ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΣΤΙΑ, Αρτοποιεία Α.Ε.Β.Ε 12. ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Euro Καλαμαριάς 15. FOURLIS Όμιλος Εταιριών 17 ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΣΤΙΑ, Αρτοποιεία Α.Ε.Β.Ε 12. ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Euro L@b Καλαμαριάς 15. FOURLIS Όμιλος Εταιριών 17 ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19"

Transcript

1

2

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΑΣΩΓΗ 5 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 6 XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΕ 8 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 9 ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 10 ΕΣΤΙΑ, Αρτοποιεία Α.Ε.Β.Ε 12 ΕΤΕΑ Α.Ε 13 ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Euro Καλαμαριάς 15 FOURLIS Όμιλος Εταιριών 17 ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 INTERLIFE Ασφαλιστική 21 LEROY MERLIN 23 LIDL ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 25 LUX & QUICK Στεγνοκαθαριστήρια Ταπητοκαθαριστήρια 27 ΜΑΡΚΟΥΔΗΣ ΕΠΕ Κατασκευή Τεχνικών Χωματουργικών Έργων 28 ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. 29 ΜΙΛΤΟΣ Α.Ε. 31 ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΣ ΦΑΝΗΣ Οίκος Τελετών 33 Ο ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ Βρεφονηπιακός Σταθμός - Νηπιαγωγείο 34 POLYPLANO Γιάννης Πολυράκης 36 REPROTIME Α.Ε Γραφικές Τέχνες 37 ΣΟΥΡΩΤΗ Ανώνυμη Εταιρία Εμφιάλωσης & Εμπορίας Μεταλλικού Νερού 39 SUBITO Αλυσίδα Εστίασης 41 ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 42 ΧΑΤΖΗΣ Α.Ε. Καφεζαχαροπλαστεία 44 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ 46

5 Ο ένας, είναι ένας μαζί με τους άλλους, μόνος του είναι κανένας. Αντόνιο Πόρτσια Η παρούσα έκδοση «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Επιχειρήσεις & Κοινωνική Συνοχή» δημιουργήθηκε από το Δήμο Θερμαϊκού και την ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές Δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες κοινωνικά ομάδες» - της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού » Η δημιουργία της έκδοσης αποτελεί μια προσπάθεια προώθησης και στήριξης δράσεων με κοινωνικό αποτύπωμα, τόσο από την επιχειρηματική κοινότητα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους μη κερδοσκοπικούς φορείς, όσο και από τους πολίτες. Ο κατάλογος με την ενδεικτική συμμετοχή & παρουσίαση επιχειρήσεων που αναπτύσσουν Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και γενικότερα πρωτοβουλίες κοινωνικής απήχησης & σύνδεσης με την κοινότητα, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, στόχο έχει να ενθαρρύνει το διάλογο και τις τοπικού και υπερτοπικού χαρακτήρα συνέργειες, καθώς και την ανάδειξη της ανάγκης συστηματοποίησης των συνεργασιών αυτών και ανασύνταξης των κοινωνικών δυνάμεων, προς μια κατεύθυνση βιώσιμης ανάπτυξης, στην οποία θα συμμετέχουν και θα στηρίζουν ισότιμα και ενεργά όλοι οι πολίτες. Ευχαριστούμε θερμά όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες αποδέχθηκαν την πρόσκληση συμμετοχής και συνεργασίας για την εκπόνηση του εγχειρήματος, το οποίο θα επιθυμούσαμε να εμπλουτίσουμε και να βελτιώσουμε μελλοντικά, θέλοντας να συμβάλλουμε στην υιοθέτηση της στρατηγικής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη λειτουργία υφιστάμενων αλλά και νέων επιχειρήσεων, ως προτεραιότητα αλλά και δείκτη ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρηματικών οργανισμών. Ο Δήμαρχος Θερμαϊκού Ιωάννης Μαυρομάτης Ο Πρόεδρος της της Α.Σ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γεώργιος Κουγιάμης 5

6 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ( ΕΚΕ ): Ο σύγχρονος βηματισμός Επιχειρήσεων & Κοινωνίας. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη διεθνώς αλλά την τελευταία δεκαετία και στην Ελλάδα, αναδεικνύεται ως μία σημαντική στρατηγική επιλογή, συνδεδεμένη με την εικόνα της επιχείρησης και πλήρως ενταγμένη στην πολιτική ανάπτυξής της. Οι εταιρίες, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της πολιτικής τους προσανατολίζονται σε επιχειρηματικές ενέργειες και προγράμματα κοινωνικού, περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού χαρακτήρα. Ακόμη σε δράσεις που αφορούν στην ανθρωποκεντρική και δίκαιη πολιτική ανθρωπίνων πόρων, στον σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων και σε κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, που συμβάλλουν στην ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και της κοινωνικής συνοχής. Μέσω της κοινωνικής ευθύνης προβάλλεται η υπευθυνότητα, η κοινωνική ευαισθησία, και επιχειρηματική ηθική κάθε εταιρίας, καταγράφοντάς την στην δημόσια συνείδηση.έτσι η ΕΚΕ αναδεικνύεται για τις επιχειρήσεις μία στρατηγική επιλογή ανάπτυξης & βιωσιμότητας, που υπαγορεύεται πλέον ως κοινωνική επιταγή.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΙΑ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ. Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι άμεσα συνυφασμένη με την έννοια της κοινωνίας των πολιτών, καθώς συντελεί στην διαμόρφωση ενός νέου προτύπου, την εταιρία πολίτη, καθιστώντας την άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται. Οι Όμιλοι επιχειρήσεων αλλά και κάθε μορφής επιχειρήσεις, ως ουσιαστικοί οικονομικοί και παραγωγικοί συντελεστές της σύγχρονης ζωής, επιδρούν και επηρεάζουν καθοριστικά την καθημερινή κοινωνική μας πραγματικότητα, ως ένας ενιαίος οργανισμός κοινωνικό οικονομικό πρόσωπο, σε εθνικό & τοπικό επίπεδο. Ταυτόχρονα η αποδυνάμωση του κράτους και η προώθηση της κοινωνίας πρόνοιας στις δυσμενείς συνθήκες της αγοράς, διαμορφώνουν το νέο κοινωνικο - πολιτικό πλαίσιο που αναβαθμίζει τον ρόλο των Κοινωφελών Οργανισμών & ΜΚΟ, τοποθετώντας τους στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών για την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη εν μέσω κρίσης, συμβάλλοντας στην υποστήριξη των κοινωνικά ευπαθών ομάδων. Καλείται δηλαδή μία επιχείρηση να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, εκτός από την αυτονόητη προσήλωσή της στην οικονομική της βιωσιμότητα & κερδοφορία, να φροντίζει επίσης την διατήρηση & διασφάλιση των φυσικών και ανθρώπινων πόρων, με θετική συμβολή στην αντιμετώπιση της ανεργίας. Γεφυρώνεται με τον τρόπο αυτό η φαινομενική απόσταση μεταξύ εταιριών και φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία, δημιουργώντας ένα ανοιχτό, αποτελεσματικό δίκτυο διασύνδεσης μέσω κοινών δράσεων, σχεδιασμών και προγραμμάτων (Αυτοδιοίκηση, Κοινωφελή Ιδρύματα, Μη κερδοσκοπικοί Φορείς και Οργανώσεις & Επιχειρήσεις ), προσδίδοντας ποιοτικά χαρακτηριστικά στην υγιή και βιώσιμη επιχειρηματικότητα, πέρα από τους μονομερώς ποσοτικούς οικονομικούς δείκτες. Η επιστροφή κοινωνικού μερίσματος για την αντιμετώπιση των πιο επιτακτικών αναγκών της εποχής, όπως η απασχόληση ευπαθών κοινωνικών ομάδων αποτελεί μία ύψιστη συμβολή του επιχειρηματικού κόσμου στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. 6

7 Για να είναι επιτυχημένες οι επιχειρήσεις, η κοινωνία πρέπει να είναι υγιής και για να είναι υγιής η κοινωνία χρειάζεται επιτυχημένες επιχειρήσεις Μ.Ε. Porter ( Αμερικανός Mάνατζερ ) Σύμφωνα με την θεωρία των ενδιαφερομένων μερών, οι άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενοι παράγοντες ( εργαζόμενοι, πελάτες, μέτοχοι, κυβερνήσεις & κρατικοί φορείς ) αλληλεπιδρούν με την επιχείρηση και συμβάλλουν μέσα από μία ουσιώδη διαδικασία διαλόγου στο να καθορίσει το πρόγραμμα δράσης της, έτσι ώστε να συνδράμει στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής. ΟΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΚΕ Η ΕΚΕ αποτελεί μια καθαρά στρατηγική επιλογή της επιχείρησης, με πολλαπλά οφέλη, διαμορφώνοντας συνθήκες ενός βιώσιμου, σταθεροποιητικού οικονομικού περιβάλλοντος : Από την πλευρά των καταναλωτών - Βελτιώνεται η φήμη & το επιχειρηματικό της προφίλ, αυξάνεται η εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και προτίμησή της από το καταναλωτικό κοινό, στέλνοντάς την δυναμικά στο μέλλον. Από την πλευρά των εργαζομένων - Οι επιχειρήσεις ΕΚΕ προσελκύουν και διατηρούν ευκολώτερα προσωπικό ποιότητας συγκριτικά με άλλες επιχειρήσεις, στην λογική της συνεργασίας, εξυγείανσης & ενδυνάμωσης των αμοιβαία επωφελών εταιρικών σχέσεων. Από την πλευρά των επενδυτών - Διευρύνεται η πρόσβασή της σε διεθνείς χρηματοδοτικούς πόρους και εύρωστα ευρωπαικά ταμεία, αυξάνοντας τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα για την οικονομική της εξέλιξη & αυτορρύθμιση. Οι Κοινωνικά Υπεύθυνες Επιχειρήσεις, αυτές που έχουν σταθερά στραμμένη την προσοχή τους στην κοινωνία, γίνονται συνοδοιπόροι στην μετάβαση από το κράτος πρόνοιας, στην κοινωνία της πρόνοιας. Είτε καινούριες αναδυόμενες, είτε όσες από το παρελθόν μπαίνουν στον σύγχρονο βηματισμό, καλούνται να απαντήσουν στην πρόκληση της εποχής και να αναπτύξουν κανάλια επικοινωνίας & δίκτυα συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται πολλαπλασιαστικά το ζητούμενο αποτέλεσμα στο παραγόμενο έργο και τις επιμέρους στοχεύσεις των επιχειρήσεων σε συνάφεια με τις πρaγματικές ανάγκες της κοινωνίας. 7

8 XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ- ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΚΕ 1. Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: 2. Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ( EΔΕΚΕ ): 3. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: 4. Ινστιτούτο Κοινωνικής Ευθύνης CRI: 5. Capital Link, CSR in Greece: 6. CSE- Κέντρο Αειφορίας: 7. QualityNet Foundation: 8. Global Reporting Initiative: 9. Global Sustain People/ Planet/ Profit: 10. Global Compact Network Hellas- Oικουμενικό Σύμφωνο: 11. Great Place to Work - Hellas : 12. Ευρωπαϊκά Βραβεία Ε.Κ.Ε στην Ελλάδα: 13. Ευρωπαική Επιτροπή (2001) «Πράσινο Βιβλίο Προώθηση ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για την ΕΚΕ» 14. Αναλυτής, Ν ( 2007 ) «ΕΚΕ και Υπεύθυνη Κατανάλωση- CSR2007» Αποτελέσματα Έρευνας Ινστιτούτου Επικοινωνίας 15. Βαξεβανίδου Μαρία ( 2011), «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης 16. Θανόπουλος Ν.Γ (2003 ) «Επιχειρηματική Ηθική & Δεοντολογία», Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα. 17. Kotler P., ( 2009), ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ «Πώς να προσφέρετε το καλύτερο δυνατό στην εταιρεία και στο σκοπό της επιλογής σας», Εκδόσεις Economia Publishing. 8

9 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 9

10 Στοιχεία Επικοινωνίας : Λεωφόρος Σπάτων 81, 15344, Γέρακας Αττικής Τ.Θ 60011, Αγία Παρασκευή Τ η λ : , Φ α ξ : Ε-Μail : www. ab.gr Η ΑΒ Βασιλόπουλος με περισσότερα από 75 χρόνια ιστορίας στα τρόφιμα, βρίσκεται καθημερινά κοντά σας, λειτουργώντας περισσότερα από 280 καταστήματα σε όλη τη χώρα. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας με μια ποικιλία προϊόντων και πλήθος υπηρεσιών. Παρά τη συνεχή ανάπτυξη της παραμένει πάντα πιστή στις αξίες της προσφέροντας Υγιεινά, Ασφαλή και Ποιοτικά προϊόντα στους πελάτες της. Ενώ, με την πολιτική ανταγωνιστικών τιμών που ακολουθεί, αλλά και τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου της, βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο των εξελίξεων, διατηρώντας όλα αυτά τα χρόνια ηγετική θέση στην αγορά του λιανεμπορίου αλλά και στην συνείδηση των καταναλωτών. E.K.E Koινωνική Δράση Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί πάγια στάση της, στρατηγική απόφαση και αναπόσπαστο κομμάτι της κουλτούρας της. Η πολιτική που ακολουθεί οριοθετείται μέσα σε τρείς βασικούς πυλώνες: Προϊόντα Άνθρωπος- Πλανήτης, ενώ για κάθε ένα από αυτούς έχουν αναπτυχθεί σαφείς πολιτικές, βάσει των οποίων υλοποιούνται αντίστοιχες δράσεις. 10

11 52 Εβδομάδες- 52 Δράσεις σίτισης και φροντίδας σε όλη την Ελλάδα Σε αυτό το πλαίσιο, η ΑΒ ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2013 ένα μεγάλο Πανελλαδικό πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας με τοπικό χαρακτήρα και τίτλο «52 εβδομάδες, 52 Δράσεις σίτισης και φροντίδας σε όλη την Ελλάδα». Με στόχο τη βοήθεια συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης, η ΑΒ ενισχύει με ένα μεγάλο ποσό 52 φορείς σε όλη την Ελλάδα.Ενώ παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα σε προμηθευτές και πελάτες να συμμετάσχουν στην ενέργεια. Πώς; Οι προμηθευτές προσφέροντας ποσοστό από τις πωλήσεις των προϊόντων τους και οι πελάτες είτε επιλέγοντας τα «προϊόντα αλληλεγγύης» με την ειδική σήμανση, τα καθαρά έσοδα από την πώληση των οποίων θα ενισχύουν τους 52 φορείς, είτε αγοράζοντας τα προϊόντα μικρών και μεγάλων προμηθευτών που υποστηρίζουν την προσπάθεια της ΑΒ, είτε συγκεντρώνοντας τρόφιμα στα καταστήματα ΑΒ. Από τους πρώτους μήνες υλοποίησης του προγράμματος, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Συγκεκριμένα, από την έναρξη των 52 εβδομάδων έχουν δοθεί: σε δωροεπιταγές στους 30 πρώτους φορείς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σε προϊόντα από τις πωλήσεις των προϊόντων των προμηθευτών που συμμετέχουν στην ενέργεια ,3, που συγκεντρώθηκαν από την πώληση προϊόντων αλληλεγγύης σακούλες με τρόφιμα, που συγκεντρώθηκαν στα καταστήματα. Συμμετέχουμε όλοι μαζί σε αυτή την προσπάθεια, γιατί όταν υπάρχει ανάγκη, κανείς δεν περισσεύει! Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική ιστοσελίδα: www. ab.gr 11

12 Στοιχεία Επικοινωνίας: ΒΙ.ΠΕ.Θέρμης, Θεσσαλονίκη, ΤΘ :908 Ν. Ραιδεστού Τηλ: Φαξ: Ε- Μail: Το 1961 η αρτοποιία ΕΣΤΙΑ με ιδρυτή τον Αλκιβιάδη Παπαχρίστο, από τον παραδοσιακό φούρνο στην περιοχή του Φοίνικα, μετεξελίχθηκε στην ΕΣΤΙΑ Α.Ε.Β.Ε και απλώθηκε σ όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης με ένα δίκτυο 16 καταστημάτων, που απασχολεί 200 άτομα. Παράλληλα με υπερσύγχρονα Ι.Χ φορτηγά αυτοκίνητα & ψυγεία εξασφαλίζει διανομή προϊόντων σε ευρύ δίκτυο σημείων πώλησης του Νομού Θεσσαλονίκης & Χαλκιδικής Το 2005 βρίσκει την εταιρία με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνολικής έκτασης τ.μ. στο Βιοµηχανικό Πάρκο της Ν. Ραιδεστού. Η ΕΣΤΙΑ Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στους τομείς της αρτοζαχαροπλαστικής, του παγωτού με το διακριτικό τίτλο gelo.celo και του καφέ. Με στήριγμα την υψηλή τεχνογνωσία των ανθρώπων της επάνω στις σύγχρονες τάσεις της αρτοποιίας και σε συνδυασμό με τον άριστο μηχανολογικό της εξοπλισμό, στοχεύει στη δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. Επιπλέον, διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας ISO : 2005 Ε.Κ.Ε Κοινωνική Δράση Η επιχείρηση ΕΣΤΙΑ Α.Ε.Β.Ε. στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας υποστηρίζει τις δραστηριότητες κοινωφελών οργανώσεων : Παροχή ειδών σε καθημερινή βάση σε συσσίτια ενοριών, στην ΑΡΣΙΣ, Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων καθώς επίσης προσφορά τροφίμων και οικονομική ενίσχυση του έργου του Ορφανοτροφείου Μέλισσα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 12

13 Στοιχεία Επικοινωνίας: Εθνικής Αντίστασης 120, Καλαμαριά Τηλ: H ΕΤΕΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1953 υπό την διεύθυνση του κ.τσώλη Κων/νου και είναι από τις παλαιότερες εταιρίες αυτοκινήτων στην Ελλάδα.Από τότε πρωτοστατεί στον κλάδο του αυτοκινήτου στη Βόρεια Ελλάδα, αρχικά ως εισαγωγέας και αργότερα ως αντιπρόσωπος, με πολλές διακρίσεις και πρωτιές σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς. Με δύο κάθετα ιδιόκτητα συγκροτήματα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και προσωπικό σχεδόν 50 άτομα, η ΕΤΕΑ εφαρμόζει όλα τα ποιοτικά πρότυπα των εργοστασίων VW-AUDI, τόσο στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και στην λειτουργία των τμημάτων της, όσο και στην εκπαίδευση του προσωπικού της. Από το 2004 διατηρεί πιστοποίηση ISO 9001 της TUV MS GmbH, σε κάθε της δραστηριότητα. Ε.Κ.Ε Κοινωνική Δράση Η ΕΤΕΑ Α.Ε ευαισθητοποιημένη σε θέματα κοινωνικής ευθύνης έχει επικεντρωμένο το ενδιαφέρον της κυρίως σε Παιδιά & Νέους, στηρίζοντας από χρόνια με δωρεές το έργο ιδρυμάτων, όπως, ΕΛΕΠΑΠ, Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος, ΚΕΠΕΠ Αγιος Δημήτριος, Στοργή, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή κ.α. Επίσης, - Χρηματοδότησε την πλήρη αποκατάσταση ιστορικού κλασσικού αυτοκινήτου Beetle και το προσέφερε ως δωρεά στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείου Τεχνολογίας - Συμμετείχε στην καμπάνια ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πληγέντες του πολέμου στην Γιουγκοσλαβία, που οργάνωσε το ΕΒΕΘ - Συμμετείχε στην υποδοχή άνεργων νέων, προκειμένου να υλοποιήσουν την πρακτική τους του προγράμματος «Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για Ανέργους Νέους Ηλικίας έως 29 ετών.» 13

14 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Προσφορά εκπαιδευτικού έργου για πάνω από 15 χρόνια παρουσιάζει η ΕΤΕΑ.Α.Ε με παροχή τεχνογνωσίας εκπαιδευτικού υλικού, δωρεές μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς και εκπαιδευτικές ξεναγήσεις σε μαθητές των Τεχνικών Λυκείων Θεσσαλονίκης. Με την συμμετοχή πάνω από 100 μαθητών ετησίως, γίνονται οργανωμένες τμηματικές επισκέψεις στους χώρους των τεχνικών υπηρεσιών - service, όπου εξειδικευμένο προσωπικό των συνεργείων εξοικειώνει τους μαθητές με τις λειτουργίες του αυτοκινήτου και απαντά σε ερωτήσεις τους Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 14

15 Στοιχεία Επικοινωνίας: Ιωάννη Πασαλίδη 77, Καλαμαριά Τηλ: , E- Μail : Fb:EUROGNOSI Kalamarias Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Καλαμαριάς δραστηριοποιείται στον τομέα της Εκμάθησης Ευρωπαϊκών Γλωσσών από το Σεπτέμβριο του 1999 στον Δήμο Καλαμαριάς, με δύο κέντρα στην καρδιά της Καλαμαριάς, ένα για Παιδικά τμήματα και ένα αποκλειστικά Ενηλίκων. Είναι μέλος του Ομίλου Ξένων Γλωσσών ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. και απασχολεί 32 άτομα ως εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό.. Ε.Κ.Ε Κοινωνική Δράση Από το 2008, με γνώμονα την ενημέρωση & ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης με έμφαση στους σπουδαστές και τους δημότες Καλαμαριάς, πραγματοποιεί εκδηλώσεις βιωματικού χαρακτήρα με οικολογική- κοινωνική θεματολογία, πάντα σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμαριάς και συμπαραστάτες τοπικούς κοινωνικούς πολιτιστικούς φορείς και χορηγούς επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα οι εκδηλώσεις που ήδη πραγματοποιήθηκαν αφορούν : Περιβάλλον: Τον περιορισμό της χρήσης του πλαστικού, την λογική χρήση νερού, την αξιοποίηση οργανικών απορριμμάτων-κομποστοποίηση, την ανακύκλωση χαρτιού & μπαταρίας σε συνεργασία με την εταιρία ΑΦΗΣ Κοινωνία: Στήριξη της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου Καλαμαριάς, ενημέρωση παιδιών και γονέων για την σωστή ημερήσια διατροφή, συγκέντρωση φαρμάκων για τους Γιατρούς του Κόσμου Τέλος, θεσμό αποτελεί πλέον η συγκέντρωση τροφίμων & ειδών πρώτης ανάγκης από τους μαθητές και καθηγητές της σχολής κάθε Πάσχα & Χριστούγεννα για το συσσίτιο αστέγων του Δήμου και η μακροχρόνια συμπαράσταση στο έργο του Σωματείου ΑΡΤΟΣ & ΔΡΑΣΗ 15

16 ΨΥΧΡΑΙΜΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Μάιος 2014 :Σε συνεργασία με την Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών ( ΟΜΑΚ ) του Δήμου Καλαμαριάς, 250 περίπου μαθητές μέλη της greenteam EΥΡΩΓΝΩΣΗ ΕUROLAB Καλαμαριάς & Βυζαντίου, συμμετείχαν σε διαδραστικά βιωματικά παιχνίδια που επιμελήθηκαν εθελοντές της ΟΜΑΚ, με την συνεργασία των ΙΕΚ ΑΚΜΗ, την ΧΑΝ Καλαμαριάς και τον τοπικό Εμπορικό Σύλλογο ΕΡΜΗΣ, ενώ πλούσια δώρα και υποτροφίες προσφέρθηκαν σε μαθητές & εθελοντές από επιχειρήσεις της πόλης. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης μαθητές και δημότες συγκέντρωσαν υγειονομικό υλικό για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών της ΟΜΑΚ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 16

17 Στοιχεία Επικοινωνίας: κα Λήδα Φουρλή, Δ/ντρια Κοινωνικής Υπευθυνότητας Ομίλου FOURLIS Σωρού 18-20, Κτίριο Α, Μαρούσι Τηλ , Φαξ: , Ε- Mail: Ο Όμιλος FOURLIS, είναι ένας αμιγώς ελληνικός οργανισμός, που εδώ και 64 χρόνια συμβάλλει στην ελληνική οικονομία και στηρίζει την ελληνική κοινωνία. Σήμερα αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς Ομίλους καταναλωτικών αγαθών στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, τη Ρουμανία και την Τουρκία που δραστηριοποιείται στη: Λιανική πώληση οικιακού εξοπλισμού, μέσω των καταστημάτων IKEA σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία. Λιανική πώληση αθλητικών ειδών, μέσω των καταστημάτων INTERSPORT σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία. Λιανική πώληση ειδών γυναικείας μόδας-ρούχα και αξεσουάρ μέσω των καταστημάτων NEW LOOK στη Ρουμανία. Στον Όμιλο FOURLIS εργαζόμαστε καθημερινά, με αφοσίωση και ζήλο, για την υλοποίηση του κοινού οράματος και στόχου μας: Να δημιουργούμε μέσα από τις δραστηριότητες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δράσεις μας, μία καλύτερη ζωή για όλους. Στο πλαίσιο αυτών των αρχών και του ευρύτερου προγράμματος Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS, το κατάστημα ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκης,, προχώρησε, πρόσφατα, στη διαμόρφωση και τον πλήρη εξοπλισμό του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους, του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ε.Κ.Ε Κοινωνική Δράση Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούμε δράσεις με κύριους άξονες τον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον, ενώ η κατανόηση των αναγκών των κοινωνιών όπου δραστηριοποιούμαστε, των πολιτών αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας, αποτελεί κατ εξοχήν προτεραιότητα για τον Όμιλο FOURLIS και τις εταιρείες του. Για το λόγο αυτό, επιδιώκουμε να βρισκόμαστε σε διαρκή σύνδεση μαζί τους, διατηρώντας μία στενή και διαρκή επαφή με τις τοπικές κοινωνίες, τους πολίτες, την τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς, οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.α. Με τον τρόπο αυτό ενημερωνόμαστε συνεχώς και αξιολογούμε υπεύθυνα τις σημαντικότερες ανάγκες των κοινωνιών που δραστηριοποιούμαστε αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Χάρις σε αυτές τις συνέργειες και το δίκτυο επικοινωνίας που έχουμε αναπτύξει μπορούμε να υλοποιούμε παρεμβάσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα. 17

18 Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους, του Δήμου Θεσσαλονίκης Όλοι οι χώροι του Ξενώνα εξοπλίστηκαν με σύγχρονα προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και διακοσμήθηκαν κατάλληλα. Παράλληλα, με την εθελοντική βοήθεια των εργαζομένων του καταστήματος ΙΚΕΑ Θεσσαλονίκης, διαμορφώθηκε ένα λειτουργικό, ζεστό και κυρίως φιλικό περιβάλλον για τη φιλοξενία των γυναικών και των παιδιών τους. Η επίσημη παρουσίαση του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους πραγματοποιήθηκε με συμβολική εκδήλωση στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, με την παρουσία του Δημάρχου, κυρίου Γιάννη Μπουτάρη, της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κυρίας Καλυψώς Γούλα, της Γ.Γ. Ισότητας, κυρίας Βάσως Κόλλια, και της κυρίας Λήδας Φουρλή, Διευθύντριας Κοινωνικής Υπευθυνότητας του Ομίλου FOURLIS. Βασικός στόχος της λειτουργίας του Ξενώνα Φιλοξενίας είναι η ασφαλής διαμονή, σίτιση, συμβουλευτική ψυχοκοινωνική στήριξη και πληροφόρηση των γυναικών θυμάτων βίας, που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο. Η ολοκληρωμένη ομπρέλα προστασίας του Ξενώνα μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ενδυνάμωσής τους, ώστε να επανενταχθούν με αξιοπρέπεια στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον. Εν μέσω μιας πραγματικά δύσκολης συγκυρίας, στον Όμιλο FOURLIS συνεχίζουμε με πάθος και αισιοδοξία, την προσπάθειά μας να δημιουργούμε καθημερινά τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 18

19 Στοιχεία Επικοινωνίας : Ασκληπιού 10, Πυλαία Τ.Κ Θεσσαλονίκη Τηλ: Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, μέλος του μεγαλύτερου Ομίλου Υγείας στην Ελλάδα, του Ιατρικού Αθηνών, ιδρύθηκε το 2000 και αποτελεί την πλέον σύγχρονη ιδιωτική νοσοκομειακή μονάδα στη Ν. A. Ευρώπη. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο τ.μ., λειτουργούν αυτόνομα ένα Γενικό Νοσοκομείο καθώς και ένα Ογκολογικό και ένα Παιδιατρικό Κέντρο, μοναδικά στον ιδιωτικό τομέα στη Β. Ελλάδα. Έχει στο δυναμικό του 383 νοσηλευτικές κλίνες, 754 εργαζόμενους και περισσότερους από διακεκριμένους συνεργάτες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, που αξιοποιούν τον υπερσύγχρονο διαγνωστικό εξοπλισμό. Η υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών του, έχει πιστοποιηθεί με: 1) ISO από την TUV 2) TEMOS Quality in International Patient Care 3) TEMOS Excellence in Medical Tourism, 4) συμπεριλαμβάνεται στα «Best Hospitals Worldwide 2014» από το Diplomatic Council. Αναπτύσσει εξωστρεφή δράση και στον τομέα του ιατρικού τουρισμού, με ειδικό Τμήμα διεθνών ασθενών. Ε.Κ.Ε Κοινωνική Δράση Το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή του, υλοποιεί ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς, με έμφαση στα παιδιά, τις επίτοκες μητέρες και τις πολύτεκνες οικογένειες. Επίσης, στηρίζει οικονομικά ευπαθείς ομάδες και παρέχει υπηρεσίες υγείας σε μεμονωμένα πάσχοντα άτομα που χρήζουν βοήθειας. 19

20 Ενδεικτικές δράσεις: Υγειονομική «υιοθεσία» των παιδιών και των επίτοκων μητέρων του ακριτικού νησιού Αϊ Στράτης και των χωριών Ζώνη, Μικρή Δοξιπάρα και Χελιδόνα, στο τριεθνές του Έβρου, για εξετάσεις και νοσηλεία στο νοσοκομείο, καθώς και για αποστολές ιατρών που διενεργούν εξετάσεις στις τοπικές κοινωνίες Πλήρης υγειονομική κάλυψη παιδιών και μητέρων του Παιδικού Χωριού SOS Πλαγιαρίου. Οικονομική ενίσχυση του Συλλόγου Φίλων του Κέντρου Περίθαλψης Παίδων Άγιος Δημήτριος Γεύματα Αγάπης σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού σε δύο Μητροπόλεις Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για θέματα Πρόληψης και Ιατρικής φροντίδας για παιδιά, σε συνεργασία με την Δ/νση Υγείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εθελοντική αιμοδοσία των εργαζομένων του νοσοκομείου, με φιάλες αίματος, ετησίως. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 20

21 Στοιχεία Επικοινωνίας : 14ο χλμ Εθν. Οδού Θεσ/νίκης Πολυγύρου Θέρμη, Τηλ: www. interlife.gr Η INTERLIFE είναι Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων, που ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1992 και με έδρα τη Θεσσαλονίκη δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα μέσα από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών. Με την φιλοσοφία της εταιρίας Πάνω από όλα ο άνθρωπος,ασκεί όλους τους κλάδους ασφάλισης ζημιών, προσφέροντας υπηρεσίες με υψηλή φερεγγυότητα. Είναι πιστοποιημένη με το πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO9001:2008 για όλες τις δραστηριότητές της. Ε.Κ.Ε Κοινωνική Δράση Ως προτεραιότητα η εταιρία αναπτύσσει πολύπλευρες πρωτοβουλίες στον χώρο της κοινωνικής υπευθυνότητας. Για το Ανθρώπινο Δυναμικό: Εκπαίδευση, δωρεάν κάλυψη για ατυχήματα & νοσοκομειακή περίθαλψη, Τράπεζα αίματος Για το Περιβάλλον: Εξοικονόμηση νερού & ηλεκτρικής ενέργειας, Ανακύκλωση χαρτιού & μπαταρίας, Στήριξη & Συμμετοχή σε δράσεις της οργάνωσης Καλλιστώ. Για την Κοινωνία: Στηρίζει χορηγικά Κοινωνικούς Φορείς και Οργανώσεις με σοβαρό κοινωφελές έργο, ενδεικτικά Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, Άλμα Ζωής Θεσσαλονίκης, Κοινωνικά Παντοπωλεία Δήμου Καλαμαριάς, Συκεών & Νεαπόλεως και Μ.Α.Ζ.Ι. Παρέχει δωρεάν ασφάλιση σε οχήματα & ασθενοφόρα Συλλόγων & Ιατρικών μονάδων, π.χ Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών Βορ. Ελλάδος. Στηρίζει δράσεις & κοινωνικές παροχές της τοπικής κοινωνίας στους Δήμους Θέρμης & Καλαμαριάς. Προωθεί την απασχόληση με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 21

22 Η INTERLIFE «προσφέρει αλλιώς» στο περιβάλλον Στηρίζει τα προγράμματα δασοπροστασίας που υλοποιεί η Περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ, Θεωρώντας πως η πιο αποτελεσματική προστασία είναι η πρόληψη, η INTERLIFE, για τέταρτη χρονιά, ήταν χορηγός στην ασφάλιση προσωπικών ατυχημάτων, των εθελοντών της οργάνωσης για την πυροπροστασία του περιαστικού δάσους Σέιχ Σου Θεσσαλονίκης και του ορεινού όγκου του Γράμμου, στην Καστοριά. Πέρα από την επόπτευση των περιοχών αυτών, εθελοντές και εθελόντριες κάθε ηλικίας και επιστημονικά στελέχη της Καλλιστώ, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία εστιάζουν επίσης στην καταγραφή και καθαρισμό μονοπατιών, την ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με ζητήματα προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων & την προστασία της καφέ αρκούδας, καθώς επίσης την έρευνα για τη φύση και την ιστορία της εκάστοτε περιοχής. Η INTERLIFE Ασφαλιστική στέκεται σύμμαχος και αρωγός της περιβαλλοντικής οργάνωσης, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προστασία της φύσης και της άγριας ζωής στον τόπο μας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 22

23 Στοιχεία Επικοινωνίας: 11ο χλμ Θεσ/νίκης- Περαίας Τ.Κ 57001, Πυλαία Τηλ: , Φαξ: Ε www. leroymerlin.gr Η εταιρία LeroyMerlin, είναι μια εταιρία ιδιοκατασκευών που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2005 με 5 καταστήματα σε Αθήνα, Λάρισα, Λευκωσία, ενώ το κατάστημα στην Θεσσαλονίκη έχει δημιουργηθεί το H στρατηγική ανάπτυξης στην Ελλάδα βασίζεται στη γνώση των συνηθειών των πελατών καθώς και στην προσαρμογή της γκάμας και της οργάνωσης των καταστημάτων στις ανάγκες τους. Mε όραμα την απομυθοποίηση του μαστορέματος και την αφοσίωση των 110 εργαζομένων της, σαν στόχο έχει να κάνει τη ζωή όλων λίγο καλύτερη. Πρωτοποριακή εταιρία στο χώρο της, βασίζει τη νοοτροπία της στους ανθρώπους.αυτοί καθορίζουν, δημιουργούν και πωλούν ή χρησιμοποιούν τα προιόντα της και μετέχουν όλοι βιώνοντας την ίδια εμπειρία. ΕΚΕ Κοινωνική Δράση Η LeroyMerlin αναπτύσσει συνεχώς την Εταιρική Κοινωνική της Ευθύνη μέσα από πολλές στοχευμένες δράσεις στην τοπική κοινωνία στις πόλεις όπου δραστηριοποιείται, αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές, συνεργαζόμενη με φορείς κοινωνικής παρέμβασης. Στόχος είναι πάντα η υποστήριξη των ευπαθών ομάδων συμβάλλοντας στην αναδόμηση ή αναδιαμόρφωση των χώρων τους, βάσει των λειτουργικών αναγκών τους. Τα έργα αυτά υλοποιούνται με την προσφορά σε είδη αλλά και με την ανιδιοτελή προσφορά προσωπικού χρόνου των ανθρώπων της Leroy- Merlin για την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών. Ενδεικτικές Δράσεις : Κοινωνία Tο Κατάστημα της Πυλαίας στην Θεσσαλονίκη παρείχε υποστήριξη στους φορείς «Χαμόγελο του Παιδιού», Ορφανοτροφείο Μέλισσα, Γιατροί του Κόσμου, Παιδικά Χωριά SOS στο Πλαγιάρι, Κιβωτός του Κόσμου, Σύλλογος Νόσου Alzhaimer Θεσσαλονίκης, Αρωγή, Χατζηκυριάκειο, Μake a Wish, Σώμα Ελλήνων Οδηγών καθώς και διάφορα Νηπιαγωγεία ή σχολεία της πόλης. 23

24 Ανθρωπιστική βοήθεια για τους πλημμυροπαθείς στη Σερβία, με είδη ρουχισμού & τρόφιμα από τους εργαζόμενους & πελάτες της Φιλοξενία κουμπαρά του Ορφανοτροφείου Μέλισσα για συγκέντρωση χρημάτων στους χώρους του καταστήματος. Αιμοδοσία σε τακτική συνεργασία με τη μονάδα του ΙΚΑ. Υποστήριξη σε παραϊατρικές - νοσοκομειακές μονάδες, ιδρύματα φιλοξενίας παιδιών και τρίτης ηλικίας. Σε κάθε εκδήλωση ή εγκαίνια νέου καταστήματος προσκαλείται υποστηρικτικά Το Χαμόγελο του Παιδιού και το Ορφανοτροφείο Μέλισσα με stand ενημέρωσης του κοινού για τις δραστηριότητές τους Περιβάλλον Δέσμευση για το περιβάλλον, με πρωτοβουλίες αειφόρου ανάπτυξης με κοινωνική και οικολογική διάσταση, με την συμμετοχή των συνεργατών της Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών. Έκθεση δημιουργιών με ανακυκλωμένα υλικά Συμμετοχή σε διαγωνισμό φωτογραφιών με οικολογικό θέμα, σε ημέρες χωρίς αυτοκίνητο,..συλλογή βρόχινου νερού Αντικατάσταση πλαστικών σακουλών με επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες Τα καταστήματά της είναι ενεργοί δεσμευμένοι πολίτες και συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνεργατών και των πελατών της. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλεκτρονική ιστοσελίδα :www.leroymerlin.gr 24

25 Στοιχεία Επικοινωνίας: Ο.Τ. 31, ΔΑ 13, Τ.Θ 1032 Τ.Κ Σίνδος Τηλ: www. lidl-hellas.gr Fb:lidl.gr Η Lidl είναι ένας όμιλος επιχειρήσεων με διεθνή παρουσία στον τομέα του λιανικού εμπορίου, που ιδρύθηκε στην Γερμανία τη δεκαετία του 1930 και κατά την δεκαετία του 1990 ανοίχτηκε σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα άνοιξε το πρώτο της κατάστημα το 1999 και σήμερα διαθέτει περί τα 220 καταστήματα, με προσωπικό 4000 εργαζόμενους. Δραστηριοποιείται στο χονδρικό & λιανικό εμπόριο ειδών διατροφής και οικιακής χρήσης. Ε.Κ.Ε Κοινωνική Δράση Η Lidl Ελλας & Σια Ο.Ε έχει θέσει ως άμεση προτεραιότητά της την υλοποίηση σημαντικών καινοτόμων προγραμμάτων Ε.Κ.Ε, συμμετέχοντας σε δράσεις ενίσχυσης Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων.Βασικοί πυλώνες της εταιρικής υπευθυνότητας για την Lidl Ελλας & Σια Ο.Ε αποτελούν η Διατροφή, η Υγεία, η Κοινωνία, και το Περιβάλλον. Ενδεικτικές Δράσεις : Σύμφωνο συνεργασίας με την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών για στήριξη ευπαθών ομάδων & την δημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου Ορεστιάδας. Σε συνεργασία με το Ολυμπιακό Μουσείο διαδραστικά προγράμματα Αθλητισμού και Υγιεινής Διατροφής στις γειτονιές των πόλεων. 25

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΟ ΔΗΜΩΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ

Κοινωνικός Απολογισμός 2005. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ Κοινωνικός Απολογισμός 2005 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Η προστιθέμενη «αξία» του ΟΤΕ O Όμιλος ΟΤΕ Σταθερή τηλεφωνία Ο OTE είναι ο μεγαλύτερος πάροχος σταθερής τηλεπικοινωνίας στην Ελλάδα και ο βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί για μία Καλύτερη Ζωή

Μαζί για μία Καλύτερη Ζωή Μαζί για μία Καλύτερη Ζωή 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Υπευθυνότητας... σελ. 4 Ο Ομιλός μας...σελ. 5 Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην ιστορία του Ομίλου FOURLIS... σελ. 6 Οι εταιρίες του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ Περιεχόμενα ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ COSMOTE ΟΟΜΙΛΟΣCOSMOTE ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η COSMOTE ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΜΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Με κύριο γνώμονα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τον πολίτη, οι τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές που

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που πρωτοπορούν σε: περιβάλλον εταιρική κοινωνική ευθύνη καινοτομία εργασιακό περιβάλλον

Οι ελληνικές επιχειρήσεις που πρωτοπορούν σε: περιβάλλον εταιρική κοινωνική ευθύνη καινοτομία εργασιακό περιβάλλον bs business stories : ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2010 ΘΕΜΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Δεν πρέπει να έχεις: πολιτική χωρίς αρχές, απόλαυση χωρίς συναίσθημα, επιστήμη δίχως ανθρωπιά, πλούτο χωρίς μόχθο, εμπόριο χωρίς ήθος ~ΜΑΧΑΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία

Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση. στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία Εταιρική Υπευθυνότητα Η Επιχειρηματική μας Επίδραση στην Αγορά στο Περιβάλλον στους Εργαζόμενους στην Κοινωνία 1 Κοινωνικός Απολογισμός 2007 H WIND Hellas προχωρά στην έκδοση Κοινωνικού Απολογισμού, ο

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Απολογισμός 2013. Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Απολογισμός 2013 Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΣΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Το μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου 3 Βιωσιμότητα, Ανάπτυξη, Προσφορά 04 Γνωρίστε μας 5 Ιστορικό 6 Φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Βιώσιμη Ανάπτυξη - 4+1 πεδία δράσης. Οι Άνθρωποί μας - Το δικό μας μέτρο ανάπτυξης

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη & Βιώσιμη Ανάπτυξη - 4+1 πεδία δράσης. Οι Άνθρωποί μας - Το δικό μας μέτρο ανάπτυξης Οι άνθρωποί μας Διατροφή & Υγεία Κοινωνία Περιβάλλον Βιώσιμη Γεωργία Σημείωση Το παρόν έντυπο είναι ο πρώτος Απολογισμός Κοινωνικής Υπευθυνότητας που εκδίδει η FrieslandCampina Hellas. Περιλαμβάνει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ. Ethos Sustainability Awards

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ. Ethos Sustainability Awards ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Ethos Sustainability Awards 2015 Κατηγορίες Ethos Sustainability Awards 2015 Περιεχόμενα: Κορυφαίο Βραβείο: «Ethos Sustainability Award 2015» Α/Α Υποψηφιότητες 1 Roche Hellas / Πρόγραμμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05

Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 ΕΞΩΦΥΛΛΟ Περί Απολογισμού 02 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 04 Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 05 1. Προφίλ 06 1.1 Παρουσίαση Εταιρίας 10 1.2 Σημαντικοί Σταθμοί Εταιρικής Υπευθυνότητας της ΧΑΛΚΟΡ 12

Διαβάστε περισσότερα

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση

2. Οικονομική Ανάπτυξη και Εταιρική Διακυβέρνηση 889 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Μήνυμα Γενικού Διευθυντή 1. Προφίλ 2 4 5 6 1.1 Προφίλ της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. 1.2 Επιχειρηματική Στρατηγική 1.3 Σημαντικοί Σταθμοί Δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Είµαστε εδώ. Είµαστε µαζί. ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012-2013

Είµαστε εδώ. Είµαστε µαζί. ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012-2013 Είµαστε εδώ. Είµαστε µαζί. ΕΚΘΕΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2012-2013 Αθηναϊκή Ζυθοποιία 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 6 Μήνυμα Διευθυντή Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων 8 Το όραμά μας 10 Η Αθηναϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή... 3. 1.1 Ιστορική αναδρομή... 3. 1.2 Μορφές εθελοντισμού... 3. 1.3 Ορισμός... 5. 1.4 Χαρακτηριστικά εθελοντή...

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή... 3. 1.1 Ιστορική αναδρομή... 3. 1.2 Μορφές εθελοντισμού... 3. 1.3 Ορισμός... 5. 1.4 Χαρακτηριστικά εθελοντή... 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 1.1 Ιστορική αναδρομή... 3 1.2 Μορφές εθελοντισμού... 3 1.3 Ορισμός... 5 1.4 Χαρακτηριστικά εθελοντή... 6 1.5. Ο εθελοντισμός στην Ελλάδα... 8 1.6. Ο Εθελοντισμός στην Eυρώπη...

Διαβάστε περισσότερα

2008 Ετήσιος Απολογισµός

2008 Ετήσιος Απολογισµός 2008 Ετήσιος Απολογισµός Περιεχόµενα ΠΟΡΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 4 Συνοπτικά Μεγέθη Οµίλου Γράµµα προς τους Μετόχους Μέλη Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού και Εκτελεστικής Επιτροπής Οικονοµική Επισκόπηση Η Μετοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τον Απολογισμό

Σχετικά με τον Απολογισμό Hμέρα 1 Hμέρα 1 Σελίδα 1 Σελίδα 2 Hμέρα 3 Hμέρα 6 Σελίδα 3 Σχετικά με τον Απολογισμό Ο ετήσιος Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) του ΟΤΕ που κρατάτε, αποτελεί τη δεύτερη ετήσια επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ... 2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ... 4 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ...10 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ...14 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΚΑ ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΚΤΩ ΚΥΚΛΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 1 Ο ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα!

για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! για ένα καλύτερο αύριο...σημερα! Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Ομίλου Ideales ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 1. Αντί προλόγου 6 2. Μήνυμα Διευθύνοντος Συμβούλου 7 3. Λίγα λόγια για

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011. Καθημερινά δίπλα σας με υπευθυνότητα!

Δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011. Καθημερινά δίπλα σας με υπευθυνότητα! Δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας 2011 Καθημερινά δίπλα σας με υπευθυνότητα! 2 Γιάννης Κυρίτσης Chief Operating Officer Greece & Albania Στην ΑΒ Βασιλόπουλος πιστεύουμε ακράδαντα, ότι οι εταιρείες υποχρεούνται

Διαβάστε περισσότερα

1995-2010 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

1995-2010 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ CLUB HOTEL CASINO LOUTRAKI 15 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜHΝΥΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤH...4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Club Hotel Casino Loutraki...6 Ιστορικοί Σταθμοί...8

Διαβάστε περισσότερα

Πράξεις Αειφορίας Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2013 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πράξεις Αειφορίας Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2013 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πράξεις Αειφορίας Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 2013 ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πράξεις Αειφορίας Για να οδηγηθείτε στα κεφάλαια του Απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο ρόλος της Κοινωνικής Ευθύνης στην στρατηγική των Ελληνικών Τραπεζών ~ THE ROLE OF CORPORATE

Διαβάστε περισσότερα

μήνυμα προέδρου... 5 ο Όμιλός μας συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία... 6 οικονομικά στοιχεία... 7 κατανομή πωλήσεων 2012... 8 πορεία ανάπτυξης...

μήνυμα προέδρου... 5 ο Όμιλός μας συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία... 6 οικονομικά στοιχεία... 7 κατανομή πωλήσεων 2012... 8 πορεία ανάπτυξης... 2 μήνυμα προέδρου... 5 ο Όμιλός μας συνοπτικά επιχειρηματικά στοιχεία... 6 οικονομικά στοιχεία... 7 κατανομή πωλήσεων 2012... 8 πορεία ανάπτυξης... 10 ο κλάδος της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας... 12 θυγατρικές

Διαβάστε περισσότερα

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΙ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ EΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Να αναλάβουν ενεργό ρόλο για τη στήριξη ευαίσθητων ομάδων Μέσω συνεργασιών με κοινωνικούς

Διαβάστε περισσότερα

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012

εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 εταιρικήκοινωνικήευθύνη 2012 01 1 Εισαγωγή Η Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2012 είναι η 5η κατά σειρά για τη MAMIDOIL JETOIL και αποτελεί πηγή ενημέρωσης όλων των συμμετόχων για τη στρατηγική και τις

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ

AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Σ Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Ε Υ Θ Υ Ν Η Σ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Για να είναι η INTERAMERICAN

Διαβάστε περισσότερα

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.

H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ. Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican. H INTERAMERICAN TΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ & ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 2010 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λεωφ. Συγγρού 350, 176 80 Αθήνα Τηλ.: 210 946 1111 www.interamerican.gr

Διαβάστε περισσότερα

Naftika Chronika: 1ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης"/>

Naftika Chronika: 1ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης/> Naftika Chronika: 1ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης"/> http://www.naftikachronika.gr/index.asp?pid=1&articleid=4421&lang... Αρχική > Ναυτιλιακό Forum > 1ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011

Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Έκθεση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2011 Περιεχόμενα Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κανονιστική Συμμόρφωση (5) Σημαντικοί αριθμοί 2011 (6-7) 01 Ανθρώπινο δυναμικό (8-17) Στηρίζοντας την κοινωνία Το Συγκρότημα

Διαβάστε περισσότερα