ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «CONSPICUOUS CONSUMPTION & BRAND PERSONALITY»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «CONSPICUOUS CONSUMPTION & BRAND PERSONALITY»"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝΣΤΗΔΙΟΙΚΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ: «CONSPICUOUSCONSUMPTION&BRANDPERSONALITY» «Mirror mirror on the wall, tell me does... Narcissism & Need for Uniqueness affect Brand Personality?» ΦΩΤΕΙΝΙΑΣΟΡΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΜ:2047 Επιβλέπουσα:ΧριστίναΜπουτσούκη,ΕπίκουρηΚαθηγήτρια Θεσσαλονίκη,Ιούνιος2012 1

2 Ευχαριστίες Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια της διπλωµατικής µου εργασίας Κα Χριστίνα Μπουτσούκη για την πολύτιµη βοήθεια, από την έµπνευση και παρότρυνση για την ενασχόληση µε το συγκεκριµένου θέµα µάρκετινγκ στην αρχή της εργασίας µέχρι την καθοδήγηση και στήριξη για την τελική της έκβαση. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι µορφωτικής ανακάλυψης και επαγγελµατικής εξέλιξης. Να ευχαριστήσω, επίσης, την συνοδοιπόρο του ταξιδιού αυτού υποψηφία Διδάκτορα Ειρήνη Τσίχλα για τις γνώσεις και χρήσιµες συµβουλές της σε κάθε βήµα της διπλωµατικής εργασίας. Σε προσωπικό επίπεδο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου και φίλους µου για τη στήριξη και κατανόηση τους, µα πιο πολύ τον αδερφό µου Λέανδρο και τον φίλο µου Αλέξανδρο γιατί χάρις σ αυτούς η ολοκλήρωση του µεταπτυχιακού ήταν πολύ πιο εύκολη. Φωτεινιάς Ορέστης, Θεσσαλονίκη, 25 η Ιουνίου 2012 (Ηχώ και Νάρκισσος - John William Waterhouse, 1903) 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 2Α.BRAND&BRANDIDENTITY 6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 6 BRANDIDENTITY 6 2Β.BRANDPERSONALITY 10 ΣΥΝΤΟΜΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΤΗΣΕΝΝΟΙΑΣ 10 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΕΡΕΥΝΩΝΠΑΝΩΣΤΗΝΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΜΑΚΡΑΣ&ΤΗΝΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 12 JenniferL.Aaker(1997)&BrandPersonalityScale 12 ΗχρήσητηςκλίμακαςAaker(1997)σεάλλεςέρευνες&ταευρήματατους 14 Τροποποίησεις&ΚριτικήτηςκλίμακαςAaker(1997) Νέεςκλίμακες 17 3.CONSPICUOUSCONSUMPTION ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 21 ΟΡΙΣΜΟΣ 21 ΙΣΤΟΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ 21 ΕΞΕΛΙΞΗΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝΜΟΝΤΕΛΩΝΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 22 ΘΕΩΡΗΣΗΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ&ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥΠΟΒΑΘΡΟ 24 ΤΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΤΗΣΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 25 ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ&ΑΝΑΓΚΗΓΙΑΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ:2ΕΚΦΑΝΣΕΙΣΤΗΣΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 26 CONSUMER SNEEDFORUNIQUENESS ΑΝΑΓΚΗΤΟΥΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 27 Ορισμός&Εξηγήσεις 27 Ηπρώτηκλίμακαμέτρησης 28 Εφαρμογήτηςπρώτηςκλίμακας&NFU 28 ΚριτικήτηςκλίμακαςFromkin&Snyder 30 Ανάγκηγιαμοναδικάκαταναλωτικάπροϊόντα&ΚλίμακαDUCP 31 ΝέακλίμακαμέτρησηςCNFU 33 ΤροποποίησητηςνέαςκλίμακαςCNFU 33 ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ NARCISSISM 34 Ετυμολογία 35 ΘεώρησηναρκισσισμούαπότουςCampbell&Foster 35 Ναρκισσισμός&Big5Model 36 ΝαρκισσισμόςvsHighSelf esteem 37 Ναρκισσισμός&Θεωρίατηςαφοσίωσης 38 Ναρκισσισμός&Προσωπικότηταμάρκας 38 Ναρκισσισμός&Καταναλωτικέςσυνήθειες 40 ΜέτρησηΝαρκισσισμού 41 3.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 43 ΣΥΓΚΡΙΣΗΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΥ&ΑΝΑΓΚΗΣΓΙΑΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑΜΕΣΑΣΤΟΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 43 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣΜΕΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΜΑΡΚΑΣ 45 4.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΕΡΕΥΝΑΣ 49 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 49 ΤΟΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 51 ΜέτρησηανάγκηςγιαΜοναδικότητα 51 ΜέτρησηΝαρκισσισμού 52 3

4 Επιλογήτωνυποψήφιωνbrand 52 Μέτρησηπροσωπικότηταςμάρκας 54 5.ΑΝΑΛΥΣΗΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 58 ReliabilityConsistency 58 ΕρευνητικόΕρώτημαΗ1 58 Έλεγχοςεπιλογήςbrand 61 ΕρευνητικόΕρώτημαΗ2 63 ΕρευνητικόΕρώτημαΗ3 67 ΔημογραφικάΣτοιχεία 72 6.ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 77 Επιδεικτικοίκαταναλωτές 77 Κλίμακεςμέτρησηςεπιδεικτικώνκαταναλωτών&ΕπιδεικτικάBrand 78 Ναρκισσισμός 78 Ανάγκηγιαμοναδικότητα 80 ΔημογραφικάΕυρήματα 82 7.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙΕΡΕΥΝΑΣ&ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΕΡΕΥΝΑ 84 8.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 85 9.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 93 QUESTIONNAIRE ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 93 4

5 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εκπλήσσει πολλές φορές στις µέρες µας η καταναλωτική συµπεριφορά του σύγχρονου ανθρώπου αλλά και οι πτυχές της προσωπικότητας που κρύβονται πίσω από αυτή. Η ανάγκη µας για µοναδικότητα, ο εγωκεντρισµός µας και η µεγάλη αγάπη για τον ίδιο µας τον εαυτό είναι αποτέλεσµα των σύγχρονων προτύπων επιβίωσης και κοινωνικοποίησης. Η σύγχρονος τρόπος ζωής έχει αποξενώσει τον άνθρωπο από το φυσικό του κοινωνικό περιβάλλον µετατρέποντας σε ένα καταναλωτή ικανοποίησης µαταιοδοξίας και αξιών πλούτου και ανωτερότητας. Η ανάγκη των καταναλωτών για µοναδικότητα και µοναδικά καταναλωτικά προϊόντα, µπορεί να παροµοιαστεί µε την ανάγκη της µαταιόδοξης βασίλισσας-µητριάς της Χιονάτης να είναι η πιο όµορφη και η πιο µοναδική από την Χιονάτη. Η ανάγκη της αυτή την οδήγησε σε ακραίες συµπεριφορές ενώ, οµοίως, η αντίστοιχη ανάγκη των καταναλωτών µπορεί να τους οδηγήσει σε ιδιαίτερες καταναλωτικές συµπεριφορές, όπως θα δούµε και παρακάτω. Φέρνοντας την εικόνα της κακιάς µητριάς της Χιονάτης να αναζητά τη µοναδικότητα της µέσα από ερωτήσεις στο µαγικό της καθρέφτη, ο οποίος στην έρευνα αυτή αποτελεί τον κοινωνικό περίγυρο, µπορεί κάνεις να συγκρίνει την κατάσταση αυτή µε τον Νάρκισσο. Ο Νάρκισσος, ένας νέος στην Βοιωτία µε µεγάλη ωραιοπάθεια και αυτοθαυµασµό, πρόσωπο της ελληνικής µυθολογίας, πέθανε από το µαρασµό και τον ανικανοποίητο προς τον εαυτό του έρωτα κοιτώντας το είδωλο του στα νερά ποταµού. Η συµπεριφορά αυτή χαρακτηρίζει τις σύγχρονες ναρκισσιστικές προσωπικότητες, όπου πέραν των κλινικών περιπτώσεων, χρήζουν κοινωνικής µελέτης για τις ιδιαίτερες καταναλωτικές και επιδεικτικές τους συµπεριφορές. Η αύξηση της χρήσης του εγώ αντί του εµείς και η αποτύπωση της τάσης αυτής στην επιδεικτική κατανάλωση προϊόντων θα αποτελέσει το αντικείµενο αυτής εδώ της εργασίας. Έτσι προκύπτει και ο τίτλος της «Mirror mirror on the wall tell me does Narcissism and Need for Uniqueness affect Brand Personality?» 5

6 2Α.BRAND&BRANDIDENTITY ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις επιχειρηµατικές αγορές η διαχείριση της επωνυµίας ή µάρκας (brand) είναι ένα κοµµάτι του στρατηγικού σχεδιασµού που µε το πέρασµα των χρόνων άρχισε να αποκτά όλο και µεγαλύτερη έκταση και νόηµα. Ενώ παραδοσιακά το branding αντιµετωπιζόταν ως τµήµα του µοντέλου της διοίκησης που ακολουθούσε η κάθε επιχείρηση και προσεγγιζόταν περισσότερο ως µια διαδικασία γνωστικής και δοµικής αναγκαιότητας, πλέον τις τελευταίες δεκαετίες οι εξελίξεις στον τοµέα της συµπεριφοράς καταναλωτή στρέφουν το ενδιαφέρον για το brand σε µια πιο σηµειολογική προσέγγιση (Sherry, 2005). Έτσι, το brand ως µια απλή, ιδιοσυγκρατική διάδραση µε τον καταναλωτή µετά την αγορά του προϊόντος, αποτελεί πλέον κύριο συστατικό της πολυπλοκότητας της εταιρικής κουλτούρας και της ζωντανής καταναλωτικής εµπειρίας. Δόθηκε σ αυτό, λοιπόν, ουσία. Αυτό είναι και το ζητούµενο στη σύγχρονη µελέτη του brand, η σηµασία του. Μαρκετίστες, καταναλωτές, διοικούντες και κοινωνιολόγοι εµπλέκονται σε ένα διαχρονικό παιχνίδι ανακάλυψης, δηµιουργίας, ερµηνείας και µετασχηµατισµού της σηµασίας του brand (McCracken, 2005). Για το λόγο αυτό, πολλοί αποδίδουν στους µαρκετίστες τον τίτλο µπραντολόγοι 1, συµπεριφορικοί αρχιτέκτονες ή κοινωνικοί µηχανικοί θέλοντας να τονίσουν τη σηµασία της διαχείρισης του brand και της σηµειολογίας του στον άνθρωπο. BRANDIDENTITY Brand Identity είναι η εξωτερική έκφραση ενός brand (το όνοµα, το εµπορικό σήµα, ο τρόπος µε τον οποίο επικοινωνείται στο καταναλωτικό του κοινό, η οπτική του εµφάνιση). Επειδή η ταυτότητα αυτή είναι δηµιούργηµα του ιδιοκτήτη του brand, αντανακλά συνήθως το πως αυτός θέλει ο καταναλωτής 1 ο όρος εδώ αποτελεί ελεύθερη µετάφραση του αγγλικού brandthropology 6

7 να αντιληφθεί το brand και κατ επέκταση και την ταυτότητα του 2. Για την ταυτότητα, λοιπόν, ενός brand ο Floor (2006) ισχυρίζεται πως πρέπει να δίνεται έµφαση σε τρία συστατικά µέρη, τρεις πυλώνες, οι οποίοι είναι η τοποθέτηση του brand, η προσωπικότητα του brand και η επικοινωνία του brand. Αν και στο υπόδειγµα του χειρίζεται τις έννοιες αυτές υπό την οπτική γωνία ενός retail brand identity, η επέκταση του και σε product brand identity ή και manufacturer brand identity µπορεί να γίνει χωρίς επιφυλάξεις, όπως επισηµαίνει και ο ίδιος. brand communications brand personality brand positioning Έτσι, τοποθετεί τα συστατικά αυτά σε τρεις κύκλους ξεκινώντας από το πρώτο συστατικό το οποίο είναι το brand positioning. Είναι η απάντηση στο «τι» έχει να προσφέρει το brand στον καταναλωτή, το µείγµα δηλαδή των λειτουργικών χαρακτηριστικών και υλικών συνεισφορών της µάρκας στον αγοραστή. Η επιτυχηµένη τοποθέτηση του brand έχει να κάνει κυρίως µε τη σωστή εστίαση στο target group του brand και µε τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα το ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισµό αλλά και θα είναι συνυφασµένα µε τις αξίες και ανάγκες του target group. Με άλλα λόγια, η τοποθέτηση πρέπει να αντανακλά την υπόσχεση του brand στο καταναλωτικό κοινό για τις ωφέλειες που απορρέουν από τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του brand. Ο 2 Neumeier Marty (2004) The dictionary of brand 7

8 επόµενος κύκλος αναφέρεται στην προσωπικότητα της µάρκας (brand personality), έννοια που θα αναλυθεί λεπτοµερώς στην παρούσα εργασία. Μετά την επιλογή της τοποθέτησης (η οποία είναι λογικό να µην είναι καθολικά αρεστή αλλά και µοναδική), επιλέγεται και η προσωπικότητα της επωνυµίας µε την οποία ο καταναλωτής θα ταυτιστεί. Ο κύκλος αυτός βασίζεται σε έντονα συναισθηµατικά χαρακτηριστικά και άυλες συνεισφορές του brand στην εµπειρία κατανάλωσης. Η τοποθέτηση συνδέεται µε το τι παίρνεις ενώ η προσωπικότητα µε το τι νιώθεις µε αυτό που παίρνεις. Δίνει στο brand πρόσωπο και µια επιπλέον διάσταση στην ταυτότητα του. Όταν η προσωπικότητα είναι ισχυρή, µε ισχυρά άυλα οφέλη, µπορεί να δηµιουργήσει στον καταναλωτή πολύ πιο ισχυρούς συναισθηµατικούς δεσµούς µε το brand απ ότι τα λειτουργικά οφέλη. Ουσιαστικά, η προσωπικότητα του brand απαντά στο «ποια» είναι τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά και οι αξίες του προϊόντος. Ενώ η τοποθέτηση ενός προϊόντος µπορεί να αντιγραφεί εύκολα από οποιοδήποτε άλλο προϊόν, η προσωπικότητα του προϊόντος είναι αυτή, που αν και δεν µπορεί να ευχαριστεί τον καθένα, διαφοροποιεί το προϊόν από τον ανταγωνισµό στα µάτια του καταναλωτή. Ο εξωτερικός κύκλος του υποδείγµατος αναφέρεται στο brand communication. Πρόκειται για τον τρόπο, το «πως» ο καταναλωτής ενηµερώνεται για την τοποθέτηση και την προσωπικότητα του brand, για το πως επικοινωνούνται δηλαδή τα λειτουργικά και συναισθηµατικά οφέλη του brand. Οι τρόποι µε τους οποίους το brand επικοινωνεί µε το καταναλωτικό κοινό αποτελούν, εξίσου µε τα προηγούµενα συστατικά, σηµαντικό παράγοντα στο χτίσιµο µιας ισχυρής ταυτότητας µάρκας και ενός πιστού καταναλωτή. Πρέπει µέσω της επικοινωνίας να γίνεται εµφανές και καθαρό τι είναι αυτό που υπόσχεται ένα brand. Τελικά, οι τρεις αυτοί κύκλοι, αλληλένδετοι µεταξύ τους, έρχονται να ενωθούν και να συµµετάσχουν σε αυτό που παραπάνω ορίστηκε ως ταυτότητα του brand. Όπως φαίνεται και παρακάτω τα συστατικά αυτά συνεισφέρουν τόσο µε λειτουργικά όσο και µε συναισθηµατικά οφέλη στον καταναλωτή. Αυτά τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη χρήση του προϊόντος πρέπει να ταιριάζουν µε τις αξίες και την εικόνα που έχει το target group για τον εαυτό του, ώστε η επικοινωνία και η ταυτότητα του brand να είναι πετυχηµένη. 8

9 Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχεδιάγραµµα (Ko Floor, 2006) µέσα από τα λειτουργικά γνωρίσµατα µπορούν να προκύψουν συναισθηµατικά οφέλη (π.χ. όµορφα συναισθήµατα χαράς από τη διευκόλυνση που προσφέρει η κατανάλωση ενός προϊόντος) εξίσου το ίδιο µε τα συναισθηµατικά γνωρίσµατα και επικοινωνίες. Αυτό είναι και το σηµαντικότερο, αφού όλο και περισσότεροι οργανισµοί επενδύουν στη συναισθηµατική πλευρά του brand για την διαφοροποίηση και ενίσχυση τους έναντι του ανταγωνισµού. Retail brand identity brand positioning brand personality brand communicat ions functional attributes emotional attributes functional & emotional attributes functional & emotional consumer benefits emotional consumer benefits functional & emotional consumer benefits Values&selfimageoftarget group (Ko Floor, 2006) Η αντίληψη του brand ή η εικόνα του brand (brand perception και brand image αντίστοιχα) περιγράφουν πως το target group αντιλαµβάνεται την 9

10 ταυτότητα του brand µέσα από την εµπειρία του µε αυτό. Πολλές φορές συµβαίνει brand identity και brand perception να µην συµβαδίζουν και αυτό διότι στην αντίληψη του brand λαµβάνουν δράση και άλλοι παράγοντες πέραν των πολιτικών του οργανισµού. Αυτοί, όπως φαίνεται και παρακάτω, µπορούν να καταταχθούν σε δυο ευρύτερες κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά του καταναλωτή και η επιρροή από τους άλλους. characteristics of consumer influence by others brand identity brandperception (Ko Floor, 2006) 2Β.BRANDPERSONALITY ΣΥΝΤΟΜΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΤΗΣΕΝΝΟΙΑΣ Ο David Aaker (1995) στην ανάλυση του για το πως χτίζονται οι προσωπικότητες των brand κάνει λόγο για παράγοντες που σχετίζονται µε το προϊόν και παράγοντες που δεν σχετίζονται µε αυτό. Στους µεν πρώτους κατατάσσει την κατηγορία του προϊόντος, την τιµή του προϊόντος και το σύνολο των χαρακτηριστικών που σχετίζονται µε το προϊόν (συσκευασία κλπ). Στους γενεσιουργούς παράγοντες που δεν σχετίζονται µε το προϊόν εντάσσει το προφίλ των συνηθισµένων χρηστών του brand, τις κάθε είδους 10

11 χορηγίες του, την ηλικία του, το σύµβολο-λόγκο που χρησιµοποιεί, την χώρα καταγωγής του, το στιλ των διαφηµίσεων του, τα ανώτατα διοικητικά στελέχη του (CEO) κ.α. Ακόµη, ο D.Aaker (1995) επισηµαίνει πως η χρησιµότητα της κτήσης µιας ισχυρής προσωπικότητας brand µπορεί να επιφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε µια εταιρία. Αρχικά, η µέτρηση της βοηθά τους διοικούντες να εντοπίσουν και να ερµηνεύσουν σε µεγαλύτερο βάθος την αντίληψη του καταναλωτή για το brand. Επιπλέον, ως συνιστώσα της ταυτότητας του brand, η προσωπικότητα µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στη διαφοροποίηση της ταυτότητας του (brand identity). Τέλος, η ενίσχυση της επικοινωνιακής προσπάθειας και η δηµιουργία περιουσίας µάρκας (brand equity) είναι στοιχεία τα οποία µπορούν να επωφεληθούν από την προσωπικότητα του brand. Όσο αφορά την δηµιουργία περιουσίας brand (brand equity) µέσω της προσωπικότητας µάρκας, αυτό αναλύεται βαθύτερα και γίνεται λόγος για τρία συµπεριφορικά µοντέλα που εξηγούν τη σύνδεση προσωπικότητας και περιουσίας brand (Aaker, 1995). Το πρώτο µοντέλο (Self-expression model) υποστηρίζει πως η προσωπικότητα µάρκας λειτουργεί για τους καταναλωτές σαν µέσο για την έκφραση του εαυτού τους (ideal ή actual selfidentity) νιώθοντας συναισθήµατα σύνδεσης µε αυτήν ή αντιλαµβάνοντας την σαν σύµβολο (status enrichment) ή ακόµη κάνοντας την κοµµάτι του εαυτού τους. Το δεύτερο µοντέλο (The relationship basis model) εξηγεί τη σύνδεση καταναλωτή και προσωπικότητας µάρκας µέσα από τη δηµιουργία µιας είδους σχέσης (όπως µεταξύ δυο ατόµων), η οποία µπορεί να είναι σχέση φιλίας, εµπιστοσύνης, σχέση µέντορα και µαθητή κ.α. To τρίτο µοντέλο (The functional benefit representation model), σε αντίθεση µε τα άλλα δυο µοντέλα που εστιάζουν κυρίως στον καταναλωτή, µιλά για τη έµµεση συνεισφορά που µπορεί να έχει η προσωπικότητα µιας µάρκας στα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα (ή τουλάχιστον την αντίληψη για τη λειτουργικότητα) του προϊόντος. Οι ευνοϊκή αξιολόγηση που τυγχάνει ένα προϊόν χάριν της προσωπικότητας της µάρκας του (βλέπε Benetton, Harley κλπ) µεταδίδεται και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος όταν αυτή (η προσωπικότητα) είναι ισχυρή και διακριτή. 11

12 Σύµφωνα µε τον D. Aaker (1995), η προσωπικότητα µάρκας µπορεί να αποτελέσει θεµέλιο για την δηµιουργία και συντήρηση ενός διατηρήσιµου σηµείου διαφοροποίησης ενός brand. Ενισχύοντας αυτή την αποψη ο Moser (2003) υποστήριξε πως είναι αδύνατο ένα brand, όπως και ένας άνθρωπος, να µην έχει καµία προσωπικότητα. Τα αίτια για την «µηδενική» αυτή προσωπικότητα, είναι «το ότι είναι πολλοί αυτοί που ασχολούνται και προσδιορίζουν την προσωπικότητα της µάρκας ενώ άλλες φορές δεν υπάρχει κάποιος που να ασχολείται καθαρά µε αυτό». Στην πρώτη περίπτωση η προσωπικότητα της µάρκας γίνεται ένα συνονθύλευµα διάφορων και αταίριαστων για το σκοπό του brand χαρακτηριστικών ενώ στη δεύτερη, παρόλο που απώτερος σκοπός είναι µια ουδέτερη προσωπικότητα µάρκας, πάντα θα υπάρχει µια τρίτη, δυναµικά προσδιορισµένη, προσωπικότητα που θα ελκύει µεγαλύτερο τµήµα της αγοράς. Ο Moser, επιπλέον, κάνει λόγο και για τα συνήθη λάθη που γίνονται κατά την δηµιουργία µιας προσωπικότητας µάρκας η αναφορά των οποίων µπορεί να δώσει µια ακόµη διάσταση για την θεώρηση της. Χαρακτηριστικά, λοιπόν, αναφέρει σαν σηµαντικά λάθη: την εξουσιοδότηση τρίτων έκτος εταιρία τον στρατηγικό σχεδιασµό της προσωπικότητας µάρκας, την συχνή και ευκαιριακή αλλαγή της προσωπικότητας ανάλογα µε τις περιστάσεις, τον σχεδιασµό µιας ιδεατής ή µη ρεαλιστικής προσωπικότητας, τον σχεδιασµό χαρακτηριστικών προσωπικότητας που είναι πρακτικά δύσκολο να εφαρµοστούν σε υλικά µάρκετινγκ κ.α. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΕΡΕΥΝΩΝΠΑΝΩΣΤΗΝΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΜΑΚΡΑΣ&ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗΤΗΣ JenniferL.Aaker(1997)&BrandPersonalityScale Η προσωπικότητα µιας µάρκας (brand personality) είναι µια έννοια που εντοπίζεται εδώ και πολλά χρόνια σε έρευνες και επιστηµονικά άρθρα. Ήδη από το 1988 ο Belk µίλησε για τη σηµασία της για την επέκταση και την έκφραση του εαυτού µας. Ωστόσο, η συστηµατικότερη έρευνα πάνω στην προσωπικότητα µάρκας (brand personality) και τη µέτρηση της εντοπίζεται το 1997 στο έργο της Jennifer L. Aaker. 12

13 Η ερευνήτρια έχτισε ένα θεωρητικό υπόβαθρο για την προσωπικότητα µάρκας και προσπάθησε, πετυχηµένα όπως αποδείχθηκε, να δηµιουργήσει µια κλίµακα µέτρησης των διαστάσεων της προσωπικότητας µάρκας αλλά και της συµβολικής τους υπόστασης στον καταναλωτή. Η προσωπικότητα µάρκας ορίζεται στο έργο της (1997) ως «το σύνολο των ανθρώπινων χαρακτηριστικών που συνδέονται µε µια επωνυµία» ενώ χαρακτηριστικά αναφέρει: «η συµβολική χρήση µιας επωνυµίας είναι πολύ πιθανή λόγω της τάσης των καταναλωτών να εµποτίζουν τις µάρκες µε ανθρώπινα χαρακτηριστικά (animism; Gilmore, 1919). Οι καταναλωτές συχνά αντιλαµβάνονται τα brands σαν celebrities ή διάσηµες ιστορικές φιγούρες (Rook, 1985) συσχετίζοντας τα µε την άποψη που έχουν για τον εαυτό τους (Fournier, 1994), το οποίο µπορεί να εξηγηθεί ως αποτέλεσµα των στρατηγικών που ακολουθούν οι διαφηµιστές σύνδεσης ενός brand µε ανθρώπινα χαρακτηριστικά (ανθρωποµορφισµός, προσωπικοποίηση κλπ).» Και ενώ προηγούµενες έρευνες (Sirgy, 1982) υποστηρίζουν πως όσο πιο σηµαντική είναι η ταύτιση της προσωπικότητας µάρκας µε τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά που περιγράφουν το πραγµατικό ή ιδανικό µας εαυτό τόσο πιο πολύ προτιµάται µια µάρκα, η Aaker (1997) υποστήριξε ότι υπάρχουν περιορισµοί όσο αφορά το ψυχολογικό υπόβαθρο που υποστηρίζει την ταύτιση αυτή αλλά και την κατανόηση της προσωπικότητας µάρκας. Επιπλέον, εντόπισε σε έρευνες άλλων τη σύνδεση της προσωπικότητας µάρκας τόσο µε άµεσα όσο και έµµεσα στοιχεία για τον τελικό σχηµατισµό της (Plummer, 1985). Στα άµεσα συγκαταλέγονται τα χαρακτηριστικά που προέρχονται από τα άτοµα που συνδέονται µε το brand (εικόνα των συνηθισµένων καταναλωτών, οι εργαζόµενοι, ο CEO κλπ) ενώ στα έµµεσα αποκτώµενα γνωρίσµατα, αυτά που προέρχονται κυρίως από το προϊόν, την κατηγορία του, το brand name του, το logo του, την τιµή του, τη διαφηµιστική του καµπάνια κλπ (Batra, Lehmann και Singh, 1993). Επιπλέον, ο Levy (1959) οριοθέτησε την προσωπικότητα µάρκας περιγράφοντας τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά που συνδέονται µε ένα brand (ηλικία, φύλο, τάξη κλπ) τα οποία συνήθως πηγάζουν από τα άτοµα που συνδέονται άµεσα µε το brand. 13

14 Η J. Aaker (1997) κάνοντας ανασκόπηση και έρευνα σε κλίµακες µέτρησης προσωπικότητας από το χώρο της ψυχολογίας κατέληξε σε πέντε διαστάσεις που µπορούν να περιγράψουν µια προσωπικότητα µάρκας (brand personality), βασισµένη στο µοντέλο Big Five περιγραφής ανθρώπινης προσωπικότητας (Norman, 1963). Οι διαστάσεις αυτές είναι: Sincerity (Ειλικρίνεια), Excitement (Ενθουσιασµός), Competence (Ικανότητα), Sophistication (το να είσαι φιλοσοφηµένος-πολύπειρος) και Ruggedness (Σκληρότητα) και µπορούν να αναλυθούν από ένα πλήθος ανθρώπινων χαρακτηριστικών και επιθέτων τα οποία συµπεριέλαβε σε µια 42-βάθµια κλίµακα. Στην ίδια έρευνα (1997) η Aaker διαπίστωσε πως υπάρχει ασυµµετρία στο υπόβαθρο της προσωπικότητας µάρκας και ανθρώπινης προσωπικότητας αφού δυο από τις διαστάσεις µέτρησης της προσωπικότητας µάρκας (Sophistication & Ruggedness) διαφέρουν από τις διαστάσεις της Big Five περί ανθρώπινης προσωπικότητας (Briggs, 1992). Αυτό υποδεικνύει πως είναι πολύ πιθανό οι διαστάσεις Sophistication και Ruggedness να µπορούν να συνδέουν την προσωπικότητα ενός brand µε χαρακτηριστικά τα οποία τα άτοµα επιθυµούν και δεν έχουν (Aaker, 1997). Αποτελώντας την πρώτη και ολοκληρωµένη προσπάθεια δηµιουργίας µιας κλίµακας µέτρησης, η χρήση της προτείνεται για την µέτρηση προσωπικοτήτων brand διαφόρων κατηγοριών και για τη σύγκριση τους, ενώ θα ήταν πολύτιµο εργαλείο για την βαθύτερη εξέταση του υπόβαθρου (θεωρητικό πλαίσιο, συµβολική υπόσταση) αλλά και των συνεπειών της προσωπικότητας µάρκας στην καταναλωτική συµπεριφορά (προτιµήσεις, χρήση, εµπιστοσύνη, πιστότητα κλπ). ΗχρήσητηςκλίμακαςAaker(1997)σεάλλεςέρευνες&ταευρήματατους Οι J.Aaker, Fournier και Brasel (2004) κάνοντας µια ανασκόπηση στη βιβλιογραφία των ανθρώπινων σχέσεων και το πως επηρεάζονται αναφορικά µε τις προσωπικότητες των συµµετεχόντων, προσπάθησαν να µεταφέρουν τα ευρήµατα στις σχέσεις ατόµων/καταναλωτών και προσωπικότητες µαρκών. Για το σκοπό αυτό ξεχώρισαν 2 από τις διαστάσεις της B.P. scale (Aaker, 14

15 1997) και επέλεξαν να κάνουν τις µετρήσεις τους µε µια ειλικρινή προσωπικότητα µάρκας και µια συναρπαστική προσωπικότητα (Sincerity & Excitement). Πιο συγκεκριµένα, εξέτασαν µέσω διαχρονικών πειραµάτων την αλληλεπίδραση της προσωπικότητας µάρκας και παραβατικών γεγονότων 3, στη σχέση brand και καταναλωτή. Τα µεν brand µε ειλικρινή προσωπικότητα, τα οποία αναπτύσσουν µια σχέση µε τον καταναλωτή που βαθαίνει µε τον χρόνο όπως µια φιλία, παρουσίασαν σηµαντικά προβλήµατα και ανατροπές στην σχέση αυτή µετά από ένα παραβατικό γεγονός. Από την άλλη brands µε συναρπαστική προσωπικότητα, ενώ γενικά αναπτύσσουν έντονες και σύντοµης διάρκειας (σαν πτήση αεροπλάνου) σχέσεις µε τους καταναλωτές, µετά από παραβατικά γεγονότα δείχνουν εκπληκτικά γεγονότα αναζωογόνησης. Τα συµπεράσµατα δείχνουν τη δυναµική που υποδεικνύει ο σχεδιασµός και η δόµηση µιας προσωπικότητας µάρκας αλλά και το ρόλο που µπορεί να παίξει η διαφορετικότητα κάθε προσωπικότητας στη διατήρηση και ανάπτυξη της σχέσης µε το καταναλωτικό κοινό του brand. Έρευνα των Fennis και Pruyn (2007) κάνει χρήση της κλίµακας Aaker (1997) για να αποδείξει την επιρροή της προσωπικότητας µιας µάρκας στην προσωπικότητα του καταναλωτή της. Οι συγγραφείς κάνοντας µια επισκόπηση των µέχρι τότε παρόµοιων ερευνών αναφέρονται σε έρευνα των Aaker et al (2004) οι οποίοι εντόπισαν πως τα χαρακτηριστικά µιας προσωπικότητας µάρκας έχουν άµεση επιρροή στη δηµιουργία και διατήρηση της σχέσης µεταξύ brand και καταναλωτή ενώ σε έργο των Fennis et al (2005) διαπιστώνεται πως οι διαστάσεις µιας προσωπικότητας µάρκας µπορούν να επηρεάσουν την άποψη κάποιου για τον εαυτό του («self-perceptions of Big Five and related factors»), ακόµη και όταν οι καταναλωτές δεν είναι και ιδιοκτήτες του brand αλλά απλά το χρησιµοποιούν περιστασιακά. Οι ίδιοι χρησιµοποιώντας την προσωπικότητα της µάρκας σαν ανεξάρτητη µεταβλητή (causal agent) εξέτασαν την ιδέα του «είµαστε αυτό που φοράµε». Γνωρίζοντας πως µια ικανή προσωπικότητα µάρκας έχει άµεσο 3 transgression: παραβίαση ρητών ή έµµεσων κανόνων της σχέσης καταναλωτή-brand. Αρνητικά γεγονότα που επηρεάζουν την αξιολόγηση και απόδοση του brand. 15

16 αντίκτυπο (transfer effect) στο ιδιοκτήτη του brand (ικανός ιδιοκτήτης), διαπίστωσαν πως η εντύπωση που σχηµατίζεται για τον καταναλωτή ενός brand όσο αφορά το transfer effect της προσωπικότητας του brand σε αυτόν είναι πιο έντονη όταν και το περιστασιακό γενικό πλαίσιο είναι συναφές µε τους δεσµούς-συνδέσµους (associations) που συνεπάγεται το συγκεκριµένο brand («π.χ. το logo του Hugo Boss θα είχε µεγαλύτερο transfer effect σε κάποιον που παίζει γκολφ από κάποιον που του αρέσει το camping). Τελικό συµπέρασµα αυτών είναι το «Dress for succes» και η δυνατότητα των καταναλωτών να επηρεάζουν την εντύπωση που δίνουν στους τρίτους (impression management) µέσω της επιλογής ανάλογων brand. Μια ακόµη έρευνα, των Kim, Magnini & Signal (2011), έρχεται να επιβεβαιώσει τη χρησιµότητα της κλίµακας της Aaker (1997). Οι ερευνητές δείχνοντας τη σηµαντικότητα µιας ισχυρής προσωπικότητας µάρκας, ακόµη και σε εστιατόρια, για την επιλογή του brand, την προσφορά του στη πιστότητα των καταναλωτών (loyalty) αλλά και την θετικό world-of-mouth, αναφέρουν επιγραµµατικά : «το γεγονός πως η µηχανή αναζήτησης της Google, Google Scholar, αναφέρει πως η έρευνα της Aaker (1997) έχει µνηµονευτεί (cited) περισσότερες από χίλιες φορές σε έγκριτες έρευνες είναι στοιχείο που αποδεικνύει ότι η λειτουργικότητα της για την µέτρηση µιας προσωπικότητας µάρκας είναι η κυρίαρχη σύλληψη που χρησιµοποιείται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία.» Οµοίως, οι Swaminathan et al (2008) σε έρευνα τους για τον εντοπισµό του πως το στυλ αφοσίωσης (attachment style) του καταναλωτή και η προσωπικότητα της µάρκας επιδρούν στην καταναλωτική επιλογή, την πιθανότητα αγοράς της µάρκας και στη αφοσίωση που δείχνει ο καταναλωτής για τη µάρκα, χρησιµοποίησαν την κλίµακα µέτρησης της Aaker (1997) για την προσωπικότητα µάρκας. Βασίζοντας την επιλογή τους σε βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και στοιχεία που στηρίζουν τα εξεταζόµενα ερωτήµατα, χρησιµοποίησαν µόνο δυο εκ των πέντε διαστάσεων της κλίµακας (sincerity & excitement) για να συµπεράνουν πως δεν είναι όλοι οι καταναλωτές το ίδιο 16

17 ευάλωτοι στην προσωπικότητα µιας µάρκας αλλά εντοπίζονται διάφορες ανάλογα µε το στυλ αφοσίωσης του καθένα 4. Οι Park και John (2010) εξέτασαν πώς η προσωπικότητα µιας µάρκας επηρεάζει τον καταναλωτή που την χρησιµοποιεί ανάλογα µε την άποψη που έχει για τον εαυτό του (implicit self theories). Οι ερευνητές κάνοντας χρήση της κλίµακας Aaker(1997) για την µέτρηση της προσωπικότητας δυο brand (Victoria s Secret & MIT) συµπέραναν πως ελκυστικές προσωπικότητες µαρκών συνεισφέρουν θετικά στην άποψη των καταναλωτών για τον εαυτό τους οι οποίοι χαρακτηρίζονται εκπρόσωποι της υπαρξιακής θεωρίας (entity theorists) ενώ αντίθετα καταναλωτές εκπρόσωποι της αυξητικής θεωρίας (incremental theorists) 5 τέτοιων προσωπικοτήτων. δεν επηρεάζονται από την εµπειρία κατανάλωσης Οι Orth, Limon και Rose (2009) µε βάση την ίδια κλίµακα (Aaker, 1997) διαπίστωσαν πως η προσωπικότητα µιας µάρκας αλληλεπιδρά µε το κατάστηµα (store-evoked affect) και επηρεάζει την αφοσίωση του καταναλωτή στο brand (brand attachment) µέσω της ενίσχυσης του self-view του, µε συνέπεια µεγαλύτερο επίπεδο ικανοποίησης και πιστότητας στη µάρκα. Εντοπίστηκαν, επίσης, διαφορές ανάλογες µε τη διάσταση (Aaker, 1997) της προσωπικότητας µάρκας ενώ, τέλος, βρέθηκε ότι η προσωπικότητα της µάρκας αλληλεπιδρά µε την προσωπικότητα του καταναλωτή και δηµιουργεί ισχυρότερους δεσµούς και αφοσίωση στο brand. Τροποποίησεις&ΚριτικήτηςκλίμακαςAaker(1997) Νέεςκλίμακες 4 αναλόγως της άποψης που έχει ο καταναλωτής για τον εαυτό του (self view) και για τους άλλους (view of others) εντοπίζονται δυο διαστάσεις της θεωρίας αφοσίωσης (attachment theory), η αγχώδης (anxiety style) και η αποφυγής (avoidance), βλέπε Swaminathan et al (2008) ) When brand personality matters: The moderating Role of Attachment Styles 5 Οι entity theorists πιστεύουν πως µπορούν να βελτιώσουν ή να επιδείξουν τις ικανότητες τους µόνο µε τη βοήθεια εξωτερικών ευκαιριών παρά µε τις δικές τους άµεσες προσπάθειες ενώ οι incremental theorists πιστεύουν στην ανάδειξη του ποιοτικού τους εαυτού µέσω δικών τους προσπαθειών και όχι µέσω επιλογής brand. 17

18 Σε σχετική έρευνα οι J.Aaker et al. (2001) προσπάθησαν να εντοπίσουν τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ κουλτούρας διαφορετικών πολιτισµών όσο αφορά τις διαστάσεις µιας προσωπικότητας µάρκας. Θέλοντας να αποδείξουν πως είναι διαφορετική η σηµασία των καταναλωτικών συµβόλων (όπως του brand) για κάθε κουλτούρα, ερεύνησαν πως οι πέντε διαστάσεις µιας προσωπικότητας µάρκας και τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται σ αυτές (Aaker, 1997) αλλάζουν και διαφέρουν σε ΗΠΑ, Ιαπωνία και Ισπανία. Για το σκοπό αυτό έγινε προσεκτική µεταφορά και ερµηνεία των χαρακτηριστικών της B.P. scale, η οποία κυρίως καθρεφτίζει Αµέρικανικα brand, σε ιαπωνικά και ισπανικά brands. Δηµιουργήθηκαν, έτσι, δυο νέες B.P. scales προσαρµοσµένες στις αντίστοιχες κουλτούρες και βρέθηκε πως δεν εντοπίζονται και οι πέντε διαστάσεις (Aaker, 1997) στις άλλες δυο κουλτούρες ενώ σε ορισµένες εντοπίστηκαν και νέες διαστάσεις (π.χ. Ισπανία- Passion). Έγινε φανερό, λοιπόν, πως πιστεύω και αξίες καθιερωµένες ανά τόπο και κουλτούρα (εθνοψυχολογικές) επηρεάζουν την επιλογή του brand και την αξιολόγηση της προσωπικότητας του. Οι Caprara, Barbaraneli και Guido (2001) προσπάθησαν να κάνουν µια µεταφορά του Big Five Model της ανθρώπινης προσωπικότητας για την περιγραφή προσωπικοτήτων µάρκας. Για το σκοπό αυτό µέτρησαν τις προσωπικότητες µαρκών στην ιταλική αγορά µε τη χρήση Ρωµαϊκής Ιταλικής ταξινοµίας προσωπικοτήτων των Caprara και Perugini (1994). Το Big Five Model περιγράφει την ανθρώπινη προσωπικότητα χρησιµοποιώντας µια πληθώρα επιθέτων τα οποία κατηγοριοποιεί σε πέντε διαστάσεις (Extroversion, Agreeableness, Conscientiousness, Emotional Stability και Openness). Προσπαθώντας να εξετάσουν µέχρι πιο σηµείο το µοντέλο αυτό εφαρµόζεται στα brands, διαπίστωσαν ότι δεν µπορεί να υπάρξει πανοµοιότυπη χρήση του στα brands αφού η περιγραφή ανθρώπινων προσωπικοτήτων φέρει διαφορετικό νόηµα όταν αναφέρεται σε brand. Έτσι, συµφώνησαν µε την Jennifer Aaker (1997) στο ότι το Big Five Model µπορεί να φανεί χρήσιµο εργαλείο για το προσδιορισµό µιας προσωπικότητας µάρκας, αφού µερικές διαστάσεις (χαρακτηριστικά) ανθρώπινης προσωπικότητας µπορούν να καθρεφτίσουν και την προσωπικότητα ενός 18

19 brand ενώ κάποιες άλλες όχι. Προτείνουν, λοιπόν, για κάθε µέτρηση να γίνεται προσεκτική εξέταση κάθε παράγοντα (διάστασης) και προσαρµογή του, όπου χρειάζεται, ενώ πολύ σηµαντικό κρίνεται, επίσης, και το συµπέρασµα τους πως πολλά επίθετα και χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάζουν νόηµα από κατηγορία σε κατηγορία αλλά και από brand σε brand. Αυτό το ονοµάζουν brand-adjective interaction για να περιγράψουν το διαφορετικό νόηµα της κάθε λέξης όταν χρησιµοποιείται για να περιγράψει διαφορετικό brand. Εδώ υπογραµµίζουν πως η κρίση του κάθε ερευνητή παίζει σπουδαίο ρόλο στην αξιολόγηση κάθε διάστασης της κλίµακας µε την οποία θα µετρήσει την προσωπικότητα µάρκας. Οι Freling και Forbes (2005) σε εµπειρική τους έρευνα για τα αποτελέσµατα της προσωπικότητας µάρκας (brand personality effect), εντόπισαν ένα κενό σε ερευνητικό επίπεδο στη χρησιµότητα της δηµιουργίας µιας δυνατής και θετικής προσωπικότητας µάρκας για την καταναλωτική συµπεριφορά. Με πειραµατική µελέτη υποστήριξαν πως τα παρακινητικά στοιχεία που δίνουν πληροφορίες για τα φυσικά γνωρίσµατα ενός brand και την προσωπικότητας του συνδέονται µε υψηλή πρόθεση αγοράς του brand αλλά και πολύ θετική στάση απέναντι στο brand (brand attitude). Οµοίως, ασχέτως µε το πως θα σκοράρει ένα brand στις διαστάσεις της brand personality scale, εάν έχει δυνατή και θετική προσωπικότητα δηµιουργεί ισχυρούς δεσµούς-συνέπειες στον καταναλωτή (brand personality effect) ενισχύοντας µάλιστα και το brand equity. Ακόµη, οι ερευνητές προτείνουν ότι µια δυνατή και θετική προσωπικότητα µάρκας ίσως είναι η λύση για τη διαφοροποίηση προϊόντων σε κατηγορίες προϊόντων στις οποίες είναι ανέφικτο (π.χ. αγορά νερού). Τέλος, οι Freling και Forbes διαπίστωσαν πως προσδιοριστικά χαρακτηριστικά του προϊόντος τα οποία σκοράρουν χαµηλά σε λίστες προτεραιοτήτων των καταναλωτών ίσως αποτελούν σηµαντικότερο παράγοντα υποκίνησης (διαφοροποίησης-ανάπτυξης δεσµών) για την αγορά τους απ ότι χαρακτηριστικά που κατατάσσονται υψηλά (εδώ συνήθως εντοπίζεται η ικανότητα-competence). Οι Milas και Mlacic (2006) βασισµένοι σε κριτικές άλλων ερευνητών για την κλίµακα µέτρησης της προσωπικότητας µάρκας της Aaker (1997) και τους 19

20 ορισµούς που έδωσε 6, προσπάθησαν να προσδιορίσουν τις διαστάσεις µιας προσωπικότητας µάρκας µέσα από έρευνα σε 10 κροάτικες µάρκες. Δηµιούργησαν, έτσι, µια 90-βαθµια κλίµακα µέτρησης της προσωπικότητας µάρκας βασισµένοι σε ταξινόµηση περιγραφής ανθρώπινης προσωπικότητας των Milacic και Ostendorf (Taxonomy and Structure of Croatian Personalitydescriptive adjectives-european Journal of Personality,3005). Η κλίµακα αυτή που καλύπτει τα ίδια χαρακτηριστικά µε την AB5C model (International Personality Item Pool, 2005) βοήθησε τους ερευνητές στο να καταλήξουν πως χρειάζεται µεγάλη προσοχή σε single αναλύσεις (subject level, brand level) για την εξαγωγή συµπερασµάτων περί δόµησης µιας προσωπικότητας µάρκας. Η δική τους δοµή θυµίζει τη µέτρηση του Big Five model της ανθρώπινης προσωπικότητας αλλά διαφέρει στο ότι τα brands εδώ µπορούν να περιγραφούν µε λιγότερες από πέντε διαστάσεις. Τέλος, προτείνουν σε brand personality ερευνητές να αναπτύσσουν brand personality taxonomy όπως κάνουν και οι human personality taxonomists βασισµένοι στις ιδιαίτερες συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο ερευνούν. Κριτικές για την κλίµακα µέτρησης της Aaker (1997) εντοπίζονται και στο έργο των Geuens, Weijters και De Wulf (2009). Η πρώτη, εντοπίζεται στον ορισµό της Aaker και στην αβεβαιότητα που δηµιουργεί στους ερευνητές ως προς το τι µετριέται µε την κλίµακα (η προσωπικότητα της µάρκας αυτή καθ αυτή ή η προσωπικότητα των χρηστών της). Ένα δεύτερο σηµαντικό ζήτηµα είναι η µη δυνατότητα γενίκευσης λόγω της δοµής ανάλυσης που ακολουθεί. Έτσι, ερευνητές αντιµετωπίζουν προβλήµατα στη χρήση της για τη µέτρηση ατοµικών (individual) brand ή καταστάσεων όπου ο καταναλωτής είναι το αντικείµενο διαφοροποίησης, µιας και η κλίµακα έδωσε βάση στην σύγκριση µεταξύ brands κυρίως (between-brand comparisons) (Austin, 2003). Όπως, εντοπίστηκε παραπάνω και συνοψίζεται και στην παρούσα έρευνα, αρκετές µελέτες διαπίστωσαν πως και οι πέντε διαστάσεις της προσωπικότητας µάρκας (Aaker, 1997) δεν επιβεβαιώνονται σε όλες τις κουλτούρες. Αυτό 6 Azoulay και Kapterer (2003) : «Aaker s definition is too wide and loose;brand personality is the unique set of human personality traits both applicable and relevant to brands» & Austin (2003): «serious limitation concerning generalizability of the framework, specially for evaluating individual brands rather than a broad range of brand categories». 20

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συμπεριφορά Καταναλωτή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Συμπεριφορά Καταναλωτή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Συμπεριφορά Καταναλωτή Συμπεριφορά Καταναλωτή Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer behavior) - η μελέτη ατόμων, ομάδων η οργανισμών και οι διαδικασίες που χρησιμοποιούν για να επιλέξουν, να εξασφαλίσουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ Τµήµα ιοίκησης ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τµήµα ιοίκησης Αγοραστική

Διαβάστε περισσότερα

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Προωθητικές ενέργειες σε αγαθά πολυτελείας: Εμπειρική διερεύνηση παραγόντων επηρεασμού αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ CONSUMER BEHAVIOUR Καταναλωτική Συμπεριφορά : Διεπιστημονικό Πεδίο Βασικά περιλαμβάνεται στο επιστημονικό πεδίο του MARKETING! Βασική επιδίωξη του Marketing είναι η αύξηση της ζήτησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών

Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών Εισαγωγή στο Marketing (βασικές έννοιες) ΑΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας Α. Κουμπαρέλης Καθηγητής Εφαρμογών 1 Ορίζοντας το Μάρκετινγκ Το marketing είναι η επιστήμη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ - Ασκήσεις Πράξης. Αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών

Μάρκετινγκ - Ασκήσεις Πράξης. Αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών Μάρκετινγκ - Ασκήσεις Πράξης Αγοραστική καταναλωτών Αγοραστική καταναλωτών Είναι η των τελικών καταναλωτών και των νοικοκυριών σχετικά με την αγορά αγαθών και υπηρεσιών για προσωπική κατανάλωση Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Τμηματοποίηση Καταναλωτών Luxury Fashion Brands

Τμηματοποίηση Καταναλωτών Luxury Fashion Brands Τμηματοποίηση Καταναλωτών Luxury Fashion Brands Επιμέλεια: Παληαρούτα Βασιλική Επιβλέπων Καθηγητής & Διευθυντής Προγράμματος: Κος Σιώμκος Γεώργιος Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Τμηματοποίηση Καταναλωτών Luxury

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος του συγγραφέα... 13

Περιεχόμενα. Πρόλογος του συγγραφέα... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος του συγγραφέα... 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η κατανάλωση σήμερα... 15 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ... 15 1 Η μαγική δύναμη της κατανάλωσης... 16 2 Από την κοινωνική πρόοδο στη γενικευμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Η προβολή πολυτελών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Δομή έρευνας Εισαγωγή Βασικές Έννοιες και Εργαλεία Έρευνας Σχεδιασμός Έρευνας Σκοπός Έρευνας Στρατηγική Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MANAGEMENT ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Ορισμοί Ορισμοί Ηγεσία είναι η διαδικασία με την οποία ένα άτομο επηρεάζει άλλα άτομα για την επίτευξη επιθυμητών στόχων. Σε μια επιχείρηση, η διαδικασία της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ, ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΚΑΦΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΤΙΚΕΤΑΣ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ. το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ. @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ! Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ το ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ @ Επιστήμες της αγωγής Διευθυντής Μιχάλης Κασσωτάκης ί>ηγο^η 26 Επιστήμες της Αγωγής 26 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΜΑΛΑΦΑΝΤΗΣ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης

Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης Ονοματεπώνυμο: Πηνελόπη Ζαρκάδα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Γ. Πανηγυράκης Δεκέμβριος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή Βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία διαχωρίζεται σε δύο (2) μέρη: 1) Η Έννοια του Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο

Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο 2 παρουσίαση Το δικό σας Sinialo στο έπιπλο Ένας συνεταιρισμός, μία φιλοσοφία και 70 καταστήματα μέλη σε όλη την Ελλάδα. Τι σημαίνουν αυτά; Όμιλος Sinialo! Γνωρίστε τον! Επιμέλεια Γεωργία Αλεξίου Στη σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ

Πτυχιακή Εργασία. Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Πτυχιακή Εργασία Η στάση των Ελλήνων καταναλωτών έναντι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και των σούπερ μάρκετ Σπουδαστής: Καραλάγας Γεώργιος Εισηγητής: Ντάνος Αναστάσιος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής.

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Τρεις κατηγορίες κοινωνικών καταστάσεων είναι για τον Tajfel

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων. Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μελιού και Μελισσοκομικών Προϊόντων Θωμάς Σιούτης Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, ΜΒΑ, MSc. Επιστημονικός Συνεργάτης Ελληνικής Γεωργίας ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ; Ένας προσανατολισμός μία επιχειρηματική

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης

Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης Μέθοδοι έρευνας και μεθοδολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής επιστήμης http://users.uoa.gr/~dhatziha Αριθμός: 1 Η εισαγωγή σε μια επιστήμη πρέπει να απαντά σε δύο ερωτήματα: Ποιον τομέα και με ποιους τρόπους

Διαβάστε περισσότερα

Οεαυτός και η κοινωνική γνώση. Η έννοια του εαυτού διαφέρει σηµαντικά από πολιτισµό σε πολιτισµό.

Οεαυτός και η κοινωνική γνώση. Η έννοια του εαυτού διαφέρει σηµαντικά από πολιτισµό σε πολιτισµό. Οεαυτός και η κοινωνική γνώση. Η έννοια του εαυτού διαφέρει σηµαντικά από πολιτισµό σε πολιτισµό. Οεαυτός στο χώρο: Σε ατοµοκεντρικούς πολιτισµούς θα περιµέναµε ότι οι άνθρωποι θα προσπαθούσαν να διατηρήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση Πιστότητας Πελατών στο Φαρµακείο

Αύξηση Πιστότητας Πελατών στο Φαρµακείο Αύξηση Πιστότητας Πελατών στο Φαρµακείο Ιπποκράτης Νικολακόπουλος - Οικονοµολόγος Θα εξετάσουµε το θέµα από τρεις οπτικές γωνίες: Α. Από την πλευρά του πελάτη καταναλωτή, Β. Από την πλευρά του φαρµακοποιού

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του προβλήματος

Παρουσίαση του προβλήματος Εισαγωγή Κατά τον Martin (2013) ο φίλαθλος χρησιμοποιεί το άθλημα που παρακολουθεί και συγκεκριμένα την ομάδα ή τον αθλητή ως μέσο απόδρασης από τη καθημερινότητα, ως μέσο διασκέδασης, αίσθηση του επιτεύγματος,

Διαβάστε περισσότερα

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση

www.arnos.gr κλικ στη γνώση Τιμολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Τιμολόγηση Παράγοντες επηρεασμού της τιμής Στόχος της τιμολογιακής πολιτικής πρέπει να είναι ο καθορισμός μιας ιδανικής τιμής η οποία θα ικανοποιεί τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές.

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων

Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Διαμόρφωση Διαφημιστικών Στόχων Ύπαρξη στόχων καθορισμένων με σαφήνεια (μετρήσιμοι και λειτουργικοί) Συντελεί στην καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία ενδιαφερόμενων μερών

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα

Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Δημιουργία Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος μέσω των Συστημάτων Ποιότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα Αχιλλέας Κοντογεώργος Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών Αναστάσιος Σέμος Καθηγητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές

Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Κλίµα παρακίνησης στο µάθηµα της Φ.Α. και υγιεινές συµπεριφορές Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Θέµατα που θα συζητηθούν Τι είναι το κλίµα παρακίνησης Ποιο είναι το θεωρητικό σχήµα µέσα από το

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος

Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας. Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Εκτίμηση Αποτελεσματικότητας Αθλητικής Χορηγίας Ονοματεπώνυμο: Βλάχος Βασίλειος Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Τζέτζης Γεώργιος Δομή Κεφάλαια 1. Εισαγωγή- αναφορά στο θέμα της εργασίας 2. Βιβλιογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Η μοναδικότητά σου! Της Jill Douka MBA, ACC Coach, Εισηγήτρια, Συγγραφέας. Η μοναδικότητά σου!

Η μοναδικότητά σου! Της Jill Douka MBA, ACC Coach, Εισηγήτρια, Συγγραφέας. Η μοναδικότητά σου! Η μοναδικότητά σου! Της Jill Douka MBA, ACC Coach, Εισηγήτρια, Συγγραφέας Ε- book Της Jill Douka MBA, ACC Coach, Εισηγήτρια, Συγγραφέας Η μοναδικότητά σου! 2 Συνήθης ή μοναδικός; Είναι ο καθένας μας ξεχωριστός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Προσωπικότητα: Τα ιδιαίτερα και σχετικά σταθερά πρότυπα συμπεριφοράς, σκέψης και συναισθηματικής έκφρασης που παρουσιάζουν τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ. Ενότητα 7: Τμηματοποίηση Αγοράς, Στόχευση και Τοποθέτηση

Μάρκετινγκ. Ενότητα 7: Τμηματοποίηση Αγοράς, Στόχευση και Τοποθέτηση Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Τμηματοποίηση Αγοράς, Στόχευση και Τοποθέτηση Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

«Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής»

«Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής» «Η Πολύ Επιστημονική Προσέγγιση της Έννοιας της Αισθητικής» A Multidisciplinary Approach to Aesthetics: A Review 1 Ονοματεπώνυμο: Μπιτσακάκη Σοφία Σειρά: MSM 11 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Πανηγυράκης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής

Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής Γενικός προγραμματισμός στην ολομέλεια του τμήματος (διαδικασία και τρόπος αξιολόγησης μαθητών) 2 ώρες Προγραμματισμός και προετοιμασία ερευνητικής ομάδας 2 ώρες Υλοποίηση δράσεων από υπο-ομάδες για συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ : Έκρηξη πληροφορικής τεχνολογίας - Χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων προσθήκη νέων ανταγωνιστών ηλεκτρονικών παροχών ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝOIEΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ MARKETING ΑΞΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ IKANOΠΟΙΗΣΗ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ KYKΛΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΜΑΡΚΕΤΙΝG ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ - TARGET GROUPS ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση)

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) 18 Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο John Turner και οι συνεργάτες του (Turner, 1985, Turner et al. 1987), θεωρητικοί και ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι κλασικές προσεγγίσεις αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της επιλογής του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων ως αποτέλεσμα επίδρασης ορισμένων μεμονωμένων παραγόντων,

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 7: Προϊόν. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 7: Προϊόν. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 7: Προϊόν Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ. January 1. Ανάλυση έτους 2012 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΑΣ January 1 2012 Σύγκριση έτους 2012 με έτος 2011 Ανάλυση έτους 2012 Περιγραφή του Δείγματος της Έρευνας Στον Πίνακα 1 και στο Σχήμα 1 που ακολουθούν παρουσιάζεται η κατανομή του δείγματος

Διαβάστε περισσότερα

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ

Προσέλκυση πελατών. Marketing Προώθηση πωλήσεων. Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Προσέλκυση πελατών Marketing Προώθηση πωλήσεων Εισηγητής: Μανώλης Τσαντάκης, Οικονοµολόγος, TEAM EUROPE Ελλάδα Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΚΡΙΣΗ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 36 Συνεντεύξεις σε Βάθος με: Επιχειρηματίες / Διευθύνοντες Σύμβουλους / Marketing Directors 11 Εκπρόσωποι Μαρκών 10 Εκπρόσωποι ΜΜΕ 7 Εκπρόσωποι της Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Φύλο (sex) Σεξουαλικότητα (sexuality) Σεξουαλική υγεία (sexual health) Κοινωνική ταυτότητα (γένος) (gender) Κοινωνική ταυτότητα φύλου (gender identity) Σεξουαλικός προσανατολισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ jordan@uom.gr Κτήριο Η- Θ γραφείο 402 Τηλ. 2310-891-591 DAN BORGE «Η διαχείριση του κινδύνου είναι δυνατό να μας βοηθήσει να αρπάξουμε μια ευκαιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δράσης 3 (Δ3): Παραγωγή περιεχομένου για την ψηφιακή υπηρεσία στήριξης των τοπικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δράσης 3 (Δ3): Παραγωγή περιεχομένου για την ψηφιακή υπηρεσία στήριξης των τοπικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE TECHNOLOGIES

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33

Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ...13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 25 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ... 27. 1. Εισαγωγή... 33 Πίνακας περιεχομένων ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ......................................................13 ΠΡΟΛΟΓΟΣ........................................................................... 25 ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING

Προηγμένες Υπηρεσίες Τηλεκπαίδευσης στο ΤΕΙ. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής MARKETING Τα στοιχεία του Marketing Διαπίστωση των μεταβαλλόμενων αναγκών Επιθυμιών και προτιμήσεων Σχεδιασμός του προϊόντος Τα σημεία πώλησης Δίκτυα Διανομής Κοστολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 10/6/2014 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα και υπηρεσίες 8. Τιμολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής Καθηµερινά αντιµετωπίζουµε εξαιρετικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ευφυώς µεταµφιεσµένες σε άλυτα προβλήµατα. J.W. Gardner. Αξιολόγηση Επιχειρηµατικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Γρήγορη Μόδα και η στάση των καταναλωτών απέναντι στη φίρμα ρούχων Zara, της. Θεσσαλονίκης.

Η Γρήγορη Μόδα και η στάση των καταναλωτών απέναντι στη φίρμα ρούχων Zara, της. Θεσσαλονίκης. ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης. Η Γρήγορη Μόδα και η στάση των καταναλωτών απέναντι στη φίρμα ρούχων Zara, της Θεσσαλονίκης. Fast Fashion and consumer attitudes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 9η: ΠΡΟΪΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ;

ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ ΤΟ 3 επιχειρηµατικές διαλέξεις ΕΙΣΤΕ ΗΓΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ; 1984, 1991, 2006 Wilson Learning Worldwide Inc. WLW 46663 Challenge 1 O Ηγέτης-Manager: Επιτυγχάνοντας υψηλή απόδοση µε αίσθηµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ

Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Ανάπτυξη Σχεδίου Μάρκετινγκ Επίπεδα σχεδίου µάρκετινγκ Στρατηγικό Επιλογή Αγοράς στόχου Καθορισµός Πρότασης αξίας Ανάλυση των ευκαιριών της αγοράς Τακτικό Χαρακτηριστικά προϊόντος Προώθηση Προβολή Εξυπηρέτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ. Μάιος Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Μάιος 2013 Νικόλαος Δέσκας ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 1. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ 2. Συμπεριφορά καταναλωτή / αγοραστή 3. Η αγορά 4. Έρευνα αγοράς 5. Στρατηγική μάρκετινγκ 6. Το μίγμα του μάρκετινγκ 7. Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου- Δεληγιώργη Ελισσάβετ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

«Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων»

«Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων» Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών «Εμπειρική διερεύνηση της αγοραστικής πρόθεσης του καταναλωτή σε προωθητικές ενέργειες αρωμάτων» Ονοματεπώνυμο: Κόλλια

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας

Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας Προβολή 1. Ολοκληρωμένα Συστήματα Επικοινωνίας 2. Σκοπός της Επικοινωνίας 3. Παράγοντες που επηρεάζουν το μίγμα προβολής 4. Το πρόγραμμα προβολής 5. Διαφήμιση 6. Προσωπική Πώληση 7. Προώθηση των Πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευομένων- Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Σεντελέ Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αξιολόγησα τους μαθητές μου θεωρώντας την αξιολόγηση σαν μια διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες.

ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες. ιαπολιτισµική κοινωνική ψυχολογία Στόχος µαθήµατος: η κατάδειξη του ρόλου που παίζει ο πολιτισµός στις κοινονικο-ψυχολογικές διαδικασίες. Αξιολόγηση µαθήµατος: γραπτές εξετάσεις. ιαπολιτισµική κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών

1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών 1. Πρακτικές για κάθε Στάδιο της ιαδικασίας Εθελοντισµού 1.1 Προσέλκυση και Επιλογή Εθελοντών Το στάδιο αυτό ορίζεται ως η συγκέντρωση ενός ικανοποιητικού αριθµού κατάλληλων υποψήφιων εθελοντών για την

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ

Σημαντικότητα της Έρευνας Μάρκετινγκ Έρευνα Μάρκετινγκ 2 Σύνολο Τεχνικών και Αρχών που αποβλέπουν στη συστηματική Συλλογή Καταγραφή Ανάλυση Ερμηνεία Στοιχείων / Δεδομένων, με τέτοιο τρόπου που να βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων Μάρκετινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΠΕΛΑΤΏΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Παρουσίαση: Καθ. Βελισσαρίου Ευστάθιος Ορισμός της Επικοινωνίας 2 Επικοινωνία είναι η άμεση ή έμμεση μονόπλευρη ή αμφίπλευρη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο

Ο καθημερινός άνθρωπος ως «ψυχολόγος» της προσωπικότητάς του - Νικόλαος Γ. Βακόνδιος - Ψυχο Έ να πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που αντιμετωπίζουν έντονο άγχος, δυσθυμία, «κατάθλιψη» έχει την «τάση» να αποδίδει λανθασμένα τις ψυχικές αυτές καταστάσεις, σε έναν «προβληματικό εαυτό του», (μία δυστυχώς

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους.

Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί». Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν λανθασμένα ότι δεν είναι «ψυχικά δυνατοί» Άλλοι μπορεί να φοβούνται μήπως δεν «φανούν» ψυχικά δυνατοί στο περιβάλλον τους Η αυτοεικόνα μας «σχηματίζεται» ως ένα σχετικά σταθερό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΓΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΗ & ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Managers & Leaders. Managers & Leaders

Managers & Leaders. Managers & Leaders είναι διαφορετικοί? Οι ηγέτες των επιχειρήσεων έχουν περισσότερα κοινά µε τους καλλιτέχνες παρά µε τους Managers.. 1 Αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας SHIP Αντιµετώπιση της αλλαγής Λήψηαπόφασης : τι πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ71Κ / Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και στρατηγικός σχεδιασμός Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστήμες της

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Γρηγορούδης. Πολυτεχνείο Κρήτης

Ευάγγελος Γρηγορούδης. Πολυτεχνείο Κρήτης Ευάγγελος Γρηγορούδης Πολυτεχνείο Κρήτης Μέτρηση ποιότητα υπηρεσιών και ικανοποίησης πελατών Ορισμοί (ποιότητα, υπηρεσίες, ικανοποίηση, πελάτης) Αφοσίωση πελατών Συστήματα μέτρησης και πηγές πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

«Η διερεύνηση του ρόλου της εμπειρίας της μάρκας (brand experience) στη βιομηχανία μόδας»

«Η διερεύνηση του ρόλου της εμπειρίας της μάρκας (brand experience) στη βιομηχανία μόδας» «Η διερεύνηση του ρόλου της εμπειρίας της μάρκας (brand experience) στη βιομηχανία μόδας» Ονοματεπώνυμο: Μανδύλη Δ. Κυριακή Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Σιώμκος Ι. Γεώργιος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ OΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" Εμπειρική διερεύνηση αγοραστικής πρόθεσης καταναλωτών σε προωθητικές ενέργειες για διαρκή προϊόντα ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΝΙΚΟΛΑΪ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 108/Β. Επιβλέπουσα: ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ-ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΖΕΡΒΑ

Εισηγητής: ΝΙΚΟΛΑΪ Η ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 108/Β. Επιβλέπουσα: ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ-ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΖΕΡΒΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών»

«Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» «Διαχείριση Δεδομένων Καταναλωτή μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνα Καντιώτη Σειρά 10 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2013 Σκοπός Έρευνας Η διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 3: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ, Διαφήμισης και διαφημιστικοί στόχοι Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 3: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ, Διαφήμισης και διαφημιστικοί στόχοι Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Διαφήμιση και Δημόσιες Σχέσεις Ενότητα 3: Πρόγραμμα Μάρκετινγκ, Διαφήμισης και διαφημιστικοί στόχοι Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC AFFAIRS MANAGEMENT. Πρόγραμμα Διοίκησης Δημοσίων Υποθέσεων

PUBLIC AFFAIRS MANAGEMENT. Πρόγραμμα Διοίκησης Δημοσίων Υποθέσεων PUBLIC AFFAIRS MANAGEMENT Πρόγραμμα Διοίκησης Δημοσίων Υποθέσεων Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για το Public Affairs Management (πρόγραμμα διοίκησης δημοσίων υποθέσεων) είναι μα πλήρης, αυτόνομη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 6: Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικότητα και Άσκηση. 2η διάλεξη «Άσκηση & Ψυχική Υγεία»

Προσωπικότητα και Άσκηση. 2η διάλεξη «Άσκηση & Ψυχική Υγεία» Προσωπικότητα και Άσκηση 2η διάλεξη «Άσκηση & Ψυχική Υγεία» Θέματα που θα μελετηθούν Προσεγγίσεις της προσωπικότητας Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και άσκηση Συμπεριφορά τύπου Α Ζωηρή αίσθηση αναζήτησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων

Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων Ανάλυση Κόστους Οφέλους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων Εργαλεία Λήψης Αποφάσεων Ανάλυση Κόστους Οφέλους Μέθοδοι Πολυκριτηριακής Ανάλυσης ( ιαδικασία Αναλυτικής Ιεράρχησης, Πολυπαραµετρική Χρησιµότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας

Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η Επιστήµη της Κοινωνιολογίας 1. Ορισµός και αντικείµενο της Κοινωνιολογίας 1.1. Κοινωνιολογία και κοινωνία Ερωτήσεις του τύπου «σωστό λάθος» Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες,

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΘΛΗΤΕΣ & ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος

Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Επιχειρηματικό Σχέδιο. Τι είναι και γιατί χρειάζεται; Δρ Αντώνης Λιβιεράτος Εισαγωγή Ο ρόλος του επιχειρηματία Στην συντριπτική πλειοψηφία των Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) η διοίκηση της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Αρχές Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Ενότητα 6: Η Συμπεριφορά των Καταναλωτών Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 4: Σχεδιασμός και έρευνα μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός;

β) Αν είχες τη δυνατότητα να «φτιάξεις» εσύ έναν ιδανικό κόσμο, πώς θα ήταν αυτός; 1α) H πραγματική ζωή κρύβει χαρά, αγάπη, στόχους, όνειρα, έρωτα, αλλά και πόνο, απογοήτευση, πίκρες, αγώνα. Aν λείπουν όλα αυτά τα συναισθήματα και οι ανατροπές, αν χαθεί η καρδιά και η ψυχή, η ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Οι γνώμες είναι πολλές

Οι γνώμες είναι πολλές Η Ψυχολογία στη Φυσική Αγωγή στο πλαίσιο του σχολικού περιβάλλοντος ΚασταμονίτηςΚωνσταντίνος Ψυχολόγος Οι γνώμες είναι πολλές Πολλές είναι οι γνώμες στο τι προσφέρει τελικά ο αθλητισμός στην παιδική ηλικία

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις

Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Επιχειρηματικότητα Σημαντικές Διαπιστώσεις & Τάσεις Το επιχειρηματικό περιβάλλον γίνεται πιο πολύπλοκο & υψηλού ρίσκου Παγκοσμιοποίηση, Διαδίκτυο, Social Media είναι καταλύτες εξελίξεων Κλειδί της επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Νικόλαος Α. Παναγιώτου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ 11 Ιανουαρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα