Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών. Καταγραφή σημαντικών μελετών και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών. Καταγραφή σημαντικών μελετών και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων"

Transcript

1 Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 12 (4) 2007: Κων/νος Καραμάνης* Αντώνιος Γεωργόπουλος** Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών. Καταγραφή σημαντικών μελετών και εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων Περίληψη: Η ραγδαία εξέλιξη και ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, κυρίως από το 1980 και μετά, οδήγησε στην ανάγκη εφαρμογής σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών. Οι αυξανόμενες α- παιτήσεις των πελατών για υψηλότερη ποιότητα των ήδη παρεχόμενων υπηρεσιών, για παροχή νέων υπηρεσιών, καθώς και για χαμηλότερες τιμές από τη μία πλευρά και οι σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις από την άλλη δεν μπορούσαν να ικανοποιηθούν από τους δυσκίνητους γραφειοκρατικούς κρατικούς οργανισμούς με την περιορισμένη τεχνογνωσία, που κυριαρχούσαν σχεδόν σ όλες τις χώρες για πολλές δεκαετίες. Έτσι, παγκοσμίως εφαρμόστηκαν πολιτικές που οδήγησε στην μεταρρύθμιση του τηλεπικοινωνιακού τομέα. Λέξεις Κλειδιά: τηλεπικοινωνίες, ιδιωτικοποίηση, επενδύσεις * Ο Κωνσταντίνος Καραμάνης είναι Υποψήφιος Διδάκτορας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών. ** Ο Αντώνιος Γεωργόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πατρών.

2 Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών 415 Εισαγωγή Παγκοσμίως, η σταδιακή απελευθέρωση των αγορών στον ανταγωνισμό υιοθετήθηκε με την παράλληλη καθιέρωση ενός ρυθμιστικού πλαισίου καθώς και με την ιδιωτικοποίηση των κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών (PTOs). Αν και μια πλήρης αξιολόγηση της μεταρρύθμισης του τομέα των τηλεπικοινωνιών είναι ακόμη πρόωρη, εντούτοις υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός μελετών που επιχειρεί να εκτιμήσει τις επιπτώσεις των σημαντικών αλλαγών. Με τις μελέτες αυτές, που είναι είτε εμπειρικές οικονομετρικές αναλύσεις είτε περιγραφικές αναλύσεις (Cases Studies), εξετάζονται οι επιπτώσεις των μεταρρυθμίσεων τόσο σε επίπεδο των αγορών όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων. Στην περίπτωση της μεταρρύθμισης των αγορών αναλύονται οι επιπτώσεις της εισαγωγής του ανταγωνισμού, της ιδιωτικοποίησης των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών και της καθιέρωσης μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής σε δείκτες απόδοσης της αγοράς, όπως είναι η τηλεφωνική διείσδυση, το ύψος των επενδύσεων, οι τιμές και η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, η απασχόληση και η παραγωγικότητα της εργασίας. Ο σκοπός του άρθρου αυτού είναι η καταγραφή σημαντικών μελετών και η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων σχετικά με τις επιπτώσεις των διαρθρωτικών αλλαγών στις τηλεπικοινωνιακές αγορές που έχουν υιοθετηθεί διεθνώς, τόσο α- πό τις αναπτυγμένες όσο και από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τηλεφωνική διείσδυση Από το σύνολο των μελετών που εξετάζονται διαπιστώνεται ότι η εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων βελτιώνει σημαντικά το επίπεδο της τηλεφωνικής διείσδυσης. 1 Ο αριθμός των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών με ταυτόχρονη ψηφιακοποίησή τους αυξάνεται ραγδαία, όπως και ο αριθμός των κερματοδεκτών / καρτοτηλεφώνων και των Telecenters. 2 Ειδικότερα, ο ανταγωνι- 1 Βλ. C. Fink - A. Mattoo - R. Rathindran, «Liberalizing Basic Telecommunications: The Asian Experience», World Bank Policy Research Working Paper Series, No. 2718, 2001, W. Li - L.C. Xu, The Impact of Privatization and Competition in the Telecommunications Sector Around the World, Darden Graduate School of Business Administration, Centre for Economic Policy Research (CEPR), Working Paper, University of Virginia, 2002, A. Ros A. Banerjee, «Telecommunications Privatization and Tariff Rebalancing: Evidence from Latin America», Telecommunications Policy, Vol. 24, No. 3, 2000, pp , C. Fink - A. Mattoo - R. Rathindran, «An Assessment of Telecommunications Reform in Developing Countries», Information Economics and Policy, Vol. 15, No. 4, pp , P. Hughes - B. Phillips, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in the United States, Paris : OECD, 1999, I. Chung D. Ypsilantis, Review of the Development and Reform of the Telecommunications Sector in China», DSTI/ICCP 6/Final, Paris: OECD, 2003, 52/27/ pdf, M. Mueller Milton P.Lovelock, «The WTO and China s Ban on Foreign Investment in Telecommunication Services: A Game Theoretic Analysis», Telecommunications Policy, Vol. 24, No. 8-9, 2000, pp F.F. Tusubira - F. Gebreab - L. Haggarty - M Shirley «Telecommunications Reform in Uganda», World Bank

3 416 Αγορά Χωρίς Σύνορα Αν και μια πλήρης σμός αυξάνει τον αριθμό των κυριών γραμμών και τον αξιολόγηση της αριθμό των κερματοδεκτών. Η ιδιωτικοποίηση από μόνη της σχετίζεται αρνητικά με τη διείσδυση των κυρίων γραμμών, ενώ εμφανίζεται να έχει θετική επί- μεταρρύθμισης του τομέα των τηλεπικοινωνιών είναι πτωση μόνο στον αριθμό των κερματοδεκτών. Αντίθετα, η ιδιωτικοποίηση που συνδυάζεται με την ύ- ακόμη πρόωρη, εντούτοις υπάρχει ένας σημαντικός παρξη ενός ανεξάρτητου ρυθμιστικού πλαισίου μετριάζει ουσιαστικά την αρνητική επίδραση στη διείσ- αριθμός μελετών που επιχειρεί να εκτιμήσει τις δυση των κυρίων γραμμών. 3 Σε περίπτωση που η ι- επιπτώσεις των σημαντικών διωτικοποίηση πραγματοποιηθεί πριν από την εισαγωγή του ανταγωνισμού η διεισδυτικότητα των κυρίων αλλαγών. γραμμών μετριάζεται. 4 H τηλεφωνική διεισδυτικότητα επηρεάζεται θετικά εάν πριν την ιδιωτικοποίηση καθιερωθεί μια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή. 5 Όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ανεξαρτησίας της ρυθμιστικής αρχής μιας χώρας τόσο μεγαλύτερη είναι η αύξηση της διείσδυσης κύριων τηλεφωνικών γραμμών. 6 Επιπλέον, οι χώρες που έχουν ιδιωτικοποιήσει τον εθνικό τους τηλεπικοινωνιακό οργανισμό κατά τουλάχιστον 50% παρουσιάζουν σημαντικότερη αύξηση των κύριων τηλεφωνικών γραμμών. Αντίθετα, η εξασφάλιση αποκλειστικής παροχής βασικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από τους παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο περιορίζει τον ρυθμό αύξησης των κύριων τηλεφωνικών γραμμών. 7 Επίσης, οι επιπτώσεις της μεταρρύθμισης στην τηλεφωνική διείσδυση δεν εξαρτώνται από το κατά κεφαλήν εισόδημα της χώρας. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η ιδιωτικοποίηση οδηγεί σε υψηλότερη αύξηση των κυρίων γραμμών σ εκείνες τις χώρες με υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. 8 Policy Research Working Paper Series, No.2864, 2002, L. Haggarty M. Shirley S. Wallsten, «Telecommunications Reform in Ghana»,», World Bank Policy Research Working Paper Series, No.2983, 2003, J.J. Laffont T. N Guessan, «Telecommunications Reform in Cote d Ivoire», World Bank Policy Research Working Paper Series, No.2895, S. Wallsten, «An Econometric Analysis of Telecom Competition, Privatization and Regulation in Africa and Latin America», Journal of Industrial Economics, Vol. 49, No.1, C. Fink - A. Mattoo - R. Rathindran, «An Assessment of Telecommunications Reform in Developing Countries», op.cit. 5 S. Wallsten, «Does Sequencing Matter? Regulation and Privatization in Telecommunications Reforms», World Bank Policy Research Working Paper Series, No.2817, 2002, A. Galal B. Nauriyal, «Regulating Telecommunications in Developing Countries Outcomes, Incentives and Commitment», World Bank Policy Research Working Paper Series, No. 2718, A. Baudrier, «Independent Regulation and Telecommunications Performance in Developing Countries», Paper Prepared for the Annual ISNIE Conference: Institutions and Governance, Berkeley, California, USA, S. Wallsten, Telecommunications Privatization in Developing Countries: The Real Effects of Exclusivity Periods, SIEPR Policy Paper No , Stanford University, A. Ros, «Does Ownership or Competition Matter? The Effects of Telecommunications Reform on Network

4 Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών 417 Η μεταρρύθμιση του τομέα προκάλεσε την ραγδαία αύξηση του ποσοστού διείσδυσης νέων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, κυρίως της κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου. 9 Εντονότερη είναι η ανάπτυξη της αγοράς της κινητής τηλεφωνίας. H εισαγωγή του ανταγωνισμού συνδέεται θετικά με την ανάπτυξη της αγοράς της κινητής τηλεφωνίας. Τόσο η ιδιοκτησία όσο και η ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση εμφανίζεται να μην έχει σαφή σχέση με την ανάπτυξη της αγοράς. 10 Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας επηρεάζεται θετικά από τον ανταγωνισμό μόνο στην περίπτωση που ο ανταγωνισμός αφορά ψηφιακούς χειριστές. 11 Αντίθετα, η αγορά του διαδικτύου κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες παρουσιάζει μικρότερους ρυθμούς ανάπτυξης. 12 Ο ανταγωνισμός και η ιδιωτικοποίηση δεν έχουν αμέσως επίπτωση στην αύξηση των χρηστών και των οικοδεσποτών του διαδικτύου. Η ανάπτυξη του διαδικτύου είναι υψηλότερη σε χώρες που έχουν ένα δημοκρατικό πολιτικό σύστημα και ευνοούν το επιχειρηματικό πνεύμα και την επένδυση. Επίσης, όσο υψηλότερο είναι το κατά κεφαλήν εισόδημα, οι εγκατεστημένες τηλεφωνικές γραμμές και η χρήση της αγγλικής γλώσσας, τόσο υψηλότερος είναι ο αριθμός των χρηστών του διαδικτύου. 13 Ακόμη, σημαντική για την ανάπτυξη της αγοράς του διαδικτύου είναι η σύνδεση του ποσοστού διείσδυσης του διαδικτύου με τη διείσδυση Η/Υ. Όσο υψηλότερο εί- Expansion and Efficiency», Journal of Regulatory Economics Vol. 15, No. 1, 1999, pp W. Min, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in Japan, Paris: OECD, 1999, D. Ypsilantis W. Min, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in Italy, Paris: OECD,2001, P. Xavier D.Ypsilantis, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in Spain, Paris: OECD, 2000, K. Sato D. Ypsilantis, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in Denmark, Paris: OECD, 2000,. Min - D. Ypsilantis, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in the Netherlands, Paris: OECD, 1999, T. Yamada D. Ypsilantis W. Min, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in Korea, Paris: OECD,2000, P. Xavier D.Ypsilantis, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in Czech Republic, Paris: OECD,2001, R. Samarajiva, «The Role of Competition in Institutional Reform of Telecommunications: Lessons from Sri Lanka», Telecommunications Policy, Vol. 24, No. 8-9, 2000, pp , G. Clarke F. Gebreab H, Gombelo Henry «Telecommunications Reform in Malawi», World Bank Policy Research Working Paper Series, No. 3036, 2003, S. Bloendal P. Dirk «The Economic Benefits of Regulatory Reform», OECD Economic Studies, No. 28, 1997/I. 10 G. Nicoletti, «Regulation in Services: OECD Patterns and Economic Implications», OECD,Economics Department, Working Paper, No. 287, C. Fink - A. Mattoo R. Rathindran, «Liberalizing Basic Telecommunications: The Asian Experience», op.cit., 12 J. Vanyai, «A New Era: The Development of Telecommunications in Hungary», Technology in Society, Vol. 20, No. 1, 1998, pp , P. Serra, Regulation, Competition and Privatization Evidence from Utility and Infrastructure Privatization in Chile, Twelfth Plenary Session of the OECD Advisory Group on Privatization (AGP), 1998, A. Gonzalez A. Gupta S. Deshpande, «Telecommunications in Mexico», Telecommunications Policy, Vol. 22, No. 4/5, pp , Β. Athreya, «India s Τelecommunications Policy», Telecommunications Policy, Vol. 20, No. 1, 1996, pp , N. Sinha, «The Political Economy of India s Telecommunications Reforms», Telecommunications Policy, Vol. 20, No. 1, 1996, pp M. Giullen- S. Suarez, «Developing the Internet: Entrepreneurship and Public Policy in Ireland, Singapore, Argentina and Spain», Telecommunications Policy, Vol. 25, No.5, 2001, pp

5 418 Αγορά Χωρίς Σύνορα Η ιδιωτικοποίηση από μόνη ναι το ποσοστό διείσδυσης των Η/Υ μιας χώρας, τόσο θετικότερες είναι οι προοπτικές ανάπτυξης της συ- της σχετίζεται αρνητικά με τη διείσδυση των κυρίων γκεκριμένης αγοράς. 14 Αντίθετα, ο έλεγχος του διαδικτύου από κυβερνητικούς οργανισμούς έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της συγκεκριμένης αγοράς με γραμμών ενώ εμφανίζεται να έχει θετική επίπτωση πολύ αργούς ρυθμούς. 15 μόνο στον αριθμό των Η αύξηση της διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας κερματοδεκτών. Αντίθετα, η και του διαδικτύου βελτιώνει σημαντικά την αποδοτικότητα του τηλεπικοινωνιακού τομέα και εντείνει την ιδιωτικοποίηση που συνδυάζεται με την ύπαρξη ανάγκη για επέκταση και εκσυγχρονισμό της τηλεπικοινωνιακής υποδομής. 16 Σημαντική αποτελεί η δια- ενός ανεξάρτητου πίστωση ότι η αύξηση των κυρίων τηλεφωνικών γραμμών, η οποία παρουσιάζεται έντονη κατά τα πρώτα ρυθμιστικού πλαισίου μετριάζει ουσιαστικά τη χρόνια της μεταρρύθμισης, μειώνεται μετά την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς εξαιτίας του έντονου αρνητική επίδραση στη διείσδυση των κυρίων ανταγωνισμού της κινητής τηλεφωνίας. 17 Ωστόσο, η γραμμών. μελέτη των Gutierrez και Berg καταλήγει σε αντίθετα συμπεράσματα. Διαπιστώνει ότι η ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας είτε λειτουργεί συμπληρωματικά ως προς την σταθερή τηλεφωνία είτε ανταγωνιστικά, αυξάνει σημαντικά το επίπεδο των κυρίων γραμμών ανά 100 κατοίκους. 18 Σε κάθε περίπτωση η καθυστέρηση μεταρρύθμισης του τομέα των τηλεπικοινωνιών έχει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο ποσοστό διείσδυσης τόσο των σταθερών όσο και των κινητών τηλεφωνικών γραμμών, όπως επίσης και στον βαθμό χρήσης υπηρεσιών του διαδικτύου. 19 Τέλος, σημαντικό πρόβλημα παραμένει ο στόχος της καθολικής υπηρεσίας. Οι φτωχότερες περιοχές, ιδιαίτερα των αναπτυσσόμενων χωρών, εξακολουθούν να παραμένουν και μετά την μεταρρύθμιση του τομέα των τηλεπικοινωνιών α- ποκλεισμένες από περισσότερες και καλύτερες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. 20 Ενώ, δεν προκύπτει κανένα σαφές συμπέρασμα ως προς το εάν ο ανταγωνισμός 14 S. Lee D. Ypsilantis, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in Poland, Paris: OECD, I. Chung D. Ypsilantis, Review of the Development and Reform of the Telecommunications Sector in China, op.cit. 16 R. Jha - S. Majumdar, «A Matter of Connections: OECD Telecommunications Sector Productivity and the Role of Cellular Technology Diffusion», Information Economics and Policy, Vol. 11, No. 3, 1999, pp D. Ypsilantis W. Min, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in Italy, op.cit., A. M. Sacripanti «Liberalizing Telecommunications in Italy: The Role of the Regulator», Info The Journal of Policy, Regulation and Strategy for Telecommunications, Vol. 1, No.5, 1999, pp L. Gutierrez S.Berg, «Telecommunications Liberalization and Regulatory Governance: Lessons from Latin America», Telecommunications Policy, Vol. 24, No.10-11, 2000, pp A. Goldstein, «Corporate Governance and Regulation in Privatized Utilities: Telecommunications in Four European Countries», Business and Politics, Vol. 2, No. 2, 2000, pp A. Gonzalez A. Gupta S. Deshpande, «Telecommunications in Mexico», op.cit.

6 Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών 419 είναι ευεργετικός ή όχι για την επίτευξη του στόχου της καθολικής υπηρεσίας. 21 Επενδύσεις Όσον αφορά το ύψος των επενδύσεων το σύνολο των εξεταζόμενων μελετών διαπιστώνουν γενικά ότι αυξήθηκε σημαντικά στις χώρες που μεταρρύθμισαν τον τομέα σε σχέση με τις χώρες που δεν απελευθέρωσαν τις αγορές τους στον ανταγωνισμό και το κράτος διατήρησε την πλειοψηφία του παραδοσιακού τηλεπικοινωνιακού οργανισμού. 22 Ειδικότερα, έντονες παρουσιάζονται οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες με έμφαση στις οπτικές ίνες ενισχύοντας έτσι την ψηφιακή τεχνολογία, η οποία αυξάνει την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα του τομέα. 23 Επιπλέον, ένα σημαντικό ποσοστό της συνολικής επένδυσης του τομέα αφορά την αγορά της κινητής τηλεφωνίας, η οποία παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη. 24 Η επέκταση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που δε συνδυάζεται με ανάλογο εκσυγχρονισμό της υποδομής, παραμένοντας έτσι το ποσοστό ψηφιακοποίησης της υποδομής χαμηλό, έχει ως αποτέλεσμα το επίπεδο των επενδύσεων να παρουσιάζει επιβράδυνση. 25 Επίσης, η εξασφάλιση περιόδου αποκλειστικής παροχής βασικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους παραδοσιακούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στο επίπεδο των επενδύσεων. 26 Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι παρότι η δημόσια επένδυση μειώθηκε σταθερά τα τελευταία χρόνια, η συνολική επένδυση του τομέα αυξήθηκε κυρίως λόγω των σημαντικών επενδύσεων που πραγματοποιούνται από τις νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στην αγορά. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επένδυση στη σταθερή σπονδυλική υποδομή με τη χρήση των ήδη υπαρχόντων υποδομών της ηλεκτρικής ε- νέργειας, του οδικού δικτύου, του σιδηροδρομικού δικτύου και της κοινοπραξίας γεφυρών. 27 Επίσης, η είσοδος ξένων πολυεθνικών επιχειρήσεων στην αγο- 21 P. Barros - C. Seabra, «Universal Service: Does Competition Help or Hurt?», Information Economics and Policy, Vol. 11, No.1, 1999, pp L. Gutierrez S.Berg, «Telecommunications Liberalization and Regulatory Governance: Lessons from Latin America», op.cit. 23 G. Madden S. Savage, «Productivity Growth and Market Structure in Telecommunications», Economics of Innovation and New Technology, Vol. 11, 2001, pp , L. Heracleous, «State Ownership, Privatization and Performance in Singapore: An Exploratory Study from a Strategic Management Perspective», Asia Pacific Journal of Management, Vol. 18, No. 1, 2001, pp S. Lee D. Ypsilantis, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in Poland, op.cit, 25 D. Ypsilantis W. Min, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in Italy, op.cit., S. Cho B.I. Choi S.K Choi, «Restructuring the Korean Telecommunications Market Evolution and Challenges Ahead», Telecommunications Policy, Vol. 20, No. 5, 1996, pp S. Wallsten, Telecommunications Privatization in Developing Countries: The Real Effects of Exclusivity Periods, op.cit. 27 P. Xavier D.Ypsilantis, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in Spain, op.cit.

7 420 Αγορά Χωρίς Σύνορα Οι χώρες που έχουν ρά, είτε μέσω συνεργασιών είτε μέσω εξαγορών, αύξησε σημαντικά το ύψος των επενδύσεων. ιδιωτικοποιήσει τον εθνικό 28 Τέλος, η καθιέρωση μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής τους τηλεπικοινωνιακό αρχής πριν από την ιδιωτικοποίηση συσχετίζεται με υ- οργανισμό κατά τουλάχιστον ψηλότερο επίπεδο επενδύσεων. Ενώ, αντίθετα, το ε- 50% παρουσιάζουν πίπεδο των επενδύσεων παραμένει χαμηλό εξαιτίας της αδυναμίας εφαρμογής μιας πετυχημένης ρυθμιστικής πολιτικής. 29 Η δυσλειτουργία στην ανεξάρτητη σημαντικότερη αύξηση των κύριων τηλεφωνικών και αμερόληπτη λειτουργία της ρυθμιστικής αρχής καθώς και η κυβερνητική επιρροή στην λήψη των ρυθ- γραμμών. μιστικών αποφάσεων, αποτρέπουν πιθανούς επενδυτές να επενδύσουν στην αγορά. 30 Μια ισχυρή ρυθμιστική αρχή και ένα σταθερό πολιτικό σύστημα αυξάνουν το επίπεδο των επενδύσεων. Θετική επίδραση επίσης έχει και η οικονομική κατάσταση και το ύψος του πληθυσμού μιας χώρας. 31 Τιμές των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Σχετικά με τον δείκτη των τιμών των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προκύπτει ότι μειώνεται σταθερά μετά την μεταρρύθμιση του τομέα. 32 Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός (αριθμός ανταγωνιστικών επιχειρήσεων ή μερίδιο αγοράς των νεοεισερχομένων επιχειρήσεων) και οι τεχνολογικές εξελίξεις επιφέρουν μείωση των τιμών των υπηρεσιών. Ομοίως, η προοπτική του ανταγωνισμού (όπως αντιπροσωπεύεται από τον αριθμό των ετών που υπολείπεται πριν την απελευθέρωση της αγοράς) έχει μια ισχυρή αρνητική επίπτωση στις τιμές. 33 Ο ανταγωνισμός επιφέρει σημαντικότερες επιπτώσεις στην αγορά, μειώνοντας σημαντικά την τιμή μιας σύντομης τοπικής κλή- 28 Β. Athreya, «India s Τelecommunications Policy», op,cit. 29 S. Wallsten, «Does Sequencing Matter? Regulation and Privatization in Telecommunications Reforms», op.cit. 30 G. Clarke F. Gebreab H. Gombelo, «Telecommunications Reform in Malawi», op.cit. 31 L. Gutierrez S.Berg, «Telecommunications Liberalization and Regulatory Governance: Lessons from Latin America», Telecommunications Policy, op.cit. 32 Holder, Regulation and Competition and Privatization Privatization and Competition: The Evidence from Utility and Infrastructure Privatization in the UK, Twelfth Plenary of the OECD Advisory Group on Privatization (AGP), Helsinki, 1998, P. Xavier, «Monitoring Telecommunications Deregulation Through International Benchmarking», Telecommunications Policy, Vol. 20, No. 8, 1996, pp , P. Spiller - C. Cardilli, «The Frontier of Telecommunications Deregulation: Small Countries Leading the Pack», The Journal of Economic Perspectives, Vol. 11, No. 4, 1997, pp O. Boyland G. Nicοletti, «Regulation, Market Structure and Performance in Telecommunication», OECD Economic Studies, No 32, 2001/I. 33 S. Wallsten, «An Econometric Analysis of Telecom Competition, Privatization and Regulation in Africa and Latin America», op.cit.

8 Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών 421 σης, ενώ η ιδιωτικοποίηση από μόνη της χωρίς την ύπαρξη μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής δεν παρέχει ουσιαστικά καμία βελτίωση των τιμών. 34 Επιπλέον, τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην αδειοδότηση νεοεισερχομένων επιχειρήσεων στην αγορά περιορίζουν τον ανταγωνισμό, με σημαντικό αντίκτυπο στο επίπεδο των τιμών. 35 Ο περιορισμένος ανταγωνισμός έχει ως αποτέλεσμα ο δείκτης τιμών να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. 36 Όσο εντονότερος γίνεται ο ανταγωνισμός τόσο οι μέσες τιμές μειώνονται. 37 Μια μέτρια μεταρρυθμιστική πολιτική με πολλά προβλήματα κατά την εφαρμογή της έχει ως αποτέλεσμα την μη μείωση των τιμών. Συχνά δε οδηγεί σε αύξηση των τιμών τόσο των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας όσο και των τιμών των τοπικών και υπεραστικών κλήσεων. 38 Αντίθετα, οι χώρες που καταφέρνουν να ρυθμίσουν ικανοποιητικά την αγορά παρουσιάζουν σημαντικότερη πτώση των τιμών μετά την μεταρρύθμιση του τομέα. 39 Όσον αφορά τις επιπτώσεις της μεταρρύθμισης στο ύψος των τιμών στις ε- πιμέρους τηλεφωνικές υπηρεσίες τα συμπεράσματα είναι διφορούμενα. Συγκεκριμένα, η μελέτη των Ros και Banerjee διαπιστώνει ότι η ιδιωτικοποίηση μειώνει κυρίως την τιμή σύνδεσης με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και το κόστος μιας ελάχιστης τοπικής κλήσης. 40 Δύο άλλες μελέτες συμπεραίνουν εντονότερη πτώση των τιμών στις μεγάλης απόστασης, διεθνείς και κινητές τηλεφωνικές υπηρεσίες. 41 Αντίθετα, κάποιες άλλες μελέτες καταλήγουν ότι παρότι η πτώση των τιμών είναι σημαντική, εντούτοις, αυτό δεν ισχύει για τις τιμές των διεθνών υ- πηρεσιών και των μισθωμένων γραμμών που παραμένουν σχετικά υψηλές. 42 Η μελέτη τους διαπιστώνει ότι ισχυρότερη πτώση τιμών έχει προκύψει κυρίως στην επιχειρησιακή αγορά (μισθωμένες γραμμές) και στη διεθνή αγορά. 43 Μια άλλη σειρά μελετών συμπεραίνουν ότι η τιμή των διεθνών και των μεγάλης απόστασης τηλεφωνικών υπηρεσιών μειώθηκε σημαντικά, ενώ η τιμή της τοπικής σταθερής τηλεφωνίας εμφανίζεται αρχικά να αυξάνεται και στην συνέχεια να μει- 35 T. Yamada D. Ypsilantis W. Min, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in Korea, op.cit. 36 S. Lee D. Ypsilantis, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in Poland, op.cit. 37 G. Nicoletti, «Regulation in Services: OECD Patterns and Economic Implications», OECD,Economics Department, op.cit. 38 G. Clarke F. Gebreab H. Gombelo, «Telecommunications Reform in Malawi», op.cit. 39 A. Galal B. Nauriyal, «Regulating Telecommunications in Developing Countries Outcomes, Incentives and Commitment», op.cit. 40 A. Ros A. Banerjee, «Telecommunications Privatization and Tariff Rebalancing: Evidence from Latin America», op.cit. 41 P. Hughes - B. Phillips, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in the United States, op.cit., K. Sato D. Ypsilantis, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in Denmark, op.cit. 42 D. Ypsilantis W. Min, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in Italy, op.cit., S. Cho B.I. Choi S.K Choi, «Restructuring the Korean Telecommunications Market Evolution and Challenges Ahead», op.cit. 43 W. Min - D. Ypsilantis, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in the Netherland, op.cit.

9 422 Αγορά Χωρίς Σύνορα Η μεταρρύθμιση του τομέα ώνεται πολύ αργά. 44 Οι Ypsilantis και Min παρατηρούν προκάλεσε την ραγδαία σημαντικότερη μείωση τιμών στις κινητής τηλεφωνίας αύξηση του ποσοστού υπηρεσίες και στις υπηρεσίες διαδικτύου, λόγω του εντονότερου ανταγωνισμού που επικρατεί σ αυτές τις διείσδυσης νέων αγορές. 45 Αντίθετα, η έλλειψη σημαντικού ανταγωνισμού στην αγορά των μισθωμένων αγορών διατηρεί υ- τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, κυρίως της ψηλές τις τιμές μίσθωσης, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η πτωτική πορεία των τιμών πρόσβασης στο κινητής τηλεφωνίας και του διαδικτύου. Εντονότερη, διαδίκτυο. 46 είναι η ανάπτυξη της αγοράς Η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας επιδρά αρνητικά στο ύψος των τιμών των υπηρεσιών. 47 Ωστόσο, της κινητής τηλεφωνίας. H ασάφεια επικρατεί ως προς το ποια είναι η επίδραση εισαγωγή του ανταγωνισμού των μεταρρυθμίσεων και ποια της τεχνολογικής προόδου στην μείωση των τιμών. 48 Επίσης, τη μείωση των συνδέεται θετικά με την ανάπτυξη της αγοράς της τιμών υπό όρους προκαλούν και οι συγχωνεύσεις και κινητής τηλεφωνίας. εξαγορές, οι οποίες συνήθως εντείνουν τον ανταγωνισμό. 49 Τέλος, όταν η έρευνα εξετάζει μια μικρή χρονική περιόδου, οι επιπτώσεις της μεταρρύθμισης στην μέση τιμή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών τόσο για τους οικιακούς όσο και για τους επιχειρησιακούς καταναλωτές, είναι κατά μεγάλο μέρος απροσδιόριστες. 50 Ομοίως, η μελέτη του Nicoletti, παρατηρεί ότι οι επιπτώσεις της ιδιωτικοποίησης στο επίπεδο των τιμών είναι ασαφείς. 51 Ποιότητα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Η ποιότητα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κατά την διεθνή πρακτική μετριέται αθροιστικά ή διαζευκτικά από τον χρόνο αναμονής για τις κύριες τηλεφωνικές γραμμές, από το ποσοστό των ελαττωμάτων που επισκευάζονται σε 24 ώρες, από τον ετήσιο αριθμό ελαττωμάτων ανά 100 γραμμές, από την μέση διάρκεια διακοπών λειτουργίας και από τον αριθμό καταγγελιών. Γενικά για τον 44 P. Serra, Regulation, Competition and Privatization Evidence from Utility and Infrastructure Privatization in Chile, op.cit., A. Gonzalez A. Gupta S. Deshpande, «Telecommunications in Mexico», Telecommunications Policy, op.cit. 45 D. Ypsilantis W. Min, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in Italy, op.cit., A. M. Sacripanti «Liberalizing Telecommunications in Italy: The Role of the Regulator», op.cit. 46 P. Xavier D.Ypsilantis, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in Czech Republic, op.cit. 47 G. Madden S. Savage, «Productivity Growth and Market Structure in Telecommunications», op.cit. 48 S. Bloendal P. Dirk «The Economic Benefits of Regulatory Reform», op.cit. 49 L. Cricelli M. Mastaldi N. Levialdi, «Vertical Integration in International Telecommunication System», Review of Industrial Organization, Vol.14, No. 4, 1999, pp P. Barros - C. Seabra, «Universal Service: Does Competition Help or Hurt?», op.cit. 51 G. Nicoletti, «Regulation in Services: OECD Patterns and Economic Implications», op.cit.

10 Μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιακών αγορών 423 δείκτη της ποιότητας, οι εξεταζόμενες μελέτες συμπεραίνουν ότι η μεταρρύθμιση του τομέα συμβάλει σημαντικά στην βελτίωσή του. 52 Ειδικότερα, όπως για τους προηγούμενους δείκτες απόδοσης έτσι και για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, η προοπτική του ανταγωνισμού, όπως αντιπροσωπεύετε από τον αριθμό των ετών που υπολείπεται πριν την απελευθέρωση της αγοράς και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, όπως εκφράζεται από τον αριθμό των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων ή το μερίδιο αγοράς των νεοεισερχομένων επιχειρήσεων, έχουν μια ισχυρή θετική επίδραση. 53 Τόσο ο ανταγωνισμός όσο και η ιδιωτικοποίηση αυξάνουν σημαντικά την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Επίσης, ο καθορισμός ρυθμιστικής πολιτικής και η καθιέρωση μιας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής έχουν θετική επίδραση στην ποιότητα. 54 Παράλληλα, ο συνδυασμός της εφαρμογής ενός νέου ρυθμιστικού περιβάλλοντος και της ιδιωτικοποίησης του εθνικού τηλεπικοινωνιακού οργανισμού έχει ως α- ποτέλεσμα την εντονότερη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών. 55 Η ικανοποιητική ρύθμιση της αγοράς προκαλεί σημαντική βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών μετά την μεταρρυθμιστική πολιτική. 56 Αντίθετα, ο περιορισμένος ανταγωνισμός και η προβληματική καθιέρωση ρυθμιστικών αρχών που ρυθμίζουν τη λειτουργία της αγοράς, καθυστερούν σημαντικά τη βελτίωση της ποιότητας. 57 Επίσης, πολύ σημαντική επίδραση στην ποιότητα ασκούν οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις και ιδιαίτερα η ψηφιακοποίηση της τηλεπικοινωνιακής υποδομής. 58 Ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός της υποδομής (ευρυζωνικά δίκτυα, οπτικές ίνες κ.ά.) αναμένεται να την ενισχύσει ακόμη περισσότερο. 59 Επιπλέον, οι Ypsilantis και Min, μελετούν το ποσοστό επιτυχίας της κλήσης και το ποσοστό πρόσβασης προκειμένου να εξετάσουν την ποιότητα των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας. Διαπιστώνουν δε ότι η μεταρρύθμιση συνδέεται θετικά με την ποιότητα των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας A. Ros A. Banerjee, «Telecommunications Privatization and Tariff Rebalancing: Evidence from Latin America», op.cit., R. Samarajiva, «The Role of Competition in Institutional Reform of Telecommunications: Lessons from Sri Lanka», op.cit. 53 O. Boyland G. Nicοletti, «Regulation, Market Structure and Performance in Telecommunication», op.cit. 54 C. Fink - A. Mattoo R. Rathindran, «Liberalizing Basic Telecommunications: The Asian Experience», op.cit. 55 P. Serra, Regulation, Competition and Privatization Evidence from Utility and Infrastructure Privatization in Chile, op.cit. 56 Galal B. Nauriyal, «Regulating Telecommunications in Developing Countries Outcomes, Incentives and Commitment»,op.cit. 57 A. Goldstein, «Corporate Governance and Regulation in Privatized Utilities: Telecommunications in Four European Countries», op.cit. 58 G. Madden S. Savage, «Productivity Growth and Market Structure in Telecommunications», op.cit. 59 P. Xavier D.Ypsilantis, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in Czech Republic, op.cit. 60 D. Ypsilantis W. Min, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in Italy, op.cit.

11 424 Αγορά Χωρίς Σύνορα Οι φτωχότερες περιοχές, ιδιαίτερα των αναπτυσσόμενων χωρών, εξακολουθούν να παραμένουν και μετά την μεταρρύθμιση του τομέα των τηλεπικοινωνιών αποκλεισμένες από περισσότερες και καλύτερες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Εντούτοις, σε μερικές περιπτώσεις, κυρίως στις α- ναπτυσσόμενες χώρες, η συνολική ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών δεν παρουσίασε βελτίωση, παρά την μεταρρύθμιση του τομέα, παραμένοντας περίπου στα πριν της μεταρρύθμισης επίπεδα. 61 Η συνολική απασχόληση του τομέα των τηλεπικοινωνιών Το σύνολο των εξεταζόμενων μελετών διαπιστώνει ότι παρά την μείωση του προσωπικού των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών, η συνολική απασχόληση του τομέα των τηλεπικοινωνιών μετά την μεταρρύθμιση, αυξάνεται λόγω της εισόδου πολλών νέων επιχειρήσεων στην α- γορά. 62 Ειδικότερα, ενώ αρχικά με την ιδιωτικοποίηση των παραδοσιακών τηλεπικοινωνιακών οργανισμών η απασχόληση μειώνεται, στη συνέχεια με την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς παρουσιάζει σταθερή αύξηση. 63 Μεγαλύτερη συμβολή στην συνολική αύξηση της απασχόλησης έχουν οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις στην αγορά των νέων υπηρεσιών, όπως είναι η κινητή τηλεφωνία και το διαδίκτυο. 64 Παραγωγικότητα εργασίας Από την μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η μεταρρύθμιση του τομέα των τηλεπικοινωνιών αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας, ό- πως αυτή μετριέται είτε από τον αριθμό των συνδρομητών ανά απασχολούμενο είτε από το πηλίκο των συνολικών εσόδων με την απασχόληση. 65 Διαπιστώνεται ότι η παραγωγικότητα της εργασίας αυξάνεται ταχύτερα στις χώρες που έ- 61 F.F. Tusubira F. Gebreab L. Haggarty M Shirley «Telecommunications Reform in Uganda», op.cit. 62 W. Li L.C. Xu, The Impact of Privatization and Competition in the Telecommunications Sector Around the World, op.cit., R. Jha S. Majumdar, «A Matter of Connections: OECD Telecommunications Sector Productivity and the Role of Cellular Technology Diffusion», op.cit., P. Hughes B. Phillips, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in the United States, op.cit. 63 T. Yamada D. Ypsilantis, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in Ireland, Paris: OECD, P. Hughes - B. Phillips, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in the United States, op.cit. 65 S. Holder, Regulation and Competition and Privatization Privatization and Competition: The Evidence from Utility and Infrastructure Privatization in the UK, op.cit., C. Fink A. Mattoo R. Rathindran, «Liberalizing Basic Telecommunications: The Asian Experience», op.cit., P. Xavier D.Ypsilantis, Regulatory Reform in the Telecommunications Industry in Spain, op.cit.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Θέμα: «Διαδικασίες αποκρατικοποίησης και ιδιοκτησιακής και διοικητικής αναδιοργάνωσης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Επιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα. Broadband in Greece

Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα. Broadband in Greece Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Στρατηγικές Πληροφορικής & Τηλεματικής Καθηγητής: Α. Α. Οικονομίδης University of Macedonia Master Information Systems Informatics & Telematics Strategies

Διαβάστε περισσότερα

Broadband Strategy in Greece

Broadband Strategy in Greece Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Στρατηγικές Πληροφορικής & Τηλεματικής Καθηγητής: Α.Α. Οικονομίδης University of Macedonia Masters in Information Systems Informatics & Telematics Strategies

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ PORTER ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» ' φ *" /Α νδρος Μακρόνησος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΑΝΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ INTERNET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αθήνα, 2005 Περιεχόμενα 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ... 4 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 2.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTERNET ΟΡΙΣΜΟΣ... 6 2.2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΧΑΜΗΛΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙNTERNET

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή...2 1. Ελληνική Ταχυδροµική Αγορά...4. 2. ιεθνής Ταχυδροµική Αγορά...11

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Εισαγωγή...2 1. Ελληνική Ταχυδροµική Αγορά...4. 2. ιεθνής Ταχυδροµική Αγορά...11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή...2 1. Ελληνική Ταχυδροµική Αγορά...4 1.1. Σύνοψη βασικών διαπιστώσεων...4 1.2. Αγορά Καθολικής Υπηρεσίας...7 1.3. Αγορά Ταχυµεταφορών...8 2. ιεθνής Ταχυδροµική Αγορά...11

Διαβάστε περισσότερα

Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης με χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων: Ένα Θεωρητικό Πλαίσιο

Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης με χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων: Ένα Θεωρητικό Πλαίσιο Ανασχεδιασμός Διαδικασιών Δημόσιας Διοίκησης με χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων: Ένα Θεωρητικό Πλαίσιο Ελένη Καλύβα, Αικατερίνη Γκοτζαμάνη Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Διπλωματική εργασία υποβληθείσα για

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφιακή πρόκληση της Ευρώπης

Η ψηφιακή πρόκληση της Ευρώπης Η ψηφιακή πρόκληση της Ευρώπης Συμβολή της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα διεξαχθεί στις 24-25 Οκτωβρίου 2013 ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013 ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ. www.oecd.org/competition/toolkit

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ. www.oecd.org/competition/toolkit ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΧΕΣ www.oecd.org/competition/toolkit Οδηγός Αξιολόγησης Συνθηκών Ανταγωνισμού Τόμος I: Αρχές Έκδοση 2.0 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΟΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα

Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα 2 3 Κοινωνικο-Οικονομική Αποτίμηση του Κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα Η μελέτη με αντικείμενο την «Κοινωνικο-οικονομική Αποτίμηση του κλάδου της Κινητής Τηλεφωνίας στην Ελλάδα» εκπονήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Τσιρώνης Ιωάννης και Αγγουρίδης Βασίλειος ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ιωάννης Βασιλάκης (ΜΝ04019)

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004. Κύρια σηµεία

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΟΣΑ: Έκδοση 2004. Κύρια σηµεία Information and Communications Technologies OECD Information Technology Outlook: 2004 Edition Summary in Greek Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας Προοπτικές της Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Η ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Συντάκτης: Β. Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού E-mail: bgogol@gsrt.gr 1 Ιούλιος 2013 Έκδοση 1.6 ΤΟΜΕΑΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Περιεχόμενα Α. ΔΙΕΘΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4. Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7. Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10

Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4. Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7. Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10 Περιεχόμενα Επιτελική Σύνοψη 2 Προοπτικές του κλάδου για το μέλλον 4 Ιστορική εξέλιξη του κλάδου 7 Χρήση υπηρεσιών φωνής, μηνυμάτων και δεδομένων 10 Εξέλιξη οικονομικών μεγεθών του κλάδου 12 Ρυθμός ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας

Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας Άγγελος Τσακανίκας Διευθυντής Έρευνας ΙΟΒΕ Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης Τεχνολογικών Συστημάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 132-133, B - Γ 2010, 171-196 Κωνσταντίνος Β. Νικολόπουλος *, Γιάννης Ν. Υφαντόπουλος ** Η ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην περίοδο της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη επιχείρησης που ανήκει στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών - Cyta Hellas

Μελέτη επιχείρησης που ανήκει στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών - Cyta Hellas Τµήµα Ψηφιακών Συστηµάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μελέτη επιχείρησης που ανήκει στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών - Cyta Hellas Φοιτήτρια: Τριχάκη Μαρία Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γεωργόπουλος Νικόλαος Αθήνα, 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΛΑ ΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ REMACO Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίηση, ανταγωνισμός και επιχειρηματικό περιβάλλον

Μεταποίηση, ανταγωνισμός και επιχειρηματικό περιβάλλον Μεταποίηση, ανταγωνισμός και επιχειρηματικό περιβάλλον Άρση εμποδίων - άνοιγμα στον διεθνή ανταγωνισμό Μιχάλης Μητσόπουλος Συντονιστής σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών (ΣΕΒ) Περίληψη Η άρση υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013

Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Κωδικός Ε.Π.: 4 CCI: 2007GR161PO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Σεπτέµβριος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 1. Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: LOGISTICS ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΟΣΧΟΥΡΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνες αγροτικές περιοχές: προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης των τοπικών αγροτικών οικονομιών και δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης

Έξυπνες αγροτικές περιοχές: προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης των τοπικών αγροτικών οικονομιών και δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης Έξυπνες αγροτικές περιοχές: προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης των τοπικών αγροτικών οικονομιών και δημιουργίας βιώσιμων θέσεων απασχόλησης Σταμπουλής Μιλτιάδης Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές» Παραδοτέο: «Π1 - Βέλτιστες Διεθνείς πρακτικές στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας»

Τίτλος Έργου: «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές» Παραδοτέο: «Π1 - Βέλτιστες Διεθνείς πρακτικές στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας» Τίτλος Έργου: «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση και Προοπτικές» Παραδοτέο: «Π1 - Βέλτιστες Διεθνείς πρακτικές στην Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας» Τίτλος Μελέτης: «Ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα: Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ*

ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ* «ΣΠΟΥΔΑΙ», Τόμος 41, Τεύχος 4ο, Πανεπιστήμιο Πειραιώς / «SPOUDAI», Vol. 41, No 4, University of Piraeus ΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ* Των Σαράντη Λώλου

Διαβάστε περισσότερα