Directigen EZ Flu A+B

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Directigen EZ Flu A+B"

Transcript

1 Directigen EZ Flu A+ Για τη διαφοροποιημένη, άμεση ανίχνευση αντιγόνων του ιού της γρίπης τύπου Α και Β ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η εξέταση Directigen EZ Flu A+ είναι ένας ταχύς χρωματογραφικός ανοσοπροσδιορισμός για την άμεση και ποιοτική ανίχνευση αντιγόνων του ιού της γρίπης τύπου Α και Β από ρινοφαρυγγικές πλύσεις/αναρροφήσεις, ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα και φαρυγγικά επιχρίσματα συμπτωματικών ασθενών. Η εξέταση Directigen EZ Flu A+ είναι μια διαφοροποιημένη εξέταση, με την οποία είναι δυνατός ο διαχωρισμός των αντιγόνων του ιού της γρίπης τύπου Α από τα αντιγόνα του ιού της γρίπης τύπου Β από ένα επεξεργασμένο δείγμα με τη χρήση μίας συσκευής. Η εξέταση πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα στη διάγνωση μολύνσεων με τον ιό της γρίπης τύπου Α και Β. Όλα τα αρνητικά αποτελέσματα εξέτασης θα πρέπει να επιβεβαιώνονται με κυτταρική καλλιέργεια, καθώς τα αρνητικά αποτελέσματα δεν αποκλείουν μόλυνση από τον ιό της γρίπης και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μοναδική βάση για τη θεραπεία ή άλλες διοικητικές αποφάσεις. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης για τη γρίπη τύπου Β με χρήση ρινοφαρυγγικών επιχρισμάτων (NPS) προσδιορίστηκαν κυρίως με ανασκοπικά, κατεψυγμένα δείγματα. Οι χρήστες ίσως θελήσουν να προσδιορίσουν την ευαισθησία αυτής της εξέτασης για τη γρίπη τύπου Β χρησιμοποιώντας νωπά δείγματα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ /03 U ÅëëçíéêÜ Τα κλασικά συμπτώματα της ασθένειας της γρίπης είναι η αιφνίδια εμφάνιση πυρετού, ρίγους, πονοκεφάλου, μυαλγιών και μη παραγωγικού βήχα. Οι επιδημίες γρίπης εμφανίζονται συνήθως κατά τους χειμερινούς μήνες οδηγώντας σε νοσηλείες 1 και θανάτους 2 ετησίως στις ΗΠΑ. Οι ιοί της γρίπης μπορεί επίσης να προκαλέσουν πανδημίες, κατά τη διάρκεια των οποίων μπορεί να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των ασθενειών και των θανάτων από επιπλοκές που σχετίζονται με τη γρίπη. Οι ασθενείς με πιθανολογούμενη γρίπη μπορούν να επωφεληθούν της θεραπείας με έναν αντιιικό παράγοντα, ιδιαίτερα εάν χορηγηθεί αυτή εντός 48 ωρών από την εμφάνιση της ασθένειας. Είναι σημαντικό να διακριθεί εγκαίρως η γρίπη τύπου Α από τη γρίπη τύπου Β ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους ιατρούς να επιλέξουν την κατάλληλη επιλεκτική αντιιική επέμβαση. Επίσης, είναι σημαντικό να καθοριστεί εάν η γρίπη τύπου Α ή Β προκαλεί συμπτωματική πάθηση σε ένα συγκεκριμένο ίδρυμα (π.χ. ένα γηροκομείο) ή κοινότητα, ώστε να ληφθεί η κατάλληλη προληπτική παρέμβαση για τα ευπαθή άτομα. Είναι, λοιπόν, σημαντικό να καθοριστεί γρήγορα όχι μόνον εάν πρόκειται για γρίπη αλλά και για ποιον τύπο του ιού της γρίπης πρόκειται. Οι διαγνωστικές εξετάσεις που είναι διαθέσιμες για τη γρίπη περιλαμβάνουν τον ταχύ ανοσοπροσδιορισμό, τον προσδιορισμό με ανοσοφθορισμό, την εξέταση αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR), την ορολογία και την καλλιέργεια ιών Οι προσδιορισμοί με ανοσοφθορισμό συνεπάγονται τη χρώση δειγμάτων ακινητοποιημένων σε αντικειμενοφόρους πλάκες με χρήση αντισωμάτων με σήμανση φθορισμού για παρατήρηση με μικροσκόπηση φθορισμού. 5,11,12 Οι μέθοδοι καλλιέργειας χρησιμοποιούν αρχική απομόνωση του ιού σε κυτταροκαλλιέργεια, ακολουθούμενη από προσδιορισμούς αναστολής αιμοπροσρόφησης, ανοσοφθορισμού ή εξουδετέρωσης για την επιβεβαίωση της παρουσίας του ιού της γρίπης Η εξέταση Directigen EZ Flu A+ είναι ένας χρωματογραφικός ανοσοπροσδιορισμός για την ανίχνευση αντιγόνων της γρίπης τύπου Α και Β από δείγματα της αναπνευστικής οδού συμπτωματικών ασθενών με χρόνο μέχρι το αποτέλεσμα 15 λεπτά. Η ταχύτητα και η απλοποιημένη ροή εργασίας της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ την καθιστούν κατάλληλη ως ΑΜΕΣΗ εξέταση ανίχνευσης της γρίπης τύπου Α και Β η οποία παρέχει σχετικές πληροφορίες που βοηθούν στη διάγνωση της γρίπης. Η χρήση της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ στη διαφοροποίηση μεταξύ της λοίμωξης από γρίπη τύπου Α από τη λοίμωξη από γρίπη τύπου Β μπορεί να δώσει την ευκαιρία για μεγαλύτερη εκλεκτικότητα της αντιιικής παρέμβασης. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η εξέταση Directigen EZ Flu A+ είναι ένας χρωματογραφικός προσδιορισμός για την ποιοτική ανίχνευση ιικών αντιγόνων της γρίπης τύπου Α και Β σε επεξεργασμένα δείγματα προερχόμενα από αναπνευστικά δείγματα. Όταν τα δείγματα υφίστανται επεξεργασία και προστίθενται στη συσκευή εξέτασης, τα ιικά αντιγόντα της γρίπης τύπου Α και Β ενώνονται με αντισώματα αντι-ιού γρίπης συζευγμένα με σωματίδια οπτικοποίησης στις αντίστοιχες ταινίες εξέτασης Α και Β. Το σύμπλεγμα του συζευγμένου αντιγόνου μεταναστεύει κατά πλάτος της ταινίας εξέτασης στην περιοχή αντίδρασης και δεσμεύεται από τη γραμμή αντισώματος στη μεμβράνη. Το θετικό αποτέλεσμα για τη γρίπη τύπου A οπτικοποιείται με τη μορφή μιας κοκκινοπόρφυρης γραμμής στη θέση εξέτασης T και στη θέση ελέγχου C στο παράθυρο ανάγνωσης Directigen EZ Flu Α. Το θετικό αποτέλεσμα για τη γρίπη τύπου Β οπτικοποιείται με τη μορφή μιας κοκκινοπόρφυρης γραμμής στη θέση εξέτασης T και στη θέση ελέγχου C στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου Β της εξέτασης Directigen EZ.

2 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ Το κιτ εξέτασης Directigen EZ Flu A+ περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Συσκευές D Flu A+ 30 συσκευές Συσκευή με θήκη αλουμινίου η οποία περιέχει δύο αντιδραστικές ταινίες. Κάθε ταινία έχει μια γραμμή εξέτασης μονοκλωνικού αντισώματος ειδικού είτε για το ιικό αντιγόνο της γρίπης τύπου Α είτε για το ιικό αντιγόνο της γρίπης τύπου Β και μια γραμμή ελέγχου μη ειδικού αντισώματος. Αντιδραστήριο E 4,7 ml Απορρυπαντικό, με αζίδιο του νατρίου 0,2% (συντηρητικό). Μάρτυρας A+/- 2,8 ml Θετικός μάρτυρας για τη γρίπη τύπου A και αρνητικός μάρτυρας για τη γρίπη τύπου, αντιγόνο της γρίπης τύπου Α (αδρανής ανασυνδυασμένη νουκλεοπρωτεΐνη) με αζίδιο του νατρίου 0,1% (συντηρητικό). Μάρτυρας +/A- 2,8 ml Θετικός μάρτυρας για τη γρίπη τύπου Β και αρνητικός μάρτυρας για τη γρίπη τύπου Α, αντιγόνο της γρίπης τύπου Β (αδρανής ανασυνδυασμένη νουκλεοπρωτεΐνη) με αζίδιο του νατρίου 0,1% (συντηρητικό). Σωληνάρια DispensTube 30 συσκευές. Σωληνάρια για την επεξεργασία δειγμάτων και τη χορήγηση δειγμάτων σε Ρύγχη DispensTube 30 Ρύγχη για το φιλτράρισμα του δείγματος κατά τη χορήγησή του σε συσκευές. Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται: Πιπέτα (ικανή να διανείμει 300 µl), χρονόμετρο, αναμείκτης περιδίνησης, υλικά μεταφοράς (δείτε την ενότητα «Συλλογή και χειρισμός δειγμάτων»), φυσιολογικό αλατούχο διάλυμα, και επιχρισμάτων. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις: Για in vitro διαγνωστική χρήση. 1. Αν υπάρχει υποψία για νέο ιό γρίπης A βάσει κριτηρίων από τρέχουσες κλινικές και επιδημιολογικές εξετάσεις που έχουν συστηθεί από τις αρχές δημόσιας υγείας, θα πρέπει να συλλεχθούν δείγματα λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή μολύνσεων για νέους μολυσματικούς ιούς γρίπης, τα οποία και να αποσταλούν στις κρατικές ή τοπικές υπηρεσίες υγείας για εξέταση. Στις περιπτώσεις αυτές δεν θα πρέπει να επιχειρηθεί καλλιέργεια ιών εκτός κι αν υπάρχει SL 3+ για τη λήψη και την καλλιέργεια δειγμάτων. 2. Στα κλινικά δείγματα ενδέχεται να εμφανίζονται παθογόνοι μικροοργανισμοί, περιλαμβανομένων των ιών της ηπατίτιδας, του ιού της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) και νέων ιών γρίπης. Για το χειρισμό, την αποθήκευση και την απόρριψη όλων των δειγμάτων και όλων των ειδών που είναι μολυσμένα με αίμα και άλλα σωματικά υγρά, θα πρέπει να ακολουθούνται οι Τυπικές προφυλάξεις και οι κατευθυντήριες οδηγίες των ιδρυμάτων. 3. Τα αντιδραστήρια περιέχουν αζίδιο του νατρίου, το οποίο είναι πολύ τοξικό όταν εισπνέεται, σε περίπτωση καταπόσεως και αν έλθει σε επαφή με το δέρμα. Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται πολύ τοξικά αέρια. Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Το αζίδιο του νατρίου ενδέχεται να αντιδράσει με το μόλυβδο και το χαλκό των υδραυλικών σωληνώσεων και να σχηματίσει ιδιαίτερα εκρηκτικά αζίδια μετάλλων. Κατά την απόρριψη, ξεπλένετε με άφθονο νερό για την πρόληψη της συσσώρευσης αζιδίων. 4. Μη χρησιμοποιείτε τα συστατικά του κιτ εξέτασης μετά την ημερομηνία λήξης. 5. Μην αναμειγνύετε μεταξύ τους αντιδραστήρια από διαφορετικούς αριθμούς παρτίδας κιτ. 6. Μην επαναχρησιμοποιείτε τη συσκευή. 7. Μην χρησιμοποιείτε το κιτ εάν ο μάρτυρας A+/- και ο μάρτυρας +/A- δεν δίνουν κατάλληλα αποτελέσματα. Φύλαξη και χειρισμός: Φυλάσσετε τα κιτ εξέτασης στους 2 25 C. ΜΗΝ ΚΑΤΑΨΥΧΕΤΕ. Τα αντιδραστήρια και οι συσκευές πρέπει να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου (15 25 C) όταν χρησιμοποιούνται για εξέταση. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Μεταφορά και φύλαξη των δειγμάτων: Τα δείγματα που έχουν συλλεχθεί πρόσφατα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία άμεσα. Εάν χρειαστεί, τα δείγματα (πλην των φαρυγγικών επιχρισμάτων) μπορούν να φυλάσσονται σε κατάλληλο υλικό μεταφοράς και να διατηρούνται στους 2 8 C για έως 72 h ή στους -20 C για έως επτά ημέρες. Είναι απαραίτητο να ακολουθείτε τις σωστές μεθόδους συλλογής και παρασκευής δειγμάτων. Μην φυγοκεντρίζετε τα δείγματα πριν από τη χρήση, διότι η αφαίρεση του κυτταρικού υλικού ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς την ευαισθησία της εξέτασης. Δείγματα που λαμβάνονται στα αρχικά στάδια της πορείας της ασθένειας θα περιέχουν τους ανώτατους τίτλους ιών. Υλικά μεταφοράς: Τα ακόλουθα υλικά μεταφοράς έχουν εξεταστεί και έχει διαπιστωθεί ότι είναι συμβατά με την εξέταση Directigen EZ Flu A+: Υλικό μεταφοράς Amies Medium (σε υγρή μορφή) PS συν 0,5% SA Υλικό μεταφοράς artel ViraTrans PS συν 0,5% ζελατίνη Ελάχιστο απαραίτητο υλικό μεταφοράς Earle (EMEM) Αλατούχο ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών (PS) Υλικό μεταφοράς EMEM συν 0,5% SA Starplex Multitrans Υλικό μεταφοράς EMEM συν 1% SA Φωσφορική σακχαρόζη (2-SP) Βασικό αλατούχο διάλυμα του Hank Ζωμός σόγιας Trypticase Υλικό μεταφοράς M4 Ζωμός σόγιας Trypticase συν ζελατίνη 0,5% Υλικό μεταφοράς M4 RT Ζωμός σόγιας Trypticase συν SA 0,5% Υλικό μεταφοράς M5 Υλικό μεταφοράς ιών γενικής χρήσης D Τροποποιημένο υλικό μεταφοράς Stuart (σε υγρή μορφή) Ζωμός έγχυσης μοσχαριού (VI) Φυσιολογικό αλατούχο διάλυμα* VI συν 0,5% SA *Για εξέταση με τη μέθοδο Directigen EZ Flu A+, δεν συνιστάται η κατάψυξη των δειγμάτων που συλλέγονται σε φυσιολογικό αλατούχο διάλυμα. Εάν εκτελείται κατάλληλος έλεγχος πιστοποίησης, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και άλλα υλικά μεταφοράς. 2

3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα υλικά μεταφοράς EMEM που περιέχουν λακταλβουμίνη (δηλ., 0,5% ή 1,0%) ή οποιοδήποτε άλλο υλικό μεταφοράς περιέχει λακταλβουμίνη δεν είναι συμβατά με την εξέταση Directigen EZ Flu A+ test. Συλλογή και παρασκευή των δειγμάτων: Τα αποδεκτά δείγματα για εξέταση με τη μέθοδο Directigen EZ Flu A+ περιλαμβάνουν ρινοφαρυγγικές πλύσεις/αναρροφήσεις, ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα και φαρυγγικά επιχρίσματα. Συλλογή ανεπαρκούς δείγματος και εσφαλμένος χειρισμός/μεταφορά δειγμάτων ενδέχεται να δώσουν ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα. Συνεπώς, η εκπαίδευση όσον αφορά τη συλλογή δείγματος συνιστάται ιδιαιτέρως, εξαιτίας της σημασίας που έχει η ποιότητα του δείγματος για τη λήψη ακριβών αποτελεσμάτων δοκιμής. Διαδικασία για ρινοφαρυγγική πλύση/αναρρόφηση και δείγματα από ρινοφαρυγγικό επίχρισμα: 1. Για ρινοφαρυγγικές πλύσεις/αναρροφήσεις, συνιστώνται όγκοι δείγματος από 1 έως 3 ml. Εάν χρησιμοποιηθεί υλικό μεταφοράς, προτιμάται η ελάχιστη αραίωση του δείγματος. 2. Πρέπει να αποφεύγονται οι υπερβολικοί όγκοι υλικού πλύσης, καθώς ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα μειωμένη ευαισθησία εξέτασης. 3. Για τα ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα, τοποθετήστε τα επιχρίσματα σε υλικό μεταφοράς από 1 έως 3 ml μετά τη συλλογή τους. 4. Υποβάλετε σε επεξεργασία το δείγμα όπως περιγράφεται στην ενότητα Διαδικασία εξέτασης. Διαδικασία για δείγματα από φαρυγγικά επιχρίσματα (συνιστώνται στειλεοί με άκρο πολυουρεθάνης [αφρός] - Δείτε την ενότητα Διαθεσιμότητα ): 1. Τα δείγματα από φαρυγγικά επιχρίσματα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία χωρίς υλικό μεταφοράς, όπως περιγράφεται στη Διαδικασία εξέτασης. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Διαδικασία εξέτασης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: Τα αντιδραστήρια, τα δείγματα και οι συσκευές πρέπει να βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου (15 25 C) όταν χρησιμοποιούνται για εξέταση. Αναμείξτε σχολαστικά τα δείγματα πριν αφαιρέσετε κάποιο κλάσμα τους για να το υποβάλετε σε επεξεργασία. Μην φυγοκεντρίζετε τα δείγματα. Τα σωληνάρια και οι φιάλες αντιδραστηρίων DispensTube πρέπει να διατηρούνται σε κατακόρυφη θέση (περίπου μία ίντσα πάνω από την υποδοχή δείγματος της συσκευής Directigen EZ Flu A+ ή το σωληνάριο DispensTube), διανέμοντας προσεκτικά μία σταγόνα κάθε φορά. 1. Αφαιρέστε τη συσκευή Directigen EZ Flu A+ από την αλουμινένια θήκη της αμέσως πριν από την εξέταση. 2. Επικολλήστε ετικέτα σε μία συσκευή και ένα σωληνάριο DispensTube για κάθε μάρτυρα και δείγμα που πρόκειται να εξεταστεί. 3. Τοποθετήστε το(τα) σωληνάριο(α) DispensTube που έχετε επισημάνει με ετικέτα στον καθορισμένο χώρο του σταθμού εργασίας ή της βάσης στήριξης. 4. Αναμείξτε σχολαστικά το αντιδραστήριο E. Διανείμετε 4 σταγόνες μέσα στο σωληνάριο DispensTube. Διατηρήστε τη φιάλη αντιδραστηρίου σε κατακόρυφη θέση (περίπου μία ίντσα πάνω από το σωληνάριο DispensTube) ενώ διανέμετε σταγόνες. 5. Αναμείξτε σχολαστικά το δείγμα ή τον μάρτυρα και υποβάλετέ τα σε επεξεργασία σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες: α. Για δείγματα από ρινοφαρυγγικές πλύσεις/αναρροφήσεις και δείγματα από ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα σε υλικό μεταφοράς: 1. Υποβάλετε σε περιδίνηση ή αναμείξτε σχολαστικά το δείγμα. Μην φυγοκεντρίζετε. 2. Πιπέτα δείγματος 300 µl σε σωληνάριο DispensTube (περιέχει αντιδραστήριο E). 3

4 β. Για δείγματα από λαρυγγικά επιχρίσματα: 1. Προσθέστε 300 µl φυσιολογικού αλατούχου διαλύματος στο σωληνάριο DispensTube (περιέχει αντιδραστήριο E). 2. Εισαγάγετε το στειλεό και εκπιέστε περιστρέφοντάς τον 6-8 φορές, ενώ πιέζετε το σωληνάριο. 3. Αφαιρέστε το στειλεό (πιέστε το σωληνάριο για να αφαιρέσετε την περίσσεια του υγρού από την άκρη του στειλεού). γ. Για τους μάρτυρες του κιτ εξέτασης: 1. Αναμείξτε ελαφρά τα φιαλίδια με το μάρτυρα A+/- και το μάρτυρα +/A-. 2. Προσθέστε 6 σταγόνες του μάρτυρα A+/- στο κατάλληλα επισημασμένο σωληνάριο DispensTube (περιέχει αντιδραστήριο E). 3. Προσθέστε 6 σταγόνες του μάρτυρα +/A- στο κατάλληλα επισημασμένο σωληνάριο DispensTube (περιέχει αντιδραστήριο E). 6. Εισαγάγετε ένα ρύγχος DispensTube στο σωληνάριο DispensTube με το επεξεργασμένο δείγμα ή μάρτυρα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ρύγχη από άλλα προϊόντα Directigen. 7. Υποβάλλετε σε περιδίνηση ή αναμείξτε σχολαστικά. 8. Αναστρέψτε το σωληνάριο DispensTube και, κρατώντας το σωληνάριο από το επάνω μισό τμήμα του και μακριά από το ρύγχος, πιέστε απαλά ώστε να απελευθερωθούν τρεις (3) σταγόνες του επεξεργασμένου δείγματος στην υποδοχή δείγματος για τη γρίπη τύπου A και τρεις (3) σταγόνες στην υποδοχή δείγματος για τη γρίπη τύπου Β της κατάλληλα επισημασμένης συσκευής Directigen EZ Flu A+. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν πιέσετε το σωληνάριο κοντά στο ρύγχος μπορεί να εκτιναχθεί το ρύγχος και να χυθεί το περιεχόμενο του σωληναρίου. 9. Αφού προσθέσετε το δείγμα, μπορείτε να διαβάσετε το αποτέλεσμα μετά από 15 λεπτά και να καταγράψετε το αποτέλεσμα της εξέτασης. Ποιοτικός έλεγχος: Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου σύμφωνα με τους τοπικούς, πολιτειακούς ή/και ομοσπονδιακούς κανονισμούς ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις πιστοποίησης και τις πρότυπες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου του οικείου εργαστηρίου. Κάθε συσκευή Directigen EZ Flu A+ περιέχει τόσο θετικούς όσο και αρνητικούς εσωτερικούς μάρτυρες/μάρτυρες της διαδικασίας: Η εμφάνιση μιας κοκκινοπόρφυρης γραμμής ελέγχου στα παράθυρα ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου A ή/και τη γρίπη τύπου στη θέση ελέγχου C παρέχει έναν εσωτερικό θετικό μάρτυρα που επικυρώνει τη σωστή λειτουργία των αντιδραστηρίων και επιβεβαιώνει ότι ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία εξέτασης. Η περιοχή της μεμβράνης που περιβάλλει τις γραμμές εξέτασης και ελέγχου για τη γρίπη τύπου A ή/και τη γρίπη τύπου είναι ο εσωτερικός αρνητικός μάρτυρας της συσκευής. Η περιοχή του φόντου η οποία είναι λευκή προς ανοικτή ροζ υποδεικνύει ότι διεξάγεται σωστά η εξέταση. 4

5 Κάθε κιτ εξέτασης Directigen EZ Flu A+ περιέχει μάρτυρες κιτ εξέτασης A+/- και +/A- σε υγρή μορφή: Οι μάρτυρες αυτοί εξετάζονται με τον ίδιο τρόπο που εξετάζονται τα δείγματα ασθενών και παρέχουν ένα μέσο εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου. Ως ελάχιστη απαίτηση, αυτοί οι υγροί μάρτυρες θα πρέπει να αναλύονται ως διαδικασία ποιοτικού ελέγχου για κάθε νέα παρτίδα κιτ ή αποστολή που λαμβάνεται. Εάν είναι επιθυμητό, είναι επίσης δυνατό να καθοριστεί η κατάλληλη απόδοση του αντιδραστηρίου και η κατάλληλη τεχνική εξέτασης χρησιμοποιώντας δείγματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως θετικά ή αρνητικά για τον ιό της γρίπης τύπου Α και Β. Ο σχηματισμός μιας κοκκινοπόρφυρης γραμμής πάνω στη μεμβράνη του παράθυρου ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου A στη θέση εξέτασης (T) και στη θέση ελέγχου (C), όταν εξετάζεται ο μάρτυρας A+/-, και του παράθυρου ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου στη θέση εξέτασης (T) και στη θέση ελέγχου (C), όταν εξετάζεται ο μάρτυρας +/A-, υποδηλώνει ότι η ιδιότητα της ταινίας εξέτασης να δεσμεύει το αντιγόνο της γρίπης είναι λειτουργική. Ο σχηματισμός μιας κοκκινοπορφυρής γραμμής ελέγχου στη θέση ελέγχου (C) στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου και η απουσία κοκκινοπορφυρής γραμμής εξέτασης στην περιοχή εξέτασης (T), όταν χρησιμοποιείται ο μάρτυρας A+/- είναι κατάλληλο αποτέλεσμα αρνητικού μάρτυρα Flu το οποίο υποδηλώνει ότι λειτουργούν σωστά τα αντιδραστήρια και ότι ακολουθήθηκε η σωστή διαδικασία εξέτασης. Κατά ανάλογο τρόπο, ο σχηματισμός κοκκινοπορφυρής γραμμής ελέγχου στη θέση ελέγχου (C) στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου A και η απουσία κοκκινοπόρφυρης γραμμής εξέτασης στη θέση εξέτασης (T), όταν εξετάζεται ο μάρτυρας +/A-, υποδηλώνει κατάλληλο αποτέλεσμα αρνητικού μάρτυρα για τη γρίπη τύπου Α. Εάν οι μάρτυρες του κιτ εξέτασης δεν αποδώσουν τα αναμενόμενα, μην αναφέρετε τα αποτελέσματα ασθενή. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το τμήμα Tεχνικής Eξυπηρέτησης της D για βοήθεια. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ένταση στη γραμμή ελέγχου ενδέχεται να ποικίλει μεταξύ των παράθυρων ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου Α και τη γρίπη τύπου Β. Η μεταβλητότητα της έντασης στη γραμμή ελέγχου είναι αποδεκτή. Η περιοχή φόντου πρέπει να είναι λευκή προς ανοιχτή ροζ και η έντασή της ενδέχεται να ποικίλει μεταξύ των παράθυρων ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου Α και τη γρίπη τύπου Β. A C T Flu A+ (Θετικό στη γρίπη A) A C T Αρνητικό A C T Flu + (Θετικό στη γρίπη ) Θετική εξέταση για γρίπη τύπου A (παρουσία αντιγόνου της γρίπης τύπου Α) Εμφανίζεται μια κοκκινοπορφυρή γραμμή στη θέση εξέτασης T και στη θέση ελέγχου C στο παράθυρο ανάγνωσης Directigen EZ Flu A. Το αποτέλεσμα αυτό δεν εντοπίζει κανέναν συγκεκριμένο υπότυπο του ιού της γρίπης Α. Πρέπει επίσης να εμφανίζεται μια κοκκινπορφυρή γραμμή στη θέση ελέγχου C στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου Β της εξέτασης Directigen EZ. Αυτό υποδηλώνει ότι εντοπίστηκε αντιγόνο της γρίπης τύπου Α στο δείγμα. Η περιοχή του υπόβαθρου πρέπει να είναι χρώματος λευκού προς ανοικτό ροζ. Θετική εξέταση για γρίπη τύπου Β (παρουσία αντιγόνου της γρίπης τύπου Β) Εμφανίζεται μια κοκκινοπορφυρή γραμμή στη θέση εξέτασης T και στη θέση ελέγχου C στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου Β της εξέτασης Directigen EZ. Πρέπει επίσης να εμφανίζεται μια κοκκινπορφυρή γραμμή στη θέση ελέγχου C στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου Α της εξέτασης Directigen EZ. Αυτό υποδηλώνει ότι εντοπίστηκε αντιγόνο της γρίπης τύπου Β στο δείγμα. Η περιοχή του υπόβαθρου πρέπει να είναι χρώματος λευκού προς ανοικτό ροζ. Αρνητική εξέταση για τη γρίπη τύπου Α ή τη γρίπη τύπου Β (δεν εντοπίστηκε αντιγόνο) Η απουσία κοκκινοπορφυρής γραμμής από τη θέση εξέτασης T είτε στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου Α είτε στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου υποδηλώνει ότι δεν εντοπίστηκε στο δείγμα αντιγόνο της γρίπης τύπου Α ή αντιγόνο της γρίπης τύπου Β ή και τα δύο. Τα αποτελέσματα αυτά δεν αποκλείουν μόλυνση με τον ιό της γρίπης. Η εμφάνιση κοκκινοπορφυρής γραμμής στη θέση ελέγχου C στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου A, το παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου ή και στα δύο παράθυρα ανάγνωσης υποδεικνύει σωστή απόδοση της διαδικασίας εξέτασης και των αντιδραστηρίων. Η περιοχή του υπόβαθρου πρέπει να είναι χρώματος λευκού προς ανοικτό ροζ. C T C T Μη έγκυρο Μη έγκυρο Μη έγκυρο C T Μη έγκυρη εξέταση Η εξέταση είναι άκυρη είτε για τη γρίπη τύπου A είτε για τη γρίπη τύπου είτε και για τις δύο, εάν δεν εμφανίζεται κοκκινοπορφυρή γραμμή δίπλα από τη θέση ελέγχου C στο(α) αντίστοιχο(α) παράθυρο(α) ανάγνωσης. Η εξέταση είναι επίσης μη έγκυρη εάν εμφανιστεί μια κοκκινοπορφυρή γραμμή στη θέση εξέτασης T τόσο στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου Α όσο και στο παράθυρο ανάγνωσης για τη γρίπη τύπου Β για το ίδιο δείγμα. Εάν η εξέταση είναι μη έγκυρη, πρέπει να επαναληφθεί. ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Θετική εξέταση Θετική για την παρουσία αντιγόνου της γρίπης τύπου A ή της γρίπης τύπου. Απουσία βιώσιμου ιού, ενδέχεται να προκύψει θετικό αποτέλεσμα. Αρνητική εξέταση Αρνητική για την παρουσία αντιγόνου της γρίπης τύπου A ή της γρίπης τύπου. Δεν μπορεί να αποκλειστεί λοίμωξη που οφείλεται σε γρίπη διότι το αντιγόνο που είναι παρόν στο δείγμα μπορεί να βρίσκεται κάτω από το όριο ανίχνευσης της εξέτασης. Συνιστάται επιβεβαίωση καλλιέργειας των αρνητικών δειγμάτων. Μη έγκυρη εξέταση Το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι μη οριστικό. Μην αναφέρετε τα αποτελέσματα.

6 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Η αιτιολογία αναπνευστικής λοίμωξης που προκαλείται από μικροοργανισμούς πέρα από τον ιούς της γρίπης τύπου Α ή Β δεν θα επιβεβαιωθεί με την εξέταση αυτή. Η εξέταση Directigen EZ Flu A+ έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης τόσο βιώσιμων όσο και μη βιώσιμων σωματιδίων γρίπης. Η απόδοση της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ εξαρτάται από το φορτίο του αντιγόνου και ενδέχεται να μην συσχετίζεται με την κυτταροκαλλιέργεια που πραγματοποιείται στο ίδιο δείγμα. Χαμηλά επίπεδα αποβολής ιού ενδέχεται να δώσουν ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα, συνεπώς ένα αρνητικό αποτέλεσμα εξέτασης δεν εξαλείφει το ενδεχόμενο μόλυνσης με τον ιό της γρίπης τύπου Α ή τύπου Β ή τύπου Α και Β μαζί. Η εγκυρότητα της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ δεν έχει αποδειχθεί για την επιβεβαίωση ή την ταυτοποίηση απομονωμένων στελεχών από κυτταροκαλλιέργειες. Τα χαρακτηριστικά απόδοσης για τη γρίπη τύπου A διαπιστώθηκαν όταν ο ιός της γρίπη A/H3 και A/H1 ήταν οι κυρίαρχοι ιοί γρίπης A που κυκλοφορούσαν. Όταν προκύπτουν άλλοι ιοί γρίπης A, τα χαρακτηριστικά απόδοσης μπορεί να διαφέρουν. Τα παιδιά έχουν την τάση να αποβάλλουν ιούς για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από ό,τι οι ενήλικες, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε διαφορές στην ευαισθησία μεταξύ ενηλίκων και παιδιών. Οι θετικές και αρνητικές προγνωστικές τιμές εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον επιπολασμό. Ψευδώς θετικά αποτελέσματα είναι πολύ πιο πιθανόν να σημειωθούν σε περιόδους χαμηλής δραστηριότητας της γρίπης, όταν ο επιπολασμός είναι μέτριος έως χαμηλός. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ Το ποσοστό θετικότητας που παρατηρείται στην εξέταση δειγμάτων του αναπνευστικού θα ποικίλει, ανάλογα με τη μέθοδο της συλλογής δείγματος, το σύστημα χειρισμού/μεταφοράς και τη μέθοδο ανίχνευσης που χρησιμοποιούνται, την εποχή του έτους, την ηλικία του ασθενούς, τη γεωγραφική θέση και, το πιο σημαντικό, τον τοπικό επιπολασμό της νόσου. Ο συνολικός επιπολασμός που παρατηρήθηκε με την καλλιέργεια κατά τη διάρκεια της κλινικής μελέτης ήταν 24,3% για τη γρίπη τύπου A και 3,8% για τη γρίπη τύπου. Κατά τη διάρκεια της κλινικής μελέτης , ο συνολικός επιπολασμός που παρατηρήθηκε με την καλλιέργεια ήταν 26,0% για τη γρίπη τύπου A και 31,2% για τη γρίπη τύπου. Κατά τη διάρκεια της κλινικής μελέτης 2006, ο συνολικός επιπολασμός που παρατηρήθηκε με την καλλιέργεια ήταν 33,9% για τη γρίπη τύπου A και 0,2% για τη γρίπη τύπου. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Τα χαρακτηριστικά απόδοσης για την εξέταση Directigen EZ Flu A+ προσδιορίστηκαν σε πολυκεντρικές μελέτες που διεξήχθησαν σε πέντε κέντρα κλινικών δοκιμών κατά τη διάρκεια της αναπνευστικής περιόδου , 13 κέντρα κλινικών δοκιμών κατά τη διάρκεια της αναπνευστικής περιόδου και 2 κέντρα κλινικών δοκιμών κατά τη διάρκεια της αναπνευστικής περιόδου Τα κλινικά κέντρα βρίσκονταν στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ και τη Νέα Ζηλανδία. Συνολικά, αξιολογήθηκαν 1191 προοπτικά δείγματα και 59 αναδρομικά δείγματα με χρήση της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ και της κυτταρικής καλλιέργειας. Τα δείγματα αυτά αποτελούνταν από ρινοφαρυγγικές πλύσεις, ρινοφαρυγγικές αναρροφήσεις, ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα και φαρυγγικά επιχρίσματα από ασθενείς για τους οποίου υπήρχε υποψία ότι είχα γρίπη. Κλινική απόδοση: Τα χαρακτηριστικά απόδοσης για την εξέταση Directigen EZ Flu A+ σε σύγκριση με την κυτταρική καλλιέργεια για κάθε τύπο δείγματος παρουσιάζονται στους πίνακες 1 έως 6. Πίνακας 1: Σύνοψη της απόδοσης της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ σε σύγκριση με την κυτταρική καλλιέργεια για όλους τους τύπους δειγμάτων- Γρίπη τύπου A για το σύνολο των αναπνευστικών περιόδων , και 2006 Κυτταρική καλλιέργεια Τύπος δείγματος Directigen EZ Flu A+ Test Θ Α Ρινοφαρυγγικές πλύσεις/αναρροφήσεις Θ Α Ευαισθησία: 86% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 79% 91%) Ειδικότητα: 99% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 98% 100%) Θ Φαρυγγικά επιχρίσματα Α Ευαισθησία: 77% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 64% 87%) Ειδικότητα: 86% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 81% 91%) Θ Ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα Α Ευαισθησία: 91% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 85% 95%) Ειδικότητα: 93% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 90% 96%) 6

7 Πίνακας 2: Σύνοψη της απόδοσης της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ σε σύγκριση με την κυτταρική καλλιέργεια για όλους τους τύπους δειγμάτων- Γρίπη τύπου Β για το σύνολο των αναπνευστικών περιόδων , και 2006 Κυτταρική καλλιέργεια Τύπος δείγματος Directigen EZ Flu A+ Test Θ Α Ρινοφαρυγγικές Θ 57 1 πλύσεις/αναρροφήσεις Α Ευαισθησία: 80% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 69% 89%) Ειδικότητα: 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 99% 100%) Φαρυγγικά επιχρίσματα Θ 38 3 Α Ευαισθησία: 69% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 55% 81%) Ειδικότητα: 99% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 96% 100%) Ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα Θ 1 0 Α Ευαισθησία: 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 3% 100%) Ειδικότητα: 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 99% 100%) Πίνακας 3: Σύνοψη της απόδοσης της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ σε σύγκριση με την καλλιέργεια για ανασκοπικά ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα Γρίπη τύπου για την αναπνευστική περίοδο 2005 Κυτταρική καλλιέργεια Τύπος δείγματος Directigen EZ Flu A+ Test Θ Α Ρινοφαρυγγικές πλύσεις/ Θ 32 0 αναρροφήσεις Α Θετικό ποσοστό συμφωνίας: 74% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 59% 87%) Αρνητικό ποσοστό συμφωνίας: 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 79% 100%) Πίνακας 4: Σύνοψη της απόδοσης της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ σε σύγκριση με την καλλιέργεια για όλους τους τύπους δειγμάτων ανά πληθυσμό- Γρίπη τύπου A για το σύνολο των αναπνευστικών περιόδων , και 2006 Κυτταρική καλλιέργεια Τύπος δείγματος Directigen EZ Flu A+ Test Ρινοφαρυγγικές Θ πλύσεις/αναρροφήσεις Α Ευαισθησία: : 90% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 82% 95%); : 72% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 53% 87%) Ειδικότητα: : 99% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 98% 100%); : 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 90% 100%) Φαρυγγικά επιχρίσματα Directigen EZ Flu A+ Test Θ Α Ευαισθησία: : 79% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 65% 90%); : 63% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 24% 91%) Ειδικότητα: : 87% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 81% 91%); : 85% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 69% 94%) Ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα Directigen EZ Flu A+ Test Θ Α Ευαισθησία: : 91% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 82% 97%); : 90% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 82% 96%) Ειδικότητα: : 88% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 80% 94%); : 96% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 92% 98%) 7

8 Πίνακας 5: Σύνοψη της απόδοσης της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ σε σύγκριση με την καλλιέργεια για όλους τους τύπους δειγμάτων ανά πληθυσμό- Γρίπη τύπου Β για το σύνολο των αναπνευστικών περιόδων , και 2006 Τύπος δείγματος Directigen EZ Flu A+ Test Κυτταρική καλλιέργεια Ρινοφαρυγγικές Θ πλύσεις/αναρροφήσεις Α Ευαισθησία: : 79% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 67% 88%); : 89% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 52% 100%) Ειδικότητα: : 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 98% 100%); : 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 94% 100%) Directigen EZ Flu A+ Test Φαρυγγικά επιχρίσματα Θ Α Ευαισθησία: : 61% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 42% 78%); : 79% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 58% 93%) Ειδικότητα: : 99% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 97% 100%); : 91% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 72% 99%) Ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα Directigen EZ Flu A+ Test Θ Α Ευαισθησία: : Δεν έχει υπολογιστεί; : 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 3% 100%) Ειδικότητα: : 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 98% 100%); : 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 99% 100%) Πίνακας 6: Σύνοψη της απόδοσης της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ σε σύγκριση με την καλλιέργεια για ανασκοπικά ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα ανά πληθυσμό Γρίπη τύπου για την αναπνευστική περίοδο 2005 Τύπος δείγματος Ρινοφαρυγγικά επιχρίσματα Directigen EZ Flu A+ Test Κυτταρική καλλιέργεια Θ Α Θετικό ποσοστό συμφωνίας: : 77% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 56% 91%); : 71% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 44% 90%) Αρνητικό ποσοστό συμφωνίας: : 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 69% 100%); : 100% (95% Διάστημα Εμπιστοσύνης: 54% 100%) Επαναληψιμότητα: Η επαναληψιμότητα της εξέτασης Directigen EZ Flu A+ αξιολογήθηκε σε τέσσερις κλινικούς χώρους. Η σειρά για την αξιολόγηση της επαναληψιμότητας αποτελείτο από 20 προσομειωμένα δείγματα γρίπης. Τα δείγματα αυτά περιλάμβαναν θετικά δείγματα γρίπης τύπου Α ή γρίπης τύπου Β χαμηλών τιμών (κοντά στο όριο ανίχνευσης του προσδιορισμού), θετικά δείγματα γρίπης τύπου Α ή γρίπης τύπου Β μέτριων τιμών και αρνητικά δείγματα. Η συνολική επαναληψιμότητα για την εξέταση Directigen EZ Flu A+ ήταν 99,6%. 8

9 Αναλυτικές μελέτες Αναλυτική ευαισθησία (Όριο ανίχνευσης) Το όριο ανίχνευσης (LOD) για την εξέταση Directigen EZ Flu A+ test καθορίστηκε για ένα σύνολο 15 στελεχών γρίπης, εννέα στελεχών γρίπης τύπου A και έξι στελεχών γρίπης τύπου Β. Τύπος Στέλεχος ιού γρίπης LOD (CEID 50 /ml*) A A/PR/8/34 (H1N1) 1,75 X 10 4 A A/FM/1/47 (H1N1) 1,98 X 10 3 A A/NWS/33 (H1N1) 1,00 X 10 4 A A1/Denver/1/57 (H1N1) 5,56 X 10 3 A A/New Jersey/8/76 (H1N1) 4,45 X 10 3 A A/Port Chalmers/1/73 (H3N2) 1,00 X 10 3 A A/Hong Kong/8/68 (H3N2) 2,78 X 10 2 A A2/Aichi2/68 (H3N2) 3,50 X 10 3 A A/Victoria/3/75 (H3N2) 2,78 X 10 4 /Lee/40 6,95 X 10 5 /Allen/45 2,00 X 10 3 /GL/1739/54 5,56 X 10 3 /Taiwan/2/62 3,50 X 10 2 /Maryland/1/59 2,23 X 10 4 /Hong Kong/5/72 2,23 X 10 4 * CEID 50 /ml = Μολυσματική δόση εμβρύων όρνιθας στην οποία το 50% των εμβρύων πεθαίνουν Αναλυτική ειδικότητα (Διασταυρούμενη αντιδραστικότητα) Η εξέταση Directigen EZ Flu A+ αξιολογήθηκαν με μια σειρά 98 μικροοργανισμών. Τα 51 βακτήρια και οι δύο ζυμομύκητες εξετάστηκαν σε συγκέντρωση ~10 8 CFU/mL (CFU Μονάδες σχηματισμού αποικιών). Οι οργανισμοί Mycoplasma pneumoniae και Mycoplasma orale εξετάστηκαν σε συγκεντρώσεις > 10 6 και >10 7 CCU/mL (CCU Μονάδες αλλαγής χρώματος), αντίστοιχα. Τα τρία στελέχη μυκοβακτηρίων ενοφθαλμίστηκαν σε 10 7 CFU/mL και ο οργανισμός Chlamydia trachomatis LGVII εξετάστηκε σε 2,5 X 10 8 E/mL (E = στοιχειώδη σωμάτια). Οι 39 ιοί που εξετάστηκαν αξιολογήθηκαν σε συγκεντρώσεις 10 4 έως 10 9 TCID 50 /ml (TCID 50 Μολυσματική δόση καλλιέργειας ιστών στην οποία το 50% των κυττάρων υφίστανται λύση) ή 10 4 έως 10 8 CEID 50 /ml (CEID 50 Μολυσματική δόση εμβρύων όρνιθας στην οποία το 50% των εμβρύων όρνιθας μολύνονται). Όλοι οι μικροοργανισμοί (πλην των ιών της γρίπης) έδωσαν αρνητικά αποτελέσματα εξέτασης για τη γρίπη τύπου Α και τη γρίπη τύπου Β. Οι ιοί της γρίπης τύπου A που εξετάστηκαν (n = 2) οδήγησαν σε θετικά αποτελέσματα εξετάσεων για τη γρίπη τύπου Α και σε αρνητικά αποτελέσματα για τη γρίπη τύπου Β. Οι ιοί της γρίπης τύπου Β που εξετάστηκαν (n = 6) οδήγησαν σε θετικά αποτελέσματα εξετάσεων για τη γρίπη τύπου Β και σε αρνητικά αποτελέσματα για τη γρίπη τύπου Α. Acinetobacter baumannii (calcoaceticus) Neisseria meningitidis Coxsackievirus Τύπος Α9 (Griggs) Actinobacillus suis Neisseria mucosa Coxsackievirus Τύπος Α9 (P.. ozek) acteroides fragilis Neisseria sicca Coxsackievirus Τύπος Β5 (Faulkner) ordetella pertussis Neisseria subflava Coxsackievirus Τύπος Β6 (Schmitt) Candida albicans Peptostreptococcus anaerobius Coxsackievirus Τύπος Α21 (Kuykendall) Candida glabrata Porphyromonas asaccharolyticus Cytomegalovirus (AD-169) Cardiobacterium hominis Prevotella oralis Ιός echo τύπου 2 (Cornelis) Chlamydia trachomatis LGVII Proteus mirabilis Ιός echo τύπου 3 (Morrisey) Corynebacterium diphtheriae Proteus vulgaris Ιός echo τύπου 6 (D Amori) Eikenella corrodens Pseudomonas aeruginosa HSV τύπου 1 (HF) Enterococcus faecalis Salmonella choleraesuis HSV τύπου 2 (MS) Enterococcus gallinarum υπο minnesota Influenza A/PR/8/34 (H1N1) Escherichia coli Serratia marcescens Influenza A/Victoria/3/75 (H3N2) Fusobacterium nucleatum Staphylococcus aureus Influenza /Hong Kong/5/72 Gardnerella vaginalis Staphylococcus aureus-cowan 1 Influenza /Lee/40 Haemophilus aphrophilus Streptococcus bovis II ομάδα D Influenza /Allen/45 Haemophilus influenzae Staphylococcus epidermidis Influenza /GL/1739/54 Haemophilus parainfluenzae Streptococcus mutans Influenza /Maryland/1/59 Haemophilus paraphrophilus Streptococcus oralis Influenza /Taiwan/2/62 Kingella kingae Streptococcus pneumoniae Ιός της ιλαράς (Edmonston) Klebsiella pneumoniae Streptococcus pyogenes ομάδα A Ιός της παρωτίτιδας (Enders) Lactobacillus casei Streptococcus sanguis Ιός παραϊνφλουέτζας τύπου 1 (Sendia/52) Lactobacillus fermentum Streptococcus sp. ομάδα Ιός παραϊνφλουέντζας τύπου 2 (Greer) Lactobacillus plantarum Streptococcus sp. ομάδα C Ιός παραϊνφλουέντζας τύπου 3 (C243) Legionella pneumophila Streptococcus sp. ομάδα F Ρινοϊός τύπου 1A (2060) Listeria monocytogenes Streptococcus sp. ομάδα G Ρινοϊός τύπου 2 (HGP) Moraxella catarrhalis Veillonella parvula Ρινοϊός τύπου 13 (353) Mycobacterium avium Αδενοϊός, τύπος 3 (G) Ρινοϊός τύπου 15 (1734) Mycobacterium intracellulare Αδενοϊός, τύπος 5 (Adenoid 75) Ρινοϊός τύπου 16 (11757) Mycobacterium tuberculosis Αδενοϊός, τύπος 7 (Gomen) Ρινοϊός τύπου 37 (151-1) Mycoplasma orale Αδενοϊός, τύπος 10 (J.J) RSV τύπου Α (Long) Mycoplasma pneumoniae Αδενοϊός, τύπος 18 (D. C. RSV τύπου (Wash/18537/62) Neisseria gonorrhoeae Κοροναϊός (229E) VZV (Ellen) 9

10 Αντιδραστικότητα στελεχών με τους ιούς της γρίπης τύπου Α και Β Η εξέταση Directigen EZ Flu A+ αξιολογήθηκε με μια σειρά 37 στελεχών του ιού της γρίπης. Σε αυτήν τη σειρά, αντιπροσωπεύονταν όλοι οι γνωστοί υποτύποι αιμοσυγκολλητίνης (15) και νευραμινιδάσης (9) της γρίπης τύπου Α. Όλα τα στελέχη του ιού της γρίπης τύπου Α ανθρώπινης και ζωικής προέλευσης έδωσαν θετικά αποτελέσματα εξετάσεων για τη γρίπη τύπου Α και αρνητικά αποτελέσματα εξετάσεων για τη γρίπη τύπου Β. Αντιστρόφως, όλα τα στελέχη του ιού της γρίπης τύπου Β έδωσαν θετικά αποτελέσματα εξετάσεων για τη γρίπη τύπου Β και αρνητικά αποτελέσματα εξετάσεων για τη γρίπη τύπου Α. Ιός της γρίπης Ιός της γρίπης (στέλεχος ανθρώπινης προέλευσης) Τύπος ιού (στέλεχος ζωικής προέλευσης) Τύπος ιού A/NWS/33 A (H1N1) A/Turkey/Kansas/4880/80 A (H1N1) A/PR/8/34 A (H1N1) A/Mallard/New York/6750/78 A (H2N2) A1/FM/1/47 A (H1N1) A/Turkey/England/69 A (H3N2) A1/Denver/1/57 A (H1N1) A/Chicken/Alabama/75 A (H4N8) A/New Jersey/8/76 (Hsw N1) A (H1N1) A/Turkey/Wisconsin/68 A (H5N9) A/Port Chalmers/1/73 A (H3N2) A/Turkey/Canada/63 A (H6N8) A/Victoria/3/75 A (H3N2) A/Turkey/Oregon/71 A (H7N3) A/Vietnam/3028/04 A (H5N1) A/Turkey/Ontario/6118/67 A (H8N4) A/Thailand/MK2/04 A (H5N1) A/Turkey/Wisconsin/66 A (H9N2) A/Hong Kong/486/97 A (H5N1) A/Chicken/Germany/N/49 A (H10N7) A/California/07/2004 A (H3N2) A/Duck/Memphis/546/74 A (H11N9) /Lee/40 A/Duck/Alberta/60/76 A (H12N5) /Allen/45 A/Gull/MD/704/77 A (H13N6) /GL/1739/54 A/Mallard/Gurjev/263/82 A (H14N5) /Maryland/1/59 A/Shearwater/WA/2576/79 A (H15N6) /Taiwan/2/62 /Mass/3/66 /Hong Kong/5/72 /Victoria/504/00 /Tokyo/53/99 /Quingdao/102/91 /Leningrad/86/93 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν έχουν προσδιοριστεί χαρακτηριστικά απόδοσης για την ανίχνευση του ιού της γρίπης A σε ανθρώπινα δείγματα όταν προκύπτουν υπότυποι του ιού της γρίπης τύπου Α εκτός των A/H3 και A/H1 ως παθογόνοι για τον άνθρωπο. Ουσίες παρεμβολής Αξιολογήθηκαν διάφορες ουσίες με την εξέταση Directigen EZ Flu A+. Οι ουσίες αυτές περιλάμβαναν πλήρες αίμα (2%) και διάφορα φάρμακα. Δεν σημειώθηκε παρεμβολή σε αυτόν τον προσδιορισμό για καμία από τις ουσίες που εξετάστηκαν. Φάρμακα που αξιολογήθηκαν Τρία μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα Ψευδοεφεδρίνη HCl (20 mg/ml) προϊόντα για στοματική πλύση σε ποσοστό 25% Guaiacol Glyceryl Ether (20 mg/ml) Τρία μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα Ιβουπροφαίνη (10 mg/ml) σκευάσματα σταγόνων για το λαιμό σε ποσοστό 25% Οξυμεταζολίνη (0,05 mg/ml) Τρία μη υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενα Φαινυλεφρίνη (1 mg/ml) σπρέι για τη μύτη σε ποσοστό 10% Λοραταδίνη (100 ng/ml) 4-ακεταμινοφαίνη (10 mg/ml) Διφαινυδραμίνη HCl (5 mg/ml) Ακετυλοσαλικυλικό οξύ (20 mg/ml) Ζαναμιβίρη (1 mg/ml) Μηλεϊνική χλωροφαινιραμίνη (5 mg/ml) Ριμανταδίνη (500 ng/ml) Δεξτρομεθορφάνη (10 mg/ml) Οσελταμιβίρη (500 ng/ml) Φεξοφαιναδίνη (500 ng/ml) Synagis (0,1 mg/ml) Αμανταδίνη (500 ng/ml) Αλβουτερόλη (0,083 mg/ml) Ριμπαβιρίνη (500 ng/ml) 10

11 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Αρ. κατ. Περιγραφή Directigen EZ Flu A+ 30 Test Kit (Κιτ εξέτασης) L CultureSwab EZ 100 (μονός στειλεός) για δείγματα από φαρυγγικό επίχρισμα L CultureSwab μονός στείρος στειλεός, χαρτονένιο κουτί των L CultureSwab Liquid Amies, σε ένα εύκαμπτο σύρμα από αλουμίνιο, συσκευασία των L CultureSwab Liquid Stuart, σε ένα εύκαμπτο σύρμα από αλουμίνιο, συσκευασία των Normal saline (Φυσιολογικό αλατούχο διάλυμα), 5 ml, χαρτονένιο κουτί των D Universal Viral Transport (υλικό μεταφοράς ιών γενικής χρήσης), φιαλίδιο 3 ml, κιβώτιο των Regular Flocked Swab, μονός στείρος στειλεός, χαρτονένιο κουτί των Minitip Flocked Swab, μονός στείρος στειλεός, χαρτονένιο κουτί των Flexible Minitip Flocked Swab, μονός στείρος στειλεός, χαρτονένιο κουτί των 100 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. Simonsen L., Fukuda K, Schonberger L, Cox NJ. Impact of influenza epidemics on hospitalizations. J. Infect. Dis. 2000; 181: Thompson WW, Shay DK, Weintraub E, et al. Mortality associated with influenza and respiratory syncytial virus in the United States. JAMA 2003: 289: Kaiser, L., Couch, R.., Galasso, G.J., Glezen, W.P., Webster, R.G., Wright, P.F., and Hayden, F.G First international symposium on influenza and other respiratory viruses: summary and overview Kapalua, Maui, Hawaii, December 4-6, Antiviral Res., 42: Cox, N.J., and ender, C.A The molecular epidemiology of influenza viruses. Virology, 6: Todd, S.J., Minnich, L., and Waner, J.L Comparison of rapid immunofluorescence procedure with TestPack RSV and Directigen Flu A for diagnosis of respiratory syncytial virus and influenza A virus. J. Clin. Microbiol. 33: Harris, P.O Clinical relevance and efficient detection of seven major respiratory viruses. ACL. p McElhaney, J.E., Gravenstein, S., Krause, P., Hooton, J.W., Upshaw, C.M., and Drinka, P Assessment of markers of the cell-mediated immune response after influenza virus infection in frail older adults. Clin. Diag. Lab. Immunol. 5: Fan, J., Henrickson, K.J., and Savatski, L.L Rapid simultaneous diagnosis of infections with respiratory syncytial viruses A and, influenza viruses A and, and human parainfluenza virus types 1,2, and 3 by multiplex quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction-hybridization assay (hexaplex). Clin. Infect. Disease 26: Wright, K.E., Wilson, G.A.R., Novosad, D., Dimock, C., Tan, D., and Weber, J.M Typing and subtyping of influenza viruses in clinical samples by PCR. J. Clin. Microbiol. 33: Kendal, A.P Influenza Viruses. p Laboratory Diagnosis of Viral Infections, In H. Lennette, (ed.) Marcel Dekker, Inc., New York. 11. McQuillen, J., Madeley, C.R., and Kendal, A.P Monoclonal antibodies for the rapid diagnosis of influenza A and virus infections by immunofluorescence. Lancet. ii: Guenthner, S.H., and Linnemann, C.C., Jr Indirect immunofluorescence assay for rapid diagnosis of influenza virus. Laboratory Medicine. 19: Minnick, L.L., and Ray, C.G Early testing of cell cultures for detection of hemadsorbing viruses. J. Clin. Microbiol. 25: Schmidt, N.J., Ota, M., Gallo, D., and Fox, V.L Monoclonal antibodies for rapid, strain specific identification of influenza virus isolates. J. Clin. Microbiol. 16: Clinical and Laboratory Standards Institute Approved Guideline M29-A3. Protection of laboratory workers from occupationally acquired infections, 3rd ed. CLSI, Wayne, Pa. 16. Garner, J.S Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, U.S. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect. Control Hospital Epidemiol. 17: U.S. Department of Health and Human Services iosafety in microbiological and biomedical laboratories, HHS Publication (CDC), 4th ed. U.S Government Printing Office, Washington, D.C. 18. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EECP). Office Journal L262, 17/10/2000, p

12 12

13 m ecton, Dickinson and Company A ENEX Limited 7 Loveton Circle ay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Sparks, Maryland USA Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: Synagis is a trademark of MedImmune, Inc. ViraTrans is a trademark of Trinity iotech, PLC. Multitrans is a trademark of Starplex Scientific, Inc. D, D Logo, CultureSwab, Directigen, DispensTube and Trypticase are trademarks of ecton, Dickinson and Company D Made in China by D.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Εργαστηριακή αξιολόγηση της αξιοπιστίας του strep testστη διάγνωση και τον καθορισμό της κατάλληλης αντιβιοτικής αγωγής σε ασθενείς με οξεία πυώδη αμυγδαλίτιδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ. C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ. C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΗΓΟΡΩΝ ΤΕΣΤ C. difficile GDH / Toxin A / Toxin B Πλήρες κιτ ανοσοχρωματογραφίας ενός βήματος για την ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση και διαφοροποίηση των GDH / Toxin A / Toxin B του C. Difficile

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της Εξέτασης. Προβλεπόνη Χρήση. Αντιδραστήρια. Σύνοψη. Προφυλάξεις

Αρχή της Εξέτασης. Προβλεπόνη Χρήση. Αντιδραστήρια. Σύνοψη. Προφυλάξεις Ταχεία δοκιμασία για την άμεση ποιοτική ανίχνευση του αντιγόνου του Χλαμυδίου σε γυναικεία ενδοτραχηλικά επιχρί, ανδρικά ουρηθρικά επιχρί και ανδρικά δείγματα ούρων. Εγχειρίδιο Οδηγιών Κιτ 20 εξετάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.

Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT. Για χρήση στην παρασκευή και απομόνωση λευκοκυττάρων απευθείας από ολικό αίμα ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για In Vitro διαγνωστική χρήση PI-TT.610-GR-V5 Εκπαιδευτικές πληροφορίες Ενδεικνυόμενη Χρήση Το αντιδραστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΓΡΙΠΗ ΠΤΗΝΩΝ εκέµβριος 2005 Για ασθενείς που διερευνώνται για γρίπη των πτηνών, η έγκαιρη επιβεβαίωση µε εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας

Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Προαγωγή Υγείας Πρόληψη Νόσου Ιατρική κοινότητας Το παράδειγμα της Μηνιγγίτιδας Πλώτας Παναγιώτης Ιατρός Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Μηνιγγίτιδα: είναι η φλεγμονή των μηνίγγων του εγκεφάλου που

Διαβάστε περισσότερα

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 εξετάσεις Circulating Tumor Cell Control Kit 1 ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Για in vitro διαγνωστική χρήση Το CELLSEARCH Circulating Tumor Cell Control Kit προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως μάρτυρας προσδιορισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI

Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI Κιτ δοκιμασίας πλευρικής ροής Synovasure PJI Δοκιμασία α-ντεφενσίνης για περιπροθετική αρθρική λοίμωξη Διανέμεται από Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.cddiagnostics.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση

ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΟΡΟΥ SPE Beckman REF 655900 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση 1 MΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Η ηλεκτροφόρηση σε gel αγαρόζης έχει χρησιμοποιηθεί για το διαχωρισμό των πρωτεϊνών του ανθρώπινου ορού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ. Μαρία Τσερώνη Νοσηλεύτρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ. Μαρία Τσερώνη Νοσηλεύτρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ Μαρία Τσερώνη Νοσηλεύτρια ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ Δεκαετία 1950: σκέψη για κατασκευή εύκαμπτων ενδοσκοπίων Δεκαετία 1960: εφαρμογή εύκαμπτων ενδοσκοπίων στη γαστρεντερολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού

Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού Παράρτημα 1 Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού Η Επιτροπή Ορφανών Φαρμάκων (COMP), έχοντας εξετάσει την αίτηση, κατέληξε στα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Λ.Β. Αθανασίου Παθολογική Κλινική, Τμήμα Κτηνιατρικής, Π.Θ. ΑΙΜΑ Αιμοληψία Φιαλίδια κενού και ειδικές βελόνες (σύστημα VACUTAINER). Σύριγγες συλλογής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΞΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΛΑΜΙΑ 21 22 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα. Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής

ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ. Αικατερίνη Κ. Μασγάλα. Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής ΠΝΕΥΜΟΝΙΕΣ Αικατερίνη Κ. Μασγάλα Επιμελήτρια Α Α Παθολογικής Κλινικής Ορισμοί Πνευμονία της κοινότητας: Λοίμωξη του πνευμονικού παρεγχύματος που αποκτήθηκε στην κοινότητα. Ενδονοσοκομειακή πνευμονία: Η

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ

Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης. Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Εργαστηριακή Διάγνωση της HIV λοίμωξης Δρ. Μαρία Κοτσιανοπούλου Βιολόγος Υπεύθυνη Εργαστηριού Κέντρου Αναφοράς AIDS, ΕΣΔΥ Διάγνωση της HIV λοίμωξης Από το 1985 και μέχρι σήμερα η διαγνωστική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Otospon, ωτικές σταγόνες, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml του διαλύματος περιέχει: Ciprofloxacin

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π.

Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα. Εργασία: Γιάννης Π. Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα Εργασία: Γιάννης Π. Εισαγωγή Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται ασθένειες ή μολύνσεις, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΥΣ ΟΝΟΜΑ:ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ:ΠΡΙΦΤΗ ΤΑΞΗ:Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: 4 ΗΜ/ΝΙΑ: 11/10/2013 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΘΟΓΟΝΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ένας μικροοργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3

Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Σωληνάρια Leucosep LTK.615 ΕΝΘΕΤΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Για διαγνωστική χρήση in vitro PI-LT.615-GR-V3 Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης Χρήση για την οποία προορίζονται Τα σωληνάρια Leucosep προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΑΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘ. ΤΖ. ΚΟΥΡΕΑ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Δρ. ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης.

Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Εργαστηριακές Δοκιμασίες που πραγματοποιούνται στο Π.Ε.Δ.Υ Κρήτης. Είδος δείγματος Εξεταζόμενη παράμετρος Μέθοδος Πρότυπο Διαπιστευμένη Αρίθμηση μικροοργανισμών ενσωμάτωσης σε στερεό ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 6222 καταμέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ

Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους. Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα και AIDS στους εφήβους Χαράλαµπος Ανταχόπουλος 3 η Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ Εφηβική ηλικία και σεξουαλικά µεταδιδόµενα νοσήµατα (STDs) Έναρξη σεξουαλικής ζωής Έλλειψη προφυλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α(Η1Ν1) Σε ασθενείς που διερευνώνται για γρίπη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Φυματίωση Μέτρα προφύλαξης και ελέγχου

Φυματίωση Μέτρα προφύλαξης και ελέγχου Φυματίωση Μέτρα προφύλαξης και ελέγχου Φώτης Βλαστός Διευθυντής ΕΣΥ Νοσοκομείο «Σωτηρία» Σήμερα, η τήρηση των κανόνων προστασίας έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω: της μεγάλης εισροής μεταναστών από περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

Η βιολογία του ιού της γρίπης Γιατίγίνονταιπανδημίες;

Η βιολογία του ιού της γρίπης Γιατίγίνονταιπανδημίες; Η βιολογία του ιού της γρίπης Γιατίγίνονταιπανδημίες; Αλκιβιάδης Βατόπουλος Εργαστήριο Μικροβιολογίας Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας & Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας ΚΕΕΛΟΝΟ 1. Δομή του Ιού Ιός Γρίπης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ - ΧΛΑΜΥΔΙΑ - ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑ - ΕΡΠΗΣ - ΚΟΝΔΥΛΩΜΑΤΑ - ΣΥΦΙΛΗ - HIV - ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες ή αφροδίσια νοσήματα ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές PCR και υβριδισμού. Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Βιοπαθολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών ipapapar@med.uoa.

Αρχές PCR και υβριδισμού. Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Βιοπαθολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών ipapapar@med.uoa. Αρχές PCR και υβριδισμού Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Βιοπαθολόγος, Λέκτορας ΕΚΠΑ Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών ipapapar@med.uoa.gr Ιστορικά στοιχεία Πρώτη αναφορά in vitro ενζυματικής αντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

Για το νέο ιό της γρίπης

Για το νέο ιό της γρίπης Για το νέο ιό της γρίπης Μετά την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι ανεβάζει τοσυναγερμό στο 6, για τον κίνδυνο πανδημίας από τη γρίπη των χοίρων (H1N1), η ανησυχία μας κορυφώνεται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΨΟΥΡΗ 4 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ. 2410 627142 FAX 2410 627143 E-MAIL:GEOTEE_L@OTENET.GR Λάρισα 30-04-2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΝΕΑ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ Παγκόσμια ανησυχία

Διαβάστε περισσότερα

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΥΒΛΙΑ PA-257434.01 Αναθ.:18-Ιουν-08 BBL CHROMagar MRSAII* ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖONTAI Το BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) αποτελεί ένα εκλεκτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε.

Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Ασφάλεια στις ιατρικές πράξεις: Ακριβή πολυτέλεια ή προσιτή αναγκαιότητα; Δρ. Φιλήμων Τυλλιανάκης Διευθυντής Marketing ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ Α.Ε. Μικρά γεγονότα της καθημερινότητάς μας, μπορεί να προκαλέσουν

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Στις ερωτήσεις 1-5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Οι ομοιοστατικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Mοριακών Tεχνικών Real-Time PCR για την Aνίχνευση Eντεροαιμορραγικών Στελεχών E. coli, Campylobacter jejuni και Salmonella spp.

Ανάπτυξη Mοριακών Tεχνικών Real-Time PCR για την Aνίχνευση Eντεροαιμορραγικών Στελεχών E. coli, Campylobacter jejuni και Salmonella spp. Ανάπτυξη Mοριακών Tεχνικών Real-Time PCR για την Aνίχνευση Eντεροαιμορραγικών Στελεχών E. coli, Campylobacter jejuni και Salmonella spp. 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Βιοπαθολογίας Η εφαρμογή μοριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (HAV, HBV, HCV, HIV, HTLV, ΣΥΦΙΛΗ, CMV) 1. Πλήρως αυτοματοποιημένος ανοσολογικός αναλυτής χημειοφωταύγειας, τυχαίας (random) και συνεχούς

Διαβάστε περισσότερα

Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία

Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία Είδος μικροοργανισμού και αληθής βακτηριαιμία Η βακτηριαιμία είναι αληθής (>90% των περιπτώσεων) όταν το βακτήριο που απομονώνεται είναι: S. aureus S. pneumoniae S. pyogenes S. agalactiae Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα. Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Prevora

Επιστημονικά πορίσματα. Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Prevora ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

The Cyprus Institute of. Neurology & Genetics. Influenza. Σταύρος Πασιαρδής. Τμήμα Μοριακής Ιολογίας Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου

The Cyprus Institute of. Neurology & Genetics. Influenza. Σταύρος Πασιαρδής. Τμήμα Μοριακής Ιολογίας Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου The Cyprus Institute of Neurology & Genetics Influenza Σταύρος Πασιαρδής Τμήμα Μοριακής Ιολογίας Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου Ιοί της γρίπης-influenza -Οικογένεια Orthomyxoviridae - Προσβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ : CARBOCAL ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονομασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 1ο

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 1ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΛΥΣΗ ΚΕΦ. 1ο ΟΜΑΔΑ Α 1. Ένας άνθρωπος μολύνεται από έναν ιό για πρώτη φορά. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τις συγκεντρώσεις αντιγόνων και αντισωμάτων αυτού του ανθρώπου κατά τη διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου.

Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου. Περιγραφή και βασικός χειρισµός του οπτικού µικροσκοπίου. Κατά τη µικροσκοπική παρατήρηση η θέση του οργάνου πρέπει να παραµένει σταθερή. Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας του µικροσκοπίου και ρυθµίστε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί σε 20mg (2% w/w) Mupirocin.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ. Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί σε 20mg (2% w/w) Mupirocin. ΠΕΡΙΛΗΨΗ TΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ BACTROBAN Ρινική αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ενα g ρινικής αλοιφής περιέχει 21,5mg Mupirocin calcium που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Ενότητα 11: Εξωγενείς Παράγοντες Θερμοκρασία, 2ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Γεώργιος - Ιωάννης Νύχας Ευστάθιος Πανάγου Μαθησιακοί Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE INDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM GORDONAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref.

MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE INDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM GORDONAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE INDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM GORDONAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. 39005 / Gen-Probe Cat. No. 2850) Page 1 of 7 MYCOBACTERIUM GORDONAE CULTURE

Διαβάστε περισσότερα

«Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο»

«Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο» «Ανοσοκατασταλμένοι Ασθενείς και Λοιμώξεις στο Νοσοκομείο» Σοφία Σπαθοπούλου, Ν.Ε.Λ. Α.Ν.Θ. «Θεαγένειο Θεαγένειο» Μηχανισμοί Άμυνας κατά των Λοιμώξεων Παρεμπόδιση διείσδυσης μικροβίων Καλυπτήρια επιθήλια

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού

Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Στρογγυλό τραπέζι Νεότερες παρεµβάσεις στην πρόληψη και θεραπεία του διαβητικού ποδιού Συντονιστής: Η. Ν. Μυγδάλης Β Παθολογική Κλινική και ιαβητολογικό Κέντρο, Γενικό Νοσοκοµείο ΝΙΜΤΣ, Αθήνα Οι διαταραχές

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 2 ο - Άρθρο 3 ε

Τεύχος 2 ο - Άρθρο 3 ε Τεύχος 2 ο - Άρθρο 3 ε Η ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΠΑΝΔΗΜΙΑ «Ο ιός είναι ασταμάτητος,» λέει η διευθυντής του Who των ΗΠΑ. Οι ανώτεροι υπάλληλοι υγείας προειδοποιούν ότι η δήλωση σημαίνει ότι ο ιός δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1(ΥΓΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1(ΥΓΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1(ΥΓΕΙΑ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ) Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συμπληρώνει σωστά την πρόταση: 1. Οι ιοί αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ NEISSERIA GONORRHOEAE (biomerieux ref. 39200 / Gen-Probe Cat. No. 2830)

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ NEISSERIA GONORRHOEAE (biomerieux ref. 39200 / Gen-Probe Cat. No. 2830) ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ NEISSERIA GONORRHOEAE (biomerieux ref. 39200 / Gen-Probe Cat. No. 2830) ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Η ΕΞΕΤΑΣΗ ACCUPROBE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ NEISSERIA GONORRHOEAE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ είναι

Διαβάστε περισσότερα

MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref.

MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE CULTURE IDENTIFICATION TEST (ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ MYCOBACTERIUM INTRACELLULARE ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ) (biomérieux ref. 39004 / Gen-Probe Cat. No. 102840/2840) Page 1 of 9 MYCOBACTERIUM

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8

Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 Κωδικός: ΛΕΓ2 Αρ. Έκδοσης: 1 Ημ/νία: 01-12-2014 Σελ. 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η περιγραφή του τρόπου με τον οποίο λαμβάνονται, μεταφέρονται και συντηρούνται τα δείγματα που προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ EBOLA ΜΕΤΡΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΕΛΠΝΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΧΠΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 ΜΑΠ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Ασφάλεια εργαζόμενων OSHA regulations standard

Διαβάστε περισσότερα

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C

( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) : RAWASH. Τηλ. 210-4819558 Fax: 210-4823555 R35 R34 1310-58-3 7681-52-9 C C ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( 91 / 155 / ΕΚ & 93 / 112 ΕΚ ) 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ονοµασία προϊόντος Μέγεθος συσκευασίας Κατασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Παρασκευή Λίντα ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ. Η διαδικασία χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση και διαφορική τιτλοποίηση των δύο ειδών των ουρογεννητικών

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευασµένο υλικό καλλιέργειας σε τρυβλία BBL για την ανίχνευση εντερόκοκκων ανθεκτικών στη βανκοµυκίνη

Παρασκευασµένο υλικό καλλιέργειας σε τρυβλία BBL για την ανίχνευση εντερόκοκκων ανθεκτικών στη βανκοµυκίνη Παρασκευασµένο υλικό καλλιέργειας σε τρυβλία BBL για την ανίχνευση εντερόκοκκων ανθεκτικών στη βανκοµυκίνη Vancomycin Screen Agar είτε το γλωσσάριο των συµβόλων στο τέλος του ένθετου. 8809601JAA 2004/07

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΣΤΗ ΧΝΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C ΣΤΗ ΧΝΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΓΡΙΠΗΣ I. ΤΕΥΧΟΣ ΜΑΪΟΣ 2009 II. ΤΕΥΧΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α & Β ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης συμπληρώνεται, επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΛΜΟΝΕΛΛΩΣΗ Ασθένεια που προκαλείται από τα είδη του γένους Salmonella,, Salmonella Προσβάλλει όλα τα ζωικά είδη και Χαρακτηρίζεται από ένα ή συνδυασμό από τα ακόλουθα τρία συμπτώματα: σηψαιμία,, οξεία

Διαβάστε περισσότερα

Αιμορραγικός πυρετός Ebola

Αιμορραγικός πυρετός Ebola Αιμορραγικός πυρετός Ebola Επιστημονική Συνάντηση SOS Ιατρών 29/11/2014 Φώτιος Π. Πετρόπουλος MD, MHA Ειδικός Παθολόγος Δεν υπάρχει καμία οικονομική ή άλλη εξάρτηση του ομιλούντος που να μπορεί να επηρεάσει

Διαβάστε περισσότερα

KATEΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ Η1Ν1 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑ

KATEΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ Η1Ν1 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑ KATEΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ Η1Ν1 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑ Α) Εισαγωγή ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2009 Σε αρκετές χώρες με την ευρεία διασπορά του πανδημικού ίου γρίπης

Διαβάστε περισσότερα

Mοριακές Μέθοδοι στη διάγνωση βακτηριακών λοιμώξεων

Mοριακές Μέθοδοι στη διάγνωση βακτηριακών λοιμώξεων Mοριακές Μέθοδοι στη διάγνωση βακτηριακών λοιμώξεων Επιλογή Μεθοδολογίας Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης Υβριδισμός στην ανίχνευση γενετικού μικροβιακού υλικού ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΗΣ Ηλεκτροφόρηση σε παλλόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗΣ Φλώρα Κοντοπίδου Παθολόγος- Λοιμωξιολόγος (Phd) Υπεύθυνη Γραφείου Μικροβιακής Αντοχής ΚΕΕΛΠΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Τι είναι η γρίπη; Η γρίπη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ. Κάθε ml διαλύματος περιέχει Sodium Diclofenac 1mg + Tobramycin 3mg

2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ. Κάθε ml διαλύματος περιέχει Sodium Diclofenac 1mg + Tobramycin 3mg TOBRAFEN Diclofenac Sodium 0.1% + Tobramycin 0.3% 1. ΟΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TOBRAFEN Οφθαλμικές Σταγόνες, Διάλυμα 0,1%+0,3% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ EXCENEL FLUID Suspension 50mg/ml,ενέσιμο εναιώρημα για χοίρους και βοοειδή 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Φλεγμονώδης Νόσος της Πυέλου (PID) Δρ. Aικατερίνη Μασγάλα Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος Ορισμός PID (Pelvic Inflammatory Disease) Οξεία λοίμωξη των δομών του έσω γεννητικού συστήματος (μήτρα, σάλπιγγες, ωοθήκες)

Διαβάστε περισσότερα

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο

Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Μικροβιολογία Τροφίμων Ι Εργαστήριο Ενότητα 5: Χρώση Gram Δοκιμή Καταλάσης και Οξειδάσης, 1.5ΔΩ Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Του Ανθρώπου Διδάσκοντες: Ευστάθιος Ζ. Πανάγου Πασχαλίτσα Τρυφινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review

Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review Shellfish-borne Viral Outbreaks: A Systematic Review Μπέλλου Μαρία, Βανταράκης Γεώργιος, Κόκκινος Πέτρος, Βανταράκης Απόστολος 1 Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, Εργαστήριο Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Εργαστήριο Μικροβιολογίας Διευθυντής: Καθηγητής A. Τσακρής Μικράς Ασίας 7, Γουδή Αθήνα 11 27 URL: http://www.uoa.gr Αριστέα Βελεγράκη, PhD, cbiol,

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Εβδομάδα 2/2013 (7-13 Ιανουαρίου 2013) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2012-2013 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση Περιοδοντικών Λοιμώξεων με Συστηματικά Νοσήματα

Συσχέτιση Περιοδοντικών Λοιμώξεων με Συστηματικά Νοσήματα Συσχέτιση Περιοδοντικών Λοιμώξεων με Συστηματικά Νοσήματα Πέτρος Δ. Δαμουλής, D.M.D., D.M.Sc. Περιοδοντολόγος Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Tufts, ΗΠΑ Η Περιοδοντική Νόσος είναι μία Λοίμωξη που προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

και η υγεία των εργαζομένων

και η υγεία των εργαζομένων και η υγεία των εργαζομένων Η γρίπη των πουλερικών ή πιο σωστά γρίπη των πτηνών (avian influenza) είναι μια λοιμώδης ασθένεια μεταξύ των πτηνών, γνωστή εδώ κι έναν αιώνα. Περιγράφηκε για πρώτη φορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ Χ. Κούτσια Καρούζου Βιοπαθολόγος Κλινικός Μικροβιολόγος Δ/ντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου Γ.Ν. «Ασκληπιείου Βούλας» ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ: Αντικατάσταση μέρους ή ολόκληρης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ. Ιανουάριος 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ. Ιανουάριος 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΙΠΗ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ Ιανουάριος 2006 Τι είναι η γρίπη των πτηνών; Η γρίπη των πτηνών είναι µία µολυσµατική νόσος που προσβάλει τα

Διαβάστε περισσότερα

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι;

4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; 4. Πόσο οξικό οξύ περιέχει το ξίδι; Σκοπός Σκοπός αυτού του πειράματος είναι να προσδιορίσετε την ποσότητα (γραμμομοριακή συγκέντρωση) του οξικού οξέος που υπάρχει σε ένα λευκό ξίδι μέσω ογκομέτρησης με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ

Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ Ημερίδα με Θέμα Η ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΩΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ: ΓΝΩΡΙΖΩ-ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΩ 2 Ιουνίου 2014 / 14 O Δημοτικό Σχολείο Ιλίου Αλεξάδρα Κολοβού Παιδικές Ιώσεις-Συμπτώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 1ο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 1ο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΕΦ. 1ο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Ένας άνθρωπος μολύνεται από έναν ιό. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τις συγκεντρώσεις των αντιγόνων και των αντισωμάτων αυτού του ανθρώπου κατά

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου

Δ. Ιακωβίδης. Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Δ. Ιακωβίδης Πνευμονολόγος Aν. Διευθυντής Μονάδα επεμβατικής Πνευμονολογίας Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου Νέα διαγνωστικά μέσα για τη λανθάνουσα φυματίωση Η στοχευμένη δοκιμασία δερματικής φυματινοαντίδρασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. Εργαστήριο Γενετικής, ΓΠΑ

ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ. Εργαστήριο Γενετικής, ΓΠΑ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ Στάδια μικροβιακής λοίμωξης δημιουργία αποικίας σε εξωτερική επιφάνεια διείσδυση στον οργανισμό τοπική μόλυνση συστηματική (γενικευμένη) μόλυνση H σημασία

Διαβάστε περισσότερα

VES TEC VACU TEC VACU CODE

VES TEC VACU TEC VACU CODE EL 1/5 VES TEC VACU TEC VACU CODE Κατασκευάζεται από: DIESSE Diagnostica Senese Via delle Rose 10 53035 Monteriggioni (Siena) - Italy Κεφάλαιο Τροποποιήσεις που εισήχθησαν στην τρέχουσα διόρθωση 1 6 8

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ. Σταφυλόκοκκος (Staphylococcus)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ. Σταφυλόκοκκος (Staphylococcus) Ενότητα 1.3: Οι μαθητές εισάγονται σε διάφορα θέματα υγείας, τα οποία σχετίζονται με βλαβερούς μικροοργανισμούς. Οι μαθητές καλούνται να λειτουργήσουν ως επιστήμονες και να ομαδοποιήσουν μια ποικιλία ασθενειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ BACTROBAN αλοιφή 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1g αλοιφής περιέχει 20mg mupirocin. Για τον πλήρη κατάλογο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Διαβούλευση» ΠΡΟΣ:

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ. Διαβούλευση» ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Δ.Καφιέρη Πειραιάς 21102/4-11-2015

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ

4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ 4.1 Ομοιόσταση 4.2 Ασθένειες 4. ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ 4.3 Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπινου οργανισμού 4.4 Τρόποι ζωής και ασθένειες Μάρθα Καρβουνίδου ΠΕ1404

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015)

Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Εβδομαδιαία Έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης της Γρίπης Eβδομάδα 14/2015 (30 Μαρτίου 05 Απριλίου 2015) Η επιτήρηση της γρίπης για την περίοδο 2014-2015 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα ξεκίνησε την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περίληψη εισήγησης σε σεµινάριο τεχνικών ασφαλείας του ΕΛΙΝΥΑΕ ΤΖΙΝΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Βιολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου

ΗΙ 3897. Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου Αγαπητέ πελάτη, Hanna Instruments Ελλάς ΗΙ 3897 Τεστ Κιτ εξαιρετικά παρθένου υ Ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα προϊόν της Hanna Instruments. Παρακαλούµε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν τη χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

HPV DNA, E6, E7, L1, L2, E2, p16, prb, κυκλίνες, κινάσες, Ki67. Τι από όλα αυτά πρέπει να γνωρίζει ο κλινικός γιατρός; Αλέξανδρος Λαµπρόπουλος

HPV DNA, E6, E7, L1, L2, E2, p16, prb, κυκλίνες, κινάσες, Ki67. Τι από όλα αυτά πρέπει να γνωρίζει ο κλινικός γιατρός; Αλέξανδρος Λαµπρόπουλος HPV DNA, E6, E7, L1, L2, E2, p16, prb, κυκλίνες, κινάσες, Ki67. Τι από όλα αυτά πρέπει να γνωρίζει ο κλινικός γιατρός; Αλέξανδρος Λαµπρόπουλος δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων Ø Ποιό HPV τεστ είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Εποχική γρίπη: Οδηγίες κατά το ταξίδι με πλοίο/κρουαζιερόπλοιο για τα μέλη του πληρώματος και τους ταξιδιώτες Δεκέμβριος 2010

Εποχική γρίπη: Οδηγίες κατά το ταξίδι με πλοίο/κρουαζιερόπλοιο για τα μέλη του πληρώματος και τους ταξιδιώτες Δεκέμβριος 2010 ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εποχική γρίπη: Οδηγίες κατά το ταξίδι με πλοίο/κρουαζιερόπλοιο για τα μέλη του πληρώματος και τους ταξιδιώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ. ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ. ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΕΘ. ΟΙ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ Π. Ευσταθίου 3, Ε.Κουσκούνη 1, Σ.Παπανικολάου 2, Κ. Καραγιώργου 3, Ζ.Μανωλίδου 3, Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών

Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών Δειγματοληψίες ύδατος για την αναζήτηση μικροοργανισμών Κουρέας Μιχάλης Μηχανικός Περιβάλλοντος Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Σπουδαιότητα Η δειγματοληψία είναι εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης

Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Εργαοιηριακήβ άσκηση Μικροοργανισμοί και συνθήκες αποστείρωσης Σιόχοί ίου πειράμαιοε Το πείραμα αυτό στοχεύει να σε φέρει σε επαφή με την εργαστηριακή μέθοδο μικροβιακών καλλιεργειών. Επίσης θα διαπιστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 23 10 2011 ΘΕΡΙΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να επιλέξετε τη φράση που συμπληρώνει ορθά κάθε μία από τις ακόλουθες προτάσεις: 1. Όλα τα βακτήρια: Α. διαθέτουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε σάκος περιέχει 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα