ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ»"

Transcript

1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ Ομάδα Περιβάλλοντος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ» Ευρετήριο Δημοσιευμάτων σχετικά με τις Ιαματικές Πηγές - Θερμαλισμό ΑΘΗΝΑ

2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το ερευνητικό Πρόγραμμα «Ιαματικές Πηγές και Λουτρότοποι Ελληνικός Θερμαλισμός» υλοποιήθηκε από την Ομάδα Περιβάλλοντος του Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΙΑΑΚ/ΕΚΚΕ) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΚΙΠΕ). Η συνεργασία αυτή ξεκίνησε σε άτυπη μορφή από το 1998 σε επίπεδο ενημέρωσης-πληροφόρησης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Το 2009 γίνεται συμφωνία και τον Απρίλιο του 2010 υπογράφεται Συμφωνητικό Συνεργασίας μεταξύ των δύο Φορέων με το οποίο «οι συμβαλλόμενοι εκφράζουν τη βούλησή τους να συνεργασθούν με σκοπό τη διερεύνηση ζητημάτων που σχετίζονται με τα ιαματικά λουτρά και τον «θερμαλισμό» γενικότερα». Ήδη από το Σεπτέμβριο του 2009 η Ομάδα Περιβάλλοντος του ΕΚΚΕ έχει αρχίσει να ασχολείται με το θέμα των ιαματικών λουτρών αναζητώντας ελληνική βιβλιογραφία, ενώ το Μάρτιο του 2010 εγκρίνεται από το ΔΣ του ΕΚΚΕ το Πρόγραμμα «Ιαματικές Πηγές και Λουτρότοποι» στο οποίο συμμετέχουν από κοινού μέλη της Ομάδας Περιβάλλοντος και επιστήμονες του ΣΔΚΙΠΕ. Τα επιμέρους στάδια υλοποίησης του Προγράμματος είναι τα ακόλουθα: 1. συλλογή βιβλιογραφικού υλικού μετά από ηλεκτρονική αναζήτηση σε 8 βιβλιοθήκες και επί τόπου επίσκεψη σε 5 σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χίο. Το αποτέλεσμα ήταν να εντοπιστούν 185 εκδόσεις από το 1834 έως σήμερα (έγινε καταχώρηση σε Access). 2. χαρτογράφηση των ιαματικών πηγών και των λειτουργουσών μονάδων στον ελλαδικό χώρο (με χρήση του Google Earth). 3. πραγματοποίηση έρευνας με συμπλήρωση δομημένου ερωτηματολογίου (Μάιος Σεπτέμβριος 2010) σε 68 μονάδες που λειτουργούσαν την ιαματική περίοδο στατιστική ανάλυση του συλλεχθέντος υλικού, ανάλυση και σχολιασμός των ευρημάτων της έρευνας, διαμόρφωση αποτελεσμάτων και σύνθεση πορισμάτων υπό τη μορφή τελικής ερευνητικής έκθεσης. Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε χωρίς χρηματοδότηση, με ίδιους πόρους του ΕΚΚΕ. Εκτιμούμε ότι τα αποτελέσματα του Προγράμματος έρχονται να καλύψουν ένα κενό σχετικά με το θέμα του θερμαλισμού, καθώς και ότι τα πορίσματα που εκτίθενται στην ιστοσελίδα αλλά και όσες πρωτογενείς πληροφορίες υπάρχουν σε μια αρχική Βάση Δεδομένων συγκροτούν ένα πλαίσιο αναφοράς για μια πλήρη και εξειδικευμένη έρευνα κατά το άμεσο μέλλον. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Στην ερευνητική ομάδα συμμετείχαν: Από το ΣΔΚΙΠΕ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΖΗΣΗΣ Από το ΕΚΚΕ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δρ. Υδρογεωλογίας - Επιστημονικός Συνεργάτης ΣΔΚΙΠΕ Οικονομολόγος - Ερευνητής ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΡΙΓΓΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Δρ. Γεωγραφίας - Ερευνητής MSc Γεωπονίας - Εξωτερικός Συνεργάτης MSc Οικονομολόγος, Ερευνητής MSc Εφαρμοσμένης Στατιστικής - Εξωτερικός Συνεργάτης ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Οικονομολόγος Περιφερειολόγος - Υπεύθυνος έργου Καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνεισφορά των συνεργατών του ΣΔΚΙΠΕ, κ. Νίκου Μακρή και της κ. Λίνας Τότα Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών - Ομάδα Περιβάλλοντος Ινστιτούτου Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας Κρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα Τηλ.: , website: 2

3 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Σκοπός Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι να αντλήσει και να συγκεντρώσει τις κατά το μέγιστο δυνατόν πληροφορίες και γνώσεις σχετικά με τις ιαματικές πηγές και λουτροπόλεις, αλλά και για το θερμαλισμό γενικότερα. Η διαχρονική καταγραφή της σχετικής βιβλιογραφίας αναδεικνύει την εξέλιξη των γνώσεων και πληροφοριών επί του αντικειμένου, φωτίζει την κατά περιόδους διαφορετική οπτική γωνία προσέγγισης των συγγραφέων και συμβάλλει στην πληρέστερη διερεύνηση των ζητημάτων του ερευνητικού Προγράμματος «Ιαματικές Πηγές και Λουτρότοποι». Πηγές Μεθοδολογικά επιλέχθηκε να αναζητηθούν ηλεκτρονικές και έντυπες πηγές πληροφόρησης και εν συνεχεία να συγκροτηθεί ένας κατάλογος δημοσιευμάτων, όχι βεβαίως πλήρης, αλλά διαφωτιστικός επί του αντικειμένου της έρευνας. Συγκεκριμένα, Ηλεκτρονική αναζήτηση έγινε στις βιβλιοθήκες: 1. Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αθηνών 2. Εθνική Βιβλιοθήκη 3. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 4. British School Library 5. Blegen Library 6. Κεντρική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης 7. Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών 8. Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πατρών Αναζήτηση με επίσκεψη έγινε στις βιβλιοθήκες: 1. Βιβλιοθήκη Βουλής των Ελλήνων 2. Κεντρική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 5. Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής» - Επιπλέον αναζήτηση έγινε στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) - Επίσης στον κατάλογο προστέθηκαν τίτλοι βιβλίων που αναφέρονται στην εγκυκλοπαίδεια Πυρσός (Βιβλιοθήκη της Βουλής), Τόμος «ΕΛΛΑΣ», λήμμα (Βιβλιοθήκη Βουλής) με όσα στοιχεία αναφέρονται. Παρατηρήσεις - Τηρήθηκε η ορθογραφία που υπάρχει στις ηλεκτρονικές εγγραφές και στα εξώφυλλα όσων βιβλίων ευρέθηκαν. - Όπου υπάρχουν κενά υπάρχει έλλειψη της σχετικής πληροφορίας.

4 - Η παράθεση των δημοσιευμάτων χρονολογικά έγινε ώστε να γίνεται αμέσως αντιληπτή η εξέλιξη της ειδικότερης θεματολογίας/ενδιαφερόντων κατά εποχή, αλλά επίσης και για να αναδείξει το έργο συγκεκριμένων επιστημόνων/συγγραφέων, οι οποίοι κατά περιόδους καθόρισαν ή/και εξέφρασαν το «κλίμα» και τη νέα γνώση στο συγκεκριμένο αντικείμενο των ιαματικών πηγών/λουτροτόπων. Επισημαίνεται ότι η βιβλιογραφική αναζήτηση είναι απαραίτητο να επεκταθεί στις Δημοτικές-Δημόσιες Βιβλιοθήκες καθώς και στα Πολιτιστικά/Πνευματικά Κέντρα των πόλεων όπου υπάρχουν Ιαματικές Πηγές. 4

5 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ - ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟ 5

6 Α/Α 1 Περί των εν Μήλω θερμών υδάτων Λάνδερερ Ξ. Χρονολογία Έκδοσης: 1835 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 2 Περί των της Ελλάδος ιαματικών υδάτων Λάνδερερ Ξ. Εκδότης: Βασιλική Τυπογραφία Χρονολογία Έκδοσης: 1840 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 64 Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Α/Α 3 Analise delle aque minerali di Grecia Κιγάλλας Ι. Χρονολογία Έκδοσης: 1843 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 4 Beschreibung d. Heilquellen Griechenlands Λάνδερερ Ξ. Χρονολογία Έκδοσης: 1843 Τόπος Έκδοσης: Nurnberg Σελίδες: - Α/Α 5 Die amtliche Heilquellen und Kurbader, 1: Die Heilq. Und Kurb. Griechenlands Harless Ch. Fr. Χρονολογία Έκδοσης: 1846 Τόπος Έκδοσης: Berlin Σελίδες: - 6

7 Α/Α 6 Περιγραφή των εν Κύθνω, Αιδηψώ και Υπάτη ιαματικών υδάτων και οδηγίαι περί της χρήσεως αυτών Λάνδερερ Ξ. Εκδότης: Τυπ. Αντωνιάδης Κ. Χρονολογία Έκδοσης: 1850 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 96 Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Α/Α 7 Περί των ιαματικών υδάτων της Ελλάδος Κιγάλλας Ι. Χρονολογία Έκδοσης: 1857 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 8 Ιατρικός οδηγός των μεταλλικών και θαλασσίων υδάτων της Ελλάδος Ζυγομαλάς Α. Χρονολογία Έκδοσης: 1860 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 474 Α/Α 9 Εγχειρίδιον και πραγματεία περί λουτρών Πύρλας Ι. Χρονολογία Έκδοσης: 1861 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 10 Τα παρά την Μηχάδιαν Ηράκλεια λουτρά Λύτσικας Αθ. Χρονολογία Έκδοσης: 1867 Τόπος Έκδοσης: Γαλάζιον Σελίδες: - 7

8 Α/Α 11 Περί των ιαματικών υδάτων της Ελλάδος. Δαμβέργης Αναστάσιος Χρονολογία Έκδοσης: 1868 / 1906 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αθηνών Α/Α 12 Περί των εν Αιδηψώ ιαματικών υδάτων Δαμβέργης Αναστάσιος Χρονολογία Έκδοσης: 1868 / 1906 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αθηνών Α/Α 13 Μεταλλικά Ύδατα Αιγινήτης Κ. Χρονολογία Έκδοσης: 1874 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 14 Περί των αυτοφυών μεταλλικών υδάτων της Ελλάδος Κορδέλας Κ. Χρονολογία Έκδοσης: 1877 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 15 Εγχειρίδιον περί λουτρών Πολυζωίδης Θ. Χρονολογία Έκδοσης: 1878 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - 8

9 Α/Α 16 Μελέτη επί των μεταλλικών υδάτων του Λουτρακίου Βάφας Γ. Εκδότης: Τυπ. Αφοι Περρή Χρονολογία Έκδοσης: 1880 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 95, Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής» Α/Α 17 Ιαματικαί πηγαί Κυλλήνης Παπαδόπουλος Σ. Χρονολογία Έκδοσης: 1880 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 18 Συλλογή νόμων περί μεταλλείων κτλ. - Χρονολογία Έκδοσης: 1881 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 19 Λουτρά-Ιστορία (Περί λουτρών: Εναίσιμος Διατριβή) Μακρής Ευριπίδης Χρονολογία Έκδοσης: 1883 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 24 Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης Α/Α 20 Έκθεσις χημική των εν Αιγίνη ιαματικών υδάτων Δαμβέργης Αναστάσιος Χρονολογία Έκδοσης: 1884 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - 9

10 Α/Α 21 Χημική ανάλυσις του εν Άνδρω ιαματικού ύδατος Δαμβέργης Αναστάσιος Χρονολογία Έκδοσης: 1885 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αθηνών Α/Α 22 Αι γνωστότεραι ορυκτογενείς πηγαί της Ελλάδος - Χρονολογία Έκδοσης: 1886 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 23 Memoire sur une mission faite en 1884 pour l'etude des eaux minerales de la Turquie d' Europe, de la Turquie d' Asie et de la Grece Brachet Χρονολογία Έκδοσης: 1887 Τόπος Έκδοσης: Παρίσι Σελίδες: - Α/Α 24 Τα ιαματικά λουτρά Μεθάνων Δαλέζιος Ορέστης Χρονολογία Έκδοσης: 1887 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 44 Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αθηνών, Βουλή των Ελλήνων Α/Α 25 Φυσική και χημική περιγραφή των εν Μεθάνοις ιαματικών υδάτων Δαμβέργης Αναστάσιος Χρονολογία Έκδοσης: 1887 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αθηνών 10

11 Α/Α 26 Ιαματικαί πηγαί της Ελλάδος : περιληπτική καταγραφή αυτών Χρηστομάνος Αναστάσιος Χρονολογία Έκδοσης: 1887 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 16 Α/Α 27 Χημική ανάλυσις του ιαματικού ύδατος της λίμνης Βουλιαγμένης Χρηστομάνος Αναστάσιος Χρονολογία Έκδοσης: 1889 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 28 Περί των θερμών πηγών της νήσου Μυτιλήνης Στεφανίδης Μ. Κ. Χρονολογία Έκδοσης: 1890 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 29 Τα ιαματικά λουτρά της Ελλάδος Δαλέζιος Ορέστης Χρονολογία Έκδοσης: 1891 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Εθνική Βιβλιοθήκη Α/Α 30 Τα ιαματικά λουτρά της Ελλάδος, ήτοι: Τοπογραφία, γεωλογική κατάστασις, χημική ανάλυσις των υδάτων, φυσιολογική και θεραπευτική αυτών ενέργεια - Εκδότης: Τυπ. Λεόνης Παρασκευάς Χρονολογία Έκδοσης: 1891 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 143 Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 11

12 Α/Α 31 Περί των εν Αιδηψώ ιαματικών υδάτων: μετά σχεδιαγράμματος - Εκδότης: Τυπ. Πάσσαρης Ν.Γ & Βεργιανίτης Λ. Χρονολογία Έκδοσης: 1891 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 29 Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Α/Α 32 Περί των ιαματικών υδάτων εν τη αρχαιότητι Λάτρης Γ. Χρονολογία Έκδοσης: 1892 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 33 Πραγματεία περί των διαφόρων λουτρών Πύρλας Ι. Χρονολογία Έκδοσης: 1892 / 1893 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 34 Περί ιαματικών υδάτων Βάφας Γ. Χρονολογία Έκδοσης: 1895 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 35 Μελέτη περί της ιαματικής δυνάμεως των εν Κυλλήνη μεταλλικών θειούχων υδάτων Πατρίκιος Β. Χρονολογία Έκδοσης: 1895 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - 12

13 Α/Α 36 Εκθεσις περί των νέων ιαματικών πηγών της Αιδηψού και Γιάλτρων - Εκδότης: Τυπ. Πάσσαρης Ν.Γ & Βεργιανίτης Λ. Χρονολογία Έκδοσης: 1895 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 11 Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Α/Α 37 Περί των εν Υπάτη ιαματικών υδάτων Δαμβέργης Αναστάσιος Χρονολογία Έκδοσης: 1896 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 38 Περί των εν Λουτρακίω ιαματικών και φρεατίων υδάτων Δαμβέργης Αναστάσιος Χρονολογία Έκδοσης: 1899 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 39 Περί των εν Κύθνω ιαματικών υδάτων Δαμβέργης Αναστάσιος Χρονολογία Έκδοσης: 1899 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αθηνών Α/Α 40 Μελέτη επί των ιαματικών πηγών του Ισάρ Δούλας Δημήτρης Χρονολογία Έκδοσης: 1899 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: 46 Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 13

14 Α/Α 41 {Τα}ιαματικά ύδατα της Αιδηψού και αι "Θέρμαι του Σύλλα" - Εκδότης: Τυπ. Σ. Κ. Βλαστός Χρονολογία Έκδοσης: 1899 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 55 Α/Α 42 Περί των εν Επιδαύρω ιαματικών υδάτων Δαμβέργης Αναστάσιος Χρονολογία Έκδοσης: 1900 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 43 Περί των εν Κυθήροις σιδηρούχων ιαματικών υδάτων Δαμβέργης Αναστάσιος Χρονολογία Έκδοσης: 1901 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αθηνών Α/Α 44 Περί των εν Τσάγεσι Σιδηρούχων Ιαματικών Υδάτων Δαμβέργης Αναστάσιος Χρονολογία Έκδοσης: 1901 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αθηνών Α/Α 45 Αι εν Αιδηψώ θέρμαι του Ασκληπιού (Β. Διαμάντη) Παλιατσέας Φ., Πάτσης Ν. και Μητσόπουλος Κ. Χρονολογία Έκδοσης: 1902 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - 14

15 Α/Α 46 Χημική ανάλυσις της ιαματικής πηγής του παρά της Κεγχρέας της Κορίνθου Λουτρού της Ελένης Χρηστομάνος Αναστάσιος Χρονολογία Έκδοσης: 1902 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αθηνών Α/Α 47 Bader und Badewesen in Vergangenheit und Gegenwart Marcuse Jul. Χρονολογία Έκδοσης: 1903 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 48 Uber die Heilquellen Griechenlands Δαμβέργης Αναστάσιος Χρονολογία Έκδοσης: 1903 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 49 Uber die Heilquellen Griechenlands - Χρονολογία Έκδοσης: 1904 Τόπος Έκδοσης: Berlin Σελίδες: - Α/Α 50 Τα μεταλλικά ύδατα Καϊάφα Περτέσης Μιχαήλ Χρονολογία Έκδοσης: 1904 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - 15

16 Α/Α 51 Ιαματικά ύδατα λουτρών Υπάτης Ευαγγελίδης Τρ. Ε. Χρονολογία Έκδοσης: 1905 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 52 Τα εν Καρδίτση της Θεσσαλίας λουτρά του Σμοκόβου Δαμβέργης Α. και Σαμαράκης Ι. Χρονολογία Έκδοσης: 1905 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 53 Ιαματικά Λουτρά εν Αιδηψώ της Ευβοίας Μακρής Παναγιώτης Χρονολογία Έκδοσης: 1905 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 54 Έκθεσις χημικής αναλύσεως των εν τώ κτήματι Διαμάντη ιαματικών πηγών Δαμβέργης Αναστάσιος Χρονολογία Έκδοσης: 1906 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 55 Εντυπώσεις εκ των λουτρών Σμοκόβου Ψιμόπουλος Δ. Χρονολογία Έκδοσης: 1906 Τόπος Έκδοσης: Καρδίτσα Σελίδες: - Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών 16

17 Α/Α 56 Τα λουτρά Λαμπρινόπουλος Γεώργιος Χρονολογία Έκδοσης: 1908 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 110 Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης Α/Α 57 Χημική ανάλυσις της εν Μεθάνοις αλιπηγής λουτρού Φράγκου Παζαρλής Χ. Α. Χρονολογία Έκδοσης: 1908 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 58 Περί της ακτινενεργείας των κυριωδών ιαματικών πηγών της Ελλάδος, Αιδηψού, Λουτρακίου, Υπάτης, Μεθάνων και Κυλλήνης Αιγινήτης Β., Δαμβέργης Α. και Κομνηνός Γ. Χρονολογία Έκδοσης: 1909 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 59 Ιαματικά λουτρά Ελευθερών (παρά την Καβάλαν) Διβόλης Γ.Δ. Χρονολογία Έκδοσης: 1910 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Α/Α 60 Λουτρά, αερόλουτρα, ηλιόλουτρα Ανδριανόπουλος Α.Γ Χρονολογία Έκδοσης: 1912 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες:

18 Α/Α 61 Τα εν Κύθνω θερμά ιαματικά ύδατα Φουστάνος Ι. Α. Εκδότης: Τυπ. Αθανάσιος Κ. Σκορδίλης Χρονολογία Έκδοσης: 1912 Τόπος Έκδοσης: Ερμούπολη Σελίδες: 24, Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής» Α/Α 62 Metelin et ses sources thermales De Launay Χρονολογία Έκδοσης: 1915 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 63 Συνοπτική περιγραφή των ιαματικών υδάτων της Ελλάδος Παπαμάρκου Α. Χρονολογία Έκδοσης: 1916 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 64 Περί των Ιαματικών Πηγών. Τσάκωνας Γ. Χρονολογία Έκδοσης: 1916 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αθηνών Α/Α 65 Περί θεραπευτικών ενδείξεων των ελληνικών ιαματικών πηγών Καββαδίας Α. Χρονολογία Έκδοσης: 1918 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - 18

19 Α/Α 66 Υγιεινή των λουτροπόλεων Σάββας Κ. Χρονολογία Έκδοσης: 1918 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 67 Περί της σκοπιμωτέρας διευθετήσεως των εν Ελλάδι ιαματικών πηγών Δαμβέργης Αναστάσιος Χρονολογία Έκδοσης: 1919 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αθηνών Α/Α 68 {Η}βιομηχανία των ξένων εν Ελλάδι : εκθέσεις - ιαματικαί πηγαί Λέκκας Νικ. Εκδότης: Υπ. Εθνικής Οικονομίας Χρονολογία Έκδοσης: 1920 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 46 Α/Α 69 Οδηγός των εν Λουτρακίω λουομένων Δευτεραίος Α. Γ. Χρονολογία Έκδοσης: 1922 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 70 Τα ιαματικά λουτρά εν τη θεραπεία των νόσων της καρδιάς και των αγγείων : η εν Υπάτη λουτροθεραπεία. Λεούσης Νικόλαος Χρονολογία Έκδοσης: 1923 Τόπος Έκδοσης: Πειραιάς Σελίδες: 36 Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αθηνών 19

20 Α/Α 71 Τα μεταλλικά ύδατα των Μεθάνων Περτέσης Μιχαήλ. Χρονολογία Έκδοσης: 1923 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 72 Η Προύσα και αι θερμαί πηγαί αυτής Τσακαλώτος Αθανάσιος Χρονολογία Έκδοσης: 1923 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αθηνών Α/Α 73 {Τα} λουτρά Λαμπρινόπουλος Γ. Δ. Χρονολογία Έκδοσης: 1925 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 79 Α/Α 74 Τα λουτρά της Κύθνου Δαμβέργης Αναστάσιος Χρονολογία Έκδοσης: 1926 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 75 Τα μεταλλικά ύδατα Λαγκαδά Περτέσης Μιχαήλ Χρονολογία Έκδοσης: 1926 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 17 Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 20

21 Α/Α 76 Περί της ραδιενεργείας των πηγών των Καμένων Βούρλων Περτέσης Μιχαήλ Χρονολογία Έκδοσης: 1926 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 77 Αι ιαματικαί πηγαί της Ελλάδος Σιώρης Α. Χρονολογία Έκδοσης: 1926 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 78 {Το}Λουτράκιον και τα ύδατά του Εμμανουήλ Εμμανουήλ Χρονολογία Έκδοσης: 1927 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 32 Α/Α 79 Θεριναί διαμοναί και λουτροπόλεις: Β. Θεσσαλία-Ήπειρος-Μακεδονία - Εκδότης: Υπηρεσία Ξένων και Εκθέσεων Χρονολογία Έκδοσης: 1927 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 45 Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής» Α/Α 80 {Τα} λουτρά της Αιδηψού Δοανίδης Ι. Π. Χρονολογία Έκδοσης: 1928 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 18 21

22 Α/Α 81 Τα ιαματικά ύδατα Ικαρίας Μακρής Κωνσταντίνος Εκδότης: Τυπ. Σώμος-Καλλίνης Χρονολογία Έκδοσης: 1928 Τόπος Έκδοσης: Πειραιάς Σελίδες: 35 Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Α/Α 82 Η Μήλος ως τόπος θερινής διαμονής: Λουτρά, εξοχαί, αρχαιότητες: Φύσις, υγεία - Χρονολογία Έκδοσης: 1928 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Εθνική Βιβλιοθήκη Α/Α 83 Εις ποίαν τάξιν υπάγονται αι πηγαί Λουτρακίου Περτέσης Μιχαήλ Χρονολογία Έκδοσης: 1929 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 84 Νομοθεσία ιαματικών πηγών - Χρονολογία Έκδοσης: 1930 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 85 Διακήρυξις διεθνούς διαγωνισμού προς εκμετάλλευσιν της λουτροπόλεως Λουτρακίου μετά λέσχης - Χρονολογία Έκδοσης: 1930 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - 22

23 Α/Α 86 Πρακτικός Οδηγός του Λουόμενου Βλαστός Μιλτιάδης Χρονολογία Έκδοσης: 1930 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 87 Αι λουτροπόλεις πρέπει ν' αποβούν κέντρα θεραπείας των ασθενών Ζαρίφης Ν. Χρονολογία Έκδοσης: 1930 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 88 Δελτίον ιαματικών πηγών Λέκκας Ν. Γ. Χρονολογία Έκδοσης: 1930 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 89 Τα μεταλλικά ύδατα του Σμοκόβου Περτέσης Μιχαήλ Χρονολογία Έκδοσης: 1930 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 90 Ιαματικά ύδατα της Ελλάδος Σωτηριάδης Δαμ. Χ. και Σαραφίδης Έκτ. Κ. Χρονολογία Έκδοσης: 1930 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - 23

24 Α/Α 91 Πίναξ των ιαματικών πηγών και ατμοθερμών της Ελλάδος - Χρονολογία Έκδοσης: 1931 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 92 Δελτίον Ιαματικών Πηγών Λέκκας Ν.Γ Εκδότης: Υπ. Εθνικής Οικονομίας Χρονολογία Έκδοσης: 1931 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 93 Υδροθεραπεία - Λουτροθεραπεία Τσαμπούλας Ν. και Πεζόπουλος Σ. Χρονολογία Έκδοσης: 1931 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 94 Τα ιαματικά λουτρά εν τη θεραπεία των νόσων της καρδιάς και των αγγείων : η εν Υπάτη λουτροθεραπεία. Λεούσης Νικόλαος Χρονολογία Έκδοσης: 1932 Τόπος Έκδοσης: Πειραιάς Σελίδες: 36 Βουλή των Ελλήνων Α/Α 95 Τα μεταλλικά ύδατα της νήσου Λέσβου Περτέσης Μιχαήλ Χρονολογία Έκδοσης: 1932 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - 24

25 Α/Α 96 Το Σμόκοβον Θεσσαλίας. Θειούχοι ιαματικαί πηγαί Κρητικός Δ. Ι. Χρονολογία Έκδοσης: 1933 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 97 Η Αιδηψός και τα ύδατά της Εμμανουήλ Εμμανουήλ Χρονολογία Έκδοσης: 1934 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 56 Α/Α 98 Τουριστική Ελλάς αρ / Ιαν.-Φεβρ. - Χρονολογία Έκδοσης: 1934 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Α/Α 99 Λουτρά και ιαματικά ύδατα εν τη αρχαιοτήτι Εμμανουήλ Εμμανουήλ Χρονολογία Έκδοσης: 1935 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 47, Εθνική Βιβλιοθήκη Α/Α 100 {Τα}ύδατα του Λουτρακίου : κλινικαί παρατηρήσεις - βιοχημικαί έρευναι Πανούσης Σ. Γ. Χρονολογία Έκδοσης: 1936 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες:

26 Α/Α 101 {Ο} συνοικισμός "Μπάνια" : τα θειούχα ύδατα Κοιλάδι - Αγιάσματος Παπαδόπουλος Ευθ. Χρονολογία Έκδοσης: 1937 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 2 Α/Α 102 Η μελέτη των μεταλλικών μας πηγών ως συμβολή εις την γεωχημικήν έρευναν της Ελληνικής χώρας Περτέσης Μιχαήλ Χρονολογία Έκδοσης: 1938 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αθηνών Α/Α 103 {Η} Αιδηψός : λουτροθεραπεία - ιλυολουτροθεραπεία - κλιματοθεραπεία - μηχανισμός επιδράσεως των μεταλλικών υδάτων και των ιλυόλουτρων επί των διαφόρων χρόνιων νοσημάτων : κλινικαί παρατηρήσεις θεραπευτικά αποτελέσματα Παπανικολάου Δημήτριος Χρονολογία Έκδοσης: 1939 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 67 Α/Α 104 Τα λουτρά των αρχαίων Ελλήνων: συμβολή εις την ιστορία της σωματικής αγωγής - Εκδότης: Τυπ. Βαρβαρέσσος Σ.Π Χρονολογία Έκδοσης: 1940 Τόπος Έκδοσης: Πειραιάς Σελίδες: 45 Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Α/Α 105 Αι κυριώτεραι ιαματικαί πηγαί της Ελλάδος Λέκκας Ν.Γ. Χρονολογία Έκδοσης: 1940 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 45 Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 26

27 Α/Α 106 Λουτρά Υπάτης: ιστορία και στοργικές στιγμές Γκίκας Αθανάσιος Χρονολογία Έκδοσης: 1941 Τόπος Έκδοσης: Δ. Υπάτης Σελίδες: - Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Α/Α 107 Κλινική υδρολογία : η λουτρόπολις Μεθάνων ως υδροθεραπευτικός και κλιματολογικός σταθμός: κλινικαί παρατηρήσεις - θεραπευτικά αποτελέσματα - οδηγίαι Κορκονικήτας Κωνσταντίνος Χρονολογία Έκδοσης: 1949 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 66 Α/Α 108 Λουτροθεραπείαι : θαλάσσια θερμά λουτρά και ιαματικά (Οδηγίες) - Εκδότης: Υδροθεραπευτήριον "Ο κύκνος" Χρονολογία Έκδοσης: 1950 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 14 Α/Α 109 Μια τυπική ακρατοπηγή στην Καστανούλα της Σπάρτης Μακρής Κωνσταντίνος Χρονολογία Έκδοσης: 1951 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αθηνών Α/Α 110 {Τα}ιαματικά ύδατα της Βουλιαγμένης : φυσικοχημική σύστασις, τρόπος επενεργείας αυτών, θεραπευτικαί ενδείξεις Παπαϊωάννου Αντ. Χρονολογία Έκδοσης: 1952 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 63 27

28 Α/Α 111 Η ραδιενέργεια και αι θεραπευτικαί ιδιότητες των ιαματικών πηγών της Ικαρίας Χατζηπέτρος Παναγ. Χρονολογία Έκδοσης: 1952 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αθηνών Α/Α 112 {Τα}λουτρά Καϊάφα: θεραπευτικός, ιστορικός και τοπογραφικός οδηγός Καραπαναγιώτης Ι.Κ Χρονολογία Έκδοσης: 1953 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 93 Α/Α 113 Λουτροπόλεις και ιαματικαί πηγαί: Εκδότης: ΕΟΤ. Διεύθυνσις Ιαματικών Πηγών Χρονολογία Έκδοσης: 1954 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 173, Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αθηνών, Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής» Α/Α 114 Αι θερμομεταλλικαί πηγαί των Καμμένων Βούρλων από γεωλογικής σκοπιάς Βορεάδης Γεώργιος Χρονολογία Έκδοσης: 1955 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Α/Α 115 Τα μεταλλικά ύδατα της Ελλάδος Βορεάδης Γεώργιος Χρονολογία Έκδοσης: 1957 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - 28

29 Α/Α 116 {Η} Κυλλήνη, το βρογχικόν και αλλεργικόν άσθμα. Ολίγα τινά περί του εισπνεοθεραπευτηρίου Σμοκόβου Λεκάκος Σταύρος Χρονολογία Έκδοσης: 1958 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 111 Α/Α 117 Η πηγή Λέντα Κρήτης : ένας αξιόλογος σταθμός ποσιθεραπείας - κλιματοθεραπείας. Μακρής Κωνσταντίνος Χρονολογία Έκδοσης: 1958 Τόπος Έκδοσης: Θεσσαλονίκη Σελίδες: - Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αθηνών Α/Α 118 Η σύγχρονος εξέλιξις των λουτρών της Ικαρίας - Εκδότης: Τυπ. Συνεργατική τυπογράφων Χρονολογία Έκδοσης: 1958 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 16 Γεννάδειος Βιβλιοθήκη Α/Α 119 Λουτροθεραπεία των παθήσεων του κυκλοφορικού συστήματος : Λουτρά διοξειδίου του άνθρακος Λεούσης Νικόλαος Χρονολογία Έκδοσης: 1960 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Εθνική Βιβλιοθήκη Α/Α 120 Ιαματικαί πηγαί της Ελλάδος - Εκδότης: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Χρονολογία Έκδοσης: 1966 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες:

30 Α/Α 121 Λουτρόπολεις και Ιαματικαί Πηγαί - Εκδότης: ΕΟΤ. Διεύθυνσις Ιαματικών Πηγών Χρονολογία Έκδοσης: 1966 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: -, Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αθηνών Α/Α 122 {Η}Αιδηψός : από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα Παναγούλιας Προκόπιος Χρονολογία Έκδοσης: 1966 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 48 Α/Α 123 Γενικά προβλήματα των ιαματικών πηγών και ενδεικνυόμενα μέτρα δια την οργάνωσιν αυτών : ιαματική πηγή Υπάτης Λεούσης Νικόλαος Χρονολογία Έκδοσης: 1968 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 53 Α/Α 124 Ραδιενεργοί πηγαί της Ελλάδος (Καμένα Βούρλα Ικαρία) Λεούσης Νικόλαος Χρονολογία Έκδοσης: 1969 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 32 Α/Α 125 Λουτράκι, Περαχώρα: ιστορία, τουρισμός, τέχνη - Εκδότης: Τυπ. Κασσίμης Α.Μ Χρονολογία Έκδοσης: 1969 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 96 Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 30

31 Α/Α 126 Ιαματική Πηγή Υπάτης Λεούσης Νικόλαος Χρονολογία Έκδοσης: 1971 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 122 Α/Α 127 Λουτρά: Θαλάσσια και Ιαματικά Λεούσης Νικόλαος Χρονολογία Έκδοσης: 1971 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 96 Α/Α 128 Υδρογεωλογική έρευνα ιαματικών πηγών Αιδηψού - Εκδότης: Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού Χρονολογία Έκδοσης: 1977 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: - Σχολή Θετικών Επιστημών Παν. Αθηνών Α/Α 129 Το βυζαντινό λουτρό της οδού Θεοτοκοπούλου στην Άνω Πόλη Τρυψιάνης Όμηρος, Ρωξάνη Σοφία Χρονολογία Έκδοσης: 1977 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: 17 Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Α/Α 130 Ιαματικά Λουτρά Υπάτης Λεούσης Ν., Ζουρόπουλος Ε. Χρονολογία Έκδοσης: 1978 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 115, Εθνική Βιβλιοθήκη 31

32 Α/Α 131 Ιαματικά λουτρά Υπάτης = Thermal Spring of Hypati Λεούσης Ν., Ζουρόπουλος Ε. Χρονολογία Έκδοσης: 1978 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 128 Α/Α 132 Ένα μικρό τουρκικό λουτρό στην Πισιόνα Βασιλικών Τσιτρούλης Θεόδωρος Χρονολογία Έκδοσης: 1981 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: 31 Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Α/Α 133 Ρωμαϊκός λουτρών και η Αχειροποίητος της Θεσσαλονίκης Μπακιρτζής Χαράλαμπος Χρονολογία Έκδοσης: 1983 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: 21 Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Α/Α 134 Έρευνα των συγκεντρώσεων ραδονίων-222 και θυγατρικών του παραγώγων στα ιαματικά λουτρά Λουτρακίου Κρητίδης Π., Αγγέλου Π. Χρονολογία Έκδοσης: 1984 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: - Εθνική Βιβλιοθήκη Α/Α 135 Τα Ιαματικά λουτρά της Υπάτης Ευαγγελόπουλος Θανάσης Χρονολογία Έκδοσης: 1985 Τόπος Έκδοσης: Λαμία Σελίδες: 109 Εθνική Βιβλιοθήκη, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη 32

33 Α/Α 136 Εισαγωγή στα θερμομεταλλικά νερά Αγγελίδης Ζήσης Χρονολογία Έκδοσης: 1986 Τόπος Έκδοσης: Θεσσαλονίκη Σελίδες: 108 Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης και Παράρτημα Κων/πόλεως Α/Α 137 Διεθνές συνέδριο για τα θερμομεταλλικά νερά και την ανάπτυξη των λουτροπόλεων - Εκδότης: Διεθνές Συνέδριο για τα θερμομεταλλικά νερά και την ανάπτυξη των λουτροπόλεων (1/1985: Θεσσαλονίκη) Χρονολογία Έκδοσης: 1986 Τόπος Έκδοσης: Θεσσαλονίκη Σελίδες: 284 Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης Α/Α χρόνια λουτροθεραπείας στις ελληνικές ιαματικές πηγές - Εκδότης: Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Χρονολογία Έκδοσης: 1986 Τόπος Έκδοσης: Θεσσαλονίκη Σελίδες: 32 Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης Α/Α 139 Για την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της Κεντρικής Μακεδονίας: Πρακτικά ημερίδας - Εκδότης: Ημερίδα για την αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της Κεντρικής Μακεδονίας Χρονολογία Έκδοσης: 1988 Τόπος Έκδοσης: Θεσσαλονίκη Σελίδες: 81 Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης Α/Α 140 Απογραφή θερμομεταλλικών πηγών Ελλάδας ΙΙΙ Ηπειρωτική Ελλάς Σφέτσος Κ.Σ. Εκδότης: ΙΓΜΕ Χρονολογία Έκδοσης: 1988 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 24 Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) 33

34 Α/Α 141 Οθωμανικό λουτρό στην Απολλωνία της Βόλβης Χατζητρύφωνος Ευαγγελία Χρονολογία Έκδοσης: 1988 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: 30 Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Α/Α 142 Λουτρά στο ανάκτορο της Πέλλας Χρυσοστόμου Παύλος Χρονολογία Έκδοσης: 1988 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: 14 Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Α/Α 143 Εκδότης: Τα «Λουτρά» της Αθήνας Καρδαμίτση-Αδάμη Μάρω, Γραφάκου Μαργαρίτα Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. Χρονολογία Έκδοσης: 1989 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 8 Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής» Α/Α 144 Πρακτικά 2ου συνεδρίου για τα θερμομεταλλικά νερά - Εκδότης: 2 ο Συνέδριο για τα Θερμομεταλλικά Νερά Χρονολογία Έκδοσης: 1990 Τόπος Έκδοσης: Θεσσαλονίκη Σελίδες: 558 Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης Α/Α 145 Το οθωμανικό λουτρό της αγοράς Yahudi hamami (Λουλουδάδικα) της Θεσσαλονίκης Χατζητρύφωνος Ευαγγελία Χρονολογία Έκδοσης: 1990 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: 42 Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 34

35 Α/Α 146 Λουτρά : Διηγήματα Καπερνάρος Τάσος Χρονολογία Έκδοσης: 1992 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 84 Εθνική Βιβλιοθήκη, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας Α/Α 147 Εκδότης: Το νησί της Εύβοιας τη εποχή της Ρωμαιοκρατίας Καραπασχαλίδου Αμαλία Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη Α.Ε. Χρονολογία Έκδοσης: 1992 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 1 Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής» Α/Α 148 Αξιοποίηση ιαματικών υδάτων νομού Φθιώτιδας και οργάνωση εγκαταστάσεων εκμεταλλεύσεως Μπεζές, Παλούμπης, κ.ά. Χρονολογία Έκδοσης: 1992 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 319 (προκ. μελέτη), 74 (1 ο στάδιο) Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης (αναφέρεται στο Συλλογικό Κατάλογο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) Α/Α 149 Οδηγός ιαματικών πηγών και λουτροπόλεων - Εκδότης: Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Χρονολογία Έκδοσης: 1995 Τόπος Έκδοσης: Θεσσαλονίκη Σελίδες: 64 Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης Α/Α 150 {Το} άγιο νερό : οι ιαματικές πηγές της Λέσβου = The sacred water : the mineral springs of Lesvos Χατζηδημητρίου Τζέλη (Μανιώτης Γιώργος, Δουκάκης Γιώργος) Χρονολογία Έκδοσης: 1996 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες:

36 Α/Α 151 Συγκρότημα εργαστηρίων και λουτρών στην Πέλλα Αλιμπάκη-Ακαμάτη Μαρία Χρονολογία Έκδοσης: 1999 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: 12 Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Α/Α 152 Τα λουτρά της αρχαίας Τρίκκης: ένα απόγευμα στο λουτρό της πόλης. Επιτραπέζιο παιχνίδι για 2-4 παίκτες (μαζί με χαρτοκοπτική και τετράδιο για το μαθητή) - Εκδότης: ΥΠΠΟ-ΥΠΕΠΘ Χρονολογία Έκδοσης: 1999 Τόπος Έκδοσης: Λάρισα Σελίδες: - British School Library, Blegen Library Α/Α 153 Ένα άγνωστο μεταβυζαντινό λουτρό στην άνω πόλη της Θεσσαλονίκης Μακροπούλου Δέσποινα Χρονολογία Έκδοσης: 2000 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: 18 Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Α/Α 154 Ο ιαματικός τουρισμός και η ανάπτυξη του τουρισμού υγείας στην Ελλάδα Σπαθή Σ.Κ. Εκδότης: ΚΕΠΕ Χρονολογία Έκδοσης: 2000 Τόπος Έκδοσης: Αθήνα Σελίδες: 127 Βιβλιοθήκη Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) Α/Α 155 Τα λουτρά των ανακτόρων του Γαλερίου Αθανασίου Φανή, Μάλαμα Βενετία, Μίζα Μαρία Χρονολογία Έκδοσης: 2001 Τόπος Έκδοσης: - Σελίδες: 14 Βιβλιοθήκη Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 36

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-11 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΑΜΑΤΙΚΗ ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ DR.Αθανάσιος Α.Σαρακιώτης Ιατρός Ρευματολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Μονάχου Ιατρός Ρευματολογικής Κλινικής Aσκληπιείου Βούλας Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ` Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Σελίδα 1 από 23 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ. Κείμενα Εργασίας 2008/16 Working Papers 2008/16 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΈΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ : ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΗ-ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Μαρία Ρεϖούση Εκϖαιδευτικές διαδροµές στα ιστορικά µονοϖάτια της ϖόλης της Θεσσαλονίκης 1 Κίνητρο για την ϖαρουσίαση ϖαιδαγωγικών εγχειρηµάτων ϖου υλοϖοιούνται στο ϖλαίσιο της εκϖαίδευσης αναφορικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2011-12 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 2 ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η μη τυπική εκπαίδευση στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Το παράδειγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

Η μη τυπική εκπαίδευση στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Το παράδειγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Η μη τυπική εκπαίδευση στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Το παράδειγμα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης Μαρία Κριτσωτάκη 1 & Αθανάσιος Μόγιας 2 1. Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας

Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας Η έρευνα και η καινοτομία συμβάλλουν στην αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας Οι δείκτες Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) αποτελούν βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό εθνικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) Αύγουστος 2008 Πηγές :

Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) Αύγουστος 2008 Πηγές : Βιβλιοθήκες Ελλάδας, Ευρωπαϊκών και άλλων χωρών (Χρήσιμοι Σύνδεσμοι) Αύγουστος 2008 Πηγές : http://www.e-yliko.gr/htmls/libraries/vivl_eis.aspx http://www.infolibraries.gr Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας

των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας IXEAIO AIAXEIPIIHZ YAATIKOY AIAMEPIIMATOZ ANATOAIKHI MAKEAONIAZ (GRll) IX

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της Στ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ 19 22 Σεπτεμβρίου 2013, Ήπειρος

Πρακτικό της Στ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ 19 22 Σεπτεμβρίου 2013, Ήπειρος Πρακτικό της Στ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου ΔΙΑΖΩΜΑ 19 22 Σεπτεμβρίου 2013, Ήπειρος Σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 8μμ μετά από την Σεπτεμβρίου 2013 ενημέρωση πρόσκληση του προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου «Επικαιροποίηση Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ..1 Α.1. ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 1 Α.2. ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΓΙΚΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΙΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07. Χορηγός

25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07. Χορηγός 25η γενική συνέλευση ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛOΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΩΝ ΚYΠΡΟΥ 2006/07 Χορηγός Νοέμβριος 2007 Αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο από την πρώτη του συνεδρία έθεσε τα θέματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝ - ΘΗΡΑΣ. Τα πάντα περί Θήρας. Θεσσαλονίκη Μάιος 2005

ΠΑΝ - ΘΗΡΑΣ. Τα πάντα περί Θήρας. Θεσσαλονίκη Μάιος 2005 ΠΑΝ - ΘΗΡΑΣ ΠΑΝ - ΘΗΡΑΣ 2005 Τα πάντα περί Θήρας Θεσσαλονίκη Μάιος 2005 ΠΑΝ -ΘΗΡΑΣ Τα πάντα περί Θήρας Η πλήρης αναφορά στην έκδοση αυτή έχει ως εξής: Σκορδάς Ε. Κυριάκος και Περικλής Κ Μπίρτσας (συντονιστές

Διαβάστε περισσότερα

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail

Η πείνα στην εποχη του Cern. Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Η πείνα στην εποχη του Cern Η εφαρμογή στρατηγικού management σε ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης αναβάθμιση της Υπηρεσίας Mail ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1994 Αθήνα, Δεκέμβριος 1993 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1993 4 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4 1.1. ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης

ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ιαδικασίες ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας Τµήµατος Ένταξης ρ Αριστείδης Χαρούπιας i Σχολικός σύµβουλος 1 ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής http://www.pess.gr/docs/charoupias_protasi_te.pdf Οι παραποµπές στο

Διαβάστε περισσότερα