ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2015"

Transcript

1 Πειραιώς 132, Αθήνα Τηλ.: Fax: Web: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ Αθήνα, 9/2/2015 Δρ. Νικόλαος Μπουλαξής Επικεφαλής της Ομάδας Ηλεκτρικών Συστημάτων ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2015 A. ΠΕΡΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (Β) ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 132 ΤΟΥ Ν. 4001/2011. B. ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΡΑ- 1034/ (ΕΧ-0116) & ΡΑ-2636/ (ΕΧ- 0822) ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΡΑΕ Λαμβάνοντας υπόψη: Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 1. Τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 11 και την παράγραφο 12 του άρθρου 132 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α 179/ ). 2. Την υπ αριθιμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1/οικ.17951/ απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 1498)». 3. Την υπ αριθμ.68/2012 Απόφαση του Προέδρου της ΡΑΕ για τη «Χορήγηση εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Προέδρου» των πράξεων που σχετίζονται με τη χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις περιπτώσεις της παραγράφου 11 του άρθρου 132 του ν.4001/2011 στο Μέλος της Γραμματείας της ΡΑΕ Ν. Μπουλαξή» (ΦΕΚ Β 3198/ ).

2 4. Την υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / (ΕΧ-10398) αίτηση της εταιρείας MEDITERRANEAN NAUTILUS GREECE A.E. και τα έγγραφα και στοιχεία που συνυποβλήθηκαν. 5. Την εξέταση της αίτησης κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας την 2/2/2015 κατά την οποία κρίθηκε ότι ο φάκελος της αίτησης είναι πλήρης και τα στοιχεία έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και ιδίως το Παράρτημα 3 αυτού. 6. Τις από 28/8/2002 (ΡΑ-1034, ΕΧ-0116) και από 9/6/2005 (ΡΑ-2636, ΕΧ-0822) αποφάσεις της ΡΑΕ με τις οποίες χορηγήθηκαν εξαιρέσεις από τη λήψη άδειας παραγωγής για Η/Ζ της Αιτούσας στην ίδια εγκατάσταση κατανάλωσης. 7. Την υπ αριθμ. πρωτ. 809/ (αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-75125/ ) απόφαση του Νομάρχη Αθηνών. 8. Την από 23/12/2014 Συμπληρωματική Τεχνική Περιγραφή του Μηχανολόγου Μηχανικού Βαγενά Νικολάου, στην οποία μεταξύ άλλων ρητά αναφέρεται ότι η βεβαίωση εξαίρεσης του συνόλου των Η/Ζ του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Ερμού 37 στην Μεταμόρφωση Αττικής, ζητήθηκε από τον ΔΕΔΔΗΕ ώστε να υπογραφεί η σχετική Πρόσθετη Συμφωνία (τροπ. σύμβασης σύνδεσης). 9. Το γεγονός ότι ήδη η Αιτούσα εταιρεία έχει λάβει τις ως άνω αναφερόμενες στο σημείο 6. Αποφάσεις εξαίρεσης της ΡΑΕ, για το ίδιο ακίνητο επί της οδού Ερμού αρ. 37 στην Μεταμόρφωση Αττικής. 10. Το με ημερομηνία 22/1/2015 έγγραφο με το οποίο η Εταιρεία αιτείται την έκδοση ενιαίας βεβαίωσης εξαίρεσης για το σύνολο των Η/Ζ που είναι εγκατεστημένα στην ίδια θέση. Α. ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ Ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις της περίπτωσης (β) της παραγράφου 11 του άρθρου 132 του ν.4001/2011, για τη χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση κατοχής άδειας παραγωγής στην εταιρεία με την επωνυμία : «MEDITERRANEAN NAUTILUS GREECE A.E.» για την εγκατάσταση τεσσάρων (4) εφεδρικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτές περιγράφονται στην υπ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι / αίτησή της, επιπλέον αυτών για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι υπό στοιχείο (Β) του διατακτικού αναφερόμενες αποφάσεις εξαίρεσης, και σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα Στοιχείων Εξαίρεσης και τους Γενικούς Όρους: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Όνομα Δικαιούχου MEDITERRANEAN NAUTILUS GREECE A.E. Έδρα ΨΑΘΑ ΚΑΙ ΖΑΪΜΗ 1, ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ Πρόσωπο Επικοινωνίας ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

3 Τεχνολογία Καύσιμο Η/Ζ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΕΛΑΦΡΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ DIESEL Ισχύς 2050 KVA (Η/Ζ Νο 3) & 2050 KVA (Η/Ζ Νο 4) & 1000 KVA (Η/Ζ Νο 5) & 880 KVA (Η/Ζ Νο 6) Θέση ΕΡΜΟΥ 37 Δήμος ή Κοινότητα ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ Περιφερειακή Ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. παροχής ηλ. ενέργειας: Διάρκεια 25 έτη από την έκδοση της παρούσας απόφασης Παρατήρηση ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (Η/Ζ) ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΥΣ 3 & 5 ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. ΤΑ Η/Ζ Νο 4 & Νο 6 ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΙΚΩΝ Η/Ζ Νο 3 & Νο 5, ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. Β. ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ αα) Την από 28/8/2002 (ΡΑ-1034, ΕΧ-0116) απόφαση της ΡΑΕ για χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής της εταιρείας MEDITERRANEAN NAUTILUS GREECE S.A. για την εγκατάσταση εφεδρικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα Στοιχείων Εξαίρεσης και τους Γενικούς Όρους που περιγράφονται στην προαναφερθείσα απόφαση: Όνομα Δικαιούχου MEDITERRANEAN NAUTILUS GREECE A.E. Έδρα ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ 2, ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ

4 Πρόσωπο Επικοινωνίας ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τεχνολογία Καύσιμο Ισχύς ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (DIESEL) 900 KW Θέση Δήμος ή Κοινότητα ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Η/Ζ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΜΟΥ 37, ΣΥΝΟΙΚΙΑ «ΛΟΓΓΟΣ», ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Περιφερειακή Ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. παροχής ηλ. ενέργειας: Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Ημερομηνία Λήξης Ισχύος Παρατήρηση 28/8/ /8/2027 ΕΦΕΔΡΙΚΟ Η/Ζ. ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. ββ) Την από 9/6/2005 (ΡΑ-2636, ΕΧ-0822) απόφαση της ΡΑΕ για χορήγηση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής της εταιρείας MEDITERRANEAN NAUTILUS GREECE S.A. για την εγκατάσταση εφεδρικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον κάτωθι Πίνακα Στοιχείων Εξαίρεσης και τους Γενικούς Όρους που περιγράφονται στην προαναφερθείσα απόφαση: Όνομα Δικαιούχου MEDITERRANEAN NAUTILUS GREECE A.E. Έδρα ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ Πρόσωπο Επικοινωνίας ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5 Τεχνολογία Καύσιμο Ισχύς ΜΗΧΑΝΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (DIESEL) 1000 KVA (800 KW) Θέση Δήμος ή Κοινότητα ΕΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MEDITERRANEAN NAUTILUS GREECE S.A. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 37 ΘΕΣΗ ΛΟΓΓΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Περιφερειακή Ενότητα ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. παροχής ηλ. ενέργειας: Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος Ημερομηνία Λήξης Ισχύος Παρατήρηση 3/6/2005 2/6/2030 ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ Η/Ζ ΕΙΝΑΙ ΕΦΕΔΡΙΚΟ Η/Ζ ΤΟΥ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ Η/Ζ ΝΟ.1 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ ΑΡ. ΡΑ-1034/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΗΣ ΡΑΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΗΣ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟ. 1 ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ Η/Ζ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Οι λέξεις, οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στην παρούσα, έχουν το περιεχόμενο που καθορίζεται στο ν. 4001/2011 ή τον Κανονισμό Αδειών. 1. Υποχρέωση ενημέρωσης της ΡΑΕ Ο δικαιούχος της εξαίρεσης προβαίνει άμεσα σε σχετική έγγραφη ενημέρωση της ΡΑΕ:

6 α) Αν μεταβληθούν στοιχεία της εξαίρεσης, όπως αυτά περιγράφονται στον ανωτέρω Πίνακα. Στην περίπτωση αυτή, η ΡΑΕ δύναται να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την παρούσα. β) Μόλις εγκατασταθεί και τεθεί σε λειτουργία ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. γ) Σε κάθε περίπτωση και για οποιοδήποτε λόγο διακοπής της παροχής του Δικτύου, διάρκειας άνω των 2 ημερών. δ) Σε κάθε περίπτωση που ζητηθεί από τη ΡΑΕ. 2. Τήρηση της κείμενης νομοθεσίας Ο δικαιούχος της εξαίρεσης, κατά την άσκηση της δραστηριότητας για την οποία του έχει χορηγηθεί η παρούσα, οφείλει να τηρεί την κείμενη νομοθεσία που διέπει τη δραστηριότητα αυτή. 3. Ανάκληση της εξαίρεσης Η ΡΑΕ δύναται να ανακαλέσει την εξαίρεση: α) Αν μεταβληθούν στοιχεία της εξαίρεσης, όπως αυτά περιγράφονται στον ανωτέρω Πίνακα χωρίς ενημέρωση της ΡΑΕ. β) Αν διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση παρεκκλίνει από τα στοιχεία και τους όρους της παρούσας απόφασης. 4. Σχέση της χορηγηθείσας βεβαίωσης με τη συμφωνημένη ισχύ της παροχής Η παρούσα βεβαίωση εξαίρεσης ισχύει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης με το δίκτυο και η σύνδεση αυτή είναι ενεργή. Η συμφωνημένη ισχύς παροχής που αναγράφεται στην ως άνω σύμβαση, όπως εκάστοτε ισχύει, θα πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη αυτής που αναφέρεται στην ισχύουσα, κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας απόφασης, σύμβαση σύνδεσης, με βάση την οποία χορηγείται άλλωστε η παρούσα βεβαίωση εξαίρεσης. 5. Ως προς τις αντικατασταθείσες βεβαιώσεις Οι βεβαιώσεις υπ αριθμούς ΡΑ-1034 & ΡΑ-2636 παύουν να ισχύουν ως αυτόνομες διοικητικές πράξεις και αντικαθίστανται από την παρούσα βεβαίωση, η οποία και εφεξής τις περιλαμβάνει. Αθήνα, 2/2/2015 Για τη ΡΑE Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής Επικεφαλής της Ομάδας Ηλεκτρικών Συστημάτων

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 434/2011 Χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικό σταθµό ισχύος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 6/2014 Γνωμοδότηση για την έκδοση Υπουργικής απόφασης για την εγκατάσταση μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 44/2015 Απόρριψη της υπ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Γ-03488/10.06.2008 αίτησης της κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 288/2014 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 19 ο χλμ. Λ. Μαραθώνος, 190 09 Πικέρμι, Αττικής Τ: 210 6603 320, F: 210 6603 301-2, http://www.cres.gr e-mail: cres@cres.gr,

Διαβάστε περισσότερα

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr

n.archontas@ydmed.gov.gr ma.saraki@ydmed.gov.gr s.papamathaiou@ydmed.gov. gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΚ51-ΕΞΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΘΗΝΑ 11 Μαρτίου 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2011 ΑΔΑ: 457ΕΙΔΞ-0Α5 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1356/2011 για την τροποποίηση της υπ αριθµ. 5/ΗΛ/Γ/Φ.72.31/277/οικ.4624/26-2-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 64/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 64/2013 ΑΔΑ: ΒΕΤΠΙΔΞ-8ΥΩ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 64/2013 Τροποποίηση της υπ αριθ. πρωτ. ΥΠΕΚΑ 6/Φ17.1225/οικ.4091/25.02.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 23/ 12 /2013 ΑΠΟΚ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 2787/238799 ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πληροφορίες: Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 54/2012 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1753 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 85 4 Ιουνίου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3851 Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47429 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3403 31 Δεκεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825 Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών δι αδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 251 13 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 7533 Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 158 3 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 483/35/Φ.15 Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθήνα, 12.06.2014 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑ Δ15//2013 (ΥΑ Δ15/οικ/15658 ΦΕΚ Β 2300 2013): Τροπ. YA 2005 «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου...

ΥΑ Δ15//2013 (ΥΑ Δ15/οικ/15658 ΦΕΚ Β 2300 2013): Τροπ. YA 2005 «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου... ΥΑ Δ15//2013 (ΥΑ Δ15/οικ/15658 ΦΕΚ Β 2300 2013): Τροπ. YA 2005 «Έκδοση Ενημερότητας Πτυχίου και Βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου...έργων» (605608) Άρθρο πρώτο Σα άρθρα 1, 2 και 3 του Κεφαλαίου Πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα