ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΡ. Πρωτ Ταχ. Δ/νση : Κηφισίας 7 Τ. Θ Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Τηλέφωνο : FAX : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πρόσληψης εκατόν πενήντα (150) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για τις ανάγκες υλοποίησης προγραμμάτων του Εθνικού Συστήματος Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Ε.Σ.Υ.Α.Α.), της Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις : α) Του Α.Ν. 397/68 «περί επανασυστάσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων αυτής»(α 101). β) Του Π.Δ. 63/05 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98). γ) Του Π.Δ. 77/85 «Οργανισμός της Γ.Γ.Α.»(Α 28), όπως ισχύει. δ)του Ν.2947/2001, (Α 228) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις» (άρθρο 17 παρ. 1), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3057/2002 άρθρο 76 παρ. 6 «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν. 2725/99 ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και άλλες διατάξεις» (Α 239). ε) Του άρθρου 14 παρ. 2 Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (Α 28), όπως ισχύει. 2. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 11/234/13028 σχετ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2, παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 Π.Υ.Σ. (Α 288) όπως ισχύει, «Έγκριση πρόσληψης α) επτακοσίων πενήντα (750) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως οκτώ (8) μήνες, για την υλοποίηση προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» και β) εκατόν πενήντα (150) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως οκτώ (8) μήνες, για την υλοποίηση προγραμμάτων «Αναπτυξιακού Αθλητισμού Ε.Σ.Υ.Α.Α.», στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Υπουργείο Πολιτισμού). 3. Την υπ αριθμ. Υ303/ Απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιωάννη Ιωαννίδη» (Β 2241). 4. Την αριθμ 34155/ απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού «Καθορισμός ειδικών κριτηρίων προσόντων επιλογής για την πρόσληψη εκατόν πενήντα (150) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας 1

2 Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μήνες, για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων «αναπτυξιακού αθλητισμού» στη Γ.Γ.Α. κ.λ.π.. 5. Την ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για τις προσλήψεις αυτές της Γ.Γ.Α. και συγκεκριμένα στον Ειδικό Λογαριασμό Νο /1 της Τράπεζας Ελλάδος. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Για τις ανάγκες των προγραμμάτων του Εθνικού Συστήματος Υποστήριξης Αναπτυξιακού Αθλητισμού (Ε.Σ.Υ.Α.Α.) Α ΦΑΣΗ Τμήματα Αθλητικού Προσανατολισμού (Τ.Α.Π.) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού την πρόσληψη με επιλογή εκατόν πενήντα (150) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 8 μήνες από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) σύμφωνα και με την υπ αριθμ 34155/ Απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού «περί καθορισμού κριτηρίων επιλογής κ.λ.π» Οι θέσεις κατανέμονται ανά Νομαρχία ακολούθως: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Π.Φ.Α. Α ΑΘΗΝΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 5 Β ΑΘΗΝΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 5 Γ ΑΘΗΝΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 5 Δ ΑΘΗΝΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 5 ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 5 ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 5 ΠΕΙΡΑΙΑ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 5 ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 5 ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 5 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2 ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 1 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 1 ΑΡΤΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2 ΑΧΑΪΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 4 ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2 ΓΡΕΒΕΝΩΝ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 1 ΔΡΑΜΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 3 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 3 ΕΒΡΟΥ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 3 ΕΥΒΟΙΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 3 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 1 ΖΑΚΥΝΘΟΥ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2 ΗΛΕΙΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 1 ΗΜΑΘΙΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 4 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 1 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 3 ΚΑΒΑΛΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 3 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2 ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 1 ΚΙΛΚΙΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2 ΚΟΖΑΝΗΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2 2

3 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2 ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2 ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 1 ΛΑΡΙΣΗΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 4 ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2 ΛΕΣΒΟΥ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2 ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 1 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 3 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 3 ΞΑΝΘΗΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2 ΠΕΛΛΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2 ΠΙΕΡΙΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2 ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 1 ΡΕΘΥΜΝΟΥ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2 ΡΟΔΟΠΗΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 3 ΣΑΜΟΥ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2 ΣΕΡΡΩΝ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 3 ΤΡΙΚΑΛΩΝ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 3 ΦΘΙΩΤΙΔΑ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 3 ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 1 ΦΩΚΙΔΑΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 1 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2 ΧΑΝΙΩΝ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 3 ΧΙΟΥ Α ΦΑΣΗ Τ.Α.Π. Ε.Σ.Υ.Α.Α. 2 ΣΥΝΟΛΟ 150 ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Φυσικής Αγωγής. β. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, κ.λ.π.) με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2207/94 περί «προσωρινής κράτησης και έλεγχο της διάρκειάς της, αναστολή ποινών, κ.λ.π. και άλλες διατάξεις». γ. Κατά προτεραιότητα θα προτιμηθούν άνεργοι Π.Φ.Α.. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 1. Αίτηση, το έντυπο της οποίας διανέμεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τις έδρες των Νομαρχιακών Υπευθύνων στα Γρ. Φυσικής Αγωγής. Επίσης φόρμα αιτήσεως υπάρχει και στο Διαδίκτυο στην διεύθυνση και περιλαμβάνει βιογραφικά στοιχεία του υποψηφίου όπως προϋπηρεσία στα Προγράμματα Αναπτυξιακού Αθλητισμού, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακών τίτλων, οικογενειακή κατάσταση κλπ. 2. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου και ειδικότητας ή αντιστοίχου τίτλου σπουδών αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ (για απόκτηση πτυχίου στην αλλοδαπή). 3. Επικυρωμένη φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 3

4 4. Νόμιμα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο έντυπο της αίτησης και αποτελούν κριτήριο επιλογής: (α) Επικυρωμένη φωτοτυπία μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ (για απόκτηση πτυχίου από την αλλοδαπή). (β) Προϋπηρεσία: Ιδιωτικά συμφωνητικά ή συμβόλαια θα πρέπει να είναι εμπρόθεσμα θεωρημένα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ και η θεώρηση θα πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα: με την Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών /7222/ΔΕ β , καθώς και με τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999 (άρθρο 31παρ. 6, άρθρο 136 παρ.5). Επίσης ισχύουν τα συμβόλαια ή ιδιωτικά συμφωνητικά που έχουν κατατεθεί και είναι θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας. Στα παραπάνω συμβόλαια συμφωνητικά θα πρέπει να αναγράφονται με σαφήνεια ο φορέας από τον οποίο αποκτήθηκε η εμπειρία, η/οι θέση/θέσεις εργασίας με αναλυτική για κάθε θέση περιγραφή των αρμοδιοτήτων, καθώς και η χρονική διάρκεια απασχόλησης στη/στις συγκεκριμένη/ες θέση/εις εργασίας. Βεβαίωση αθλητικού σωματείου, αθλητικής ένωσης ή αθλητικής Ομοσπονδίας, κατά περίπτωση, να είναι θεωρημένη από την αντίστοιχη αθλητική Ομοσπονδία. Για τη τεκμηρίωση της προπονητικής εμπειρίας των Π.Φ.Α. που εργάστηκαν στο πρόγραμμα Ε.Σ.Υ.Α.Α. απαιτείται βεβαίωση από την Γ.Γ.Α. H αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Αντικατάσταση της αιτήσεως ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η κατάρτιση των πινάκων επιλογής των Π.Φ.Α. των ανωτέρων προγραμμάτων θα γίνει σύμφωνα με την ακόλουθη μοριοποίηση. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε.Σ.Υ.Α.Α. 1. Χρόνος απόκτησης πτυχίου με 0,5 μόρια για κάθε πλήρες έτος (έως 2 μόρια). 2. Λαμβάνεται υπόψη η προπονητική εμπειρία των τελευταίων πέντε ετών: σε ομοσπονδία ή σε αθλητικό σωματείο καθώς και η προϋπηρεσία στο πρόγραμμα Ε.Σ.Υ.Α.Α. από 8-16 μήνες ένα μόριο (1), 17 μήνες και πλέον δύο (2) μόρια. 3. Αθλητική Διάκριση για αθλητές-τριες που έχουν κατακτήσει νίκη σε Ατομικό ή Ομαδικό άθλημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων 4

5 στις κατηγορίες Ανδρών - Γυναικών, Εφήβων Νεανίδων, Παίδων - Κορασίδων που κατέκτησαν:1 η 8 η θέση σε Ολυμπιακούς - Παγκόσμιους - Πανευρωπαϊκούς Αγώνες και 1 η 3 η σε Μεσογειακούς και Βαλκανικούς Αγώνες δύο μόρια (2). Συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα ένα μόριο (1). Η μοριοδότηση ισχύει για μία μόνο από τις παραπάνω κατηγορίες και δεν θα ληφθεί υπόψη αθροιστικά Διδακτορικό δίπλωμα μοριοδοτείται με δύο μόρια (2). - Μεταπτυχιακό δίπλωμα μοριοδοτείται με ένα μόριο (1). 5. Συνέντευξη πέντε μόρια (5). ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 1. Οι υποψήφιοι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής αξιολογούνται από μέλη της επιτροπής λαμβάνοντας βαθμολογία από «μηδέν» (0) έως «δέκα» (10). Οι υποψήφιοι με τις υψηλότερες βαθμολογίες στη συνέντευξη, λαμβάνουν τα πέντε (5) μόρια της συνέντευξης για το συγκεκριμένο αριθμό προκηρυχθέντων θέσεων, ανά Νομαρχία, για την οποία υπέβαλλαν αίτηση. 2. Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής που θα προσληφθούν στο πρόγραμμα Ε.Σ.Υ.Α.Α. δύνανται να απασχοληθούν σε προπονητικά-αγωνιστικά τμήματα ατόμων με διανοητική αναπηρία στους παρακάτω νομούς και πόλεις: Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Βόλο, Ιωάννινα, Ζάκυνθο, Ηράκλειο, Καβάλα, Καρδίτσα, Κέρκυρα, Κομοτηνή, Μεσολόγγι, Πάτρα, Ρόδο, Ρέθυμνο, Σάμο, Σέρρες, Σύρο, Χανιά. 3. Χρόνος απόκτησης πτυχίου Το σύνολο των μορίων αυτής της κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού μορίων της προπονητικής εμπειρίας και όταν δεν υπάρχει προπονητική εμπειρία τα μόρια του πτυχίου δεν υπολογίζονται. 4. Τα μόρια της προπονητικής εμπειρίας που προκύπτουν το ίδιο χρονικό διάστημα από διαφορετικούς φορείς δεν συνυπολογίζονται. 5. Οι κάτοχοι διδακτορικού και μεταπτυχιακού διπλώματος θα λαμβάνουν τα μόρια του ανώτερου τίτλου. 6. Όπου αναφέρεται προπονητική εμπειρία ή προϋπηρεσία αυτή λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση του πτυχίου ή την αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ. 7. Οι υποψήφιοι που επιλέγονται προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εντός των διοικητικών ορίων του Νομού στον οποίο υπέβαλαν τη σχετική αίτηση. 5

6 8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνονται υπόψη: οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος, αριθμός τέκνων.) κάτοχος 2 ου πτυχίου βαθμός πτυχίου συμμετοχή σε σεμινάρια 9. Οι Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής που θα προσληφθούν στο πρόγραμμα Ε.Σ.Υ.Α.Α. θα πρέπει με την υπογραφή της σύμβασης να προσκομίσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή αρ. πρωτοκόλλου υποβολής αίτησης για την έκδοση της. Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα στις έδρες των Νομαρχιακών Υπευθύνων (γραφείο Φ.Α. Οικείων Νομαρχιών) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τέσσερις (4) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες Πανελλήνιας Κυκλοφορίας. Δημοσιοποίηση Η παρούσα απόφαση προκήρυξη να δημοσιευθεί σε τέσσερις (4) ημερήσιες εφημερίδες Πανελλήνιας Κυκλοφορίας και να αναρτηθεί στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Κηφισίας 7) καθώς επίσης και στις έδρες των Νομαρχιακών Υπευθύνων. Ενστάσεις Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στους Νομαρχιακούς Υπευθύνους ενστάσεις κατά των πινάκων κατάταξης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση τους στο κτίριο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Αρμόδιο Όργανο για την εκδίκαση των ενστάσεων είναι η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού. Μετά την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων των ενστάσεων, οι υποψήφιοι δεν έχουν δικαίωμα αιτήσεως θεραπείας. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 6958 Αθήνα 0.11.008 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ. Αρμόδια Διεύθυνση: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Αριθμ. Πρωτ.: 155609 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2656 τ.β /9-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Χρόνος διατήρησης : 3 ΈΤΗ Βαθμός Ασφαλείας : Αδιαβάθμητο Βουλιαγμένη: 04/02/2015 Αρ. Πρωτοκόλλου:359

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ Αριθμ. Πρωτ.:71112/22-6-2012 ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΤ9-ΟΥ9 Α Α: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι :

ΑΔΑ: Β4ΓΤ9-ΟΥ9 Α Α: 1. Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθ. ΣΟΧ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθ. ΣΟΧ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27/05/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY ΠΑΙΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΙΟΙΚ/Α/5366 ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο E-mail : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ :

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18.12.2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της

Σας ενημερώνουμε ότι στις 18.12.2013 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 106 74, Αθήνα ΤΗΛ.: (ΥΔΙΜΗΔ) 213 131-3240, 3250, 3275,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 09/03/2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: -365- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13277 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΩΡΕΑΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 522 31 Δεκεμβρίου 2007 Προκήρυξη (Αριθμός 1Τ/2007) Ειδικής Γραπτής Δοκιμασίας (ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29/1/2013 Αρ. Πρωτ: 602/2/7917 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ (α) ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ KAI (β) ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ.: Αθήνα: Αριθμ. Πρ.: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πρόσληψης είκοσι (20) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, που εδρεύει στον Πειραιά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατ' άρθρο 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση και συμπλήρωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει. ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ aa ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:6ΕΕΜΟΟ-ΣΘ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΓΩ9-5ΝΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα

ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά. Περιεχόμενα Περιεχόμενα ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ: (9) θέσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... 2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΡΧΗΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ: (20) θέσεις διδακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέτσοβο 6-- ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 6 ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τμήμα: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση ΜΕΤΣΟΒΟ Πληροφορίες: Μ. Πέτρη Τηλ.: 666 - Φαξ : 667 e-mail: dimos.metsovou@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπ αριθμ. πρωτ. 111192/Δ1/9-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) και 4747/Δ1/15-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΟ9-ΓΝ3) εγκύκλιοί μας.

Οι υπ αριθμ. πρωτ. 111192/Δ1/9-8-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΩΛ9-9ΞΡ) και 4747/Δ1/15-1-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΟ9-ΓΝ3) εγκύκλιοί μας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:ΒΙΨ19-ΘΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.Β112084/6/4/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΚΤ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Καλαμάτα, 28/1/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 393/53 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) Διεύθυνση: Σπάρτης 46-Καλαμάτα Τηλ: 2721063143, 2721063140 Fax: 2721063157 e-mail: info@deyakal.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Πληροφορίες : Α. Μπλάνη Τηλέφωνο : 210-5192273 e-mail : a.blani@admie.gr Ημερομηνία : 13-01-2014 Αριθ. Πρωτ. : 20023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθμ. ΣΟΧ1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77

ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ. Πακέτο 18.900 προσλήψεων εποχικών µέσα στον Μάιο. Μπαράζ προσλήψεων εποχικού #77 EΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ 26.04.2011 ΑΓΟΡΑ EΡΓΑΣΙΑΣ #77 Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 502 ευκαιρίες καριέρας σε 15 γνωστές εταιρίες σελ. 10-11 OAE 2.257 θέσεις για ανέργους σε επιχειρήσεις σελ.12 ΣΕ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ, ΟΤΑ, ΠΑΙ.

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : Ι (Προσωπικού) ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα