ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ.1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των σχέσεων της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ και των συμμετεχόντων υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ομάδες Σχεδιασμού και των Εθνικών Ομάδων αυτής..2. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στο να καθορίσει τα δικαιώματα, καθήκοντα και υποχρεώσεις των αθλητών /τριών που ανήκουν στο Σχεδιασμό και τις Εθνικές Ομάδες καθώς και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, τους εγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας της και την αθλητική νομοθεσία γενικότερα..3. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγονται: - Οι αθλητές και οι αθλήτριες που καλούνται στο Σχεδιασμό και τις Εθνικές Ομάδες - Οι Ομοσπονδιακοί προπονητές, οι προπονητές αθλητών /τριών Σχεδιασμού και Εθνικών Ομάδων και τα σωματεία τους - Οι υπηρεσίες τεχνικής, ιατρικής και επιστημονικής υποστήριξης - Οι διοικητικές υπηρεσίες της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, οι οποίες με βάση τον ισχύοντα και εγκεκριμένο Κανονισμό Οργάνωσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ είναι εντεταλμένες για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των Εθνικών Ομάδων και των αθλητών /τριών Σχεδιασμού.4. Αθλητής -τρια που καλείται στο Σχεδιασμό και τις Εθνικές Ομάδες αποδέχεται ανεπιφύλακτα και οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και του Κανονισμού Οργάνωσης Διοικητικών Υπηρεσιών της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Το αυτό ισχύει και για τα πρόσωπα που στελεχώνουν τους φορείς και τις υπηρεσίες που αναφέρονται στη διάταξη της προηγούμενης παραγράφου. Η παρούσα δε διάταξη αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα (όρο) των επιμέρους ατομικών συμβάσεων που συνδέουν τα παραπάνω πρόσωπα με την Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. Σελίδα από 22

2 ΑΡΘΡΟ 2 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της επιλογής και συγκρότησης των Ομάδων Σχεδιασμού καθώς και των Εθνικών Ομάδων που θα εκπροσωπούν τη χώρα μας στις διεθνείς διοργανώσεις, μετά από εισήγηση των Ομοσπονδιακών Προπονητών και της Τεχνικής Επιτροπής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 Οι αθλητές των Ομάδων Σχεδιασμού και των Εθνικών Ομάδων επιλέγονται ανάμεσα σε Έλληνες αθλητές ή αλλοδαπούς αθλητές, κατόχους της Ελληνικής ιθαγένειας, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα να αγωνιστούν με τα χρώματα των εθνικών μας ομάδων από τις διεθνείς υπερκείμενες αθλητικές αρχές και οι οποίοι ανήκουν στη δύναμη αθλουμένων μελών του μητρώου της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, μετά από εισήγηση των Ομοσπονδιακών προπονητών προς την Τεχνική Επιτροπή. ΑΡΘΡΟ 4 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, μετά από σχετική εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και των Ομοσπονδιακών Προπονητών, εγκρίνει τη συγκρότηση Ομάδων Σχεδιασμού ανά άθλημα και προβαίνει στην ανακοίνωσή τους. Ως περίοδος Σχεδιασμού θεωρείται το χρονικό διάστημα όπου οι αθλητές εντάσσονται στις Ομάδες Σχεδιασμού και το οποίο καθορίζεται από το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. Τα κριτήρια ένταξης ή απομάκρυνσης εγκρίνονται από το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και των Ομοσπονδιακών Προπονητών. ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και των Ομοσπονδιακών Προπονητών, εγκρίνει τη συγκρότηση των Εθνικών Ομάδων και προβαίνει στην πρόσκληση των αθλητών. Οι Εθνικές Ομάδες δεν έχουν μόνιμη συγκρότηση, ως περίοδος Εθνικής Ομάδας θεωρείται το χρονικό διάστημα από την πρόσκληση των αθλητών μέχρι την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού ή και αγωνιστικού στόχου, για τον οποίο συνεκλήθη η Εθνική Ομάδα. Τα κριτήρια ένταξης στην Εθνική Ομάδα εγκρίνονται από το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, μετά από εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής και των Ομοσπονδιακών Προπονητών. Σελίδα από 22

3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΑΘΛΗΤΕΣ /ΤΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 6 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ.1. Η ανακοίνωση των αθλητών/ τριών που εντάσσονται στο Σχεδιασμό γίνεται εγγράφως από την Ομοσπονδία μέσω των σωματείων τους, τα οποία και έχουν τη σχετική ευθύνη της ειδοποίησης του αθλητή /τριας..2. Μετά την ανακοίνωση των Ομάδων Σχεδιασμού, ένας αθλητής /τρια οφείλει να ενημερώσει έγγραφως την Ομοσπονδία, μέσω του σωματείου του, μόνο σε περίπτωση άρνησης ή κωλύματος συμμετοχής στο Σχεδιασμό εντός πέντε (5) ημερών..3. Ο αθλητής /τρια που αρνείται τη συμμετοχή του στο Σχεδιασμό αυτόματα αποκλείεται από τη διαδικασία συγκρότησης της Εθνικής Ομάδας. ΑΡΘΡΟ 7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΘΛΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.1. Η πρόσκληση και η συμμετοχή των αθλητών/ τριών στις Εθνικές Ομάδες είναι ύψιστη τιμή και ταυτόχρονα υποχρέωση τους (άρθρο 33, παρ. 5, ν.2725/99)..2. Η πρόσκληση για συμμετοχή στις Εθνικές Ομάδες (προετοιμασία και συμμετοχή στις διάφορες αγωνιστικές εκδηλώσεις) απευθύνεται έγκαιρα με έγγραφο της Ομοσπονδίας, στους αθλητές /τριες που έχουν επιλεγεί, μέσω των σωματείων τους, τα οποία και έχουν τη σχετική ευθύνη της ειδοποίησης του αθλητή /τριας..3. Η αποδοχή της πρόσκλησης από τους αθλητές /τριες γίνεται εγγράφως μέσω των σωματείων τους μέσα σε διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ημερών από τη λήψη της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που ο αθλητής /τρια είναι κάτω των 18 ετών οφείλει να στείλει μαζί με την αποδοχή της πρόσκλησης και υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα του για τη συγκατάθεση της συμμετοχής του στην Εθνική Ομάδα. Σελίδα από 22

4 .4. Σε περίπτωση κωλύματος, λόγω ανωτέρας βίας, συμμετοχής αθλητή /τριας που έχει προσκληθεί σε εκδήλωση (προπόνηση ή αγώνα) της Εθνικής Ομάδας, εκτός των περιπτώσεων ασθενείας και τραυματισμού, για τις οποίες γίνεται αναφορά παρακάτω, αυτός υποχρεούται να γνωστοποιήσει εντός τουλάχιστον 72 ωρών στην Ομοσπονδία τους λόγους που δημιούργουν το κώλυμα συμμετοχής του στην εκδήλωση. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας είναι αρμόδιο να κρίνει τη βασιμότητα των επικαλούμενων λόγων και να αποφασίσει για την απαλλαγή του αθλητή από την υποχρέωση συμμετοχής του στην εκδήλωση..5. Ο αθλητής /τρια που αρνείται αδικαιολόγητα να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εθνική Ομάδα, υπόκειται σε πειθαρχικό παράπτωμα και του επιβάλλονται πειθαρχικές ποινές σύμφωνα με τα όσα παρακάτω ορίζονται στον παρόντα Κανονισμό. ΑΡΘΡΟ 8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΘΛΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Οι αθλητές και οι αθλήτριες υποχρεούνται:.1. Να συμμετέχουν: - σε όλες τις διοργανώσεις και τους αγώνες που έχει επιλέξει η Ομοσπονδία - στα camps προετοιμασίας (στους τόπους και τις ώρες που καθορίζονται από την Ομοσπονδία) - σε άλλες μη αγωνιστικές εκδηλώσεις, στις οποίες καλούνται από την Ομοσπονδία (συγκεντρώσεις, συνεστιάσεις, διαμονή σε ξενοδοχείο κλπ.).2. Στις αγωνιστικές εκδηλώσεις και τις προπονήσεις: - Να ακολουθούν τις οδηγίες των εκπροσώπων της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, της Τεχνικής Επιτροπής και των Ομοσπονδιακών προπονητών. - Να έχουν ευπρεπή συμπεριφορά. - Να επιδεικνύουν αγωνιστική διάθεση, πάντα μέσα στο πλαίσιο του αθλητικού πνεύματος, χωρίς να εκθέτουν με αντιαθλητικές ενέργειες, που επισύρουν μάλιστα την επιβολή ποινών και αποβολών, το κύρος και την υπόληψη της Εθνικής Ομάδας αλλά και της χώρας μας. - Να τηρούν πιστά το πρόγραμμα που έχει καθορίσει ο Ομοσπονδιακός προπονητής. - Να τηρούν τις οδηγίες των ιατρών, φυσιοθεραπευτών και λοιπών επιστημονικών συμβούλων της Ομοσπονδίας. Σελίδα από 22

5 .3. Οι αθλητές / τριες των ατομικών αθλημάτων να δηλώνουν με Υπεύθυνη Δήλωση (επικυρωμένη για το πρωτότυπο της υπογραφής τους) - με την έναρξη της αγωνιστικής τους προετοιμασίας - τον προπονητή με τον οποίο θα συνεργαστούν και θα έχει την ευθύνη του προπονητικού τους προγράμματος και την παρακολούθησή του. Σε περίπτωση αλλαγής προπονητή κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα και εγγράφως την Ομοσπονδία και να αναφέρουν λεπτομερώς τους λόγους αυτής της αλλαγής. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα αποστέλλεται μέσω του σωματείου του αθλητή /τριας..4. Να βρίσκονται ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι για έλεγχο ντόπινγκ από οποιοδήποτε ημεδαπό ή αλλοδαπό φορέα κατά της φαρμακοδιέργεσης. Σε περίπτωση άρνησης υποβολής στον έλεγχο ή εύρεσης θετικού δείγματος, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπει ο ισχύων Κανονισμός Ντόπινγκ της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, ο ισχύων Πειθαρχικός Κανονισμός της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ και η Ελληνική Νομοθεσία γενικότερα, ο αθλητής /τρια θα απομακρύνεται αυτόματα από την Ομάδα Σχεδιασμού ή την Εθνική Ομάδα και θα στερείται των όποιων παροχών μέχρι να λήξει ο χρόνος ποινής που του έχει επιβληθεί από το Δ.Σ. Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ..5. Να γνωστοποιούν εγγράφως και άμεσα - δια μέσου του σωματείου τους - στην Ομοσπονδία τυχόν φαρμακευτική αγωγή που τους χορηγείται προκειμένου να αντιμετωπιστεί τυχόν ιατρικό πρόβλημα. Η φαρμακευτική αγωγή θα χορηγείται υποχρεωτικά-και μόνον-ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση και ιατρική συνταγή του ιατρού του αθλητή και εφόσον έχει ενημερωθεί σχετικά η Ιατρική Επιτροπή της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. Απαγορεύεται ρητά η λήψη οιουδήποτε φαρμάκου ή άλλου σκευάσματος, το οποίο θα εμπεριέχει απαγορευμένες ουσίες σύμφωνα με τους ισχύοντες καταλόγους που εκδίδονται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αντι-Ντόπινγκ (World Anti-Doping Agency - WADA)..6. Να προβαίνουν έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς την Ομοσπονδία και την Ιατρική Επιτροπή - δια μέσου του σωματείου τους - για την αίτηση κατ Εξαίρεσης Χρήσης Φαρμακευτικής Ουσίας για Θεραπευτικούς Σκοπούς, που υποβάλλεται προς έγκριση στο Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ή/και την IPC, εφόσον παρίσταται ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής που εμπεριέχει απαγορευμένη ουσία σύμφωνα με τους σχετικούς καταλόγους της WADA, της IPC κλπ. Η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, που θα εμπεριέχει απαγορευμένη ουσία, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά και αποδεδειγμένα ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης του ιατρικού προβλήματος / ασθένειας σύμφωνα με αιτιολογημένη και έγγραφη γνωμάτευση του αρμόδιου ιατρού του αθλητή /τριας. Σελίδα από 22

6 .7. Σε περιπτώσεις που επικαλούνται ασθένεια ή τραυματισμό να ενημερώνουν εγγράφως και άμεσα την Ομοσπονδία - δια μέσου του σωματείου τους - προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξέταση και παρακαλούθησή τους από την Ιατρική Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του χρόνου που θα πρέπει ο αθλητής /τρια να απέχει από τις προπονήσεις και τους αγώνες - βάσει της ιατρικής γνωμάτευσης της Ιατρικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας - αυτόματα δε δικαιούται να μετέχει σε καμία αγωνιστική εκδήλωση του σωματείου του..8. Να συμπεριφέρονται με τη δέουσα κοσμιότητα και ευπρέπεια προς τους εκπροσώπους των αθλητικών αρχών, των Μ.Μ.Ε., τους φιλάθλους και κάθε τρίτο και να προβάλουν με τη συνολική κοινωνική παρουσία τους το ήθος, τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει η Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ και το αθλητικό ιδεώδες γενικότερα. Για οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ θα αποφασίζει και θα επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με τις κατά τα λοιπά διατάξεις του παρόντος αλλά και του ισχύοντος Πειθαρχικού Κανονισμού της Ομοσπονδίας..9. Να γνωστοποιούν στην Ομοσπονδία - δια μέσου του σωματείου τους - σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και του Καταστατικού της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, τα τυχόν ατομικά συμβόλαια που συνάπτουν με εταιρείες αθλητικών ειδών και χορηγούς..10. Να φοράνε κατά τις αγωνιστικές εκδηλώσεις και μη (αγώνες, προπονήσεις, βραβεύσεις, παρουσιάσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις κλπ) την αθλητική ενδυμασία που έχει ορίσει η Ε.Α.ΟΜ.ΑμεΑ..11. Για τη συμμετοχή τους σε άλλες διεθνείς αθλητικές συναντήσεις (μήτινγκ) και διοργανώσεις - εκτός προγράμματος της Ομοσπονδίας - να ζητούν έγκαιρα και εγγράφως την άδεια της Ομοσπονδίας - δια μέσου του σωματείου τους - σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι η συμμετοχή τους γίνεται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση. ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ /ΤΡΙΕΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.1α. Οικονομικές παροχές (οδοιπορικά ή έξοδα προετοιμασίας) στους αθλητές /τριες των Εθνικών Ομάδων και των Ομάδων Σχεδιασμού δίνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. Σελίδα από 22

7 β. Σύμφωνα με το πλαίσιο των δυνατοτήτων της Ομοσπονδίας, το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη χορήγηση οδοιπορικών στους αθλητές /τριες των Εθνικών Ομάδων και των Ομάδων Σχεδιασμού σε μηνιαία ή ετήσια βάση. Τα ποσά των οδοιπορικών αυτών δεν είναι αμοιβή, υπόκεινται όμως στις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. γ. Το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ μπορεί να καθορίζει περιοδικού ή παγίου χαρακτήρα οικονομικές παροχές στους αθλητές /τριες των των Εθνικών Ομάδων και των Ομάδων Σχεδιασμού προκειμένου αυτοί να ανταποκριθούν στις αναγκαίες δαπάνες της προετοιμασίας τους..2. Κάλυψη ιατροφαρμακευτικών αναγκών ή αναγκών αποκατάστασης γίνεται στους αθλητές /τριες των Εθνικών Ομάδων και των Ομάδων Σχεδιασμού σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. και το πλαίσιο των δυνατοτήτων της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ..3. Οι αθλητές /τριες καλύπτονται σε αθλητικό ρουχισμό και υλικό από την Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Δ.Σ. και το πλαίσιο των δυνατοτήτων της Ομοσπονδίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ και ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 10 ΓΕΝΙΚΑ.1. Το σωματείο όπου ανήκει ο αθλητής /τρια του Σχεδιασμού ή της Εθνικής Ομάδας είναι συνυπεύθυνο με τον αθλητή /τρια του, που έχει προσκληθεί σε εθνικό συγκρότημα, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του..2. Συνυπευθυνότητα, επίσης, έχει και ο προπονητής του αθλητή που ανήκει στο Σχεδιασμό ή την Εθνική Ομάδα..3. Η ευθύνη αυτή πηγάζει από την αναμφισβήτητη ηθική υποχρέωσή τους να συμβάλλουν στην καλύτερη αγωνιστική παρουσία των αθλητών /τριων τους και τη μη δημιουργία προβλημάτων στη συμμετοχή τους στις Ομάδες Σχεδιασμού ή στις Εθνικές Ομάδες που έχουν προσκληθεί..4. Απαγορεύεται να προβαίνουν δημόσια σε σχόλια ή επικρίσεις όσον αφορά την πορεία τους. Σελίδα από 22

8 ΑΡΘΡΟ 11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ.1. Οι προπονητές των αθλητών /τριων των Ομάδων Σχεδιασμού και των Εθνικών Ομάδων οφείλουν να συμμορφώνονται με τον παρόντα Κανονισμό..2. Οι προπονητές των αθλητών /τριων των Ομάδων Σχεδιασμού και των Εθνικών Ομάδων υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στους αθλητές τους προκειμένου αυτοί να συμμετέχουν σε κάθε αγωνιστική ή μη εκδήλωση όπου τους καλεί η Ομοσπονδία..3. Οι προπονητές των αθλητών /τριων των Ομάδων Σχεδιασμού και των Εθνικών Ομάδων έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους Ομοσπονδιακούς προπονητές για την πρόοδο της προπονητικής διαδικασίας των αθλητών /τριων που προπονούν..4. Οι προπονητές των αθλητών /τριων των Ομάδων Σχεδιασμού και των Εθνικών Ομάδων έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τους Ομοσπονδιακούς προπονητές για τυχόν προβλήματα υγείας (ασθένεια, τραυματισμό) των αθλητών /τριων που προπονούν..5. Οι προπονητές των αθλητών /τριων των Ομάδων Σχεδιασμού και των Εθνικών Ομάδων οφείλουν να συνεργάζονται και συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της Ιατρικής Επιτροπής, του Ιατρού της Εθνικής Ομάδας και των Ομοσπονδιακών Προπονητών για τα αμιγώς ιατρικά πρόβληματα που τυχόν αντιμετωπίζουν οι αθλητές /τριες των Ομάδων Σχεδιασμού και των Εθνικών Ομάδων..6. Οι προπονητές των αθλητών /τριων των Ομάδων Σχεδιασμού και των Εθνικών Ομάδων έχουν την υποχρέωση να επιβλέπουν τους αθλητές /τριες τους: α. Για την πιστή τήρηση των κανονισμών περί φαρμακοδιέργεσης της Ομοσπονδίας, της Ελληνικής Νομοθεσίας και της IPC. β. Για την επιμελή και έγκαιρη παροχή πληροφοριών από τους αθλητές /τριες τους για τυχόν λήψη φαρμακευτικής αγωγής λόγω ασθένειας ή οποιουδήποτε προβλήματος υγείας. γ. Για την επιμελή και έγκαιρη παροχή πληροφοριών από τους αθλητές /τριες τους για τυχόν λήψη απαγορευμένων ουσιών για θεραπευτικούς σκοπούς προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προς το Ε.Σ.ΚΑ.Ν. για την κατ Εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς Σκοπούς (Ε.Χ.Θ.Σ.) και τη συνοπτική διαδικασία για την κατ Εξαίρεση Χρήση για Θεραπευτικούς Σκοπούς (Σ.Ε.Χ.Θ.Σ.) και την Ε.Π.Ε. για το Therapeutic Use Exemption (TUE) και το Abbreviated Therapeutic Use Exemption (ATUE). δ. Για όλα τα παραπάνω υποχρεούνται με τη δική τους ευθύνη να ενημερώνουν και να συνεργάζονται με τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές. Σελίδα από 22

9 ΑΡΘΡΟ 12 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ.1. Τα σωματεία - μέλη της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ οφείλουν: - Να συμμορφώνονται με τον παρόντα Κανονισμό - Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους αθλητές /τριες της δύναμής τους που ανήκουν στο Σχεδιασμό και τις Εθνικές Ομάδες - Να ενημερώνουν έγκαιρα τους αθλητές /τριες της δύναμής τους που ανήκουν στο Σχεδιασμό και τις Εθνικές Ομάδες για κάθε σχετική πληροφόρηση που αποστέλει η Ομοσπονδία. - Να ενημερώνουν εγγράφως την Ομοσπονδία για οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα του αθλητή /τριας (ασθένεια, τραυματισμό) που επηρρεάζει την προετοιμασία του και την αγωνιστική του απόδοση. - Να αποστέλλουν έγκαιρα και εγγράφως στην Ομοσπονδία τα αιτήματα για τη χορήγηση άδειας σε αθλητές /τριες της δύναμής τους που ανήκουν στο Σχεδιασμό και τις Εθνικές Ομάδες - Να ενημερώνουν εγγράφως την Ομοσπονδία για κάθε ζήτημα ή αίτημα που αφορά τους αθλητές /τριες της δύναμής τους που ανήκουν στο Σχεδιασμό και τις Εθνικές Ομάδες.2. Σωματείο που αρνείται αδικαιολόγητα την παραχώρηση αθλητών /τριών του για τις εκδηλώσεις της Εθνικής Ομάδας ή της Ομάδας Σχεδιασμού, υπόκειται σε επιβολή πειθαρχικών ποινών, όπως αυτές στη συνέχεια του παρόντος καθορίζονται..3. Το σωματείο οφείλει να επιβλέπει την τήρηση των οδηγιών που δίνει ο Ομοσπονδιακός προπονητής προς το συνάδελφο του, προπονητή του αθλητή /τριας της Εθνικής Ομάδας ή Ομάδας Σχεδιασμού. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 13 ΕΦΟΡΟΙ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Οι έφοροι των αθλημάτων ανά κατηγορία αναπηρίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 15 του Καταστατικού της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, έχουν τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 23 του Καταστατικού. Ειδικά για το σύνολο όλων των Εθνικών Ομάδων προβλέπεται και Έφορος Εθνικών Ομάδων. Σελίδα από 22

10 ΑΡΘΡΟ 14 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.1. Το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ συστήνει την Τεχνική Επιτροπή, η οποία - μεταξύ άλλων - έχει την αρμοδιότητα για τον καθορισμό και την επίτευξη των στόχων των Εθνικών Ομάδων και το συντονισμό των ενεργειών των διοικητικών παραγόντων, των τεχνικών υπευθύνων και των άλλων ειδικών συνεργατών που ορίζονται και δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα της Ομοσπονδίας..2. Η Τεχνική Επιτροπή: α. Μελετά, καταρτίζει και υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ τα κριτήρια επιλογής των αθλητών /τριων Σχεδιασμού και συγκρότησης των Εθνικών Ομάδων σε συνεργασία με τους Ομοσπονδιακούς προπονητές. β. Καταρτίζει σε συνεργασία με τους Ομοσπονδιακούς προπονητές τα αγωνιστικά και προπονητικά προγράμματα των Εθνικών Ομάδων και των Ομάδων Σχεδιασμού, τα οποία υποβάλλουν προς έγκριση στο Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. γ. Συντάσσει, εισηγείται και υποβάλλει, προς έγκριση στο Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, τον προϋπολογισμό των Εθνικών Αποστολών σε διεθνείς διοργάνωσεις, των δαπανών της προετοιμασίας των Εθνικών Ομάδων και Ομάδων Σχεδιασμού και της αγοράς αθλητικού εξοπλισμού. δ. Μεριμνά για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών και προϋποθέσεων για τη συμμετοχή των Εθνικών Ομάδων σε διεθνείς διοργάνωσεις καθώς και για την ευπρεπή εμφάνιση και αγωνιστική τους παρουσία και για το λόγο αυτό υποβάλλει προτάσεις στο Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. ε. Μεριμνά ώστε τα Εθνικά συγκροτήματα να ακολουθούν τον προπονητικό προγραμματισμό που έχει εκπονήσει η Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ καθώς και για την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών συνθηκών λειτουργίας των camps προετοιμασίας. στ. Παρακολουθεί σε συνεργασία με τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές και μελετά τη λειτουργία, την απόδοση και τα προβλήματα των αθλητών /τριων των Ομάδων Σχεδιασμού και των Εθνικών Ομάδων και εισηγείται μέτρα για την επίλυσή τους και τη βελτίωση της λειτουργίας τους. ζ. Συντονίζει τις υπηρεσίες επιστημονικής υποστήριξης στους αθλητές /τριες των Ομάδων Σχεδιασμού και των Εθνικών Ομάδων. Σελίδα από 22

11 η. Συνεργάζεται με την Ιατρική Επιτροπή και ενημερώνεται σχετικά με οποιοδήποτε πρόβλημα των αθλητών /τριών ή τους δίνει πληροφορίες και τους γνωστοποιεί περιστατικά που έχουν σχέση με μειωμένη απόδοση λόγω υγείας. θ. Αναφέρει στο Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ κάθε τυχόν παράπτωμα αθλητή /τριας. ΑΡΘΡΟ 15 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις για τη στελέχωση των Ομάδων Σχεδιασμού και Εθνικών Ομάδων: α. Ομοσπονδιακός Προπονητής β. Βοηθός Ομοσπονδιακού Προπονητή γ. Υπεύθυνος Φυσικής Κατάστασης - Γυμναστής δ. Φροντιστής Εθνικής Ομάδας ΑΡΘΡΟ 16 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ.1. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Ομοσπονδιακού Προπονητή είναι: α. Η γενική ευθύνη και εποπτεία των Εθνικών Ομάδων και των Ομάδων Σχεδιασμού. β. Η υποβολή εισηγήσεων στην Τεχνική Επιτροπή για τα κριτήρια ένταξης των αθλητών στις Ομάδες Σχεδιασμού. γ. Η υποβολή εισηγήσεων στην Τεχνική Επιτροπή για τη σύνθεση των Εθνικών Ομάδων. δ. Ο σχεδιασμός των αγωνιστικών και προπονητικών προγραμμάτων των Εθνικών Ομάδων και των Ομάδων Σχεδιασμού, τον οποίο υποβάλλει στην Τεχνική Επιτροπή. ε. Για τα ατομικά αθλήματα: Η επίβλεψη της προετοιμασίας των αθλητών /τριων που ανήκουν στις Ομάδες Σχεδιασμού και τις Εθνικές Ομάδες. στ. Για τα ατομικά αθλήματα: Η συνεργασία με τους προπονητές των αθλητών /τριων των Ομάδων Σχεδιασμού και Εθνικών Ομάδων και η παροχή γενικών οδηγιών. Η συνεργασία τους πρέπει να είναι αρμονική και πάντα με γνώμονα το συμφέρον του αθλητή. η. Για τα ομαδικά αθλήματα: Η προετοιμασία των αθλητών /τριων που ανήκουν στις Ομάδες Σχεδιασμού και τις Εθνικές Ομάδες. θ. Η άμεση συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή, στην οποία θα αναφέρεται και θα αποστέλλει τριμηνιαία έκθεση. Επίσης θα υποβάλει έκθεση πεπραγμένων μετά από κάθε επίσημη ή ανεπίσημη διοργάνωση των Εθνικών Ομάδων στο εσωτερικό ή εξωτερικό. Σελίδα από 22

12 ι. Η συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή για τη σωστή και από κάθε πλευρά επιτυχή εμφάνιση της Εθνικής ομάδας στις κάθε φύσεως διοργανώσεις του εξωτερικού και εσωτερικού (επίσημες ή μη). ια. Η αναφορά στην Τεχνική και Ιατρική Επιτροπή τυχόν ιατρικών προβλημάτων, παραπτωμάτων, προβλημάτων συμπεριφοράς των αθλητών /τριων σε αγωνιστικούς χώρους καθώς και οτιδήποτε άλλο αφορά στους αθλητές /τριες και στην καλύτερη προετοιμασία και απόδοσή τους. ιβ. Η υποβολή στατιστικών στοιχείων (μετρήσεις, επιδόσεις κ.α.) για καθένα από τους αθλητές /τριες που ανήκουν στο Σχεδιασμό ή τις Εθνικές Ομάδες. ιγ. Η συνεργασία με την Ιατρική Επιτροπή για τη σωστή αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών και για τη συμπλήρωση με κάθε απαραίτητο στοιχείο της ατομικής καρτέλας κάθε αθλητή, στο πλαίσιο των εκάστοτε προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία για θέματα φαρμακοδιέργερσης. ιδ. Η συνεργασία και συμμόρφωση με τις υποδείξεις της Ιατρικής Επιτροπής και του Ιατρού της Εθνικής Ομάδας για τα αμιγώς ιατρικά προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζουν οι αθλητές /τριες που ανήκουν στις Ομάδες Σχεδιασμού και τις Εθνικές Ομάδες..2. Δηλώσεις στον Τύπο γίνονται μόνο μετά από σχετική άδεια από τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας. Οφείλουν δε να είναι εναρμονισμένες με το συμφέρον της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ και να περιορίζονται αυστηρά στα καθήκοντα τους και σε θέματα αγωνιστικού περιεχομένου. ΑΡΘΡΟ 17 ΒΟΗΘΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ.1. Ο Βοηθός Ομοσπονδιακού Προπονητή είναι ο άμεσος συνεργάτης του Ομοσπονδιακού Προπονητή με ανάλογα καθήκοντα αλλά και τις επιπλέον αρμοδιότητες που ο Ομοσπονδιακός Προπονητής του αναθέτει..2. Ο Βοηθός Ομοσπονδιακού Προπονητή αντικαθιστά τον Ομοσπονδιακό Προπονητή σε περίπτωση κωλυμάτος ή απουσίας του σε όλο το φάσμα των καθηκόντων του..3. Οι Βοηθοί Προπονητών αναφέρονται στον Ομοσπονδιακό Προπονητή. ΑΡΘΡΟ 18 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ.1. Ο Υπεύθυνος Φυσικής Κατάστασης - Γυμναστής είναι άτομο με ειδική, για το σκοπό αυτό, κατάρτιση που παρακολουθεί τη φυσική κατάσταση των αθλητών και καταρτίζει προγράμματα με στόχο τη βελτίωση της ώστε να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των αθλητών /τριων στον ανώτατο βαθμό. Σελίδα από 22

13 .2. Συνεργάζεται άμεσα με τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές, στους οποίους και αναφέρεται, για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού. ΑΡΘΡΟ 19 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ο Φροντιστής των Εθνικής Ομάδας έχει τα εξής καθήκοντα: α. Είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του υλικού των προπονήσεων και γενικά του αθλητικού υλικού. β. Προσέρχεται τουλάχιστον μια ώρα πριν από τις προπονήσεις και τους αγώνες και ετοιμάζει το υλικό προπονήσεων ή των αγώνων καθώς και τα αποδυτήρια. γ. Συμμετέχει στις αποστολές των Εθνικών ομάδων που αφορούν σε επίσημες διοργανώσεις, εφόσον κάτι τέτοιο κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο από το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, φροντίζοντας να έχει μαζί του το απαραίτητο υλικό, σύμφωνα με εντολές των Ομοσπονδιακών Προπονητών. δ. Ενημερώνει τον Ομοσπονδιακό Προπονητή για κάθε θέμα ελλείψεων ή εφοδιασμού. ε. Απέρχεται μετά το τέλος των προπονήσεων και των αγώνων και μετά την τακτοποίηση των χρησιμοποιηθέντων υλικών και την αποχώρηση αθλητών- τριών. στ. Φροντίζει για την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στις εγκαταστάσεις και τα υλικά αγώνων. Ενημερώνει και επιβλέπει για την αποκατάσταση βλάβης στις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου μαζί με τους αρμόδιους υπαλλήλους αυτού. ζ. Υποβάλλει έκθεση υλικού πριν και μετά την προετοιμασία της κάθε ομάδας. η. Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση υλικού από τον Φροντιστή προς οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς την συναίνεση των Ομοσπονδιακών Προπονητών. ΑΡΘΡΟ 20 ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ Ή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Αυτοί οι συνεργάτες (φυσιοθεραπευτής, εργοφυσιολόγος, αθλητικός ψυχολόγος, διατροφολόγος), που αναφέρονται στην Ιατρική Επιτροπή, έχουν ειδικές επιστημονικές γνώσεις και προσλαμβάνονται προκειμένου να βοηθήσουν το έργο των Ομοσπονδιακών προπονητών για την καλύτερη προετοιμασία των αθλητών /τριων Σχεδιασμού και των Εθνικών Ομάδων. ΑΡΘΡΟ 21 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.1. Το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ συστήνει την Ιατρική Επιτροπή, η οποία - μεταξύ άλλων - είναι αρμόδια για το συντονισμό των ιατρικών και επιστημονικών υπηρεσιών που παρέχονται στους αθλητές /τριες του Σχεδιασμού και των Εθνικών Ομάδων (φυσιοθεραπείες, ιατρικές εξετάσεις, διατροφή κ.α.). Σελίδα από 22

14 .2. Η Ιατρική Επιτροπή: α. Συντονίζει την παροχή ιατρικών και επιστημονικών υπηρεσιών στους αθλητές /τριες των Ομάδων Σχεδιασμού και των Εθνικών Ομάδων. β. Εισηγείται στην Τεχνική Επιτροπή τον ορισμό συγκεκριμένου ιατρικού και επιστημονικού προσωπικού για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των αθλητών /τριων των Ομάδων Σχεδιασμού και των Εθνικών Ομάδων. Η επιλογή, ο αριθμός, ο τρόπος απασχόλησης και η αμοιβή τους καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. γ. Μεριμνά για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν σε ιατρικό προσωπικό για τις Εθνικές αποστολές σε διεθνείς διοργανώσεις ή όπου αλλού ζητηθεί από την Τεχνική Επιτροπή. δ. Εισηγείται στην Τεχνική Επιτροπή - προκειμένου να κατατεθούν οι αντίστοιχες προτάσεις στο Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ - για θέματα όπως η έγκριση δαπάνης θεραπειών και διάγνωσης νόσων ή παθήσεων ή τραυματισμών των αθλητών /τριων των Ομάδων Σχεδιασμού και των Εθνικών Ομάδων και τα οποία προέκυψαν αποκλειστικά κατά την προπόνηση ή τον αγώνα. ε. Διαπιστώνει κατά πόσο ασθενής ή τραυματίας αθλητής /τρια μπορεί να συμμετάσχει στην προετοιμασία ή τους αγώνες με την Εθνική Ομάδα. Εάν είναι αδύνατη η συμμετοχή του, θα πρέπει στη βεβαίωση για την κατάσταση της υγείας του αθλητή /τριας, να αναφέρεται και ο χρόνος, κατά τον οποίο θα πρέπει να απέχει από τις προπονήσεις και τους αγώνες. Επίσης, παρακολουθεί την αποθεραπεία για τη διαπίστωση της καταλληλότητας επανόδου σε ενεργό δράση. στ. Συνεργάζεται με την Τεχνική Επιτροπή, τον Ιατρό Εθνικής Ομάδας και τους Ομοσπονδιακούς Προπονητές, τους οποίους πρέπει να ενημερώνει για οποιοδήποτε τυχόν ιατρικό πρόβλημα των αθλητών /τριών Σχεδιασμού και των Εθνικών Ομάδων. ζ. Συνεργάζεται με τους προσωπικούς ιατρούς (παθολόγο, χειρουργό, φυσιοθεραπευτή ή εργοθεραπευτή) των αθλητών /τριων των Ομάδων Σχεδιασμού και των Εθνικών Ομάδων για την αντιμετώπιση περιστατικών ασθενείας ή τραυματισμού και την παρακολούθηση της θεραπείας τους. η. Συνεργάζεται με τους προσωπικούς ιατρούς των αθλητών /τριων Σχεδιασμού και των Εθνικών Ομάδων προκειμένου να ενημερώνεται σχετικά με τη χορήγηση κάθε φαρμάκου στον αθλητή και την άμεση γνωστοποίηση της λήψης του στην Τεχνική Επιτροπή. Σελίδα από 22

15 θ. Συνεργάζεται και καθοδηγεί τους προσωπικούς ιατρούς των αθλητών /τριων Σχεδιασμού και των Εθνικών Ομάδων ως προς τον τρόπο συμπλήρωσης των αιτήσεων κατ Εξαίρεσης Χρήσης Φαρμακευτικής Ουσίας για Θεραπευτικούς Σκοπούς, που υποβάλλεται προς έγκριση στο Ε.Σ.ΚΑ.Ν. ή/και την IPC, εφόσον παρίσταται ανάγκη φαρμακευτικής αγωγής που εμπεριέχει απαγορευμένη ουσία σύμφωνα με τους σχετικούς καταλόγους της WADA. ι. Επιμελείται τη σωστή συμπλήρωση των ατομικών καρτελών υγείας, τραυματισμών και νόσων των αθλητών /τριών των Ομάδων Σχεδιασμού και των Εθνικών Ομάδων. ΑΡΘΡΟ 22 ΙΑΤΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ.1. Ο Ιατρός της Εθνικής Ομάδας είναι ο ιατρός που ορίζεται σύμφωνα με απόφαση της Ιατρικής Επιτροπής για να συμμετάσχει σε camp προετοιμασίας, σε αποστολές και γενικότερα σε αγωνιστικές εκδηλώσεις της Εθνικής Ομάδας..2.α. Ο Ιατρός της Εθνικής Ομάδας υποχρεούται, εφόσον κριθεί απαραίτητο να χορηγήσει φάρμακα σε αθλητή /τρια, να έχει τη σύμφωνη γνώμη της Ιατρικής Επιτροπής. β. Τα ίδια ή τυχόν συστατικά της φαρμακευτικής αγωγής ή των συμπληρωμάτων που θα κληθεί να χορηγήσει, να μη βρίσκονται στον εκάστοτε πίνακα των απαγορευμένων ουσιών της WADA. Σε διαφορετική περίπτωση υποχρεούται να προβαίνει σε όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο, τον Κανονισμό Ντόπινγκ της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ και τους ισχύοντες Κανονισμούς της WADA για τη διαδικασία χορήγησης Σ.Ε.Χ.Θ.Σ. ή TUE..3. Ο Ιατρός της Εθνικής Ομάδας υποχρεούται να τηρεί πιστά τις διατάξεις του Κώδικα Αντι- Ντόπινγκ της WADA. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΝΤΟΠΙΝΓΚ (ΦΑΡΜΑΚΟΔΙΕΡΓΕΣΗ) ΑΡΘΡΟ 23 Για τον έλεγχο χρήσης απαγορευμένων ουσιών από αθλητές /αθλήτριες και για τη διαδικασία άσκησης πειθαρχικού ελέγχου και επιβολής πειθαρχικών ποινών, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ρυθμίσεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό Ντόπινγκ της Ομοσπονδίας, την WADA και την Ελληνική Αθλητική Νομοθεσία. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στον παρόντα Κανονισμό είναι υπόχρεοι την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω. Σελίδα από 22

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΓΕΝΙΚΑ.1. Αθλητής /τρια, προπονητής, σωματείο ή παράγοντας σωματείου-μέλους της Ομοσπονδίας που παραβαίνει τις απορρέουσες από τον παρόντα Κανονισμό υποχρεώσεις, υπόκειται στις κατωτέρω, κατά περίπτωση, πειθαρχικές ποινές, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος..2. Τις, κατά περίπτωση, ποινές επιβάλλουν, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, το οποίο έχει τη δυνατότητα να συγκροτεί εκ των μελών του ή και εκτός, Ειδική Πειθαρχική Επιτροπή Εθνικών Ομάδων (ή/και Ομάδων Σχεδιασμού), η οποία, αφού επιληφθεί των παραπτωμάτων, όπως αυτά κατωτέρω εξειδικεύονται, υποβάλλει ακολούθως σχετική εισήγηση στο Δ.Σ., το οποίο και θα αποφασίζει τελικά..3. Σε κάθε περίπτωση, πριν την υποβολή της οιασδήποτε πειθαρχικής ποινής σε αθλητή /τρια Εθνικής Ομάδας ή Ομάδας Σχεδιασμού, προπονητή ή σωματείο, απαιτείται η προηγούμενη κλήση σε έγγραφη απολογία ή ακρόαση. ΑΡΘΡΟ 25 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΛΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ.1. Οι υποχρεώσεις του αθλητή προς την Εθνική Ομάδα προηγούνται έναντι οποιασδήποτε άλλη υποχρέωσης. Αθλητής /τρια, ο οποίος αρνείται αδικαιολόγητα την παροχή των υπηρεσιών του σε οποιαδήποτε Εθνική Ομάδα ή εγκατέλειψε αδικαιολόγητα αυτήν κατά την διάρκεια περιόδου Εθνικής Ομάδας (όπως αυτή ανωτέρω εξειδικεύεται εννοιολογικά), παραπέμπεται μετά από αιτιολογημένη κοινή απόφαση του Ομοσπονδιακού Προπονητή του και του Τεχνικού Συντονιστή ενώπιον του Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. Το Δ.Σ. μετά από ακρόαση ή έγγραφη απολογία του αθλητή μπορεί να επιβάλλει σε αυτόν ποινή πρόσκαιρου αποκλεισμού από τις Εθνικές Ομάδες από 6 μήνες έως 2 χρόνια και από τα προνόμια τους. Κατά την αντίστοιχη περίοδο τιμωρίας του ο αθλητής /τρια που αρνήθηκε την παροχή υπηρεσιών στην Εθνική Ομάδα στερείται του δικαιώματος να αγωνίζεται και στους αγώνες του σωματείου στο οποίο αυτός ανήκει. Τυχόν περαιτέρω προβλεπόμενες ποινές στην αθλητική κ.λ.π. νομοθεσία συνεχίζουν να ισχύουν και να επιβάλλονται σωρρευτικά..2. Περαιτέρω και με τις ακόλουθες, κατά κατηγορία, ποινές τιμωρούνται από το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ οι αθλητές/ τριες των Εθνικών Ομάδων και των Ομάδων Σχεδιασμού που υποπίπτουν στα παρακάτω πειθαρχικά παραπτώματα: Σελίδα από 22

17 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι α. Παραπτώματα 1. Καθυστέρηση προσέλευσης στον αγωνιστικό χώρο για την προετοιμασία. 2. Καθυστέρηση προσελεύσεως στον αγωνιστικό χώρο για οποιοδήποτε αγώνα. 3. Καθυστέρηση προσελεύσεως σε οποιοδήποτε χώρο για μετακίνηση. 4. Παράβαση των οδηγιών της Ιατρικής Επιτροπής, του Ιατρού Εθνικής Ομάδας και των Ομοσπονδιακών Προπονητών σε περιπτώσεις ασθενείας ή τραυματισμών. 5. Δημιουργία κλίματος που δεν επιτρέπει την σωστή προετοιμασία (π.χ. παρεμπόδιση συναθλητών του κατά τον χρόνο της προετοιμασίας). 6. Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν και κριθεί από την Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ ότι χρήζει επιβολής μιας εκ των ανωτέρω ποινών. β. Ποινές 1. Έγγραφη επίπληξη 2. Στέρηση συμμετοχής στην προετοιμασία για μια μέρα ή ορισμένο χρονικό διάστημα. 3. Στέρηση κάθε είδους παροχών ή απολαβών μέχρι έξι (6) μήνες κατά ανώτατο όριο. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ α. Παραπτώματα: 1. Ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους φιλάθλους κατά τη διεξαγωγή των αγώνων. 2. Ανάρμοστη συμπεριφορά προς το σώμα των διαιτητών. 3. προς τους αντιπάλους. 4. προς τους συμπαίκτες. 5. προς την Τεχνική και Ιατρική Επιτροπή. 6. προς τον Πρόεδρο της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, τα μέλη του Δ.Σ. τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους λοιπούς συνεργάτες της Ομοσπονδίας. Ως ανάρμοστη συμπεριφορά θεωρείται ιδίως η με λόγια ή πράξεις προσβολή της τιμής και της αξιοπρέπειας οιουδήποτε και γενικότερα η συμπεριφορά που δε συνάδει με το αθλητικό πνεύμα. 7. Δυσφήμιση με λόγια ή έργα της Διοίκησης, της Τεχνικής Επιτροπής, των προπονητών, των ιατρών, των συνεργατών καθώς και τυχόν χορηγών της Ομοσπονδίας με δηλώσεις στα Μ.Μ.Ε. 8. Μη τήρηση οδηγιών της Τεχνικής Επιτροπής και του Ομοσπονδιακού Προπονητή - κατά περίπτωση - κατά την προπόνηση και τον αγώνα. 9. Άλλα παραπτώματα που αναφέρονται στη συμπεριφορά εντός και εκτός αγώνων. 10. Προσποίηση αναιτιολόγητων τραυματισμών ή ανύπαρκτης ασθένειας. Σελίδα από 22

18 11. Συμμετοχή χωρίς άδεια σε αγώνες στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. 12. Τελεσίδικη καταδίκη από πειθαρχικό όργανο ή ποινικό δικαστήριο για δυσφήμιση του αθλήματος, βιαιοπραγία, καταστροφή αθλητικών εγκαταστάσεων, παράβαση ντόπινγκ ή άλλο πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα η τέλεση του οποίου δεν συνάδει με αθλητή /τριας Εθνικής Ομάδας. 13. Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται στο παρόν και κριθεί από την Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ ότι χρήζει επιβολής μιας εκ των ανωτέρω ποινών. β. Ποινές: 1. Αποκλεισμός από αγώνα ή διοργάνωση. 2. Προσωρινός αποκλεισμός μέχρι δύο (2) χρόνια από κάθε Εθνική Ομάδα. Σε περίπτωση προσωρινού αποκλεισμού ο τιμωρηθείς αθλητής /τρια στερείται κάθε απολαβής ή παροχής εκ μέρους της Ομοσπονδίας για όσο χρόνο διαρκεί ο αποκλεισμός του. 3. Οριστικός αποκλεισμός από κάθε Εθνική Ομάδα ειδικά σε περιπτώσεις υποτροπής ή παράβασης ντόπινγκ. ΑΡΘΡΟ 26 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ και ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ.1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Ομοσπονδιακός Προπονητής δεν είναι συνεπής με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό και τη σύμβασή του και δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ σχετικά με το αντικείμενο του ανατεθέντος σε αυτόν έργου, θα του επιβληθούν, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ., κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματός του. Το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ δύναται με αιτιολογημένη απόφαση του και μετά από κλήση σε απολογία του Ομοσπονδιακού Προπονητή να επιβάλει σε αυτόν κυσρώσεις ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματός του. Οι κυρώσεις μπορεί να αφορούν από απλή επίπληξη έως και την σε βάρος του καταγγελία της σύμβασης του ή και σε εισήγηση προς τη Γ.Γ.Α. για αφαίρεση, προσωρινά ή οριστικά της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του προπονητή..2. Στον προπονητή αθλητή /τριας Σχεδιασμού στην Εθνική Ομάδα ή την Ομάδα που εμποδίζει ή αρνείται τη συμμετοχή του αθλητή /τριας του ή συμμετέχει καθ οιονδήποτε τρόπο σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιγραφόμενες πειθαρχικές παραβάσεις αθλητών εθνικών ομάδων επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις από το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ κατόπιν εισήγησης του Ομοσπονδιακού Προπονητή του και του Τεχνικού Συντονιστή και μετά από ακρόαση ή έγγραφη απολογία του προπονητή: Σελίδα από 22

19 α. Έγγραφη επίπληξη β. Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε ημέρες έως και ένα χρόνο γ. Εισήγηση στη Γ.Γ.Α. για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεσης της άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή..3. Σε περιπτώσεις, που σημειώνονται παραπτώματα, κάθε είδους, ανάλογα με εκείνα που προβλέπονται για τους αθλητές και, που υπαίτια πρόσωπα θεωρούνται οι προπονητές, επιβάλλονται οι παραπάνω αναφερόμενες κυρώσεις από το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ, ύστερα από ελεύθερη εκτίμηση και αξιολόγηση κάθε περίπτωσης. ΑΡΘΡΟ 27 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ και ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ /ΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Σωματείο - μέλος της ομοσπονδίας, ή παράγοντας αυτού που αρνείται αδικαιολόγητα τη διάθεση αθλητή /τριας που προσκλήθηκε σε οποιαδήποτε Εθνική ομάδα, συμμετέχει ή διευκολύνει αυτήν ή τυχόν άλλη παράβαση αθλητή από αυτές που παραπάνω περιγράφονται, τιμωρείται με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ μετά από ακρόαση ή έγγραφη απολογία του με τις κάτωθι κυρώσεις: 1. Παραπομπή στο αρμόδιο πειθαρχικό και δικαιοδοτικό όργανο της Ομοσπονδίας για επιβολή ποινών με βάση τον ισχύοντα πειθαρχικό Κανονισμό της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ για δυσφήμιση του αθλήματος. 2. Γνωστοποποίηση των τυχόν παραβάσεων και ποινών προς την Ε.Π.Ε. και τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υφυπουργό Πολιτισμού για τυχόν περαιτέρω επιβολή ποινών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αθλητική και λοιπή νομοθεσία 3. Παραπομπή στην Ε.ΦΙ.Π. για αφαίρεση της φίλαθλης ιδιότητάς των εμπλεκομένων φυσικών προσώπων που ανήκουν υπό οιανδήποτε ιδιότητα σε αυτό. ΑΡΘΡΟ 28 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.1. Για την επιβολή της εκάστοτε ποινής λαμβάνονται πάντα υπ όψιν τόσο η βαρύτητα του παραπτώματος, η τυχόν προγενέστερη συμπεριφορά του κατά περίτπωση εγκαλούμενου, η ηλικία του και η διάθεση της ειλικρινούς μεταμέλειας του και της προσφοράς του στον Αθλητισμό ΑμεΑ..2. Σε κάθε περίπτωση τέλεσης περισσοτέρων του ενός παραπτωμάτων δύναται - κατά την κρίση του Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ να επιβληθούν σωρευτικά ή στο προσήκον μέτρο οι παραπάνω προβλεπόμενες -κατά περίπτωση- ποινές. Σελίδα από 22

20 .3. Σε όσες περιπτώσεις διαπράττονται πειθαρχικά παραπτώματα που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν με ακρίβεια στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ έχει το δικαιώμα να αντιμετωπίσει πειθαρχικά αυτά τα παραπτώματα με αναλογική εφαρμογή όλων των διατάξεων του παρόντος, του Πειθαρχικού Κανονισμού, του Καταστατικού της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ και της ισχύουσας νομοθεσίας..4. Πέραν των ανωτέρω ποινών το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας είναι ευνόητο, ότι έχει το δικαίωμα και την διακριτική ευχέρεια να επιβάλλει σε αθλητές /τριες, προπονητές ή/και σωματεία που υπέπεσαν σε παραπτώματα, τις ποινές, που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των κειμένων νόμων κ.λ.π. κανονισμών της Ε.Α.ΟΜ.Α.μεΑ, όταν κρίνει ότι παρίσταται προς τούτο ανάγκη ή επιβάλλεται από το νόμο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ, ΚΙΝΗΤΡΑ (ΠΡΙΜ) και ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 29 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ και ΚΙΝΗΤΡΑ (ΠΡΙΜ).1. Οι παροχές στους αθλητές που πετυχαίνουν εξαιρετική αθλητική διάκριση καθώς και στους προπονητές τους καθορίζονται σύμφωνα όσα προβλέπει η αθλητική νομοθεσία όπως αυτή εκάστοτε ισχύει..2. Περαιτέρω, στις κάτωθι ειδικές περιπτώσεις θα ισχύουν τα παρακάτω: α. Για τα ομαδικά αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων, π.χ. σκυταλοδρομίες, όπου επιτυγχάνεται εξαιρετική αθλητική διάκριση και βάσει νόμου πρέπει να δηλωθεί ένας και μόνο προπονητής, η σχετική γνωστοποιήση στη Γ.Γ.Α. θα γίνεται κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης απόφασης από το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ. β. Το αυτό ισχύει και για τα ομαδικά αθλήματα, όπου υπάρχει Ομοσπονδιακός Προπονητής και Βοηθός Ομοσπονδιακού Προπονητή και έχει επιτευχθεί εξαιρετική αθλητική διάκριση..3. Το Δ.Σ. της Ε.Α.ΟΜ. ΑμεΑ - κατά την κρίση του και ανάλογα με την οικονομική ευχέρεια της Ομοσπονδίας - είναι δυνατό να θεσπίσει οικονομικά κίνητρα (πριμ) για τους αθλητές /τριες των Εθνικών Ομάδων σε περίπτωση επίτευξης αγωνιστικών στόχων. Ο καθορισμός αυτών των αγωνιστικών στόχων καθώς και το ύψος των πριμ θα γνωστοποιείται προς αυτούς έγκαιρα από την Ομοσπονδία. Τα τυχόν καταβαλλόμενα ποσά θα υπόκεινται στις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας όπως αυτή κάθε φορά ισχύει. Σελίδα από 22

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των σχέσεων της Διοίκησης της Κ.Ο.Ε. και των συμμετεχόντων υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στη λειτουργία των Εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΙΠΠΑΣΙΑΣ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ & ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ Άρθρο 1ο Ορισµοί 1. Η Ελληνική Οµοσπονδία Ιππασίας για κάθε αναγνωρισµένη από την ιεθνή Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων

Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Εθνικών Ομάδων Μέρος Ι - Κατηγορίες Εθνικών Ομάδων 1. Για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση της Κύπρου σε διεθνείς ομαδικές διοργανώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχικοί Κανονισμοί

Πειθαρχικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Πειθαρχικοί Κανονισμοί 1. Οι αθλητές, οι διοικητικοί παράγοντες, οι προπονητές, οι διαιτητές και τα αθλητικά σωματεία-μέλη της ΚΥΣΟ έχουν υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ-ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΆΡΘΡΟ 1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ-ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ-ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των σχέσεων της ιοίκησης της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φιλάθλων Σωματείων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΡΘΡΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1. Η Ε.Ο.ΠΕ. έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της συγκρότησης των Εθνικών ομάδων, κάθε κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Συνημ. 1 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Οι αθλητές και αθλήτριες που συμπεριλαμβάνονται στο Σχεδιασμό της Ομοσπονδίας έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2. Προϋποθέσεις Ένταξης... 2. Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2. Προϋποθέσεις Ένταξης... 2. Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κριτήρια Ένταξης και Αγώνες Αξιολόγησης.. 2 Προϋποθέσεις Ένταξης.... 2 Παροχές-Κίνητρα αθλητών... 2 Τερματισμός Συμμετοχής στης Εθνική Ομάδα.. 2 Κανόνες συμπεριφοράς αθλητών Εθνικής ομάδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ 12 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Α.ΟΜ ΑμεΑ) προκηρύσσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Αθλητών με Αναπηρίες στις 1 2 Ιουνίου 12 στο Κεντρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπύρου Λούη, 15123 Μαρούσι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801952 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui, 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail: hellas@volleyball.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ - ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΣΤΗΝ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 1. Οι Κανονισµοί αυτοί θα αναφέρονται ως οι Εσωτερικοί Κανονισµοί των Εθνικών Οµάδων Χάντµπολ της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ε.Γ.Ο.) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ε.Γ.Ο.) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (Ε.Γ.Ο.) Άρθρο 1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ 1.1 Προπονητής της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας είναι ο έχων αποκτήσει σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ: 1. Συµµετέχουν, εφόσον κληθούν σε όλους τους Αγώνες που υπάρχει εθνική εκπροσώπηση και αξιολογούνται από την Οµοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ Της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ Της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΤΟΠΙΝΓΚ Της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος Ο Κανονισμός Ντόπινγκ της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (Ο.Χ.Ε.), που είχε εγκριθεί με την από 18-3-2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΤΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ BEACH VOLLEY ΑΝΔΡΩΝ-ΓΤΝΑΙΚΩΝ 2015 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 Α.Π. 1579 Σο Πανελλήνιο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Beach Volleyball 2015, διοργανώνεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΑ Ο κανονισμός εκδίδεται σε συνέχεια του καταστατικού του Ναυταθλητικού Ομίλου Αλεξανδρούπολης με σκοπό τον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Είναι δεδομένη η ανάγκη αλλαγών σε επίπεδο αθλητικού σχεδιασμού στον ΣΕΓΑΣ, ώστε να αντανακλά τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και - κυρίως - τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Φ.Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ

Ο.Φ.Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΤΗΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΑΘΛΗΤΡΙΩΝ Ο.Φ.Α ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ» Το αρχαίο αυτό ρητό έρχεται να μας υπενθυμίσει πως δεν είναι αρκετό να λειτουργεί σωστά ο ανθρώπινος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2015 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2015, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2015 που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Καρδίτσα 12-8-2015 Αριθμ.πρωτ. 824 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη : 1. Την Αθλητική Νομοθεσία που ισχύει σήμερα, 2. Το καταστατικό της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL CYPRUS BEACH VOLLEY 2010 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyprus Beach Volley 2010, είναι η επίσημη διοργάνωση Beach Volley για το 2010 που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Αριθ. Πρωτ. 299 Βόλος 27/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη της: 1.- Το καταστατικό της. 2.- Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016. του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 Η Ε.Σ.ΚΑ.Ν.Α. συνεχίζοντας την προσπάθειά της για ανάπτυξη του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης και σύμφωνα με τους ισχύοντες Αθλητικούς

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικοί Κανονισμοί

Διοικητικοί Κανονισμοί ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Διοικητικοί Κανονισμοί 1. Στη δύναμη της ΚΥΣΟ εγγράφονται μέλη ερασιτεχνικά-φίλαθλα σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα του σκακιού, σύμφωνα με όσα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογημένα Ατομικά Πρωταθλήματα:... 1

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογημένα Ατομικά Πρωταθλήματα:... 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Στην ΕΣΣΚΕ μπορεί να λειτουργήσουν κατ αρχάς οι παρακάτω επιτροπές:

2.1. Στην ΕΣΣΚΕ μπορεί να λειτουργήσουν κατ αρχάς οι παρακάτω επιτροπές: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΣΚΕ ( 13 του καταστατικού της ΕΣΣΚΕ ) 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ετήσια συνδρομή των μελών της ΕΣΣΚΕ προς την ΕΣΣΚΕ δεν υπάρχει. Αν αυτού και για έκτακτες δαπάνες που το

Διαβάστε περισσότερα

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΝΟΠ ψηφίστηκε στην Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2007 ΑΡΘΡΟ 1 Έφορος Κατ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. του συλλόγου, την εποπτεία του τμήματος ασκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17. Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΡΜΟΥ ΡΟΖΟΥ 17 Αριθ.Πρωτ. 457 Βόλος 6/10/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΠΣΘ ΠΑΙΔΩΝ - ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΡΟ-ΤΖΟΥΝΙΟΡ-ΜΙΝΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Άρθρο 1o: Γενικά Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Οροι και προϋποθέσεις εγγραφής μετεγγραφής ή αποδέσμευσης Έλληνα αθλητή ξιφασκίας, σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία. Δικαιολογητικά Ακυρότητες Κυρώσεις : ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΜΟΒΙΑΚ ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ Α.Ο. - Ε.Θ.Κ Έδρα: Καθιανά Ακρωτηρίου Χανίων -Τηλ/Fax: 2821063713 www.panakrotiriakos.com info@panakrotiriakos.com ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ Το Όραμά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωματείο, προϋπόθεση είναι να μην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ

KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ KAΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣHΣ 3 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΣΚΟΠΟΙ & ΜΕΣΑ Α. ΣΚΟΠΟΙ Διάδοση και διατήρηση της Ναυτικής Τέχνης και Παράδοσης. Την εκπαίδευση των μελών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ημερομηνίες εγκρίσεως Κανονισμών: 08.07.2009 18.07.2012 ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1978 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1o Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2014-2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φερών 6 Office2@hafdeaf.gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2015

Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2015 Ε.Ο.Υ.Δ.Α ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΠΝΟΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 2015 O παρών Κανονισμός ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους αγώνες, που διοργανώνονται με την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη της: 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Αντιμετώπιση Παραπτωμάτων

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Αντιμετώπιση Παραπτωμάτων ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Αντιμετώπιση Παραπτωμάτων Λευκωσία 30 Μαρτίου 2015 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ 1. Καταγγελίες, διαφωνίες και διαφορές πρέπει να επιλύονται στο σύνολο τους με προσωπική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωµατείο, προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016 AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ Ε.Ε.Ε.Π. 2015 2016 Η Ένωση Ελληνικού Επιτραπέζιου Ποδοσφαίρου είναι ένας οργανισμός όπου αποφασίζουν για όλα οι εκπρόσωποι των ομάδων. Την ευθύνη για τις διοργανώσεις που θα γίνουν θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Διατάξεις Πειθαρχικού Δικαίου Όλα τα αθλητικά πειθαρχικά παραπτώματα, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τους Κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογηµένα Ατοµικά Πρωταθλήµατα:... 1

1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ (ΤΟΥΡΝΟΥΑ) Αξιολογηµένα Ατοµικά Πρωταθλήµατα:... 1 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΛΙ Α 1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης 112/2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και τους

Αριθμός Απόφασης 112/2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και τους Αριθμός Απόφασης 112/2014 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ SUPER LEAGUΕ ΕΛΛΑΔΑ Αποτελούμενη από τον Χαρίλαο Κλουκίνα, τ. Εφέτη, ως Πρόεδρο και τους Στέφανο Στεφανόπουλο τ. Εφέτη και Γεώργιο Στεφανάκη, Δικηγόρο

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Δικαιούχων

Κατηγορίες Δικαιούχων Στο παρών κείμενο τονίζονται τα σημαντικότερα σημεία του άρθρου 38 /ΦΕΚ 24 Α/2013 που καθορίζει τον τρόπο εισαγωγής των Αθλητών στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στο τέλος υπάρχει και ένα παράδειγμα που δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» εναρμονισμένο στους ν. 2725/99 & 3057/02 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Άρθρο 1ο Διατάξεις Πειθαρχικού Δικαίου Όλα τα αθλητικά πειθαρχικά παραπτώματα, αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η Ε.Π.Σ.ΚAΡΔΙΤΣΑΣ έχοντας υπόψη: 1) Την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία 2) Το καταστατικό της ΕΠΣ Καρδίτσας 3) Tους κανονισμούς του παιχνιδιού, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ Β. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Πολιτική Παροχής Φιλοξενίας σε ξένες αθλητικές ομάδες, ομίλους και συνδέσμους για προπόνηση και προετοιμασία στην Κύπρο στα πλαίσια των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Κ.Ε.Δ.ΣΥ.) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ \ ΑΘΗΝΑ 2015 2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Άρθρο 1. Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία

ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL). ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία 1.1 Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαιρίσεως (Ε.Ο.ΠΕ.) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016

Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 Εσωτερικό ς κανόνισμό ς 2015-2016 1/7/2015 Κανονισμός μελών Α.Σ.Μ. Γλυφάδας Αγωνιστική περίοδος 2015-2016 1 Μέλη και αθλητές 1.1 Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι και αθλητές του με δικαίωμα συμμετοχής,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΖΟΥΝΙΟΡ- ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2013-2014 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Της Οµοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδoς

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Της Οµοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδoς ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Της Οµοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδoς Το Πειθαρχικό ίκαιο της Οµοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΟΧΕ), περιλαµβανόµενο σε παράρτηµα του Εσωτερικού Κανονισµού Χειροσφαίρισης αυτής,

Διαβάστε περισσότερα

AEK FC DEVELOPMENT NETWORK

AEK FC DEVELOPMENT NETWORK AEK FC DEVELOPMENT NETWORK ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2016-2017 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Ο παρών κανονισμός ρυθμίζει θέματα που αφορούν τη λειτουργία και συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΑΡΘΡΟ 1 Την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάτμιντον διευθύνει το ιοικητικό Συμβούλιο της. Το ιοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Εισαγωγή Η προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα διασφάλισης του επιπέδου φροντίδας για την υγεία των πολιτών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-16 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπ όψει: Α) Το καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ Β) Το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

6 ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

6 ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 6 ο ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 Η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες προσκαλεί τα Ελληνικά αθλητικά σωματεία και τα σωματεία

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982

ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΕΩΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Φ.Ε.Κ. 651/Β/16.10.81 ΑΘΗΝΑ 1982 ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ & ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ASSOCIATION OF GREEK SWIMMING, WATER POLO, DIVING & SYNCHRONIZED SWIMMING COACHES MEMBER OF THE EUROPEAN FEDERATION

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ CYPRUS VOLLEYBALL FEDERATION ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH VOLLEYBALL 2016 CYPRUS BEACH VOLLEY 2016 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Το Παγκύπριο Πρωτάθλημα Beach Volley Cyprus Beach Volley 2016, είναι η κύρια επίσημη διοργάνωση Beach

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2015-2016 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της.

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Συνοπτικός τίτλος 1 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL)

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ (BEACH VOLLEYBALL) ΑΡΘΡΟ 1 ο : Δικαιοδοσία 1.1. Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαιρίσεως (Ε.Ο.ΠΕ.) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 5 15351 ΠΑΛΛΗΝΗ ΤΗΛ: 210.60.32.948 210.60.32.909 /FAX: 210.60.30.924 Προς: Σωματεία έδρες τους Αρ. πρωτ. 1022 ΠΑΛΛΗΝΗ, 30/07/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ JUNIOR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2016-2017 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ - ΙΟΙΚΗΣΕΩΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2000 Σελίδα 1 από 9 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ : ΙΟΙΚΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΘΡΟ 1 Ο : ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΛ.Α.Ο. Για την άσκηση

Διαβάστε περισσότερα

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι :

Ποδοσφαιριστές που δικαιούνται συμμετοχή είναι : Μ. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ 8 α ΚΟΖΑΝΗ 50100 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Κοζάνη Σας στέλνουμε προκήρυξη πρωταθλημάτων και έντυπα δηλώσεων συμμετοχής στα πρωταθλήματα υποδομής ποδ/κής περιόδου 2014-2015 της Ένωσής μας και παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Ο Κανονισμός Διαιτησίας Καλαθοσφαίρισης ρυθμίζει όλα τα θέματα που αφορούν την σύσταση και λειτουργία των οργάνων διαιτησίας, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων τους, τους όρους και προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα