ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «CONSPICUOUS CONSUMPTION & BRAND PERSONALITY»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «CONSPICUOUS CONSUMPTION & BRAND PERSONALITY»"

Transcript

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝΕΠΙΣΤΗΜΩΝΣΤΗΔΙΟΙΚΗΣΗΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΕΡΓΑΣΙΑ: «CONSPICUOUSCONSUMPTION&BRANDPERSONALITY» «Mirror mirror on the wall, tell me does... Narcissism & Need for Uniqueness affect Brand Personality?» ΦΩΤΕΙΝΙΑΣΟΡΕΣΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΜ:2047 Επιβλέπουσα:ΧριστίναΜπουτσούκη,ΕπίκουρηΚαθηγήτρια Θεσσαλονίκη,Ιούνιος2012 1

2 Ευχαριστίες Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιβλέπουσα καθηγήτρια της διπλωµατικής µου εργασίας Κα Χριστίνα Μπουτσούκη για την πολύτιµη βοήθεια, από την έµπνευση και παρότρυνση για την ενασχόληση µε το συγκεκριµένου θέµα µάρκετινγκ στην αρχή της εργασίας µέχρι την καθοδήγηση και στήριξη για την τελική της έκβαση. Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι µορφωτικής ανακάλυψης και επαγγελµατικής εξέλιξης. Να ευχαριστήσω, επίσης, την συνοδοιπόρο του ταξιδιού αυτού υποψηφία Διδάκτορα Ειρήνη Τσίχλα για τις γνώσεις και χρήσιµες συµβουλές της σε κάθε βήµα της διπλωµατικής εργασίας. Σε προσωπικό επίπεδο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς µου και φίλους µου για τη στήριξη και κατανόηση τους, µα πιο πολύ τον αδερφό µου Λέανδρο και τον φίλο µου Αλέξανδρο γιατί χάρις σ αυτούς η ολοκλήρωση του µεταπτυχιακού ήταν πολύ πιο εύκολη. Φωτεινιάς Ορέστης, Θεσσαλονίκη, 25 η Ιουνίου 2012 (Ηχώ και Νάρκισσος - John William Waterhouse, 1903) 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 2Α.BRAND&BRANDIDENTITY 6 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 6 BRANDIDENTITY 6 2Β.BRANDPERSONALITY 10 ΣΥΝΤΟΜΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΤΗΣΕΝΝΟΙΑΣ 10 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΕΡΕΥΝΩΝΠΑΝΩΣΤΗΝΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΜΑΚΡΑΣ&ΤΗΝΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ 12 JenniferL.Aaker(1997)&BrandPersonalityScale 12 ΗχρήσητηςκλίμακαςAaker(1997)σεάλλεςέρευνες&ταευρήματατους 14 Τροποποίησεις&ΚριτικήτηςκλίμακαςAaker(1997) Νέεςκλίμακες 17 3.CONSPICUOUSCONSUMPTION ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 21 ΟΡΙΣΜΟΣ 21 ΙΣΤΟΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ 21 ΕΞΕΛΙΞΗΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΩΝΜΟΝΤΕΛΩΝΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 22 ΘΕΩΡΗΣΗΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ&ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΥΠΟΒΑΘΡΟ 24 ΤΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΤΗΣΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 25 ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ&ΑΝΑΓΚΗΓΙΑΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ:2ΕΚΦΑΝΣΕΙΣΤΗΣΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 26 CONSUMER SNEEDFORUNIQUENESS ΑΝΑΓΚΗΤΟΥΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΓΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ 27 Ορισμός&Εξηγήσεις 27 Ηπρώτηκλίμακαμέτρησης 28 Εφαρμογήτηςπρώτηςκλίμακας&NFU 28 ΚριτικήτηςκλίμακαςFromkin&Snyder 30 Ανάγκηγιαμοναδικάκαταναλωτικάπροϊόντα&ΚλίμακαDUCP 31 ΝέακλίμακαμέτρησηςCNFU 33 ΤροποποίησητηςνέαςκλίμακαςCNFU 33 ΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΣ NARCISSISM 34 Ετυμολογία 35 ΘεώρησηναρκισσισμούαπότουςCampbell&Foster 35 Ναρκισσισμός&Big5Model 36 ΝαρκισσισμόςvsHighSelf esteem 37 Ναρκισσισμός&Θεωρίατηςαφοσίωσης 38 Ναρκισσισμός&Προσωπικότηταμάρκας 38 Ναρκισσισμός&Καταναλωτικέςσυνήθειες 40 ΜέτρησηΝαρκισσισμού 41 3.ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 43 ΣΥΓΚΡΙΣΗΝΑΡΚΙΣΣΙΣΜΟΥ&ΑΝΑΓΚΗΣΓΙΑΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑΜΕΣΑΣΤΟΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 43 ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗΣΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣΜΕΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΜΑΡΚΑΣ 45 4.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΕΡΕΥΝΑΣ 49 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 49 ΤΟΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 51 ΜέτρησηανάγκηςγιαΜοναδικότητα 51 ΜέτρησηΝαρκισσισμού 52 3

4 Επιλογήτωνυποψήφιωνbrand 52 Μέτρησηπροσωπικότηταςμάρκας 54 5.ΑΝΑΛΥΣΗΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 58 ReliabilityConsistency 58 ΕρευνητικόΕρώτημαΗ1 58 Έλεγχοςεπιλογήςbrand 61 ΕρευνητικόΕρώτημαΗ2 63 ΕρευνητικόΕρώτημαΗ3 67 ΔημογραφικάΣτοιχεία 72 6.ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 77 Επιδεικτικοίκαταναλωτές 77 Κλίμακεςμέτρησηςεπιδεικτικώνκαταναλωτών&ΕπιδεικτικάBrand 78 Ναρκισσισμός 78 Ανάγκηγιαμοναδικότητα 80 ΔημογραφικάΕυρήματα 82 7.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙΕΡΕΥΝΑΣ&ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΕΡΕΥΝΑ 84 8.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ 85 9.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 93 QUESTIONNAIRE ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 93 4

5 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εκπλήσσει πολλές φορές στις µέρες µας η καταναλωτική συµπεριφορά του σύγχρονου ανθρώπου αλλά και οι πτυχές της προσωπικότητας που κρύβονται πίσω από αυτή. Η ανάγκη µας για µοναδικότητα, ο εγωκεντρισµός µας και η µεγάλη αγάπη για τον ίδιο µας τον εαυτό είναι αποτέλεσµα των σύγχρονων προτύπων επιβίωσης και κοινωνικοποίησης. Η σύγχρονος τρόπος ζωής έχει αποξενώσει τον άνθρωπο από το φυσικό του κοινωνικό περιβάλλον µετατρέποντας σε ένα καταναλωτή ικανοποίησης µαταιοδοξίας και αξιών πλούτου και ανωτερότητας. Η ανάγκη των καταναλωτών για µοναδικότητα και µοναδικά καταναλωτικά προϊόντα, µπορεί να παροµοιαστεί µε την ανάγκη της µαταιόδοξης βασίλισσας-µητριάς της Χιονάτης να είναι η πιο όµορφη και η πιο µοναδική από την Χιονάτη. Η ανάγκη της αυτή την οδήγησε σε ακραίες συµπεριφορές ενώ, οµοίως, η αντίστοιχη ανάγκη των καταναλωτών µπορεί να τους οδηγήσει σε ιδιαίτερες καταναλωτικές συµπεριφορές, όπως θα δούµε και παρακάτω. Φέρνοντας την εικόνα της κακιάς µητριάς της Χιονάτης να αναζητά τη µοναδικότητα της µέσα από ερωτήσεις στο µαγικό της καθρέφτη, ο οποίος στην έρευνα αυτή αποτελεί τον κοινωνικό περίγυρο, µπορεί κάνεις να συγκρίνει την κατάσταση αυτή µε τον Νάρκισσο. Ο Νάρκισσος, ένας νέος στην Βοιωτία µε µεγάλη ωραιοπάθεια και αυτοθαυµασµό, πρόσωπο της ελληνικής µυθολογίας, πέθανε από το µαρασµό και τον ανικανοποίητο προς τον εαυτό του έρωτα κοιτώντας το είδωλο του στα νερά ποταµού. Η συµπεριφορά αυτή χαρακτηρίζει τις σύγχρονες ναρκισσιστικές προσωπικότητες, όπου πέραν των κλινικών περιπτώσεων, χρήζουν κοινωνικής µελέτης για τις ιδιαίτερες καταναλωτικές και επιδεικτικές τους συµπεριφορές. Η αύξηση της χρήσης του εγώ αντί του εµείς και η αποτύπωση της τάσης αυτής στην επιδεικτική κατανάλωση προϊόντων θα αποτελέσει το αντικείµενο αυτής εδώ της εργασίας. Έτσι προκύπτει και ο τίτλος της «Mirror mirror on the wall tell me does Narcissism and Need for Uniqueness affect Brand Personality?» 5

6 2Α.BRAND&BRANDIDENTITY ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις επιχειρηµατικές αγορές η διαχείριση της επωνυµίας ή µάρκας (brand) είναι ένα κοµµάτι του στρατηγικού σχεδιασµού που µε το πέρασµα των χρόνων άρχισε να αποκτά όλο και µεγαλύτερη έκταση και νόηµα. Ενώ παραδοσιακά το branding αντιµετωπιζόταν ως τµήµα του µοντέλου της διοίκησης που ακολουθούσε η κάθε επιχείρηση και προσεγγιζόταν περισσότερο ως µια διαδικασία γνωστικής και δοµικής αναγκαιότητας, πλέον τις τελευταίες δεκαετίες οι εξελίξεις στον τοµέα της συµπεριφοράς καταναλωτή στρέφουν το ενδιαφέρον για το brand σε µια πιο σηµειολογική προσέγγιση (Sherry, 2005). Έτσι, το brand ως µια απλή, ιδιοσυγκρατική διάδραση µε τον καταναλωτή µετά την αγορά του προϊόντος, αποτελεί πλέον κύριο συστατικό της πολυπλοκότητας της εταιρικής κουλτούρας και της ζωντανής καταναλωτικής εµπειρίας. Δόθηκε σ αυτό, λοιπόν, ουσία. Αυτό είναι και το ζητούµενο στη σύγχρονη µελέτη του brand, η σηµασία του. Μαρκετίστες, καταναλωτές, διοικούντες και κοινωνιολόγοι εµπλέκονται σε ένα διαχρονικό παιχνίδι ανακάλυψης, δηµιουργίας, ερµηνείας και µετασχηµατισµού της σηµασίας του brand (McCracken, 2005). Για το λόγο αυτό, πολλοί αποδίδουν στους µαρκετίστες τον τίτλο µπραντολόγοι 1, συµπεριφορικοί αρχιτέκτονες ή κοινωνικοί µηχανικοί θέλοντας να τονίσουν τη σηµασία της διαχείρισης του brand και της σηµειολογίας του στον άνθρωπο. BRANDIDENTITY Brand Identity είναι η εξωτερική έκφραση ενός brand (το όνοµα, το εµπορικό σήµα, ο τρόπος µε τον οποίο επικοινωνείται στο καταναλωτικό του κοινό, η οπτική του εµφάνιση). Επειδή η ταυτότητα αυτή είναι δηµιούργηµα του ιδιοκτήτη του brand, αντανακλά συνήθως το πως αυτός θέλει ο καταναλωτής 1 ο όρος εδώ αποτελεί ελεύθερη µετάφραση του αγγλικού brandthropology 6

7 να αντιληφθεί το brand και κατ επέκταση και την ταυτότητα του 2. Για την ταυτότητα, λοιπόν, ενός brand ο Floor (2006) ισχυρίζεται πως πρέπει να δίνεται έµφαση σε τρία συστατικά µέρη, τρεις πυλώνες, οι οποίοι είναι η τοποθέτηση του brand, η προσωπικότητα του brand και η επικοινωνία του brand. Αν και στο υπόδειγµα του χειρίζεται τις έννοιες αυτές υπό την οπτική γωνία ενός retail brand identity, η επέκταση του και σε product brand identity ή και manufacturer brand identity µπορεί να γίνει χωρίς επιφυλάξεις, όπως επισηµαίνει και ο ίδιος. brand communications brand personality brand positioning Έτσι, τοποθετεί τα συστατικά αυτά σε τρεις κύκλους ξεκινώντας από το πρώτο συστατικό το οποίο είναι το brand positioning. Είναι η απάντηση στο «τι» έχει να προσφέρει το brand στον καταναλωτή, το µείγµα δηλαδή των λειτουργικών χαρακτηριστικών και υλικών συνεισφορών της µάρκας στον αγοραστή. Η επιτυχηµένη τοποθέτηση του brand έχει να κάνει κυρίως µε τη σωστή εστίαση στο target group του brand και µε τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα το ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισµό αλλά και θα είναι συνυφασµένα µε τις αξίες και ανάγκες του target group. Με άλλα λόγια, η τοποθέτηση πρέπει να αντανακλά την υπόσχεση του brand στο καταναλωτικό κοινό για τις ωφέλειες που απορρέουν από τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του brand. Ο 2 Neumeier Marty (2004) The dictionary of brand 7

8 επόµενος κύκλος αναφέρεται στην προσωπικότητα της µάρκας (brand personality), έννοια που θα αναλυθεί λεπτοµερώς στην παρούσα εργασία. Μετά την επιλογή της τοποθέτησης (η οποία είναι λογικό να µην είναι καθολικά αρεστή αλλά και µοναδική), επιλέγεται και η προσωπικότητα της επωνυµίας µε την οποία ο καταναλωτής θα ταυτιστεί. Ο κύκλος αυτός βασίζεται σε έντονα συναισθηµατικά χαρακτηριστικά και άυλες συνεισφορές του brand στην εµπειρία κατανάλωσης. Η τοποθέτηση συνδέεται µε το τι παίρνεις ενώ η προσωπικότητα µε το τι νιώθεις µε αυτό που παίρνεις. Δίνει στο brand πρόσωπο και µια επιπλέον διάσταση στην ταυτότητα του. Όταν η προσωπικότητα είναι ισχυρή, µε ισχυρά άυλα οφέλη, µπορεί να δηµιουργήσει στον καταναλωτή πολύ πιο ισχυρούς συναισθηµατικούς δεσµούς µε το brand απ ότι τα λειτουργικά οφέλη. Ουσιαστικά, η προσωπικότητα του brand απαντά στο «ποια» είναι τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά και οι αξίες του προϊόντος. Ενώ η τοποθέτηση ενός προϊόντος µπορεί να αντιγραφεί εύκολα από οποιοδήποτε άλλο προϊόν, η προσωπικότητα του προϊόντος είναι αυτή, που αν και δεν µπορεί να ευχαριστεί τον καθένα, διαφοροποιεί το προϊόν από τον ανταγωνισµό στα µάτια του καταναλωτή. Ο εξωτερικός κύκλος του υποδείγµατος αναφέρεται στο brand communication. Πρόκειται για τον τρόπο, το «πως» ο καταναλωτής ενηµερώνεται για την τοποθέτηση και την προσωπικότητα του brand, για το πως επικοινωνούνται δηλαδή τα λειτουργικά και συναισθηµατικά οφέλη του brand. Οι τρόποι µε τους οποίους το brand επικοινωνεί µε το καταναλωτικό κοινό αποτελούν, εξίσου µε τα προηγούµενα συστατικά, σηµαντικό παράγοντα στο χτίσιµο µιας ισχυρής ταυτότητας µάρκας και ενός πιστού καταναλωτή. Πρέπει µέσω της επικοινωνίας να γίνεται εµφανές και καθαρό τι είναι αυτό που υπόσχεται ένα brand. Τελικά, οι τρεις αυτοί κύκλοι, αλληλένδετοι µεταξύ τους, έρχονται να ενωθούν και να συµµετάσχουν σε αυτό που παραπάνω ορίστηκε ως ταυτότητα του brand. Όπως φαίνεται και παρακάτω τα συστατικά αυτά συνεισφέρουν τόσο µε λειτουργικά όσο και µε συναισθηµατικά οφέλη στον καταναλωτή. Αυτά τα πλεονεκτήµατα που απορρέουν από τη χρήση του προϊόντος πρέπει να ταιριάζουν µε τις αξίες και την εικόνα που έχει το target group για τον εαυτό του, ώστε η επικοινωνία και η ταυτότητα του brand να είναι πετυχηµένη. 8

9 Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχεδιάγραµµα (Ko Floor, 2006) µέσα από τα λειτουργικά γνωρίσµατα µπορούν να προκύψουν συναισθηµατικά οφέλη (π.χ. όµορφα συναισθήµατα χαράς από τη διευκόλυνση που προσφέρει η κατανάλωση ενός προϊόντος) εξίσου το ίδιο µε τα συναισθηµατικά γνωρίσµατα και επικοινωνίες. Αυτό είναι και το σηµαντικότερο, αφού όλο και περισσότεροι οργανισµοί επενδύουν στη συναισθηµατική πλευρά του brand για την διαφοροποίηση και ενίσχυση τους έναντι του ανταγωνισµού. Retail brand identity brand positioning brand personality brand communicat ions functional attributes emotional attributes functional & emotional attributes functional & emotional consumer benefits emotional consumer benefits functional & emotional consumer benefits Values&selfimageoftarget group (Ko Floor, 2006) Η αντίληψη του brand ή η εικόνα του brand (brand perception και brand image αντίστοιχα) περιγράφουν πως το target group αντιλαµβάνεται την 9

10 ταυτότητα του brand µέσα από την εµπειρία του µε αυτό. Πολλές φορές συµβαίνει brand identity και brand perception να µην συµβαδίζουν και αυτό διότι στην αντίληψη του brand λαµβάνουν δράση και άλλοι παράγοντες πέραν των πολιτικών του οργανισµού. Αυτοί, όπως φαίνεται και παρακάτω, µπορούν να καταταχθούν σε δυο ευρύτερες κατηγορίες, τα χαρακτηριστικά του καταναλωτή και η επιρροή από τους άλλους. characteristics of consumer influence by others brand identity brandperception (Ko Floor, 2006) 2Β.BRANDPERSONALITY ΣΥΝΤΟΜΗΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΤΗΣΕΝΝΟΙΑΣ Ο David Aaker (1995) στην ανάλυση του για το πως χτίζονται οι προσωπικότητες των brand κάνει λόγο για παράγοντες που σχετίζονται µε το προϊόν και παράγοντες που δεν σχετίζονται µε αυτό. Στους µεν πρώτους κατατάσσει την κατηγορία του προϊόντος, την τιµή του προϊόντος και το σύνολο των χαρακτηριστικών που σχετίζονται µε το προϊόν (συσκευασία κλπ). Στους γενεσιουργούς παράγοντες που δεν σχετίζονται µε το προϊόν εντάσσει το προφίλ των συνηθισµένων χρηστών του brand, τις κάθε είδους 10

11 χορηγίες του, την ηλικία του, το σύµβολο-λόγκο που χρησιµοποιεί, την χώρα καταγωγής του, το στιλ των διαφηµίσεων του, τα ανώτατα διοικητικά στελέχη του (CEO) κ.α. Ακόµη, ο D.Aaker (1995) επισηµαίνει πως η χρησιµότητα της κτήσης µιας ισχυρής προσωπικότητας brand µπορεί να επιφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε µια εταιρία. Αρχικά, η µέτρηση της βοηθά τους διοικούντες να εντοπίσουν και να ερµηνεύσουν σε µεγαλύτερο βάθος την αντίληψη του καταναλωτή για το brand. Επιπλέον, ως συνιστώσα της ταυτότητας του brand, η προσωπικότητα µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στη διαφοροποίηση της ταυτότητας του (brand identity). Τέλος, η ενίσχυση της επικοινωνιακής προσπάθειας και η δηµιουργία περιουσίας µάρκας (brand equity) είναι στοιχεία τα οποία µπορούν να επωφεληθούν από την προσωπικότητα του brand. Όσο αφορά την δηµιουργία περιουσίας brand (brand equity) µέσω της προσωπικότητας µάρκας, αυτό αναλύεται βαθύτερα και γίνεται λόγος για τρία συµπεριφορικά µοντέλα που εξηγούν τη σύνδεση προσωπικότητας και περιουσίας brand (Aaker, 1995). Το πρώτο µοντέλο (Self-expression model) υποστηρίζει πως η προσωπικότητα µάρκας λειτουργεί για τους καταναλωτές σαν µέσο για την έκφραση του εαυτού τους (ideal ή actual selfidentity) νιώθοντας συναισθήµατα σύνδεσης µε αυτήν ή αντιλαµβάνοντας την σαν σύµβολο (status enrichment) ή ακόµη κάνοντας την κοµµάτι του εαυτού τους. Το δεύτερο µοντέλο (The relationship basis model) εξηγεί τη σύνδεση καταναλωτή και προσωπικότητας µάρκας µέσα από τη δηµιουργία µιας είδους σχέσης (όπως µεταξύ δυο ατόµων), η οποία µπορεί να είναι σχέση φιλίας, εµπιστοσύνης, σχέση µέντορα και µαθητή κ.α. To τρίτο µοντέλο (The functional benefit representation model), σε αντίθεση µε τα άλλα δυο µοντέλα που εστιάζουν κυρίως στον καταναλωτή, µιλά για τη έµµεση συνεισφορά που µπορεί να έχει η προσωπικότητα µιας µάρκας στα χαρακτηριστικά και τη λειτουργικότητα (ή τουλάχιστον την αντίληψη για τη λειτουργικότητα) του προϊόντος. Οι ευνοϊκή αξιολόγηση που τυγχάνει ένα προϊόν χάριν της προσωπικότητας της µάρκας του (βλέπε Benetton, Harley κλπ) µεταδίδεται και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος όταν αυτή (η προσωπικότητα) είναι ισχυρή και διακριτή. 11

12 Σύµφωνα µε τον D. Aaker (1995), η προσωπικότητα µάρκας µπορεί να αποτελέσει θεµέλιο για την δηµιουργία και συντήρηση ενός διατηρήσιµου σηµείου διαφοροποίησης ενός brand. Ενισχύοντας αυτή την αποψη ο Moser (2003) υποστήριξε πως είναι αδύνατο ένα brand, όπως και ένας άνθρωπος, να µην έχει καµία προσωπικότητα. Τα αίτια για την «µηδενική» αυτή προσωπικότητα, είναι «το ότι είναι πολλοί αυτοί που ασχολούνται και προσδιορίζουν την προσωπικότητα της µάρκας ενώ άλλες φορές δεν υπάρχει κάποιος που να ασχολείται καθαρά µε αυτό». Στην πρώτη περίπτωση η προσωπικότητα της µάρκας γίνεται ένα συνονθύλευµα διάφορων και αταίριαστων για το σκοπό του brand χαρακτηριστικών ενώ στη δεύτερη, παρόλο που απώτερος σκοπός είναι µια ουδέτερη προσωπικότητα µάρκας, πάντα θα υπάρχει µια τρίτη, δυναµικά προσδιορισµένη, προσωπικότητα που θα ελκύει µεγαλύτερο τµήµα της αγοράς. Ο Moser, επιπλέον, κάνει λόγο και για τα συνήθη λάθη που γίνονται κατά την δηµιουργία µιας προσωπικότητας µάρκας η αναφορά των οποίων µπορεί να δώσει µια ακόµη διάσταση για την θεώρηση της. Χαρακτηριστικά, λοιπόν, αναφέρει σαν σηµαντικά λάθη: την εξουσιοδότηση τρίτων έκτος εταιρία τον στρατηγικό σχεδιασµό της προσωπικότητας µάρκας, την συχνή και ευκαιριακή αλλαγή της προσωπικότητας ανάλογα µε τις περιστάσεις, τον σχεδιασµό µιας ιδεατής ή µη ρεαλιστικής προσωπικότητας, τον σχεδιασµό χαρακτηριστικών προσωπικότητας που είναι πρακτικά δύσκολο να εφαρµοστούν σε υλικά µάρκετινγκ κ.α. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΕΡΕΥΝΩΝΠΑΝΩΣΤΗΝΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΜΑΚΡΑΣ&ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗΤΗΣ JenniferL.Aaker(1997)&BrandPersonalityScale Η προσωπικότητα µιας µάρκας (brand personality) είναι µια έννοια που εντοπίζεται εδώ και πολλά χρόνια σε έρευνες και επιστηµονικά άρθρα. Ήδη από το 1988 ο Belk µίλησε για τη σηµασία της για την επέκταση και την έκφραση του εαυτού µας. Ωστόσο, η συστηµατικότερη έρευνα πάνω στην προσωπικότητα µάρκας (brand personality) και τη µέτρηση της εντοπίζεται το 1997 στο έργο της Jennifer L. Aaker. 12

13 Η ερευνήτρια έχτισε ένα θεωρητικό υπόβαθρο για την προσωπικότητα µάρκας και προσπάθησε, πετυχηµένα όπως αποδείχθηκε, να δηµιουργήσει µια κλίµακα µέτρησης των διαστάσεων της προσωπικότητας µάρκας αλλά και της συµβολικής τους υπόστασης στον καταναλωτή. Η προσωπικότητα µάρκας ορίζεται στο έργο της (1997) ως «το σύνολο των ανθρώπινων χαρακτηριστικών που συνδέονται µε µια επωνυµία» ενώ χαρακτηριστικά αναφέρει: «η συµβολική χρήση µιας επωνυµίας είναι πολύ πιθανή λόγω της τάσης των καταναλωτών να εµποτίζουν τις µάρκες µε ανθρώπινα χαρακτηριστικά (animism; Gilmore, 1919). Οι καταναλωτές συχνά αντιλαµβάνονται τα brands σαν celebrities ή διάσηµες ιστορικές φιγούρες (Rook, 1985) συσχετίζοντας τα µε την άποψη που έχουν για τον εαυτό τους (Fournier, 1994), το οποίο µπορεί να εξηγηθεί ως αποτέλεσµα των στρατηγικών που ακολουθούν οι διαφηµιστές σύνδεσης ενός brand µε ανθρώπινα χαρακτηριστικά (ανθρωποµορφισµός, προσωπικοποίηση κλπ).» Και ενώ προηγούµενες έρευνες (Sirgy, 1982) υποστηρίζουν πως όσο πιο σηµαντική είναι η ταύτιση της προσωπικότητας µάρκας µε τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά που περιγράφουν το πραγµατικό ή ιδανικό µας εαυτό τόσο πιο πολύ προτιµάται µια µάρκα, η Aaker (1997) υποστήριξε ότι υπάρχουν περιορισµοί όσο αφορά το ψυχολογικό υπόβαθρο που υποστηρίζει την ταύτιση αυτή αλλά και την κατανόηση της προσωπικότητας µάρκας. Επιπλέον, εντόπισε σε έρευνες άλλων τη σύνδεση της προσωπικότητας µάρκας τόσο µε άµεσα όσο και έµµεσα στοιχεία για τον τελικό σχηµατισµό της (Plummer, 1985). Στα άµεσα συγκαταλέγονται τα χαρακτηριστικά που προέρχονται από τα άτοµα που συνδέονται µε το brand (εικόνα των συνηθισµένων καταναλωτών, οι εργαζόµενοι, ο CEO κλπ) ενώ στα έµµεσα αποκτώµενα γνωρίσµατα, αυτά που προέρχονται κυρίως από το προϊόν, την κατηγορία του, το brand name του, το logo του, την τιµή του, τη διαφηµιστική του καµπάνια κλπ (Batra, Lehmann και Singh, 1993). Επιπλέον, ο Levy (1959) οριοθέτησε την προσωπικότητα µάρκας περιγράφοντας τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά που συνδέονται µε ένα brand (ηλικία, φύλο, τάξη κλπ) τα οποία συνήθως πηγάζουν από τα άτοµα που συνδέονται άµεσα µε το brand. 13

14 Η J. Aaker (1997) κάνοντας ανασκόπηση και έρευνα σε κλίµακες µέτρησης προσωπικότητας από το χώρο της ψυχολογίας κατέληξε σε πέντε διαστάσεις που µπορούν να περιγράψουν µια προσωπικότητα µάρκας (brand personality), βασισµένη στο µοντέλο Big Five περιγραφής ανθρώπινης προσωπικότητας (Norman, 1963). Οι διαστάσεις αυτές είναι: Sincerity (Ειλικρίνεια), Excitement (Ενθουσιασµός), Competence (Ικανότητα), Sophistication (το να είσαι φιλοσοφηµένος-πολύπειρος) και Ruggedness (Σκληρότητα) και µπορούν να αναλυθούν από ένα πλήθος ανθρώπινων χαρακτηριστικών και επιθέτων τα οποία συµπεριέλαβε σε µια 42-βάθµια κλίµακα. Στην ίδια έρευνα (1997) η Aaker διαπίστωσε πως υπάρχει ασυµµετρία στο υπόβαθρο της προσωπικότητας µάρκας και ανθρώπινης προσωπικότητας αφού δυο από τις διαστάσεις µέτρησης της προσωπικότητας µάρκας (Sophistication & Ruggedness) διαφέρουν από τις διαστάσεις της Big Five περί ανθρώπινης προσωπικότητας (Briggs, 1992). Αυτό υποδεικνύει πως είναι πολύ πιθανό οι διαστάσεις Sophistication και Ruggedness να µπορούν να συνδέουν την προσωπικότητα ενός brand µε χαρακτηριστικά τα οποία τα άτοµα επιθυµούν και δεν έχουν (Aaker, 1997). Αποτελώντας την πρώτη και ολοκληρωµένη προσπάθεια δηµιουργίας µιας κλίµακας µέτρησης, η χρήση της προτείνεται για την µέτρηση προσωπικοτήτων brand διαφόρων κατηγοριών και για τη σύγκριση τους, ενώ θα ήταν πολύτιµο εργαλείο για την βαθύτερη εξέταση του υπόβαθρου (θεωρητικό πλαίσιο, συµβολική υπόσταση) αλλά και των συνεπειών της προσωπικότητας µάρκας στην καταναλωτική συµπεριφορά (προτιµήσεις, χρήση, εµπιστοσύνη, πιστότητα κλπ). ΗχρήσητηςκλίμακαςAaker(1997)σεάλλεςέρευνες&ταευρήματατους Οι J.Aaker, Fournier και Brasel (2004) κάνοντας µια ανασκόπηση στη βιβλιογραφία των ανθρώπινων σχέσεων και το πως επηρεάζονται αναφορικά µε τις προσωπικότητες των συµµετεχόντων, προσπάθησαν να µεταφέρουν τα ευρήµατα στις σχέσεις ατόµων/καταναλωτών και προσωπικότητες µαρκών. Για το σκοπό αυτό ξεχώρισαν 2 από τις διαστάσεις της B.P. scale (Aaker, 14

15 1997) και επέλεξαν να κάνουν τις µετρήσεις τους µε µια ειλικρινή προσωπικότητα µάρκας και µια συναρπαστική προσωπικότητα (Sincerity & Excitement). Πιο συγκεκριµένα, εξέτασαν µέσω διαχρονικών πειραµάτων την αλληλεπίδραση της προσωπικότητας µάρκας και παραβατικών γεγονότων 3, στη σχέση brand και καταναλωτή. Τα µεν brand µε ειλικρινή προσωπικότητα, τα οποία αναπτύσσουν µια σχέση µε τον καταναλωτή που βαθαίνει µε τον χρόνο όπως µια φιλία, παρουσίασαν σηµαντικά προβλήµατα και ανατροπές στην σχέση αυτή µετά από ένα παραβατικό γεγονός. Από την άλλη brands µε συναρπαστική προσωπικότητα, ενώ γενικά αναπτύσσουν έντονες και σύντοµης διάρκειας (σαν πτήση αεροπλάνου) σχέσεις µε τους καταναλωτές, µετά από παραβατικά γεγονότα δείχνουν εκπληκτικά γεγονότα αναζωογόνησης. Τα συµπεράσµατα δείχνουν τη δυναµική που υποδεικνύει ο σχεδιασµός και η δόµηση µιας προσωπικότητας µάρκας αλλά και το ρόλο που µπορεί να παίξει η διαφορετικότητα κάθε προσωπικότητας στη διατήρηση και ανάπτυξη της σχέσης µε το καταναλωτικό κοινό του brand. Έρευνα των Fennis και Pruyn (2007) κάνει χρήση της κλίµακας Aaker (1997) για να αποδείξει την επιρροή της προσωπικότητας µιας µάρκας στην προσωπικότητα του καταναλωτή της. Οι συγγραφείς κάνοντας µια επισκόπηση των µέχρι τότε παρόµοιων ερευνών αναφέρονται σε έρευνα των Aaker et al (2004) οι οποίοι εντόπισαν πως τα χαρακτηριστικά µιας προσωπικότητας µάρκας έχουν άµεση επιρροή στη δηµιουργία και διατήρηση της σχέσης µεταξύ brand και καταναλωτή ενώ σε έργο των Fennis et al (2005) διαπιστώνεται πως οι διαστάσεις µιας προσωπικότητας µάρκας µπορούν να επηρεάσουν την άποψη κάποιου για τον εαυτό του («self-perceptions of Big Five and related factors»), ακόµη και όταν οι καταναλωτές δεν είναι και ιδιοκτήτες του brand αλλά απλά το χρησιµοποιούν περιστασιακά. Οι ίδιοι χρησιµοποιώντας την προσωπικότητα της µάρκας σαν ανεξάρτητη µεταβλητή (causal agent) εξέτασαν την ιδέα του «είµαστε αυτό που φοράµε». Γνωρίζοντας πως µια ικανή προσωπικότητα µάρκας έχει άµεσο 3 transgression: παραβίαση ρητών ή έµµεσων κανόνων της σχέσης καταναλωτή-brand. Αρνητικά γεγονότα που επηρεάζουν την αξιολόγηση και απόδοση του brand. 15

16 αντίκτυπο (transfer effect) στο ιδιοκτήτη του brand (ικανός ιδιοκτήτης), διαπίστωσαν πως η εντύπωση που σχηµατίζεται για τον καταναλωτή ενός brand όσο αφορά το transfer effect της προσωπικότητας του brand σε αυτόν είναι πιο έντονη όταν και το περιστασιακό γενικό πλαίσιο είναι συναφές µε τους δεσµούς-συνδέσµους (associations) που συνεπάγεται το συγκεκριµένο brand («π.χ. το logo του Hugo Boss θα είχε µεγαλύτερο transfer effect σε κάποιον που παίζει γκολφ από κάποιον που του αρέσει το camping). Τελικό συµπέρασµα αυτών είναι το «Dress for succes» και η δυνατότητα των καταναλωτών να επηρεάζουν την εντύπωση που δίνουν στους τρίτους (impression management) µέσω της επιλογής ανάλογων brand. Μια ακόµη έρευνα, των Kim, Magnini & Signal (2011), έρχεται να επιβεβαιώσει τη χρησιµότητα της κλίµακας της Aaker (1997). Οι ερευνητές δείχνοντας τη σηµαντικότητα µιας ισχυρής προσωπικότητας µάρκας, ακόµη και σε εστιατόρια, για την επιλογή του brand, την προσφορά του στη πιστότητα των καταναλωτών (loyalty) αλλά και την θετικό world-of-mouth, αναφέρουν επιγραµµατικά : «το γεγονός πως η µηχανή αναζήτησης της Google, Google Scholar, αναφέρει πως η έρευνα της Aaker (1997) έχει µνηµονευτεί (cited) περισσότερες από χίλιες φορές σε έγκριτες έρευνες είναι στοιχείο που αποδεικνύει ότι η λειτουργικότητα της για την µέτρηση µιας προσωπικότητας µάρκας είναι η κυρίαρχη σύλληψη που χρησιµοποιείται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία.» Οµοίως, οι Swaminathan et al (2008) σε έρευνα τους για τον εντοπισµό του πως το στυλ αφοσίωσης (attachment style) του καταναλωτή και η προσωπικότητα της µάρκας επιδρούν στην καταναλωτική επιλογή, την πιθανότητα αγοράς της µάρκας και στη αφοσίωση που δείχνει ο καταναλωτής για τη µάρκα, χρησιµοποίησαν την κλίµακα µέτρησης της Aaker (1997) για την προσωπικότητα µάρκας. Βασίζοντας την επιλογή τους σε βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και στοιχεία που στηρίζουν τα εξεταζόµενα ερωτήµατα, χρησιµοποίησαν µόνο δυο εκ των πέντε διαστάσεων της κλίµακας (sincerity & excitement) για να συµπεράνουν πως δεν είναι όλοι οι καταναλωτές το ίδιο 16

17 ευάλωτοι στην προσωπικότητα µιας µάρκας αλλά εντοπίζονται διάφορες ανάλογα µε το στυλ αφοσίωσης του καθένα 4. Οι Park και John (2010) εξέτασαν πώς η προσωπικότητα µιας µάρκας επηρεάζει τον καταναλωτή που την χρησιµοποιεί ανάλογα µε την άποψη που έχει για τον εαυτό του (implicit self theories). Οι ερευνητές κάνοντας χρήση της κλίµακας Aaker(1997) για την µέτρηση της προσωπικότητας δυο brand (Victoria s Secret & MIT) συµπέραναν πως ελκυστικές προσωπικότητες µαρκών συνεισφέρουν θετικά στην άποψη των καταναλωτών για τον εαυτό τους οι οποίοι χαρακτηρίζονται εκπρόσωποι της υπαρξιακής θεωρίας (entity theorists) ενώ αντίθετα καταναλωτές εκπρόσωποι της αυξητικής θεωρίας (incremental theorists) 5 τέτοιων προσωπικοτήτων. δεν επηρεάζονται από την εµπειρία κατανάλωσης Οι Orth, Limon και Rose (2009) µε βάση την ίδια κλίµακα (Aaker, 1997) διαπίστωσαν πως η προσωπικότητα µιας µάρκας αλληλεπιδρά µε το κατάστηµα (store-evoked affect) και επηρεάζει την αφοσίωση του καταναλωτή στο brand (brand attachment) µέσω της ενίσχυσης του self-view του, µε συνέπεια µεγαλύτερο επίπεδο ικανοποίησης και πιστότητας στη µάρκα. Εντοπίστηκαν, επίσης, διαφορές ανάλογες µε τη διάσταση (Aaker, 1997) της προσωπικότητας µάρκας ενώ, τέλος, βρέθηκε ότι η προσωπικότητα της µάρκας αλληλεπιδρά µε την προσωπικότητα του καταναλωτή και δηµιουργεί ισχυρότερους δεσµούς και αφοσίωση στο brand. Τροποποίησεις&ΚριτικήτηςκλίμακαςAaker(1997) Νέεςκλίμακες 4 αναλόγως της άποψης που έχει ο καταναλωτής για τον εαυτό του (self view) και για τους άλλους (view of others) εντοπίζονται δυο διαστάσεις της θεωρίας αφοσίωσης (attachment theory), η αγχώδης (anxiety style) και η αποφυγής (avoidance), βλέπε Swaminathan et al (2008) ) When brand personality matters: The moderating Role of Attachment Styles 5 Οι entity theorists πιστεύουν πως µπορούν να βελτιώσουν ή να επιδείξουν τις ικανότητες τους µόνο µε τη βοήθεια εξωτερικών ευκαιριών παρά µε τις δικές τους άµεσες προσπάθειες ενώ οι incremental theorists πιστεύουν στην ανάδειξη του ποιοτικού τους εαυτού µέσω δικών τους προσπαθειών και όχι µέσω επιλογής brand. 17

18 Σε σχετική έρευνα οι J.Aaker et al. (2001) προσπάθησαν να εντοπίσουν τις διαφορές που υπάρχουν µεταξύ κουλτούρας διαφορετικών πολιτισµών όσο αφορά τις διαστάσεις µιας προσωπικότητας µάρκας. Θέλοντας να αποδείξουν πως είναι διαφορετική η σηµασία των καταναλωτικών συµβόλων (όπως του brand) για κάθε κουλτούρα, ερεύνησαν πως οι πέντε διαστάσεις µιας προσωπικότητας µάρκας και τα χαρακτηριστικά που αποδίδονται σ αυτές (Aaker, 1997) αλλάζουν και διαφέρουν σε ΗΠΑ, Ιαπωνία και Ισπανία. Για το σκοπό αυτό έγινε προσεκτική µεταφορά και ερµηνεία των χαρακτηριστικών της B.P. scale, η οποία κυρίως καθρεφτίζει Αµέρικανικα brand, σε ιαπωνικά και ισπανικά brands. Δηµιουργήθηκαν, έτσι, δυο νέες B.P. scales προσαρµοσµένες στις αντίστοιχες κουλτούρες και βρέθηκε πως δεν εντοπίζονται και οι πέντε διαστάσεις (Aaker, 1997) στις άλλες δυο κουλτούρες ενώ σε ορισµένες εντοπίστηκαν και νέες διαστάσεις (π.χ. Ισπανία- Passion). Έγινε φανερό, λοιπόν, πως πιστεύω και αξίες καθιερωµένες ανά τόπο και κουλτούρα (εθνοψυχολογικές) επηρεάζουν την επιλογή του brand και την αξιολόγηση της προσωπικότητας του. Οι Caprara, Barbaraneli και Guido (2001) προσπάθησαν να κάνουν µια µεταφορά του Big Five Model της ανθρώπινης προσωπικότητας για την περιγραφή προσωπικοτήτων µάρκας. Για το σκοπό αυτό µέτρησαν τις προσωπικότητες µαρκών στην ιταλική αγορά µε τη χρήση Ρωµαϊκής Ιταλικής ταξινοµίας προσωπικοτήτων των Caprara και Perugini (1994). Το Big Five Model περιγράφει την ανθρώπινη προσωπικότητα χρησιµοποιώντας µια πληθώρα επιθέτων τα οποία κατηγοριοποιεί σε πέντε διαστάσεις (Extroversion, Agreeableness, Conscientiousness, Emotional Stability και Openness). Προσπαθώντας να εξετάσουν µέχρι πιο σηµείο το µοντέλο αυτό εφαρµόζεται στα brands, διαπίστωσαν ότι δεν µπορεί να υπάρξει πανοµοιότυπη χρήση του στα brands αφού η περιγραφή ανθρώπινων προσωπικοτήτων φέρει διαφορετικό νόηµα όταν αναφέρεται σε brand. Έτσι, συµφώνησαν µε την Jennifer Aaker (1997) στο ότι το Big Five Model µπορεί να φανεί χρήσιµο εργαλείο για το προσδιορισµό µιας προσωπικότητας µάρκας, αφού µερικές διαστάσεις (χαρακτηριστικά) ανθρώπινης προσωπικότητας µπορούν να καθρεφτίσουν και την προσωπικότητα ενός 18

19 brand ενώ κάποιες άλλες όχι. Προτείνουν, λοιπόν, για κάθε µέτρηση να γίνεται προσεκτική εξέταση κάθε παράγοντα (διάστασης) και προσαρµογή του, όπου χρειάζεται, ενώ πολύ σηµαντικό κρίνεται, επίσης, και το συµπέρασµα τους πως πολλά επίθετα και χαρακτηριστικά µπορούν να αλλάζουν νόηµα από κατηγορία σε κατηγορία αλλά και από brand σε brand. Αυτό το ονοµάζουν brand-adjective interaction για να περιγράψουν το διαφορετικό νόηµα της κάθε λέξης όταν χρησιµοποιείται για να περιγράψει διαφορετικό brand. Εδώ υπογραµµίζουν πως η κρίση του κάθε ερευνητή παίζει σπουδαίο ρόλο στην αξιολόγηση κάθε διάστασης της κλίµακας µε την οποία θα µετρήσει την προσωπικότητα µάρκας. Οι Freling και Forbes (2005) σε εµπειρική τους έρευνα για τα αποτελέσµατα της προσωπικότητας µάρκας (brand personality effect), εντόπισαν ένα κενό σε ερευνητικό επίπεδο στη χρησιµότητα της δηµιουργίας µιας δυνατής και θετικής προσωπικότητας µάρκας για την καταναλωτική συµπεριφορά. Με πειραµατική µελέτη υποστήριξαν πως τα παρακινητικά στοιχεία που δίνουν πληροφορίες για τα φυσικά γνωρίσµατα ενός brand και την προσωπικότητας του συνδέονται µε υψηλή πρόθεση αγοράς του brand αλλά και πολύ θετική στάση απέναντι στο brand (brand attitude). Οµοίως, ασχέτως µε το πως θα σκοράρει ένα brand στις διαστάσεις της brand personality scale, εάν έχει δυνατή και θετική προσωπικότητα δηµιουργεί ισχυρούς δεσµούς-συνέπειες στον καταναλωτή (brand personality effect) ενισχύοντας µάλιστα και το brand equity. Ακόµη, οι ερευνητές προτείνουν ότι µια δυνατή και θετική προσωπικότητα µάρκας ίσως είναι η λύση για τη διαφοροποίηση προϊόντων σε κατηγορίες προϊόντων στις οποίες είναι ανέφικτο (π.χ. αγορά νερού). Τέλος, οι Freling και Forbes διαπίστωσαν πως προσδιοριστικά χαρακτηριστικά του προϊόντος τα οποία σκοράρουν χαµηλά σε λίστες προτεραιοτήτων των καταναλωτών ίσως αποτελούν σηµαντικότερο παράγοντα υποκίνησης (διαφοροποίησης-ανάπτυξης δεσµών) για την αγορά τους απ ότι χαρακτηριστικά που κατατάσσονται υψηλά (εδώ συνήθως εντοπίζεται η ικανότητα-competence). Οι Milas και Mlacic (2006) βασισµένοι σε κριτικές άλλων ερευνητών για την κλίµακα µέτρησης της προσωπικότητας µάρκας της Aaker (1997) και τους 19

20 ορισµούς που έδωσε 6, προσπάθησαν να προσδιορίσουν τις διαστάσεις µιας προσωπικότητας µάρκας µέσα από έρευνα σε 10 κροάτικες µάρκες. Δηµιούργησαν, έτσι, µια 90-βαθµια κλίµακα µέτρησης της προσωπικότητας µάρκας βασισµένοι σε ταξινόµηση περιγραφής ανθρώπινης προσωπικότητας των Milacic και Ostendorf (Taxonomy and Structure of Croatian Personalitydescriptive adjectives-european Journal of Personality,3005). Η κλίµακα αυτή που καλύπτει τα ίδια χαρακτηριστικά µε την AB5C model (International Personality Item Pool, 2005) βοήθησε τους ερευνητές στο να καταλήξουν πως χρειάζεται µεγάλη προσοχή σε single αναλύσεις (subject level, brand level) για την εξαγωγή συµπερασµάτων περί δόµησης µιας προσωπικότητας µάρκας. Η δική τους δοµή θυµίζει τη µέτρηση του Big Five model της ανθρώπινης προσωπικότητας αλλά διαφέρει στο ότι τα brands εδώ µπορούν να περιγραφούν µε λιγότερες από πέντε διαστάσεις. Τέλος, προτείνουν σε brand personality ερευνητές να αναπτύσσουν brand personality taxonomy όπως κάνουν και οι human personality taxonomists βασισµένοι στις ιδιαίτερες συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο ερευνούν. Κριτικές για την κλίµακα µέτρησης της Aaker (1997) εντοπίζονται και στο έργο των Geuens, Weijters και De Wulf (2009). Η πρώτη, εντοπίζεται στον ορισµό της Aaker και στην αβεβαιότητα που δηµιουργεί στους ερευνητές ως προς το τι µετριέται µε την κλίµακα (η προσωπικότητα της µάρκας αυτή καθ αυτή ή η προσωπικότητα των χρηστών της). Ένα δεύτερο σηµαντικό ζήτηµα είναι η µη δυνατότητα γενίκευσης λόγω της δοµής ανάλυσης που ακολουθεί. Έτσι, ερευνητές αντιµετωπίζουν προβλήµατα στη χρήση της για τη µέτρηση ατοµικών (individual) brand ή καταστάσεων όπου ο καταναλωτής είναι το αντικείµενο διαφοροποίησης, µιας και η κλίµακα έδωσε βάση στην σύγκριση µεταξύ brands κυρίως (between-brand comparisons) (Austin, 2003). Όπως, εντοπίστηκε παραπάνω και συνοψίζεται και στην παρούσα έρευνα, αρκετές µελέτες διαπίστωσαν πως και οι πέντε διαστάσεις της προσωπικότητας µάρκας (Aaker, 1997) δεν επιβεβαιώνονται σε όλες τις κουλτούρες. Αυτό 6 Azoulay και Kapterer (2003) : «Aaker s definition is too wide and loose;brand personality is the unique set of human personality traits both applicable and relevant to brands» & Austin (2003): «serious limitation concerning generalizability of the framework, specially for evaluating individual brands rather than a broad range of brand categories». 20

Διερεύνηση της δυναμικής της μάρκας «Αγρόκτημα Βραχιάς» (Brand equity)

Διερεύνηση της δυναμικής της μάρκας «Αγρόκτημα Βραχιάς» (Brand equity) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διερεύνηση της δυναμικής της μάρκας «Αγρόκτημα Βραχιάς» (Brand equity) Εισηγητής Λαγός Γεώργιος Επιβλέπουσα καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. φοιτητών» Τμήμα: Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Ειρήνης Ρέγερ ΘΕΜΑ: «Μελέτη για τη καταναλωτική συμπεριφορά των φοιτητών» Επιβλέπων καθηγητής: Πέτρος Μάλλιαρης ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. Αγορά κατοικίας και Συµπεριφορά Καταναλωτή

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. Αγορά κατοικίας και Συµπεριφορά Καταναλωτή ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Αγορά κατοικίας και Συµπεριφορά Καταναλωτή του Χρίστου Λαµπούδη Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλειάδης Χρήστος, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ Πτυχιακή εργασία με θέμα : MARKETING ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ εμπειρική έρευνα στους σπουδαστές του Τει Σερρών ΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ. ΠΙΤΤΗ Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ. ΠΙΤΤΗ Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Πειραιώς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ Ανάλυση του Κλάδου των Καλλυντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Έρευνα Ικανοποίησης καταναλωτών - αφοσίωσης στον κλάδο της κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα» Μαρία Κ. Πατεράκη Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ»

«Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» ΑΤΕΙΘ Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ΣΔΟ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης - ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - «Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Επιμέλεια : Βασιλείου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού: η περίπτωση των Boutique Hotels Νικόλαος Τσιακμάκης Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ

ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 7ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ Σ.Δ.Ο ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Σχιζοτυπία και Συµπεριφορά Καταναλωτή Κυριακή Ηλιοπούλου Επιβλέπων Καθηγητής: Ιωάννης Ντζούφρας ΙΑΤΡΙΒΗ Που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΦΕΣΗΣ Της ΕΥΘΥΜΙΑΣ ΚΟΓΙΑΝΝΗ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΙΒΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της Εικόνας της επιχείρησης αναφορικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR image) και των στάσεων των πελατών.

Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της Εικόνας της επιχείρησης αναφορικά με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR image) και των στάσεων των πελατών. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της Εικόνας της επιχείρησης αναφορικά με την Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

«SOCIAL MEDIA MARKETING»

«SOCIAL MEDIA MARKETING» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA Tourism Management) Διπλωματική Εργασία «SOCIAL MEDIA MARKETING» Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

Το Retro Marketing στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Η Περίπτωση της Converse

Το Retro Marketing στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - Η Περίπτωση της Converse ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Το Retro Marketing στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΟ BRANDING ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13

Περιεχόμενα... 1. Ευχαριστίες... 9. Εισαγωγή... 10. Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 Πίνακας Εικόνων... 4 Πίνακας Γραφημάτων & Πινάκων Αποτελεσμάτων... 6 Ευχαριστίες... 9 Εισαγωγή... 10 Κεφάλαιο 1ο. Προσδιορισμός του κυρίου θέματος/προβληματικής... 13 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

«Το κοινωνικό κεφάλαιο και η έλλειψη συμμετοχής σε κοινωνικές οργανώσεις. Το παράδειγμα των νέων 20-29 στο Δήμο Ηρακλείου.»

«Το κοινωνικό κεφάλαιο και η έλλειψη συμμετοχής σε κοινωνικές οργανώσεις. Το παράδειγμα των νέων 20-29 στο Δήμο Ηρακλείου.» Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Το κοινωνικό κεφάλαιο και η έλλειψη συμμετοχής σε κοινωνικές οργανώσεις. Το παράδειγμα των νέων 20-29 στο Δήμο Ηρακλείου.» ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΦΛΩΡΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ1. Εισαγωγικές έννοιες μάρκετινγκ 5 Δ.1.1 Εισαγωγή 5 Δ.1.2 Γενικές οδηγίες προς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΩΝΥΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ

ΔΙΩΝΥΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΩΝΥΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΖΩΗΣ ΠΡΟÏΟΝΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κουτσουριδάκη Κλειώ Μαρίνα (Α.Μ.:381)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Πράσινη Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΗΘΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ή ΜΕΣΟ ΕΞΑΓΝΙΣΜΟΥ; Εισηγητής: Ζαφείρη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση που ασκεί το φύλο στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών

Η επίδραση που ασκεί το φύλο στην αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών 1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα: Εμπορίας & Διαφήμισης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θ Ε Μ Α: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΤΟ ΦΥΛΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή»

ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή» Τριμελής επιτροπή: Φοιτήτρια: Επιβλέπων: Τσίτουρας Α. Παρλιάρου Ασημίνα- Ελένη Αμπελιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ MARKETING ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΟΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Διαβάστε περισσότερα