ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ # νέες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #214. 500 νέες"

Transcript

1 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #214 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 13 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 500 νέες προσλήψεις στον ΟΤΕ για πωλητές, µηχανικούς και τεχνικούς σελ. 16 ΣΕ 12 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ-ΤΕΙ, ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΕ Η κατανοµή και τα προσόντα για τις θέσεις στην Παιδεία Μ έχρι την Παρασκευή 13 εκεµβρίου θα κατατίθενται οι αιτήσεις για την κάλυψη θέσεων µέσω του προγράµµατος Κοινωφελούς Εργασίας. Πρόκειται για την τρίτη προκήρυξη που δηµοσιεύει ο ΟΑΕ. Το νέο προσωπικό θα καλύψει ανάγκες σε σχολεία πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. Η «Αγορά Εργασίας» δηµοσιεύει αναλυτικά την κατανοµή των θέσεων ανά ειδικότητα και νοµό, καθώς επίσης και τα απαιτούµενα προσόντα και µόρια. Η προκήρυξη αφορά σε 12 ειδικότητες από τις κατηγορίες πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ, αποφοίτων λυκείου και υποχρεωτικής εκπαίδευσης. σελ. 4-6 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 988 θέσεις εποχικών σε ΕΗ, δήµους, Ε ΗΕ, ΕΛΤΑ σελ. 2-3, 7, ΓΙΑΤΡΟΙ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΜΑΙΕΣ ουλειά για επαγγελµατίες Υγείας σε νοσοκοµεία για εννέα µήνες Η συνολική αµοιβή θα φτάσει τις ευρώ σελ. 3 ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 111 βοηθοί διοικητικοί υπάλληλοι στην Ε.Ε. σελ. 15

2 222 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 10 εκεµβρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ EDITORIAL Προγράµµατα Voucher Προγράµµατα-ανάσα για τους νέους προωθεί το υπουργείο Εργασίας για πτυχιούχους ανέργους στους τοµείς του Τουρισµού, της Υγείας και των ιδιωτικών επιχειρήσεων. Στον τοµέα της Υγείας έχουν προβλεφθεί θέσεις για ειδικότητες όπως γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικοί, θεραπευτές κ.ά. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων είναι σε πλήρη εξέλιξη και λήγει στις 20 εκεµβρίου. Στόχος της δράσης είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο στην αγορά εργασίας νέων, άνεργων, επαγγελµατιών του τοµέα των υπηρεσιών Υγείας, µέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε δηµόσια νοσοκοµεία ή στις υπηρεσίες αυτών. Το επίδοµα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόµενο ανέρχεται συνολικά σε και το επίδοµα πρακτικής άσκησης σε Παράλληλα, µε υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης, «ανοίγουν» το επόµενο διάστηµα άλλες νέες θέσεις εργασίας για ανέργους στον Τουρισµό και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για νέους έως 29 ετών. Γι αυτό το πρόγραµµα η επιχορήγηση για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης ωφελου- µένων κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ και µέχρι 25 ηµέρες ασφάλισης το µήνα. Επίσης, η επιχορήγηση για κάθε ηµέρα απασχόλησης ωφελουµένων άνω των 25 ετών ανέρχεται στα 18 ευρώ και µέχρι 25 ηµέρες ασφάλισης το µήνα. ΑΙΤΗΣΕΙΣ 95 εποχικοί οδηγοί και διοικητικοί στα ΕΛΤΑ Μέσα στην εβδοµάδα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων για 95 εποχικούς υπαλλήλους στα ΕΛΤΑ Αττικής και Στερεάς Ελλάδος. Οι θέσεις αφορούν σε διανοµείς και υπαλλήλους εσωτερικής εκ- µετάλλευσης. Οσοι ενδιαφέρονται να καλύψουν τις θέσεις των διανοµέων θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών, να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων της διανοµής και να µην έχουν κώλυµα, κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα 9, καταδίκης, υποδικίας, 2 άτοµα στο ήµο Νέας Προποντίδας Ο Οργανισµός Πολιτισµού και Αθλητισµού Νέας Προποντίδας ανακοινώνει την πρόσληψη µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, δύο (2) ατόµων, προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» στο ηµοτικό Παιδικό Σταθµό Ν. Μουδανιών, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά. Οι θέσεις είναι: 1 ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής και 1 ΠΕ Μουσικός. Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 16 εκεµβρίου. Τηλέφωνο: δικαστικής συµπαράστασης. Ανάµεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν είναι το πτυχίο ή δίπλω- µα σχολικής µονάδας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας ανεξαρτήτως κυβικών (πλην µοτοποδηλάτου). Οι υποψήφιοι για τις θέσεις εσωτερικής εκµετάλλευσης οφείλουν να διαθέτουν ίπλω- µα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ιοίκησης) ή πτυχίο Β Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Οικονοµίας και ιοίκησης ή απολυτήριο τίτλο Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων ιοικητικών Υπηρεσιών - Γραµµατέων ή Οικονοµίας ή Βιβλιοθηκονοµίας ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου των Τµηµάτων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, καθώς και γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: 2 θέσεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση του ήµου Ηράκλειας Η Κοινωφελής Επιχείρηση ήµου Ηράκλειας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης, συνολικά δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Ηράκλειας (ΚΕ Η), για τη λειτουργία «Κέντρο ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» (Κ ΑΠ) και «Κέντρο ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΜΕ αναπηρία» (Κ ΑΠ-ΜΕΑ) που εδρεύει στην Καρπερή ήµου Ηράκλειας και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων: 1 Ε Μουσικός και 1 Ε Εκπαιδευτής/Τεχνικός. Αιτήσεις έως 16 εκεµβρίου. Τηλέφωνο: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών ιαδικτύου. Αίτηση Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 αυτοπροσώπως ή µε άλλο εξουσιοδοτηµένο απ αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, εντός προθεσµίας δέκα ηµερών, στις κατά τόπους Υπηρεσιακές Λειτουργίες όπου προκηρύσσονται οι παραπάνω θέσεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Κέντρο ιαλογής Αττικής και το Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδροµείου (διοικητικοί) 40 13/12 ΕΛΤΑ Στερεάς Ελλάδος 20 12/12 ΕΛΤΑ Aθήνας-Πειραιά (οδηγοί) 35-3 οδηγοί στο ήµο Ζαγοράς- Μουρεσίου Ο ήµος Ζαγοράς-Μουρεσίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ήµου Ζαγοράς- Μουρεσίου, που εδρεύει στη Ζαγορά του Νοµού Μαγνησίας. Οι θέσεις είναι: 1 Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) και 2 ΥΕ Εργατών (-τριών) Καθαριότητας (συνοδοί απορριµ- µατοφόρων). Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 16 εκεµβρίου. Τηλέφωνο: Σύντοµες ειδήσεις 5 χειριστές στο Σύνδεσµο ΟΤΑ Θεσσαλονίκης 10 µουσικοί στο ήµο Πολυγύρου Ο Σύνδεσµος ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Συνδέσµου ΟΤΑ Ν. Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, και συγκεκριµένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων: 5 Ε Χειριστών Φορτωτών (οµάδα Ε ). Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Φράγκων 6-8, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς τη στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας (τηλ. επικοινωνίας: ). To ηµοτικό Ωδείο του Μορφωτικού, Πολιτιστικού, Αθλητικού και Κοινωνικού Νοµικού Προσώπου του ήµου Πολυγύρου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόµων για την κάλυψη των αναγκών του και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων: 1 µουσικός ανώτερων θεωρητικών µουσικών σπουδών, 2 άτοµα για ιδασκαλία Φιλαρ- µονικής Μπάντας, 1 άτοµο για ιδασκαλία Μουσικής Προπαίδειας, 1 ΠΕ Μουσικός Μικτής Χορωδίας, 1 άτοµο για ιδασκαλία Φλάουτο, 1 Μουσικός Βιολιού, 1 Μουσικός Κιθάρας, 2 Μουσικοί Πιάνου. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πολυτεχνείου 50 (παλιό ικαστικό Μέγαρο), απευθύνοντάς τη στο Ωδείο Μορφωτικού, Πολιτιστικού, Αθλητικού και Κοινωνικού Νοµικού Προσώπου του ήµου Πολυγύρου (τηλ. επικοινωνίας: ). ΚΑΘΕ ΤΡΙΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Γιάννης Ευαγγελίδης ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη Τηλ.:

3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 10 εκεµβρίου 2013 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 3 23 Το Voucher Κατάρτισης είναι µια νέα καινοτόµος δράση του υπουργείου Υγείας που δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανέργους επαγγελµατίες του κλάδου της Υγείας να λάβουν υπηρεσίες εναλλασσόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, µε ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης σε δηµόσια νοσοκοµεία. Μέσω του προγράµµατος υπολογίζονται να ωφεληθούν απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ. Στόχος της δράσης είναι η διεύρυνση ευκαιριών για την είσοδο στην αγορά εργασίας νέων, άνεργων, επαγγελµατιών του τοµέα των υπηρεσιών Υγείας, µέσω θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης σε δηµόσια νοσοκοµεία ή στις υπηρεσίες αυτών. Το πρόγραµµα χρη- µατοδοτείται από εθνικούς πόρους και από πόρους του ΕΣΠΑ µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου υναµικού», από τους διαθέσιµους πόρους για τον τοµέα Υγείας. Η προθεσµία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής λήγει την Παρασκευή 20/12/2013, ώρα 24:00. Το φυσικό αντικείµενο των προγραµµάτων κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τις 31/03/2015. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 20 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ VOUCHER ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ επαγγελµατίες Υγείας σε νοσοκοµεία για 9 µήνες ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ Ποιοι είναι οι ωφελούµενοι; Ωφελούµενοι είναι οι άνεργοι Eλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους- µέλους της Ε.Ε. ή οµογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών µε δικαίωµα νόµιµης διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας, επαγγελµατίες Υγείας (ιατροί, νοσηλευτές, λοιπό οικονοµικό-διοικητικό προσωπικό νοσοκοµείων και διάφορες ειδικότητες παραϊατρικών επαγγελ- µάτων), εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ, ανεξάρτητα από το εάν λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας ή όχι. ιευκρινίζεται ότι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος, ασφαλισµένοι ή µη σε οικεία ασφαλιστικά ταµεία, που δεν ασκούν ελεύθερο ή άλλο επάγγελµα, πρέπει επίσης να είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ. Οι ωφελούµενοι έχουν τη δυνατότητα απόκτησης του voucher κατάρτισης, έπειτα από εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του προγράµµατος στο Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν βάσει κριτηρίων, µε τη µορφή µοριοδότησης. Η πράξη σχεδιάζεται να υλοποιηθεί µε τη µορφή προγραµµάτων εναλλασσόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης (1.200 ώρες) µε ιδιαίτερη βαρύτητα στην υλοποίηση της πρακτικής άσκησης (on the job training), η οποία θα πραγµατοποιηθεί σε δηµόσια νοσοκοµεία. Συγκεκριµένα: Α) Πρόγραµµα θεωρητικής κατάρτισης 240 ωρών (περίπου 2 µήνες). Β) Πρακτική άσκηση σε δηµόσια νοσοκοµεία διάρκειας 960 ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 7 µήνες. Η αµοιβή φθάνει τα για τη θεωρητική κατάρτιση και τα για την πρακτική άσκηση Τόσο η θεωρητική κατάρτιση όσο και η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούµενες. Τα προγράµµατα κατάρτισης θα υλοποιηθούν από παρόχους κατάρτισης. Τα κριτήρια µοριοδότησης είναι τα παρακάτω: 1. Η οικογενειακή κατάσταση. 2. Το ετήσιο φορολογητέο εισόδηµα ατοµικό οικονοµικού έτους 2013 (έως 8.000, από έως , από έως και από και άνω). 3. Ο χρόνος ανεργίας (µέχρι 12 µήνες και από 12 µήνες και πάνω). 4. Η ηλικία (άνεργοι µέχρι 29 ετών θα µοριοδοτηθούν υψηλότερα). Οι ωφελούµενοι µπορούν να επιλέξουν όποιον πάροχο κατάρτισης έχει εγγραφεί στο Μητρώο Παρόχων. Αντικεί- µενο της κατάρτισης είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε οριζόντια και εξειδικευµένα θεµατικά αντικείµενα, µε στόχο τη βελτιστοποίηση των παρεχόµενων υπηρεσιών Υγείας, σε συνδυασµό µε την απόκτηση εργασιακής εµπειρίας σε θέση πρακτικής άσκησης όπου θα τοποθετηθεί ο ωφελούµενος. Συγκεκριµένα, οι ωφελούµενοι θα καταρτιστούν στα εξής µαθησιακά αντικείµενα: Ποιότητα και ασφάλεια - Εφαρµογές ολικής ποιότητας. Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές). Κατευθυντήριες οδηγίες της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και παραποµπών. Αναδιάρθρωση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας. ιασυνδεσιµότητα της ΠΦΥ και των νοσηλευτικών µονάδων. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Κλειστά ενοποιηµένα νοσήλια - Κοστολόγηση ιατρικών πράξεων - Ενσωµάτωση στα ΚΕΝ. Ηλεκτρονικός (ιατρικός) φάκελος ασθενούς. ιπλογραφικό σύστηµα. Ηλεκτρονικές προµήθειες (Ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές όλων των ιατροτεχνολογικών προϊόντων κ.λπ.). Νοµοθεσία δηµόσιων προµηθειών - Εφαρµογές. ιοικητικός - οικονοµικός έλεγχος Μονάδων Υγείας. Η υλοποίηση του πρακτικού µέρους του προγράµµατος κατάρτισης (πρακτική άσκηση) θα πραγµατοποιηθεί αποκλειστικά σε συνεργαζόµενους φορείς (δηµόσια νοσοκοµεία και υπηρεσίες αυτών), ανάλογα µε το είδος του αντικειµένου της κατάρτισης, βάσει συµφωνητικού υλοποίησης, που θα υπογράψει ο πάροχος κατάρτισης µε την οικεία ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΩΝ Γιατροί (όλων των ειδικοτήτων) Νοσηλευτές Οδοντίατροι ιοικητικοί Φυσιοθεραπευτές Επισκέπτες Υγείας Μαίες Ιατρικών εργαστηρίων Ραδιολογίας-Ακτινολογίας Φυσιοθεραπευτές Λογοθεραπευτές Υγειονοµική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ.), όπου ανήκει το νοσοκοµείο. Επιδότηση Οι ωφελούµενοι θα λάβουν µία «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας» οικονοµικής αξίας , η οποία αντιστοιχεί στη λήψη υπηρεσιών κατάρτισης (θεωρία και πρακτική) αλλά και συµβουλευτικής καθοδήγησης και υποστήριξης των ωφελουµένων από τους παρόχους κατάρτισης. Το επίδο- µα θεωρητικής κατάρτισης για κάθε καταρτιζόµενο ανέρχεται συνολικά σε (συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων). Το επίδο- µα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόµενο ανέρχεται συνολικά σε (συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων). Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδοµα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) κάθε καταρτιζο- µένου συνολικά ανέρχεται σε (συµπεριλαµβανοµένων των νόµιµων κρατήσεων). Οι πάροχοι κατάρτισης που πληρούν τα κριτήρια και επιθυ- µούν να παράσχουν υπηρεσίες κατάρτισης θα εγγραφούν στην ειδικά δια- µορφωµένη ιστοσελίδα: voucher.gov.gr. Η προθεσµία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής λήγει την Παρασκευή 20/12/2013, ώρα 24: εργάτες και µηχανικοί στο ήµο Κορυδαλλού Στο ήµο Κορυδαλλού θα εργαστούν 40 εποχικοί υπάλληλοι ως εξής: ΠΕ Μηχανολόγοι 1, Ε Μηχανικών αυτοκινήτου 1, Ε Οδηγών απορριµµατοφόρου 7, ΥΕ Εργάτες καθαριότητας 30 και ΥΕ Πληντών απορριµ- µατοφόρου 1. Οι υποψήφιοι οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν: α) δίπλωµα ΙΕΚ ειδικοτήτων τεχνικού αυτοκινήτου οχηµάτων ή εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων ή πτυχίο Α ή Β κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας µηχανών και συστηµάτων αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου τµήµατος µηχανικών αυτοκινήτων ή τεχνικής επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ειδικότητας µηχανών αυτοκινήτου ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ ειδικότητας µηχανοτεχνίτη αυτοκινήτου ή απολυτήριο τίτλο άλλης συναφούς ειδικότητας ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής σε αντίστοιχη ειδικότητα και β) επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας σε ισχύ. Ανάµεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαµβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γρ. Λαµπράκη 231, Τ.Κ Κορυδαλλός.

4 24 4 Δημόσιο Αγορά Eργασίας Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ, ΟΔΗΓΟΙ-ΣΥΝΟΔΟΙ, ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ, προσλήψεις συμβασιούχων στην Εκδόθηκε η τριτη προκηρυξη του ΟΑΕΔ μεσω της οποίας αναμένεται να προσληφθούν άνεργοι για 6,5 μήνες σε σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (Δημοτικά- Γυμνάσια-Λύκεια), σε ΣΜΕΑΕ, σε ΚΕΔΔΥ, σε Δομές Ειδικής Αγωγής, καθώς και στους Φορείς Επίβλεψης (Δ/νσεις και Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης). Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 13 Δεκεμβρίου. Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις 5 ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ παρακάτω κατηγορίες: Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα 1 ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα 2 ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς. Εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 3 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι 4 στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Ανεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ. Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελουμένων αφορούν στα ακόλουθα: Διάρκεια ανεργίας, ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2012), ηλικία, οικογενειακή κατάσταση και εκπαιδευτικό επίπεδο (όπου απαιτείται). Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελουμένους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού. Ολα τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις του ΟΑΕΔ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 16 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 24 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 25 ΠΕ/ΤΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΛΟΓΟΥ 7 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 45 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 57 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 13 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 29 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 62 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 38 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 64 ΠΕ/ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 5 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ AΝΔΡΟΥ ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 12 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 11 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 7 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 19 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 23 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 6 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 8 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 17 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 21 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 4 ΑΡΤΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 9 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 7 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 16 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 4 ΑΧΑΪΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 15 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 28 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 24 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 46 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 70 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 19 ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 10 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 8 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 9 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 1 ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 42 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 29 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 50 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 66 0 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 36 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 3 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 9 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 9 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΔΡΑΜΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 10 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 11 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2 3 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 21 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 16 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 6 ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 19 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 21 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2 8 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 28 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 34 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 13 ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 46 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 58 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 7 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 8 9 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 68 ΠΕ/ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 6 ΤΕ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 3 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 99 1 ΕΒΡΟΥ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 14 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 6 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 5 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 3 8 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 28 ΠΕ/ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 4 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 36 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 8 ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 18 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 13 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 7 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 9 ΠΕ/ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 4 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 17 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 2 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 3 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 3 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 9 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 1 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 2 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 2 1 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 12 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10 ΗΛΕΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 9 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 11 5 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 24 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 26 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 9 ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 17 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 4 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 6 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 23 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 34 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 29 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 26 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 5 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 7 6 ΠΕ/ΤΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΛΟΓΟΥ 3 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 52 ΠΕ/ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 3 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 66 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 22 ΘΑΣΟΥ ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 1 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 7 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 4 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 7 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 12 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 43 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 14 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 95 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 58

5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013 Δημόσιο Αγορά Eργασίας 5 25 ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Παιδεία μέσω κοινωφελούς εργασίας ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 116 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 200 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 70 ΘΗΡΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 1 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 1 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 1 ΙΘΑΚΗΣ ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 1 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 3 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 16 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 12 8 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 27 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 29 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 8 ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 13 7 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 25 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 31 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 8 ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 2 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 10 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 6 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 18 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 27 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 6 ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 7 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 9 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 11 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 11 ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 43 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 79 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 10 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΕ/ΤΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΛΟΓΟΥ 3 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 92 ΠΕ/ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 5 ΤΕ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 5 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 4 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 143 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 46 ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 22 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 12 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2 2 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 20 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 21 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 6 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 6 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 9 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 1 ΚΙΛΚΙΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 9 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 12 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 19 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 5 ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 21 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 22 7 ΠΕ/ΤΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΛΟΓΟΥ 3 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 31 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 34 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 10 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 11 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 3 1 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 12 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 13 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 7 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 17 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 34 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 9 ΚΩ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 2 ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 7 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 9 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 15 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 18 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 5 ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 15 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 26 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 25 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 46 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 71 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 17 ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 7 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 3 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 18 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 17 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 5 ΛΕΣΒΟΥ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 19 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 11 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 5 ΠΕ/ΤΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΛΟΓΟΥ 3 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 24 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 3 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 5 ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 9 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 4 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 14 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 6 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 2 ΛΗΜΝΟΥ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 6 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 7 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 18 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 16 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 4 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 4 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 20 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 35 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 50 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 12 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 16 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 14 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 20 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 35 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 36 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 9 ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 1 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΝΑΞΟΥ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 3 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 4 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2 ΝΗΣΩΝ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 5 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 7 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 10 ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 24 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 57 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 8 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 7 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 36 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 65 ΠΕ/ΤΕ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 4 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 4 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 97 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 27 ΞΑΝΘΗΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 16 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 13 7 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 27 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 30 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 9 ΠΑΡΟΥ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 1 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 1 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 29 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 52 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 35 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 71 ΤΕ ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 4 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 88 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 27 ΠΕΛΛΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 3 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 16 1 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 22 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 34 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 9 ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 16 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2 8 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 21 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 31 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 9 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 6 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 14 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15 ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 6 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 8 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 9 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 16 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 6 ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 1 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 1 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 10 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 9 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 14 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 21 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 7 ΡΟΔΟΥ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 13 ΔΕ ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 11 ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 6 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 7 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 17 Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

6 ηµόσιο 266 Αγορά Eργασίας Τρίτη 10 εκεµβρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τα προσόντα και τα κριτήρια για τις θέσεις στα σχολεία Οι ωφελούµενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων µε βάση τα πέντε αντικει- µενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία είναι τα εξής: Χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας ωφελουµένου µε ανώτατο όριο τους 36 µήνες, χρονικό διάστηµα συνεχόµενης εγγεγραµµένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, µε ανώτατο όριο τους 36 µήνες, ετήσιο εισόδη- µα, ατοµικό ή οικογενειακό, ηλικία και αριθµός ανήλικων τέκνων. Το σύστηµα επιλογής βασίζεται στη µοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων µε αντικειµενικό και διαφανή τρόπο µε τη χρήση µηχανογραφικού λογισµικού του ΟΑΕ. Ο αναλυτικός πίνακας µε τα µόρια ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ Για τους πρώτους 12 µήνες 1 µόριο ανά πλήρη µήνα ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ Για τους επόµενους 12 µήνες 1,5 µόριο ανά πλήρη µήνα (µε ανώτατο όριο τους 36 µήνες και ανώτατο αριθµό µορίων τα 54) Για τους τελευταίους 12 µήνες 2 µόρια ανά πλήρη µήνα ΧΡΟΝΙΚΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΖΥΓΟΥ Για τους πρώτους 12 µήνες 1 µόριο ανά πλήρη µήνα ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5.1 Για τους επόµενους 12 µήνες 1,5 µόριο ανά πλήρη µήνα (µε ανώτατο όριο τους 36 µήνες και ανώτατο αριθµό µορίων τα 54) Για τους τελευταίους 12 µήνες 2 µόρια ανά πλήρη µήνα ΑΤΟΜΙΚΟ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟ ΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Εως , , , , ,00 10 ΗΛΙΚΙΑ και άνω 18 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ Για κάθε ανήλικο τέκνο 12 Τα πτυχία που γίνονται δεκτά ΕΙ ΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων-Παιδοκόµων ή Βοηθών Βρεφοκόµων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων ή Προσχολικής Αγωγής ραστηριοτήτων ηµιουργίας και Εκφρασης ή Επιµελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ηµερήσιας Φροντίδας Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ. ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. Ο ΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ α) Αδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας. β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους απαιτείται. ΣΥΝΟ ΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ α) Πτυχίο ή δίπλωµα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ΑΕΙ. β) Αδεια άσκησης επαγγέλµατος ψυχολόγου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος ψυχολόγου. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Εργοθεραπείας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής. β) Αδεια άσκησης επαγγέλµατος ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος εργοθεραπευτή. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ α) Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Αδεια άσκησης επαγγέλµατος φυσικοθεραπευτή (ΤΕ) ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος φυσικοθεραπευτή. γ) Ταυτότητα µέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (ΠΣΦ), η οποία να είναι σε ισχύ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής ιοίκησης µε κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ ή οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής. β) Αδεια άσκησης επαγγέλµατος κοινωνικής εργασίας ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος κοινωνικής εργασίας. ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΛΟΓΟΥ Πτυχίο ή δίπλωµα Λογοθεραπείας ή Λογοπεδικής ή Λογοπαθολογίας (SPEECH AND LANGUAGE PATHOLOGIST) ή Θεραπείας Λόγου ή Αγωγής Λόγου ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο ή δίπλωµα Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) δασκάλου είτε β) παιδαγωγού ηµοτικής Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας µε ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Επιστηµών Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής µε ειδίκευση στην Παιδαγωγική ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής µε κατευθύνσεις: α) Συνεχούς Εκπαίδευσης είτε β) Εκπαίδευσης Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες ή Παιδαγωγικό ηµοτικής Εκπαίδευσης ή Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής ή Επιστηµών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστηµών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστηµών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασµού ή παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής µε κατευθύνσεις: α) νηπιαγωγού είτε β) παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Φιλοσοφικής Σχολής ΑΕΙ ή πτυχίο (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Λογοθεραπείας ΤΕΙ. ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ α) Πτυχίο ή δίπλωµα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Αδεια άσκησης επαγγέλµατος νοσηλευτή ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος νοσηλευτή, γ) Ταυτότητα µέλους της Ενωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην Ενωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ. ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ Απολυτήριος τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Συνέχεια από την σελίδα 5 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΣΑΜΟΥ Ε ΕΙ ΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 7 Ε ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 3 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 8 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 9 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7 ΣΕΡΡΩΝ Ε ΕΙ ΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 7 Ε ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 18 Ε Ο ΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2 Ε ΣΥΝΟ ΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 2 3 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 22 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 35 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 10 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΣΠΟΡΑ ΩΝ Ε ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 2 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 1 ΣΥΡΟΥ Ε ΕΙ ΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 Ε ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 4 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 2 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 4 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 1 ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ε ΕΙ ΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 6 Ε ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 11 Ε Ο ΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 Ε ΣΥΝΟ ΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 2 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 19 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 29 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 7 ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Ε ΕΙ ΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8 Ε ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 9 Ε Ο ΗΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 Ε ΣΥΝΟ ΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 1 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 6 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 6 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 12 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 2 ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ε ΕΙ ΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 13 Ε ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 8 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 9 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 16 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 12 ΦΩΚΙ ΑΣ Ε ΕΙ ΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 4 Ε ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 3 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 3 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 3 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3 ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ Ε ΕΙ ΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8 Ε ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 6 Ε ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 6 2 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 21 ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 26 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 7 ΧΑΝΙΩΝ Ε ΕΙ ΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 20 Ε ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 13 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 20 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 25 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 24 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΣ 10 ΧΙΟΥ Ε ΕΙ ΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 8 Ε ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ/ΕΠΙΣΤΑΤΡΙΑ 6 ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 15 ΥΕ ΒΟΗΘ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 14

7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 10 εκεµβρίου 2013 ηµόσιο Αγορά Eργασίας 7 27 ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ Ι ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ προσλήψεις ανέργων έως 29 ετών µέσω επιταγής εισόδου voucher Με υπουργική απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γιάννης Βρούτσης «ανοίγουν» νέες θέσεις εργασίας για ανέργους. Η απόφαση αφορά στο Πρόγραµµα Επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη άνεργων νέων που είχαν ενταχθεί στις στοχευµένες δράσεις του υπουργείου, «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών» και «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στο κλάδο τουρισµού». Πρόκειται, ουσιαστικά, για τη δεύτερη φάση των παραπάνω ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ επιτυχηµένων δράσεων. Ωφελού- µενοι του προγράµµατος είναι άνεργοι νέοι µέχρι 29 ετών που έχουν ενταχθεί στα προγράµµατα της «Επιταγής Εισόδου στην αγορά εργασίας», ενώ ωφελούνται και όσοι έχουν ήδη προσληφθεί από τις επιχειρήσεις στις οποίες πραγµατοποίησαν την πρακτική τους άσκηση. Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις επιχορηγούνται από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού », το οποίο συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και από εθνικούς πόρους. Συγκεκριµένα, η επιχορήγηση για κάθε ηµέρα πλήρους απασχόλησης ωφελουµένων κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 ευρώ και µέχρι 25 ηµέρες ασφάλισης το µήνα. Επίσης, η επιχορήγηση για κάθε ηµέρα απασχόλησης ωφελουµένων άνω των 25 ετών ανέρχεται στα 18 ευρώ και µέχρι 25 ηµέρες ασφάλισης το µήνα. Τα ποσά επιχορήγησης καλύπτουν τµήµα του µισθολογικού κόστους και η συνολική διάρκεια του προγράµµατος ορίζεται στους 6 µήνες. 14 βρεφονηπιοκόµοι στους παιδικούς σταθµούς ήµου Γλυφάδας Το ΝΠ «Κοινωνική, Αθλητική & Πολιτιστική Παρέµβαση. Γλυφάδας» (Για τη λειτουργία των Βρεφικών & Παιδικών Σταθ- µών) ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόµων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» και συγκεκριµένα τους εξής: ΤΕ Βρεφονηπιοκόµων 5, Ε Βοηθών Παιδοκόµων 6, Ε Μαγείρων 1 και ΥΕ Καθαριστών/τριών (εσωτερικών χώρων) 2. Για τις θέσεις Βρεφονηπιοκόµων ζητούνται: πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Βρεφονηπιοκοµίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωµα ΤΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της ηµεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΝΠ ΚΑΠΠΑ ΓΛΥΦΑ ΑΣ, Β. Τσιτσάνη & Καραϊσκάκη 34, Τ.Κ Γλυφάδα (τηλ. επικοινωνίας: ). 45 οδηγοί, εργάτες και χειριστές στο. Κηφισιάς Ο ήµος Κηφισιάς ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ήµου Κηφισιάς και συγκεκριµένα τους εξής: Ε Ηλεκτρολόγων 1, Ε Μηχανοτεχνιτών 1, Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρου 6, Ε Υδραυλικών 2, Ε Χειριστών Μηχανηµάτων 3 και ΥΕ Εργατών 32. Οι ενδιαφερό- µενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ήµος Κηφισιάς, Εµµ. Μπενάκη 3, Τ.Κ Κηφισιά, απευθύνοντάς τη στο Τµήµα Προσωπικού. Τηλ.: γυµναστές στο ήµο Ηγουµενίτσας Ο ήµος Ηγουµενίτσας προκηρύσσει την πρόσληψη τριών (3) ωροµίσθιων καθηγητών πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (Ι ΟΧ), από την υπογραφή της σύµβασης έως 15/06/2014, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για την υλοποίηση των Προγραµµάτων Αθλησης για Ολους (ΠΑγΟ) για τη χρονική περίοδο Νοέµβριος Ιούνιος 2014, σύµφωνα µε τα κατωτέρω: Οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να απασχοληθούν στα ΠΑγΟ υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από: Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ., υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναφέρεται ότι τα στοιχεία της αίτησης και του βιογραφικού σηµειώµατος είναι αληθή, επικυρωµένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα, επικυρωµένη φωτοτυπία της αστυνοµικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση του δήµου περί µόνιµης κατοικίας, βεβαίωση του ΟΑΕ ότι είναι άνεργοι και έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία του ΝΠ του ΠΑΚΠΠΟ, οδός Ελευθερίας 7, εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, από την εποµένη της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσης σε τοπικές εφηµερίδες, καθηµερινά από τις 09:00 έως 13:00. 7 εποχικοί στη ΕΥΑ Κοζάνης Στην πρόσληψη 7 εποχικών υπαλλήλων θα προχωρήσει η ΕΥΑ Κοζάνης. Οι θέσεις κατανέµονται ως εξής: ΤΕ Μηχανικών Εργων 1, Ε Βοηθών Υδραυλικών 5 και ΥΕ Οικοδοµών 1. Ανάµεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαµβάνονται τα εξής: αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλ Νηπιαγωγός στο ήµο Στυλίδας Ο ήµος Στυλίδας ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Βρεφονηπιακού Σταθµού του ήµου Στυλίδας, που εδρεύει στη Στυλίδα, και συγκεκρι- µένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων: ΠΕ Νηπιαγωγών 1. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ταχυδροµική διεύθυνση: ήµος Στυλίδας, Ελ. Βενιζέλου 31, Τ.Κ Στυλίδα. Τηλ.: ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

8 Ιδιωτικός τοµέας 288 Αγορά Eργασίας Τρίτη 10 εκεµβρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΝΑΤΖΕΡ, ΠΩΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ, ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ, ΣΕΦ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ εκάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας στους Ευκαιρίες απασχόλησης για σερβιτόρες και σερβιτόρους, πωλητές και πωλήτριες, αρτοποιούς, ζαχαροπλάστες, βοηθούς και προσωπικό κουζίνας, πιτσαδόρους, µπουφετζήδες, µάνατζερ, υπευθύνους σάλας εστιατορίου, σεφ και δικηγόρους υπάρχουν αυτή την περίοδο στους κλάδους της εστίασης ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ και των τροφίµων. Ειδικότερα, οι θέσεις εργασίας βρίσκονται σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, πολυεθνικές και ελληνικές εταιρίες στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και την υπόλοιπη Ελλάδα. Προσωπικό σε 2 ξενοδοχεία Το ξενοδοχειακό συγκρότηµα Neptune Hotels πέντε αστέρων στο Μαστιχάρι της Κω επιθυµεί να προσλάβει ένα βοηθό ζαχαροπλάστη. Απαραίτητα προσόντα για το συγκεκρι- µένο πόστο είναι το δίπλωµα Σχολής Ζαχαροπλαστικής και η προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών. Το ξενοδοχείο προσφέρει διαµονή, διατροφή και µισθό ανάλογα µε τα προσόντα. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σηµειώµατα, µαζί µε µία πρόσφατη φωτογραφία µέσω του To Possidi Holidays Resort & suites hotel 5* που βρίσκεται στη Χαλκιδική προσλαµβάνει µπάρµαν και βοηθούς για τη σεζόν Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων ή να διαθέτουν επαρκή προϋπηρεσία και να έχουν καλή γνώση αγγλικών ή γερµανικών. Το ξενοδοχείο προσφέρει µισθό ανάλογο µε τα προσόντα, διαµονή και διατροφή. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Ενα στέλεχος στην Μπουτάρη Οινοποιητική Η εταιρία Μπουτάρη Οινοποιητική, µέλος του οµίλου Μπουτάρη, αναζητά άµεσα έναν area export µάνατζερ για τα γραφεία της στο Πικέρµι Αττικής. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τίτλο σπουδών σε οικονοµικά ή marketing, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση της γερµανικής, εµπειρία σε εξαγωγές οίνου ή καταναλωτικών προϊόντων για τουλάχιστον 2 χρόνια, καλή γνώση χειρισµού Η/Υ (MS Office), δυνατότητα συχνών ταξιδιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναπτυγµένες ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγµάτευσης, εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης και συντονισµού δραστηριοτήτων, επαγγελµατισµό και προσανατολισµό στο αποτέλεσµα. Η εταιρία παρέχει εκπαιδευτική υποστήριξη, δυνατότητες προσωπικής και επαγγελµατικής ανάπτυξης και πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση. Οι υποψήφιοι µπορούν να στείλουν άµεσα το βιογραφικό τους σηµείωµα στο φαξ:

9 Αγορά Eργασίας ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 10 εκεµβρίου 2013 Ιδιωτικός τοµέας 9 37 ΚΟΥΖΙΝΑΣ κλάδους εστίασης και τροφίµων Εργασία σε 3 φούρνους Ευκαιρίες απασχόλησης στα αρτοζαχαροπλαστεία της σε διάφορα σηµεία στο κέντρο της Αθήνας και τα Γλυκά Νερά διαθέτει η Απολλώνιον ΑΒΕΕ, µε δίκτυο 20 καταστηµάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Συγκεκριµένα, αναζητά πωλήτριες, ψήστες, αρτοποιούς και προσωπικό για το µπαρ. Βασικά προσόντα για όλες τις θέσεις είναι το οµαδικό πνεύµα, ο επαγγελµατισµός και οι δεξιότητες επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα και από ευτέρα έως Παρασκευή ή να στείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα υπ όψιν της ιεύθυνσης Ανθρώπινου υναµικού στο φαξ: Τα πολυτελή αρτοζαχαροπλαστεία Frank Ze Paul Bakeries αναζητούν ζαχαροπλάστες, αρτοποιούς, βοηθούς αρτοποιού - ζαχαροπλάστη για το κατάστηµα της ροσιάς και πωλήτριες για όλα τα καταστήµατα σε Παλαιό Φάληρο, Νέο Ψυχικό και ροσιά. Απαραίτητα προσόντα για όλα τα πόστα είναι η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, το πτυχίο στις περιπτώσεις του ζαχαροπλάστη, του αρτοποιού και του βοηθού, η γνώση αγγλικών, η ευελιξία εργασίας σε κυλιόµενες βάρδιες, οι οργανωτικές ικανότητες, το οµαδικό πνεύµα, η προσεγµένη εµφάνιση, η ευχάριστη προσωπικότητα και η όρεξη για δουλειά. Η εταιρία προσφέρει πλήρη απασχόληση, ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση, εκπαίδευση, εργασία σε πολυτελείς χώρους και προοπτικές εξέλιξης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του www. skywalker.gr. Ανοιχτές θέσεις εργασίας διαθέτει ο γνωστός γαλλικός φούρνος Paul τόσο στο νέο του κατάστηµα στη Γλυφάδα όσο και στο κατάστηµά του στο κέντρο. Ειδικότερα για τη Γλυφάδα αναζητά ένα ζαχαροπλάστη, έναν υπεύθυνο σάλας εστιατορίου, προσωπικό κουζίνας (νέους και νέες για την προετοιµασία και την παρασκευή κρύων και ζεστών πιάτων), ένα βοηθό αρτοποιού, σερβιτόρες, σερβιτόρους, πωλητές και πωλήτριες. Ενώ για την Αθήνα οι θέσεις αφορούν αποκλειστικά πωλητές και πωλήτριες. Βασικά προσόντα για όλα τα πόστα είναι η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, το χαµόγελο και η διάθεση εξυπηρέτησης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του ουλειά Γιατρός στα στην MIKEL Κω για ετήσια απασχόληση Η εταιρία καταστηµάτων καφεστίασης MIKEL, για να επανδρώσει Η εταιρί τα νέα της καταστήµατα στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, στη Θράκη αλλά και στην Αττική και συγκεκριµένα στις περιοχές της Αθήνας, των Βριλησσίων και του Περιστερίου, αναζητά προσωπικό ηλικίας ετών για να εργαστεί στο σέρβις και την κουζίνα των καφέ. Η αποστολή βιογραφικών, µαζί µε επισυναπτόµενη φωτογραφία, γίνεται στο φαξ ή στο Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: Ατοµα για service H Brunchy, το νέο concept All Day ιταλικής γρήγορης εστίασης, ζητά να προσλάβει για το νέο κατάστηµά της στην πλατεία Αγίας Παρασκευής άτοµα για προετοιµασία και service ιταλικών προϊόντων (καφέ, σάντουιτς, πίτσα, ζυµαρικά) σύµφωνα µε τα πρότυπα της εταιρίας. Σύµφωνα µε την αγγελία, στα άτοµα που θα προσληφθούν θα παρασχεθεί πλήρης εκπαίδευση. Για τις συγκεκριµένες θέσεις δεν απαιτείται προϋπηρεσία. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω του Ευκαιρίες απασχόλησης στη Γευσήνους Ανοιχτές θέσεις διαθέτει η εταιρία Γευσήνους ΑΒΕΕ, που εξειδικεύεται στον τοµέα του contract catering, καλύπτοντας καθηµερινά στοχευµένες επισιτιστικές ανάγκες εταιριών, βιοµηχανικών, στρατιωτικών µονάδων, εκπαιδευτικών οργανισµών, κατασκηνώσεων, αθλητικών ινστιτούτων κ.λπ. Ειδικότερα, αναζητά ένα δικηγόρο, έναν υπεύθυνο βάρδιας και προσωπικό για την παραγωγή σάντουιτς. Για το πρώτο πόστο οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τριετή εµπειρία στον τοµέα του Εµπορικού ικαίου, στους διαγωνισµούς προµηθειών ηµοσίου και εν γένει στις δηµόσιες συµβάσεις. Απαραίτητα προσόντα για το δεύτερο πόστο θεωρούνται το πτυχίο Μαγειρικής Σχολής, η εµπειρία στην κρύα κουζίνα, τα 3-5 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση σε οργανωµένο περιβάλλον βιοµηχανίας και η δυναµική προσωπικότητα µε εµπειρία στη διοίκηση οµάδας. Ενώ όσον αφορά στο προσωπικό για την παραγωγή σάντουιτς, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι βιβλιάριου υγείας για τρόφιµα σε ισχύ. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ , αναγράφοντας την ειδικότητα. ουλειά στο εστιατόριο Vezene Σερβιτόρους και σερβιτόρες και ένα σεφ de partie στην Αθήνα αναζητά το εστιατόριο Vezene. Βασικά προσόντα για την πρώτη ειδικότητα θεωρούνται η προϋπηρεσία 2-5 ετών, η γνώση αγγλικών, η ηλικία από 20 έως 28 ετών, η νεανική µοντέρνα εµφάνιση και η διαθεσιµότητα για πλήρη ή µερική απασχόληση. Ο ιδανικός υποψήφιος για το δεύτερο πόστο θα πρέπει να διαθέτει άριστη γνώση γαλλικής κουζίνας, ηλικία ετών, τουλάχιστον 5ετή πείρα, προϋπηρεσία εκτός Ελλάδος, γνώση και σεβασµό ελληνικών πρώτων υλών, ενασχόληση µε µοριακή γαστρονοµία, έµπρακτη πείρα στις κοστολογήσεις, παραγγελίες, παραλαβές, σωστές συνθήκες αποθήκευσης-συντήρησης των τροφίµων και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η αποστολή βιογραφικών µαζί µε µία φωτογραφία γίνεται µέσω του Πωλητές και πωλήτριες στον Βόλο Προσωπικό για τις πωλήσεις αναζητούν οι Μύλοι Παπαφίλη για την περιοχή του Βόλου. Βασικά προσόντα για τα πόστα θεωρούνται η προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων, η ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγµάτευσης, η µεθοδικότητα και η ηλικία έως 35 ετών. Η γνώση Η/Υ και το πτυχίο στο marketing/πωλήσεις θεωρούνται επιπρόσθετα προσόντα. Η εταιρία προσφέρει εταιρικό αυτοκίνητο, ικανοποιητικές αποδοχές (µισθό και bonus) και προοπτικές εξέλιξης. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Κρι κρι: Ενα στέλεχος στο Κουρδιστάν Η βιοµηχανία γάλακτος Κρι κρι διαθέτει µία ανοιχτή θέση. Συγκεκριµένα, αναζητά έναν project µάνατζερ για την πόλη Erbil του Κουρδιστάν. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι απόφοιτος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε κατεύθυνση Business ή Οικονοµικά, να έχει 10ετή εµπειρία σε θέση senior σε τµήµατα πωλήσεων και management, γνώση του χώρου τροφίµων, εµπειρία στη διαχείριση προσωπικού και σε project management. Επίσης η παραµονή στο Erbil για τουλάχιστον 3 χρόνια κρίνεται απαραίτητη. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο φαξ:

10 Ιδιωτικός τομέας 3810 Αγορά Eργασίας Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 580 ευκαιρίες για καριέρα σε 18 γνωστές εταιρίες Δουλειά στον ιδιωτικό τομέα προσφέρουν 18 γνωστές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα για 580 νεοεισερχόμενους και έμπειρους εργαζομένους. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα μπορούν να διεκδικήσουν τη θέση που τους ενδιαφέρει αποστέλλοντας το βιογραφικό τους. Poniros. Η εταιρία κατασκευής κοσμημάτων Porinos αναζητά σχεδιάστρια κοσμημάτων με σπουδές στο εξωτερικό. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο , από τις 10:00 έως τις 18:00. DYRBERG/KERN. Οι DYRBERG/ KERN & TOKYO JANE, που εκπροσωπούνται από την εταιρία ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ στην Ελλάδα και την Κύπρο, αναζητούν έναν υπεύθυνο Πωλήσεων και Ανάπτυξης Βορείου Ελλάδος που θα αναλάβει τους πελάτες χονδρικής και την ανάπτυξη των brands στην Ανατολική και την Κεντρική Μακεδονία, στην Κεντρική Ελλάδα, στην Ηπειρο και τα νησιά του Ιονίου. Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοικος των παραπάνω περιοχών, κατά προτίμηση περιοχής της Θεσσαλονίκης, και να έχει τη δυνατότητα να ταξιδεύει συχνά. Αλλα βασικά προσόντα θεωρούνται η ανάλογη προϋπηρεσία στο χώρο του κοσμήματος ή στο χώρο του ρούχου και του γυναικείου αξεσουάρ, το δίπλωμα οδήγησης, η πολύ καλή γνώση αγγλικών και ο χειρισμός υπολογιστή και Ιnternet. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται στο ΜΙΝΑ ΜΠΑΓΙΩΤΑ Infoassist. Η Infoassist Α.Ε., με έδρα το Μαρούσι Αττικής, επιθυμεί να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της εκπροσώπους τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Μέσης Εκπαίδευσης, να έχουν άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, να διακρίνονται για τις επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες, το ομαδικό πνεύμα, να γνωρίζουν αγγλικά, να έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε βάρδιες (8:00-01:00) καθώς και ευελιξία σε σπαστό ωράριο εργασίας και οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Η εταιρία προσφέρει σταθερό μηνιαίο μισθό, ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ και συνεχή εκπαίδευση. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται στο φαξ: Ηλεκτρονική. Μία ανοιχτή θέση για ένα διευθυντή καταστήματος στην Κατερίνη διαθέτει η ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Ηλεκτρονική. Βασικά προσόντα για το συγκεκριμένο πόστο είναι η άνεση στην επικοινωνία, το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, η γνώση Η/Υ, αγγλικών και η προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών στο λιανεμπόριο. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση Λ. Κηφισού & Εθν. Μακαρίου 2 Περιστέρι Τ.Κ , υπόψη Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Aldemar Hotels & Spa. Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa αναζητά για τα ξενοδοχεία της στην Κρήτη έναν/ μία προϊστάμενο/η τμήματος κρατήσεων. Βασικά προσόντα για τη θέση είναι το πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής ή οικονομικής σχολής Ελλάδας ή εξωτερικού, η προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-4 ετών σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5*, η άριστη γνώση αγγλικών, η δυναμική προσωπικότητα, το ομαδικό πνεύμα, η ικανότητα επίτευξης στόχων και οι δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται με την καταχώριση του βιογραφικού στην ιστοσελίδα της εταιρίας, gr/mainsite/careers.html. First Data. Στo πλαίσιο ανάπτυξης του Τομέα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, η First Data προσλαμβάνει υποψηφίους για 6ωρη απασχόληση, που διαθέτουν άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία, άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες, προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων και την εργασιακή συνέπεια, καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, απολυτήριο Λυκείου και ευελιξία για εργασία σε βάρδιες με βάση μηνιαίο εναλλασσόμενο πρόγραμμα. Η υποβολή βιογραφικών γίνεται μέσω του Διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί ΖΗΝΩΝ Αυτοματισμοί. Ανοιχτές θέσεις για διπλωματούχους ηλεκτρολόγους μηχανικούς στο τμήμα Σχεδίασης Γραμμών Παραγωγής διαθέτει η ΖΗΝΩΝ Αυτοματισμοί ΑΒΕΤΕ. Βασικά προσόντα για το συγκεκριμένο πόστο θεωρούνται η καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 3D (Unigraphics), η αναλυτική σκέψη και η μεθοδικότητα, το ομαδικό πνεύμα εργασίας και η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται στο Eurogat. Εναν αποθηκάριο για το κατάστημα Αθηνών προσλαμβάνει η ανώνυμη εισαγωγική εταιρία Eurogat, που δραστηριοποιείται στην πώληση μηχανών καφέ και εξοπλισμού μπαρ. Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει ηλικία έως 35 ετών, δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ., δίπλωμα οδήγησης δικύκλου, γνώσεις χειρισμού κλαρκ, πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office, πολύ καλή γνώση αγγλικών, προϋπηρεσία 3 ετών, εξοικείωση με το χαρτοφυλάκιο προϊόντων, κωδικών, περιγραφών κ.λπ. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να προωθήσουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο φαξ: Emergy products. Η φαρμακευτική εταιρία Emergy products αναζητά συνεργάτες για χώρους φαρμακείων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη προϋπόθεση για όσες και όσους διεκδικήσουν τις παραπάνω θέσεις είναι η προϋπηρεσία στο χώρο των φαρμακείων. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται στο φαξ: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο τηλέφωνο ή στο INTERAMERICAN. Ασφαλιστικούς συμβούλους Yγείας αναζητά η INTERAMERICAN στην Αττική. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου, να διαθέτουν προϋπηρεσία σε πωλήσεις μεγαλύτερη των 3 ετών, ευχέρεια στην επικοινωνία, δυναμικό χαρακτήρα, οργανωτικότητα, καλή γνώση Η/Υ και αγγλικής γλώσσας. Η εμπειρία σε τομείς Υγείας θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η εταιρία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών, ομαδική ασφάλιση, υποστήριξη (Μarketing Tools), ηλεκτρονικό γραφείο, επαγγελματικές διακρίσεις και διά βίου εκπαίδευση για προετοιμασία απόκτησης επαγγελματικής άδειας. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται μέσω του International Life. Ο όμιλος εταιριών International Life, που δραστηριοποιείται στην παροχή Ασφαλιστικών και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, προσλαμβάνει έμμισθους ασφαλιστικούς συμβούλους, για τη δημιουργία νέας ομάδας πωλήσεων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κορινθία, στην Καβάλα, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, στη Δράμα και την Ημαθία. Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα

11 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 10 εκεµβρίου 2013 Ιδιωτικός τοµέας Αγορά Eργασίας PLEGMA NET. Τηλεφωνητές και τηλεφωνήτριες για την Αθήνα και την Καλλιθέα και εκπροσώπους πωλήσεων για τη στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου στα Κάτω Πατήσια που θα εργαστούν σε εξερχόµενες κλήσεις µε αντικείµενο την προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων προσλαµβάνει η εταιρία PLEGMA NET ΕΠΕ, που δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής υπηρεσιών µάρκετινγκ και επικοινωνίας. Οι ιδανικοί υποψήφιοι και υποψήφιες για όλες τις θέσεις θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Λυκείου, να έχουν άνεση στην επικοινωνία και ευφράδεια λόγου, να διακρίνονται για το οµαδικό πνεύµα εργασίας και την ευγένεια. Η εταιρία προσφέρει σταθερή µισθοδοσία, µπόνους παραγωγικότητας, 5ήµερη εργασία, πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ, συνεχή εκπαίδευση µάρκετινγκ και προοπτικές επαγγελµατικής εξέλιξης. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται στα τηλέφωνα: Θέσεις εργασίας στον κλάδο του αυτοκινήτου Ανοιχτές θέσεις στον κλάδο του αυτοκινήτου διαθέτουν τρεις γνωστές εταιρίες του χώρου, οι: Motorcar, FUCHS Hellas και Α. Motors. Ολες οι ευκαιρίες απασχόλησης αφορούν στα τµήµατα πωλήσεων. Motorcar. Μία ανοιχτή θέση για ένα σύµβουλο πωλήσεων για το κατάστηµά της στο Ηράκλειο Κρήτης διαθέτει η Motorcar A.E., εξουσιοδοτηµένος διανοµέας και επισκευαστής Mercedes Benz και Smart σε όλη την Κρήτη και Citroën στην Ανατολική Κρήτη. Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι απόφοιτος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, να διαθέτει εµπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση, πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και αγγλικής γλώσσας, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, ικανότητα επίτευξης στόχων, υπευθυνότητα και συνέπεια, οµαδικό πνεύµα συνεργασίας και ηλικία έως 35 ετών. Η αποστολή βιογραφικών µαζί µε µία πρόσφατη φωτογραφία γίνεται στο φαξ: πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή απολυτήριο Λυκείου, ηλικία µεταξύ ετών, άριστη ικανότητα επικοινωνίας, οµαδικό πνεύµα και διάθεση για δηµιουργική εργασία, µεταφορικό µέσο και γνώσεις χειρισµού Η/Υ. Η προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων και ο κύκλος γνωριµιών θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. Η ασφαλιστική προσφέρει µισθό + ΙΚΑ, προµήθεια και µπόνους παραγωγικότητας, οµαδική ασφάλεια και επαγγελµατική κατάρτιση στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται µέσω ταχυδροµείου στη διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 7 & Νεαπόλεως Μαρούσι (υπ όψιν ιεύθυνσης Ανθρώπινου υναµικού), µέσω φαξ και µέσω BestNet. Εµπειρους telemarketers για 4ωρη απασχόληση και εκπροσώπους πωλήσεων για 5ωρη απογευµατινή απασχόληση για το Τµήµα Προώθησης Κινητής Τηλεφωνίας της WIND προσλαµβάνει η BestNet. Βασικά προσόντα για τις όλες τις θέσεις είναι οι επικοινωνιακές ικανότητες, η ευελιξία, ο δυναµικός χαρακτήρας, το οµαδικό πνεύµα, η εµπειρία στις πωλήσεις, το απολυτήριο και η χρήση Η/Υ. Σύµφωνα µε την αγγελία, θα προτιµηθούν οι κάτοικοι Σεπολίων, Περιστερίου, Κολωνού και πλατείας Αττικής. Η εταιρία προσφέρει σταθερές µηνιαίες αποδοχές, µπόνους, ασφαλιστική κάλυψη και επαναλαµβανόµενη εκπαίδευση. Οι ενδιαφερόµενοι και οι ενδιαφερόµενες µπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους ταχυδροµικά στη διεύθυνση: Γερακίου 26, Σεπόλια, ή στο φαξ Σύµβουλοι πωλήσεων στην Αττική SATO. Ο Οµιλος SATO αναπτύσσει το δίκτυο καταστηµάτων οικιακού επίπλου ENTOS και αναζητά νέους και φιλόδοξους συνεργάτες που θα απασχοληθούν ως σύµβουλοι πωλήσεων στα εταιρικά καταστήµατα στην Αττική. Απαραίτητα προσόντα για το συγκεκριµένο πόστο θεωρούνται η προϋπηρεσία σε πωλήσεις, η γνώση διακόσµησης [πτυχίο ανώτερης σχολής (ΑΕΙ, ΤΕΙ) θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν], η καλή γνώση αγγλικών, η Rakas. Πωλήτριες λιανικής απασχόλησης και πατρονίστ για την Αθήνα ενδιαφέρεται να προσλάβει η εταιρία επώνυµης ένδυσης Rakas. Οι ιδανικές υποψήφιες για το πρώτο πόστο θα πρέπει να διαθέτουν 3ετή προϋπηρεσία, άνεση στην επικοινωνία, άριστη γνώση του χώρου της µόδας, πολύ καλή γνώση αγγλικών και εξαιρετική εµφάνιση. Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και προοπτικές εξέλιξης. Ενώ για το δεύτερο πόστο, απαραίτητα προσόντα θεωρούνται η καλή εµφάνιση, η ευχάριστη προσωπικότητα, οι άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, η άριστη γνώση τάσεων µόδας, η καλή γνώση αγγλικών και η άνεση µπροστά στο φωτογραφικό φακό. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται µέσω της ιστοσελίδας του Rakas: γνώση MS Office, η ευχάριστη προσωπικότητα, µε ευχέρεια στην επικοινωνία, η προσεγµένη και µοντέρνα εµφάνιση, η ηλικία έως 25 ετών και για τους άνδρες υποψηφίους οι εκπληρω- µένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Η αποστολή βιογραφικού σηµειώµατος, µε την ένδειξη ENTOS, γίνεται στο φαξ ή στη διεύθυνση: SATO S.A., 27o χλµ. Παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου, , Ελευσίνα, υπ όψιν /νσης Ανθρώπινου υναµικού. FUCHS Hellas. Στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, η FUCHS Hellas ΑΒΕΕ ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναµικό της εµπορικούς συνεργάτες για τη βιοµηχανία και για Automotive. Οι κατάλληλοι συνεργάτες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωµένη γνώση Η/Υ και αγγλικών, πενταετή εµπειρία στην πώληση λιπαντικών ή/και µηχανολογικών προϊόντων ή/και ανταλλακτικών αυτοκινήτων και βιοµηχανίας, καθώς και δίπλωµα οδήγησης. Η εταιρία προσφέρει ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, κινητό τηλέφωνο, laptop, αυτοκίνητο και bonus απόδοσης. Η αποστολή βιογραφικών γίνεται υπόψη Ε.Μ., αναφέροντας τη θέση στη διεύθυνση: FUCHS Hellas ΑΒΕΕ, Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, Κτίριο Β, Αθήνα. Α. Motors. Ενα µάνατζερ πωλήσεων junior προσλαµβάνει η εταιρία Α. Motors ΑΒΕΕ. Βασικά προσόντα για το συγκεκριµένο πόστο θεωρούνται η άριστη γνώση αγγλικών, η µεγάλη ευχέρεια προφορικής επικοινωνίας, η άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, Excel, ηλεκτρ. αλληλογραφία), το πτυχίο AEI ή ΤΕΙ, η ελάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε παρεµφερή θέση και η ηλικία από 27 έως 40 ετών. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται στη διεύθυνση: A. Motors X. Πιλάλης ΑΒΕΕ, ΒΙΠΕ Κρυονερίου Αττικής.

12 ηµόσιο 4012 Αγορά Eργασίας Τρίτη 10 εκεµβρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 19 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 91 τεχνίτες και διοικητικοί στον Ε ΗΕ Αττικής και Κυκλάδων Ο Ε ΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενενήντα ενός (91) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της ιεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής ( ΠΑ), που εδρεύουν στους Νοµούς Αττικής και Κυκλάδων. Για τις θέσεις των υπαλλήλων γραφείου ζητούνται δίπλωµα επαγγελµατικής κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Χρηµατοπιστωτικών και ιοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονοµίας και ιοίκησης) ή πτυχίο Β Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή πτυχίο Α Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τοµέα Οικονο- ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ µίας και ιοίκησης ή απολυτήριος τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιµος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών ιαδικτύου. Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συ- µπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε ΗΕ, ιεύθυνση Περιφέρειας Αττικής, Αριστείδου 5-7, Τ.Κ ΑΘΗΝΑ, υπ όψιν κ.κ. ΚΑ- ΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. και ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ Κ. (τηλ. επικοινωνίας: και ). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από 10/12/2013 έως και 19/12/2013. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ 44 Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ 4 Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ 4 Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ 1 Ε ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΙΚΤΥΩΝ 2 Ε Ο ΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟ ΗΓΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 17 Ε ΣΧΕ ΙΑΣΤΩΝ 8 Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΑΝΟΥΒΡΑ ΟΡΩΝ 3 Ε ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4 Ε ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2 Ε ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 Ε ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 75 οδηγοί και εργάτες στο ήµο Νέας Προποντίδας Χαλκιδικής Ο ήµος Νέας Προποντίδας του Νοµού Χαλκιδικής ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εβδοµήντα πέντε (75) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του ήµου Νέας Προποντίδας, που εδρεύει στα Νέα Μουδανιά, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων: 19 Ε Οδηγών Απορριµµατοφόρων Αυτοκινήτων, 2 Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Εργων (γκρέιντερ), 2 Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Εργων (εκσκαφέα-φορτωτή), 2 Ε Ηλεκτρολόγων, 2 Ε Ηλεκτροσυγκολλητών και 48 ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Απορριµµατοφόρων Αυτοκινήτων. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βιθυνίας 2 (Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων), Τ.Κ , Νέα Μουδανιά, απευθύνοντάς τη στο Τµήµα Ανθρώπινου υναµικού και ιοικητικής Μέριµνας (τηλ. επικοινωνίας: , , ). 3 ηλεκτροτεχνίτες στον Ε ΗΕ Πιερίας Ο Ε ΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονάδας της ιεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, που εδρεύει στο Νοµό Πιερίας, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατό- µων: 3 Ε Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων - Υπογείων ικτύων. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη 6 υπάλληλοι στον Ε ΗΕ Κοζάνης και Γρεβενών Ο Ε ΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της ιεύθυνσης Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης, περιοχής Κοζάνης, που εδρεύουν στους Νοµούς Κοζάνης και Γρεβενών, και συγκεκρι- µένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε ΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Ειρήνης 65Α, Τ.Κ ΚΑΤΕΡΙΝΗ, απευθύνοντάς τη στον Τοµέα Υποστήριξης (τηλ. επικοινωνίας: ). Η υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 14/12/2013. αριθµού ατόµων: 1 ΤΕ Τεχνολόγος Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, 2 Ε ιοικητικοί Γραµµατείς (Υπάλληλοι Γραφείου), 1 Ε Σχεδιαστής µέσω συστηµάτων Η/Υ και 2 Ε Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων - Υπογείων ικτύων. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ε ΗΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ, Βερµίου 26, Τ.Κ ΚΟΖΑΝΗ, απευθύνοντάς τη στον Τοµέα Υποστήριξης (τηλ. επικοινωνίας: ). Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 13/12/ εργάτες στη ΕΗ Αµυνταίου-Φιλώτα Ο ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη πέντε (5) έκτακτων ηµεροµίσθιων ανειδίκευτων εργατών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (60 ηµεροµίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του σταθµού. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις Ο ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τριάντα (30) έκτακτων ηµερο- µίσθιων ανειδίκευτων εργατών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου (60 ηµεροµίσθια), για την κάλυψη εποχικών η παροδικών αναγκών του σταθµού. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλουν έως 11/12/2013 στη γραµµατεία του σταθµού την ειδική έντυπη Αίτηση-Υπεύθυνη ήλωση. Απαιτούµενα δικαιολογητικά µε την υποβολή της αίτησης: πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας (ΟΑΕ ), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. 5 εργάτες στη ΕΗ ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου να υποβάλουν, µέχρι 13/12/2013 και ώρα 14:00 στη Γραµµατεία του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, την ειδική έντυπη Αίτηση-Υπεύθυνη ήλωση, η οποία και διανέµεται από τη Γραµµατεία του Σταθµού, υποβάλλοντας συνηµµένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους.

13 Δημόσιο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013 Αγορά Eργασίας ΑΙΤΗΣΕΙΣ 518 τεχνίτες και χειριστές μηχανημάτων στη ΔΕΗ ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙΔΟΥ Με 518 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Οι θέσεις αφορούν σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Ο φάκελος υποψηφιότητας του κάθε υποψηφίου πρέπει να συμπεριλαμβάνει την αίτηση, φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάρτισης, φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών και πιστοποιητικά εμπειρίας, ανεργίας (εάν υπάρχουν). Επισημαίνεται ότι η εμπειρία είναι βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης, δηλαδή μοριοδοτείται ανεξάρτητα από το εάν αποτελεί τυπικό προσόν πρόσληψης ή όχι (μοριοδοτείται και ο ένας μήνας εμπειρίας). Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: χρόνος ανεργίας, πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, τριτεκνία ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας, βαθμός βασικού τίτλου σπουδών και εμπειρία. Προσόντα Για τις θέσεις των μηχανοτεχνιτών ζητούνται: α. Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή Κατεύθυνσης ή απολυτήριος τίτλος Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή πτυχίο Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή πτυχίο Τεχν. Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ (Μέσης Στάθμης Ν. 1346/83) (ΦΕΚ 46/Τ.Α.) Μηχανολογικών Ειδικοτήτων ή δίπλωμα ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχου κλάδου, τομέα ή ειδικότητας. β. Επαγγελματική άδεια (εγγραφή στο βιβλίο των Πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου). ΦΟΡΕΑΣ/ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕΗ ΑΗΣ Καρδιάς (αιτήσεις έως 14/12) ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Αυτοματισμών & Οργάνων 1 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες 25 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Σταθμών - Υποσταθμών 3 ΔΕ Χειριστής Κατεργασίας Υδατος 1 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων 5 ΔΕΗ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου (αιτήσεις έως 16/12) ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες 3 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες 15 ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων 6 ΔΕ Τεχνίτης Εργαλειομηχανών (Τορναδόρος) 1 ΔΕ Τεχνίτες Συγκολλητές 2 ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Εκτέλεσης Τεχνικών Εργων (Χειριστής Αυτοκινούμενου Γερανού) 1 ΔΕ Οικοδόμος Μόνιμων Συνεργείων Συντήρησης 1 ΔΕΗ Αμυνταίου-Φιλώτα (αιτήσεις έως 13/12) ΔΕ Μηχανοτεχνίτες 20 ΔΕΗ Μυκόνου (αιτήσεις έως 13/12) ΔΕ Μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ 2 Λιγνιτικό Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης (αιτήσεις έως 18/12) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 70 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 15 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων) 12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ/ ΘΕΣΕΙΣ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτω 10 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών) 18 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 9 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων 72 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 20 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί) 3 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων) 6 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 25 ΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί, Χειριστές 20 ΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων 12 ΔΕ Οδηγοί Γεωργικών Ελκυστήρων 2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων) 3 ΔΕ Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Εργων Σάρωθρο (Σκούπα) 1 ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 2 ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 2 ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2 ΤΕ Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 3 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη Κινητή Επιτήρηση) 15 ΔΕ Χειριστές ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό 30 ΦΟΡΕΑΣ/ ΘΕΣΕΙΣ Λιγνιτικό Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας Φλώρινας (αιτήσεις έως 18/12) ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 9 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 5 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων) 5 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων ή Φορτωτών) 4 ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 2 ΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων 7 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 4 ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων) 4 ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές 6 Δ.Ε. Βοηθοί, Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές 4 ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναέριων Δικτύων) 1 ΔΕΗ Ρόδου ΔΕ. Μηχανοτεχνίτες 4 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες ΜΕΚ 4 ΔΕ Τεχνικοί Επιμελητές 1 ΥΕ Φύλακας 1 ΥΕ Εργάτες/τριες 4 17 εποχικοί στο Δήμο Καλαμαριάς Ο δήμαρχος Καλαμαριάς ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών λειτουργίας του Τμήματος Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, καθώς και της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, των κατωτέρω ειδικοτήτων: 6 ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα δραστηριότητες κλειστού χώρου (ΑΕΡΟΒΙΚΗ, Σουηδική, yoga, pilates), 2 ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα κολύμβησης, 2 ΠΕ Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα TAE KWON DO (για τα τμήματα αυτοάμυνας, 2 ΠΕ Ψυχολόγοι με αποδεδειγμένη εμπειρία στη συμβουλευτική υποστήριξη, 2 ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί, 2 ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων και 1 ΔΕ Οδηγοί. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 13 Δεκεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλ.: θέσεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ελασσόνας Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ελασσόνας, ως φορέας υλοποίησης των προγραμμάτων «Αθληση για Ολους», που θα πραγματοποιηθούν στο Δήμο Ελασσόνας, για την περίοδο , με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) - Γενική Διεύθυνση Αθλητισμού - Διεύθυνση Αθλησης για Ολους, του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θα προσλάβει μέχρι πέντε (5) καθηγητές Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με ωρομίσθια αποζημίωση για την υλοποίηση των παρακάτω 15 εγκεκριμένων γενικών προγραμμάτων «Αθληση για Ολους» μεγάλης διάρκειας περιόδου Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα κατατίθενται στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Χρ. Βλαχοδήμου 1) από τους ενδιαφερομένους μέχρι Πληροφορίες στο τηλ.: γυμναστές στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Νεάπολης-Συκεών Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Νεάπολης-Συκεών ανακοινώνει την πρόσληψη 11 ατόμων για την κάλυψη θέσεων κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Αθληση για Ολους» κατά την περίοδο , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και 13/12/2013, κατά τις ώρες 9:00-14:00, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Υπηρεσιών Νεάπολης- Συκεών: Ελ. Βενιζέλου 125, Τ.Κ , τηλ. επικοινωνίας

14 42 14 Αγορά Eργασίας Θέσεις εξωτερικού Τρίτη 10 εκεµβρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕ 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Εργασία στο ΝΑΤΟ σε οικονοµικά, µηχανική, πολιτικές υποθέσεις Ε υκαιρίες στον τοµέα των logistics, του ανθρώπινου δυναµικού, της µηχανικής, των πολιτικών υποθέσεων και της επικοινωνίας προσφέρει το ΝΑΤΟ στα γραφεία του σε ευρωπαϊκές χώρες - Ιταλία, Βέλγιο, Λουξεµβούργο, Γερµανία. Human Resources ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ιταλία ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 15/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 15 εκεµβρίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: structur/recruit/documents/section Head (Manpower and Human Resources).pdf Engineering ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 50 (2013) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 17 εκεµβρίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: structur/recruit/documents/officer, Military Fuels Systems, Management and Implementation Branch, NATO Office of Resources.pdf Political Affairs ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: A 51 (2013) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 19 εκεµβρίου 2013 Administration ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: A 52 (2013) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 13 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: nato.int/structur/recruit/documents/ Deputy Assistant Secretary General for Human Resources, Human Resources, Executive Management Division.pdf ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: structur/recruit/documents/officer, Russia and Ukraine Relations Section, Political Affairs and Security Policy Division.pdf Information and Document Management ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: B 19 (2013) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 19 εκεµβρίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: nato.int/structur/recruit/documents/ Information Management Assistant, Archives and Information Management, ICTM, Executive Management.pdf Administrative Support ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: B 20 (2013) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 19 εκεµβρίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: nato.int/structur/recruit/documents/ Assistant, Headquarters Project Office (HQPO), Defence Investment Division.pdf Defence Investment ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: A 53 (2013) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: nato.int/structur/recruit/documents/ Officer, Space and Air Defence Section, Armament and Aerospace Capabilities Directorate, Defence Investment Division.pdf Finance ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μονς, Βέλγιο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: A 25/0913 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 20 εκεµβρίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: nato.int/structur/recruit/documents/ A3, Auditor (Financial Systems), A25_0913.pdf Engineering ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Μονς, Βέλγιο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: B 12/1013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 20 εκεµβρίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: nato.int/structur/recruit/documents/ B5, Project Controller_Inspector (Electrical), B12_1013.pdf Οι θέσεις στη Γερµανία Communications ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γερµανία ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ODN MSA 0130 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 18 εκεµβρίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: structur/recruit/documents/technician (SATCOM Operations - Maintenance), B-3.pdf της ιστοσελίδας: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 31 εκεµβρίου 2013 documents/engineer (Application Support).pdf ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή Information Systems and Technology τους µέσω της ιστοσελίδας: ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γερµανία int/structur/recruit/documents/staff Officer (Network Operation and Management).pdf ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 31 εκεµβρίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν Procurement and Purchasing να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γερµανία τους µέσω της ιστοσελίδας: ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 0513 structur/recruit/documents/integration System ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 31 Ιανουαρίου 2014 Ιnformation Systems and Technology Test Leader.pdf ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γερµανία να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: τους µέσω της ιστοσελίδας: Information Systems and Technology ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 31 εκεµβρίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Γερµανία int/structur/recruit/documents/staff Assistant ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: (Purchasing).pdf Finance ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Βρυξέλλες, Βέλγιο ΚΩ ΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: MS/006/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 16 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους µέσω της ιστοσελίδας: nato.int/structur/recruit/documents/ PRINCIPAL ADMINISTRATOR( FINANCE).pdf

15 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013 Θέσεις εξωτερικού Αγορά Eργασίας Logistics ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Καπελέν, Λουξεμβούργο ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 70/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 18 Δεκεμβρίου 2013 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ιστοσελίδας: int/structur/recruit/documents/ Technician (Technical Author), LE120- B5.pdf Logistics ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Καπελέν, Λουξεμβούργο ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 72/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 7 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ιστοσελίδας: structur/recruit/documents/assistant Junior Technician (Water services), S-97.pdf Logistics ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Καπελέν, Λουξεμβούργο ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 73/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 7 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ιστοσελίδας: structur/recruit/documents/junior Technician (Vehicles), S-100.pdf Logistics ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Καπελέν, Λουξεμβούργο ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 74/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 7 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ιστοσελίδας: structur/recruit/documents/junior Technician [Heating Ventilation and Air Conditioning (HVAC)], S99-B4.pdf Logistics ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Καπελέν, Λουξεμβούργο ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 75/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 7 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ιστοσελίδας: int/structur/recruit/documents/ Technician (Electrician-Mechanic), S98-B5.pdf Procurement and Purchasing ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Καπελέν, Λουξεμβούργο ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 65/2013 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 17 Ιανουαρίου 2014 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της ιστοσελίδας: int/structur/recruit/documents/ Procurement Officer, PP A2 - Senior Procurement Officer, PP A3.pdf ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Γενικός Διαγωνισμός της Ε.Ε. για 111 θέσεις διοικητικών Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό με εξετάσεις για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων στους ακόλουθους τομείς: 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ/ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙ- ΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (51) 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΔΗΜΟΣΙΟΝΟ- ΜΙΚΑ (32) 3. ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (28) Ο εν λόγω διαγωνισμός έχει ως αντικείμενο την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων για την πλήρωση κενών θέσεων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ Οι βοηθοί επιπέδου AST 3 συμμετέχουν, υπό την καθοδήγηση διοικητικού υπαλλήλου, στην εκτέλεση της αποστολής του θεσμικού οργάνου ή οργανισμού στον οποίο ανήκουν και καλούνται να εκτελούν καθήκοντα εφαρμογής, εκτέλεσης, υποστήριξης και υλικοτεχνικής υποστήριξης σε διάφορους τομείς δραστηριότητας. Λεπτομερής περιγραφή αυτών των διαφόρων τομέων παρατίθεται στα παραρτήματα. Τίτλοι σπουδών ή διπλώματα Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν περατώσει σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από δίπλωμα/πτυχίο σχετικό με τη φύση των καθηκόντων. Ή να έχουν περατώσει σπουδές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πιστοποιούμενες από δίπλωμα το οποίο παρέχει πρόσβαση στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και να έχουν αποκτήσει τριετή τουλάχιστον επαγγελματική πείρα σε τομέα σχετικό με τη φύση των καθηκόντων μετά την απόκτηση του διπλώματος/ πτυχίου. Επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 3 ετών σε τομέα σχετικό με τη φύση των καθηκόντων. ΑΘΗΝΑ ΣΟΥΤΖΟΥ Οροι συμμετοχής στο διαγωνισμό Κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής εγγραφής, οι υποψήφιοι θα πρέπει: α) Να είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης. β) Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων. γ) Να έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία περί στρατολογίας. δ) Να διαθέτουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπόμενων καθηκόντων. Κύρια γλώσσα (1) Αριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Δεύτερη γλώσσα (υποχρεωτικά διαφορετική από τη γλώσσα 1): Ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας. Λογιστική/δημοσιονομική διαχείριση Στο πλαίσιο των λογιστικών δραστηριοτήτων του οργάνου, οι οποίες απορρέουν από το δημοσιονομικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης και από τις λεπτομέρειες εφαρμογής του, ο υπάλληλος θα αναλάβει καθήκοντα υπό την καθοδήγηση διοικητικού υπαλλήλου και χρησιμοποιώντας ειδικά μέσα της πληροφορικής (ηλεκτρονικό σύστημα λογιστικής). m ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ Φύση των καθηκόντων Ο υπάλληλος θα αναλάβει, υπό την καθοδήγηση διοικητικού υπαλλήλου, την εκτέλεση διάφορων καθηκόντων στον τομέα της παρακολούθησης και της ανάλυσης των χρηματοπιστωτικών αγορών, της νομισματικής πολιτικής, καθώς και στον τομέα της παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών διαδικασιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ο υπάλληλος πρέπει να διαθέτει πολύ καλή γνώση των χρηματοοικονομικών διαδικασιών και της φορολογίας, καθώς και των τομέων της οικονομίας και των χρηματοπιστωτικών αγορών. m ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Φύση των καθηκόντων Οι βοηθοί πρέπει να εκτελούν, υπό την καθοδήγηση διοικητικού υπαλλήλου, καθήκοντα όπως αυτά που αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω: Συμμετοχή στην ανάλυση και τη σύνθεση θεμάτων για την προετοιμασία της θέσης των οργάνων, των νομικών ή/και των εντεταλμένων δικηγόρων. Συμμετοχή στη σύνταξη συμβουλών για νομικά, δικαστικά ή δικονομικά θέματα. Προετοιμασία των φακέλων σχετικά με την έκδοση των αποφάσεων του οργάνου με τη διαδικασία της εξουσιοδότησης ή τη γραπτή διαδικασία, των σχεδίων ανακοινώσεων προς το όργανο, καθώς και των σχεδίων διαβούλευσης των υπηρεσιών. Τρόπος υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας Πρέπει να εγγραφείτε ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στο δικτυακό τόπο της EPSO και ιδίως τις οδηγίες εγγραφής. Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης): 14 Ιανουαρίου 2014 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών. Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας: LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:355A :0001:0009:EL:PDF

16 44 16 Αγορά Eργασίας ηµόσιο Τρίτη 10 εκεµβρίου 2013 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 13 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 500 νέες προσλήψεις στον ΟΤΕ για τεχνικούς, µηχανικούς και πωλητές Με 500 νέες θέσεις εργασίας κάνει «ποδαρικό» ο ΟΤΕ για το νέο έτος σε ειδικότητες όπως τεχνικοί πεδίου, µηχανικοί, πωλητές καταστηµάτων και εταιρικοί πωλητές. Πρόκειται για αγγελίες που απευθύνονται κυρίως σε νέους ανθρώπους, δίνοντάς τους ευκαιρίες απασχόλησης. Σύµφωνα µε πληροφορίες, ήδη το ενδιαφέρον είναι µεγάλο και ανα- µένεται να κορυφωθεί τις επόµενες ηµέρες. Προθεσµία υποβολής βιογραφικών έχει οριστεί η Παρασκευή 13 εκεµβρίου Ο συνολικός αριθ- µός των προσλήψεων που θα πραγ- µατοποιηθούν θα εξαρτηθεί και από τον αριθµό των αποχωρήσεων µέσω των προγραµµάτων εθελουσίας. Οι προσλήψεις των νέων υπαλλήλων, που θα επιλεγούν, θα πραγµατοποιούνται σταδιακά από τις αρχές του νέου έτους. ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΗΛΙ ΟΥ Μέσα σε ένα χρόνο ο ΟΤΕ συνολικά θα έχει προσθέσει πάνω από νέες θέσεις εργασίας Αµοιβές Οι αµοιβές, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα κινηθούν άνω του βασικού µισθού όπως προβλέπεται από την τελευταία συλλογική σύµβαση εργασίας και θα συνοδεύονται από επιπλέον παροχές, όπως πρόγραµµα ιδιωτικής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και προνοµιακό πακέτο κινητής τηλεφωνίας. Να σηµειωθεί ότι µέσα σε ένα χρόνο ο ΟΤΕ συνολικά θα έχει προσθέσει πάνω από νέες θέσεις εργασίας. Ο τελικός αριθµός των προσλήψεων θα εξαρτηθεί και από το πόσοι εργαζόµενοι θα αποχωρήσουν µε το πρόγραµµα εθελουσίας, το οποίο ακόµη δεν έχει «κλείσει». Οι αιτήσεις, δε, έχουν ξεπεράσει τις Οι προσλήψεις θα γίνουν µέσω της θυγατρικής εταιρίας του ΟΤΕ, την ΟΤΕplus. Νέα εποχή εκπαίδευσης τεχνικών Ειδικά οι αγγελίες που ανακοινώθηκαν για τεχνικούς πεδίου αφορούν σε συγκεκριµένες περιοχές της χώρας και στο αµέσως επόµενο διάστηµα θα προκηρυχθούν και νέες θέσεις εργασίας για επιπλέον περιοχές. Οι τεχνικοί που θα προσληφθούν θα παρακολουθήσουν άµεσα και ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραµµα που σχεδίασε η εταιρία αποκλειστικά για τεχνικούς του Οµίλου ΟΤΕ. Η εκπαίδευση περιλαµβάνει πρακτική και εµπειρική εξάσκηση και για το σκοπό αυτό έχουν κατασκευαστεί στις εγκαταστάσεις της OTEAcademy σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ειδικά σχεδιασµένοι χώροι προσοµοίωσης του αστικού δικτύου πρόσβασης του ΟΤΕ. Θέσεις για account managers εταιρικών πελατών Αιτήσεις µπορούν επίσης να κάνουν οι υποψήφιοι σε θέσεις για account managers εταιρικών πελατών. Η ζήτηση για τη συγκεκριµένη ειδικότητα αφορά στις ακόλουθες περιοχές: Αθήνα, Αλεξανδρούπολη, Αρτα, Ηράκλειο Κρήτης, Θεσσαλονίκη, Ναύπλιο, Πάτρα και Ρόδο. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον First Certificate in English), καλή γνώση υπολογιστικών συστη- µάτων, πολύ καλή γνώση αυτο- µατισµού γραφείου (MS Office), άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, ανεπτυγµένες επικοινωνιακές και διαπραγµατευτικές ικανότητες, πελατοκεντρική προσέγγιση, εστίαση στο αποτέλεσµα, οµαδικό πνεύµα και εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους). Επίσης θα συνεκτιµηθούν το πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, η προϋπηρεσία δύο ετών σε αντίστοιχη ή παρεµφερή θέση και εξοικείωση µε προϊόντα τεχνολογίας. Οσοι προσληφθούν θα είναι υπεύθυνοι για την προώθηση των προϊόντων & υπηρεσιών του Οµίλου σε νέους και υφιστάµενους εταιρικούς πελάτες µε σκοπό τη διατήρηση αλλά και την ανάπτυξη/διεύρυνση του πελατολογίου, τη διερεύνηση & ανάλυση των αναγκών των εταιρικών πελατών µε στόχο την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων προσαρµοσµένων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους και την παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης και υποστήριξης των εταιρικών πελατών. Θέσεις για πωλητές σε όλη την Ελλάδα Θέσεις για τεχνικούς πεδίου Οι θέσεις που έχουν προκηρυχθεί για πωλητές καταστηµάτων αφορούν στις περιοχές: Αιγαίο, Ηπειρος, Θεσσαλία, Ιόνιο, Κεντρική Ελλάδα, Κρήτη, Μακεδονία-Θράκη και Πελοπόννησος. Οσοι προσληφθούν ως πωλητές στον ΟΤΕ θα είναι αρµόδιοι για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών του Οµίλου σε νέους και υφιστάµενους πελάτες, µε σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών τους και την επίτευξη του στόχου πωλήσεων, την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εξυπηρέτησης µε σκοπό τη διατήρηση αλλά και την ανάπτυξη/ διεύρυνση του πελατολογίου, τη συνεχή ενη- µέρωση για όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Οµίλου µε στόχο την πώληση των κατάλληλων προϊόντων και την προσφορά ολοκληρωµένων λύσεων, προσαρµοσµένων στις ανάγκες του πελάτη. Στα απαραίτητα προσόντα για τις θέσεις περιλαµβάνονται το απολυτήριο Λυκείου, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον First Certificate in English), η καλή γνώση υπολογιστικών συστη- µάτων, η πολύ καλή γνώση αυτοµατισµού γραφείου (MS Office), οι ανεπτυγµένες επικοινωνιακές ικανότητες, η πελατοκεντρική προσέγγιση, η εστίαση στο αποτέλεσµα, το οµαδικό πνεύµα, οι εκπληρω- µένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους). Επίσης θα συνεκτιµηθούν: η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη ή παρεµφερή θέση, η εξοικείωση µε προϊόντα τεχνολογίας, το πτυχίο IEK ή ΤΕ. Παρέχονται: συνεχής εκπαίδευση σε θέµατα εξυπηρέτησης πελατών και νέες τεχνολογίες, bonus βάσει επίτευξης στόχων, πρόγραµµα ιδιωτικής ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης, προνοµιακό πακέτο κινητής τηλεφωνίας, σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας Προσλήψεις στην ειδικότητα του τεχνικού πεδίου θα πραγµατοποιήσει ο ΟΤΕ στις παρακάτω γεωγραφικές περιοχές: Αττική-Σαλαµίνα, ράµα, Τρίκαλα, Εύβοια (Ιστιαία, Μαντούδι, Χαλκίδα), Θεσπρωτία, Χαλκιδική, Αρτα, Κέρκυρα, Σέρρες, Μαγνησία και Β. Σποράδες, Πιερία, Λήµνος, Λέσβος, Πόρος, Υδρα και Καβάλα. Οι ενδιαφερόµενοι για τις τεχνικές θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ΙΕΚ ή ΤΕΙ σε σχετική µε το αντικείµενο της θέσης ειδικότητα (Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική και άλλες συναφείς ειδικότητες), καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου τουλάχιστον First Certificate in English), καλή γνώση υπολογιστικών συστηµάτων, πολύ καλή γνώση αυτοµατισµού γραφείου (MS Office), άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, εστίαση στο αποτέλεσµα, πελατοκεντρική προσέγγιση, προσαρµοστικότητα, οµαδικό πνεύµα και εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους). Στα αυνεκτιµώµενα προσόντα περιλαµβάνονται η εµπειρία σε αντίστοιχο ή παρεµφερές τεχνικό αντικείµενο και η άδεια ηλεκτρολόγου Α τάξης. Οι τεχνικοί του ΟΤΕ θα είναι υπεύθυνοι για τις τεχνικές εργασίες άρσης βλαβών και κατασκευής: νέων τηλεφωνικών συνδέσεων, µεταφορών, τοπικών βρόχων, µεικτονοµήσεων, µετάδοσης, µεταγωγής, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και ευρυζωνικότητας, συµπεριλαµβανοµένων µετρήσεων µε κατάλληλα όργανα και χρήσης Netbook, τις τεχνικές εργασίες άρσης καλωδιακών βλαβών και κατασκευών εναέριων και υπόγειων αστικών και υπεραστικών καλωδίων, τη χρήση και την ενηµέρωση των Πληροφοριακών Συστηµάτων υποστήριξης της τηλεπικοινωνιακής λειτουργίας, την επίβλεψη/επιστασία εκτέλεσης δικτυακών εργασιών τηλεπικοινωνιακού δικτύου από αναδόχους και την εκτέλεση τεχνικών εργασιών συντήρησης και συµβολή στην κατασκευή του Η/Μ-Η/Π εξοπλισµού, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοσή του.

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 7.150 µόνιµες και εποχικές προσλήψεις για την καλοκαιρινή περίοδο #281

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 7.150 µόνιµες και εποχικές προσλήψεις για την καλοκαιρινή περίοδο #281 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 31.03.2015 #281 ΣΕ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΗΜΟΥΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 7.150 µόνιµες και εποχικές προσλήψεις για την καλοκαιρινή περίοδο Μ ε 7.150

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετοιµα 2 προγράµµατα για 18.000 προσλήψεις ανέργων έως 66 ετών

ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετοιµα 2 προγράµµατα για 18.000 προσλήψεις ανέργων έως 66 ετών ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.02.2015 #276 ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετοιµα 2 προγράµµατα για 18.000 προσλήψεις ανέργων έως 66 ετών ύο νέα προγράµµατα απασχόλησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205. ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΛΤΑ, ΕΥ ΑΠ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7 πακέτα για 3.451 προσλήψεις εποχικών έως το τέλος του έτους

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205. ΣΕ ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ. ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΕΛΤΑ, ΕΥ ΑΠ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΥΠ. ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 7 πακέτα για 3.451 προσλήψεις εποχικών έως το τέλος του έτους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 08.10.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #205 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 550 ευκαιρίες για καριέρα σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 ΕΠΙ ΟΤΗΣΕΙΣ 10.000 ευρώ σε νέους έως 35 ετών για καινοτόµες επιχειρήσεις σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #177. ΦΥΛΑΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ εύτερο πακέτο προσλήψεων για 1.600 στο υπ. Πολιτισµού

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #177. ΦΥΛΑΚΕΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ εύτερο πακέτο προσλήψεων για 1.600 στο υπ. Πολιτισµού EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.03.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #177 ΑΣΕΠ Αιτήσεις για 215 µονίµους σε 2 υπουργεία OAE σελ. 4, 16 2.902 θέσεις για ανέργους Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ σελ.12 440 ευκαιρίες σε 18 γνωστές εταιρίες σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ. 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ. 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 07.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #218 ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 2.638 προσλήψεις εποχικών και µονίµων στο ηµόσιο µέσα στον Ιανουάριο Π οδαρικό µε 2.638 προσλήψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα

ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ. 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 24.03.2015 #280 ΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 1.295 προσλήψεις-εξπρές για µόνιµους και εποχικούς έως το Πάσχα Σ ε προσλήψεις µόνιµων και εποχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #187. ΟΤΑ 7.000, ΜΟΥΣΕΙΑ 1.600, ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.200, ΕΛΤΑ 806, ΕΥ ΑΠ 120, ΜΕΘ 250 Οι 10.976 προσλήψεις που θα γίνουν µέσα στο καλοκαίρι

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #187. ΟΤΑ 7.000, ΜΟΥΣΕΙΑ 1.600, ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.200, ΕΛΤΑ 806, ΕΥ ΑΠ 120, ΜΕΘ 250 Οι 10.976 προσλήψεις που θα γίνουν µέσα στο καλοκαίρι EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 04.06.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #187 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2.200 άνεργοι πτυχιούχοι για 27 µήνες σε ιδιωτικές εταιρίες σελ. 13 ΟΤΑ 7.000, ΜΟΥΣΕΙΑ 1.600, ΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 1.200, ΕΛΤΑ 806, ΕΥ ΑΠ 120, ΜΕΘ 250

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 955 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, ΕΗ και ΕΛΤΑ. Στην πρόσληψη 956 εποχικών υπαλλήλων #80 ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 955 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, ΕΗ και ΕΛΤΑ. Στην πρόσληψη 956 εποχικών υπαλλήλων #80 ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.05.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #80 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 511 ευκαιρίες καριέρας σε 14 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 1.987 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις σελ.13, 14 ΓΙΑ ΠΟΙΕΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΡΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ

ΕΛΤΑ, ΕΗ, Ε ΗΕ, Α ΜΗΕ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 12.11.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #210 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ευκαιρίες για δουλειά στον κλάδο της εστίασης σελ. 8-9 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ Τα πτυχία που γίνονται δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189. Προκήρυξη για 440 στο ήµο Θεσσαλονίκης σελ. 2-3, 6-7, 12, 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 120 θέσεις εργατών και καταµετρητών στην ΕΥ ΑΠ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 18.06.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #189 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προσωπικό τηλεφωνικής εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα σελ. 8-9 ΝΗΣΙΑ 100, ΥΠ. ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 772, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 80, ΣΧΟΛΗ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ 100, ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 500 µόνιµοι στα υπουργεία ικαιοσύνης και Οικονοµικών #219. ύο προγράµµατα επιχορήγησης για αγροτικές επενδύσεις

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 500 µόνιµοι στα υπουργεία ικαιοσύνης και Οικονοµικών #219. ύο προγράµµατα επιχορήγησης για αγροτικές επενδύσεις EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 14.01. ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #219 ΥΓΕΙΑ Ανοιχτές θέσεις γιατρών σε Ελλάδα και εξωτερικό σελ. 8-9, 15-16 ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 500 µόνιµοι στα υπουργεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 17.03.2015 #279 ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ 400 ΕΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1.555 θέσεις µονίµων και εποχικών σε δήµους, µουσεία, ΕΗ, ΕΛΤΑ Μ ε 1.555 µόνιµους και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τους υποψηφίους σελ. 2-7 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 21.01.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #220 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: ΤA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020 Πώς θα βρουν δουλειά 239.691+74.000 άνεργοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και ΟΤΑ ουλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 19 νέες προκηρύξεις για 621 προσλήψεις σε δήµους. Συνεχίζονται και αυτήν την εβδοµάδα #79 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.05.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #79 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 505 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.117 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Τον Οκτώβριο η προκήρυξη για 1.000 θέσεις νοσηλευτών. Στα µέσα Οκτωβρίου αναµένεται #98

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Τον Οκτώβριο η προκήρυξη για 1.000 θέσεις νοσηλευτών. Στα µέσα Οκτωβρίου αναµένεται #98 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 20.09.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #98 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 430 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 1.413 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις σελ.8 ΣΤΑ ΙΑΚΑ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Ετοιµη η προκήρυξη για 4.000 πυροσβέστες 5ετούς θητείας. Μέσα στις επόµενες ηµέρες ανα- #78 03.05.2011

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Ετοιµη η προκήρυξη για 4.000 πυροσβέστες 5ετούς θητείας. Μέσα στις επόµενες ηµέρες ανα- #78 03.05.2011 03.05.20 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #78 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 504 ευκαιρίες καριέρας σε 4 γνωστές εταιρίες σελ. 0- OAE 2.076 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.2 ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ, ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΕΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Οι 4.139 προσλήψεις συµβασιούχων που θα γίνουν έως το τέλος Μαΐου

ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΕΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Οι 4.139 προσλήψεις συµβασιούχων που θα γίνουν έως το τέλος Μαΐου EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 06.05.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #235 ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ, ΕΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Οι 4.139 προσλήψεις συµβασιούχων που θα γίνουν έως το τέλος Μαΐου Μ έσα στον Μάιο αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛ.ΑΣ. 660, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1.500, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 337, ΣΤΡΑΤΟΣ 895. 3.392 προσλήψεις σε Ενοπλες υνάµεις και Σώµατα Ασφαλείας

ΕΛ.ΑΣ. 660, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1.500, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 337, ΣΤΡΑΤΟΣ 895. 3.392 προσλήψεις σε Ενοπλες υνάµεις και Σώµατα Ασφαλείας EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 04.03.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #226 ΕΛ.ΑΣ. 660, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 1.500, ΛΙΜΕΝΙΚΟ 337, ΣΤΡΑΤΟΣ 895 3.392 προσλήψεις σε Ενοπλες υνάµεις και Σώµατα Ασφαλείας ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ Ειδικοί Φρουροί

Διαβάστε περισσότερα

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

& ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 765 προσλήψεις-εξπρές µονίµων και εποχικών Στην πρόσληψη 765 µόνιµων και #51 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.10.2010 EΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ #51 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 605 ευκαιρίες καριέρας σε 15 «επώνυµες» εταιρίες σελ. 8-9 OAE 2.137 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.11 ΣΕ 32 ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξι νέοι διαγωνισµοί για 1.374 προσλήψεις σε τρία υπουργεία

Εξι νέοι διαγωνισµοί για 1.374 προσλήψεις σε τρία υπουργεία EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 10.06.2014 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #240 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 230, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ: 119, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ: 1.025 Εξι νέοι διαγωνισµοί για 1.374 προσλήψεις σε τρία υπουργεία Μ έσω έξι διαγωνισµών θα προσληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.735 προσλήψεις-εξπρές σε δήµους, περιφέρειες, ΕΛ.ΑΣ. #179. 200 πιλότους θα προσλάβει η easyjet για το 2014 σελ.

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 1.735 προσλήψεις-εξπρές σε δήµους, περιφέρειες, ΕΛ.ΑΣ. #179. 200 πιλότους θα προσλάβει η easyjet για το 2014 σελ. EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 09.04.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #179 ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα προσόντα για 400 γιατρούς στο ΙΚΑ σελ. 5 OAE 3.142 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΗΓΟΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #175. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΗΓΟΙ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ κ.ά. Οι 7.800 προσλήψεις που θα γίνουν φέτος στους δήµους

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #175. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΗΓΟΙ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ κ.ά. Οι 7.800 προσλήψεις που θα γίνουν φέτος στους δήµους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 12.03.2013 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #175 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Επιχορήγηση επιχειρήσεων για απασχόληση 45.000 ανέργων σελ. 4 OAE 2.419 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΗΓΟΙ, ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ, ΓΥΜΝΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 7.000 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Ευκαιρίες για δουλειά σε έξι ξενοδοχειακές µονάδες για τη νέα τουριστική σεζόν

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 7.000 ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ Ευκαιρίες για δουλειά σε έξι ξενοδοχειακές µονάδες για τη νέα τουριστική σεζόν ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 27.01.2015 #273 ΓΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ, ΓΙΑΤΡΟΥΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ, ΙΑΣΩΣΤΕΣ Ανοίγουν 4.993 προσλήψεις µονίµων και εποχικών στο ηµόσιο «Ξ επαγώνουν» τις επόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #271. ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #271. ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 13.01.2015 #271 ΕΧΟΥΝ «ΠΑΓΩΣΕΙ» ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 56.651 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ 7 προκηρύξεις για 1.957 µονίµους και εποχικούς αµέσως µετά τις εκλογές Μ έσω επτά διαγωνισµών

Διαβάστε περισσότερα

EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.12.2010 EΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ

EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.12.2010 EΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ, ΗΜΟΥΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 28.2.200 EΡΓΑΣΙΑ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ #60 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 450 ευκαιρίες καριέρας σε 3 «επώνυµες» εταιρίες σελ. 8-9 OAE.809 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ. ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑΜΕΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Μέσα στην εβδοµάδα αναµένεται #108. 14 ιατρικές ειδικότητες σε τέσσερις χώρες της Ευρώπης

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Μέσα στην εβδοµάδα αναµένεται #108. 14 ιατρικές ειδικότητες σε τέσσερις χώρες της Ευρώπης EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 29.11.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #108 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 390 ευκαιρίες σε 18 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 OAE 1.825 θέσεις για ανέργους σελ.14 ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Nέος διαγωνισµός για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 2.030 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, Βιοµηχανία Ζάχαρης #136. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 2.030 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, Βιοµηχανία Ζάχαρης #136. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 12.06.2012 #136 ΦΥΛΑΚΕΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ, Ο ΗΓΟΙ, ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΑΕ 1.845 θέσεις σε επιχειρήσεις σελ. 13 2.030 εποχικοί σε δήµους, µουσεία, Βιοµηχανία Ζάχαρης Σ υµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 754 µηχανικοί, τεχνίτες και διοικητικοί στη ΕΗ #124. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα 30 %

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. 754 µηχανικοί, τεχνίτες και διοικητικοί στη ΕΗ #124. σεµινάρια λογιστικής αξίας 600 το καθένα 30 % ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 420 ευκαιρίες σε 16 γνωστές εταιρίες σελ. 16-17 ΟΑΕ 1.776 θέσεις για ανέργους EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 20.03.2012 #124 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 27 ΝΟΜΟΥΣ 754 µηχανικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ

ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 05.11.2012 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #157 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 380 προσλήψεις σε 17 γνωστές εταιρίες σελ. 14-15 OAE 2.370 θέσεις για ανέργους σελ.12 ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΜΚΟ 4.398 νέες θέσεις

Διαβάστε περισσότερα