ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ (Συντ. τίτλος ΕΕΚ 1/2011)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ (Συντ. τίτλος ΕΕΚ 1/2011)"

Transcript

1 ΕΙ ΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΥ (Συντ. τίτλος ΕΕΚ 1/2011) ΝΟΒΣ Ηµεροµηνία: 6 εκεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΑ Η στροφή του ΝΟΒΣ στην Ιστιοπλοΐα χρονολογείται από το 2010, κατόπιν τροποποιήσεως του καταστατικού. Έκτοτε αποκτήθηκαν σταδιακά τα πρώτα σκάφη, (σήµερα 8 Optimist και 3 Laser), που σηµατοδότησαν την ραγδαία ανάπτυξη των δραστηριοτήτων στην ιστιοπλοΐα τριγώνου. Η συστηµατική προπονητική ενασχόληση και η διοργάνωση των πρώτων αγώνων, επέβαλλαν την συγκέντρωση και αναθεώρηση όλων των υφισταµένων Οδηγιών και ιατάξεων του Οµίλου µας και την έκδοση του παρόντος ειδικού εσωτερικού κανονισµού, σύµφωνα µε το Άρθρο 6, περί Εφόρων Αθλητικών Τµηµάτων, του Καταστατικού µας. Τα περιεχόµενα απορρέουν από τους διεθνείς κανονισµούς, την εµπειρία παλαιοτέρων Οµίλων, είναι σύννοµα προς την ισχύουσα αθλητική νοµοθεσία και είναι προσαρµοσµένα στην πραγµατικότητα του Οµίλου µας, µε γνώµονα την εύρυθµη λειτουργία των εγκαταστάσεων µας, την άρτια ανάπτυξη του αθλήµατος και την ασφαλέστερη δυνατή ενασχόληση των νεαρών µας αθλητών, των παιδιών µας, που παίρνουν το βάπτισµα στην πανάρχαια Ελληνική Τέχνη του πανιού. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μέλη ιοικητικού Συµβουλίου Παρίστανται στις Ναυταθλητικές δραστηριότητες του Οµίλου κατά το δυνατόν, ως εκπρόσωποι του Σ. εν παρεµβαίνουν στο αθλητικό έργο, για να αποφεύγονται άσκοπες παρεµβολές και ανακολουθίες του Σ του Οµίλου, στα µάτια τρίτων, αλλά συνδράµουν, εφόσον πάντα σε συνεργασία µε τον Έφορο Ιστιοπλοΐας ή τον Προπονητή. ίνουν έµφαση στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας, που οφείλουν να γνωρίζουν σε κάποιο βαθµό. Έφορος Ιστιοπλοΐας 1. Επιµελείται και εποπτεύει την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των αθλητών του οµίλου. 2. Τηρεί µε τον προπονητή το Βιβλίο Ιστιοπλοϊκής δραστηριότητας, όπου καταγράφονται συνοπτικά, όλη η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, καθώς και οι συµµετοχές του ΝΟΒΣ σε αγώνες. 3. Καταρτίζει το πρόγραµµα διοργάνωσης και συµµετοχής αθλητικών αγώνων το οποίο υποβάλλει στο.σ. για έγκριση. 1

2 4. Υποβάλει στο.σ. αιτιολογηµένες προτάσεις για πρόσληψη ή απόλυση προπονητών. 5. Υποβάλει στον Ταµία στοιχεία προϋπολογισµού όλων των αθλητικών τµηµάτων Ιστιοπλοΐας, όποτε απαιτηθεί. 6. Εξασφαλίζει εγκαίρως την προµήθεια των απαιτουµένων υλικών για την λειτουργία των αθλητικών τµηµάτων, σε συνεργασία µε τον έφορο υλικού. 7. Τηρεί τα µητρώα των αθλητών του Οµίλου. 8. Εισηγείται στο.σ. τη βράβευση ή την τιµωρία αθλητών. 9. Εισηγείται στο.σ. σχετικά µε µεταγραφικά θέµατα. 10. Επιλύει προβλήµατα που παρουσιάζονται µεταξύ αθλητών, προπονητών, γονέων κατά την καθηµερινή λειτουργία των τµηµάτων ή τα προωθεί άµεσα στο.σ. του οµίλου. 11. Ευθύνεται για την ευπρόσωπη και αποτελεσµατική παρουσία του οµίλου στις αθλητικές συναντήσεις και δραστηριότητες. 12. Εκπροσωπεί ενυπογράφως τον όµιλο σε θέµατα που δεν απαιτούν την έγκριση του.σ. Επιτροπή Ιστιοπλοΐας Συγκροτείται δυνάµει της παρούσας ΕΕΚ, για την υποβοήθηση του Αθλητικού έργου. Η σύνθεση της είναι τριµελής µε επικεφαλής τον Έφορο Ιστιοπλοΐας και δύο µέλη του Οµίλου, που προσφέρονται εθελοντικά, διαθέτουν αθλητική εµπειρία αγώνων. Καθορίζεται και τροποποιείται µε αποφάσεις του Σ του ΝΟΒΣ. Καθήκοντα της επιτροπής είναι η υποβοήθηση του Εφόρου Ιστιοπλοΐας στα καθήκοντά του, µε ειδικά έργα, ως ακολούθως: 1. Εκπροσωπεί τον ΝΟΒΣ και συνοδεύει τους αθλητές στους αγώνες µετά από απόφαση του.σ. 2. Γνωµατεύει στην επιλογή και αξιολόγηση προπονητών. 3. Προτείνει για αναβάθµιση των Αθλητικών εγκαταστάσεων. 4. Εποπτεύει την ορθή χρήση υλικού και την ευπρεπή συµπεριφορά των αθλητών, καθ όλη την διάρκεια των προπονήσεων και διοργάνωσης αγώνων. 5. Παρακολουθεί τα θέµατα υγείας των Ναυτόπουλων. Τηρεί τα δελτία αθλητών, ως προς την ισχύ των ιατρικών ελέγχων. 6. Υλοποιεί τις προµήθειες αθλητικού υλικού Ιστιοπλοΐας. Γραµµατεία Ιστιοπλοΐας Συγκροτείται δυνάµει της παρούσας ΕΕΚ Ειδική Γραµµατεία Εφορίας Ιστιοπλοΐας. Ανήκει στην άµεση αρµοδιότητα του Εφόρου Ιστιοπλοΐας και της Επιτροπής Ιστιοπλοΐας. Αναλόγως των δυνατοτήτων του Οµίλου µπορεί να λειτουργεί είτε σε ξεχωριστό χώρο, στο γραφείο Εφόρου Ιστιοπλοΐας, είτε ως µέρος του αρχείου της Γενικής Γραµµατείας του ΝΟΒΣ, µε κύριο µέληµα να διευρύνεται και εµπλουτίζεται διαρκώς ανάλογα µε τις δραστηριότητες και εµπειρίες µας. Αποτελείται, κατ αρχάς, από: 1. Προβλεπόµενα Βιβλία από τον Αθλητικό νόµο. 2. Βιβλίο Ιστιοπλοϊκής δραστηριότητας ΝΟΒΣ. 2

3 3. Τεχνική βιβλιοθήκη µε περιεχόµενα συναφή εγχειρίδια του Αθλήµατος, από την διεθνή και Ελληνική πρακτική. 4. Μητρώο αθλητών, κατά κατηγορίες: όκιµοι, Ναυτόπουλα ενηµερωµένα µε συµµετοχές και επιδόσεις εκάστου. 5. Μητρώο Σκαφών τριγώνου και υλικού υποστηρίξεως και εκκρεµότητες συντηρήσεως. 6. Στοιχεία ετοιµότητας εκπαιδευτικών σκαφών. 7. Φάκελους ΑΡΧΕΙΟΥ µε Προκηρύξεις, Οδηγίες Πλόων αγώνων, Αιτήσεις συµµετοχής και αποτελεσµάτων από συµµετοχές µας σε αγώνων 8. Επιµορφωτική βιβλιοθήκη σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή µε ποικίλα λογοτεχνικά θέµατα Ναυταθλητισµού και λοιπών τοµέων δράσεως του ΝΟΒΣ 9. Επιµελείται και λειτουργεί την Ηλεκτρονική διεύθυνση nautopoulo.nobs.gr στα πλαίσια του site του Οµίλου. Σκοποί του site είναι: - Επικοινωνία των νεαρών µας µελών µε άλλους Οµίλους, για διεύρυνση του Ιστιοπλοϊκού πνεύµατος, της αγάπης στην Θάλασσα, την προστασία του Περιβάλλοντος και την απόκτηση εµπειριών. - Προβολή του Οµίλου και του νησιού µας, ιδίως του ιδανικού θαλάσσιου στίβου που λέγεται κόλπος Σαλαµίνος, διεθνώς, µε θάρρος και υπερηφάνεια. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η βοήθεια γονιών και κηδεµόνων είναι καλοδεχούµενη. Προπονητής Εκτελεί την θεωρητική και πρακτική προετοιµασία των αθλητών. 1. Καταρτίζει, σε συνεργασία µε τον Έφορο Ιστιοπλοΐας, τα προγράµµατα προπονήσεων/αγώνων και εισηγείται εγκαίρως τυχόν τροποποιήσεις. 2. Επιλέγει, σε συνεργασία µε τον Έφορο Ιστιοπλοΐας και τους υπόλοιπους προπονητές του Οµίλου, αθλητές για την συγκρότηση οµάδων και τµηµάτων. Ενηµερώνει το Σ οσάκις απαιτηθεί. 3. Τηρεί την διαδικασία ηλώσεων συµµετοχής των οµάδων του οµίλου σε αθλητικές συναντήσεις, σε συνεργασία µε τον Έφορο Ιστιοπλοΐας. 4. Τηρεί το Βιβλίο ραστηριότητας Ναυτόπουλων /Αθλητών σε συνεργασία µε τον Έφορο Ιστιοπλοΐας, σε κάθε ραστηριότητα. 5. Υποβάλει εγκαίρως, στον Έφορο Ιστιοπλοΐας, απαιτήσεις προµήθειας και συντήρησης υλικών και µέσων που αφορούν στο τµήµα του. 6. Εποπτεύει και επιβάλει την ορθή χρησιµοποίηση των υλικών και µέσων του Οµίλου από τους αθλητές. 7. Παρίσταται, µετά από πρόσκληση, και ενηµερώνει το.σ. για θέµατα που αφορούν στο Τµήµα του. 8. Ενηµερώνει σε τακτά χρονικά διαστήµατα τους Συνοδούς για την πρόοδο των αθλητών, παρουσία του Εφόρου Ιστιοπλοΐας. 9. Ευθύνεται για την γενική παρουσία της οµάδος του κατά την διάρκεια των αθλητικών συναντήσεων και δραστηριοτήτων, εισηγούµενος την επιβράβευση ή την τιµωρία των Αθλητών. 10. Επιµελείται την ασφαλή συµµετοχή των αθλητών κατά την διάρκεια αθλητικών συναντήσεων/δραστηριοτήτων και αποφασίζει την συµµετοχή τους ή µη για λόγους ασφαλείας. 11. Επιδιώκει την ευπρόσωπη και αποτελεσµατική παρουσία του Οµίλου 3

4 στις αθλητικές συναντήσεις και δραστηριότητες. Συνοδοί ( Γονείς / Κηδεµόνες) 1. Αναλαµβάνουν την έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση των νεαρών αθλητών από τους χώρους του οµίλου, σύµφωνα µε το πρόγραµµα. 2. Ζητούν ενηµέρωση σε τακτά χρονικά διαστήµατα για την πρόοδο των τέκνων τους, από τον προπονητή ή την Επιτροπή Ιστιοπλοΐας. εν εµπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στο τεχνικό ή αθλητικό µέρος των δραστηριοτήτων της οµάδας. 3. Υποβάλουν ΜΟΝΟ προς την Επιτροπή Ιστιοπλοΐας τις όποιες παρατηρή σεις ή προτάσεις που αφορούν την λειτουργία του τµήµατος. 4. Παρίστανται στα Συµβούλια του Σ, για θέµατα που αφορούν τα τέκνα τους και δεν έχουν επιλυθεί από την Επιτροπή Ιστιοπλοΐας και τον προπονητή. 5. Φροντίζουν και υποβοηθούν τους παράγοντες του Οµίλου για τη τήρηση των κανόνων λειτουργίας του ΝΟΒΣ, σε κλίµα συνεργασίας, ηρεµίας και Πολιτισµού. 6. Υποβάλλουν τα απαραίτητα βεβαιωτικά υγείας των Ναυτόπουλων, ώστε να εκδίδεται δελτίο αθλητού, για συνέχιση των προπονήσεων και συµµετοχή σε αγώνες. 7. Παρακολουθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ την βασική ενηµέρωση των οκίµων στην τάξη, για ενηµέρωση και αποδοχή των υποχρεώσεων τους. ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ Με έναρξη την Άνοιξη του 2012, καθιερώνεται ο θεσµός της Ακαδηµίας Ιστιοπλοΐας. Σκοπός είναι η γνωριµία των παιδιών µας µε την θάλασσα και η ανάπτυξη του Αθλήµατος. Απευθύνεται σε νεαρούς µαθητές ηλικίας άνω των 7 ετών, σε µια ΩΡΕΑΝ εβδοµαδιαία επαφή µε τον Όµιλο την θάλασσα και τα πανιά. Η υλοποίηση ξεκινά µε έγκαιρη επίσκεψη µελών του ΝΟΒΣ στα ηµοτικά σχολεία της Σαλαµίνας, κατόπιν συνεννόησης του Οµίλου µε τους ιευθυντές. ίδονται Οµιλίες από τον Έφορο ή τον Προπονητή µικρής διάρκειας µε εποπτικό υλικό από αγώνες και λοιπές δραστηριότητες του Οµίλου και ευρύτερα. Μεταφορά και επίδειξη ενός Optimist, ενθαρρύνεται. Συγκέντρωση επιθυµιών των µαθητών και ραντεβού το καλοκαίρι στον ΝΟΒΣ, µετά την λήξη της σχολικής χρονιάς. Η περίοδος της Ακαδηµίας θα ανακοινώνεται µεταξύ τελευταίας εβδοµάδας του Ιουνίου και τέλους Ιουλίου. Τα ναυτόπουλα θα συµµετέχουν ενεργά στις Ακαδηµίες, ως επόπτες και Skippers στην εκπαίδευση των οκίµων. όκιµοι Ιστιοπλόοι Ονοµάζονται όσοι µαθητές ηµοτικού Σχολείου, από ηλικία 7 ετών συµπληρωµένα και άνω, δηλώνουν δια των κηδεµόνων τους επιθυµία να δοκιµάσουν τις επιδόσεις τους στην Ιστιοπλοΐα. Η συµµετοχή των δοκίµων στα µαθήµατα είναι ΩΡΕΑΝ στα πλαίσια Ανάπτυξης της Ιστιοπλοΐας. Προέλευση οκίµων: Από έκτακτα τµήµατα, κατόπιν εκδήλωσης επιθυµιών, ή από την Ακαδηµία Ιστιοπλοΐας. 4

5 Προϋποθέσεις συµµετοχής: Γνώση κολύµβησης και επίδειξη δελτίου υγείας µαθητού, όπως προβλέπεται για έναρξη σχολικής χρονιάς, καθώς επίσης και της συµπλήρωσης της σχετικής αίτησης δήλωσης του κηδεµόνα. Ενδυµασία: Καθορίζεται από τον προπονητή ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες. Εγγραφή: Γίνεται σε συνεννόηση µε την Εφορία Ιστιοπλοΐας, σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό τακτικών σχολείων ή Ακαδηµίας του Οµίλου. Συνοδεία: Τα παιδιά θα συνοδεύονται µέχρι και από τον Όµιλο από γονείς ή κηδεµόνες. ιάρκεια: Τακτικά Σχολεία: Ένας (1) µήνας Ακαδηµίες: Μία εβδοµάδα Αριθµός των οκίµων, ανά τµήµα είναι ανάλογος του διαθέσιµου αριθµού σκαφών. Προτεραιότητα συµµετοχής στο τµήµα θα δίδεται δια κληρώσεως. Εκπαίδευση: Κατανέµεται σε τρία στάδια, την βασική ενηµέρωση στην τάξη, την παρακολούθηση εν πλω µέσα από λέµβο του Οµίλου και την πρακτική εξάσκηση, σαν πλήρωµα Optimist, ως εξής: Ωριαία βασική ενηµέρωση στην τάξη, µετά συνοδών: 1. Καλωσόρισµα από τον Πρόεδρο ΝΟΒΣ ή Έφορο Ιστιοπλοΐας 2. Γνωριµία µε τον προπονητή 3. Επίδειξη σκάφους Optimist - Ονοµατολογία. 4. Τέχνη του πανιού. 5. ιατάξεις ασφαλείας (χρήση σωσιβίου κολύµβηση - διαδικασίες συνεργασία - συνοδευτικές λέµβοι - σήµατα κινδύνου κ.τ.λ) 6. Υποχρεώσεις Ωριαία παρακολούθηση εν πλω: 1. Χρήση σωσιβίου. 2. Περιγραφή ελιγµών και παραγγελµάτων. 3. ιαδικασία περισυλλογής κολυµβητή, οδηγίες ασφαλείας πλου 4. Εκπαίδευση στην κολύµβηση ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με µέριµνα της επιτροπής να καταρτιστούν λεπτοµερή προγράµµατα, όπου κρίνεται αναγκαίο για την πληρότητα της θεωρητικής εκπαίδευσης των οκίµων. Πρακτική εκπαίδευση στα Optimist: 1. Συνεπιβάτης µε άλλο έµπειρο αθλητή. Εξοικείωση. 2. Εξάσκηση σε ανατροπή σκάφους 3. Skipper Optimist 4. Επίδειξη ικανοτήτων- Αξιολόγηση οκίµου. Ναυτόπουλα Ονοµάζονται όσοι όκιµοι ιστιοπλόοι, έχουν φοιτήσει επιτυχώς και εγγράφονται στα τµήµατα ιστιοπλοΐας τριγώνου. Η ενασχόληση τους επιβαρύνεται µόνο για τα δίδακτρα των προπονητών, σε ποσό, όπως καθορίζεται εκάστοτε µε απόφαση του Σ του ΝΟΒΣ. Εντάσσονται στα νεαρά αθλητικά µέλη, µετά την απόκτηση αθλητικού δελτίου της ΕΙΟ. 5

6 Παρακολουθούν τα προγράµµατα εκπαίδευσης και προετοιµάζονται για συµµετοχή σε αγώνες τριγώνου, κατά σειρά ιασυλλογικούς, Περιφερειακούς και Πανελλήνιους. Τα ναυτόπουλα είναι το καµάρι του ΝΟΒΣ και οφείλουν να συµπεριφέρονται παραδειγµατικά, προς τους συναθλητές, τα µέλη του Σ και τους Προπονητές του. Μεταξύ τους επιδεικνύουν ευπρέπεια, αθλητικό ήθος, ευγενή άµιλλα. Καλλιεργούν τον σεβασµό, την αγάπη και την συντροφικότητα, στοιχεία απαραίτητα για την διαβίωση όλων των θαλασσινών. Το ήθος τους αξιολογείται από τους προπονητές και τα µέλη της επιτροπής, ισότιµα µε την αθλητικές επιδόσεις καθενός. Προσοχή: Η ανάρµοστη συµπεριφορά τιµωρείται. Σοβαρές παρατυπίες και υποτροπές αναγκάζουν σε αποκλεισµό από τον Όµιλο. Οδηγίες προπονήσεων Με µέριµνα του Εφόρου Ιστιοπλοΐας, αναρτάται σε εµφανή σηµεία των Εγκαταστάσεων, µε τίτλο: Ο ΕΚΑΛΟΓΟΣ του ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1. Φοράµε τα κατάλληλα ρούχα για κάθε εποχή. Τον χειµώνα φοράµε αδιάβροχα, όπως µας ζητά ο προπονητής για να µην κρυώνουµε. Στον σάκο µας έχουµε µία αλλαξιά στεγνή. 2. Φοράµε πάντα το σωσίβιο µας και προσέχουµε να είναι δεµένο καλά και να έχει την σφυρίχτρα Β. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 3. Έλεγχος Σκάφους κοιτάµε το σκάφος να µην έχει ραΐσµατα ή σπασίµατα σε κάποιο σηµείο εσωτερικά ή εξωτερικά. τα µπαλόνια να είναι καλά φουσκωµένα και στερεωµένα. τα σκοινιά, τα ράουλα, το κουβαδάκι, το κουπί οι ιµάντες και η πλωριά µπαρούµα να είναι σε καλή κατάσταση και να είναι τακτοποιηµένα. ελέγχονται οι βίδες που ασφαλίζουν την Σκάντζα να είναι σφιγµένες στις άκρες των σκοινιών να υπάρχει πάντα κόµπος (οκταράκι). Το τιµόνι τα βελόνια του και η ασφάλεια να είναι σε καλή κατάσταση και όταν τοποθετηθεί στην θέση του να ασφαλίζει στον νοητό κεντρικό άξονα του σκάφους (γυρίζοντας εξιά και Αριστερά το τιµόνι δεν βγαίνει από την θέση του). Η καρίνα όταν τοποθετείται στην θέση της, πρέπει να είναι δεµένη και να ασφαλίζεται µε λάστιχο. 4. Έλεγχος Εξοπλισµού Το κατάρτι πρέπει να ασφαλίζεται µε ένα µαντάρι από τον πάγκο του σκάφους. H ασφάλεια του boom Wang ή να είναι τοποθετηµένη κάτω από τον πάγκο, ώστε να µην βγαίνει. 6

7 Το πανί πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση (να µην είναι σχισµένο) και δεν πρέπει να λείπει κανένα µανταράκι. Πρέπει να υπάρχουν εφεδρικά µανταράκια στο σκάφος δεµένα σε έναν από τους ιµάντες. Το πίκι πρέπει να τοποθετείται πάντα από την δεξήνεµη µεριά του πανιού Ελέγχουµε ότι το κατάρτι και η µάτσα δεν έχουν κρατήσει νερό 5. ΜΕ ΚΑΛΗ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΗ ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ Γ. ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ - ΑΝΕΛΚΥΣΗ 6. Η καθέλκυση και η ανέλκυση των σκαφών γίνεται από την πλωτή κεκλιµένη ράµπα ή από την γλίστρα από τον κάθε αθλητή µε τη βοήθεια συναθλητών του, πάντα µε την παρουσία του Εφόρου Ιστιοπλοΐας ή του Προπονητή.. ΣΚΑΦΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 7. Κατά τις προπονήσεις αλλά και κατά την διάρκεια των αγώνων απαιτείται η ύπαρξη Λέµβου επιτήρησης /ασφαλείας στην οποία θα επιβαίνει ο προπονητής ή κάποιο µέλος του Οµίλου, σε άµεση συνεργασία µε τον προπονητή. ΠΡΟΣΟΧΗ: 8. Χωρίς λέµβους ή λέµβο ασφαλείας δεν επιτρέπεται να πραγµατοποιούνται προπονήσεις ή αγώνες. 9. Ανά 10 σκάφη ιστιοπλοΐας αντιστοιχεί και µία λέµβος επιτήρησης/ ασφάλειας. 10.ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να προπονούνται περισσότερα από 10 σκάφη ταυτόχρονα χωρίς δεύτερη λέµβο ασφαλείας. Ε. ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ 11. Στην θάλασσα προσέχουµε τους δεξήνεµους που έχουν προτεραιότητα 12. Όταν ανατραπεί ένας συναθλητής µας προσέχουµε µήπως χρειαστεί βοήθεια, µέχρι να πλησιάσει ο προπονητής. 13. Εάν αποµακρυνθεί η λέµβος του προπονητού από την περιοχή προπονήσεων, χωρίς άλλη ειδοποίηση ΠΛΕΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΕΜΒΑΡΧΕΙΟ. ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΓΩΝΩΝ ΤΡΙΓΩΝΟΥ Οδηγίες ιοργάνωσης / ιεξαγωγής Με µέριµνα του Εφόρου και της Επιτροπής Ιστιοπλοΐας, υλοποιούνται τα ακόλουθα : Καθορισµός Κύριας και τυχόν εναλλακτικής Ηµεροµηνίας αγώνα, βάσει του ισχύοντος προγραµµατισµού. ηµοσίευση Προκήρυξης αγώνα 1 µήνα πριν την Κύρια Ηµεροµηνία. Καταγραφή κατηγοριών και εξασφάλιση επάθλων. Ρύθµιση λεπτοµερειών τελετής απονοµής. (Συνεργασία µε Εθιµοτυπία και Ταµία) ηµοσίευση Οδηγιών Πλου 1 εβδοµάδα πριν την Κύρια ηµεροµηνία, µε λεπτοµερή καταγραφή των προνοµίων αθλητών και τυχόν ευκολιών του Οµίλου, για πρόκληση ενδιαφέροντος! Καθορισµός Επιτροπών Αγώνα, Ενστάσεων. Καθορισµός/ετοιµότητα σκαφών ασφαλείας. 7

8 Συγκέντρωση συµµετοχών, τηλεφωνική επικοινωνία µε ενδιαφερόµενους. Εσωτερική Σύσκεψη ΝΟΒΣ την παραµονή και µετά καταγραφή συµµετοχών. Πλήρης κατανοµή αρµοδιοτήτων και επίλυση αποριών. Εγκατάσταση στίβου δύο ώρες προ εκκινήσεως Οδηγίες συµµετοχής αθλητών ΝΟΒΣ σε άλλους αγώνες Η συµµετοχή µας σε αγώνες άλλων Οµίλων αποφασίζεται από το Σ του µετά πρόταση συµµετοχής από τον Έφορο Ιστιοπλοΐας µε εισήγηση όπου φαίνονται: Είδος αγώνα ιοργανωτής Σύλλογος ή ΕΙΟ Περιοχή Πρόταση αριθµού αθλητών µας Συνοδεία: Προπονητής / Συνοδοί γονείς/ Έφοροι, κ.τ.λ. Τρόπος µεταφοράς Εµφάνιση Οµάδας ( Στολές Αθλητών/ Επαφές/Προβολή του ΝΟΒΣ) Μετά απόφαση συµµετοχής, που συνεπάγεται και έγκριση δαπάνης, ενηµερώνονται οι αθλητές και προπονητές για προετοιµασία υλικού. Έγκαιρη αναχώρηση αποστολής σε επαφή µε το Σ του ΝΟΒΣ. ΤΕΛΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1. Η παρούσα αντικαθιστά και καταργεί κάθε προηγούµενη γραπτή οδηγία του ΝΟΒΣ, περί συναφών θεµάτων, µε µέριµνα του Γ. Γραµµατέα. 2. Ο αρµόδιος Έφορος Ιστιοπλοΐας, τηρεί υπογεγραµµένο από όλο το Σ, αντίγραφο του παρόντος ΕΕΚ, εκδίδει αποσπάσµατα, που αναρτά σε διάφορα σηµεία του Οµίλου, κατά κρίση του, ώστε να διασφαλίζεται η ενηµέρωση όλων των εµπλεκοµένων και η πιστή εφαρµογή των εντελλοµένων. Πρόεδρος Λάµπρος Σοφράς Γεν. Γραµµατέας Γιώργος Γενικαλιώτης Αντιπρόεδρος: Ι. Περδικούρης Ταµίας: Π. ηµητριάδης Ο Έφορος Ιστιοπλοΐας: Κ. Τσοβός Σκαφών/λιµένος:. Κώνστας 8

9 Εγκαταστάσεων/υλικού: Μ. Κανάρης 9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Ιούνιος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΙΓΩΝΟΥ) 3η έκδοση Σκοποί & Μέσα Εφορεία Τεχνική επιτροπή Συντονιστής Τμήματος Προπονητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996. Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Ενηµερώθηκε :19.01.2011 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 380/1996 (ΦΕΚ Α'- 251/25.10-01.11.1996) Οργανισµός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο Π..380/1996 έχουν τεθεί σχόλια και έχουν ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ i ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΟΙΚΗΣΗ 1 Αρµοδιότητες- Καθήκοντα Συµβούλια 1 Σύνθεση Προσωπικού 1 ιευθυντής Σχολής 1 Υποδιευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ METAΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 Σελ. 1 από 37 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί υπόδειγμα Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ... 2 2. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ... 2

1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ... 2 2. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ... 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ... 2 2. ΕΝΝΟΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ... 2 3. ΟΡΓΑΝΑ, ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Απόφαση του.σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε 4683/11.3.2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5

Κ.Δ.Π. 223/97. O ΠΕPI ΣTOIXΕIΩΔOΥΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΕΩΣ ΝOΜOΣ Κανονισμοί σύμφωνα με το άρθρο 5 Κ.Δ.Π. 223/97 Oι περί Λειτουργίας των Δημόσιων Σχολείων Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως Κανονισμοί του 1997, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο με βάση το άρθρο 5 του περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

Θέµα : Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας & ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Τµήµα Γ Μητροπόλεως 12 14 101 85 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Α. Λαµπρινίδης

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΝOΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Ε ΡΑ Η Αερολέσχη Αθηνών είναι Αεραθλητικός Οργανισµός µη κυβερνητικού, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατείο) µε την επωνυµία ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Α.) µε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ KAI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 4 Άρθρο 1. Σκοπός Ειδικού Λογαριασµού... 5 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG Athener Schule ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25ης Μαρτίου & Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΝΟΕ ΚΑΓΙΑΚ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Α Γ Ω Ν Ω Ν Ω Κ Ε Α Ν Ι Κ Ο Υ Κ Α Γ Ι Α Κ (Καγιάκ Ανοιχτής Θάλασσας) Όπως εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων - Μελών της Ε.Ο.Κ.-Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού.

Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν έγγραφο τίθεται σε ισχύ, αναθεωρείται και διανέµεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διαδικασίες για τα ελεγχόµενα έγγραφα του Οργανισµού. Το παρόν είναι ιδιοκτησία του Οργανισµού. εν επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.)

ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ (Α.Κ.Α.ΛΟ. Υ.ΜΑ) - ACADEMY COMMUNITY OPEN SOURCE WEST MACEDONIA (A.C.O.S.W.M.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α`: ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Έννοιες - Σκοπός 1. Ειδική Εκπαίδευση είναι το σύνολο των παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους µαθητές µε αναπηρία και διαπιστωµένες

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ [Με ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις του Καταστατικού σύµφωνα µε τα όσα έγιναν δεκτά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ SAVVI MΑRINE A.E.Α.Σ.» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 Σελίδα 1 Πίνακας περιεχοµένων Άρθρο 1... 3 Πεδίο εφαρµογής... 3

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα