΔΙΔΗΣ Α ΠΕΡ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Λ.Σ.

6 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α ΘΕΩΡΗΣΗ ATTESTATION Ο κάτοχος του πιστοποιητικού αυτού έχει τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-VI/5 του Κώδικα της Διεθνούς Σύμβασης S.T.C.W. 1978, όπως τροποποιήθηκε (με τις από 2010 Μανίλα τροποποιήσεις) και είναι ικανός να ασκεί καθήκοντα Αξιωματικού Ασφαλείας Πλοίου (Α.Α.Π.). The holder of this certificate has been found duly qualified in accordance with the provisions of Section Α-VI/5... of the Code of the International Convention S.T.C.W. 1978, as amended (Including 2010 Manila Amendments) and has been found competent to perform the function of ship security officer (S.S.O.), Εκδόθηκε την: [issued on the]: Σφραγίδα Υπηρεσίας

7 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Υπόδειγμα Β. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Τμήμα Δ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF SHIPPING, MARITIME AFFAIRS & THE AEGEAN SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE 4 th Sector Φωτογραφία του κατόχου του πιστοποιητικού Photograph of the holder of the certificate Σφραγίδα Official seal ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ CERTIFICATE OF PROFICIENCY Επιπέδου Β επί θεμάτων ασφάλειας πλοίου «Security awareness» Με το παρόν πιστοποιείται ότι ο : Μ.Ε.Θ.:. This is to certify that :... S.B.N.:. ολοκλήρωσε επιτυχώς την εκπαίδευση Επιπέδου Β επί θεμάτων ασφάλειας (security) Πλοίου has been successfully trained on «Security awareness» σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού VI/6 της Δ.Σ. STCW 1978, όπως τροποποιήθηκε και του Μέρους A - VI/6-4 του Κώδικά της, in accordance with the requirements of Regulation VI/6 of International Convention S.T.C.W. 1978, as amended and of section A - VI/6-4 of its Code, στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.). at the Seafarers Post Training Centre. Εκδόθηκε την: [Issued on the:] Η E κδ ο ύσ α Αρ χ ή [Is sui ng A ut ho ri ty ]

8 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Υπόδειγμα Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Τμήμα Δ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF SHIPPING, MARITIME AFFAIRS & THE AEGEAN SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE 4 th Sector Φωτογραφία του κατόχου του πιστοποιητικού Photograph of the holder of the certificate Σφραγίδα Official seal ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ CERTIFICATE OF PROFICIENCY Επιπέδου Α επί θεμάτων ασφάλειας πλοίου «Seafarer with designated security duties» Με το παρόν πιστοποιείται ότι ο : Μ.Ε.Θ.:. This is to certify that :... S.B.N.:. ολοκλήρωσε επιτυχώς την εκπαίδευση ως Γνωστικού επιπέδου Α επί θεμάτων ασφάλειας (security) Πλοίου has been successfully trained as «Seafarer with designated security duties» σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού VI/6 της Δ.Σ. STCW 1978, όπως τροποποιήθηκε και του Μέρους A - VI/6-6 του Κώδικά της, in accordance with the requirements of Regulation VI/6 of International Convention S.T.C.W. 1978, as amended and of section A - VI/6-6 of its Code, στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.) at the Seafarers Post Training Centre Εκδόθηκε την: [Issued on the:] Η E κδ ο ύσ α Αρ χ ή [Is sui ng A ut ho ri ty ]

9 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ Υπόδειγμα Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Τμήμα Δ HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF SHIPPING, MARITIME AFFAIRS & THE AEGEAN SEAFARERS TRAINING DIRECTORATE 4 th Sector Φωτογραφία του κατόχου του πιστοποιητικού Photograph of the holder of the certificate Σφραγίδα Official seal ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ CERTIFICATE OF PROFICIENCY Αξιωματικός Ασφάλειας του Πλοίου «Ship Security Officer» Με το παρόν πιστοποιείται ότι ο : Μ.Ε.Θ.:. This is to certify that :... S.B.N.:. ολοκλήρωσε επιτυχώς την εκπαίδευση Υπεύθυνου Αξιωματικού Ασφάλειας Πλοίου has been successfully trained as «Ship Security Officer» σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού VI/5 της Δ.Σ. STCW 1978, (με τις από Μανίλα τροποποιήσεις) και του Μέρους A VI /5 του Κώδικά της, in accordance with the requirements of Regulation VI/6 of International Convention S.T.C.W. 1978, ( Including 2010 Manila Amendments ) and of section A VI /5 of its Code, στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.). at the Seafarers Post Training Centre. Εκδόθηκε την: [Issued on the:] Η E κδ ο ύσ α Αρ χ ή

Ταχ. /νση : Νοταρά 92 Ταχ. Κώδικας : 185 35 Πειραιάς TELEFAX : 210 4111347 Πληροφορίες: Αντ/ρχος ΛΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.

Ταχ. /νση : Νοταρά 92 Ταχ. Κώδικας : 185 35 Πειραιάς TELEFAX : 210 4111347 Πληροφορίες: Αντ/ρχος ΛΣ ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 25.07. 08 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ: 3636.18/02/08 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)».

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)». ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 Νοεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3636/ 04 /12 ΔΕΚΝ Γ - ΔΝΕΡ 2 Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες : 185

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 16 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: 3636 / 04 /2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ αριθμ. «Περιεχόμενο, διαδικασία, τρόπος άσκησης εποπτείας των Ιδιωτικών Σχολών Ναυτικής Ε- παγγελματικής Κατάρτισης και Επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ) Ειδικών Τμημάτων Ναυτικής Εκπαίδευσης, υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40019 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 22 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της αίτησης διακοπής αναβολής κατάτα ξης.... 1 Έγκριση χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15. Α.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή σπουδαστών/ σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15. Α. 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 13 / 06 /2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 3621/ 32 /14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Ταχ.Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επεξεργασία των πληροφοριών ασφάλειας πλοίου πριν την είσοδό του σε λιμένα της Επικράτειας και έλεγχος των πλοίων-.

ΘΕΜΑ: Επεξεργασία των πληροφοριών ασφάλειας πλοίου πριν την είσοδό του σε λιμένα της Επικράτειας και έλεγχος των πλοίων-. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς. 09.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ: 4433.1/11/08 ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΕΔΑΠΛΕ γ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας».

Θέμα: «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 336/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΟΠ-ΙΤΛ. \\ENESPY\Backup ENESPY 270213\2014\ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2014\2 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BNWAS 12-2013.

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΟΠ-ΙΤΛ. \\ENESPY\Backup ENESPY 270213\2014\ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2014\2 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BNWAS 12-2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 04-02-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. : 4339.20/02/14 ΚΛΑ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 232 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 141 Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικα νότητας και δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2).

Αριθ. Πρωτ. : c:\users\παναγιωτησ\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\fq80a1nv\περιοδική κατάρτιση πει 1o (2). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ------------ Παπάγου 2012 Αριθ. Πρωτ. : ΘΕΜΑ : Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 22/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αριθ. Φακέλου: 631.1/15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Σχεδίου: 718 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσπρόπυργος 29/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/13/14 ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ-ΡΕ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσπρόπυργος 29/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/13/14 ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ-ΡΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aσπρόπυργος 29/07/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/13/14 ΚΕΣΕΝ/ ΡΗ-ΡΕ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Κ.Δ.Π. 307/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4513 Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 2231 Αριθμός 307 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Α. Ε. Ν. ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ SECURITY AWARENESS I S P S C O D E ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Version II Greek language 1 ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Φ-8ΒΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖ2Φ-8ΒΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2014-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (ΑΕΝ) 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Ταχ.Κωδ. : 185

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Ταχ. Κώδικας : 185 10 Πειραιάς TELEFAX : 210 4224000 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

03/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

03/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Φακέλου: 631.1/13 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αριθ. Σχεδίου: 2660 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1013 2 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Οικονομικών για το έτος 2015.... 1 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΠ-Μ5Ι ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ύδρα, 22/0/203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΥΔΡΑΣ Αριθ.πρωτ. 52./28/203 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 28/07/ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/06/14 ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 28/07/ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121/06/14 ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 28/07/ 204 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ: 52/06/4 ΚΕΣΕΝ/ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΔΑ: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 102 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4150 Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Ι. Ρέντη 22 /6 / 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 5121 /11 /15 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΕΣΕΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οινούσσες, 17/09/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ Α.Π.: 5121/06/12 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα