ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Υπολογιστική Νέφους Ανάλυση της υποδομής νέφους ως υπηρεσία και υλοποίηση ιδιωτικού νέφους αξιοποιώντας τη τεχνολογία εικονικοποίησης και τα λογισμικά διαχείρισης νέφους Διπλωματική Εργασία του Σωτήρη Μαδαμά Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2013

2 Υπολογιστική Νέφους Ανάλυση της υποδομής νέφους ως υπηρεσία και υλοποίηση ιδιωτικού νέφους αξιοποιώντας τη τεχνολογία εικονικοποίησης και τα λογισμικά διαχείρισης νέφους Σωτήρης Μαδαμάς Πτυχίο Πληροφορικής, ΕΑΠ Διπλωματική Εργασία υποβαλλόμενη για τη μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων του ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιβλέπων Καθηγητής Νικόλαος Σαμαράς Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 3/7/2013 Νικόλαος Σαμαράς Κωνσταντίνος Μαργαρίτης Γεώργιος Ευαγγελίδης Σωτήρης Μαδαμάς... iii

3 Περίληψη Στην παρούσα εργασία μελετούνται οι τεχνολογίες που συνθέτουν ένα ιδιωτικό νέφος, αναλύονται τα απαραίτητα λογισμικά διαχείρισης υποδομής ως υπηρεσία και υλοποιείται ένα μικρό σε κλίμακα ιδιωτικό νέφος. Συγκεκριμένα αναλύεται το μοντέλο υπηρεσίας υποδομή ως υπηρεσία και το μοντέλο ανάπτυξης ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση των διαθέσιμων hypervisors συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά τους όπως επίσης αναλύεται η τεχνολογία της εικονικοποίησης επισημαίνοντας τα οφέλη που επιφέρει στις λειτουργίες ενός τμήματος ΙΤ και γενικότερα σε μεγάλους οργανισμούς και εταιρίες. Επίσης γίνεται εκτεταμένη αναφορά στους hypervisors XenServer, VMware ESXi και Microsoft Hyper-V καθώς επίσης και στα λογισμικά διαχείρισης υποδομής ως υπηρεσία OpenNebula, OpenStack, VMware Cloud vsuite και Microsoft System Center. Τέλος, υλοποιείται ένα μικρό σε κλίμακα ιδιωτικό νέφος στη πλατφόρμα Microsoft System Center και παρουσιάζονται θεμελιώδεις λειτουργίες του όπως η άμεση ελαστικότητα, η υψηλή διαθεσιμότητα και η αυτό-εξυπηρέτηση κατά απαίτηση. Λέξεις Κλειδιά: Υπολογιστική Νέφους, Υποδομή ως Υπηρεσία, Ιδιωτικό Νέφος, Δημόσιο Νέφος, OpenNebula, OpenStack, VMware ESXi, VMware vcenter, Microsoft System Center, Microsoft Hyper-V, Εικονική Μηχανή, Εικονικός Δίσκος, Εικονική Υποδομή. iv

4 Abstract This thesis studies the technologies that comprise a private cloud and analyzes infrastructure as a service management software. Furthermore, a small scale private cloud is implemented. Particularly, the service model of infrastructure as a service and the deployment model of a private cloud computing are thoroughly studied. There is an analytic presentation of the available hypervisors comparing their capabilities as well as the technology of virtualization emphasizing on the advantages, which can transform the operations of an IT department. Also, there is an extended study of hypervisors, such as XenServer, VMware ESXi and Microsoft Hyper-V as well as the management software of infrastructure as a service, such as OpenNebula, OpenStack, VMware Cloud vsuite and Microsoft System Center. Finally, a small scale private cloud is implemented by utilizing Microsoft System Center platform and basic operations such as rapid elasticity, high availability and selfservice on demand are presented. Keywords: Cloud Computing, Infrastructure as a Service, Private Cloud, Public Cloud, OpenNebula, OpenStack, VMware ESXi, VMware vcenter, Microsoft System Center, Microsoft Hyper-V, Virtual Machine, Virtual Disk, Virtual Infrastructure. v

5 Περιεχόμενα 2.1 Εισαγωγή Πρόβλημα Σημαντικότητα του θέματος Σκοπός Στόχοι Συνεισφορά Βασική Ορολογία Διάρθρωση της μελέτης 2 Η Εξέλιξη του Cloud Computing Ιστορική Αναδρομή Σύγκριση με το Grid Computing Υιοθέτηση του Cloud Computing 8 Αρχιτεκτονική του Cloud Computing Ουσιώδη χαρακτηριστικά Cloud Computing Μοντέλα υπηρεσίας Cloud Computing Μοντέλα ανάπτυξης Cloud Computing 13 Virtualization - η βάση του Cloud Computing Σχέση Virtualization με το Cloud Computing Ανασκόπηση της x86 Αρχιτεκτονικής CPU Virtualization Τύποι Hypervisors Τεχνικές υλοποίησης εικονικοποίησης Microsoft Hyper-V XenServer Hypervisor VMware ESXi 34 Λογισμικά Διαχείρισης Υποδομής ως Υπηρεσία σε Ιδιωτικό Νέφος OpenNebula OpenStack Σύγκριση λογισμικών διαχείρισης υποδομής ως υπηρεσία VMware vcloud Suite Microsoft System Center 53 Σενάριο Υλοποίησης Ιδιωτικού Νέφους Τεχνική Περιγραφή 58 vi

6 6.2 Εγκατάσταση και παραμετροποίηση λογισμικών Ιδιωτικό Νέφος Δυνατότητες Υψηλή Διαθεσιμότητα Άμεση Ελαστικότητα Αυτό-εξυπηρέτηση κατά απαίτηση 81 Επίλογος Σύνοψη και συμπεράσματα Μελλοντικές Επεκτάσεις 95 Βιβλιογραφία 96 vii

7 Κατάλογος Εικόνων Εικόνα 1: Η υιοθέτηση της ΙΒΜ για την εξέλιξη του Cloud Computing (Stanoevska Slabeva K. και Wozniak T. 2009)... 5 Εικόνα 2: Η στοίβα του Cloud Computing Εικόνα 3: Απεικόνιση Private Cloud (Oracle, Sun Microsystems, 2009) Εικόνα 4: Απεικόνιση Public Cloud (Oracle, Sun Microsystems, 2009) Εικόνα 5: Απεικόνιση Hybrid Cloud (Oracle, Sun Microsystems, 2009) Εικόνα 6: Απεικόνιση τμημάτων διαχείρισης ανά μοντέλο υπηρεσιών νέφους. (Microsoft 2013) Εικόνα 7: Τα στρώματα αρχιτεκτονικής της τεχνολογίας εικονικοποίησης Εικόνα 8: Γραφική απεικόνιση της εικονικοποιημένης αρχιτεκτονικής x86.(vmware 2009) Εικόνα 9: Γραφική απεικόνιση Hypervisors Εικόνα 10: Γραφική απεικόνιση monolithic και micro-kernel hypervisor Εικόνα 11: Απεικόνιση τεχνικής full-virtualization σε σχέση με την αρχιτεκτονική x86. (VMware 2008) Εικόνα 12: Απεικόνιση τεχνικής paral-virtualization σε σχέση με την αρχιτεκτονική x86. (VMware 2008) Εικόνα 13: Απεικόνιση τεχνικής Host Based Virtualization σε σχέση με την αρχιτεκτονική x86. (VMware 2008) Εικόνα 14: Αρχιτεκτονική Hyper-V (Microsoft Developer Network) Εικόνα 15: Παραεικονικές Μηχανές Προγράμματα Οδήγησης Εικόνα 16: Εικονικές Μηχανές Υλικού Προγράμματα Οδήγησης Εικόνα 17: Γραφική αναπαράσταση λειτουργιών Qemu-DM Εικόνα 18: Γραφική αναπαράσταση Λειτουργίες «Δαιμόνων» Εικόνα 19: Αρχιτεκτονική XenServer Hyper-V (DELL, An Overview of XenServer Virtualization) Εικόνα 20: Αρχιτεκτονική VMware ESXi (VMware, 2008, «The Architecture of VMware ESXi») Εικόνα 21: Γραφική αναπαράσταση Common Information Model (VMware, 2008, «The Architecture of VMware ESXi») Εικόνα 22: Αρχιτεκτονική OpenNebula (http://opennebula.org) viii

8 Εικόνα 23: OpenStack Architecture (Sumayah Alrwais, 2011) Εικόνα 24: Συχνότητα νέων εκδόσεων OpenNebula και OpenStack Εικόνα 25: Αριθμός συζητήσεων ανά μήνα στις περιοχές συζητήσεων των κοινοτήτων υποστήριξης. (Qingye Jiang, 2012) Εικόνα 26: Αριθμός μηνυμάτων ανά μήνα στις περιοχές συζητήσεων των κοινοτήτων υποστήριξης. (Qingye Jiang, 2012) Εικόνα 27: vcloud Suite : Συστατικά μέρη Εικόνα 28: Αρχιτεκτονική VMware vcloud Director (Intel 2011) Εικόνα 29: Συστατικά μέρη VMware vcloud Director (VMware 2012) Εικόνα 30: Τα συστατικά μέρη του System Center (Microsoft TechNet, 2013) Εικόνα 31: Δημιουργία διαμοιραζόμενου αποθηκευτικού χώρου SMB3Share Εικόνα 32: Ανάθεση δικαιωμάτων στο SMB3Share Εικόνα 33: Μενού Failover Cluster Manager Εικόνα 34: Τεστ Εγκυρότητας Failover Cluster Εικόνα 35: Προβολή κονσόλας διαχείρισης Failover Cluster Manager Εικόνα 36: Δημιουργία Replica Broker Εικόνα 37: Ρυθμίσεις Replication Εικόνα 38: VMM- Εισαγωγή των Hyperv hosts και του Evalcluster Εικόνα 39: Προβολή ρυθμίσεων μετάβασης εικονικών δίσκων Εικόνα 40: Προβολή διαθέσιμων host για μετάβαση (Live Migration) Εικόνα 41: Προβολή διαδρομής αποθήκευσης των μεταφερόμενων εικονικών μηχανών Εικόνα 42: Τελικό στάδιο μετάβασης (Live migration) Εικόνα 43: Δήλωση Replica Server Εικόνα 44: Επιλογή εικονικών δίσκων για replication Εικόνα 45: Προβολή κατάστασης της διαδικασίας replication Εικόνα 46: Επιβολή ορίου εύρους δικτύου Εικόνα 47: Πριν και μετά την επιβολή ορίου Ρυθμοί μετάδοσης Εικόνα 48: Ανάθεση δυναμικής μνήμης στο guest Εικόνα 49: SQL Server Attach database «Adventure Works 2012» Εικόνα 50: SQL Server Κατανομή σχεδόν όλης της διαθέσιμης μνήμης Εικόνα 51: Αύξηση της δυναμικής μνήμης στον guest Εικόνα 52: SQL Server - Κατανομή μνήμης μετά την εκτέλεση κώδικα ix

9 Εικόνα 53: Οδηγός δημιουργίας νέφους Εικόνα 54: Επιλογή προφίλ Application Administrator Εικόνα 55: Ανάθεση διαθέσιμων πόρων Εικόνα 56: Επιτρεπτές ενέργειες χρήστη Εικόνα 57: Οδηγός δημιουργία προτύπου εικονικής μηχανής Εικόνα 58: Επιλογή πηγής προτύπου VM Εικόνα 59: Επιλογή ανάπτυξης των εικονικών μηχανών στο νέφος Εικόνα 60: Δημιουργία σύνδεσης με τον VMM Εικόνα 61: Τελικό στάδιο διάθεσης VM στο ιδιωτικό νέφος x

10 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 1: Τεχνικές διαφορές μεταξύ Grid και Cloud Computing (Stanoevska Slabeva K. και Wozniak T. 2009)... 6 Πίνακας 2: Συγκριτικό χαρακτηριστικών Grid και Cloud (Luis M. Vaquero, Luis Rodero-Merino, Juan Caceres, Maik Lindner 2009)... 7 Πίνακας 3: Εμπόδια και τρόποι αντιμετώπισης της υιοθέτησης του Cloud Computing (Armbrust M. 2009)... 9 Πίνακας 4: Σύγκριση βασικών λειτουργιών - Hypervisors Πίνακας 5: Σύγκριση τεχνικών χαρακτηριστικών - Hypervisors Πίνακας 6: Σύνολο γραμμών κώδικα και αρχείων/λογισμικά διαχείρισης υποδομής ως υπηρεσία. (Baset,S. A., 2012) Πίνακας 7: Γλώσσες προγραμματισμού/λογισμικά διαχείρισης υποδομής ως υπηρεσία. (Baset,S. A., 2012) Πίνακας 8: Σύγκριση τεχνικών χαρακτηριστικών λογισμικών διαχείρισης υποδομής ως υπηρεσία Πίνακας 9: Φυσικοί εξυπηρετητές - Ρυθμίσεις Πίνακας 10: Εικονικοί Εξυπηρετητές Ρυθμίσεις Πίνακας 11: Εντολή PowerShell εγκατάστασης του ρόλου Hyper-v Πίνακας 12: Εντολή δημιουργίας εικονικού δίσκου Πίνακας 13: PowerShell Script για την εγκατάσταση του Domain Controller και DNS 61 Πίνακας 14: Εντολή PowerShell εγκατάστασης των fileservices Πίνακας 15: Εντολή PowerShell εγκατάστασης Failover clustering Πίνακας 16: Κώδικας SQL για τη δημιουργία και το γέμισμα του πίνακα Bigtable Πίνακας 17: Κώδικας SQL για την επιστροφή τυχαίων εγγραφών Πίνακας 18 : Ρυθμίσεις εικονικών μηχανών στο νέφος Πίνακας 19: Χρήστες και ομάδες της εικονικής υποδομής Πίνακας 20: PowerShell κώδικας για τη δημιουργία νέφους Πίνακας 21: PowerShell κώδικας για τη δημιουργία χρήστη-ενοικιαστή Πίνακας 22: PowerShell κώδικας για δημιουργία προτύπου VM Πίνακας 23: PowerShell κώδικας για δημιουργία VM xi

11 Εισαγωγή 1.1 Πρόβλημα Σημαντικότητα του θέματος Η διπλωματική μελετά τις σύγχρονες τεχνολογίες που συνθέτουν τα υπολογιστικά νέφη και κυρίως το ιδιωτικό υπολογιστικό νέφος. Αναλύεται σε βάθος η τεχνολογία της εικονικοποίησης που είναι ο θεμελιώδης λίθος των υπολογιστικών νεφών. Εξηγεί τους λόγους και τα οφέλη για τα οποία οργανισμοί και εταιρείες θα πρέπει να αναθεωρήσουν τον επιχειρησιακό τρόπο λειτουργίας τους στο κομμάτι του IT και να υιοθετήσουν το νέο μοντέλο διάθεσης υπηρεσιών. Οι εξελίξεις στο χώρο της πληροφορικής είναι ραγδαίες και η υπολογιστική νέφους είναι πολλά υποσχόμενη και έχει στόχο να αλλάξει τον τρόπο διάθεσης υπηρεσιών και αντίληψης των λειτουργιών των τμημάτων IT. Η διπλωματική επικεντρώνεται στα λογισμικά διαχείρισης υποδομών ως υπηρεσία σε ένα ιδιωτικό νέφος στοχεύοντας στις διαχειριστικές τους δυνατότητες και λειτουργίες. Η κατανόηση αυτών των διαχειριστικών λογισμικών είναι κρίσιμη διότι η πολυπλοκότητα ως προς την σύνθεση τους και η διαλειτουργικότητα ως προς την συνεργασία ετερογενών νεφών καθιστούν αυτά το λογισμικά αναγκαία σε πολλαπλά επίπεδα λειτουργιών των εικονικών υποδομών. Στη συνέχεια γίνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός ιδιωτικού νέφους. Περιγράφονται όλα τα συστατικά μέρη λογισμικό και υλικό που το συνθέτουν. Η υλοποίηση γίνεται με το λογισμικό hypervisor Microsoft Hyper-V 2012 και η διαχείριση των λειτουργιών της εικονική υποδομής με το λογισμικό Microsoft System Center Ως προς την διάθεση κατά απαίτηση των εικονικών μηχανών από τους χρήστες χρησιμοποιούνται λειτουργικά συστήματα Windows Server 2012, Windows 7 και Ubuntu Σκοπός Στόχοι Βασικός στόχος της διπλωματικής είναι να αναδείξει τα οφέλη του νέου μοντέλου διάθεσης υπηρεσιών του ιδιωτικού νέφους. Έχει στόχο την παρουσίαση των δυνατοτήτων των λογισμικών διαχείρισης υποδομών ως υπηρεσία και των βασικών λειτουργιών του ιδιωτικού νέφους ώστε οργανισμοί και τμήματα IT που ενδιαφέρονται 1

12 στην υιοθέτηση αυτού του μοντέλου διάθεσης υπηρεσιών να έχουν εκ του πρακτέος κάποιο παράδειγμα υλοποίησης και ταυτόχρονα το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο. 1.3 Συνεισφορά Η παρούσα διπλωματική ασχολείται με τη τεχνολογία υπολογιστική νέφους και πιο συγκεκριμένα : 1. Έγινε μια εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση όλων των τεχνολογιών που συνθέτουν μια υποδομή ως υπηρεσία σε ένα ιδιωτικό νέφος με στόχο την κατανόηση και υιοθέτηση αυτών των νέων τεχνολογιών από οργανισμούς και τμήματα IT. 2. Παρουσιάζεται μια υλοποίηση μικρής κλίμακας ιδιωτικού νέφους αναδεικνύοντας κάποιες από τις βασικές λειτουργίες του όπως η άμεση ελαστικότητα, η υψηλή διαθεσιμότητα και η αυτό-εξυπηρέτηση κατά απαίτηση. 1.4 Βασική Ορολογία Cloud Computing Υπολογιστική νέφους IaaS Infrastructure as a Service PaaS Platform as Service SaaS Software as Service Hypervisor επόπτης λογισμικού API Application Programming Interface Workload φόρτος εργασίας Virtualization Εικονικοποίηση Grid Computing Υπολογιστική Πλέγματος VM Virtual Machine VD Virtual Disk Host Εξυπηρετητής που φιλοξενεί VM On demand Κατά απαίτηση On Premise Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός των κτιρίων της εταιρίας 1.5 Διάρθρωση της μελέτης Για την πλήρη κατανόηση της αρχιτεκτονικής του ιδιωτικού νέφους και τα συστατικά μέρη που το απαρτίζουν, είναι απαραίτητη η εξερεύνηση της εξέλιξης από την τεχνολογία πλέγματος στην τεχνολογία υπολογιστικών νεφών, των τεχνολογιών 2

13 λογισμικού διαχείρισης, της τεχνολογίας εικονικοποίησης και των hypervisors και το πώς όλα αυτά τα συστατικά μέρη συνεργάζονται. Πιο συγκεκριμένα το πρώτο κεφάλαιο αφορά την εξέλιξη και ιστορική αναδρομή του υπολογιστικού νέφους. Γίνεται αναφορά στη τεχνολογία πλέγματος αφού από εκεί δημιουργήθηκε η ανάγκη της ιδέας του νέφους. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του υπολογιστικού νέφους περιγράφοντας τις δυνατότητες, τα μοντέλα υπηρεσίας και μοντέλα ανάπτυξης. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η τεχνολογία της εικονικοποίησης εξετάζοντας τους τρόπους, τις μεθόδους και τα είδη που υπάρχουν. Παρουσιάζονται τα οικονομικά και επιχειρησιακά οφέλη της τεχνολογίας εικονικοποίησης που αφορούν όλα τα επίπεδα λειτουργίας ενός τμήματος ΙΤ. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται τα λογισμικά hypervisors όπως Microsoft Hyper-V 2012, VMware ESXi και XenServer παραθέτοντας πληθώρα δυνατοτήτων και συγκριτικά στοιχεία. Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται λογισμικά διαχείρισης υποδομής ως υπηρεσία ιδιωτικού νέφους όπως OpenNebula, OpenStack, VMware vcloud Director και Microsoft System Center. Αναλύονται όλα τα συστατικά τους μέρη και πως όλα αυτά συνθέτουν το πάζλ ενός ιδιωτικού νέφους. Στο έκτο κεφάλαιο αναπτύσσουμε όλα τα στάδια υλοποίησης ενός ιδιωτικού νέφους, Παρουσιάζεται το υλικό και λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε και όλες οι απαραίτητες παραμετροποίησης που χρειάστηκαν να γίνουν. Η Εξέλιξη του Cloud Computing 2.1 Ιστορική Αναδρομή Η ιστορία του Cloud Computing ξεκινάει στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και συγκεκριμένα το 1961 όταν ο John McCarthy είχε οραματιστεί ότι οι υπολογιστικές λειτουργίες θα διατίθενται κάποια μέρα ως υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (Utility Computing) όπως η υπηρεσία της τηλεφωνίας. Ο κάθε συνδρομητής θα πληρώνει ανάλογα με την χρήση που κάνει και ταυτόχρονα θα έχει πρόσβαση σε όλα τα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικών και κατανομής πόρων. Με αυτά τα λόγια προέβλεψε ο John McCarthy το υπολογιστικό νέφος. Ο όρος νέφος πηγάζει από τη γραφική αναπαράσταση του συστήματος που θυμίζει σύννεφο. Σαν νέφος αναπαρίσταται ένα απομακρυσμένο σύνολο υπηρεσιών το οποίο χρησιμοποιεί ένας οργανισμός, χωρίς ωστόσο να εμπλέκεται 3

14 στην ενδότερη λειτουργία του. Το ίδιο συμβαίνει και με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας όπως η τηλεφωνία, η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση, εξ ου και όρος ωφέλιμη υπολογιστική (Utility Computing) του McCarthy. Το 1965, η εταιρία IBM κατορθώνει και υλοποιεί τον πρώτο Hypervisor, ένα ειδικό λογισμικό όπου επιτρέπει την κατανομή υπολογιστικών πόρων ανάλογα με της ανάγκες της εφαρμογής ή του χρήστη. Αυτή η κατανομή επέτρεπε στα mainframes να εκτελούν πολλαπλά προγράμματα και διεργασίες παράλληλα σε απομονωμένα περιβάλλοντα. Με αυτό τον τρόπο έλυσαν το πρόβλημα της περιορισμένης αξιοποίησης και της ακαμψίας που διακατείχαν τα mainframes. Συνεπώς γεννήθηκε η τεχνολογία της εικονικοποίησης (Virtualization) υπολογιστικών πόρων η οποία αποτελεί σήμερα τον θεμελιώδη λίθο του υπολογιστικού νέφους. 2.2 Σύγκριση με το Grid Computing Στα μέσα της δεκαετίας του 1990, πρωτοεμφανίζεται ο όρος Πλέγμα (Grid) για να περιγράψει τις τεχνολογίες όπου οι χρήστες θα είχαν την δυνατότητα να αποκτήσουν υπολογιστική δύναμη κατά απαίτηση. Ο Ian Foster μαζί με άλλους επιστήμονες τοποθετήθηκαν επί του θέματος και πρότειναν την τυποποίηση των πρωτοκόλλων από όπου θα αιτούνται οι χρήστες υπολογιστική δύναμη, καθιστώντας τη δημιουργία της τεχνολογίας υπολογιστικής πλέγματος (Computing Grid) σαν και αυτή της ηλεκτροδότησης (Power Grid). Πολλοί ερευνητές ανέπτυξαν ιδέες με βάση αυτήν την θεωρία, ομοσπονδιακά συστήματα μεγάλης κλίμακας (TeraGrid,Open Science Grid, cabig, EGEE, Earth System Grid) όπου εκτός της παροχής υπολογιστικής δύναμης παρέχουν πρόσβαση σε δεδομένα και λογισμικά κατά απαίτηση. Κύριος σκοπός αυτής της τεχνολογίας ήταν και είναι η δυνατότητα για παράλληλες, κατανεμημένες και υψηλών επιδόσεων υπολογιστικές λειτουργίες (Foster I. 2001). 4

15 Εικόνα 1: Η υιοθέτηση της ΙΒΜ για την εξέλιξη του Cloud Computing (Stanoevska Slabeva K. και Wozniak T. 2009) Το πραγματικό και συγκεκριμένο πρόβλημα που εντοπίζεται στην υπολογιστική πλέγματος είναι η συντονισμένη κατανομή των υπολογιστικών πόρων και η επίλυση προβλημάτων ανεξαρτήτου κλίμακας με τρόπο δυναμικό αποτελούμενο από πολλούς μηχανισμούς, έναν μεγάλο εικονικό μηχανισμό. Η κατανομή που ενδιαφέρει τον χρήστη δεν είναι πρωταρχικά η ανταλλαγή δεδομένων αλλά η απευθείας πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους και λογισμικό. Αυτές οι νέες απαιτήσεις προάγονται από κλάδους όπως τη βιομηχανία, την επιστήμη και τη μηχανική όπου χρειάζονται πλέον νέους και συντονισμένους τρόπους για την επίλυση προβλημάτων καθώς και την αποτελεσματική διαμεσολάβηση των πόρων συστήματος. Είναι κοινή διαπίστωση πως το Grid Computing και το Cloud Computing έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Σκοπός τους είναι να μειώσουν τα κόστη υπολογιστικής λειτουργίας, αυξάνοντας την αξιοπιστία και την ευελιξία μετατρέποντας τους υπολογιστές από κάτι που αγοράζουμε και χρησιμοποιούμε εμείς οι ίδιοι σε κάτι το οποίο λειτουργείται από τρίτους. (Ian Foster, et al. (2008)). 5

16 Πίνακας 1: Τεχνικές διαφορές μεταξύ Grid και Cloud Computing (Stanoevska Slabeva K. και Wozniak T. 2009) Grid Computing Cloud Computing Μέσα χρησιμοποίησης Ανάθεση πολλαπλών εξυπηρετητών σε μια μόνο εργασία. Ενοποίηση εξυπηρετητών, ένας να μπορεί εξυπηρετήσει πολλές εργασίες ταυτόχρονα. Είδος τυπικής χρήσης Εκτέλεση κώδικα, ενός προγράμματος για περιορισμένο χρόνο. Πιο συχνά χρησιμοποιείται για την υποστήριξη και διάθεση υπηρεσιών σε βάθος χρόνου. Επίπεδο αφαίρεσης Εκθέτει υψηλού επιπέδου λεπτομέρειες. Παρέχει υψηλότερου επιπέδου αφαιρέσεις. Αυτό που διαχωρίζει αυτές τις δυο τεχνολογίες είναι ότι το Cloud Computing χρησιμοποιεί βέλτιστα την τεχνολογία της εικονικοποίησης για να μεγιστοποιήσει την υπολογιστική δύναμη διαχωρίζοντας το λογικό από το φυσικό πόρο. Είναι κοινή διαπίστωση ότι ενώ το Grid Computing επιτυγχάνει την μέγιστη χρήση των πόρων μέσω της κατανομής πολλαπλών εξυπηρετητών για μια διεργασία, η εικονικοποίηση των εξυπηρετητών στο Cloud Computing επιτυγχάνει την μέγιστη χρήση επιτρέποντας έναν εξυπηρετητή να εκτελεί πολλαπλές διεργασίες ταυτόχρονα Το Cloud Computing όχι μόνο υπερέχει του Grid Computing, αλλά αποτελεί εξέλιξη αυτού και στηρίζεται σε αυτό, καθώς αποτελεί την ραχοκοκαλιά και δομή υποστήριξης του. Η εξέλιξη αυτή εστιάζει στην αλλαγή δομής προσφοράς και πρόσβασης σε αποθηκευτικούς και υπολογιστικούς πόρους(grid Computing) σε μια δομή που να στηρίζεται σε πιο ελαστικούς και ταυτόχρονα δυναμικούς πόρους και υπηρεσίες Cloud Computing. 6

17 Πίνακας 2: Συγκριτικό χαρακτηριστικών Grid και Cloud (Luis M. Vaquero, Luis Rodero-Merino, Juan Caceres, Maik Lindner 2009) Χαρακτηριστικό Grid Cloud Κοινή χρήση πόρων. Σε επίπεδο συνεργατικό. Οι πόροι ανατίθενται δεν μοιράζονται. Ετερογενείς πόροι. Συνάθροιση των ετερογενών πόρων. Συνάθροιση των ετερογενών πόρων. Εικονικοποίηση Εικονικοποίηση των δεδομένων και υπολογιστικών πόρων. Εικονικοποίηση του υλικού και ου λογισμικού. Ασφάλεια Χρήση διαβαθμισμένων Χρήση της απομόνωσης διαπιστευτηρίων Υπηρεσίες υψηλού Πληθώρα υπηρεσιών Δεν έχουν οριστεί ακόμη. επιπέδου Αρχιτεκτονική Προσανατολισμένη στην υπηρεσία Ο χρήστης επιλέγει αρχιτεκτονική Εξαρτήσεις Λογισμικού Λογισμικό εξαρτημένο σε επίπεδο περιοχής Λογισμικό ανεξάρτητο σε επίπεδο περιοχής Επίγνωση πλατφόρμας Το λογισμικό πελάτη θα πρέπει να είναι GRID ενεργοποιημένο. Το λογισμικό του παρόχου υπηρεσιών δουλεύει σε ένα παραμετροποιημένο περιβάλλον Ροη εργασιών λογισμικού Εφαρμογές χρειάζονται μια προκαθορισμένη ροη εργασιών από υπηρεσίες. Η ροη εργασιών δεν είναι σημαντική για τις περισσότερες εφαρμογές. Κλιμάκωση Κλιμάκωση σε κόμβους και τοποθεσίες Κλιμάκωση σε κόμβους τοποθεσίες και στο υλικό. Αυτό-διαχείριση Ευέλικτη παραμετροποίηση Ευέλικτη παραμετροποίηση και αυτό-διόρθωση 7

18 Βαθμός κεντρικής Αποκεντροποιημένος έλεγχος Κεντρικός έλεγχος διαχείρισης Τυποποίηση Τυποποίηση και διαλειτουργικότητα Έλλειψη τυποποίησης στη διαλειτουργικότητα των νεφών. Ευχρηστία Δύσκολη διαχείριση Φιλικό προς το χρήστη Πρόσβαση χρήστη Διαφανής πρόσβαση στο τελικό χρήστη Διαφανής πρόσβαση στο τελικό χρήστη Μοντέλο χρέωσης Όχι ευέλικτο Πολύ ευέλικτο Ποιότητα υπηρεσίας Περιορισμένη υποστήριξη Αυξημένη υποστήριξη, εστιάζει στη διαθεσιμότητα και τον χρόνο λειτουργίας 2.3 Υιοθέτηση του Cloud Computing Η σκέψη και μόνο ότι τα δεδομένα ενός οργανισμού ή μιας εταιρίας θα βρίσκονται στο υπολογιστικό νέφος δημιουργεί κάποιους ενδοιασμούς όσον αφορά την υιοθέτηση της τεχνολογίας. Οι οργανισμοί που ταξινομούν τα δεδομένα τους ανάλογα με την αξία που έχουν, διστάζουν να αποθηκεύσουν αυτά τα δεδομένα με αξία για τον οργανισμό στο νέφος για ευνόητους λόγους. Νιώθουν μεγαλύτερη σιγουριά όταν τα δεδομένα τους βρίσκονται στις δικές τους υποδομές. Συνεπώς για την υιοθέτηση του Cloud Computing, απαιτείται ενημέρωση αλλά και ωριμότητα από την πλευρά του οργανισμού. Για τις μικρές επιχειρήσεις, είναι πιο εύκολη η μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος αφού έχουν λιγότερες απαιτήσεις ως προς τον τρόπο και τη τοποθεσία αποθήκευσης των δεδομένων τους. Συνήθως, καθοριστικό ρόλο για την μετάβαση στο Cloud Computing έχουν οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτικοί παράγοντες όπως κόστη, εμπιστευτικότητα, γεωγραφική τοποθεσία του νέφους και έλεγχος της υπηρεσίας. Από την πλευρά των παρόχων Cloud Computing δίνονται όλες εκείνες διαβεβαιώσεις όπου διασφαλίζεται το απόρρητο των δεδομένων ενός οργανισμού. Φυσικά κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολό για 8

19 έναν οργανισμό να βασιστεί είτε στα λόγια είτε στα συμφωνητικά παροχής υπηρεσιών(service Level Agreements). (Armbrust M. 2009). Έχουν καταγραφεί δέκα πιο σημαντικά εμπόδια που επιδρούν αρνητικά στην υιοθέτηση του Cloud Computing από οργανισμούς, εταιρίες και τελικούς χρήστες. Παράλληλα υπάρχουν και λύσεις που κάμπτουν αυτά τα εμπόδια και ευνοούν την υιοθέτηση και τη πιο εύκολη προσαρμογή. Συνοπτικά στο παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα εμπόδια υιοθέτησης του Cloud Computing καθώς και τρόποι αντιμετώπισης τους. Πίνακας 3: Εμπόδια και τρόποι αντιμετώπισης της υιοθέτησης του Cloud Computing (Armbrust M. 2009). Εμπόδια Αντιμετώπιση Διαθεσιμότητα και Επιχειρησιακή συνέχεια Χρήση πολλαπλών παρόχων νέφους Εγκλωβισμός δεδομένων Χρήση τυποποιημένων προγραμματιστικών διεπαφών, Χρήση υβριδικών νεφών Εμπιστευτικότητα και επιθεώρηση δεδομένων Χρήση κρυπτογράφησης, Vlans, Τοίχοι Προστασίας Συμφορήσεις στη μεταφορά αρχείων Δίσκοι υψηλών ταχυτήτων, Μεταγωγείς υψηλών ταχυτήτων Αστάθεια στις επιδόσεις Βελτίωση της υποστήριξης των εικονικών μηχανών Κλιμακωτή αποθήκευση Διερεύνηση λύσεων κλιμακωτής αποθήκευσης SAN Σφάλματα σε μεγάλα κατανεμημένα συστήματα Διερεύνηση λύσεων αποσφαλμάτωσης σε κατανεμημένες εικονικές μηχανές Γρήγορη κλιμάκωση Διερεύνηση λύσεων πραγματικής μετάβασης, Χρήση στιγμιότυπων εικονικών δίσκων Μηχανισμός καθολικής λειτουργίας ενιαία Παροχή προστατευμένων υπηρεσιών όπως το λειτουργία και διακοπή , υπηρεσία ως οντότητα Αδειοδότηση λογισμικού Συνδρομητική τύπου χρέωση άδειες. Πληρώνω για όσο κάνω χρήση 9

20 Αρχιτεκτονική του Cloud Computing Το Εθνικό Ινστιτούτο Τυποποιήσεων και Τεχνολογίας ( NIST National Institute of Standards and Technology) είναι ένα ίδρυμα ευρέως γνωστό σε παγκόσμιο επίπεδο για την έρευνα και την προσφορά του στον τομέα της τεχνολογίας πληροφοριών. Το NIST ορίζει την αρχιτεκτονική του Cloud Computing περιγράφοντας πέντε ουσιώδη χαρακτηριστικά, τρία μοντέλα υπηρεσίας και τέσσερα μοντέλα ανάπτυξης Cloud Computing (Peter Mell και Tim Grance,NIST, 2009) 3.1 Ουσιώδη χαρακτηριστικά Cloud Computing Πέντε είναι τα ουσιώδη χαρακτηριστικά προσδιορίζουν και περιγράφουν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που παρέχει το Cloud Computing (Lee Badger,et al.(2012) 1. Αυτοεξυπηρέτηση κατά απαίτηση (On-demand self-service) Οι χρήστες μπορούν μονομερώς να χρησιμοποιούν ή να αποδεσμεύουν διαθέσιμες υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες τους χωρίς να απαιτείται η ανθρώπινη διαμεσολάβηση από την πλευρά του παρόχου υπηρεσιών. 2. Ευρεία δικτυακή πρόσβαση (Broad network access) Οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες μέσω δικτύου και προσβάσιμες από ευρέως γνωστούς μηχανισμούς που προάγουν την χρήση ετερογενών τερματικών συσκευών όπως σταθεροί και φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα κ.α. 3. Διάθεση πόρων (Resource Pooling) Οι πόροι υποδομής του παρόχου διατίθενται παράλληλα σε πολλαπλούς χρήστες χρησιμοποιώντας το μοντέλο «πολύ-ενοικιαστή» (multi-tenant) αξιοποιώντας διαφορετικούς πόρους είτε φυσικούς είτε εικονικούς όπου δυναμικά κλιμακώνονται ανάλογα των απαιτήσεων των χρηστών. Αυτή η διάθεση των παρεχόμενων πόρων δεν προέρχεται από κάποια συγκεκριμένη τοποθεσία και οι χρήστες δεν γνωρίζουν ούτε έχουν τον έλεγχο αυτής της τοποθεσίας αλλά τους δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουν τοποθεσία με βάση πιο γενικών προσδιορισμών όπως χώρα, γεωγραφική περιοχή, κέντρο δεδομένων κ.α.). Περιπτώσεις όπου διατίθενται τέτοιου είδους πόροι είναι οι 10

21 αποθηκευτικός χώρος, επεξεργαστική ισχύς, μνήμη (RAM), εύρος χρήσης δικτύου και πλήρη συστήματα όπως εικονικές μηχανές. 4. Άμεση ελαστικότητα ( Rapid elasticity) Οι πόροι που παρέχονται μπορούν να κλιμακώνονται πολύ γρήγορα με ευέλικτο τρόπο και μερικές φορές αυτό να γίνεται εντελώς αυτόματα. Για τους χρήστες οι υπηρεσίες αυτές στην ουσία είναι απεριόριστες και μπορούν να τις προμηθεύονται ή να αποδεσμεύονται από αυτές σε οποιαδήποτε ποσότητα και ανά πάσα στιγμή. 5. Μετρούμενη υπηρεσία (Measured Service) Τα συστήματα Cloud Computing οργανώνουν και βελτιστοποιούν αυτόματα τη διάθεση των πόρων παρέχοντας ένα μηχανισμό μέτρησης αυτών ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας όπως η αποθήκευση, η επεξεργαστική ισχύς, το εύρος χρήσης δικτύου και οι ενεργοί λογαριασμοί χρηστών. Η χρήση των πόρων εποπτεύεται, ελέγχεται και καταγράφεται με διαφανή τρόπο ανάμεσα στον πάροχο υπηρεσιών και τον χρήστη αποσκοπώντας σε μια σχέση διαφανή και εμπιστοσύνης. 3.2 Μοντέλα υπηρεσίας Cloud Computing Τρία είναι τα μοντέλα υπηρεσίας που προσδιορίζουν και περιγράφουν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που παρέχει το Cloud Computing (Lee Badger, Tim Grance, Robert Patt-Corner και Jeff Voas,NIST, 2012) 11

22 Εικόνα 2: Η στοίβα του Cloud Computing 1. Λογισμικό νέφους ως υπηρεσία (Software as a Service - SaaS) Η δυνατότητα που παρέχεται στον χρήστη να τρέχει εφαρμογές οι οποίες βρίσκονται σε μια υποδομή νέφους. Οι εφαρμογές είναι προσβάσιμες μέσω διαφόρων τερματικών συσκευών και διαμέσου μιας διεπαφής της συσκευής και του χρήστη όπως ένας περιηγητής ιστού (Web Browser). Ο χρήστης δεν διαχειρίζεται ούτε ελέγχει την υποκείμενη υποδομή νέφους συμπεριλαμβανομένων και των επιμέρους συστημάτων όπως δικτύωση, λειτουργικά συστήματα, αποθήκευση. Πιθανή εξαίρεση είναι η δυνατότητα παραμετροποίησης της εφαρμογής μέσα σε ένα περιορισμένο και συγκεκριμένο πλαίσιο ως προς τις απαιτήσεις του χρήστη. 2. Πλατφόρμα νέφους ως υπηρεσία (Platform as a Service PaaS) Η δυνατότητα που παρέχεται στον χρήστη να αναπτύσσει και να δημιουργεί εφαρμογές χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού και εργαλεία του παρόχου υπηρεσιών. Αυτές οι εφαρμογές φιλοξενούνται στην υποδομή νέφους όπου ο χρήστης δεν διαχειρίζεται ούτε ελέγχει την υποκείμενη υποδομή συμπεριλαμβανομένων και των επιμέρους συστημάτων όπως δικτύωση, εξυπηρετητές, λειτουργικά συστήματα και 12

23 αποθήκευση. Ο χρήστης έχει την δυνατότητα ελέγχου της εφαρμογής που αναπτύσσει και διαθέτει όπως επίσης και την δυνατότητα πιθανής παραμετροποίησης του περιβάλλοντος φιλοξενίας αυτής. 3. Υποδομή νέφους ως υπηρεσία (Infrastructure as a Service IaaS) Η δυνατότητα που παρέχεται στον χρήστη να χρησιμοποιεί και να εποπτεύει θεμελιώδεις υπολογιστικούς πόρους όπως λειτουργίες επεξεργασίας, αποθήκευσης και δικτύωσης και παράλληλα να αναπτύσσει και να τρέχει οποιασδήποτε μορφής λογισμικό είτε είναι αυτό λειτουργικό σύστημα είτε μια εφαρμογή. 3.3 Μοντέλα ανάπτυξης Cloud Computing Τέσσερα είναι τα μοντέλα ανάπτυξης που προσδιορίζουν και περιγράφουν τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που παρέχει το Cloud Computing (Lee Badger,et al, 2011) 1. Ιδιωτικό νέφος (Private Cloud) Η υποδομή του ιδιωτικού νέφους λειτουργεί και υποστηρίζει αποκλειστικά έναν οργανισμό. Αυτή η υποδομή μπορεί να διαχειριστεί από τον ίδιο οργανισμό ή από κάποιον τρίτο και είναι μέρος των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του οργανισμού. Κύριο συστατικό της υποδομής αυτής είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας εικονικοποίησης (virtualization) η οποία προσφέρει έναν αποδοτικότερο τρόπο χρήσης του υλικού όπως η ενοποίηση εξυπηρετητών, ευελιξία λειτουργιών και αυξημένη διαθεσιμότητα υπηρεσιών. 13

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr

Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ. ΛΑΚ Δήμος Ρεθύμνης. www.rethymno.gr Server Virtualization με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ ΛΑΚ Μαθηνός Παναγιώτης Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Τηλ: 28313 41310 e mail: mathinos@rethymno.gr www.linkedin.com/in/pmathinos Πληροφορική Μηχανοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing

Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Υπολογιστική Νέφους Cloud computing Χρ. Ηλιούδης Clouds Cloud computing??? Διείσδυση του Cloud Ορισμός - χαρακτηριστικά Ο όρος cloud έχει τις ρίζες στου στην αρχή του internet όπου συνήθιζαν να το αναπαριστούν

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες Η Symantec έχει επανειλημμένα καταδείξει δημόσια ότι το Backup Exec System Recovery μπορεί να εκτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου Cloud Computing και Ζητήματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Λ. Μήτρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Αιγαίου 1 Περί τίνος πρόκειται Κατά NIST πρόκειται για ένα μοντέλο που ενεργοποιεί ευχερή, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων

Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Τεχνολογική Υποδομή Πληροφοριακών Συστημάτων Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Παρουσίαση βασισμένη στο βιβλίο Διοίκησης, 6 η εκδ., K. Laudon, J. Laudon,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πτυχιακή Εργασία. Ανάπτυξη Εικονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Αραμπίδης Κλημέντιος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πτυχιακή Εργασία. Ανάπτυξη Εικονικών Υπολογιστικών Συστημάτων. Αραμπίδης Κλημέντιος Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Πτυχιακή Εργασία Ανάπτυξη Εικονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Αραμπίδης Κλημέντιος Γαβρίδης Υρήστος Επιβλέπων καθηγητής : Μαρδύρης Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία

Λειτουργικά Συστήματα Ι. Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία Λειτουργικά Συστήματα Ι Καθηγήτρια Παπαδάκη Αναστασία 2013 1 Ηλεκτρονικός Υπολογιστής αποτελείται: 1. Από Υλικό Hardware (CPUs, RAM, Δίσκοι), & 2. Λογισμικό - Software Και μπορεί να εκτελέσει διάφορες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12

Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 12 Αρχιτεκτονικές κατανεμημένων συστημάτων Στόχοι Εξήγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των αρχιτεκτονικών κατανεμημένων συστημάτων Εξέταση των αρχιτεκτονικών συστημάτων πελάτηδιακομιστή και των

Διαβάστε περισσότερα

Information Technology for Business

Information Technology for Business Information Technology for Business Lecturer: N. Kyritsis, MBA, Ph.D. Candidate e-mail: kyritsis@ist.edu.gr Computer System Hardware Υποδομή του Information Technology Υλικό Υπολογιστών (Hardware) Λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 STORAGE AREA NETWORK Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) Οποιοδήποτε, υψηλής απόδοσης, δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Εισαγωγή. Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1 Εισαγωγή Υλισµικό Λογισµικό Αρχές σχεδίασης ιαφάνεια Κλιµάκωση Παρεχόµενες υπηρεσίες Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή Μοντέλο πελάτη εξυπηρετητή τριών επιπέδων Κατανοµή επεξεργασίας Κατανεµηµένα Συστήµατα 01-1

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ

Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ Ιστορική Αναδρομή Λειτουργικών Συστημάτων (ΛΣ) Εισαγωγή : ο πυρήνας (kernel) / ο φλοιός (shell) Β ΕΠΑΛ http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info/ Σύγχρονο Λειτουργικό Σύστημα - ΛΣ Λειτουργικό Σύστημα:

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική Νέφους: Εργαστήριο 1

Υπολογιστική Νέφους: Εργαστήριο 1 Υπολογιστική Νέφους: Εργαστήριο 1 Εικονικές Μηχανές και μετρήσεις απόδοσης Αρκολάκης Δημήτριος Τμήμα Προηγμένων Συστημάτων Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πειραιάς, Αττική, Ελλάς meetsospapei@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

το οικοσύστημα ανάπτυξης λογισμικού

το οικοσύστημα ανάπτυξης λογισμικού Το Υπολογιστικό Νέφος και το οικοσύστημα ανάπτυξης λογισμικού Πτυχιακή εργασία Μιχόπουλος Χαράλαμπος ΜΕ/09062 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΜΣ: Δικτυοκεντρικά Συστήματα Πτυχιακή εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε)

Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, μνήμης και Ε/Ε) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2015-16 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή

Τι είναι ένα λειτουργικό σύστημα (ΛΣ); Μια άλλη απεικόνιση. Το Λειτουργικό Σύστημα ως μέρος του υπολογιστή Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Λειτουργικά Συστήματα (διαχείριση επεξεργαστή, και Ε/Ε) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Λειτουργικότητα Εφαρμογής Κατάλογος προϊόντων Καλάθι

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.

SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben. SiEBEN Innovative Solutions Μαρίνου Αντύπα 28, 141 21, Ν. Ηράκλειο, Aθήνα Τηλ: +30 210 2725350, Fax: +30 210 2724439 www.sieben.gr, Email: info@sieben.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 3 1.1. EXCHANGE

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης

Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Βασικές Έννοιες Διαδικτύου Wordpress & Κοινωνικά Δίκτυα (Part 1) Σταύρος Καουκάκης Ευτύχιος Βαβουράκης 1 Περιεχόμενα Γενικές Έννοιες Διαδικτύου Η αρχιτεκτονική του Web Συστήματα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων

Κεφάλαιο 1ο. 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων Κεφάλαιο 1ο 1.1.5 Πολυπρογραμματισμός 1.1.6 Πολυδιεργασία 1.2.2. Κατηγορίες Λειτουργικών Συστημάτων http://leitourgika-systhmata-epal-b.ggia.info Creative Commons License 3.0 Share-Alike Πολυπρογραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks

Web Serve. Dynamic Datacenter Services. Interworks Data Center. Παρεχόμενες υπηρεσίες από το. interworks Dynamic Datacenter Services Παρεχόμενες υπηρεσίες από το Interworks Data Center Τμήμα Operations Εκδώθηκε: Oct 2009 Version: 1.0 interworks Dynamic Datacenter Services Εισαγωγή Υποδομή Interworks Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425

Cloud Computing with Google and Microsoft. Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Cloud Computing with Google and Microsoft Despoina Trikomitou Andreas Diavastos Class: EPL425 Σχεδιάγραμμα Εισαγωγή Τεχνολογίες Cloud Computing Περιγραφή Εργασίας Επιτεύγματα Εργασίας Συμπεράσματα Cloud

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ

TRAVIS TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAFFIC VIOLATION INFORMATION SYSTEM ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΦΩΤΟΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ TRAVIS-V1-2012 TRAVIS Λογισμικό Διαχείρισης Παραβάσεων Φωτοεπισήμανσης Το σύστημα διαχείρισης παραβάσεων φωτοεπισήμανσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου

Ε Κρυονερίου VM2.1 VMH2. ίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ VM1.1 VM2.1 VM1.1 VM1.2 VMH1. ηµαρχείο ιονύσου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος, 30/11/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Προµήθεια συστήµατος τήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ Αυτές οι τεχνικές προδιαγραφές συντάσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Cloud; Είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα ποιος το βλέπει. Administrator Technical Salesman MarkeHng Boss User

Τι είναι το Cloud; Είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα ποιος το βλέπει. Administrator Technical Salesman MarkeHng Boss User Τι είναι το Cloud; Είναι κάτι διαφορετικό ανάλογα ποιος το βλέπει Administrator Technical Salesman MarkeHng Boss User Γιατί Cloud; Είναι μόδα? Ακούγετε ωραία? Λειτουργικότητα & Χρηστικότητα Δεν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης

Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Σχεδίαση και Υλοποίηση Μηχανισμού Μεταφοράς Δεδομένων από Συσκευές Αποθήκευσης σε Δίκτυο Myrinet, Χωρίς τη Μεσολάβηση της Ιεραρχίας Μνήμης Αναστάσιος Α. Νάνος ananos@cslab.ntua.gr Επιβλέπων: Νεκτάριος

Διαβάστε περισσότερα

Server Virtualization ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Server Virtualization ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Server Virtualization ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεώργιος Ν. Ράπτης

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012

BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ BOMIS-V1-2012 BO.M.I.S BOLLARD MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 1 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΠΑΣΑΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Το σύστημα διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Στοχεύστε ψηλά Στοχεύστε το cloud HP Reseller Option Kit

Στοχεύστε ψηλά Στοχεύστε το cloud HP Reseller Option Kit 1 Στοχεύστε ψηλά Στοχεύστε το cloud HP Reseller Option Kit Απολαύστε ισχύ και απόδοση για cloud Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αρκούνται στην εικονικοποίηση (virtualization). Αναζητούν όλες τις ευκαιρίες που

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη σχεδίασης και υλοποίησης εικονικοποίησης περιβάλλοντος εργασίας με τεχνικές υπολογιστικού νέφους και έμφαση σε κινητές συσκευές

Μελέτη σχεδίασης και υλοποίησης εικονικοποίησης περιβάλλοντος εργασίας με τεχνικές υπολογιστικού νέφους και έμφαση σε κινητές συσκευές Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕ Μελέτη σχεδίασης και υλοποίησης εικονικοποίησης περιβάλλοντος εργασίας με τεχνικές υπολογιστικού νέφους και έμφαση σε κινητές συσκευές Πτυχιακή Εργασία Φώτιος Ζήσιμος Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Διπλωματική Εργασία του φοιτητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στρατηγική για τις Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές του Δημοσίου Τι είναι οι Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές; Υφιστάμενη κατάσταση Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008 Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Τι είναι το Active Directory; Το Active Directory είναι ουσιαστικά μια βάση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture)

Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Υπηρεσιοστρεφής Αρχιτεκτονική SOA (Service Oriented Architecture) Χρήστος Ηλιούδης Πλεονεκτήματα των Υπηρεσιών Ιστού Διαλειτουργικότητα: Η χαλαρή σύζευξή τους οδηγεί στην ανάπτυξη ευέλικτου λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα

Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Cloud ERP Για να φτάσεις ψηλά, στοχεύεις ψηλότερα Για µια «ανοικτή» επιχείρηση Μπροστά στις σηµερινές απαιτήσεις και προκλήσεις Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ενότητα #13: Καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών email: bouras@cti.gr, site: http://ru6.cti.gr/ru6/bouras?language=el Σκοποί

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών

Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών Ο ρόλος της Ασφάλειας Πληροφοριών στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και συνεργειών Δρ. Εμμανουήλ Σερρέλης, CISM, BEng, MSc, MBA, PhD Ειδικός Σύμβουλος Ασφάλειας Πληροφοριών Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης Διάλεξη 4 Λειτουργικό Σύστημα & Λογισμικό Εφαρμογών H/Y Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr Διάλεξη 4: Λειτουργικό Σύστημα & Εφαρμογές 1/41 20/10/2015 Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

Ταξιδεύοντας στο φωτεινό μονοπάτι της Έρευνας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Διαγωνισμός Αξιοποίησης Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών ΕΔΕΤ

Ταξιδεύοντας στο φωτεινό μονοπάτι της Έρευνας Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Διαγωνισμός Αξιοποίησης Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών ΕΔΕΤ Διαγωνισμός Αξιοποίησης Προηγμένων Ψηφιακών Υπηρεσιών ΕΔΕΤ Ανοιχτή Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης «Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα»

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών

Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών ΕΠΛ362: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ (μετάφραση στα ελληνικά των διαφανειών του βιβλίου Software Engineering, 9/E, Ian Sommerville, 2011) Ενότητα 12 (κεφάλαιο 28) Αρχιτεκτονικές Εφαρμογών Οι διαφάνειες αυτές

Διαβάστε περισσότερα

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012

ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC. By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 ITIL Case Study: Helpdesk Implementation at EAC By: Anna Demosthenous 28 th November, 2012 AHK ένας Οργανισμός με αξίες: Σεβασμό στους Πελάτες Επένδυση στους ανθρώπους της Συνεχή βελτίωση Εταιρική Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης)

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (Μηχανισμοί Ελέγχου Προσπέλασης) Καλλονιάτης Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου http://www.ct.aegean.gr/people/kalloniatis

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι

Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι IEK ΟΑΕΔ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΟΦΟΡΙΚΗΣ Εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών internet Ι Διδάσκουσα: Κανελλοπούλου Χριστίνα ΠΕ19 Πληροφορικής 4 φάσεις διαδικτυακών εφαρμογών 1.Εφαρμογές στατικής πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία

Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης. Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Τεχνολογίες Ανάπτυξης Ηλεκτρονικού Καταστήματος Μικρομεσαίας Επιχείρησης Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Καινοτομία Ηλεκτρονικό Εμπόριο H δυνατότητα των καταναλωτών και των εμπορικών καταστημάτων να κάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business

Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Καθιστώντας τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα Ready Business Βαγγέλης Γκορίλας Enterprise Solutions Manager Vodafone Ελλάδας Οι επιχειρήσεις χρειάζονται να επιτύχουν σήμερα και να προετοιμαστούν για το αύριο

Διαβάστε περισσότερα

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Για την επιχείρησή σας. ModernBiz Glossary. 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Για την επιχείρησή σας ModernBiz Glossary 2014 Microsoft Corporation. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. A Apache Hadoop: Ένα πλαίσιο λογισμικού ανοιχτού κώδικα που διευκολύνει και καθιστά αποδοτικότερη

Διαβάστε περισσότερα

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας.

Βασική προτεραιότητά μας η ασφάλεια των δεδομένων σας. Τι είναι το Data Center; Για την καλύτερη φιλοξενία (hosting ) των συνδρομητικών εφαρμογών και υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές ανάγκες των πελατών της, η interworks επένδυσε στην δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική υπολογιστών

Αρχιτεκτονική υπολογιστών 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρχιτεκτονική υπολογιστών Ενότητα 1 : Οργάνωση και Αρχιτεκτονική υπολογιστών Φώτης Βαρζιώτης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πολυτεχνική Σχολή Κοζάνης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Cloud Computing

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πολυτεχνική Σχολή Κοζάνης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Cloud Computing Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Πολυτεχνική Σχολή Κοζάνης Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Cloud Computing Συστήματα Παρ. & Κατ. Επεξεργασίας Επιβλέπων καθηγητής : Δρ. Δασυγένης Μηνάς Κοντόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τα τμήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι: 1. Επεξεργαστής 2. Μνήμη RAM και ROM 3. Κάρτα γραφικών 4. Μητρική Πλακέτα 5. Σκληρός Δίσκος 6. DVD / Blue Ray 7. Τροφοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Ο κύκλος του Computing Από το mainframe στο PC και από το PC στο cloud Διαδίκτυο: εφαρμογές, media, επικοινωνία "Smart

Διαβάστε περισσότερα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα

2. Αλγόριθμοι, δομές δεδομένων και πολυπλοκότητα 1. Εισαγωγή 1.1 O Υπολογιστής ως εργαλείο μηχανικού 1.2 Η Επιστήμη των υπολογιστών 1.3 Ιστορικό Σημείωμα 1.4 Ο υπολογιστής μηχανή επεξεργασίας ψηφιακής πληροφορίας 1.5 Ψηφιοποίηση πληροφορίας 1.5.1 ψηφιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

Planet-lab. Στην ενότητα αυτή θα μελετηθεί: Μια ανοικτή πλατφόρμα για την ανάπτυξη και τη χρήση υπηρεσιών παγκόσμιας κλίμακας. Γιώργος Χατζηπολλάς

Planet-lab. Στην ενότητα αυτή θα μελετηθεί: Μια ανοικτή πλατφόρμα για την ανάπτυξη και τη χρήση υπηρεσιών παγκόσμιας κλίμακας. Γιώργος Χατζηπολλάς Planet-lab Στην ενότητα αυτή θα μελετηθεί: Μια ανοικτή πλατφόρμα για την ανάπτυξη και τη χρήση υπηρεσιών παγκόσμιας κλίμακας Γιώργος Χατζηπολλάς L6-1 Η ιστορία μέχρι τώρα Το Internet έχει τεράστια επιτυχία

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1

Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ.6 Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Κεφάλαιο 6 Λογισμικό Εφαρμογών Καραμαούνας Πολύκαρπος 1 Λογισμικό Εφαρμογών (application software) Είναι όλα τα προγράμματα που μετατρέπουν τον ΗΥ σε εξειδικευμένο μηχάνημα για συκεκριμένες εργασίες. Περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Active Directory Syncronization. ADFS vs. Password Synch

Active Directory Syncronization. ADFS vs. Password Synch Active Directory Syncronization ADFS vs. Password Synch Abstract Η ενοποίηση του Active Directory της επιχείρησης με το Windows Azure Active Directory, περιγράφεται και αναλύεται στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους;

; Γιατί είναι ταχύτερη η λήψη και αποκωδικοποίηση των εντολών σταθερού μήκους; Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2015-16 Αρχιτεκτονικές Συνόλου Εντολών (ΙΙ) (Δομή Εντολών και Παραδείγματα) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/comparch/ Μ.Στεφανιδάκης Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών

κεφάλαιο Βασικές Έννοιες Επιστήμη των Υπολογιστών κεφάλαιο 1 Βασικές Έννοιες Επιστήμη 9 1Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ Στόχοι Στόχος του κεφαλαίου είναι οι μαθητές: να γνωρίσουν βασικές έννοιες και τομείς της Επιστήμης. Λέξεις κλειδιά Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής

Βασικές Έννοιες Πληροφορικής Βασικές Έννοιες Πληροφορικής 1. Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι οποιαδήποτε συσκευή μεγάλη ή μικρή που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP

Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση των MySQL, Apache και PHP Εισαγωγή... 1 Σε Ποιους Απευθύνεται το Βιβλίο... 1 Η Οργάνωση του Βιβλίου... 2 Ο Πηγαίος Κώδικας του Βιβλίου... 3 Συμβάσεις που Χρησιμοποιούνται σε Αυτό το Βιβλίο... 3 Μέρος Ι: Εγκατάσταση και ιαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Βασίλειος Βεσκούκης, Επίκουρος Καθηγητής Προς : ΔΗΜΟ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ Θέμα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385)

Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου 52385) ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις-Απαντήσεις για τον Ανοικτό Διαγωνισμό «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων Οίκου Ναύτου e-οίκος Ναύτου» με Αρ Πρωτ. 23906 13/9/2006 Q&R 1.(Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου Πρόγραμμα Σεμιναρίων Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου SQL Server MC2778 Writing Queries Using Microsoft SQL Server 2008 Transact-SQL 24 14-17 (Β) MC6231 Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database 40 28/9-3/10

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη

Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Η Διαλειτουργικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη Μαρίκα Λάμπρου Διευθύνουσα Σύμβουλος SingularLogic Integrator ICT Forum Περιεχόμενα Ορισμός Διαλειτουργικότητας Στόχοι Διαλειτουργικότητας Πρότυπο Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06

Τεχνολογικά Επιτεύγµατα. Πλεονεκτήµατα. Ορισµός Κατανεµηµένου Συστήµατος. Μειονεκτήµατα. E-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ 6. Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Τεχνολογικά Επιτεύγµατα Ε-03: Λειτουργικά Συστήµατα ΙΙ Εαρινό Εξάµηνο 2005-06 Ανάπτυξη ισχυρών µικροεπεξεργαστών ηµιουργία τοπικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων «Εισαγωγή στα Κατανεµηµένα Λειτουργικά Συστήµατα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ΕΚΠΑ η-τάξη Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα η-τάξη είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την Υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΓΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΤΕ1048

ΖΑΓΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΤΕ1048 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί

Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα. Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Εισαγωγή στα Πληροφοριακά Συστήματα Ενότητα 9: Πληροφοριακά Συστήματα Ορισμοί Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κωνσταντίνος Ταραμπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής

Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής Αξιοποίηση της Τεχνολογίας των Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Πληροφορικής Βασιλάκης Βασίλειος 1, Τζανάκης Δημήτριος 2 Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 1 vdvass@gmail.com, 2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ kv@hua.gr Στόχος Μαθήματος Εισαγωγή σε Βασικούς Όρους Πληροφορικής και Τηλεματικής. Εφαρμογές Τηλεματικής. Αναφορά στις κοινωνικές επιπτώσεις των Υπολογιστών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE)

ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΜΑΘΗΜΑ 3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (SOFTWARE) ΣΤΟΧΟΙ: 1. Λογισμικό 2. Λογισμικό Λειτουργικού Συστήματος 3. Προσαρμοστικό Γραφικών Χρήστη 4. Λογισμικών Εφαρμογών 5. Διαφορά Μεταξύ Λογισμικού Λειτουργικού Συστήματος Και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE

ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE ΜΑΘΗΜΑ 3 MULTIPLE CHOICE 1. Ποιa από τις πιο κάτω εργασίες είναι λειτουργία του Λειτουργικού Συστήματος; a) Προσθήκη δεδομένων σε ένα υπολογιστικό φύλλο b) Εκπόνηση έκθεσης βάσης δεδομένων c) Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΕ 10 Ιανουαρίου 2005 Προσδοκίες Τελικών Χρηστών Αμεσότητα και Ευκολία Χρήσης Βέλτιστη Σύνδεση Αξιοπιστία και Ασφάλεια ΤΕΕ -10Ιαν, 2005 2 Προκλήσεις για τους Παρόχους Φιλικές

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης

Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Αύξηση κερδών μέσω της μετάβασης σε πελατοκεντρικό μοντέλο επιχείρησης Παρουσίαση του CRM Customer Relationship Management Ιανουάριος 2005 Αντζέντα... Βελτίωση εταιρικής εικόνας Απόκτηση πολύτιμης γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Minix Overview

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. Minix Overview Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων Minix Overview Σύνοψη 5ης ιάλεξης Λειτουργικό Σύστημα Minix Οργάνωση του Λειτουργικού Συστήματος Οργάνωση πηγαίου κώδικα Minix recompilation Σύνοψη Μαθήματος Σύνοψη Μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα