ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Μαίρη Κοτρωνιά Υπεύθυνοι σύνταξης: Χρυσούλα Ζαχαριάδου, Καλλιόπη Ζούβια, Μαρία Λιαδή µε τη συµβολή των: Πετρούλας Βορριά, Θεοδώρας Βούλγαρη, Ειρήνης Καµένου, Μάριου Πρωτοπαπά, Καλλιόπης Στουγιάννου, Χριστίνας Φλώρου Αθήνα Ιούλιος 2014

2 ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Η έννοια της φορολογικής κατοικίας 2. Απόδειξη φορολογικής κατοικίας 3. Προβλήµατα που ανέκυψαν κατά την εφαρµογή των διατάξεων Β. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1 α. Σύζυγος φορολογούµενος που εργάζεται και διαµένει στην αλλοδαπή 1 β. ηµόσιος υπάλληλος γυναίκα, µε σύζυγο, εργαζόµενο και εγκατεστηµένο στην αλλοδαπή 2. Τεκµήριο περί ύπαρξης φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα σε περίπτωση µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής δικαιολογητικών 3.«Αναδροµική» αλλαγή του τόπου κατοικίας φορολογούµενου Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Εφαρµογή ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης σε φυσικά πρόσωπα µε φορολογική κατοικία στο εξωτερικό 2. Πίστωση φόρου αλλοδαπής από χώρες χωρίς Σ.Α..Φ. 3. Ορισµός αντικλήτου φορολογούµενων, κατοίκων εξωτερικού ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Συνήγορος του Πολίτη κατά τα τελευταία έτη έχει γίνει αποδέκτης σηµαντικού αριθµού αναφορών πολιτών σχετικά µε τη φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού. Τα ζητήµατα, για τα οποία οι πολίτες απευθύνθηκαν στην Αρχή αφορούν ένα ευρύ θεµατικό φάσµα και συνδέονται µε τις ευρύτατες και συνεχείς µεταβολές που επήλθαν στο ελληνικό φορολογικό σύστηµα κατά τα τελευταία έτη, την παράλειψη πρόβλεψης διαδικασίας αξιόπιστης πληροφόρησης των ενδιαφεροµένων και κυρίως την ανελαστικότητα του φορολογικού νοµοθέτη να διορθώσει τα προβλήµατα που ανέκυψαν κατά την εφαρµογή των διατάξεων. Στη συνέχεια εκτίθενται πολύ σύντοµα οι βασικές αρχές που διέπουν τη φορολόγηση των κατοίκων εξωτερικού, και ειδικότερα το ζήτηµα της φορολογικής κατοικίας, όπως αυτές προκύπτουν από το οικείο νοµοθετικό πλαίσιο (Α) και παρουσιάζονται τα ειδικότερα ζητήµατα που αντιµετώπισε ο Συνήγορος του Πολίτη, από τα οποία αναφαίνονται οι συνέπειες που είχε η διαχείριση των θεµάτων αυτών από τη φορολογική διοίκηση (Β-Γ). Τέλος διατυπώνονται τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις, που έχει υποβάλει ο Συνήγορος του Πολίτη στο Υπουργείο Οικονοµικών, σχετικά µε τη φορολόγηση των κατοίκων εξωτερικού. Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Οι διατάξεις που ισχύουν σήµερα για τη φορολόγηση των κατοίκων εξωτερικού, διαµορφώθηκαν κατά πολύ από το ν. 3943/2011 1, µε τον οποίο συµπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν επιµέρους διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (στο εξής ΚΦΕ 2 ). Ο έλληνας φορολογικός νοµοθέτης για τη φορολόγηση φυσικών προσώπων έχει υιοθετήσει δύο κριτήρια: το κριτήριο της «κατοικίας» του φυσικού προσώπου και το κριτήριο της «πηγής» του εισοδήµατος 3. Με βάση τα κριτήρια αυτά, το υποκειµενικό πεδίο εφαρµογής του ΚΦΕ, στο πλαίσιο του οποίου θεµελιώνεται η φορολογική εξουσία του ελληνικού κράτους, ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 του ΚΦΕ 4 ως εξής: - κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στην Ελλάδα (κάτοικος ηµεδαπής) υπόκειται σε φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά του 1 «Καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Οικονοµικών» (ΦΕΚ 66/Α / ). Οι διατάξεις αυτές περιλήφθηκαν σε σχέδιο νόµου, που εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασµό του Υπουργείου Οικονοµικών για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της διεθνούς φοροαποφυγής. 2 Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994) αποτελεί το νοµοθέτηµα αναφοράς µέχρι 31/12/2013, δεδοµένου ότι από 1/1/2014 τέθηκαν σε ισχύ ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013) και ο Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (ν. 4174/2013). 3 Σχετικά µε τα εν λόγω κριτήρια Λ.Θεοχαροπούλου, ηµοσία Οικονοµική, Θεσσαλονίκη 1975, σ.296-7, Κ.Φινοκαλιώτη, Φορολογικό ίκαιο, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Β έκδοση 1999, σ.201,203, Ν. Μπάρµπα, Φορολογία Εισοδήµατος, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη 2003, σ.170 κ.επ, Κ.Πέρρου, Η «κατοικία» στη φορολογία εισοδήµατος: έννοια, λειτουργίες και ζητήµατα απόδειξης, ΦΝ, Α Μαρτίου 2013, τ. 1509, τόµος 67, σ.323 κ.επ. 4 Όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 12 ν. 3943/

4 - κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή συνήθους διαµονής του (κάτοικος εξωτερικού) το οποίο είναι υπόχρεο από τις διατάξεις του ΚΦΕ να υποβάλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, υπόκειται σε φόρο µόνο για το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα. 1. Η έννοια της φορολογικής κατοικίας Η έννοια της «φορολογικής κατοικίας» 5 αποτελεί, εποµένως, βασική έννοια του φορολογικού δικαίου, προκειµένου να προσδιορίζεται το Κράτος, το οποίο έχει δικαίωµα φορολόγησης του φυσικού ή νοµικού προσώπου ή και της ένωσης προσώπων για το παγκόσµιο εισόδηµα. Οι διατάξεις που ισχύουν εκφράζουν την πρόθεση του νοµοθέτη αφενός να καθιερώσει συγκεκριµένα και αντικειµενικά κριτήρια για τον χαρακτηρισµό του φορολογούµενου ως κατοίκου ηµεδαπής ή αλλοδαπής και αφετέρου να θέσει συγκεκριµένους περιορισµούς αναφορικά µε τη µεταφορά της κατοικίας ενός φυσικού προσώπου από την Ελλάδα σε µη συνεργάσιµα κράτη ή σε κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς. Απώτερος στόχος των ρυθµίσεων είναι η δικαιότερη φορολογική αντιµετώπιση όλων των υπόχρεων σε φορολόγηση από το ελληνικό Κράτος και η αποτελεσµατικότερη διασφάλιση των συµφερόντων του Ελληνικού ηµοσίου 6. Πριν από την έναρξη της ισχύος του ν. 3943/2011, η ελληνική φορολογική νοµοθεσία δεν περιείχε ειδικό ορισµό της έννοιας «κατοικία». Η έννοια της «κατοικίας» για τους σκοπούς του φορολογικού δικαίου οριζόταν στον Αστικό Κώδικα (άρθρο 51ΑΚ) και «εποµένως η έννοια της κατοικίας κατά τους δύο τοµείς δικαίου ταυτιζόταν, ήτοι η κατοικία του αστικού δικαίου αποτελούσε και τη φορολογική κατοικία» 7. Με τις διατάξεις του ν. 3943/2011, η έννοια της φορολογικής κατοικίας διευρύνθηκε. Ο διατυπωµένος στο νόµο πλέον όρος «φορολογική κατοικία» (tax residence) περιλαµβάνει α) την κατά το αστικό δίκαιο έννοια της κατοικίας αλλά και β) τη συνήθη διαµονή. Παρόλο που στο αστικό δίκαιο οι έννοιες της «κατοικίας» και της «συνήθους διαµονής» είναι διακριτές, στο πεδίο του φορολογικού δικαίου και για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήµατος οι δύο καταστάσεις εξοµοιώνονται. Όσον αφορά στην κατά το αστικό δίκαιο έννοια της κατοικίας, σύµφωνα µε τον Αστικό Κώδικα, για την απόκτηση κατοικίας απαιτείται να συντρέχουν αφενός το υλικό στοιχείο της πραγµατικής εγκατάστασης του προσώπου σε ορισµένο τόπο (corpus) και αφετέρου το βουλητικό στοιχείο της µόνιµης εγκατάστασης, δηλαδή η βούληση του προσώπου να καταστήσει τον τόπο αυτό ως το κέντρο των βιοτικών του (οικογενειακών, κοινωνικών, επαγγελµατικών, επενδυτικών κ.λπ.) σχέσεων (animus) 8. Τα εν λόγω εννοιολογικά στοιχεία του όρου αποτελούν πραγµατικές καταστάσεις. Ακόµα και η υποκειµενική (προσωπική) διάθεση, η πρόθεση µόνιµης 5 Αναφορικά µε την έννοια και το πεδίο εφαρµογής του όρου «φορολογική κατοικία» - ο οποίος σηµειωτέον δεν απαντάται στο κείµενο του προϊσχύοντος ΚΦΕ (ν.2238/1994), αλλά πλέον χρησιµοποιείται ευρύτατα τόσο στο νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013) όσο και στον Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας (ν.4174/2013) βλ. µεταξύ άλλων σε Αιτιολογική Έκθεση ν. 3943/2011 και Πέρρου Κατερίνα, Η «κατοικία» στη φορολογία εισοδήµατος: έννοια, λειτουργίες και ζητήµατα απόδειξης, ΦΝ, Α Μαρτίου 2013, τ. 1509, τόµος 67, σ Βλ. Αιτιολογική Έκθεση ν. 3943/ ρυλλεράκης, σ Μπαλής, Γενικές Αρχές 7 η έκδοση 14, Απόστολος Γεωργιάδης, Γενικές Αρχές σ

5 εγκατάστασης σε ορισµένο τόπο, συνάγεται από πραγµατικά περιστατικά. Σε σχέση µε την κατοικία ο Αστικός Κώδικας καθιερώνει δύο αρχές: της αποκλειστικότητας (ΑΚ 51) και της αναγκαιότητας (ΑΚ52). Όσον αφορά δε στη συνήθη διαµονή, ως τέτοια θεωρείται η διαµονή στην Ελλάδα, η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις (183) ηµέρες συνολικά µέσα στο ίδιο ηµερολογιακό έτος. Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας είναι τα φυσικά πρόσωπα που, ακόµα και αν δεν κατοικούν, τουλάχιστον έχουν τη συνήθη διαµονή τους στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα µε τις παραπάνω περιπτώσεις, προβλέπεται και η έννοια της νόµιµης κατοικίας φυσικών προσώπων. Πρόκειται για έλληνες δηµόσιους υπαλλήλους, υπαλλήλους διεθνών οργανισµών και τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς τους, που συνεχίζουν να θεωρούνται ως κάτοικοι ηµεδαπής, ακόµα και στις περιπτώσεις που δεν κατοικούν ούτε έχουν συνήθη διαµονή στην Ελλάδα. Εδώ εντάσσονται και οι περιπτώσεις µελών της οικογένειας (γυναίκες- σύζυγοι, παιδιά) κατοίκων εξωτερικού, τα οποία κατοικούν στην Ελλάδα, συµπαρασύρονται όµως από τον σύζυγο και θεωρούνται κάτοικοι εξωτερικού Απόδειξη της φορολογικής κατοικίας Το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει ότι είναι κάτοικος εξωτερικού πρέπει να υποβάλει τα καθοριζόµενα µε υπουργική απόφαση δικαιολογητικά στις αρµόδιες φορολογικές αρχές µέσα στην οριζόµενη προθεσµία. Αν τα δικαιολογητικά δεν υποβληθούν ή υποβληθούν εκπρόθεσµα, το φυσικό πρόσωπο θεωρείται ότι έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, µε συνέπεια να φορολογείται για το παγκόσµιο εισόδηµά του. Επιπροσθέτως, τέθηκαν διάφοροι περιορισµοί στην αλλαγή κατοικίας από κάτοικο Ελλάδας σε κάτοικο εξωτερικού και προσδιορίστηκαν ορισµένα κριτήρια, που πρέπει να εξετάζονται από τις ελληνικές φορολογικές αρχές, όταν ένα φυσικό πρόσωπο προτίθεται να µεταφέρει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του σε άλλο κράτος. Ήδη καθιερώνεται τεκµήριο ύπαρξης κατοικίας ενός φυσικού προσώπου στην Ελλάδα (τεκµήριο εκ του νόµου) από ένα και µόνο αντικειµενικό γεγονός: την παρουσία / παραµονή του στη χώρα για ορισµένο χρονικό διάστηµα, που ο νόµος θεωρεί µακρό και συνεπώς ικανό, προκειµένου να αποτελέσει κριτήριο απόδειξης της ύπαρξης κατοικίας 10. Η διαµονή αυτή τεκµαίρεται ως συνήθης, ωστόσο το θεσπιζόµενο τεκµήριο είναι µαχητό. Συγκεκριµένα, όπως αναφέρεται στην ερµηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ 1142/ , ο φορολογούµενος µπορεί να προβεί σε 9 Βλ. παρακάτω Β1. 10 ρυλλεράκης σ. 967, Κατερίνα Σαββαΐδου, «Οι φορολογικές συνέπειες της µεταφοράς της κατοικίας σε µη συνεργάσιµα κράτη ή κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς: µια ακόµη αµφιλεγόµενη προσπάθεια του Έλληνα φορολογικού νοµοθέτη για την αντιµετώπιση της φοροαποφυγής», ΦΝ, τεύχος 1517, Ιουλίου 2013,σ Στη σχετική αρθρογραφία ( ρυλλεράκης σ , Σαββαΐδου σ.987-8) διατυπώνεται η άποψη ότι το βάρος απόδειξης του αντικειµενικού γεγονότος της παραµονής κατά 183 ηµέρες ετησίως φέρει καταρχήν η φορολογική αρχή, ενώ ο φορολογούµενος φέρει το βάρος κατάρριψης του τεκµηρίου. Εκφράζεται ωστόσο η εκτίµηση ότι στην πράξη η φορολογική αρχή θα αρκεστεί σε έµµεση απόδειξη και εποµένως το βάρος θα παραµείνει στο φορολογούµενο. 5

6 ανταπόδειξη και να αµφισβητήσει το εν λόγω τεκµήριο, προσκοµίζοντας στις φορολογικές αρχές αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η διαµονή του σε άλλο κράτος π.χ. πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, σε περίπτωση που διαµένει σε κράτος µε το οποίο υφίσταται Σύµβαση για τη Αποφυγή της ιπλής Φορολόγησης (αναφέρεται στη συνέχεια ως ΣΑ Φ). Σε κάθε περίπτωση, όπως ρητά επισηµαίνεται σε έγγραφο της ιεύθυνσης Οικονοµικών Σχέσεων ( ΟΣ) του Υπουργείου Οικονοµικών προς το Συνήγορο του Πολίτη µε θέµα «Ζητήµατα φορολογικής κατοικίας και αλλαγής της φορολογικής κατοικίας», «την απόφαση για τη φορολογική κατοικία εναπόκειται στη φορολογική αρχή κάθε κράτους να τη λάβει, αφού εκτιµήσει τα πραγµατικά περιστατικά κάθε συγκεκριµένης περίπτωσης, µε την άσκηση της ελεγκτικής της αρµοδιότητας το ζήτηµα της κατοικίας του φυσικού προσώπου είναι πραγµατικό, κρινόµενο κατά τις συγκεκριµένες περιστάσεις και ως εκ τούτου δεν µπορεί να δοθεί γενική απάντηση, αλλά κάθε περίπτωση θα πρέπει να κρίνεται από την αρµόδια.ο.υ. υπό το φως των πραγµατικών περιστατικών της Προβλήµατα που ανέκυψαν κατά την εφαρµογή των διατάξεων Οι νέες διατάξεις του ν. 3943/2011, που αναµόρφωσαν το νοµικό πλαίσιο για τη φορολόγηση των κατοίκων εξωτερικού, παρά το γεγονός ότι επεδίωκαν και ως ένα βαθµό προώθησαν την συστηµατοποίηση και τον εξορθολογισµό της φορολογικής νοµοθεσίας, καθώς και την εναρµόνισή της µε τις γενικές αρχές και πρακτικές του διεθνούς φορολογικού δικαίου, στην πράξη δεν κατέστησαν δυνατή την επίτευξη στοιχειωδώς σταθερού κανονιστικού πλαισίου για την εφαρµογή τους και κατά συνέπεια την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή τους από τις φορολογικές υπηρεσίες. Αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη συστηµατική ένταξή τους στο υφιστάµενο, πολύπλοκο και διαρκώς µεταβαλλόµενο κανονιστικό πλαίσιο των διατάξεων του ΚΦΕ σε συνδυασµό µε τις ευρύτατες και συνεχείς µεταβολές που έλαβαν χώρο στο ελληνικό φορολογικό σύστηµα κατά τα τελευταία έτη. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα εξής: Η Υπουργική Απόφαση (ΠΟΛ 1145/ ) 13, µε την οποία καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ότι κατοικούν στο εξωτερικό και εποµένως φορολογούνται µόνο για τα εισοδήµατά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, καθώς και η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών αυτών στις αρµόδιες φορολογικές αρχές, εκδόθηκε δώδεκα και πλέον µήνες µετά τη δηµοσίευση και την έναρξη ισχύος του ν. 3943/2011 (31/3/2011). Ακόµα και έτσι όµως, παρόλο που αυτή θα έπρεπε να καθορίζει και «τον τρόπο κλήσης των φορολογουµένων - που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού -, τη διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλο σχετικό θέµα» 14, ωστόσο η 12 Βλ. ΠΟΛ175/ , µε την οποία κοινοποιήθηκε η υπ αριθµ. 5109/1982 γνωµοδότηση του ΝΣΚ). 13 ΦΕΚ1839/Β / Άρθρο 61 παρ. 8 περίπτωση β ΚΦΕ. Επισηµαίνεται ότι διαδικαστικά ζητήµατα που αφορούν την υποβολή και τη διαδικασία εξέτασης αιτηµάτων µεταβολής της κατοικίας ή της συνήθους διαµονής φυσικού προσώπου, υπόχρεου σε δήλωση, ρυθµίστηκαν µε την προηγηθείσα ΠΟΛ 1142/ εγκύκλιο του Υπουργού Οικονοµικών µε θέµα: «Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α 66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας». 6

7 εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση καθορίζει αποκλειστικά τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ενδιαφερόµενα φυσικά πρόσωπα στην αρµόδια.ο.υ. (.Ο.Υ. στην οποία ο υπόχρεος υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήµατος ως κάτοικος αλλοδαπής), ταυτόχρονα µε την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατός τους οικονοµικού έτους 2012 (χρήση 2011) 15. Στη συνέχεια η παραπάνω Υπουργική Απόφαση υπέστη συνεχείς τροποποιήσεις τόσο σε ό,τι αφορά τα καθορισθέντα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού 16 όσο και κυρίως σε ό,τι αφορά την προθεσµία υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών για το οικονοµικό έτος Με µεταγενέστερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών 18 επήλθαν και άλλες αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των κατοίκων εξωτερικού. Για παράδειγµα προβλέφθηκε ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήµατος στην Ελλάδα όσοι αποκτούν εισόδηµα από την Ε πηγή εισοδήµατος (εισόδηµα από γεωργικές επιχειρήσεις) και µέχρι ποσού 500 ευρώ µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 του ΚΦΕ, καθώς και όσοι αποκτούν εισόδηµα από τόκους καταθέσεων που φορολογούνται αυτοτελώς και εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας. Τέλος, ο ν. 3943/2011 τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4141/ και στη συνέχεια εκδόθηκε η ΠΟΛ1136/ απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών 20, σύµφωνα µε την οποία τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγµατικό εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούνται να προσκοµίσουν για το οικονοµικό έτος 2012 (χρήση 2011) και να υποβάλουν µαζί µε τη δήλωση φορολογίας του εισοδήµατός τους για το οικονοµικό έτος 2013 (χρήση 2012) και εφεξής, τα καθοριζόµενα µε την απόφαση αυτή δικαιολογητικά. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται και για το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 2013), ενώ από 1/1/2014 και για τη χρήση 2014 έχουν τεθεί σε ισχύ οι διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013) και του Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας (ν. 4174/2013), που ρυθµίζουν τα υπό εξέταση ζητήµατα και επιπλέον εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση διατάξεων των νοµοθετηµάτων αυτών οι σχετικές κανονιστικές πράξεις. 15 Επισηµάνσεις και κριτική αναφορικά µε τις νοµοτεχνικές αστοχίες των διατάξεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 61 ΚΦΕ, όπως προστέθηκαν µε την παράγραφο 5 του άρθρου 12 ν. 3943/2011, κατ εξουσιοδότηση των οποίων εκδόθηκε η ΠΟΛ 1145/2012 Α.Ο.Υ. βλ. σε ρυλλεράκη Ιωάννη, «Φορολογική κατοικία φυσικών προσώπων», ΦΝ, Α Ιουλίου 2012, τ.1493, τόµος 66, σ ιατυπωθείσα άποψη σχετικά µε αντισυνταγµατικότητα και µη δυνατότητα εφαρµογής της ΠΟΛ1145/2012 Α.Υ.Ο. σε Οικονοµίδη Σ., «Η Α.Υ.Ο. πολ. 1145/ είναι αντισυνταγµατική και ανεφάρµοστη, γι αυτό και πρέπει να ανακληθεί», ΛΟΓΙΣΤΗΣ 2012/ ΠΟΛ 1217/ Α.Υ.Ο. -ΦΕΚ 3452/Β / ΠΟΛ 1161/ Α.Υ.Ο. -ΦΕΚ 2202/Β / (παράταση προθεσµίας µέχρι 31/12/2012), ΠΟΛ 1216/ Α.Υ.Ο. -ΦΕΚ 3452/Β / (παράταση προθεσµίας µέχρι 29/3/2013) και ΠΟΛ 1062/ Α.Ο.Υ. - ΦΕΚ 884/Β / (παράταση προθεσµίας µέχρι 28/6/2013). 18 ΠΟΛ 1161/2012, ΠΟΛ 1216/2012 και ΠΟΛ 1062/ «Ρυθµίσεις για τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι κάτοικοι αλλοδαπής» (ΦΕΚ 81/Α / ), µε τον οποίο αντικαταστάθηκαν από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 7, 8 α και 8 β του ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκαν µε την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 3943/2011. Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τη σχετική προσθήκη-τροπολογία (µεταγενέστερα άρθρο 43 ν.4141/2013) αναφέρεται ότι η θέσπιση των προτεινόµενων διατάξεων αποσκοπεί στην απλούστευση της διαδικασίας προσκόµισης των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τους κατοίκους που δηλώνουν ότι φορολογούνται µόνο για το εισόδηµα που αποκτούν από πηγές Ελλάδας. 20 ΦΕΚ 1417/Β /

8 Β. ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 1.α. Σύζυγος φορολογούµενος που εργάζεται και διαµένει στην αλλοδαπή Μία κατηγορία περιπτώσεων είναι αυτή, κατά την οποία ο σύζυγος - φορολογούµενος εργάζεται στο εξωτερικό και τα υπόλοιπα µέλη της οικογένειας (σύζυγος και τέκνα) κατοικούν στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις αυτές, αρµόδιος να κρίνει το πού θα είναι η κατοικία της οικογένειας, µε τα κριτήρια του ΑΚ, στα οποία παραπέµπει το Υπουργείο Οικονοµικών, είναι ο προϊστάµενος της.ο.υ. της τελευταίας κοινής κατοικίας των συζύγων. Στις υποθέσεις που εξέτασε ο Συνήγορος του Πολίτη, ο αρµόδιος προϊστάµενος θεώρησε και τα λοιπά µέλη της οικογένειας ως κατοίκους εξωτερικού. Με τον τρόπο αυτό δεν αναζήτησε την πραγµατική κατοικία της οικογένειας, το minimum κοινής συµβίωσης των συζύγων κατά την έννοια του ΑΚ, αλλά έκρινε µε µοναδικό κριτήριο την κατοικία του συζύγου, αγνοώντας όλα τα υπόλοιπα στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν ότι η σύζυγος φορολογούµενη και τα κοινά τέκνα των συζύγων ζουν και αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα (ότι η σύζυγος εργάζεται και είναι ασφαλισµένη στην Ελλάδα, ότι τα παιδιά φοιτούν σε ελληνικό σχολείο κλπ). 1.β. ηµόσιος υπάλληλος γυναίκα, µε σύζυγο, εργαζόµενο και εγκατεστηµένο στην αλλοδαπή Η σύζυγος φορολογούµενη ζούσε στην Ελλάδα και ο σύζυγος στην αλλοδαπή. Σε πρώτη φάση η φορολογική διοίκηση αντιµετώπισε τη σύζυγο ως κάτοικο εξωτερικού, χωρίς να εξετάσει την πραγµατική της κατοικία, υπάγοντάς την αυτοµάτως, κατά τη συνήθη πρακτική, στην κατοικία του συζύγου. Επειδή όµως, όπως προέκυψε από την έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη, η φορολογούµενη ήταν ηµόσιος Υπάλληλος, αυτή δεν µπορούσε να θεωρηθεί κάτοικος εξωτερικού, δεδοµένης της υποχρέωσής της από το ν. 3528/2007 να παρέχει τις υπηρεσίες της στη θέση που έχει διοριστεί. Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο Οικονοµικών, δέχτηκε να φορολογήσει την φορολογούµενη -δηµόσιο υπάλληλο- ως κάτοικο ηµεδαπής, τόνισε όµως ότι αυτό θα συµπαρέσυρε και το σύζυγό της, κάτοικο εξωτερικού, ο οποίος θα φορολογούνταν στο εξής ως κάτοικος ηµεδαπής. Σε σχέση µε τις παραπάνω περιπτώσεις ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επισηµάνει στο Υπουργείο Οικονοµικών τα ακόλουθα: Η έννοια της κατοικίας και της συνήθους διαµονής, όπως περιγράφηκε και όπως ορίζεται στον ΑΚ, είναι µία πραγµατική κατάσταση. Στην περίπτωση όµως που οι φορολογούµενοι είναι σύζυγοι, και προκειµένου να καθοριστεί η φορολογική κατοικία τους, θεωρείται κατά τεκµήριο ότι η κατοικία και των δύο φορολογούµενων είναι κοινή. Το τεκµήριο αυτό δεν προβλέπεται από κάποια ρητή διάταξη νόµου, αλλά θεµελιώνεται στην υποχρέωση κοινής φορολογικής δήλωσης των συζύγων (άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2238/1994) και στο άρθρο 1386 ΑΚ, που ορίζει την υποχρέωση συµβίωσης των συζύγων. Εφόσον, εποµένως, οι σύζυγοι έχουν υποχρέωση να έχουν κοινή κατοικία και να υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, 8

9 θα πρέπει να αναζητηθεί, µε βάση όλα τα ασκούντα επιρροή πραγµατικά περιστατικά (Αρ. Πρωτ. ΟΣ Α ΕΞ2014) ποια είναι η κατοικία αυτή. Στην πράξη όµως, κατά την φορολόγηση των συζύγων, σπάνια αναζητείται ο τόπος όπου βρίσκεται η οικογενειακή στέγη, δηλαδή η πραγµατική κοινή τους κατοικία. Αντίθετα, µε έρεισµα το άρθρο 61 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος, κατά το οποίο ορίζεται ότι Για τους έγγαµους υπόχρεος σε επίδοση δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήµατα της συζύγου του, τις περισσότερες φορές λαµβάνεται υπόψη κατευθείαν η κατοικία του συζύγου - φορολογούµενου, ακόµα και αν αυτή προφανώς είναι η επαγγελµατική του κατοικία και εποµένως είναι βέβαιο ότι δεν συνιστά την κατοικία της οικογένειας κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα. Η παραπάνω διάταξη, που καθιστά τη σύζυγο ως τρίτο πρόσωπο σε σχέση µε τη φορολογική υποχρέωση της οικογένειας, κινείται στο πνεύµα του άρθρου 1387 του παλαιού ΑΚ, που ίσχυσε µέχρι το 1983 και κατά το οποίο ο ανήρ είναι η κεφαλή της οικογενείας και αποφασίζει περί παντός ό,τι αφορά τον συζυγικόν βίον. Η διάταξη, όµως, αυτή εισάγει µία αντισυνταγµατική ρύθµιση, η οποία επιφέρει µία σειρά από απαράδεκτες συνέπειες στη φορολόγηση των συζύγων (προβολή φορολογικού απορρήτου στη σύζυγο- φορολογούµενη, αδυναµία της συζύγου- φορολογούµενης να λάβει κλειδάριθµο, να εισπράξει την επιστροφή φόρου που της αντιστοιχεί κλπ.). Ιδιαίτερα όµως στο ζήτηµα της φορολογικής κατοικίας η επίκληση της διάταξης αυτής προσφέρει νόµιµη βάση στην απαράδεκτη πρακτική, να θεωρείται αυτοµάτως ως κατοικία της οικογένειας η κατοικία του συζύγου φορολογούµενου µε τη δηµιουργία αµάχητων τεκµηρίων κατοικίας. Στις περιπτώσεις όπου και οι δύο σύζυγοι είναι κάτοικοι ηµεδαπής ο προσδιορισµός της κατοικίας της οικογένειας, έστω και αν παραβιάζει κατά τα παραπάνω συνταγµατικές διατάξεις, δεν επιδρά στην ουσία της φορολόγησης. Το ζήτηµα της τεκµαρτής κατοικίας λαµβάνει ενδιαφέρουσες διαστάσεις στις περιπτώσεις όπου ο ένας από τις δύο συζύγους εργάζεται στην αλλοδαπή. Το Συνήγορο του Πολίτη απασχόλησαν περιπτώσεις, όπου ένας από τους δύο συζύγους κατοικεί στο εξωτερικό, και στις οποίες η τεκµαρτή κατοικία επιφέρει δυσµενείς επιβαρύνσεις στην περιουσία των φορολογούµενων, κατά παράβαση, ανάµεσα στα άλλα, και της αρχής της περιουσιακής αυτοτέλειας των συζύγων. Ήδη από το 2002 (αρ. πρωτ. 5396/ ) ο Συνήγορος του Πολίτη είχε τονίσει ότι, η φορολογική διοίκηση δεν πρέπει να αγνοεί τις σύγχρονες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες και τη σύγχρονη µορφή της οικογένειας που καθιστούν πολλές φορές απαραίτητη την χωριστή κατοικία των συζύγων, µε εργασία και εγκατάσταση ενός από τους δύο στο εξωτερικό. Ας µην ξεχνάµε ότι, την κατ εξαίρεση παρέκκλιση από την υποχρέωση συµβίωσης των συζύγων, και εποµένως από τον κανόνα της κοινής κατοικία τους, έχει ήδη προβλέψει το Οικογενειακό ίκαιο στο άρθρο 1386 ΑΚ. Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει: Να καταργηθεί άµεσα η διάταξη του άρθρου 61 παρ. 2 του Κ.Φ.Ε, και να καταστεί κάθε φορολογούµενος, έγγαµος ή µη, νοµικά υπεύθυνος για την υποβολή και το περιεχόµενο της φορολογικής του δήλωσης 9

10 Να φορολογείται ο κάθε φορολογούµενος µε βάση τους κατάλληλους κανόνες, τους οποίους ορίζει ανάµεσα στα άλλα και το πραγµατικό γεγονός της κατοικίας του. Να είναι ελεύθεροι οι σύζυγοι να δηλώνουν την κατοικία τους, για τον καθορισµό της οποίας να φέρουν το βάρος της απόδειξης κατά τα ισχύοντα, και στη συνέχεια να φορολογούνται µε βάση τις αντίστοιχες διατάξεις, ανεξάρτητα από την υποχρέωσή τους να υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση Το τεκµήριο της κοινής κατοικίας των συζύγων να καταστεί µαχητό, ώστε οι σύζυγοι να µπορούν να αποδείξουν µε κάθε πρόσφορο τρόπο την χωριστή κατοικία τους, όταν αυτό συµβαίνει Η κοινή κατοικία της οικογένειας να αναζητείται κατά περίπτωση µε βάση τη δήλωση των συζύγων και να µην είναι δίχως άλλο αυτή του άντρασυζύγου 2. Τεκµήριο περί ύπαρξης φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα σε περίπτωση µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής δικαιολογητικών Το Συνήγορο του Πολίτη, επίσης, απασχόλησαν υποθέσεις, στις οποίες το κεντρικό ζήτηµα που τίθεται είναι η εφαρµογή αµάχητου τεκµηρίου περί ύπαρξης φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα και φορολόγησης για το παγκόσµιο εισόδηµα σε περίπτωση µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής από το φορολογούµενο των δικαιολογητικών που καθορίστηκαν µε τις οικείες κανονιστικές πράξεις. Με διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3943/2011 είχαν προβλεφθεί και ορισµένα αµάχητα τεκµήρια περί ύπαρξης της φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα σε δύο περιπτώσεις: µη υποβολής ή εκπρόθεσµης υποβολής των προβλεπόµενων δικαιολογητικών από το φυσικό πρόσωπο, που δηλώνει ότι υπόκειται σε φόρο µόνο για το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα (άρθρο 12 παρ. 5 ν. 3943/2011, µε το οποίο προστέθηκαν παράγραφοι 7 και 8 στο άρθρο 61 ΚΦΕ) µεταφοράς της κατοικίας του φυσικού προσώπου εκτός Ελλάδας σε µη συνεργάσιµα κράτη ή σε κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς (άρθρο 12 παρ. 6 ν.3943/2011, µε το οποίο προστέθηκαν παράγραφοι 5 και 6 στο άρθρο 76 ΚΦΕ). Συνέπεια της εφαρµογής των προαναφερόµενων τεκµηρίων ήταν και στις δύο αυτές περιπτώσεις η φορολόγηση του φυσικού προσώπου στην Ελλάδα για το παγκόσµιο εισόδηµά του. Σύµφωνα µε την οικεία αιτιολογική έκθεση επί του άρθρου 12 του σχεδίου νόµου (µετέπειτα ν.3943/2011), οι προτεινόµενες ρυθµίσεις της παραγράφου 5, µε τις οποίες είχε επέλθει µια σηµαντική µεταβολή στον ΚΦΕ για τον τρόπο απόδειξης της φορολογικής κατοικίας, έχουν ως στόχο «να προσδιοριστεί και να αξιολογηθεί σε διαφορετική βάση από αυτήν που ίσχυε µέχρι σήµερα η υπαγωγή του φυσικού προσώπου στη γενική κατηγορία των «κατοίκων εξωτερικού» και να διασταυρωθεί η υπαγωγή τους ή µη στη φορολόγηση για το παγκόσµιο εισόδηµά τους εφαρµόζοντας τις γενικές αρχές του διεθνούς φορολογικού δικαίου», ενώ οι ρυθµίσεις της παραγράφου 6 αποσκοπούν στο «να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά ο συστηµατικός τρόπος φοροαποφυγής που έχει αναπτυχθεί κατά τα τελευταία κυρίως έτη». 10

11 Επισηµαίνεται ότι µε τις υπό εξέταση διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 ν.3943/2011 είχε επέλθει µεταβολή του βάρους απόδειξης µη ύπαρξης κατοικίας ή συνήθους διαµονής στην Ελλάδα 21. Ενώ µέχρι τότε το βάρος αυτό το έφερε η ελληνική φορολογική διοίκηση, µε την έννοια ότι η υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος στη.ο.υ. Κατοίκων Εξωτερικού έπρεπε να αµφισβητηθεί από τη φορολογική αρχή, αν η τελευταία κατείχε στοιχεία που θα της το επέτρεπαν, µε τις ρυθµίσεις αυτές το βάρος απόδειξης ανατρεπόταν και το φυσικό πρόσωπο έπρεπε να αποδείξει στις ελληνικές φορολογικές Αρχές µέσω των προβλεπόµενων δικαιολογητικών ότι δεν έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στην Ελλάδα. Κρίσιµο στοιχείο εν προκειµένω αποτέλεσαν οι συνθήκες εφαρµογής του υπό εξέταση τεκµηρίου, δεδοµένου ότι, σε περίπτωση µη προσκόµισης ή εκπρόθεσµης προσκόµισης δικαιολογητικών, οι υπόχρεοι θεωρούνται ότι έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά τους. Σχετικά µε το ζήτηµα αυτό, θα πρέπει να επισηµανθούν τα ακόλουθα: Με τη σχετική εξουσιοδοτική διάταξη του νόµου προβλέφθηκε ότι µε υπουργική απόφαση θα καθορίζεται ο τρόπος κλήσης των φορολογούµενων, η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλο σχετικό θέµα. Ωστόσο, µε τις υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν στη συνέχεια καθορίζονταν αποκλειστικά τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι φορολογούµενοι, καθώς και ο χρόνος υποβολής τους (ταυτόχρονα µε την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος ή µέσα στις ταχθείσες προθεσµίες). Οι κανονιστικές ρυθµίσεις και η εγκύκλιος που ρυθµίζουν τα σχετικά θέµατα δεν εκδόθηκαν εγκαίρως προκειµένου να επιτρέψουν στους φορολογούµενους να συλλέξουν και να υποβάλουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µαζί µε την υποβαλλόµενη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2012, όπως προβλέπει ο νόµος. Το Υπουργείο Οικονοµικών, µετά και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από τις οµογενειακές οργανώσεις 22, προσπάθησε να επιλύσει το ζήτηµα µε αλλεπάλληλες υπουργικές αποφάσεις που τροποποιούσαν τις σχετικές προϋποθέσεις και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, παρέχοντας συνεχείς παρατάσεις στην προθεσµία υποβολής τους 23. Τελικά η λύση δόθηκε νοµοθετικά µε τις διατάξεις του ν.4141/2013 και την έκδοση της ΠΟΛ 1136/2013. Σύµφωνα µε την ασκηθείσα κριτική, δεν είναι νοητό να θεσπίζεται αµάχητο τεκµήριο περί κατοικίας στην Ελλάδα και εποµένως φορολόγησης για το παγκόσµιο εισόδηµα στην περίπτωση που ο φορολογούµενος υποβάλει απλώς εκπρόθεσµα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά, ειδικά στην περίπτωση που η εκπρόθεσµη υποβολή δεν οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα (πχ σε περίπτωση καθυστερηµένης έκδοσης των δικαιολογητικών από την φορολογική αρχή της χώρας, από την οποία προκύπτει το παγκόσµιο εισόδηµα του φορολογούµενου, καθώς και η µόνιµη κατοικία του ίδιου και των µελών της οικογένειάς του) Αιτιολογική έκθεση επί της παρ.5 του άρθρου 12 του σχεδίου νόµου του µεταγενέστερα ν. 3943/2011, Σαββαΐδου σ. 989 κ.επ., ρυλλεράκης σ Σχετική από επιστολή / διάβηµα της Γραµµατέως του Παγκόσµιου Συµβούλιου Απόδηµου Ελληνισµού ΣΑΕ Όλγας Σαραντοπούλου προς τον Υπουργό Οικονοµικών για θέµατα φορολόγησης οµογενών. 23 Ανωτέρω αριθµ. 6 υποσηµείωση. 24 Σαββαΐδου, σ , ρυλλεράκης σ

12 Επίσης υποστηρίχθηκε ότι η διάταξη του άρθρου 61 παρ. 7 ΚΦΕ ερχόταν σε αντίθεση µε την πάγια νοµολογία του ΣτΕ περί αντισυνταγµατικότητας των αµάχητων τεκµηρίων. Ειδικότερα το ΣτΕ έχει δεχθεί ότι δεν προσβάλλεται το ατοµικό δικαίωµα παροχής δικαστικής προστασίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 20 παρ. 1 του Συντάγµατος, µόνο όταν το θεσπιζόµενο τεκµήριο είναι µαχητό και εποµένως προβλέπεται η δυνατότητα του φορολογούµενου να προσκοµίσει αντίθετη απόδειξη προκειµένου να αποφύγει τις δυσµενείς συνέπειες που συνδέονται µε το θεσπισθέν τεκµήριο 25. Οι διατάξεις της προστεθείσας περίπτωσης β της παρ.8 του άρθρου 61 ΚΦΕ προβλέπουν ότι η υποχρέωση προσκόµισης των δικαιολογητικών της σχετικής κανονιστικής απόφασης καταλαµβάνει και όσους έχουν δηλώσει τόπο κατοικίας ή συνήθους διαµονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται κατά την έναρξη ισχύος του ν.3943/2011 σε φόρο µόνο για το εισόδηµά τους που προκύπτει στην Ελλάδα. Με βάση την αρχική διατύπωση της διάταξης, υποστηρίχθηκε ότι, εφόσον τα φυσικά πρόσωπα αποδείξουν ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού και έχουν τη συνήθη διαµονή τους εκτός Ελλάδος, δε θα υποχρεούνται στο µέλλον να υποβάλλουν κάθε φορά τα σχετικά δικαιολογητικά 26. Ωστόσο, µε τις διατάξεις της πιο πρόσφατης ΠΟΛ 1136/2013 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµικών 27, προβλέφθηκε ότι τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγµατικό εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούνται να προσκοµίσουν για το οικονοµικό έτος 2012 και να υποβάλουν µαζί µε τη δήλωση φορολογίας του εισοδήµατός τους για το οικονοµικό έτος 2013 και εφεξής, τα καθορισθέντα µε την απόφαση αυτή δικαιολογητικά. Παρατηρείται µάλιστα ότι, ενώ οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος φυσικών προσώπων για το οικονοµικό έτος 2013 υποβάλλονταν κατά κανόνα ηλεκτρονικά, στην εν λόγω ΠΟΛ προβλέφθηκε η υποχρέωση υποβολής/προσκόµισης του σώµατος των απαιτούµενων δικαιολογητικών στις.ο.υ. Παρά το ότι, όπως αναδείχθηκε από τα παραπάνω, έχουν επέλθει ευρύτατες µεταβολές στη φορολογική νοµοθεσία και στο φορολογικό σύστηµα τόσο για τους κατοίκους εξωτερικού όσο και για τους κατοίκους ηµεδαπής, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν υφίσταται ενηµερωµένος, αξιόπιστος και ολοκληρωµένος οδηγός για τη φορολόγηση κατοίκων εξωτερικού από το Υπουργείο Οικονοµικών. Αποτέλεσµα αυτού είναι το έργο της πληροφόρησης των κατοίκων εξωτερικού για τις φορολογικές υποχρεώσεις τους να το αναλαµβάνουν ιδιωτικοί φορείς, οµογενειακές οργανώσεις, blogs φοροτεχνικών-λογιστών κ.λπ. Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (στην ελληνική και αγγλική γλώσσα) που βρίσκεται αναρτηµένος στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων έχει συνταχθεί τον Ιούνιο του 2008 και δεν ισχύει σήµερα, µε αποτέλεσµα όχι µόνο να καθίσταται απρόσφορος για την πληροφόρηση των κατοίκων εξωτερικού αναφορικά µε τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, αλλά επιπλέον να λειτουργεί παραπλανητικά, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει ένδειξη περί µη ισχύος και/ή µεταβολής των πληροφοριών που περιλαµβάνονται σε αυτόν. 25 Σαββαΐδου σ ρυλλεράκης σ Η εν λόγω κανονιστική πράξη εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 61 παρ. 7 και 8 α ΚΦΕ, όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4141/2013,οι οποίες αντικατέστησαν από τότε που ίσχυσαν τις υπό εξέταση διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 5 του ν.3943/2011). 12

13 Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει: Να εκπονηθεί πλήρης, αναλυτικός και επικαιροποιηµένος φορολογικός οδηγός για τα φυσικά πρόσωπα, κατοίκους εξωτερικού - τουλάχιστον στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα ή και σε άλλη γλώσσα, διαδεδοµένη στην οµογένεια (πχ γερµανική) - που θα περιλαµβάνει τις επελθούσες µεταβολές των τελευταίων ετών. Να αναρτηθεί ο οδηγός στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, να εµπλουτισθεί µε χρήσιµα πληροφοριακά στοιχεία και να επικαιροποιείται διαρκώς µε τυχόν µεταγενέστερες µεταβολές, ώστε να διασφαλίζεται η άµεση πρόσβαση κάθε ενδιαφερόµενου σε χρήσιµη και οργανωµένη πληροφορία. Να δηµιουργηθεί ανάρτηση στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. αρχείου συχνών ερωτήσεων (F.A.Q.) µε τα συνηθέστερα ερωτήµατα για θέµατα φορολόγησης κατοίκων εξωτερικού, καθώς και ατοµικών διοικητικών λύσεων που θα µπορούσαν να παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση τόσο στις περιφερειακές φορολογικές υπηρεσίες όσο και στους άµεσα ενδιαφερόµενους, τους λογιστές, δικηγόρους κ.λπ. Να λειτουργεί τουλάχιστον κατά την περίοδο υποβολής φορολογικών δηλώσεων γραφείο εξυπηρέτησης κατοίκων εξωτερικού και τηλεφωνικό κέντρο που θα παρέχει εξειδικευµένη πληροφόρηση για φορολογικά θέµατα που αφορούν αυτή την κατηγορία φορολογουµένων. 3. «Αναδροµική» αλλαγή του τόπου κατοικίας φορολογούµενου Σε µία σειρά υποθέσεων που χειρίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη, οι φορολογούµενοι µετοίκησαν στο εξωτερικό και υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση ως κάτοικοι εξωτερικού, ως όφειλαν δηλαδή, χωρίς όµως να έχουν προβεί σε αλλαγή της κατοικίας τους το Μητρώο της.ο.υ., αναγράφοντας ωστόσο κάθε φορά τον τόπο της πραγµατικής τους κατοικίας (π.χ. Μ. Βρετανία) και διορίζοντας αντίκλητο. Οι δηλώσεις αυτές γίνονταν ανεπιφύλακτα δεκτές από την αρµόδια.ο.υ. και εποµένως εύλογα οι φορολογούµενοι θεωρούσαν ότι έχουν ανταποκριθεί στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, έναντι του ελληνικού δηµοσίου. Στη συνέχεια ενηµερώθηκαν ότι στο Μητρώο της.ο.υ είναι καταχωρηµένοι ως κάτοικοι εσωτερικού και, αντί να κληθούν να διορθώσουν το λάθος επιβαρυνόµενοι ενδεχοµένως µε το προβλεπόµενο πρόστιµο για εκπρόθεσµη καταχώρηση στοιχείων, κλήθηκαν να επανυποβάλουν όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος για τα παρελθόντα έτη, σαν να ήταν κάτοικοι Ελλάδας, δηλώνοντας δηλαδή το παγκόσµιο εισόδηµά τους. Ο Συνήγορος του Πολίτη τόνισε στις περιπτώσεις αυτές ότι η κατοικία του φυσικού προσώπου είναι ένα πραγµατικό στοιχείο και για το λόγο αυτό ορθά οι πολίτες, κατά το χρόνο που µπορούσαν να αποδείξουν ότι έµεναν και εργάζονταν στην αλλοδαπή, φορολογούνταν ως κάτοικοι εξωτερικού. Η Αρχή επεσήµανε επιπλέον τη συνυπαιτιότητα της αρµόδιας.ο.υ. για την έλλειψη επαρκούς 13

14 ενηµέρωσης των πολιτών και την έλλειψη συντονισµού στα Τµήµατα της ίδιας υπηρεσίας, εφόσον οι πολίτες ανέγραφαν ως διεύθυνση στην φορολογική τους δήλωση την κατοικία τους στο εξωτερικό. Το Υπουργείο Οικονοµικών, µέσω της ιεύθυνση Οικονοµικών Σχέσεων ( ΟΣ Α ΕΞ 2014), είχε τονίσει ότι αναδροµική αλλαγή της φορολογικής κατοικίας του φυσικού προσώπου δεν νοείται, καθώς η αλλαγή της κατοικίας διέπεται από την ειδική διάταξη του άρθρου 76 του ν. 2238/1994, η οποία δεν καταλαµβάνει αναδροµικές πέραν του οικείου έτους περιπτώσεις. Είναι βέβαια απολύτως προφανές ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν πρόκειται για αναδροµική αλλαγή της κατοικίας ενός προσώπου αλλά για διόρθωση λανθασµένων στοιχείων ενός αρχείου, η οποία βασίζεται σε πραγµατικές αποδείξεις που θα κληθεί να προσκοµίσει ο φορολογούµενος. Πρόσφατα το Υπουργείο Οικονοµικών, υιοθετώντας την ανωτέρω προσέγγιση του Συνηγόρου του Πολίτη, εξέδωσε εγκύκλιο των ιευθύνσεων Φορολογίας Εισοδήµατος και Επιχειρησιακού Σχεδιασµού (ΠΟΛ 1177/ ), µε την οποία παρέχονται οδηγίες σχετικά µε τα θέµατα µεταβολής της κατοικίας ή διαµονής στο πλαίσιο εφαρµογής των διατάξεων του ν. 2238/1994 και του ν.4174/2013. Χρήζει ωστόσο επισήµανσης ότι η εγκύκλιος αυτή εκδόθηκε στις 14/7/2014 (ηµεροµηνία ανάρτησης:15/7/2014), τελευταία ηµεροµηνία της παράτασης που δόθηκε στην προθεσµία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2014, καθώς και ότι αποτελεί έγγραφο που απευθύνεται προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών, παρέχοντας οδηγίες. Με την παραπάνω εγκύκλιο δίνεται πλέον η δυνατότητα στους φορολογούµενους που είχαν εγκατασταθεί µόνιµα ή οριστικά στην αλλοδαπή, αλλά υπέβαλαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για τα έτη που αποδεικνύουν ότι είναι κάτοικοι εξωτερικού, χωρίς να είναι υποχρεωµένοι να υποβάλουν δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος µε το παγκόσµιο εισόδηµά τους. Κατά την εκκαθάριση των τροποποιητικών τους δηλώσεων, βέβαια, θα εφαρµοστούν οι διατάξεις για τη φορολόγηση των κατοίκων εξωτερικού, δεν θα ισχύσουν δηλαδή φοροαπαλλαγές και ποσά αφορολόγητου, όπως αυτά ίσχυαν για τους κατοίκους ηµεδαπής. Ο Συνήγορος του Πολίτη ελπίζει στην συνεπή και οµοιόµορφη εφαρµογή της παραπάνω εγκυκλίου. Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει: Να αναλάβει πρωτοβουλία η φορολογική αρχή, ώστε να αποσταλεί ατοµική κλήση σε όλα τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν καταχωρηθεί στο µητρώο των.ο.υ. ως κάτοικοι εξωτερικού, προκειµένου να επικαιροποιήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία που πιστοποιούν τη φορολογική κατοικία τους. Η ατοµική κλήση θα µπορούσε να αποσταλεί µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και σε περιπτώσεις που τούτο δεν καθίσταται δυνατό ή ευχερές, στη ταχυδροµική διεύθυνση κατοικίας του κατοίκου εξωτερικού ή του αντικλήτου του. Να χρησιµοποιηθεί το δίκτυο των προξενικών αρχών, των οµογενειακών οργανώσεων, του οµογενειακού τύπου κ.λπ. ώστε να ενηµερωθούν άµεσα οι ενδιαφερόµενοι, κάτοικοι εξωτερικού, που δεν έχουν δηλώσει την αλλαγή της κατοικίας τους, να προβούν στις απαραίτητες διαδικασίες. 14

15 Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Εφαρµογή αντικειµενικής δαπάνης σε φυσικά πρόσωπα µε φορολογική κατοικία στο εξωτερικό Ο Συνήγορος του Πολίτη κατά το έτος 2011 έγινε αποδέκτης µεγάλου αριθµού αναφορών που υποβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα µε κατοικία στην αλλοδαπή, τα οποία διαµαρτύρονταν για το ποσό του φόρου που προέκυψε κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2011 (χρήση 2010). Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι φορολογούµενοι-κάτοικοι εξωτερικού δε διέθεταν πραγµατικό εισόδηµα από την Ελλάδα και επί σειρά ετών υπέβαλλαν µέσω των αντικλήτων τους µηδενική δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, από την οποία δεν προέκυπτε φόρος. Ωστόσο, για το οικονοµικό έτος 2011 φορολογήθηκαν µε βάση τεκµαρτό εισόδηµα (συνήθως την ελάχιστη ετήσια αντικειµενική δαπάνη διαβίωσης) και κλήθηκαν να καταβάλουν τον αναλογούντα φόρο και επιπλέον προκαταβολή φόρου για το επόµενο έτος. ιαπιστώνεται εν προκειµένω το παράδοξο η ελληνική φορολογική αρχή να επιβάλλει φόρο - λόγω της εφαρµογής τεκµηρίου δαπάνης διαβίωσης - σε φυσικά πρόσωπα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο ως κάτοικοι εξωτερικού και κατά συνέπεια δε διαβιούν στην Ελλάδα. Τούτο συνέβη, διότι µε το ν. 3842/2010 επήλθαν σηµαντικές µεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος φυσικών προσώπων. Ειδικότερα, τροποποιήθηκαν οι οικείες διατάξεις του ΚΦΕ και προβλέφθηκε ο προσδιορισµός του εισοδήµατος µε βάση τεκµήρια δαπανών από την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και από τις αντικειµενικές ετήσιες δαπάνες διαβίωσης του φορολογούµενου, της συζύγου του και των προσώπων που προστατεύονται από αυτούς (άρθρα 16 και 17 ΚΦΕ). Ο Συνήγορος του Πολίτη µε αφορµή τις υποβληθείσες αναφορές των πολιτώνκατοίκων εξωτερικού και διαπιστώνοντας έλλειµµα πληροφόρησης των ενδιαφεροµένων σχετικά µε το δικαίωµα αµφισβήτησης των φορολογικών τεκµηρίων διαβίωσης, συνέταξε πόρισµα (ΑΠ 28124/2011/ ). Στο πόρισµα αυτό γίνεται αναφορά στην κατηγορία των κατοίκων εξωτερικού, για τους οποίους-λόγω ειδικών συνθηκών- προκύπτει αυξηµένη υποχρέωση πληροφόρησης, σχετικά µε τη δυνατότητα αµφισβήτησης των τεκµηρίων, δεδοµένου ότι δεν τυγχάνουν της δυνατότητας οµοίου επιπέδου ενηµέρωσης µε αυτήν των λοιπών φορολογούµενων που διαµένουν µόνιµα στη χώρα. Επίσης, επισηµάνθηκε ότι οι κάτοικοι εξωτερικού θα µπορούσαν να επικαλεστούν και τις συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας που διαθέτουν υπερνοµοθετική ισχύ. Με διατάξεις του άρθρου 21 του ν.3943/2011, προστέθηκε νέα περίπτωση η στο άρθρο 18 ΚΦΕ και προβλέφθηκε ότι η ετήσια αντικειµενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρµόζονται για φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαµονή τους στην αλλοδαπή, εφόσον δεν αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα. Όµως οι διατάξεις αυτές ίσχυσαν από και µετά, δηλαδή για το οικονοµικό έτος 2012 και εξής, χωρίς να επιλύουν τα προβλήµατα που ανέκυψαν το προηγούµενο οικονοµικό έτος από την εφαρµογή τεκµηρίων σε κατοίκους εξωτερικού. Επιπλέον, µε τις διατάξεις αυτές δεν εξαλείφθηκε το 15

16 πρόβληµα της εφαρµογής ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης στις περιπτώσεις φορολογούµενων-κατοίκων εξωτερικού που αποκτούν πραγµατικό εισόδηµα στην Ελλάδα, χαµηλού συνήθως ύψους, που προέρχεται από γεωργικές επιχειρήσεις ή από τόκους καταθέσεων που φορολογούνται αυτοτελώς 28. Για την αντιµετώπιση όλων αυτών των προβληµάτων, µε πρόσφατες διατάξεις του ν. 4261/2014 (άρθρο 184 παρ. 2), τροποποιήθηκε περαιτέρω η περίπτωση η του άρθρου 18 ΚΦΕ και προβλέφθηκε, για τη χρήση 2013, να µην εφαρµοστούν στα φυσικά πρόσωπα που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην αλλοδαπή οι διατάξεις του άρθρου 16 ΚΦΕ για τις αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες, καθότι έγινε πλέον πλήρως αποδεκτό ότι «η εφαρµογή των διατάξεων των τεκµηρίων αφορά τα φυσικά πρόσωπα µε φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και δεν µπορεί να επεκτείνεται στα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισοδήµατα πηγής Ελλάδας», όπως αναφέρεται στην οικεία αιτιολογική έκθεση. Επιπροσθέτως, από την εφαρµογή των διατάξεων του ΚΦΕ περί τεκµαρτού εισοδήµατος, προέκυψαν ασάφειες και ερµηνευτικές δυσχέρειες σχετικά µε τον καθορισµό της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος από φυσικό πρόσωπο µε φορολογική κατοικία στο εξωτερικό. Ειδικότερα, µε το ν. 3943/2011, επήλθαν µεταβολές στον ΚΦΕ (άρθρο 61 παρ. 1) σχετικά µε τον καθορισµό του υπόχρεου για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και προβλέφθηκε ότι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος υποχρεούται και το φυσικό πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο µόνο για το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ΚΦΕ. Ζήτηµα ανέκυψε αναφορικά µε την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος από φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού, τα οποία δεν αποκτούν µεν πραγµατικό εισόδηµα στην Ελλάδα, ωστόσο υπάγονται στις διατάξεις του ΚΦΕ περί αντικειµενικών δαπανών και υπηρεσιών (άρθρα 16 και 17 ΚΦΕ). Το θέµα αυτό επιλύθηκε νοµοθετικά µε διατάξεις του ν. 4110/2013 (άρθρο 8. παρ. 1), και πλέον για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος που υποβάλλονται από το οικονοµικό έτος 2013 (χρήση 2012) και εξής, υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης είναι και όσοι δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού για το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα ή υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του KΦE (αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων), ανεξάρτητα αν εµπίπτουν στην απαλλαγή της περίπτωσης η του άρθρου 18 του KΦE. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει προτείνει: να ενηµερωθούν οι ενδιαφερόµενοι για την φύση των τεκµηρίων ως µαχητών, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να τα αµφισβητήσουν και να επιτύχουν φορολόγηση µε βάση το πραγµατικό τους εισόδηµα. να ενηµερώνονται οι ενδιαφερόµενοι για τη δυνατότητα που έχουν να επικαλούνται τις ισχύουσες Συµβάσεις Αποφυγής ιπλής Φορολογίας (Σ.Α..Φ.) που διαθέτουν υπερνοµοθετική ισχύ. 28 Σχετική ρύθµιση που περιλήφθηκε στις κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 61 ΚΦΕ εκδοθείσες ΠΟΛ 1161/2012, ΠΟΛ 1216/2012 και ΠΟΛ 1062/2013 επέτεινε περαιτέρω την πολυπλοκότητα και τη δυσχέρεια συστηµατικής ερµηνείας των διατάξεων του ΚΦΕ. 16

17 2. Πίστωση φόρου αλλοδαπής από χώρες χωρίς Σ.Α..Φ. Ο Συνήγορος του Πολίτη χειρίστηκε πρόσφατα αναφορές πολιτών- φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, που υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσµιο εισόδηµά τους και οι οποίοι αποκτούν εισόδηµα στην αλλοδαπή από χώρες, µε τις οποίες δεν έχει υπογραφεί ή δεν έχει τεθεί σε ισχύ Σύµβαση Αποφυγής ιπλής Φορολογίας Εισοδήµατος (Σ.Α..Φ.). Πρόκειται κυρίως για οµογενείς (φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας) οι οποίοι λαµβάνουν σύνταξη από την Αυστραλία, χώρα µε την οποία η Ελλάδα δεν έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α..Φ. Οι αναφερόµενοι διαµαρτύρονται για τη διπλή φορολόγησή τους και τη µη δυνατότητα έκπτωσης του φόρου που καταβλήθηκε στο κράτος της αλλοδαπής από το συνολικό ποσό του φόρου που καλούνται να καταβάλουν για το παγκόσµιο εισόδηµά τους. Και στην περίπτωση αυτή, κρίσιµες είναι οι κανονιστικές µεταβολές που επήλθαν µε το ν. 3943/2011. Συγκεκριµένα, µε τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 του νόµου αυτού - που ίσχυσαν από το οικονοµικό έτος 2012 (χρήση 2011) - τροποποιήθηκαν διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 8 του ΚΦΕ (ν.2238/1994) και προβλέφθηκε ότι από το συνολικό ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση τις φορολογικές κλίµακες της παρ.1 του άρθρου αυτού εκπίπτει: «ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε σε κράτος µε το οποίο η Ελλάδα έχει θέσει σε ισχύ Σύµβαση Αποφυγής ιπλής Φορολογίας του Εισοδήµατος και του Κεφαλαίου (Σ.Α..Φ.) για το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτό και µέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα, εφόσον ο φόρος που καταβλήθηκε στο άλλο κράτος ορίζεται στις διατάξεις της Σ.Α..Φ.». Η θέσπιση της διάταξης αυτής αποσκοπούσε στην κατάργηση ρύθµισης µε την οποία το Ελληνικό ηµόσιο πίστωνε φόρους χωρών, µε τις οποίες δεν είχαν τεθεί σε ισχύ Σ.Α..Φ. µε αποτέλεσµα απώλεια εσόδων στον κρατικό προϋπολογισµό. εδοµένου ότι η Ελλάδα δεν έχει συνάψει και δεν έχει θέσει σε εφαρµογή Σ.Α..Φ. µε µεγάλο αριθµό κρατών (µεταξύ των οποίων και κράτη όπως η Αυστραλία ή η Ιαπωνία, όπως επισηµαίνεται) και ενόψει της δυσµενούς φορολογικής µεταχείρισης που συνεπάγεται η ρύθµιση για φυσικά πρόσωπα-κατοίκους Ελλάδας που πραγµατοποιούν εισοδήµατα από κράτη µε τα οποία η Ελλάδα δεν έχει συνάψει Σ.Α..Φ., στην Έκθεση της Επιστηµονικής Υπηρεσίας της Βουλής επί του σχετικού νοµοσχεδίου επισηµαίνεται το ζήτηµα αυτό και προτείνεται πιθανός περιορισµός του πεδίου εφαρµογής της προτεινόµενης ρύθµισης σε φόρους που καταβάλλονται σε κράτη τα οποία χαρακτηρίζονται ως συνεργάσιµα κατά το άρθρο 51 Α του ΚΦΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή και για την αντιµετώπιση του προβλήµατος διπλής φορολόγησης που ανέκυψε στις περιπτώσεις αυτές, πρόσφατα µε το άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α / ) επήλθε νοµοθετική µεταβολή στις οικείες διατάξεις του ΚΦΕ, οι οποίες ισχύουν για εισοδήµατα που αποκτώνται τα οικονοµικά έτη 2013 και 2014 (χρήσεις 2012 και 2013). Προβλέφθηκε λοιπόν ότι, από το συνολικό ποσό του φόρου που προκύπτει µε βάση τις φορολογικές κλίµακες, αφαιρείται ο φόρος που αποδεδειγµένα καταβλήθηκε σε κράτος µε το οποίο η Ελλάδα δεν έχει θέσει σε ισχύ Σ.Α..Φ. για το εισόδηµα που προέκυψε σε αυτό και µέχρι του ποσού του φόρου που αναλογεί για το εισόδηµα αυτό στην Ελλάδα, µε εξαίρεση τα κράτη που θεωρούνται µη συνεργάσιµα ή µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς. 17

18 Με τις διατάξεις του νέου ΚΦΕ (ν.4172/2013) το υπό εξέταση ζήτηµα έχει «οριστικά επιλυθεί», όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόµου «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ν.4223/2013). Μάλιστα, εκδόθηκε πρόσφατα η κανονιστική απόφαση περί καθορισµού δικαιολογητικών εγγράφων για την πίστωση φόρου αλλοδαπής, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 1 του ν.4172/2013 και το άρθρο 16 παρ. 2 του ν.4174/2013 (ΠΟΛ1026/2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών-ΦΕΚ 170/Β / ). 3. Ορισµός αντικλήτου φορολογούµενων, κατοίκων εξωτερικού Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη από τη διερεύνηση αναφορών είχε εντοπίσει προβλήµατα που αφορούσαν κυρίως στο ζήτηµα του διορισµού, και εν συνεχεία και της παραίτησης, αντικλήτου τόσο σε περίπτωση εκούσιου όσο και σε περίπτωση ακούσιου διορισµού 29. Ειδικότερα, είχε διαπιστωθεί ανυπαρξία ρυθµίσεων σε περίπτωση παραίτησης αντικλήτου του φορολογουµένου κατοίκου εξωτερικού και άρνηση των αρµοδίων υπηρεσιών να ικανοποιήσουν αιτήµατα διαγραφής αντικλήτων χωρίς τη συγκατάθεση των φορολογουµένων και την αντικατάστασή τους, ακόµη και σε περίπτωση που ο αντίκλητος είχε διοριστεί ακούσια από το φορολογούµενο. Τα προβλήµατα αυτά απέρρεαν από την υποχρέωση διορισµού αντικλήτου από τους κατοίκους εξωτερικού. Σύµφωνα µε το άρθρο 61 παρ. 1 του ΚΦΕ, αν ο φορολογούµενος κατοικούσε στην αλλοδαπή, υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης ήταν, αλληλεγγύως µε αυτόν, οι αντιπρόσωποι ή οι πράκτορές του στην Ελλάδα. Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε υποδείξει τρόπο αντιµετώπισης του νοµοθετικού κενού, µε την αναλογική εφαρµογή συναφών διατάξεων του φορολογικού δικαίου και/ή διά των γενικών διατάξεων. Συγκεκριµένα, είχε προτείνει την αναλογική εφαρµογή διατάξεων όπως λ.χ. του Π.. 331/1985 (άρθρο 66, παρ. 5), η οποία ορίζει ότι «η ιδιότητα του αντικλήτου παύει γ) µε την παραίτηση ή την ανάκληση του διορισµού». Τα τελευταία χρόνια η θεσµοθέτηση ειδικής διαδικασίας ορισµού αντικλήτου κατά την έκδοση ΑΦΜ των κατοίκων εξωτερικού, καθώς επίσης και διαδικασίας αντικατάστασής τους σε µεταγενέστερο στάδιο, αποτελούσε αίτηµα και της ίδιας της φορολογικής διοίκησης 30. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι, το ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε την απόφασή του C-267/09, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Πορτογαλικής ηµοκρατίας, είχε αποφανθεί ότι η υποχρέωση διορισµού φορολογικού αντικλήτου ισοδυναµεί µε τεκµήριο φοροαποφυγής ή φοροδιαφυγής εις βάρος ολόκληρης κατηγορίας φορολογουµένων, εκ µόνου του λόγου ότι δεν είναι κάτοικοι ηµεδαπής, γεγονός που δεν µπορεί καθαυτό να δικαιολογήσει την αντίθεση τέτοιου είδους υποχρεώσεως προς τους σκοπούς της Συνθήκης. Είχε κρίνει δε ότι παραβαίνει τις υποχρεώσεις που υπέχει για διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων, δυνάµει του άρθρου 56 ΕΚ, κράτος µέλος το οποίο θεσπίζει και διατηρεί σε ισχύ φορολογική ρύθµιση που υποχρεώνει τους φορολογούµενους κατοίκους αλλοδαπής 29 Ετήσια Έκθεση ΣτΠ 2004, σελ Σχετικό ΑΠ 23297/ έγγραφο της.ο.υ. Κατοίκων Εξωτερικού µε θέµα: «Γνωστοποίηση προβληµάτων σχετικά µε αντικλήτους κατοίκων εξωτερικού», που απευθύνεται στις αρµόδιες, εµπλεκόµενες /νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών. 18

19 να διορίζουν φορολογικό αντίκλητο στο εν λόγω κράτος µέλος, όταν αποκτούν εισοδήµατα συνεπαγόµενα την υποβολή φορολογικής δηλώσεως. Με τη ρύθµιση του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας (ν. 4174/2013) και την κατ εξουσιοδότηση εκδοθείσα απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1283/2013, φαίνεται να αίρονται τα προβλήµατα που είχε διαπιστώσει ο Συνήγορος του Πολίτη. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα, ο φορολογούµενος που εµπίπτει στις διατάξεις του Κώδικα και δε διαθέτει ταχυδροµική διεύθυνση στην Ελλάδα, υποχρεούται, από 1/1/2014, να ορίσει φορολογικό εκπρόσωπο µε φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, στην ταχυδροµική διεύθυνση του οποίου η Φορολογική ιοίκηση θα µπορεί να αποστέλλει κάθε είδους αλληλογραφία σχετική µε το φορολογούµενο. Προβλέπεται δε ρητά ότι, το πρόσωπο που ορίζεται φορολογικός εκπρόσωπος ουδεµία ευθύνη φέρει για την εκπλήρωση ή µη των φορολογικών υποχρεώσεων του φορολογουµένου, σε περίπτωση δε που δεν επιθυµεί τη συνέχιση της συγκεκριµένης εκπροσώπησης, υποβάλλει στη Φορολογική ιοίκηση το έντυπο Μ7 «ήλωση Σχέσεων Φορολογουµένου», µόνο όταν ο φορολογούµενος δεν προβαίνει στην αντικατάστασή του. Επιπλέον, µε το ν. 4170/2013, ενσωµατώθηκε στο εθνικό µας δίκαιο η Οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συµβουλίου της 15 ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά µε τη διοικητική συνεργασία στον τοµέα της φορολογίας, στο άρθρο 13 της οποίας προβλέπεται η δυνατότητα συνδροµής µεταξύ κρατών µελών κατά τη διαβίβαση κοινοποιήσεων διοικητικού περιεχοµένου σε φορολογούµενους που βρίσκονται σε ένα άλλο κράτος µέλος. Προκειµένου, ωστόσο, να µην υπάρχει καµία υπόνοια παραβίασης του ευρωπαϊκού δικαίου, µε βάση την προαναφερθείσα απόφαση του ικαστηρίου, θα έπρεπε να µην θεσπίζεται υποχρέωση ορισµού φορολογικού εκπροσώπου, αλλά ο ορισµός αυτού να είναι προαιρετικός. Άλλωστε, οι φορολογικές δηλώσεις πια υποβάλλονται ηλεκτρονικά, οι φορολογούµενοι ενηµερώνονται για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις µέσω του TAXIS και µε µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, προβλέπεται δε η ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων της Φορολογικής ιοίκησης (άρθρο 5 Ν. 4174/2013). Τέλος, το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο, µετά και την ενσωµάτωση της Οδηγίας, είναι επαρκές για να εγγυηθεί την αποτελεσµατική κοινοποίηση εγγράφων και αποφάσεων που προέρχονται από τις ελληνικές αρχές σε φορολογούµενους κατοίκους αλλοδαπής που διαβιούν σε ένα άλλο κράτος µέλος. Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει: Να µη θεσπίζεται υποχρέωση ορισµού φορολογικού εκπροσώπου (αντικλήτου) αλλά ο ορισµός αυτός να είναι προαιρετικός. 19

20 ΕΠΙΛΟΓΟΣ Με τις νοµοθετικές µεταβολές των τελευταίων ετών επιχειρήθηκε ο επανακαθορισµός του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς φορολόγησης φυσικών προσώπων, κατοίκων εξωτερικού ή/και µε εισοδήµατα αλλοδαπής πηγής προέλευσης, µε στόχο την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, καθώς και την αποτελεσµατικότερη διασφάλιση των συµφερόντων του ηµοσίου. Εν τούτοις, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι οι εφαρµοστικές ή µεταβατικές διατάξεις που προβλέφθηκαν επέτειναν την πολυπλοκότητα και την ασάφεια του κανονιστικού πλαισίου και ανέδειξαν οργανωτικά, λειτουργικά, ερµηνευτικά και λοιπά ζητήµατα που η φορολογική αρχή επιχείρησε να αντιµετωπίσει αποσπασµατικά, υπό την πίεση των προβλεπόµενων προθεσµιών και διαδικασιών, χωρίς να λάβει υπόψη ούτε τις ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης ούτε τις ευρύτερες µεταβολές στη φορολογία ή στο φορολογικό σύστηµα. Οι παραπάνω ασάφειες είχαν ως αποτέλεσµα τη δυσχέρεια των αρµόδιων περιφερειακών φορολογικών υπηρεσιών να προβούν στην ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των οικείων διατάξεων. Επιπλέον, ο Συνήγορος του Πολίτη παρατηρεί ότι το ζήτηµα της ελλιπούς πληροφόρησης των κατοίκων εξωτερικού (κυρίως οµογενών) και όσων αποκτούν εισόδηµα αλλοδαπής πηγής προέλευσης, σχετικά µε τις µεταβολές του φορολογικού νόµου και τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, αναδεικνύεται ως ένα ευρύτερο, όχι όµως ήσσονος σηµασίας ζήτηµα. Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι πολλές φορές, τυχόν παραλείψεις για ζητήµατα διαδικαστικού χαρακτήρα, όπως η εκπρόθεσµη ή η µη υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών για την απόδειξη της φορολογικής κατοικίας, επιφέρουν ουσιώδη µεταβολή στο καθεστώς φορολόγησής των κατοίκων εξωτερικού. Για τους λόγους αυτούς και ενόψει της επικείµενης έκδοσης οδηγιών από το Υπουργείο Οικονοµικών για τα φυσικά πρόσωπα που πρόκειται να εγκατασταθούν στην αλλοδαπή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014, θέτουµε υπόψη σας την παρούσα Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη. Σε αυτήν αποτυπώνεται η εµπειρία της Αρχής σε θέµατα φορολογίας κατοίκων εξωτερικού µετά το ν.3943/2011, προκειµένου να αξιοποιηθεί παράλληλα µε την κτηθείσα εµπειρία της φορολογικής διοίκησης, για τη διαµόρφωση και εφαρµογή του νέου θεσµικού πλαισίου του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013) και του Κώδικα Φορολογικής ιαδικασίας (ν.4174/2013).- 20

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ 1260 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2238/1994.

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 76 του ν.2238/1994. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ.1169 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών»

Θέµα: «Φορολογία Οµογενών» Προς :Αξιότιµο Υπουργό Οικονοµικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα Βιέννη, 14.12.2012 Αρ. πρωτ.: 29/2012 Κοιν.: Αξ.κ Αντώνη Σαµαρά, Πρωθυπουργό της Ελλάδας Αξ.κ. Γιώργο Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονοµικών Αξ.κ. Κωνσταντίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ LEGAL INSIGHT ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Βασιλική Ζαροκανέλλου Στις φορολογικές διαφορές σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του :

Σχετικά με τι διατάξει τη παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010, σα γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή του : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΓΕΝ. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλωση κεφαλαίου - ιευκρινίσεις για τη συµπλήρωση των κωδικών 787-788 του εντύπου Ε1

Ανάλωση κεφαλαίου - ιευκρινίσεις για τη συµπλήρωση των κωδικών 787-788 του εντύπου Ε1 Ανάλωση κεφαλαίου - ιευκρινίσεις για τη συµπλήρωση των κωδικών 787-788 του εντύπου Ε1 Κωνσταντίνος ηµ. Γραβιάς Πτυχιούχος Οικον. Παν/µίου Πειραιά Λογιστής Φοροτεχνικός Το παρόν άρθρο αποτελεί απόσπασµα

Διαβάστε περισσότερα

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ

Aθήνα, 10 Απριλίου 2008. Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 ΠΟΡΙΣΜΑ Aθήνα, 10 Απριλίου 2008 ΠΟΡΙΣΜΑ Αρ.πρωτ.: 2015. 2. 3/08 Κατόπιν διερεύνησης της µε αριθµό πρωτοκόλλου 2015/2008 αναφοράς της κυρίας *** και της ανεπαρκούς αιτιολόγησης που παρείχε το Προξενείο Καϊρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων Εκστρατεία Ενημέρωσης Κατοίκων Εξωτερικού και Επαναπατρισθέντων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Αρ. Εξερχομένου: 176/2008 Αθήνα, 4.11.2008 ENΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Του Γεωργίου Μπροδήμα του Νικολάου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Πατρών,

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών Τηλέφωνα: 210 3375880, 890 E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Β. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.».

Θ Ε Μ Α : «Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.». Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/61 Βαθμός Προτ/τας Ε Γ Κ Υ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/circular/11910/print/printer Σελίδα 1 από 6 ΠΟΛ.1026/9.2.2011 Τύπος, περιεχόµενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2010. - Υποχρεωτική υποβολή της αρχικής εµπρόθεσµης εκκαθαριστικής δήλωσης µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014

Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Υποβολή δήλωσης παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία 2014 Των Νίκου Παπαγιάννη, οικονομολόγου, φοροτεχνικού και Μαρίας Καλουμένου, λογίστριας Είναι εντυπωσιακό πως για το 2014 δεν έχει ακόμη εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για δηλώσεις εισοδήματος νομικών προσώπων (Ε5) Yπόχρεοι 1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω δήλωση φορολογίας εισοδήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΑ: ΩΩΙΕΗ-ΨΚ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φ.Ε.Κ. Β' 459/26.03.2015. ! ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΌς ΣΐΛΑΟΓΟΣ ΚΑΒΑΑΑΣ

ΑΛΑ: ΩΩΙΕΗ-ΨΚ6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φ.Ε.Κ. Β' 459/26.03.2015. ! ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΌς ΣΐΛΑΟΓΟΣ ΚΑΒΑΑΑΣ Φ.Ε.Κ. Β' 459/26.03.2015 ΑΛΑ: ΩΩΙΕΗ-ΨΚ6! ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΌς ΣΐΛΑΟΓΟΣ ΚΑΒΑΑΑΣ ί Αριθμ. Πρ'ωι.:... ι Ημερομηνία :». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν. 3094/03 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρ. 4 6] Θέµα: Η Α ΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΗΛΩΣΕΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΩΣ ΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ-

Ανακοίνωση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ- Ανακοίνωση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ- Διαδικασία υπαγωγής των ωφελουµένων στο πρόγραµµα Την Παρασκευή 05-06-2015 ανακοινώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3212/09-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 54/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 15/07/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015) LEGAL INSIGHT ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α 129/17-10-2015) Βασιλική Ζαροκανέλλου Οι τόκοι και τα πρόστιμα που συναρτώνται με φορολογικές παραβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

Θέμα: Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Αθήνα, 14.4.2014 ΠΟΛ: 1107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

α. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151).

α. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151). ΠΟΛ.1045/6.3.2013 Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος οικον. έτους 2013 των νοµικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος και καθορισµός δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010

Εγκύκλιος. ΜΕΡΟΣ Α Ο Νόµος 3844/2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Πληροφορίες : Α.Τσαρούχα Β.Λαρίση Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Τ.Κ. 101 92 Αθήνα Τηλ. : 210 69 65 895

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 7/10/2013 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ24/36/1514715 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Επιβολή τόκων υπερηµερίας και µη έγκαιρη άρση υποθήκης από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ανείων σε δικαιούχους στεγαστικών δανείων Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία διορθώσεων και χορήγηση απαλλαγών από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, καθορισμός του αρμόδιου οργάνου. EΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΕΚΗ-ΣΜΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. /ΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β1 ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

ΘΕΜΑ: Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο: 210 3375360

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ. ΠΟΛ. 1037/22-2-2011 Εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4 Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012

Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 1 Ο ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ του Ορέστη Σειμένη Εκδοση 2012 Σημείωση 1η : Το βιβλίο αυτό προλογίζει με επιστολή του το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ (S.A.E). Στην επιστολή του αυτή, τό S.A.E. χαρακτηρίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...Σφάλµα! εν έχει οριστεί ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ, ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΟΗΤΩΝ...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 1.1. Το ερώτηµα...σφάλμα! Δεν έχει οριστεί 1.2. Η διαφθορά στο σύστηµα...σφάλμα! Δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΦορολόγησηΜερισµάτων & Υπεραξίας Οµιλήτρια: Μαίρη Καραγιάννη Μιχαλοπούλου Tax Partner 15 Σεπτεµβρίου 2008 Φορολόγηση µερισµάτων Σχέδιο νόµου Page 1 Μερίσµατα ηµεδαπής Α.Ε. σε ηµεδαπά φυσικά πρόσωπα Παρακράτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές

2829/2015 Δ Εφ Αθ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα 2ο Τριμελές 2829/2015 Δ Εφ Αθ Προσαύξηση περιουσίας μέσω μεταφοράς εμβασμάτων στο εξωτερικό (άρθρο 15 παρ.3 ν.3888 /2010) - έννοια προσαύξησης - χρόνος έναρξης ισχύος - απόδειξη προέλευσης εμβασμάτων. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31)

4.21 Τεκµήρια: Ρυθµίσεις για Εταιρικά Αυτοκίνητα (ΕΙΧ) (ΚΦΕ-20) (άρθρα: 31) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ. ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΖΟΡΙ 1.1 Το ερώτηµα 1.2 Ο κόσµος 1.3 Η Ευρώπη 1.4 Η Ελλάδα 1.5 Η απάντηση στο ερώτηµα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ) ΤΗΣ VOLTERRA Α. Γενικά Η VOLTERRA, ως Προμηθευτής Ηλεκτρικής Ενέργειας και έχοντας ως αντικειμενικό στόχο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004

ΘΕΜΑ: Ανάκτηση της φορολογικής απαλλαγής που χορηγήθηκε με τα άρθρα 2 και 3 του ν.3220/2004 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2007 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 1118902/11058/Β0012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Β ΠΟΛ.: 1148 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων

1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1. Η λογιστική και η φορολογική αντιµετώπιση του τέλους επιτηδεύµατος των νοµικών προσώπων 1.1. Ισχύουσες διατάξεις α) Με τις διατάξεις των περιπτώσεων α, β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓ0. ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

ΑΔΑ: ΒΛΓ6Η-ΞΓ0. ΘΕΜΑ: Καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΓΑ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΓΑ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΧ-ΓΑ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛEΦΩΝΑ: ΥΔΙΜΗΔ: 213

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι:

Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ/ΣΗ:- εδοµένου ότι η Υπηρεσία µας δέχεται επανειληµµένα ερωτήµατα σχετικά µε το εν θέµατι αντικείµενο, σας ενηµερώνουµε ότι: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο : 213 15 14 303 Fax : 210 38 42 509 : 210-38 38

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΤΗ-ΨΦ3 ΠΟΛ: 1072 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 11 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΤΗ-ΨΦ3 ΠΟΛ: 1072 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Αθήνα, 11 Απριλίου 2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογικής ιαδικασίας (Κ.Φ..) Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) Σημαντικότερες αλλαγές που επιφέρει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας Αποσυσχετίζεται η υποβολή της δήλωσης από την πληρωµή του

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605

Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2007 Α.Π. : 605 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ Πληροφορίες: Α. Κωστοπούλου Ταχ. /νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα