ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ~ 1 ~

2 ~ 2 ~

3 5.1 Προβληµατική Στο κεφάλαιο αυτό θα µελετήσουµε την αλλοίωση των τροφίµων. Η αλλοίωση τροφίµων γίνεται µε βιολογικούς τρόπους, όπως οι µικροοργανισµοί, µε χηµικούς τρόπους, όπως χηµικά στοιχεία, φυτοφάρµακα, λιπάσµατα, ορµόνες και αντιβιοτικά καθώς και µε φυσικούς τρόπους, όπως ξένα υλικά στα τρόφιµα. Η αλλοίωση τροφίµων γίνεται για λόγους πολιτικούς και οικονοµικούς και επιφέρει πολλούς κινδύνους καθώς η ανάγκη του ανθρώπου για κατανάλωση τροφής είναι από τις βασικότερες του ανθρώπινου οργανισµού. Επίσης θα µελετήσουµε τους φυσικούς και χηµικούς κινδύνους της αλλοίωσης τροφίµων, το πού, το πώς και το γιατί εφαρµόζεται, τις συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου καθώς και την στάση της πολιτείας απέναντι στην αλλοίωση τροφίµων. Με την ανάπτυξη των ερωτηµάτων αυτών θα αποκτήσουµε περισσότερες γνώσεις για µια µάστιγα των ηµερών µας η οποία επηρεάζει άµεσα και έµµεσα κάθε άνθρωπο. ~ 3 ~

4 ~ 4 ~ Εικόνα 1. Η εικόνα τα λέει όλα - Αρκάς

5 5.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ως ποιότητα ορίζεται το σύνολο των ιδιοτήτων και των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που ικανοποιούν εκφρασµένες ή συναγόµενες ανάγκες του χρήστη. Ένας τέτοιος ορισµός ποιότητας για τα τρόφιµα αντανακλά σε συγκεκριµένες απαιτήσεις του καταναλωτή (δηλ. του χρήστη). Η χρησιµοποίηση της λέξης απαίτησης αντί της ανάγκης επιβάλλεται αν αναλογιστεί κανείς την υστερία που προκαλείται όταν ένα θέµα τροφίµων γίνει πρωτοσέλιδο. Αυτές λοιπόν οι απαιτήσεις για την ποιότητα των τροφίµων είναι: Εικόνα 2. εν υπάρχει ποιότητα ζωής χωρίς ποιότητα τροφίµων * Υγιεινή και ασφάλεια (φυσικοχηµικές ιδιότητες των τροφίµων π.χ. µη ύπαρξη ξένων και τοξικών ουσιών, µικροβιολογικός έλεγχος) * Θρεπτικά χαρακτηριστικά * Συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία (επισήµανση, διατηρησιµότητα, συσκευασία, προέλευση κλπ.) * Οργανοληπτικές ιδιότητες (γεύση, άρωµα, εµφάνιση, υφή) Η πρώτη απαίτηση είναι η πιο σηµαντική γιατί σχετίζεται άµεσα µε τη διατήρηση της υγείας του ανθρώπου. Η δεύτερη βοηθά στη δηµιουργία ισορροπηµένης διατροφής που προάγει µακροπρόθεσµα την υγεία. Η συµµόρφωση στην τρίτη απαίτηση σχετίζεται µε την προστασία του καταναλωτή. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι ο σηµερινός καταναλωτής έρχεται αντιµέτωπος µε καλά στηµένες τεχνικές µάρκετινγκ και εύκολα παραπλανάται. Θυµηθείτε τη διαφήµιση που ένα παιδάκι κανονίζει το µενού όλης της εβδοµάδας µε προµαγειρευµένα φαγητά, όταν ψωνίζει µε τη µητέρα του. Σε άλλη περίπτωση πολυτελείς συσκευασίες στην πρώτη όψη µε µεγάλα γράµµατα υπονοούν τη χρήση αγνών υλικών και από πίσω στη σύσταση µε µικρά γράµµατα πληροφορούν για το χηµικό χαρµάνι που χρησιµοποιήθηκε. ~ 5 ~

6 Και φυσικά πόσα άλλα παραδείγµατα µπορεί να ανακαλύψει κανείς. Τέλος, τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων είναι προσωπικό θέµα του καταναλωτή και στηρίζεται στις δικές του ιδιαίτερες προτιµήσεις. Για να ικανοποιηθούν οι παραπάνω απαιτήσεις είναι απαραίτητη µια προϋπόθεση: Η στενή επαφή του επιχειρηµατία µε τον καταναλωτή. Προτού αρχίσει οποιαδήποτε παραγωγική διεργασία θα πρέπει να διασφαλιστούν όλες οι αρχές υγιεινής που περιλαµβάνουν την: * Καθαριότητα και απολύµανση του εξοπλισµού και του κτιρίου * Αντιµετώπιση των τρωκτικών και των εντόµων και * Υγιεινή του προσωπικού ~ 6 ~

7 5.3 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Οι βιολογικοί κίνδυνοι µπορεί να προέρχονται από διάφορους ζωντανούς οργανισµούς. Τα έντοµα, και κυρίως οι µύγες, καθώς και τα τρωκτικά αποτελούν κινδύνους γιατί µεταφέρουν µικροοργανισµούς στα τρόφιµα. Επίσης τα πουλιά πολλές φορές δηµιουργούν προβλήµατα. Γενικά όλα τα ζώα απαγορεύεται να κυκλοφορούν σε χώρους επεξεργασίας τροφίµων. Οι παραπάνω κίνδυνοι ονοµάζονται µικροβιολογικοί. Οι µικροβιολογικοί κίνδυνοι προέρχονται από διάφορους µικροοργανισµούς που χρησιµοποιούν τα τρόφιµα ως υπόστρωµα για την ανάπτυξή τους. Αυτοί οι κίνδυνοι είναι οι πιο σηµαντικοί, γιατί υπεισέρχονται άµεσα στην αλυσίδα παραγωγής και µπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στον άνθρωπο. Η µικροβιολογία τροφίµων είναι η επιστήµη που µελετά τους µικροοργανισµούς που σχετίζονται µε τα τρόφιµα. Είναι ένας εκτενής κλάδος που είναι αδύνατο να καλύψουµε σε µερικές παραγράφους. Θα προσπαθήσουµε όµως να δούµε εν συντοµία τη δράση των µικροοργανισµών στα τρόφιµα. Οι µικροοργανισµοί, λοιπόν, µπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα τρόφιµα, µούχλιασµα, σάπισµα και δηλητηριάσεις στον άνθρωπο, µπορεί όµως να είναι χρήσιµοι στις διάφορες ζυµώσεις ( κρασί, γιαούρτι, µπύρα κτλ ). Εικόνα 3. Πολλοί κίνδυνοι εγκυµονούν στα τρόφιµα ~ 7 ~

8 Οι µικροοργανισµοί χωρίζονται σε 5 κύριες κατηγορίες, τους µύκητες, τις ζύµες, τα βακτήρια, τους ιούς και τα παράσιτα. Οι τρεις τελευταίες κατηγορίες είναι υπεύθυνες για τις διάφορες τροφικές δηλητηριάσεις και συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Βακτήρια Ιοί Παράσιτα Clostridium botulinum Ηπατίτιδας Α Πρωτόζωα Clostridium perfringens Τύπου Norwalk Giardia lamblia Salmonella spp. Rotavirus Entamoeba histolytica Listeria monocytogenes Πολιοµυελίτιδας Cryptosporidium parvum Campylobacter jejuni Staphylococcus aureus Shigella spp. Vibrio parahaemolyticus Vibrio cholerae Bacillus cereus Yersinia enterocolitica Escherichia Coli Νηµατώδεις Ascaris lumbricoides Trichinella spiralis Κεστώδεις Taenia solium Diphyllobothrium latum Τρηµατώδεις Fasciola hepatica Εικόνα 4. Στοµαχόπονος Πονόλαιµος- Βήχας- Γρίπη Εικόνα 5. Μορφή βακτηρίων ~ 8 ~

9 Εικόνα 6. Απόκοµµα από την εφηµερίδα ''ΤΑ ΝΕΑ'' Τα βακτήρια. Είναι η πιο σηµαντική κατηγορία µικροοργανισµών γιατί βρίσκονται παντού, πολλαπλασιάζονται ταχύτατα, παράγουν πολύ ανθεκτικά σπόρια και µπορούν να προκαλέσουν δηλητηριάσεις. Είναι µονοκύτταροι µικροοργανισµοί (µεγέθους 1-5 µm) και διακρίνονται ανάλογα µε το σχήµα τους σε βάκιλλους (ραβδοειδή), κόκκους (σφαιρικοί) και σπείρες (ελικοειδή). Άλλος ένας διαχωρισµός γίνεται µε τη χρώση Gram. Ανάλογα µε τη σύσταση του κυτταρικού τοιχώµατος, αν χρωµατίζονται κυανά ονοµάζονται Gram (+), ενώ αν παραµένουν άχρωµα Gram (-). ~ 9 ~

10 Εικόνα 7. Ένας από τους πολλούς ιούς οι οποίοι βρίσκονται στο σώµα µας Ιοί. Είναι οι µικρότεροι σε µέγεθος µικροοργανισµοί. Αναπτύσσονται στο κύτταρο ενός ξενιστή χρησιµοποιώντας το γενετικό του υλικό. Έτσι δεν πολλαπλασιάζονται στα τρόφιµα, αλλά µεταδίδονται από βακτήρια, φυτά και ζώα, καθώς επίσης από µολυσµένους εργάτες. Παράσιτα. Είναι οργανισµοί που λαµβάνουν την τροφή τους από τον ξενιστή. Χωρίζονται στα πρωτόγονα, τους νηµατώδεις, τις ταινίες και τους κεστώδεις, όπως φαίνεται από τον πίνακα. Τα σηµαντικότερα παράσιτα που έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τα τρόφιµα είναι: Entamoeba histolytica, Ascaris lumbricoides, Diphyllobothrium latum. Μικροοργανισµοί αλλοίωσης. Είναι διάφοροι µικροοργανισµοί που προκαλούν αλλαγές στα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των τροφίµων χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή. Έτσι δηµιουργούν δυσάρεστες οσµές, χρωµατίζουν ή αποχρωµατίζουν το τρόφιµο και αλλοιώνουν τη γεύση. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν µικροοργανισµοί από διάφορα είδη, όπως αυτά των ευρωµυκήτων (π.χ. Penicilium), ζυµοµυκήτων (Saccharomyces) και βακτηρίων (π.χ. Escherichia, Lactobacidlus, Pseudomonas κ.τ.λ. ). (1) ~ 10 ~

11 5.3.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των µικροοργανισµών διακρίνονται σε ενδογενείς, που σχετίζονται µε τις ιδιότητες του τροφίµου και εξωγενείς, που σχετίζονται µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Για κάθε παράγοντα ορίζονται βέλτιστες, ελάχιστες και µέγιστες τιµές. Όλοι οι παράγοντες, όµως, αλληλοεπηρεάζονται και είναι δύσκολο να τεθούν ασφαλή κριτήρια και όρια, ειδικά σε συστήµατα µε περισσότερους από ένα µικροβιακούς πληθυσµούς. Οι ενδογενείς παράγοντες του τροφίµου είναι: το ph η υγρασία το οξειδοαναγωγικό δυναµικό η περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά οι αντιµικροβιακοί παράγοντες η βιολογική δοµή ph. Το ph του τροφίµου είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη µικροοργανισµών. Οι περισσότεροι, συµπεριλαµβανοµένων των Εικόνα 8. Κλίµακα ph(πεχά)-όξινα και βασικά ~ 11 ~

12 παθογόνων βακτηρίων, αναπτύσσονται στην περιοχή ph = Οι ζύµες και οι µύκητες όµως αναπτύσσονται σε περιοχές ph < 3.5 και δηµιουργούν αλλοιώσεις, κυρίως για φρούτα. Επίσης η µεταβολή ph του κρέατος κατά την περίοδο της νεκρικής ακαµψίας είναι σηµαντική για την προφύλαξη από την ανάπτυξη βακτηρίων. Η υγρασία. Οι µικροοργανισµοί χρειάζονται νερό για την ανάπτυξή τους. Το ελεύθερο νερό που υπάρχει στο τρόφιµο εκφράζεται µε την ενεργότητα νερού, aw. Η aw, ως γνωστόν, κυµαίνεται από 0-1. Πολύ γενικά, τα βακτήρια σπάνια αναπτύσσονται σε τιµές aw<0.9, µε τα Gram (-) να είναι πιο ευαίσθητα στην ελάττωση της aw από τα Gram (+). Επίσης οι περισσότεροι µύκητες δεν αναπτύσσονται σε aw<0.87 και οι ζύµες σε aw<0.8. Να υπενθυµίσουµε, όµως, ότι αυτές οι τιµές είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται και από τους άλλους παράγοντες. Το οξειδοαναγωγικό δυναµικό (Eh). Οι µικροοργανισµοί χρειάζονται ενέργεια για την ανάπτυξη και το µεταβολισµό τους. Η ενέργεια αυτή παράγεται κατά τις οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις, στις οποίες συµµετέχουν τα διάφορα συστατικά του τροφίµου. Ο λόγος των συνολικών οξειδωτικών (δέκτες e - ) προς τα συνολικά αναγωγικά (δότες e - ) καθορίζει το οξειδοαναγωγικό δυναµικό του τροφίµου, Eh. Το Eh καθορίζει την τάση για λήψη ή απώλεια οξυγόνου από το τρόφιµο. Το Eh δεν είναι σταθερό σε όλη τη µάζα του τροφίµου αλλά µεταβάλλεται από την επιφάνεια προς το εσωτερικό του. Για παράδειγµα, οι τιµές Eh στο εσωτερικό µεγάλων κοµµατιών κρέατος µπορούν να είναι -200mv, ενώ σε λεπτοτεµαχισµένο κρέας +200mv. Γενικά το εύρος του Eh, όπου αναπτύσσονται οι µικροοργανισµοί, είναι +300 έως -420mv. Η ύπαρξη οξυγόνου είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη µικροβίων. Ανάλογα µε την ανάγκη σε οξυγόνο τα µικρόβια διακρίνονται σε 4 κατηγορίες: Υποχρεωτικά αερόβια: Αναπτύσσονται παρουσία οξυγόνου (Eh θετικό) Υποχρεωτικά αναερόβια: Αναπτύσσονται απουσία οξυγόνου (Eh αρνητικό) Προαιρετικά αερόβια ή αναερόβια: Αναπτύσσονται παρουσία ή απουσία οξυγόνου (Eh θετικό ή αρνητικό) Μικροαερόφιλα: Αναπτύσσονται σε ελαττωµένη τάση οξυγόνου ~ 12 ~

13 Θρεπτικά συστατικά Οι µικροοργανισµοί απαιτούν για την ανάπτυξή τους θρεπτικά συστατικά, τα οποία βρίσκουν στα τρόφιµα. Τέτοιοι µικροοργανισµοί καλούνται χηµειοετερότροφοι και χρησιµοποιούν ως πηγή ενέργειας και για το µεταβολισµό τους διάφορες οργανικές ουσίες ή ανόργανα συστατικά που δεν µπορούν να συνθέσουν (Οι χηµειοαυτότροφοι χρησιµοποιούν ανόργανες ουσίες και οξυγόνο για τις ανάγκες τους). Πιο συγκεκριµένα όλοι οι µικροοργανισµοί απαιτούν: νερό πηγές ενέργειας (πηγή C), όπως απλά σάκχαρα, αλκοόλες, αµινοξέα, σύνθετους υδατάνθρακες (άµυλο), λιπαρές ύλες πηγή N, αµινοξέα, νουκλεοτίδια και ανόργανες πηγές, όπως NH 3, νιτρικά βιταµίνες (κυρίως βιταµίνη Β) ανόργανα συστατικά (Fe, P, S, K, Mg, Cu, Ca, Zn, Co). Οι αντιµικροβιακοί παράγοντες Είναι ουσίες που θανατώνουν ή αναστέλλουν τη δράση των µικροβίων. Μπορεί να είναι φυσικά συστατικά των τροφίµων ή να προστίθενται κατά την επεξεργασία του τροφίµου µε στόχο την αύξηση ζωής των τροφίµων. Στα φυσικά αντιµικροβιακά ανήκουν τα µπαχαρικά και τα αιθέρια έλαια αρωµατικών φυτών, ένζυµα π.χ. ζυθοζύµη στα αυγά και το γάλα και διάφορες ορµόνες. Επίσης να αναφερθεί η νισίνη, η οποία παράγεται από κάποια µικρόβια (στρεπτόκοκκους) και αναστέλλει τη δράση άλλων µικροβίων (κλωστρίδια). Βρίσκει εφαρµογή στην παραγωγή τυριού. ~ 13 ~ Εικόνα 9. Το γνωστό σε όλους µας σαπούνι Dettol µπορεί να καταπολεµήσει τα βακτήρια.

14 Ως πρόσθετες αντιµικροβιακές ουσίες, καλούνται και αναστολείς, χρησιµοποιούνται αντιβιοτικά (τετρακυκλίνη, πενικιλίνη κ.α.) και συντηρητικά (θειώδης ανυδρίτης, βενζοϊκό οξύ, σορβικό οξύ κ.α.). Να σηµειωθεί εδώ ότι σε πολλές περιπτώσεις η αλόγιστη χρήση των ουσιών αυτών δηµιούργησε ανθεκτικά στελέχη παθογόνων µικροβίων µε αρνητικές επιπτώσεις για τον άνθρωπο. Εξωγενείς Παράγοντες Οι εξωγενείς παράγοντες, που επηρεάζουν την ανάπτυξη των µικροοργανισµών είναι: Η θερµοκρασία του περιβάλλοντος Η σχετική υγρασία Η παρουσία και συγκέντρωση αερίων Η παρουσία και η δράση άλλων µικροοργανισµών Η θερµοκρασία Οι µικροοργανισµοί αναπτύσσονται σε συγκεκριµένο εύρος θερµοκρασιών που µπορεί να ποικίλλει, από -24 έως +90. Έτσι µε την κατάλληλη θερµική επεξεργασία µπορεί να επιτευχθεί η µερική καταστροφή των µικροοργανισµών ενός τροφίµου (µε παστερίωση) ή θανάτωση όλων των µικροοργανισµών και των σπορίων τους (αποστείρωση). Εικόνα 10. Θερµόµετρο ~ 14 ~

15 Οι µικροοργανισµοί, ανάλογα µε το εύρος θερµοκρασιών ανάπτυξης, διακρίνονται σε: Εύρος ανάπτυξης Άριστη θερµοκρασία Ψυχρόφιλοι -5 έως έως +10 Θερµόφιλοι +40 έως έως +60 Μεσόφιλοι +5 έως έως +45 Εικόνα 11. Ψυχρόφιλοι, Μεσόφιλοι και Θερµόφιλοι Η σχετική υγρασία Ως σχετική υγρασία του περιβάλλοντος εννοείται το % ποσοστό κορεσµού του περιβάλλοντος µε υδρατµούς σε συγκεκριµένη θερµοκρασία. Η υγρασία είναι σηµαντικός παράγοντας κατά την αποθήκευση των τροφίµων, όπως και η θερµοκρασία. Έτσι, αν ένα τρόφιµο µε χαµηλή a w βρεθεί σε περιβάλλον µε υψηλή σχετική υγρασία, τότε θα απορροφήσει υγρασία. Αντίθετα, αν η a w είναι υψηλή και η σχετική υγρασία χαµηλή, τότε το τρόφιµο θα αποβάλλει υγρασία. Στην πρώτη ~ 15 ~

16 περίπτωση απαιτείται µεγάλη προσοχή, γιατί η αύξηση της υγρασίας στην επιφάνεια των τροφίµων (π.χ. ξηρών καρπών) ευνοεί την ανάπτυξη µικροοργανισµών. Η παρουσία και συγκέντρωση αερίων Οι µεταβολές στη σύσταση του αέρα µπορούν να αποτρέψουν την αλλοίωση των τροφίµων. Γι' αυτό στην τεχνολογία τροφίµων χρησιµοποιούνται "ελεγχόµενες" ή "τροποποιηµένες" ατµόσφαιρες, τόσο για τους χώρους αποθήκευσης, όσο και στις συσκευασίες. Αυτές συνήθως αποτελούνται από µίγµατα αερίων, κυρίως Ο2, N2, CO2, ενώ χρησιµοποιείται και το O3 βακτηριοκτόνο. Αλληλεπιδράσεις µεταξύ µικροοργανισµών Όπως αναφέρθηκε προηγούµενα, στα τρόφιµα µπορεί να συνυπάρχουν περισσότερα είδη µικροοργανισµών. Σε αυτές τις περιπτώσεις καθίσταται δύσκολος ο έλεγχος των παραγόντων που καθορίζουν την ανάπτυξη των µικροοργανισµών. Αυτό, πρώτον γιατί ο κάθε µικροοργανισµός έχει τις δικές του απαιτήσεις και δεύτερον γιατί υπάρχουν απρόβλεπτες ίσως αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ειδών. Έτσι οι σχέσεις µεταξύ των µικροβίων σε ένα τρόφιµο χαρακτηρίζονται ανταγωνιστικές, συµβιωτικές, ή µεταβιωτικές. Στην πρώτη περίπτωση επικρατεί ένα µόνο είδος, συνήθως παράγοντας ουσίες ή µεταβάλλοντας τις ιδιότητες του τροφίµου, έτσι ώστε να θανατώνονται οι άλλοι µικροοργανισµοί. Στη δεύτερη περίπτωση τα διάφορα είδη συνυπάρχουν και συνήθως δρουν µαζί, ενώ στην τελευταία περίπτωση, ένας µικροοργανισµός δηµιουργεί ευνοϊκές συνθήκες για τη δράση κάποιου άλλου.(1) Χηµικοί κίνδυνοι Είναι οι κίνδυνοι από διάφορες χηµικές ουσίες, οι οποίες υπεισέρχονται µε κάποιο τρόπο στα τρόφιµα και παρουσιάζουν τοξικότητα για τον άνθρωπο. Ενώ στους µικροβιολογικούς κινδύνους τα αποτελέσµατα είναι άµεσα µε τις τροφικές δηλητηριάσεις, οι χηµικοί κίνδυνοι εγκυµονούν µακροπρόθεσµες συνέπειες π.χ. καρκίνος. Στις περισσότερες περιπτώσεις η δράση τους είναι αµφιλεγόµενη. Σε αρκετές άλλες οι χηµικοί κίνδυνοι θυµίζουν καταστροφή, όπως τα χηµικά όπλα ή η ραδιενέργεια. Εικόνα12.Καλαµπόκι-χειροβοµβίδα πυρηνικής ενέργειας ~ 16 ~

17 Πηγές των χηµικών κινδύνων: Τοξικές ουσίες φυσικής προέλευσης (µυκοτοξίνες, ιχθυοτοξίνες, πολυχλωριωµένα διφαινύλια, πολυκυκλικοί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες) Τοξικές ουσίες από τη βιοµηχανία, γεωργία και κτηνοτροφία Χηµικά στοιχεία (Hg, Pb, Zn, As, CN, Cd) Φυτοφάρµακα, λιπάσµατα Ορµόνες και αντιβιοτικά Πρόσθετα τροφίµων (συντηρητικά, αντιοξειδωτικά, χρωστικές, γαλακτωµατοποιητές, βελτιωτικά γεύσης) (1) Εικόνα 13. Ψεκασµός από το πλέον διάσηµο ζιζανιοκτόνο, Roundup ~ 17 ~

18 Εικόνα 14. Η εταιρεία Monsanto Company είναι µια πολυεθνική εταιρεία γεωργικής βιοτεχνολογίας. Είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός στον κόσµο του ζιζανιοκτόνου glyphosate, που διατίθεται στην αγορά στο Roundup (µάρκα των ζιζανιοκτόνων) και σε άλλες µάρκες. Η Monsanto είναι επίσης ο µεγαλύτερος παραγωγός γενετικά τροποποιηµένων σπόρων. Παρέχει την τεχνολογία στο 90% των γενετικά τροποποιηµένων σπόρων που χρησιµοποιούνται για την αγορά των ΗΠΑ. Η έδρα της βρίσκεται στο Creve Coeur, Μιζούρι. ~ 18 ~

19 Εικόνα 15. Απόκοµµα από την εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ ~ 19 ~

20 5.3.3 Φυσικοί κίνδυνοι Οι φυσικοί κίνδυνοι προέρχονται από διάφορα ξένα αντικείµενα ή υλικά, που δεν αποτελούν φυσικά συστατικά του τροφίµου και µπορούν να προκαλέσουν βλάβες στην υγεία του καταναλωτή. Τέτοια σώµατα είναι το γυαλί, το ξύλο, οι πέτρες, τα µέταλλα, τα έντοµα, τα κόκκαλα, τα πλαστικά, οι ρύποι του προσωπικού, µαλλιά, χαρτιά, χρώµατα, σκουριές κ.τ.λ. Οι επιπτώσεις στην υγεία είναι διάφορες. όπως πνιγµοί, τραυµατισµοί, µολύνσεις, σπάσιµο δοντιών κ.α. Μπορεί να προέρχονται από διάφορες πηγές, κυρίως όµως από την πρώτη ύλη, τα υλικά συσκευασίας, τον εξοπλισµό και τα εξαρτήµατα, τους εργαζόµενους. Τα τρόφιµα από τη στιγµή της παραγωγής τους (συγκοµιδή, σφαγή και αλίευση) υπόκεινται σε προοδευτική µεταβολή των φυσικών και χηµικών ιδιοτήτων τους. Η ταχύτητα και το είδος αυτής της µεταβολής εξαρτώνται τόσο από τη σύσταση των τροφίµων, όσο και από διάφορους άλλους παράγοντες Όταν η αλλοίωση προχωρήσει αρκετά, έχουµε µεταβολές, που εύκολα διαπιστώνονται και οργανοληπτικά, όπως π.χ. από τη µεταβολή του χρώµατος, την αλλαγή της υφής, την ανάπτυξη ανεπιθύµητων οσµών και γεύσεων. (1) ~ 20 ~

21 Εικόνα 16. Απόκοµµα από την εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ ~ 21 ~

22 5.3.4 Ραδιενέργεια Οι ραδιενεργοί παράγοντες οφείλονται κυρίως στη ραδιενέργεια από τα εργοστάσια ραδιενέργειας. Παρά την έγκριση από διεθνείς εµπειρογνώµονες, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (WHO) και ο Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας (FAO), η ακτινοβολία στα τρόφιµα έχει αργήσει να κερδίσει την αποδοχή στην Ευρώπη. Το πρόβληµα φαίνεται να έγκειται στην ελλιπή ενηµέρωση του κοινού αναφορικά µε το τι ακριβώς περιλαµβάνει η τεχνολογία αυτή και ποια οφέλη µπορεί να προσφέρει στη βελτίωση της ασφάλειας των διαθέσιµων τροφίµων. Η διαδικασία ακτινοβόλησης τροφίµων Η ακτινοβόληση τροφίµων περιλαµβάνει την έκθεση των τροφίµων σε ενέργεια από πηγές όπως οι ακτίνες γ, οι ακτίνες X ή οι δέσµες ηλεκτρονίων. Κατά τη διάρκεια της ακτινοβόλησης τροφίµων, τα τρόφιµα δεν θερµαίνονται, όπως για παράδειγµα συµβαίνει στην περίπτωση του φούρνου µικροκυµάτων, και δεν διατηρούν καθόλου ακτινοβολία. Η ακτινοβολία δεν καθιστά τα τρόφιµα ραδιενεργά. Ασφάλεια τροφίµων Το κύριο όφελος της ακτινοβολίας τροφίµων είναι ότι σκοτώνει επιβλαβή βακτήρια και άλλους µικροοργανισµούς, οι οποίοι µπορεί να προκαλέσουν τροφική δηλητηρίαση. Η ακτινοβολία επιφέρει και άλλα αποτελέσµατα, όπως η καθυστέρηση της ωρίµανσης και της βλάστησης στα τρόφιµα, συµβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο στην επέκταση της διάρκειας ζωής του προϊόντος. Σε άλλα τρόφιµα, όπως το κακάο, ο καφές, τα βότανα και τα καρυκεύµατα, η ακτινοβόληση προσφέρει µια ασφαλή και χωρίς υπολείµµατα εναλλακτική λύση στη χηµική απολύµανση. Στην περίπτωση ευπαθών τροφίµων, όπως τα φρέσκα θαλασσινά και τα µαλακά φρούτα, η ακτινοβολία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να καταστρέψει τα επικίνδυνα µικρόβια και να καθυστερήσει την αλλοίωση, χωρίς να αλλοιώσει τη δοµή των τροφίµων, όπως εάν είχε χρησιµοποιηθεί θερµική επεξεργασία. ~ 22 ~

23 Μελέτες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει σηµαντική απώλεια οποιωνδήποτε θρεπτικών ουσιών µετά την ακτινοβόληση των τροφίµων. Μια µικρή ποσότητα µερικών βιταµινών χάνεται, η οποία όµως είναι παρόµοια µε εκείνη που χάνεται κατά τη διάρκεια άλλων µεθόδων επεξεργασίας τροφίµων, όπως η κονσερβοποίηση και η ξήρανση. Εικόνα17.ΠΡΟΣΟΧΗ ΡΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ «Ελληνοποιήσεις» προϊόντων από άλλα κράτη δείχνουν τοδρόµο που οδηγεί στην άµεση σύγκληση του επιστηµονικού ελέγχου τροφίµων, ΕΣΕΤ, προκειµένου να θεσπιστούν και εδώ, όπως στη Βρετανία, ειδικά όρια για τη ραδιενέργεια σε τρόφιµα που παράγονται στις χώρες της Ε.Ε. και διακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρεται σε δηµοσίευµα της Ελευθεροτυπίας πέραν δηλαδή των ειδικών ρυθµίσεων για την Ιαπωνία, µετά τη Φουκουσίµα, επιβάλλεται οι αρµόδιες αρχές να σταµατήσουν τις γενικόλογες αναφορές περί κινητοποιήσεων και ελέγχων, τη στιγµή που προϊόντα όπως τα µανιτάρια, τα οποία προέρχονταιαπό από τη Βουλγαρία, βαφτίζονται ελληνικά (σύµφωνα µε στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η «Ε») και προωθούνται στην εσωτερική αγορά, χωρίς να περνούν από κανέναν έλεγχο. Είναι, αν µη τι άλλο, τραγικό, µετά το Τσερνοµπίλ και τη Φουκουσίµα, να υπάρχει µαύρη τρύπα στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία και να έχουµε γεγονότα όπως εκείνο µε τα µανιτάρια εκ Βουλγαρίας, που αποσύρθηκαν στη Βρετανία διότι η επιβάρυνσή τους ήταν µπεκερέλ ανά κιλό, δέκα φορές µεγαλύτερη από τα όρια της Ε.Ε. για τα τρόφιµα που εισάγονται µόνον από την Ιαπωνία µετά το πυρηνικό δυστύχηµα. ~ 23 ~

24 Είναι επιεικώς απαράδεκτο να µην υπάρχει σήµερα βάση δεδοµένων σε φορείς όπως το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, που να µας επιτρέπει να βλέπουµε ανά πάσα στιγµή «τους εξονυχιστικούς ελέγχους», όπως ισχυρίζεται η ηγεσία του, σε προϊόντα προερχόµενα από την Ιαπωνία αλλά και για όσα παράγονται στη χώρα µας ή έρχονται από άλλες (ανατολικές) χώρες. υστυχώς, λέει ο Μιχάλης Πετράκος, από την Εκτελεστική Γραµµατεία των Πρασίνων, «η Ελλάδα, παρ ότι γειτνιάζει µε χώρες που είχαν εκτεθεί σε µεγάλες δόσεις ραδιενεργού υλικού από το Τσερνοµπίλ και έχουν πυρηνικές εγκαταστάσεις, όπως η Βουλγαρία, δεν έχει πάρει αντίστοιχα µέτρα για να καλύψει το κενό. Έτσι δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουµε καν αν προϊόντα από χώρες-µέλη, όπως η Βουλγαρία και η Ρουµανία, που διακινούνται στην Ελλάδα έχουν ραδιενέργεια. Ενδεικτικά, ενώ υπάρχουν αναφορές από πολλές άλλες χώρες-µέλη (για µικρότερα επίπεδα ραδιενέργειας) η Ελλάδα δεν έχει αναφέρει ποτέ κανένα εύρηµα, πιστοποιώντας όχι την ασφάλεια του καταναλωτή, αλλά την απουσία ελέγχου». Σε ό,τι αφορά τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίµων -ΕΦΕΤ- δεν µπορεί να κάνει τίποτα για µολυσµένα τρόφιµα αν δεν συγκληθεί ο ΕΣΕΤ και να θεσπίσει όρια. Υπενθυµίζεται ότι για το Εικόνα 18. Οι κίνδυνοι που εγκυµονούν στα φαγητά ευρείας κατανάλωσης είναι πολλοί και θανατηφόροι παραδιχλωροβενζόλιο, που βρέθηκε στο µέλι πριν από χρόνια, πρώτα ορίστηκε η επικινδυνότητά του και ύστερα κινητοποιήθηκε ο µηχανισµός.(4) ~ 24 ~

25 5.3.5 ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Η γενετική τροποποίηση είναι µια σχετικά νέα διαδικασία, η οποία λαµβάνει χώρα, σε επιστηµονικά εργαστήρια και αφορά παρεµβάσεις του ανθρώπου, στο γενετικό κώδικα, δηλαδή αλλαγές στο DNA. Η παρέµβαση συνίσταται είτε σε προσθήκη είτε σε αφαίρεση γονιδίων. Ως Γενετικά τροποποιηµένος οργανισµός (ΓΤΟ) ορίζεται ο Οργανισµός του οποίου το γενετικό υλικό δεν έχει τροποποιηθεί µε φυσικό πολλαπλασιασµό ή ανασυνδυασµό, αλλά µε την εισαγωγή τροποποιηµένου γονιδίου ή γονιδίου που προέρχεται από άλλη ποικιλία ή είδος.(2) Είναι ένας ζωντανός οργανισµός, φυτικός ή ζωικός που έχει υποστεί τροποποίηση των Εικόνα 19. Έµβρυο µέσα σε ντοµάτα!!! αρχικών γενετικών του χαρακτηριστικών µε προσθήκη, αφαίρεση ή αντικατάσταση τουλάχιστον ενός γονιδίου. Με την γενετική τροποποίηση, εισάγουµε άµεσα τα επιθυµητά γνωρίσµατα σε έναν οργανισµό χωρίς τη διαδικασία της εγγενούς αναπαραγωγής, επιτρέπει δηλαδή τη µεταφορά γονιδίων µεταξύ οργανισµών ακόµα και αυτών που δεν είναι εξελικτικά συγγενείς. Οι ΓΤΟ κατασκευάζονται στα εργαστήρια µε τη βοήθεια της γενετικής µηχανικής. Είναι δηλαδή η εξαγωγή επιλεγµένων γονιδίων από ένα οργανισµό (όπως ζώα, φυτά, βακτήρια, ιούς) και η τεχνητή εισαγωγή τους σε άλλους εντελώς διαφορετικούς οργανισµούς (όπως είναι τα καλλιεργούµενα φυτά) ~ 25 ~

26 Οι εφαρµογές των σύγχρονων τεχνικών της γενετικής τροποποίησης οδήγησαν και στη δηµιουργία νέων τροφίµων, των «καινοφανών ή πρωτότυπων τροφίµων». Παράλληλα όµως υπάρχουν και πιθανοί κίνδυνοι, όπως: Πιθανότητα ανάπτυξης αλλεργιών Αλλοίωση της φυσικής χλωρίδας χωρίς προβλέψιµες συνέπειες Μείωση της βιοποικιλότητας Πιθανή επανεµφάνιση ασθενειών(3) Εικόνα 20. Αστεία αναπαράσταση ενός ολοένα και αυξανόµενου φαινοµένου Στη συµβατική γεωργία (χηµική γεωργία) η απολύµανση του εδάφους επιτυγχάνετε µε την χρήση χηµικών απολυµαντικών, συγκεκριµένα την χηµική ένωση «βρωµιούχο µεθύλιο», η οποία είναι άκρως επικίνδυνη για τον άνθρωπο και το περιβάλλον καθώς µεταφέρετε µε την τροφική αλυσίδα. Η συγκεκριµένη ουσία νοµοθετικά έχει απαγορευθεί αλλά δυστυχώς γενικά κανένας γεωργός δεν το λαµβάνει υπόψη του είτε λόγω ασυνειδησίας, είτε λόγω κυρίως έλλειψης γνώσης.(7) Τα βιολογικά προϊόντα είναι φθηνά, σε σχέση µε την αξία τους. Εάν εισάγουµε στον οργανισµό µας συµβατικά προϊόντα, κατά συνέπεια τροφές επιβαρυµένες µε τοξικές ουσίες, τροφές χαµηλών προδιαγραφών φτωχές σε θρεπτικά συστατικά, είναι σίγουρο ότι ο οργανισµός µας θα υπολειτουργεί και αργά ή γρήγορα θα εµφανιστούν οι συνέπειες. Ας εφοδιάσουµε λοιπόν το σώµα µας µε καθαρές τροφές. Τροφές από βιολογικά προϊόντα, που καλλιεργούνται από παραγωγούς οι οποίοι ελέγχονται από έγκυρους, αναγνωρισµένους πιστοποιητικούς οργανισµούς καθ' όλη τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας, από την σπορά µέχρι την ~ 26 ~

27 συγκοµιδή αλλά και κατά το στάδιο της µεταποίησης τους για όσα από αυτά µεταποιούνται.(8) Εικόνα 21. Γενετικά τροποποιηµένο καλαµπόκι Μερικά από τα κυριότερα γενετικά τροποποιηµένα φυτά: Καλαµπόκι Σόγια Βαµβάκι Πατάτα Ντοµάτα Ρύζι ιάφορα φρούτα και λαχανικά Φυτά ανθεκτικά στα καταστροφικά έντοµα και ζιζάνια Φυτά ανθεκτικά στην ξηρασία(9) Εικόνα 23. Εργοστάσιο παραγωγής µεταλλαγµένων καρπουζιών Εικόνα22. Μεταλλαγµένη ντοµάτα ~ 27 ~

28 5.3.6 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι. Βλάβες σε άλλους οργανισµούς. Πριν από µερικά χρόνια δηµοσιεύτηκε µια έρευνα από το περιοδικό "Nature" ότι, η γύρη από ένα µεταλλαγµένο καλαµπόκι σκότωνε κατά χιλιάδες ένα είδος πεταλούδας. Η συγκεκριµένη πεταλούδα τρέφεται µε γαλακτώδη φυτά και όχι µε καλαµπόκι. Η γύρη όµως από το µεταλλαγµένο καλαµπόκι µεταφέρθηκε, µε την βοήθεια του ανέµου, σε διπλανές εκτάσεις όπου υπήρχαν φυτά, µε τα οποία τρέφεται η πεταλούδα, προκαλώντας τον θάνατό τους. υστυχώς, κάτι παρόµοιο µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε είδος και να προκαλέσει ζηµιά στην υγεία ολόκληρων ανυποψίαστων πληθυσµών. Εξασθενηµένη δράση εντοµοκτόνων και ζιζανιοκτόνων. Εικόνα 24. Τέτοιες ενέσεις και φάρµακα αποτελούν πλέον πολύ συχνό φαινόµενο Πολλοί φοβούνται πως, όπως τα κουνούπια απέκτησαν ανθεκτικότητα σε ισχυρά εντοµοκτόνα (όπως το DDT), έτσι και τώρα σιγά-σιγά η ίδια η φύση, µέσω της βιολογικής επιλογής, θα δηµιουργήσει υπερφυσικά έντοµα ή ζιζάνια που δύσκολα θα µπορούν να καταπολεµηθούν. Όταν λέµε Εικόνα 25. Επιβλαβής ντοµάτα φυσική επιλογή εννοούµε ότι επιβιώνουν τα ισχυρά είδη που µπόρεσαν να αντισταθούν σε αυτά τα εντοµοκτόνα, τα οποία µε την σειρά τους θα γεννήσουν ανθεκτικότερους οργανισµούς. (10) ~ 28 ~

29 Εικόνα 26. Τέτοια τραγικά και συνεχώς αυξανόµενα ποσοστά καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε ~ 29 ~

30 Κίνδυνοι για την υγεία του ανθρώπου. Αλλεργίες. Πολλά παιδιά στις ΗΠΑ και την Ευρώπη έχουν αναπτύξει επικίνδυνες αλλεργίες σε µεταλλαγµένους ξηρούς καρπούς και άλλες τέτοιες τροφές. Υπάρχει πιθανότητα η εισαγωγή συγκεκριµένων γονιδίων σε τροφές, να προκαλέσει αλλεργικά σοκ σε άτοµα που είναι επιρρεπή σε συγκεκριµένες αλλεργίες. Μια πρόταση για την εισαγωγή ενός γονιδίου από ένα Βραζιλιάνικο είδος καρυδιού στην Εικόνα 28. GREENPEACE Οδηγός καταναλωτών σόγια, εγκαταλείφθηκε επειδή υπήρχε φόβος αλλεργικών επιπλοκών. Άγνωστες συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία. Υπάρχει αυξηµένος προβληµατισµός για την εισαγωγή ξένων γονιδίων σε τροφές, λόγω των ανεπιθύµητων αντιδράσεων στην ανθρώπινη υγεία. Έρευνες σε ποντίκια έχουν δείξει απρόσµενες επιπλοκές και αλλοιώσεις σε όργανα των ζώων που τρέφονταν µε µεταλλαγµένες ζωοτροφές. Ηθικά διλήµµατα. Εικόνα 27. Έχει χαθεί η εµπιστοσύνη των καταναλωτών απέναντι στα προιόντα των διαφόρων εταιριών Η επέµβαση στους νόµους και µηχανισµούς της φύσης, αναδεικνύει µια σειρά από προβληµατισµούς, που αφορούν την παραβίαση των αξιών τόσο της ανθρωπότητας, όσο και των ίδιων των οργανισµών που µεταλλάσσονται. ~ 30 ~

31 Η ανάµιξη ζωικών και φυτικών γονιδίων γεννά ερωτήµατα, σχετικά µε το τι προϊόντα είναι τελικά αυτά που προκύπτουν. Οι κίνδυνοι µπορεί να είναι καταστροφικοί (π.χ. νόσος των τρελών αγελάδων).(11) ιοξίνες Κάποτε λέγαµε για διατροφική κρίση και εννοούσαµε το πρόβληµα της µη επάρκειας των τροφίµων. Σήµερα οι «διατροφικές κρίσεις» έχουν αναφορά στην µολυσµένη µας τροφή και µάλιστα είναι αρκετά συχνές. Στο βωµό κυρίως του κέρδους οι παραγωγοί πρωτογενών ή επεξεργασµένων τροφίµων φέρνουν στην αγορά των τροφίµων προϊόντα προς κατανάλωση µε επικίνδυνες ουσίες οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία µας. Πρόσφατα το νέο σκάνδαλο αφορά κατανάλωση χοιρινού κρέατος Γερµανικής κυρίως προέλευσης όπου τα χοιρινά είχαν διατραφεί µε µολυσµένες ζωοτροφές. Περίπου τόνοι ζωοτροφές, µολυσµένες, µε τις επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία, διοξίνες, παραδόθηκαν σε περίπου κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις στην Γερµανία και σε άλλες εκµεταλλεύσεις στις γειτονικές, µε την Γερµανία χώρες. εν είναι πρώτη φορά όπου ένα διατροφικό σκάνδαλο έρχεται στην επιφάνεια και σε ενηµέρωση του καταναλωτή αφού τα µολυσµένα τρόφιµα έχουν κάνει κάποια κέρδη θα λέγαµε. Από τις διοξίνες του Σεβέζο στις διοξίνες των Βέλγικων κοτόπουλων το 1997 στο Ολλανδικό γάλα τον Νοέµβριο του 2004,στα Ιρλανδέζικα χοιρινά το 2008 και τα γερµανικά χοιρινά στο τέλος του Ορισµοί Οι διοξίνες είναι µια κατηγορία περιβαλλοντικά ανθεκτικών ουσιών που περιέχουν χλώριο. Η χηµική ονοµασία για τη διοξίνη είναι: 2,3,7,8 τετραχλωρο-διβενζο-παραδιοξίνη (TCDD). Το όνοµα «διοξίνες» χρησιµοποιείται συχνά για την οικογένεια των δοµικά και των χηµικών σχετιζοµένων διοξίνες πολυχλωριωµένων διβενζο παραγώγων (PCDD) και πολυχλωριωµένων διβενζοφουρανίων (PCDF). Ορισµένες επίσης ουσίες µε παρόµοιες τοξικές ιδιότητες µε τις διοξίνες ονοµάζονται πολυχλωριωµένα διφαινυλία (PCB) και περιλαµβάνονται επίσης υπό τον όρο «διοξίνες». Περισσότερες από 400 ουσίες σχετικές µε τις διοξίνες έχουν ~ 31 ~ Εικόνα 29. Η λύση είναι τα βιολογικά

32 προσδιοριστεί, αλλά µόνο περίπου 30 από αυτές θεωρούνται ότι έχουν σηµαντική τοξικότητα, µε το TCDD να είναι το πιο τοξικό. Για να υπάρχει ένα µέτρο σύγκρισης της τοξικότητας όλων αυτών των ουσιών, συνήθως εκφράζονται ως ισοδύναµο της πιο τοξικής διοξίνης, η οποία είναι γνωστή και ως διοξίνη του Σεβέζο (TCDD). 2,3,7,8 τετράχλωρο-διβενζο-παρά-διοξίνη (TCDD) Εικόνα 30. Ο κύκλος των διοξινών Πως δηµιουργούνται-πηγές Παραγωγής Οι διοξίνες δεν είναι κάποιο χρήσιµο προϊόν της χηµικής βιοµηχανίας, αλλά άχρηστα και επικίνδυνα παραπροϊόντα των διεργασιών όπου εµπλέκεται το χλώριο. Οι διοξίνες δηµιουργούνται βασικά ως ακούσια παραπροϊόντα σε πολλές χηµικές διεργασίες, καθώς και σε κάθε σχεδόν διεργασία καύσης και αποτέφρωσης. Γενικά, οι διοξίνες παράγονται όταν το χλώριο αντιδράσει µε οργανική ύλη. Οι υψηλές θερµοκρασίες και η παρουσία ορισµένων µετάλλων, που δρουν ως καταλύτες, ευνοούν τη δηµιουργία των επικίνδυνων αυτών ουσιών. Οι διοξίνες αν και είναι κυρίως παραπροϊόντα βιοµηχανικών διεργασιών, µπορεί επίσης να προκύψουν από φυσικές διαδικασίες, όπως εκρήξεις ηφαιστείων και πυρκαγιές δασών. Οι διοξίνες είναι ανεπιθύµητα προϊόντα από ένα ευρύ φάσµα διαδικασιών παραγωγής όπως τήξης µετάλλων, λεύκανσης µε χλώριο χαρτοπολτού και κατά την παραγωγή κάποιων ζιζανιοκτόνων και γενικά φυτοφαρµάκων. Όσον αφορά την απελευθέρωση διοξινών στο περιβάλλον, επιδεινώνεται λόγω της ανεξέλεγκτης καύσης απορριµµάτων (στερεών αποβλήτων και νοσοκοµειακών αποβλήτων) και συχνά είναι η περισσότερο ένοχη διαδικασία και διεργασία, λόγω της ατελούς καύσης. Η τεχνολογία βέβαια υπάρχει και είναι διαθέσιµη και επιτρέπει ελεγχόµενη αποτέφρωση αποβλήτων µε χαµηλές εκποµπές ρύπων αλλά. ~ 32 ~

Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP). ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ

Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP). ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ TΕΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP). ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης. στην Υγιεινή και στην Ασφάλεια των. Τροφίμων

Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης. στην Υγιεινή και στην Ασφάλεια των. Τροφίμων Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην Υγιεινή και στην Ασφάλεια των Τροφίμων Αθήνα 2004 1 Κεφάλαιο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Κεφάλαιο 2. ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 7 2.1 Από πού προκαλούνται οι τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Τ., Γιώργος Μ., Δημήτρης Μ., Κώστας Π.

Φώτης Τ., Γιώργος Μ., Δημήτρης Μ., Κώστας Π. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 ΛΥΚΕΙΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΣ ΘΕΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Φώτης Τ., Γιώργος Μ., Δημήτρης Μ., Κώστας Π. Όλοι γνωρίζουμε το μείζον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ Ε ΑΦΟΥΣ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις ηµέρες µας όλο και πιο φλέγον ζήτηµα είναι η ρύπανση του εδάφους. Το έδαφος αποτελεί το «σπίτι» µας για δισεκατοµµύρια χρόνια. Παρόλα αυτά τους τελευταίους δύο αιώνες ο άνθρωπος µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ ΣΤΑ ΡΑΦΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΗΣΥΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΙΣΙΔΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

HACCP ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΪΜΑΡΕΛΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ HACCP Μεταπτυχιακή Διατριβή ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ HACCP ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Επιβλέπων Καθηγητής: Γκέκας Βασίλειος Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ EΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Τµήµα ιοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Γενετικά µεταλλαγµένοι οργανισµοί Επιβλέπουσα: Mαρία Μητροσύλη ΑΘΗΝΑ 2004 1 Summary The discovery

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 5 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 5 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «Εξειδίκευση προδιαγραφών ποιότητας σε μεταποιητικές επιχειρήσεις. Διερεύνηση αναγκών, προϋποθέσεων και δυνατοτήτων εισαγωγής καινοτομικών στοιχείων και» 5 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ª π. Κίνδυνοι από. την κακή. ποιότητα κρέατος. Κρέας: Μεγάλη. θρεπτική αξία. Η Ιστορία του. Λουκάνικου

ª π. Κίνδυνοι από. την κακή. ποιότητα κρέατος. Κρέας: Μεγάλη. θρεπτική αξία. Η Ιστορία του. Λουκάνικου 5ος ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ª π ƒ ø πø 36-49 6-9 16-19 Κίνδυνοι από την κακή Κρέας: Μεγάλη θρεπτική αξία ποιότητα κρέατος 28-29 Η Ιστορία του Λουκάνικου 4 Επιδότηση 50.000 Ευρώ σε νέους που θέλουν να γίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Προγράµµατα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλµατα και παραδοσιακές τέχνες Μέτρο 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ LEADER+ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝ.ΚΟ. Α.Ε. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΜΟΣ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 AGROPOLE ΕΠΕ ΜΑΙΟΣ 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

HACCP ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CRETA PALACE

HACCP ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CRETA PALACE Τ.Ε.Ι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ&ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ HACCP ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ CRETA PALACE ΦΟΙΤΗΤΕΣ : ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΩΡΑΚΟΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 2 Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Νο 1: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Α.Μ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΥΠΟ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΜΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ. 8965) ΤΣΟΥΚΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας. Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο

Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας. Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας Επιστημονικές αξιολογήσεις του ρόλου της βιοτεχνολογίας σε έναν ασφαλέστερο, υγιέστερο κόσμο Τα Οφέλη της Βιοτεχνολογίας Οι καλλιέργειες με βελτιώσεις αγροτικής βιοτεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλματα και παραδοσιακές τέχνες

Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλματα και παραδοσιακές τέχνες Προγράμματα ανοικτών Περιβαλλοντικών τάξεων «ΚΑΛΛΙΣΤΩ» Αγροτικές περιοχές Βιολογικές καλλιέργειες Παραδοσιακά επαγγέλματα και παραδοσιακές τέχνες Μέτρο 3.6 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας-

Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Ολοκληρωμένη διαχείριση - το μέλλον της γεωργίας- Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ.Γ.Ν.Γ.: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. Επιστημονική ομάδα έργου: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Επιστημονική ομάδα έργου: Δημήτριος Τσελές, καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος Ασπασία Ευθυμιάδου, Λέκτορας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου Μαρία Γκούλτα, Γεωπόνος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 39 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ

ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΖΩΙΚΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ». ΣΑΜΠΑΛΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΕΛΕΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΛΥΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΑΛΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ CROISSANT

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ CROISSANT ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΥ CROISSANT Πτυχιακή εργασία του ΤΕΙ Τεχνολογίας Τροφίμων Καρδίτσας (Παράρτημα Λάρισας) Κυριακόπουλος Αναστάσιος 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αλλαγή του τρόπου ζωής αλλά και των διατροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών

«ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Γεώργιος Αθ. Παλάτος Καθηγητής εφαρμογών ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Σ ( Α Γ Ρ Ο Κ Τ Η Μ Α ) Γεώργιος Αθ. Παλάτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑΣ : ΚΑΚΑΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ (314/01 ) ΘΕΜΑ : «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΠΤΥΧΙΑΚΗ:

Διαβάστε περισσότερα