Εφαρμογή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου για την υποστήριξη εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου από απόσταση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρμογή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου για την υποστήριξη εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου από απόσταση"

Transcript

1 Εφαρμογή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων διαδικτύου για την υποστήριξη εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου από απόσταση Πανταζής Δεληγιάννης 1, Θρασύβουλος Τσιάτσος 1, Νικόλαος Κουτλιάνος 2, Σεραφείμ Αλεξίου 2, Αστέριος Δεληγιάννης Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2 ΤΕΦΑΑ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη Το παρόν άρθρο προσπαθεί να επιλύσει τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στο θεωρητικό μέρος της διδασκαλίας της κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου, με τη χρήση των αρχών της ευέλικτης μάθησης και τεχνολογιών πληροφορίας και τηλεπικοινωνιών. Στόχος είναι ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση ηλεκτρονικών μαθημάτων που αποσκοπούν στην υποστήριξη των διδασκόμενων και διδασκόντων στη διαδικασία εκμάθησης της κολύμβησης. Αρχικά, διερευνήθηκαν οι διαθέσιμες τεχνολογίες και επιλέχθηκαν οι μέθοδοι και τα εργαλεία που θεωρήθηκαν χρήσιμα στην επίλυση του προβλήματος. Στη συνέχεια του άρθρου, παρουσιάζεται η διαδικασία δημιουργίας των ηλεκτρονικών μαθημάτων με τη χρήση δισδιάστατης σχεδιοκίνησης και σχολιασμένου βίντεο. Τέλος, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των βιντεομαθημάτων από φοιτητές και διδάσκοντες του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΠΘ. Συμπεραίνεται ότι το εγχείρημα ήταν επιτυχές αφού παρουσίασε υψηλά ποσοστά ικανοποίησης κατά την αξιολόγησή του για τα οφέλη του στην εκπαιδευτική διαδικασία της κολύμβησης. Λέξεις Κλειδιά: κολύμβηση, διδασκαλία με χρήση ΤΠΕ, αθλητισμός, ηλεκτρονικά μαθήματα Εισαγωγή Στην εποχή μας, που το μήνυμα της δια βίου μάθησης έχει όλο και περισσότερους αποδέκτες, παρατηρείται μια στροφή σε νέες μεθόδους και πρακτικές που στοχεύουν σε μια πιο μαθητοκεντρική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με την εμφάνιση της προσέγγισης αυτής εισήχθηκε και η έννοια της ευέλικτης μάθησης (flexible learning). Η ευέλικτη μάθηση βασίζεται στη χρήση μιας μεγάλης ποικιλίας πηγών και μέσων διδασκαλίας, όπως συνδυασμός κειμένου, ήχου και εικόνας, για πιο αποτελεσματική μετάδοση της γνώσης (Δημητριάδης κ.α., 2008). Μία από της πιο δημοφιλείς και διαδεδομένες προσεγγίσεις της ευέλικτης μάθησης είναι η εκπαίδευση από απόσταση, η δυνατότητα δηλαδή που έχει ο εκπαιδευόμενος να διδαχθεί ένα γνωστικό αντικείμενο με χρονική και τοπική ευελιξία (Collis & Moonen, 2001). Στον αθλητισμό δεν έχει εφαρμοστεί ιδιαίτερα η εκπαίδευση από απόσταση, και αυτό είναι αναμενόμενο μιας και από τη φύση τους τα πρακτικά αντικείμενα, όπως η κολύμβηση, απαιτούν από τον συμμετέχοντα συνεχή επαφή με τους αγωνιστικούς χώρους. Στην κολύμβηση η εξάσκηση στο κολυμβητήριο είναι απαραίτητη, ωστόσο εξίσου σημαντική είναι και η θεωρητική εκπαίδευση. Αρχικά, πριν ο κολυμβητής έρθει σε επαφή πρώτη φορά με το νερό πρέπει να κατανοήσει τις τεχνικές και το ασκησιολόγιο σε θεωρητικό επίπεδο, και στη συνέχεια να τις εφαρμόσει στην πράξη στο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ, σ Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, Σεπτεμβρίου 2010

2 184 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή κολυμβητήριο (Γιάτσης & Σαμπάνης, 1993). Συνήθως αυτό γίνεται με την μελέτη ενός βιβλίου εκμάθησης κολύμβησης και με αντίστοιχες διαλέξεις και επιδείξεις. Η μέθοδος όμως αυτή δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική αφού η κατανόηση των τεχνικών της κολύμβησης είναι αρκετά δύσκολο να επιτευχθεί μόνο μέσω της παρουσίασής τους με εικόνες και περιγραφής τους με κείμενο. Παράλληλα, πολλοί διδάσκοντες νιώθουν ολοένα και περισσότερο την ανάγκη για χρήση νέων υποστηρικτικών μεθόδων διδασκαλίας που θα συντελούν σε πιο δυναμική και διαδραστική εκμάθηση της θεωρίας. Επιπρόσθετα, ενώ το ενδιαφέρον για εκμάθηση κολύμβησης παραμένει αμείωτο, μεγάλο ποσοστό των ενδιαφερόμενων δεν έχουν επαρκή χρόνο να αφιερώσουν στη θεωρητική εκμάθηση της πέρα από τις απαραίτητες προπονήσεις στο κολυμβητήριο. Με στόχο την επίλυση των παραπάνω δυσκολιών στη διαδικασία της διδασκαλίας της κολύμβησης αλλά και την υποστήριξη των διδασκόντων διερευνήθηκε η εφαρμογή εκπαιδευτικών περιβαλλόντων Διαδικτύου και πολυμεσικών τεχνολογιών: Αρχικά, διερευνήθηκε η δυνατότητα συμβολής των ηλεκτρονικών μαθημάτων στην στη βελτίωση της διδασκαλίας κολύμβησης. Ακολούθως, επιλέχθηκαν κατάλληλα εργαλεία και τεχνολογίες για τη δημιουργία των ηλεκτρονικών μαθημάτων για τη θεωρητική εκμάθηση των τεχνικών και του ασκησιολογίου της κολύμβησης από απόσταση. Επόμενο βήμα ήταν η καταγραφή και συλλογή οπτικοακουστικού υλικού. Στη συνέχεια, έγινε η δημιουργία των ηλεκτρονικών μαθημάτων με τη χρήση δισδιάστατης σχεδιοκίνησης και βίντεο επαυξημένου με σχόλια (σχολιασμένου βίντεο). Τέλος, έγινε αξιολόγηση της προσπάθειας από φοιτητές και διδάσκοντες του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ. Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα βήματα της παραπάνω διαδικασίας σε αντίστοιχες παραγράφους καθώς και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν μετά την αξιολόγηση προσπάθειας από φοιτητές και διδάσκοντες. Διερεύνηση χρήσης ΤΠΕ στη διδασκαλία κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η εκμάθηση ενός γνωστικού αντικειμένου στον αθλητισμό όπως η κολύμβηση, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οπτική κατανόηση (Λούπος & Λούπου, 1994). Με βάση αυτή την παραδοχή, το συγκεκριμένο άρθρο προσπαθεί να υποστηρίξει την διδασκαλία και κατανόηση του θεωρητικού μέρους που αφορά την κολύμβηση μη αγωνιστικού χαρακτήρα, με την εφαρμογή πολυμεσικών τεχνολογιών (ηλεκτρονικών μαθημάτων) και εκπαιδευτικών περιβαλλόντων Διαδικτύου. Η εφαρμογή ηλεκτρονικών μαθημάτων στην υποστήριξη της διδασκαλίας της ψυχαγωγικής κολύμβησης στοχεύει στο να προσφέρει: καθοριστική συμβολή στην οπτική κατανόηση σε αρχάριο και προχωρημένο στάδιο του ασκησιολογίου των τεχνικών κολύμβησης. δυνατότητα αναστοχασμού, αυτοελέγχου και διόρθωσης των τεχνικών που χρησιμοποιεί ο κολυμβητής, αφού μετά την εφαρμογή τους στην πράξη, μπορεί να παρακολουθήσει όσες φορές επιθυμεί τα βιντεομαθήματα για σύγκριση, διαπίστωση των ατελειών του και διόρθωση. δυνατότητα εκμάθησης θεωρητικών αλλά και πρακτικών στοιχείων από απόσταση, δηλαδή σε χρόνο και τόπο της αρεσκείας του ενδιαφερόμενου. εκπαιδευτικό βοήθημα για τους διδάσκοντες κολύμβησης, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ηλεκτρονικά μαθήματα της ιστοσελίδας είτε για προσωπική

3 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 185 υπενθύμιση ασκήσεων και τεχνικών, είτε απευθείας στη διδασκαλία της θεωρίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Για την αναπαράσταση της ανθρώπινης κίνησης χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι, δισδιάστατη σχεδιοκίνηση και σχολιασμένο βίντεο, για τους λόγους που περιγράφονται ακολούθως: Δισδιάστατη σχεδιοκίνηση: Η δισδιάστατη σχεδιοκίνηση βασίζεται στην ταχύτατη επανάληψη στάσιμων εικόνων με σκοπό τη δημιουργία ψευδαίσθησης της κίνησης. Στην συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκε για να αναπαραστήσει την κίνηση του αθλητή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των τεχνικών κολύμβησης. Σχολιασμένο Βίντεο: Με τον όρο σχολιασμένο βίντεο περιγράφεται οπτικοακουστικό υλικό το οποίο επεξεργάζεται κατάλληλα με την προσθήκη σχολίων για την καλύτερη επεξήγηση των δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται με το βίντεο. Συγκεκριμένα, έγινε βιντεοσκόπηση τεχνικών κολύμβησης που εκτελούνταν από έμπειρους και αρχάριους κολυμβητές με ψηφιακή βιντεοκάμερα. Στη συνέχεια στο πρωτογενές οποτικοακουστικό με κατάλληλο λογισμικό προστέθηκαν σχόλια (όπως επεξηγηματικό κείμενο, ηχητικός σχολιασμός, διάφορα σχήματα, δείκτες, κ.λπ.) για την επισήμανση σημείων δυσκολίας, επισήμανση λαθών κ.λπ. Το λογισμικό που κρίθηκε απαραίτητο για την δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού αλλά και την πρόσβαση σε αυτό ήταν (α) λογισμικό επεξεργασίας και σχολιασμού βίντεο, και (β) πλατφόρμα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων. Μετά από σύντομη επισκόπηση και με βάση αποτελέσματα ανάλογης έρευνας (Σταυρίδου κ.α., 2009) επιλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία: Camtasia: Είναι ένα δημοφιλές εμπορικό πρόγραμμα της εταιρίας TechSmith. Δίνει τη δυνατότητα για επεξεργασία βίντεο με προσθήκη εικόνας, ήχου και κειμένου. Ο χρήστης μπορεί να επέμβει στη σειρά και την ταχύτητα αναπαραγωγής των καρέ, ενώ επίσης μπορεί να εστιάσει σε συγκεκριμένα σημεία πάνω στο βίντεο. Τέλος, παρέχει τη δυνατότητα δημοσίευσης του βίντεο σε διάφορα formats, όπως είναι το δημοφιλές.swf για διανομή του βίντεο στο Διαδίκτυο. Για τους παραπάνω λόγους το Camtasia είναι ευρέως διαδεδομένο στη δημιουργία βίντεο εκπαιδευτικού περιεχομένου. Moodle: Είναι μία ελεύθερη, ανοιχτού κώδικα, web-based εκπαιδευτική πλατφόρμα. Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εκπαιδευτικών κοινοτήτων στο Διαδίκτυο. Προσφέρει πάρα πολλά εργαλεία διαχείρισης μαθημάτων, δημιουργίας test, βαθμολόγησης κτλ. Επίσης, έχει πολύ μεγάλο βαθμό επεκτασιμότητας και υποστηρίζει τα περισσότερα εκπαιδευτικά πρότυπα. Η αποδοχή του Moodle είναι πολύ μεγάλη από εκπαιδευτικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διαδικασία της δημιουργίας του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Διαδικτύου για εκμάθηση κολύμβησης. Εκπαιδευτικό περιβάλλον Διαδικτύου για την υποστήριξη εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου από απόσταση Η δημιουργία του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Διαδικτύου για εκμάθηση κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου ολοκληρώθηκε στα πέντε ακόλουθα στάδια. 1ο Στάδιο: Καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων Αρχικά έγινε η καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων, σε συνεργασία με, σχετικό με το αντικείμενο της κολύμβησης, επιστημονικό προσωπικό του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ. Αποφασίσθηκε το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μαθημάτων καθώς και αναγνωρίστηκε η ομάδα στόχος

4 186 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή (target group) στην οποία στοχεύει να προσφέρει γνώσεις το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον Διαδικτύου. Ως ομάδα στόχος επιλέχθηκαν (α) άτομα νεαρής ηλικίας και αρχάριοι σε θέματα κολύμβησης οι οποίοι ασχολούνται με κολύμβηση μη αγωνιστικού επιπέδου, (β) προχωρημένοι κολυμβητές οι οποίοι ασχολούνται με κολύμβηση μη αγωνιστικού επιπέδου και (γ) διδάσκοντες και προπονητές κολύμβησης. Πρωταρχική απαίτηση για τους παραπάνω χρήστες ήταν η ευκολία πρόσβασης στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και η απλούστευση της παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού. Έτσι το εκπαιδευτικό υλικό επιλέχθηκε να αποδοθεί σε απλή γλώσσα και να μην χρησιμοποιείται εξεζητημένη ορολογία, τουλάχιστον στο βαθμό που αυτό ήταν εφικτό. Οι πιο προχωρημένοι στην κολύμβηση πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν την ήδη αποκτημένη γνώση τους αλλά και να εκπαιδευτούν σε θέματα κολύμβησης που απαιτούν πιο σύνθετες τεχνικές. Τέλος, το εκπαιδευτικό περιβάλλον στοχεύει να προσφέρει πρόσβαση σε διδάσκοντες και προπονητές κολύμβησης, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν ως βοηθητικό υλικό παράλληλα με τις θεωρητικές και πρακτικές κλασσικές μεθόδους διδασκαλίας κολύμβησης. 2ο Στάδιο: Διαμόρφωση σχεδιασμού μαθημάτων και συλλογή σχετικής βιβλιογραφίας Κατά το 2 ο στάδιο της μελέτης διαμορφώθηκε ο σχεδιασμός των μαθημάτων που παρουσιάζονται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και έγινε συλλογή της σχετικής βιβλιογραφίας. Ο διαχωρισμός των μαθημάτων έγινε σε δύο κατηγορίες: (α) μαθήματα κολύμβησης για αρχάριους (είσοδος και εξοικείωση με το νερό, εκμάθηση σωστής εισπνοής και εκπνοής, εκμάθηση τεχνικών ελευθέρου και υπτίου) και (β) μαθήματα κολύμβησης για προχωρημένους (εκμάθηση τεχνικών προσθίου και πεταλούδας). 3ο Στάδιο: Καταγραφή και συλλογή οπτικοακουστικού υλικού Η καταγραφή των ασκήσεων εξοικείωσης με το νερό καθώς και των ασκήσεων εκμάθησης κολύμβησης έγινε μετά από άδεια στο Εθνικό Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης, με τη χρήση ψηφιακής βιντεοκάμερας με δυνατότητα εγγραφής σε DVD. Η καταγραφή των μαθημάτων για τους αρχάριους έγινε σε μικρή πισίνα από δύο νεαρές αθλήτριες, ηλικίας 10 και 11 ετών, που είχαν διετή προπονητική εμπειρία, μετά από άδεια των γονέων τους και των ιδίων. Η καταγραφή των μαθημάτων για τους προχωρημένους έγινε σε μεγάλη πισίνα από δύο ενήλικες κολυμβητές, ηλικίας 19 και 20 ετών, που είχαν δεκαετή προπονητική εμπειρία στην αγωνιστική κολύμβηση, μετά από άδειά τους. Τέλος, για της ανάγκες της εργασίας δημιουργήθηκαν πρωτότυπα σχέδια που απεικονίζουν με λεπτομέρεια κάθε βήμα των τεσσάρων τεχνικών. 4ο Στάδιο: Επεξεργασία και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού Όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο Camtasia ώστε να γίνει προσθήκη ηχητικού σχολιασμού και επεξηγηματικού κειμένου στο αρχικό βίντεο και στα σχέδια. Ο στόχος αυτής της επεξεργασίας ήταν τα βιντεο-μαθήματα, που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, να αποκτήσουν τον απαιτούμενο εκπαιδευτικό χαρακτήρα και να ενισχυθούν οι πληροφορίες που εμπεριέχουν. Δημιουργήθηκαν συνολικά δεκατέσσερα (14) μαθήματα (8 για αρχάριους και 6 για προχωρημένους) με βάση τον αρχικό σχεδιασμό των μαθημάτων. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση ώστε το επεξηγηματικό κείμενο και ο ηχητικός σχολιασμός να είναι σε γλώσσα απλή και

5 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 187 κατανοητή, καθώς και το μέγεθος του κάθε μαθήματος να είναι περίπου δύο λεπτά ώστε να είναι ταυτόχρονα περιεκτικό σε γνώσεις αλλά και ευχάριστο στον εκπαιδευόμενο. Η δομή των μαθημάτων παρουσιάζεται στο Σχήμα 1. Σχήμα 1. Δομή των μαθημάτων εκμάθησης κολύμβησης Οι τέσσερις τεχνικές παρουσιάζονται με λεπτομέρεια, βήμα-βήμα, με τη μορφή σχεδίων, επεξηγηματικού κειμένου και ηχητικού σχολιασμού. Το ασκησιολόγιο παρουσιάζεται με τη μορφή σχολιασμένου βίντεο. Η χρήση οπτικής και ηχητικής τροπικότητας δίνει στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να κατανοήσει και εμπεδώσει πιο αποδοτικά τις παρεχόμενες γνώσεις, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην προσβασιμότητα των βιντεομαθημάτων του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Διαδικτύου από άτομα με ειδικές ανάγκες. 5ο Στάδιο: Δημιουργία εκπαιδευτικής ιστοσελίδας & ανάρτηση υλικού Για να είναι εφικτή η πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στο εκπαιδευτικό υλικό για εκμάθηση κολύμβησης που δημιουργήθηκε, έπρεπε αυτό να είναι διαθέσιμο μέσω ενός συστήματος διαχείρισης μάθησης. Για το σκοπό αυτό, όπως προαναφέρθηκε, επιλέχθηκε και χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Moodle. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα της εκμάθησης κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου, η οποία είναι διαθέσιμη στο Διαδίκτυο μέσω εξυπηρετητή του εργαστηρίου Αθλητιατρικής του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ. Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη μέσα από τη διεύθυνση Σε αυτήν την εκπαιδευτική ιστοσελίδα αναρτήθηκε το σύνολο των βιντεομαθημάτων. Αξιολόγηση των ηλεκτρονικών μαθημάτων Μετά το πέρας της δημιουργίας του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Διαδικτύου, έγινε η αξιολόγηση του περιεχομένου των ηλεκτρονικών μαθημάτων από φοιτητές και διδάσκοντες του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ. Επίσης, αξιολογήθηκε και η γενικότερη στάση των διδασκόμενων και

6 188 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή διδασκόντων στη χρήση της ιστοσελίδας για εκμάθηση κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου. Μεθοδολογία Η αξιολόγηση διενεργήθηκε από αντιπροσωπευτικό δείγμα φοιτητών του δεύτερου έτους σπουδών φοιτητών ΤΕΦΑΑ, πτυχιούχων φυσικής αγωγής με ειδικότητα κολύμβησης που είχαν εμπειρία στην εκπαίδευση της ψυχαγωγικής κολύμβησης και προπονητών αγωνιστικής κολύμβησης του ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ. Συνολικά συμμετείχαν στην αξιολόγηση πενήντα ένας (51) φοιτητές και δεκατέσσερις (14) διδάσκοντες. Το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε σε τρεις θεματικές ενότητες ερωτήσεων: Η πρώτη ενότητα ερωτήσεων αφορούσε το προφίλ των χρηστών στοχεύοντας στην αποτύπωση της εμπειρίας τους με βάση το γνωστικό αντικείμενο αλλά και των δεξιοτήτων τους στην χρήση ΤΠΕ) Η δεύτερη ενότητα ερωτήσεων του ερωτηματολογίου βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο αποτύπωσης στάσεων (Δούκα & Αλεξανδρής, 2009) για την καταγραφή της στάσης των χρηστών απέναντι στα βιντεομαθήματα Η τρίτη ενότητα ερωτήσεων αφορούσε την αποτύπωση της χρησιμότητας των βιντεομαθημάτων και γενικότερα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος που αναπτύχθηκε για τους χρήστες. Αποτελέσματα Στην συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Η πρώτη ενότητα οδήγησε στη διαίρεση του δείγματος σε έξι (6) υποομάδες (διδάσκοντες, σύνολο φοιτητών, φοιτητές εξοικειωμένοι στη χρήση Η/Υ και Διαδικτύου, φοιτητές μη εξοικειωμένοι στη χρήση Η/Υ και Διαδικτύου, φοιτητές με γνώση υψηλού επιπέδου κολύμβησης, φοιτητές με γνώση μέτριου επιπέδου κολύμβησης). Ο διαχωρισμός του δείγματος στις παραπάνω υποομάδες συνεισφέρει στη συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ανά επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας (τόσο στη κολύμβηση, όσο και στη χρήση τεχνολογίας). Στον παραπάνω διαχωρισμό βασίστηκε η επεξεργασία των αποτελεσμάτων από τη δεύτερη και την τρίτη ενότητα ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Στη δεύτερη ενότητα ερωτήσεων του ερωτηματολογίου το δείγμα ζητήθηκε να εκτιμήσει κατά πόσο τα βιντεομαθήματα ήταν κατανοητά, αντιλήψιμα, εκπαιδευτικά, εύκολα, ευχάριστα, ενδιαφέροντα, ικανοποιητικά, προσεγμένα, επιστημονικά, σημαντικά, καινοτόμα, σύγχρονα, παιδαγωγικά και στοχευμένα. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συγκριτικά για όλες τις υποομάδες του δείγματος στο σχήμα 2. Από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο βαθμό ικανοποίησης από τα βιντεομαθήματα παρουσίασαν οι διδάσκοντες με ποσοστά που κυμαίνονται από 80% έως 95% σε όλες τις παραμέτρους. Αντίστοιχη θετική στάση, με συγκριτικά μικρότερες τιμές (ποσοστά που κυμαίνονται από 70% έως 85%), είχαν οι φοιτητές που ήταν εξοικειωμένοι στη χρήση Η/Υ και Διαδικτύου. Το υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης (άνω του 70%) από όλες τις υποομάδες του δείγματος παρατηρήθηκε στις παραμέτρους που σχετίζονται με το κατά πόσο οι χρήστες θεωρούν ότι τα ηλεκτρονικά μαθήματα εκμάθησης κολύμβησης είναι αντιλήψιμα, εκπαιδευτικά και κατανοητά. Οι φοιτητές παρουσίασαν, συγκριτικά με τους διδάσκοντες, χαμηλότερα ποσοστά ικανοποίησης στις παραμέτρους αναφορικά με το πόσο επιστημονική, καινοτόμα και σύγχρονη ήταν η παρουσίαση των μαθημάτων (με τιμές που κυμαίνονταν από 49% έως 77%). Την πιο αρνητική στάση παρουσίασαν οι φοιτητές που δεν ήταν εξοικειωμένοι με τη τεχνολογία των Η/Υ. Ειδικά στην καινοτομία εμφάνισαν ποσοστό

7 Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 189 ικανοποίησης 49%. Οι φοιτητές με μέτριο επίπεδο γνώσης κολύμβησης έδειξαν γενικά θετική στάση απέναντι στα βιντεομαθήματα (με τιμές που κυμαίνονταν από 59% έως 80%) και ιδιαίτερα στο πόσο εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά τα θεωρούσαν (78% και 80% αντίστοιχα). Εμφάνισαν όμως ουδέτερη στάση στο ερώτημα πόσο καινοτόμα και σύγχρονα θεωρούσαν τα μαθήματα (55% και 59% αντίστοιχα). Οι φοιτητές με υψηλό επίπεδο γνώσης κολύμβησης παρουσίασαν ανάλογη θετική στάση στο σύνολο των παραμέτρων (με τιμές που κυμαίνονταν από 59% έως 82%), με μικρότερο όμως ποσοστό ικανοποίησης στο ερώτημα πόσο επιστημονικά θεωρούσαν τα μαθήματα (59%). Σχήμα 2. Ποσοστό ικανοποίησης των φοιτητών και διδασκόντων από τα βιντεομαθήματα της ιστοσελίδας Στην τρίτη και τελευταία ενότητα των ερωτηματολογίων αξιολόγησης οι συμμετέχοντες ζητήθηκε να απαντήσουν στα εξής ερωτήματα: χρησιμεύουν οι εκπαιδευτικές ιστοσελίδες για τη διδασκαλία πρακτικών γνωστικών αντικειμένων ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν μελλοντικά τη συγκεκριμένη αυτή ιστοσελίδα για να διδάξουν κολύμβηση σε τρίτους ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν μελλοντικά τη συγκεκριμένη αυτή ιστοσελίδα για να διδαχθούν και εξασκηθούν οι ίδιοι Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται συγκριτικά για όλες τις υποομάδες του δείγματος στο σχήμα 3. Από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, παρατηρείται ότι σε ποσοστό άνω του 70% οι φοιτητές θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικές ιστοσελίδες είναι χρήσιμες για τη διδασκαλία πρακτικών γνωστικών αντικειμένων, ενώ η πλειοψηφία των διδασκόντων συμφωνούν με την ίδια άποψη σε ποσοστό 98%. Ενδιαφέρον για μελλοντική χρήση της ιστοσελίδας για διδασκαλία κολύμβησης ψυχαγωγικού επιπέδου εμφάνισαν κυρίως οι διδάσκοντες με ποσοστό 84%, ενώ οι υπόλοιπες υποομάδες παρουσίασαν ενδιαφέρον που κυμαινόταν από 61% έως 72%. Μικρότερο ενδιαφέρον έδειξαν οι φοιτητές με υψηλό επίπεδο γνώσεων κολύμβησης (61%). Το ενδιαφέρον για μελλοντική χρήση της ιστοσελίδας για προσωπική εξάσκηση και μάθηση ήταν μεγαλύτερο στους φοιτητές με μέτριο επίπεδο γνώσεων κολύμβησης (84%) και στους φοιτητές που ήταν πιο εξοικειωμένοι στη χρήση Η/Υ και στο Διαδίκτυο (79%). Μικρότερο ενδιαφέρον, γεγονός αναμενόμενο, έδειξαν οι φοιτητές με υψηλό επίπεδο γνώσεων κολύμβησης (59%).

8 190 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή Σχήμα 3. Αποτελέσματα της τρίτης ενότητας του ερωτηματολογίου Συμπερασματικά, παρατηρείται από το σύνολο των αποτελεσμάτων της δεύτερης και τρίτης ενότητας του ερωτηματολογίου μια πολύ θετική στάση τόσο των διδασκόντων όσο και των φοιτητών του δείγματος στην αποδοχή της ιστοσελίδας αυτής ως αποδοτικής μεθόδου για την υποστήριξη της εκμάθησης κολύμβησης. Συμπεράσματα Η εργασία αυτή, με δεδομένες τις δυσκολίες που παρουσιάζονται στο θεωρητικό κυρίως μέρος της εκπαίδευσης, επιχείρησε να δώσει λύση με τη χρήση ηλεκτρονικών μαθημάτων για την υποστήριξη της διδασκαλίας της κολύμβησης μη αγωνιστικού επιπέδου. Τα θετικά αποτελέσματα που εξάχθηκαν από την αξιολόγηση των βιντεομαθημάτων και της ιστοσελίδας από τους φοιτητές και τους διδάσκοντες ενισχύει την πεποίθηση ότι η προσπάθεια ήταν επιτυχής και το έργο εύχρηστο και αποτελεσματικό. Αναφορές Δημητριάδης, Σ., Καραγιαννίδης, Χ., Πομπόρτσης, Α., & Τσιάτσος, Θ. (2008). Ευέλικτη Μάθηση με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα. Collis, B., & Moonen, J. (2001). Flexible learning in a digital world: Experiences and expectations. London: Kogan Page. Λούπος, Δ., & Λούπου, Α. (1994). Κολύμβηση. Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γιάτσης, Σ., & Σαμπάνης, Μ. (1993). Η Κολύμβηση: Τεχνική, Διδασκαλία, Προπονητική, Ναυαγοσωστική. Εκδόσεις Salto. Δούκα, Σ., & Αλεξανδρής, Κ. (2009). Ερωτηματολόγιο μέτρησης στάσεων για τους παραδοσιακούς χορούς. Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σταυρίδου Ε., Γραμματικοπούλου Α., Σοφιανίδης Γ., Δούκα Σ., & Τσιάτσος, Θ. (2009). Εφαρμογές πολυμεσικών τεχνολογιών και εκπαιδευτικών περιβαλλόντων Διαδικτύου για την υποστήριξη εξ αποστάσεως εκμάθησης ελληνικών παραδοσιακών χορών. Πρακτικά 6 ου Πανελλήνιου Συνέδριου της ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ, «ΤΠΕ και Εκπαίδευση». Πειραιάς.

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο

Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Η αξιοποίηση του Web 2.0 για τη συμπληρωματική εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εξάσκηση της αγγλικής γλώσσας στο δημοτικό σχολείο Αδάμος Αναστασίου 1, Δέσποινα Ανδρούτσου 2, Παναγιώτης Γεωργάλας 3 adamosana@gmail.com,

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 929 Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς κ α ι α ξ ι ο π ο ί η σ η ψ η φ ι α κ ώ ν μ α θ η μ ά τ ω ν μ ε τ ο Σ ύ σ τ η μ α Δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς Μ α θ η σ ι α κ ώ ν Δ ρ α σ τ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Διδακτική Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα Κατεύθυνση Ηλεκτρονική Μάθηση Αξιοποίηση της τεχνολογίας του Podcasting για τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο»

«Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» «Πληροφορική on line. Υποστηρικτικό Υλικό στο Διαδίκτυο» Αθανάσιος Τσαγκατάκης 1, Ευστάθιος Ζωγόπουλος 2 1 Εκπαιδευτικός ΠΕ19 2 ο Γυμνάσιο Ζεφυρίου thtsag@sch.gr 2 Εκπαιδευτικός ΠΕ12.04, ΕΠΑ.Σ Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών

Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών Η αξιολόγηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας για τον γραμματισμό: οι απόψεις των εκπαιδευτικών Ευθυμία Χατζηγεωργίου 1, Μαρία Παπαδοπούλου 2, Δόμνα Κακανά 3 xatzigeorgiou@uth.gr, mariapap@uth.gr, dkakana@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος "Σχεδίαση με χρήση Η/Υ" στην τεχνική εκπαίδευση

Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος Σχεδίαση με χρήση Η/Υ στην τεχνική εκπαίδευση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ / ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΟΝΑΡΑΚΗΣ Έργο συγχρηματοδοτούμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σώματα κειμένων και ηλεκτρονικά λεξικά ως μαθησιακά εργαλεία: απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών

Σώματα κειμένων και ηλεκτρονικά λεξικά ως μαθησιακά εργαλεία: απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών Σώματα κειμένων και ηλεκτρονικά λεξικά ως μαθησιακά εργαλεία: απόψεις μελλοντικών εκπαιδευτικών Νίκλεια Ετεοκλέους, Γαρύφαλλος Αναγνώστου, Συμεών Τσολακίδης pre.en@fit.ac.cy, pre.ag@fit.ac.cy, pre.st@fit.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης

Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης Συνεργατικές δραστηριότητες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: μία μελέτη περίπτωσης Αντωνίου Κωνσταντίνος 1, Βολιώτη Χριστίνα 2, Στυλιανίδης Παναγιώτης 3 1 kantonio@csd.auth.gr, 2 chvoliot@csd.auth.gr, 3 pastylia@csd.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3

Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθµια και ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Προκλήσεις και Προοπτικές 3 Αποτελέσµατα ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σε οικονοµολόγους καθηγητές λυκείου για τα χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισµικού Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 1 prive@sch.gr 1 Καθηγητής ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην αγωγή υγείας Θεωρητικό πλαίσιο, εμπειρικά ευρήματα και ερευνητικές προοπτικές

Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην αγωγή υγείας Θεωρητικό πλαίσιο, εμπειρικά ευρήματα και ερευνητικές προοπτικές ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ MEDICAL INFORMATICS ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27( ):239-258 Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην αγωγή υγείας Θεωρητικό πλαίσιο, εμπειρικά ευρήματα και ερευνητικές

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ (ΤΠΕ) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΜΕ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο

Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικές εφαρμογές ψηφιακής αφήγησης: Διδακτική προσέγγιση για το Νηπιαγωγείο Κυριακή Σεραφείμ, Γιώργος Φεσάκης pse04178@rhodes.aegean.gr, gfesakis@rhodes.aegean.gr ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.

i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher. i-teacher Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Τεύχος 11ο - Μάιος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 2/314 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Κατερίνα Γεωργούλη, Χρήστος Κοίλιας, Ιωάννα Καντζάβελου, Πένη Ζαχαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING)

Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Γνωσιακή ανάλυση της διάδρασης μαθητή-μαθήματος στη διδασκαλία ενός μαθήματος μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών (E-LEARNING) Ντάσιου Ευγενία, Universite Victor Segaden Bordeaux Μουλάς Ανάργυρος, ΤΕΙ Λάρισας

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού

Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Δημιουργία και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού: Μαθηματικά Β Δημοτικού Π. Κωτσάκη, Κ. Μπαλάσης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Πληροφορικής Καραολή & Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς {giota.kotsaki, kmpalasis}@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση από απόσταση

Εκπαίδευση από απόσταση Εκπαίδευση από απόσταση ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Εκπαίδευση από απόσταση Πίνακας περιεχομένων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ...0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΙ ΆΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ...1 ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2 ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ...2

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΦΥΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ» ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα