ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ - 25 θέσεις)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ - 25 θέσεις)"

Transcript

1 ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ - 25 θέσεις) ΤΕΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α ΑΡ.ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΝΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗ ΤΡΙΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΡΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Προκρίνεται ΜΑΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ στην επόμενη ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΑ DGR Πτυχιούχοι AΕΙ 1000 τίτλων 250 FLN Γαλλικά 100 FLN Αγγλικά 30 FLN Κινεζικά 30 FLN Ισπανικά 0 WRE Υποβάλλω την απο 9 Μαρτίου 2014 επισυναπτόμενη ένστασή μου ΚΑΤΑ 1. Της επιτροπής αξιολόγησης της Προκήρυξης θέσεων Δημοσιογράφων και Καλλιτεχνών Ειδικοτήτων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ,ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα Λ.Μεσογείων αρ. 43 και εκπροσωπείται νόμιμα. 2. Του απο Προσωρινού Πίνακα Μοριοδότησης Καλλιτεχνικές Ειδικότητες ΠΕ_ΤΕ_ΔΕ Σκηνοθετών ΑΘΗΝΑ 3. Κάθε παρεμφερούς πράξης και απόφασης η οποία θα πρέπει να γίνει δεκτή στο σύνολό της. Η ένσταση της υποψήφιας γίνεται εν μέρει δεκτή σχετικά με την εμπειρία της στο αντικείμενο της θέσης και μοριοδοτείται για 148 μήνες εμπειρίας. Οι λοιποί λόγοι της ένστασης αφορούν συνυποψήφιους της κας Κρητικού και επί των αιτιάσεων η Επιτροπή αποφαίνεται ως εξής: (α) οι υποψήφιοι έχουν μοριοδοτηθεί για τη γνώση χειρισμού Η/Υ βάσει των πιστοποιητικών που προβλέπονται στο ΠΔ 50/2001. (β) με 850 μόρια βαθμολογήθηκαν τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη πτυχία και διπλώματα (γ) όλοι οι υποψήφιοι βαθμολογήθηκαν βάσει των δικαιολογητικών που έχουν καταθέσει. Προκρίνεται ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ στην επόμενη DGR Πτυχιούχοι AΕΙ 850 τίτλων 250 FLN Αγγλικά 100 FLN Γερμανικά 0 WRE Ενίσταμε για τα μόρια της επαγγελματική εμπειρίας. Τα στοιχεία που απέστειλλα φαίνεται ότι δεν τεκμηρίωσαν επαρκώς το ότι ασκώ το επάγγελμα του Σκηνοθέτη ανελλιπώς από την κτήση του αντίστοιχου πτυχίου Σκηνοθέτου Το πτυχίο έχει κατατεθεί επικυρωμένο στην αρχική υποβολλή. Επειδή πρέπει να μου αποδοθούν τα ανώτατα μόρια προ πηρεσίας 1000, υποβάλλω ως πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία 1. Εγγραφο της Διεύθυνσης προσωπικού της ΕΡΤ ΑΕ με ημερομηνία όπου μου αναγνωρίζεται προ πηρεσία 5 ετών και 6 μηνών, 2.Βεβαίωση του ΓΕΑ Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας όπου βεβαιώνεται η απασχόλησή μου στην τηλεοπτική εκπομπή της Πολεμικής Αεροπορίας για το χρονικό διάστημα Την ειδικότητα του Σκηνοθέτη κατείχα πρό της στρατεύσεως. 3.Εγγραφο της ΕΡΤ ΑΕ, ότι από αποδέχονται την παραίτησή μου. Τα αναφερόμενα στην αρχική μου δήλωση σχετικά με την απασχόλησή μου στην ΕΡΤ παραλείπουν το χρονικό διάστημα της επιστροφής μου με δικαστική απόφαση και μέχρι την παραίτησή μου. 4.Αντίγραφα του ΔΠΥ μου που αναφέρονται στην δεκαετία , από όπου προκύπτει η εργασία μου ως Σκηνοθέτη ελεύθερου επαγγελματία. Από το ΔΠΥ προκύπτει ότι τότε δουλεύαμε ΧΩΡΙΣ ΙΚΑ δεν γινόταν παρακράτηση. Να σημειώσω ότι τα ΔΠΥ πρός τις εταιρείες ΕΡΜΗΣ ΜΜΕ ΑΕ και ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΕ αναφέρονται στον Τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ να μου αποδοθούν τα υπολειπόμενα 238 μόρια, προκειμένου να μου προστεθούν στα αποδοθέντα 762 και να προσμετρηθεί τό σύνολο των 1000 ανώτατα επιτρεπόμενων στην συνολική μου μοριοδότηση. Επειδή, η προκήρυξη προβλέπει ότι "ειδικά για τις ειδικότητες... Σκηνοθετών... δύνανται να εξετασθούν υποψήφιοι με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα εξαιρετική εμπειρία". Σκοπός της πρόβλεψης αυτής δεν είναι βέβαια η ευνοϊκή μεταχείριση των σκηνοθετών που τυχαίνει να έχουν και πτυχίο ανώτατης σχολής, άσχετο όμως με την ειδικότητά τους και μη περιλαμβανόμενο στα τυπικά προσόντα πρόσληψης. Αντίθετα, σκοπός της διάταξης είναι να επιτρέψει τη συμμετοχή και σε υποψηφίους που δεν έχουν το τυπικό προσόν πρόσληψης αλλά διαθέτουν κάποιο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ από τα μη προβλεπόμενα στην Προκήρυξη και έχουν "εξαιρετική εμπειρία", που πρέπει να προκύπτει από διακρίσεις, βραβεία και αναγνωρισιμότητα στο χώρο του. Ο υποψήφιος μοριοδοτείται για το σχετικό πτυχίο της σχολής Σταυράκου, και επομένως η βαθμολογία του πτυχίου του είναι 850 μόρια. Τέλος μοριοδοτείται για τις 3 ενότητες πιστοποιημένης γνώσης Η/Υ (30 μόρια αντί 50 που του είχαν αποδοθεί), σύμφωνα με τη βεβαίωση που έχει υποβάλει.

2 Προκρίνεται ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ στην επόμενη DGR Πτυχιούχοι AΕΙ 1000 τίτλων 250 FLN Αγγλικά 30 FLN Ιταλικά 0 FLN Ισπανικά 0 WRE Επί της ένστασης του Ηρακλή Μωραΐτη κατά της υποψηφίας, η Επιτροπή διαπιστώνει τα ακόλουθα: Ότι η υποψήφια έχει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (ΕΑΠ, Ευρωπαϊκού Πολιτισμού) και μεταπτυχιακό τίτλο στη σχολή ΜΜΕ, το οποίο όμως δεν καλύπτει το τυπικό προσόν διορισμού σε ό,τι αφορά τα απαιτούμενα πτυχία. Επειδή, η προκήρυξη προβλέπει ότι "ειδικά για τις ειδικότητες... Σκηνοθετών... δύνανται να εξετασθούν υποψήφιοι με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα εξαιρετική εμπειρία". Σκοπός της πρόβλεψης αυτής είναι να επιτρέψει τη συμμετοχή και σε υποψηφίους που δεν έχουν το τυπικό προσόν πρόσληψης αλλά διαθέτουν κάποιο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ από τα μη προβλεπόμενα στην Προκήρυξη, υπό την προϋπόθεση κατοχής "εξαιρετικής εμπειρίας", που πρέπει να προκύπτει από μεγάλο διάστημα απασχόλησης, είτε από διακρίσεις, βραβεία και αναγνωρισιμότητα στο χώρο τους. Η υποψήφια διαθέτει εμπειρία 146 μηνών ως σκηνοθέτης τηλεόρασης, συνεπώς έχει εξαιρετική εμπειρία και η ένσταση πρέπει να απορριφθεί. Το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας είναι "καλό" και μοριοδοτείται με 30 μόρια. Η βεβαίωση που αφορά στη γνώση της Ιταλικής γλώσσας δεν μοριοδοτείται. Από το προσκομισθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι η υποψήφια έχει 146 μήνες εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης. Προκρίνεται ΚΟΥΤΣΙΑΜΠΑΣΑΚ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ στην επόμενη ΟΣ DGR Πτυχιούχοι ΑΕΙ 1000 FLN Ρωσικά 100 FLN Αγγλικά 30 WRE Εκδικάζοντας την ένσταση που υποβλήθηκε κατά του υποψηφίου από τη Μαρία - Αντουανέτα Κρητικού, η Επιτροπή διαπιστώνει τα εξής: Ο υποψήφιος έχει προσκομίσει τη με αριθμό 12/52/1995 Πράξη Αναγνώρισης του ΔΙΚΑΤΣΑ για το πτυχίο του Πανεπιστημίου της Ρωσίας. Για το λόγο αυτό, η ένσταση κατά του υποψηφίου πρέπει να απορριφθεί Κατά τον αυτεπάγγελτο έλεγχο, αφαιρούνται 20 μόρια γιατί η γνώση των αγγλικών είναι καλή και όχι πολύ καλή.

3 Προκρίνεται ΝΤΑΗΣ ΜΙΧΑΗΛ στην επόμενη DGR Πτυχιούχοι ΑΕΙ 1000 FLN Αγγλικά 100 WRE Δεξιότητες Η Υ Εκτιμώ ότι θα έπρεπε να μου είχαν συνυπολογισθεί 50 μόρια συνολικά 5 πεδία Χ 10 = Επαγγελματική εμπειρία Εκτιμώ ότι θα έπρεπε να μου είχαν συνυπολογισθεί 1000 μόρια, γιατί εκτός από τη βεβαίωση του ΙΚΑ, είχα επισυνάψει και Υπεύθυνη Δήλωση την οποία επισυνάπτω και πάλι, στην οποία δηλώνω ότι η προ πηρεσία μου στην ΕΡΤ από το 1989 έως και σήμερα βοηθός σκηνοθέτη τηλεοπτικού πλατό, 1996 έως και σήμερα Σκηνοθέτης στην ΕΡΤ ΔΤ, υπερβαίνει κατά πολύ το χρονικό διάστημα των 175 μηνών 1000 μόρια, το οποίο μοριοδοτείται. Η ένσταση πρέπει να γίνει δεκτή ως προς τη γνώση Η/Υ, εφόσον προσκομίζεται η σχετική βεβαίωση, και να προστεθούν 10 μόρια. Οσον αφορά στην επαγγελματική του εμπειρία, η ένστασή του γίνεται δεκτή και μοριοδοτείται για 187 μήνες. Ο υποψήφιος διαθέτει Bachelor of arts, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. Η Επιτροπή κρίνει ότι ακόμη και αν θεωρηθεί ότι το πτυχίο αυτό δεν πληροί το τυπικό προσόν διορισμού, ο υποψήφιος έχει σε κάθε περίπτωση εξαιρετική εμπειρία λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος ενασχόλησής του με το αντικείμενο της θέσης. Προκρίνεται ΜΑΧΑΙΡΑΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ στην επόμενη ΜΑΝΤΟΥΡΕΚΑΣ Σ DGR Πτυχιούχοι ΑΕΙ 1000 FLN Γερμανικά 100 WRE Η ένσταση αφορά τις δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών.στο πεδίο αυτό δεν έχω βαθμολογηθεί πορότι σας έχω καταθέσει το πτυχίο του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών που αποτελεί πιστοποίηση του αντικειμένου. Συμπληρωματικά σας επισυνάπτω βεβαίωση του Πανεπιστημίου Αθηνών απ όπου φαίνεται ότι οι γνώσεις μου καλύπτουν τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Δεκτή διότι προσκομίζεται βεβαίωση του Πανεπιστημίου, κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 50/2001, επομένως πληροί το τυπικό προσόν πρόσληψης της γνώσης χειρισμού Η/Υ. Η Επιτροπή επίσης διαπιστώνει ότι ο υποψήφιος έχει πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (Φυσικό), για το οποίο μοριοδοτήθηκε και δεν διαθέτει το τυπικό προσόν διορισμού. Επειδή, η προκήρυξη προβλέπει ότι "ειδικά για τις ειδικότητες... Σκηνοθετών... δύνανται να εξετασθούν υποψήφιοι με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα εξαιρετική εμπειρία". Σκοπός της πρόβλεψης αυτής είναι να επιτρέψει τη συμμετοχή και σε υποψηφίους που δεν έχουν το τυπικό προσόν πρόσληψης αλλά διαθέτουν κάποιο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ από τα μη προβλεπόμενα στην Προκήρυξη και έχουν "εξαιρετική εμπειρία", που πρέπει να προκύπτει από πολυετή εμπειρία, διακρίσεις, βραβεία και αναγνωρισιμότητα στο χώρο του. Η Επιτροπή κρίνει ότι ο υποψήφιος έχει πράγματι "εξαιρετική εμπειρία" και μοριοδοτεί τον υποψήφιο για το πτυχίο ΑΕΙ που έχει.

4 Προκρίνεται ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ στην επόμενη DGR Πτυχιούχοι AΕΙ 850 τίτλων 250 FLN Αγγλικά 30 WRE Επειδή, η προκήρυξη προβλέπει ότι "ειδικά για τις ειδικότητες... Σκηνοθετών... δύνανται να εξετασθούν υποψήφιοι με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα εξαιρετική εμπειρία". Σκοπός της πρόβλεψης αυτής δεν είναι βέβαια η ευνοϊκή μεταχείριση των σκηνοθετών που τυχαίνει να έχουν και πτυχίο ανώτατης σχολής, άσχετο όμως με την ειδικότητά τους και μη περιλαμβανόμενο στα τυπικά προσόντα πρόσληψης. Αντίθετα, σκοπός της διάταξης είναι να επιτρέψει τη συμμετοχή και σε υποψηφίους που δεν έχουν το τυπικό προσόν πρόσληψης αλλά διαθέτουν κάποιο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ από τα μη προβλεπόμενα στην Προκήρυξη και έχουν "εξαιρετική εμπειρία", που πρέπει να προκύπτει από διακρίσεις, βραβεία και αναγνωρισιμότητα στο χώρο του. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή αποφασίζει ότι ο υποψήφιος πρέπει να μοριοδοτηθεί για το πτυχίο της Σχολής Σταυράκου (850 μόρια) και όχι για το πτυχίο ΑΕΙ και να του αφαιρεθούν 150 μόρια. Τέλος, από το προσκομισθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει 135 μήνες εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και μοριοδοτείται γι αυτούς. Προκρίνεται Καζολέα Αθηνά στην επόμενη FLN Γαλλικά 100 WRE Δεν μου έχουν προσμετρηθεί τα μόρια για τις δεξιότητες ηλ. υπολογιστών, γι αυτό τον λόγω σας επισυνάπτω ξανά το πτυχίο πληροφορικής με τις 5 ενότητες. Σας ευχαριστώ. Η ένσταση πρέπει να γίνει δεκτή, δεδομένου ότι υποψήφια προσκομίζει πράγματι βεβαίωση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του ΠΔ 50/001, από το οποίο προκύπτει η γνώση στο χειρισμό Η/Υ σε πέντε (5) αντικείμενα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να προστεθούν 50 μόρια στη βαθμολογία της. Η Επιτροπή επίσης διαπιστώνει ότι η υποψήφια έχει μεν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (Γαλλικής Φιλολογίας), για το οποίο μοριοδοτήθηκε και είναι απόφοιτος της Σχολής Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου, που αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού. Επειδή, η προκήρυξη προβλέπει ότι "ειδικά για τις ειδικότητες... Σκηνοθετών... δύνανται να εξετασθούν υποψήφιοι με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα εξαιρετική εμπειρία". Σκοπός της πρόβλεψης αυτής δεν είναι βέβαια η ευνοϊκή μεταχείριση των σκηνοθετών που τυχαίνει να έχουν και πτυχίο ανώτατης σχολής, άσχετο όμως με την ειδικότητά τους και μη περιλαμβανόμενο στα τυπικά προσόντα πρόσληψης. Αντίθετα, σκοπός της διάταξης είναι να επιτρέψει τη συμμετοχή και σε υποψηφίους που δεν έχουν το τυπικό προσόν πρόσληψης αλλά διαθέτουν κάποιο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ από τα μη προβλεπόμενα στην Προκήρυξη και έχουν "εξαιρετική εμπειρία", που πρέπει να προκύπτει από διακρίσεις, βραβεία και αναγνωρισιμότητα στο χώρο του. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή αποφασίζει ότι η υποψήφια πρέπει να μοριοδοτηθεί για το πτυχίο της Σχολής Σταυράκου (850 μόρια) και όχι για το πτυχίο της Γαλλικής Φιλολογίας και να της αφαιρεθούν 150 μόρια.

5 Προκρίνεται ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ στην επόμενη FLN Αγγλικά 100 WRE Από το προσκομισθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει 180 μήνες εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης. Προκρίνεται ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ στην επόμενη FLN Αγγλικά 100 WRE Προκρίνεται ΤΕΤΕΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ στην επόμενη FLN Γαλλικά 100 WRE

6 Προκρίνεται ΦΑΣΟΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ στην επόμενη FLN Γαλλικά 100 WRE Ο υποψήφιος έχει άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας και μοριοδοτείται γι αυτή (και όχι για την Αγγλική) Προκρίνεται ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ στην επόμενη (Chondrokouki) (Despoina) FLN Αγγλικά 50 FLN Ισπανικά 30 WRE ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ Οι ταυτόσημες ενστάσεις της υποψήφιας με αρ. πρωτ. 36/ και 170/ απορρίπτονται διότι η μοριοδότηση των υποψηφίων έχει γίνει με βάση τους όρους της προκήρυξης. Το επίπεδο γνώσης της ισπανικής γλώσσας είναι καλό και επομένως μοριοδοτείται με 30 μόρια. Αφαιρούνται 20 μόρια. Προκρίνεται ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ στην επόμενη τίτλων 0 FLN Ιταλικά 0 FLN Αγγλικά 30 FLN Γαλλικά 50 WRE Η Ένσταση του υποψηφίου για την αναγνώριση των μεταπτυχιακών του σπουδών στην Ιταλία απορρίπτεται, επειδή δεν προσκομίζει Πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ. Το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας είναι καλό και μοριοδοτείται με 30 μόρια, ενώ της Γαλλικής "πολύ καλό" και μοριοδοτείται με 50 μόρια. Ο υποψήφιος δεν μοριοδοτείται για τη γνώση της ιταλικής, λόγω της μη αναγνώρισης του τίτλου από το ΔΟΑΤΑΠ. Τέλος, ο υποψήφιος προσκομίζει πιστοποίησης γνώσης Η/Υ για 3 ενότητες και μοριοδοτείται γι'αυτές.

7 Προκρίνεται ΤΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ στην επόμενη Σ FLN Αγγλικά 30 WRE Η επιτροπή διαπιστώνει ότι το επίπεδο γνώσης της αγγλικής είναι καλό, για το λόγο αυτό αφαιρούνται 20 μόρια (TOEIC 755). Προκρίνεται Φουσέκης Νικόλαος στην επόμενη FLN Αγγλικά 30 FLN Γερμανικά 0 WRE Ένσταση για τη μοριοδότηση της προ πηρεσίας μου Η ένστασή μου αφορά το λάθος υπολογισμό της επαγγελματικής μου εμπειρίας καθώς, τεκμηριωμένα σας έχω αποστείλει 186 μήνες από την προ πηρεσία μου περισσότερους από όσους απαιτούνται για τα 1000 μόρια. Λάβετε υπόψη σας πως οι καλλιτέχνες βάσει νόμου Απασχολούμενοι στο Θέαμα Ακρόαμα Ν και Ν.1545?1985 δικαιούνται παράλληλη εργασία και ασφάλιση και μπορούν να παίρνουν μέχρι και 500 ένσημα το χρόνο. Όσον αφορά την ενασχόληση ως ελεύθερος επαγγελματίας τα ημερομίσθια υπολογίζονται με βάση το τεκμαρτό εισόδημα στη 12η κλίμακα άρθρο 47 Ν Έτσι λοιπόν σας επισυνάπτω εκ νέου τα εξής έγγραφα και τεκμήρια 1 Βεβαίωση ΙΚΑ μηχανογραφημένη 8 σελίδες μήνες 2 Θεωρημένες καρτέλες ΙΚΑ 6 σελίδες ΣΚΑ μήνες 3 Θεωρημένες καρτέλες ΙΚΑ 5 σελίδες STEFI Υπολογισμό των ημερομισθίων από το ΙΚΑ 2 σελίδες STEFI ,5 μήνες 5 Το άρθρο 47 του Ν σελίδα 6 Βεβαίωση αποδοχών από ΑΤΑ 2 σελίδες 7 Βεβαίωση εργοδότη ALTER 1 σελίδα 8 Βεβαίωση εργοδότη ΣΚΑ 1 σελίδα 9 Δείγμα αποδείξεων δελτίου παροχής υπηρεσιών 1 σελίδα για STEFI 10 Υπεύθυνη Δήλωση 1 σελίδα 11 Επιστολή Διαμαρτυρίας 1 σελίδα 12 Ν και Ν απασχολούμενοι στο θέαμα και ακρόαμα 1 σελίδα Σύνολο μηνών εμπειρίας 186,5 μήνες Σύνολο εγγράφων και τεκμηρίων 30 σελίδες Η αποφοίτηση από σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν αποδεικνύει ούτε καν την καλή γνώση της ξένης γλώσσας, για το λόγο αυτό αφαιρούνται 100 μόρια από τον υποψήφιο για τη γνώση της γερμανικής. Η ένσταση πρέπει να γίνει δεκτή σε ό,τι αφορά την εργασιακή του εμπειρία και να αποδοθούν μόρια για 186 μήνες. Προκρίνεται ΖΑΓΟΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην επόμενη FLN Γαλλικά 30 FLN Γερμανικά 0 WRE Η Επιτροπή προβαίνει σε διόρθωση της μοριοδότησης του υποψηφίου στις ξένες γλώσσες (γαλλικά) και στη γνώση χειρισμού Η/Υ, σύμφωνα με τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

8 Προκρίνεται ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ στην επόμενη Σ FLN Αγγλικά 30 WRE Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στην κατηγορία Δεξιότητες Ηλ. Υπολογιστών έχω βαθμολογηθεί με 40 μόρια,αντί για 30 μόρια,που πρέπει να λάβω από το πτυχίο μου που επισυνάπτω ξανά στην ανάλογη κατηγορία.αυτό το λάθος έχει γίνει από τους βαθμολογητές μου και δεν είχα ουδεμία πρόθεση να παραπλανήσω κανέναν,απλά θεώρησα ότι έπρεπε να βάλω χαρακτηρισμό ΚΑΛΗ επειδή χρησιμοποιούσα ACESS σε ικανοποιητικό βαθμό χωρίς να έχω αντίστοιχη βεβαίωση.κατόπιν αυτού παρακαλώ να διορθωθεί η βαθμολογία μου στις δεξιότητες υπολογιστή και να μην θεωρηθεί ότι ήθελα να λάβω πλεονέκτημα έναντι των συνυποψηφίων μου. Η ένσταση γίνεται δεκτή και αφαιρούνται 10 μόρια Από το προσκομισθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει 189 μήνες εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης. Προκρίνεται ΔΕΛΙΟΤΖΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ στην επόμενη DGR Πτυχιούχοι ΑΕΙ 850 FLN Γερμανικά 0 WRE Επειδή, η προκήρυξη προβλέπει ότι "ειδικά για τις ειδικότητες... Σκηνοθετών... δύνανται να εξετασθούν υποψήφιοι με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα εξαιρετική εμπειρία". Σκοπός της πρόβλεψης αυτής δεν είναι βέβαια η ευνοϊκή μεταχείριση των σκηνοθετών που τυχαίνει να έχουν και πτυχίο ανώτατης σχολής, άσχετο όμως με την ειδικότητά τους και μη περιλαμβανόμενο στα τυπικά προσόντα πρόσληψης. Αντίθετα, σκοπός της διάταξης είναι να επιτρέψει τη συμμετοχή και σε υποψηφίους που δεν έχουν το τυπικό προσόν πρόσληψης αλλά διαθέτουν κάποιο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ από τα μη προβλεπόμενα στην Προκήρυξη και έχουν "εξαιρετική εμπειρία", που πρέπει να προκύπτει από διακρίσεις, βραβεία και αναγνωρισιμότητα στο χώρο του. Ο υποψήφιος για τους ανωτέρω λόγους μοριοδοτείται για το πτυχίο της Σχολής Σταυράκου, που συνιστά τυπικό προσόν πρόσληψης και όχι για εκείνο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, που δεν σχετίζεται με το επάγγελμα του σκηνοθέτη. Αφαιρούνται 150 μόρια. ITK Δικτυα 10 Προκρίνεται 50 μόρια έλαβα 40. Για την Σιούλας Γεώργιος στην επόμενη Η ένσταση γίνεται δεκτή WRE Όπως διαπίστωσα, αλλά όπως και εσείς με ενημερώσατε τηλεφωνικά, από δική σας αβλεψία στο πεδίο που αφορά τις δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών αντί για τακτοποίηση του εν λόγω ζητήματος σας επισυνάπτω ξανά το πιστοποιητικό πληροφορικής του οποίου είμαι κάτοχος και ζητώ τη διόρθωση της συνολικής βαθμολογίας.

9 Προκρίνεται ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ στην επόμενη DGR Πτυχιούχοι TΕΙ 850 τίτλων 0 WRE Η προηγούμενη αίτησή μου υποβλήθηκε αλλά δεν ανέβηκε στην πλατφόρμα για τεχνικούς λόγους και επειδή δεν υπήρχε πληροφόρηση για το πώς τελειώνει η διαδικασία υποβολής έμεινα ήσυχος πως όλα έβαιναν καλώς και περίμενα απαντητικό μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στους φακέλους που επισυνάπτω υπάρχουν όλα τα έγγραφα που ζητούνται εκτός από τη βεβαίωση υπηρεσιακής κατάστασης που οι υπηρεσίες της ΔΤ ΝΕΡΙΤ δεν έχουν ακόμη ετοιμάσει. Με το ταχυδρομείο έχω αποστείλει πολύ περισσότερα έγγραφα. Η συστατική επιστολή του κ. Σωτηριάδη δεν αναφέρει πως ήταν ο πρώτος διευθυντής του Δορυφορικού προγράμματος της ΕΡΤ για 9 χρόνια. Το εξώφυλλο του οπτικού δίσκου με τίτλο ΜΙΛΗΤΟΣ είναι από το βραβευμένο μου ντοκιμαντέρ με το πρώτο βραβείο στη Γαλλία. Παρακαλώ Σας να εξετάσετε όλα τα έγγραφα που Σας υποβάλλονται συγκρίνοντάς τα με τα σταλθέντα με το ταχυδρομείο για ΟΛΟΥΣ τους υποψηφίους ώστε να μη μοριοδοτηθεί το ψέμα που κάποιοι δήλωσαν και αποκλειστούν από τη δεύτερη έτσι τίμιοι συνάδελφοι. Πολλά έγγραφά μου δεν τα επισύναψα στα αντίστοιχα με το θέμα τους πεδία ώστε να ισομοιραστεί η χωρητικότητά τους, ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΑΞΙΖΟΥΝ. Η ένσταση γίνεται δεκτή και ο υποψήφιος μοριοδοτείται με 850 μόρια για το πτυχίο της Σχολής Σταυράκου που φέρει βεβαίωση του ΥπΠολ., 50 μόρια για τη γνώση χειρισμού Η/Υ, 1000 μόρια για εμπειρία 188 μηνών (67 μήνες αποδεικνύονται με βαβαίωση ΙΚΑ και 121 με βεβαίωση ΕΡΤ ΑΕ). Δεν αποδεικνύεται η επικαλούμενη γνώση ξένων γλωσσών. Προκρίνεται Γεωργιουδάκης Ιωάννης στην επόμενη WRE

10 Προκρίνεται ΓΑΖΗ ΧΡΥΣΗΙΔΑ στην επόμενη WRE Η υποψήφια προσκομίζει πτυχία της Αγγλικής και της Γαλλικής γλώσσας τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στα προβλεπόμενα από το ΠΔ 50/2001 και συνεπώς αφαιρούνται τα 60 μόρια. Προκρίνεται ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στην επόμενη ITK Δικτυα 10 WRE Σας έχω καταθέσει Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις εξής πέντε 5 ενότητες 1 Επεξεργασία Κειμένου 2 Υπολογιστικά Φύλλα 3 Υπηρεσίες Διαδικτύου και MS Outlook Express 4 Βάσεις Δεδομένων 5 Παρουσιάσεις. Στην αναλυτική βαθμολογία μου στις γνώσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έχω λάβει 40 μόρια αντί για 50 μόρια. Σας παρακαλώ να κάνετε δεκτή την ένστασή μου και να μου αποδώσετε τα 10 επί πλέον μόρια. Ευχαριστώ εκ των προτέρων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΤΡΙΔΗΣ Δεκτή, έχει προσκομιστεί το απαιτούμενο δικαιολογητικό Προκρίνεται Σταμούλης Γεώργιος στην επόμενη WRE

11 Προκρίνεται ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ στην επόμενη WRE Προκρίνεται MΠΑΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ στην επόμενη FLN Ιταλικά 0 WRE Προκρίνεται ΡΕΠΠΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ στην επόμενη FLN Ιταλικά 0 WRE

12 Προκρίνεται ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ στην επόμενη WRE Προκρίνεται ΣΙΩΖΟΥ ΟΛΥΜΠΙΔΑ στην επόμενη FLN Γερμανικά 0 WRE Προκρίνεται Νταούλης Γεώργιος στην επόμενη FLN Ιταλικά 0 WRE Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας είναι επιπέδου "μέτρια γνώση" και δεν μοριοδοτείται.

13 Προκρίνεται ΠΑΡΛΑΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ στην επόμενη WRE ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ. ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ,ΕΞΩΤΕΡ.ΓΥΡΙΣΜ., ΜΟΝΤΑΖ,ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ.,ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ,ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Δ.Τ 6 ΜΗΝΕΣ , ΕΡΤ 137 ΜΗΝΕΣ , , ΚΑΙ STAR CHANNEL 38 ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 181 ΜΗΝΕΣ. ΕΧΩ ΣΤΕΙΛΕΙ ΕΝΣΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 3 ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗΝ Δ.Τ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΡΤ.ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΕΧΩ 1000 ΜΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ. Η ένσταση του υποψηφίου γίνεται δεκτή και αποδίδονται στον υποψήφιο 1000 μόρια για την εμπειρία του. Προκρίνεται ΚΑΣΚΟΥΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ στην επόμενη WRE Προκρίνεται ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην επόμενη WRE Αφαιρούνται 20 μόρια απότ τους Η/Υ. Η πιστοποιήση που προσκομίζει είναι για τρεις ενότητες.

14 Προκρίνεται Νιέρης Νικόλαος στην επόμενη FLN Ισπανικά 0 WRE Προκρίνεται Νταουντάκη Ανθή στην επόμενη DGR Πτυχιούχοι AΕΙ 1000 τίτλων 250 FLN Αγγλικά 100 FLN Γαλλικά 100 FLN Ιταλικά 0 WRE Δεν έχει υπολογιστεί στα μόρια η γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών Η ένσταση της υποψήφιας γίνεται δεκτή και της αποδίδονται 30 μόρια. Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι το πτυχίο του υποψηφίου δεν καλύπτει το τυπικό προσόν διορισμού. Επειδή, η προκήρυξη προβλέπει ότι "ειδικά για τις ειδικότητες... Σκηνοθετών... δύνανται να εξετασθούν υποψήφιοι με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα εξαιρετική εμπειρία". Σκοπός της πρόβλεψης αυτής είναι να επιτρέψει τη συμμετοχή και σε υποψηφίους που δεν έχουν το τυπικό προσόν πρόσληψης αλλά διαθέτουν κάποιο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ από τα μη προβλεπόμενα στην Προκήρυξη και έχουν "εξαιρετική εμπειρία", που πρέπει να προκύπτει από διακρίσεις, βραβεία και αναγνωρισιμότητα στο χώρο τους ή πολυετή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης. Η υποψήφια έχει αναμφίβολα σημαντική εμπειρία ως σκηνοθέτης, δεδομένης της συμμετοχής ταινιών της σε διεθνή φεστιβάλ και της διάκρισης κάποιων εξ αυτών. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή κρίνει ότι ορθώς μοριοδοτήθηκε για το πτυχιο και το μεταπτυχιακό της τίτλο ( πτυχίο ΜΜΕ και μεταπτυχιακό στην εκτέλεση ντοκιμαντέρ). Απορρίπτεται η ένσταση του Ηρακλή Μωραΐτη κατά της υποψήφιας, για τους ανωτέρω λόγους. Από την επανεξέταση του φακέλου προκύπτει ότι η υποψήφια έχει 57 μήνες εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και μοριοδοτείται γι'αυτούς.

15 Προκρίνεται Τούμπης Πέτρος στην επόμενη FLN Γερμανικά 0 WRE ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Πρέπει να μοριοδοτηθώ με το μέγιστο αριθμό μορίων,καθώς τα όποια κενά παρουσιάζονται σε μήνες,από το ΙΚΑ ή από τις συμβάσεις της ΕΡΤ τα έχω καλύψει στέλνοντάς σας είτε δελτία παροχής υπηρεσιών,είτε βεβαίωση υπεύθυνη δήλωση από τηλεοπτικό παραγωγό,εργοδότη. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΗΛ.ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σας έχω στείλει ταχυδρομικώς και ηλεκτρονικώς φωτοαντίγραφο της σχετικής πιστοποίησης συνοδευόμενο από θεωρημένη από ΚΕΠ υπ.δήλωση ότι πρόκειται για γνήσιο αντίγραφο του προτοτύπου,και για το οποίο ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ πήρα 0 μηδέν μόρια Επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου. Η ένσταση πρέπει να γίνει δεκτή κατά το μέρος που αφορά γνώση χρήσης Η/Υ, δεδομένου ότι προσκομίζεται η απαιτούμενη βεβαίωση και να προστεθούν 30 μόρια στη βαθμολογία του υποψηφίου. Ως προς την προϋπηρεσία του, αναγνωρίζεται ως σχετική με τη θέση και ασφαλισμένη εργασία 174 μηνών. Η ένσταση γίνεται δεκτή. Προκρίνεται ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΛΕΝΗ στην επόμενη ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ (ΕΛΕΝΑ) FLN Αγγλικά 30 WRE Κατά την μοριοδότηση της επαγγελματικής εμπειρίας μου, για τον προσωρινό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων ΠΕ ΤΕ ΔΕ Σκηνοθετών, υπήρξε κάποιο λάθος στην καταμέτρηση. Πιο συγκεκριμένα έγινε κάποιο λάθος στη διαίρεση των ενσήμων που αναγράφονται στη βεβαίωση του οικείου μου ασφαλιστικού φορέα. Έπειτα απο συνομιλία μου με υπεύθυνο της ΙCAP, μου προτάθηκε να υποβάλλω ένσταση και να επισυνάψω και πάλι τη βεβαίωση του ασφαλιστικού μου φορέα. Έπειτα απο περαιτέρω πληροφόρηση μου, υποβάλλω και μια υπεύθυνη δήλωση όπου περιλαμβάνω και τους μήνες εργασίας μου στη Δημόσια Τηλέοραση. Για τα παραπάνω επισυνάπτω όλα τα απαραίτητα έγγραφα σε ένα αρχείο zip. Η ένσταση της υποψήφιας ως προς την επαγγελματική της εμπειρία γίνεται δεκτή και της αποδίδονται 936 μόρια (159 μήνες). Επειδή, η προκήρυξη προβλέπει ότι "ειδικά για τις ειδικότητες... Σκηνοθετών... δύνανται να εξετασθούν υποψήφιοι με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα εξαιρετική εμπειρία". Σκοπός της πρόβλεψης αυτής δεν είναι βέβαια η ευνοϊκή μεταχείριση των σκηνοθετών που τυχαίνει να έχουν και πτυχίο ανώτατης σχολής, άσχετο όμως με την ειδικότητά τους και μη περιλαμβανόμενο στα τυπικά προσόντα πρόσληψης. Αντίθετα, σκοπός της διάταξης είναι να επιτρέψει τη συμμετοχή και σε υποψηφίους που δεν έχουν το τυπικό προσόν πρόσληψης αλλά διαθέτουν κάποιο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ από τα μη προβλεπόμενα στην Προκήρυξη και έχουν "εξαιρετική εμπειρία", που πρέπει να προκύπτει από διακρίσεις, βραβεία και αναγνωρισιμότητα στο χώρο του. Για το λόγο αυτό, η υποψήφια μοριοδοτείται για το πτυχίο της Σχολής Σταυράκου (850) και όχι για εκείνο του ΕΑΠ.

16 Προκρίνεται Μωραϊτης Ηρακλής στην επόμενη FLN Αγγλικά 50 WRE Μου έχουν αναγνωριστεί 972 μόρια ως εμπειρία δηλαδή 168 μήνες όσα ακριβώς αναγράφουν οι βεβαιώσεις ασφάλισης του ΙΚΑ. Αλλά εγώ είχα ζητήσει στην υπεύθυνη δήλωση που είχα καταθέσει να προσμετρηθούν και οι 23 μήνες θητείας μου συνημμένη βεβαίωση στράτευσης. Διότι ήδη δούλευα σαν σκηνοθέτης πριν καταταγώ, και κατέχω ένσημα συνημμένα ΕΝΣΗΜΑ 1 2. Συνοπτικά δηλαδή, παρακαλώ όπως μου αναγνωριστούν επιπλέον 28 μόρια στην επαγγελματική μου εμπειρία, δηλαδή στο σύνολο τα μόρια της εμπειρίας να γίνουν Προκειμένου να αναγνωριστεί εμπειρία κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας, πρέπει να προσκομίζεται βεβαίωση των αρμοδίων αρχών, η οποία να αναφέρει το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Τέτοια βεβαίωση δεν προσκομίζεται από τον υποψήφιο και κατά συνέπεια δεν μπορεί να αποδειχθεί αν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας απασχολήθηκε και με ποια ειδικότητα. Για το λόγο αυτό, η ένστασή του απορρίπτεται. Από το προσκομισθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει 137 μήνες εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης και μοριοδοτείται γι αυτούς. Προκρίνεται ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ στην επόμενη DGR Πτυχιούχοι ΑΕΙ 850 WRE Η Επιτροπή επίσης διαπιστώνει ότι ο υποψήφιος έχει μεν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (Θεολογίας), για το οποίο μοριοδοτήθηκε και είναι απόφοιτος της Σχολής Κινηματογράφου Λυκούργου Σταυράκου, που αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού. Επειδή, η προκήρυξη προβλέπει ότι "ειδικά για τις ειδικότητες... Σκηνοθετών... δύνανται να εξετασθούν υποψήφιοι με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα εξαιρετική εμπειρία". Σκοπός της πρόβλεψης αυτής δεν είναι βέβαια η ευνοϊκή μεταχείριση των σκηνοθετών που τυχαίνει να έχουν και πτυχίο ανώτατης σχολής, άσχετο όμως με την ειδικότητά τους και μη περιλαμβανόμενο στα τυπικά προσόντα πρόσληψης. Αντίθετα, σκοπός της διάταξης είναι να επιτρέψει τη συμμετοχή και σε υποψηφίους που δεν έχουν το τυπικό προσόν πρόσληψης αλλά διαθέτουν κάποιο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ από τα μη προβλεπόμενα στην Προκήρυξη και έχουν "εξαιρετική εμπειρία", που πρέπει να προκύπτει από διακρίσεις, βραβεία και αναγνωρισιμότητα στο χώρο του. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή αποφασίζει ότι ο υποψήφιος πρέπει να μοριοδοτηθεί για το πτυχίο της Σχολής Σταυράκου (850 μόρια) και όχι για το πτυχίο της Θεολογίας και να του αφαιρεθούν 150 μόρια. Περαιτέρω, η επιτροπή αφαιρεί 100 μόρια από τη γνώση αγγλικών, διότι τα προσκομιζόμενα πτυχία δεν περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων που σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001 γίνονται δεκτά για την απόδειξη άριστης γνώσης της ξένης γλώσσας.

17 Προκρίνεται ΜΩΚΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ στην επόμενη FLN Αγγλικά 100 WRE Μου έχετε αφαιρέσει αναίτια από την τελική βαθμολογία μου τα 4 έτη επαγγελματικής εμπειρίας δηλαδή τους 52 μήνες που έχω διανύσει ως ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ Α.Ε. Προς πληροφόρηση σας και ελπίζω αποκατάστασης της βαθμολογίας που δικαιούμαι το 2006 και συγκεκριμένα προσελήφθην με σύμβαση αορίστου χρόνου στην ΕΡΤ Α.Ε βάσει του προεδρικού διατάγματος Παυλόπουλου ΠΔ Η βασική προ πόθεση μονιμοποίησης σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα ήταν να έχει διανυθεί τουλάχιστον μια διετία 24 μήνες με συνεχόμενες συμβάσεις έργου σε ίδια ή παρεμφερή ή συναφή ειδικότητα στον ίδιο φορέα προκειμένου να αποδεικνύεται ότι ο εργαζόμενος κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και άρα δικαιούταν μονιμοποίηση. Στην δική μου περίπτωση σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ της τότε ΕΡΤ Α.Ε και κατόπιν επικύρωσης της απόφασης από τον ΑΣΕΠ διαπιστώθηκε και αποφασίστηκε ότι κάλυπτα πάγιες και διαρκείς ανάγκες και ότι οι ειδικότητες μου δηλαδή η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ ΚΑΙ Η ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ ΗΤΑΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΗΤΑΝ ΑΦΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΝΥΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΟΧΙ π.χ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΗΤΑΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΝΥΘΕΙ ΚΑΙ ΟΙ 2 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. Γι αυτό τον λόγο και υπέγραψα σύμβαση αορίστου χρόνου με την ΕΡΤ Α.Ε. Με τα επισυναπτόμενα διαπιστώνονται τα παραπάνω δηλαδή ότι ο φροντιστής και ο βοηθός σκηνοθέτη ανήκουν στην παραγωγή αφού και οι 2 ειδικότητες έχουν διανυθεί σε τομείς της παραγωγής δηλαδή στα ΤΡΕΙΛΕΡΣ της ΕΡΤ Α.Ε καθώς και σε τηλεοπτικές εκπομπές του ίδιου επίσης φορέα δηλαδή της ΕΡΤ Α.Ε. ρα δικαιούμαι να μοριοδοτηθώ για τα 4 έτη που έχω διανύσει στην ΕΡΤ Α.Ε ΩΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ, δηλαδή τους 52 μήνες. Αναμένω την αποκατάσταση της μοριοδότησης μου όσον αφορά την επαγγελματική εμπειρία ειδάλλως επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμα μου. Από τα προσκομιζόμενα έγγραφα προκύπτει και αποδεικνύεται εμπειρία 120 μηνών (ως σκηνοθέτης και ως βοηθός σκηνοθέτη). Η υποψήφια επικαλείται επίσης και την προγενέστερη εμπειρία της με την ειδικότητα του φροντιστή επί 52 μήνες. Η Επιτροπή κρίνει ότι η εν λόγω εμπειρία δεν είναι συναφής με την ειδικότητα του σκηνοθέτη, δεδομένου ότι ο φροντιστής υποβοηθά στην παραγωγή. Συνεπώς, η ένσταση απορρίπτεται και η υποψήφια μοριοδοτείται για εμπειρία 120 μηνών. Προκρίνεται ΦΑΡΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ στην επόμενη FLN Αγγλικά 30 WRE ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΣΤΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ , ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΩΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΩΣ Β. ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΨΩ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 105 ΤΗΝ ΠΡΟ ΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ ΜΟΝΟ ΩΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ. ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟ ΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ ΩΣ Β. ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΚΑΘΩΣ ΟΠΩΣ ΜΟΥ ΑΝΕΦΕΡΑΝ ΤΑ ΔΥΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΗ. ΑΛΛΩΣΤΕ, ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΩΣ Β. ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΧΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ, Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ,ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 1989 ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΩΣ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ. ΘΕΩΡΩ ΛΟΙΠΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΕΙ ΚΑΙ Η ΠΡΟ ΠΗΡΕΣΙΑ ΜΟΥ ΩΣ Β. ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΩ ΟΤΙ ΤΑ ΠΟΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΠΕΣΥΝΑΨΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ ΜΟΥ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΥ. ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΞΑΝΑ 1. ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟ ΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΥ ΩΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ ΚΑΙ ΩΣ Β. ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ, 2. ΤΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΕΡΓΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ, 3. ΔΥΟ 2 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟ ΠΗΡΕΣΙΑΣ, 2. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΝΣΗΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ 4. ΚΑΙ ΔΥΟ 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΕΝΤΕΚΑ 11 ΑΡΧΕΙΑ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης πριν ελέγξει τη βασιμότητα της ένστασης προβαίνει σε έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων διορισμού του υποψηφίου. Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο υποψήφιος πληροί το τυπικό προσόν διορισμού της γνώσης χειρισμού Η/Υ, δεδομένου ότι έχει προσκομίσει τα έγγραφα που απαιτούνται για την απόδειξη κατοχής του προσόντος αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΠΔ 50/2001, κατά τα προβλεπόμενα στην Προκήρυξη. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφασίζει να μοριοδοτήσει την υποψήφια με 50 μόρια για τη γνώση χειρισμού Η/Υ. Επειδή, όμως, το πτυχίο της αγγλικής αποδεικνύει καλή μόνο γνώση της γλώσσας, πρέπει να αφαιρεθούν 20 μόρια από την υποψήφια και να βαθμολογηθεί με 30 στο συγκεκριμένο πεδίο. Περαιτέρω, από τον έλεγχο των δικαιολογητικών που προσκομίζει με την ένστασή της προκύπτει ότι η υποψήφια: (α) πληροί το τυπικό προσόν διορισμού της κατοχής εμπειρίας επί δύο έτη στο αντικείμενο της θέσης (σκηνοθέτης ραδιοτηλεοπτικού φορέα) και (β) έχει συναφή εμπειρία αφού έχει διατελέσει βοηθός σκηνοθέτη για σημαντικό χρονικό διάστημα, που συνολικά ανέρχεται σε 132 μήνες. Η Επιτροπή διορθώνει τη βαθμολογία της υποψήφιας και της αποδίδει για την ανωτέρω εμπειρία συνολικά 828 μόρια.

18 Προκρίνεται Αλπογιάννης Γεώργιος στην επόμενη WRE Ο υποψήφιος προσκομίζει πιστοποίηση της Αγγλικής γλώσσας η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στα προβλεπόμενα από το ΠΔ 50/2001 και αφαιρούνται τα 30 μόρια. Τέλος, Από το προσκομισθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει 124 μήνες εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης. Προκρίνεται Μαυρομμάτης Μιχαήλ στην επόμενη WRE Από την επανεξέταση του φακέλου προκύπτει ότι ο συνολικός χρόνος εμπειρίας, στο αντικείμενο της θέσης, ανέρχεται στους 123 μήνες και μοριοδοτείται για αυτούς. Προκρίνεται ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην επόμενη ITK Δικτυα 10 WRE Διορθώνεται η βαθμολογία της γνώσης Η/Υ και πιστώνεται 10 μόρια λόγω των δικαιολογητικών που έχει προσκομίσει. Τέλος, από το προσκομισθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει 122 μήνες εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης.

19 Προκρίνεται ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ στην επόμενη WRE Υποβάλω αγανακτισμένος ένσταση για την μη αξιολόγηση της μακράς, και μεγάλης επαγγελματικής μου εμπειρίας ως ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ. Είμαι απ τους ελάχιστους που έχω ταινία ντοκυμαντέρ μεγάλου μήκους με Κρατικό βραβείο και διανομή σε κινηματογραφικές αίθουσες τρεις βδομάδες σε συμπαραγωγή με την ΕΡΤ. Έχω ως σκηνοθέτης πάνω από 100 τηλεοπτικά ντοκ. ωριαία και ημίωρα τηλεοπτικά σε συνεργασία με την ΕΡΤ από το 1982 μέχρι σήμερα. Έχω εμπειρία σε θέατρο και κινηματογράφο ταινίες με υπόθεση. Η Επιτροπή Αξιολόγησης πριν ελέγξει τη βασιμότητα της ένστασης προβαίνει σε έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων διορισμού του υποψηφίου. Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο υποψήφιος δεν πληροί το τυπικό προσόν διορισμού της κατοχής πτυχίου όπως περιγράφεται στην Προκήρυξη. Διαθέτει μεν πτυχίο Σχολής Σταυράκου αλλά της ειδικότητας όχι του Σκηνοθέτη αλλά του Εικονολήπτη. Αποφεύγει τον αποκλεισμό λόγω έλλειψης τυπικού προσόντος μόνο με την απόδειξη εξαιρετικής εμπειρίας, ώστε να γίνει δεκτό το ανωτέρω πτυχίο που, για την παρούσα Προκήρυξη, θεωρείται ως ΤΕΙ. Από τη βεβαίωση αναγνώρισης χρόνου του ΙΚΑ προκύπτει χρόνος 37 μηνών σκηνοθετικής εργασίας καθώς και 12 μηνών εμπειρίας στην ΕΡΤ ( ), το σύνολο της οποίας μοριοδοτείται. Η υπόλοιπη εμπειρία του ως παραγωγού ή σκηνοθέτη δεν τεκμηριώνεται από ασφαλιστικό φορέα. Η σκηνοθετική του εμπειρία θεωρείται εξαιρετική, δεδομένου ότι έχει διακριθεί και βραβευθεί, συνεπώς μπορεί να λάβει μέρος στο διαγωνισμό. Η σκηνοθετική του εμπειρία δεν είναι εύκολο να διαχωριστεί από τη λοιπή (αυτή του παραγωγού, του οπερατέρ, του μοντέρ και του καθηγητή). Προκρίνεται ΔΑΓΚΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ στην επόμενη FLN Αγγλικά 30 WRE Από την επανεξέταση του φακέλου προκύπτει ότι ο συνολικός χρόνος εμπειρίας, στο αντικείμενο της θέσης, ανέρχεται στους 175 μήνες και μοριοδοτείται γι αυτούς.

20 Προκρίνεται Λαβράνος Δημήτριος στην επόμενη DGR Πτυχιούχοι ΑΕΙ 0 DGR Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίλτλου 0 FLN Αγγλικά 30 WRE Επί της ένστασης του κου Μωραΐτη κατά του υποψηφίου: Η Επιτροπή διαπιστώνει ότι ο υποψήφιος έχει μεν πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (ΕΑΠ), για το οποίο μοριοδοτήθηκε και είναι απόφοιτος ΟΕΕΚ Σκηνοθεσίας, που αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού. Επειδή, η προκήρυξη προβλέπει ότι "ειδικά για τις ειδικότητες... Σκηνοθετών... δύνανται να εξετασθούν υποψήφιοι με οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, εφόσον έχουν αποδεδειγμένα εξαιρετική εμπειρία". Σκοπός της πρόβλεψης αυτής δεν είναι βέβαια η ευνοϊκή μεταχείριση των σκηνοθετών που τυχαίνει να έχουν και πτυχίο ανώτατης σχολής, άσχετο όμως με την ειδικότητά τους και μη περιλαμβανόμενο στα τυπικά προσόντα πρόσληψης. Αντίθετα, σκοπός της διάταξης είναι να επιτρέψει τη συμμετοχή και σε υποψηφίους που δεν έχουν το τυπικό προσόν πρόσληψης αλλά διαθέτουν κάποιο πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ από τα μη προβλεπόμενα στην Προκήρυξη και έχουν "εξαιρετική εμπειρία", που πρέπει να προκύπτει από χρόνο απασχόλησης, διακρίσεις, βραβεία και αναγνωρισιμότητα στο χώρο του. Για τους λόγους αυτούς, η Επιτροπή αποφασίζει ότι ο υποψήφιος δεν πρέπει να λάβει μόρια για το πτυχίο του ΕΑΠ (1000 μόρια), διότι δεν καλύπτει το πτυχίο αυτό το τυπικό προσόν πρόσληψης και γιατί ο υποψήφιος δεν έχει εξαιρετική εμπειρία. Επιπλέον, ο υποψήφιος δηλώνει υπεύθυνα ότι το σύνολο της εργασιακής του εμπειρίας, όπως προκύπτει από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, είναι σε θέση σκηνοθέτη, με εξαίρεση 8 μήνες που απασχολήθηκε ως μοντέρ. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή κρίνει ότι πρέπει να μοριοδοτηθεί για 166 μήνες εμπειρίας και να μειωθεί αναλογικά η βαθμολογία του. Από την επανεξέταση του φακέλου προκύπτει ότι ο συνολικός χρόνος εμπειρίας, στο αντικείμενο της θέσης, ανέρχεται στους 175 μήνες και μοριοδοτείται γι'αυτούς. Προκρίνεται Φέξης Ηλίας στην επόμενη 990 DGR OEEK 0 WRE Ο λόγος για τον οποίο υποβάλλεται η ένσταση είναι ο μηδενισμός των μορίων στο πεδίο της εκπαίδευσης,καθώς το δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης από τον ΟΕΕΚ δεν κατέχει ισοτιμία με ΤΕΙ.Παρόλα αυτά,ο μηδενισμός δεν δικαιολογείται καθώς το συγκεκριμένο πτυχίο αποτελεί προαπαιτούμενο της προκήρυξης,βάσει της παραγράφου α.3. στα τυπικά προσόντα πρόσληψης,όπου και αναφέρεται αναλυτικά η περιγραφή του συγκεκριμένου εγγράφου.σας επισυνάπτω το έγγραφο της προκήρυξης,μαζί με το δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης από τον ΟΕΕΚ. Τα πτυχία ΟΕΕΚ σύμφωνα με την προκήρυξη συνιστούν μεν τυπικό προσόν διορισμού αλλά δεν μοριοδοτούνται. Η ένσταση απορρίπτεται.

200 ερωτήσεις και απαντήσεις. Επιμέλεια Διαμόρφωση Ανδρέας Ιατρίδης

200 ερωτήσεις και απαντήσεις. Επιμέλεια Διαμόρφωση Ανδρέας Ιατρίδης 200 ερωτήσεις και απαντήσεις Επιμέλεια Διαμόρφωση Ανδρέας Ιατρίδης 200. Καλησπέρα σας, στην Ενότητα «Γ.5. Εντοπιότητα» είμαι μόνιμος κάτοικος Αττικής και όχι του νομού Δράμας στον οποίο υλοποιείται το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Σαμοθράκης Τ.κ. 68002 Τηλ.: 2551089270 Fax 25510892271 Email : samothrakideas@mail.gr Σαμοθράκη 2/8/2011 Αριθμ. Πρωτ.: 117 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ρέθυμνο 20 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ.: 8500 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υποστήριξη προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, περιλαμβάνει: 1) οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Αθήνα 29 Ιουν 2012 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 1. Γενικά Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ/ΔΕΗ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ, ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΗΣ/ΥΗΣ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ (ΑΣΠ/ΤΣΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ) Το Παράρτημα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τμήμα των ανακοινώσεων συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ), περιλαμβάνει: 1) οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣ.: 1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθμ.πρωτ: 71532 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ημ/νία: 27/08/2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 46,7 χιλ.λεωφ.αθηνών-σουνίου Τ.Κ.19013 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ Αθήνα: 05.07.2013 Αρ.πρωτ: 20043/4401 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΕΕΠ 5 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2014 Πλήρωσης δεκατεσσάρων (14) θέσεων ευθύνης με Τριετή Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 1. Τις διατάξεις : Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. Του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ειδικότητα Αριθμός Ειδικά τυπικά προσόντα Χρονική Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγ. Μάρκου, 731 32 Χανιά Τηλ.: 28210-37052, 37046-37033 Φαξ: 2821 0 37081,2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών

Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Ο δ η γ ί ε ς σ υ μ π λ ή ρ ω σ η ς α ί τ η σ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε π ρ ο κ ή ρ υ ξ η για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών Στις σελίδες που ακολουθούν παρέχονται οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Β.Μ. ΛΑΚΚΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Aρ. Πρωτ: Β121968/28-06-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.03.04 14:45:53 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω48Μ465ΦΘ3-ΡΔΟ Α. Π.: ΥΠΟΠΑΙΘ/Γ ΑΠΚ/ΜΒΠΘ/40704/22252/833 Ηµ/νία:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ζάκυνθος, 19-06-2015 Αριθ. πρωτ.: 1019 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

23-01-2015 1) : .3 . . 18 65

23-01-2015 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 23-01-2015 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ Μονής Πετράκη 10-12 Τ.Κ 11521 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Διοικητική ΥΠΔΝΣΗ : Διοικητικού ΤΜΗΜΑ: Προσωπικού ΠΛΗΡΟΦ: ΤΗΛ: 210-7288130 &131 Αθήνα 24.1.2011 Αριθμ. Πρωτ.: 543 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Εμπορία Διεύθυνση Μεγάλων Πελατών Ημερομηνία : 11.5.2010 Αριθμ. Πρωτ.: 1704 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

μμ οο ύύ Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ.1. Κατάσταση ανεργίας

μμ οο ύύ Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Γ. ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ.1. Κατάσταση ανεργίας Ο δδ ηη γγ ί εε ςς σ υυ μμπ λλ ήήρωσ ηη ςς αί ττ ηησ ηη ςς σ υυ μμ μμ εε ττ οο χχ ήή ςς & υυπ οο ββ οο λλ ήή ςς δδ ι κκα ι οο λλ οο γγ ηη ττ ι κκώ νν σ εε πρ όό γγρα μμ μμα ΚΟι ννωφ εε λλ οο ύύ ςς Χαρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού - Αναλήψεως τηλ. επικοιν.:2421352723, φαξ: 2421070961

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού - Αναλήψεως τηλ. επικοιν.:2421352723, φαξ: 2421070961 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α.Ε. Δ/νση: Διοικητήριο, Ιωλκού - Αναλήψεως τηλ. επικοιν.:2421352723, φαξ: 2421070961 Βόλος, 4-12-2014 Αριθ. Πρωτ.:1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

27-09-2013 1) : .3 . . 18 65

27-09-2013 1)     : .3 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 27-09-2013 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) --------------------------------------------------- ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή 1, Παγκρήτιο Στάδιο ΑΦΜ : 998091971 Α ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Ι Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 / 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Η Ι Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Λαµία 14 Ιουνίου 2012 Ι ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 3839 ΛΑΜΙΑ Ταχ. /νση : Κάστρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ. 2106988500, F2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Υπεύθυνη: Μαρία Σουλιώτη Τηλ. 2106988515 email:m.soulioti@asylo.gov.gr ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

21-03-2012 1) : .2 . . 18 65

21-03-2012 1)     : .2 . .    18 65 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ) 21-03-2012 Το Παράρτηµα που ακολουθεί, ως αναπόσπαστο τµήµα των ανακοινώσεων συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου (ΣΟΧ), περιλαµβάνει: 1)

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ 3/407 Μ/ 2008 Πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο μέχρι επτά (7) μηνών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510

Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2014 Αριθμ. Πρωτ: οικ. 26182/510 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ : Ι (Προσωπικού) ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Σταδίου 29 ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ.: Αθήνα: Αριθμ. Πρ.: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας 1, ΤΚ 85100 Ρόδος Πληροφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ 1. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: i. Ναυτικών Μαθημάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπρόπυργος, 30 /06/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ.Πρωτ. 2901.03/03/15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα