Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης, αποζεύκτες τύπου γονάτου, γειωτές.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης, αποζεύκτες τύπου γονάτου, γειωτές."

Transcript

1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Φεβρουάριος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 64/4 ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 420KV, ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΕΙΩΤΗ (ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΑΔΜΗΕ ) Ι. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή η τεχνική περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις του ΑΔΜΗΕ σε σχέση με τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, ονομαστικά χαρακτηριστικά και δοκιμές αποζευκτών Ε.Ρ 420 ΚV, μονοπολικών, τύπου γονάτου, εφοδιασμένων με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας και ένα γειωτή. ΙΙ. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ Αποζεύκτες, εξοπλισμός ζεύξης / απόζευξης, αποζεύκτες τύπου γονάτου, γειωτές. ΙΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Οι αποζεύκτες θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC & IEC Επιπλέον οι συμπαγούς τύπου κυλινδρικοί μονωτήρες των αποζευκτών θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς IEC & IEC IV. ΧΡΗΣΗ Οι αποζεύκτες θα χρησιμοποιηθούν στις διατάξεις ζυγών, στην διασύνδεση ζυγών καθώς και στις γραμμές αναχωρήσεων των ΚΥΤ. V. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1. Εγκατάσταση : Στην ύπαιθρο 2. Περιοχή διακύμανσης θερμοκρασίας περιβάλλοντος : Μέγιστη + 45 C,ελάχιστη - 25 C 3. Yψόμετρο : Μέχρι 1000m πάνω από την επι- 1

2 φάνεια της θάλασσας. 4. Σχετική υγρασία : 95% 5. Στρώμα πάγου : 20mm μέγιστο 6. Επίπεδο περιβαλλοντικής μόλυνσης : Μέτρια έως βαριά ανάλογα με την τοποθεσία. 7. Ταχύτητα ανέμου : 150Km/h 8. Άλλες συνθήκες : Χιόνι και ομίχλη VI. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 400 KV ΤOY ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 1. Ονομαστική τάση : 400KV 2 Μέγιστη τάση λειτουργίας : 420KV 3. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής : 1550KV 4. Στάθμη βραχυκυκλώματος : 40KA 5. Αριθμός φάσεων : 3 6. Ονομαστική συχνότητα : 50Ηz 7. Μέθοδος γειώσεως : Το σύστημα των 400KV είναι στερεά γειωμένο. 8. Βοηθητικές τάσεις : 220V Σ.Ρ και 220V Ε.Ρ 1Φ ή 400V Ε.Ρ 3Φ VII. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗ 1. Τύπος Ο αποζεύκτης θα πρέπει να είναι μονοπολικός, τύπου γονάτου με αναδιπλώμενο βραχίονα (λεπίδα) δύο τμημάτων και με δύο (2) κυλινδρικούς μονωτήρες στήριξης (στήλης) και ένα περιστρεφόμενο μονωτήρα (επί του οποίου συνδέεται η κάθετη ράβδος κίνησης). Οι δυο (2) κυλινδρικοί μονωτήρες στήριξης (στήλης) θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι πάνω σε κοινή βάση, στην οποία θα είναι προσαρμοσμένα πιθανά μεταλλικά υποστηρίγματα για την σύνδεση της βάσης του κάθε μονωτήρα στην κοινή βάση του αποζεύκτη. Ο περιστρεφόμενος μονωτήρας θα περιστρέφεται για να μεταδίδει την κίνηση στον βραχίονα (λεπίδα). Ο αποζεύκτης θα είναι επίσης εξοπλισμένος με ένα ηλεκτροκίνητο γειωτή. Η διάταξη του αποζεύκτη με τον γειωτή δεικνύεται στο σχέδιο Νο /2. 2. Λειτουργία του βραχίονα (λεπίδα) Ο βραχίονας (λεπίδα) ο οποίος θα αποτελείται από δυο (2) τμήματα, στην ανοιχτή θέση θα αναδιπλώνεται σε κάθετη θέση. 3. Υλικό του βραχίονα (λεπίδα) Ο βραχίονας των δυο τμημάτων του αποζεύκτη θα είναι είτε από εξαιρετικά βαρέως τύπου αλουμίνιο ή από εξαιρετικά βαρέως τύπου κράμα αλουμινίου. 4. Χαρακτηριστικά των σταθερών και κινούμενων επαφών 2

3 α) Αμφότερες οι σταθερές και οι κινούμενες επαφές θα πρέπει να είναι αντικαταστάσιμες. β) Αμφότερες οι επαφές θα πρέπει να είναι αυτοκαθοριζόμενες και κατάλληλου σχεδιασμού έτσι ώστε ρεύματα βραχυκυκλωμάτων να αυξάνουν την πίεση επαφής τους. γ) Οι κινούμενες επαφές (βραχίονας) θα πρέπει να είναι τύπου δακτύλων. δ) Οι επαφές στην κλειστή θέση, θα πρέπει να είναι σε θέση να αντέχουν δυνάμεις προκαλούμενες από ανέμους, σεισμούς, αγωγούς (δυνάμεις τανύσεως) και από θερμοκρασιακές μεταβολές, χωρίς να ανοίγουν. 5. Είδος υλικού των σταθερών και κινούμενων επαφών Αμφότερες οι επαφές θα είναι από επάργυρο χαλκό. 6. Το πλαίσιο βάσης των μονωτήρων του αποζεύκτη Η κοινή βάση στήριξης και τα πιθανά μεταλλικά υποστηρίγματα για καθένα από τους δύο (2) κυλινδρικούς μονωτήρες στηρίξεως (στήλης) θα πρέπει να είναι από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. Η κοινή βάση στήριξης θα πρέπει να έχει ύψος 150mm. 7. Ακροδέκτες Ο αποζεύκτης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με δυο (2) ακροδέκτες αλουμινίου ορθογωνικού σχήματος. Αυτοί οι ακροδέκτες θα πρέπει να έχουν διαστάσεις όπως δεικνύεται στο συνημμένο σχέδιο Νο /2. 8. Ανάρτηση του αποζεύκτη Ο αποζεύκτης θα πρέπει, να μπορεί να αναρτηθεί επί μεταλλικού ικριώματος το οποίο θα είναι προμήθειας του ΑΔΜΗΕ και το οποίο δεικνύεται λεπτομερώς στο σχέδιο Νο /1. 9. Γείωση Ο αποζεύκτης θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με εύκαμπτη επικασσιτερωμένη χάλκινη ταινία διατομής 240mm² για τον σκοπό της γείωσης του αποζεύκτη στο πλέγμα γείωσης του ΚΥΤ. 10. Διαστάσεις του αποζεύκτη α) Η απόσταση μεταξύ των δυο μονωτήρων στηρίξεως (στηλών) του αποζεύκτη θα είναι 4000mm (± 5%). β) Ο αποζεύκτης θα πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί επί μεταλλικού ικριώματος ύψους 3000mm το οποίο θα είναι προμήθεια από ΑΔΜΗΕ. 11. Δακτύλιοι κορώνας 3

4 Οι δύο (2) κυλινδρικοί μονωτήρες στήριξης (στύλοι) θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με δακτυλίους κορώνας για την ισοκατανομή των ηλεκτρικών πεδίων στα μη στρογγυλοποιημένα τμήματα του αποζεύκτη ή για την απαλοιφή συγκεντρωμένων ηλεκτροστατικών φορτίων στα άκρα του αποζεύκτη. 12. Σύστημα μετάδοσης κίνησης του αποζεύκτη α) Το σύστημα μετάδοσης κίνησης του αποζεύκτη θα αποτελείται από μία κάθετο γυμνή ράβδο και μια πιθανή ράβδο εντός μονωτήρα. Το όλο σύστημα θα πρέπει να είναι κατάλληλο μαζί με τους δυο (2) κυλινδρικούς μονωτήρες στήριξης (στήλης) και την βάση στηρίξεως τους να αναρτηθούν επί μεταλλικού ικριώματος (όχι μέρος της προμήθειας) ύψους 3000mm όπως δεικνύεται στο συνημμένο σχέδιο Νο /1 αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής. β) Σε περίπτωση τυχαίας αποσύνδεσης της ράβδου, ο βραχίονας (λεπίδα) του αποζεύκτη δεν θα πρέπει να μπορεί να μετακινηθεί από την θέση που θα βρεθεί κατά την αποσύνδεση. γ) Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο για ομαλή αθόρυβη και επακριβή λειτουργία και για αποφυγή ανεπιθύμητων λειτουργιών. δ) Η βάση της περιστρεφόμενης μονωμένης ράβδου θα πρέπει να είναι αυτολιπαινόμενη και προστατευμένη από διάβρωση και υγρασία. 13. Ελατήρια Αντιστάθμισης Ελατήρια αντιστάθμισης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εξισορρόπηση του βάρους των κινουμένων μερών κατά το άνοιγμα και κλείσιμο του αποζεύκτη. Όλα τα ελατήρια αντιστάθμισης θα πρέπει να είναι απομονωμένα από την κύρια διαδρομή του αποζεύκτη. 14. Είδος μέταλλων χρησιμοποιούμενων στα μη ρευματοφόρα μέρη του αποζεύκτη. Τα μη ρευματοφόρα μεταλλικά μέρη του αποζεύκτη θα πρέπει να είναι είτε από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή από ανοξείδωτο χάλυβα. Χυτοσίδηρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε μέρη όπου οι ασκούμενες δυνάμεις δεν είναι σημαντικού μεγέθους. Ο χυτοσίδηρος θα πρέπει επίσης να είναι γαλβανισμένος εν θερμώ. 15. Είδος υλικού του συνδετικού υλικού Όλοι οι κοχλίες, περικόχλια και παράκυκλοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα ρευματοφόρα μέρη του αποζεύκτη, θα πρέπει να είναι είτε από ανοξείδωτο χάλυβα ή από ορείχαλκο. Όλοι οι κοχλίες περικόχλια και παράκυκλοι οι οποίοι χρησιμοποιούνται στα μη ρευματοφόρα μέρη του αποζεύκτη θα είναι από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. 16. Μηχανισμός λειτουργίας του αποζεύκτη α. Ο μηχανισμός λειτουργίας του αποζεύκτη θα οδηγείται από ηλεκτροκινητήρα, για την περιστροφή του άξονα μέσω μεταλλικών οδοντωτών τροχών. 4

5 β. Ο ηλεκτροκίνητος μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι τύπου ανάστροφης κίνησης. γ. Ο ηλεκτροκίνητος μηχανισμός λειτουργίας του αποζεύκτη θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει ηλεκτρικά επιτόπια και με τηλεχειρισμό εξ αποστάσεως. Ακόμη θα πρέπει να έχει δυνατότητα για χειροκίνητη λειτουργία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η επιτόπια και η εξ αποστάσεως ηλεκτρική εντολή για την λειτουργία του αποζεύκτη δίνεται με παλμό χρονικής διάρκειας 200ms και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προκαλείται μια αυτοσυγκράτηση στο κύκλωμα τροφοδοσίας του κινητήρα μέχρι την ολοκλήρωση της κίνησης του μηχανισμού λειτουργίας. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της κίνησης διακοπεί η τάση τροφοδοσίας του κινητήρα ή απενεργοποιηθεί το πηνίο μανδάλωσης, τότε η κίνηση του αποζεύκτη θα διακόπτεται και θα παραμείνει στην θέση που είχε κατά την στιγμή της διακοπής. Μετά την επαναφορά της τάσης τροφοδοσίας ή την εκ νέου ενεργοποίηση του πηνίου μανδάλωσης, θα πρέπει να δοθεί νέα εντολή ζεύξης ή απόζευξης για να ολοκληρωθεί η κίνηση του αποζεύκτη. δ. Ο κινητήρας του μηχανισμού λειτουργίας θα πρέπει να είναι 3Φ, 400V Ε.Ρ, ή κινητήρας ''καθολικού'' τύπου (UNIVERSAL TYPE) Σ.Ρ. 220V ή 1Φ 230V Ε.Ρ. (μέσω ανορθωτικής διάταξης). ε. Η χειροκίνητη λειτουργία έκτακτης ανάγκης θα γίνεται με περιστροφική κίνηση μέσω μειωτήρα με αφαιρετό χειροστρόφαλο. Το ηλεκτρικό κύκλωμα ελέγχου θα τίθεται αυτομάτως εκτός λειτουργίας όταν ο χειροστρόφαλος εισέρχεται εντός του μηχανισμού για χειροκίνητη λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Τα μέρη του χειροστρόφαλου που έρχονται σε επαφή με τα ανθρώπινα χέρια θα πρέπει να φέρουν μονωτικό περίβλημα. Η πρόσβαση του αφαιρετού χειροστρόφαλου προς το μηχανισμό λειτουργίας θα πραγματοποιείται μέσω θυρίδας που θα υπάρχει στο εξωτερικό περίβλημα του μηχανισμού και η οποία θα ασφαλίζεται με λουκέτο. Ο αφαιρετός χειροστρόφαλος θα πρέπει να φυλάσσεται εντός του κιβωτίου του μηχανισμού λειτουργίας. στ. Ο ηλεκτρικός μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ένα περιστροφικού τύπου επιλεκτικό διακόπτη ο οποίος θα επιτρέπει τους ακόλουθους τέσσερις τρόπους λειτουργίας: Θέση 1 : Χειροκίνητη λειτουργία. Λειτουργία μόνο μέσω χειροστρόφαλου. Θέση 2 : Επιτόπιος χειρισμός - Επιτόπιος ηλεκτρικός έλεγχος. Θέση 3 : Τηλεχειρισμός - Ηλεκτρικός έλεγχος εξ αποστάσεως. Θέση 4 : Εκτός λειτουργίας - Αποκλεισμός όλων των ηλεκτρικών και χειροκίνητων λειτουργιών. Η επιλογή μιας οποιασδήποτε θέσης θα πρέπει να αποκλείει την δυνατότητα όλων των άλλων χειρισμών. Ο επιλεκτικός διακόπτης θα μπορεί να κλειδώνεται με 5

6 λουκέτο στην όποια επιλεγείσα θέση. Στην θέση «εκτός» ο αποζεύκτης κλειδώνεται και θα αποκλείεται κάθε χειρισμός και: Δεν υπάρχει πρόσβαση στην θυρίδα του χειροστροφάλου Απομονώνονται οι τάσεις εντολών προς τον κινητήρα Δεσμεύεται μηχανικά το σύστημα μετάδοσης από τον κινητήρα προς τον μειωτήρα. ζ. Δεν επιτρέπεται η χρήση δίσκων τριβής ή ηλεκτροφρένων για την μετάδοση ροπής του μηχανισμού ή για ακινητοποίηση του βραχίονα (λεπίδας) στο τέλος της διαδρομής του και αποφυγή περαιτέρω κίνησης. η. Η ακινητοποίηση του στρεφόμενου άξονα του ηλεκτροκίνητου μηχανισμού του Α/Ζ θα πρέπει να ελέγχεται ηλεκτρικά από οριακούς διακόπτες. Για λόγους επιπρόσθετης ασφάλειας μόνο, θα μπορεί να γίνει χρήση επιπλέον μηχανικών στοπ. θ. Ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με οριακούς διακόπτες οι οποίοι θα διακόπτουν την λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα όταν ο βραχίονας (λεπίδα) του αποζεύκτη έχει φθάσει στην τελική του θέση και προς τις δύο κατευθύνσεις (θέση ανοικτή-κλειστή). ι. Ο ηλεκτροκίνητος μηχανισμός θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ένα πηνίο μανδάλωσης, με τάση πηνίου 220V Σ.Ρ το οποίο θα χρησιμεύει για την ηλεκτρική αλληλασφάλιση μεταξύ αποζεύκτη και του αντίστοιχου διακόπτη. Το πηνίο μανδάλωσης στην απενεργοποιημένη κατάσταση θα απαγορεύει την ηλεκτροκίνητη λειτουργία του μηχανισμού μέσω βοηθητικής επαφής και την χειροκίνητη μέσω μηχανικής παρεμπόδισης. κ. Ο ηλεκτροκίνητος μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες βοηθητικές επαφές μεγάλης αξιοπιστίας για να εξασφαλίζεται η επακριβής θέση του αποζεύκτη. - Επτά (7) ΚΑ επαφές τύπου Α - Επτά (7) ΚK επαφές τύπου Β - Δύο (2) ΚΑ επαφές τύπου C - Δύο (2) ΚK επαφές τύπου D H σήμανση ότι <<Ο αποζεύκτης είναι κλειστός>> θα δίνεται μόνον μετά από πλήρες κλείσιμο το οποίο σημαίνει ότι ρεύμα βραχυκυκλώματος μπορεί να διέλθει μέσω του αποζεύκτη, ενώ η σήμανση << Ο αποζεύκτης είναι ανοικτός>> θα δίνεται μετά από πλήρες άνοιγμα όταν η απόσταση μονώσεως είναι επαρκής για να αντέξει επιτυχώς τις προβλεπόμενες διηλεκτρικές δοκιμές. λ. Όλα τα καλώδια ελέγχου του μηχανισμού λειτουργίας θα είναι διατομής 1,5mm² και θα φέρουν κατάλληλη σήμανση. Οι τερματικές οριολωρίδες (κλέμες) όμως θα πρέπει να είναι κατάλληλες για αγωγό διατομής 8mm 2 μ. Το μεταλλικό κιβώτιο του μηχανισμού λειτουργίας θα είναι είτε από 6

7 γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή από ανοξείδωτο χάλυβα ή από κράμα αλουμινίου. ν. Ο βαθμός προστασίας του μεταλλικού κιβωτίου του μηχανισμού λειτουργίας θα είναι IP 42D, σύμφωνα με το IEC ξ. Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με μία εφεδρική τερματική οριολωρίδα (κλέμα) τουλάχιστον οκτώ θέσεων. H τερματική οριολωρίδα (κλέμα) θα πρέπει να είναι κατάλληλη για αγωγό διατομής 8mm 2. ο. Το μεταλλικό κιβώτιο του μηχανισμού λειτουργίας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με αντίσταση ή αντιστάσεις αντί-συμπύκνωσης ελεγχόμενης ή ελεγχομένων μέσω θερμοστάτη. Η τάση τροφοδοσίας της αντίστασης / αντιστάσεων θα είναι 1Φ, 220V E.P. π. Όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα του μηχανισμού θα πρέπει να είναι κατάλληλα για 220V Σ.Ρ και θα προστατεύονται είτε από μικροαυτόματους ή από ασφάλειες ρ. Το μεταλλικό κιβώτιο του μηχανισμού λειτουργίας θα πρέπει να επιτρέπει είσοδο καλωδίων από το κάτω μέρος του (καλώδια του ΑΔΜΗΕ). σ. Το μεταλλικό κιβώτιο του μηχανισμού λειτουργίας θα εγκατασταθεί πάνω στο μεταλλικό ικρίωμα το οποίο θα είναι προμήθειας ΑΔΜΗΕ και το οποίο δεικνύεται στο σχέδιο No /2. Για το λόγο αυτό όλοι οι κοχλίες, περικόχλια, βραχίονες σύνδεσης και κάθε άλλο εξάρτημα απαραίτητο για την εγκατάσταση του μεταλλικού κιβωτίου θα πρέπει να είναι μέρος της προμήθειας. Όλα δε τα εξαρτήματα σύνδεσης όπως περικόχλια, βραχίονες κτλ. θα πρέπει να είναι είτε από ανοξείδωτο χάλυβα ή από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. VIII. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΙΩΤΗ 1. Τύπος Ο γειωτής θα είναι απ ευθείας συνδεδεμένος στον αποζεύκτη. Ο γειωτής θα είναι ηλεκτροκίνητος αλλά θα πρέπει επίσης να διαθέτει δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας μέσω χειροστρόφαλου για τις περιπτώσεις έκτακτων αναγκών. Ο γειωτής θα είναι μονοπολικός και θα είναι προσαρμοσμένος στον αποζεύκτη όπως δεικνύεται στο συνημμένο σχέδιο Νο /2. 2. Τρόπος λειτουργίας Μονοπολική, κάθετη λειτουργία. 3. Τρόπος στήριξης επί του αποζεύκτη 7

8 Με άρθρωση στο πλαίσιο βάσης του αποζεύκτη στην πλευρά που βρίσκεται ο περιστρεφόμενος μονωτήρας του αποζεύκτη όπως δεικνύεται στο σχέδιο Νο /2. 4. Είδος μετάλλων που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στον γειωτή. α. Όλα τα μη ρευματοφόρα μεταλλικά μέρη του γειωτή θα πρέπει να είναι από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. β. Οι επαφές του βραχίονα (λεπίδα) του γειωτή θα πρέπει να είναι από επικασσιτερωμένο χαλκό. γ. Ο βραχίονας (λεπίδα) αυτός καθ αυτός θα πρέπει να είναι είτε από εξαιρετικά βαρέως τύπου αλουμίνιο ή από εξαιρετικά βαρέως τύπου κράμα αλουμινίου. δ. Όλο το συνδετικό υλικό όπως κοχλίες περικόχλια, παράκυκλοι κλπ. θα πρέπει να είναι είτε από ανοξείδωτο χάλυβα ή από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. 5. Γείωση Στην άκρη της άρθρωσης του βραχίονα (λεπίδας) και στην ράβδο της κάθετης κίνησης θα πρέπει να υπάρχει μια εύκαμπτη ταινία γείωσης αντοχής σε 40 ΚΑ και η οποία θα πρέπει να καταλήγει σε ακροδέκτη ορθογωνικής μορφής για να χρησιμοποιηθεί για την σύνδεση με το δίκτυο γείωσης του ΚΥΤ (Κέντρο Υπερυψηλής Τάσεως). 6. Μηχανισμός λειτουργίας του γειωτή. α. Ο μηχανισμός λειτουργίας του γειωτή θα οδηγείται από ηλεκτροκινητήρα για μετάδοση κίνησης μέσω μεταλλικών γραναζιών, αλλά θα υπάρχει επίσης και δυνατότητα χειροκίνητου χειρισμού. β. Ο ηλεκτροκίνητος μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι τύπου ανάστροφης κίνησης. γ. Η τάση τροφοδοσίας του κινητήρα θα πρέπει να είναι τριφασική (3Φ), 400V E.P. ή 220V Σ.Ρ. ή 1 Φ 230V ΕΡ (μέσω ανορθωτικής διάταξης). δ. Η χειροκίνητη λειτουργία έκτακτης ανάγκης θα γίνεται με αφαιρετό χειροστρόφαλο και μετάδοση κίνησης είτε μέσω γραναζιού μείωσης ή με απευθείας μετάδοση κίνησης. Το ηλεκτρικό κύκλωμα ελέγχου θα τίθεται αυτομάτως εκτός λειτουργίας όταν ο χειροστρόφαλος εισέρχεται εντός του μηχανισμού για χειροκίνητη λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Τα μέρη του χειροστρόφαλου που έρχονται σε επαφή με τα ανθρώπινα χέρια θα πρέπει να φέρουν μονωτικό περίβλημα. Η πρόσβαση του αφαιρετού χειροστρόφαλου προς το μηχανισμό λειτουργίας θα πραγματοποιείται μέσω θυρίδας που θα υπάρχει στο εξωτερικό περίβλημα του μηχανισμού και η οποία θα ασφαλίζεται με λουκέτο. Ο αφαιρετός χειροστρόφαλος θα πρέπει να φυλάσσεται εντός του κιβωτίου του μηχανισμού λειτουργίας. ε. Ο ηλεκτροκίνητος μηχανισμός λειτουργίας του γειωτή θα πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει ηλεκτρικά, επιτόπια και με τηλεχειρισμό εξ αποστάσεως. Η επιτόπια και η εξ αποστάσεως ηλεκτρική εντολή για την λειτουργία του γειωτή δίνεται με παλμό χρονικής διάρκειας 200ms και για το λόγο αυτό θα πρέπει να προκαλείται μια αυτοσυγκράτηση στο κύκλωμα τροφοδοσίας του κινητήρα μέχρι την ολοκλήρωση της 8

9 κίνησής του μηχανισμού λειτουργίας. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της κίνησης διακοπεί η τάση τροφοδοσίας του κινητήρα ή απενεργοποιηθεί το πηνίο μανδάλωσης, τότε η κίνηση του γειωτή θα διακόπτεται και θα παραμένει στην θέση που είχε κατά την στιγμή της διακοπής. Μετά την επαναφορά της τάσης τροφοδοσίας ή την εκ νέου ενεργοποίηση του πηνίου μανδάλωσης, θα πρέπει να δοθεί νέα εντολή ζεύξης ή απόζευξης για να ολοκληρωθεί η κίνηση του γειωτή. στ. Ο ηλεκτροκίνητος μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ένα περιστροφικού τύπου διακόπτη ο οποίος θα επιτρέπει τους ακόλουθους τέσσερις τρόπους λειτουργίας: Θέση 1 : Χειροκίνητη λειτουργία. Λειτουργία μόνο μέσω χειροστρόφαλου. Θέση 2 : Επιτόπιος χειρισμός. Επιτόπιος ηλεκτρικός έλεγχος. Θέση 3 : Τηλεχειρισμός. Ηλεκτρικός έλεγχος εξ αποστάσεως. Θέση 4: Εκτός λειτουργίας. Αποκλεισμός όλων των ηλεκτρικών και χειροκίνητων λειτουργιών. Η επιλογή μιας οποιαδήποτε θέσης θα πρέπει να αποκλείει την δυνατότητα όλων των άλλων χειρισμών. Ο επιλεκτικός διακόπτης θα μπορεί να κλειδώνεται με λουκέτο στην όποια επιλεγείσα θέση. Στην θέση «εκτός» ο γειωτής θα κλειδώνεται και θα αποκλείεται κάθε χειρισμός και: Δεν υπάρχει πρόσβαση στην θυρίδα του χειροστρόφαλου. Απομονώνονται οι τάσεις εντολών προς τον κινητήρα. Δεσμεύεται μηχανικά το σύστημα μετάδοσης κίνησης από τον κινητήρα προς τον μειωτήρα. ζ. Δεν επιτρέπεται η χρήση δίσκων τριβής ή ηλεκτροφρένων για την μετάδοση ροπής στον μηχανισμό κίνησης ή για ακινητοποίηση του βραχίονα (λεπίδας) στο τέλος της διαδρομής του (της) και αποφυγή περαιτέρω κίνησης. η. Η ακινητοποίηση του στρεφόμενου άξονα του ηλεκτροκίνητου μηχανισμού του γειωτή θα πρέπει να ελέγχεται ηλεκτρικά από οριακούς διακόπτες. Για λόγους επιπρόσθετης ασφάλειας μόνο, θα μπορεί να γίνει χρήση επιπλέον μηχανικών στοπ. θ. Ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με οριακό διακόπτη ο οποίος θα διακόπτει τη λειτουργία του μηχανισμού όταν ο βραχίονας (λεπίδα) του γειωτή έχει φτάσει στην τελική του θέση και προς τις δύο κατευθύνσεις (γειωμένος- μη γειωμένος). ι. Ο ηλεκτροκίνητος μηχανισμός θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ένα πηνίο μανδάλωσης με τάση πηνίου 220V Σ.P το οποίο θα χρησιμεύει για την ηλεκτρική αλληλασφάλιση μεταξύ του γειωτή και του αποζεύκτη. Το πηνίο μανδάλωσης στην απενεργοποιημένη του κατάσταση θα απαγορεύει την ηλεκτροκίνητη λειτουργία του μηχανισμού μέσω βοηθητικής επαφής και την χειροκίνητη μέσω μηχανικής παρεμπόδισης. κ. Ο ηλεκτροκίνητος μηχανισμός λειτουργίας του γειωτή θα πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες βοηθητικές επαφές μεγάλης αξιοπιστίας για να εξασφαλίζεται η επακριβής θέση του αποζεύκτη. - Επτά (7) ΚΑ επαφές τύπου Α 9

10 - Επτά (7) ΚΚ επαφές τύπου Β - Δύο (2) ΚΑ επαφές τύπου C - Δύο (2) ΚΚ επαφές τύπου D λ. Όλα τα καλώδια ελέγχου του μηχανισμού θα είναι διατομής 1,5 mm², κατ ελάχιστον και θα φέρουν κατάλληλη σήμανση. Οι τερματικές οριολωρίδες (κλέμες) όμως θα πρέπει να είναι κατάλληλες για αγωγό διατομής 8 mm² κατ ελάχιστον. μ. Το μεταλλικό κιβώτιο του μηχανισμού λειτουργίας θα είναι είτε από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα ή από ανοξείδωτο χάλυβα ή από κράμα αλουμινίου. ν. Ο βαθμός προστασίας του μεταλλικού κιβωτίου του μηχανισμού λειτουργίας θα πρέπει να είναι IP 42D σύμφωνα με το IEC ξ. Ο μηχανισμός λειτουργίας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με μια εφεδρική τερματική οριολωρίδα (κλέμα) τουλάχιστον 6 έξι (6) θέσεων κατάλληλη για αγωγούς διατομής 8 mm². ο. Το μεταλλικό κιβώτιο του μηχανισμού λειτουργίας θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με αντίσταση αντισυμπύκνωσης ελεγχόμενη μέσω θερμοστάτη. Η τάση τροφοδοσίας της αντίστασης θα είναι 1Φ, 220V E.P. π. Όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα του μηχανισμού θα πρέπει να είναι κατάλληλα για 220V Σ.Ρ και θα προστατεύονται είτε από μικροαυτόματους ή από ασφάλειες. ρ. Το μεταλλικό κιβώτιο του μηχανισμού λειτουργίας θα πρέπει να επιτρέπει είσοδο καλωδίων από το κάτω μέρος του (καλώδια ΑΔΜΗΕ.). σ. Το μεταλλικό κιβώτιο του μηχανισμού λειτουργίας θα εγκατασταθεί πάνω στο μεταλλικό ικρίωμα το οποίο θα είναι προμήθειας ΑΔΜΗΕ και το οποίο δεικνύεται στο σχέδιο No /2. Για τον λόγο αυτό όλοι οι κοχλίες, περικόχλια, βραχίονες σύνδεσης και κάθε άλλο εξάρτημα απαραίτητο για την εγκατάσταση του μεταλλικού κιβωτίου θα πρέπει να είναι μέρος της προμήθειας. Όλα δε τα εξαρτήματα σύνδεσης θα πρέπει να είναι είτε από ανοξείδωτο χάλυβα ή από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα. ΙX. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗ 1. Αριθμός πόλων : Ένας (1) 2. Εγκατάσταση : Στην ύπαιθρο 3. Ονομαστική τάση : 420 KV 4. Ονομαστικά επίπεδα μόνωσης α. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου - Φάση προς γη : 620 KV ενδεικνυόμενη τιμή - Κατά μήκος της απόστασης μονώσεως : 800 KV ενδεικνυόμενη τιμή β. Κρουστική εκ χειρισμών τάση αντοχής εν ξηρώ - Κατά μήκος της απόστασης μονώσεως : 900 (+450) KV, μέγιστη τιμή 10

11 γ. Κρουστική εκ χειρισμών τάση αντοχής εν υγρώ - Φάση προς γη : 1050 KV μέγιστη τιμή δ. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής - Φάση προς γη : 1550KV μέγιστη τιμή - Κατά μήκος της απόστασης μονώσεως : 1550 (+315) KV μέγιστη τιμή 5. Ονομαστική συχνότητα : 50Hz 6. Ονομαστικό ρεύμα : 3150 Α 7. Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής : 40 kα ενδεικνυόμενη τιμή 8. Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής : 100 kα μέγιστη τιμή 9. Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος : 3 δευτερόλεπτα 10. Ονομαστικό μηχανικό στατικό φορτίο ακροδεκτών - Ευθύγραμμο φορτίο : 2000N τουλάχιστον - Διασταυρούμενο φορτίο : 660N τουλάχιστον - Κάθετη δύναμη : 1500N τουλάχιστον 11. Πάχος στρώματος πάγου για το οποίο η λειτουργία είναι εφικτή : 20mm 12. Είδος αγωγών χρησιμοποιούμενων για τη σύνδεση του αποζεύκτη : Εύκαμπτοι 13. Κλάση μηχανικής αντοχής : M1 (2000 κύκλοι λειτουργίας) Χ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΟΝΩΤΗΡΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Α. ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΣΤΗΛΗΣ) 1. Τύπος : Υπαίθριος συμπαγούς πυρήνα, κυλινδρικού σχήματος μονωτήρας στήριξης με εξωτερικά μεταλλικά εξαρτήματα. 2. Είδος υλικού του μονωτήρα στήριξης : Πορσελάνη 3. Χρώμα πορσελάνης : Γκρι 4. Προσδιορισμός του μονωτήρα με βάση το IEC : C12, Κρουστική εκ χειρισμών τάση αντοχής, εν υγρώ : 1050KV μέγιστη τιμή 6. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής : 1550KV μέγιστη τιμή 7. Ύψος του μονωτήρα στήριξης : 3350mm ± 4,5mm 8. Μήκος ερπυσμού : 10500mm 9. Φορτία αντοχής α. Κάμψης : 12500Ν β. Στρέψης : 6000Nm 10. Διάμετρος κύκλου κλίσης μεταλλικού εξαρτήματος εφαρμογής κάτω μέρους : 325mm 11. Μέγιστη ονομαστική διάμετρος του μέρους μόνωσης: 450mm 12. Διάμετρος κύκλου κλίσης μεταλλικού εξαρτήματος εφαρμογής κορυφής : 225mm B. ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ (ΣΤΡΕΨΗΣ) ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ 1. Τύπος : Υπαίθριου τύπου, κοίλος μονωτήρας 2. Είδος υλικού του μονωτήρα : Πορσελάνη 11

12 3. Χρώμα πορσελάνης : Γκρι 4. Κρουστική εκ χειρισμών τάση αντοχής, εν υγρώ : 1050KV, μέγιστη τιμή 5. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής : 1550KV, μέγιστη τιμή 6. Ύψος του μονωτήρα : 3350mm ± 4,5mm 7. Μήκος ερπυσμού : 10500mm 8. Μέγιστη ονομαστική διάμετρος του μέρους μόνωσης 9. Φορτίο αντοχής α) Στρέψης : 2000Νm : Όπως προσδιορίζεται από τον σχεδιασμό του κατασκευαστή και των απαιτήσεων αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής. XΙ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΕΙΩΤΗ 1. Αριθμός πόλων : Ένας (1) 2. Εγκατάσταση : Στην ύπαιθρο 3. Ονομαστική τάση : 420 KV 4. Ονομαστικά επίπεδα μόνωσης α. Τάση αντοχής συχνότητας δικτύου - Φάση προς γη : 620 KV ενδεικνυόμενη τιμή β. Κρουστική εκ χειρισμών τάση αντοχής - Φάση προς γη : 1050KV, εν υγρώ, μέγιστη τιμή γ. Κεραυνική κρουστική τάση αντοχής - Φάση προς γη : 1550KV μέγιστη τιμή 5. Ονομαστική συχνότητα : 50Hz 6. Ονομαστικό βραχυχρόνιο ρεύμα αντοχής : 40 kα 7. Ονομαστικό μέγιστο ρεύμα αντοχής :100 kα 8. Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος : 3 δευτερόλεπτα 9. Κλάση ηλεκτρικής αντοχής : A+Eo 10. Ικανότητα ηλεκτρομαγνητικής ζεύξης α. Ονομαστικού επαγώμενου ρεύματος : 80A ενδεικνυόμενη τιμή β. Ονομαστικής επαγώμενης τάσης : 2KV ενδεικνυόμενη τιμή. 11. Ικανότητα ηλεκτροστατικής ζεύξης α. Ονομαστικού επαγώμενου ρεύματος : 1,25A ενδεικνυόμενη τιμή β. Ονομαστικής επαγωμένης τάσης : 5KV ενδεικνυόμενη τιμή 12. Πάχος στρώματος πάγου για το οποίο η λειτουργία είναι εφικτή : 20mm ΧII. ΔΟΚΙΜΕΣ Ο αποζεύκτης θα υποβληθεί στις ακόλουθες δοκιμές: Α. Δοκιμές σειράς Οι δοκιμές σειράς θα εκτελεσθούν σε όλους τους αποζεύκτες της παραγγελίας. 1. Διηλεκτρικές δοκιμές για το κύριο κύκλωμα του αποζεύκτη και γειωτή. α. Αποζεύκτη 12

13 Δοκιμή αντοχής σε τάση συχνότητας δικτύου(εν ξηρώ). Η τάση δοκιμής θα πρέπει να είναι 620KV ενδεικνυόμενη τιμή για φάση - γη και 800 ΚV κατά μήκος της απόστασης μονώσεως. Οι συνθήκες δοκιμής θα είναι σύμφωνα με τον πίνακα 6 του κανονισμού IEC για μονοπολικό αποζεύκτη. β. Γειωτή Η τάση θα εφαρμοσθεί στους ακροδέκτες του πόλου του Α/Ζ με την βάση γειωμένη και τον γειωτή ανοικτό. Η τάση εφαρμογής θα είναι 620 KV. Εναλλακτικά, η δοκιμή αντοχής σε τάση συχνότητας δικτύου μπορεί να παραληφθεί εάν οι διαστάσεις μεταξύ των αγώγιμων μερών, κατά μήκος των ανοικτών επαφών και μεταξύ των αγώγιμων μερών και του πλαισίου ελεγχθούν με μετρήσεις. Ως βάση για τον έλεγχο των διαστάσεων θα ληφθούν τα διαστασιολογικά σχέδια τα οποία είναι μέρος των πιστοποιητικών δοκιμών τύπου υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν τέτοια πιστοποιητικά αλλιώς αυτή η εναλλακτική λύση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη. 2. Διηλεκτρικές δοκιμές στα βοηθητικά κυκλώματα και κυκλώματα ελέγχου (για τον αποζεύκτη και γειωτή). Η τάση δοκιμής θα είναι 1 KV με διάρκεια ενός (1) λεπτού. 3. Μέτρηση της αντίστασης του κύριου κυκλώματος (για τον αποζεύκτη μόνον) Το ρεύμα δοκιμής θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 50A και του ονομαστικού ρεύματος του αποζεύκτη. Η μετρούμενη αντίσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την τιμή 1,2 Ru, όπου Ru είναι ή τιμή της αντίστασης που μετρήθηκε πριν την δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας. 4. Σχεδιαστικοί και οπτικοί έλεγχοι (για τον αποζεύκτη και γειωτή) Ο αποζεύκτης και ο γειωτής θα ελεγχθούν για να επιβεβαιωθεί ότι είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτής εδώ της τεχνικής περιγραφής. Β. Ειδικές δοκιμές Οι ειδικές δοκιμές θα εκτελούνται μόνο σε ένα (1) αποζεύκτη και γειωτή της παραγγελίας λόγω των μεγάλων χρονικών απαιτήσεων συναρμολόγησης. 1. Μηχανικές δοκιμές λειτουργίας Οι δοκιμές θα εκτελεσθούν χωρίς τάση ή ρεύμα στο κυρίως κύκλωμα. Το πρόγραμμα δοκιμής θα αποτελείται από πέντε (5) κύκλους κλεισίματος - ανοίγματος με ελάχιστη τάση τροφοδοσίας του μηχανισμού λειτουργίας και πέντε (5) κύκλους κλεισίματος-ανοίγματος με μέγιστη τάση τροφοδοσίας του μηχανισμού λειτουργίας για τον αποζεύκτη. Το ίδιο πρόγραμμα ισχύει και για τον γειωτή. Η δοκιμή θα εκτελεσθεί σε συναρμολογημένο αποζεύκτη και γειωτή. 13

14 Γ. Δοκιμές τύπου Στην κλειστή θέση, οι δοκιμές θα εκτελεσθούν με τις συνθήκες 1, 4 και 7 του πίνακα 9 του κανονισμού IEC Στην ανοικτή θέση, οι δοκιμές θα εκτελεσθούν όπως περιγράφεται κατωτέρω. 1. Διηλεκτρικές δοκιμές (για αποζεύκτη και γειωτή) α. Δοκιμή σε τάση συχνότητας δικτύου - Τάση δοκιμής : 620 KV ενδεικνυόμενη τιμή για ένα (1) λεπτό μεταξύ φάσης γης - Συνθήκες : Εν ξηρώ : 800 KV ενδεικνυόμενη τιμή για ένα (1) λεπτό κατά μήκος της απόστασης μονώσεως : 635KV ενδεικνυόμενη τιμή για ένα (1) λεπτό με την λεπίδα του γειωτή στην πλέον μη ευνοϊκή θέση. β. Δοκιμή σε κρουστική εκ χειρισμών τάση - Τάση δοκιμής : 900 (+450) KV αμφοτέρων πολικοτήτων κατά μήκος της απόστασης μονώσεως σε εν ξηρώ συνθήκες. : 1050KV αμφοτέρων πολικοτήτων για φάση - γη σε εν υγρώ συνθήκες. -Τύπος κρουστικού παλμού : 250/2500μs γ. Δοκιμή σε κεραυνική κρουστική τάση - Τάση δοκιμής : 1550 KV μέγιστη τιμή αμφοτέρων πολιτικοτήτων μεταξύ φάσεως γης. : 1550 (+315) KV μέγιστη τιμή κατά μήκος της απόστασης μονώσεως. Τύπος του κεραυνικού κρουστικού παλμού : 1,2/50μs - Συνθήκες : Εν ξηρώ 14

15 2. Δοκιμές στα βοηθητικά κυκλώματα και κυκλώματα ελέγχου (για αποζεύκτη και γειωτή) α. Δοκιμή κρουστικής τάσης - Τάση δοκιμής : 5KV β. Δοκιμή σε τάση συχνότητας δικτύου - Τάση δοκιμής : 2KV για 1 λεπτό Κάθε μια από τις παραπάνω δοκιμές θα εκτελεσθεί μεταξύ βοηθητικών και κυκλωμάτων ελέγχου συνδεδεμένων μεταξύ τους και του πλαισίου του αποζεύκτη. Η δοκιμή θα εκτελεσθεί χωριστά για τα βοηθητικά κυκλώματα και κυκλώματα έλεγχου του Α/Ζ και χωριστά για αυτά του γειωτή. 3. Δοκιμή τάσης ραδιοπαρέμβολών Η δοκιμή θα εκτελεστεί ως ακολούθως : α. Με τον αποζεύκτη και γειωτή στην θέση εντός και μεταξύ ακροδεκτών και γειωμένου πλαισίου Επίπεδο ραδιοπαρεμβολών στα 267 KV : 2500μV 4. Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας (για τον αποζεύκτη μόνον) - Ρεύμα δοκιμής : 3150A - Συχνότητα δοκιμής : 50Hz + 2% - 5% - Διάρκεια δοκιμής : Μέχρι το σημείο που η αύξηση της θερμο - κρασίας δεν υπερβαίνει το 1K σε μια (1)ώρα 5. Δοκιμή βραχυχρόνιου ρεύματος αντοχής καθώς και ρεύματος μεγίστου (για αποζεύκτη και γειωτή) - Βραχυχρόνιο ρεύμα δοκιμής : 40 ΚA ενδεικνυόμενη τιμή - Μέγιστο ρεύμα δοκιμής : 100 ΚΑ μέγιστη τιμή - Συχνότητα δοκιμής : 50 Hz ± 10% - Διάρκεια δοκιμής : 3 δευτ. 6. Λειτουργικές και μηχανικές δοκιμές αντοχής (για αποζεύκτη μόνον) Οι μηχανικές δοκιμές αντοχής θα αποτελούνται από 2000 κλεισίματα - ανοίγματα με 50% του ονομαστικού φορτίου των ακροδεκτών εφαρμοσμένο εκατέρωθεν του αποζεύκτη, αλλά με αντίθετη κατεύθυνση και χωρίς τάση ή ρεύμα. 7. Δοκιμή υπό συνθήκες πάγου (για αποζεύκτη και γειωτή) Η δοκιμή θα εκτελεστεί με κλάση στρώματος 20 (20mm στρώμα πάγου) 15

16 8. Δοκιμή ικανότητας ζεύξης ηλεκτρομαγνητικών επαγωμένων ρευμάτων και τάσεων (γειωτής μόνον) -Επαγώμενο ρεύμα -Επαγώμενη τάση : 80A ενδεικνυόμενη τιμή : 2KV ενδεικνυόμενη τιμή 9. Δοκιμή ικανότητας ζεύξης ηλεκτροστατικών επαγωμένων ρευμάτων και τάσεων (γειωτής μόνον) -Επαγώμενο ρεύμα -Επαγώμενη τάση : 1,25A ενδεικνυόμενη τιμή : 5KV ενδεικνυόμενη τιμή ΧΙΙΙ. ΔΟΚΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ο κατασκευαστής του αποζεύκτη είναι υποχρεωμένος να επιδείξει στον επιθεωρητή του ΑΔΜΗΕ, όταν ο επιθεωρητής είναι στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή για την επιθεώρηση και τη δοκιμή των αποζευκτών, τα ακόλουθα πιστοποιητικά δοκιμών σειράς, δειγματοληψίας και τύπου. Πιστοποιητικά δοκιμών και τύπου δεν απαιτείται να επιδειχθούν, εάν έχουν υποβληθεί με την τεχνική προσφορά του διαγωνισμού και έχουν βρεθεί να είναι ικανοποιητικά. Όλες οι δοκιμές θα είναι κατά IEC Α. Δοκιμές σειράς 1. Οπτική επιθεώρηση 2. Μηχανικές δοκιμές Οι δοκιμές θα συνίστανται από: α. Δοκιμή κάμψης και β. Δοκιμή στρέψης Β. Δοκιμές δειγματοληψίας Οι δοκιμές δειγματοληψίας θα εκτελεσθούν μετά τις δοκιμές σειράς σε ένα μικρό αριθμό μονωτήρων της παραγγελίας επιλεγμένων στην τύχη. 1. Επιβεβαίωση των διαστάσεων 2. Δοκιμή θερμοκρασιακού κύκλου (πριν τις δοκιμές μηχανικής αστοχίας) 3. Μηχανικές δοκιμές αστοχίας (κάμψης, εφελκυσμού, στρέψης και συμπίεσης) 4. Δοκιμή απορροφητικότητας 5. Δοκιμή γαλβανίσματος Γ. Δοκιμές τύπου 1. Δοκιμή αντοχής σε κεραυνική κρουστική τάση εν ξηρώ 2. Δοκιμή αντοχής σε εκ χειρισμού κρουστική τάση εν υγρώ 3. Δοκιμή αντοχής σε τάση συχνότητας δικτύου εν υγρώ 4. Δοκιμές μηχανικής αστοχίας 16

17 XIV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΈΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Οι ενδεικτικές πινακίδες του αποζεύκτη του γειωτή, και του μηχανισμού λειτουργίας τους, θα πρέπει να είναι από μη διαβρόσιμο υλικό, ορατές από το έδαφος και θα πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες πληροφορίες: Αποζεύκτης Γειωτής Μηχανισμός λειτουργίας του Α/Ζ & γειωτή Κατασκευαστής Τύπος Αριθμός σειράς Χρόνος Κατασκευής Ονομαστική τάση Ονομαστική κεραυνική κρουστική τάση Ονομαστική κρουστική τάση εκ χειρισμών Ονομαστική διάρκεια βραχυκυκλώματος Ονομαστική τάση τροφοδοσίας βοηθητικών κυκλωμάτων Κλάση μηχανικής αντοχής Κλάση ηλεκτρικής αντοχής Βάρος 17

18 XV. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Σχέδια διαστάσεων του αποζεύκτη και γειωτή στα οποία θα απεικονίζονται ξεκάθαρα οι διαστάσεις τους. 2. Εγχειρίδια, τεχνικά φυλλάδια και οτιδήποτε άλλες πληροφορίες οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την διαδικασία της τεχνικής αξιολόγησης. 3. Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό απαιτείται να απαντήσουν στα ερωτήματα του ΠΑΡΑΤΗΜΑΤΟΣ Α. Η μη συμμόρφωση ή η μερική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα αποτελεί επαρκή λόγο για την απόρριψη της προσφοράς. 4. Οτιδήποτε πιστοποιητικά δοκιμών για τις δοκιμές τύπου όπως καθορίζονται σε αυτήν εδώ τη τεχνική περιγραφή. Η αποδοχή ή μη αυτών των πιστοποιητικών εναπόκειται στην έγκριση του ΑΔΜΗΕ. 5. Ένα σχέδιο του αποζεύκτη πάνω στο πλαίσιο της βάσης του με πλήρεις διαστάσεις. 6. Ένα προκαταρκτικό σχέδιο στο να δεικνύεται ο τρόπος ανάρτησης του αποζεύκτη και του γειωτή, καθώς και των μηχανισμών λειτουργίας τους πάνω στο ικρίωμα στήριξης του ΑΔΜΗΕ. Η μη συμμόρφωση με αυτήν την απαίτηση θα οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς. XVI. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Πλήρη σχηματικά σχέδια και σχέδια συρμάτωσης του αποζεύκτη και γειωτή, για έγκριση πριν την κατασκευή του (3 σειρές). 2. Πλήρη διαστασιολογικά σχέδια του αποζεύκτη και γειωτή που θα δείχνουν όλες τις διαστασιολογικές λεπτομέρειες τους, για έγκριση, πριν από την κατασκευή του (3σειρές). 3. Ένα σχέδιο που να δείχνει τον αποζεύκτη επί του πλαισίου της βάσης του. 4. Λεπτομερείς οδηγίες συντήρησης και συναρμολόγησης του αποζεύκτη και γειωτή. 5. Ένα σχέδιο στο οποίο να δεικνύεται η ανάρτηση του αποζεύκτη και γειωτή και των μηχανισμών λειτουργίας τους επί του μεταλλικού ικριώματος το οποίο θα είναι προμήθεια του ΑΔΜΗΕ. XVII. ΕΓΓΥΗΣΗ Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει μια εγγύηση δύο (2) ετών, που θα αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης του αποζεύκτη και γειωτή, και θα περιλαμβάνει ζημιές 18

19 προκαλούμενες είτε από λάθος σχεδιασμό, ή είτε από αναξιόπιστα εξαρτήματα ή είτε από συνδυασμό και των δύο. XVIII. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Κάθε αποζεύκτης θα πρέπει να παραδίδεται συσκευασμένος ως εξής: 1. Οι μονωτήρες σε ξεχωριστό ξύλινο κιβώτιο. 2. Ενεργά μέρη του αποζεύκτη σε ξεχωριστό ξύλινο κιβώτιο. 3. Ενεργά μέρη του γειωτή σε ξεχωριστό ξύλινο κιβώτιο. 4. Ράβδοι λειτουργίας του αποζεύκτη και γειωτή δεμένες μαζί σε ξεχωριστό ξύλινο κιβώτιο. 5. Μηχανισμός λειτουργίας του αποζεύκτη σε ξεχωριστό ξύλινο κιβώτιο. 6. Μηχανισμός λειτουργίας του γειωτή σε ξεχωριστό ξύλινο κιβώτιο, ή εναλλακτικά τα είδη 2, 3, και 4 που αναφέρονται παραπάνω σε ένα ξύλινο κιβώτιο στιβαρής κατασκευής, οι μονωτήρες σε ένα ξεχωριστό ξύλινο κιβώτιο και οι μηχανισμοί λειτουργίας σε άλλο ξεχωριστό ξύλινο κιβώτιο. 19

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Α" ΑΠΟΖΕΥΚΤΗΣ 420 KV ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΥΠΟΥ ΓΟΝΑΤΟΥ, ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΓΕΙΩΤΗ (403.11) Όλοι οι προσφέροντες πρέπει να παράσχουν τα ακόλουθα δεδομένα. Η μη συμμόρφωση με αυτήν τη απαίτηση στην ολότητα της θα αποτελεί επαρκή λόγο για απόρριψη της προσφοράς. 1. Τύπος : Κατασκευαστής : Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία : Να υποδειχθεί ο αριθμός τμημάτων από τα οποία αποτελείται ο βραχίονας (λεπίδα) του αποζεύκτη : Είναι οι σταθερές καθώς και οι κινούμενες επαφές του αποζεύκτη αντικαταστάσιμες; : Είναι οι σταθερές και κινούμενες επαφές αυτοκαθαριζόμενες και τέτοιου σχεδιασμού έτσι ώστε ρεύματα βραχυκυκλωμάτων να αυξάνουν την πίεση επαφής τους; : Είναι οι κινούμενες επαφές τύπου δακτύλου; : Μπορεί οι επαφές στην κλειστή θέση να αντέξουν δυνάμεις προκαλούμενες από ανέμους, σεισμούς αγωγούς καθώς και από μεταβολές θερμοκρασίας χωρίς να ανοίξουν ; : Είδος υλικού των σταθερών και κινούμενων επαφών : Να υποδειχθεί το ύψος του πλαισίου βάσης του αποζεύκτη : Είναι το πλαίσιο βάσης του αποζεύκτη από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα :

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-135/5. ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ -1- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Ιούνιος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 150 kv ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΕΝΑ I. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ - ΕΛΛΑΣ Ιούλιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ Νο. SS 50/7 ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΖΕΥΞΕΩΣ 150 KV ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΡΕΣΥΧΝΩΝ I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή εδώ η προδιαγραφή καλύπτει τα ονοµαστικά χαρακτηριστικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ 170 KV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Οκτώβριος 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-77Α/3 ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-134/3

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-134/3 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ TRANSMISSION NEW PROJECTS DEPARTMENT ATHENS - GREECE Μάρτιος 2006 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ No SS-134/3 ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΑ 20 kv ΟΞΕΙ ΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΧΩΡΙΣ ΙΑΚΕΝΑ I. ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα προδιαγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-46 ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ 400kV ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-46 ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ 400kV ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Φεβρουάριος 2015 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ SS-46 ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΑΣΕΩΣ 400kV ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΜ/Τοµέας Μετρήσεων & Οργάνων Ιανουάριος 2011 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-109-ΕΣΧ-ΤΜΟ1101 ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 20kV ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ I. ΣΚΟΠΟΣ Η τεχνική αυτή περιγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της ΕΗ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΜ/ΤΜΟ Μάιος 2007 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 400KV (Απόδοση του αγγλικού κειµένου στα ελληνικά) I. ΘΕΜΑ Η παρούσα προδιαγραφή καλύπτει τις απαιτήσεις της.ε.η.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 88/1 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V DC ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 150/20

Διαβάστε περισσότερα

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ

Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Διακόπτες και μέσα ζεύξης και προστασίας ΧΤ Οι διακόπτες κλείνουν ή ανοίγουν ένα ή περισσότερα κυκλώματα όταν τους δοθεί εντολή λειτουργίας Η εντολή μπορεί να προέρχεται από άνθρωπο ή από σήμα (π.χ. τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Σπουδαστές : Μανώλης Καμβύσης, Γιάννης Κυριαζής Επιβλέπων καθηγητής : Περιεχόμενα 1 2 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 -1- ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-12 ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΛΩ ΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 20kV ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ (XLPE) I. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η Τεχνική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΝΕΜ/ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ-ΚΥΤ Ιούνιος 2007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD- 89/2 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑ ΜΙΟΥ 110 V Σ.Ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw

Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Ανεμογεννήτρια Polaris P15 50 kw Τεχνική περιγραφή Μια ανεμογεννήτρια (Α/Γ) 50kW παράγει ενέργεια για να τροφοδοτηθούν αρκετές κατοικίες. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτηθούν με ρεύμα απομονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗ 4 η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Σκοπός της Άσκησης: Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης είναι α) η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των μηχανών συνεχούς ρεύματος, β) η ανάλυση της κατασκευαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μάιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-10 / 3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (ΚΜΣ) I. ΣΚΟΠΟΣ Αυτή η τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Μέσης Τάσης. GSec Διακόπτης φορτίου

Προϊόντα Μέσης Τάσης. GSec Διακόπτης φορτίου Προϊόντα Μέσης Τάσης GSec Διακόπτης φορτίου Περιεχόμενα Περιγραφή 1 Επιλογή και παραγγελία 4 Τεχνικά χαρακτηριστικά 12 Διαστασιολόγιο 18 2 GSec ABB Διακόπτες φορτίου Περιγραφή GSec είναι διακόπτης φορτίου

Διαβάστε περισσότερα

SACE Tmax XT Νέοι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου μέχρι τα 250 A

SACE Tmax XT Νέοι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου μέχρι τα 250 A SACE Tmax XT Νέοι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου μέχρι τα 250 A Νέοι SACE Tmax XT Ολοκληρωμένη σειρά διακοπτών Αυτοί είναι οι 4 νέοι αυτόματοι διακόπτες κλειστού τύπου Tmax XT: ο μικρός XT1 μέχρι τα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 2 Εσωτερική Ηλεκτρική Εγκατάσταση (Ε.Η.Ε.) εννοούμε την τοποθέτηση, τον έλεγχο και το χειρισμό διαφόρων ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Page 1 of 66 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΙ ( ΡΕΛΕ ) ή ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΕΝΙΚΑ Οι ηλεκτρονόμοι ( ΡΕΛΕ ) αποτελούν βασικό στοιχείο στα κυκλώματα του κλασσικού αυτοματισμού. Με την χρήση των ηλεκτρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 28 2. ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Οι γεννήτριες εναλλασσόµενου ρεύµατος είναι δύο ειδών Α) οι σύγχρονες γεννήτριες ή εναλλακτήρες και Β) οι ασύγχρονες γεννήτριες Οι σύγχρονες γεννήτριες παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Τυποποιημένους Μεταλλικούς Πίνακες Διανομής Χ.Τ. έως 800 Α- Form 1 Ενδεικτικός τύπος: ABB ArTu L

Τεχνική Προδιαγραφή για Τυποποιημένους Μεταλλικούς Πίνακες Διανομής Χ.Τ. έως 800 Α- Form 1 Ενδεικτικός τύπος: ABB ArTu L Τεχνική Προδιαγραφή για Τυποποιημένους Μεταλλικούς Πίνακες Διανομής Χ.Τ. έως 800 Α- Form 1 Ενδεικτικός τύπος: ABB ArTu L Περιεχόμενα 1. Σκοπός... 2 2. Τεχνικά χαρακτηριστικά... 2 3. Κατασκευή... 2 3.1

Διαβάστε περισσότερα

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση

Προϊοντικό φυλλάδιο. Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Προϊοντικό φυλλάδιο Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Οικονομικοί και εύκολοι στη χρήση Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας σειράς C Με μια ματιά Κύριες εφαρμογές Μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας σε οικιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι

Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Ι Εργαστήριο 08-10: Μονοφασικός Πίνακας 1) Ο γενικός διακόπτης μπορεί να είναι μονοπολικός ή διπολικός για συστήματα ουδετερογείωσης (για συστήματα ΤΤ είναι υποχρεωτικά διπολικός). Συνίσταται διπολικός (αν

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία)

Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Γεωργικά Μηχανήματα (Θεωρία) Ενότητα 7 : Γεωργικός ελκυστήρας Συστήματα μηχανικής μετάδοσης της κίνησης Δρ. Δημήτριος Κατέρης ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή

Περίληψη Τύπος. τοποθέτηση του σήματος. Τοποθέτηση χρόνο για 90ο στα 50 Hz. τάση λειτουργίας. ροπή . GRA 21.07 Σήμα ελέγχου 3-θέση Ονομαστική γωνία περιστροφής 90ο Ονομαστική ροπή 5 Nm Για άμεση συναρμολόγηση, χωρίς την ανάγκη του κιτ τοποθέτησης 1 βοηθητική επαφή για πρόσθετες λειτουργίες Χειροκίνητος

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου

Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Εξωτερική σκίαση Εξωτερικές περσίδες αλουμινίου Model 90ZEP, 90ZMP Συστήματα σκίασης περιστεφούμενων και ανυψούμενων οριζόντιων εξωτερικών περσίδων αλουμινίου, χειροκίνησης και ηλεκτροκίνησης. Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Μεταλλικές Σχάρες Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές

ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων. Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές ΣΚΑΛΙΕΡΕΣ Διέλευσης Καλωδίων Τεχνικές Οδηγίες & Προδιαγραφές Κατάλογος Προϊόντων / Σκοπός και Δομή Ο κύριος στόχος της εταιρίας είναι η κατασκευή ποιοτικών προ όντων με: πρακτικό σχεδιασμό αυξημένη αντοχή

Διαβάστε περισσότερα

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων

Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και. Η ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου ανάλυσης καυσαερίων ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 3 / 2007 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Επαύξηση ισχύος του Υ/Σ µέσης τάσης του ΚΤΕΟ Ελληνικού και ηλεκτροδότηση της νέας αίθουσας του κτιρίου του εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ Ο ηλεκτρικός αντιπαγετικός ανεμιστήρας είναι μέσον προστασίας των καλλιεργειών από παγετούς ακτινοβολίας. Η χρησιμοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ανάλυση συστημάτων Διευκρινήσεις και οδηγίες για τον έλεγχο των

Διαβάστε περισσότερα

8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 107 8. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Είναι απαραίτητο, τα δίκτυα που µεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια να λειτουργούν µε υψηλή τάση, πολύ µεγαλύτερη από την παραγόµενη τάση από τις γεννήτριες. Ο βασικός λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419,

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419, E ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΥΠΟΥ BUS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ ΑΝΑ ΕΤΗΣ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΙΠΛΟ ΑΓΚΙΣΤΡΟ 831009780 Το σύστηµα θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 355 και θα αποτελείται: Από δύο αναδέτες µήκους 1 m ο καθένας οι οποίοι θα καταλήγουν σε άγκιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR

ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR, 18MVAR, 20MVAR, 25MVAR ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Μάρτιος 2012 ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ SS-52/9 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 157,5kV, 12,5MVAR, 16MVAR,

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Υγιεινή και Ασφάλεια στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ε. Πυργιώτη Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι το σύνολο των εγκατεστημένων στοιχείων που λειτουργικά συμβάλλουν στη χρησιμοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αντικεραυνική προστασία με απαγωγούς υπερτάσεων (SPDs) σε ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης

Αντικεραυνική προστασία με απαγωγούς υπερτάσεων (SPDs) σε ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης Αντικεραυνική προστασία με απαγωγούς υπερτάσεων (SPDs) σε ηλεκτρικούς πίνακες χαμηλής τάσης Κεραυνικά πλήγματα και κρουστικές υπερτάσεις Τι είναι; Οι στιγμιαίες μεταβατικές (κρουστικές) υπερτάσεις αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ του Σπουδαστή Σταμούλια Π. Γεώργιου Α.Μ. 27731 Επιβλέπων: Δρ. Ψωμόπουλος Σ. Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος.

Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Μεγάλη δύναμη σε μικρό μέγεθος. Expert Universal Easy New Compact Generation Easy Universal Expert Η νέα γενιά Compact κρουστικών δραπάνων της Bosch. Είτε πρόκειται για το Easy, το Universal ή το Expert

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (Για εσωτερική Χρήση) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Σύνδεσης Καταναλωτών στο Δίκτυο Μεταφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγίες 1) Το Ερωτηματολόγιο αυτό θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Αυτοματισμοί και

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Ηλεκτρική Ενέργεια ποιο ενδιαφέρουσα μορφή ενέργειας εύκολη στη μεταφορά μετατροπή σε άλλες μορφές ενέργειας ελέγχεται εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP

Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Tεχνικές πληροφορίες SUNNY STRING-MONITOR SSM8-21-BS / SSM16-21-BS / SSM8-21-BS-JP / SSM16-21-BS-JP Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSMxx-21-BS / SSMxx-21-BS-JP είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25/20 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25/20 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ Νοέμβριος 2013 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ No SS-25/20 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ 40/50MVA, 150 / 15,75-21kV

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Υ/Σ) ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ: Υ/Σ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ A.M. : 134 / 2014 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ: 7.000,00 (με Φ.Π.Α.) Κ.Α.: 02.30.7331.007 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV

Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσεως 20kV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 13/05/2013 ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. πρωτ. 5294 ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ -ΧΧΧ ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 6. Στατικός Έλεγχος Γεννητριών

Άσκηση 6. Στατικός Έλεγχος Γεννητριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ Άσκηση 6 Στατικός Έλεγχος Γεννητριών 2 Πορεία εργασίας Μόνωση αγωγών Με τη μέτρηση αυτή θα διαπιστώσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 28-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά υλικά μέσης τάσης

Βιομηχανικά υλικά μέσης τάσης Αυτόματοι διακόπτες ισχύος, HD4 Αυτόματοι διακόπτες ισχύος 24 kv εξαφθοριούχου θείου (SF6) Πλαϊνό χειριστήριο, Απόσταση πόλων 300 mm. HD4/R300 HD4/R300 18248 24 kv / 630 A / 12,5 ka με πηνίο εργασίας 220

Διαβάστε περισσότερα

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ 10 - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Ηλεκτρική μηχανή ονομάζεται κάθε διάταξη η οποία μετατρέπει τη μηχανική ενεργεια σε ηλεκτρική ή αντίστροφα ή μετατρεπει τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ Α ΛΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή.

Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της εργασίας είναι η σχεδίαση και κατασκευή του ηλεκτρονικού τμήματος της διάταξης μέτρησης των θερμοκρασιών σε διάφορα σημεία ενός κινητήρα Ο στόχος είναι η ανάκτηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. 1. Δοκιμαστική λυχνία ή δοκιμαστικό (Test lights) Η δοκιμαστική λυχνία

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές

Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. Τριφασικοί Μετασχηματιστές Ουσιαστικά πρόκειται για τρεις μονοφασικούς μετασχηματιστές, στους οποίους συνδέουμε τα άκρα κατάλληλα. Κάθε μονοφασικός μετασχηματιστής μπορεί να έχει το δικό του πυρήνα, ή εναλλακτικά μπορούν και οι

Διαβάστε περισσότερα

Âéïμç ανικό Õëéêü ÌÝóçò ÔÜóçò

Âéïμç ανικό Õëéêü ÌÝóçò ÔÜóçò Âéïμç ανικό Õëéêü ÌÝóçò ÔÜóçò Ε Περιεχόμενα Ε Κεφαλαίου Ε.2 Μετασχηματιστές διανομής ελαίου / ξηρού τύπου Ε.4 Κυψέλες Μέσης Τάσης 24kV - AIR 24 Ε.5 Ασφάλειες Μέσης Τάσης 10/24kV / Αλεξικέραυνα ΕÂéïμç ανικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813

Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2/11/2012 Αρ. Πρωτ 16813 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονοµικών ΤΜΗΜΑ: Προµηθειών, ιαχείρισης Υλικού & Αποθηκών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Παχατουρίδου ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Προϋποθέσεις τοποθέτησης για SUNNY CENTRAL 250, 250HE Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2007 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Μέσα Προστασίας II. Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Τ.Ε.Ι. Κρήτης Σ.Τ.ΕΦ./ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Μέσα Προστασίας II Προστασία από την ηλεκτροπληξία Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Επίκουρος Καθηγητής Τηλ:2810379231 Email: ksiderakis@staff.teicrete.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΡ Αναλύοντας τη δομή μιας πραγματικής μηχανής ΣΡ, αναφέρουμε τα ακόλουθα βασικά μέρη: Στάτης: αποτελεί το ακίνητο τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών»

«Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «Προμήθειες διαφόρων υλικών σήμανσης οδών» Κ.Α. 30 / 6662.005 Ευρώ 73.770,00 Ηράκλειο 01 2015 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΟΥΧΙ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΑΜΟΥ TEXNIKH ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ HΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο αυτών των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ο καθορισμός των τεχνικών στοιχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C

Επιλογή Κινητήρων. σωμάτων και νερού IPXY. Κατηγοριοποίηση: Ηλεκτρικές Μηχανές Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί. μέχρι μια οριακή θερμοκρασία B, F, H, C Επιλογή Κινητήρων Οι κινητήρες κατασκευάζονται με μονώσεις που μπορούν να αντέξουν μόνο μέχρι μια οριακή θερμοκρασία Τα συστήματα μόνωσης έχουν κατηγοριοποιηθεί σε διάφορες κλάσεις: Y, A, E, B, F, H, C

Διαβάστε περισσότερα

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί.

2. Όλες οι απαντήσεις να δοθούν στο εξεταστικό δοκίμιο το οποίο θα επιστραφεί. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : Εφαρμοσμένη Ηλεκτρολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι - Εργαστήριο Ενότητα 4: Σχεδίαση-Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων Ασθενών Ρευμάτων (Κουδούνια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητήρες μιας νέας εποχής

Κινητήρες μιας νέας εποχής Κινητήρες μιας νέας εποχής H ABB παρουσιάζει μια νέα γενιά κινητήρων υψηλής απόδοσης βασισμένη στην τεχνολογία σύγχρονης μαγνητικής αντίστασης. Η ΑΒΒ στρέφεται στην τεχνολογία κινητήρων σύγχρονης μαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

9.6 Όργανα προστασίας σε υπερρεύματα, υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα στη Χαμηλή Τάση

9.6 Όργανα προστασίας σε υπερρεύματα, υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα στη Χαμηλή Τάση 9.6 Όργανα προστασίας σε υπερρεύματα, υπερφόρτιση και βραχυκυκλώματα στη Χαμηλή Τάση Τα όργανα προστασίας ΧΤ ανοίγουν αυτόματα ένα κύκλωμα, όταν το ρεύμα του υπερβεί μία τιμή σε καθορισμένο χρόνο Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ. Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ. Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου αυτονομίας κεντρικής θέρμανσης 1 Περιεχόμενα: 1. Στοιχεία κατασκευαστή 2. Αναγνώριση προϊόντος 3. Χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν 4. Περιβάλλον στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW

Οδηγός Εγκατάστασης. Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Οδηγός Εγκατάστασης Φιλμ υπέρυθρης θέρμανσης HEATFLOW Περιεχόμενα Προειδοποιήσεις Προειδοποιήσεις ασφαλείας Σημαντικές παρατηρήσεις Προετοιμασία Υλικά και εργαλεία Εγκατάσταση Ορισμός επιφανειών για την

Διαβάστε περισσότερα

ARV WISENT. New technology from Flensburg

ARV WISENT. New technology from Flensburg New technology from Flensburg ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ARV WISENT... 4-5 Θάλαμος διακυβέρνησης Τεχνικά δεδομένα Διαστάσεων Τεχνικά δεδομένα Βαρών... 6 Τεχνικά δεδομένα Απόδοσης Τεχνικά δεδομένα Συστήματος τροφοδότησης...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 00-10-2015 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΛΟΤ-384 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-95/3

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-95/3 Νοέµβριος 2012 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD-95/3 ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΣΥΝ ΕΣΕΩΣ 400KV, 30MVAR Ή 50MVAR

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ:

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ: ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 402714 /ΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛ. Νο 1 ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΟ: Μονωτήρες κανονικού τύπου 16 τον για ΓΜ 400kV ΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ 104 43 ΑΘΗΝΑ FAX: 210 5192326

Διαβάστε περισσότερα

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

LPH Α/Θ LPH. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας. από 8 έως 18 kw. µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ LPH Αντλία θερµότητας αέρος νερού για θέρµανση νερού πισίνας LPH από 8 έως 18 kw µε ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Οι αντλίες θερµότητας LPH είναι ιδανικότερη λύση για την θέρµανση εξωτερικών πισινών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΜΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΜΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ Ι ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΩΝ ΕΣΜΩΝ Λειτουργία σε 24ωρη βάση σε θερµοκρασίες από - 20 ο C έως + 55 ο C. Πλήρως ρυθµιζόµενοι. Εµβέλεια έως 200µ. Ύψος ζώνης προστασίας 2µ έως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΠΥΡΙΔΩΝΑ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 ΓΡΑΠΤΕ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕ ΕΞΕΤΑΕΙ ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31-05-2012 ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 07.45 10.15 Οδηγίες 1. Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από 9 σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

... Περικλής Μπούρκας ... ...

... Περικλής Μπούρκας ... ... ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ιερεύνηση Επίδρασης της Ροπής Σύσφιξης Κοχλιών στην Ανύψωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΚΛΡΩΜΝΣ ΛΥΣΙΣ ΙΩΣΣ ΚΙ ΝΤΙΚΡΥΝΙΚΣ ΠΡΟΣΤΣΙΣ Φ/ ΣΥΣΤΜΤΩΝ ενικά Τα τελευταία χρόνια οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται σε διαρκή ανάπτυξη και ειδικότερα τα φωτοβολταϊκά (Φ/) συστήματα, με αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) Οι ηλεκτρικές εφαρµογές του αλουµινίου εκµεταλλεύονται πρώτιστα την πολύ καλή ηλεκτρική αγωγιµότητα (χαµηλή ειδική αντίσταση) του µετάλλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι

Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι Ημιαυτόματοι σπειροτόμοι REMS Unimat 75 REMS Unimat 77 for Professionals Μέγιστη οικονομία Μεμονωμένη παραγωγή και παραγωγή σε σειρά Εύκολος χειρισμός Μικρός χρόνος ανανέωσης εξοπλισμού Μπουλόνια Σωλήνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΑΪΟΥ 03 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΙΙ) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ Μάθημα: Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) Τεύχη Δημοπράτησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: Ταχ. Δ/νση: Δημοκρατίας 1 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΠΕΡΑΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Τ.Κ. 57001 Τηλ. 2313300700 Fax. 2310478201 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.788.499,00 (με ΦΠΑ) ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα