Directigen EZ Flu A+B

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Directigen EZ Flu A+B"

Transcript

1 Directigen EZ Flu A+ Για τη διαφοροποιημένη, άμεση ανίχνευση αντιγόνων του ιού της γρίπης τύπου Α και Β ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η εξέταση Directigen EZ Flu A+ είναι ένας ταχύς χρωματογραφικός ανοσοπροσδιορισμός για την άμεση και ποιοτική ανίχνευση αντιγόνων του ιού της γρίπης τύπου Α και Β από ρινοφαρυγγικές πλύσεις/αναρροφήσεις, ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα και φαρυγγικά επιχρίσματα συμπτωματικών ασθενών. Η εξέταση Directigen EZ Flu A+ είναι μια διαφοροποιημένη εξέταση, με την οποία είναι δυνατός ο διαχωρισμός των αντιγόνων του ιού της γρίπης τύπου Α από τα αντιγόνα του ιού της γρίπης τύπου Β από ένα επεξεργασμένο δείγμα με τη χρήση μίας συσκευής. Η εξέταση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα στη διάγνωση μολύνσεων με τον ιό της γρίπης τύπου Α και Β. Όλα τα αρνητικά αποτελέσματα εξέτασης θα πρέπει να επιβεβαιώνονται με κυτταρική καλλιέργεια, καθώς τα αρνητικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν μόλυνση από τον ιό της γρίπης και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μοναδική βάση για τη θεραπεία ή άλλες διοικητικές αποφάσεις. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης για τη γρίπη τύπου Β με χρήση ρινοφαρυγγικών επιχρισμάτων (NPS) προσδιορίστηκαν κυρίως με ανασκοπικά, κατεψυγμένα δείγματα. Οι χρήστες ίσως θελήσουν να προσδιορίσουν την ευαισθησία αυτής της εξέτασης για τη γρίπη τύπου Β χρησιμοποιώντας νωπά δείγματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ /03 U ÅëëçíéêÜ Τα κλασικά συμπτώματα της ασθένειας της γρίπης είναι η αιφνίδια εμφάνιση πυρετού, ρίγους, πονοκεφάλου, μυαλγιών και μη παραγωγικού βήχα. Οι επιδημίες γρίπης εμφανίζονται συνήθως κατά τους χειμερινούς μήνες οδηγώντας σε νοσηλείες 1 και θανάτους 2 ετησίως στις ΗΠΑ. Οι ιοί της γρίπης μπορεί επίσης να προκαλέσουν πανδημίες, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορεί να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των ασθενειών και των θανάτων από επιπλοκές που σχετίζονται με τη γρίπη. Οι ασθενείς με πιθανολογούμενη γρίπη μπορούν να επωφεληθούν της θεραπείας με έναν αντιιικό παράγοντα, ιδιαίτερα εάν χορηγηθεί αυτή εντός 48 ωρών από την εμφάνιση της ασθένειας. Είναι σημαντικό να διακριθεί εγκαίρως η γρίπη τύπου Α από τη γρίπη τύπου Β ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ιατρούς να επιλέξουν την κατάλληλη επιλεκτική αντιιική επέμβαση. Επίσης, είναι σημαντικό να καθοριστεί εάν η γρίπη τύπου Α ή Β προκαλεί συμπτωματική πάθηση σε ένα συγκεκριμένο ίδρυμα (π.χ. ένα γηροκομείο) ή κοινότητα, ώστε να ληφθεί η κατάλληλη προληπτική παρέμβαση για τα ευπαθή άτομα. Είναι, λοιπόν, σημαντικό να καθοριστεί γρήγορα όχι μόνον εάν πρόκειται για γρίπη αλλά και για ποιον τύπο του ιού της γρίπης πρόκειται. Οι διαγνωστικές εξετάσεις που είναι διαθέσιμες για τη γρίπη περιλαμβάνουν τον ταχύ ανοσοπροσδιορισμό, τον προσδιορισμό με ανοσοφθορισμό, την εξέταση αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), την ορολογία και την καλλιέργεια ιών Οι προσδιορισμοί με ανοσοφθορισμό συνεπάγονται τη χρώση δειγμάτων ακινητοποιημένων σε αντικειμενοφόρους πλάκες με χρήση αντισωμάτων με σήμανση φθορισμού για παρατήρηση με μικροσκόπηση φθορισμού. 5,11,12 Οι μέθοδοι καλλιέργειας χρησιμοποιούν αρχική απομόνωση του ιού σε κυτταροκαλλιέργεια, ακολουθούμενη από προσδιορισμούς αναστολής αιμοπροσρόφησης, ανοσοφθορισμού ή εξουδετέρωσης για την επιβεβαίωση της παρουσίας του ιού της γρίπης Η εξέταση Directigen EZ Flu A+ είναι ένας χρωματογραφικός ανοσοπροσδιορισμός για την ανίχνευση αντιγόνων της γρίπης τύπου Α και Β από δείγματα της αναπνευστικής οδού συμπτωματικών ασθενών με χρόνο μέχρι το αποτέλεσμα 15 λεπτά. Η ταχύτητα και η απλοποιημένη ροή εργασίας της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ την καθιστούν κατάλληλη ως ΑΜΕΣΗ εξέταση ανίχνευσης της γρίπης τύπου Α και Β η οποία παρέχει σχετικές πληροφορίες που βοηθούν στη διάγνωση της γρίπης. Η χρήση της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ στη διαφοροποίηση μεταξύ της λοίμωξης από γρίπη τύπου Α από τη λοίμωξη από γρίπη τύπου Β μπορεί να δώσει την ευκαιρία για μεγαλύτερη εκλεκτικότητα της αντιιικής παρέμβασης. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η εξέταση Directigen EZ Flu A+ είναι ένας χρωματογραφικός προσδιορισμός για την ποιοτική ανίχνευση ιικών αντιγόνων της γρίπης τύπου Α και Β σε επεξεργασμένα δείγματα προερχόμενα από αναπνευστικά δείγματα. Όταν τα δείγματα υφίστανται επεξεργασία και προστίθενται στη συσκευή εξέτασης, τα ιικά αντιγόντα της γρίπης τύπου Α και Β ενώνονται με αντισώματα αντι-ιού γρίπης συζευγμένα με σωματίδια οπτικοποίησης στις αντίστοιχες ταινίες εξέτασης Α και Β. Το σύμπλεγμα του συζευγμένου αντιγόνου μεταναστεύει κατά πλάτος της ταινίας εξέτασης στην περιοχή αντίδρασης και δεσμεύεται από τη γραμμή αντισώματος στη μεμβράνη. Το θετικό αποτέλεσμα για τη γρίπη τύπου A οπτικοποιείται με τη μορφή μιας κοκκινοπόρφυρης γραμμής στη θέση εξέτασης T και στη θέση ελέγχου C στο παράθυρο ανάγνωσης Directigen EZ Flu Α. Το θετικό αποτέλεσμα για τη γρίπη τύπου Β οπτικοποιείται με τη μορφή μιας κοκκινοπόρφυρης γραμμής στη θέση εξέτασης T και στη θέση ελέγχου C στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου Β της εξέτασης Directigen EZ.

2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Το κιτ εξέτασης Directigen EZ Flu A+ περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Συσκευές D Flu A+ 30 συσκευές Συσκευή με θήκη αλουμινίου η οποία περιέχει δύο αντιδραστικές ταινίες. Κάθε ταινία έχει μια γραμμή εξέτασης μονοκλωνικού αντισώματος ειδικού είτε για το ιικό αντιγόνο της γρίπης τύπου Α είτε για το ιικό αντιγόνο της γρίπης τύπου Β και μια γραμμή ελέγχου μη ειδικού αντισώματος. Αντιδραστήριο E 4,7 ml Απορρυπαντικό, με αζίδιο του νατρίου 0,2% (συντηρητικό). Μάρτυρας A+/- 2,8 ml Θετικός μάρτυρας για τη γρίπη τύπου A και αρνητικός μάρτυρας για τη γρίπη τύπου, αντιγόνο της γρίπης τύπου Α (αδρανής ανασυνδυασμένη νουκλεοπρωτεΐνη) με αζίδιο του νατρίου 0,1% (συντηρητικό). Μάρτυρας +/A- 2,8 ml Θετικός μάρτυρας για τη γρίπη τύπου Β και αρνητικός μάρτυρας για τη γρίπη τύπου Α, αντιγόνο της γρίπης τύπου Β (αδρανής ανασυνδυασμένη νουκλεοπρωτεΐνη) με αζίδιο του νατρίου 0,1% (συντηρητικό). Σωληνάρια DispensTube 30 συσκευές. Σωληνάρια για την επεξεργασία δειγμάτων και τη χορήγηση δειγμάτων σε Ρύγχη DispensTube 30 Ρύγχη για το φιλτράρισμα του δείγματος κατά τη χορήγησή του σε συσκευές. Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται: Πιπέτα (ικανή να διανείμει 300 µl), χρονόμετρο, αναμείκτης περιδίνησης, υλικά μεταφοράς (δείτε την ενότητα «Συλλογή και χειρισμός δειγμάτων»), φυσιολογικό αλατούχο διάλυμα, και επιχρισμάτων. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις: Για in vitro διαγνωστική χρήση. 1. Αν υπάρχει υποψία για νέο ιό γρίπης A βάσει κριτηρίων από τρέχουσες κλινικές και επιδημιολογικές εξετάσεις που έχουν συστηθεί από τις αρχές δημόσιας υγείας, θα πρέπει να συλλεχθούν δείγματα λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή μολύνσεων για νέους μολυσματικούς ιούς γρίπης, τα οποία και να αποσταλούν στις κρατικές ή τοπικές υπηρεσίες υγείας για εξέταση. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα πρέπει να επιχειρηθεί καλλιέργεια ιών εκτός κι αν υπάρχει SL 3+ για τη λήψη και την καλλιέργεια δειγμάτων. 2. Στα κλινικά δείγματα ενδέχεται να εμφανίζονται παθογόνοι μικροοργανισμοί, περιλαμβανομένων των ιών της ηπατίτιδας, του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) και νέων ιών γρίπης. Για το χειρισμό, την αποθήκευση και την απόρριψη όλων των δειγμάτων και όλων των ειδών που είναι μολυσμένα με αίμα και άλλα σωματικά υγρά, θα πρέπει να ακολουθούνται οι Τυπικές προφυλάξεις και οι κατευθυντήριες οδηγίες των ιδρυμάτων. 3. Τα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο του νατρίου, το οποίο είναι πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε περίπτωση καταπόσεως και αν έλθει σε επαφή με το δέρμα. Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Το αζίδιο του νατρίου ενδέχεται να αντιδράσει με το μόλυβδο και το χαλκό των υδραυλικών σωληνώσεων και να σχηματίσει ιδιαίτερα εκρηκτικά αζίδια μετάλλων. Κατά την απόρριψη, ξεπλένετε με άφθονο νερό για την πρόληψη της συσσώρευσης αζιδίων. 4. Μη χρησιμοποιείτε τα συστατικά του κιτ εξέτασης μετά την ημερομηνία λήξης. 5. Μην αναμειγνύετε μεταξύ τους αντιδραστήρια από διαφορετικούς αριθμούς παρτίδας κιτ. 6. Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευή. 7. Μην χρησιμοποιείτε το κιτ εάν ο μάρτυρας A+/- και ο μάρτυρας +/A- δεν δίνουν κατάλληλα αποτελέσματα. Φύλαξη και χειρισμός: Φυλάσσετε τα κιτ εξέτασης στους 2 25 C. ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ. Τα αντιδραστήρια και οι συσκευές πρέπει να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου (15 25 C) όταν χρησιμοποιούνται για εξέταση. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Μεταφορά και φύλαξη των δειγμάτων: Τα δείγματα που έχουν συλλεχθεί πρόσφατα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία άμεσα. Εάν χρειαστεί, τα δείγματα (πλην των φαρυγγικών επιχρισμάτων) μπορούν να φυλάσσονται σε κατάλληλο υλικό μεταφοράς και να διατηρούνται στους 2 8 C για έως 72 h ή στους -20 C για έως επτά ημέρες. Είναι απαραίτητο να ακολουθείτε τις σωστές μεθόδους συλλογής και παρασκευής δειγμάτων. Μην φυγοκεντρίζετε τα δείγματα πριν από τη χρήση, διότι η αφαίρεση του κυτταρικού υλικού ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την ευαισθησία της εξέτασης. Δείγματα που λαμβάνονται στα αρχικά στάδια της πορείας της ασθένειας θα περιέχουν τους ανώτατους τίτλους ιών. Υλικά μεταφοράς: Τα ακόλουθα υλικά μεταφοράς έχουν εξεταστεί και έχει διαπιστωθεί ότι είναι συμβατά με την εξέταση Directigen EZ Flu A+: Υλικό μεταφοράς Amies Medium (σε υγρή μορφή) PS συν 0,5% SA Υλικό μεταφοράς artel ViraTrans PS συν 0,5% ζελατίνη Ελάχιστο απαραίτητο υλικό μεταφοράς Earle (EMEM) Αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (PS) Υλικό μεταφοράς EMEM συν 0,5% SA Starplex Multitrans Υλικό μεταφοράς EMEM συν 1% SA Φωσφορική σακχαρόζη (2-SP) Βασικό αλατούχο διάλυμα του Hank Ζωμός σόγιας Trypticase Υλικό μεταφοράς M4 Ζωμός σόγιας Trypticase συν ζελατίνη 0,5% Υλικό μεταφοράς M4 RT Ζωμός σόγιας Trypticase συν SA 0,5% Υλικό μεταφοράς M5 Υλικό μεταφοράς ιών γενικής χρήσης D Τροποποιημένο υλικό μεταφοράς Stuart (σε υγρή μορφή) Ζωμός έγχυσης μοσχαριού (VI) Φυσιολογικό αλατούχο διάλυμα* VI συν 0,5% SA *Για εξέταση με τη μέθοδο Directigen EZ Flu A+, δεν συνιστάται η κατάψυξη των δειγμάτων που συλλέγονται σε φυσιολογικό αλατούχο διάλυμα. Εάν εκτελείται κατάλληλος έλεγχος πιστοποίησης, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και άλλα υλικά μεταφοράς. 2

3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα υλικά μεταφοράς EMEM που περιέχουν λακταλβουμίνη (δηλ., 0,5% ή 1,0%) ή οποιοδήποτε άλλο υλικό μεταφοράς περιέχει λακταλβουμίνη δεν είναι συμβατά με την εξέταση Directigen EZ Flu A+ test. Συλλογή και παρασκευή των δειγμάτων: Τα αποδεκτά δείγματα για εξέταση με τη μέθοδο Directigen EZ Flu A+ περιλαμβάνουν ρινοφαρυγγικές πλύσεις/αναρροφήσεις, ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα και φαρυγγικά επιχρίσματα. Συλλογή ανεπαρκούς δείγματος και εσφαλμένος χειρισμός/μεταφορά δειγμάτων ενδέχεται να δώσουν ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα. Συνεπώς, η εκπαίδευση όσον αφορά τη συλλογή δείγματος συνιστάται ιδιαιτέρως, εξαιτίας της σημασίας που έχει η ποιότητα του δείγματος για τη λήψη ακριβών αποτελεσμάτων δοκιμής. Διαδικασία για ρινοφαρυγγική πλύση/αναρρόφηση και δείγματα από ρινοφαρυγγικό επίχρισμα: 1. Για ρινοφαρυγγικές πλύσεις/αναρροφήσεις, συνιστώνται όγκοι δείγματος από 1 έως 3 ml. Εάν χρησιμοποιηθεί υλικό μεταφοράς, προτιμάται η ελάχιστη αραίωση του δείγματος. 2. Πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβολικοί όγκοι υλικού πλύσης, καθώς ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα μειωμένη ευαισθησία εξέτασης. 3. Για τα ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα, τοποθετήστε τα επιχρίσματα σε υλικό μεταφοράς από 1 έως 3 ml μετά τη συλλογή τους. 4. Υποβάλετε σε επεξεργασία το δείγμα όπως περιγράφεται στην ενότητα Διαδικασία εξέτασης. Διαδικασία για δείγματα από φαρυγγικά επιχρίσματα (συνιστώνται στειλεοί με άκρο πολυουρεθάνης [αφρός] - Δείτε την ενότητα Διαθεσιμότητα ): 1. Τα δείγματα από φαρυγγικά επιχρίσματα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία χωρίς υλικό μεταφοράς, όπως περιγράφεται στη Διαδικασία εξέτασης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαδικασία εξέτασης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Τα αντιδραστήρια, τα δείγματα και οι συσκευές πρέπει να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου (15 25 C) όταν χρησιμοποιούνται για εξέταση. Αναμείξτε σχολαστικά τα δείγματα πριν αφαιρέσετε κάποιο κλάσμα τους για να το υποβάλετε σε επεξεργασία. Μην φυγοκεντρίζετε τα δείγματα. Τα σωληνάρια και οι φιάλες αντιδραστηρίων DispensTube πρέπει να διατηρούνται σε κατακόρυφη θέση (περίπου μία ίντσα πάνω από την υποδοχή δείγματος της συσκευής Directigen EZ Flu A+ ή το σωληνάριο DispensTube), διανέμοντας προσεκτικά μία σταγόνα κάθε φορά. 1. Αφαιρέστε τη συσκευή Directigen EZ Flu A+ από την αλουμινένια θήκη της αμέσως πριν από την εξέταση. 2. Επικολλήστε ετικέτα σε μία συσκευή και ένα σωληνάριο DispensTube για κάθε μάρτυρα και δείγμα που πρόκειται να εξεταστεί. 3. Τοποθετήστε το(τα) σωληνάριο(α) DispensTube που έχετε επισημάνει με ετικέτα στον καθορισμένο χώρο του σταθμού εργασίας ή της βάσης στήριξης. 4. Αναμείξτε σχολαστικά το αντιδραστήριο E. Διανείμετε 4 σταγόνες μέσα στο σωληνάριο DispensTube. Διατηρήστε τη φιάλη αντιδραστηρίου σε κατακόρυφη θέση (περίπου μία ίντσα πάνω από το σωληνάριο DispensTube) ενώ διανέμετε σταγόνες. 5. Αναμείξτε σχολαστικά το δείγμα ή τον μάρτυρα και υποβάλετέ τα σε επεξεργασία σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες: α. Για δείγματα από ρινοφαρυγγικές πλύσεις/αναρροφήσεις και δείγματα από ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα σε υλικό μεταφοράς: 1. Υποβάλετε σε περιδίνηση ή αναμείξτε σχολαστικά το δείγμα. Μην φυγοκεντρίζετε. 2. Πιπέτα δείγματος 300 µl σε σωληνάριο DispensTube (περιέχει αντιδραστήριο E). 3

4 β. Για δείγματα από λαρυγγικά επιχρίσματα: 1. Προσθέστε 300 µl φυσιολογικού αλατούχου διαλύματος στο σωληνάριο DispensTube (περιέχει αντιδραστήριο E). 2. Εισαγάγετε το στειλεό και εκπιέστε περιστρέφοντάς τον 6-8 φορές, ενώ πιέζετε το σωληνάριο. 3. Αφαιρέστε το στειλεό (πιέστε το σωληνάριο για να αφαιρέσετε την περίσσεια του υγρού από την άκρη του στειλεού). γ. Για τους μάρτυρες του κιτ εξέτασης: 1. Αναμείξτε ελαφρά τα φιαλίδια με το μάρτυρα A+/- και το μάρτυρα +/A-. 2. Προσθέστε 6 σταγόνες του μάρτυρα A+/- στο κατάλληλα επισημασμένο σωληνάριο DispensTube (περιέχει αντιδραστήριο E). 3. Προσθέστε 6 σταγόνες του μάρτυρα +/A- στο κατάλληλα επισημασμένο σωληνάριο DispensTube (περιέχει αντιδραστήριο E). 6. Εισαγάγετε ένα ρύγχος DispensTube στο σωληνάριο DispensTube με το επεξεργασμένο δείγμα ή μάρτυρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ρύγχη από άλλα προϊόντα Directigen. 7. Υποβάλλετε σε περιδίνηση ή αναμείξτε σχολαστικά. 8. Αναστρέψτε το σωληνάριο DispensTube και, κρατώντας το σωληνάριο από το επάνω μισό τμήμα του και μακριά από το ρύγχος, πιέστε απαλά ώστε να απελευθερωθούν τρεις (3) σταγόνες του επεξεργασμένου δείγματος στην υποδοχή δείγματος για τη γρίπη τύπου A και τρεις (3) σταγόνες στην υποδοχή δείγματος για τη γρίπη τύπου Β της κατάλληλα επισημασμένης συσκευής Directigen EZ Flu A+. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν πιέσετε το σωληνάριο κοντά στο ρύγχος μπορεί να εκτιναχθεί το ρύγχος και να χυθεί το περιεχόμενο του σωληναρίου. 9. Αφού προσθέσετε το δείγμα, μπορείτε να διαβάσετε το αποτέλεσμα μετά από 15 λεπτά και να καταγράψετε το αποτέλεσμα της εξέτασης. Ποιοτικός έλεγχος: Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς ή/και ομοσπονδιακούς κανονισμούς ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις πιστοποίησης και τις πρότυπες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου του οικείου εργαστηρίου. Κάθε συσκευή Directigen EZ Flu A+ περιέχει τόσο θετικούς όσο και αρνητικούς εσωτερικούς μάρτυρες/μάρτυρες της διαδικασίας: Η εμφάνιση μιας κοκκινοπόρφυρης γραμμής ελέγχου στα παράθυρα ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου A ή/και τη γρίπη τύπου στη θέση ελέγχου C παρέχει έναν εσωτερικό θετικό μάρτυρα που επικυρώνει τη σωστή λειτουργία των αντιδραστηρίων και επιβεβαιώνει ότι ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία εξέτασης. Η περιοχή της μεμβράνης που περιβάλλει τις γραμμές εξέτασης και ελέγχου για τη γρίπη τύπου A ή/και τη γρίπη τύπου είναι ο εσωτερικός αρνητικός μάρτυρας της συσκευής. Η περιοχή του φόντου η οποία είναι λευκή προς ανοικτή ροζ υποδεικνύει ότι διεξάγεται σωστά η εξέταση. 4

5 Κάθε κιτ εξέτασης Directigen EZ Flu A+ περιέχει μάρτυρες κιτ εξέτασης A+/- και +/A- σε υγρή μορφή: Οι μάρτυρες αυτοί εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο που εξετάζονται τα δείγματα ασθενών και παρέχουν ένα μέσο εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου. Ως ελάχιστη απαίτηση, αυτοί οι υγροί μάρτυρες θα πρέπει να αναλύονται ως διαδικασία ποιοτικού ελέγχου για κάθε νέα παρτίδα κιτ ή αποστολή που λαμβάνεται. Εάν είναι επιθυμητό, είναι επίσης δυνατό να καθοριστεί η κατάλληλη απόδοση του αντιδραστηρίου και η κατάλληλη τεχνική εξέτασης χρησιμοποιώντας δείγματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως θετικά ή αρνητικά για τον ιό της γρίπης τύπου Α και Β. Ο σχηματισμός μιας κοκκινοπόρφυρης γραμμής πάνω στη μεμβράνη του παράθυρου ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου A στη θέση εξέτασης (T) και στη θέση ελέγχου (C), όταν εξετάζεται ο μάρτυρας A+/-, και του παράθυρου ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου στη θέση εξέτασης (T) και στη θέση ελέγχου (C), όταν εξετάζεται ο μάρτυρας +/A-, υποδηλώνει ότι η ιδιότητα της ταινίας εξέτασης να δεσμεύει το αντιγόνο της γρίπης είναι λειτουργική. Ο σχηματισμός μιας κοκκινοπορφυρής γραμμής ελέγχου στη θέση ελέγχου (C) στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου και η απουσία κοκκινοπορφυρής γραμμής εξέτασης στην περιοχή εξέτασης (T), όταν χρησιμοποιείται ο μάρτυρας A+/- είναι κατάλληλο αποτέλεσμα αρνητικού μάρτυρα Flu το οποίο υποδηλώνει ότι λειτουργούν σωστά τα αντιδραστήρια και ότι ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία εξέτασης. Κατά ανάλογο τρόπο, ο σχηματισμός κοκκινοπορφυρής γραμμής ελέγχου στη θέση ελέγχου (C) στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου A και η απουσία κοκκινοπόρφυρης γραμμής εξέτασης στη θέση εξέτασης (T), όταν εξετάζεται ο μάρτυρας +/A-, υποδηλώνει κατάλληλο αποτέλεσμα αρνητικού μάρτυρα για τη γρίπη τύπου Α. Εάν οι μάρτυρες του κιτ εξέτασης δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα, μην αναφέρετε τα αποτελέσματα ασθενή. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το τμήμα Tεχνικής Eξυπηρέτησης της D για βοήθεια. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένταση στη γραμμή ελέγχου ενδέχεται να ποικίλει μεταξύ των παράθυρων ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου Α και τη γρίπη τύπου Β. Η μεταβλητότητα της έντασης στη γραμμή ελέγχου είναι αποδεκτή. Η περιοχή φόντου πρέπει να είναι λευκή προς ανοιχτή ροζ και η έντασή της ενδέχεται να ποικίλει μεταξύ των παράθυρων ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου Α και τη γρίπη τύπου Β. A C T Flu A+ (Θετικό στη γρίπη A) A C T Αρνητικό A C T Flu + (Θετικό στη γρίπη ) Θετική εξέταση για γρίπη τύπου A (παρουσία αντιγόνου της γρίπης τύπου Α) Εμφανίζεται μια κοκκινοπορφυρή γραμμή στη θέση εξέτασης T και στη θέση ελέγχου C στο παράθυρο ανάγνωσης Directigen EZ Flu A. Το αποτέλεσμα αυτό δεν εντοπίζει κανέναν συγκεκριμένο υπότυπο του ιού της γρίπης Α. Πρέπει επίσης να εμφανίζεται μια κοκκινπορφυρή γραμμή στη θέση ελέγχου C στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου Β της εξέτασης Directigen EZ. Αυτό υποδηλώνει ότι εντοπίστηκε αντιγόνο της γρίπης τύπου Α στο δείγμα. Η περιοχή του υπόβαθρου πρέπει να είναι χρώματος λευκού προς ανοικτό ροζ. Θετική εξέταση για γρίπη τύπου Β (παρουσία αντιγόνου της γρίπης τύπου Β) Εμφανίζεται μια κοκκινοπορφυρή γραμμή στη θέση εξέτασης T και στη θέση ελέγχου C στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου Β της εξέτασης Directigen EZ. Πρέπει επίσης να εμφανίζεται μια κοκκινπορφυρή γραμμή στη θέση ελέγχου C στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου Α της εξέτασης Directigen EZ. Αυτό υποδηλώνει ότι εντοπίστηκε αντιγόνο της γρίπης τύπου Β στο δείγμα. Η περιοχή του υπόβαθρου πρέπει να είναι χρώματος λευκού προς ανοικτό ροζ. Αρνητική εξέταση για τη γρίπη τύπου Α ή τη γρίπη τύπου Β (δεν εντοπίστηκε αντιγόνο) Η απουσία κοκκινοπορφυρής γραμμής από τη θέση εξέτασης T είτε στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου Α είτε στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου υποδηλώνει ότι δεν εντοπίστηκε στο δείγμα αντιγόνο της γρίπης τύπου Α ή αντιγόνο της γρίπης τύπου Β ή και τα δύο. Τα αποτελέσματα αυτά δεν αποκλείουν μόλυνση με τον ιό της γρίπης. Η εμφάνιση κοκκινοπορφυρής γραμμής στη θέση ελέγχου C στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου A, το παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου ή και στα δύο παράθυρα ανάγνωσης υποδεικνύει σωστή απόδοση της διαδικασίας εξέτασης και των αντιδραστηρίων. Η περιοχή του υπόβαθρου πρέπει να είναι χρώματος λευκού προς ανοικτό ροζ. C T C T Μη έγκυρο Μη έγκυρο Μη έγκυρο C T Μη έγκυρη εξέταση Η εξέταση είναι άκυρη είτε για τη γρίπη τύπου A είτε για τη γρίπη τύπου είτε και για τις δύο, εάν δεν εμφανίζεται κοκκινοπορφυρή γραμμή δίπλα από τη θέση ελέγχου C στο(α) αντίστοιχο(α) παράθυρο(α) ανάγνωσης. Η εξέταση είναι επίσης μη έγκυρη εάν εμφανιστεί μια κοκκινοπορφυρή γραμμή στη θέση εξέτασης T τόσο στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου Α όσο και στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου Β για το ίδιο δείγμα. Εάν η εξέταση είναι μη έγκυρη, πρέπει να επαναληφθεί. ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Θετική εξέταση Θετική για την παρουσία αντιγόνου της γρίπης τύπου A ή της γρίπης τύπου. Απουσία βιώσιμου ιού, ενδέχεται να προκύψει θετικό αποτέλεσμα. Αρνητική εξέταση Αρνητική για την παρουσία αντιγόνου της γρίπης τύπου A ή της γρίπης τύπου. Δεν μπορεί να αποκλειστεί λοίμωξη που οφείλεται σε γρίπη διότι το αντιγόνο που είναι παρόν στο δείγμα μπορεί να βρίσκεται κάτω από το όριο ανίχνευσης της εξέτασης. Συνιστάται επιβεβαίωση καλλιέργειας των αρνητικών δειγμάτων. Μη έγκυρη εξέταση Το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι μη οριστικό. Μην αναφέρετε τα αποτελέσματα.

6 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η αιτιολογία αναπνευστικής λοίμωξης που προκαλείται από μικροοργανισμούς πέρα από τον ιούς της γρίπης τύπου Α ή Β δεν θα επιβεβαιωθεί με την εξέταση αυτή. Η εξέταση Directigen EZ Flu A+ έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης τόσο βιώσιμων όσο και μη βιώσιμων σωματιδίων γρίπης. Η απόδοση της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ εξαρτάται από το φορτίο του αντιγόνου και ενδέχεται να μην συσχετίζεται με την κυτταροκαλλιέργεια που πραγματοποιείται στο ίδιο δείγμα. Χαμηλά επίπεδα αποβολής ιού ενδέχεται να δώσουν ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα, συνεπώς ένα αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης δεν εξαλείφει το ενδεχόμενο μόλυνσης με τον ιό της γρίπης τύπου Α ή τύπου Β ή τύπου Α και Β μαζί. Η εγκυρότητα της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ δεν έχει αποδειχθεί για την επιβεβαίωση ή την ταυτοποίηση απομονωμένων στελεχών από κυτταροκαλλιέργειες. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης για τη γρίπη τύπου A διαπιστώθηκαν όταν ο ιός της γρίπη A/H3 και A/H1 ήταν οι κυρίαρχοι ιοί γρίπης A που κυκλοφορούσαν. Όταν προκύπτουν άλλοι ιοί γρίπης A, τα χαρακτηριστικά απόδοσης μπορεί να διαφέρουν. Τα παιδιά έχουν την τάση να αποβάλλουν ιούς για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από ό,τι οι ενήλικες, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε διαφορές στην ευαισθησία μεταξύ ενηλίκων και παιδιών. Οι θετικές και αρνητικές προγνωστικές τιμές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον επιπολασμό. Ψευδώς θετικά αποτελέσματα είναι πολύ πιο πιθανόν να σημειωθούν σε περιόδους χαμηλής δραστηριότητας της γρίπης, όταν ο επιπολασμός είναι μέτριος έως χαμηλός. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Το ποσοστό θετικότητας που παρατηρείται στην εξέταση δειγμάτων του αναπνευστικού θα ποικίλει, ανάλογα με τη μέθοδο της συλλογής δείγματος, το σύστημα χειρισμού/μεταφοράς και τη μέθοδο ανίχνευσης που χρησιμοποιούνται, την εποχή του έτους, την ηλικία του ασθενούς, τη γεωγραφική θέση και, το πιο σημαντικό, τον τοπικό επιπολασμό της νόσου. Ο συνολικός επιπολασμός που παρατηρήθηκε με την καλλιέργεια κατά τη διάρκεια της κλινικής μελέτης ήταν 24,3% για τη γρίπη τύπου A και 3,8% για τη γρίπη τύπου. Κατά τη διάρκεια της κλινικής μελέτης , ο συνολικός επιπολασμός που παρατηρήθηκε με την καλλιέργεια ήταν 26,0% για τη γρίπη τύπου A και 31,2% για τη γρίπη τύπου. Κατά τη διάρκεια της κλινικής μελέτης 2006, ο συνολικός επιπολασμός που παρατηρήθηκε με την καλλιέργεια ήταν 33,9% για τη γρίπη τύπου A και 0,2% για τη γρίπη τύπου. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Τα χαρακτηριστικά απόδοσης για την εξέταση Directigen EZ Flu A+ προσδιορίστηκαν σε πολυκεντρικές μελέτες που διεξήχθησαν σε πέντε κέντρα κλινικών δοκιμών κατά τη διάρκεια της αναπνευστικής περιόδου , 13 κέντρα κλινικών δοκιμών κατά τη διάρκεια της αναπνευστικής περιόδου και 2 κέντρα κλινικών δοκιμών κατά τη διάρκεια της αναπνευστικής περιόδου Τα κλινικά κέντρα βρίσκονταν στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ και τη Νέα Ζηλανδία. Συνολικά, αξιολογήθηκαν 1191 προοπτικά δείγματα και 59 αναδρομικά δείγματα με χρήση της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ και της κυτταρικής καλλιέργειας. Τα δείγματα αυτά αποτελούνταν από ρινοφαρυγγικές πλύσεις, ρινοφαρυγγικές αναρροφήσεις, ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα και φαρυγγικά επιχρίσματα από ασθενείς για τους οποίου υπήρχε υποψία ότι είχα γρίπη. Κλινική απόδοση: Τα χαρακτηριστικά απόδοσης για την εξέταση Directigen EZ Flu A+ σε σύγκριση με την κυτταρική καλλιέργεια για κάθε τύπο δείγματος παρουσιάζονται στους πίνακες 1 έως 6. Πίνακας 1: Σύνοψη της απόδοσης της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ σε σύγκριση με την κυτταρική καλλιέργεια για όλους τους τύπους δειγμάτων- Γρίπη τύπου A για το σύνολο των αναπνευστικών περιόδων , και 2006 Κυτταρική καλλιέργεια Τύπος δείγματος Directigen EZ Flu A+ Test Θ Α Ρινοφαρυγγικές πλύσεις/αναρροφήσεις Θ Α Ευαισθησία: 86% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 79% 91%) Ειδικότητα: 99% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 98% 100%) Θ Φαρυγγικά επιχρίσματα Α Ευαισθησία: 77% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 64% 87%) Ειδικότητα: 86% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 81% 91%) Θ Ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα Α Ευαισθησία: 91% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 85% 95%) Ειδικότητα: 93% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 90% 96%) 6

7 Πίνακας 2: Σύνοψη της απόδοσης της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ σε σύγκριση με την κυτταρική καλλιέργεια για όλους τους τύπους δειγμάτων- Γρίπη τύπου Β για το σύνολο των αναπνευστικών περιόδων , και 2006 Κυτταρική καλλιέργεια Τύπος δείγματος Directigen EZ Flu A+ Test Θ Α Ρινοφαρυγγικές Θ 57 1 πλύσεις/αναρροφήσεις Α Ευαισθησία: 80% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 69% 89%) Ειδικότητα: 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 99% 100%) Φαρυγγικά επιχρίσματα Θ 38 3 Α Ευαισθησία: 69% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 55% 81%) Ειδικότητα: 99% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 96% 100%) Ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα Θ 1 0 Α Ευαισθησία: 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 3% 100%) Ειδικότητα: 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 99% 100%) Πίνακας 3: Σύνοψη της απόδοσης της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ σε σύγκριση με την καλλιέργεια για ανασκοπικά ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα Γρίπη τύπου για την αναπνευστική περίοδο 2005 Κυτταρική καλλιέργεια Τύπος δείγματος Directigen EZ Flu A+ Test Θ Α Ρινοφαρυγγικές πλύσεις/ Θ 32 0 αναρροφήσεις Α Θετικό ποσοστό συμφωνίας: 74% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 59% 87%) Αρνητικό ποσοστό συμφωνίας: 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 79% 100%) Πίνακας 4: Σύνοψη της απόδοσης της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ σε σύγκριση με την καλλιέργεια για όλους τους τύπους δειγμάτων ανά πληθυσμό- Γρίπη τύπου A για το σύνολο των αναπνευστικών περιόδων , και 2006 Κυτταρική καλλιέργεια Τύπος δείγματος Directigen EZ Flu A+ Test Ρινοφαρυγγικές Θ πλύσεις/αναρροφήσεις Α Ευαισθησία: : 90% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 82% 95%); : 72% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 53% 87%) Ειδικότητα: : 99% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 98% 100%); : 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 90% 100%) Φαρυγγικά επιχρίσματα Directigen EZ Flu A+ Test Θ Α Ευαισθησία: : 79% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 65% 90%); : 63% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 24% 91%) Ειδικότητα: : 87% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 81% 91%); : 85% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 69% 94%) Ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα Directigen EZ Flu A+ Test Θ Α Ευαισθησία: : 91% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 82% 97%); : 90% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 82% 96%) Ειδικότητα: : 88% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 80% 94%); : 96% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 92% 98%) 7

8 Πίνακας 5: Σύνοψη της απόδοσης της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ σε σύγκριση με την καλλιέργεια για όλους τους τύπους δειγμάτων ανά πληθυσμό- Γρίπη τύπου Β για το σύνολο των αναπνευστικών περιόδων , και 2006 Τύπος δείγματος Directigen EZ Flu A+ Test Κυτταρική καλλιέργεια Ρινοφαρυγγικές Θ πλύσεις/αναρροφήσεις Α Ευαισθησία: : 79% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 67% 88%); : 89% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 52% 100%) Ειδικότητα: : 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 98% 100%); : 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 94% 100%) Directigen EZ Flu A+ Test Φαρυγγικά επιχρίσματα Θ Α Ευαισθησία: : 61% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 42% 78%); : 79% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 58% 93%) Ειδικότητα: : 99% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 97% 100%); : 91% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 72% 99%) Ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα Directigen EZ Flu A+ Test Θ Α Ευαισθησία: : Δεν έχει υπολογιστεί; : 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 3% 100%) Ειδικότητα: : 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 98% 100%); : 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 99% 100%) Πίνακας 6: Σύνοψη της απόδοσης της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ σε σύγκριση με την καλλιέργεια για ανασκοπικά ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα ανά πληθυσμό Γρίπη τύπου για την αναπνευστική περίοδο 2005 Τύπος δείγματος Ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα Directigen EZ Flu A+ Test Κυτταρική καλλιέργεια Θ Α Θετικό ποσοστό συμφωνίας: : 77% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 56% 91%); : 71% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 44% 90%) Αρνητικό ποσοστό συμφωνίας: : 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 69% 100%); : 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 54% 100%) Επαναληψιμότητα: Η επαναληψιμότητα της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ αξιολογήθηκε σε τέσσερις κλινικούς χώρους. Η σειρά για την αξιολόγηση της επαναληψιμότητας αποτελείτο από 20 προσομειωμένα δείγματα γρίπης. Τα δείγματα αυτά περιλάμβαναν θετικά δείγματα γρίπης τύπου Α ή γρίπης τύπου Β χαμηλών τιμών (κοντά στο όριο ανίχνευσης του προσδιορισμού), θετικά δείγματα γρίπης τύπου Α ή γρίπης τύπου Β μέτριων τιμών και αρνητικά δείγματα. Η συνολική επαναληψιμότητα για την εξέταση Directigen EZ Flu A+ ήταν 99,6%. 8

9 Αναλυτικές μελέτες Αναλυτική ευαισθησία (Όριο ανίχνευσης) Το όριο ανίχνευσης (LOD) για την εξέταση Directigen EZ Flu A+ test καθορίστηκε για ένα σύνολο 15 στελεχών γρίπης, εννέα στελεχών γρίπης τύπου A και έξι στελεχών γρίπης τύπου Β. Τύπος Στέλεχος ιού γρίπης LOD (CEID 50 /ml*) A A/PR/8/34 (H1N1) 1,75 X 10 4 A A/FM/1/47 (H1N1) 1,98 X 10 3 A A/NWS/33 (H1N1) 1,00 X 10 4 A A1/Denver/1/57 (H1N1) 5,56 X 10 3 A A/New Jersey/8/76 (H1N1) 4,45 X 10 3 A A/Port Chalmers/1/73 (H3N2) 1,00 X 10 3 A A/Hong Kong/8/68 (H3N2) 2,78 X 10 2 A A2/Aichi2/68 (H3N2) 3,50 X 10 3 A A/Victoria/3/75 (H3N2) 2,78 X 10 4 /Lee/40 6,95 X 10 5 /Allen/45 2,00 X 10 3 /GL/1739/54 5,56 X 10 3 /Taiwan/2/62 3,50 X 10 2 /Maryland/1/59 2,23 X 10 4 /Hong Kong/5/72 2,23 X 10 4 * CEID 50 /ml = Μολυσματική δόση εμβρύων όρνιθας στην οποία το 50% των εμβρύων πεθαίνουν Αναλυτική ειδικότητα (Διασταυρούμενη αντιδραστικότητα) Η εξέταση Directigen EZ Flu A+ αξιολογήθηκαν με μια σειρά 98 μικροοργανισμών. Τα 51 βακτήρια και οι δύο ζυμομύκητες εξετάστηκαν σε συγκέντρωση ~10 8 CFU/mL (CFU Μονάδες σχηματισμού αποικιών). Οι οργανισμοί Mycoplasma pneumoniae και Mycoplasma orale εξετάστηκαν σε συγκεντρώσεις > 10 6 και >10 7 CCU/mL (CCU Μονάδες αλλαγής χρώματος), αντίστοιχα. Τα τρία στελέχη μυκοβακτηρίων ενοφθαλμίστηκαν σε 10 7 CFU/mL και ο οργανισμός Chlamydia trachomatis LGVII εξετάστηκε σε 2,5 X 10 8 E/mL (E = στοιχειώδη σωμάτια). Οι 39 ιοί που εξετάστηκαν αξιολογήθηκαν σε συγκεντρώσεις 10 4 έως 10 9 TCID 50 /ml (TCID 50 Μολυσματική δόση καλλιέργειας ιστών στην οποία το 50% των κυττάρων υφίστανται λύση) ή 10 4 έως 10 8 CEID 50 /ml (CEID 50 Μολυσματική δόση εμβρύων όρνιθας στην οποία το 50% των εμβρύων όρνιθας μολύνονται). Όλοι οι μικροοργανισμοί (πλην των ιών της γρίπης) έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα εξέτασης για τη γρίπη τύπου Α και τη γρίπη τύπου Β. Οι ιοί της γρίπης τύπου A που εξετάστηκαν (n = 2) οδήγησαν σε θετικά αποτελέσματα εξετάσεων για τη γρίπη τύπου Α και σε αρνητικά αποτελέσματα για τη γρίπη τύπου Β. Οι ιοί της γρίπης τύπου Β που εξετάστηκαν (n = 6) οδήγησαν σε θετικά αποτελέσματα εξετάσεων για τη γρίπη τύπου Β και σε αρνητικά αποτελέσματα για τη γρίπη τύπου Α. Acinetobacter baumannii (calcoaceticus) Neisseria meningitidis Coxsackievirus Τύπος Α9 (Griggs) Actinobacillus suis Neisseria mucosa Coxsackievirus Τύπος Α9 (P.. ozek) acteroides fragilis Neisseria sicca Coxsackievirus Τύπος Β5 (Faulkner) ordetella pertussis Neisseria subflava Coxsackievirus Τύπος Β6 (Schmitt) Candida albicans Peptostreptococcus anaerobius Coxsackievirus Τύπος Α21 (Kuykendall) Candida glabrata Porphyromonas asaccharolyticus Cytomegalovirus (AD-169) Cardiobacterium hominis Prevotella oralis Ιός echo τύπου 2 (Cornelis) Chlamydia trachomatis LGVII Proteus mirabilis Ιός echo τύπου 3 (Morrisey) Corynebacterium diphtheriae Proteus vulgaris Ιός echo τύπου 6 (D Amori) Eikenella corrodens Pseudomonas aeruginosa HSV τύπου 1 (HF) Enterococcus faecalis Salmonella choleraesuis HSV τύπου 2 (MS) Enterococcus gallinarum υπο minnesota Influenza A/PR/8/34 (H1N1) Escherichia coli Serratia marcescens Influenza A/Victoria/3/75 (H3N2) Fusobacterium nucleatum Staphylococcus aureus Influenza /Hong Kong/5/72 Gardnerella vaginalis Staphylococcus aureus-cowan 1 Influenza /Lee/40 Haemophilus aphrophilus Streptococcus bovis II ομάδα D Influenza /Allen/45 Haemophilus influenzae Staphylococcus epidermidis Influenza /GL/1739/54 Haemophilus parainfluenzae Streptococcus mutans Influenza /Maryland/1/59 Haemophilus paraphrophilus Streptococcus oralis Influenza /Taiwan/2/62 Kingella kingae Streptococcus pneumoniae Ιός της ιλαράς (Edmonston) Klebsiella pneumoniae Streptococcus pyogenes ομάδα A Ιός της παρωτίτιδας (Enders) Lactobacillus casei Streptococcus sanguis Ιός παραϊνφλουέτζας τύπου 1 (Sendia/52) Lactobacillus fermentum Streptococcus sp. ομάδα Ιός παραϊνφλουέντζας τύπου 2 (Greer) Lactobacillus plantarum Streptococcus sp. ομάδα C Ιός παραϊνφλουέντζας τύπου 3 (C243) Legionella pneumophila Streptococcus sp. ομάδα F Ρινοϊός τύπου 1A (2060) Listeria monocytogenes Streptococcus sp. ομάδα G Ρινοϊός τύπου 2 (HGP) Moraxella catarrhalis Veillonella parvula Ρινοϊός τύπου 13 (353) Mycobacterium avium Αδενοϊός, τύπος 3 (G) Ρινοϊός τύπου 15 (1734) Mycobacterium intracellulare Αδενοϊός, τύπος 5 (Adenoid 75) Ρινοϊός τύπου 16 (11757) Mycobacterium tuberculosis Αδενοϊός, τύπος 7 (Gomen) Ρινοϊός τύπου 37 (151-1) Mycoplasma orale Αδενοϊός, τύπος 10 (J.J) RSV τύπου Α (Long) Mycoplasma pneumoniae Αδενοϊός, τύπος 18 (D. C. RSV τύπου (Wash/18537/62) Neisseria gonorrhoeae Κοροναϊός (229E) VZV (Ellen) 9

10 Αντιδραστικότητα στελεχών με τους ιούς της γρίπης τύπου Α και Β Η εξέταση Directigen EZ Flu A+ αξιολογήθηκε με μια σειρά 37 στελεχών του ιού της γρίπης. Σε αυτήν τη σειρά, αντιπροσωπεύονταν όλοι οι γνωστοί υποτύποι αιμοσυγκολλητίνης (15) και νευραμινιδάσης (9) της γρίπης τύπου Α. Όλα τα στελέχη του ιού της γρίπης τύπου Α ανθρώπινης και ζωικής προέλευσης έδωσαν θετικά αποτελέσματα εξετάσεων για τη γρίπη τύπου Α και αρνητικά αποτελέσματα εξετάσεων για τη γρίπη τύπου Β. Αντιστρόφως, όλα τα στελέχη του ιού της γρίπης τύπου Β έδωσαν θετικά αποτελέσματα εξετάσεων για τη γρίπη τύπου Β και αρνητικά αποτελέσματα εξετάσεων για τη γρίπη τύπου Α. Ιός της γρίπης Ιός της γρίπης (στέλεχος ανθρώπινης προέλευσης) Τύπος ιού (στέλεχος ζωικής προέλευσης) Τύπος ιού A/NWS/33 A (H1N1) A/Turkey/Kansas/4880/80 A (H1N1) A/PR/8/34 A (H1N1) A/Mallard/New York/6750/78 A (H2N2) A1/FM/1/47 A (H1N1) A/Turkey/England/69 A (H3N2) A1/Denver/1/57 A (H1N1) A/Chicken/Alabama/75 A (H4N8) A/New Jersey/8/76 (Hsw N1) A (H1N1) A/Turkey/Wisconsin/68 A (H5N9) A/Port Chalmers/1/73 A (H3N2) A/Turkey/Canada/63 A (H6N8) A/Victoria/3/75 A (H3N2) A/Turkey/Oregon/71 A (H7N3) A/Vietnam/3028/04 A (H5N1) A/Turkey/Ontario/6118/67 A (H8N4) A/Thailand/MK2/04 A (H5N1) A/Turkey/Wisconsin/66 A (H9N2) A/Hong Kong/486/97 A (H5N1) A/Chicken/Germany/N/49 A (H10N7) A/California/07/2004 A (H3N2) A/Duck/Memphis/546/74 A (H11N9) /Lee/40 A/Duck/Alberta/60/76 A (H12N5) /Allen/45 A/Gull/MD/704/77 A (H13N6) /GL/1739/54 A/Mallard/Gurjev/263/82 A (H14N5) /Maryland/1/59 A/Shearwater/WA/2576/79 A (H15N6) /Taiwan/2/62 /Mass/3/66 /Hong Kong/5/72 /Victoria/504/00 /Tokyo/53/99 /Quingdao/102/91 /Leningrad/86/93 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν έχουν προσδιοριστεί χαρακτηριστικά απόδοσης για την ανίχνευση του ιού της γρίπης A σε ανθρώπινα δείγματα όταν προκύπτουν υπότυποι του ιού της γρίπης τύπου Α εκτός των A/H3 και A/H1 ως παθογόνοι για τον άνθρωπο. Ουσίες παρεμβολής Αξιολογήθηκαν διάφορες ουσίες με την εξέταση Directigen EZ Flu A+. Οι ουσίες αυτές περιλάμβαναν πλήρες αίμα (2%) και διάφορα φάρμακα. Δεν σημειώθηκε παρεμβολή σε αυτόν τον προσδιορισμό για καμία από τις ουσίες που εξετάστηκαν. Φάρμακα που αξιολογήθηκαν Τρία μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα Ψευδοεφεδρίνη HCl (20 mg/ml) προϊόντα για στοματική πλύση σε ποσοστό 25% Guaiacol Glyceryl Ether (20 mg/ml) Τρία μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα Ιβουπροφαίνη (10 mg/ml) σκευάσματα σταγόνων για το λαιμό σε ποσοστό 25% Οξυμεταζολίνη (0,05 mg/ml) Τρία μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα Φαινυλεφρίνη (1 mg/ml) σπρέι για τη μύτη σε ποσοστό 10% Λοραταδίνη (100 ng/ml) 4-ακεταμινοφαίνη (10 mg/ml) Διφαινυδραμίνη HCl (5 mg/ml) Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (20 mg/ml) Ζαναμιβίρη (1 mg/ml) Μηλεϊνική χλωροφαινιραμίνη (5 mg/ml) Ριμανταδίνη (500 ng/ml) Δεξτρομεθορφάνη (10 mg/ml) Οσελταμιβίρη (500 ng/ml) Φεξοφαιναδίνη (500 ng/ml) Synagis (0,1 mg/ml) Αμανταδίνη (500 ng/ml) Αλβουτερόλη (0,083 mg/ml) Ριμπαβιρίνη (500 ng/ml) 10

11 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Αρ. κατ. Περιγραφή Directigen EZ Flu A+ 30 Test Kit (Κιτ εξέτασης) L CultureSwab EZ 100 (μονός στειλεός) για δείγματα από φαρυγγικό επίχρισμα L CultureSwab μονός στείρος στειλεός, χαρτονένιο κουτί των L CultureSwab Liquid Amies, σε ένα εύκαμπτο σύρμα από αλουμίνιο, συσκευασία των L CultureSwab Liquid Stuart, σε ένα εύκαμπτο σύρμα από αλουμίνιο, συσκευασία των Normal saline (Φυσιολογικό αλατούχο διάλυμα), 5 ml, χαρτονένιο κουτί των D Universal Viral Transport (υλικό μεταφοράς ιών γενικής χρήσης), φιαλίδιο 3 ml, κιβώτιο των Regular Flocked Swab, μονός στείρος στειλεός, χαρτονένιο κουτί των Minitip Flocked Swab, μονός στείρος στειλεός, χαρτονένιο κουτί των Flexible Minitip Flocked Swab, μονός στείρος στειλεός, χαρτονένιο κουτί των 100 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Simonsen L., Fukuda K, Schonberger L, Cox NJ. Impact of influenza epidemics on hospitalizations. J. Infect. Dis. 2000; 181: Thompson WW, Shay DK, Weintraub E, et al. Mortality associated with influenza and respiratory syncytial virus in the United States. JAMA 2003: 289: Kaiser, L., Couch, R.., Galasso, G.J., Glezen, W.P., Webster, R.G., Wright, P.F., and Hayden, F.G First international symposium on influenza and other respiratory viruses: summary and overview Kapalua, Maui, Hawaii, December 4-6, Antiviral Res., 42: Cox, N.J., and ender, C.A The molecular epidemiology of influenza viruses. Virology, 6: Todd, S.J., Minnich, L., and Waner, J.L Comparison of rapid immunofluorescence procedure with TestPack RSV and Directigen Flu A for diagnosis of respiratory syncytial virus and influenza A virus. J. Clin. Microbiol. 33: Harris, P.O Clinical relevance and efficient detection of seven major respiratory viruses. ACL. p McElhaney, J.E., Gravenstein, S., Krause, P., Hooton, J.W., Upshaw, C.M., and Drinka, P Assessment of markers of the cell-mediated immune response after influenza virus infection in frail older adults. Clin. Diag. Lab. Immunol. 5: Fan, J., Henrickson, K.J., and Savatski, L.L Rapid simultaneous diagnosis of infections with respiratory syncytial viruses A and, influenza viruses A and, and human parainfluenza virus types 1,2, and 3 by multiplex quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction-hybridization assay (hexaplex). Clin. Infect. Disease 26: Wright, K.E., Wilson, G.A.R., Novosad, D., Dimock, C., Tan, D., and Weber, J.M Typing and subtyping of influenza viruses in clinical samples by PCR. J. Clin. Microbiol. 33: Kendal, A.P Influenza Viruses. p Laboratory Diagnosis of Viral Infections, In H. Lennette, (ed.) Marcel Dekker, Inc., New York. 11. McQuillen, J., Madeley, C.R., and Kendal, A.P Monoclonal antibodies for the rapid diagnosis of influenza A and virus infections by immunofluorescence. Lancet. ii: Guenthner, S.H., and Linnemann, C.C., Jr Indirect immunofluorescence assay for rapid diagnosis of influenza virus. Laboratory Medicine. 19: Minnick, L.L., and Ray, C.G Early testing of cell cultures for detection of hemadsorbing viruses. J. Clin. Microbiol. 25: Schmidt, N.J., Ota, M., Gallo, D., and Fox, V.L Monoclonal antibodies for rapid, strain specific identification of influenza virus isolates. J. Clin. Microbiol. 16: Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 3rd ed. CLSI, Wayne, Pa. 16. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services iosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 4th ed. U.S Government Printing Office, Washington, D.C. 18. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EECP). Office Journal L262, 17/10/2000, p

12 12

13 m ecton, Dickinson and Company A ENEX Limited 7 Loveton Circle ay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Sparks, Maryland USA Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: Synagis is a trademark of MedImmune, Inc. ViraTrans is a trademark of Trinity iotech, PLC. Multitrans is a trademark of Starplex Scientific, Inc. D, D Logo, CultureSwab, Directigen, DispensTube and Trypticase are trademarks of ecton, Dickinson and Company D Made in China by D.

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-257434.01 Αναθ.:18-Ιουν-08 BBL CHROMagar MRSAII* ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI Το BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) αποτελεί ένα εκλεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ DX CT/NG/MG ASSAY 96 εξετάσεις 37005 Άμεση ανίχνευση των μικροοργανισμών Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae και Mycoplasma genitalium μέσω εξέτασης PCR σε πραγματικό χρόνο 1- ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0201) 20 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0501) Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπνευστικά δείγματα REF 080-035

Αναπνευστικά δείγματα REF 080-035 Για in vitro διαγνωστική χρήση: MycAssay TM Pneumocystis MycAssay TM Pneumocystis REF 080-035 Προβλεπόμενη χρήση Το MycAssay Pneumocystis προορίζεται για χρήση από εξειδικευμένους επαγγελματίες εργαστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM sp100 708990 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM sp100 αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ Ba Ανοσοαντίδραση για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος Ba του Παράγοντα Β, δείκτη για την ενεργοποίηση του Εναλλακτικού Μονοπατιού Συμπληρώματος, σε ανθρώπινα ούρα, πλάσμα, ή ορό. Αντιδραστήριο,

Διαβάστε περισσότερα

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό

Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Ενζυμικός ανοσοπροσδιορισμός για τον υπολογισμό της συνολικής δραστηριό τητας για τη μεταβολική οδό του κλασικού συμπληρώματος σε ανθρώπινο ορό Για In Vitro διαγνωστική χρήση ΠΕΡΙΛΗΨΗ MicroVue CH50 Eq

Διαβάστε περισσότερα

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413

ZENIT RA dsdna IgG REF 41413 REF 41413 ZENIT RA dsdna IgG Διανέµεται από την: ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 100 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ H δοκιµασία ZENIT RA dsdna IgG είναι µια δοκιµασία ανοσολογικής χηµειοφωταύγειας (CLIA) για τον ποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης

Προϊόντα Elucigene QSTR Οδηγίες χρήσης Προϊόντα Elucigene QST*R Οδηγίες χρήσης Προϊόν Μέγεθος Κωδικός Elucigene QST*Rplusv2 50 δοκιμασίες καταλόγου AN0PLB2 Elucigene QST*R 50 δοκιμασίες AN003B2 Elucigene QST*R-XYv2 50 δοκιμασίες AN0XYB2 Elucigene

Διαβάστε περισσότερα

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ

C4a ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ C4a Ενζυμική μέθοδος ανοσοπροσδιορισμού για τον ποσοτικό προσδιορισμό του κλάσματος C4a της πρωτεΐνης του συμπληρώματος C4 σε ανθρώπινο πλάσμα, ορούς και άλλα ερευνητικά δείγματα iu ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

DIAGNOSTIK NORD Rapid Test BTA-K20

DIAGNOSTIK NORD Rapid Test BTA-K20 DIAGNOSTIK NORD Rapid Test BTA-K20 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Το BTA Blasentumor Schnelltest της Diagnostik Nord είναι μια οπτική ανοσοχρωματογραφική ταχεία δοκιμή για την ανίχνευση των αντιγόνων των όγκων της

Διαβάστε περισσότερα

BAP ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ. MicroVue BAP EIA Περίληψη ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

BAP ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΞΗΓΗΣΗ. MicroVue BAP EIA Περίληψη ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ BAP Ανοσοπροσδιορισμός ενζύμου για ποσοτικό προσδιορισμό της ειδικής για τα οστά αλκαλικής φωσφατάσης (BAP) στον ανθρώπινο ορό MicroVue BAP EIA Περίληψη Προετοιμασία Αντιδραστηρίων Και Δειγμάτων Αραιώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ NEISSERIA GONORRHOEAE (biomerieux ref. 39200 / Gen-Probe Cat. No. 2830)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ NEISSERIA GONORRHOEAE (biomerieux ref. 39200 / Gen-Probe Cat. No. 2830) ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ NEISSERIA GONORRHOEAE (biomerieux ref. 39200 / Gen-Probe Cat. No. 2830) ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ NEISSERIA GONORRHOEAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ I. ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΪΟΣ 2009 II. ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & Β ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης συμπληρώνεται, επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης

Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης Elucigene CF Poly-T Οδηγίες χρήσης Κωδικός καταλόγου: PT003B2 50 εξετάσεις Για in vitro διαγνωστική χρήση Κατασκευάζεται από την: Για πωλήσεις, εξυπηρέτηση πελατών και τεχνική υποστήριξη: Elucigene Diagnostics

Διαβάστε περισσότερα

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя

Accutrend Plus. Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Accutrend Plus Oδηγίες Xρήσης Instrucciones de uso Manual do Utilizador Οδηγίες Xρήσης Руководство пользователя Έκδοση οδηγιών χρήσης Ημερομηνία αναθεώρησης Τροποποιήσεις Έκδοση 1.0 2007-03 Νέο έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗΣ A (H1N1 )

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗΣ A (H1N1 ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ ΓΡΙΠΗΣ A (H1N1 ) Τσινιάς Χρήστος Νοσηλευτής Msc Μονάδες Εντατικής & Επείγουσας Νοσηλευτικής Τμήμα: Εξωτερικά Ιατρεία ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τι

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων.

3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων. 14 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 3. Οι Μοριακές Τεχνικές στην Διάγνωση των Λοιμώξεων. Καίτη Θέμελη Διγαλάκη Μικροβιολογικό Εργαστήριο «Τζανείο» ΓΝΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι Μοριακές μέθοδοι στοχεύουν στην ανίχνευση και ταυτοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ζωτικής σημασίας για μια δοκιμασία αντισώματος δείκτη.

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι ζωτικής σημασίας για μια δοκιμασία αντισώματος δείκτη. NOVA Lite dsdna Crithidia luciliae Kits/Substrate Slides Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση Κωδικός Προϊόντος: 708200, 708205 508200.10, 508205.20, 508205.80 CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Η τεχνική του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ IgM ANTI-HD Μέθοδος για τον ποιοτικό προσδιορισµό των ανοσοσφαιρινών IgM κατευθυνόµενων ενάντια του αντιγόνου του ιού της Ηπατίτιδας Delta (IgM anti-hd)

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προφυλάξεις για την πρόληψη της λοίμωξης σε δημόσιες εγκαταστάσεις

Τυπικές προφυλάξεις για την πρόληψη της λοίμωξης σε δημόσιες εγκαταστάσεις Τυπικές προφυλάξεις για την πρόληψη της λοίμωξης σε δημόσιες εγκαταστάσεις Τυπικές προφυλάξεις πρόληψης των λοιμώξεων σε δημόσιες εγκαταστάσεις 3. Εισαγωγή 4. Ζητήματα ελέγχου των λοιμώξεων σε δημόσιους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΊΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΏΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Pumarix, εναιώρημα και γαλάκτωμα για ενέσιμο γαλάκτωμα Εμβόλιο πανδημικής γρίπης (H5N1) (τμήμα ιού, αδρανοποιημένο,

Διαβάστε περισσότερα

TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική Περίοδος Β, Τόμος 16, Τεύχος 2, σελ. 64-74 2011 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΕΡΗΣ Οι μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH

Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κιτ SPOT-Light HER2 CISH Κατ. # 84-0150 20 τεστ µε τη χρήση επικαλυµµάτων 24 mm x 30 mm Προοριζόµενη χρήση Για διαγνωστική χρήση in vitro Το κιτ SPOT-Light HER2 CISH προορίζεται για τον ποσοτικό προσδιορισµό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή διάγνωση ιογενών λοιμώξεων από αναπνευστικούς ιούς: γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό, ανθρώπινο μεταπνευμοϊό και κορόνα-ιούς

Εργαστηριακή διάγνωση ιογενών λοιμώξεων από αναπνευστικούς ιούς: γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό, ανθρώπινο μεταπνευμοϊό και κορόνα-ιούς Α ν α σ κ ό π η σ η Εργαστηριακή διάγνωση ιογενών λοιμώξεων από αναπνευστικούς ιούς: γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό, ανθρώπινο μεταπνευμοϊό και κορόνα-ιούς Α. Μελίδου, Μ. Εξηντάρη, Γ. Γκιούλα, Ν. Μαλισιόβας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ Για in vitro διαγνωστική χρήση μόνο Φυλάσσεται στους 2 έως 25 C. Να μην καταψύχεται. Το Hologic QuikCheck ffn είναι μια ποιοτική δοκιμασία για την ανίχνευση της εμβρυϊκής φιμπρονεκτίνης σε τραχηλικές και

Διαβάστε περισσότερα

PapilloCheck. Οδηγίες χρήσης IVD

PapilloCheck. Οδηγίες χρήσης IVD HPV DNA-Chip Διαγνωστικό κιτ για τον προσδιορισμό του γονότυπου του ανθρώπινου ιού των θηλωμάτων (HPV) τύπου 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 43, 44/55, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 70, 73,

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000

Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000 Ενημερωτικό Δελτίο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 15123, 210 5212000 Φεβρουάριος 2014 Αρ.36/ Έτος 4ο ISSN 1792-9016 http://www.keelpno.gr, info@keelpno.gr Εκσυγχρονισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Ιοί της ηπατίτιδας B, C και HIV και υγειονομικοί εργαζόμενοι

Ιοί της ηπατίτιδας B, C και HIV και υγειονομικοί εργαζόμενοι Ιοί της ηπατίτιδας B, C και HIV και υγειονομικοί εργαζόμενοι n ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ειδικός ιατρός εργασίας, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος, Κέντρο Υγείας -

Διαβάστε περισσότερα