2. Η εν λόγω Οδηγία, αντικαθιστά και αναδιατυπώνει ριζικά την υφιστάμενη Οδηγία 95/21/ΕΚ, όπως αυτή ισχύει και ειδικότερα:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Η εν λόγω Οδηγία, αντικαθιστά και αναδιατυπώνει ριζικά την υφιστάμενη Οδηγία 95/21/ΕΚ, όπως αυτή ισχύει και ειδικότερα:"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αρ. Πρ /68/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής Ταχ. Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο : Fax : ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή Οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23 ης Απριλίου 2009 σχετικά με τον Έλεγχο των Πλοίων από το Κράτος Λιμένα Αναφορές πλοίων υπό ξένη σημαία που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Λιμένες και Αγκυροβόλια εντός της Ελληνικής Επικράτειας» Σχετ: (α) Αριθ. Πρωτ.: ΜΦ /05/08/ έγγραφο ΥΕΝΑΝΠ/ΔΛΑ-Α (β) ΩΠ: /03-09 δ/γή ΥΕΝΑΝΠ/ΔΛΑ-Α (γ) Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με τον Έλεγχο των Πλοίων από το Κράτος Λιμένα. (δ) Αριθ. Πρωτ.: /41/10/ έγγραφο ΥΠΟΙΑΝ/ΓΓΝΠ/ΤΔΣΑΝ (ε) Αριθ. Πρωτ.: / 55 /10/ έγγραφο ΥΠτΠ/ΓΓΝ-ΑΝ/ΔΑΝ-Δ Ι. ΣΚΟΠΟΣ 1. Όπως ήδη έχετε ενημερωθεί με το ανωτέρω (δ) σχετικό, στις δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τεύχος L 131) η Οδηγία 2009/16/ΕΚ σχετικά με τον Έλεγχο των Πλοίων από το Κράτος Λιμένα 1, η οποία εντάσσεται στην 3 η Νομοθετική Δέσμη για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (Πακέτο ERIKA III). Σκοπός της οδηγίας είναι να συμβάλει στον δραστικό περιορισμό των πλοίων που δραστηριοποιούνται στη δικαιοδοσία των Κ-Μ και τα οποία δεν ανταποκρίνονται στα σχετικά πρότυπα ασφάλειας της ναυτιλίας. 2. Η εν λόγω Οδηγία, αντικαθιστά και αναδιατυπώνει ριζικά την υφιστάμενη Οδηγία 95/21/ΕΚ, όπως αυτή ισχύει και ειδικότερα: α) Επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές στο καθεστώς επιθεώρησης πλοίων από το Κράτος Λιμένα ενσωματώνοντας τις διαδικασίες του Nέου Kαθεστώτος Eπιθεωρήσεων (New Inspection Regime/NIR) του Μνημονίου των Παρισίων (Paris MoU), το οποίο τίθεται σε ισχύ από για όλα τα Κράτη Μέλη. 1 Μπορεί να αναζητηθεί σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες: και Page 1 of 6

2 β) Θέτει παράλληλα νέες διαδικαστικές απαιτήσεις συμμόρφωσης στα Κράτη Μέλη αλλά και στους φορείς της ναυτιλίας. 3. Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας σχετικά με τον τρόπο υποβολής των απαιτούμενων αναγγελιών κατάπλου και απόπλου των υπόχρεων πλοίων. ΙΙ. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Η Οδηγία 2009/16/ΕΚ, όσον αφορά τη Χώρα μας, εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους πλοίων 2, ανεξαρτήτου χωρητικότητας, τα οποία φέρουν σημαία διαφορετική από την ελληνική σημαία και καταπλέουν σε λιμένα ή αγκυροβόλιο 3 εντός της Ελληνικής Επικράτειας, προκειμένου να εκτελέσουν διασύνδεση πλοίου/λιμένα Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας, τα αλιευτικά, τα πολεμικά πλοία, τα βοηθητικά πλοία, τα ξύλινα πλοία πρωτόγονης κατασκευής, τα πλοία που ανήκουν σε δημόσιες αρχές και χρησιμοποιούνται για μη εμπορικούς σκοπούς και τα πλοία αναψυχής που δεν χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς. ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Από την 1 η Ιανουαρίου του 2011, οι παρακάτω πληροφορίες - αναγγελίες πρέπει να υποβάλλονται για κάθε πλοίο με ξένη σημαία, το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας και το οποίο καταπλέει ή αποπλέει από λιμένα ή αγκυροβόλιο της περιοχής της Ελληνικής Επικράτειας: 1. Αναγγελία 72 ωρών πριν τον αναμενόμενο (εκτιμώμενο) χρόνο κατάπλου 5. (α) Ο πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο εφοπλιστής ή ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος πλοίου το οποίο είναι επιλέξιμο σύμφωνα με το άρθρο 14 της Οδηγίας για εκτεταμένη επιθεώρηση (expanded inspection) και καταπλέει σε λιμένα ή αγκυροβόλιο εντός της Ελληνικής Επικράτειας, αναγγέλλει την άφιξή του κατά τα διαλαμβανόμενα στο Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ: i) τουλάχιστον 72 ώρες πριν τον αναμενόμενο/πιθανό χρόνο κατάπλου του πλοίου στο λιμένα ή αγκυροβόλιο ή 2 «Πλοίο»: κάθε θαλασσοπλοούν σκάφος στο οποίο ισχύει μία τουλάχιστον από τις συμβάσεις (Άρθρου 2 της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ) και το οποίο φέρει σημαία διαφορετική από την Ελληνική σημαία. 3 Πλοίο σε αγκυροβόλιο νοείται το πλοίο το οποίο δεν είναι προσδεδεμένο σε λιμένα, αλλά βρίσκεται σε σταθερή παραμονή σε θαλάσσια περιοχή λιμένα και εντός της δικαιοδοσίας αυτού, όπου εκτελεί διασύνδεση πλοίου/λιμένα. 4 «Διασύνδεση πλοίου/λιμένα»: οι αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιούνται, όταν πλοίο επηρεάζεται κατευθείαν και άμεσα από ενέργειες που περιλαμβάνουν τη διακίνηση προσώπων ή εμπορευμάτων ή την παροχή λιμενικών υπηρεσιών προς ή από το πλοίο. 5 Άρθρο 9, παρ.1 και Παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ. Page 2 of 6

3 ii) πριν αποπλεύσει από τον προηγούμενο λιμένα ή αγκυροβόλιο εάν το ταξίδι αναμένεται να διαρκέσει λιγότερο από 72 ώρες. (β) Η ανωτέρω αναγγελία κατάπλου υποβάλλεται σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της παρούσης. (γ) Η εν λόγω απαίτηση ήδη υφίσταται για ορισμένα πλοία (σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς επιθεωρήσεων του Paris MOU). Ωστόσο, από 1 η Ιανουαρίου 2011 θα είναι επιλέξιμα για διενέργεια εκτεταμένης επιθεώρησης (και κατά συνέπεια υπόχρεα αναγγελίας κατάπλου 72 ωρών) τα παρακάτω πλοία: (i) Κάθε πλοίο που υπάγεται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου (High Risk Profile) 6, (ii) κάθε επιβατηγό πλοίο (passenger ship), πετρελαιοφόρο (oil tanker), υγραεριοφόρο (gas carrier), μεταφοράς χημικών (chemical tanker) ή μεταφοράς χύδην φορτίου (bulk carrier) ηλικίας άνω των 12 ετών. (iii) πλοία που υπάγονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου ή επιβατηγά πλοία, πετρελαιοφόρα, δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν χημικά προϊόντα ή φυσικό αέριο ή φορτηγά χύδην φορτίου, ηλικίας άνω των 12 ετών, σε περίπτωση προεξεχόντων (overriding) ή μη αναμενόμενων (unexpected) παραγόντων 7, (iv) πλοία που υπόκεινται σε νέα επιθεώρηση έπειτα από διαταγή απαγόρευσης πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 16 της Οδηγίας. 2. Αναγγελία 24 ωρών πριν τον αναμενόμενο (εκτιμώμενο) χρόνο κατάπλου 8 : Αναφορικά με τα στοιχεία και τον τρόπο υποβολής, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω (α) και (β) σχετικές. (Υποβολή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 2 κατά περίπτωση της (α) σχετικής όπως τροποποιήθηκε με τη (β) όμοια). Σημειώνεται ότι για τις ανάγκες της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ, η αναγγελία 24 ωρών πριν τον εκτιμώμενο χρόνο κατάπλου, θα υποβάλλεται από τους υπόχρεους για όλα τα πλοία στα οποία εφαρμόζεται η Οδηγία 2009/16/ΕΚ, ήτοι πλοία ξένης σημαίας, ανεξάρτητα της ολικής τους χωρητικότητας (Ο.Χ. - G.T.), τα οποία καταπλέουν σε λιμένα ή αγκυροβόλιο εντός της Ελληνικής Επικράτειας. 3. Πραγματικός χρόνος κατάπλου και απόπλου ( Actual Time of Arrival / ATA Actual Time of Departure / ATD ) 9 : (α) Ως πραγματικός χρόνος κατάπλου των πλοίων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ, για κατάπλου σε λιμένα νοείται η ακριβής ώρα ασφαλούς πρόσδεσης του πλοίου στον προβλήτα ή/και η τοποθέτηση κλίμακας από/επιβίβασης, ενώ για κατάπλου σε αγκυροβόλιο νοείται ο ακριβής χρόνος πέρατος ασφαλούς αγκυροβολίας. 6 Ο κάθε φορά υπολογισμός του «προφίλ» ενός πλοίου για το εάν υπόκειται σε εκτεταμένη επιθεώρηση είναι εφικτός μέσω διαδικτύου (www.parismou.org), στο πεδίο New Inspection Regime (Ship Risk Profile Calculator). Στην ίδια διεύθυνση είναι εφικτός και ο υπολογισμός της «επίδοσης της εταιρείας» (Company Performance Calculator). 7 Παράρτημα Ι, παράγραφος 2, εδάφια (2 Α) και (2Β) της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ. 8 Άρθρο 9, παρ.2 της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ και Άρθρο 4 του π.δ. 49/2005 (Α 66) 9 Άρθρο 24 της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ Page 3 of 6

4 (β) Ο πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο εφοπλιστής ή ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος πλοίου γνωστοποιεί άμεσα τον πραγματικό χρόνος κατάπλου (το αργότερο τριάντα (30) λεπτά από τον κατάπλου). (γ) Η ανωτέρω αναγγελία πραγματικού χρόνου κατάπλου υποβάλλεται σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της παρούσης. (δ) Ως πραγματικός χρόνος απόπλου των πλοίων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ, για απόπλου από λιμένα νοείται η ακριβής ώρα απομάκρυνσης του πλοίου από τον προβλήτα προκειμένου να αποπλεύσει οριστικά από το λιμένα, ενώ για απόπλου από αγκυροβόλιο νοείται η ακριβής ώρα άπαρσης της άγκυρας 10. (ε) Ο πλοιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο εφοπλιστής ή ο πράκτορας ή ο πλοίαρχος πλοίου γνωστοποιεί άμεσα τον πραγματικό χρόνο απόπλου (το αργότερο τριάντα (30) λεπτά από τον απόπλου). (στ) Η ανωτέρω αναγγελία πραγματικού χρόνου απόπλου υποβάλλεται σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της παρούσης. (ζ) Με ευθύνη του Πλοιάρχου θα πρέπει να καταχωρούνται στο ημερολόγιο γέφυρας οι προαναφερόμενοι Πραγματικοί Χρόνοι Κατάπλου και Απόπλου του πλοίου. ΙV. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ 1. Οι προαναφερόμενες αναφορές υποβάλλονται με μέριμνα των υπόχρεων σε έντυπη μορφή, στην Αγγλική με κεφαλαίους χαρακτήρες στο αρμόδιο ΚΛΧ -Λ/Χ -Υ/Χ στο οποίο υπάγεται το λιμάνι προορισμού ή αναχώρησης (και όχι σε Λ/Σ ή Λ/Τ), ιδιοχείρως ή με fax. Οι ίδιες πληροφορίες διαβιβάζονται ταυτόχρονα με μέριμνα των υπόχρεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εθνικής Αρμόδιας Αρχής 24/7 (ΕΑΑ 24/7) Υποδείγματα των προαναφερόμενων αναγγελιών είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στο δικτυακό τόπο στην ενότητα Πληροφορίες Χρήσιμα Έντυπα Πιστοποιητικά 11. Κατά την αποστολή των προβλεπόμενων αναφορών στην προαναφερθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία, τηλέφωνο και fax). 2. Επισημαίνεται ότι η μη διαβίβαση των προβλεπόμενων πληροφοριών κατάπλου - απόπλου, πέραν των άλλων, θα έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη στοχοποίηση του πλοίου από το πληροφοριακό σύστημα «THETIS», γεγονός το οποίο θεωρείται σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία ως «μη αναμενόμενος παράγοντας (unexpected factor)» 12 με αποτέλεσμα το πλοίο να καθίσταται υπόχρεο προς επιθεώρηση ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την τελευταία επιθεώρηση αυτού. 10 Σημειώνεται ότι η υποβολή της εν λόγω αναφοράς δεν αναιρεί την υποβολή του Υποδείγματος 3 της ανωτέρω (α) σχετικής Άρθρο 11 παρ. (β) και Παράρτημα Ι παρ. 2, εδ. (2Β) της Οδηγίας 2009/16/ΕΚ Page 4 of 6

5 V. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 1. Λιμενικές Αρχές να ενημερώσουν τις πλοιοκτήτριες εταιρείες και τους ναυτικούς πράκτορες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους προκειμένου να τους κοινοποιούν τις προβλεπόμενες πληροφορίες σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα Παραρτήματα 1, 2 και 3 τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, καθώς και τα Υποδείγματα 1 και 2 της ανωτέρω (α) σχετικής σε συνδυασμό με την (β) όμοια. 2. Επιπρόσθετα, οι Λιμενικές Αρχές που έχουν απ ευθείας πρόσβαση στη μηχανογραφική εφαρμογή SafeSeaNet, καταχωρούν άμεσα τις προαναφερόμενες πληροφορίες οι οποίες θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους. 3. Οι αναφερόμενες στην παρούσα αναφορές/πληροφορίες να αποστέλλονται από τους κατά περίπτωση υπόχρεους μόνο στα ΚΛ/Χ-Λ/Χ-Υ/Χ. Με ευθύνη των προαναφερόμενων Υπηρεσιών, να ενημερώνονται και τα υποτεταγμένα τους κλιμάκια, στην περίπτωση που αυτά αποτελούν λιμένα προορισμού ή αναχώρησης σύμφωνα με τις αναφορές των επισυναπτόμενων στην παρούσα Παραρτημάτων, καθώς και των Υποδειγμάτων 1 και 2 της ανωτέρω (α) σχετικής σε συνδυασμό με την (β) όμοια. 4. Λοιποί φορείς αποδέκτες του παρόντος, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και τις δικές τους περαιτέρω ενέργειες προς ενημέρωση των μελών τους. Ο Β ΥΠΑΡΧΗΓΟΣ ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΣ Κων/νος ΣΟΥΛΗΣ Επισυνάπτονται Παραρτήματα 1, 2 και 3 (Φ.03) Page 5 of 6

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛ/Χ - Λ/Χ - Υ/Χ ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1. Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (fax: ) 2. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (fax: ) 3. Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (fax: ) 4. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (fax: ) 5. Ένωση Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας (fax: ) 6. Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων (fax: ) 7. Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων «Αγ. Νικόλαος» (fax: ) 8. Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Ακτοπλοϊκών Φορτηγών Πλοίων ( fax: ) 9. Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (fax: ) 10. Ένωση Πλοιοκτητών Πορθμείων Εσωτερικού (fax: ) 11. Σωματείο Ναυτικών Πρακτόρων Αττικής Πειραιώς (ΣΩΝΠΑΠ) (fax: ) 12. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ναυτικών Πρακτόρων & Επαγγελματιών Χρηστών Λιμένων (fax: ) 13. Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Πρακτόρων Ακτοπλοΐας (fax: ) 14. Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (fax: ) 15. Ένωση Ναυτικού Δικαίου (fax: ) 16. Σύνδεσμος των εν Ελλάδι τουριστικών & ταξιδιωτικών γραφείων Ιωσήφ των Ρογών 11, τκ Αθήνα 17. Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Κολοκοτρώνη , Τκ Πειραιάς 18. Διεθνής Ναυτική Ένωση (fax: ) ΙΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (μ.σ.) 1. ΥΘΥΝΑΛ/Γρ.κ. ΥΘΥΝΑΛ (υτα) 2. ΥΘΥΝΑΛ/Γρ.κας ΥΦ/ΘΥΝΑΛ (υτα) 3. ΥΘΥΝΑΛ/Γρ.κ.κ. ΔΚΓ - ΔΚΔ 4. ΥΘΥΝΑΛ/ΔΝΠΑ - ΔΑΝ 5. ΥΘΥΝΑΛ/ΚΕΕΠ/ΔΚΕΟ-ΔΕΠ- ΔΜΚ ΙV. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 6. ΥΠτΠ/ Γρ. κ. ΥΠτΠ (υτα) 7. ΥΠτΠ/ Γρ. κ. ΥΦ/ΠτΠ (υτα) 8. ΥΠτΠ/Γρ.κ. ΓΓ ΑΝ (υτα) 9. ΥΠτΠ/Γρ. κ. ΑΛΣ (υτα) 10. ΥΠτΠ /Γρ. κ. κ. Α - Β Υ/ΛΣ 11. ΥΠτΠ/Γρ.κ.κ. ΔΚΑ -ΔΚΒ - ΔΚΕ 12. ΥΠτΠ/ΔΠΝΤ ΔΛΑ ΔΕΜΕΜ/ΚΕΠΙΧ 13. Περιφερειακές Διοικήσεις Λ.Σ. 14. Λ/Σ Λ/Τ (Δια των Υπηρεσιών υπαγωγής τους) 15. Επιθεωρητές PSC (δια των Υπηρεσιών τους) Page 6 of 6

7 Παράρτημα 1 Αναγγελία προ Κατάπλου 72 ωρών Πλοίου σε Ελληνικούς Λιμένες ή Αγκυροβόλια Notification 72 hrs Prior to Entry into a Greek Port or Anchorage Υποβάλλεται για όλα τα πλοία ανεξαρτήτου χωρητικότητας τα οποία φέρουν σημαία διαφορετική από την ελληνική και τα οποία κατευθύνονται σε Ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο. (Συμπληρώνεται στην Αγγλική Γλώσσα με κεφαλαίους χαρακτήρες.) Must be submitted for any foreign flag g ed vessel bound for a Greek port or anchorage. (Filled in English with capital letters) Προς: Λιμενική Αρχή To: Port Authority of 1 Στοιχεία Αναγνώρισης Πλοίου Ship Identification Όνομα Πλοίου Vessel s Name Αριθμός Αναγνώρισης ΙΜΟ IMO Identification Number Αριθμός MMSI MMSI Number Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.) Call Sign Σημαία πλοίου Flag 2 Στοιχεία Ταξιδίου Voyage Information Λιμένας Προορισμού Port of Destination Κατάπλους στο Λιμένα Call at port Κατάπλους στο Αγκυροβόλιο Call at Anchorage Εκτιμώμενος χρόνος κατάπλου στον λιμένα ή αγκυροβόλιο προορισμού Estimated time of arrival at the port or anchorage of destination Εκτιμώμενος χρόνος απόπλου Estimated time of departure (E.T.A.) (E.T.D.) Ακριβής χρόνος απόπλου από τον προηγούμενο (A.T.D.) λιμένα ή το αγκυροβόλιο του προηγούμενου λιμένα Last Port Actual time of departure from the last port of call of call Τοπική Ώρα Local Time Τοπική Ώρα Local Time Τοπική Ώρα Local Time Page 1 of 2

8 Προβλεπόμενες εργασίες στον λιμένα ή στο αγκυροβόλιο προορισμού Planned operations at the port or anchorage of destination - Φόρτωση (Loading) - Εκφόρτωση (Unloading) 3 - Άλλες (Other) (Περιγραφή Description) 4 5 Θεσμοθετημένες επιθεωρήσεις και εργασίες ουσιαστικής συντήρησης και επισκευής που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν κατά την παραμονή στον λιμένα/αγκυροβόλιο προορισμού. Planned statutory survey inspections and substantial maintenance and repair work to be carried out whilst in the port/anchorage of destination; Ημερομηνία τελευταίας εκτεταμένης επιθεώρησης στην περιοχή του ΜΣ των Παρισίων. Date of last expanded inspection in the Paris MOU region. 6 Δομή ΓΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ FOR TANKERS Configuration Κατάσταση των δεξαμενών φορτίου και έρματος (γεμάτες, άδειες, αδρανείς) Condition of the cargo and ballast tanks (full, empty, inerted) Όγκος και φύση του φορτίου Volume and nature of the cargo - Mονό κύτος (single hull) - Mονό κύτος με δεξαμενή διαχωρισμένου έρματος Single hull with SBT - Διπλό κύτος Double hull - Γεμάτες Full - Άδειες Empty - Aδρανείς Ιnerted Ο Πλοιοκτήτης ή Διαχειριστής Πράκτορας Πλοίαρχος The Owner or Manager Agent Master ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ NAME SIGNATURE Page 2 of 2

9 Παράρτημα 2 Αναγγελία Ακριβούς Χρόνου Κατάπλου Πλοίου σε Ελληνικούς Λιμένες ή Αγκυροβόλια Notification Actual Time of Arrival into a Greek Port or Anchorage Υποβάλλεται για όλα τα πλοία ανεξαρτήτου χωρητικότητας τα οποία φέρουν σημαία διαφορετική από την ελληνική και τα οποία καταπλέουν σε Ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο. (Συμπληρώνεται στην Αγγλική Γλώσσα με κεφαλαίους χαρακτήρες.) Must be submitted for any foreign flagged vessel calling to a Greek port or anchorage. (Filled in English with capital letters) Προς: Λιμενική Αρχή To: Port Authority of 1 Στοιχεία Αναγνώρισης Πλοίου Ship Identification Όνομα Πλοίου Vessel s Name Αριθμός Αναγνώρισης ΙΜΟ IMO Identification Number Αριθμός MMSI MMSI Number Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.) Call Sign Σημαία πλοίου Flag 2 Στοιχεία Κατάπλου Arrival Information Λιμένας Κατάπλου Port of Call Κατάπλους στο Λιμένα Call at port Κατάπλους στο Αγκυροβόλιο Call at Anchorage 3 Ακριβής Χρόνος Κατάπλου Actual Time of Arrival Ακριβής Χρόνος Κατάπλου Actual Time of Arrival (A.T.A.) Τοπική Ώρα Local Time Ο Πλοιοκτήτης ή Διαχειριστής Πράκτορας Πλοίαρχος The Owner or Manager Agent Master ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ NAME - SIGNATURE

10 Παράρτημα 3 Αναγγελία Ακριβούς Χρόνου Απόπλου Πλοίου από Ελληνικούς Λιμένες ή Αγκυροβόλια Notification Actual Time of Departure from a Greek Port or Anchorage Υποβάλλεται για όλα τα πλοία ανεξαρτήτου χωρητικότητας τα οποία φέρουν σημαία διαφορετική από την ελληνική και τα οποία αποπλέουν από Ελληνικό λιμένα ή αγκυροβόλιο. (Συμπληρώνεται στην Αγγλική Γλώσσα με κεφαλαίους χαρακτήρες.) Must be submitted for any foreign flagged vessel calling to a Greek port or anchorage. ( Filled in English with capital letters) Προς: Λιμενική Αρχή To: Port Authority of 1 Στοιχεία Αναγνώρισης Πλοίου Ship Identification Όνομα Πλοίου Vessel s Name Αριθμός Αναγνώρισης ΙΜΟ IMO Identification Number Αριθμός MMSI MMSI Number Διεθνές Διακριτικό Σήμα (Δ.Δ.Σ.) Call Sign Σημαία πλοίου Flag 2 Στοιχεία Απόπλου Departure Information Λιμένας Απόπλου Port of Call Απόπλους από Λιμένα Departure from port Απόπλους από Αγκυροβόλιο Departure from Anchorage 3 Ακριβής Χρόνος Απόπλου Actual Time of Departure Ακριβής Χρόνος Απόπλου Actual Time of Departure (A.T.D.) Τοπική Ώρα Local Time Ο Πλοιοκτήτης ή Διαχειριστής Πράκτορας Πλοίαρχος The Owner or Manager Agent Master ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ NAME - SIGNATURE

03/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

03/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/10/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Φακέλου: 631.1/13 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - Αριθ. Σχεδίου: 2660 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 22/04/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αριθ. Φακέλου: 631.1/15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Σχεδίου: 718 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Κ.Δ.Π. 307/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4513 Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 2231 Αριθμός 307 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επεξεργασία των πληροφοριών ασφάλειας πλοίου πριν την είσοδό του σε λιμένα της Επικράτειας και έλεγχος των πλοίων-.

ΘΕΜΑ: Επεξεργασία των πληροφοριών ασφάλειας πλοίου πριν την είσοδό του σε λιμένα της Επικράτειας και έλεγχος των πλοίων-. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς. 09.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ: 4433.1/11/08 ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΕΔΑΠΛΕ γ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ανταλλαγή Ναυτιλιακής Πληροφορίας μεταξύ των Ναυτιλιακών Αρχών των Κρατών-Μελών

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ανταλλαγή Ναυτιλιακής Πληροφορίας μεταξύ των Ναυτιλιακών Αρχών των Κρατών-Μελών Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την Ανταλλαγή Ναυτιλιακής Πληροφορίας μεταξύ των Ναυτιλιακών Αρχών των Κρατών-Μελών European Platform for Maritime Data Exchange between Member States' maritime authorities - SafeSeaNet

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΟΠ-ΙΤΛ. \\ENESPY\Backup ENESPY 270213\2014\ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2014\2 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BNWAS 12-2013.

ΑΔΑ: ΒΙΡΝΟΠ-ΙΤΛ. \\ENESPY\Backup ENESPY 270213\2014\ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2014\2 η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ BNWAS 12-2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 04-02-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. : 4339.20/02/14 ΚΛΑ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 16 εκεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ: 3636 / 04 /2014 ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας».

Θέμα: «Κανονισμός για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς το κριτήριο κατακύρωσης που αναγράφεται στην παράγραφο 1 κυρίου σώματος)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς το κριτήριο κατακύρωσης που αναγράφεται στην παράγραφο 1 κυρίου σώματος) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς το κριτήριο κατακύρωσης που αναγράφεται στην παράγραφο 1 κυρίου σώματος) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06-09-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ του ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2342 τ.β /29-8-2014 Αριθμ. Φ.: 514.1/2014/Αριθμ. Σχ.: 3317 Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 55 «Συμπλήρωση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 18». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Άρθρο 1. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, οι όροι

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Προσαρµογή στις διατάξεις της ο- δηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισµό των θεµελιωδών αρχών που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Επίσημη Εφημερίδα της E.E.:

Διαβάστε περισσότερα

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 4.3.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 64/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 336/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

H ΔIOIKHΣH TOY EΠAΓΓEΛMATIKOY EΠIMEΛHTHPIOY ΠEIPAIΩΣ

H ΔIOIKHΣH TOY EΠAΓΓEΛMATIKOY EΠIMEΛHTHPIOY ΠEIPAIΩΣ H ΔIOIKHΣH TOY EΠAΓΓEΛMATIKOY EΠIMEΛHTHPIOY ΠEIPAIΩΣ ΔIOIKHTIKH EΠITPOΠH Πρόεδρος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΟΣ Α Αντιπρόεδρος ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Β Αντιπρόεδρος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ Οικονομικός Επόπτης ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΝΕΕΣ ΔΙAΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟ ΤΩΝ ΕΜΠOΡΕΥΜΑΤΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΑΠΟ 1/1/2011

Διαβάστε περισσότερα

Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις

Τουριστικά Πλοία και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΓ, 8 Απριλίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Τουριστικά Πλοία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: 6Φ0Ε465ΦΘ3-ΑΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)».

ΘΕΜΑ : «Αναθεωρημένη Διεθνής Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαίδευσης, έκδοσης Πιστοποιητικών και τήρησης Φυλακών των Ναυτικών (STCW 1 /1978)». ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 28 Νοεμβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 3636/ 04 /12 ΔΕΚΝ Γ - ΔΝΕΡ 2 Ταχ.Δ/νση : Ακτή Βασιλειάδη ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες : 185

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Δημοσίευση Περίληψης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως 24-8-2005 26-8-2005. Κριτήριο Κατακύρωσης. Τεχνικές Προδιαγραφές

Ημερομηνία Δημοσίευση Περίληψης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως 24-8-2005 26-8-2005. Κριτήριο Κατακύρωσης. Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς 22-8-2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛ.ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Αριθμ. Διακήρυξης: 03/2005 ΤΜΗΜΑ : Β Αρ.πρωτ.: Φ.6321.3/ 3 /05 Ταχ. Δ/νση: Πραξιτέλους 102 185 32 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Μικράς Ασίας 2 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής Ταχ. Κώδικας : 811 00 Μυτιλήνη Τηλέφωνο : 2251350 350-1 FAX : 22510 41175

Ταχ.Δ/νση : Μικράς Ασίας 2 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής Ταχ. Κώδικας : 811 00 Μυτιλήνη Τηλέφωνο : 2251350 350-1 FAX : 22510 41175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: ΔΜ/Φ.231.01/7338 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Τπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1. Τπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 Τπόδειγμα Αρνητικής Εκτροπής (μήνυμα IE 503) AAR / AER Rejection Reason 2. Cancelled... Ακυρώθηκε 3. MRN- Unknown... Άγνωστο MRN 4. Other reasons... Άλλοι λόγοι 5. Movement already exited...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ.Α. 280 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2009 Δ/ΝΣH 19Η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Α.Π.: 5024926/3084/Α0019 ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Β Ταχ. Δ/νση : Καραγιώργη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535133 2015-01-21

15PROC002535133 2015-01-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

L 347/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2011

L 347/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2011 L 347/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1343/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 04 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3522.1/02/2015 : : : : : :

Πειραιάς, 04 Μαΐου 2015 Αριθ. Πρωτ.: 3522.1/02/2015 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΛΑ ΟΣ Β (ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ 2ο (ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα