ιαχείριση περιβάλλοντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιαχείριση περιβάλλοντος"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ιαχείριση περιβάλλοντος ιαχείριση, τάσεις και ρύπανση εσωτερικών χώρων. Μπαλής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 Βασική βιβλιογραφία: Principles of Air Quality Management, R. Griffin, Lewis Publishers, 1994 Atmospheric Pollution, History, Science and Regulation, M. Jacobson, Cambridge Univ. Press, 2002

2 ιαχείριση (management): Ορισµός προβλήµατος ή στόχων (definition) Σχεδιασµός (planning) Εφαρµογή (implementation) Έλεγχος (control) Αξιολόγηση (evaluation) Τα παραπάνω αποτελούν έναν επαναληπτικό βρόγχο (loop) µε πιθανό αποτέλεσµα την αναθεώρηση όλων των βηµάτων Παραδείγµατα: Αέρια Ρύπανση, Μείωση του Όζοντος, Φαινόµενο του Θερµοκηπίου

3 Η εφαρµογή του σχήµατος στη διαχείριση της ποιότητας αέρα: 1. Ορισµός προβλήµατος και στόχων Επιπτώσεις των αερίων ρύπων στο πληθυσµό, ελάχιστα επίπεδα ρύπων (Γενικά εξετάζονται οι επιπτώσεις στην υγεία) 2. Σχεδιασµός Ανάπτυξη στρατηγικών αντιµετώπισης του προβλήµατος. Ανάλυση τάσεων των ρύπων στο περιβάλλον και σύγκριση µε πρακτικές του παρελθόντος. Επιστηµονική έρευνα σε ατµοσφαιρική χηµεία, έλεγχο εκποµπών κλπ 3. Εφαρµογή Θέσπιση και εφαρµογή νοµοθεσίας (Καραθανάσης, Μπαλής ΜΠΕ) 4. Έλεγχος Έλεγχος πηγών και εκποµπών. Εµµεσες και άµεσες προσεγγίσεις. Ανάπτυξη και εφαρµογή αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αλλά και αλλαγή κοινωνικής συµπεριφοράς 5. Αξιολόγηση Συνεχιζόµενη έρευνα σχετικά µε τη µεταφορά και το µετασχηµατισµό των ρύπων

4 Τάσεις (µεταβολή µέσα στα χρόνια): (Ειδικά για τα κράτη µέλη της ΕΕ) Εκποµπές ρυπογόνων ουσιών Συγκεντρώσεις ρύπων στον αέρα (αριθµός υπερβάσεων) Στρατηγικές διαχείρισης

5 Οι εκποµπές των οξειδωτικών αερίων µειώθηκαν στα περισσότερα κράτη µέλη της ΕΕ κατά 41% µεταξύ 1990 και 2001 παρόλη την αύξηση του ΑΕΠ Εκποµπές precursors (NMVOC, Nox, CO) για τη δηµιουργία όζοντος µειώθηκαν στα περισσόετρα κράτη µέλη της ΕΕ κατά 30% ( ). Οι µεταφορές αποτελούν το 39% των συνολικών εκποµπών.

6 Οι εκποµπές SO 2 µειώθηκαν στα 15 κράτη µέλη κατά 64% between 1990 and Βασική ανθρωπογενής πηγή τα ορυκτά καύσιµα. [Ενεργειακός τοµέας (62%), Βιοµηχανία (19%), Θέρµανση- εµπορική χρήση (6%), µεταφορές (6%)]. Οι εκποµπές σωµατιδίων (πρωτογενών και δευτερογενών) µειώθηκαν στα 15 κράτη µέλη κατά 36% between 1990 and Κυριότερες πηγές Ενεργειακός τοµέας (23%), µεταφορές (27%). (ΝΟx 53%, SO2 20%)

7 Part of this fluctuation is natural, as the production of ground level ozone partly depends on special weather conditions that vary from year to year. The data is also not completely consistent, particularly before 1994, due to changes in the monitoring networks. Despite the fluctuations, it is clear that the current limits are exceeded frequently for a large proportion of the EU s population. Estimates for 1999, for example, suggest that 42% of the population was overexposed on 1-25 days, with 12% overexposed for more than 50 days. Only the Northern European countries and Portugal had less more than 10 exceedance days. Although emissions of the substances that lead to ground level ozone are dropping the reductions are unlikely to help meet either today s or tomorrow s targets, with north-west Europe expected to experience around 25 exceedance days per year by 2010.

8 (Black carbon, TSP, PM10) While there are no targets set for PM10 emssions, there are limits set for exposure to suspended particles, set out in a European Directive in Unfortunately, suspended particles have not been monitored consistently over the years, while monitoring PM10 has only begun recently. While this does emphasise the need for consistent PM10 monitoring across Europe in the future, the data collected to date does show that a large fraction of Europe s population is exposed to particulates at levels above those recommended for their health. Despite the reductions forecast for emissions of PM10 and its precursors, this is expected to remain the case in the near future.

9 Τάσεις διαχείρισης (το παράδειγµα της Ν. Καλιφόρνιας) Επικεντρώνονται στους παρακάτω τοµείς: Καύσιµα και µεταφορές Μικρές πηγές ιακυβέρνηση Επικίνδυνες ουσίες Επιπτώσεις στον τρόπο ζωής Στατικές πηγές Φυσικές πηγές 1. Καύσιµα και µεταφορές Έρευνα για καθαρότερα καύσιµα. Φυσικό αέριο. Μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Υγρό υδρογόνο. Χρήση τουρµπίνων στα φορτηγά. 2. Μικρές πηγές Έλεγχος µικρών πηγών όπως βαφεία, ψησταριές, αποσµητικά, καθαριστικά τζαµιών (εφαρµογή τόσο σε επίπεδο καταναλωτή όσο και σε επίπεδο µικρών επιχειρήσεων)

10 3. ιακυβέρνηση υνατότητα παρέµβασης των πολιτών. Αύξηση φόρων για αύξηση εκποµπών. Μεγαλύτερες ποινές για υπερβολικές-παράνοµες εκποµπές Προσωπική ευθύνη Πιστοποίηση προϊόντων υπηρεσιών 4. Επικίνδυνες ουσίες Έµφαση σε τοξικές ουσίες και ουσίες που δεν εµπίπτουν σε συγκεκριµένη κατηγορία (noncriteria contaminants) Καρκινογενείς (πιθανές ή/και προκαλούσες) Μη-καρκινογενείς (άλλες επιπτώσεις στην υγεία) Αυξηµένους ελέγχους για επίπεδα εκποµπών πολύ χαµηλά σε σχέση µε τα επίπεδα των ήδη ελεγχόµενων ουσιών Πραγµατογνωµοσύνες επικινδυνότητας (risk assessment) για αδειοδότηση 5. Επιπτώσεις στον τρόπο ζωής Αλλαγή στη χρήση του αυτοκινήτου Αλλαγή σε καταναλωτικές συνήθειες Επέκταση απαγόρευσης καπνίσµατος Αλλαγή στην οικιακή θέρµανση

11 6. Στατικές πηγές Ευθύνη εφαρµογής διατάξεων από τους εργοδότες Σε βεβαρηµένες κατάργηση στερεών και υγρών καυσίµων σε στατικές πηγές Εισαγωγή πλαφόν εκποµπών (για κάθε πηγή ξεχωριστά, σε περιοχές) Αυτοαναφορά Πιστοποίηση Εκπαίδευση προσωπικού 7. Φυσικές πηγές Έλεγχος σε αγροτικές περιοχές (πρακτικές, χωµατόδροµοι κλπ)

12 Ρύπανση εσωτερικών χώρων Σηµαντικότητα Ποσοστό χρόνου ενός κάτοικου αστικού κέντρου ο οποίος βρίσκεται: Σε εσωτερικούς χώρους: 87% Σε εξωτερικούς χώρους: 8% Σε µέσα µεταφοράς: 5% (Σε γεωργικές περιοχές το ποσοστό παραµονής σε εσωτερικούς χώρους είναι περίπου 65%) Ρύποι και πηγές εκποµπής σε εσωτερικούς χώρους Πολλοί από τους ρύπους σε ένα εσωτερικό χώρο προέρχεται από εξωτερικούς χώρους µέσω: Φυσικού αερισµού (άνοιγµα παραθύρων) Εξαναγκασµένου αερισµού (συστήµατα κλιµατισµού) ιαρροών (κουφώµατα, ελλιπής µόνωση)

13 ιοξείδιο του άνθρακα (CΟ 2 ) Υπάρχει ως υπόβαθρο. Παράγεται σε εσωτ. Χώρους από καύσεις και την αναπνοή. εν είναι επικίνδυνο έως 15000ppm (background 370ppm) Μονοξείδιο του άνθρακα (CO) Σε εξωτερικούς χώρους: αυτοκίνητα, καύσεις Σε εσωτερικούς χώρους: τσιγάρο, µονάδες θέρµανσης, τζάκια, γκαράζ Απουσία εσωτερικών πηγών: συγκέντρωση του CO < εξωτ. Χώρων Παρουσία εσωτερικών πηγών συγκέντρωση του CO έως και 4* εξωτ. Χώρων Σε αστικό περιβάλλον 2-10 ppm. Σε αυτοκινητόδροµους και τουνελ ;evw 100 ppm Επικίνδυνο: 300 ppm για µια ώρα φέρνει πονοκέφαλο, 700 ppm για µια ώρα προκαλεί θάνατο ιοξείδιο του αζώτου Μικρές εκποµπές σε εσωτερικούς χώρους: Σόµπες αερίου, εσωτερικό γκαράζ, τσιγάρο, κουζίνες ξύλου συγκέντρωση του ΝO 2 παρόµοια µε εξωτ. χώρων Λόγω απουσίας UV δε φωτολύεται και δεν δηµιουργεί όζον Επικίνδυνο για το αναπνευστικό σύστηµα.

14 Επίπεδα >80ppb προκαλούν ευαισθησία σε κρυολογήµατα, άσθµακλπ ppm βρογχίτιδα 150ppm θάνατο Όζον Κύρια πηγή οι εξωτερικές συγκεντρώσεις Φωτοτυπικά µηχανήµατα παράγουν UV, φωτοχηµική παραγωγή Συγκεντρώσεις: 0.3:1 ή 0.5:1 σε σχέση µε τον εξωτερικό αέρα Καταστρέφεται στους εσωτερικούς χώρους στους τοίχους, στο πάτωµα (οροφή), αντιδρά µε αέρια των εσωτερικών χώρων. Επίπεδα >150ppb προκαλούν πόνο στο στήθος, βήχα >300ppb. Πιό ευαίσθητοι σε βακτηριδιακές µολύνσεις. Καταστρέφει υλικά, φυτά ιοξείδιο του Θείου (SO 2 ) Κύρια πηγή οι εξωτερικές πηγές (καύση βενζίνης, diesel, κάρβουνο) Εσωτερικές πηγές: θερµαντικά σώµατα κηροζίνης Συγκεντρώσεις: 10-60% σε σχέση µε αυτή του εξωτερικού αέρα εν αποµακρύνεται χηµικά εύκολα σε εσωτερικούς χώρους (µη παραγωγή OH σε εσωτερικούς χώρους). Εναπόθεση σε τοίχους, σε υγρές επιφάνειες, διάλυση σε σωµατίδια που περιέχουν υδρατµούς. Επικίνδυνο για το αναπνευστικό σύστηµα (διαλυτό).

15 Φορµαλδεύδη (HCHO) Πηγές: Εξωτερικές: καύση βιοµάζας, χηµικές αντοιδράσεις Εσωτερικές: Τσιγάρο, χαλιά, γυαλιστηκά, κλπ Συγκεντρώσεις: µεγαλύτερες σε σχέση µε τον εξωτερικό αέρα Αποµάκρυνση: αντίδραση µε ΗΟ 2, εναπόθεση σε επιφάνειες ιαλύεται γρήγορα στο άνω αναπνευστικό ppm νευροφυσιολογικές διαταραχές, 2ppm προβλήµατα στο µάτι, >100ppm θανατηφόρο Ραδόνιο ( 222 Rn) Ραδιενεργό χηµικά µη ενεργό αέριο, ενυπάρχει στο χώµα. Τα προϊόντα διάσπασής του θεωρούνται καρκινογόνα. Εχει µετρηθεί σε υψηλές συγκεντρώσεις κοντά σε ορυχεία, σε υπόγεια σπιτιών Βασική πηγή το Ουράνιο-238 ( 238 U) (99.2% του ολικού, χρόνος ηµίσειας ζωής 4.5 δις χρόνια) Εξωτερικές συγκεντρώσεις: Εσωτερικές συγκεντρώσεις: µικρές εξαρτάται από το υπεδαφος και το πορώδες του πατώµατος Bq/m 3 (όριο ασφαλείας 148) Επικίνδυνο γιατί καταλήγει σε Pb και Po,ενσωµατώνονται σε αιωρούµενα σωµατίδια, καρκινογόνα (πνεύµονες)

16 Πτητικές Οργανικές ενώσεις (VOC) (προπάνιο, βουτάνιο, βενζόλιο, τολουόλιο, ακετόνη, ξυλένιο κλπ) Χαµηλό σηµείο βρασµού ( ο C) ιαλυτικά Χαλιά (99 διαφορετικές ουσίες) Χρώµατα Τσιγάρο Έπιπλα Μαγειρική Καύσεις Οικοδοµικά υλικά Συγκεντρώσεις: έως και *5 σε σχέση µε τον εξωτερικό αέρα 350 ουσίες µε συγκέντρωση >1 ppb Άλλες ουσίες Αλλεριογόνα (σκυλιά, γατιά, φυτά, παράσιτα, γύρη) Αµίαντος (θερµοµονωτικό, έχει απαγορευθεί) Βακτήρια, ιοί Κάπνισµα (ενεργητικό και παθητικό)

Ρύπανση της ατµόσφαιρας Στην ατµόσφαιρα της Γης οφείλεται η ύπαρξη ζωής. Χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δε µπορεί να επιβιώσει. Ωστόσο παρατηρείται ρύπανσή της εξαιτίας των αέριων αποβλήτων των πόλεων (εργοστάσια,

Διαβάστε περισσότερα

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες Τίτλος Μεταπτυχιακής Εργασίας: «Προσδιορισμός εκπομπών αέριων ρύπων στα αστικά κέντρα της Ελλάδας» ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (Α.Μ:124)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΡΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία. «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ.

Διπλωματική εργασία. «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διπλωματική εργασία «Εξοικονόμηση ενέργειας και ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος σε κτίρια γραφείων» Προβατά Ελένη Α.Μ.: 2007050042 Τριμελής Επιτροπή Κολοκοτσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Υ ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ Υποβληθείσα στο: Τµήµα Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών Υπό: Saleh Saqer του Mohammed

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών]

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ [Οδηγός εκπαιδευτικών] ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΕΠΕΑΕΚ 1.1.ΣΤ.1.Γ2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

I I II ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα εργασία Πράσινης Χηµείας εκπονήθηκε κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2004-2005 στο τµήµα Χηµείας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και απετέλεσε αντικείµενο του Διαπανεπιστηµιακού

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης

Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης Κεφάλαιο 1: Το πρόβλημα της ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων Τριανταφυλλιά Νικολάου Μ.Sc., Πολυτεχνείο Κρήτης 1. Ο σκοπός αυτού του κεφαλαίου Η εσωτερική ατμοσφαιρική ποιότητα (Indoor Air Quality-IAQ)

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων πο υ Α πε ι λ ο ύ ν τ ην Υγε ί α 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Κινδύνων 2008-2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός αέριας μόλυνσης σε λιμάνια: η περίπτωση του λιμανιού του Ηρακλείου

Υπολογισμός αέριας μόλυνσης σε λιμάνια: η περίπτωση του λιμανιού του Ηρακλείου Πολυτεχνείο Κρήτης Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Χανιά 2013 Υπολογισμός αέριας μόλυνσης σε λιμάνια: η περίπτωση του λιμανιού του Ηρακλείου Διπλωματική εργασία Καλλιόπη Πιτσιρίκου Επιβλέπων: Παπαευθυμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ Πτυχιακή εργασία της Μαρίας Παρίση Εισηγήτρια : ρ. Ελένη Γουµενάκη

Διαβάστε περισσότερα

«Αποτύπωµα Άνθρακα στα Ελληνικά Νοικοκυριά»

«Αποτύπωµα Άνθρακα στα Ελληνικά Νοικοκυριά» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σχολή Χηµικών Μηχανικών & Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας & Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή διατριβή Πρόβλεψη αέριων εκπομπών από τις οδικές μεταφορές στην Κύπρο μέχρι το 2030 ΕΛΕΝΑ ΛΑΟΥ Λεμεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ & ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ & ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ Αθανάσιος Βαλαβανίδης, Θωμαΐς Βλαχογιάννη ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ & ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Μη κερδοσκοπική Εκδοτική Εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050

Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Εθνικός Ενεργειακός Σχεδιασμός οδικός χάρτης για το 2050 Συνοπτική Παρουσίαση Μάρτιος 2012 Περίληψη Η μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενη ενέργεια, η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η επίτευξη σημαντικής

Διαβάστε περισσότερα

GREENPEACE AIRLAB. Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη

GREENPEACE AIRLAB. Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη GREENPEACE AIRLAB Η ατµοσφαιρική ρύπανση σε Αθήνα - Πειραιά - Θεσσαλονίκη Αποτελέσµατα του προγράµµατος µέτρησης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης (Ιούνιος-Ιούλιος 1998) ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ - ΜΕΤΡΑΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΜΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιπτώσεις των ρύπων στις βιοκοινωνίες - Δημόσια Υγεία

Επιπτώσεις των ρύπων στις βιοκοινωνίες - Δημόσια Υγεία Επιπτώσεις των ρύπων στις βιοκοινωνίες - Δημόσια Υγεία Από τον Στυλιανό Αλεξανδράκη MSc, Μηχανολόγο Μηχανικό ΕΜΠ Σύμβουλο Τεχνικής Διεύθυνσης, Ομίλου Ιατρικού Αθηνών 74 // ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου

Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Επιστημονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Μαγουλάς, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Συγγραφή Κων-νος Αμπελιώτης, Επικ. Καθηγητής Χαροκόπειου Παν-μίου Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη συμπεριφοράς συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10, PM 2.5, PM 10-2.5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας

Μελέτη συμπεριφοράς συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων (PM 10, PM 2.5, PM 10-2.5 ) στην ατμόσφαιρα της Αθήνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΕθΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Μ.Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Κύκλοι οδήγησης και ανάλυση διαδροµών για την πόλη του Ηρακλείου» Κωνσταντίνος Ι. Μαρκάκης A.M: 4183 Επιβλέπων καθηγητής: Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΑΪΣ» Σπουδαστής: Ζουρνατσίδης Δημήτριος ΑΜ: 32127 Επιβλέπων: Ψωμόπουλος Κωνσταντίνος Πειραιάς

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΧΗΜΙΚΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Χ. Βλαχοκώστας*, Ν. Μουσιόπουλος, Χ. Αχίλλας, Γ. Μπανιάς και Κ. Καλογερόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Εμφανιζόμενα συμπτώματα των εργαζόμενων ενοίκων σε άρρωστα κτίρια

Εμφανιζόμενα συμπτώματα των εργαζόμενων ενοίκων σε άρρωστα κτίρια ΑΡΡΩΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Γράφει ο Ιωάννης Μολδοβάνης, Φοιτητής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. Ένα σπίτι, ή ένα κτίριο γενικότερα, είναι «άρρωστο» όταν μας κάνει να αρρωσταίνουμε. Άρρωστα, με άλλα λόγια,

Διαβάστε περισσότερα

«Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βιομηχανίας καλλωπιστικών προϊόντων»

«Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βιομηχανίας καλλωπιστικών προϊόντων» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Επεξεργασία υγρών αποβλήτων βιομηχανίας καλλωπιστικών προϊόντων» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ AM: 5115 ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ~ 1 ~ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ»

«ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΤΣΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Διατριβή

Μεταπτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μεταπτυχιακή Διατριβή ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΩΣ ΚΑΥΣΙΜΑ ΣΕ ΜΗΧΑΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ. Δεκέμβριος 2012 Σελίδα1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Δεκέμβριος 2012 Τα τελευταία δύο χρόνια οι επιστήμονες παρατηρούν στα μεγάλα αστικά κέντρα ότι η στροφή στη φθηνότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ME ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LASER ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΟΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Χαραλάμπους Νικολίνα

Διαβάστε περισσότερα