Ανάλυση των Φόρων που Επιβάλλονται στα Ακίνητα στην Ελλάδα: Διαχρονική και Περιφερειακή προσέγγιση.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση των Φόρων που Επιβάλλονται στα Ακίνητα στην Ελλάδα: Διαχρονική και Περιφερειακή προσέγγιση."

Transcript

1 Ανάλυση των Φόρων που Επιβάλλονται στα Ακίνητα στην Ελλάδα: Διαχρονική και Περιφερειακή προσέγγιση. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΛΙΑΠΗ 1, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερικής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο. ΑΝΣΩΝΙΟ ΡΟΒΟΛΗ 2 Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερικής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο. ΧΡΗΣΟ ΓΑΛΑΝΟ 3 Τμήμα Οικονομικής και Περιφερικής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο. Περίληψη Στο άρθρο αυτό, εξετάζονται οι φόροι που επιβάλλονται στα ακίνητα στην Ελλάδα, και για τα οικονομικά έτη από το 2002 έως και το Συγκεκριμένα αναλύεται η κατανομή των κυριότερων εμμέσων φόρων, καθώς και του φόρου εισοδήματος επί των ακίνητων. Για τους άμεσους φόρους η ανάλυση γίνεται με βάση τη διαστρωμάτωση του εισοδήματος ανάλογα με το μέγεθος του, δηλαδή την κλίμακα εισοδημάτων αλλά και ανάλογα με την κατηγορία των φορολογουμένων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, εισοδηματίες κ.λπ). Για τους έμμεσους φόρους και τους φόρους περιουσίας η ανάλυση γίνεται με βάση ή τον αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας ή της αναγραφόμενης τιμής στον τίτλο μεταβίβασης. Επίσης πραγματοποιείται σύγκριση της φορολογικής επιβάρυνσης από έμμεσους και άμεσους φόρους ακινήτων μεταξύ των περιφερειών της χώρας, εξετάζοντας και την περιφερειακή διαμόρφωση της φορολογικής βάσης για τους φόρους επί των ακινήτων. Εξετάζεται η αποτελεσματικότητα του κάθε επιβαλλόμενου φόρου, καθώς και οι αιτιώδεις σχέσεις επιβολής αυτών στο πλαίσιο και της εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους. Αναλύονται οι φόροι επί των ακινήτων σε σύγκριση με τους άλλους επιβαλλόμενους φόρους σε περιφερειακό επίπεδο και για το σύνολο της χώρας. Τέλος παρουσιάζονται όλες οι μεταβολές που έχουν συντελεστεί στην φορολογία ακινήτων στην Ελλάδα τα τελευταία έτη εξετάζοντας ταυτόχρονα και την διαμόρφωση της συνολικής επιβάρυνσης από τους φόρους στην διαμόρφωση της αξίας των ακινήτων στην Ελλάδα. Λέξεις κλειδιά : Φορολογική βάση, άμεσοι φόροι, έμμεσοι φόροι, δημοσιονομικά έσοδα. JEL classification: H2; G18; G Εισαγωγή το άρθρο μας αυτό θα εξετάσουμε την επίδραση των φόρων επί των ακινήτων. Αρχικά θα αναλύσουμε τις χρήσεις και τις εκμεταλλεύσεις των ακινήτων καθώς και τα είδη των ακινήτων από φορολογικής και δημοσιονομικής πλευράς καθώς και το ποιοι μπορεί να είναι οι κάτοχοι των ακινήτων. τη συνέχεια θα αναφερθούμε στις επιδράσεις των φόρων επί των ακινήτων και επί της αξίας και των εισοδημάτων που αυτά αποφέρουν πραγματοποιώντας μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για το θέμα. Κατόπιν θα παρουσιάσουμε την φορολογία των ακινήτων στην Ελλάδα. Η συμμετοχή του φόρου περιουσίας στα δημόσια έσοδα διαφόρων κρατών και της Ελλάδος θα αποτελέσει το επόμενο αντικείμενο της ενασχόλησης μας. Η ανάλυσή μας θα ξεκινήσει για την φορολογία Ακινήτων στην Ελλάδα, για τα Εισοδήματα που αυτά αποφέρουν και για τα Έσοδα από τη φορολόγηση των ακινήτων και θα επικεντρωθεί στις μεταβολές που αυτά έχουν πραγματοποιήσει για τα οικονομικά έτη 2002 έως Η Διαπεριφερειακή ανάλυση των φόρων επί των ακινήτων στην Ελλάδα θα αποτελέσει το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας μας και στο οποίο θα εξετάσουμε την περιφερειακή διάσταση της αξίας των ακινήτων και των φόρων που επιβάλλονται σε αυτά. 1 Κωνσταντίνος Ι. Λιάπης, Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πάντειο Πανεπιστήμιο Σμήμα Οικονομικής και Περιφερικής Ανάπτυξης. Λ. υγγρού 136 Αθήνα Αντώνιος Ι. Ροβολής Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής του Φώρου και Οικονομικής των Αστικών Κέντρων, Πάντειο Πανεπιστήμιο Σμήμα Οικονομικής και Περιφερικής Ανάπτυξης. Λ. υγγρού 136 Αθήνα Φρήστος Λ. Γαλανός, Λογιστής Υοροτεχνικός, Οικονομολόγος, Περιφερειολόγος κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από Πάντειο Πανεπιστήμιο Σμήμα Οικονομικής και Περιφερικής Ανάπτυξης. Λ. υγγρού 136 Αθήνα

2 2. Οι Χρήσεις και οι Εκμεταλλεύσεις των ακινήτων Η έννοια της ακίνητης περιουσίας καθορίζεται συνήθως από το νόμο. την Ελλάδα λ.χ. το άρθρο 948 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι τα ακίνητα πράγματα είναι το έδαφος και τα συστατικά αυτού μέρη ενώ τα άρθρο 949 του Αστικού Κώδικα διευκρινίζει ότι κάθε φορά που αντιδιαστέλλεται η ακίνητη περιουσία γενικά προς την κινητή, στα ακίνητα περιλαμβάνονται επίσης και η επικαρπία του ακινήτου, καθώς και οι πραγματικές δουλείες πάνω στα ακίνητα. 4 Σα ακίνητα ανήκουν στα διαρκή αγαθά και χρησιμοποιούνται για να καλύψουν μια σειρά από ανάγκες. Οι ανάγκες αυτές μπορούν να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες: 1) Ιδιόχρησης 5, κάλυψη της ανάγκης στέγασης νοικοκυριών ή της επιχειρηματικής δράσης των επιχειρήσεων στις λειτουργίες της παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, διοίκησης. 2) Επένδυσης κάλυψη της ανάγκης εκμετάλλευση των ακινήτων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις με σκοπό την απόκτηση εισοδήματος μέσω της ενοικίασης σε τρίτους ή κέρδους από την μεταπώληση των. 3) Παραγωγής ή κατασκευής ακινήτων, κάλυψη της ανάγκης παραγωγής ακινήτων με σκοπό την απόκτηση κέρδους από την πώλησή των από νοικοκυριά ή επιχειρήσεις. 3. Σα Είδη Ακινήτων, από Δημοσιονομικής και Φορολογικής άποψης. Σα ακίνητα ανάλογα με τη χρήση και την εκμετάλλευσή τους κατατάσσονται σε κατηγορίες. Η κατάταξη ενός ακινήτου 6 σε ορισμένη κατηγορία αποδεικνύεται από: 1) Σα στοιχεία που εμπεριέχονται στην οικοδομική άδεια ανέγερσης ακινήτου, τεχνικά και επιτρεπομένων χρήσεων. 2) Σην πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και 3) Σα στοιχεία από τον τίτλο κτήσης του δηλαδή το συμβόλαιο αγοράς του ακινήτου. Όπου δεν υπάρχει κανένα από τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία τότε η κατηγορία αποδεικνύεται από την δήλωση φόρου εισοδήματος. Οι διάφορες κατηγορίες ακινήτων αναλύονται αμέσως παρακάτω. a. Οικιστικά ακίνητα 7. 1) Κατοικίες ή διαμερίσματα καθώς και επαγγελματικές στέγες σε όροφο κτιρίου μη προοριζομένου, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, για κτίριο γραφείων ή γραφείων-καταστημάτων. 2) Μονοκατοικίες. 3) Ιδιωτικές θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων. b. Επαγγελματικά ακίνητα. 1) Επαγγελματική στέγη στο ισόγειο ή υπόγειο καθώς και σε όροφο κτιρίου 8 που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια είναι κτίριο γραφείων ή γραφείων-καταστημάτων. 2) Αποθηκευτικοί χώροι 9. 3) ταθμοί αυτοκινήτων 10. 4) Βιομηχανικά κτίρια 11. 5) Γεωργικά κτίρια και οι αποθήκες 12. 6) Ξενοδοχεία και γενικά τουριστικές εγκαταστάσεις (ξενοδοχεία, μοτέλ, Μπανγκαλόους, Ξενώνες, κάμπινγκ). 7) Νοσηλευτήρια και ευαγή ιδρύματα που φιλοξενούν δραστηριότητες, ή και άτομα που έχουν ειδικές ανάγκες κοινωνικής προστασίας. 8) Αθλητικές εγκαταστάσεις γυμναστήρια, κολυμβητήρια και γενικά κέντρα άθλησης. 9) Μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες συνδιαλέξεων, συναυλιών, εκθεσιακών κέντρων. 10) Εκπαιδευτήρια. c. Εδαφικές εκτάσεις 13. την κατηγορία αυτή ανήκουν: 1) Σα οικόπεδα. 4 Έκθεση της ομάδας εργασίας για τη φορολογία περιουσίας σελ. 7, Μάρτιος 2002 σύμφωνα με τη υπ αριθμόν /197/Α006/ απόφαση του υπουργού εθνικής οικονομίας και οικονομικών με συμμετέχοντες τους : α) Σάτσος Νικόλαος καθηγητής Παντείου Παν/μίου, β) τάθης πύρος, Γενικός διευθυντής Δημόσιας περιουσίας ΤΠ. ΟΙΚ., γ) Λοιζίδης Ιωάννης, Αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, δ) Μανεσιώτης Βασίλειος, Τποδιευθυντής Σράπεζας της Ελλάδος, ε) Ρηγάκη Μαρία, Διευθύντρια Κεφαλαίου, ε) Φρήστου Ευστράτιος, Δρ Ειδικός Επιστήμων, Μ.Ε.Σ.Α. 5 Προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος ιδιόχρησης ή ελάχιστου εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτων σύμφωνα με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος (άρθρο 22 του νόμου 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2759/1998,Ν. 2753/1999, 2948/2001). 6 Πηγή : Πολ. 1149/ ΥΜΑ Σροποποίηση, βελτίωση, και κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζόμενων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα άρθρο 2. 7 Πολ. 1149/ άρθρο 3. 8 Πολ. 1149/ άρθρο4. 9 Πολ. 1149/ άρθρο8. 10 Πολ. 1149/ άρθρο7. 11 Πολ. 1149/ άρθρο8. 12 Πολ. 1149/ άρθρο8 13 Πολ. 1149/ άρθρο5.

3 2) Σα ποσοστά οικοπέδων που αντιστοιχούν σε υφιστάμενη ή μελλοντική επιφάνεια κτίσματος (αέρας). 3) Σα ποσοστά οικοπέδου που δεν μπορούν να οικοδομηθούν λόγω εξάντλησης του συντελεστή δόμησης. 4) Η δουλεία χρήσης ορισμένης επιφάνειας (σε δώμα, όροφο, πυλωτή ή ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου). 5) Αγροτεμάχια και γενικότερα εδαφικές εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμών και για τις οποίες δεν έχουν ορισθεί ειδικοί όροι δόμησης. 4. Κάτοχοι ακινήτων. Οι κάτοχοι ή οι ιδιοκτήτες των ακινήτων συνήθως αναλύονται στις δύο βασικές κατηγορίες: a. Υυσικά πρόσωπα, όπου το ακίνητο ανήκει ιδιοκτησιακά απευθείας στα νοικοκυριά για ιδιόχρηση, εκμετάλλευση ή επένδυση. d. Νομικά πρόσωπα, όπου το ακίνητο ανήκει ιδιοκτησιακά σε εταιρείες για ιδιόχρηση, εκμετάλλευση, επένδυση ή κατασκευή ή ανοικοδόμηση. Οι εταιρείες αυτές μπορεί να είναι : 1) Επενδυτικές, 2) ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας). 3) Εταιρείες διαχείρισης ακινήτων όπως διαχείρισης εμπορικών κέντρων, αποθηκών 4) Εταιρείες εκμετάλλευσης ακινήτων γραφείων, καταστημάτων, βιομηχανοστασίων, αποθηκών. 5) Εταιρείες κατασκευής ακινήτων τεχνικές - κατασκευαστικές 6) Οποιαδήποτε εταιρεία στην περίπτωση της ιδιόχρησης των ακινήτων πχ. Γραφεία επιχειρήσεων, καταστήματα, υποκαταστήματα, βιομηχανοστάσια, αποθήκες. 5. Οι επιδράσεις των φόρων επί των ακινήτων επί της αξίας και των εισοδημάτων που αυτά αποφέρουν - βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η φορολογία των ακινήτων αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα που επιδρά στο κόστος για τη κτήση και τη κατοχή, στα έσοδα από τη χρήση και στα κέρδη από τη πώληση ενός ακινήτου. Η θεωρία της φοροδοτικής ικανότητας, αλλά και η θεωρία του ανταλλάγματος συνηγορούν υπέρ της φορολογίας της ακίνητης περιουσίας 14.Ο βασικός λόγος για τον οποίο η θεωρία της φοροδοτικής ικανότητας, επιβάλλει τη φορολογία της περιουσίας είναι ότι το εισόδημα δεν αποτελεί το μοναδικό δείκτη φοροδοτικής ικανότητας. Η φοροδοτική ικανότητα αυξάνεται από την ύπαρξη περιουσίας γιατί εξασφαλίζει ασφάλεια έναντι μελλοντικών κινδύνων στον κάτοχό της, και παρέχει μη φορολογητέο εισόδημα με τη μορφή της αυτόματης υπερτίμησης κεφαλαίου. ημαντικό επιχείρημα υπέρ της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας είναι και η ανταποδοτική φύση των φόρων περιουσίας 15 Τπέρ της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας επιχειρηματολογεί και η έκθεση της ομάδας εργασίας για τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας του Τπουργείου Οικονομικών (Μάρτιος 2002), για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, δημοσιονομικούς λόγους, και λόγους επηρεασμού του προτύπου αστικής ανάπτυξης, καθώς και του τρόπου και του βαθμού αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας. Επίσης αποτελεί σύμφωνα με την επιτροπή ασφαλές πεδίο άσκησης φορολογικής πολιτικής από τους ΟΣΑ, επειδή η ακίνητη περιουσία δεν μπορεί να βρεθεί εκτός της διοικητικής αρμοδιότητάς τους, πλεονεκτούν γιατί είναι απολύτως προβλέψιμοι, και χρεώνουν στους δημότες τις υπηρεσίες που τους παρέχονται, και τμήμα της αύξησης των ακινήτων που προκαλείται από τα έργα υποδομής της τοπικής αυτοδιοίκησης(δρόμους, πάρκα, πεζοδρόμια κτλ) 16. Βασικό επιχείρημα κατά της φορολογίας κεφαλαίου 17 είναι το ότι η επιβολή φόρου εισοδήματος με βάση προοδευτική κλίμακα καθιστά περιττή τη φορολόγηση ακίνητης περιουσίας. Επίσης η επιβολή των φόρων περιουσίας αντιμετωπίζει σημαντικές δυσχέρειες φοροτεχνικής φύσης με σημαντικότερο την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, αλλά και της εξακρίβωσης ύπαρξης ορισμένων από αυτών 18 με συνέπεια την ύπαρξη ευρείας έκτασης φοροδιαφυγής από τους φόρους αυτούς. Σα προβλήματα συνήθως εστιάζονται στην αποτίμηση της αξίας των ακινήτων. Από την άποψη των οικονομικών στόχων του κράτους 19 η φορολογία ακίνητης περιουσίας βοηθάει στη μείωση της ανισοκατανομής του πλούτου, καθώς και στην αποδοτική χρησιμοποίηση του κεφαλαίου αφού στον κάτοχό του η φορολογία του επιβάλλει την αποδοτική χρησιμοποίηση του κεφαλαίου. Η σύγχρονη επιθυμία των κρατών να φορολογούν την ακίνητη περιουσία έχει τις ρίζες της στις αντιλήψεις των φυσιοκρατών. Ο Francois Quesnay π.χ. θεωρούσε ότι μόνο η γη, και μάλιστα η αγροτική, αποτελούσε την πηγή πραγματικού εισοδήματος, και 14 Εισαγωγή στη δημόσια διοίκηση Γ.Ε. Δράκου Εκδόσεις ταμούλη 1998,κεφάλαιο 16 παρ σελ Κύρια επιχειρήματα υπέρ της Υορολογίας της Περιουσίας. 15 Εισαγωγή στη δημόσια Οικονομική, Γ Έκδοση, Θ?εοδώρου Α. Γεωργακόπουλου, Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, Αθήνα 2005, κεφάλαιο 12, παράγραφος 12.2 Η δικαιολογητική βάση και τα επιχειρήματα που προβάλλονται υπέρ των φόρων σελ Έκθεση της ομάδας εργασίας για τη φορολογία περιουσίας σύμφωνα με τη υπ αριθμόν /197/Α006/ απόφαση του υπουργού εθνικής οικονομίας και οικονομικών,σελ. 8-12, Μάρτιος Εισαγωγή στη δημόσια διοίκηση Γ.Ε. Δράκου Εκδόσεις ταμούλη 1998,κεφάλαιο 16 παρ. 2.2.σελ Κύρια επιχειρήματα εναντίον της Υορολογίας της Περιουσίας. 18 Έκθεση της ομάδας εργασίας για τη φορολογία περιουσίας σύμφωνα με τη υπ αριθμόν /197/Α006/ απόφαση του υπουργού εθνικής οικονομίας και οικονομικών σελ. 6, Μάρτιος Εισαγωγή στη δημόσια διοίκηση Γ.Ε. Δράκου Εκδόσεις ταμούλη 1998,κεφάλαιο 16 σελ 408 παρ Η Υορολογία Περιουσίας και οι Βασικοί Οικονομικοί στόχοι του Κράτους.

4 αυτή θα έπρεπε μόνο να φορολογηθεί με ένα μοναδικό φόρο. Ο Adam Smith, ο David Ricardo, και ο Henry George θεωρούσαν τη γη ως ένα ιδιαίτερο συντελεστή παραγωγής, και αν και διέφεραν ριζικά από τους φυσιοκράτες, συνιστούσαν τη φορολογία μόνο της γης. ημαντικό θέμα που έχει απασχολήσει τη βιβλιογραφία της δημόσιας οικονομικής προκειμένου περί φόρων περιουσίας είναι η επίπτωσή του, δηλαδή το ποιος τελικά φέρει το βάρος του φόρου αυτού. Αν η αγορά κεφαλαίων είναι τέλεια, η αξία της περιουσίας ισούται με την κεφαλαιοποιημένη αξία των αναμενόμενων εισοδημάτων από την περιουσία 20. Ένας ad valorem αναλογικός φόρος επί της αξίας της περιουσίας με συντελεστή t ισοδυναμεί με έναν αναλογικό φόρο εισοδήματος με συντελεστή t1 ο οποίος είναι το γινόμενο του αναλογικού φόρου περιουσίας επί του ισχύοντος επιτοκίου 21.Επειδή δεν είναι δυνατή η μετακύληση του φόρου περιουσίας βραχυπρόθεσμα 22 το φορολογικό βάρος καταλογίζεται μόνο στον ιδιοκτήτη των ακινήτων. Μακροπρόθεσμα λόγω σχετικής ανελαστικότητας της αγοράς, το μεγαλύτερο ποσοστό της φορολογικής επιβάρυνσης βαρύνει τον ιδιοκτήτη, ενώ ένα μικρότερο ποσοστό βαρύνει τον ενοικιαστή του ακινήτου με τη μορφή αύξησης του ενοικίου. Η φορολογία κατοχής της ακίνητης περιουσίας εισάγεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1975 με τον Ν. 11/ Μετά πέντε χρόνια η φορολογία αυτή καταργείται με το άρθρο 9 του Ν. 1078/1980. Επανέρχεται σε ισχύ με το Ν. 1249/1982, αλλά και αυτή η φορολογία καταργείται με το άρθρο 37 Ν. 2065/1992. Η φορολογία της μεγάλης ακίνητης περιουσίας εισήχθη από το οικονομικό έτος 1997 με τον Ν. 2459/2007 (άρθρα 21 35), αφού προηγήθηκε απογραφή όλων των ακινήτων με το έντυπο Ε9. Ο Ν. 2459/1997 συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε πολλές φορές μεταγενέστερα Ν. 2515/1997, 2579/ 1998, 2648/1998, κά και ισχύει με ελάχιστες αλλαγές μέχρι σήμερα με τον Ν. 3842/2010. Αντικείμενο διεθνούς έρευνας αποτελεί ο τρόπος και ο βαθμός επίδρασης φόρων στα μεγέθη της κτηματαγοράς, και τη διαμόρφωση της αξίας των ακινήτων. ύμφωνα με τη μελέτη του, H. Lee Murphy, A Taxing Situation. National Real Estate Investor 48 no9, 2006, p.p αποκαλύπτεται ότι οι φόροι περιουσίας στα υψηλά κτίρια του ικάγο θα μπορούσαν να σκιάσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της πόλης. Καθώς οι φόροι περιουσίας αυξήθηκαν, έχει προκληθεί μείωση των καθαρών ενοικίων σε σχέση με τα υψηλότερα ενοίκια που είχαν διαμορφωθεί πριν πέντε χρόνια κατά ποσοστό 25% περίπου, με φυσική συνέπεια την αξιολόγηση όλων των αστικών ακινήτων σε ποσοστό μειωμένο κατά 16% της εύλογης αξίας αγοράς τους, ενώ στα εμπορικά κτίρια η μείωση εκτιμάται σε ποσοστό 38%. ύμφωνα με τη μελέτη του Bernice Dowell, Hotel Owners Can Avoid Property Tax Surprises, Three simple due-diligence steps hold the key. National Real Estate Investor 49 Jan 2007., pp.60-60, o πυρετώδης ρυθμός απόκτησης ξενοδοχείων τα τελευταία χρόνια έχει οδηγήσει τις τιμές πώλησης σε επίπεδα ρεκόρ. Οι εκτιμητές χρησιμοποιούν συνήθως υψηλές τιμές για τη βάση υπολογισμού των φόρων ιδιοκτησίας. Γι αυτό οι τωρινοί αγοραστές των ξενοδοχειακών κτιρίων θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι μπορεί από τη νεοαποκτηθείσα ιδιοκτησία να δουν το ύψος των λογαριασμών να υπερβαίνει τις εκτιμήσεις του αρχικού προϋπολογισμού τους.οι περισσότεροι αγοραστές χρησιμοποιούν αυτό το σχεδιασμό για να τους βοηθήσει στις αποφάσεις τιμολόγησης. Οι προβολές αυτές βασίζονται σε υποθέσεις σχετικά με το εισόδημα, τα σταθερά και τα κυμαινόμενα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των φόρων περιουσίας. Πολύ συχνά, οι εκτιμήσεις φόρου ακίνητης περιουσίας με βάση τους φόρους ιδιοκτησίας του περασμένου έτους αυξάνονται με βάση τον αναμενόμενο πληθωρισμό. Οι καταστροφικές συνέπειες αυτών των εκτιμήσεων έρχονται όταν το ξενοδοχείο αποτυγχάνει να επιτύχει τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό, επειδή οι φόροι ακίνητης περιουσίας έχουν αυξηθεί σημαντικά. Για την αποφυγή εκπλήξεων στον υπολογισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας οι αγοραστές των ξενοδοχείων πρέπει δείχνουν τη δέουσα επιμέλεια στα ακόλουθα τρία στοιχεία: α)φρήση κατάλληλης μεθοδολογίας εκτίμησης. β) Διαχωρισμός από την τιμή πακέτο της αξίας ακίνητης περιουσίας, από τον εξοπλισμό του ξενοδοχείου προς αποφυγή αδικαιολόγητης διόγκωσης της υπαγόμενης αξίας σε φόρο περιουσίας. γ) Προσεκτική συμπλήρωση της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου. Η αξία που αναγράφεται στη δήλωση αυτή, αποτελεί βάση για τις επόμενες καταβολές του φόρου ακίνητης περιουσίας. ύμφωνα με τη μελέτη του, Dermot McLellan, Value Added Tax: Implications Of The European Court Judgment For Surveyors And Property Managers, Emerald Backfiles 2007, pp , το καθεστώς ΥΠΑ στα ακίνητα που τέθηκε σε ισχύ από την 1 Απριλίου, 1989, έφερε σημαντικές επιπτώσεις στην εμπορική ανάπτυξη ακινήτων και τη διαχείριση. Η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να αλλάξει τους κανόνες του ΥΠΑ μετά από απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (στις 21 Ιουνίου 1988 ) ότι ορισμένες βρετανικοί κανόνες για τον ΥΠΑ ήταν ασυμβίβαστοι με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Οι αλλαγές που επήλθαν στην εμπορική ιδιοκτησία επηρέασαν τις τιμές των ακινήτων, με ότι αυτό συνεπάγεται, επιβάλλοντας φόρο 15% στις πωλήσεις οικοπέδων μη αστικής χρήσης, καθώς και στα μη οικιστικά κτίρια. Ο ίδιος συντελεστής επιβλήθηκε στις κατεδαφίσεις, αλλά και στις πωλήσεις νέων εμπορικών κτιρίων. το άρθρο του John F. McDonald,Are Property Taxes Capitalized in the Selling Price of Industrial Real Estate? Αppraisal Journal Richard A. Musgrave and peggy B. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice (New York :McGrw-Hill, 1973, σελ Εισαγωγή στη δημόσια διοίκηση Γ.Ε. Δράκου Εκδόσεις ταμούλη 1998,κεφάλαιο 16 σελ 409 παρ Ποιός πληρώνει το φόρο περιουσίας. 22 DAVID RICARDO Αρχαί πολιτικής οικονομίας και φορολογίας, μετάφραση Νικ. Π. Κωνσταντινίδη, εκδόσεις Γκοβοστή 1930, επανέκδοση 1992, κεφάλαιο XIV σελίδα 182, παρ. 1, Υόροι οικοδομών. 23 Έκθεση της ομάδας εργασίας για τη φορολογία περιουσίας σύμφωνα με τη υπ αριθμόν /197/Α006/ απόφαση του υπουργού εθνικής οικονομίας και οικονομικών σελ. 20, Μάρτιος 2002,.

5 no3, 2006, pp , παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μιας εμπειρικής μελέτης των τιμών πώλησης ενός μεγάλου αριθμού βιομηχανικών ακινήτων κοντά στο αεροδρόμιο O'Hare Cook και DuPage των κομητειών στις μητροπολιτικές του ικάγο. Οι εξεταζόμενες πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο Σα αποτελέσματα δείχνουν ότι η τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό πόδι είναι συνάρτηση των χαρακτηριστικών της ιδιοκτησίας και της τοποθεσίας. Ο συντελεστής φόρου περιουσίας που ήταν υψηλότερος στην περιοχή της Cook County σε ποσοστό 2,63% επί της αγοραίας αξίας. Σο αποτέλεσμα της φορολογικής αυτής επιβάρυνσης ήταν τα ακίνητα του Cook County να πωλούνται κατά μέσο όρο 16,2% λιγότερο από ότι στο γειτονικό DuPage County. το άρθρο του John. Anderson Taxes and Fees as Forms of Land Use Regulation, The Journal of Real Estate Finance and Economics, 31:4, , 2005, υπογραμμίζονται δύο σημαντικές πτυχές των κανονισμών και των επιπτώσεών στις χρήσεις γης. Πρώτον, αναλύεται η δυναμική επίδραση της φορολογίας ακινήτων προκειμένου να καθοριστούν εναλλακτικά φορολογικά καθεστώτα, και να αναλυθούν οι περαιτέρω συνέπειές τους για τις χρήσεις γης. Δεύτερον, αναλύεται ο ρόλος των τελών στις επιπτώσεις της ανάπτυξης και εξετάζονται τρόποι με τους οποίους η νέα αυτή μέθοδος χρηματοδότησης μπορεί να εξορθολογηθεί. 6. Φορολογία ακινήτων στην Ελλάδα. a. Υόροι - τέλη - κρατήσεις επί του εισοδήματος από ακίνητα 1) Υόρος Εισοδήματος μισθωμάτων. Επιβάλλεται στο εισόδημα των φυσικών προσώπων που προκύπτει από ακίνητα σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1, άρθρου 9, Ν. 3842/2010, με προβλεπόμενους συντελεστές επιβάρυνσης από 0% - 45%. 2) υμπληρωματικός Υόρος Εισοδήματος Μισθωμάτων. Επιβάλλεται στο εισόδημα των φυσικών προσώπων που προκύπτει από ακίνητα με συντελεστές επιβάρυνσης από 1,5%, σύμφωνα με την παράγραφο 5, άρθρου 9, Ν. 3842/2010. Ο συντελεστής του συμπληρωματικού φόρου γίνεται 3% εάν το εισόδημα από εκμίσθωση αφορά μισθώσεις κατοικιών μεγαλύτερες από 300 τ.μ. Σο ποσό επιβάρυνσης του πρόσθετου φόρου δεν μπορεί να υπερβεί την επιβάρυνση που προκύπτει από τον κύριο φόρο. 3) Σέλος Φαρτοσήμου + ΟΓΑ (πλην μισθωμάτων κατοικιών). Επιβάλλεται στο ακαθάριστο έσοδο από ακίνητα. Ο συντελεστής χαρτοσήμου είναι 3% πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου. Εξαιρείται από την καταβολή χαρτοσήμου το μίσθωμα από κατοικίες. 24 4) Σεκμήριο διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α' και β' κατοικία. Επιβάλλεται φόρος στο εισόδημα των φυσικών προσώπων που προκύπτει από την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης από την ιδιοκατοίκηση ιδιόκτητης ή μισθωμένης πρωτεύουσας ή δευτερεύουσας κατοικίας επιφάνειας μεγαλύτερης των 150 τ.μ. προσαυξημένο κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δύο τέκνα, και 30 τ.μ. για καθένα από τα επόμενα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 3091/2002, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 3522/2006. Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1, άρθρου 9, Ν.3842/2010, με προβλεπόμενους συντελεστές επιβάρυνσης από 0%--45%. 5) Σεκμαρτό εισόδημα λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας. Επιβάλλεται στο τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από την αγορά πρώτης κατοικίας μεγαλύτερης των 120 τ.μ. ή των ευρώ σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 4, και της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3899/2010 (ΥΕΚ 212 Α / ). Σο υπερβάλλον των ευρώ φορολογείται ως εισόδημα προερχόμενο από ελευθέρια επαγγέλματα, όταν δεν δικαιολογείται το καταβληθέν ποσό από εισοδήματα που φορολογήθηκαν ή απαλλάχτηκαν νόμιμα στο οικονομικό έτος που πραγματοποιήθηκε η αγορά, ή σε προηγούμενα οικονομικά έτη. Ο φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1, άρθρου 9, Ν. 3842/2010, με προβλεπόμενους συντελεστές επιβάρυνσης από 0%--45%. 6) Σεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης. Αποτελεί φορολογητέο εισόδημα το τεκμαρτό μίσθωμα που η επιχείρηση θα κατέβαλε αν δεν είχε στην κατοχή της το ακίνητο. Ο προσδιορισμός της αξίας του τεκμαρτού μισθώματος είναι ανάλογος της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και το ετήσιο τεκμαρτό μίσθωμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 3,5% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου ( άρθρο 41 του Ν. 1249/1982). Οι συντελεστές φορολόγησης του εισοδήματος που προκύπτει με τον παραπάνω υπολογισμό προβλέπονται στην παράγραφο 1, του άρθρου 9, Ν. 3842/2010,και ανέρχονται από 0%--45%. 7) Κράτηση στα μισθώματα από το Δημόσιο υπέρ ΜΣΠΤ. Επιβάλλεται φόρος υπέρ 3% στα μισθώματα των εκμισθωμένων από το ελληνικό δημόσιο ακινήτων. 25 8) Κράτηση στα μισθώματα από τους ΟΣΑ υπέρ ΣΑΔΚΤ ποσοστό 2%, για ακίνητα που έχουν εκμισθωθεί από το δημόσιο. 26 b. b.υόροι - τέλη κατά τη μεταβίβαση ακινήτων 1) Υ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή. τα ακίνητα που η οικοδομική τους άδεια εκδόθηκε μετά την 1/1/2006 επιβάλλεται ΥΠΑ κανονικού συντελεστή (ποσοστό 23%) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3427/ Ίδιος συντελεστής ΥΠΑ επιβάλλεται και στην αντιπαροχή ακινήτων. 24 Ν. 3522/2006 παράγραφος άρθρο 3 παρ Άρθρο 22 ΠΔ 422/81, γνωμοδότηση 13/2007 του Ν..Κ. 26 Άρθρο 3 παρ. 1β Ν. 1726/44

6 2) Υόρος Μεταβίβασης Ακινήτων. Επιβάλλεται φόρος 8%-10% στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο (παρ. 1 άρθρου 22 Ν. 3842/2010). Βάση υπολογισμού του φόρου είναι η αξία κτήσης του ακινήτου, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την αντικειμενική αξία, ή τις συγκριτικές τιμές αν δεν ισχύουν στην περιοχή που ανήκει το μεταβιβαζόμενο ακίνητο οι αντικειμενικές αξίες. 3) Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Επιβάρυνση δημοτικού φόρου 3% επί του φόρου μεταβίβασης που υπολογίστηκε στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1587/ ) Υόρος Ανταλλαγής (συνένωσης οικοπέδων). Επί ανταλλαγής-συνένωσης οικοπέδων προβλέπεται φόρος ίσος με το ½ του φόρου μεταβίβασης ακινήτων (4%-5%) σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1521/ ) Υόρος Διανομής Ακινήτων. Αποτελεί το ½ του φόρου ανταλλαγής ακινήτων (ποσοστό 2%-2,5%). Επιβάλλεται όταν το μεταβιβαζόμενο ακίνητο αποτελεί προϊόν διανομής εταιρείας που βρίσκεται σε εκκαθάριση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1521/ ) Υόρος Φρησικτησίας Ακινήτων. Επιβάλλεται στην χρησικτησία ακινήτων με συντελεστές επιβάρυνσης ίδιους με τους συντελεστές μεταβίβασης ακινήτων σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 1521/ ) Σέλος υπέρ Σαμείου Νομικών κατά τη σύνταξη συμβολαίων. Ποσοστό 6, ) Σέλος υπέρ Σαμείου Νομικών κατά τη μεταγραφή. 1, ) Πρόσθετο Σέλος Μεταγραφής υμβολαίων. 4,5-7,5. 29 c. Υόροι κληρονομιάς/γονικής παροχής & δωρεάς ακινήτων i. Υόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων 1) Α' Κατηγορία: προς τέκνα (γονική. παροχή), εγγονούς, συζύγους, γονείς 5%-10%, Ν. 3815/10 άρθρο 1 παρ. 2. 2) Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 5%-20% Ν. 3815/10 άρθρο 1 παρ. 2. ii. Υόρος Δωρεάς ακινήτων 1) Α' Κατηγορία: προς εγγονούς, συζύγους, γονείς 5%-20% Ν. 3815/10 άρθρο 1 παρ. 2. 2) Β' Κατηγορία: προς κατιόντες, αδελφούς, θείους, παππούδες κλπ. 10%-30% Ν 3815/10 άρθρο 1 παρ. 2. 3) Γ' Κατηγορία: προς άλλους συγγενείς και ξένους 20-40% Ν 3815/10 άρθρο 1 παρ. 2. d. Ετήσιοι - Περιοδικοί φόροι επί της κατοχής ακινήτων. 1) Ετήσιος Υόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΥΑΠ) από Επιβάλλεται στην αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων. Για τα φυσικά πρόσωπα προβλέπεται κλίμακα φορολογίας εισοδήματος με αφορολόγητο ποσό ,00 ευρώ, και συντελεστές επιβάρυνσης από 0,1% έως 1%. Εξαιρετικά για τα έτη 2011, και 2012 προβλέπεται συντελεστής επιβάρυνσης 2% για ακίνητη περιουσία μεγαλύτερη από ,00 ευρώ. Για τα νομικά πρόσωπα προβλέπεται επιβάρυνση 0,6%, και για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα προβλέπεται συντελεστής φορολόγησης 0,1%. 2) Ετήσιο Σέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΣΑΠ), επί κτισμάτων και οικοπέδων, επιβάρυνση με συντελεστή 0,25% -0,35%. 31 3) Ετήσιος Υόρος Ακίνητης Περιουσίας Τπεράκτιων Εταιριών.32 υντελεστής επιβάρυνσης 3%. 4) Υόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινήτων επιχειρήσεων (περιοδική εφαρμογή). υντελεστής φορολόγησης της αξίας αναπροσαρμογής 2%. Ν. 2065/1992, άρθρο 24 παρ. 2 e. Άλλοι φόροι, τέλη και εισφορές υπέρ Ο.Σ.Α. και τρίτων 1) Δημοτικά Σέλη Καθαριότητας - Υωτισμού. 33 Καθορισμός με απόφαση δημοτικού συμβουλίου. 2) Δημοτικός Υόρος Ηλεκτροδοτούμενων Φώρων 34. Καθορισμός με απόφαση δημοτικού συμβουλίου. 3) Ειδικό Σέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 5,57 ευρώ ανά KWH. 35 4) Δημοτικά Δυνητικά Σέλη (με διάφορες αιτιολογίες). Καθορισμός με απόφαση δημοτικού συμβουλίου. 5) Σέλη Αποχέτευσης ακινήτων (σύνδεση- χρήση). υντελεστής επιβάρυνσης 10% επί της αξίας του καταναλισκόμενου νερού. 36 6) Εισφορές σε γη & χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν.1337/83). Εισφορά γης στα ακίνητα που εντάσσονται στο σχέδιο πόλεως από 10%-60% της υπό ένταξης έκτασης. 7) Σέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο 37. Ποσό 20 ευρώ ανά δικαίωμα εγγραφής. 8) Εισφορά υπεραξίας λόγω νέων έργων, Ν. 2508/97. σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν. 2130/ Παρ. 1 άρθρο 10 Ν.Δ. 4414/ Παρ. 1 άρθρο 10 Ν.Δ. 4414/ Παρ. 1 άρθρο 10 Ν.Δ. 4414/ Άρθρο 27, Ν. 3842/ Άρθρα 5-21, Ν. 3634/ Άρθρο 15 παρ. 3 Ν. 2992/ Άρθρο 1 Ν. 25/1975, & άρθρο 25 παρ. 2 Ν. 1828/ Άρθρο 10 Ν. 1080/ Άρθρο 40, Ν. 2773/ Ν. 1069/ Ν. 2644/1998.

7 9) Tέλος Ανάπλασης Τποβαθμισμένων Περιοχών υπέρ ΔΕΠΟ Ν. 2508/97 σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Ν. 2130/1993. f. Υόροι, Σέλη και Εισφορές οικοδομικής αδείας -ανέγερσης κτιρίων - αυθαιρέτων κλπ. 3) Σέλος έκδοσης οικοδομικής αδείας. Ποσοστό 1% επί του προϋπολογισμού έργων 38 4) Σέλος οικοδομικών εργασιών. 39 5) Κράτηση υπέρ Δήμου, ΣΕΕ και ΣΜΕΔΕ 40 6) Εργοδοτικές εισφορές προς ΙΚΑ & ΣΕΑΕΔΞΕ 41 7) Υόρος Προστιθέμενης Αξίας επί οικοδ. υλικών και εργασιών. ποσοστό 23% επί της αξίας υλικών και εργασιών σύμφωνα με τον Ν. 2859/ ) Δημοτικά Σέλη Κατάληψης Πεζοδρομίου. 42 ύμφωνα με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 9) Σέλος σύνδεσης ακινήτου με Ηλεκτρική Ενέργεια (υπέρ ΔΕΗ και Δημοσίου) ) Πολεοδομικά πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων-αλλαγής χρήσης ) Διαχρονική αναφορά των Νόμων επί της φορολογίας ακινήτων. Βασικές αλλαγές που επέφεραν οι νόμοι στη φορολογία ακινήτων από Από το έτος 1990 έως το 1991, η φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητα διέπεται από τις διατάξεις του νόμου 3323/1955. Βασικό χαρακτηριστικό είναι η φορολόγηση του εισοδήματος ανάλογα με την φορολογική κλίμακα. Σα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα φορολογούνται για το εισόδημα που προκύπτει ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο νομικό πρόσωπο, και σύμφωνα με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Από το 1992 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2065/92, όπου σαφώς υπάρχει διαφορετικός τρόπος φορολόγησης του εισοδήματος από ακίνητα φυσικών προσώπων από τη φορολόγηση εισοδημάτων από ακίνητα. Για τα εισοδήματα από ακίνητα φυσικών προσώπων υπάρχει η προοδευτική κλίμακα φορολόγησης του άρθρου 9 Ν. 2065/92. τις εταιρείες η φορολόγηση γίνεται ως εξής : τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες 45 εταιρείες από το φορολογητέο εισόδημα αφαιρείται επιχειρηματική αμοιβή σε τρεις εταίρους και ως το ½ των φορολογητέων κερδών το οποίο φορολογείται για τους εταίρους σύμφωνα με την κλίμακα φορολόγησης του ατομικού εισοδήματος τους. Μετά την αφαίρεση της επιχειρηματικής αμοιβής το υπόλοιπο κερδών φορολογείται με συντελεστή 35% και με την αφαίρεση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση.. Για τα νομικά πρόσωπα (ΕΠΕ και ΑΕ ) 46 η φορολόγηση του καθαρού εισοδήματος γίνεται με συντελεστή 40%, στο σύνολο του εισοδήματος με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. την ΕΠΕ αφαιρείται για εταίρους διαχειριστές επιχειρηματική αμοιβή μέχρι του ½ των καθαρών κερδών η οποία φορολογείται για τους δικαιούχους εταίρους σύμφωνα με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ο Ν. 2238/1994 που αποτελεί την κωδικοποίηση της φορολογίας εισοδήματος καθώς και οι τροποποιήσεις που έγιναν μέχρι το 1998 (Ν. 2759/97, Ν. 2579/98), ουσιαστικά συνεχίζει στον ίδιο διαχωρισμό του τρόπου φορολόγησης μεταξύ των εταιρειών, καθώς και στην εφαρμογή των ίδιων συντελεστών για τη φορολόγηση των εταιρειών. Επιφέρει μόνο αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (αύξηση του αφορολόγητου, αλλαγή συντελεστών στα κλιμάκια φορολόγησης εισοδήματος). Σο έτος 1999 με τον νόμο 2753/99, τροποποιήθηκαν οι συντελεστές φορολόγησης των εταιρειών, ενώ ο τρόπος υπολογισμού επιχειρηματικής αμοιβής, και φορολογητέων κερδών έμεινε ίδιος. υγκεκριμένα ο συντελεστής φορολογητέων κερδών των Ο.Ε. και Ε.Ε. έγινε 25%, ενώ των ΑΕ και ΕΠΕ έγινε 35%. Σα παραπάνω ποσοστά παρέμειναν αμετάβλητα μέχρι και το έτος Οι νόμοι που τροποποίησαν τον αρχικό νόμο 2238/1994, ( Ν. 2873/2000,Ν. 2892/2001, Ν. 2948/2001, Ν. 2992/2002, Ν. 3091/2002), επέφεραν αλλαγές στο αφορολόγητο της κλίμακας φορολόγησης ατομικού εισοδήματος, καθώς και στους συντελεστές των κλιμακίων φορολόγησης. Αλλαγές στους συντελεστές φορολόγησης επήλθαν το έτος 2004 με τον νόμο 3296/2004. Οι συντελεστές φορολόγησης του εισοδήματος μετά την αφαίρεση της επιχειρηματικής αμοιβής στις Ο.Ε. και Ε.Ε. έγιναν 20% και παρέμειναν σταθεροί στις επόμενες τροποποιήσεις του αρχικού νόμου 2238/94 ( N. 3843/2006, N. 3522/2006, N. 3697/2008, N. 3763/2009). Για τα νομικά πρόσωπα ΑΕ και ΕΠΕ ο συντελεστής ορίστηκε με το νόμο 3296/2004 σε 32% για τη χρήση 2005, και 29% για τη χρήση Με τον νόμο 3483/2006 οι συντελεστές φορολόγησης ΑΕ και ΕΠΕ ορίστηκαν σε 25% για τη χρήση 2007, και για καθεμία από τις επόμενες, Κατά τα υπόλοιπα δεν επήλθε καμία μεταβολή στον τρόπο υπολογισμού, και στους συντελεστές που ο Ν. 3843/2006 καθιέρωσε, οι οποίοι εφαρμόστηκαν μέχρι το ημαντικές αλλαγές επήλθαν με την ψήφιση του νέου φορολογικού νόμου Ν. 3842/2010. υγκεκριμένα τα κέρδη των νομικών προσώπων (ΑΕ και ΕΠΕ) φορολογούνται ανάλογα με τη διανομή. τα αδιανέμητα κέρδη ορίζεται συντελεστής φορολόγησης 24% για το έτος 2010, 23% για το έτος 2011, 22% για το έτος 2012, 21% για το έτος 2013, και 20% για το έτος 2014 και για καθένα από τα επόμενα. Για τα διανεμόμενα κέρδη προβλέπεται συντελεστής 40% για κέρδη του έτους 2010 και 38 Ν. 2873/2000, άρθρο Ν. 2873/2000, άρθρο Ν 915/ ΠΔ 200/96 42 Ν. 1080/80 άρθρο Ν. 4483/65, άρθρο 8 44 Τα 9732/2004 φεκ 468/β/ Ν. 2065/1992, άρθρο 7, παρ. 3 γ. 46 Ν. 2065/1992, άρθρο 16 παρ. 6

8 μετά. Για τα κέρδη των ΟΕ και ΕΕ ο συντελεστής φορολόγησης παρέμεινε σε ποσοστό 20%, μετά την αφαίρεση της επιχειρηματικής αμοιβής. τη φορολόγηση του ατομικού εισοδήματος είχαμε αλλαγές στα κλιμάκια φορολόγησης και στους αντίστοιχους συντελεστές. Επιπλέον το αφορολόγητο που ήταν χωρίς δικαιολογητικά τα προηγούμενα έτη συνδέθηκε με τη συγκέντρωση αποδείξεων ποσοστού 0% για εισοδήματα μέχρι 6.000,00 ευρώ, 10% για εισοδήματα μέχρι ,00 ευρώ, και ποσοστού 30% για το υπερβάλλον. ε περίπτωση μη συγκέντρωσης αντίστοιχων αποδείξεων το πρώτο κλιμάκιο έχει φορολογικό συντελεστή 10%. τον παρακάτω Πίνακας 1. Υόροι επί των Ακινήτων στην Ελλάδα από 1990 έως 2010, παρουσιάζονται οι φόροι επί των ακινήτων ταξινομημένοι σε φόρους εισοδήματος, κατοχής ή διατήρησης και συναλλαγών. Επίσης παρέχονται η συχνότητα υπολογισμού της φορολογικής επιβάρυνσης, η φορολογική βάση πάνω στην οποία επιβάλλονται οι φόροι, το είδος του φορολογικού συντελεστή που ασκείται πχ σταθερός ή βάση κλίμακας και το ύψος του φορολογικού συντελεστή ανά πενταετία για τα έτη από το 1990 έως το 2010.Με βάση τα στοιχεία του πίνακα ο υπολογισμός του συνολικού βάρους από την φορολογία των ακινήτων είναι μια αρκετά δύσκολη και διαφοροποιείται χωρικά από τις Αποφάσεις των Διοικητικών υμβουλίων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης

9 Πίνακας 1. Υόροι επί των Ακινήτων στην Ελλάδα από 1990 έως 2010 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΟΡΟΤ ΕΙΔΟ ΥΟΡΟΤ ΤΦΝΟΣΗΣΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΗ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΝΣΕΛΕΣΗ Tεκμαρτό εισόδημα λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΕΣΗΙΟ ΑΝΑΛ. ΠΟΟΤ ΓΙΑ >120 ΣΜ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 37,17% 37,17% 37,17% 29,28% 38,94% Υόρος Εισοδήματος μισθωμάτων φυσικών προσώπων ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΕΣΗΙΟ ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 37,17% 37,17% 37,17% 29,28% 38,94% Υόρος Εισοδήματος μισθωμάτων Ο.Ε.,Ε.Ε. ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΕΣΗΙΟ ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 35% 35% 25% 20% 24% Υόρος Εισοδήματος μισθωμάτων νομικών προσώπων ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΕΣΗΙΟ ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 40% 40% 35% 32% 30% Υόρος Ακίνητης Περιουσίας Τπεράκτιων Εταιριών ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΕΣΗΙΟ ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 0% 0% 0% 3% 3% υμπληρωματικός Υόρος Εισοδήματος Μισθωμάτων ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΕΣΗΙΟ ΜΙΘΩΜΑΣΑ 3% 3% 3% 3% 3% Σέλος Φαρτοσήμου + ΟΓΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΕΣΗΙΟ ΜΙΘΩΜΑΣΑ 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% 3,60% Κράτηση στα μισθώματα από το Δημόσιο υπέρ ΜΣΠΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΕΣΗΙΟ ΜΙΘΩΜΑΣΑ 3% 3% 3% 3% 3% Κράτηση στα μισθώματα από τους ΟΣΑ υπέρ ΣΑΔΚΤ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΕΣΗΙΟ ΜΙΘΩΜΑΣΑ 2% 2% 2% 2% 2% Σεκμήριο διαβίωσης σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη α'+ β' κατοικία ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΕΣΗΙΟ ΣΕΚΜΑΡΣΟ ΕΙΟΔΗΜΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ,50% Σεκμαρτό εισόδημα ιδιοχρησιμοποίησης επαγγελματικής στέγης ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΕΣΗΙΟ ΣΕΚΜΑΡΣΟ ΜΙΘΩΜΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 37,17% 37,17% 37,17% 29,28% 38,94% Δημοτικά Σέλη Κατάληψης Πεζοδρομίου ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΕΥΑΠΑΞ τμ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΤ ΒΑΔ ΒΑΔ ΒΑΔ ΒΑΔ ΒΑΔ Υόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΥΑΠ) Υ.Π. ΚΑΣΟΦΗ ΕΣΗΙΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 0 0 0,5202 0,4879 0,39 Υόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΥΑΠ) Ν.Π. ΚΑΣΟΦΗ ΕΣΗΙΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 0 0 0,70% 0,70% 0,60% Εισφορά υπεραξίας λόγω νέων έργων ΚΑΣΟΦΗ ΕΣΗΙΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% Ετήσιο Σέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΣΑΠ),(κτίσματα+οικόπεδα) ΚΑΣΟΦΗ ΛΟΓ. ΔΕΗ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Υόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινήτων επιχειρήσεων ΓΗΠΕΔΩΝ ΚΑΣΟΦΗ 3ετία ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 0% 1% 1% 1% 2% Υόρος Αναπροσαρμογής Αξίας ακινήτων επιχειρήσεων ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΦΗ 3ετία ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 0% 1% 1% 1% 8% Σέλος Εγγραφής ακινήτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο (Ευρώ/δικαίωμα) ΚΑΣΟΦΗ ΕΥΑΠΑΞ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΟΟ Εισφορές σε γη για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν.1337/83) ΚΑΣΟΦΗ ΕΥΑΠΑΞ ΕΠΙΥΑΝΕΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΤ 10%-60% ΣΜ 15% 15% 15% 15% 15% ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 0,8 0,8 5,57 Ειδικό Σέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ανά kwh) ΚΑΣΟΦΗ ΛΟΓ. ΔΕΗ ΗΛΕΚ.ΡΕΤΜ. Σέλη Αποχέτευσης ακινήτων (σύνδεση-χρήση). ΚΑΣΟΦΗ ΛΟΓ.ΔΕΤΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΝΕΡΟΤ ΑΠΟΥ. ΟΣΑ ΒΑΔ ΒΑΔ ΒΑΔ ΒΑΔ ΒΑΔ Tέλος Ανάπλασης Τποβαθμισμένων Περιοχών υπέρ ΔΕΠΟ ΚΑΣΟΦΗ ΕΣΗΙΟ ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% Πολεοδομικά πρόστιμα ανέγερσης αυθαιρέτων-αλλαγής χρήσης ΚΑΣΟΦΗ ΕΣΗΙΟ ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ Δημοτικά Σέλη Καθαριότητας - Υωτισμού ΚΑΣΟΦΗ ΛΟΓ. ΔΕΗ ΣΜ ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΠΟΥ. ΟΣΑ ΒΑΔ ΒΑΔ ΒΑΔ ΒΑΔ ΒΑΔ Δημοτικός Υόρος Ηλεκτροδοτούμενων Φώρων ΚΑΣΟΦΗ ΛΟΓ. ΔΕΗ ΣΜ ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΠΟΥ. ΟΣΑ ΒΑΔ ΒΑΔ ΒΑΔ ΒΑΔ ΒΑΔ Δημοτικά Δυνητικά Σέλη (με διάφορες αιτιολογίες) ΚΑΣΟΦΗ ΛΟΓ. ΔΕΗ ΣΜ ΚΣΙΡΙΟΤ ΑΠΟΥ. ΟΣΑ ΒΑΔ ΒΑΔ ΒΑΔ ΒΑΔ ΒΑΔ

10 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΟΡΟΤ ΕΙΔΟ ΥΟΡΟΤ ΤΦΝΟΣΗΣΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΗ Σέλος έκδοσης οικοδομικής αδείας ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΡΓΩΝ Πηγή: Υορολογική Νομοθεσία (Αναλυτικός πίνακας στη βιβλιογραφία). ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΝΣΕΛΕΣΗ Εισφορές σε χρήμα για ένταξη σε σχέδια πόλεων (Ν.1337/83) ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ 5%-25% 35% 35% 35% 35% 35% Υόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων Α κατηγορίας ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 19,82% 19,82% 22,50% 22,50% 5,65% Υόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων Β Κατηγορίας ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 27,72% 27,72% 31,14% 31,14% 8,07% Υόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων Γ Κατηγορίας ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 42,27% 42,27% 45,90% 45,90% 36,49% Υόρος Κληρονομιάς ή Γονικής Παροχής ακινήτων Δ Κατηγορίας ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 54,27% 54,27% 56,96% 56,96% 36,49% Υόρος Δωρεάς ακινήτων Α Κατηγορίας ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 19,82% 19,82% 22,50% 22,50% 5,65% Υόρος Δωρεάς ακινήτων Β Κατηγορίας ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 27,72% 27,72% 31,14% 31,14% 8,07% Υόρος Δωρεάς ακινήτων Γ Κατηγορίας ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 42,27% 42,27% 45,90% 45,90% 36,49% Υόρος Δωρεάς ακινήτων Δ Κατηγορίας ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 54,27% 54,27% 56,96% 56,96% 36,49% Υόρος Προστιθέμενης Αξίας επί οικοδ. υλικών και εργασιών ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΞΙΑ ΤΛΙΚΩΝ 16% 18% 18% 19% 23% Υόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (κτιρίων) ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 12% 12% 12% 12% 11% Υόρος Μεταβίβασης Ακινήτων (γαιών) ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 10% 10% 10% 10% 9% Σέλος υπέρ Σαμείου Νομικών κατά τη σύνταξη συμβολαίων ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% Πρόσθετο Σέλος Μεταγραφής υμβολαίων ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% Υ.Π.Α. στην αγορά νεόδμητων κτισμάτων και στην αντιπαροχή ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ % 23% Υόρος Ανταλλαγής (συνένωσης οικοπέδων) ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% Υόρος Διανομής Ακινήτων ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% Υόρος Φρησικτησίας Ακινήτων (γαιών) ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 10% 10% 10% 10% 9% Υόρος Φρησικτησίας Ακινήτων (κτιρίων) ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 12% 12% 12% 12% 11% Σέλος υπέρ Σαμείου Νομικών κατά τη μεταγραφή ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 0,125% 0,125% 0,125% 0,125% 0,125% ΥΠΑ επί αξίας ακινήτων με ημερομηνία αδείας μετά την 1/1/2005. ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ % 23% 3% 3% 3% 3% 3% Δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΥΑΠΑΞ ΑΞΙΑ ΥΟΡΟΤ ΜΕΣΑΒΙΒΑΗ Σέλος οικοδομικών εργασιών ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΣΗΙΟ ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 1% 1% 1% 1% 1% Κράτηση υπέρ Δήμου, ΣΕΕ και ΣΜΕΔΕ ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΣΗΙΟ ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 25% 25% 25% 25% 25% Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ & ΣΕΑΕΔΞΕ (ανέγερσης οικοδομής) ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΣΗΙΟ ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 83% 85% 90% 90% 90% Σέλος ρευματοδότησης ακινήτου (υπέρ ΔΕΗ και Δημοσίου) ΤΝΑΛΛΑΓΗ ΕΣΗΙΟ ΜΙΘΩΜΑΣΑ ΒΑΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

11 7. Η συμμετοχή του φόρου περιουσίας στα δημόσια έσοδα διαφόρων κρατών και της Ελλάδος Φρησιμοποιώντας στοιχεία από τις δημοσιεύσεις του ΟΟΑ στο κεφάλαιο αυτό αναλύουμε σύμφωνα : a. Βάσει του Πίνακα 2. Ποσοστό φόρου έναντι του συνολικού φορολογικού εσόδου ανά χώρα για το 2009, το ποσοστό της κάθε κατηγορίας φόρου στο συνολικό έσοδο από φόρους, όπως φόροι από: i. Εισόδημα Κέρδη και Κεφαλαιακά Κέρδη ii. Κοινωνική Ασφάλιση iii. Περιουσίας iv. Αγαθών και Τπηρεσιών. b. Βάσει του Πίνακα 3. Εξέλιξη των φόρων περιουσίας ως ποσοστό του ΑΕΠ για τις χώρες του ΟΟΑ ύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΑ τη μεγαλύτερη συμμετοχή των φόρων περιουσίας στα συνολικά φορολογικά έσοδα εμφανίζουν οι αναπτυγμένες χώρες όπως Japan, United States, United Kingdom. Οι ομοιότητες διαφορές μεταξύ των φορολογικών καθεστώτων των χωρών του ΟΟΑ, με βάση τον τρόπο που πραγματοποιούν την διαστρωμάτωση των φόρων στο σύνολο του φορολογικού εσόδου, μπορούν να εξετασθούν με την χρήση Cluster Analysis με τα στοιχεία του Πίνακα 2., τα αποτελέσματα της οποίας εμφανίζονται στο Δενδρόγραμμα 1. Ομοιότητες διαφορές μεταξύ των φορολογικών καθεστώτων των χωρών του ΟΟΑ, όπου το γενικό συμπέρασμα της ομοιότητας βάση της φορολογικής δικαιοσύνης για τις αναπτυγμένες χώρες επαληθεύεται. Πίνακας 2. Ποσοστό φόρου έναντι του συνολικού φορολογικού εσόδου ανά χώρα για το 2009 Εισόδημα Κέρδη και Κοινωνική Αγαθών και Περιουσίας Κεφαλαιακά Κέρδη Ασφάλιση Τπηρεσιών Austria 27,9 34,9 1,3 28,1 Belgium 35,9 33,4 4,7 25,2 Canada 45,7 16,1 11,2 24,7 Chile 31,1 8,3 3,5 55,3 Czech Republic 21,2 43,9 1,1 33,4 Denmark 61,3 2,0 3,9 31,9 Finland 35,9 29,8 2,6 31,4 France 20,8 39,2 8,1 24,9 Germany 28,8 38,8 2,3 29,6 Greece 25,1 34,1 4,5 35,9 Hungary 24,6 31,6 2,1 39,4 Iceland 48,9 8,4 6,3 35,0 Ireland 35,8 19,8 8,2 34,9 Israel (1) 29,9 17,1 9,7 39,2 Italy 32,6 31,8 6,2 24,4 Japan 49,5.. 17,4 32,6 Korea 28,7 22,9 11,7 32,0 Luxembourg 35,3 30,1 6,6 27,8 Mexico 29,7 17,4 0,0 51,9 New Zealand 56,8 0,0 6,6 36,6 Norway 44,9 23,8 3,0 28,2 Slovak Republic 19,2 42,9 1,4 35,9 Slovenia 20,8 39,9 1,6 37,1 Spain 30,0 39,4 6,4 23,3 Sweden 35,2 24,4 2,3 29,1 Switzerland 47,9 23,5 7,8 20,7 Turkey 24,1 24,5 3,6 45,6 United Kingdom 38,4 19,7 12,3 29,0 United States 40,9 26,9 13,6 18,5 Πηγή: OECD (2010), Revenue statistics: Comparative tables, OECD Tax Statistics (database)

12 Δενδρόγραμμα 1. Ομοιότητες διαφορές μεταξύ των φορολογικών καθεστώτων των χωρών του ΟΟΑ ύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΑ το μεγαλύτερο ποσοστό διαχρονικά των φόρων περιουσίας στο ΑΕΠ της κάθε χώρας σύμφωνα με το Πίνακα 3. εμφανίζουν οι αναπτυγμένες χώρες όπως United States, United Kingdom. Οι μεταβολές μεταξύ των ποσοστών των φόρων περιουσίας στο ΑΕΠ, μπορούν να εξετασθούν με την χρήση της τελευταίας στήλης (Μεταβολή) του Πίνακα 3.

13 Πίνακας 3. Εξέλιξη των φόρων περιουσίας ως ποσοστό του ΑΕΠ για τις χώρες του ΟΟΑ Μεταβολή Ireland 1,5 1,9 2,1 2,4 2,9 2,5 1,8 2,3 0,8 Italy 2,1 3,2 2,5 2 2,1 2,1 1,9 2,7 0,6 New Zealand 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2 0,3 France 3,1 3,1 3,3 3,4 3,5 3,5 3,4 3,4 0,3 Turkey 0,7 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,2 Belgium 1,8 1,9 2,2 2,1 2,3 2,2 2,2 2 0,2 Denmark 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 2 1,9 0,2 United States 3,1 3,1 3,1 3 3,1 3,1 3,2 3,3 0,2 Canada 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 0,1 Hungary 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,1 Portugal 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,4 1,3.. 0,1 Norway 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 0,1 Finland 1,1 1 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 0 Germany 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0 Israel (1) 3 3 3,2 3,3 3,1 3,3 3,2 3 0 Korea 3 2,8 2,6 2,9 3,3 3,4 3,2 3 0 United Kingdom 4,2 4,1 4,2 4,3 4,5 4,5 4,2 4,2 0 OECD-Total (2) 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8.. 0 Japan 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,7 2,7-0,1 Austria 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5-0,1 Czech Republic 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4-0,1 Slovenia 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6-0,1 Greece 1,5 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,3-0,2 Slovak Republic 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4-0,2 Switzerland 2,6 2,4 2,5 2,3 2,4 2,3 2,2 2,4-0,2 Spain 2,3 2,5 2,8 3,1 3,2 3 2,3 2-0,3 Mexico 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0-0,3 Poland 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2.. -0,3 Netherlands 2 1, ,8 1,8 1,6.. -0,4 Sweden 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 1,2 1,1 1,1-0,4 Australia 2,7 2,8 2,6 2,6 2,7 2,6 2,2.. -0,5 Iceland 2,6 2,3 2,5 2,7 2,2 2,5 2,2 2,1-0,5 Luxembourg 3,2 2,9 2,9 3,2 3,3 3,5 2,6 2,5-0,7 Chile 1,5 1,5 1,3 1,4 1,2 1,2 1,2 0,6-0,9 Πηγή: OECD (2010), Revenue statistics: Comparative tables, OECD Tax Statistics (database) 8. Η φορολογία Ακινήτων στην Ελλάδα Εισοδήματα Ακινήτων και Έσοδα από τη φορολόγηση των ακινήτων για τα οικονομικά έτη Σα εισοδήματα από ακίνητα, το συνολικό φορολογητέο εισόδημα για την Ελλάδα και για τα έτη από το 2002 έως το 2009, παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1. Εξέλιξη του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος και του εισοδήματος από ακίνητα. Οι μεταβολές στα δύο παραπάνω μεγέθη εμφανίζονται στο Διάγραμμα 2. Εξέλιξη των μεταβολών του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος και του εισοδήματος από ακίνητα.

14 Διάγραμμα 1. Εξέλιξη του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος και του εισοδήματος από ακίνητα Πηγή: Τπουργείο Οικονομικών τατιστικά Δελτία. ύμφωνα με τα διαγράμματα αυτά το συνολικό φορολογητέο εισόδημα εξελίσσεται με μεγαλύτερο ρυθμό έναντι του εισοδήματος από ακίνητα αλλά με μη σημαντική διαφορά. Διάγραμμα 2. Εξέλιξη των μεταβολών του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος και του εισοδήματος από ακίνητα Πηγή: Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από τους συγγραφείς. Η σύγκριση τώρα του εισοδήματος από ακίνητα έναντι του εισοδήματος από άλλες πηγές παρέχεται στο Διάγραμμα 3. Διαστρωμάτωση του φορολογητέου εισοδήματος ανά πηγή για το έτος 2002 και στο Διάγραμμα 4. Διαστρωμάτωση του φορολογητέου εισοδήματος ανά πηγή για το έτος Από τη συγκριτική στατική ανάλυση των δύο Διαστρωματικών καταγραφών για τα έτη 2002 και 2009 εξάγονται τα εξής συμπεράσματα: a. Σο εισόδημα από ακίνητα αποτελεί το 9% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος και παραμένει διαχρονικά σταθερό. b. Σο μεγαλύτερο ποσοστό αποτελεί αυτό της πηγής εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες το οποίο και διαχρονικά μεγαλώνει ακόμη περισσότερο από 72% το 2002 στο 76 % το 2009 c. Οι πηγές που συρρικνώνονται είναι από ελευθέρια επαγγέλματα και από εμπορικές επιχειρήσεις όπου από ποσοστά 5% και 12% το 2002 επί του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος συρρικνώνονται το 2009 σε 4% και 9% αντίστοιχα. Διάγραμμα 3. Διαστρωμάτωση του φορολογητέου εισοδήματος ανά πηγή για το έτος 2002

15 Πηγή: Τπουργείο Οικονομικών τατιστικά Δελτία. Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από τους συγγραφείς. Διάγραμμα 4. Διαστρωμάτωση του φορολογητέου εισοδήματος ανά πηγή για το έτος 2009 Πηγή: Τπουργείο Οικονομικών τατιστικά Δελτία. Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από τους συγγραφείς. Η εξέλιξη του Υόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΥΜΑΠ) για το έτη 2002 έως 2007, ο οποίος στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το Ενιαίο Σέλος Ακινήτων (ΕΣΑΚ) για να επιστρέψει πάλι το 2010, παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 5. Μεταβολή του ΥΜΑΠ, τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα αλλά και για το σύνολο. Ο ΥΜΑΠ και ο ΕΣΑΚ αποτελούν τους κύριους φόρους για την κατοχή διατήρηση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Διάγραμμα 5. Μεταβολή του ΥΜΑΠ Πηγή: Τπουργείο Οικονομικών τατιστικά Δελτία. Η εξέλιξη του Υόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (ΥΜΑ) και του φόρου κληρονομιών Δωρεών για το έτη 2002 έως 2009 στην Ελλάδα, παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 6. Μεταβολή των φόρων μεταβιβάσεως και κληρονομιών Δωρεών Ακινήτων. Οι Υόροι αυτοί αποτελούν τους κύριους φόρους συναλλαγών αγοραπωλησιών μεταβιβάσεων κυριότητας της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα.

16 Διάγραμμα 6. Μεταβολή των φόρων μεταβιβάσεως και κληρονομιών Δωρεών Ακινήτων Πηγή: Τπουργείο Οικονομικών τατιστικά Δελτία. 9. Διαπεριφερειακή ανάλυση των φόρων επί των ακινήτων στην Ελλάδα. Σο εισόδημα από ακίνητα κατανέμεται στις περιφέρειες της χώρας σύμφωνα με το Διάγραμμα 7. Διαστρωμάτωση του εισοδήματος από ακίνητα στις περιφέρειες της χώρας για το 2002 και με το Διάγραμμα 8. Διαστρωμάτωση του εισοδήματος από ακίνητα στις περιφέρειες της χώρας για το Από τη συγκριτική στατική ανάλυση των δύο Διαστρωματικών καταγραφών για τα έτη 2002 και 2009 παρατηρούμε και τις μεταβολές στη διαστρωμάτωση των εισοδημάτων από ακίνητα η οποία όμως δεν εμφανίζει σημαντικές μεταβολές. Διάγραμμα 7. Διαστρωμάτωση του εισοδήματος από ακίνητα στις περιφέρειες της χώρας για το 2002 Πηγή: Τπουργείο Οικονομικών τατιστικά Δελτία. Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από τους συγγραφείς.

17 Διάγραμμα 8. Διαστρωμάτωση του εισοδήματος από ακίνητα στις περιφέρειες της χώρας για το 2009 Πηγή: Τπουργείο Οικονομικών τατιστικά Δελτία. Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από τους συγγραφείς. Η διαστρωμάτωση στις περιφέρειες του Υόρου μεταβίβασης Ακινήτων για τα έτη 2002 και 2009 παρέχεται στο Διάγραμμα 9. Περιφερειακή Διαστρωμάτωση του ΥΜΑ. ύμφωνα με το διάγραμμα αυτό οι μισές περίπου συναλλαγές πραγματοποιούνται στην περιφέρεια αττικής αλλά το ποσοστό μειώνεται σημαντικά από το 2002 έως το 2009 από 52% σε 48% αντίστοιχα. Διάγραμμα 9. Περιφερειακή Διαστρωμάτωση του ΥΜΑ. Πηγή: Τπουργείο Οικονομικών τατιστικά Δελτία. Επεξεργασία στατιστικών στοιχείων από τους συγγραφείς. Η αξία τώρα των ακινήτων σύμφωνα με το ΕΣΑΚ (αντικειμενικές τιμές) για το έτος 2008, δεν υπάρχουν ποιο πρόσφατα στοιχεία, παρέχονται στο Πίνακας 4. Αξία Ακινήτων ανά περιφέρεια σύμφωνα με το ΕΣΑΚ ενώ οι αξίες και τα ποσοστά διαστρωμάτωσης των αξιών ακινήτων έναντι του σύνολο της αξίας των ακινήτων βάσει του ΕΣΑΚ στις περιφέρειες, για το 2008, στο Διάγραμμα 10. Αξία των ακινήτων βάσει του ΕΣΑΚ στις περιφέρειες της

18 χώρας και στο Διάγραμμα 10. Διαστρωμάτωση των αξιών των ακινήτων βάσει του ΕΣΑΚ στις περιφέρειες της χώρας. Αξιοσημείωτο παραμένει το γεγονός ότι η δηλωθείσα αξία των ακινήτων των Υυσικών Προσώπων στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας είναι σημαντικά υψηλότερη από αυτή της περιφέρειας Αττικής, ενώ και στο σύνολο για φυσικά και νομικά πρόσωπα δεν υπολείπεται αισθητά. Πίνακας 4. Αξία Ακινήτων ανά περιφέρεια σύμφωνα με το ΕΣΑΚ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΥΠ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΝΠ ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΩΝ ΑΣΣΙΚΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΘΕΑΛΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟ ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΑΝΑΣ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ ΤΝΟΛΑ Πηγή: Τπουργείο Οικονομικών τατιστικά Δελτία. Διάγραμμα 10. Αξία των ακινήτων βάσει του ΕΣΑΚ στις περιφέρειες της χώρας Διάγραμμα 11. Διαστρωμάτωση των αξιών των ακινήτων βάσει του ΕΣΑΚ στις περιφέρειες της χώρας

Η φορολογία ακινήτων

Η φορολογία ακινήτων www.pwc.gr Η φορολογία ακινήτων Υπό το πρίσμα διεθνών τάσεων Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 «Η Φορολογία Ακινήτων στην Ελλάδα είναι χαμηλή» Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 Slide 2 Στοιχεία ΟΟΣΑ προ

Διαβάστε περισσότερα

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

«ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ ΟΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 1. Επερχόµενες αλλαγές στη φορολογία ακινήτων 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ

ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΜΠΙΛΛΙΑΣ ΠΑΡΗΣ Γεν. Γραµµατέας Ε ΤΕΕ/ΤΚΜ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό σε όλους ότι τα ιδιωτικά έργα αποτελούν για χρόνια στη χώρα µας, την ατµοµηχανή της Ελληνικής οικονοµίας. H άνοδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 458 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 7 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 7 -Ποιά φυσικά πρόσωπα φορολογούνται στην

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΑ 2008 ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ 1. ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Φορολογία ακινήτων πριν και μετά το Ν. 3427/05 2. ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΦΟΡΟ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα.

Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε.. Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινωνιών κλπ για τα οικονομικά έτη 2013 και 2014 με παραδείγματα. Γεώργιος Σαρδέλης Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΌ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Φορολογία ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων. Συγκριτική ανάλυση οικονομικών ετών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Φορολογία ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων. Συγκριτική ανάλυση οικονομικών ετών ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Φορολογία ακίνητης περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων. Συγκριτική ανάλυση οικονομικών ετών 2008-2013 ΠΕΤΣΑΛΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Αθήνα, 16.04.2010 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Νομοθεσία φορολόγησης ακίνητων Η εισήγηση θα επιχειρήσει να παρουσιάσει σε συντομία το ισχύον

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων.

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φυσικών προσώπων. Υποχρέωση για την υποβολή φορολογικής δήλωσης έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει: την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1. Γενικά 1.1. Τίτλοι ιδιοκτησίας. Αυθαίρετα. Στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων αναγράφονται όλα τα εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων

Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων 1. Ποιο θεσμικό πλαίσιο διέπει την επιβολή Ειδικού φόρου επί των ακινήτων Ε.Φ.Α Με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ανέκαθεν η πλειοψηφία των κρατικών εσόδων κάθε κοινωνίας προερχόταν από την είσπραξη των φόρων. Φόρος καλείται η υποχρεωτική χρηματική καταβολή από τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες υπέρ του κράτους χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων»

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων» ΠΟΛ.1118/13.8.2008 Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τ έλους Ακινήτων φυσικών προσώπων Αθήνα, 13 Αυγούστου 2008 Αριθ. Πρωτ: 1085787/888/0013

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου

Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου. Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Το ακίνητο ως αντικείμενο του φόρου Γεώργιου Β. Φουφόπουλου Ι. Τα νομικά όρια φορολόγησης του ακινήτου 1. Εισαγωγή Ανάγκη είσπραξης φόρων 2. Το ακίνητο ως ένδειξη φοροδοτικής ικανότητος Συνταγματικοί όροι

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο. Φόρος εισοδήματος. Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος. ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου Φορολογικό Δίκαιο Φόρος εισοδήματος Θ. Φορτσάκης Α. Τσουρουφλής Κ. Πέρρου Π. Πανταζόπουλος ΠΜΣ Δημοσίου Δικαίου 3/12/2014 Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων Φόρος εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Φόρος Εισοδήματος ΦυσικώνΠροσώπων

Φόρος Εισοδήματος ΦυσικώνΠροσώπων Φόρος Εισοδήματος ΦυσικώνΠροσώπων (ΦΕΦΠ) Ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων Φορολογική βάση Αφαιρούμε τις δαπάνες που έγιναν για την απόκτηση του εισοδήματος Συνολικό καθαρό εισόδημα

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014

Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 Τεκμήρια - φωτιά από την 1 Ιανουαρίου 2014 "Τροχοπέδη" στις επενδύσεις κεφαλαίων για αγορά ακίνητων, ανέγερση οικοδομών, αγορά επιχειρήσεων, μετοχών, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, για σύσταση επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή

Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Συνοπτικός οδηγός για τα σημαντικότερα φορολογικά θέματα του νέου πολυνομοσχεδίου που έχει κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή Δεκέμβριος 2016 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. ΚΑΙ Κ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΔΗΛ. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΟ 2017) ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr

Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Πως διαμορφώνεται το νέο φορολογικό τοπίο στο νέο έτος του φοροτεχνικού Γιώργου Δ. Χριστόπουλου e-mail: g. Christopoulos@mental.gr Τα «πάνω κάτω» έρχονται από τη νέα χρονιά, καθώς αλλάζει και πάλι ριζικά

Διαβάστε περισσότερα

-- 209 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 20

-- 209 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 20 -- 209 -- * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ * Νο. 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1998 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1023038/332/A0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. : 1047 I. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟ/ΓΙΑΣ ΕΙΣ/ΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.:1022067/351/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ Α ΠΟΛ 1038 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η επιλογή της κατάλληλης εκτιμητικής μεθόδου ακινήτων αποτελεί μία «λεπτή» διαδικασία που εξαρτάται κυρίως από τη φύση και τις προοπτικές του κάθε ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27 ÔÅÕ ÏÓ 40, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.)

1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - Ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.) Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010. ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 3) ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΩΡΕΩΝ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ. 1070 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -14 η Δ/νση ΦΠΑ Αρ.Πρωτ.:1042614/3111/ 696/0014 Τμήμα Α -13 η Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9.ΦΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α ) ΦΟΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΥΠΕΡΤΙΜΗΜΑΤΟΣ (Άρθρο 2) Αντικείµενο του φόρου 1. Επί ακινήτου ή ιδανικού µεριδίου αυτού ή εµπράγµατου δικαιώµατος επί ακινήτου

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα

Φορολογική Δήλωση 2014 - Noμικά Πρόσωπα. Περιεχόμενα Φορολογική Δήλωση - Noμικά Πρόσωπα 1. ΕΝΤΥΠΟ Ε2 - Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων οικ. έτους 2013 9 1.1. Γενικά 9 1.2. Συμπλήρωση 1ης Σελίδας Εντύπου Ε2 11 1.3. Συμπλήρωση 2ης Σελίδας Εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «Έντυπο Ε2 2015»

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «Έντυπο Ε2 2015» ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ «Έντυπο Ε2 2015» Από το έντυπο Ε2 με τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας περνά η ορθή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης. Τα κενά ακίνητα, τα παραχωρημένα σε τέκνα και οι συνιδιοκτησίες.

Διαβάστε περισσότερα

Κατσούρας Σταύρος Δρ. Κοινωνιολόγος, ΚΕΣΥΠ Βόλου

Κατσούρας Σταύρος Δρ. Κοινωνιολόγος, ΚΕΣΥΠ Βόλου Προϋποθέσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην προοπτική αποδυνάμωσης / κατάργησης των υφιστάμενων εξετάσεων για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κατσούρας Σταύρος Δρ. Κοινωνιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Εφορία: Παγίδες φόρου τα τεκμήρια για σπίτια και ΙΧ

Εφορία: Παγίδες φόρου τα τεκμήρια για σπίτια και ΙΧ Εφορία: Παγίδες φόρου τα τεκμήρια για σπίτια και ΙΧ Ως παγίδα υπερφορολόγησης αναμένεται να λειτουργήσουν φέτος τα τεκμήρια διαβίωσης για τουλάχιστον 500.000 αυτοαπασχολουμένους (μικρομεσαίους επιτηδευματίες

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής».

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες συμπλήρωσης και υποβολής του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Aθήνα 2 Μαΐου 2006 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 1041499/ 3113/ 694/0014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΠΟΛ. 1065 ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Tαχ. Kώδ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΡΟΣ Ι ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΙΑΛΕΞΗ #1 ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-16 Εισροή παραγωγής (& εισαγωγών) L K Επιχειρήσεις Y Αγορά αγαθών εισαγωγές ΚΟΣΜΟΣ Ιδιοκτήτες Εργαζόμενοι Κυβέρνηση Νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε.

ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΦΟΡΟΣΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ- ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠανοζάχοςΔημήτριος Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Δ/νων Σύμβουλος της ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε. Τι είναι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α.; Ν.4223/13 Άρθρο 1:

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛ.1050/17.2.2014 Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β, γ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Παπαδημητρίου Δημήτριος Msc in Health Management Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Τόπος: Τ.Ε.Ε. Παρουσίαση: Chania Tax. Εισηγητής: Νικολουδάκης Γεώργιος

Θέμα : Τόπος: Τ.Ε.Ε. Παρουσίαση: Chania Tax. Εισηγητής: Νικολουδάκης Γεώργιος 1 Θέμα : Φορολογία Μηχανικών 2016 Τόπος: Τ.Ε.Ε Παρουσίαση: Chania Tax Εισηγητής: Νικολουδάκης Γεώργιος 23/11/2016 Εισόδημα από μισθωτή εργασία, συντάξεις και αγροτική εκμετάλλευση. Κέρδη από επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: 4Ι01Η-ΙΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 29/11/2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Mέθοδος προσδιορισμού εσόδων με έμμεσες μεθόδους ελέγχου - Άρθρο 28 Ν.4172/2013

Άρθρα Mέθοδος προσδιορισμού εσόδων με έμμεσες μεθόδους ελέγχου - Άρθρο 28 Ν.4172/2013 Άρθρα Mέθοδος προσδιορισμού εσόδων με έμμεσες μεθόδους ελέγχου - Άρθρο 28 Ν.4172/2013 (Mέθοδος προσδιορισμού εσόδων με έμμεσες μεθόδους ελέγχου Άρθρο 28 Ν.4172/2013) Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς.

Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Συνοπτικός Οδηγός Φορολογικών Αλλαγών 2014 Αυτά που πρέπει να γνωρίζεις για να μην εκτεθείς. Από τον Γιώργο Κάλφα Managing Director Atlas Consulting Certified Tax Consultant- Business Strategist Πολλές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014

ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΥΛΗ ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 1 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε1,Ε2,Ε9 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ Δ.Ο.Υ Ε1 Ε2 Ε9 ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ. Γιάννης Περρωτής, Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Α.ΑΚ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ. Γιάννης Περρωτής, Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Α.ΑΚ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΡΟΧΟΠΕΔΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ Γιάννης Περρωτής, Αντιπρόεδρος Σ.Ε.Α.ΑΚ. Είναι για το Ελληνικό Δημόσιο τα Ακίνητα η Χήνα με το Χρυσό Αυγό? Η Χήνα με το Χρυσό Αυγό Σήμερα ΣΕ.Ε.Α.ΑΚ - Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α'

Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' Συμπλήρωμα Β' έκδοσης του συγγράμματος με τίτλο «Η ανάλωση κεφαλαίου. Θεωρία και πράξη», σχετικά με την ενότητα 1.8. (σελ. 63) του κεφαλαίου Α' (προστέθηκε νέο περιεχόμενο στο τέλος της σελίδας 153 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B 1724) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ»

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ / ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Συνολική έκταση του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ

ΠΟΛ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ Αθήνα, 18 Απριλίου 2008 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αριθ. Πρωτ. 1046152/467/0013 ΠΟΛ 1079 2. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... Ημερομηνία:... 20. ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.. κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Παραλήπτης της

Διαβάστε περισσότερα

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων

Η. Φορολογία Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων Σελ Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων ΜΕΡΟΣ Α ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ν 4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013) Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σελ. 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Φορολογία Εισοδήματος Ι. Γενικά Σελ. 23 Α. Πεδίο Εφαρμογής Σελ. 23 Β. Φορολογική Κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4832 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014.

επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία :

Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003 Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

Διαβάστε περισσότερα

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications

T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications www.blogica.gr B-foros : Φορολογία Κεφαλαίου T op 5 Cl ooding Mistakes in Java Applications Σεπτέμεβριος 2014 Μ Ε το B-foros μπορείτε να υπολογίσετε εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα φόρους Κληρονομιάς, Δωρεάς,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Κολλήγα Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: Γκίνογλου ηµήτριος Σάββατο 21 Νοεµβρίου 2015 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα

Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος» θα είναι φέτος ο... ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Έρχεται φορο-σοκ για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Δείτε παραδείγματα «Φουσκωμένος»

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012

- 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΠΟΛ.: Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2008 Αριθ.Πρωτ.: /351/Α0012 - 1 - * ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ* Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011 Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011 Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ Α. ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΑ 2011 Κατοικίες που μένουμε, κύρια και δευτερεύουσα, ιδιόκτητη, νοικιασμένη ή δωρεάν παραχωρημένη. Αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, όχι

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Ημερίδα 2014. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων Ημερίδα 2014 Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) Τρόπος προσδιορισµού φόρου στα ακίνητα Ο προσδιορισµός του φόρου θα γίνει µε βάση τις δηλώσεις Ε9 των προηγούµενων ετών. Ο φορολογούµενος δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ---------------------------

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) --------------------------- ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) --------------------------- Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 287/Α'/31/12/2013 ο ν. 4223/2013, με τον οποίο επιβάλλεται ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής.

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2214/ (ΦΕΚ 75Α) άμεσης εφαρμογής. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 Μαΐου 1994 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρ. 1060111/980/Α0012 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ. Π. ΠΟΛ 1130 Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Τηλέφωνο : 3477166 (εσωτ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης

«Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης «Η φορολόγηση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Αναπτυξιακές προοπτικές και κίνητρα επενδύσεων» Νίκος Σγουρινάκης Το νέο πλαίσιο φορολογίας των Επιχειρήσεων - Οντοτήτων στη χώρα μας, μετά τον Ν 2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΟΙ κυριότερες από τις αιτίες για τις οποίες πραγματοποιούνται οι εκτιμήσεις η οι γνωματεύσεις από έναν κατάλληλο εκτιμητικό φορέα η έναν

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο ΓΕΝΙΚΑ Είναι κοινή αντίληψη ότι στη Χώρα μας είναι απαραίτητη η καταγραφή των ακινήτων, στην οποία πρέπει να προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου και ο ιδιοκτήτης του, έτσι ώστε να δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 1. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Σύμφωνα με τη Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους ΔΕΝ τίθεται προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

43 Α) του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α') και. 1. Με τις διατάξεις της απόφασης αυτής καθορίζεται η

43 Α) του άρθρου 14 του Ν. 1473/1984 (ΦΕΚ 127 Α') και. 1. Με τις διατάξεις της απόφασης αυτής καθορίζεται η *02011522712960016* ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (fevxoσ ΔΕντΕΡΟ) 12101 4. Επαγγελματική στέγη, που βρίσκεται στο ίδιο οριζόντιο επίπεδο (όροφο) με ειδικούς χώρους (των οποίων η αξία υπολογίζεται με τα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Παροχές σε Είδος για τον Εκκαθαριστή Μισθοδοσίας Νοέμβριος 2014

Οι Παροχές σε Είδος για τον Εκκαθαριστή Μισθοδοσίας Νοέμβριος 2014 www.pwc.gr Οι Παροχές σε Είδος για τον Εκκαθαριστή Μισθοδοσίας Νοέμβριος 2014 Περιεχόμενα Βασικές πληροφορίες φορολογίας εισοδήματος Σημαντικές Εξελίξεις Ανάλυση της ΠΟΛ. 1219/2014 Εξαιρέσεις 2 Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων

Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων Άρθρο 32: Προσδιορισμός αξίας ακινήτων φυσικών προσώπων 1. Ως φορολογητέα αξία των ακινήτων ή των εμπράγματων σε αυτά δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων ορίζεται το γινόμενο που προκύπτει από τις τιμές εκκίνησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. Κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα Ως κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηµατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. www.geotrian.gr ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ Η προθεσμία υποβολής όλων των φορολογικών δηλώσεων είναι η 30 η Ιουνίου 2015 Στις περιπτώσεις θανάτου του φορολογούμενου ή μεταφοράς της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα του Ν 3842/ )

Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα του Ν 3842/ ) Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας (άρθρα 27-56 του Ν 3842/23.4.2010) Παραδείγματα εφαρμογής και επισημάνσεις Αθανάσιος Δράγιος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε.

ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ Ε.Π.Ε. Γενικά Ο φόρος στις ΕΠΕ υπολογίζεται πάνω στα καθαρά κέρδη του ισολογισμού μετά την αφαίρεση τυχόν μερισμάτων ή κερδών από συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, με συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδ.: Αθήνα Τηλέφωνο: FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13) ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε2

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε2 Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Ε2 1. Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε2 της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων; Στην περίπτωση εγγάμων και εφ' όσον η σύζυγος έχει εισοδήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ακίνητο κατά το άρθρο 948 Α.Κ. είναι το έδαφος και τα συστατικά του μέρη. Κινητό είναι ότι δεν είναι ακίνητο. Ως έδαφος νοείται ορισμένο τμήμα της επιφάνειας της γης που πληρεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Κατάθεση : Αριθμός Πρωτοκόλλου : Ταχυδρομικώς : Αριθμός Μητρώου : Ημερομηνία : ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 20... του Ν.3213 / 2003 (ΦΕΚ 309/A/31-12-2003) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

Ικανή Ομάδα Διοίκησης

Ικανή Ομάδα Διοίκησης Ικανή Ομάδα Διοίκησης ΑΕΕΑΠ: Ένα σταθερό & διαφανές πλαίσιο λειτουργίας Αξιόπιστες λειτουργικές επιδόσεις Υψηλής ποιότητας μετοχική σύνθεση Υψηλής ποιότητας χαρτοφυλάκιο ακινήτων 1 Ικανή Ομάδα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010

ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 ιευκρινίσεις για την υποβολή αποδείξεων του 2010 Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3842/2010 καθιερώθηκε µια νέα και ενιαία φορολογική κλίµακα για όλα τα φυσικά πρόσωπα και για όλα τα εισοδήµατα, ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003)

ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) 044ΚΑΤΑΘΕΣΗ.... Αριθμ. Πρωτοκόλλου... ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ... Αριθμ. Μητρώου... ΔΗΛΩΣΗ περιουσιακής κατάστασης έτους 2011 κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/31-12-2003) Ημερομηνία: 30/09/2014... Παραλήπτης

Διαβάστε περισσότερα

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775

% Ποσό Φόρου 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300 3.775 Φορολογικοί Συντελεστές Φυσικών Προσώπων Φορολογητέο εισόδημα % Ποσό Φόρου Συνολικό Eισόδημα Συνολικός Φόρος 0-19.500 0 ------ 19.500 ------ 19.501-28.000 20 1.700 28.000 1.700 28.001-36.300 25 2.075 36.300

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων»

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων» ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. Αθήνα, 25-6-2010 ΠΟΛ: 1102 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης».

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12) ΤΜΗΜΑ: Α 2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (e- ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1

AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 AGENDA 2010 Προθεσμίες υποβολής δήλωσης 1 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2010 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ΙΙΙ.6 Σύνοψη κυριότερων διαθέσιµων βραχυχρόνιων δεικτών για την αγορά ακινήτων

Πίνακας ΙΙΙ.6 Σύνοψη κυριότερων διαθέσιµων βραχυχρόνιων δεικτών για την αγορά ακινήτων Πίνακας ΙΙΙ.6 Σύνοψη κυριότερων διαθέσιµων βραχυχρόνιων δεικτών για την αγορά ακινήτων είκτες Μέση ετήσια εκατοστιαία µεταβολή 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1. είκτες τιµών κατοικιών (ΤτΕ) και ενοικίων

Διαβάστε περισσότερα

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου

παράγραφος 7 του άρθρου 4 Παράταση παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου Με εγκύκλιο του υφυπουργού Οικονοµικών κ.. Κουσελά πρός όλες τις εφορίες, τους συµβολαιογράφους και τα δικηγορικά γραφεία κοινοποιούνται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα