Εργασιακά δικαιώµατα στην αθλητική δράση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργασιακά δικαιώµατα στην αθλητική δράση"

Transcript

1 Εργασιακά δικαιώµατα στην αθλητική δράση Ιωάννης Κ. Αναγνωστόπουλος Δικηγόρος, µέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Συνεργάτης Ελληνικού Κέντρου Έρευνας Αθλητικού Δικαίου Διάγραµµα Εισαγωγή 1. Πεδίο εργασιακών σχέσεων στον Αθλητισµό 1.1 Αθλητές 1.2 Προπονητές 1.3 Διαιτητές 1.4 Υπάλληλοι αθλητικών φορέων 2. Φύση - Μορφές εργασιακών συµβάσεων στον Αθλητισµό 2.1 Χαρακτηριστικά εξαρτηµένης εργασίας παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών 2.2 Προσφορά και παροχή αθλητικών υπηρεσιών Στοιχεία εξαρτήσεως και ιδιοµορφίας σύµβασης παροχής αθλητικών υπηρεσιών 2.3 Παροχή προπονητικών υπηρεσιών 2.4 Απασχόληση διαιτητών 2.5 Απασχόληση υπαλλήλων αθλητικών φορέων 3. Επιρροή του Κοινοτικού Δικαίου στις εργασιακές αθλητικές σχέσεις 3.1 Εργαζόµενος κατά το Κοινοτικό Δίκαιο 3.2 Επιρροή Κοινοτικού Δικαίου στον αθλητισµό 3.3 Επιρροή Κοινοτικού Δικαίου σε ειδικά αθλητικά θέµατα Προσφορά αντιπροσφορά Ιθαγένεια Αριθµητικός περιορισµός Ποσοτικός περιορισµός Δ. Π. Παναγιωτόπουλος (επιµ. 2007), Αθλητικός νόµος - Lex Sportiva -Διαφορές, Αδικήµατα, Δίκη, Ε.Κ.Α.Δ.: 3 Ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε Διεθνή Συµµετοχή, Αθήνα (2005). Νοµική Βιβλιοθήκη.

2 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 119 Συµπεράσµατα Εισαγωγή Είναι γεγονός ότι η διαπλοκή του αθλητισµού µε την ανθρώπινη δραστηριότητα και την ποικιλοµορφία των σχέσεων που αναπτύσσονται απ αυτή, δηµιούργησε την ανάγκη επιστηµονικής προσέγγισης για µελέτη, ανάλυση και ένταξη αυτών στον τοµέα του δικαίου, κατά το σκέλος που εµπλέκονται στο αντικείµενό του. Οι έννοιες της οικονοµικής εξάρτησης, κοινωνικής θέσης, ένταξης στην εκµετάλλευση, που χαρακτηρίζουν τις εργασιακές σχέσεις, απαντώνται στη σύγχρονη αθλητική δραστηριότητα 1. Στο χώρο του αθλητισµού δηµιουργείται ποικιλία συµβατικών και ιδίως εργασιακών σχέσεων στις οποίες, εκτός από τα ζητήµατα που επιλύονται µε βάση τις γενικές διατάξεις κανόνων δικαίου, όπως του εργατικού κ.λπ., παρουσιάζονται ιδιαίτερα προβλήµατα οφειλόµενα τόσο στην ιδιοµορφία των πολλών πλευρών των σχέσεων αυτών όσο και στην ύπαρξη ειδικών διατάξεων που ρυθµίζουν µε ιδιαίτερο τρόπο τους όρους και συνθήκες λειτουργίας τους 2. Στους κόλπους της αθλητικής δράσης τα ουσιώδη προβλήµατα για την επιστή- µη και την πράξη του αθλητικού δικαίου, τα οποία ερευνώνται µε την παρούσα εργασία, είναι: α) το πεδίο και η έκταση εργασίας και παροχής υπηρεσιών στον αθλητισµό, β) η φύση των εργασιακών συµβάσεων και σχέσεων που λαµβάνουν χώρα στην αθλητική δράση, γ) οι αθλητικές εργασιακές σχέσεις αναφορικά µε τα αθλήµατα (ατοµικά ή οµαδικά) αλλά και µε το κοινό δίκαιο, δ) ο βαθµός κατοχύρωσης και αποτελεσµατικότητας των δικαιωµάτων των συµβαλλοµένων µερών. 1. Πεδίο εργασιακών σχέσεων στον Αθλητισµό Τα κύρια υποκείµενα εργασιακών σχέσεων στον αθλητισµό είναι πρωτίστως οι αθλητές και οι προπονητές και δευτερευόντως οι διαιτητές και οι υπάλληλοι αθλητικών φορέων. 1.1 Αθλητές 1. Δ. Παναγιωτόπουλος, Γ. Διονυσάτος (1994), Η νοµική φύση της σχέσης επαγγελµατιών και αµειβοµένων αθλητών µε ΠΑΕ-σωµατεία, στο: Το Δικαίωµα στον Αθλητισµό, επιµ. Δ. Παναγιωτόπουλος, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κοµοτηνή, σελ ΕπιθΕργΔικ 49 (1990), σχόλιο του συντάκτη στη σελ. 675, µε αφορµή την εκεί δηµοσιευµένη ΑΠ 1143/1989, όπου και αναφορά σε Α. Ταµπάκη, ΔΕΝ 44 σελ. 1233, ΔΕΝ 45 σελ. 225 επ.

3 120 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Η αθλητική ιδιότητα στηρίζεται στις αρχές της φίλαθλης ιδιότητας, εφόσον και ενόσω η τελευταία διατηρείται. Παρόλο που ο αθλητικός νόµος προβαίνει σε σαφή και ρητή διάκριση της ερασιτεχνικής από την επαγγελµατική αθλητική ιδιότητα, 3 ορίζοντας περαιτέρω -µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί επαγγελµατιών και αµειβοµένων αθλητών- ότι η αγωνιστική δραστηριότητα των αθλητών δεν αποτελεί άσκηση επαγγελµατικής αθλητικής δραστηριότητας, 4 εντούτοις στους κόλπους της σύγχρονης αθλητικής δράσης, το γράµµα του νόµου δεν συµπορεύεται µε την πράξη. Η συµµετοχή του αθλητή στον κύκλο της σωµατικής αθλητικής δραστηριότητας µε σκοπό τους αγώνες είναι προφανές ότι κατά κανόνα συνδέεται µε προσφορά αθλητικών υπηρεσιών όταν πρόκειται για ερασιτεχνικό αθλητισµό και µε συµβατική παροχή εξαρτηµένης εργασίας όταν πρόκειται για επαγγελµατικό αθλητισµό 5. Διεθνώς οι αθλητικές εργασιακές σχέσεις παρουσιάζουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Στη Γερµανία, οι επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές δεν αποτελούν µέλη σωµατείων αλλά εργαζόµενους σ αυτά 6. Στην Πορτογαλία, ο ισχύων νόµος 7 δεν αποσαφηνίζει το νοµικό καθεστώς των εργασιακών συµβάσεων των παικτών κι επιπλέον θεσπίζει ένα άλλο είδος αθλητικών συµβάσεων, τις λεγόµενες «συµβάσεις αθλητικής εκγύµνασης» 8. Στην Ιρλανδία, προβλέπεται καταρχήν ένας συγκεκριµένος τύπος αθλητικών συµβολαίων, αλλά οι συµβαλλόµενοι (σύλλογος και παίκτης) συχνά συµφωνούν πρόσθετους όρους µε ξεχωριστό έγγραφο. Στο ποδόσφαιρο, της χώρας αυτής, υπάρχουν επαγγελµατίες και ηµιεπαγγελµατίες παίκτες Δ. Παναγιωτόπουλος (2007), Εργασιακές Σχέσεις στον Αθλητισµό, εκδ. Νοµική Βιβλιοθήκη, σελ άρθ. 33 παρ. 2 Ν. 2725/ Δ. Παναγιωτόπουλος (2007), Εργασιακές Σχέσεις στον Αθλητισµό, ό.π. 6. Christian Krahe (1994), Η νοµική δοµή της αθλητικής δικαιοσύνης στην Γερµανική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία, Επιθ.Αθλητ.Δικ. 1994, σελ Ν.Δ. 305/ βλ. αναλυτικά για τις συµβάσεις αθλητικής εκγύµνασης Jose Manuel Meirim (2001), The Sports Act and the professional sports, in: I.S.R.L. Pandektis, Vol. III, No 3/4, Athens, Hellin Publications, p.p , σύµφωνα µε τον οποίο, κατά τους αθλητικούς κανονισµούς της Πορτογαλίας, µε τη σύµβαση αθλητικών υπηρεσιών ο αµειβόµενος ή επαγγελµατίας παίκτης αναλαµβάνει έναντι αµοιβής να παράσχει την αθλητική δραστηριότητα σε πρόσωπο που προωθεί ή συµµετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες, διεξαγόµενες υπό την δική του ευθύνη και καθοδήγηση.

4 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 121 Στις ΗΠΑ, οι παίκτες είναι ελεύθεροι να διαπραγµατευθούν τις αποδοχές τους στα συµβόλαια µεταξύ ενός ανώτατου και ενός κατώτατου προκαθορισµένου από τις οικείες Συλλογικές Συµβάσεις ποσού. Οι διαπραγµατεύσεις έχουν ως βάση το τυποποιηµένο συµβόλαιο Uniform Player Contract (UPC), δηλαδή ένα γενικού τύπου συµβόλαιο που υιοθετήθηκε από τις διοργανώτριες του πρωταθλήµατος ενώσεις, στην προσπάθειά τους να διαπραγµατεύονται κατά τρόπο σταθερό µε τους παίκτες. Αυτές οι συµβάσεις περιέχουν όρους διαπραγµατεύσιµους και µη. Τα γενικά θέµατα, όπως µισθός, διάρκεια σύµβασης, κίνητρα και bonus, εγγυήσεις αποδοχών και διατάξεις προστασίας από τραυµατισµούς είναι ανοιχτά σε διαπραγ- µάτευση. Κοινές διατάξεις που περιλαµβάνονται στο τυποποιηµένο συµβόλαιο του παίκτη αφορούν στις κατώτατες αποδοχές του και στα πρότυπα συµπεριφοράς 10. Στην Αγγλία, τα ανώτατα όρια µισθών έχουν αρχίσει να χρησιµοποιούνται ως µηχανισµός αντιστάθµισης σε µερικές από τις οικονοµικές πιέσεις των συλλόγων στον αθλητισµό επαγγελµατικών οµάδων 11. Το ανώτατο όριο µισθού προορίζεται να λειτουργήσει µε δύο τρόπους. Πρώτον, µε τη διατήρηση της οικονοµικής βιωσιµότητας των συλλόγων που συµµετέχουν στα πρωταθλήµατα και δεύτερον, µε τη διατήρηση της ανταγωνιστικής ισορροπίας µεταξύ των συλλόγων, εξασφαλίζοντας ότι οι πλουσιότεροι σύλλογοι δεν µπορούν να συγκεντρώσουν όλους τους καλύτερους παίκτες και να κυριαρχήσουν σ ένα πρωτάθληµα 12. Στην Ιταλία, οι δραστηριότητες του αθλητή στίβoυ, τoυ πρoπoνητή, τoυ τεχνικoαθλητικoύ επιµελητή και του αθλητικoύ παρασκευαστή, απoτελoύν, µεταξύ άλλων, 9. Νοµική πληροφόρηση της , του ιρλανδικού δικηγορικού γραφείου A&L Goodbody Solicitors International Financial Services Centre προς τον Roberto Branco Martins. 10. National Sports Law Institute of Marquette University Law School (1999), Sports Law: A desktop handbook, p S. Gardiner (2000), The Americanisation of sports law? The American and European Sports Models Compared, Roundtable, 9 March 2000, σύµφωνα µε τον οποίο τα ανώτατα όρια µισθών υπάρχουν ήδη στην Αγγλία και στους δύο κανονισµούς του ράγκµπι. Οι σύλλογοι του Πρωταθλήµατος Πρώτης Κατηγορίας Ράγκµπι περιορίζονται να διαθέτουν ή 50% των προϋπολογισµένων εσόδων τους για αµοιβές παικτών. Επιπλέον οι σύλλογοι περιορίζονται ακόµη να πληρώνουν µόνο 20 µισθούς παικτών των ή περισσότερο ετησίως. Το 1999, σύλλογοι του Πρωταθλήµατος Πρώτης Κατηγορίας Ράγκµπι ψήφισαν την αποδοχή ανώτατου ορίου αµοιβής για την τρέχουσα περίοδο, περιορίζοντας αυτούς σε δαπάνη 1.8 εκατοµµυρίων για καθένα (από τους συλλόγους) ετησίως για µισθούς παικτών. Στα πρωταθλή- µατα του Ην. Βασιλείου Χόκευ επί πάγου και Καλαθοσφαίρισης λειτουργεί επίσης το σύστηµα ανωτάτου ορίου µισθών. Για το ποδόσφαιρο, τελεί επίσης υπό εξέταση από την UEFA. 12. S. Gardiner (2000), ό.π.

5 122 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ επαγγέλµατα υπoκείµενα σε ρύθµιση σύµφωνα µε την oδηγία 92/51 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προπονητές Η απασχόληση του προπονητή κατά τον αθλητικό νόµο µπορεί να έχει τη µορφή της εξαρτηµένης εργασίας ή της παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών 14. Εποµένως ο προπονητής είναι πρωτίστως επαγγελµατίας εργαζόµενος και συνεπώς το προπονητικό του έργο δεν µπορεί κατά τον ισχύοντα νόµο να χαρακτηρισθεί ως έργο ούτε η συµβατική σχέση του ως σύµβαση έργου 15. Η πιο συνηθισµένη µορφή παροχής προπονητικών υπηρεσιών είναι αυτή του προπονητή αθλήµατος σε αθλητικό σωµατείο και σε αθλητική εταιρία 16. Κριτήρια διάκρισης της παροχής των προπονητικών υπηρεσιών αποτελούν: 17 α) η ελευθερία καθορισµού του τρόπου και του χρόνου προπόνησης, επιλογής τεχνικής και µεθόδων, β) η εξάρτηση από τον εργοδότη τήρησης συγκεκριµένου ωραρίου, προσδιοριζόµενου κάθε φορά ανάλογα, η άσκηση Εποπτείας και η παροχή οδηγιών από τον εργοδότη, γ) η αποκλειστικότητα παροχής προπονητικών υπηρεσιών και δ) η ιδιότητα του παρέχοντος υπηρεσίες προπονητού ως φιλάθλου. 1.3 Διαιτητές Ο ελληνικός αθλητικός νόµος για πρώτη φορά θεσπίζει διατάξεις περί αµειβό- µενης-επαγγελµατικής διαιτησίας 18 για τις ανάγκες των αγώνων εθνικών πρωταθληµάτων επαγγελµατικού χαρακτήρα, 19 παρόλο που στη χώρα µας, τουλάχιστον για τριάντα περίπου χρόνια καλλιεργούνται σε επαγγελµατική βάση αθλήµατα 20. Αντίθετα, στο διεθνές πεδίο, οι διαιτητές αθληµάτων ασκούν κανονικά επάγγελµα µε σηµαντικές απολαβές ΔΕΚ C-101/02, Επιτροπή κατά Ιταλικής Δηµοκρατίας. 14. άρθ. 31 παρ. 6 Ν. 2725/1999 όπως ισχύει 15. κατά τα άρθ. 681 επ. ΑΚ 16. Αντ. Ταµπάκης (2001) «Εργασιακαί σχέσεις εις τον Αθλητικόν τοµέα», ΔΕΝ 2001 σελ. 257 επ., ιδίου «Αθλητικαί εργασιακαί σχέσεις µετά τον 3262/2004», ΔΕΝ 60 (2004) σελ επ., Δ. Παναγιωτόπουλος (1997), «Νοµοθετική Κατοχύρωση των δικαιωµάτων των αθλητικών επιστη- µόνων» σε: Επετηρίδα Αθλητικού Δικαίου ΙΙΙ, εκδ. Αντ. Σάκκουλα, σελ Δ. Παναγιωτόπουλος (2007), Εργασιακές Σχέσεις στον Αθλητισµό, ό.π. σελ βλ. για την αµειβόµενη διαιτησία σε: Δ. Παναγιωτόπουλος (2007), Εργασιακές Σχέσεις στον Αθλητισµό, ό.π. σελ άρθ. 47 Ν. 2725/ το 1979 θεσπίστηκε ο Ν. 879/1979 περί επαγγελµατιών ποδοσφαιριστών και ακολούθησε, το 1991, ο Ν. 1958/1991 για την αµειβόµενη καλαθοσφαίριση, πετοσφαίριση κ.λπ.

6 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 123 Στην Αγγλία κάθε χρόνο οι διαιτητές εισπράττουν ως εφάπαξ περίπου ευρώ, ενώ για κάθε αγώνα που διευθύνουν η καθαρή αµοιβή τους είναι περίπου ευρώ. Για την ενασχόλησή τους µε τη διαιτησία οι ρέφερι κόβουν µπλοκ παροχής υπηρεσιών και καταθέτουν ειδική δήλωση στην εφορία, η οποία τους δικαιολογεί έξοδα παραστάσεως και κονδύλι για την αγορά ενδυµασίας και για όργανα φυσιοθεραπείας και προπόνησης. Δεν είναι τυχαίο, ότι στην Αγγλία υπάρχουν άνθρωποι που δηλώνουν ως επάγγελµά τους τη διαιτησία. Χαρακτηριστικό παράδειγµα ο θεωρούµενος ως ο κορυφαίος αυτήν την στιγµή Άγγλος διαιτητής, ο Γκρέιαµ Πολ. Στην Ιταλία, στην αρχή της σεζόν, κάθε διαιτητής παίρνει ως εφάπαξ ένα ποσό, που µαζί µε τα χρήµατα που του χορηγούνται για διάφορα έξοδα φθάνει τα ευρώ, ενώ η καθαρή αµοιβή για κάθε µατς είναι περίπου ευρώ. Στη Γερµανία η καθαρή αµοιβή για κάθε αγώνα της Bundesliga είναι ευρώ, ενώ στη Ρωσία ευρώ και στην Πορτογαλία ευρώ. Στην Ισπανία οι διαιτητές παίρνουν ευρώ για κάθε αγώνα που διευθύνουν, ενώ εισπράττουν και ευρώ το µήνα ως µισθό. Στη Γαλλία η αµοιβή ανά αγώνα είναι περίπου ευρώ, ενώ ισόποσος είναι και ο µισθός από τη γαλλική οµοσπονδία, η οποία θεωρεί ως υπαλλήλους της τους διαιτητές. Τέλος, οι διεθνείς διαιτητές που σφυρίζουν σε αγώνες τσάµπιονς λιγκ υπολογίζεται ότι καρπώνονται περίπου ευρώ ανά µατς, ενώ γύρω στα ευρώ παίρνουν αυτοί που σφυρίζουν στο κύπελλο ΟΥΕΦΑ. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι βοηθοί και ο τέταρτος διαιτητής εισπράττουν είτε τα µισά χρήµατα, είτε τα 3/ Υπάλληλοι αθλητικών φορέων Οι υπάλληλοι δηµόσιων αθλητικών φορέων 22 ή ιδιωτικών αθλητικών φορέων 23 δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι ασκούν αθλητική δραστηριότητα αλλά ότι αποτελούν κοινούς εργαζόµενους που προσλαµβάνονται µε διατάξεις δηµοσίου δικαίου 24. Η απασχόλησή τους, λαµβανοµένου υπόψη ότι διατελούν υπό τον έλεγχο του εργοδότη ως προς τον τρόπο, τόπο και χρόνο παροχής της, παρέχοντας συνήθως γραµµατειακής φύσης υπηρεσίες µε συγκεκριµένο ωράριο στα γραφεία αθλητικών οµοσπονδιών κ.λπ., αποτελεί αµιγώς εξαρτηµένη εργασία. 21. βλ. άρθρο στην Εφηµερίδα «ΦΙΛΑΘΛΟΣ» της σελ όπως είναι οι υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού 23. όπως είναι οι υπάλληλοι των αθλητικών οµοσπονδιών 24. άρθ. 30 παρ. 3 Ν. 2725/1999 σε συνδ. µε Ν. 2190/1994. Μάλιστα ως προς τις αποδοχές του προσωπικού των αθλητικών οµοσπονδιών µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου εφαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν. 2470/1997 (άρθ. 30 παρ. 2 Ν. 2725/1999)

7 124 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 2. Φύση - Μορφές εργασιακών συµβάσεων στον Αθλητισµό 2.1 Χαρακτηριστικά εξαρτηµένης εργασίας παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών Το δικαίωµα του εργοδότη να δίνει εντολές και οδηγίες ως προς τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο παροχής της εργασίας και να ελέγχει την συµµόρφωση του εργαζοµένου προς αυτές, καθώς και η έκταση των αντίστοιχων υποχρεώσεων του τελευταίου, αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία της υπάρξεως εξαρτήσεως, η οποία όµως δεν εξαρτάται µόνον από το αν συντρέχουν όλα ή τα περισσότερα από τα στοιχεία αυτά. Διότι εκείνο που διακρίνει την εξαρτηµένη εργασία από την ανεξάρτητη δεν είναι το ποσοτικό στοιχείο, δηλαδή η σώρευση περισσότερων ενδείξεων δεσµεύσεως και εξαρτήσεως, αλλά το ποιοτικό, δηλαδή η ιδιαίτερη ποιότητα της δεσµεύσεως και εξαρτήσεως, η οποία έχει για τον υποβαλλόµενο σε αυτή εργαζόµενο συνέπειες που καθιστούν απαραίτητη την ιδιαίτερη ρύθµιση της σχέσεώς του µε τον εργοδότη και δικαιολογούν την ειδική προστασία του από το εργατικό δίκαιο. Το ποιοτικό αυτό στοιχείο συνάγεται από την εκτίµηση των όρων και εν γένει συνθηκών παροχής της εργασίας και διαφέρει κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος και την φύση της εργασίας, συνδυαζόµενο δε µε τις υφιστάµενες ενδείξεις εξαρτήσεως, παρέχει ασφαλέστερο κριτήριο για την διάκριση της εξαρτηµένης εργασίας από την ανεξάρτητη Προσφορά και παροχή αθλητικών υπηρεσιών Η διαµόρφωση του περιεχοµένου της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών στηρίζεται στον αθλητικό νόµο, 26 στον Αστικό Κώδικα 27 καθώς και σε ειδικούς νόµους 28. Όµως οι διατάξεις του αθλητικού νόµου είναι εκείνες που διαφοροποιούν την παραπάνω σύµβαση από την απλή σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας που συνάπτουν οι άλλοι εργαζόµενοι, λόγω ακριβώς της ιδιοµορφίας του αθλητικού γεγονότος. Ειδικότερα για τις σχέσεις µεταξύ επαγγελµατιών ή αµειβοµένων αθλητών και των σωµατείων τους ή των αθλητικών ανωνύµων εταιριών καθώς και για όλα εν γένει τα θέµατα εργασιακής φύσεως και συµβολαίων, ρυθµίζουν ειδικές υπουργικές 25. ΟλοµΑΠ 28/2005 ΔΕΝ 61 σελ Ν. 2725/1999 όπως ισχύει 27. άρθρα 648, 652 Α.Κ. 28. άρθρο 6 Ν. 765/1943, που κυρώθηκε µε την Π.Υ.Σ. 324/1946 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε το άρθρο 38 ΕισΝΑΚ. Πρβλ. Α. Ταµπάκης (1994), Εργασιακαί Αθλητικαί Συµβάσεις-Διαδικασία Επιλύσεως Διαφορών εις Επιτροπάς και Δικαστήρια, Δ.Ε.Ν. 50 (1994), σελ. 1061, Επιθ. Αθλ.Δικ. 1995, σελ. 6, όπου και παραποµπές στη θεωρία και νοµολογία, Α. Καρακατσάνης-Σ. Γαρδίκας (1995), Ατοµικό Εργατικό Δίκαιο, σελ. 43 παράγρ , Γ. Κουκιάδης (1995), Εργατικό Δίκαιο (ατοµικές εργασιακές σχέσεις), σελ. 202.

8 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 125 αποφάσεις κατά άθληµα. Ωστόσο, ο χαρακτήρας της σύµβασης ως εξαρτηµένης εργασίας δεν είναι απαραίτητο να συνδέεται µε την ιδιότητα του αθλητή ως επαγγελµατία ή αµειβόµενου Στοιχεία εξαρτήσεως και ιδιοµορφίας σύµβασης παροχής αθλητικών υπηρεσιών Βασικά χαρακτηριστικά της εξαρτήσεως της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας για παροχή αθλητικών υπηρεσιών είναι η δέσµευση του αθλητή εκ µέρους του εργοδότη σωµατείου ή εταιρίας µε ποινή κυρώσεων ως προς τον τόπο, τρόπο και χρόνο παροχής της εργασίας, 30 δηλαδή η σώρευση περισσότερων ενδείξεων δεσµεύσεως και εξαρτήσεως, κατά τη νοµολογία «ποσοτικό στοιχείο» της εξαρτήσεως, καθώς και η ιδιαίτερη ποιότητα της δεσµεύσεως και της εξαρτήσεως, κατά τη νοµολογία «ποιοτικό στοιχείο» της εξαρτήσεως 31. Επίσης, βασικά χαρακτηριστικά της ιδιοµορφίας της ως άνω σύµβασης, 32 αποτελούν η µη εφαρµογή διατάξεων περί προσαυξήσεων Κυριακών, 33 αργιών 34 και νυχτερινής εργασίας 35. Ακόµη έχει κριθεί ότι και στη σχέση µεταξύ σωµατείου και ερασιτεχνών αθλητών, εφόσον το σωµατείο χρησιµοποιεί ως εργοδότης, µε επαγγελµατικό τρόπο, τις µισθωτές υπηρεσίες των αθλητριών πετοσφαιριστριών, που ανήκουν στην οµάδα του, πρόκειται για παροχή εξαρτηµένης εργασίας επί της οποίας έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας 36. Κρίσιµο στοιχείο σε κάθε περίπτωση είναι, δηλαδή, η εκτίµηση όλων των περιστάσεων, βάσει οποίων κρίνεται σε ποια θέση βρίσκεται ο εργαζόµενος έναντι του εργοδότη του, ανεξαρτήτως του νοµικού χαρακτηρισµού που τα µέρη έδωσαν στη µεταξύ τους σχέση και όχι το φύλο 37 ούτε ο τρόπος καθορισµού καταβολής του µισθού 38 ούτε η νοµική µορφή του αντισυµβαλλόµενου σωµατείου Δ. Παναγιωτόπουλος (2007), Εργασιακές Σχέσεις στον Αθλητισµό, ό.π. σελ βλ. ενδεικτικά ΜΠρΑθ 13611/1991 ΕΕργΔ 51 σελ. 477, I.S.L.R. Pandektis 1992 σελ. 294, ΜΠρΠειρ 1063/1991 Επιθ.Αθλ.Δικ σελ ΟλοµΑΠ 28/2005 ό.π. 32. βλ. ενδεικτικά ΕφΠειρ 800/1995 Επιθ.Αθλ.Δικ σελ. 464, ΜΠρΑθ 5518/1972 ΕΕργΔ 32 σελ. 278, ΕιρΑθ 1008/2005 αδηµοσ. 33. αφού, για παράδειγµα, η κύρια εργασία των ποδοσφαιριστών παρέχεται κατά κανόνα τις Κυριακές 34. οι οποίες εφαρµόζονται µόνον υπό καθεστώς πλήρους απασχολήσεως 35. αφού οι αθλητές δεν διανυκτερεύουν σε συγκεκριµένο και µόνιµο τόπο, αλλά σε διάφορους τόπους ανάλογα µε το πρόγραµµα των αγώνων της οµάδας τους 36. ΕφΑθ 5151/2006 ΔΕΝ 62 σελ (επικυρώσασα τη ΜΠρΑθ 1298/2005 ΔΕΝ 61 σελ. 1343), ΕιρΑθ 1008/2005 αδηµοσ.

9 126 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Το αποδεκτό και από την ελληνική νοµολογία κριτήριο της νοµικής εξάρτησης για τον εντοπισµό της εξαρτηµένης εργασίας στον ερασιτεχνικό αθλητισµό, απαντάται εντονότερα απ ό,τι στον επαγγελµατικό. Η απουσία σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου και η αντ αυτής σύνδεση του αθλητή προς το σωµατείο µε δελτίο αθλητικής ιδιότητας συνεπάγεται κατ ουσίαν ισόβια δέσµευση του «ερασιτέχνη» αθλητή, καθώς αδυνατεί να µετεγγραφεί σε άλλο σωµατείο χωρίς τη συναίνεση του σωµατείου προέλευσης, πλην αν θεµελιώνεται κατ εξαίρεση λόγος προβλεπόµενος στους κανονισµούς της οικείας οµοσπονδίας 40. Στην περίπτωση των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, κρίθηκε ότι η σχέση που τους συνδέει µε κάποιο αθλητικό σωµατείο δεν είναι σχέση εργασίας, πλην των προβλεποµένων περιπτώσεων στο Ν. 2725/1999, 41 τυχόν δε οικονοµικές ή άλλες παροχές, που τους δίνονται, δεν έχουν τον χαρακτήρα του ανταλλάγµατος για παροχή εργασίας (αφού δεν παρέχουν εργασία) αλλά ενίσχυση για την υποστήριξη της αθλητικής τους δραστηριότητας και συνεπώς, κατά λογική αναγκαιότητα, ακόµη και τα ατυχήµατα (τραυµατισµοί, κ.λπ.) που συµβαίνουν σε αθλητές-ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν συνδέονται µε σχέση εργασίας µε αθλητικό σωµατείο και δεν είναι επαγγελµατίες ποδοσφαιριστές, δεν έχουν τον χαρακτήρα του εργατικού ατυχήµατος 42. Κρίθηκε όµως ότι µπορεί να καταρτισθεί σύµβαση παροχής αθλητικών υπηρεσιών και µε ερασιτέχνιδα αθλήτρια ρυθµικής γυµναστικής, αν η τελευταία εντάχθηκε στην προπονητική και αγωνιστική καθοδήγηση των τεχνικών και των προπονητών του σωµατείου της για προσφορά αθλητικών υπηρεσιών µε αντάλλαγµα την καταβολή σ αυτήν των τακτικών και έκτακτων παροχών σε περίπτωση επιτυχίας υψηλών επιδόσεων 43. Σε ό,τι αφορά στη σύναψη του συµβολαίου παροχής αθλητικών υπηρεσιών µε επαγγελµατίες αθλητές, καθιερώνεται καταρχήν η αρχή των διαπραγµατεύσεων µεταξύ σωµατείων και αθλητών, αλλά ως προς το περιεχόµενό τους προβλέπεται µια σειρά περιορισµών και απαγορεύσεων, από τους οποίους τα συµβαλλόµενα µέρη δεν µπορούν να αποκλίνουν. Η σύναψη ελεύθερων συµβολαίων δεν γίνεται ανεπιφύλακτα δεκτή, καθόσον τίθενται σηµαντικοί περιορισµοί που σχετίζονται κυρίως 37. ΕφΑθ 5151/2006 ό.π., ΕιρΑθ 1008/2005 ό.π. 38. ΑΠ 219/2002 ΕλλΔνη 44 σελ. 158, ΕφΑθ 1905/1996 ΕλλΔνη 1998 σελ ΜΠρΛαµ 156/2004 αδηµοσ. 40. Α. Ζαγκλής (2005), Εργασιακές σχέσεις αθλητών στον επαγγελµατικό και ερασιτεχνικό αθλητισµό, Δ.Ε.Ν. 61 (2005) σελ άρθ. 85 παρ. 1 και 2 Ν. 2725/ ΕιρΛαµ 413/2002 αδηµοσ. 43. ΕφΘεσ 43/2002 Αρµεν σελ. 1637

10 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 127 µε τις τακτικές αποδοχές και τις έκτακτες αµοιβές των αθλητών, καθώς και το δικαίωµα ελεύθερης επιλογής οµάδας µετά τη λήξη της συµβάσεως. Οι περιορισµοί αυτοί άλλοτε είναι εύλογοι, λόγω της προφανούς διαστάσεως του αθλητισµού ως υποθέσεως γενικού ενδιαφέροντος όπως δέχεται η νοµολογία, και άλλοτε κινούνται στο µεταίχµιο της συνταγµατικώς κατοχυρωµένης συµβατικής ελευθερίας 44. Κρίθηκε, επίσης, ότι η µη τήρηση εγγράφου τύπου στη σύµβαση παροχής αθλητικών υπηρεσιών έχει ως συνέπεια κατ αρχήν την ακυρότητα της δικαιοπραξίας, η οποία θεραπεύεται είτε µε την εκπλήρωση αυτής είτε µε µεταγενέστερη επικύρωση αυτής, η οποία ισχύει ως νέα κατάρτιση 45. Η παραχώρηση αθλητή µε υποσχετική γίνεται µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων σωµατείων µε βάση τον κανονισµό εγγραφών-µετεγγραφών της οικείας οµοσπονδίας και αφορά µόνο σε ερασιτέχνες αθλητές 46. Κρίθηκε ότι η παραχώρηση αυτή δεν ισοδυναµεί µε εγγραφή ή µετεγγραφή του αθλητή και δεν δεσµεύει το σωµατείο πέραν του ανώτερου αριθµού απόκτησης αθλητών µε υποσχετική, που προβλέπεται από τον οικείο κανονισµό Παροχή προπονητικών υπηρεσιών Σύµφωνα µε τον ισχύοντα αθλητικό νόµο ο προπονητής ασκεί επάγγελµα και µπορεί να συµβάλλεται µε αθλητικό σωµατείο, ΤΑΑ ή ΑΕΕ, µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών 48. Με τις διατάξεις του αθλητικού νόµου 49 θεσπίστηκε η υποχρεωτική τήρηση συστατικού εγγράφου για τη σύµβαση εργασίας των προπονητών 50. Στο χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισµού ο αθλητικός νόµος προβλέπει σχετικά ότι και οι δυο µορφές σύµβασης είναι παραδεκτές, άρα απόκειται στη διακριτική ευχέρεια των µερών να χαρακτηρίσουν και να δώσουν το περιεχόµενο που αυτά επιθυµούν στη σύµβαση. Ο εκάστοτε χαρακτηρισµός αυτός υπόκειται εν συνεχεία στον έλεγχο των δικαστηρίων, προκειµένου, σε περίπτωση που ανακύψει σχετική 44. Κ. Ρέµελης (1993), Οι περιορισµοί της συµβατικής ελευθερίας των επαγγελµατιών αθλητών, I.S.L.R. Pandektis σελ ΕφΘεσ 987/2003 Αρµεν σελ άρθρ. 33 σε συνδ. µε 27 Ν. 2725/ ΠΠρΑθ 5375/1994 ΕπιθΑθλΔικ 1994 σελ άρθ. 31 παρ. 1 και 6 Ν. 2725/1999. Για συστηµατική µελέτη και ανάλυση των προπονητικών υπηρεσιών βλ. Δ. Παναγιωτόπουλος (2007), Εργασιακές Σχέσεις στον Αθλητισµό, ό.π. σελ άρθ. 31 παρ. 6 Ν. 2725/1999 όπως ισχύει 50. ΑΠ 618/2006 αδηµοσ., ΑΠ 928/2006 αδηµοσ., ΑΠ 1822/2005 αδηµοσ., ΑΠ 1823/2005 αδη- µοσ., ΑΠ 188/2005 Συνήγορος 49 (2005) σελ. 20, ΕφΘεσ 1645/2004 Αρµεν. (2004) σελ. 1304

11 128 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ διαφωνία, αυτά να προσδιορίσουν τη σύµβαση ως εξαρτηµένη εργασία ή ως παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών και να λύσουν τη διαφορά 51. Κρίθηκε ότι υφίσταται παροχή εξαρτηµένης εργασίας για τις περιπτώσεις προπονητή ερασιτεχνικού σωµατείου ενόργανης γυµναστικής, 52 πάλης, 53 υδατοσφαίρισης, 54 πυγµαχίας, 55 ποδοσφαίρου 56. Αντίθετα κρίθηκε ότι υφίσταται παροχή ανεξαρτήτων υπηρεσιών για την περίπτωση προπονητή ερασιτεχνικού σωµατείου άρσης βαρών 57. Κατά πάγια νοµολογία συνιστά εξαρτηµένη εργασία η παροχή υπηρεσιών προπονητή καλαθοσφαίρισης σε ΑΑΕ ή ΤΑΑ 58. Πάντως η φύση της παροχής προπονητικών υπηρεσιών δεν αλλάζει, όταν κατά συστηµατικό και σταθερό τρόπο καταβάλλονται χρηµατικά ποσά ως αµοιβή της εργασίας για την εν λόγω παροχή, ανεξάρτητα αν τα καταβαλλόµενα χαρακτηρίζονται ως οδοιπορικά Απασχόληση διαιτητών Είναι αληθές ότι κάποιος που αποφασίζει να ασχοληθεί µε τη διαιτησία στην Ελλάδα, και ειδικότερα µε τη διαιτησία ποδοσφαίρου, ξέρει ότι θα βγει ζηµιωµένος οικονοµικά, εκτός και αν φτάσει να παίξει σε υψηλές κατηγορίες, όπου πλέον οι οικονοµικές απολαβές είναι ικανοποιητικές 60. Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα στον ελληνικό χώρο, η φύση της απασχόλησης του διαιτητή στα κάθε είδους οµαδικά ή ατοµικά αθλήµατα δεν µπορεί µε βεβαιότητα να υπαχθεί σε συγκεκριµένες νοµικές διατάξεις. Φέρει περισσότερο τα χαρακτη- 51. Δ. Παναγιωτόπουλος (2007), Εργασιακές Σχέσεις στον Αθλητισµό, ό.π. σελ ΑΠ 188/2005 ό.π. 53. ΑΠ 984/2004 ΔΕΝ 61 (2005) σελ. 209, ΑΠ 1244/2000 ΔΕΝ 57 (2001) σελ. 287, ΜΠρΑθ 1301/2004 ΔΕΝ 61 (2005) σελ ΑΠ 278/1989 ΔΕΝ 46 (1990) σελ. 353, ΕΕργΔ 49 (1990) σελ. 82, I.S.R.L. Pandektis 1992 σελ. 278, ΜΠρΑθ 1710/1993 ΔΕΝ 50 (1994) σελ. 76, ΕΕργΔ 53 (1994) σελ. 591, I.S.L.R. Pandektis , σελ ΕφΘεσ 1645/2004 ό.π., ΕφΑθ 2813/1991 ΔΕΝ 47 (1991) σελ. 700, ΕλλΔνη 34 (1993) σελ. 100, I.S.L.R. Pandektis 1993 σελ ΑΠ 120/1992 ΔΕΝ 48 (1992) σελ. 726, ΕιρΛαµ 8/1997 αδηµοσ. 57. ΑΠ 1095/2001 ΔΕΝ 58 (2002) σελ ΜΠρΠειρ 5240/2000 αδηµοσ. 59. ΕφΘεσ 2204/2001 Lex Sportiva 5 (2006) σελ. 57

12 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 129 ριστικά της σύµβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή της σύµβασης έργου και λιγότερο της εξαρτηµένης εργασίας, για τους εξής λόγους: α) Η παροχή των υπηρεσιών του διαιτητή δεν εξαρτάται από το αν θα διεξαχθεί ο αγώνας ούτε από το αν θα ολοκληρωθεί η διάρκειά του ούτε από το αποτέλεσµα (σκορ) που θα επιτευχθεί. Αντίθετα ουσιώδη προϋπόθεση της σύµβασης έργου αποτελεί η εκτέλεσή του, αφού στην τελευταία περίπτωση οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν σε συγκεκριµένο αποτέλεσµα (έργο). β) Τα σωµατεία ή οι εταιρίες δεν αποτελούν εργοδότη του διαιτητή, αφού δεν του καθορίζουν τον τρόπο της διαιτησίας, ο οποίος εξαρτάται αποκλειστικά από τις επιστηµονικές και τεχνικές του γνώσεις. γ) Η υποβολή της δήλωσης προσφοράς υπηρεσιών, συµµετοχής και ένταξης στους πίνακες διαιτητών 61 δεν συνεπάγεται αυτοδικαίως εξάρτηση του διαιτητή από τα αγωνιζόµενα σωµατεία ή εταιρίες, αλλά απλά δηλώνει την ετοιµότητά του και την ύπαρξη στο πρόσωπό του των κατά νόµο προσόντων, 62 ώστε να είναι επιλέξιµος σε αγώνες από τις αρµόδιες επιτροπές διαιτησίας. δ) Ο διαιτητής δεν είναι υποχρεωµένος να συµµετέχει σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήµατος, αλλά µπορεί να δηλώσει κώλυµα, χωρίς απαραίτητα να συντρέχει σπουδαίος λόγος προς τούτο, σε αντίθεση µε τον εργαζόµενο µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, ο οποίος δεν µπορεί άνευ σπουδαίου λόγου (ασθένειας κ.λπ.) να απέχει από την εργασία του χωρίς έννοµες συνέπειες. ε) Η αµοιβή ή αποζηµίωση του διαιτητή καθορίζεται µετά από συµφωνία του οικείου συνδέσµου διαιτητών και της διοργανώτριας αθλητικής αρχής και καταβάλλεται στο διαιτητή, στις περισσότερες περιπτώσεις 63 πριν από την έναρξη του 60. Στα τοπικά πρωταθλήµατα τα χρήµατα που παίρνουν διαιτητές και βοηθοί φτάνουν ίσα - ίσα για τα µεταφορικά τους. Αν προσθέσουµε και το γεγονός ότι οι ίδιοι θα πρέπει να αγοράσουν την ενδυµασία τους, σηµαίες, σφυρίχτρες κ.λπ., εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι συµπληρώνουν και από την τσέπη τους. Στην Α εθνική, στο ελληνικό πρωτάθληµα, από τη φετινή σεζόν η αµοιβή των διαιτητών είναι περίπου ευρώ καθαρά, ενώ περίπου 690 ευρώ είναι τα χρήµατα για τον κάθε βοηθό. Οι διαιτητές και οι βοηθοί δηλώνουν τα χρήµατα αυτά στη φορολογική τους δήλωση και φορολογούνται γι αυτά. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την προπέρσινη σεζόν υπάρχουν οφειλές έξι µηνών προς τους διαιτητές, αφού η Ε.Π.Ο. πήρε τα χρήµατα από τις οµάδες, αλλά τα έδωσε για να πληρώσει τους υπαλλήλους της, ωστόσο επειδή οι ΠΑΕ έστειλαν κανονικά τις βεβαιώσεις στους διαιτητές, αυτοί δήλωσαν τα συγκεκριµένα ποσά και φορολογήθηκαν γι αυτά. Οι αµοιβές αυτές ίσως ακούγονται υψηλές, αφού δεν είναι πολλοί εργαζόµενοι που βγάζουν ευρώ τον µήνα, αν υποθέσουµε ότι ένας διαιτητής Α εθνικής κάνει δύο διαιτησίες το µήνα. Αυτή η αµοιβή, όµως, δεν είναι και η υψηλότερη στην Ευρώπη (βλ. άρθρο στην Εφηµερίδα «ΦΙΛΑΘΛΟΣ» της σελ. 11) 61. άρθ. 46 Ν. 2725/ Για την αξιολόγηση διαιτητών πρβλ. ΜΠρΠειρ 5590/1999

13 130 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ αγώνα, από το σωµατείο ή την εταιρία της γηπεδούχου οµάδας, διαφορετικά ο διαιτητής δεν δεσµεύεται να διεξαγάγει τον αγώνα και δεν τον βαρύνει προς τούτο καµιά υπαιτιότητα. Εποµένως, η απασχόληση του διαιτητή αθλήµατος θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί µάλλον ως ιδιόµορφη σύµβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών. 2.5 Απασχόληση υπαλλήλων αθλητικών φορέων Η πρόσληψη υπαλλήλων από αθλητικές οµοσπονδίες σε οργανικές θέσεις έχει τα στοιχεία της εξάρτησης αλλά βασίζεται σε αρχές δηµοσίου δικαίου 64. Η πρόσληψη διακριθέντων αθλητών αποτελεί αναγκαστική σύµβαση, 65 η οποία καταρτίζεται µε την υποβολή από τον διακριθέντα αθλητή στον αθλητικό φορέα αίτησης και ολοκληρώνεται µε τη θέση των υπηρεσιών του αθλητή στη διάθεση του φορέα. Αυτή η πρόσληψη δεν εξαρτάται από την ύπαρξη ή µη σχετικής κενής θέσης ούτε τίθεται χρονικός περιορισµός για την άσκηση από τον αθλητή του παραπάνω προνοµίου του Επιρροή του Κοινοτικού Δικαίου στις εργασιακές αθλητικές σχέσεις 3.1 Εργαζόµενος κατά το Κοινοτικό Δίκαιο Η έννοια του «εργαζοµένου» κατά το Κοινοτικό Δίκαιο προσδιορίζεται σύµφωνα µε τα αντικειµενικά κριτήρια που χαρακτηρίζουν τη σχέση εργασίας, ανάλογα µε τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των ενδιαφεροµένων προσώπων. Ειδικότερα, ως «εργαζόµενος» κατά τη νοµολογία του ΔΕΚ θεωρείται οποιοσδήποτε ασκεί πραγµατικές και γνήσιες δραστηριότητες, ενώ αποκλείονται οι δραστηριότητες που είναι τόσο περιορισµένες, ώστε να εµφανίζονται ως καθαρά περιθωριακές και παρακολουθηµατικού χαρακτήρα. Το κύριο χαρακτηριστικό της σχέσεως εργασίας είναι το γεγονός ότι ένα πρόσωπο παρέχει, κατά τη διάρκεια ορισµένου χρόνου, προς έτερο και υπό τη διεύθυνση αυτού του τελευταίου υπηρεσίες έναντι των οποίων λαµβάνει αµοιβή 67. Η φύση της δηµιουργηθείσας νοµικής σχέσεως που συνδέει τον εργαζόµενο µε τον εργοδότη, όπως εξάλλου και η µεγαλύτερη ή µικρότερη παραγωγικότητα του ενδιαφεροµένου ή η προέλευση των πόρων για την αµοιβή ή ακόµη η χαµηλή 63. κατά τους οικείους κανονισµούς διαιτητών αθληµάτων 64. άρθ. 30 Ν. 2725/1999 σε συνδ. µε Ν. 2190/ άρθ. 3 Ν. 2371/ ΑΠ 1765/2001 Δικ. Επιχ.Εταιρ. 4 (2003) σελ. 463

14 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 131 αµοιβή, δεν είναι αποφασιστική για την ιδιότητα του εργαζοµένου κατά την έννοια του Κοινοτικού Δικαίου Επιρροή Κοινοτικού Δικαίου στον αθλητισµό Μετά την εξέλιξη στην υπόθεση Bosman, 69 στην όλη αθλητική δραστηριότητα λαµβάνονται πλέον υπόψη: α) ο προσδιορισµός της κατά νόµο οικονοµικής και επαγγελµατικής αθλητικής δραστηριότητας και β) η νοµική οριοθέτηση της ελεύθερης συµµετοχής στην αθλητική δράση 70. Η διάκριση ερασιτέχνη από επαγγελµατία αθλητή µε κριτήριο τα οικονοµικά ανταλλάγµατα δεν είναι ασφαλής και η χάραξη διαχωριστικής γραµµής µεταξύ επαγγελµατικού και ερασιτεχνικού αθλητισµού κάθε άλλο παρά απλή διαδικασία είναι. Οι δύο αυτές µορφές του αθλητισµού αποτελούν συχνά συγκοινωνούντα δοχεία και η διάκριση έχει ως σηµείο αναφοράς και κριτήριο το οικονοµικό καθεστώς του αθλητή. Δηλαδή, όταν η αθλητική του δραστηριότητα ασκείται έναντι αµοιβής (ανεξαρτήτως ονοµασίας ως µισθού, πριµ, οδοιπορικών κλπ.), υπάγεται στον επαγγελµατικό αθλητισµό, έστω και αν το συγκεκριµένο άθληµα είναι τύποις ερασιτεχνικό ή αν ο συγκεκριµένος αθλούµενος έχει άλλο κύριο επάγγελµα, ενώ όταν δεν λαµβάνει αµοιβή θεωρείται υπαγόµενος στον ερασιτεχνικό αθλητισµό, έστω και αν η αθλητική του αυτή δραστηριότητα γίνεται µε την παρέµβαση και συνδροµή προσώπων των οποίων η ενασχόληση µε τον αθλητισµό είναι επαγγελµατική (λ.χ. προπονητών, διαιτητών κλπ.). Σήµερα η συνολική αθλητική δραστηριότητα είναι αναµφίβολα οικονοµική κατά την έννοια του άρθρου 2 της Συνθήκης της ΕΕ, έστω κι αν η σχέση αθλουµένου-σωµατείου δεν υπάγεται ως τοιαύτη στο Κοινοτικό Δίκαιο 71. Η Οδηγία 1999/70/ΕΚ καταλαµβάνει και ρυθµίζει την αθλητική εργασία, αφού η τελευταία δεν αποκλείεται από τη ρύθµιση. Ειδικότερα, όσον αφορά στους ποδοσφαιριστές, η Οδηγία τους θεωρεί «εργαζόµενους». Ο δικαιολογητικός λόγος που οι αθλητικές συµβάσεις εργασίας είναι ορισµένου χρόνου είναι επειδή: α) Κα- 67. ΔΕΚ C-176/96, Lehtonen, σκέψη 45, C-66/85, Lawrie-Blum, σκέψεις 16 και 17, C-1/97, Birden, σκέψη 25, C-138/02, Collins, σκέψη 26, C-188/00, Kurz, σκέψη 33, C-197/86, Brown, Συλλογή 1988, σ. 3205, σκέψη 21, C-344/87, Bettray, Συλλογή 1989, σ. 1621, σκέψεις 15 και 16, C-357/89, Raulin, Συλλογή 1992, σ. Ι-1027, σκέψη 10, C-3/90, Bernini, Συλλογή 1992, σ. I-1071, σκέψεις 14 ως ΔΕΚ C-1/97, Birden, σκέψη ΔΕΚ C-415/93 Bosman 70. Δ. Παναγιωτόπουλος (2006), Αθλητικές υπηρεσίες ερασιτέχνη αθλητή Αθλητική ιδιότητα και υποκρυπτόµενη σύµβαση, ΔΕΝ 62 (2006) σελ. 1484

15 132 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ θορίζεται έτσι από τους αθλητικούς κανονισµούς. β) Υπάρχει περιοδική απασχόληση, βασιζόµενη στις αθλητικές περιόδους 72. Βασική αρχή του Κοινοτικού Δικαίου που επηρέασε σε πολύ µεγάλο βαθµό τις εργασιακές σχέσεις στον αθλητισµό είναι η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων, σύµφωνα µε την οποία η άσκηση του αθλητισµού εµπίπτει στο Κοινοτικό Δίκαιο µόνον κατά το µέτρο που συνιστά οικονοµική δραστηριότητα υπό την έννοια του άρθρου 2 της Συνθήκης της ΕΕ, ενώ οι αµιγώς αθλητικοί κανόνες 73 εκφεύγουν από το πεδίο εφαρµογής του Κοινοτικού Δικαίου 74. Ως «οικονοµική δραστηριότητα» κατά το άρθρο 2 της Συνθήκης θεωρείται η εκτέλεση µισθωτής εργασίας ή η παροχή υπηρεσιών έναντι αµοιβής Επιρροή Κοινοτικού Δικαίου σε ειδικά αθλητικά θέµατα Ειδικά θέµατα στην αθλητική δράση, τα οποία επηρεάσθηκαν από το Κοινοτικό Δίκαιο, όπως διαµορφώνεται µέσα από τη νοµολογία του ΔΕΚ, των ελληνικών Δικαστηρίων και των αθλητικών δικαιοδοτικών οργάνων, είναι: Προσφορά αντιπροσφορά Κρίθηκε άκυρη και παράνοµη η αντιπροσφορά για µετεγγραφή επαγγελµατία αθλητή, ως εµπόδιο στην ελεύθερη µετακίνησή του µετά τη λήξη του συµβολαίου του σε σωµατείο κράτους-µέλους της Ε.Ε. και συνακόλουθα κρίθηκε νόµιµη η αναζήτηση του δοθέντος ποσού της αντιπροσφοράς κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισµού 76. Εποµένως νόµιµος κρίθηκε ο συµβατικός αποκλεισµός προσφοράς-αντιπροσφοράς, διότι πρόκειται για κανόνα ενδοτικού δικαίου, γεγονός το οποίο προκύπτει από τον κανόνα της ελευθερίας των συµβάσεων και από το ότι δεν υπάρχει καµία νοµοθετική ένδειξη αποκλεισµού της ενδοτικότητάς του Ιθαγένεια 71. Χ. Ταγαράς (1994), Αθλητισµός και Κοινοτική έννοµη τάξη, ΕπΑθλΔικ 1994, σελ Κατά τον Roberto Branco Martins (2002), European Sport s First Collective Labour Agreement, Rotterdam, 2002, βασικός στόχος της Οδηγίας 1999/70/ΕΚ είναι να περιορίσει την αδικαιολόγητη σύναψη συµβάσεων ορισµένου χρόνου, διότι κατά κανόνα οι εργασιακές σχέσεις πρέπει να είναι αορίστου χρόνου. Η αποζηµίωση µετεγγραφής, µε συναίνεση αθλητή-συλλόγου καταγωγής-συλλόγου προορισµού κατά τη διάρκεια ισχύος του συµβολαίου, θεωρείται ως αποζηµίωση για τον υπόλοιπο χρόνο του συµβολαίου που δεν έτρεξε. 73. π.χ. κανόνες περί συνθέσεως εθνικών οµάδων, περί επιλογής αθλητών για συµµετοχή σε διεθνείς αγώνες υψηλού επιπέδου κ.λπ. Για το κατά πόσον οι κανόνες φαρµακοδιέγερσης (doping) αποτελούν αµιγώς αθλητικό ζήτηµα ή µη πρβλ. ΔΕΚ C-519/04 P, Meca-Medina & Majcen, σκέψεις 27-31, 42-45, ΔΕΚ C-191/97 Deliege, C-36/74 Walrave, C-13/76 Dona 75. ΔΕΚ C-13/76, Dona, σκέψη 12, C-196/87, Steymann, Συλλογή 1988, σ. 6159, σκέψη 10, C- 176/96, Lehtonen, σκέψη 43.

16 ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 133 Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων στην Ε.Ε. συνεπάγεται την κατάργηση κάθε διάκρισης λόγω ιθαγένειας µεταξύ των εργαζοµένων των Κρατών-Μελών ως προς την απασχόληση, την αµοιβή και τους άλλους όρους εργασίας 78. Ενδιαφέρουσα είναι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αναφορών, σύµφωνα µε την οποία: 79 α) Όσον αφορά στην προσκόµιση άδειας παραµονής για την απόκτηση άδειας ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, η άδεια παραµονής έχει µόνο δηλωτικό χαρακτήρα και η κατοχή της δεν είναι αναγκαία για την άσκηση των δικαιωµάτων που συνδέονται µε την ελεύθερη κυκλοφορία. β) Η ερασιτεχνική ενασχόληση µε κάποιο άθληµα αποτελεί κοινωνικό πλεονέκτηµα 80. Θα έπρεπε άρα να αναγνωρίζεται το δικαίωµα των υπηκόων κρατών µελών, όταν εκείνοι µετακινούνται σε άλλο κράτος µέλος, να έχουν πρόσβαση σε αθλητικές δραστηριότητες, ως ερασιτέχνες παίκτες, υπό τις ίδιες συνθήκες µε τους ηµεδαπούς. Το δικαίωµα αυτό προκύπτει άµεσα από τον κανονισµό 1612/ 68 για τους µισθωτούς εργαζόµενους και τα µέλη της οικογένειας τους, και από το άρθρο 43 της Συνθήκης Ε.Ε. για τους µη µισθωτούς εργαζόµενους και τα µέλη της οικογένειάς τους. Το ΔΕΚ, µέσω της ερµηνείας της έννοιας της ιθαγένειας που αναφέρεται στο άρθρο 17 της Συνθήκης Ε.Ε., επέκτεινε το δικαίωµα στην ισότητα µεταχείρισης όσον αφορά τη χορήγηση κοινωνικών πλεονεκτηµάτων σε σπουδαστές και σε οικονοµικά ανενεργά άτοµα που κατοικούν νόµιµα στο κράτος µέλος υποδοχής 81. Λαµβάνοντας υπόψη την εν λόγω νοµολογία, οι περιορισµοί που ορίζονται από τη νοµοθεσία µιας αθλητικής οµοσπονδίας στην πρακτική ενός ερασιτεχνικού αθλήµατος για σπουδαστές άλλων κρατών µελών θα πρέπει εφεξής να θεωρούνται πως αντιβαίνουν στη Συνθήκη της ΕΕ, 82 όταν τέτοιοι περιορισµοί δεν επιβάλλονται σε ηµεδαπούς σπουδαστές Αριθµητικός περιορισµός Το άρθρο 48 της Συνθήκης της Ε.Ε. αποκλείει την εφαρµογή κανόνων που θεσπίζονται από αθλητικές οµοσπονδίες κατά τους οποίους, στους αγώνες που διορ- 76. ΕφΑθ 3050/2002 ΕλλΔνη 43 (2002) σελ. 1067, ΜΠρΑθ 6219/1998 ΝοΒ 1999 σελ ΑΣΕΑΔ 130/1992 I.S.L.R. Pandektis 1992 σελ ΜΠρΑθ 6219/1998 ό.π. 79. Ανακοίνωση της της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αναφορών, επί της υπ αριθ. 215/ 2002 Αναφοράς του κ. Rudiger Harmann, γερµανικής ιθαγένειας, σχετικά µε την άρνηση χορήγησης σε αυτόν δελτίου παίκτη (ερασιτέχνη αθλητή) στην Ισπανία 80. κατά την έννοια του άρθρου 7.2 του κανονισµού 1612/68 περί της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζοµένων στο εσωτερικό της Κοινότητας (Ε.Ε.) 81. απόφαση της 20ής Σεπτεµβρίου 2001, Grzelczyk, C-184/99, Συλλ. σ

17 134 ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΑΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ γανώνουν οι αθλητικοί σύλλογοι µπορούν να παρατάσσουν περιορισµένο αριθµό επαγγελµατιών παικτών υπηκόων άλλων κρατών µελών της Ε.Ε Χρονικός περιορισµός Ο χρονικός περιορισµός για µετεγγραφές αλλοδαπών επαγγελµατιών αθλητών που προέρχονται από χώρες Ε.Ε. σε σχέση µε εκείνες των επαγγελµατιών αθλητών υπηκόων χωρών µη µελών Ε.Ε. δηµιουργεί άνιση µεταχείριση αντίθετη στη συνταγµατική αρχή της ισότητας 84. Συµπεράσµατα Τα συµπεράσµατα που θα µπορούσαν να εξαχθούν από την παρούσα µελέτη συνοψίζονται στα εξής: Υφίσταται πεδίο ιδιόµορφων εργασιακών σχέσεων στον αθλητισµό. Ο ex lege χαρακτηρισµός του αθλητή ως «ερασιτέχνη» δεν εµποδίζει την απασχόλησή του ως εργαζόµενου. Οι προπονητές στα κάθε είδους αθλήµατα παρέχουν κατά βάση εξαρτηµένη εργασία. Οι διαιτητές αθληµάτων παρέχουν κατά βάση ανεξάρτητες υπηρεσίες. Το Κοινοτικό Δίκαιο επηρέασε τα ζητήµατα εξασφάλισης της εργασίας και των δικαιωµάτων των παρεχόντων υπηρεσίες στον αθλητισµό. Οι αµιγώς αθλητικοί κανόνες δεν επηρεάζονται από τις εργασιακές αθλητικές σχέσεις. Καθίσταται αναγκαίο στις συµβάσεις εργασίας στον αθλητισµό να τίθενται τυπικοί και λεπτοµερείς όροι, λόγω της ιδιοµορφίας τους, ώστε να εξασφαλίζονται κυρίως τα δικαιώµατα των απασχολουµένων. 82. στα άρθρα 12 και 17 Συνθήκης Ε.Ε. 83. ΑΣΕΑΔ 33/2004 αδηµοσ. 84. ΔΕΚ C-176/96 Lehtonen, ΑΣΕΑΔ 32/2004 αδηµοσ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. ιακρίσεις Αθλητικού ικαίου. «Στενή» έννοια. Πηγές Αθλητικού ίκαιου. Αθλητικό δίκαιο µε «στενή» έννοια. Αθλητικό δίκαιο µε «ευρεία» έννοια

Περιεχόµενο. ιακρίσεις Αθλητικού ικαίου. «Στενή» έννοια. Πηγές Αθλητικού ίκαιου. Αθλητικό δίκαιο µε «στενή» έννοια. Αθλητικό δίκαιο µε «ευρεία» έννοια ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Εργατικό Δίκαιο 1 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η έννοια της εξαρτηµένης εργασίας. Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας

Εργατικό Δίκαιο 1 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η έννοια της εξαρτηµένης εργασίας. Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας Εργατικό Δίκαιο 1 ο Φροντιστηριακό Μάθηµα Η έννοια της εξαρτηµένης εργασίας Εισηγητής: δρ Δηµήτρης Γούλας Εξαρτηµένη εργασία: η λέξη «κλειδί» για το Εργατικό Δίκαιο Ο δικαιολογητικός λόγος και η προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ... 2 1. Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου και αορίστου χρόνου... 2 1.1 Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου... 3

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Κ ΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Π ΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Π Ο ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ι ΟΥΝΙΟΣ 2009 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Σύμβαση δανεισμού... 2 1.1 Γενικά... 4 1.2 Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός... 5 1.3 Το νομικό πλαίσιο για τον κατ επάγγελμα δανεισμό εργαζομένων... 5 Πηγές... 9 Συντακτική ομάδα... 9 1 1.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6.2. ΣΤΟΧΟΙ

6. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 6.2. ΣΤΟΧΟΙ SPORTING CRITERIA - ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 6. ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Για το µέλλον του ποδοσφαίρου είναι απολύτως απαραίτητη µία ευρεία βάση διατιθέµενων ποδοσφαιριστών που έχουν τις απαραίτητες ικανότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Γ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία αφού έλαβε υπόψη της: 1. Το Καταστατικό της 2. Τις διατάξεις των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας

Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Σύνδεσμος Προπονητών Αχαΐας Ο Νέος Κανονισμός Προπονητών της ΕΠΟ Ο παρών κανονισμός, έχει εναρμονιστεί σύμφωνα με τη Σύμβαση αμοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την 11.12.2003 και στην Αθήνα την 9.3.2007, ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε Ω Ν Η σχέση όρων συλλογικών συμβάσεων με άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες ΣΣΕ και Νόμος Ταυτόχρονη ρύθμιση των ίδιων

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Όλοι οι εργαζόμενοι, με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, ανεξάρτητα της, ειδικότητας και του τρόπου αμοιβής

Διαβάστε περισσότερα

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ

Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Κων/νος Τσουμάνης, Δικηγόρος, Νομικός Σύμβουλος ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ Οι πρόσφατες τροποποιήσεις στην εργατική νομοθεσία και η δι αυτών παρεχόμενη ευχέρεια στον εργοδότη της εξαρτημένης σύμβασης εργασίας Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

3. Συµβόλαιο αµειβόµενου και επαγγελµατία αθλητή

3. Συµβόλαιο αµειβόµενου και επαγγελµατία αθλητή 62 ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ 3. Συµβόλαιο αµειβόµενου και επαγγελµατία αθλητή 3.1 Περιεχόµενο συµβολαίου Η ιδιότητα του αµειβόµενου ή επαγγελµατία αθλητή αποκτάται µε την υπογραφή από αυτόν συµβολαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Προτάσεις για μια νέα σχέση ερασιτεχνικού σωματείου και ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή / Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας, Μεταβολές και διάρκεια περιόδων μεταβολών Οι επιδιωκόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑ ΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2016-2017 Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία αφού έλαβε υπόψη: α. Το Καταστατικό της β. Τους Κανονισµούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015 2016 ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Κ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΟΡΥ 5Χ5 ΣΑΛΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φέρων 6 Office2@hafdeaf..gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... IX ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες [1] Σύνταγμα της Ελλάδος [1975/1986/2001]...3 [2] Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποδοσφαίριση (ΦΕΚ 1019/2.8.2001) Άρθρο πρώτο. Άρθρο 1ο Ποδοσφαιριστές που δύνανται να διατηρούν οι ΠΑΕ. Άρθρο 2ο Αριθμός ποδοσφαιριστών κατά ΠΑΕ

2. Ποδοσφαίριση (ΦΕΚ 1019/2.8.2001) Άρθρο πρώτο. Άρθρο 1ο Ποδοσφαιριστές που δύνανται να διατηρούν οι ΠΑΕ. Άρθρο 2ο Αριθμός ποδοσφαιριστών κατά ΠΑΕ Εγγραφή/Μεταγραφή αθλητών Άρθ. 1ο, 2ο ΥΑ 18337/25.7.2001 [25] 2. Ποδοσφαίριση 2.1 Εγγραφή - Μεταγραφή επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών [25] ΥΑ 18337/25.7.2001 Κανονισμός Νο 1 άρθρου 88 N 2725/1999 «Εγγραφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΙΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Το ζήτημα της εφαρμογής του εργατικού δικαίου στο πλαίσιο της σύγχρονης αθλητικής

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... ΧΙΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Το ζήτημα της εφαρμογής του εργατικού δικαίου στο πλαίσιο της σύγχρονης αθλητικής ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ...... ΧΙΧ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Το ζήτημα της εφαρμογής του εργατικού δικαίου στο πλαίσιο της σύγχρονης αθλητικής πραγματικότητας 1. Οι θεμελιακοί άξονες του σύγχρονου αθλητισμού......

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 1. Η σύμβαση εξηρτημένης εργασίας. 2. Το στοιχείο της εξαρτήσεως 3. Σύμβαση εταιρείας... 4. Ενδείξεις διαφοροποιήσεως μεταξύ συμβάσεως εξηρτημένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1. «Εγγραφές - Μετεγγραφές Ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1. «Εγγραφές - Μετεγγραφές Ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Νο 1 (Άρθρου 88 Ν. 2725/1999) «Εγγραφές - Μετεγγραφές Ποδοσφαιριστών Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου» Άρθρο 1 Ποδοσφαιριστές που δύναται να διατηρούν οι Π.Α.Ε. Κάθε Π.Α.Ε. διατηρεί στη δύναµή της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. Σύσταση Αθλητικού Σωµατείου. Αθλητικό Σωµατείο Αθλητική Ένωση Αθλητική Οµοσπονδία

Περιεχόµενο. Σύσταση Αθλητικού Σωµατείου. Αθλητικό Σωµατείο Αθλητική Ένωση Αθλητική Οµοσπονδία ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα

Εργασιακά Θέματα. Δώρο Πάσχα Εργασιακά Θέματα Δώρο Πάσχα Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δώρο Πάσχα Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Δικαιούχοι. 4 3. Χρόνος και τρόπος καταβολής 4 4. Υπολογισμός δώρου Πάσχα. 5 5. Βάση υπολογισμού. 6 6. Συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο. 2 0 1 4 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελµατικών Οµάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2015-2016 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές

Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 9 η : Αρχή της ισότητας: ειδικές μορφές Λίνα Παπαδοπούλου Aν. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Νοµική φύση, δοµή και οργάνωση

Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Νοµική φύση, δοµή και οργάνωση Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Νοµική φύση, δοµή και οργάνωση Εισήγηση στο 1 ο Θερινό Σχολείο του Τµήµατος Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Στερεάς Ελλάδος µε θέµα: «Δίκαιο και Οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ) ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη: α) Το Καταστατικό της. β) Τις διατάξεις του Κ.Α.Π. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ BEACH VOLLEY ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Άρθρο 1o: Γενικά Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εγγραφή, μετεγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια και χαρακτηριστικά του Εργατικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια Εργατικού Δικαίου... 1 1.2. Χαρακτηριστικά του ΕργΔ... 1 1.3. Σύγχρονες τάσεις... 2 2. Ιστορικά... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΕΝΩΣΗ 1 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΥΤΩΡΙΑΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Λάρισας θέλοντας να συµβάλει στην ανάπτυξη και καλλιέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Στα πλαίσια των συναντήσεων της ομάδας που συνιστά αυτή την βάση δεδομένων πραγματοποιήθηκε μια συζήτηση για τα κωλύματα εγγραφής ως μέλος στα αθλητικά σωματεία,όπως αυτά έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας»

Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» Εργασιακά Θέματα «ιευθέτηση Χρόνου Εργασίας» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Διευθέτηση χρόνου εργασίας Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.. 6 3. Περιεχόμενο της διευθέτησης χρόνου εργασίας.. 6 4. Διασφαλίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League- Football League) περιόδου 2016-2017 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ έχοντας υπ' όψη: 1. Το Καταστατικό της 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β - Α

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-16 Η ΕΠΣΝ ΛΑΡΙΣΑΣ Αφού έλαβε υπ όψει: Α) Το καταστατικό και τους κανονισµούς της ΕΠΟ Β) Το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας.

Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Διαφάνεια των όρων της σύµβασης µεταξύ καταναλωτή (επιλέγοντα πελάτη) και παρόχου υπηρεσιών στον τοµέα της ενέργειας. Ευγενία Σαρίκου Δικηγόρος- Μ.Δ.Ε Ποινικού Δικαίου Α.Π.Θ Με το Ν. 4001/2011 «Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΕΝΑ (1) ΕΩΣ ΤΡΙΑ (3) ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ: * Ενός (1) έτους 300 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ * Δύο (2) ετών 200 * Τριών (3) ετών 100 Σχετικά με τη μετακίνηση των ποδοσφαιριστών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής 1. Για την εγγραφή Έλληνα αθλητή(τριας) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης σε αθλητικό Σωµατείο, προϋπόθεση είναι να µην έχει δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1980 Στην Αθήνα σήµερα 13 Φεβρουαρίου 1980 στα Κεντρικά Γραφεία της ΕΗ (Χαλκοκονδύλη 30) παρουσία του Υπουργού Βιοµηχανίας και Ενεργείας κ. Μ. Εβερτ, µεταξύ, αφ' ενός µεν του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν ΕΔΡΑ: ΓΗΠΕΔΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΣΚ, ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ 1-ΣΥΡΟΣ 84100 ΤΗΛ: 22810-82888, FAX: 22810-87762, e-mail: epskykladon@gmail.com ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ. ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ αφού έλαβε υπόψη : α. Το Καταστατικό της β. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙA ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑTA ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΑΚ 2014-2015 Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών Φερών 6 Office2@hafdeaf.gr www.hafdeaf.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα.

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Καταθέσαµε σήµερα το πρωί το Σχέδιο Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Πέµπτη 4 Αυγούστου 2005 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με αφορµή την κατάθεση σήµερα στη Βουλή του Σχεδίου Νόµου για τις Συµπράξεις ηµοσίου και Ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ ΑΔΑ: Β491469ΗΙΔ-Τ6Θ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΕΠΙΛΕΚΤΩΝ Άρθρο 1 ο Ορισμοί 1. Η Ε.Φ.Ο.Επ.Α., για κάθε αναγνωρισμένη, από τη Διεθνή Ομοσπονδία του αθλήματος (Ι.Τ.Τ.F.),

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ 1. ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 2014 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ 1. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΑΝ.Α. 2014 1. ΕΣΟΔΑ 1. Δικαιώματα Συνδρομών & Συμμετοχών Εθνικών & Ερασιτεχνικών Πρωταθλ. 25.190 26.190 ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2. Νέες Εγγραφές Σωματείων 1.000 2. ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΓΩΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις...3 Άρθρο 2: Είδη περιόδων πρακτικής άσκησης...3

Διαβάστε περισσότερα

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις 5.3.1.3.1. Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Εργασιακά Θέματα. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Εργασιακά Θέματα Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη Ιούλιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Καταχρηστική καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου εκ μέρους του εργοδότη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχή της ισότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου. Ενότητα 8 η : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρχή της ισότητας. Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου. Ενότητα 8 η : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8 η : Αρχή της ισότητας Λίνα Παπαδοπούλου Επ. Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

6. Για τον προπονητή μόνον οι τεχνικές και προπονητικές γνώσεις είναι απαραίτητες για την προπόνηση. Οι διοικητικές γνώσεις δεν είναι απαραίτητες.

6. Για τον προπονητή μόνον οι τεχνικές και προπονητικές γνώσεις είναι απαραίτητες για την προπόνηση. Οι διοικητικές γνώσεις δεν είναι απαραίτητες. 1. Μια εμπορική επιχείρηση και ένας αθλητικός οργανισμός δεν έχουν κοινά χαρακτηριστικά Σωστό Λάθος 2. Οι αλλαγές του περιβάλλοντος (οικονομικές, κοινωνικές) μέσα στο οποίο λειτουργεί ο αθλητικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό Ερασιτεχνικών Ποδοσφαιρικών Σωματείων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. αθλητικός µάνατζερ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ Οι εξειδικευµένες υπηρεσίες που µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Θα παρουσιαστεί ο ρόλος του αθλητικού µάνατζερ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αθήνα, 4 Μαΐου Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αθήνα, 4 Μαΐου Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αθήνα, 4 Μαΐου 2006 Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Κ. Γιάννη Αλαβάνο Με το αριθµ. πρωτ. 121/14-3-2006 έγγραφο της Ενωσης Μηχανικών ηµοσίων Υπαλλήλων ιπλωµατούχων

Διαβάστε περισσότερα

LICENCE APPLICANT AND LICENCE - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑ

LICENCE APPLICANT AND LICENCE - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑ LICENCE APPLICANT AND LICENCE - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑ 4. ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΑΙ Α ΕΙΑ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ To κεφάλαιο αυτό ορίζει τη νοµική οντότητα που πρέπει να αιτηθεί της άδειας, και την άδεια για συµµετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ 30 Ιανουαρίου 2003 Αριθµ. Πρωτ. 19020.2/01 Ειδ. Επιστήµονας: Ευτ. Φυτράκης 210-72.89.708 Κύριο Χρήστο Νικολουτσόπουλο Πρόεδρο Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων Αβέρωφ 11 104

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές 1. Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / )

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α / ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 165/2000 (ΦΕΚ 149/τ. Α /28-6-2000) [όπως τροποιήθηκε με το ΠΔ 373/2001 (ΦΕΚ 251/τ. Α /22-10-2001) και το ΠΔ 385/2002 (ΦΕΚ 334/τ. Α /31-12-2002)] Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού και Ελέγχου Ευαγγελιστρίας Αθήνα Αθήνα, 28 Ιουλίου 2009 Αρ. Πρωτ. : 7443.2.1/2009 Πληροφορίες : Γιάννης Μόσχος Μαρία Βουτσίνου Τηλέφωνο : 210 72 89 617 Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων»

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2003 «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων του Συνδέσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων» 1. Με βάση το ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: 1.10.2015 μέχρι 30.11.2015 & 1.3.2016 μέχρι 31.3. ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡ.1952 (ΑΤΥΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ ΑΠΟ ΤΟ 1946) ΑΠΟΦ.ΠΡΩΤΟΔ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 263/1952 & 177/2004 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ ΛΕΩΦ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΣΟ ΗΓΙΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ & TIPSΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΜΟΙΒΕΣ ΩΡΑΡΙΟ Α ΕΙΕΣ ΥΓIΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Αν η ΠΡΟΣΛΗΨΗ γίνει µε: τότε: Σχέση εξαρτηµένης εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΡΗΤΗΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗΣ Συνταγματικά προβλήματα έχουν εντοπίσει νομικοί στην καταβολή της έκτακτης εισφοράς για το έτος 2011. Ως πρώτο βήμα για την προστασία των φορολουμένων νομικοί έχουν συντάξει ένα κείμενο, το οποίο τιτλοφορείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Αριθ. Πρωτ. 299 Βόλος 27/6/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ Ε.Π.Σ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015 Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αφού έλαβε υπόψη της: 1.- Το καταστατικό της. 2.- Τις

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)»

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συµπληρωµατική και τροποποιητική)» (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:65/29.12.2010)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι EΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Αριθμ.Πρωτ. :. ΚΟΖΑΝΗ.././20. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Η ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ αφού έλαβε υπόψη: Α. Το Καταστατικό της Β. Τις διατάξεις του Κ.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα

Υπολογισμός Δώρου Πάσχα Υπολογισμός Δώρου Πάσχα ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: Για την ορθή εξεύρεση των ημερών υπολογισμού του Δώρου Πάσχα προτείνεται από την επιστημονική ομάδα της Epsilon Net το Άνοιγμα Περιόδου ακόμη και για μήνες οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους;

Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Τί ισχύει στις άλλες χώρες της Ε.Ε. σχετικά µε την κτήση ιθαγένειας από τέκνα αλλοδαπών που γεννιούνται και/ή ανατρέφονται στην επικράτειά τους; Με το ν.3838/2010 εισήχθησαν στην ελληνική έννοµη τάξη ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος / υποβολής προσφορών για τη μεταφορά διαιτητών, βοηθών διαιτητών και παρατηρητών διαιτησίας για τους αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 216 / 17.5.2001 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Ειδικός ιαπραγµατευτής στην Κύρια και Παράλληλη Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντάκτης ομάδας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντάκτης ομάδας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η προστασία της Συνδικαλιστικής Δράσης... 4 1.1 Γενικά... 4 1.2 Ατομική προστασία εργαζομένων... 4 1.3 Προστασία της ίδιας της Συνδικαλιστικής Οργάνωσης... 4 1.4 Προστασία της Συνδικαλιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα