στους καταλόγους του Μνηµονίου των Παρισίων. ΜΕΡΟΣ V - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στους καταλόγους του Μνηµονίου των Παρισίων. ΜΕΡΟΣ V - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4241, Ν. 44(Ι)/2010 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΆΡΘΡΩΝ KAI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος Ερµηνεία. 3. Υπεκχώρηση εξουσιών και καθηκόντων. ΜΕΡΟΣ II ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΛΟΙΑ 4. Τέλη και δικαιώµατα. ΜΕΡΟΣ III ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Σύστηµα φόρου χωρητικότητας. ΜΕΡΟΣ IV ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 6. Επιλέξιµοι πλοιοκτήτες ικαίωµα επιλογής του φόρου χωρητικότητας από πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων. 8. Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος επιλέξιµων πλοιοκτητών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 9. Φόρος χωρητικότητας πλοιοκτητών κυπριακών πλοίων. 10. Επιπρόσθετη επιβάρυνση σε περίπτωση υπερηµερίας στη καταβολή φόρου χωρητικότητας από πλοιοκτήτες κυπριακών πλοίων, οφειλές. 11. Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παροπλισµού κυπριακών πλοίων Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παύσης λειτουργίας κυπριακών πλοίων λόγω συντηρητικής κατάσχεσης, πειρατείας, κ.λ.π. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 13. Φόρος χωρητικότητας επιλέξιµων πλοιοκτητών κοινοτικών πλοίων. 14. Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παροπλισµού, συντηρητικής κατάσχεσης, κ.λπ. κοινοτικών πλοίων

2 15. Φόρος χωρητικότητας επιλέξιµων πλοιοκτητών στόλου που περιλαµβάνει κοινοτικά και µη κοινοτικά πλοία Συµµόρφωση πλοιοκτητών µη κοινοτικών πλοίων µε τα διεθνή και κοινοτικά πρότυπα. 17. Επιβάρυνση στο φόρο χωρητικότητας για µη κοινοτικά πλοία σηµαίας που περιλαµβάνεται στους καταλόγους του Μνηµονίου των Παρισίων. ΜΕΡΟΣ V - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΝΑΥΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ 18. Επιλέξιµοι ναυλωτές ικαίωµα επιλογής του φόρου χωρητικότητας από ναυλωτές. 20. Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος επιλέξιµων ναυλωτών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 21. Φόρος χωρητικότητας επιλέξιµων ναυλωτών κυπριακών πλοίων Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παροπλισµού, συντηρητικής κατάσχεσης, κ.λπ. ναυλωµένων κυπριακών πλοίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 23. Φόρος χωρητικότητας επιλέξιµων ναυλωτών κοινοτικών πλοίων. 24. Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παροπλισµού, συντηρητικής κατάσχεσης, κ.λπ. ναυλωµένων κοινοτικών πλοίων Φόρος χωρητικότητας επιλέξιµων ναυλωτών στόλου που περιλαµβάνει κοινοτικά και µη κοινοτικά πλοία. 26. Συµµόρφωση ναυλωµένων µη κοινοτικών πλοίων µε τα διεθνή και κοινοτικά πρότυπα. 27. Επιβάρυνση στο φόρο χωρητικότητας για µη κοινοτικά πλοία σηµαίας που περιλαµβάνεται στους καταλόγους του Μνηµονίου των Παρισίων. ΜΕΡΟΣ VI - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιλέξιµοι διαχειριστές πλοίων. 29. ικαίωµα επιλογής του φόρου χωρητικότητας από διαχειριστές πλοίων. 30. Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος επιλέξιµων διαχειριστών πλοίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

3 31. Φόρος χωρητικότητας επιλέξιµων διαχειριστών πλοίων Γενικές προϋποθέσεις επιλεξιµότητας διαχειριστών πλοίων. 33. Οικονοµικός δεσµός µεταξύ των διαχειριζόµενων πλοίων και της Κοινότητας. 34. Συµµόρφωση διαχειριζόµενων πλοίων µε τα διεθνή και κοινοτικά πρότυπα. 35. Απαίτηση αναφορικά µε την αναλογία νηολόγησης (σύνδεση µε τη σηµαία) των διαχειριζόµενων πλοίων ιαχείριση πληρώµατος κατά τις απαιτήσεις της Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας του Μηχανισµός συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις της Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας του Ποινικά αδικήµατα για διαχειριστές πληρώµατος. 39. Επιπρόσθετες ειδικές προϋποθέσεις διαχειριστών πλοίων που παρέχουν µόνο υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης Επιβάρυνση στο φόρο χωρητικότητας για µη κοινοτικά πλοία σηµαίας που περιλαµβάνεται στους καταλόγους του Μνηµονίου των Παρισίων. ΜΕΡΟΣ VII - ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (RING FENCING) 41. Συναλλαγές που δεν εµπίπτουν στις αρχές εµπορικών συναλλαγών, µεταξύ προσώπου το οποίο υπόκειται σε φόρο χωρητικότητας και άλλο πρόσωπο. 42. Συναλλαγές που δεν εµπίπτουν στις αρχές εµπορικών συναλλαγών, µεταξύ επιλέξιµης δραστηριότητας οποιουδήποτε προσώπου που υπόκειται σε φόρο χωρητικότητας και άλλης µη επιλέξιµης δραστηριότητας που διεξάγει το πρόσωπο αυτό. 43. Συναλλαγές που δεν εµπίπτουν στις αρχές εµπορικών συναλλαγών: υποχρέωση για ειδοποίηση Χωριστοί λογαριασµοί. 45. ίκαιη αναλογία δαπανών. 46. Ολική επιλογή: κανόνας «Όλα ή τίποτα». 47. Επιλέξιµοι ναυλωτές : ελάχιστο µερίδιο στόλου στην ιδιοκτησία τους ΜΕΡΟΣ VIII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 48. Επιβεβαίωση καθεστώτος επιλεξιµότητας πλοιοκτητών αλλοδαπών πλοίων, ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων. 49. Μητρώο επιλέξιµων πλοιοκτητών, ναυλωτών και διαχειριστών πλοίων που υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας. 50. Κατάλογος πλοίων που δεν εµπίπτουν στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας. 51. Μη επιλέξιµα πλοία: έξοδος από το σύστηµα φόρου χωρητικότητας

4 52. Αναδιοργάνωση εταιρείας που υπόκειται σε φόρο χωρητικότητας. 53. Συµπληρωµατική βεβαίωση και επιστροφή φόρου χωρητικότητας. 54. Ποινές για µη συµµόρφωση από επιλέξιµους πλοιοκτήτες, ναυλωτές και διαχειριστές πλοίων. ΜΕΡΟΣ IX - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΜΕΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 55. Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος µελών πληρώµατος κυπριακών πλοίων Επιβάρυνση για απαιτήσεις της ηµοκρατίας. ΜΕΡΟΣ X - ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 57. Εξουσία ιευθυντή για επιβολή διοικητικού προστίµου. 58. Ιεραρχική προσφυγή κατά απόφασης επιβολής διοικητικού προστίµου Είσπραξη του διοικητικού προστίµου. 60. Εξουσία ιευθυντή Τµήµατος Εµπορικής Ναυτιλίας προς άρνηση διενέργειας πράξεων. 61. Γλωσσική διατύπωση εγγράφων αναφορικά µε πλοία. 62. Κανονισµοί. 63. Καθορισµός εντύπων Κατάργηση. 65. ιατήρηση νοµικών διατάξεων. 66. Ισχύς του παρόντος Νόµου. Πρώτο Παράρτηµα. εύτερο Παράρτηµα. Συντελεστές φόρου χωρητικότητας για επιλέξιµους πλοιοκτήτες και ναυλωτές κυπριακών και αλλοδαπών πλοίων ( άρθρα 9, 13, 15, 21, 23 και 25). Συντελεστές φόρου χωρητικότητας για επιλέξιµους διαχειριστές κυπριακών και αλλοδαπών πλοίων (άρθρο 31) Ν. 44(Ι)/2010 Ο περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές ιατάξεις) Νόµος του 2010 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Αριθµός 44(Ι) του 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ, ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

5 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. Ερµηνεία. 45 του Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές ιατάξεις) Νόµος του (1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια- «αιγιαλίτιδα ζώνη της ηµοκρατίας» σηµαίνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της ηµοκρατίας όπως καθορίζεται από τον περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόµο του 1964 «αλλοδαπό πλοίο» σηµαίνει οποιοδήποτε πλοίο άλλο από κυπριακό πλοίο «Αρµόδια Αρχή» σηµαίνει τον Υπουργό ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από αυτόν δυνάµει του άρθρου 3 «BIMCO» σηµαίνει το Βαλτικό και ιεθνές Ναυτιλιακό Συµβούλιο «Γνωστοποίηση» σηµαίνει γνωστοποίηση που εκδίδεται από τον ιευθυντή η οποία δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας «ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ηµοκρατία «διαχειριστής πληρώµατος» σηµαίνει τον διαχειριστή πλοίου ο οποίος παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πληρώµατος «διαχειριστής πλοίου» σηµαίνει οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων «ιευθυντής» σηµαίνει το ιευθυντή του Τµήµατος Εµπορικής Ναυτιλίας ή/και οποιοδήποτε λειτουργό του Τµήµατος Εµπορικής Ναυτιλίας που εξουσιοδοτείται από αυτόν δυνάµει του άρθρου 3 «Έβδοµη Οδηγία 83/349/ΕΟΚ» σηµαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο «Έβδοµη Οδηγία 83/349/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 βασιζόµενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της συνθήκης για τους ενοποιηµένους λογαριασµούς», όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται «επιλέξιµη ναυτιλιακή δραστηριότητα» σηµαίνει οποιαδήποτε εµπορική επιχείρηση ή δραστηριότητα η οποία συνιστά θαλάσσιες µεταφορές ή διαχείριση πληρώµατος ή τεχνική διαχείριση επιλέξιµων πλοίων «επιλέξιµο πλοίο» σηµαίνει ποντοπόρο πλοίο, το οποίο (α) έχει πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τους ισχύοντες διεθνείς ή εθνικούς κανόνες και κανονισµούς, και (β) είναι νηολογηµένο στο νηολόγιο οποιουδήποτε κράτους που είναι µέλος του ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (IMO) και της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), το οποίο κράτος έχει αναγνωριστεί από τη ηµοκρατία. Ο ορισµός αυτός περιλαµβάνει επίσης οποιοδήποτε πλοίο το οποίο απασχολείται στη µεταφορά οποιασδήποτε ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωµένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το οποίο εµπλέκεται σε οποιεσδήποτε ανθρωπιστικές αποστολές ανακούφισης των Ηνωµένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά δεν περιλαµβάνει τα ακόλουθα πλοία: (α) αλιευτικά σκάφη και αλιευτικά σκάφη εργοστάσια (β) σκάφη τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως για το σκοπό αθλητισµού ή ψυχαγωγίας

6 (γ) σκάφη τα οποία έχουν κατασκευαστεί αποκλειστικά για εσωτερική ναυσιπλοΐα (δ) πορθµεία και ρυµουλκά τα οποία χρησιµοποιούνται σε λιµάνια, εκβολές ή/και ποταµούς (ε) µόνιµες υπεράκτιες εγκαταστάσεις οι οποίες δεν χρησιµοποιούνται για θαλάσσιες µεταφορές (στ) µη αυτοκινούµενους πλωτούς γερανούς (ζ) µη ποντοπόρα ρυµουλκά (η) σκάφη µόνιµα αγκυροβοληµένα τα οποία χρησιµοποιούνται για σκοπούς ξενοδοχείου ή/και εστίασης (πλωτά ξενοδοχεία ή εστιατόρια) (θ) σκάφη τα οποία χρησιµοποιούνται κυρίως ως χώροι τζόγου ή/και καζίνου (πλωτά ή κινούµενα καζίνο). «Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σηµαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ευρωπαϊκός Οικονοµικός Χώρος» σηµαίνει το γεωγραφικό χώρο στον οποίο τυγχάνει εφαρµογής η Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο «θαλάσσιες µεταφορές» σηµαίνει θαλάσσιες µεταφορές αγαθών ή επιβατών εκτός της αιγιαλίτιδας ζώνης της ηµοκρατίας, µεταξύ λιµένα της ηµοκρατίας και αλλοδαπού λιµένα ή υπεράκτιας εγκατάστασης, ή µεταξύ αλλοδαπών λιµένων ή υπεράκτιων εγκαταστάσεων ο ορισµός αυτός περιλαµβάνει - (α) τις ακόλουθες δραστηριότητες παρεµφερείς µε τις θαλάσσιες µεταφορές: (i) σε σχέση µε τις θαλάσσιες µεταφορές επιβατών, όλες τις ξενοδοχειακές δραστηριότητες, δραστηριότητες εστίασης, ψυχαγωγίας και λιανικού εµπορίου πάνω σε επιλέξιµο πλοίο, νοουµένου ότι οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται ως παρεµφερείς δραστηριότητες στις δραστηριότητες των θαλάσσιων µεταφορών επιβατών από το πλοίο αυτό και ότι η κατανάλωση και/ ή χρήση αυτών γίνεται πάνω στο πλοίο αυτό, (ii) τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτίου επιλέξιµου πλοίου που εκµεταλλεύεται επιλέξιµος πλοιοκτήτης ή επιλέξιµος ναυλωτής, συµπεριλαµβανοµένης της µετακίνησης εµπορευµατοκιβώτιων εντός της περιοχής του λιµένα αµέσως πριν ή αµέσως µετά το ταξίδι, (iii) τη λειτουργία εγκαταστάσεων για έκδοση εισιτηρίων και τερµατικών σταθµών επιβατών σε σχέση µε ναυτιλιακές δραστηριότητες που υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας, (iv) τη λειτουργία γραφειακών εγκαταστάσεων σε σχέση µε ναυτιλιακές δραστηριότητες που υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (β) τις ακόλουθες άλλες επιλέξιµες για φόρο χωρητικότητας δραστηριότητες: (i) εργασίες ρυµούλκησης και εργασίες βυθοκόρησης, µε βάση όρους που καθορίζονται µε Γνωστοποίηση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τοµέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, όπως αυτές εκάστοτε υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (ii) κατ αναλογία εργασίες τοποθέτησης υποθαλάσσιων καλωδίων. «κοινοτικό πλοίο» σηµαίνει πλοίο που -

7 (α) είναι νηολογηµένο σε Κράτος Μέλος και φέρει τη σηµαία Κράτους Μέλους σύµφωνα µε την νοµοθεσία του, και (β) καθορίζεται µε Γνωστοποίηση, σύµφωνα µε τις ισχύουσες Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στον Τοµέα των Θαλάσσιων Μεταφορών, όπως αυτές εκάστοτε υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Κράτος Μέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο συµβαλλόµενο µέρος της Συµφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο 45 του του του του του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (I) του «Κυπριακό Νηολόγιο» σηµαίνει το νηολόγιο που προβλέπεται στο άρθρο 4 των περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόµων του 1963 µέχρι 2008 «κυπριακό πλοίο» σηµαίνει πλοίο εγγεγραµµένο στο Κυπριακό Νηολόγιο, δυνάµει των περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόµων του 1963 µέχρι 2008, και περιλαµβάνει πλοίο αλλοδαπού νηολογίου εγγεγραµµένο στο Ειδικό Βιβλίο Παράλληλης Νηολόγησης δυνάµει του Μέρους VΑ του ιδίου Νόµου Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας, Παράρτηµα Τρίτο (Ι): (Κ..Π. 394/1997). Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως Παράρτηµα Τρίτο: «Κώδικας ISM» σηµαίνει το ιεθνή Κώδικα ιαχείρισης για την Ασφαλή Λειτουργία των Πλοίων και την Πρόληψη της Ρύπανσης, ο οποίος υιοθετήθηκε από το ιεθνή Ναυτιλιακό Οργανισµό στις 4 Νοεµβρίου 1993, και έγινε υποχρεωτικός βάσει του Κεφαλαίου ΙX της ιεθνούς Σύµβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974/78, όπως τροποποιήθηκε, ο οποίος υιοθετήθηκε µε απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου ηµεροµηνίας 20 Νοεµβρίου «µικρό σκάφος» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο Κανονισµός 3 των περί Εκτάκτων Εξουσιών (Έλεγχος Μικρών Σκαφών) Κανονισµών του 1955 «Μνηµόνιο των Παρισίων» σηµαίνει το Μνηµόνιο Συνεννόησης για τον Έλεγχο των Πλοίων από το Κράτος του Λιµένα, το οποίο υπογράφτηκε στο Παρίσι στις 26 Ιανουαρίου 1982 «ναυλωτής» σηµαίνει οποιοδήποτε νοµικό πρόσωπο που είναι ναυλωτής πλοίου δυνάµει γυµνής ναύλωσης (bareboat charter) ή ναύλωσης κατά παραχώρηση (demise charter) ή χρονοναύλωσης ή ναύλωσης για ορισµένο ταξίδι, και ιδίως το ναυλωτή του οποίου η βασική και κύρια απασχόληση είναι η εκµετάλλευση ναυλωµένων πλοίων τα οποία ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα µε σκοπό τη διενέργεια θαλάσσιων µεταφορών «πιστοποιητικό νηολόγησης» σηµαίνει το πιστοποιητικό νηολόγησης κυπριακού πλοίου

8 «πλοιοκτήτης» σηµαίνει τον ιδιοκτήτη πλοίου ή µεριδίου σε αυτό, ο οποίος µε βάση τον νόµο είναι εγγεγραµµένος ως ιδιοκτήτης στο νηολόγιο του σχετικού κράτους σηµαίας, και στη περίπτωση κυπριακού πλοίου, σηµαίνει τον ιδιοκτήτη µεριδίου κυπριακού πλοίου και περιλαµβάνει το ναυλωτή γυµνού πλοίου, παράλληλα νηολογηµένου στο Νηολόγιο, κατά τα οριζόµενα στο Μέρος VΑ των περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόµων του 1963 µέχρι 2008 «Σύµβαση MLC» σηµαίνει τη Σύµβαση Ναυτικής Εργασίας της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας η οποία υιοθετήθηκε στη Γενεύη στις 23 Φεβρουαρίου του (ΙΙΙ) του «Σύµβαση STCW» σηµαίνει τη ιεθνή Σύµβαση περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, η οποία κυρώθηκε µε τους περί της ιεθνούς Συµβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, 1978 και 1995 (Κυρωτικούς) και περί Συναφών Θεµάτων Νόµους του 1985 και 1998, όπως αυτή η Σύµβαση εκάστοτε τροποποιείται «Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο» σηµαίνει τη Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο στις 2 Μαΐου 1992, όπως εκάστοτε τροποποιείται «σύστηµα φόρου χωρητικότητας» σηµαίνει το σύστηµα βάσει του οποίου επιλέξιµος πλοιοκτήτης, επιλέξιµος ναυλωτής ή επιλέξιµος διαχειριστής κυπριακού ή αλλοδαπού πλοίου, ανάλογα µε τη περίπτωση, υπόκειται σε ετήσιο φόρο γνωστό ως φόρο χωρητικότητας, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου (Ι) του (Ι) του (Ι) του «ταχύπλοο σκάφος» σηµαίνει µηχανοκίνητο σκάφος όπως ορίζεται από τους περί Ταχύπλοων Σκαφών Νόµους του 1992 έως 2001, ή οποιαδήποτε άλλη νοµοθεσία που αντικαθιστά αυτούς «Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας» σηµαίνει το Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων «υπηρεσίες διαχείρισης πληρώµατος» σηµαίνει µεταξύ άλλων - (α) την επιλογή και πρόσληψη του πληρώµατος πλοίου, περιλαµβανοµένης της διευθέτησης πληρωµών και ασφαλειών του πληρώµατος, (β) τη διασφάλιση ότι οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας του Κράτους της σηµαίας του πλοίου ως επίσης και οποιεσδήποτε επιπρόσθετες απαιτήσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα Νόµο έχουν ικανοποιηθεί σχετικά µε τα επίπεδα στελέχωσης, βαθµού, προσόντων και πιστοποίησης του πληρώµατος και των κανονισµών εργοδότησης, περιλαµβανοµένης της φορολογίας πληρώµατος, πειθαρχίας και άλλων απαιτήσεων, (γ) τη διασφάλιση ότι όλα τα µέλη του πληρώµατος έχουν υποβληθεί σε ιατρική εξέταση από προσοντούχο ιατρό ο οποίος πιστοποιεί ότι αυτοί είναι κατάλληλοι για τα καθήκοντα για τα οποία έχουν προσληφθεί και ότι έχουν στην κατοχή τους έγκυρα ιατρικά πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κράτους της σηµαίας, (δ) τη διευθέτηση της µεταφοράς του πληρώµατος, περιλαµβανοµένου και του επαναπατρισµού, (ε) την εκπαίδευση του πληρώµατος και την επίβλεψη της ικανότητας του, και δύναται να περιλαµβάνουν οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα που συνήθως εκτελούνται από τον διαχειριστή πλοίου όπως αυτά καθορίζονται από το Πρότυπο της Συµφωνίας ιαχείρισης Πλοίων του BIMCO, όπως αυτό το Πρότυπο εκάστοτε τροποποιείται

9 «υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων» σηµαίνει υπηρεσίες που παρέχει διαχειριστής πλοίου προς πλοιοκτήτη ή ναυλωτή γυµνής ναύλωσης, µε βάση σχετική γραπτή συµφωνία διαχείρισης πλοίου, σε σχέση µε υπηρεσίες διαχείρισης πληρώµατος και/ ή µε υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης του πλοίου «υπηρεσίες εµπορικής διαχείρισης» σηµαίνει µεταξύ άλλων - (α) την παροχή υπηρεσιών ναύλωσης, συµπεριλαµβανοµένης της επιδίωξης και διαπραγµάτευσης χρήσης του πλοίου και της σύναψης συµφωνιών ναύλωσης ή άλλων συµφωνιών που σχετίζονται µε τη χρήση του πλοίου, σύµφωνα µε τις οδηγίες του πλοιοκτήτη, (β) την πληρωµή στους πλοιοκτήτες όλων των µισθωµάτων και ναύλων και οποιωνδήποτε άλλων ποσών τα οποία δικαιούνται οι πλοιοκτήτες και προέρχονται από τη χρήση του πλοίου, (γ) την παροχή προϋπολογισµών ταξιδιού, λογαριασµών, του υπολογισµού µισθωµάτων, ναύλων και επισταλιών (demurrage) ή/ και αµοιβών εξοικονόµησης σταλιών (despatch moneys) που οφείλονται στους ή από τους ναυλωτές του πλοίου, και δύναται να περιλαµβάνουν οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα που συνήθως εκτελούνται από τον διαχειριστή πλοίου όπως αυτά καθορίζονται από το Πρότυπο της Συµφωνίας ιαχείρισης Πλοίων του BIMCO, όπως αυτό το Πρότυπο εκάστοτε τροποποιείται «υπηρεσίες τεχνικής διαχείρισης» σηµαίνει µεταξύ άλλων - (α) την παροχή ικανού προσωπικού για την επίβλεψη της συντήρησης και διατήρησης της γενικής αποδοτικότητας του πλοίου, (β) τη διευθέτηση και επίβλεψη του δεξαµενισµού, επισκευών, µετατροπών και γενικά της συντήρησης του πλοίου στα επίπεδα που απαιτούνται από τη νοµοθεσία του Κράτους της σηµαίας του πλοίου και των περιοχών που θα εµπορεύεται, και µε όλες τις απαιτήσεις και υποδείξεις του νηογνώµονα του πλοίου, (γ) τη διευθέτηση της προµήθειας των απαραίτητων εφοδιασµών, ανταλλακτικών και λιπαντέλαιων, και δύναται να περιλαµβάνουν οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα που συνήθως εκτελούνται από τον διαχειριστή πλοίου, όπως αυτά καθορίζονται από το Πρότυπο της Συµφωνίας ιαχείρισης Πλοίων του BIMCO, όπως αυτό το Πρότυπο εκάστοτε τροποποιείται 118(Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του «φορολογικός κάτοικος» σηµαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι κάτοικος της ηµοκρατίας κατά την έννοια των περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 «φορολογικό έτος» σηµαίνει την περίοδο των 12 µηνών που αρχίζει την πρώτη Ιανουαρίου κάθε έτους «Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων ή/και οποιοδήποτε πρόσωπο

10 εξουσιοδοτείται από αυτόν δυνάµει του άρθρου του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (2) Εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια, οι χρησιµοποιούµενοι στον παρόντα Νόµο όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδουν οι περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγηση, Πώληση και Υποθήκευση Πλοίων) Νόµοι του 1963 µέχρι 2005, και οι περί Εµπορικής Ναυτιλίας (Πλοίαρχοι και Ναυτικοί) Νόµοι του 1963 µέχρι Υποχρέωση εξουσιών και καθηκόντων. 3.-(1)(α) Ο Υπουργός δύναται να µεταβιβάζει γραπτώς την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος, που ο παρών Νόµος ή οι εκδιδόµενοι δυνάµει αυτού κανονισµοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, στον ίδιο ή την Αρµόδια Αρχή- (i) στο ιευθυντή ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπηρετεί στο Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας (ii) σε πρόσωπο που υπηρετεί στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων. Σε περίπτωση τέτοιας µεταβίβασης, ο Υπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί την ούτως µεταβιβαζόµενη εξουσία και να εκτελεί το ούτως µεταβιβαζόµενο καθήκον, από και κατά την διάρκεια της εν λόγω µεταβίβασης (β) Ο ιευθυντής δύναται να µεταβιβάζει γραπτώς σε οποιοδήποτε πρόσωπο υπηρετεί στο Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που ο παρών Νόµος ή οι εκδιδόµενοι δυνάµει αυτού κανονισµοί χορηγούν ή αναθέτουν στο ιευθυντή. Σε περίπτωση τέτοιας µεταβίβασης, ο ιευθυντής διατηρεί την εξουσία να ασκεί την ούτως µεταβιβαζόµενη εξουσία και να εκτελεί το ούτως µεταβιβαζόµενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω µεταβίβασης. (2) Πρόσωπο στο οποίο µεταβιβάστηκε η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάµει του εδαφίου (1) έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύµφωνα µε τις τυχόν οδηγίες του προσώπου που διενήργησε τη µεταβίβαση. (3) Ο Υπουργός και ο ιευθυντής δύναται έκαστος να τροποποιούν και να ανακαλούν µεταβίβαση που έκαναν δυνάµει του εδαφίου (1), µε γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η µεταβίβαση. (4) Σε περίπτωση που δυνάµει του παρόντος άρθρου δύο ή περισσότερα πρόσωπα ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάµενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαµβάνει τα δέοντα µέτρα ούτως ώστε να µην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια πραγµατικά γεγονότα µε τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και σύµφωνα µε τυχόν οδηγίες του τελευταίου (5) Σε περίπτωση που δυνάµει του παρόντος άρθρου πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόµος ή οι εκδιδόµενοι δυνάµει αυτού κανονισµοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόµος και οι εκδιδόµενοι δυνάµει αυτού κανονισµοί εφαρµόζονται ως εάν είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκόν αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελόν αυτό πρόσωπο. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΚΥΠΡΙΑΚΑ ΠΛΟΙΑ Τέλη και δικαιώµατα. 4.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 65 (2), αναφορικά µε τα ζητήµατα που αφορούν κυπριακά πλοία, ακτοπλοϊκά σκάφη, µικρά σκάφη και ταχύπλοα σκάφη, τα

11 διάφορα τέλη και δικαιώµατα που καταβάλλονται για τη νηολόγηση - εγγραφή αυτών, για πράξεις νηολογίου, επιθεωρήσεις ασφάλειας, πιστοποιήσεις ασφάλειας και για άλλες σχετικές παρεχόµενες υπηρεσίες καθορίζονται µε κανονισµούς που εκδίδονται δυνάµει του άρθρου 62. Τέλη και δικαιώµατα, αναφορικά µε διαφορετικές κατηγορίες σκαφών ή/και υπηρεσιών, δύνανται να ρυθµίζονται µε ξεχωριστούς κανονισµούς. Για σκοπούς υπολογισµού των τελών αυτών, όπου εφαρµόζεται, ολική χωρητικότητα λογίζεται κατ' αρχήν αυτή που αναγράφεται στο προσωρινό πιστοποιητικό νηολόγησης του κυπριακού πλοίου και, µετά την καταµέτρηση αυτού, στο πιστοποιητικό καταµετρήσεως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ των δυο, το τέλος αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε το πιστοποιητικό καταµετρήσεως. (2) Για κάθε κυπριακό πλοίο, καταβάλλεται από τον εγγεγραµµένο ιδιοκτήτη του στο ιευθυντή ετήσιο τέλος ύψους τριακοσίων ευρώ ( 300), καλούµενο «Ετήσιο Τέλος ιαχείρισης Νηολογίου». Ο τρόπος επιβολής και είσπραξης του εν λόγω τέλους καθορίζεται µε Γνωστοποίηση. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Σύστηµα φόρου χωρητικότητας. 5.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόµου, επί επιλέξιµων πλοιοκτητών, επιλέξιµων ναυλωτών και επιλέξιµων διαχειριστών, οι οποίοι αναφέρονται στα άρθρα 6, 18 και 28 επιβάλλεται και εισπράττεται ετήσιος φόρος καλούµενος ως φόρος χωρητικότητας, ο οποίος υπολογίζεται µε βάση τη καθαρή χωρητικότητα των πλοίων που τους ανήκουν, που ναυλώνουν ή διαχειρίζονται αντίστοιχα, όπως καθορίζεται στα άρθρα 9, 13, 15, 21, 23, 25 και 31. (2) Ο φόρος χωρητικότητας θα βεβαιώνεται και καταβάλλεται στο Τµήµα Εµπορικής Ναυτιλίας σε ηµεροµηνία που θα καθορίζεται µε Γνωστοποίηση. ΜΕΡΟΣ ΙV ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιλέξιµοι πλοιοκτήτες. 6.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, οι ακόλουθοι θεωρούνται ότι είναι επιλέξιµοι πλοιοκτήτες οι οποίοι υπόκεινται σε ετήσιο φόρο καλούµενο ως φόρο χωρητικότητας: (α) ο πλοιοκτήτης κυπριακού πλοίου, νοουµένου ότι το πλοίο είναι επιλέξιµο πλοίο το οποίο απασχολείται σε επιλέξιµη ναυτιλιακή δραστηριότητα (β) ο πλοιοκτήτης κοινοτικού πλοίου ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας σύµφωνα µε το άρθρο 7, νοουµένου ότι ο εν λόγω πλοιοκτήτης είναι φορολογικός κάτοικος και το πλοίο είναι επιλέξιµο πλοίο το οποίο απασχολείται σε επιλέξιµη ναυτιλιακή δραστηριότητα (γ) ο πλοιοκτήτης στόλου, που αποτελείται από κοινοτικά και µη κοινοτικά πλοία, ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας σύµφωνα µε το άρθρο 7, νοουµένου ότι ο εν λόγω πλοιοκτήτης είναι φορολογικός κάτοικος και τα εν λόγω πλοία είναι επιλέξιµα πλοία τα οποία απασχολούνται σε επιλέξιµη ναυτιλιακή δραστηριότητα, και περαιτέρω νοουµένου ότι πληρούται το άρθρο 15. (2) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους και ιδίως του άρθρου (α) «στόλος» σηµαίνει 2 ή περισσότερα πλοία, τα οποία ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα ή σε εταιρείες οι οποίες άµεσα ή έµµεσα ανήκουν σε τέτοιο πρόσωπο ή πρόσωπα ή σε εταιρείες οι οποίες ανήκουν στον ίδιο όµιλο (β) «όµιλος» σηµαίνει 2 ή περισσότερες εταιρείες οι οποίες έχουν άµεσα ή έµµεσα

12 µητρική/ θυγατρική σχέση ή οι οποίες είναι άµεσα ή έµµεσα θυγατρικές εταιρείες της ίδιας µητρικής εταιρείας Κεφ του του του του του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (γ) «εταιρεία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Εταιρειών Νόµος (δ) «µητρική» και «θυγατρική» έχουν την έννοια που τους αποδίδει το άρθρο 1 της Έβδοµης Οδηγίας 83/349 ΕΟΚ (3) Οι πλοιοκτήτες που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του εδαφίου (1) κατά τη περίπτωση υπόκεινται στην καταβολή φόρου µε βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε των περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόµου: Νοείται ότι τα πλοία που ανήκουν σε πλοιοκτήτη αλλοδαπού πλοίου, ο οποίος δεν έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας, δεν θεωρούνται ότι είναι επιλέξιµα πλοία. ικαίωµα επιλογής του φόρου χωρητικότητας από πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων. 7.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόµου, πλοιοκτήτες αλλοδαπών πλοίων στους οποίους εφαρµόζεται το άρθρο 6(1)(β) ή (γ), έχουν το δικαίωµα για οποιοδήποτε συγκεκριµένο φορολογικό έτος να επιλέγουν να φορολογούνται στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. Οι πλοιοκτήτες που επιλέγουν να φορολογούνται στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας, πρέπει να παραµείνουν στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας για τουλάχιστον 10 έτη. (2) Το δικαίωµα επιλογής που παρέχεται δυνάµει του εδαφίου (1) µπορεί να ασκηθεί µε γραπτή αίτηση προς τον ιευθυντή µε αντίγραφο προς τον Έφορο Φόρου Εισοδήµατος, τουλάχιστο 30 ηµέρες πριν από τη 1η Ιανουαρίου του σχετικού έτους. Ο ιευθυντής εξετάζει την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα και αποφασίζει εντός 30 ηµερών κατά πόσο ο αιτητής είναι επιλέξιµος, και γνωστοποιεί την απόφασή του στον αιτητή και στον Έφορο Φόρου Εισοδήµατος. Σε περίπτωση που το δικαίωµα επιλογής εγκριθεί, αυτό θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης και θα παραµένει σε ισχύ µέχρι τη λήξη αυτού ή

13 µέχρι να αποσυρθεί από τον πλοιοκτήτη µε τον ίδιο τρόπο. Ειδοποίηση απόσυρσης που δίνεται κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους λαµβάνει ισχύ την 31η εκεµβρίου του έτους αυτού (3) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), σε περίπτωση που πλοιοκτήτης αλλοδαπού πλοίου, ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας, επιλέξει να αποσυρθεί από το σύστηµα φόρου χωρητικότητας πριν από τη λήξη της περιόδου των 10 ετών, για λόγο άλλο από τη διάθεση του πλοίου, ο εν λόγω πλοιοκτήτης υπόκειται στη καταβολή της διαφοράς µεταξύ του φόρου που θα έπρεπε να καταβάλει αν είχαν εφαρµογή οι διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 και του ποσού που θα έπρεπε να καταβάλει για την περίοδο που παρέµεινε στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας. εν επιστρέφεται οποιοδήποτε ποσό, σε περίπτωση που ο φόρος εισοδήµατος που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί κατά τη περίοδο που ο πλοιοκτήτης παρέµεινε στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας είναι λιγότερος από τον αντίστοιχο φόρο χωρητικότητας. (4) Σε περίπτωση που ο πλοιοκτήτης αλλοδαπού πλοίου ο οποίος είχε επιλέξει να φορολογείται στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας, επιλέξει να αποσυρθεί από το σύστηµα φόρου χωρητικότητας, ο εν λόγω πλοιοκτήτης δεν έχει δικαίωµα για οποιοδήποτε συγκεκριµένο έτος να ασκήσει το δικαίωµα επιλογής να φορολογείται στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας, µέχρι να εκπνεύσει ολόκληρη η περίοδος που αναφέρεται στο εδάφιο (1). Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος επιλέξιµων πλοιοκτητών. 8. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόµου, δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται οποιοσδήποτε φόρος, εκτός όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόµο - Φόρος (α) στο εισόδηµα που προκύπτει από την εκµετάλλευση επιλέξιµου πλοίου σε οποιαδήποτε σχετική επιλέξιµη ναυτιλιακή δραστηριότητα από επιλέξιµο πλοιοκτήτη (β) στο µέρισµα µετόχων ή µελών επιλέξιµου πλοιοκτήτη, από κέρδη πραγµατοποιηθέντα από την εκµετάλλευση του πλοίου σε οποιαδήποτε σχετική επιλέξιµη ναυτιλιακή δραστηριότητα ή που προκύπτουν από τη πώληση οποιουδήποτε επιλέξιµου πλοίου ή/και οποιουδήποτε µεριδίου, δικαιώµατος ή/και συµφέροντος σε αυτό, ή/και στο µέρισµα µετόχων ή/και µελών επιλέξιµου πλοιοκτήτη από το µερίδιο αυτού σε κέρδη πραγµατοποιηθέντα από σχετική επιλέξιµη ναυτιλιακή δραστηριότητα, ή/και που προκύπτουν από τη πώληση οποιουδήποτε επιλέξιµου πλοίου ή οποιουδήποτε µεριδίου, δικαιώµατος ή συµφέροντος σε αυτό (γ) στο µέρισµα µετόχου ή µέλους οποιουδήποτε άλλου νοµικού προσώπου ο οποίος είναι αποδέκτης τέτοιου µερίσµατος, και που πηγάζει άµεσα ή έµµεσα από τα κέρδη επιλέξιµου πλοιοκτήτη από την εκµετάλλευση επιλέξιµου πλοίου σε σχετική επιλέξιµη ναυτιλιακή δραστηριότητα, ή που προκύπτουν από τη πώληση οποιουδήποτε επιλέξιµου πλοίου ή οποιουδήποτε µεριδίου, δικαιώµατος ή/και συµφέροντος σε αυτό (δ) εκτός από τόκους πάνω σε κεφάλαια που χρησιµοποιούνται για επένδυση, σε οποιοδήποτε τόκο σε κεφάλαιο κίνησης ή/και σε εισόδηµα που αποκτά επιλέξιµος πλοιοκτήτης από σχετική επιλέξιµη ναυτιλιακή δραστηριότητα σε τραπεζικούς λογαριασµούς, εάν τέτοιο κεφάλαιο κίνησης ή εισόδηµα χρησιµοποιείται για σκοπούς χρηµατοδοτικούς ή/και για την εκµετάλλευση ή/και την συντήρηση του πλοίου (ε) σε οποιοδήποτε εισόδηµα, µέρισµα ή/και κέρδη οποιουδήποτε επιλέξιµου πλοιοκτήτη που προέρχεται από την πώληση επιλέξιµου πλοίου ή/και οποιουδήποτε µεριδίου, δικαιώµατος ή/και συµφέροντος σε αυτό, ή/και που προέρχεται από την πώληση οποιωνδήποτε µετοχών της πλοιοκτήτριας εταιρείας (επιλέξιµου πλοιοκτήτη ). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (1) Επί των πλοιοκτητών που αναφέρονται στο άρθρο 6(1)(α) επιβάλλεται ετήσιος φόρος

14 χωρητικότητας πλοιοκτητών κυπριακών πλοίων. Πρώτο Παράρτηµα. χωρητικότητας ο οποίος υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτηµα. Επιπρόσθετη επιβάρυνση σε περίπτωση υπερηµερίας στη καταβολή φόρου χωρητικότητας από πλοιοκτήτες κυπριακών πλοίων, οφειλές, Για σκοπούς υπολογισµού του φόρου χωρητικότητας, καθαρή χωρητικότητα λογίζεται κατ' αρχήν αυτή που αναγράφεται στο προσωρινό πιστοποιητικό νηολόγησης του πλοίου και, µετά την καταµέτρηση αυτού, στο πιστοποιητικό καταµέτρησης. (2) Ο τρόπος υπολογισµού, επιβολής και είσπραξης του φόρου χωρητικότητας των εν λόγω πλοιοκτητών καθορίζεται µε Γνωστοποίηση. Κατά τον υπολογισµό του πληρωτέου φόρου χωρητικότητας, κλάσµα του µήνα λογίζεται ως ολόκληρος µήνας. (3) Σε περίπτωση προσωρινής νηολόγησης του πλοίου ως κυπριακό πλοίο, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας για περίοδο 6 µηνών. Εφόσον επακολουθήσει η οριστική νηολόγηση του πλοίου, κατά το χρόνο της οριστικής νηολόγησης επιβάλλεται και εισπράττεται ο οφειλόµενος φόρος χωρητικότητας µέχρι του τέλους του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου διενεργείται η οριστική νηολόγηση του πλοίου. Σε περίπτωση καταβολής φόρου χωρητικότητας ή οποιωνδήποτε ποσών πέραν του οφειλόµενου, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό κρατείται και καταλογίζεται προς εξόφληση µελλοντικών οφειλών φόρου χωρητικότητας του πλοίου, εφόσον συναινεί προς τούτο ο πλοιοκτήτης. Σε περίπτωση παράτασης της προσωρινής νηολόγησης για περαιτέρω περίοδο 3 µηνών, επιβάλλεται και εισπράττεται φόρος χωρητικότητας για περαιτέρω περίοδο 3 µηνών (4) Σε περίπτωση της απ' ευθείας οριστικής νηολόγησης του πλοίου, επιβάλλεται και εισπράττεται ο φόρος χωρητικότητας που αναλογεί στο µη εκπνεύσαν µέρος του έτους κατά τη διάρκεια του οποίου διενεργείται η οριστική νηολόγηση του πλοίου. (5) Επί πλοίων αλλοδαπού νηολογίου υπό το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης στο Κυπριακό Νηολόγιο, επιβάλλεται φόρος χωρητικότητας όπως και για τα λοιπά κυπριακά πλοία, ο οποίος προκαταβάλλεται κατά το χρόνο που ενεργείται η παράλληλη νηολόγηση και καλύπτει όλο το διάστηµα για το οποίο ισχύει το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης και δεν επιστρέφεται έστω και αν το καθεστώς τερµατισθεί ενωρίτερα. (6) Επί κυπριακών πλοίων υπό το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης σε αλλοδαπό νηολόγιο, επιβάλλεται φόρος χωρητικότητας όπως και για τα λοιπά κυπριακά πλοία, ο οποίος προκαταβάλλεται κατά το χρόνο που ενεργείται η παράλληλη νηολόγηση και καλύπτει όλο το διάστηµα για το οποίο ισχύει τα καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης. Σε περίπτωση που το πλοίο διαγραφεί από το Κυπριακό Νηολόγιο πριν τερµατισθεί το καθεστώς της παράλληλης νηολόγησης, το µέρος εκείνο του φόρου χωρητικότητας που αναλογεί στο µετά τη διαγραφή και µέχρι τον τερµατισµό του καθεστώτος της παράλληλης νηολόγησης διάστηµα δεν επιστρέφεται. (7) Σε περίπτωση διαγραφής του πλοίου από το Κυπριακό Νηολόγιο πριν εκπνεύσει το έτος για το οποίο καταβλήθηκε φόρος χωρητικότητας, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό δεν επιστρέφεται στον πλοιοκτήτη (8) Πιστοποιητικό νηολόγησης, οριστικής, προσωρινής ή παράλληλης, δεν εκδίδεται πριν καταβληθεί ο κατά το παρόν άρθρο οφειλόµενος φόρος χωρητικότητας. 10.-(1) Σε περίπτωση υπερηµερίας περί την καταβολή φόρου χωρητικότητας οφειλόµενου κατά τις διατάξεις του άρθρου 9, το πλοίο υπόκειται σε επιπλέον επιβάρυνση κατά δέκα εκατοστά (10%) ετησίως επί του οφειλόµενου φόρου χωρητικότητας για κάθε έτος της καθυστέρησης ή µέρος αυτού, µέχρι την τελική αποπληρωµή του οφειλόµενου φόρου.

15 κ.λ.π. (2) Πληρωµές που ενεργούνται προς εξόφληση οφειλών δυνάµει του παρόντος Νόµου καταλογίζονται προς αποπληρωµή οφειλών κατά σειρά που έχουν καταστεί πληρωτέες. Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παροπλισµού, κυπριακών πλοίων. Πρώτο Παράρτηµα. 11.-(1) Σε περίπτωση παροπλισµού κυπριακού πλοίου, είτε στη ηµοκρατία είτε στην αλλοδαπή, για συνεχή περίοδο 3 τουλάχιστο µηνών, ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 οφειλόµενος από τον πλοιοκτήτη φόρος χωρητικότητας, είναι ίσος µε 25 εκατοστά (25%) των συντελεστών φόρου χωρητικότητας που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτηµα, για όσο διάστηµα το πλοίο παρέµεινε παροπλισµένο, νοουµένου ότι υποβληθεί πιστοποιητικό παροπλισµού που εκδόθηκε είτε από την αρµόδια λιµενική αρχή της ηµοκρατίας είτε από προξενικό υπάλληλο αυτής είτε από την αρµόδια λιµενική αρχή της χώρας όπου το πλοίο παρέµεινε παροπλισµένο. (2) Το πιστοποιητικό παροπλισµού βεβαιώνει το γεγονός και τη διάρκεια του παροπλισµού και υποβάλλεται στον ιευθυντή (α) εντός 3 µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης του παροπλισµού και (β) εντός 6 µηνών από την τελευταία ηµέρα της περιόδου παροπλισµού του πλοίου, σύµφωνα µε το πιστοποιητικό παροπλισµού του πλοίου. (3) Ο ιευθυντής δεν αποδέχεται - (α) εκπρόθεσµα υποβαλλόµενο πιστοποιητικό παροπλισµού και (β) πιστοποιητικό παροπλισµού που υποβάλλεται µετά τη µεταβίβαση της κυριότητας ή τη διαγραφή του πλοίου από το Κυπριακό Νηολόγιο, αν η περίοδος παροπλισµού στην οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της ηµεροµηνίας µεταβίβασης ή διαγραφής του πλοίου, εκτός αν δηλωθεί το γεγονός του παροπλισµού πριν τη µεταβίβαση ή τη διαγραφή και προσκοµιστεί το πιστοποιητικό σε προθεσµία ενός µηνός από την ηµεροµηνία της οικείας πράξεως. Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παύσης λειτουργίας κυπριακών πλοίων, λόγω συντηρητικής κατάσχεσης, πειρατείας, κ.λ.π. Φόρος χωρητικότητας επιλέξιµων πλοιοκτητών κοινοτικών πλοίων. Πρώτο Παράρτηµα. 12. Οι πρόνοιες του άρθρου 11 εφαρµόζονται, τηρουµένων των αναλογιών, σε πλοία που δε βρίσκονται σε λειτουργία για περίοδο τουλάχιστο 3 µηνών λόγω συντηρητικής κατάσχεσης, πειρατείας, ένοπλης ληστείας ή λόγω ανωτέρας βίας. Σε τέτοια περίπτωση, οι λεπτοµέρειες για τα έγγραφα που θα απαιτούνται καθορίζονται µε Γνωστοποίηση. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 13. (1) Επί των πλοιοκτητών που αναφέρονται στο άρθρο 6(1)(β) επιβάλλεται ετήσιος φόρος χωρητικότητας ο οποίος υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτηµα. (2) Με την επιφύλαξη του άρθρου 65, ο τρόπος υπολογισµού, επιβολής και είσπραξης του φόρου χωρητικότητας των εν λόγω πλοιοκτητών καθορίζεται µε Γνωστοποίηση (3) Για το σκοπό του υπολογισµού του φόρου χωρητικότητας, η καθαρή χωρητικότητα λογίζεται, ως αυτή που αναγράφεται στο πιστοποιητικό νηολόγησης (πιστοποιητικό εθνικότητας) του πλοίου και, όπου εφαρµόζεται, στο ιεθνές Πιστοποιητικό Χωρητικότητας.

16 Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παροπλισµού, συντηρητικής κατάσχεσης, κ.λ.π. κοινοτικών πλοίων. Φόρος χωρητικότητας επιλέξιµων πλοιοκτητών στόλου που περιλαµβάνει κοινοτικά και µη κοινοτικά πλοία. Πρώτο Παράρτηµα. 14. Η µείωση του φόρου χωρητικότητας που εφαρµόζεται στη περίπτωση επιλέξιµων πλοιοκτητών κυπριακών πλοίων όπως προβλέπεται στα άρθρα 11 και 12 εφαρµόζεται τηρουµένων των αναλογιών, αναφορικά µε επιλέξιµους πλοιοκτήτες κοινοτικών πλοίων οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 6(1)(β). 15.-(1)(α) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), επί των πλοιοκτητών που αναφέρονται στο άρθρο 6(1)(γ) επιβάλλεται ετήσιος φόρος χωρητικότητας ο οποίος υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτηµα. (β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 65, ο τρόπος υπολογισµού, επιβολής και είσπραξης του φόρου χωρητικότητας των εν λόγω πλοιοκτητών θα καθορίζεται µε Γνωστοποίηση. (γ) Για το σκοπό του υπολογισµού του φόρου χωρητικότητας, η καθαρή χωρητικότητα λογίζεται, ως αυτή που αναγράφεται στο πιστοποιητικό νηολόγησης (πιστοποιητικό εθνικότητας) του πλοίου και, όπου εφαρµόζεται, στο ιεθνές Πιστοποιητικό Χωρητικότητας (2) Κατά τον χρόνο επιλογής φορολόγησης µε το σύστηµα φόρου χωρητικότητας σύµφωνα µε το άρθρο 7 - (α) τουλάχιστον 60 τοις εκατό (60%) του στόλου σε χωρητικότητα πρέπει να είναι κοινοτικά πλοία ή (β) εάν τα κοινοτικά πλοία είναι λιγότερα από 60 τοις εκατό (60%) του στόλου σε χωρητικότητα, οι ακόλουθες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται: (i) ένα µερίδιο του στόλου αποτελείται από κοινοτικά πλοία, (ii) το µερίδιο που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία δεν µεταβάλλεται ή αυξάνεται κατά τη διάρκεια περιόδου τριών ετών από την ηµεροµηνία επιλογής φορολόγησης µε το σύστηµα φόρου χωρητικότητας σύµφωνα µε το άρθρο 7 και (iii) η εµπορική και στρατηγική διαχείριση του στόλου γίνεται από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης /Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου Γνωστοποίηση καθορίζει τον τρόπο υπολογισµού του εκ του στόλου µεριδίου το οποίο αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία στόλου. (3)(α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθεί η προβλεπόµενη προϋπόθεση στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) αλλά ικανοποιηθούν οι λοιπές προϋποθέσεις της εν λόγω παραγράφου, οποιαδήποτε πρόσθετα µη κοινοτικά πλοία που αποκτούνται από τον εν λόγω πλοιοκτήτη, µετά από την ηµεροµηνία επιλογής φορολόγησης µε το σύστηµα φόρου χωρητικότητας, δεν θεωρούνται ότι είναι επιλέξιµα πλοία, εκτός εάν ο µέσος όρος του µεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία, στο σύνολο της χωρητικότητας που φορολογείται µε φόρο χωρητικότητας στη ηµοκρατία όλων των εν λόγω επιλέξιµων πλοιοκτητών, δεν µειώθηκε κατά τη διάρκεια περιόδου 3 ετών από την ηµεροµηνία επιλογής φορολόγησης µε το σύστηµα φόρου χωρητικότητας. (β) Γνωστοποίηση καθορίζει τον τρόπο υπολογισµού του µέσου όρου του µεριδίου που αντιπροσωπεύουν τα κοινοτικά πλοία στο σύνολο της χωρητικότητας που φορολογείται µε

17 φόρο χωρητικότητας στη ηµοκρατία όλων των εν λόγω επιλέξιµων πλοιοκτητών. (4) Σε περίπτωση πλοιοκτήτη στόλου - (α) ο οποίος αποτελείται από κοινοτικά και µη κοινοτικά πλοία, (β) ο οποίος δεν ικανοποιεί την προβλεπόµενη προϋπόθεση στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του εδαφίου (2), και (γ) του οποίου τα µη κοινοτικά πλοία που αποκτήθηκαν µετά από την ηµεροµηνία επιλογής φορολόγησης µε το σύστηµα φόρου χωρητικότητας τελικά θεωρούνται ως επιλέξιµα πλοία βάσει του εδαφίου (3), ο εν λόγω πλοιοκτήτης υπόκειται σε αύξηση 10 τοις εκατό (10%) επί του συνολικού ποσού του φόρου χωρητικότητας που καταβάλλει για τα µη κοινοτικά πλοία του στόλου του. (5) Επιπρόσθετα του ελέγχου που διενεργείται κατά τον χρόνο επιλογής φορολόγησης µε το σύστηµα φόρου χωρητικότητας βάσει του εδαφίου (2), ο ιευθυντής προβαίνει σε έλεγχο κατά τη λήξη του τρίτου έτους από τον προαναφερόµενο χρόνο επιλογής φορολόγησης µε το σύστηµα φόρου χωρητικότητας, και σε µεταγενέστερο έλεγχο κάθε τρία έτη καθ όλη τη διάρκεια της χρονικής ισχύος του φορολογικού καθεστώτος του παρόντος Νόµου, όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 66(4), µε σκοπό ο κάθε έλεγχος να επαληθεύει ότι ο επιλέξιµος πλοιοκτήτης εξακολουθεί να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (2) καθώς και της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου. Συµµόρφωση πλοιοκτητών µη κοινοτικών πλοίων µε τα διεθνή και κοινοτικά πρότυπα. 16.-(1) Επιλέξιµοι πλοιοκτήτες επιλέξιµων µη κοινοτικών πλοίων, τα οποία αποτελούν µέρος στόλου σύµφωνα µε το άρθρο 15, είναι επιλέξιµοι για το σύστηµα φόρου χωρητικότητας εάν αυτά τα µη κοινοτικά πλοία που τους ανήκουν συµµορφώνονται µε τα σχετικά διεθνή πρότυπα και εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του κοινοτικού δικαίου και ειδικότερα οι διατάξεις που αφορούν την προστασία (security) και ασφάλεια του πλοίου, την κατάρτιση και πιστοποίηση των ναυτικών, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις συνθήκες εργασίας επί του πλοίου (2) Η απαίτηση του εδαφίου (1) θεωρείται ότι πληρούται από ένα επιλέξιµο πλοιοκτήτη αναφορικά µε την ολότητα των επιλέξιµων µη κοινοτικών πλοίων που του ανήκουν, νοουµένου ότι τέτοια πλοία - (α) είναι ταξινοµηµένα από οργανισµό επιθεώρησης (νηογνώµονα) αναγνωρισµένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύµφωνα µε τη συναφή κοινοτική νοµοθεσία που εκάστοτε ισχύει και (β) έχουν δεόντως πιστοποιηθεί σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διεθνείς Συµβάσεις που αφορούν τη θαλάσσια ασφάλεια, προστασία (security) και προστασία του περιβάλλοντος ισχύουν, και (γ) επανδρώνονται από ναυτικούς που έχουν δεόντως πιστοποιηθεί βάσει της Σύµβασης STCW. (3) Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του παρόντος άρθρου, το άρθρο 54 του παρόντος Νόµου τυγχάνει εφαρµογής

18 Επιβάρυνση στο φόρο χωρητικότητας για µη κοινοτικά πλοία σηµαίας που περιλαµβάνεται στους καταλόγους του Μνηµονίου των Παρισίων. 17.-(1) Ο ετήσιος φόρος χωρητικότητας επιλέξιµων µη κοινοτικών πλοίων, τα οποία αποτελούν µέρος στόλου, όπως καθορίζεται στα άρθρα 6(2) και 15, αυξάνεται (α) κατά 30 τοις εκατό (30%), σε περίπτωση που η σηµαία του πλοίου περιλαµβάνεται στη Γκρίζα Λίστα του Μνηµονίου των Παρισίων (β) κατά 60 τοις εκατό (60%), σε περίπτωση που η σηµαία του πλοίου περιλαµβάνεται στη Μαύρη Λίστα του Μνηµονίου των Παρισίων. (2) Ο ιευθυντής αποφασίζει κατά πόσο µια σηµαία κράτους περιλαµβάνεται στη Γκρίζα Λίστα ή στη Μαύρη Λίστα του Μνηµονίου των Παρισίων, µε βάση τον σχετικό πίνακα που περιλαµβάνεται στην Ετήσια Έκθεση του Μνηµονίου των Παρισίων για το έτος που προηγείται του έτους για το οποίο καθίσταται οφειλόµενος ο φόρος χωρητικότητας. ΜΕΡΟΣ V ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΝΑΥΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΟΡΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Επιλέξιµοι ναυλωτές. 18.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, οι ακόλουθοι θεωρούνται ότι είναι επιλέξιµοι ναυλωτές πλοίων οι οποίοι υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας, νοουµένου ότι ικανοποιούν την απαίτηση για οριοθέτηση αντικειµένου φόρου χωρητικότητας (ring fencing) στο άρθρο 47: (α) ο ναυλωτής κυπριακού πλοίου ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας σύµφωνα µε το άρθρο 19, νοουµένου ότι ο εν λόγω ναυλωτής είναι φορολογικός κάτοικος και το ναυλωµένο πλοίο είναι επιλέξιµο πλοίο το οποίο απασχολείται σε επιλέξιµη ναυτιλιακή δραστηριότητα (β) ο ναυλωτής κοινοτικού πλοίου ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας σύµφωνα µε το άρθρο 19, νοουµένου ότι ο εν λόγω ναυλωτής είναι φορολογικός κάτοικος και το ναυλωµένο πλοίο είναι επιλέξιµο πλοίο το οποίο απασχολείται σε επιλέξιµη ναυτιλιακή δραστηριότητα (γ) ο ναυλωτής στόλου, που αποτελείται από κοινοτικά και µη κοινοτικά πλοία, ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας σύµφωνα µε το άρθρο 19, νοουµένου ότι ο εν λόγω ναυλωτής είναι φορολογικός κάτοικος και τα ναυλωµένα πλοία του στόλου του είναι επιλέξιµα πλοία τα οποία απασχολούνται σε επιλέξιµη ναυτιλιακή δραστηριότητα, και περαιτέρω νοουµένου ότι οι πρόνοιες του άρθρου 25 πληρούνται (2) Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους - (α) «στόλος» σηµαίνει δύο ή περισσότερα πλοία, τα οποία έχουν ναυλωθεί από το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα ή από εταιρείες οι οποίες άµεσα ή έµµεσα ανήκουν σε τέτοιο πρόσωπο ή πρόσωπα ή από εταιρείες οι οποίες ανήκουν στον ίδιο όµιλο (β) «όµιλος» σηµαίνει δύο ή περισσότερες εταιρείες οι οποίες έχουν άµεσα ή έµµεσα µητρική/ θυγατρική σχέση ή οι οποίες είναι άµεσα ή έµµεσα θυγατρικές εταιρείες της ίδιας µητρικής εταιρείας (γ) «εταιρεία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Εταιρειών Νόµος

19 (δ) οι όροι «µητρική» και «θυγατρική» έχουν την έννοια που τους αποδίδει το άρθρο 1 της Έβδοµης Οδηγίας 83/349 ΕΟΚ. (3)(α) Οι ναυλωτές, που κατά οποιοδήποτε χρόνο δεν ικανοποιούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α), (β) ή (γ) του εδαφίου (1), κατά περίπτωση υπόκεινται στην καταβολή φόρου µε βάση τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόµου. (β) Τα ναυλωµένα πλοία ναυλωτή, ο οποίος δεν έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας, δεν θεωρούνται ότι είναι επιλέξιµα πλοία. ικαίωµα επιλογής του φόρου χωρητικότητας από ναυλωτές. 19.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιοδήποτε άλλου νόµου, ναυλωτές πλοίων στους οποίους εφαρµόζονται το άρθρο 18(1)(α), (β) ή (γ) έχουν το δικαίωµα για οποιοδήποτε συγκεκριµένο φορολογικό έτος να επιλέγουν να φορολογούνται στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. Οι ναυλωτές που επιλέγουν να φορολογούνται στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας, πρέπει να παραµείνουν στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας για τουλάχιστον 10 έτη. (2) Το δικαίωµα επιλογής που παρέχεται δυνάµει του εδαφίου (1) µπορεί να ασκηθεί µε γραπτή αίτηση προς τον ιευθυντή µε αντίγραφο προς τον Έφορο Φόρου Εισοδήµατος τουλάχιστο 30 ηµέρες πριν από την 1η Ιανουαρίου του σχετικού έτους. Ο ιευθυντής εξετάζει την αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα και αποφασίζει εντός 30 ηµερών κατά πόσο ο αιτητής είναι επιλέξιµος και γνωστοποιεί την απόφασή του στον αιτητή και στον Έφορο Φόρου Εισοδήµατος. Σε περίπτωση που το δικαίωµα επιλογής εγκριθεί, αυτό θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία παραλαβής της αίτησης και θα παραµένει σε ισχύ µέχρι τη λήξη αυτού ή µέχρι να αποσυρθεί από τον ναυλωτή µε τον ίδιο τρόπο. Ειδοποίηση απόσυρσης που δίνεται κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έτους λαµβάνει ισχύ την 31η εκεµβρίου του έτους αυτού (3) Σε περίπτωση που ναυλωτής πλοίου, ο οποίος έχει επιλέξει να φορολογείται στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας, επιλέξει να αποσυρθεί από το σύστηµα φόρου χωρητικότητας πριν από τη λήξη της περιόδου των 10 ετών, για λόγο άλλο από τον τερµατισµό της ναύλωσης, ο εν λόγω ναυλωτής υπόκειται στη καταβολή της διαφοράς µεταξύ του φόρου θα έπρεπε να καταβάλει αν είχαν εφαρµογή οι διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 και του ποσού που θα έπρεπε να καταβάλει ο εν λόγω ναυλωτής για την περίοδο που παρέµεινε στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας. εν επιστρέφεται οποιοδήποτε ποσό, σε περίπτωση που ο φόρος εισοδήµατος που θα έπρεπε να είχε καταβληθεί κατά τη περίοδο που ο ναυλωτής παρέµεινε στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας είναι λιγότερος από τον αντίστοιχο φόρο χωρητικότητας. (4) Σε περίπτωση που ο ναυλωτής πλοίου ο οποίος είχε επιλέξει να φορολογείται στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας, επιλέξει να αποσυρθεί από το σύστηµα φόρου χωρητικότητας, ο εν λόγω ναυλωτής δεν έχει δικαίωµα για οποιοδήποτε συγκεκριµένο έτος να ασκήσει το δικαίωµα επιλογής να φορολογείται στο σύστηµα φόρου χωρητικότητας, µέχρι να εκπνεύσει ολόκληρη η περίοδος που αναφέρεται στο εδάφιο (1). Απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος επιλέξιµων ναυλωτών. 20. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των περί Φορολογίας του Εισοδήµατος Νόµων του 2002 έως (Αρ. 4) του 2009 ή οποιουδήποτε άλλου νόµου, δεν επιβάλλεται ή εισπράττεται οποιοσδήποτε φόρος, εκτός όπως προβλέπεται στον παρόντα Νόµο - (α) στο εισόδηµα που προκύπτει από την εκµετάλλευση επιλέξιµου ναυλωµένου πλοίου σε οποιαδήποτε σχετική επιλέξιµη ναυτιλιακή δραστηριότητα από επιλέξιµο ναυλωτή (β) στο µέρισµα µετόχων ή µελών επιλέξιµου ναυλωτή, από κέρδη πραγµατοποιηθέντα από σχετική επιλέξιµη ναυτιλιακή δραστηριότητα, ή/και στο µέρισµα µετόχων ή µελών επιλέξιµου ναυλωτή από το µερίδιο αυτού σε κέρδη πραγµατοποιηθέντα από σχετική επιλέξιµη ναυτιλιακή δραστηριότητα (γ) στο µέρισµα µετόχου ή µέλους οποιουδήποτε άλλου νοµικού προσώπου ο οποίος

20 είναι αποδέκτης τέτοιου µερίσµατος, και που πηγάζει άµεσα ή έµµεσα από τα κέρδη επιλέξιµου ναυλωτή από την εκµετάλλευση επιλέξιµου ναυλωµένου πλοίου σε σχετική επιλέξιµη ναυτιλιακή δραστηριότητα (δ) εκτός από τόκους πάνω σε κεφάλαια που χρησιµοποιούνται για επένδυση, σε οποιοδήποτε τόκο σε κεφάλαιο κίνησης ή/και σε εισόδηµα που αποκτά επιλέξιµος ναυλωτής από σχετική επιλέξιµη ναυτιλιακή δραστηριότητα σε τραπεζικούς λογαριασµούς, εάν τέτοιο κεφάλαιο κίνησης ή/και εισόδηµα χρησιµοποιείται για σκοπούς πληρωµής εξόδων που προκύπτουν από το ναυλοσύµφωνο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Φόρος χωρητικότητας επιλέξιµων ναυλωτών κυπριακών πλοίων. Πρώτο Παράρτηµα. 21.-(1) Επί των ναυλωτών που αναφέρονται στο άρθρο 18(1)(α) επιβάλλεται ετήσιος φόρος χωρητικότητας ο οποίος υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτηµα (2) Με την επιφύλαξη του άρθρου 65, ο τρόπος υπολογισµού, επιβολής και είσπραξης του φόρου χωρητικότητας καθορίζεται µε Γνωστοποίηση. (3) Για σκοπούς υπολογισµού του φόρου χωρητικότητας, καθαρή χωρητικότητα λογίζεται κατ' αρχήν αυτή που αναγράφεται στο προσωρινό πιστοποιητικό νηολόγησης του πλοίου και, µετά την καταµέτρηση αυτού, στο πιστοποιητικό καταµέτρησης. Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παροπλισµού, συντηρητικής κατάσχεσης, κ.λ.π. ναυλωµένων κυπριακών πλοίων. 22. Η µείωση του φόρου χωρητικότητας που εφαρµόζεται στη περίπτωση επιλέξιµων πλοιοκτητών κυπριακών πλοίων όπως προβλέπεται στα άρθρα 11 και 12 εφαρµόζεται τηρουµένων των αναλογιών, αναφορικά µε επιλέξιµους ναυλωτές κυπριακών πλοίων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΦΟΡΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΝΑΥΛΩΤΩΝ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Φόρος χωρητικότητας επιλέξιµων ναυλωτών κοινοτικών πλοίων. Πρώτο Παράρτηµα (1) Επί των ναυλωτών που αναφέρονται στο άρθρο 18(1)(β) επιβάλλεται ετήσιος φόρος χωρητικότητας ο οποίος υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές που καθορίζονται στο Πρώτο Παράρτηµα. Φόρος χωρητικότητας σε περίπτωση παροπλισµού, (2) Με την επιφύλαξη του άρθρου 65, ο τρόπος υπολογισµού, επιβολής και είσπραξης του φόρου χωρητικότητας των εν λόγω ναυλωτών καθορίζεται µε Γνωστοποίηση. (3) Για σκοπούς υπολογισµού του φόρου χωρητικότητας, η καθαρή χωρητικότητα λογίζεται ως αυτή που αναγράφεται στο πιστοποιητικό νηολόγησης (πιστοποιητικό εθνικότητας) του πλοίου και, όπου εφαρµόζεται, στο ιεθνές Πιστοποιητικό Χωρητικότητας. 24. Η µείωση του φόρου χωρητικότητας που εφαρµόζεται στη περίπτωση επιλέξιµων πλοιοκτητών κυπριακών πλοίων όπως προβλέπεται στα άρθρα 11 και 12 εφαρµόζεται τηρουµένων των αναλογιών, αναφορικά µε επιλέξιµους ναυλωτές κοινοτικών πλοίων οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 18(1)(β).

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4241, 14/5/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4241, 14/5/2010 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΆΡΘΡΩΝ KAI ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Υπεκχώρηση εξουσιών και καθηκόντων.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ CGV ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ Γ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ Δικηγόροι Νομικοί Σύμβουλοι ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Φόρος Χωρητικότητας Ναυτιλιακές Εταιρείες και Εταιρείες Διαχείρισης Πλοίων Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1992 ΕΩΣ 2003 ------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 64/87 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2226 της 8ης ΜΑΙΟΥ 1987 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) (Τροποποιητικός) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95

663 Ν. 29(Ι)/95. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2963,24.3.95 663 Ν. 29(Ι)/95 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακή Εμπορική Ναυτιλία. Φορολογία και Συγκριτικά Πλεονεκτήματα

Κυπριακή Εμπορική Ναυτιλία. Φορολογία και Συγκριτικά Πλεονεκτήματα Κυπριακή Εμπορική Ναυτιλία Φορολογία και Συγκριτικά Πλεονεκτήματα Συγκριτικά πλεονεκτήματα Κυπριακών Ναυτιλιακών Εταιρειών Ο νόμος Περί Εμπορικής Ναυτιλίας, Ν44(Ι)/2010, ο οποίος ψηφίστηκε από τη βουλή

Διαβάστε περισσότερα

729 Ν. 38(I)/92. Ε.Ε. Παρ. I (I), Αρ. 2712,

729 Ν. 38(I)/92. Ε.Ε. Παρ. I (I), Αρ. 2712, Ε.Ε. Παρ. I (I), Αρ. 2712, 29.5.92 729 Ν. 38(I)/92 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος του 1992 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμψωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/25/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας

(ii) οποιαδήποτε ποσά πληρώνονται από εγκεκριμένο Ταμείο Προνοίας 202(I)/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα η οικονομία διέρχεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4019, 29/7/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 95(Ι) του 2000 95(Ι) του 2002 93(Ι) του 2002 27(Ι) του 2003 172(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3622, 15/7/2002 Ο περί Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 117(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 75(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4513 Παρασκευή, 29 Μαΐου 2015 901 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΠΟ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ RO-RO ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΣΚΑΦΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012

Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 Ε.Ε. Παρ Ι(Ι), Αρ. 4361, 2.11.2012 148(Ι)/2012 Αρ.4361, 2.11.2012 148(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΠΛΟΥ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΟΥ ΑΠΟ ΛΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Νεόφυτος Νεοφύτου ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚ0 ΠΛΑΣΙΟ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νεόφυτος Νεοφύτου ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ Φόρος Εισοδήματος ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011

155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4538, 6.11.2015 Ν. 155(Ι)/2015 155(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2011 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 218,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3824, 19/3/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΟΙΩΝ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 Για σκοπούς - (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4051, 18/11/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1978 ΜΕΧΡΙ 2005 ---------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 4 του 1978 23 του 1978 41 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με- (α) τα Αρθρα 1(12), (14), (26), (30) και (31),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3449, 17/11/2000 Ο περί Μέτρων και Σταθμών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 150(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 770 Ν. 66(Ι)/2016 Ο περί Aκίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1985 ΕΩΣ Θεσµοί δυνάµει του άρθρου 53 ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ Οι περί Συνεργατικών Εταιρειών (Σύσταση και Λειτουργία Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων) (Τροποποιητικοί) Θεσµοί του 2009, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συµβούλιο, δυνάµει του άρθρου 53 των

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 176,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 185(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4544 Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015 1377 Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

"Κώδικας STCW" σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως

Κώδικας STCW σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ιατρική Εξέταση Ναυτικών και Έκδοση Πιστοποιητικών) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4275, 24/3/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270. 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014 22(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1995 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2011 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Επίσημη Εφημερίδα της E.E.:

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014

Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(I), Αρ. 4544, 16.12.2015 Ν. 186(I)/2015 Ν. 186(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 ΕΩΣ 2014 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4103, 22/12/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στον τομέα των τροφίμων, και, γενικά, για να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4096, 7/11/2006. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1972 ΕΩΣ (Αρ. 2) του 2006 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 86 του 1972 37 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, (Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.7.2014 Ν. 97(Ι)/2014 97(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 64(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4164, 30/5/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Ενημέρωση 6

Φορολογική Ενημέρωση 6 Φορολογική Ενημέρωση 6 Έκτακτα Φορολογικά Μέτρα Εισαγωγή Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε στις 14 Δεκεμβρίου 2011 διάφορες τροποποιήσεις σε Φορολογικές Νομοθεσίες στα πλαίσια της προσπάθειας για οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

96(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

96(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4452, 11.07.2014 Ν. 96(Ι)/2014 96(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3738, 18/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της τίτλος. Μεσιτείας Ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 ιάταγµα δυνάµει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙ Η υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σηµαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4339, 15/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4339, 15/6/2012 Αρ.4339, 15.6.2012 77(Ι)/2012 O περί Προστασίας Κυπριακών Πλοίων από Πράξεις Πειρατείας και άλλες Παράνομες Πράξεις Νόμος ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερμηνεία 3 Αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4267, 31/12/2010 NOMOΣ ΠOY TPOΠOΠOIEI TOYΣ ΠEPI EKTAKTHΣ EIΣΦOPAΣ ΓIA THN AMYNA THΣ ΔHMOKPATIAΣ NOMOYΣ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΙ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 117(Ι) του 2002 223(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος

Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 1/2011 Σεπτέμβρης 2011 Α. Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Εισάγεται νέος φορολογικός συντελεστής 35% για φυσικά πρόσωπα για φορολογητέο εισόδημα που ξεπερνά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1. Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ Ι ΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται µε άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό του Λιµενικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ, 4425, 31.1.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ, 4425, 31.1.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ, 4425, 31.1.2014 Ν. 5(Ι)/2014 5(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4431, 28.2.2014 24(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014 Η Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ.4545, Ν. 189(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ

Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ.4545, Ν. 189(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2015 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 52 του 1980 135 του 1990 70(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4138, 14/8/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 135. 44 του 1961 109 του 1968 2 του 1970 9 του 1972 19 του 1981 210 του 1987 170 του 1990

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 108(Ι)/2013 108(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2003 ΚΑΙ 2006 Επίσημη Εφημερίδα της EE: L 146, 10.06.2009, σ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007

6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4553, 17.2.2016 Ν. 6(Ι)/2016 6(Ι)/2016 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2007 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 310, 25.11.2005,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 105(I) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Αριθµός 105(I) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 4088, 21.7.2006 Ν. 105(I)/2006 O περί Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόµος του 2006 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ 2013

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ 2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ 2013 Συνοπτικός τίτλος. 79(Ι) του 2010 147(Ι) του 2011 121(Ι) του 2012 37(Ι) του 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 108 (Ι) του 2000

Αριθμός 108 (Ι) του 2000 Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Απογραφή των Ναυτικών και Μητρώο Ναυτικής Απογραφής) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 1333 Ν. 81(Ι)/97 Αρ. 3190,17.10.97 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4120, 5/4/2007. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4120, 5/4/2007. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 191,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4143, 2/11/2007 ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 187,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3487, 6/4/2001 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3487 της 6ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2001 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Αναγνώριση και Εξουσιοδότηση Οργανισμών) Νόμος του 2001 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ, ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, (Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4417, 6.12.2013 Ν. 148(Ι)/2013 148(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς συμβατότητας με την

Διαβάστε περισσότερα

Διάταγμα που αφορά την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Εγγραφής (Συνημμένο 3).

Διάταγμα που αφορά την έκδοση της σχετικής Βεβαίωσης Εγγραφής (Συνημμένο 3). Λευκωσία, 7 Φεβρουαρίου 2017 ΠΡΟΣ: ΑΠΟ: Όλους τους ενδιαφερόμενους Παναγιώτη Παναγή, Λειτουργό Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων ΘΕΜΑ: Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγγραφή Υποστατικών, Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ

Αριθμός 102(Ι) του 2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΝΟΜΟ Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4565, 28.4.2016 800 Ν. 71(Ι)/2016 Ο περί Κτηματολογικού και Χωρομετρικού Τμήματος (Τέλη και Δικαιώματα) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3670, 31/12/2002 Ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 230(Ι) του 2002

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3831, 5/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974 Λευκωσία, 6 Απριλίου 2016 ΠΡΟΣ: Ολους τους Ενδιαφερομένους Κυρίες/Κύριοι, Τροποποίηση των περί Χορηγήσεως Αδείας εις Τελωνειακούς Πράκτορας και Βοηθούς Τελωνειακούς Πράκτορας Κανονισμών, Κ..Π. 119/1974

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3810, 13/2/2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4425, 31.1.2014 Ν. 3(Ι)/2014 3(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας

E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας E.E. Παρ. I(III) 1417 Ν. 13(ΙΗ)/2001 Αρ. 3496, 4.5.2001 Ο περί Κυρώσεως της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κύπρου (Παιχνίδια που Διεξάγονται από τον ΟΠΑΠ ΑΕ) Νόμος του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ. Άρθρο 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΟΠΛΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΦΡΟΥΡΟΥΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ Άρθρο 1 Παροχή υπηρεσιών από ένοπλους ιδιώτες φρουρούς 1. Επιτρέπεται με άδεια που εκδίδεται από τον Αρχηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010»

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010» Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι) του 2007 194(Ι) του 2007

Διαβάστε περισσότερα