ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ,50 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ 25.202.998,50 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ 84.009.995 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ,"

Transcript

1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ Ι ΙΑΙΤΕΡΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1990 ΚΑΙ 1996 ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ,50 ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 0,30 ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 0,30 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΜΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 5 ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 8 ΠΑΛΑΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΟΙΝΕΣ Ή ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ. ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΕΑΝ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΗΣ, ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 α ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Η ηµεροµηνία έκδοσης του Ενηµερωτικού ελτίου είναι η 15 η Φεβρουαρίου 2011

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γενικές πληροφορίες Επιχειρηµατική ραστηριότητα Συνοπτικά στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Γενικά Στοιχεία - Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Χρήση Κεφαλαίων Πληροφορίες για τις τάσεις ιοίκηση Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές της Εταιρείας Μετοχική Σύνθεση Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Καταστατικό Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες χρήσεων Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες περιόδου Συνοπτικές πληροφορίες για τις συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Συνοπτικές πληροφορίες για τις σηµαντικές αλλαγές στη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας Παράγοντες Κινδύνου Πληροφορίες µέσω παραποµπής Έγγραφα στη διάθεση του κοινού απάνες Έκδοσης ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα και τον κλάδο δραστηριοτήτων της ΑΝΕΚ Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τις µετοχές της ΑΝΕΚ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Επιλεγµένες Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες χρήσεων Επιλεγµένες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες περιόδου Επιλεγµένοι χρηµατοοικονοµικοί δείκτες χρήσεων και περιόδων των χρήσεων 2009 και Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενηµερωτικού ελτίου και τους Ελεγκτές της Εταιρείας Γενικά πληροφοριακά στοιχεία - Υπεύθυνα πρόσωπα Νόµιµοι Ελεγκτές Φορολογικός Έλεγχος Φορολογικός έλεγχος ΑΝΕΚ Φορολογικός έλεγχος ενοποιούµενων εταιρειών Πληροφορίες µέσω Παραποµπής Έγγραφα στη ιάθεση του Κοινού Πληροφορίες για την Εταιρεία Σύντοµο Ιστορικό ραστηριότητα του Οµίλου Συµβάσεις

3 3.6.4 Άδειες δροµολόγησης πλοίων Σήµατα Επενδύσεις ικαστικές - διοικητικές διαδικασίες Πληροφορίες για τις τάσεις Πάγια περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις Ιδιόκτητα ακίνητα - Κτιριακές εγκαταστάσεις Ενοικιαζόµενα ακίνητα - Κτιριακές εγκαταστάσεις Πλοία Αποτιµήσεις αξίας πλοίων Ασφαλιστικές καλύψεις Εγγυήσεις και εµπράγµατες ασφάλειες Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Οργανωτική διάρθρωση Οµίλου ΑΝΕΚ Πληροφορίες για τις συµµετοχές της Εταιρείας ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΛΑΝΕ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΠ) ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΙ.ΣΙ. ΣΕΪΛΙΝΓΚ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ LINES ITALIA S.r.l Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Καταστάσεων Συνολικών Εσόδων Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Καταστάσεων Οικονοµικής Θέσης στις των χρήσεων Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Καταστάσεων Ταµειακών Ροών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Καταστάσεων Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Αποτελεσµάτων και Συνολικών Εσόδων της περιόδου Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένης Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Καταστάσεων Ταµειακών Ροών Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Ενοποιηµένων Καταστάσεων Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Πληροφορίες για τα κεφάλαια του Οµίλου ΑΝΕΚ Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Σηµαντικές αλλαγές στη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας Μερισµατική πολιτική ιοικητικά, ιαχειριστικά, Εποπτικά Όργανα και Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη ιοικητικό Συµβούλιο Εκπροσώπηση Ανώτερα ιοικητικά Στελέχη Εταιρική ιακυβέρνηση ηλώσεις µελών διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων καθώς και ανώτερων διοικητικών στελεχών Αµοιβές και Οφέλη Μετοχές της ΑΝΕΚ που κατέχουν τα Μέλη των ιοικητικών, ιαχειριστικών Εποπτικών Οργάνων και των Ανώτερων ιοικητικών Στελεχών Προσωπικό Μετοχικό κεφάλαιο Καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο Εξέλιξη µετοχικού κεφαλαίου Μέτοχοι 161 3

4 3.21. Καταστατικό Θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας Βασικοί Νόµοι και ιατάξεις ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ήλωση για την επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης Κεφαλαιακή διάρθρωση και καθαρό συνολικό χρηµατοοικονοµικό χρέος Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και χρήση κεφαλαίων Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ιαδικασία Άσκησης ικαιωµάτων Προτίµησης και ικαιωµάτων Προεγγραφής Αποκοπή ικαιώµατος Άσκηση ικαιωµάτων Προτίµησης ικαίωµα Προεγγραφής Κάλυψη/ υνατότητα Υπαναχώρησης Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές της Εταιρείας ικαιώµατα Μετόχων Γενικά Έκδοση νέων κοινών µετοχών µε δικαίωµα προτίµησης παλαιών µετόχων ικαίωµα µερίσµατος ικαίωµα στο προϊόν της εκκαθάρισης Ειδικά δικαιώµατα προνοµιούχων µετοχών ικαιώµατα µειοψηφίας Φορολογία µερισµάτων Φορολογία του κέρδους από την πώληση µετοχών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών Φόρος δωρεάς και κληρονοµιάς Μείωση ποσοστού συµµετοχής (Dilution) απάνες Έκδοσης 198 4

5 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το παρόν ενηµερωτικό δελτίο (εφεξής «Ενηµερωτικό ελτίο») αφορά στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΚ» (εφεξής «ΑΝΕΚ» ή «Εταιρεία»), µε καταβολή µετρητών και έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετοχών της Εταιρείας µε ηµόσια Προσφορά (κατά την έννοια του ν. 3401/2005) υπέρ των παλαιών µετόχων της (εφεξής «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου» ή «ΑΜΚ») και την εισαγωγή τους προς διαπραγµάτευση στην κατηγορία «Χαµηλής ιασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών» του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»). Το παρόν Περιληπτικό Σηµείωµα αποτελεί εισαγωγή του Ενηµερωτικού ελτίου και περιλαµβάνει µια συνοπτική περιγραφή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, της ιοίκησης, της µετοχικής σύνθεσης, των τάσεων, των παραγόντων κινδύνου, τα έγγραφα στη διάθεση του κοινού, πληροφορίες µέσω παραποµπής, καθώς και συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες και στοιχεία της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε απόφασή του για επένδυση σε κινητές αξίες της Εταιρείας στην εξέταση του Ενηµερωτικού ελτίου ως συνόλου. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική µε τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενηµερωτικό ελτίο ασκείται ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται να επιβαρυνθεί µε τα έξοδα µετάφρασης µέρους ή του συνόλου του Ενηµερωτικού ελτίου πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το Περιληπτικό Σηµείωµα, συµπεριλαµβανοµένης οποιασδήποτε µετάφρασής του και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύµφωνα µε το άρθρο 18 του ν. 3401/2005, µόνο εφόσον το εν λόγω σηµείωµα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέρη του Ενηµερωτικού ελτίου. Το παρόν Ενηµερωτικό ελτίο έχει συνταχθεί σύµφωνα µε την ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία και έχει εγκριθεί από το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς µόνο όσον αφορά στην κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Γενικές πληροφορίες Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε., µητρική εταιρεία του Οµίλου ΑΝΕΚ, ιδρύθηκε το 1967 (Φ.Ε.Κ. 201 / ) και δραστηριοποιείται στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας. Έδρα της Εταιρείας είναι ο δήµος Χανίων Κρήτης και τα κεντρικά της γραφεία βρίσκονται επί της Λεωφόρου Καραµανλή, Χανιά, τηλ Από τον Ιανουάριο του 1999 οι µετοχές της ΑΝΕΚ είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Σηµειώνεται ότι ο όµιλος ΑΝΕΚ (εφεξής ο «Όµιλος»), εκτός της Μητρικής Εταιρείας, περιλαµβάνει τις εξής θυγατρικές εταιρείες: ΛΑΣΙΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΛΑΝΕ), ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ Α.Ε. (ΕΤΑΝΑΠ), ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ Α.Β.Ε.Ε, ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΤΙ.ΣΙ. ΣΕΪΛΙΝΓΚ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 5

6 1.2. Επιχειρηµατική ραστηριότητα Ο Όµιλος δραστηριοποιείται, κατά κύριο λόγο, στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, µε την εκµετάλλευση πλοίων σε ακτοπλοϊκές γραµµές και σε γραµµές Ελλάδας - Ιταλίας. Οι κυριότερες πηγές εσόδων στον τοµέα των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων προέρχονται από ναύλους επιβατών, Ι.Χ. αυτοκινήτων, φορτηγών οχηµάτων, επιδοτήσεις από γραµµές δηµόσιας υπηρεσίας, καθώς και από την εµπορική εκµετάλλευση (µπαρ, εστιατόρια, καταστήµατα, κ.α.) επί των πλοίων. Οι µη ναυτιλιακές δραστηριότητες του Οµίλου αφορούν στη θυγατρική ΕΤΑΝΑΠ η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση εµφιαλωµένου νερού. Ο Όµιλος κατά την ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ελτίου, εκµεταλλεύεται 13 ιδιόκτητα και 3 ναυλωµένα επιβατηγά - οχηµαταγωγά πλοία, καθώς και 1 ναυλωµένο οχηµαταγωγό πλοίο. Όλα τα πλοία είναι εγγεγραµµένα στο ελληνικό νηολόγιο και είναι δροµολογηµένα σε γραµµές του εσωτερικού συνδέοντας τον Πειραιά µε την Κρήτη (Χανιά, Ηράκλειο), το βορειοανατολικό Αιγαίο, τις Κυκλάδες και τα ωδεκάνησα, καθώς και σε γραµµές Ελλάδας - Ιταλίας συνδέοντας την Πάτρα και την Ηγουµενίτσα µε την Ανκόνα και τη Βενετία. Επιπλέον, ο Όµιλος έχει συνάψει διάφορες συµβάσεις ανάθεσης γραµµών δηµόσιας υπηρεσίας µε τα αρµόδια υπουργεία. υνάµει του από Ιδιωτικού Συµφωνητικού που συνήφθη µεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ» η τελευταία συµφώνησε στην πώληση στην Εταιρεία ποσοστού 33,35% του µετοχικού κεφαλαίου της «ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «HELLENIC SEAWAYS»), αντί συνολικού τιµήµατος 125 εκατ. καταβαλλόµενου σε δόσεις έως το τέλος του 2012 (sellers credit). Από το ανωτέρω τίµηµα, το ποσό των 47,5 εκατ συµφωνήθηκε ως προκαταβολή αρραβώνας τον οποίο η ΑΝΕΚ κατέβαλε εκπληρώνοντας τους συµβατικούς όρους, µεταξύ των οποίων είναι η παρακράτηση της κυριότητας των µετοχών µέχρι την ολοσχερή εξόφληση του τιµήµατος. Το γενικότερο αρνητικό κλίµα και η ασφυκτική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά είχαν σαν αποτέλεσµα να µην καταστεί δυνατή η εµπρόθεσµη καταβολή από την Εταιρεία του απαιτούµενου ποσού των 25 εκατ. για τη δόση της , σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ως άνω συµφωνητικό Συνοπτικά στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Γενικά Στοιχεία - Όροι Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Η εξ αναβολής Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της ΑΝΕΚ στις και η εξ αναβολής Β Επαναληπτική Ιδιαίτερη Συνέλευση των µετόχων της ΑΝΕΚ που κατέχουν προνοµιούχες µετοχές έκδοσης 1990 και 1996 στις αποφάσισαν: - Την αύξηση της ονοµαστικής αξίας κάθε κοινής ονοµαστικής µετά ψήφου µετοχής και κάθε προνοµιούχου µετά ψήφου µετοχής εκδόσεως 1990 και εκδόσεως 1996 από 1,00 σε 1,20 ανά µετοχή µε ταυτόχρονη µείωση του αριθµού των κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών και των προνοµιούχων ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών εκδόσεως 1990 και εκδόσεως 1996 της Εταιρείας (reverse split) µε αναλογία 1,2 προς 1, δηλαδή µε µείωση του συνολικού αριθµού των µετοχών (και ταυτόχρονη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου για λόγους στρογγυλοποίησης κατά 0,60 µε αντίστοιχη κεφαλαιοποίησή του από έκτακτο αποθεµατικό δυνάµει του άρθρου 40 του καταστατικού) µε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας. - Την ονοµαστική µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από 1,20 σε 0,30 ανά µετοχή, µε σκοπό το σχηµατισµό ισόποσου ειδικού αποθεµατικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις 6

7 της παρ. 4α του άρθρου 4 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει, το οποίο θα ανέρχεται σε ποσό εκατόν είκοσι εκατοµµύρια εννιακόσιες εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα τρία ευρώ και εβδοµήντα λεπτά ( ,70) µε τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού περί µετοχικού κεφαλαίου. - Την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των είκοσι πέντε εκατοµµυρίων διακοσίων δύο χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών ( ,50) µε έκδοση νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, η οποία θα πραγµατοποιηθεί µε καταβολή µετρητών και την έκδοση έως ογδόντα τεσσάρων εκατοµµυρίων εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ( ) νέων κοινών ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών ονοµαστικής αξίας 0,30 η κάθε µία και δικαίωµα προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων της Εταιρείας σε αναλογία 5 νέες κοινές ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές ανά 8 παλαιές κοινές ή προνοµιούχες µετοχές. Σηµειώνεται ότι στις καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιρειών η υπ αριθµ. Κ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας σχετικά µε την αύξηση της ονοµαστικής αξίας (reverse split) και την ονοµαστική µείωση του µετοχικού κεφαλαίου. Οι εν λόγω Γενικές Συνελεύσεις παρείχαν στο ιοικητικό Συµβούλιο εξουσιοδότηση να καθορίσει αυτό, εντός χρονικού διαστήµατος δώδεκα (12) µηνών, την τιµή διάθεσης εκάστης µετοχής, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/20 και την κατανοµή τυχόν αδιάθετων µετοχών και όλων των συναφών ζητηµάτων αναφορικά µε την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Στην περίπτωση που υπάρξει πλήρης κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, θα εκδοθούν κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 µε τιµή διάθεσης 0,30 για κάθε νέα κοινή µετοχή και το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέλθει σε ,40 διαιρούµενο σε συνολικά κοινές και προνοµιούχες µετοχές ονοµαστικής αξίας 0,30 η κάθε µία, εκ των οποίων κοινές και προνοµιούχες µετοχές. Αναλυτικότερα, ως προς τη διάθεση των νέων µετοχών ισχύουν τα ακόλουθα: (α) ικαίωµα προτίµησης στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα έχουν: (i) όλοι οι µέτοχοι της Εταιρείας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα Άϋλων Τίτλων της εταιρείας Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε., δύο εργάσιµες ηµέρες µετά την ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης (κατ άρθρο 5.2. του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών), εφόσον διατηρούν τα δικαιώµατα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, η δε ηµεροµηνία αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, (ii) οι αποκτήσαντες δικαιώµατα προτίµησης κατά την περίοδο διαπραγµάτευσής τους στο Χ.Α. (β) Σε περίπτωση που, µετά την άσκηση των δικαιωµάτων προτίµησης σύµφωνα µε τη διαδικασία (α) παραµείνουν αδιάθετες µετοχές (στο εξής οι «Αδιάθετες Μετοχές»), αυτές θα διατεθούν ελεύθερα από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, όπως αυτό εξουσιοδοτήθηκε από τις ανωτέρω Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων της Εταιρείας. (γ) Σε περίπτωση που µετά τη διαδικασία (β) εξακολουθήσουν να υπάρχουν αδιάθετες µετοχές και καθώς δεν υφίσταται Σύµβαση Εγγύησης Κάλυψης, το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύµφωνα µε το άρθρο 13 α παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920 και τις αποφάσεις των ανωτέρω Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων της Εταιρείας. 7

8 Η τιµή διάθεσης των νέων µετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου δύναται να είναι ανώτερη της χρηµατιστηριακής τιµής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώµατος προτίµησης. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά στοιχεία για τον αριθµό των µετοχών στην περίπτωση που η έκδοση µετοχών καλυφθεί πλήρως: Συνοπτικά στοιχεία έκδοσης Αριθµός υφιστάµενων µετοχών (κοινές και προνοµιούχες) Έκδοση νέων κοινών µετοχών Σύνολο κοινών και προνοµιούχων µετοχών µετά την αύξηση Κοινές µετοχές Προνοµιούχες µετοχές εκδόσεως Προνοµιούχες µετοχές εκδόσεως Ονοµαστική αξία µετοχής 0,30 Τιµή διάθεσης ανά µετοχή 0,30 Συνολικά έσοδα Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ,50 Οι µετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας θα συµµετέχουν ισότιµα µε τις υφιστάµενες µετοχές και θα έχουν δικαίωµα απόληψης µερίσµατος από τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010 και εφεξής Χρήση Κεφαλαίων Σύµφωνα µε την Έκθεση του.σ. και τις σχετικές αποφάσεις της εξ αναβολής Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της εξ αναβολής Β Επαναληπτικής Ιδιαίτερης Συνέλευσης της 19 ης εκεµβρίου 2010 τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την προτεινόµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, µετά την αφαίρεση των σχετικών δαπανών και εξόδων έκδοσης ύψους 500 χιλ., θα χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης και αναµένεται να διατεθούν στο σύνολό τους εντός εξαµήνου από την πιστοποίηση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου. Ειδικότερα τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν για την εξυπηρέτηση µέρους των υποχρεώσεων της Εταιρείας που προκύπτουν στα πλαίσια των τρεχουσών συναλλαγών της (προµηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις) και που έχουν δηµιουργηθεί µέχρι τη σύνταξη του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου. Ενδεικτικά, τα υπόλοιπα των λογαριασµών «Υποχρεώσεις σε προµηθευτές» και «Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις» στις ανέρχονταν σε 52,4 εκατ. και 22,9 εκατ. αντίστοιχα Πληροφορίες για τις τάσεις Η διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση, που οδήγησε την παγκόσµια οικονοµία σε ύφεση και επηρέασε έντονα την Ελλάδα το 2010, σε συνδυασµό µε την εγχώρια δηµοσιονοµική κρίση έπληξε σε σηµαντικό βαθµό την οικονοµική δραστηριότητα καθώς και τον ευρύτερο τουριστικό κλάδο, όπου σηµειώθηκε µείωση της επιβατικής και εµπορευµατικής κίνησης τόσο στην ακτοπλοΐα όσο και στην Αδριατική. Η επιβολή µέτρων περιορισµού δαπανών από την Ελληνική Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της συµµετοχής της χώρας στο Μνηµόνιο Συνεννόησης και στο Μνηµόνιο Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής, σε συνδυασµό µε εκτεταµένες 8

9 απεργιακές κινητοποιήσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του 2010, καθήλωσαν τον εµπορευµατικό κόσµο και επηρέασαν αρνητικά την ψυχολογία του επιβατικού κοινού καθώς και το διαθέσιµο εισόδηµα προς κατανάλωση. Επιπρόσθετα, ο ανταγωνισµός κατέστη εντονότερος µε την είσοδο άλλων ακτοπλοϊκών εταιρειών στις γραµµές των Χανίων, του Ηρακλείου και του βορειοανατολικού Αιγαίου µε αποτέλεσµα την περαιτέρω συµπίεση των ναύλων. Όλα αυτά, σε συνδυασµό µε τις αυξητικές τάσεις των τιµών των καυσίµων, κατέστησαν το 2010 µια δύσκολη χρονιά και επέδρασαν αρνητικά στα καθαρά έσοδα και αποτελέσµατα της Εταιρείας και του Οµίλου. Η ιοίκηση της Εταιρείας εκτιµά πως οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν θα συνεχίζουν να επηρεάζουν την αγορά -κυρίως τις γραµµές εσωτερικού- και το 2011, δεδοµένου ότι η κρίση αναµένεται να εκδηλωθεί εντονότερα στη χώρα µας. Το γεγονός ότι κάποιες σηµαντικές αγορές - τροφοδότες του εξωτερικού, όπως η Γερµανία, αρχίζουν να δείχνουν σηµάδια οικονοµικής ανάκαµψης, αποτελεί ένα θετικό µήνυµα για την πορεία των κρατήσεων το 2011 στις γραµµές της Αδριατικής. Ειδικότερα για τη χρήση του 2011, παρά το γεγονός ότι αναµένεται να είναι µία δύσκολη χρονιά για τον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας, η ΑΝΕΚ θα εντείνει τις προσπάθειες της για µείωση του λειτουργικού κόστους στο κατώτερο δυνατό επίπεδο εξετάζοντας παράλληλα την αποδοτικότερη εκµετάλλευση του στόλου του Οµίλου. Η αναµενόµενη ενίσχυση του τουριστικού ρεύµατος που διαφαίνεται από τις κρατήσεις του εξωτερικού θα επιδράσει θετικά στις πωλήσεις της τρέχουσας χρήσης. εδοµένου ότι οι τιµές των ναυτιλιακών καυσίµων αποτελούν το σηµαντικότερο παράγοντα στη διαµόρφωση του κόστους των εταιρειών του κλάδου και λαµβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για αστάθµητο παράγοντα, οποιαδήποτε περαιτέρω εκτίµηση για την εξέλιξη των αποτελεσµάτων του 2011 θα ήταν επισφαλής. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει ήδη θέσει τις βάσεις για τη στρατηγική της ανάπτυξη την επόµενη τριετία, µε κύριους άξονες την αύξηση της παρεχόµενης ποιότητας προς το επιβατικό κοινό, τις επιπρόσθετες παροχές υπηρεσιών προς τις αγορές, και την περαιτέρω προώθηση των πωλήσεων εισιτηρίων µέσω του δικτύου διανοµής (πρακτορεία) µε στόχο την περιορισµένη, σε σχέση µε το 2010, αρνητική επίδραση των προαναφερθέντων αστάθµητων παραγόντων στη χρηµατοοικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου ιοίκηση Σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, το ιοικητικό της Συµβούλιο αποτελείται από δέκα πέντε (15) µέλη, εκ των οποίων έντεκα (11) εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων µε µυστική ψηφοφορία και κατ απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων που εκπροσωπούνται σε αυτήν, τέσσερα (4) δε ορίζονται από τα παρακάτω πρόσωπα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 18 παρ. 3 του Ν.2190/20: α) Ο τ. Μητροπολίτης Κισάµου και Σελίνου Ειρηναίος Γαλανάκης µπορεί να ορίζει τον εαυτό του. β) Ο ήµαρχος Χανίων οµοίως. γ) Ο ήµαρχος Ρεθύµνης οµοίως. δ) Ο Σύνδεσµος ιπλωµατούχων Οικονοµικών Επιστηµών Χανίων µπορεί να ορίζει ένα µέλος του. 9

10 Σύµφωνα µε την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων στις , η σύνθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας, το οποίο συγκροτήθηκε σε σώµα κατά τη συνεδρίασή του στις , έχει ως εξής: Ονοµατεπώνυµο Σεβασµιότατος τ.μητροπολίτης Κισάµου & Σελίνου κ.κ. Ειρηναίος Γαλανάκης Γεώργιος Κατσανεβάκης Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης Γεώργιος Αρχοντάκης Ιωάννης Βαρδινογιάννης Αριστοτέλης Μπαλής Εµµανουήλ Αποστολάκης Εµµανουήλ Γαλανάκης Μιχαήλ Μαρακάκης Γεώργιος Μαρινάκης Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης Γεώργιος Μπαουράκης Εµµανουήλ Σκουλάκης* Μιχαήλ Γεωρβασάκης ηµήτριος Καντηλιεράκης Θέση στο.σ. Πρόεδρος.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος Α Αντιπρόεδρος.Σ. (Προεδρεύων) - Εκτελεστικό Μέλος Β Αντιπρόεδρος.Σ.- Εκτελεστικό Μέλος Γ Αντιπρόεδρος.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος Αναπ/τής ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος.Σ. Μη Εκτελεστικό Μέλος.Σ. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.Σ. Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.Σ. * Σηµειώνεται ότι µε απόφαση του.σ. στις βάσει του άρθρου 15 του Καταστατικού της Εταιρείας- ο κ. Κυριάκος Βιρβιδάκης αντικαταστάθηκε από το νέο δήµαρχο Χανίων κ. Εµµανουήλ Σκουλάκη. Πηγή: Εταιρεία Η θητεία των αιρετών µελών του ιοικητικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Καταστατικού της Εταιρείας, είναι τετραετής, αρχίζει δε, την ενδέκατη ηµέρα από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 31 ης Μαίου 2009 και λήγει µε την εκλογή νέων µελών τη δέκατη ηµέρα µετά την Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους λήξης της θητείας τους. Εποπτικά όργανα της Εταιρείας αποτελούν τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου και ο Εσωτερικός Ελεγκτής. Επιπλέον, η Εταιρεία ορίζει ως ανώτερα διοικητικά στελέχη τους εξής διευθυντές: Οικονοµικών Υπηρεσιών, Κίνησης Πλοίων, Εµπορικής Εκµετάλλευσης, Προµηθειών και Συµβάσεων, Ανθρώπινου υναµικού, Πληροφορικής και Μάρκετινγκ Πληροφορίες σχετικά µε τις µετοχές της Εταιρείας Οι µετοχές της Εταιρείας είναι άυλες κοινές και προνοµιούχες ονοµαστικές µετά ψήφου, οι οποίες διαπραγµατεύονται στην Κατηγορία «Χαµηλής ιασποράς και Ειδικών Χαρακτηριστικών» του Χ.Α. και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Ν. 1297/1972 και του Καταστατικού της ΑΝΕΚ. Οι κωδικοί ISIN (International Security Identification Number) των µετοχών της ΑΝΕΚ είναι οι εξής: κοινές ονοµαστικές (σύµβολο ΟΑΣΗΣ - ΑΝΕΚ): GRS , προνοµιούχες ονοµαστικές έκδοσης 1990 (σύµβολο ΟΑΣΗΣ - ΑΝΕΠ): GRS

11 προνοµιούχες ονοµαστικές έκδοσης 1996 (σύµβολο ΟΑΣΗΣ - ΑΝΕΠΟ): GRS Αρµόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άυλων µετοχών είναι η Ε.Χ.Α.Ε., Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα. Οι µετοχές διαπραγµατεύονται σε ευρώ. Είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες, µε µονάδα διαπραγµάτευσης τη µια (1) κοινή ή προνοµιούχα ονοµαστική µετοχή και δεν περιέχουν ρήτρες εξαγοράς, ούτε και ρήτρες µετατροπής. Σε περίπτωση εκκαθάρισης, οι προνοµιούχοι µέτοχοι δικαιούνται να λάβουν το ποσό που τυχόν αποµένει µετά την πληρωµή όλων των υποχρεώσεων της Εταιρείας και µόνο αν περισσέψει από αυτό ικανοποιούνται και οι κάτοχοι κοινών µετοχών. Στην περίπτωση που υπάρχει πλεόνασµα µετά την ανωτέρω διανοµή, οι προνοµιούχοι µέτοχοι µετέχουν στην περαιτέρω διανοµή του πλεονάσµατος ως κοινοί µέτοχοι πλέον, δηλαδή ισοτίµως µε τους υπόλοιπους µετόχους Μετοχική Σύνθεση Κατά την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου, το καταβληµένο µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ,90 διαιρούµενο σε µετοχές εκ των οποίων κοινές και προνοµιούχες ονοµαστικές µετά ψήφου µετοχές έκδοσης 1990 και 1996, µε ονοµαστική αξία 0,30. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται η µετοχική σύνθεση της Εταιρείας πριν την ολοκλήρωση της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (σύµφωνα µε το µετοχολόγιο στις ) και µετά την ολοκλήρωση της παρούσας ΑΜΚ, έχοντας λάβει ως παραδοχή ότι όλοι οι παλαιοί µέτοχοι θα ασκήσουν εξ ολοκλήρου τα δικαιώµατα τους: Μέτοχος Πριν την παρούσα ΑΜΚ Αριθµός µετοχών % Αριθµού µετοχών & ικαιωµάτων ψήφου Μετά την παρούσα ΑΜΚ Αριθµός µετοχών % Αριθµού µετοχών & ικαιωµάτων ψήφου SEA STAR CAPITAL PLC ,50% ,50% Λοιποί µέτοχοι <5% ,50% ,50% Σύνολο ,00% ,00% Πηγή: Εταιρεία Σηµείωση: Κάθε µετοχή της Εταιρείας συνεπάγεται ένα δικαίωµα ψήφου Με βάση τα στοιχεία του µετοχολογίου στις και σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, δεν υπάρχουν άλλοι µέτοχοι που να κατέχουν άµεσα ή έµµεσα ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου ή/και των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας Αναµενόµενο Χρονοδιάγραµµα Το αναµενόµενο χρονοδιάγραµµα της ολοκλήρωσης της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: 11

12 Ηµεροµηνία Γεγονός Έγκριση Ενηµερωτικού ελτίου από το.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ηµοσίευση Ενηµερωτικού ελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, του Χρηµατιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ηµοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενηµερωτικού ελτίου στο επενδυτικό κοινό Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των δικαιωµάτων προτίµησης από το Χ.Α Ανακοίνωση στο Η..Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την αποκοπή του δικαιώµατος προτίµησης και την περίοδο άσκησης και διαπραγµάτευσης των δικαιωµάτων προτίµησης Αποκοπή δικαιωµάτων προτίµησης Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωµάτων προτίµησης στους λογαριασµούς δικαιούχων στο Σ.Α.Τ Έναρξη διαπραγµάτευσης και άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης Λήξη διαπραγµάτευσης δικαιωµάτων προτίµησης Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωµάτων προτίµησης Ανακοίνωση για την κάλυψη της ΑΜΚ και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων µετοχών Έγκριση της εισαγωγής προς διαπραγµάτευση των νέων µετοχών από το.σ. του Χ.Α Ανακοίνωση στο Η..Τ. και την ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ηµεροµηνία έναρξης διαπραγµάτευσης των νέων µετοχών Πίστωση των νέων µετοχών στις µερίδες των επενδυτών Έναρξη διαπραγµάτευσης νέων µετοχών Σηµειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραµµα εξαρτάται από αρκετούς αστάθµητους παράγοντες και ενδέχεται να µεταβληθεί. Για τη διαδικασία Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενηµέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται. Οι µετοχές που θα εκδοθούν θα αποτελέσουν αντικείµενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγµάτευση στο Χ.Α. Για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή και διαπραγµάτευση των νέων µετοχών στο Χ.Α., θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το.σ. του Χ.Α. η σχετική αίτηση της Εταιρείας Καταστατικό Στο Καταστατικό της Εταιρείας δεν περιέχονται ρυθµίσεις που αφορούν στη λειτουργία της, αποκλίνουσες από τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3604/2007 και ισχύει. Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της. ικαιούται ν' αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση και όταν καταρτίζεται σύµφωνα µε το Καταστατικό εκπροσωπεί την ολότητα των µετόχων. Οι νόµιµες αποφάσεις της δεσµεύουν και τους µετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. 12

13 1.10. Συνοπτικές Χρηµατοοικονοµικές Πληροφορίες Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες χρήσεων Οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που παρατίθενται κατωτέρω προέρχονται από τις δηµοσιευµένες ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας των χρήσεων που έληξαν στις και , οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει.π.χ.π. και.π.χ.α. και έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Ν. ιαµαντουλάκη (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) και Νικόλαο Γ. Ζαχαρία (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ) των ελεγκτικών εταιρειών Grant Thornton και ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε, αντίστοιχα. Οι χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες που αφορούν τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 είναι αυτές που δηµοσιεύονται ως συγκριτικά στοιχεία στις ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις χρήσης 2009, οι οποίες σε σύγκριση µε τις δηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 παρουσιάζουν αποκλίσεις που αφορούν µόνο σε ανακατατάξεις κονδυλίων και δεν εµφανίζουν κάποια διαφορά στα αποτελέσµατα µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας, στα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους ή στα ίδια κεφάλαια των ιδιοκτητών της µητρικής εταιρείας. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται επιλεγµένα στοιχεία των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της Εταιρείας για τις χρήσεις : ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ( '000)* Κύκλος εργασιών (1) Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) ( ) Μικτά κέρδη (1) Άλλα έσοδα Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (24.754) (27.261) (26.490) Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (17.851) (19.133) (14.364) Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (6.413) (4.965) Φόρος εισοδήµατος (473) (217) (338) Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (6.630) (5.303) Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας (5.886) (5.788) ικαιώµατα Μειοψηφίας (503) (744) 485 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις (1) Οι λογαριασµοί «Κύκλος εργασιών» και «Μικτά κέρδη» δεν είναι απόλυτα συγκρίσιµοι µεταξύ αφενός της χρήσης 2007 και αφετέρου των χρήσεων 2008 και Ειδικότερα, τα έσοδα από επιδοτήσεις γραµµών δηµόσιας υπηρεσίας, ύψους χιλ. το 2007, χιλ. το 2008 και χιλ. το 2009, περιλαµβάνονται για µεν τη χρήση 2007 (σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2007) στο λογαριασµό «Άλλα έσοδα», για δε τις χρήσεις 2008 και 2009 (σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2009) στον «κύκλο εργασιών». Σηµειώνεται ότι στις δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2008 τα έσοδα από επιδοτήσεις γραµµών δηµόσιας υπηρεσίας περιλαµβάνονταν στο λογαριασµό «Άλλα έσοδα». Πηγή: ηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2009 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει.π.χ.π. και.π.χ.α. και έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Ν. ιαµαντουλάκη - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ και Νικόλαο Γ. Ζαχαρία - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ των ελεγκτικών εταιρειών Grant Thornton και ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε, αντίστοιχα, ενώ τα οικονοµικά στοιχεία της χρήσης 2008 είναι αυτά που δηµοσιεύονται ως συγκριτικά στοιχεία στις δηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης

14 Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου διαµορφώθηκε σε χιλ. το 2009, έναντι χιλ. το 2008 και χιλ. το Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου παρουσίασε µείωση κατά 2,8% το 2009 σε σχέση µε το 2008 η οποία οφείλεται, κυρίως, στον αυξηµένο ανταγωνισµό που οδήγησε την Εταιρεία στη µείωση των τιµών των ναύλων. Θετικά επί του κύκλου εργασιών επέδρασαν τα υψηλότερα έσοδα από επιδοτήσεις λόγω της ανάληψης νέων γραµµών δηµόσιας υπηρεσίας, καθώς και η δροµολόγηση του Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛΥΡΟΣ, καθ όλη τη διάρκεια της χρήσης. Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 11,0% το 2008 σε σχέση µε το 2007 οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στην επέκταση της Εταιρείας σε νέες αγορές και σε νέα δροµολόγια στις Κυκλάδες και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Το περιθώριο µικτού κέρδους του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 18,0% το 2009, έναντι 19,3% το 2008 και 23,7% το Η µείωση του µικτού κέρδους του Οµίλου το 2009 σε σχέση µε το 2008 οφείλεται στη µείωση του κύκλου εργασιών σε επίπεδο Οµίλου κατά 2,8% χωρίς την ανάλογη µείωση του κόστους πωληθέντων (1,3%). Ειδικότερα, όσον αφορά στο κόστος πωληθέντων, η σηµαντική µείωση του κόστους καυσίµων, λιπαντικών και αναλώσεων υλικών κατά 15%, αντισταθµίστηκε σε µεγάλο βαθµό από την αύξηση του κόστους µισθοδοσίας και λοιπών παροχών πληρωµάτων κατά 11,5% και του κόστους επισκευών, συντηρήσεων και των λοιπών λειτουργικών εξόδων πλοίων κατά 14,7%. Η µείωση του µικτού κέρδους του Οµίλου το 2008 σε σχέση µε το 2007 οφείλεται στη µεγάλη αύξηση του κόστους εκµετάλλευσης των πλοίων, ως αποτέλεσµα της σηµαντικής ανόδου (πλέον του 30%) του κόστους των καυσίµων και του αυξηµένου κόστους επισκευών και συντηρήσεων των πλοίων. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων ανήλθαν σε χιλ. το 2009 έναντι χιλ. το 2008 και χιλ. το Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων διαµορφώθηκαν σε 3,9% το 2009, έναντι 5,4% το 2008 και 10,7% το Η µείωση των κερδών προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων το 2009 σε σχέση µε τη χρήση 2008, οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στον περιορισµό του περιθωρίου µικτού κέρδους από 19,3% το 2008 σε 18,0% το Η µείωση των κερδών προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων το 2008 σε σχέση µε τη χρήση 2007, παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών, οφείλεται, κυρίως, στον περιορισµό του περιθωρίου µικτού κέρδους από 23,7% το 2007 σε 19,3% το 2008, ως αποτέλεσµα της µεγάλης αύξησης του κόστους εκµετάλλευσης των πλοίων (άνοδος κόστους καυσίµων και κόστους επισκευών και συντηρήσεων). Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται επιλεγµένα στοιχεία ενοποιηµένων καταστάσεων οικονοµικής θέσης της Εταιρείας για τις χρήσεις : 14

15 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ( '000)* ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων µετόχων µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε προµηθευτές Σύνολο υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: ηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2009 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει.π.χ.π. και.π.χ.α. και έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Ν. ιαµαντουλάκη - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ και Νικόλαο Γ. Ζαχαρία - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ των ελεγκτικών εταιρειών Grant Thornton και ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε, αντίστοιχα, ενώ τα οικονοµικά στοιχεία της χρήσης 2008 είναι αυτά που δηµοσιεύονται ως συγκριτικά στοιχεία στις δηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης Το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασµού «Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία» διαµορφώθηκε σε χιλ. στις , έναντι χιλ. στις και χιλ. στις Η µείωση του υπολοίπου του εν λόγω λογαριασµού στις σε σχέση µε τις οφείλεται στις διενεργηθείσες αποσβέσεις ( χιλ.) και στις προσθήκες παγίων για τη χρήση 2009 ( χιλ.). Η αύξηση του υπολοίπου του εν λόγω λογαριασµού στις σε σχέση µε τις οφείλεται κυρίως στο κόστος µετασκευής του Ε/Γ-Ο/Γ ΕΛΥΡΟΣ το οποίο είχε αποκτηθεί εντός του 2007 και ξεκίνησε δροµολόγια το Σεπτέµβριο του Επιπρόσθετα, η αξία των παγίων αυξήθηκε κατά 4,7 εκατ. λόγω της επέκτασης νέων γραµµών παραγωγής της θυγατρικής ΕΤΑΝΑΠ. Η ιοίκηση του Οµίλου κατά τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων των χρήσεων έλαβε υπόψη εκτιµήσεις ανεξάρτητων οίκων εµπειρογνωµόνων αναφορικά µε τις αξίες των πλοίων του Οµίλου στις των χρήσεων Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις», ύψους χιλ. στις περιλαµβάνει ποσό 34,5 εκατ. που αφορά σε προκαταβολή για την απόκτηση του 33,35% του µετοχικού κεφαλαίου της HELLENIC SEAWAYS. Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις» διαµορφώθηκε σε χιλ. στις , έναντι χιλ. στις και χιλ. στις Από το σύνολο των µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων στις , υποχρεώσεις ύψους χιλ. αφορούν στην Εταιρεία. Σηµειώνεται ότι το Μάρτιο του 2008 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναδιάρθρωσης του µακροπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού της Εταιρείας µε τη σύναψη νέων δανειακών συµβάσεων µεταξύ της Εταιρείας και κοινοπραξίας τραπεζών. Με την αναδιάρθρωση επιτεύχθηκαν ευνοϊκότεροι όροι αποπληρωµής και µείωση του χρηµατοοικονοµικού κόστους. 15

16 Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις» διαµορφώθηκε σε χιλ. στις , έναντι χιλ. στις και χιλ. στις Σηµειώνεται ότι από το σύνολο των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων στις , υποχρεώσεις ύψους χιλ. αφορούν στην Εταιρεία. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται επιλεγµένα στοιχεία ενοποιηµένων καταστάσεων ταµειακών ροών της Εταιρείας για τις χρήσεις : ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( '000)* Σύνολο ροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) Σύνολο ροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (33.695) (62.269) (30.832) Σύνολο ροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ) (45.884) (4.544) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα έναρξης εταιριών που έπαψαν να ενοποιούνται - - (31) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: ηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις των χρήσεων 2007 και 2009 που έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει.π.χ.π. και.π.χ.α. και έχουν ελεγχθεί από τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές κ.κ. Εµµανουήλ Ν. ιαµαντουλάκη - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ και Νικόλαο Γ. Ζαχαρία - Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ των ελεγκτικών εταιρειών Grant Thornton και ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε, αντίστοιχα, ενώ τα οικονοµικά στοιχεία της χρήσης 2008 είναι αυτά που δηµοσιεύονται ως συγκριτικά στοιχεία στις δηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης Συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες περιόδου Οι ακόλουθες χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες προέρχονται από τις δηµοσιευµένες συνοπτικές, ενδιάµεσες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εννεάµηνη περίοδο που έληξε στις οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει.π.χ.α. και δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται επιλεγµένα στοιχεία των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων της Εταιρείας για την εννεάµηνη περίοδο που έληξε στις : ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ( '000)* Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) Μικτά κέρδη Έξοδα λειτουργίας διάθεσης (21.481) (19.707) Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσµάτων (3.037) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (11.143) (11.248) Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων (14.079) Φόρος εισοδήµατος (386) (316) Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (14.395) Κατανέµονται σε: Μετόχους Εταιρείας (15.606) ικαιώµατα Μειοψηφίας Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: ηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει.π.χ.α. και δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. 16

17 Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου διαµορφώθηκε σε χιλ. την περίοδο έναντι χιλ. την αντίστοιχη περίοδο της χρήσης 2009 παρουσιάζοντας µείωση 3,0%. Η µείωση του κύκλου εργασιών οφείλεται κατά κύριο λόγο στη γενικότερη µείωση της µεταφορικής και εµπορευµατικής κίνησης στην ακτοπλοΐα, ενώ ο έντονος ανταγωνισµός, τόσο σε γραµµές του εσωτερικού, όσο και στην Αδριατική, είχε ως αποτέλεσµα τη συµπίεση των λειτουργικών περιθωρίων κέρδους. Το περιθώριο µικτού κέρδους του Οµίλου διαµορφώθηκε σε 14,4% την περίοδο έναντι 24,4% την περίοδο Η µείωση του µικτού κέρδους του Οµίλου την περίοδο σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2009 οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη σηµαντική αύξηση του κόστους των καυσίµων. Ο Όµιλος κατά το εννεάµηνο του 2010 παρουσίασε ζηµιές προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων χιλ. έναντι κερδών χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2009 γεγονός που οφείλεται, κυρίως, στη µείωση του κύκλου εργασιών στην ακτοπλοΐα, στην αύξηση του κόστους των καυσίµων και στις αυξηµένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται επιλεγµένα στοιχεία ενοποιηµένων ισολογισµών της Εταιρείας στις και στις : ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ( '000)* ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Μητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις σε προµηθευτές Σύνολο Υποχρεώσεων ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: ηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει.π.χ.α. και δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή. Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις», ύψους χιλ. την περιλαµβάνει, κυρίως, την προκαταβολή για την απόκτηση του 33,35% της HELLENIC SEAWAYS. Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις» διαµορφώθηκε σε χιλ. την έναντι χιλ. την Σηµειώνεται ότι από το 17

18 σύνολο των µακροπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων στις , υποχρεώσεις ύψους χιλ. αφορούν στην Εταιρεία. Το Μάρτιο του 2010 η Εταιρεία προχώρησε στη σύναψη δανείου ύψους 40 εκατ. κυµαινόµενου επιτοκίου (Euribor πλέον περιθωρίου) και διάρκειας 3 ετών (µε τελική ηµεροµηνία αποπληρωµής στις ) µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης. Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις» διαµορφώθηκε σε χιλ. στις έναντι χιλ. στις Σηµειώνεται ότι από το σύνολο των βραχυπρόθεσµων τραπεζικών υποχρεώσεων στις , υποχρεώσεις ύψους χιλ. αφορούν στην Εταιρεία. Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Υποχρεώσεις σε προµηθευτές» διαµορφώθηκε σε χιλ. στις έναντι χιλ. στις Η αύξηση του υπολοίπου των εµπορικών υποχρεώσεων στις σε σχέση µε το τέλος της προηγούµενης χρήσης οφείλεται, κυρίως, στην εποχικότητα των δραστηριοτήτων, στην επέκταση των πιστωτικών ορίων πληρωµής των προµηθευτών και στις υποχρεώσεις της νέας θυγατρικής ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ. Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται επιλεγµένα στοιχεία ενοποιηµένων καταστάσεων ταµειακών ροών της Εταιρείας για την περίοδο και την περίοδο : ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ( '000)* Σύνολο ροών λειτουργικών δραστηριοτήτων (α) Σύνολο ροών επενδυτικών δραστηριοτήτων (β) (17.592) (14.353) Σύνολο ροών χρηµατοδοτικών δραστηριοτήτων (γ) (14.790) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα της περιόδου (α) + (β) + (γ) (2.976) 895 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου * Τυχόν αποκλίσεις στα σύνολα από το άθροισµα των επιµέρους µεγεθών οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Πηγή: ηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της περιόδου που έχουν συνταχθεί από την Εταιρεία βάσει.π.χ.α. και δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή Συνοπτικές πληροφορίες για τις συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη Οι σηµαντικότερες συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη αφορούν σε ναυλώσεις πλοίων, στην παροχή υπηρεσιών πρακτόρευσης πλοίων και στην αγορά εµφιαλωµένου νερού. Οι αµοιβές στα διευθυντικά στελέχη αφορούν σε υπηρεσίες εξαρτηµένης εργασίας και οι αµοιβές προς τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου αφορούν σε καταβαλλόµενες αµοιβές και αποζηµιώσεις συνεδριάσεων. Ειδικότερα: Οι πωλήσεις υπηρεσιών από τον Όµιλο σε λοιπά συνδεόµενα µέρη αφορούν κατά κύριο λόγο σε προµήθειες έκδοσης εισιτηρίων που λαµβάνει η Εταιρεία από την HELLENIC SEAWAYS ( 166 χιλ. το 2009, 195 χιλ. το 2008). Οι αγορές υπηρεσιών του Οµίλου από συγγενείς εταιρείες αφορούν σε προµήθειες έκδοσης εισιτηρίων που καταβάλλει η Εταιρεία στην ΑΝΕΚ LINES ITALIA ( χιλ. την περίοδο , χιλ. το 2009, χιλ. το 2008 και χιλ. το 2007). Οι αγορές υπηρεσιών του Οµίλου από λοιπά συνδεόµενα µέρη αφορούν σε ναυλώσεις πλοίων από την HELLENIC SEAWAYS ( χιλ. τη περίοδο , χιλ. το 2009, χιλ. το 2008). 18

19 Οι υποχρεώσεις του Οµίλου έναντι λοιπών συνδεόµενων µερών αφορούν σε υποχρεώσεις προς την HELLENIC SEAWAYS ( χιλ. την , χιλ. την και χιλ. την ). Οι υποχρεώσεις του Οµίλου έναντι συγγενών επιχειρήσεων, ύψους χιλ. την , αφορούν σε υποχρεώσεις έναντι της ANEK LINES ITALIA Συνοπτικές πληροφορίες για τις σηµαντικές αλλαγές στη χρηµατοοικονοµική θέση της Εταιρείας Σε ό,τι αφορά τη συµφωνία απόκησης ποσοστού 33,35% της HELLENIC SEAWAYS από την εταιρεία ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. δεν κατέστη δυνατή η εµπρόθεσµη καταβολή από την Εταιρεία της απαιτούµενης δόσεως µε συνέπεια την υπαναχώρηση της εταιρείας ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. από το εν λόγω ιδιωτικό συµφωνητικό και την, σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο κείµενο του συµφωνητικού, κατάπτωση της προκαταβολής αρραβώνα υπέρ αυτής (συνολικού ύψους 47,5 εκατ.). Επιπρόσθετα, η Εταιρεία εφαρµόζοντας τις ισχύουσες λογιστικές αρχές των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων βάσει των οποίων εκδίδει τις περιοδικές και Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σκοπεύει, µε βάση τα δεδοµένα που µέχρι την ηµεροµηνία του Ενηµερωτικού ελτίου έχει στη διάθεση της, να σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη και να επιβαρύνει µε το ποσό της προκαταβολής αρραβώνα των 47,5 εκατ. τα ετήσια αποτελέσµατα και τα Ίδια κεφάλαια της χρήσης Πέρα των παραπάνω γεγονότων και εκτιµήσεων της ιοίκησης που θα αποτυπωθούν λογιστικά στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης 2010 και θα επηρεάσουν συνεπώς µόνο τα ετήσια αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας δεν έχει επέλθει καµία άλλη σηµαντική αλλαγή στη χρηµατοοικονοµική ή εµπορική θέση της Εταιρίας ή και του Οµίλου, που να επηρεάζει τα ίδια κεφάλαια, τις δανειακές υποχρεώσεις και τα ταµειακά διαθέσιµα της Εταιρίας ή και του Οµίλου από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης των ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων της έως την ηµεροµηνία του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου Παράγοντες Κινδύνου Στην ενότητα αυτή παρατίθενται συνοπτικά οι σηµαντικότεροι κίνδυνοι που συνδέονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα και τον κλάδο δραστηριοποίησης της Εταιρείας, καθώς και κίνδυνοι σχετικοί µε την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τις µετοχές της ΑΝΕΚ. Επισηµαίνεται ότι οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται παρακάτω µπορεί να µην είναι οι µόνοι που ενδεχοµένως να αντιµετωπίσει ο Όµιλος. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή θεωρούνται επουσιώδεις, µπορεί να επιδράσουν δυσµενώς στις επιχειρηµατικές δραστηριότητες της Εταιρείας και του Οµίλου. Σηµειώνεται τέλος, ότι η σειρά παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέµπει σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά στη βαρύτητα ή στην πιθανότητα πραγµατοποίησης καθενός από αυτούς. Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα και τον κλάδο δραστηριοποίησης Κίνδυνοι ατυχηµάτων - δολιοφθοράς Πιθανή αποδροµολόγηση λόγω βλάβης σε πλοίο του Οµίλου 19

20 Εποχικότητα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ιακυµάνσεις της αγοραίας αξίας του στόλου του Οµίλου Εκχώρηση της ασφαλισθείσας αξίας των πλοίων στις τράπεζες Οι µακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα ως αποτέλεσµα της δηµοσιονοµικής κρίσης Ανταγωνισµός Αύξηση των τιµών των καυσίµων Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος διακύµανσης επιτοκίων Κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνοι που σχετίζονται µε την παρούσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τις µετοχές της ΑΝΕΚ Η επάρκεια του κεφαλαίου κίνησης του Οµίλου για τους επόµενους δώδεκα (12) µήνες βασίζεται σε µια σειρά παραγόντων που δεν εξαρτώνται µόνο από την Εταιρεία Χρηµατιστηριακός κίνδυνος - ιακύµανση τιµής µετοχής Μερική κάλυψη της παρούσας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Μέτοχοι που δεν θα ασκήσουν όλα τα δικαιώµατα τους θα υποστούν µείωση του ποσοστού συµµετοχής τους (dilution) Η Εταιρεία δεν µπορεί να διαβεβαιώσει ότι θα καταβάλλει µερίσµατα στο µέλλον Πληροφορίες µέσω παραποµπής Οι δηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις , οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.π. και ελέγχθηκαν από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, καθώς επίσης και η αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος Καραµανλή, Χανιά, Κρήτη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Οι δηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις , οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.π. και ελέγχθηκαν από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, καθώς επίσης και η αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος Καραµανλή, Χανιά, Κρήτη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Οι δηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις , οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.α. και ελέγχθηκαν από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές, καθώς επίσης και η αντίστοιχη Έκθεση Ελέγχου είναι διαθέσιµες στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφόρος Καραµανλή, Χανιά, Κρήτη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Οι δηµοσιευµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο , οι οποίες συντάχθηκαν βάσει των.π.χ.α. είναι διαθέσιµες 20

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟ 19.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 5.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου* ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΟ ΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 11.3.2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος 2009 1 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ II. Οικονοµικά Στοιχεία Χρήσης 2008 III. Εϖενδυτικές Πληροφορίες IV. Προοϖτικές 2 ΑΝΕΚ LINES I. Εταιρικό Προφίλ 3 Η ΑΝΕΚ σε αριθµούς 42 11 20 50 0,5 δις 120

Διαβάστε περισσότερα

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την

8. Περαιτέρω το µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε σύµφωνα µε την Άρθρο 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 1914/1990 και ανήλθε σε δραχµές εκατόν σαράντα έξι δισεκατοµµύρια διακόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: Ανακοίνωση για μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής & Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων: ημερομηνία αποκοπής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου. περιόδου 10.01.2009 έως 30.06.2009 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου περιόδου 1.1.29 έως 3.6.29 Μαρούσι 7 Αυγούστου 29 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Ομολογιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙ ΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2013, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

MEGA CHANNEL /2002

MEGA CHANNEL /2002 ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινοµένης αυξήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ

Α. ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1 Αθήνα, 03.06.2013 ΑYΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΑΠΟΦΑΣΗ 25 «Πρόσθετη πληροφόρηση που παρέχουν οι εκδότες με εισηγμένες στο Χ.Α. κινητές αξίες» ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Συνεδρίαση 17.7.2008) Αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών.

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών. ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τ τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 Αθήνα 23 Μαΐου 2011 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr( OPAr.AT AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 5.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

(α) Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

(α) Απολογισμός χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων από την προηγούμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου της ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3016/2002 και των παραγράφων 4.1.4.1.1 και 4.1.4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών για αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε.» προς την έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013

ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΕΛΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 19.06.2013 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Οικονοµικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01/01/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η

Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, (στο εξής η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πληροφοριακό Έντυπο, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 εδαφ. στ του ν. 3401/2005 (Stock Option Plan) σχετικά µε την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ... 4 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ

Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ κατ άρθρο 289 του Κανονισμού του Χ.Α. Προς τους κ.κ. Μετόχους Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ, ενόψει της προτεινόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2010 30.09.2010...10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01.2010 30.09.2010...10 Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις (εταιρικές & ενοποιηµένες) για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2010 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. καλεί τους µετόχους να αϖοφασίσουν εϖί των ακόλουθων θεµάτων ηµερήσιας διάταξης: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 23 ΗΣ ΜΑΪΟΥ 2008 ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε." ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράϖεζας "PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 Έδρα: Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13564/06/Β/86/123 Tηλ: +30 210 81.84.800 Fax: +30 210 81.84.801 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 30/06/2006 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 20.12.2006-31.12.2007 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Αξιότιµοι κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων Σχέδιο Εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ATTICA BANK Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL

ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ MEGA CHANNEL Προς τους κκ. Μετόχους της Εταιρείας Επί προτεινομένης αυξήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟ ΧΗΝΙΤΣΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2015 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015) σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 11.05.2016 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»), σε συνεδρία του στις 27

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟY ΕΛΤΙΟY ΤΗΣ 28.12.2009 ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟ εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010 ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 6 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 6 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 7 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ... 7 I. ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ... 7 II. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο

«Άρθρο 5 Μετοχικό Κεφάλαιο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ανακοινώνει σύµφωνα µε το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ότι κατά την Β

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της FORTHNET ΑΕ η οποία θα λάβει χώρα στις 3.8.2012 ή οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε.» (εφεξής η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΑΤΤΙΚΑ ΙΟ ΙΑ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41,9 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα