Εργασιακά δικαιώµατα στην αθλητική δράση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργασιακά δικαιώµατα στην αθλητική δράση"

Transcript

1 Εργασιακά δικαιώµατα στην αθλητική δράση Ιωάννης Κ. Αναγνωστόπουλος Δικηγόρος, µέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Συνεργάτης Ελληνικού Κέντρου Έρευνας Αθλητικού Δικαίου Διάγραµµα Εισαγωγή 1. Πεδίο εργασιακών σχέσεων στον Αθλητισµό 1.1 Αθλητές 1.2 Προπονητές 1.3 Διαιτητές 1.4 Υπάλληλοι αθλητικών φορέων 2. Φύση - Μορφές εργασιακών συµβάσεων στον Αθλητισµό 2.1 Χαρακτηριστικά εξαρτηµένης εργασίας παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών 2.2 Προσφορά και παροχή αθλητικών υπηρεσιών Στοιχεία εξαρτήσεως και ιδιοµορφίας σύµβασης παροχής αθλητικών υπηρεσιών 2.3 Παροχή προπονητικών υπηρεσιών 2.4 Απασχόληση διαιτητών 2.5 Απασχόληση υπαλλήλων αθλητικών φορέων 3. Επιρροή του Κοινοτικού Δικαίου στις εργασιακές αθλητικές σχέσεις 3.1 Εργαζόµενος κατά το Κοινοτικό Δίκαιο 3.2 Επιρροή Κοινοτικού Δικαίου στον αθλητισµό 3.3 Επιρροή Κοινοτικού Δικαίου σε ειδικά αθλητικά θέµατα Προσφορά αντιπροσφορά Ιθαγένεια Αριθµητικός περιορισµός Ποσοτικός περιορισµός Δ. Π. Παναγιωτόπουλος (επιµ. 2007), Αθλητικός νόµος - Lex Sportiva -Διαφορές, Αδικήµατα, Δίκη, Ε.Κ.Α.Δ.: 3 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε Διεθνή Συµµετοχή, Αθήνα (2005). Νοµική Βιβλιοθήκη.

2 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 119 Συµπεράσµατα Εισαγωγή Είναι γεγονός ότι η διαπλοκή του αθλητισµού µε την ανθρώπινη δραστηριότητα και την ποικιλοµορφία των σχέσεων που αναπτύσσονται απ αυτή, δηµιούργησε την ανάγκη επιστηµονικής προσέγγισης για µελέτη, ανάλυση και ένταξη αυτών στον τοµέα του δικαίου, κατά το σκέλος που εµπλέκονται στο αντικείµενό του. Οι έννοιες της οικονοµικής εξάρτησης, κοινωνικής θέσης, ένταξης στην εκµετάλλευση, που χαρακτηρίζουν τις εργασιακές σχέσεις, απαντώνται στη σύγχρονη αθλητική δραστηριότητα 1. Στο χώρο του αθλητισµού δηµιουργείται ποικιλία συµβατικών και ιδίως εργασιακών σχέσεων στις οποίες, εκτός από τα ζητήµατα που επιλύονται µε βάση τις γενικές διατάξεις κανόνων δικαίου, όπως του εργατικού κ.λπ., παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήµατα οφειλόµενα τόσο στην ιδιοµορφία των πολλών πλευρών των σχέσεων αυτών όσο και στην ύπαρξη ειδικών διατάξεων που ρυθµίζουν µε ιδιαίτερο τρόπο τους όρους και συνθήκες λειτουργίας τους 2. Στους κόλπους της αθλητικής δράσης τα ουσιώδη προβλήµατα για την επιστή- µη και την πράξη του αθλητικού δικαίου, τα οποία ερευνώνται µε την παρούσα εργασία, είναι: α) το πεδίο και η έκταση εργασίας και παροχής υπηρεσιών στον αθλητισµό, β) η φύση των εργασιακών συµβάσεων και σχέσεων που λαµβάνουν χώρα στην αθλητική δράση, γ) οι αθλητικές εργασιακές σχέσεις αναφορικά µε τα αθλήµατα (ατοµικά ή οµαδικά) αλλά και µε το κοινό δίκαιο, δ) ο βαθµός κατοχύρωσης και αποτελεσµατικότητας των δικαιωµάτων των συµβαλλοµένων µερών. 1. Πεδίο εργασιακών σχέσεων στον Αθλητισµό Τα κύρια υποκείµενα εργασιακών σχέσεων στον αθλητισµό είναι πρωτίστως οι αθλητές και οι προπονητές και δευτερευόντως οι διαιτητές και οι υπάλληλοι αθλητικών φορέων. 1.1 Αθλητές 1. Δ. Παναγιωτόπουλος, Γ. Διονυσάτος (1994), Η νοµική φύση της σχέσης επαγγελµατιών και αµειβοµένων αθλητών µε ΠΑΕ-σωµατεία, στο: Το Δικαίωµα στον Αθλητισµό, επιµ. Δ. Παναγιωτόπουλος, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, σελ ΕπιθΕργΔικ 49 (1990), σχόλιο του συντάκτη στη σελ. 675, µε αφορµή την εκεί δηµοσιευµένη ΑΠ 1143/1989, όπου και αναφορά σε Α. Ταµπάκη, ΔΕΝ 44 σελ. 1233, ΔΕΝ 45 σελ. 225 επ.

3 120 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Η αθλητική ιδιότητα στηρίζεται στις αρχές της φίλαθλης ιδιότητας, εφόσον και ενόσω η τελευταία διατηρείται. Παρόλο που ο αθλητικός νόµος προβαίνει σε σαφή και ρητή διάκριση της ερασιτεχνικής από την επαγγελµατική αθλητική ιδιότητα, 3 ορίζοντας περαιτέρω -µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί επαγγελµατιών και αµειβοµένων αθλητών- ότι η αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών δεν αποτελεί άσκηση επαγγελµατικής αθλητικής δραστηριότητας, 4 εντούτοις στους κόλπους της σύγχρονης αθλητικής δράσης, το γράµµα του νόµου δεν συµπορεύεται µε την πράξη. Η συµµετοχή του αθλητή στον κύκλο της σωµατικής αθλητικής δραστηριότητας µε σκοπό τους αγώνες είναι προφανές ότι κατά κανόνα συνδέεται µε προσφορά αθλητικών υπηρεσιών όταν πρόκειται για ερασιτεχνικό αθλητισµό και µε συµβατική παροχή εξαρτηµένης εργασίας όταν πρόκειται για επαγγελµατικό αθλητισµό 5. Διεθνώς οι αθλητικές εργασιακές σχέσεις παρουσιάζουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Στη Γερµανία, οι επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές δεν αποτελούν µέλη σωµατείων αλλά εργαζόµενους σ αυτά 6. Στην Πορτογαλία, ο ισχύων νόµος 7 δεν αποσαφηνίζει το νοµικό καθεστώς των εργασιακών συµβάσεων των παικτών κι επιπλέον θεσπίζει ένα άλλο είδος αθλητικών συµβάσεων, τις λεγόµενες «συµβάσεις αθλητικής εκγύµνασης» 8. Στην Ιρλανδία, προβλέπεται καταρχήν ένας συγκεκριµένος τύπος αθλητικών συµβολαίων, αλλά οι συµβαλλόµενοι (σύλλογος και παίκτης) συχνά συµφωνούν πρόσθετους όρους µε ξεχωριστό έγγραφο. Στο ποδόσφαιρο, της χώρας αυτής, υπάρχουν επαγγελµατίες και ηµιεπαγγελµατίες παίκτες Δ. Παναγιωτόπουλος (2007), Εργασιακές Σχέσεις στον Αθλητισµό, εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ άρθ. 33 παρ. 2 Ν. 2725/ Δ. Παναγιωτόπουλος (2007), Εργασιακές Σχέσεις στον Αθλητισµό, ό.π. 6. Christian Krahe (1994), Η νοµική δοµή της αθλητικής δικαιοσύνης στην Γερµανική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία, Επιθ.Αθλητ.Δικ. 1994, σελ Ν.Δ. 305/ βλ. αναλυτικά για τις συµβάσεις αθλητικής εκγύµνασης Jose Manuel Meirim (2001), The Sports Act and the professional sports, in: I.S.R.L. Pandektis, Vol. III, No 3/4, Athens, Hellin Publications, p.p , σύµφωνα µε τον οποίο, κατά τους αθλητικούς κανονισµούς της Πορτογαλίας, µε τη σύµβαση αθλητικών υπηρεσιών ο αµειβόµενος ή επαγγελµατίας παίκτης αναλαµβάνει έναντι αµοιβής να παράσχει την αθλητική δραστηριότητα σε πρόσωπο που προωθεί ή συµµετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες, διεξαγόµενες υπό την δική του ευθύνη και καθοδήγηση.

4 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 121 Στις ΗΠΑ, οι παίκτες είναι ελεύθεροι να διαπραγµατευθούν τις αποδοχές τους στα συµβόλαια µεταξύ ενός ανώτατου και ενός κατώτατου προκαθορισµένου από τις οικείες Συλλογικές Συµβάσεις ποσού. Οι διαπραγµατεύσεις έχουν ως βάση το τυποποιηµένο συµβόλαιο Uniform Player Contract (UPC), δηλαδή ένα γενικού τύπου συµβόλαιο που υιοθετήθηκε από τις διοργανώτριες του πρωταθλήµατος ενώσεις, στην προσπάθειά τους να διαπραγµατεύονται κατά τρόπο σταθερό µε τους παίκτες. Αυτές οι συµβάσεις περιέχουν όρους διαπραγµατεύσιµους και µη. Τα γενικά θέµατα, όπως µισθός, διάρκεια σύµβασης, κίνητρα και bonus, εγγυήσεις αποδοχών και διατάξεις προστασίας από τραυµατισµούς είναι ανοιχτά σε διαπραγ- µάτευση. Κοινές διατάξεις που περιλαµβάνονται στο τυποποιηµένο συµβόλαιο του παίκτη αφορούν στις κατώτατες αποδοχές του και στα πρότυπα συµπεριφοράς 10. Στην Αγγλία, τα ανώτατα όρια µισθών έχουν αρχίσει να χρησιµοποιούνται ως µηχανισµός αντιστάθµισης σε µερικές από τις οικονοµικές πιέσεις των συλλόγων στον αθλητισµό επαγγελµατικών οµάδων 11. Το ανώτατο όριο µισθού προορίζεται να λειτουργήσει µε δύο τρόπους. Πρώτον, µε τη διατήρηση της οικονοµικής βιωσιµότητας των συλλόγων που συµµετέχουν στα πρωταθλήµατα και δεύτερον, µε τη διατήρηση της ανταγωνιστικής ισορροπίας µεταξύ των συλλόγων, εξασφαλίζοντας ότι οι πλουσιότεροι σύλλογοι δεν µπορούν να συγκεντρώσουν όλους τους καλύτερους παίκτες και να κυριαρχήσουν σ ένα πρωτάθληµα 12. Στην Ιταλία, οι δραστηριότητες του αθλητή στίβoυ, τoυ πρoπoνητή, τoυ τεχνικoαθλητικoύ επιµελητή και του αθλητικoύ παρασκευαστή, απoτελoύν, µεταξύ άλλων, 9. Νοµική πληροφόρηση της , του ιρλανδικού δικηγορικού γραφείου A&L Goodbody Solicitors International Financial Services Centre προς τον Roberto Branco Martins. 10. National Sports Law Institute of Marquette University Law School (1999), Sports Law: A desktop handbook, p S. Gardiner (2000), The Americanisation of sports law? The American and European Sports Models Compared, Roundtable, 9 March 2000, σύµφωνα µε τον οποίο τα ανώτατα όρια µισθών υπάρχουν ήδη στην Αγγλία και στους δύο κανονισµούς του ράγκµπι. Οι σύλλογοι του Πρωταθλήµατος Πρώτης Κατηγορίας Ράγκµπι περιορίζονται να διαθέτουν ή 50% των προϋπολογισµένων εσόδων τους για αµοιβές παικτών. Επιπλέον οι σύλλογοι περιορίζονται ακόµη να πληρώνουν µόνο 20 µισθούς παικτών των ή περισσότερο ετησίως. Το 1999, σύλλογοι του Πρωταθλήµατος Πρώτης Κατηγορίας Ράγκµπι ψήφισαν την αποδοχή ανώτατου ορίου αµοιβής για την τρέχουσα περίοδο, περιορίζοντας αυτούς σε δαπάνη 1.8 εκατοµµυρίων για καθένα (από τους συλλόγους) ετησίως για µισθούς παικτών. Στα πρωταθλή- µατα του Ην. Βασιλείου Χόκευ επί πάγου και Καλαθοσφαίρισης λειτουργεί επίσης το σύστηµα ανωτάτου ορίου µισθών. Για το ποδόσφαιρο, τελεί επίσης υπό εξέταση από την UEFA. 12. S. Gardiner (2000), ό.π.

5 122 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ επαγγέλµατα υπoκείµενα σε ρύθµιση σύµφωνα µε την oδηγία 92/51 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προπονητές Η απασχόληση του προπονητή κατά τον αθλητικό νόµο µπορεί να έχει τη µορφή της εξαρτηµένης εργασίας ή της παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών 14. Εποµένως ο προπονητής είναι πρωτίστως επαγγελµατίας εργαζόµενος και συνεπώς το προπονητικό του έργο δεν µπορεί κατά τον ισχύοντα νόµο να χαρακτηρισθεί ως έργο ούτε η συµβατική σχέση του ως σύµβαση έργου 15. Η πιο συνηθισµένη µορφή παροχής προπονητικών υπηρεσιών είναι αυτή του προπονητή αθλήµατος σε αθλητικό σωµατείο και σε αθλητική εταιρία 16. Κριτήρια διάκρισης της παροχής των προπονητικών υπηρεσιών αποτελούν: 17 α) η ελευθερία καθορισµού του τρόπου και του χρόνου προπόνησης, επιλογής τεχνικής και µεθόδων, β) η εξάρτηση από τον εργοδότη τήρησης συγκεκριµένου ωραρίου, προσδιοριζόµενου κάθε φορά ανάλογα, η άσκηση Εποπτείας και η παροχή οδηγιών από τον εργοδότη, γ) η αποκλειστικότητα παροχής προπονητικών υπηρεσιών και δ) η ιδιότητα του παρέχοντος υπηρεσίες προπονητού ως φιλάθλου. 1.3 Διαιτητές Ο ελληνικός αθλητικός νόµος για πρώτη φορά θεσπίζει διατάξεις περί αµειβό- µενης-επαγγελµατικής διαιτησίας 18 για τις ανάγκες των αγώνων εθνικών πρωταθληµάτων επαγγελµατικού χαρακτήρα, 19 παρόλο που στη χώρα µας, τουλάχιστον για τριάντα περίπου χρόνια καλλιεργούνται σε επαγγελµατική βάση αθλήµατα 20. Αντίθετα, στο διεθνές πεδίο, οι διαιτητές αθληµάτων ασκούν κανονικά επάγγελµα µε σηµαντικές απολαβές ΔΕΚ C-101/02, Επιτροπή κατά Ιταλικής Δηµοκρατίας. 14. άρθ. 31 παρ. 6 Ν. 2725/1999 όπως ισχύει 15. κατά τα άρθ. 681 επ. ΑΚ 16. Αντ. Ταµπάκης (2001) «Εργασιακαί σχέσεις εις τον Αθλητικόν τοµέα», ΔΕΝ 2001 σελ. 257 επ., ιδίου «Αθλητικαί εργασιακαί σχέσεις µετά τον 3262/2004», ΔΕΝ 60 (2004) σελ επ., Δ. Παναγιωτόπουλος (1997), «Νοµοθετική Κατοχύρωση των δικαιωµάτων των αθλητικών επιστη- µόνων» σε: Επετηρίδα Αθλητικού Δικαίου ΙΙΙ, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σελ Δ. Παναγιωτόπουλος (2007), Εργασιακές Σχέσεις στον Αθλητισµό, ό.π. σελ βλ. για την αµειβόµενη διαιτησία σε: Δ. Παναγιωτόπουλος (2007), Εργασιακές Σχέσεις στον Αθλητισµό, ό.π. σελ άρθ. 47 Ν. 2725/ το 1979 θεσπίστηκε ο Ν. 879/1979 περί επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών και ακολούθησε, το 1991, ο Ν. 1958/1991 για την αµειβόµενη καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση κ.λπ.

6 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 123 Στην Αγγλία κάθε χρόνο οι διαιτητές εισπράττουν ως εφάπαξ περίπου ευρώ, ενώ για κάθε αγώνα που διευθύνουν η καθαρή αµοιβή τους είναι περίπου ευρώ. Για την ενασχόλησή τους µε τη διαιτησία οι ρέφερι κόβουν µπλοκ παροχής υπηρεσιών και καταθέτουν ειδική δήλωση στην εφορία, η οποία τους δικαιολογεί έξοδα παραστάσεως και κονδύλι για την αγορά ενδυµασίας και για όργανα φυσιοθεραπείας και προπόνησης. Δεν είναι τυχαίο, ότι στην Αγγλία υπάρχουν άνθρωποι που δηλώνουν ως επάγγελµά τους τη διαιτησία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο θεωρούµενος ως ο κορυφαίος αυτήν την στιγµή Άγγλος διαιτητής, ο Γκρέιαµ Πολ. Στην Ιταλία, στην αρχή της σεζόν, κάθε διαιτητής παίρνει ως εφάπαξ ένα ποσό, που µαζί µε τα χρήµατα που του χορηγούνται για διάφορα έξοδα φθάνει τα ευρώ, ενώ η καθαρή αµοιβή για κάθε µατς είναι περίπου ευρώ. Στη Γερµανία η καθαρή αµοιβή για κάθε αγώνα της Bundesliga είναι ευρώ, ενώ στη Ρωσία ευρώ και στην Πορτογαλία ευρώ. Στην Ισπανία οι διαιτητές παίρνουν ευρώ για κάθε αγώνα που διευθύνουν, ενώ εισπράττουν και ευρώ το µήνα ως µισθό. Στη Γαλλία η αµοιβή ανά αγώνα είναι περίπου ευρώ, ενώ ισόποσος είναι και ο µισθός από τη γαλλική οµοσπονδία, η οποία θεωρεί ως υπαλλήλους της τους διαιτητές. Τέλος, οι διεθνείς διαιτητές που σφυρίζουν σε αγώνες τσάµπιονς λιγκ υπολογίζεται ότι καρπώνονται περίπου ευρώ ανά µατς, ενώ γύρω στα ευρώ παίρνουν αυτοί που σφυρίζουν στο κύπελλο ΟΥΕΦΑ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι βοηθοί και ο τέταρτος διαιτητής εισπράττουν είτε τα µισά χρήµατα, είτε τα 3/ Υπάλληλοι αθλητικών φορέων Οι υπάλληλοι δηµόσιων αθλητικών φορέων 22 ή ιδιωτικών αθλητικών φορέων 23 δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι ασκούν αθλητική δραστηριότητα αλλά ότι αποτελούν κοινούς εργαζόµενους που προσλαµβάνονται µε διατάξεις δηµοσίου δικαίου 24. Η απασχόλησή τους, λαµβανοµένου υπόψη ότι διατελούν υπό τον έλεγχο του εργοδότη ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής της, παρέχοντας συνήθως γραµµατειακής φύσης υπηρεσίες µε συγκεκριµένο ωράριο στα γραφεία αθλητικών οµοσπονδιών κ.λπ., αποτελεί αµιγώς εξαρτηµένη εργασία. 21. βλ. άρθρο στην Εφηµερίδα «ΦΙΛΑΘΛΟΣ» της σελ όπως είναι οι υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού 23. όπως είναι οι υπάλληλοι των αθλητικών οµοσπονδιών 24. άρθ. 30 παρ. 3 Ν. 2725/1999 σε συνδ. µε Ν. 2190/1994. Μάλιστα ως προς τις αποδοχές του προσωπικού των αθλητικών οµοσπονδιών µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν. 2470/1997 (άρθ. 30 παρ. 2 Ν. 2725/1999)

7 124 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2. Φύση - Μορφές εργασιακών συµβάσεων στον Αθλητισµό 2.1 Χαρακτηριστικά εξαρτηµένης εργασίας παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών Το δικαίωµα του εργοδότη να δίνει εντολές και οδηγίες ως προς τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο παροχής της εργασίας και να ελέγχει την συµµόρφωση του εργαζοµένου προς αυτές, καθώς και η έκταση των αντίστοιχων υποχρεώσεων του τελευταίου, αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία της υπάρξεως εξαρτήσεως, η οποία όµως δεν εξαρτάται µόνον από το αν συντρέχουν όλα ή τα περισσότερα από τα στοιχεία αυτά. Διότι εκείνο που διακρίνει την εξαρτηµένη εργασία από την ανεξάρτητη δεν είναι το ποσοτικό στοιχείο, δηλαδή η σώρευση περισσότερων ενδείξεων δεσµεύσεως και εξαρτήσεως, αλλά το ποιοτικό, δηλαδή η ιδιαίτερη ποιότητα της δεσµεύσεως και εξαρτήσεως, η οποία έχει για τον υποβαλλόµενο σε αυτή εργαζόµενο συνέπειες που καθιστούν απαραίτητη την ιδιαίτερη ρύθµιση της σχέσεώς του µε τον εργοδότη και δικαιολογούν την ειδική προστασία του από το εργατικό δίκαιο. Το ποιοτικό αυτό στοιχείο συνάγεται από την εκτίµηση των όρων και εν γένει συνθηκών παροχής της εργασίας και διαφέρει κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος και την φύση της εργασίας, συνδυαζόµενο δε µε τις υφιστάµενες ενδείξεις εξαρτήσεως, παρέχει ασφαλέστερο κριτήριο για την διάκριση της εξαρτηµένης εργασίας από την ανεξάρτητη Προσφορά και παροχή αθλητικών υπηρεσιών Η διαµόρφωση του περιεχοµένου της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών στηρίζεται στον αθλητικό νόµο, 26 στον Αστικό Κώδικα 27 καθώς και σε ειδικούς νόµους 28. Όµως οι διατάξεις του αθλητικού νόµου είναι εκείνες που διαφοροποιούν την παραπάνω σύµβαση από την απλή σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας που συνάπτουν οι άλλοι εργαζόµενοι, λόγω ακριβώς της ιδιοµορφίας του αθλητικού γεγονότος. Ειδικότερα για τις σχέσεις µεταξύ επαγγελµατιών ή αµειβοµένων αθλητών και των σωµατείων τους ή των αθλητικών ανωνύµων εταιριών καθώς και για όλα εν γένει τα θέµατα εργασιακής φύσεως και συµβολαίων, ρυθµίζουν ειδικές υπουργικές 25. ΟλοµΑΠ 28/2005 ΔΕΝ 61 σελ Ν. 2725/1999 όπως ισχύει 27. άρθρα 648, 652 Α.Κ. 28. άρθρο 6 Ν. 765/1943, που κυρώθηκε µε την Π.Υ.Σ. 324/1946 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 38 ΕισΝΑΚ. Πρβλ. Α. Ταµπάκης (1994), Εργασιακαί Αθλητικαί Συµβάσεις-Διαδικασία Επιλύσεως Διαφορών εις Επιτροπάς και Δικαστήρια, Δ.Ε.Ν. 50 (1994), σελ. 1061, Επιθ. Αθλ.Δικ. 1995, σελ. 6, όπου και παραποµπές στη θεωρία και νοµολογία, Α. Καρακατσάνης-Σ. Γαρδίκας (1995), Ατοµικό Εργατικό Δίκαιο, σελ. 43 παράγρ , Γ. Κουκιάδης (1995), Εργατικό Δίκαιο (ατοµικές εργασιακές σχέσεις), σελ. 202.

8 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 125 αποφάσεις κατά άθληµα. Ωστόσο, ο χαρακτήρας της σύµβασης ως εξαρτηµένης εργασίας δεν είναι απαραίτητο να συνδέεται µε την ιδιότητα του αθλητή ως επαγγελµατία ή αµειβόµενου Στοιχεία εξαρτήσεως και ιδιοµορφίας σύµβασης παροχής αθλητικών υπηρεσιών Βασικά χαρακτηριστικά της εξαρτήσεως της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών είναι η δέσµευση του αθλητή εκ µέρους του εργοδότη σωµατείου ή εταιρίας µε ποινή κυρώσεων ως προς τον τόπο, τρόπο και χρόνο παροχής της εργασίας, 30 δηλαδή η σώρευση περισσότερων ενδείξεων δεσµεύσεως και εξαρτήσεως, κατά τη νοµολογία «ποσοτικό στοιχείο» της εξαρτήσεως, καθώς και η ιδιαίτερη ποιότητα της δεσµεύσεως και της εξαρτήσεως, κατά τη νοµολογία «ποιοτικό στοιχείο» της εξαρτήσεως 31. Επίσης, βασικά χαρακτηριστικά της ιδιοµορφίας της ως άνω σύµβασης, 32 αποτελούν η µη εφαρµογή διατάξεων περί προσαυξήσεων Κυριακών, 33 αργιών 34 και νυχτερινής εργασίας 35. Ακόµη έχει κριθεί ότι και στη σχέση µεταξύ σωµατείου και ερασιτεχνών αθλητών, εφόσον το σωµατείο χρησιµοποιεί ως εργοδότης, µε επαγγελµατικό τρόπο, τις µισθωτές υπηρεσίες των αθλητριών πετοσφαιριστριών, που ανήκουν στην οµάδα του, πρόκειται για παροχή εξαρτηµένης εργασίας επί της οποίας έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας 36. Κρίσιµο στοιχείο σε κάθε περίπτωση είναι, δηλαδή, η εκτίµηση όλων των περιστάσεων, βάσει οποίων κρίνεται σε ποια θέση βρίσκεται ο εργαζόµενος έναντι του εργοδότη του, ανεξαρτήτως του νοµικού χαρακτηρισµού που τα µέρη έδωσαν στη µεταξύ τους σχέση και όχι το φύλο 37 ούτε ο τρόπος καθορισµού καταβολής του µισθού 38 ούτε η νοµική µορφή του αντισυµβαλλόµενου σωµατείου Δ. Παναγιωτόπουλος (2007), Εργασιακές Σχέσεις στον Αθλητισµό, ό.π. σελ βλ. ενδεικτικά ΜΠρΑθ 13611/1991 ΕΕργΔ 51 σελ. 477, I.S.L.R. Pandektis 1992 σελ. 294, ΜΠρΠειρ 1063/1991 Επιθ.Αθλ.Δικ σελ ΟλοµΑΠ 28/2005 ό.π. 32. βλ. ενδεικτικά ΕφΠειρ 800/1995 Επιθ.Αθλ.Δικ σελ. 464, ΜΠρΑθ 5518/1972 ΕΕργΔ 32 σελ. 278, ΕιρΑθ 1008/2005 αδηµοσ. 33. αφού, για παράδειγµα, η κύρια εργασία των ποδοσφαιριστών παρέχεται κατά κανόνα τις Κυριακές 34. οι οποίες εφαρµόζονται µόνον υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως 35. αφού οι αθλητές δεν διανυκτερεύουν σε συγκεκριµένο και µόνιµο τόπο, αλλά σε διάφορους τόπους ανάλογα µε το πρόγραµµα των αγώνων της οµάδας τους 36. ΕφΑθ 5151/2006 ΔΕΝ 62 σελ (επικυρώσασα τη ΜΠρΑθ 1298/2005 ΔΕΝ 61 σελ. 1343), ΕιρΑθ 1008/2005 αδηµοσ.

9 126 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Το αποδεκτό και από την ελληνική νοµολογία κριτήριο της νοµικής εξάρτησης για τον εντοπισµό της εξαρτηµένης εργασίας στον ερασιτεχνικό αθλητισµό, απαντάται εντονότερα απ ό,τι στον επαγγελµατικό. Η απουσία σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου και η αντ αυτής σύνδεση του αθλητή προς το σωµατείο µε δελτίο αθλητικής ιδιότητας συνεπάγεται κατ ουσίαν ισόβια δέσµευση του «ερασιτέχνη» αθλητή, καθώς αδυνατεί να µετεγγραφεί σε άλλο σωµατείο χωρίς τη συναίνεση του σωµατείου προέλευσης, πλην αν θεµελιώνεται κατ εξαίρεση λόγος προβλεπόµενος στους κανονισµούς της οικείας οµοσπονδίας 40. Στην περίπτωση των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, κρίθηκε ότι η σχέση που τους συνδέει µε κάποιο αθλητικό σωµατείο δεν είναι σχέση εργασίας, πλην των προβλεποµένων περιπτώσεων στο Ν. 2725/1999, 41 τυχόν δε οικονοµικές ή άλλες παροχές, που τους δίνονται, δεν έχουν τον χαρακτήρα του ανταλλάγµατος για παροχή εργασίας (αφού δεν παρέχουν εργασία) αλλά ενίσχυση για την υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας και συνεπώς, κατά λογική αναγκαιότητα, ακόµη και τα ατυχήµατα (τραυµατισµοί, κ.λπ.) που συµβαίνουν σε αθλητές-ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν συνδέονται µε σχέση εργασίας µε αθλητικό σωµατείο και δεν είναι επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές, δεν έχουν τον χαρακτήρα του εργατικού ατυχήµατος 42. Κρίθηκε όµως ότι µπορεί να καταρτισθεί σύµβαση παροχής αθλητικών υπηρεσιών και µε ερασιτέχνιδα αθλήτρια ρυθµικής γυµναστικής, αν η τελευταία εντάχθηκε στην προπονητική και αγωνιστική καθοδήγηση των τεχνικών και των προπονητών του σωµατείου της για προσφορά αθλητικών υπηρεσιών µε αντάλλαγµα την καταβολή σ αυτήν των τακτικών και έκτακτων παροχών σε περίπτωση επιτυχίας υψηλών επιδόσεων 43. Σε ό,τι αφορά στη σύναψη του συµβολαίου παροχής αθλητικών υπηρεσιών µε επαγγελµατίες αθλητές, καθιερώνεται καταρχήν η αρχή των διαπραγµατεύσεων µεταξύ σωµατείων και αθλητών, αλλά ως προς το περιεχόµενό τους προβλέπεται µια σειρά περιορισµών και απαγορεύσεων, από τους οποίους τα συµβαλλόµενα µέρη δεν µπορούν να αποκλίνουν. Η σύναψη ελεύθερων συµβολαίων δεν γίνεται ανεπιφύλακτα δεκτή, καθόσον τίθενται σηµαντικοί περιορισµοί που σχετίζονται κυρίως 37. ΕφΑθ 5151/2006 ό.π., ΕιρΑθ 1008/2005 ό.π. 38. ΑΠ 219/2002 ΕλλΔνη 44 σελ. 158, ΕφΑθ 1905/1996 ΕλλΔνη 1998 σελ ΜΠρΛαµ 156/2004 αδηµοσ. 40. Α. Ζαγκλής (2005), Εργασιακές σχέσεις αθλητών στον επαγγελµατικό και ερασιτεχνικό αθλητισµό, Δ.Ε.Ν. 61 (2005) σελ άρθ. 85 παρ. 1 και 2 Ν. 2725/ ΕιρΛαµ 413/2002 αδηµοσ. 43. ΕφΘεσ 43/2002 Αρµεν σελ. 1637

10 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 127 µε τις τακτικές αποδοχές και τις έκτακτες αµοιβές των αθλητών, καθώς και το δικαίωµα ελεύθερης επιλογής οµάδας µετά τη λήξη της συµβάσεως. Οι περιορισµοί αυτοί άλλοτε είναι εύλογοι, λόγω της προφανούς διαστάσεως του αθλητισµού ως υποθέσεως γενικού ενδιαφέροντος όπως δέχεται η νοµολογία, και άλλοτε κινούνται στο µεταίχµιο της συνταγµατικώς κατοχυρωµένης συµβατικής ελευθερίας 44. Κρίθηκε, επίσης, ότι η µη τήρηση εγγράφου τύπου στη σύµβαση παροχής αθλητικών υπηρεσιών έχει ως συνέπεια κατ αρχήν την ακυρότητα της δικαιοπραξίας, η οποία θεραπεύεται είτε µε την εκπλήρωση αυτής είτε µε µεταγενέστερη επικύρωση αυτής, η οποία ισχύει ως νέα κατάρτιση 45. Η παραχώρηση αθλητή µε υποσχετική γίνεται µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων σωµατείων µε βάση τον κανονισµό εγγραφών-µετεγγραφών της οικείας οµοσπονδίας και αφορά µόνο σε ερασιτέχνες αθλητές 46. Κρίθηκε ότι η παραχώρηση αυτή δεν ισοδυναµεί µε εγγραφή ή µετεγγραφή του αθλητή και δεν δεσµεύει το σωµατείο πέραν του ανώτερου αριθµού απόκτησης αθλητών µε υποσχετική, που προβλέπεται από τον οικείο κανονισµό Παροχή προπονητικών υπηρεσιών Σύµφωνα µε τον ισχύοντα αθλητικό νόµο ο προπονητής ασκεί επάγγελµα και µπορεί να συµβάλλεται µε αθλητικό σωµατείο, ΤΑΑ ή ΑΕΕ, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών 48. Με τις διατάξεις του αθλητικού νόµου 49 θεσπίστηκε η υποχρεωτική τήρηση συστατικού εγγράφου για τη σύµβαση εργασίας των προπονητών 50. Στο χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισµού ο αθλητικός νόµος προβλέπει σχετικά ότι και οι δυο µορφές σύµβασης είναι παραδεκτές, άρα απόκειται στη διακριτική ευχέρεια των µερών να χαρακτηρίσουν και να δώσουν το περιεχόµενο που αυτά επιθυµούν στη σύµβαση. Ο εκάστοτε χαρακτηρισµός αυτός υπόκειται εν συνεχεία στον έλεγχο των δικαστηρίων, προκειµένου, σε περίπτωση που ανακύψει σχετική 44. Κ. Ρέµελης (1993), Οι περιορισµοί της συµβατικής ελευθερίας των επαγγελµατιών αθλητών, I.S.L.R. Pandektis σελ ΕφΘεσ 987/2003 Αρµεν σελ άρθρ. 33 σε συνδ. µε 27 Ν. 2725/ ΠΠρΑθ 5375/1994 ΕπιθΑθλΔικ 1994 σελ άρθ. 31 παρ. 1 και 6 Ν. 2725/1999. Για συστηµατική µελέτη και ανάλυση των προπονητικών υπηρεσιών βλ. Δ. Παναγιωτόπουλος (2007), Εργασιακές Σχέσεις στον Αθλητισµό, ό.π. σελ άρθ. 31 παρ. 6 Ν. 2725/1999 όπως ισχύει 50. ΑΠ 618/2006 αδηµοσ., ΑΠ 928/2006 αδηµοσ., ΑΠ 1822/2005 αδηµοσ., ΑΠ 1823/2005 αδη- µοσ., ΑΠ 188/2005 Συνήγορος 49 (2005) σελ. 20, ΕφΘεσ 1645/2004 Αρµεν. (2004) σελ. 1304

11 128 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ διαφωνία, αυτά να προσδιορίσουν τη σύµβαση ως εξαρτηµένη εργασία ή ως παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών και να λύσουν τη διαφορά 51. Κρίθηκε ότι υφίσταται παροχή εξαρτηµένης εργασίας για τις περιπτώσεις προπονητή ερασιτεχνικού σωµατείου ενόργανης γυµναστικής, 52 πάλης, 53 υδατοσφαίρισης, 54 πυγµαχίας, 55 ποδοσφαίρου 56. Αντίθετα κρίθηκε ότι υφίσταται παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών για την περίπτωση προπονητή ερασιτεχνικού σωµατείου άρσης βαρών 57. Κατά πάγια νοµολογία συνιστά εξαρτηµένη εργασία η παροχή υπηρεσιών προπονητή καλαθοσφαίρισης σε ΑΑΕ ή ΤΑΑ 58. Πάντως η φύση της παροχής προπονητικών υπηρεσιών δεν αλλάζει, όταν κατά συστηµατικό και σταθερό τρόπο καταβάλλονται χρηµατικά ποσά ως αµοιβή της εργασίας για την εν λόγω παροχή, ανεξάρτητα αν τα καταβαλλόµενα χαρακτηρίζονται ως οδοιπορικά Απασχόληση διαιτητών Είναι αληθές ότι κάποιος που αποφασίζει να ασχοληθεί µε τη διαιτησία στην Ελλάδα, και ειδικότερα µε τη διαιτησία ποδοσφαίρου, ξέρει ότι θα βγει ζηµιωµένος οικονοµικά, εκτός και αν φτάσει να παίξει σε υψηλές κατηγορίες, όπου πλέον οι οικονοµικές απολαβές είναι ικανοποιητικές 60. Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα στον ελληνικό χώρο, η φύση της απασχόλησης του διαιτητή στα κάθε είδους οµαδικά ή ατοµικά αθλήµατα δεν µπορεί µε βεβαιότητα να υπαχθεί σε συγκεκριµένες νοµικές διατάξεις. Φέρει περισσότερο τα χαρακτη- 51. Δ. Παναγιωτόπουλος (2007), Εργασιακές Σχέσεις στον Αθλητισµό, ό.π. σελ ΑΠ 188/2005 ό.π. 53. ΑΠ 984/2004 ΔΕΝ 61 (2005) σελ. 209, ΑΠ 1244/2000 ΔΕΝ 57 (2001) σελ. 287, ΜΠρΑθ 1301/2004 ΔΕΝ 61 (2005) σελ ΑΠ 278/1989 ΔΕΝ 46 (1990) σελ. 353, ΕΕργΔ 49 (1990) σελ. 82, I.S.R.L. Pandektis 1992 σελ. 278, ΜΠρΑθ 1710/1993 ΔΕΝ 50 (1994) σελ. 76, ΕΕργΔ 53 (1994) σελ. 591, I.S.L.R. Pandektis , σελ ΕφΘεσ 1645/2004 ό.π., ΕφΑθ 2813/1991 ΔΕΝ 47 (1991) σελ. 700, ΕλλΔνη 34 (1993) σελ. 100, I.S.L.R. Pandektis 1993 σελ ΑΠ 120/1992 ΔΕΝ 48 (1992) σελ. 726, ΕιρΛαµ 8/1997 αδηµοσ. 57. ΑΠ 1095/2001 ΔΕΝ 58 (2002) σελ ΜΠρΠειρ 5240/2000 αδηµοσ. 59. ΕφΘεσ 2204/2001 Lex Sportiva 5 (2006) σελ. 57

12 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 129 ριστικά της σύµβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή της σύµβασης έργου και λιγότερο της εξαρτηµένης εργασίας, για τους εξής λόγους: α) Η παροχή των υπηρεσιών του διαιτητή δεν εξαρτάται από το αν θα διεξαχθεί ο αγώνας ούτε από το αν θα ολοκληρωθεί η διάρκειά του ούτε από το αποτέλεσµα (σκορ) που θα επιτευχθεί. Αντίθετα ουσιώδη προϋπόθεση της σύµβασης έργου αποτελεί η εκτέλεσή του, αφού στην τελευταία περίπτωση οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν σε συγκεκριµένο αποτέλεσµα (έργο). β) Τα σωµατεία ή οι εταιρίες δεν αποτελούν εργοδότη του διαιτητή, αφού δεν του καθορίζουν τον τρόπο της διαιτησίας, ο οποίος εξαρτάται αποκλειστικά από τις επιστηµονικές και τεχνικές του γνώσεις. γ) Η υποβολή της δήλωσης προσφοράς υπηρεσιών, συµµετοχής και ένταξης στους πίνακες διαιτητών 61 δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως εξάρτηση του διαιτητή από τα αγωνιζόµενα σωµατεία ή εταιρίες, αλλά απλά δηλώνει την ετοιµότητά του και την ύπαρξη στο πρόσωπό του των κατά νόµο προσόντων, 62 ώστε να είναι επιλέξιµος σε αγώνες από τις αρµόδιες επιτροπές διαιτησίας. δ) Ο διαιτητής δεν είναι υποχρεωµένος να συµµετέχει σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήµατος, αλλά µπορεί να δηλώσει κώλυµα, χωρίς απαραίτητα να συντρέχει σπουδαίος λόγος προς τούτο, σε αντίθεση µε τον εργαζόµενο µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, ο οποίος δεν µπορεί άνευ σπουδαίου λόγου (ασθένειας κ.λπ.) να απέχει από την εργασία του χωρίς έννοµες συνέπειες. ε) Η αµοιβή ή αποζηµίωση του διαιτητή καθορίζεται µετά από συµφωνία του οικείου συνδέσµου διαιτητών και της διοργανώτριας αθλητικής αρχής και καταβάλλεται στο διαιτητή, στις περισσότερες περιπτώσεις 63 πριν από την έναρξη του 60. Στα τοπικά πρωταθλήµατα τα χρήµατα που παίρνουν διαιτητές και βοηθοί φτάνουν ίσα - ίσα για τα µεταφορικά τους. Αν προσθέσουµε και το γεγονός ότι οι ίδιοι θα πρέπει να αγοράσουν την ενδυµασία τους, σηµαίες, σφυρίχτρες κ.λπ., εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι συµπληρώνουν και από την τσέπη τους. Στην Α εθνική, στο ελληνικό πρωτάθληµα, από τη φετινή σεζόν η αµοιβή των διαιτητών είναι περίπου ευρώ καθαρά, ενώ περίπου 690 ευρώ είναι τα χρήµατα για τον κάθε βοηθό. Οι διαιτητές και οι βοηθοί δηλώνουν τα χρήµατα αυτά στη φορολογική τους δήλωση και φορολογούνται γι αυτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την προπέρσινη σεζόν υπάρχουν οφειλές έξι µηνών προς τους διαιτητές, αφού η Ε.Π.Ο. πήρε τα χρήµατα από τις οµάδες, αλλά τα έδωσε για να πληρώσει τους υπαλλήλους της, ωστόσο επειδή οι ΠΑΕ έστειλαν κανονικά τις βεβαιώσεις στους διαιτητές, αυτοί δήλωσαν τα συγκεκριµένα ποσά και φορολογήθηκαν γι αυτά. Οι αµοιβές αυτές ίσως ακούγονται υψηλές, αφού δεν είναι πολλοί εργαζόµενοι που βγάζουν ευρώ τον µήνα, αν υποθέσουµε ότι ένας διαιτητής Α εθνικής κάνει δύο διαιτησίες το µήνα. Αυτή η αµοιβή, όµως, δεν είναι και η υψηλότερη στην Ευρώπη (βλ. άρθρο στην Εφηµερίδα «ΦΙΛΑΘΛΟΣ» της σελ. 11) 61. άρθ. 46 Ν. 2725/ Για την αξιολόγηση διαιτητών πρβλ. ΜΠρΠειρ 5590/1999

13 130 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ αγώνα, από το σωµατείο ή την εταιρία της γηπεδούχου οµάδας, διαφορετικά ο διαιτητής δεν δεσµεύεται να διεξαγάγει τον αγώνα και δεν τον βαρύνει προς τούτο καµιά υπαιτιότητα. Εποµένως, η απασχόληση του διαιτητή αθλήµατος θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί µάλλον ως ιδιόµορφη σύµβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. 2.5 Απασχόληση υπαλλήλων αθλητικών φορέων Η πρόσληψη υπαλλήλων από αθλητικές οµοσπονδίες σε οργανικές θέσεις έχει τα στοιχεία της εξάρτησης αλλά βασίζεται σε αρχές δηµοσίου δικαίου 64. Η πρόσληψη διακριθέντων αθλητών αποτελεί αναγκαστική σύµβαση, 65 η οποία καταρτίζεται µε την υποβολή από τον διακριθέντα αθλητή στον αθλητικό φορέα αίτησης και ολοκληρώνεται µε τη θέση των υπηρεσιών του αθλητή στη διάθεση του φορέα. Αυτή η πρόσληψη δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ή µη σχετικής κενής θέσης ούτε τίθεται χρονικός περιορισµός για την άσκηση από τον αθλητή του παραπάνω προνοµίου του Επιρροή του Κοινοτικού Δικαίου στις εργασιακές αθλητικές σχέσεις 3.1 Εργαζόµενος κατά το Κοινοτικό Δίκαιο Η έννοια του «εργαζοµένου» κατά το Κοινοτικό Δίκαιο προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα αντικειµενικά κριτήρια που χαρακτηρίζουν τη σχέση εργασίας, ανάλογα µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των ενδιαφεροµένων προσώπων. Ειδικότερα, ως «εργαζόµενος» κατά τη νοµολογία του ΔΕΚ θεωρείται οποιοσδήποτε ασκεί πραγµατικές και γνήσιες δραστηριότητες, ενώ αποκλείονται οι δραστηριότητες που είναι τόσο περιορισµένες, ώστε να εµφανίζονται ως καθαρά περιθωριακές και παρακολουθηµατικού χαρακτήρα. Το κύριο χαρακτηριστικό της σχέσεως εργασίας είναι το γεγονός ότι ένα πρόσωπο παρέχει, κατά τη διάρκεια ορισµένου χρόνου, προς έτερο και υπό τη διεύθυνση αυτού του τελευταίου υπηρεσίες έναντι των οποίων λαµβάνει αµοιβή 67. Η φύση της δηµιουργηθείσας νοµικής σχέσεως που συνδέει τον εργαζόµενο µε τον εργοδότη, όπως εξάλλου και η µεγαλύτερη ή µικρότερη παραγωγικότητα του ενδιαφεροµένου ή η προέλευση των πόρων για την αµοιβή ή ακόµη η χαµηλή 63. κατά τους οικείους κανονισµούς διαιτητών αθληµάτων 64. άρθ. 30 Ν. 2725/1999 σε συνδ. µε Ν. 2190/ άρθ. 3 Ν. 2371/ ΑΠ 1765/2001 Δικ. Επιχ.Εταιρ. 4 (2003) σελ. 463

14 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 131 αµοιβή, δεν είναι αποφασιστική για την ιδιότητα του εργαζοµένου κατά την έννοια του Κοινοτικού Δικαίου Επιρροή Κοινοτικού Δικαίου στον αθλητισµό Μετά την εξέλιξη στην υπόθεση Bosman, 69 στην όλη αθλητική δραστηριότητα λαµβάνονται πλέον υπόψη: α) ο προσδιορισµός της κατά νόµο οικονοµικής και επαγγελµατικής αθλητικής δραστηριότητας και β) η νοµική οριοθέτηση της ελεύθερης συµµετοχής στην αθλητική δράση 70. Η διάκριση ερασιτέχνη από επαγγελµατία αθλητή µε κριτήριο τα οικονοµικά ανταλλάγµατα δεν είναι ασφαλής και η χάραξη διαχωριστικής γραµµής µεταξύ επαγγελµατικού και ερασιτεχνικού αθλητισµού κάθε άλλο παρά απλή διαδικασία είναι. Οι δύο αυτές µορφές του αθλητισµού αποτελούν συχνά συγκοινωνούντα δοχεία και η διάκριση έχει ως σηµείο αναφοράς και κριτήριο το οικονοµικό καθεστώς του αθλητή. Δηλαδή, όταν η αθλητική του δραστηριότητα ασκείται έναντι αµοιβής (ανεξαρτήτως ονοµασίας ως µισθού, πριµ, οδοιπορικών κλπ.), υπάγεται στον επαγγελµατικό αθλητισµό, έστω και αν το συγκεκριµένο άθληµα είναι τύποις ερασιτεχνικό ή αν ο συγκεκριµένος αθλούµενος έχει άλλο κύριο επάγγελµα, ενώ όταν δεν λαµβάνει αµοιβή θεωρείται υπαγόµενος στον ερασιτεχνικό αθλητισµό, έστω και αν η αθλητική του αυτή δραστηριότητα γίνεται µε την παρέµβαση και συνδροµή προσώπων των οποίων η ενασχόληση µε τον αθλητισµό είναι επαγγελµατική (λ.χ. προπονητών, διαιτητών κλπ.). Σήµερα η συνολική αθλητική δραστηριότητα είναι αναµφίβολα οικονοµική κατά την έννοια του άρθρου 2 της Συνθήκης της ΕΕ, έστω κι αν η σχέση αθλουµένου-σωµατείου δεν υπάγεται ως τοιαύτη στο Κοινοτικό Δίκαιο 71. Η Οδηγία 1999/70/ΕΚ καταλαµβάνει και ρυθµίζει την αθλητική εργασία, αφού η τελευταία δεν αποκλείεται από τη ρύθµιση. Ειδικότερα, όσον αφορά στους ποδοσφαιριστές, η Οδηγία τους θεωρεί «εργαζόµενους». Ο δικαιολογητικός λόγος που οι αθλητικές συµβάσεις εργασίας είναι ορισµένου χρόνου είναι επειδή: α) Κα- 67. ΔΕΚ C-176/96, Lehtonen, σκέψη 45, C-66/85, Lawrie-Blum, σκέψεις 16 και 17, C-1/97, Birden, σκέψη 25, C-138/02, Collins, σκέψη 26, C-188/00, Kurz, σκέψη 33, C-197/86, Brown, Συλλογή 1988, σ. 3205, σκέψη 21, C-344/87, Bettray, Συλλογή 1989, σ. 1621, σκέψεις 15 και 16, C-357/89, Raulin, Συλλογή 1992, σ. Ι-1027, σκέψη 10, C-3/90, Bernini, Συλλογή 1992, σ. I-1071, σκέψεις 14 ως ΔΕΚ C-1/97, Birden, σκέψη ΔΕΚ C-415/93 Bosman 70. Δ. Παναγιωτόπουλος (2006), Αθλητικές υπηρεσίες ερασιτέχνη αθλητή Αθλητική ιδιότητα και υποκρυπτόµενη σύµβαση, ΔΕΝ 62 (2006) σελ. 1484

15 132 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ θορίζεται έτσι από τους αθλητικούς κανονισµούς. β) Υπάρχει περιοδική απασχόληση, βασιζόµενη στις αθλητικές περιόδους 72. Βασική αρχή του Κοινοτικού Δικαίου που επηρέασε σε πολύ µεγάλο βαθµό τις εργασιακές σχέσεις στον αθλητισµό είναι η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, σύµφωνα µε την οποία η άσκηση του αθλητισµού εµπίπτει στο Κοινοτικό Δίκαιο µόνον κατά το µέτρο που συνιστά οικονοµική δραστηριότητα υπό την έννοια του άρθρου 2 της Συνθήκης της ΕΕ, ενώ οι αµιγώς αθλητικοί κανόνες 73 εκφεύγουν από το πεδίο εφαρµογής του Κοινοτικού Δικαίου 74. Ως «οικονοµική δραστηριότητα» κατά το άρθρο 2 της Συνθήκης θεωρείται η εκτέλεση µισθωτής εργασίας ή η παροχή υπηρεσιών έναντι αµοιβής Επιρροή Κοινοτικού Δικαίου σε ειδικά αθλητικά θέµατα Ειδικά θέµατα στην αθλητική δράση, τα οποία επηρεάσθηκαν από το Κοινοτικό Δίκαιο, όπως διαµορφώνεται µέσα από τη νοµολογία του ΔΕΚ, των ελληνικών Δικαστηρίων και των αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων, είναι: Προσφορά αντιπροσφορά Κρίθηκε άκυρη και παράνοµη η αντιπροσφορά για µετεγγραφή επαγγελµατία αθλητή, ως εµπόδιο στην ελεύθερη µετακίνησή του µετά τη λήξη του συµβολαίου του σε σωµατείο κράτους-µέλους της Ε.Ε. και συνακόλουθα κρίθηκε νόµιµη η αναζήτηση του δοθέντος ποσού της αντιπροσφοράς κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισµού 76. Εποµένως νόµιµος κρίθηκε ο συµβατικός αποκλεισµός προσφοράς-αντιπροσφοράς, διότι πρόκειται για κανόνα ενδοτικού δικαίου, γεγονός το οποίο προκύπτει από τον κανόνα της ελευθερίας των συµβάσεων και από το ότι δεν υπάρχει καµία νοµοθετική ένδειξη αποκλεισµού της ενδοτικότητάς του Ιθαγένεια 71. Χ. Ταγαράς (1994), Αθλητισµός και Κοινοτική έννοµη τάξη, ΕπΑθλΔικ 1994, σελ Κατά τον Roberto Branco Martins (2002), European Sport s First Collective Labour Agreement, Rotterdam, 2002, βασικός στόχος της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ είναι να περιορίσει την αδικαιολόγητη σύναψη συµβάσεων ορισµένου χρόνου, διότι κατά κανόνα οι εργασιακές σχέσεις πρέπει να είναι αορίστου χρόνου. Η αποζηµίωση µετεγγραφής, µε συναίνεση αθλητή-συλλόγου καταγωγής-συλλόγου προορισµού κατά τη διάρκεια ισχύος του συµβολαίου, θεωρείται ως αποζηµίωση για τον υπόλοιπο χρόνο του συµβολαίου που δεν έτρεξε. 73. π.χ. κανόνες περί συνθέσεως εθνικών οµάδων, περί επιλογής αθλητών για συµµετοχή σε διεθνείς αγώνες υψηλού επιπέδου κ.λπ. Για το κατά πόσον οι κανόνες φαρµακοδιέγερσης (doping) αποτελούν αµιγώς αθλητικό ζήτηµα ή µη πρβλ. ΔΕΚ C-519/04 P, Meca-Medina & Majcen, σκέψεις 27-31, 42-45, ΔΕΚ C-191/97 Deliege, C-36/74 Walrave, C-13/76 Dona 75. ΔΕΚ C-13/76, Dona, σκέψη 12, C-196/87, Steymann, Συλλογή 1988, σ. 6159, σκέψη 10, C- 176/96, Lehtonen, σκέψη 43.

16 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 133 Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων στην Ε.Ε. συνεπάγεται την κατάργηση κάθε διάκρισης λόγω ιθαγένειας µεταξύ των εργαζοµένων των Κρατών-Μελών ως προς την απασχόληση, την αµοιβή και τους άλλους όρους εργασίας 78. Ενδιαφέρουσα είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αναφορών, σύµφωνα µε την οποία: 79 α) Όσον αφορά στην προσκόµιση άδειας παραµονής για την απόκτηση άδειας ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, η άδεια παραµονής έχει µόνο δηλωτικό χαρακτήρα και η κατοχή της δεν είναι αναγκαία για την άσκηση των δικαιωµάτων που συνδέονται µε την ελεύθερη κυκλοφορία. β) Η ερασιτεχνική ενασχόληση µε κάποιο άθληµα αποτελεί κοινωνικό πλεονέκτηµα 80. Θα έπρεπε άρα να αναγνωρίζεται το δικαίωµα των υπηκόων κρατών µελών, όταν εκείνοι µετακινούνται σε άλλο κράτος µέλος, να έχουν πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες, ως ερασιτέχνες παίκτες, υπό τις ίδιες συνθήκες µε τους ηµεδαπούς. Το δικαίωµα αυτό προκύπτει άµεσα από τον κανονισµό 1612/ 68 για τους µισθωτούς εργαζόµενους και τα µέλη της οικογένειας τους, και από το άρθρο 43 της Συνθήκης Ε.Ε. για τους µη µισθωτούς εργαζόµενους και τα µέλη της οικογένειάς τους. Το ΔΕΚ, µέσω της ερµηνείας της έννοιας της ιθαγένειας που αναφέρεται στο άρθρο 17 της Συνθήκης Ε.Ε., επέκτεινε το δικαίωµα στην ισότητα µεταχείρισης όσον αφορά τη χορήγηση κοινωνικών πλεονεκτηµάτων σε σπουδαστές και σε οικονοµικά ανενεργά άτοµα που κατοικούν νόµιµα στο κράτος µέλος υποδοχής 81. Λαµβάνοντας υπόψη την εν λόγω νοµολογία, οι περιορισµοί που ορίζονται από τη νοµοθεσία µιας αθλητικής οµοσπονδίας στην πρακτική ενός ερασιτεχνικού αθλήµατος για σπουδαστές άλλων κρατών µελών θα πρέπει εφεξής να θεωρούνται πως αντιβαίνουν στη Συνθήκη της ΕΕ, 82 όταν τέτοιοι περιορισµοί δεν επιβάλλονται σε ηµεδαπούς σπουδαστές Αριθµητικός περιορισµός Το άρθρο 48 της Συνθήκης της Ε.Ε. αποκλείει την εφαρµογή κανόνων που θεσπίζονται από αθλητικές οµοσπονδίες κατά τους οποίους, στους αγώνες που διορ- 76. ΕφΑθ 3050/2002 ΕλλΔνη 43 (2002) σελ. 1067, ΜΠρΑθ 6219/1998 ΝοΒ 1999 σελ ΑΣΕΑΔ 130/1992 I.S.L.R. Pandektis 1992 σελ ΜΠρΑθ 6219/1998 ό.π. 79. Ανακοίνωση της της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αναφορών, επί της υπ αριθ. 215/ 2002 Αναφοράς του κ. Rudiger Harmann, γερµανικής ιθαγένειας, σχετικά µε την άρνηση χορήγησης σε αυτόν δελτίου παίκτη (ερασιτέχνη αθλητή) στην Ισπανία 80. κατά την έννοια του άρθρου 7.2 του κανονισµού 1612/68 περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων στο εσωτερικό της Κοινότητας (Ε.Ε.) 81. απόφαση της 20ής Σεπτεµβρίου 2001, Grzelczyk, C-184/99, Συλλ. σ

17 134 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ γανώνουν οι αθλητικοί σύλλογοι µπορούν να παρατάσσουν περιορισµένο αριθµό επαγγελµατιών παικτών υπηκόων άλλων κρατών µελών της Ε.Ε Χρονικός περιορισµός Ο χρονικός περιορισµός για µετεγγραφές αλλοδαπών επαγγελµατιών αθλητών που προέρχονται από χώρες Ε.Ε. σε σχέση µε εκείνες των επαγγελµατιών αθλητών υπηκόων χωρών µη µελών Ε.Ε. δηµιουργεί άνιση µεταχείριση αντίθετη στη συνταγµατική αρχή της ισότητας 84. Συµπεράσµατα Τα συµπεράσµατα που θα µπορούσαν να εξαχθούν από την παρούσα µελέτη συνοψίζονται στα εξής: Υφίσταται πεδίο ιδιόµορφων εργασιακών σχέσεων στον αθλητισµό. Ο ex lege χαρακτηρισµός του αθλητή ως «ερασιτέχνη» δεν εµποδίζει την απασχόλησή του ως εργαζόµενου. Οι προπονητές στα κάθε είδους αθλήµατα παρέχουν κατά βάση εξαρτηµένη εργασία. Οι διαιτητές αθληµάτων παρέχουν κατά βάση ανεξάρτητες υπηρεσίες. Το Κοινοτικό Δίκαιο επηρέασε τα ζητήµατα εξασφάλισης της εργασίας και των δικαιωµάτων των παρεχόντων υπηρεσίες στον αθλητισµό. Οι αµιγώς αθλητικοί κανόνες δεν επηρεάζονται από τις εργασιακές αθλητικές σχέσεις. Καθίσταται αναγκαίο στις συµβάσεις εργασίας στον αθλητισµό να τίθενται τυπικοί και λεπτοµερείς όροι, λόγω της ιδιοµορφίας τους, ώστε να εξασφαλίζονται κυρίως τα δικαιώµατα των απασχολουµένων. 82. στα άρθρα 12 και 17 Συνθήκης Ε.Ε. 83. ΑΣΕΑΔ 33/2004 αδηµοσ. 84. ΔΕΚ C-176/96 Lehtonen, ΑΣΕΑΔ 32/2004 αδηµοσ.

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ»

«Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΠΕΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις ΕΛΛΗ ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ - ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ. Βασικά στοιχεία και έννοιες

Εκπαιδευτικό Υλικό. Θεματική Ενότητα. Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις ΕΛΛΗ ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ - ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ. Βασικά στοιχεία και έννοιες ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εκπαιδευτικό Υλικό ΕΛΛΗ ΒΑΡΧΑΛΑΜΑ - ΑΝΤΑ ΣΤΑΜΑΤΗ Ατομικές & Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ISBN: 978-960-9571-20-3 Θεματική Ενότητα Ατομικές & Συλλογικές

Διαβάστε περισσότερα

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Θεσμοθέτηση κατώτατων ορίων εργασίας 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις....3 Β. Διαμορφωτικοί παράγοντες κατώτατων ορίων προστασίας. 6 Γ. Ρυθμιστικές αρχές των σχέσεων μεταξύ διαμορφωτικών παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Το νομικό καθεστώς της εργασιακής σχέσης των στελεχών στον Τραπεζικό Κλάδο.

Το νομικό καθεστώς της εργασιακής σχέσης των στελεχών στον Τραπεζικό Κλάδο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Το νομικό καθεστώς της εργασιακής σχέσης των στελεχών στον Τραπεζικό Κλάδο. Εισαγωγή Η νομική επιστήμη αντιμετωπίζει την εργασιακή σχέση (σύμβαση εξαρτημένης σχέση εργασίας) ως ειδική συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΟΛΕΒΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α. Μ.12150 ΦΛΟΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α. Μ. 12343 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η έννοια της εργασίας...

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ Η ΡΗΤΡΑ ΜΕΤΑΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ Η ΡΗΤΡΑ ΜΕΤΑΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING) ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ Η ΡΗΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μορφές απασχόλησης πέραν της εξαρτημένης εργασίας και διάκρισή τους από αυτή... 2 1.1 Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 3 1.2 Πότε μια σύμβαση εξαρτημένης εργασίας δεν είναι έγκυρη... 3 1.3 Η

Διαβάστε περισσότερα

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ

Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και. Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΕΙ ΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (Νόµος 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 3 5) Παροχές Ανεργίας: ικαιώµατα των Ανέργων και Λειτουργία των Υπηρεσιών του ΟΑΕ Βοηθός Συνήγορος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε. - ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ ΘΕΜΑ: «ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΚΑΜΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας...

Περιεχόμενα. 1.4 Αμοιβή υπερωριακής εργασίας... 7 1.5 Εβδομαδιαία ανάπαυση και αμοιβές αργιών... 8 1.5.1 Αμοιβή υποχρεωτικής αργίας... Περιεχόμενα 1. Χρόνος εργασίας... 2 1.1 Νόμιμο ωράριο εργασίας... 4 1.2 Ο συμβατικός χρόνος εργασίας... 5 1.3 Υπέρβαση του ωραρίου εργασίας... 5 1.3.1 Υπερεργασία... 5 1.3.2 Υπερωριακή εργασία... 6 1.3.3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΑΜ 13092 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΙΜΠΡΙΞΗ ΕΛΕΝΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 DEPARTMENT OF ACCOUNTING THE CHANGES

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Με το Νόμο 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α /11-05-2010) ο νομοθέτης εισάγει νέες σημαντικές διατάξεις αλλά και τροποποιήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της»

«Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της» 21 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμπορικού Δικαίου Θεσσαλονίκη, 14, 15 & 16 Οκτωβρίου 2011 «Η Ανταγωνιστική Δραστηριότητα και η Προστασία της» Παρέμβαση: Πώς Ένα Φθηνό Εισιτήριο Εισόδου στο Καζίνο Μπορεί να Κοστίσει

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή. I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος

Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή. I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΜΑΡΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ. : 134019990978 Περιεχόµενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Εισαγωγή I. Το ελάχιστο περιεχόµενο του άρθρου 22 παρ. 4 του Συντάγµατος II. Ορισµός

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03

ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 ΥΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 113DV03 Πάτρα, 25-26 Ιανουαρίου 2013 Περιεχόμενα Υλικό εργαστηρίου Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο 1 Οδηγία 2008/52/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Όλγα Αγγελοπούλου Δ.Ν. Δικηγόρος Ιανουάριος 2006 Ι. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Στόχοι 2. Απαγόρευση διακρίσεων 3. Συντονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι όμιλοι επιχειρήσεων ιδίως κατά την Οδηγία 94/45/ΕΚ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Οι όμιλοι επιχειρήσεων ιδίως κατά την Οδηγία 94/45/ΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου Μάθημα: Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών Υπεύθυνοι Καθηγητές: Κ. Παμπούκης, Ν. Τέλλης,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΟ ΙΕΘΝΕΣ ΙΚΑΙΟ «Η ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ»

«ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ», 2003-2004 Ι ΑΣΚΩΝ: Α. ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΛΙ Η ΑΜ 329 «ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ» 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγικές σκέψεις Α Ορολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης» - 1 - ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: «Η ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης στο πλαίσιο της προσωπικής ελευθερίας και ασφάλειας» (άρθρα 5 παρ. 4, 3 Συντ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Μάνος Σπυριδάκης. Συγγραφή

Μάνος Σπυριδάκης. Συγγραφή Συγγραφή Μάνος Σπυριδάκης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ», το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ του ΥΠ.Ε.Π.Θ,, Μέτρο 1.1. Ενέργεια 1.1.2.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα