ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Μεταπτυχιακή ιατριβή

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Μεταπτυχιακή ιατριβή"

Transcript

1 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Μεταπτυχιακή ιατριβή Απεικονιστική φασµατοσκοπία προκαρκινικών αλλοιώσεων του δέρµατος Παπαδάκης Εµµανουήλ Εξεταστική Επιτροπή : Μπάλας Κωνσταντίνος (Επιβλέπων) Καλαϊτζάκης Κωνσταντίνος Ζερβάκης Μιχάλης Χανιά, Οκτώβριος 2005

2 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Με την ενασχόληση µου µε την απεικονιστική φασµατοσκοπία και τις εφαρµογές της στην ιατρική µια νέα «εκκολαπτόµενη» τεχνολογία, παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήµατα τα οποία δεν θα είχαν λυθεί χωρίς την αµέριστη συµπαράσταση και βοήθεια κάποιων ανθρώπων που νοιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή µου Κωνσταντίνο Μπάλα, που µου εµπιστεύτηκε ένα τόσο ενδιαφέρον θέµα µεταπτυχιακής διατριβής, για την συνεχή υποστήριξη και συµπαράσταση που µου παρείχε σε όλες τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν (και που ήταν πολλές). Η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων που ανέκυπταν καθώς και οι συνεχείς ιδέες που µοιραζόταν µαζί µου ήταν ο πιο σηµαντικός οδηγός για την ολοκλήρωση της εργασίας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές Γεώργιο Σταυρακάκη και Μιχαήλ Ζερβάκη για την συµµετοχή τους στην επιτροπή της µεταπτυχιακής διατριβής. Ειδικές ευχαριστίες θα πρέπει να δοθούν σε κάποιους ανθρώπους που µε βοήθησαν σε διαφορετικές φάσεις της διατριβής. Το Πανεπιστήµιο Ηρακλείου για τον χώρο που πρόσφερε για την τέλεση των πειραµάτων την καθηγήτρια Ιατρικής κ.α Τόσκα και την παθολογοανατόµο κ.α Γιαννικάκη για τις ιατρικές πληροφορίες που µου παρείχαν. Ακόµα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Αντώνιο Μακρή και Σωτήρη Καπράνο µε τους οποίους συνεργάστηκα στο µοντέλο ανάπτυξης αλλοιώσεων στα ποντίκια, στις µεθοδολογίες που χρησιµοποιήθηκαν και στην βιολογική ανάλυση των αποτελεσµάτων που εξήχθησαν. Πολλές ευχαριστίες θα πρέπει να δώσω στους µεταπτυχιακούς φοιτητές του εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Αντώνιο Ποτηράκη, Τσάπρα Αθανάσιο, Τερζάκη Εµµανουήλ, Μιχαήλ Μακάκη καθώς και τον ιδάκτορα Ιωάννη Χατζάκη για την συµπαράσταση και την βοήθεια που µου παρείχαν κατά την διάρκεια της διατριβής. Τέλος πρέπει να ευχαριστήσω ξεχωριστά τους στενούς µου φίλους και την οικογένεια µου για την υποµονή και την ηθική συµπαράσταση που επέδειξαν σε όλη την διάρκεια των σπουδών µου

3 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Μεταπτυχιακή διατριβή Απεικονιστική φασµατοσκοπία προκαρκινικών αλλοιώσεων του δέρµατος Παπαδάκης Εµµανουήλ Επιβλέπον Καθηγητής: Κωνσταντίνος Μπάλας Περίληψη Η διατριβή αυτή διαπραγµατεύεται νέες τεχνολογίες φασµατικής απεικόνισης για την διάγνωση και την διάκριση αλλοιώσεων του δέρµατος. Τέτοιες µέθοδοι εκµεταλλεύονται τις οπτικές ιδιότητες των ιστών για να εξαχθούν συµπεράσµατα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε αλλοίωσης. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα που παρέχει η µέθοδος είναι ότι δίνει την δυνατότητα λήψης πληροφοριών µη παρεµβατικά σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές µεθόδους διάγνωσης (βιοψία) Σκοπός της διατριβής είναι η διάκριση των προκαρκινικών αλλοιώσεων του δέρµατος σε σχέση µε τις απλές αλλοιώσεις. Χρησιµοποιήθηκε ένα νέο σύστηµα υπερφασµατικής απεικόνισης το οποίο δίνει την δυνατότητα παρατήρησης της εκάστοτε αλλοίωσης σε διαφορετικές φασµατικές περιοχές και σε διάφορα στρώµατα της αλλοίωσης, περιοχές ιδιαίτερα σηµαντικές διαγνωστικά και µε δυσκολία εκτίµησης από τους κλινικούς γιατρούς. Η συγκεκριµένη µέθοδος εφαρµόστηκε σε ασθενείς αµέσως µετά την αφαίρεση της αλλοίωσης και τα αποτελέσµατα που εξήγαµε συγκρίθηκαν µε τις αντίστοιχες βιοψίες που τέθηκαν στην διάθεση µας. Ακόµα σε µια προσπάθεια παρακολούθησης της εξέλιξης της ασθένειας από τα αρχικά στάδια δηµιουργίας της, µέχρι την τελική φάση όπου µετατρέπεται σε κακοήθη όγκο, χρησιµοποιήσαµε το ποντίκι, που είναι θηλαστικό µε µεγάλη γενετική οµοιότητα µε τον άνθρωπο, ως µοντέλο ανάπτυξης αλλοιώσεων 2

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Ανατοµία του δέρµατος Επιδερµίδα-Στρώµατα επιδερµίδας Κυτταρικά συστατικά επιδερµίδας Χόριο (Dermis) Καλοήθεις νεοπλασίες (Σπίλοι) Επίκτητοι σπίλοι Φακές Σπίλοι της χόριο-επιδερµικής συµβολής, Οριακοί ή Συνδεσµικοί Σπίλοι (Junctional nevus) Σύνθετοι Μεικτοί σπίλοι (Compound nevus) Ενδοδερµικοί Χοριακοί σπίλοι (Intradermal nevus) υσπλαστικοί (Άτυποι) σπίλοι (Dysplastic nevus) Κακοήθεις νεοπλασίες Μελάνωµα Αιτιολογία Παθογένεση Τρόπος ανάπτυξης µελανώµατος-µορφολογία Πρόγνωση µελανώµατος µε βάση την ιστοπαθολογία της βλάβης ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΜΕ ΙΣΤΟΥΣ Εισαγωγή Οπτικές ιδιότητες ιστών Εισαγωγή Περιγραφή διάδοσης φωτός στους ιστούς Θεωρία Μεταφοράς Περιοχή στην οποία κυριαρχεί η απορρόφηση Περιοχή στην οποία κυριαρχεί η σκέδαση Περιοχή στην οποία και τα δύο φαινόµενα είναι συγκρίσιµα ιαδικασίες που έπονται της απορρόφησης της ακτινοβολίας από τον ιστό Επαγόµενη θέρµανση ιστού λόγω απορρόφησης φωτεινής ακτινοβολίας Φωτοχηµικές αντιδράσεις

5 3.4 Πολυφασµατική και Υπερφασµατική απεικόνιση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΕ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΡΙΣΗΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΙΑΚΡΙΣΗ ΥΣΠΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΠΛΩΝ ΣΠΙΛΩΝ Εισαγωγή Πειραµατική διαδικασία-σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε Μετρήσεις Συνδεσµικός σπίλος Μεικτοί σπίλοι υσπλαστικοί σπίλοι Μελάνωµα Σύγκριση µεικτών-δυσπλαστικών σπίλων Συζήτηση ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ ΣΑΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ Εισαγωγή Φασµατική απεικόνιση σε ποντίκια Μεθοδολογία-Μετρήσεις Αποτελέσµατα ΑΝΑΦΟΡΕΣ

6 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια ο αριθµός ασθενών που εµφανίζουν κακοήθεις αλλοιώσεις του δέρµατος (µελανώµατα) αυξήθηκε δραµατικά. Έτσι υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για την έγκαιρη διάγνωση τέτοιων αλλοιώσεων και έγινε επιτακτική ανάγκη η εύρεση νέων µεθόδων πέρα από την παραδοσιακή ιατρική. Πολλές επιστηµονικές οµάδες κατευθύνθηκαν σε µη παρεµβατικές µεθόδους διάγνωσης µέσω φασµατικής απεικόνισης. Τέτοιες µέθοδοι εκµεταλλεύονται τις οπτικές ιδιότητες των ιστών για να εξαχθούν συµπεράσµατα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε αλλοίωσης. Το µεγαλύτερο πλεονέκτηµα που παρέχει η µέθοδος είναι ότι δίνει την δυνατότητα λήψης πληροφοριών για βαθύτερα στρώµατα της αλλοίωσης, περιοχές ιδιαίτερα σηµαντικές διαγνωστικά και µε δυσκολία εκτίµησης από τους κλινικούς γιατρούς. Στην συγκεκριµένη διατριβή έγινε προσπάθεια διάκρισης µεταξύ των αλλοιώσεων του δέρµατος. Πολλές από τις αλλοιώσεις παρουσιάζουν κοινά οπτικά χαρακτηριστικά και η διάκριση τους είναι σχεδόν αδύνατη από τους κλινικούς γιατρούς. Πιο συγκεκριµένα γίνεται προσπάθεια διάκρισης των δυσπλαστικών σπίλων οι οποίοι θεωρούνται πρόδροµος µελανωµάτων, από τις υπόλοιπες αλλοιώσεις του δέρµατος από ένα νέο απεικονιστικό σύστηµα, το οποίο δίνει την δυνατότητα παρατήρησης της εκάστοτε αλλοίωσης σε διαφορετικές φασµατικές περιοχές. Αυτή η δυνατότητα που παρέχεται είναι ιδιαίτερα σηµαντική, καθώς µε αυτόν τον τρόπο εξάγονται πληροφορίες για διάφορα στρώµατα του δέρµατος, στοιχείο ιδιαίτερα σηµαντικό για την διάκριση των αλλοιώσεων. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται µια αναλυτική περιγραφή της δοµής του δέρµατος καθώς και τα κύρια είδη αλλοιώσεων που µπορούν να εµφανιστούν σε αυτό. Στο Κεφάλαιο 3 πραγµατοποιείται µια περιγραφή των φαινόµενων που λαµβάνουν χώρα κατά την αλληλεπίδραση της οπτικής ακτινοβολίας µε τους ιστούς καθώς και των εννοιών φασµατική, πολυφασµατική και υπερφασµατική απεικόνιση. Στο Κεφάλαιο 4 επιχειρείται µια συνοπτική επισκόπηση στην ευρύτερη περιοχή της φασµατικής απεικόνισης µε την σκοπό την ανάπτυξη διαγνωστικών τεχνικών και συστηµάτων, για τις αλλοιώσεις του δέρµατος. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται η µεθοδολογία, το σύστηµα που χρησιµοποιήθηκε, καθώς και τα αποτελέσµατα που ελήφθησαν κατά την διάρκεια της διατριβής όσον αφορά την προσπάθεια 5

7 διάκρισης των αλλοιώσεων του δέρµατος. Επιπρόσθετα, στο Κεφάλαιο 6 γίνεται περιγραφή ενός µοντέλου που αποτελείται από ποντίκια και που χρησιµοποιήθηκε για την ανάπτυξη αλλοιώσεων του δέρµατος καθώς και τα πρώτα αποτελέσµατα που εξάχθηκαν από αυτό. Τέλος στο Κεφάλαιο 7 καταγράφεται η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε κατά την συγγραφή της διατριβής. 6

8 2. Μακροσκοπική δοµή του δέρµατος 2.1 Εισαγωγή Το δέρµα είναι το µεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώµατος. Αποτελείται από εξειδικευµένα επιθηλιακά και κύτταρα συνδετικού ιστού και έχει πολλές προστατευτικές και συνθετικές λειτουργίες. ιακρίνεται σε τρεις στιβάδες: α. επιδερµίδα (epidermis) β. χόριο (dermis) γ. υπόδερµα (subcutaneous tissue) Εικόνα1.Μακροσκοπική δοµή του δέρµατος Εικόνα2.Mακροσκοπική δοµή του δέρµατος ΙΙ 7

9 2.2 Ανατοµία του δέρµατος Επιδερµίδα-Στρώµατα επιδερµίδας Η επιδερµίδα είναι η εξωτερική επιφάνεια του δέρµατος και αποτελείται κυρίως από κερατινοκύτταρα τα οποία διαφοροποιούνται για να σχηµατίσουν τις τέσσερις στιβάδες, οι οποίες από κάτω προς τα πάνω είναι: α) βασική στιβάδα (basal cell layer), β) µαλπιγιανή ή ακανθωτή στιβάδα (malpighian layer, prickle cell layer), γ) κοκκώδης στιβάδα (granular layer) και δ) κερατίνη στιβάδα (surface layer). Επιπλέον στην επιδερµίδα ανευρίσκονται τα µελανοκύτταρα και τα κύτταρα του Langerhans Βασική στιβάδα (basal cell layer) Από αυτή τη στιβάδα σχηµατίζεται όλος ο πληθυσµός των κερατινοκυττάρων. Αποτελείται από ένα στοίχο κυλινδρικών κυττάρων µε τον επιµήκη άξονά τους κάθετα προς την επιφάνεια του χορίου. Τα βασικά κύτταρα έχουν βαθυχρωµατικό ωοειδή ή επιµήκη πυρήνα και ένα βαθέως βασεόφιλο πρωτόπλασµα. Τα κύτταρα της βασικής στιβάδας συνδέονται µεταξύ τους µε µεσοκυττάριες γέφυρες. Η κυτταρική διαίρεση των επιδερµιδικών κυττάρων συµβαίνει µόνο στη βασική στιβάδα προς αντικατάσταση των κυττάρων που χάνονται στην επιφάνεια του δέρµατος µε την απολέπιση. Την ικανότητα για µιτώσεις έχει και ο υπόλοιπος επιδερµικός πληθυσµός, όπως φαίνεται σε παθολογικές καταστάσεις της επιδερµίδας, χαρακτηριζόµενες από αυξηµένο πολλαπλασιασµό ή κακοήθεια Μαλπιγιανή ή ακανθωτή στιβάδα (malpighian layer, prickle cell layer) Πάνω από τη βασική στιβάδα βρίσκεται η ακανθωτή στιβάδα. Τα ακανθωτά κύτταρα είναι πολυγωνικά και συνδέονται µε µεσοκυττάριες γέφυρες οι οποίες προσδίδουν σηµαντική σταθερότητα και αντοχή στην επιδερµίδα. Στο ηλεκτρονικό µικροσκόπιο οι περιοχές αυτές της σύνδεσης (δεσµοσωµάτια) φαίνονται σαν δύο πλάκες, οι οποίες περιλαµβάνουν τις κυτταρικές µεµβράνες των γειτονικών κυττάρων και στις οποίες τα τονοϊνίδια των κυττάρων έρχονται σε επαφή µε την πλευρά του κυττάρου. 8

10 Κοκκώδης στιβάδα (granular layer) Πάνω από την ακανθωτή στιβάδα βρίσκεται η κοκκώδης στιβάδα η οποία αποτελείται από 1-4 στίχους ροµβοειδών κυττάρων που έχουν βαθέως βασεόφιλα κοκκία Κερατίνη στιβάδα (horny layer, stratum corneum) Αποτελείται από πυρήνα και αποπεπλατυσµένα κερατινοκύτταρα ενωµένα µεταξύ τους µε λιπίδια που συνθέτονται στην κοκκώδη στιβάδα. Η πρωτεΐνη ινβολουκρίνη παράγεται στην κοκκώδη και στην κερατίνη στιβάδα και σχηµατίζει ένα λεπτό πρωτεϊνικό στρώµα στην εσωτερική επιφάνεια της πλασµατικής µεµβράνης. Η στιβάδα αυτή είναι σηµαντική για την άµυνα του δέρµατος καθώς διαθέτει ελαστικότητα, µηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα στις χηµικές αντιδράσεις του περιβάλλοντος λόγω της κερατίνης που περιέχουν τα αφυδατωµένα κερατινοκύτταρα. Από την επιφάνεια της κερατίνης συνεχώς απολεπίζονται κερατινοκύτταρα. Η οµαλή λειτουργία της απολέπισης συµβάλλει στην ανανέωση της στιβάδας της κερατίνης, καθώς και στην αποµάκρυνση µικροβίων και ουσιών. Οι διαταραχές αντίθετα της απολέπισης συνδέονται µε παθολογικές καταστάσεις. Το πάχος της κερατίνης στιβάδας εξαρτάται από τη δερµατική περιοχή. Στο όσχεο το πάχος της κερατίνης ανέρχεται σε 5-9µm, στις παλάµες και στα πέλµατα σε µm και στην υπόλοιπη επιφάνεια του δέρµατος σε 8-15µm. Μεταξύ της κοκκώδους και της κερατίνης στιβάδας παρεµβάλλεται η διαυγής στιβάδα (lucid layer) µόνο στην περιοχή των πελµάτων και των παλαµών Κυτταρικά συστατικά επιδερµίδας Κερατινοκύτταρα (Keratinocytes) Το κερατινοκύτταρο της βασικής στιβάδας είναι ένα µιτωτικά ενεργό κύτταρο το οποίο διαφοροποιείται βαθµιαία καθώς µεταναστεύει από τη βασική στιβάδα προς τα ανώτερα στρώµατα µε παράλληλη αύξηση στην παραγωγή πρωτεϊνών κερατίνης. Η διαδικασία της µετανάστευσης διαρκεί 28 µέρες κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. 9

11 Μελανοκύτταρα (Pigment cells) Στα πρώτα στάδια της ζωής του εµβρύου µελανοκύτταρα που προέρχονται από τη νευρική ακρολοφία µεταναστεύουν και εγκαθίστανται στο δέρµα, τον οφθαλµό και τη λεπτή µήνιγγα. Φαίνονται ως κύτταρα µε σκούρο πυρήνα και καθαρό κυτταρόπλασµα. Στο δέρµα εγκαθίστανται ανάµεσα στα κύτταρα της βασικής στιβάδας σε µια αναλογία µε αυτά 1/10 1/5 που εξαρτάται από την περιοχή. Ο αριθµός τους είναι σταθερός και ανεξάρτητος από το χρώµα ή τη φυλή. Η διαφορά του χρώµατος οφείλεται στην παραγωγή της µελανίνης. Αν διαταραχθεί σε κάποια θέση η σχέση µελανοκυττάρων / κυττάρων βασικής στιβάδας τότε στη θέση αυτή τα µελανοκύτταρα αθροίζονται και σχηµατίζουν ένα σπίλο. Εικόνα 3.Μελανοκύτταρα Τα µελανοκύτταρα είναι δενδριτικά κύτταρα που περιορίζονται στη βασική στιβάδα της επιδερµίδας ανάµεσα στα κερατινοκυττάρα. Τα µελανοκύτταρα µπορεί να είναι σε επαφή µεταξύ τους µέσω των άκρων των δενδριτών τους. Ένα µονό µελανοκύτταρο και τα περιβάλλοντά του κερατινοκύτταρα αποτελούν µια «επιδερµιδική µελανοµονάδα». Αν και τα φυσιολογικά µελανοκύτταρα έχουν την ικανότητα να πολλαπλασιάζονται, ιδιαίτερα µε την επίδραση του υπεριώδους φωτός, είναι σπάνιο να βρεθούν σε επαφή δύο ή περισσότερα φυσιολογικά µελανοκύτταρα ίσως λόγω της ύπαρξης ενός µηχανισµού αµοιβαίας άπωσης. Τα µελανοκύτταρα έχουν την τάση να σχηµατίζουν ένα «κάλυµµα» γύρω από τον πυρήνα των κερατινοκυττάρων για να τα προστατεύσουν από την υπεριώδη 10

12 ακτινοβολία. Οι διαταραχές τους προκαλούν αρκετές καλοήθεις και κακοήθεις βλάβες. Τα µελανοκύτταρα διαθέτουν µελανοσώµατα (οργανίδια µε διάµετρο το πολύ 1µm που βρίσκονται µέσα στα µελανοκύτταρα και παράγουν χρωστική). Τα φυσιολογικά µελανοκύτταρα παράγουν και ταχέως µεταφέρουν χρωστική στα κερατινοκύτταρα, πιθανότατα µέσω φαγοκυττάρωσης των κερατικοκυττάρων από τµήµατα των δενδριτών τους. Τα µελανοκύτταρα δεν περιέχουν ενδοκυτταρικές συνδέσεις ή δεσµοσωµάτια αλλά περιέχουν διαφορετικό αριθµό µελανοσωµάτων σε ποικίλα στάδια της διαδικασίας παραγωγής µελανίνης. Η περιεκτικότητα των µελανοσωµάτων σε µελανίνη ποικίλει. Τα άωρα µελανοσώµατα εµφανίζονται ως µικρά, µεµβρανώδη, ελλειπτικά, µε σχεδόν άδειο κυτταρόπλασµα και συχνά µε εσωτερικές φολίδες που εµφανίζουν εξαιρετική περιοδικότητα. Μετά τη διαδικασία της παραγωγής µελανίνης αυτές οι δοµές γίνονται πυκνά αδιαφανείς. Αυτά τα ώριµα µελανοκύτταρα µεταφέρονται φυσιολογικά στα επιδερµιδικά κερατινοκύτταρα. Τα µελανοσώµατα του επιθηλίου του αµφιβληστροειδούς χιτώνα του µατιού έχουν µεγάλη συγκέντρωση µελανίνης. Τα µελανοσώµατα που υπάρχουν στην επιδερµίδα έχουν συγκέντρωση µελανίνης ίση µε το ένα τέταρτο έως το ένα δέκατο της συγκέντρωσής της που υπάρχει στον αµφιβληστροειδή. Υπάρχουν και ορισµένα µελανοσώµατα χωρίς µελανίνη. Επίσης ποικίλει και η κατ όγκο συγκέντρωση των µελανοσωµάτων στην επιδερµίδα (fv). Ο µέσος συντελεστής απορρόφησης της επιδερµίδας εξαρτάται τόσο από το συντελεστή απορρόφησης των µελανοσωµάτων µ α όσο και από την κατ όγκον συγκέντρωση των µελανοσωµάτων στην επιδερµίδα. Στο δέρµα, η κατ όγκον συγκέντρωση των µελανοσωµάτων υπολογίζεται να ποικίλει ως [2]: για ανοιχτόχρωµους καυκάσιους, f v = 1-3% για περισσότερο σκουρόχρωµους καυκάσιους και µεσογειακούς, f v = 11-16% για σκουρόχρωµους αφρικανούς, f v = 18-43% Η µελανίνη απορροφά τις υπεριώδεις ακτίνες (UV-B) µήκους κύµατος nm, ασκώντας έτσι φωτοπροστατευτική λειτουργία για τα κύτταρα της επιδερµίδας. Η παραγωγή της µελανίνης ελέγχεται από την ορµόνη MSH η οποία εκκρίνεται από τον αδένα της υπόφυσης. 11

13 Κύτταρα του Langerhans Τα κύτταρα του Langerhans βρίσκονται µεταξύ των επιδερµιδικών κυττάρων (το 3% του επιδερµιδικού πληθυσµού) και είναι δενδριτικά. Αυτά προέρχονται από το µυελό των οστών από πρόδροµα κύτταρα. Τα κύτταρα του Langerhans αποτελούν κύτταρα που παρουσιάζουν το αντιγόνο στα αρµόδια κύτταρα (Τ λεµφοκύτταρα) κατά την αλλεργική δερµατίτιδα Χόριο (Dermis) Το χόριο έχει πάχος 1-4 mm και διακρίνεται στο θηλώδες και στο δικτυωτό χόριο. Το θηλώδες χόριο σχηµατίζεται λόγω των αντίστοιχων καταδύσεων της επιδερµίδας. Στις παλάµες και στα πέλµατα η διάταξη των θηλών είναι γραµµοειδής µε αποτέλεσµα να παράγονται τα γνωστά δερµατογλυφικά. Οι θηλές του χορίου περιέχουν αιµοφόρα αγγεία και ορισµένα νευρικά στοιχεία.to δικτυωτό χόριο περιέχει δεσµίδες συνεκτικού ιστού κάτω από το οποίο εκτείνεται το υπόδερµα Στρώµατα του χορίου-βασική µεµβράνη(basement membrane) Η επιδερµίδα χωρίζεται από το χόριο µε τη βασική µεµβράνη. Το δερµοεπιδερµιδικό όριο σε κάθετη τοµή είναι συνήθως κυµατοειδές και µάλιστα ο κυµατισµός αυτός είναι εντονότερος εκεί που το δέρµα είναι παχύτερο. Η κυµατοειδής αυτή διαµόρφωση οφείλεται στις καταδύσεις της επιδερµίδας και τις αντίστοιχες αναδύσεις του θηλώδους χορίου. Η διαµόρφωση αυτή παρέχει σηµαντικές εφεδρείες ιστού κατά τις εκτατικές ανάγκες της επιδερµίδας. Η βασική µεµβράνη φαίνεται στη χρώση PAS ως µια οµοιογενής ζώνη πάχους 0,5-1,0µm κατά τη δερµοεπιδερµιδική συνένωση. Το είδος της χρώσης αυτής δείχνει ότι η βασική µεµβράνη περιέχει µεγάλα ποσά ουδέτερων βλεννοπολυσακχαριτών. Η ζώνη αυτή συµβάλλει στη συνοχή της επιδερµίδας µε το χόριο Συστατικά του χορίου Το φυσιολογικό χόριο έχει πολύ λίγα κυτταρικά στοιχεία, τα οποία είναι εµφανέστερα στο θηλώδες κυρίως µέρος. 12

14 Οι ινοβλάστες οι οποίοι σχηµατίζουν ίνες είναι διεσπαρµένοι µεταξύ των κολλαγόνων δεσµίδων. Εντοπίζονται επίσης λίγα ιστιοκύτταρα - µακροφάγα (τα οποία θεωρούνται ότι σχηµατίζουν τις δικτυωτές ίνες) κυρίως γύρω από τα αγγεία. Τα ιστιοκύτταρα µακροφάγα, φαγοκυττώνουν µικροοργανισµούς, µελανίνη, µελάνη τατουάζ κ.λ.π. και ορισµένες φορές µετασχηµατίζονται σε επιθηλιοειδή κύτταρα κάτω από ορισµένες συνθήκες. Τα µαστοκύτταρα τα οποία παράγουν και αποθηκεύουν ισταµίνη ηπαρίνη βρίσκονται σε µικρό αριθµό και γύρω από τα αγγεία. Τέλος µερικές φορές εντοπίζονται λεµφοκύτταρα και άλλα λευκοκύτταρα παροδικά. Εντοπίζονται επίσης αγγεία και λεµφαγγεία. Τα αγγεία ανευρίσκονται σε δύο επίπεδα δηµιουργώντας έτσι αγγειακά πλέγµατα. Το βαθύτερο «υποδερµατικό πλέγµα» βρίσκεται κοντά στο όριο χορίου υποδέρµατος και επικοινωνεί µε το επιπολής «υποθηλώδες πλέγµα». Τέλος στο χόριο εντοπίζονται νεύρα, µύες και τρίχες. 2.3 Καλοήθεις νεοπλασίες (Σπίλοι) Με τον όρο σπίλος χαρακτηρίζεται µια µελανή κηλίδα ή ένα µελανό έπαρµα της επιδερµίδας. Αρχικά υπάρχει πολλαπλασιασµός των µελανοκυττάρων και διαταραχή της σχέσης αναλογίας 1/10 1/5 µελανοκυττάρων / κυττάρων βασικής στιβάδας. Οι γνήσιοι σπίλοι διαθέτουν κύτταρα που αποτελούν εξέλιξη µελανοκυττάρων (σπιλοκύτταρα) και που σχηµατίζουν αθροίσεις οι οποίες ονοµάζονται σπιλοσωµάτια. Στο δέρµα κάθε ανθρώπου παρατηρούνται άφθονοι σπίλοι, που άλλοι υπάρχουν κατά τη γέννηση (συγγενείς), ενώ άλλοι εµφανίζονται µετά. Οι πρώτες αθροίσεις των σπιλοκυττάρων γίνονται στη βασική στιβάδα στο όριο επιδερµίδας / χορίου (εµφάνιση δραστηριότητας στη συµβολή, συνδεσµικός σπίλος). Τα κύτταρα µεταφέρονται στη συνέχεια στο χόριο. Στη φάση αυτή υπάρχει δραστηριότητα τόσο στη συµβολή όσο και στο χόριο (σύνθετος σπίλος). Τέλος σταµατά η δραστηριότητα στη συµβολή και παραµένουν µόνο τα κύτταρα του χορίου (ενδοδερµικός σπίλος του χορίου). 13

15 2.3.1 Επίκτητοι σπίλοι Οι τυπικοί επίκτητοι σπίλοι εµφανίζονται από την πρώιµη παιδική ηλικία µέχρι την τέταρτη δεκαετία της ζωής ως επίπεδοι, άτριχοι, καλά περιγεγραµµένοι σπίλοι. Οι επίκτητοι σπίλοι είναι συνήθως µικρής διαµέτρου (<5mm), στρογγυλοί και οµοιόµορφα µελαχρωµατικοί (Swetter 1996). Σε προσεκτική παρατήρηση παρατηρούνται οι δερµατικές γραµµές και αυτές τους κάνουν να ξεχωρίζουν από τα µελανώµατα. Ο µέσος ενήλικος λευκής φυλής έχει σπίλους. Στη µετέπειτα περίοδο της ωριµότητας του ατόµου οι σπίλοι µειώνονται προοδευτικά σε αριθµό. Υψηλότερος αριθµός σπίλων αυξάνει τον κίνδυνο αναπτύξεως µελανώµατος µέχρι και 10 φορές για αριθµό σπίλων µεγαλύτερο του 100. Οι µελανοκυτταρικοί σπίλοι είναι καλοήθεις βλάβες που προέρχονται από τον πολλαπλασιασµό των µελανοκυττάρων. Τουλάχιστον λίγα από αυτά τα µελανοκύτταρα είναι διατεταγµένα σε «φωλιές» (nests). Μια «φωλιά» µελανοκυττάρων που περιλαµβάνει πέντε ή περισσότερα µελανοκύτταρα αποτελεί µια µονή «συστάδα» (cluster). Τα «τροποποιηµένα» αυτά µελανοκύτταρα ονοµάζονται σπιλοκύτταρα και συνιστούν ένα µελανοκυτταρικό σπίλο. Έξι είναι κυρίως τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τα σπιλοκύτταρα από τα φυσιολογικά µελανοκύτταρα: 1. η απώλεια του φυσιολογικού δενδριτικού σχήµατος και η εµφάνιση ενός πιο συµπαγούς, στρογγυλού περιγράµµατος. 2. η µείωση της απόστασης ανάµεσα σε οµοειδείς δοµές αφού τα σπιλοκύτταρα είναι σε επαφή µεταξύ τους, συχνά σε µικρά συµπλέγµατα (clusters) ή «φωλιές», σε αντίθεση µε τα φυσιολογικά µελανοκύτταρα που απέχουν και µεταξύ των οποίων παρεµβάλλονται κερατινοκύτταρα. 3. η τάση να διατηρούν τη χρωστική στο κυτταρόπλασµά τους 4. η τάση να µεταναστεύουν από τη βασική στιβάδα της επιδερµίδας στο θηλοειδές χόριο. 5. η µείωση του δικτύου Golgi και του ενδοπλασµατικού δικτύου στα σπιλοκύτταρα σε σχέση µε τα µελανοκύτταρα. 6. η δεσπόζουσα διάταξη των µελανοσωµάτων σε µορφή οµάδων (groups) στα σπιλοκύτταρα, σε αντίθεση µε τα µελανοκύτταρα όπου τα µελανοσώµατα εµφανίζονται είτε ως µεµονωµένα µελανοσώµατα είτε ως προ-µελανοσώµατα σε ποικίλα στάδια ωρίµανσης. 14

16 Οι επίκτητοι σπίλοι διαθέτουν όλα τα σηµαντικά κριτήρια των καλοηθών νεοπλασµάτων, αφού τα συστατικά τους κύτταρα εµφανίζουν µια επιλεκτική, αν και παροδική, ανάπτυξη σε σχέση µε τα γειτονικά φυσιολογικά µελανοκύτταρα και κερατινοκύτταρα. Η ανάπτυξη των σπίλων διαφέρει από εκείνη των µελανωµάτων αφού δεν είναι ανεξέλεγκτη, αλλά αυτό δεν πρέπει να θεωρείται ασύµφωνο µε τη βασική νεοπλασµατική φύση τους ή µε την αντίληψη ότι µερικοί σπίλοι µπορούν να προκληθούν από τους ίδιους αιτιολογικούς παράγοντες που προκαλούν κάποια µελανώµατα. Λόγω της διατήρησης της χρωστικής οι σπίλοι µπορούν κλινικά να αναγνωριστούν ως µικρές µελαχρωµατικές βλάβες Φακές Οι περισσότεροι σπίλοι έχουν ως αρχή της εµφάνισής τους το στάδιο της φακής. Έτσι όταν αρχικά αναπτύσσονται εµφανίζονται ως µελαχρωµατικές κηλίδες µε διάµετρο 1-3 mm. Κλινικά χαρακτηριστικά: Μια τυπική µελαχρωµατική βλάβη, επίπεδη, µε διάµετρο από 1-3 mm (το πολύ 4-5 mm), συχνά µε οµαλά όρια, γενικά ανεπαίσθητη. Το χρώµα της (ανάλογα µε το ανοιχτόχρωµο του δέρµατος), ποικίλει από σκούρο καφές έως µαύρο, το οποίο σε µια µεγαλύτερη βλάβη θα µπορούσε κλινικά να σηµαίνει και µελάνωµα. Αν η µελάχρωση είναι οµοιογενής και οι βλάβες είναι συµµετρικές και επίπεδες είναι πιθανότατα καλοήθεις. εν έχουν την τάση να εξασθενούν µε τη διακοπή της έκθεσης στον ήλιο. Συνήθως οι φακές συγχέονται κλινικά µε τους µικρούς συνδεσµικούς σπίλους και τις εφηλίδες. Ιστολογικά χαρακτηριστικά: Η φακή είναι µια βλάβη όπου τα µη δενδριτικά µελανοκύτταρα αυξάνονται σε αριθµό, κατά κάποιο τρόπο µεγαλώνουν και στρογγυλεύουν, και διατάσσονται γραµµικά στη βασική στιβάδα της επιδερµίδας και πολλά από αυτά παραµένουν σε επαφή µεταξύ τους. Εξ ορισµού δεν υπάρχει σχηµατισµός από φωλιές και κατ επέκταση σχηµατισµός σπιλοκυττάρων. Τα µελανοκύτταρα της βλάβης και τα γειτονικά κερατινοκύτταρα συχνά περιέχουν άφθονη χρωστική, που συνήθως εκτείνεται µέχρι τα κερατινοκύτταρα της κερατίνης στιβάδας. Τα µελανοκύτταρα της βλάβης παραµένουν όµως περιορισµένα στη βασική στιβάδα. Το κερατινοκυτταρικό επιθήλιο παρουσιάζει χαρακτηριστικά επιµήκυνσης λόγω συχνού πολλαπλασιασµού των κερατινοκυττάρων, µοντέλο που εµφανίζεται και στους δυσπλαστικούς σπίλους. 15

17 Στο χόριο, υπάρχουν ανοµοιογενείς συγκεντρώσεις λεµφοκυττάρων, συχνά µε µελανοφάγα και κάποιες φορές µε συµπιεσµένες δεσµίδες κολλαγόνου γύρω από τις επιµηκυµένες µεσοθήλαιες καταδύσεις κάτι που επίσης εµφανίζεται στην ιστολογική εικόνα των δυσπλαστικών σπίλων. Οι φακές µπορεί να παραµείνουν σε αυτή τη φάση ανάπτυξης για µακρό χρονικό διάστηµα ή µπορεί να υποπέσουν σε συνδεσµικούς και µετά σε µεικτούς σπίλους (Maize και Ackerman). Εικόνα 4. Φακές Σπίλοι της χόριο-επιδερµικής συµβολής, Οριακοί ή Συνδεσµικοί Σπίλοι (Junctional nevus) Ένας συνδεσµικός µελανοκυτταρικός σπίλος είναι µια εστιακή µελαχρωµατική βλάβη που χαρακτηρίζεται από ένα αυξηµένο αριθµό σπιλοκυττάρων στην επιδερµίδα. Σε ένα συνδεσµικό σπίλο δεν υπάρχουν καθόλου σπιλοκύτταρα στο χόριο. Κλινικά χαρακτηριστικά : Οι συνδεσµικοί σπίλοι είναι γενικά επίπεδες ή ελαφρώς υπερυψωµένες µικρές µελαχρωµατικές βλάβες (1-4 mm, µεγαλύτερες βλάβες δεν διακρίνονται από άτυπους σπίλους). Είναι συµµετρικοί (στρογγυλοί ή ωοειδείς) µε σαφή όρια και οµοιόµορφη χρώση (οι µικρότερες βλάβες έχουν στιλπνό µαύρο χρώµα και οι µεγαλύτερες είναι σχεδόν καφέ). Έχουν λεία επιφάνεια και διατηρούνται οι γραµµές του δέρµατος. Συνήθως κλινικά συγχέονται µε τις φακές. Οι βλάβες είναι κλινικά σταθερές αλλά µε την πάροδο του χρόνου µπορεί να εξελιχθούν σε µεικτούς σπίλους και κατόπιν σε χοριακούς. 16

18 Ιστολογικά χαρακτηριστικά: Τα ιστολογικά χαρακτηριστικά στις περισσότερες βλάβες, είναι ανάλογα µε εκείνα που εντοπίζονται στις φακές εκτός ότι, εξ ορισµού, υπάρχει τουλάχιστον ένα σπιλοκύτταρο. Λίγες βλάβες αποτελούνται εξ ολοκλήρου από σπιλοκύτταρα. Ιστολογικώς χαρακτηρίζονται από την αύξηση των σπιλοκυττάρων εστιακώς στο όριο επιδερµίδας / χορίου, τα οποία παραµένουν σε επαφή µόνο µε την επιδερµίδα (Εικόνα 6α). Συνήθως εξέχουν προς τα κάτω, προς το θηλώδες χόριο αλλά πάντα πάνω από µια απείραχτη βασική µεµβράνη. Εξ ορισµού δεν υπάρχουν καθόλου σπιλοκύτταρα στο χόριο. Γενικά οι συνδεσµικοί σπίλοι είναι λιγότερο χρωµατισµένοι από τις φακές και είναι λιγότερο πιθανό να συσχετιστούν µε µια απότοµη απόκριση λεµφοκυττάρων και µελανοφάγων. Εικόνα5α. Συνδεσµικός σπίλος. Τα σπιλοκύτταρα είναι στην δέρµο-επιδερµική περιοχή Εικόνα 5β. Συνδεσµικός σπίλος 17

19 Τα σπιλοκύτταρα ή τα µεµονωµένα µελανοκύτταρα του σπίλου είναι κάπως µεγαλύτερα από τα φυσιολογικά µελανοκύτταρα. Έχουν πιο µεγάλο και διαυγές κυτταρόπλασµα το οποίο συνήθως περιέχει µετρηµένες ποσότητες σχετικά χοντρόκκοκης χρωστικής. Στις περισσότερο έντονα µελαχρωµατικές βλάβες η περισσότερη από τη χρωστική εντοπίζεται στα κερατινοκύτταρα. Το µαύρο χρώµα κάποιων έντονα χρωµατισµένων συνδεσµικών σπίλων και φακών σχετίζεται ιστολογικά µε χρωστική στην κερατίνη στιβάδα η οποία έχει µεταφερθεί µε τη φυσιολογική διαδικασία ωρίµανσης και απόπτωσης των κερατινοκυττάρων. Τα κύτταρα στην επιδερµίδα των συνδεσµικών ή των µεικτών σπίλων έχουν την τάση να είναι κάπως µεγαλύτερα από τα αντίστοιχά τους χοριακά και είναι πολύ πιθανό να έχουν σχετικά µικρή, µπλε νουκλεοτίδη ή κεντροµερίδια. Μεγάλη ηωσινόφιλη νουκλεοτίδη απουσιάζει και σπάνια εντοπίζονται µιτωτικές µορφές στους επίκτητους σπίλους οποιουδήποτε είδους. Αν και υπάρχει σχετικά µικρή ποικιλία στο µέγεθος και το σχήµα του πυρήνα στους συνδεσµικούς σπίλους, δεν υπάρχει καθόλου ατυπία µεγάλου βαθµού Σύνθετοι Μεικτοί σπίλοι (Compound nevus) Ένας µεικτός µελανοκυτταρικός σπίλος είναι µια µελαχρωµατική βλάβη στην οποία τα σπιλοκύτταρα εντοπίζονται τόσο στην επιδερµίδα όσο και στο χόριο. Κλινικά χαρακτηριστικά :Οι µεικτοί σπίλοι έχουν διάµετρο 1-7 mm. Υπάρχει µεγάλη ποικιλότητα στο µέγεθος, την έπαρση και την επιφανειακή τους υφή. Η διαµόρφωσή τους ποικίλει και µπορεί να είναι επηρµένοι ή οζώδεις (nodule). Η οζώδης εµφάνισή τους µπορεί να συγχύσει µε µελάνωµα. Η επιφάνειά τους κυµαίνεται από λεία σε ανάγλυφη. Το χρώµα ποικίλει από καφέ σε ροζ. Οι συνηθισµένοι σπίλοι είναι σπάνια µαύροι και συνήθως τριχωτοί. Ιστολογικά χαρακτηριστικά: Οι περισσότεροι µεικτοί σπίλοι είναι σχετικά µικρές, καλά περιγεγραµµένες, συµµετρικές βλάβες. Η ποσότητα της χρωστικής ποικίλει αρκετά και εντοπίζεται τόσο στα κερατινοκύτταρα όσο και στα επιφανειακά και ιδιαίτερα στα χοριακά σπιλοκύτταρα. 18

20 Εικόνα 6. Φυσική εξέλιξη επίκτητου σπίλου Εξ ορισµού τα σπιλοκύτταρα είναι παρόντα τόσο στην επιδερµίδα όσο και στο χόριο. Όσο βαθύτερα κατεβαίνουν τα κύτταρα τόσο µικρότερα γίνονται (Εικόνα 6β). Η λειτουργία αυτή ονοµάζεται ωρίµανση και είναι ισχυρό στοιχείο καλοήθειας του σπίλου. Το κερατινοκυτταρικό επιθήλιο εµφανίζει µια τυπική επιµήκυνση των µεσοθήλαιων καταδύσεων. Εικόνα 7α. Μεικτός σπίλος.εµφανίζονται σπιλοκύτταρα τόσο στην δέρµοεπιδερµική περιοχή όσο και µέσα στο δέρµα Εικόνα 7β. Μεικτός σπίλος 19

21 Στους µεικτούς σπίλους απουσιάζουν τα στοιχεία που συνιστούν έστω και µικρή κυτταρική ατυπία: µεγάλη ιωσινόφιλη νουκλεοτίδη καθώς και µιτώσεις. Στους περισσότερους µεικτούς σπίλους τα κύτταρα της βλάβης έχουν µικρό πυρήνα ο οποίος είτε δεν περιέχει αρκετή νουκλεοτίδη είτε έχει µικρή έως µέτρια ποσότητα µπλε νουκλεοτίδης. Η πυρηνική µεµβράνη ίσως είναι κανονική ή κάπως συσπειρωµένη, ιδιαίτερα στα µεγαλύτερα επιφανειακά σπιλοκύτταρα και ίσως υπάρχει σηµαντική διακύµανση στο µέγεθος και το σχήµα του πυρήνα σε κάποιες βλάβες. Αν και οι περισσότεροι σπίλοι εµφανίζονται να αποτελούνται από ένα µόνο είδος κυττάρων, υπάρχει ένα χαρακτηριστικό µοντέλο ωρίµανσης από τον επιφανειακό κυτταρικό τύπο Α (µεγάλα, στρογγυλά, κεχρωσµένα κύτταρα), σε ένα άλλο βαθύτερο τύπο κυττάρων Β (µικρότερα, στρογγυλά, αχρωστικά κύτταρα). Σε κάποιες παλιές βλάβες εντοπίζεται και ένας τρίτος τύπος κυττάρων, C, στη βάση της βλάβης. Λόγω µιας µικρής αύξησης της ηωσινόφιλης στρωµατικής ουσίας, ανάµεσα στα µεµονωµένα σπιλοκύτταρα που ακολουθούν αυτή τη διαδικασία της ωρίµανσης, τα κύτταρα τύπου C ίσως εµφανιστούν σηµαντικά αποµακρυσµένα το ένα από το άλλο. Αυτά τα κύτταρα τύπου C είναι διατεταγµένα ως ανακατεµένες δεσµίδες σε ένα χαρακτηριστικό µοντέλο. Ο τύπος Α των κυττάρων αναδεικνύεται περισσότερο µε την πρωτεΐνη S-100, σε αντίθεση µε τα κύτταρα C. Από την άλλη τα κύτταρα C αντιδρούν µε το αντιγόνο ΑΗΜΥ1. ιαφορική διάγνωση: Οι περισσότεροι µεικτοί σπίλοι αποτελούνται από σχετικά µεγάλα επιθηλιοειδή κύτταρα τύπου Α, τα οποία έχουν επιφανειακά χοντρόκκοκη µελανίνη και από µικρότερα κύτταρα τύπου Β, τα οποία έχουν λίγη ή και καθόλου µελανίνη στη βάση της βλάβης κοντά στο όριο του θηλώδους και του δικτυωτού χορίου. Τα σπιλοκύτταρα που εντοπίζονται στο χόριο, δηλαδή στη βάση της βλάβης, είναι πιο παλιά από εκείνα της επιδερµίδας και εποµένως πιο ώριµα. Η διαδικασία αυτή της ωρίµανσης από τα µεγαλύτερα µε περισσότερη χρωστική κύτταρα στα µικρότερα µε λιγότερη χρωστική κύτταρα αποτελεί ένα σηµαντικότατο χαρακτηριστικό διάκρισης των κοινών σπίλων από το οζώδες κακόηθες µελάνωµα. Στο µελάνωµα τα κύτταρα είναι λιγότερο πιθανό να µικρύνουν και να περισσότερο πιθανό να διατηρήσουν τη χρωστική τους µε την κάθοδό τους στο χόριο. Αυτό συµβαίνει ίσως γιατί στο µελάνωµα γίνεται πολλαπλασιασµός µελανοκυττάρων και είναι σχεδόν απίθανο τα βαθύτερα κύτταρα να είναι πιο ώριµα από τα επιφανειακά. 20

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μεταπτυχιακή ιατριβή Υπερφασµατική Απεικόνιση για τη ιάγνωση του Καρκίνου του έρµατος σε Πειραµατόζωα Τερζάκης Εµµανουήλ Εξεταστική

Διαβάστε περισσότερα

ρ Έλενα Κουλλαπή 2014

ρ Έλενα Κουλλαπή 2014 ρ Έλενα Κουλλαπή 2014 Το µεγαλύτερο όργανο του σώµατο Μέση επιφάνεια περίπου 2 m2 Το βάρο του δέρµατο (χωρί το υποδόριο λίπο ) είναι κατά µέσο όρο 4,85 Kgr στον ενήλικο άνδρα και 3,18 Kgr στην ενήλικη

Διαβάστε περισσότερα

φυσιολογικό δέρμα - 1

φυσιολογικό δέρμα - 1 φυσιολογικό δέρμα -1 Επιδερμίδα (επιθήλιο, εξωδερμική προέλευση) Α Α Α Μ θηλώδες χόριο (επιπολής) ακανθωτή στιβάδα βασική στιβάδα χόριο Μ = Μελανοκύτταρο (νευροεξωδερμική προέλευση, νευρική ακρολοφία)

Διαβάστε περισσότερα

Καλοήθεις µελανοκυτταρικοί όγκοι Ταξινόµηση WHO 2006 1% - 2% των βρεφών Επιφανειακοί Όψιµοι Επιφανειακοί Οποιαδήποτε ανατοµική θέση Μ.δ. < 1,5 cm Κηλίδες, βλατίδες ή πλάκες Λευκόφαιοι έως µελανόφαιοι Ωοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΦΥΣΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ Επίκουρος Καθηγητής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΦΥΣΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ Επίκουρος Καθηγητής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΦΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ Επίκουρος Καθηγητής ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΦΥΣΗΣ Επιφυσιοβλάστωµα Επιφυσιοκύττωµα Ογκος

Διαβάστε περισσότερα

Δυσπλαστικοί σπίλοι-σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων. Μαρίνα Παπουτσάκη

Δυσπλαστικοί σπίλοι-σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων. Μαρίνα Παπουτσάκη -Σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων Μαρίνα Παπουτσάκη Επιμελήτρια Α Α Πανεπιστημιακή Κλινική Νοσοκομείο Δερματολογικών Παθήσεων, «Ανδρέας Συγγρός» Ορισμός Οι δυσπλαστικοί σπίλοι είναι επίκτητοι μελανοκυτταρικοί

Διαβάστε περισσότερα

Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις. Μιχαέλα Πλάκα Δερματολόγος Επιστημονικός συνεργάτης Nος. «Α. Συγγρός»

Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις. Μιχαέλα Πλάκα Δερματολόγος Επιστημονικός συνεργάτης Nος. «Α. Συγγρός» Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις Μιχαέλα Πλάκα Δερματολόγος Επιστημονικός συνεργάτης Nος. «Α. Συγγρός» Σμηγματορροική υπερκεράτωση (μυρκηκία) Εξαιρετικά συχνή, καλοήθης δερματική βλάβη Συνήθως αφορά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 09/11/2015

ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 09/11/2015 ΜΑΘΗΜΑ 1 ο ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΠΕΡΙΠΟΥ 1,8 Τ.Μ. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΟΝΑΤΟΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ταξινόμηση κυστικής νόσου του νεφρού 1. Απλή νεφρική κύστη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΓΛΟΙΑΣ. Θωµάς Ζαραµπούκας. Αν. Καθ. Παθολογικής Ανατοµικής. Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.

ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΓΛΟΙΑΣ. Θωµάς Ζαραµπούκας. Αν. Καθ. Παθολογικής Ανατοµικής. Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ΟΓΚΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΓΛΟΙΑΣ Θωµάς Ζαραµπούκας Αν. Καθ. Παθολογικής Ανατοµικής Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. Όγκοι της Αστροκυτταρικής Γλοίας Πιλοκυτταρικό αστροκύτωµα Πιλοµυξοειδές αστροκύτωµα Πλειόµορφο ξανθοαστροκύτωµα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα. Άντρες Γυναίκες 5 1. Νεαρής και μέσης ηλικίας

Συχνότητα. Άντρες Γυναίκες 5 1. Νεαρής και μέσης ηλικίας Η αιτιολογία της πάθησης είναι άγνωστη, αν και έχει μεγάλη σχέση με το κάπνισμα καθώς το 90% των ασθενών είναι ενεργείς καπνιστές Συχνότητα Άντρες Γυναίκες 5 1 Νεαρής και μέσης ηλικίας Στο 60% των περιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ρ Κωνσταντίνα Φραγκιά. Παθολογοανατόµος, ιευθύντρια Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» W.H.O. Melanoma Programme

ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ρ Κωνσταντίνα Φραγκιά. Παθολογοανατόµος, ιευθύντρια Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» W.H.O. Melanoma Programme ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ ρ Κωνσταντίνα Φραγκιά Παθολογοανατόµος, ιευθύντρια Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» W.H.O. Melanoma Programme Πρόεδρος ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ: Οργανισµού για την πρόληψη και την καταπολέµηση του µελανώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες

ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Π.Ε ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες (ΜΣΑΦ κ.ά) Ισχαιμική Μετακτινική

Διαβάστε περισσότερα

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως

Όραση Α. Ιδιότητες των κυµάτων. Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού. Ορατό φως Ιδιότητες των κυµάτων Όραση Α Μήκος κύµατος: απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών κυµατικών µορφών Συχνότητα: αριθµός κύκλων ανά δευτερόλεπτα (εξαρτάται από το µήκος κύµατος) Ορατό φως Ανατοµικάστοιχείαοφθαλµού

Διαβάστε περισσότερα

Ρ. Κωτακίδου Αναπλ. Διευθύντρια Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς»

Ρ. Κωτακίδου Αναπλ. Διευθύντρια Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς» Ρ. Κωτακίδου Αναπλ. Διευθύντρια Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς» Θεσσαλονίκη 8 Ιανουαρίου 2007 Προδιηθητικές επίπεδο ενδοεπιθηλιακό καρκίνωμα δυσπλασία Ο όρος «ουροθηλιακή ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία» (urothelial intraepithelial

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ. Τ λεµφοκύτταρα:

ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ. Τ λεµφοκύτταρα: ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ Προέλευση: µυελός των οστών. Μερικά µεταναστεύουν στο θύµο, όπου παραµένουν για ποικίλες περιόδους πριν διασκορπισθούν στο σώµα. Βίος: η ζωή τους ποικίλει. Τα µνηµοκύτταρα ζουν για πολλά χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Μ. ΠΑΥΛΙ ΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Μ. ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Μ. ΠΑΥΛΙ ΗΣ Hράκλειο, εκέμβριος 2011 ΤΥΠΟΙ ΙΣΤΩΝ 1. Eπιθηλιακός Πολυεδρικά κύτταρα που είναι πάρα πολύ στενά συνδεδεμένα και φέρουν ελάχιστη μεσοκυττάρια ουσία 2. Συνδετικός Κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Όγκοι των Όρχεων. Α. Κιζιρίδου, Αναπ.. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος A.Ν.Θ.Θεαγένειο

Όγκοι των Όρχεων. Α. Κιζιρίδου, Αναπ.. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος A.Ν.Θ.Θεαγένειο Όγκοι των Όρχεων Α. Κιζιρίδου, Αναπ.. Διευθύντρια Παθολογοανατομικού Τμήματος A.Ν.Θ.Θεαγένειο ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΓΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΧΕΩΣ ΑΠΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (WHO 2004) Όγκοι ενός ιστολογικού τύπου (αμιγείς

Διαβάστε περισσότερα

Η υπεριώδης ακτινοβολία (UV), χωρίζεται στις ζώνες UVA, UVB και UVC. Όλες έχουν διαφορετικές

Η υπεριώδης ακτινοβολία (UV), χωρίζεται στις ζώνες UVA, UVB και UVC. Όλες έχουν διαφορετικές ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΟΣ, Ο καλύτερός μας φίλος ο χειρότερός μας εχθρός. Η υπεριώδης ακτινοβολία (UV), χωρίζεται στις ζώνες UVA, UVB και UVC. Όλες έχουν διαφορετικές αρνητικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα

Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα Επίδραση εξωγενών παραγόντων στο δέρμα Οι παράγοντες που ασκούν επίδραση στο δέρμα είναι: 1)Η τριβή και η πίεση 2)οι τραυματισμοί 3)η θερμότητα και το ψύχος 4)η ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα

Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Ειδικά Αισθητήρια Όργανα Οφθαλμός Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΧΙΤΩΝΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΒΟΛΒΟΥ 1. Σκληρός: εξωτερικός ινοκολλαγονώδης χιτώνας 2. Ραγοειδήςήμέσοςήαγγειώδης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΔΕΝΑ. Τριανταφυλλιά Κολέτσα Λέκτορας

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΔΕΝΑ. Τριανταφυλλιά Κολέτσα Λέκτορας ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΔΕΝΑ Τριανταφυλλιά Κολέτσα Λέκτορας ΕΓΠΠΑ, Α.Π.Θ. Μαστός Λοβοί: εκβάλουν στη θηλή με γαλακτοφόρο πόρο. Διακλαδιζόμενοι πόροι κατάληξη-λοβιακές λοβιακές μονάδες. Λοβιακή μονάδα: αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ Ελένη Σπανίδου-Καρβούνη Καρβούνη, FRCPC Παθολογοανατόμος Αρεταίειο Νοσοκομείο Προκαρκινωματώδεις αλλοιώσεις του παγκρέατος Παγκρεατική Ενδοεπιθηλιακή Νεοπλασία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΓΜΟΝΩ ΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΡΜΑΤΟΣ. Κωνσταντίνα Φραγκιά, Παθολογοανατόµος. Τετάρτη,, 1 Απριλίου 2009

ΦΛΕΓΜΟΝΩ ΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΡΜΑΤΟΣ. Κωνσταντίνα Φραγκιά, Παθολογοανατόµος. Τετάρτη,, 1 Απριλίου 2009 ΦΛΕΓΜΟΝΩ ΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΡΜΑΤΟΣ Χρησιµοποιούµενη ορολογία. Είδη βιοψιών ιαγνωστικά πρότυπα (pattern) και αλγόριθµος αξιοποίησής τους στην καθηµερινή πράξη Κωνσταντίνα Φραγκιά, Παθολογοανατόµος ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VIN (Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία αιδοίου)

VIN (Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία αιδοίου) VIN (Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία αιδοίου) Διαφορές μεταξύ τραχήλου και αιδοίου Κύτταρο-στόχος: κυρίως πλακώδες δεν υπάρχει εκτεθειμένος πολυδύναμος πληθυσμός, όπως στον τράχηλο Σχετιζόμενοι HPV: κυριαρχούν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΙ Ως προς τη µορφή και τη λειτουργία τους. Κυτταρική διαφοροποίηση.

ΙΣΤΟΙ Ως προς τη µορφή και τη λειτουργία τους. Κυτταρική διαφοροποίηση. ΙΣΤΟΙ 1. Τα κύτταρα που αποτελούν τον οργανισµό µας, διακρίνονται σε διάφορους τύπους, παρά το γεγονός ότι όλα, τελικώς, προέρχονται από το ζυγωτό, δηλαδή το πρώτο κύτταρο µε το οποίο ξεκίνησε η ζωή µας.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ ΒΑΚΙΑΝΗ ΜΑΧΗ

ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ ΒΑΚΙΑΝΗ ΜΑΧΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ ΒΑΚΙΑΝΗ ΜΑΧΗ Ανωορρηκτικοί κύκλοι Εξωγενή οιστρογόνα Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών Παχυσαρκία Όγκοι ωοθηκών Εφηβία Παραγωγική ηλικία Κλιμακτήριο εμμηνόπαυση ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ I ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γεράσιμος Π. Βανδώρος ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ - ΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ Οι βασικές δομές που εξετάζουμε στην ανατομία μπορούν ιεραρχικά να ταξινομηθούν ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΠΡΟΚΑΡΚΙΝΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟAΝΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15 Δεκεμβρίου 2004 Mαρία Δαιμονάκου- Βατοπούλου Αναπληρώτρια Διευθύντρια Σισμανόγλειο ΓΠΝΑ Kαρκινογέννεση

Διαβάστε περισσότερα

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά

Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά Θοδωρής Μπεχλιβάνης Αναστασία Συμεωνίδου Κατερίνα Παπά έχει σχήμα πεπλατυσμένης σφαίρας Η διάμετρος, στον ενήλικα, είναι περίπου 2,5 cm Αποτελείται από τρεις χιτώνες, το σκληρό, το χοριοειδή και τον αμφιβληστροειδή.

Διαβάστε περισσότερα

Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία. Κίττυ Παυλάκη

Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία. Κίττυ Παυλάκη Ατυπία Υπερπλασία- Δυσπλασία Κίττυ Παυλάκη Jeanne Calment Κάπνιζε µέχρι τα 117 Πέθανε στα 122 Η σωστή λειτουργία των οργανισµών απαιτεί τη δυνατότητα προσαρµογής των κυττάρων και κατά συνέπεια και των

Διαβάστε περισσότερα

Στηρικτικά Κύτταρα και Εξωκυττάρια Ουσία. Κοτσίνας Αθανάσιος Επικ. Καθηγητής Εργ. Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Ιατρική Σχολή - ΕΚΠΑ

Στηρικτικά Κύτταρα και Εξωκυττάρια Ουσία. Κοτσίνας Αθανάσιος Επικ. Καθηγητής Εργ. Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Ιατρική Σχολή - ΕΚΠΑ Στηρικτικά Κύτταρα και Εξωκυττάρια Ουσία Κοτσίνας Αθανάσιος Επικ. Καθηγητής Εργ. Ιστολογίας-Εμβρυολογίας Ιατρική Σχολή - ΕΚΠΑ Συνδετικός Ιστός - Ορισμός Παρέχει το: Υποστηρικτικό και Συνδετικό πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κατωτέρου γεννητικού συστήματος θήλεος. Μαρία Σωτηροπούλου Νοσοκομείο Αλεξάνδρα

Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κατωτέρου γεννητικού συστήματος θήλεος. Μαρία Σωτηροπούλου Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κατωτέρου γεννητικού συστήματος θήλεος Μαρία Σωτηροπούλου Νοσοκομείο Αλεξάνδρα Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα αιδοίου Σπάνιο, 1,5 ανά 100 000 γυναίκες στις ΗΠΑ Τρειςομάδεςγυναικών:

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση θεραπειών στον καλοήθη και κακοήθη προστατικό ιστό. Θ. Γεωργιάδης Επιμελητής A, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ

Επίδραση θεραπειών στον καλοήθη και κακοήθη προστατικό ιστό. Θ. Γεωργιάδης Επιμελητής A, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Επίδραση θεραπειών στον καλοήθη και κακοήθη προστατικό ιστό Θ. Γεωργιάδης Επιμελητής A, ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ Προεγχειρητικός ανδρογονικός αποκλεισμός LHRH αγωνιστές (μερικός ) ή και μη στεροειδές αντιανδρογόνο (πλήρης

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καρκίνος του δέρματος από τον ήλιο

Ο Καρκίνος του δέρματος από τον ήλιο 8 ο Γενικό Λύκειο Πατρών Τμήμα Α Ο Καρκίνος του δέρματος από τον ήλιο Από την ομάδα B-BOYS: Άρης Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος Χρήστος Λιόσης Βασίλης Οικονομόπουλος Επιβλέπων: Αναστασόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

οµή Ανοσιακού Συστήµατος Ελένη Φωτιάδου-Παππά Τµήµα Ανοσολογίας Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά

οµή Ανοσιακού Συστήµατος Ελένη Φωτιάδου-Παππά Τµήµα Ανοσολογίας Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά οµή Ανοσιακού Συστήµατος Ελένη Φωτιάδου-Παππά Τµήµα Ανοσολογίας Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά Ανοσολογικό σύστηµα Βασικό σύστηµα του οργανισµού Λειτουργικές µονάδες του ανοσολογικού συστήµατος Οργανωµένος λεµφικός

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος. Note: Σήμερα όμως πάνω από το 50% των διαφόρων καρκινικών τύπων είναι θεραπεύσιμοι

Καρκίνος. Note: Σήμερα όμως πάνω από το 50% των διαφόρων καρκινικών τύπων είναι θεραπεύσιμοι Ο πιο απλός ορισμός είναι ότι ο καρκίνος είναι μια ομάδα ασθενειών που χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη ανάπτυξη και διασπορά ανώμαλων κυττάρων. Αν η εξάπλωση δεν ελεγχθεί θα οδηγήσει στο θάνατο. Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Ι) ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΕΝ ΟΗΠΑΤΙΚΟ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ:

Ι) ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ ΕΝ ΟΗΠΑΤΙΚΟ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΚΤΟΜΗΣ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΟΣ Β. Τζιούφα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατοµικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Ι) ΗΠΑΤΕΚΤΟΜΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΦΑ ΕΝΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΛΕΜΦΑ ΕΝΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΛΕΜΦΑ ΕΝΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Μικρά ή µεσαίου µεγέθους λεµφοειδή κύτταρα Πυρήνες στρογγυλοί ή ανωµάλου σχήµατος (µονοκυτταροειδείς ή σαν κεντροκύτταρα) ιαυγές κυτταρόπλασµα ΛΕΜΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος της γυναίκας. Η επίπτωση παγκόσμια είναι περίπου 89 περιστατικά/100.000 γυναίκες ενώ αναφέρονται 800.000 νέα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

EPMA & MAZIKOΣ A ENAΣ. επενδύει την εξωτερική επιφάνεια του σώµατος διαφέρει η δοµή του στις διάφορες θέσεις ανάλογα µε την λειτουργία του που είναι

EPMA & MAZIKOΣ A ENAΣ. επενδύει την εξωτερική επιφάνεια του σώµατος διαφέρει η δοµή του στις διάφορες θέσεις ανάλογα µε την λειτουργία του που είναι EPMA & MAZIKOΣ A ENAΣ Tο δέρµα > επενδύει την εξωτερική επιφάνεια του σώµατος διαφέρει η δοµή του στις διάφορες θέσεις ανάλογα µε την λειτουργία του που είναι η προστασία από εξωτερικούς επιβλαβείς παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας

Κυκλοφορικό Σύστηµα. Σοφία Χαβάκη. Λέκτορας Κυκλοφορικό Σύστηµα Σοφία Χαβάκη Λέκτορας Εργαστήριο Ιστολογίας Εβρυολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ Κυκλοφορικό Σύστηµα Αιµοφόροκυκλοφορικό σύστηµα Λεµφoφόροκυκλοφορικό σύστηµα Αιµοφόρο Κυκλοφορικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος. Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός»

ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος. Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός» ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός» ΓΕΝΗ HPV Α γένος: βλεννογόνοι αιτιολογική συσχέτιση µε καρκίνο τραχήλου µήτρας, πρωκτού, αιδοίου, πέους

Διαβάστε περισσότερα

ρ Έλενα Κουλλαπή 2013

ρ Έλενα Κουλλαπή 2013 ρ Έλενα Κουλλαπή 2013 Ορµονικά αίτια. Στην νόσο του Addison παρατηρείται µία βαθµιαία αύξηση τη µελάγχρωση που γίνεται εµφανή στι πτυχέ του δέρµατο των παλαµών και πελµάτων και στι πτυχέ του σώµατο, στι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΩΔΕΙΣ ΟΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΩΟΘΗΚΩΝ. Ηβη Αρβανίτη

ΟΡΩΔΕΙΣ ΟΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΩΟΘΗΚΩΝ. Ηβη Αρβανίτη ΟΡΩΔΕΙΣ ΟΡΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΩΟΘΗΚΩΝ Ηβη Αρβανίτη 1898 Pfannenstiel θηλώδη κυσταδενώματα ωοθήκης 1929 Taylor ημικακοήθη νεοπλάσματα WHO του 2003 οριακός ορώδης όγκος (SΒΟΤ( ΒΟΤ) χαμηλής δυνητικής κακοηθείας όγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΗΡΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑΤΟΪΝΟΣΑΡΚΩΜΑ AΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΦΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

ΕΠΗΡΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑΤΟΪΝΟΣΑΡΚΩΜΑ AΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΦΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΕΠΗΡΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑΤΟΪΝΟΣΑΡΚΩΜΑ AΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΦΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΕΠΗΡΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑΤΟΪΝΟΣΑΡΚΩΜΑ DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS DFSP 1924: «προοδευτικό και υποτροπιάζον

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική$Bιολογία$ Πολυκυτταρική+οργάνωση+και+ καρκίνος+ ΔIAΛEΞΕΙΣ*15*&*16! (18!&!21/5/2012)! Δρ.$Xρήστος$Παναγιωτίδης,$Τμήμα$Φαρμακευτικής$Α.Π.Θ.

Kυτταρική$Bιολογία$ Πολυκυτταρική+οργάνωση+και+ καρκίνος+ ΔIAΛEΞΕΙΣ*15*&*16! (18!&!21/5/2012)! Δρ.$Xρήστος$Παναγιωτίδης,$Τμήμα$Φαρμακευτικής$Α.Π.Θ. Kυτταρική$Bιολογία$ ΔIAΛEΞΕΙΣ*15*&*16! (18!&!21/5/2012)! Πολυκυτταρική+οργάνωση+και+ καρκίνος+ Ας+ξαναθυμηθούμε+για+λίγο+ τη+κυτταρική+θεωρία+ Η*κυτταρική*θεωρία*! OΛOI!OI!ZΩNTANOI!OPΓANIΣMOI! AΠOTEΛOYNTAI!AΠO!KYTTAPA!H!AΠO!

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ο Κερατόκωνος?

Τι είναι ο Κερατόκωνος? Τι είναι ο Κερατόκωνος? Ο Κερατόκωνος είναι µια διαταραχή του κερατοειδούς - του διαφανούς προσθίου τµήµατος του οφθαλµού Ο κερατοειδής είναι εκείνος που εστιάζει το φως στο πίσω µέρος του µατιού. Έτσι

Διαβάστε περισσότερα

Μαντάς Αθανάσιος Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Επιστημονικός συνεργάτης B Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ Γ.Ν.

Μαντάς Αθανάσιος Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Επιστημονικός συνεργάτης B Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ Γ.Ν. Νόσος Queyrat Μαντάς Αθανάσιος Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Επιστημονικός συνεργάτης B Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» ΟΡΙΣΜΟΣ Η ερυρθροπλασία του Queyrat είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

ρ Έλενα Κουλλαπή 2014

ρ Έλενα Κουλλαπή 2014 ρ Έλενα Κουλλαπή 2014 Αγγείωση του έρµατο Αρτηρίε Φλέβε Τριχοειδή Λεµφαγγεία Χρησιµεύουν για : Θερµορρύθµιση και Θρέψη του δέρµατο. Το δέρµα αιµατώνεται πολύ καλά από τα αγγεία του υποδέρµατο, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ

Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ 10 ο σνέδριο Φοιηηηών Οδονηιαηρικής τολής Πανεπιζηημίοσ Αθηνών ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΟΛΟΓΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΕΓΚΤΜΟΤΝΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝΣΙΚΩΝ ΙΣΩΝ σμμεηέτονηες: Λαμπροπούλοσ Ν. Οσρανία* Παπαγεωργίοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 7 1.1 Γενικά 8 1.2 Στιβάδες του Δέρματος 10 1.2.1 Επιδερμίδα 10 1.2.2 Χόριο 14 1.2.3 Υπόδερμα ή Υποδόριο Λίπος 17 1.3 Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Aποµυελινωτικά νοσήµατα Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής

Aποµυελινωτικά νοσήµατα Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Aποµυελινωτικά νοσήµατα Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ ΑΠΟΜΥΕΛΙΝΩΣΗ καταστροφή µυελίνης αποκλείονται παθολογικές καταστάσεις από αποτυχία σχηµατισµού µυελίνης (δυσµυελίνωση) ή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ. Γεωργία Λιάπη Παθολογοανατόµος Νοσοκοµείο «Θριάσιο» Ελευσίνας

ΜΙΚΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ. Γεωργία Λιάπη Παθολογοανατόµος Νοσοκοµείο «Θριάσιο» Ελευσίνας ΜΙΚΡΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΡΜΑΤΟΣ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΦΛΕΓΜΟΝΗ Γεωργία Λιάπη Παθολογοανατόµος Νοσοκοµείο «Θριάσιο» Ελευσίνας 1 ΕΠΙ ΕΡΜΙ Α ΣΥΜΒΟΛΗ ΧΟΡΙΟΥ-ΕΠΙ ΕΡΜΙ ΑΣ ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΥΤΤΑΡΑ LANGERHANS ΚΥΤΤΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ιστολογικοί όροι. Επιθηλιοειδές ιστιοκύτταρο (epithelioid histiocyte ): κύτταρο που προσοµοιάζει επιθηλιακού κυττάρου

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ιστολογικοί όροι. Επιθηλιοειδές ιστιοκύτταρο (epithelioid histiocyte ): κύτταρο που προσοµοιάζει επιθηλιακού κυττάρου ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ιστολογικοί όροι Επιθηλιοειδές ιστιοκύτταρο (epithelioid histiocyte ): κύτταρο που προσοµοιάζει επιθηλιακού κυττάρου ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ιστολογικοί όροι Κοκκίωµα (granuloma

Διαβάστε περισσότερα

Kυτταρική$Bιολογία$ Πολυκυτταρική+οργάνωση+και+ καρκίνος+ ΔIAΛEΞΕΙΣ*19*&*20! (21!&!28/5/2014)! Δρ.$Xρήστος$Παναγιωτίδης,$Τμήμα$Φαρμακευτικής$Α.Π.Θ.

Kυτταρική$Bιολογία$ Πολυκυτταρική+οργάνωση+και+ καρκίνος+ ΔIAΛEΞΕΙΣ*19*&*20! (21!&!28/5/2014)! Δρ.$Xρήστος$Παναγιωτίδης,$Τμήμα$Φαρμακευτικής$Α.Π.Θ. Kυτταρική$Bιολογία$ ΔIAΛEΞΕΙΣ*19*&*20! (21!&!28/5/2014)! Πολυκυτταρική+οργάνωση+και+ καρκίνος+ Ας+ξαναθυμηθούμε+για+λίγο+ τη+κυτταρική+θεωρία+ Η*κυτταρική*θεωρία*! OΛOI!OI!ZΩNTANOI!OPΓANIΣMOI! AΠOTEΛOYNTAI!AΠO!KYTTAPA!H!AΠO!

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Κερατέας ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ. Αναστασία Σουλαχάκη Κωνσταντίνα Πρίφτη

Γυμνάσιο Κερατέας ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ. Αναστασία Σουλαχάκη Κωνσταντίνα Πρίφτη Γυμνάσιο Κερατέας ΚΑΡΚΙΝΟΣ & ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΙΣ Αναστασία Σουλαχάκη Κωνσταντίνα Πρίφτη 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Ορολογία και λίγα λόγια για τον καρκίνο Χαρακτηριστικά του καρκίνου Μεταλλάξεις Μεταλλάξεις και καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοργανισμοί. Οι μικροοργανισμοί διακρίνονται σε: Μύκητες Πρωτόζωα Βακτήρια Ιούς

Μικροοργανισμοί. Οι μικροοργανισμοί διακρίνονται σε: Μύκητες Πρωτόζωα Βακτήρια Ιούς Μικροοργανισμοί Οι μικροοργανισμοί διακρίνονται σε: Μύκητες Πρωτόζωα Βακτήρια Ιούς Παθογόνοι μικροοργανισμοί Παθογόνοι μικροοργανισμοί ονομάζονται οι μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούν τον άνθρωπο ως ξενιστή

Διαβάστε περισσότερα

Σήμερα θα μελετήσουμε το δέρμα. Τα μέρη του. Χρησιμότητά του. Διαπερατότητα του. Την αλληλεπίδραση με τα καλλυντικά.

Σήμερα θα μελετήσουμε το δέρμα. Τα μέρη του. Χρησιμότητά του. Διαπερατότητα του. Την αλληλεπίδραση με τα καλλυντικά. Ανασκόπιση Έχουμε πει τί είναι μόρια και άτομα. Έχουμε αναγνωρίσει ποια μόρια διαλύονται στο νερό και ποια όχι βάση των πολικών θέσεων που έχουν. Έχουμε συναντήσει μόρια πολύ μεγάλου μεγέθους (πολυμερή)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙA Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙA Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΟΛΟΓΙA Γεώργιος Καρκαβέλας Καθηγητής Παθολογικής Ανατοµικής ΑΠΘ ΚΝΣ: πολυσύνθετο σύστηµα πολλές από τις λειτουργίες του αδιευκρίνιστες Πρώτες ανατοµικές µελέτες Αριστοτέλης και Γαληνός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ Με τον όρο βλεννογόνος περιγράφεται η υγρή επένδυση του πεπτικού σωλήνα, των αναπνευστικών οδών και άλλων κοιλοτήτων του

ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ Με τον όρο βλεννογόνος περιγράφεται η υγρή επένδυση του πεπτικού σωλήνα, των αναπνευστικών οδών και άλλων κοιλοτήτων του 1 ΣΤΟΜΑΤΙΚΟΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΣ Με τον όρο βλεννογόνος περιγράφεται η υγρή επένδυση του πεπτικού σωλήνα, των αναπνευστικών οδών και άλλων κοιλοτήτων του σώματος που επικοινωνούν με το εξωτερικό περιβάλλον. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32)

Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Γνωστική Ψυχολογία Ι (ΨΧ32) Διάλεξη 6 Μηχανισμοί επεξεργασίας οπτικού σήματος Οι άλλες αισθήσεις Πέτρος Ρούσσος Η αντιληπτική πλάνη του πλέγματος Hermann 1 Πλάγια αναστολή Η πλάγια αναστολή (lateral inhibition)

Διαβάστε περισσότερα

ΗPV και ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις κατωτέρου γεννητικού συστήματος. Ε.Κωστοπούλου Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΗPV και ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις κατωτέρου γεννητικού συστήματος. Ε.Κωστοπούλου Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΗPV και ενδοεπιθηλιακές αλλοιώσεις κατωτέρου γεννητικού συστήματος Ε.Κωστοπούλου Λέκτορας Παθολογικής Ανατομικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας H.M. Παράγοντες κινδύνου καρκινώματος τραχήλου Ηλικία κατά την πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία μυελογενής λευχαιμία

Οξεία μυελογενής λευχαιμία Οξεία μυελογενής λευχαιμία Γενικά στοιχεία Ταξινόμηση και τύποι Ενδείξεις και συμπτώματα Αίτια πρόκλησης Διάγνωση Παρουσίαση και επαναστόχευση από Βικιπαίδεια Οξεία μυελογενής λευχαιμία : Ζήσου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα).

Β. ΚΑΜΙΝΕΛΛΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). ΒΙΟΛΟΓΙΑ Είναι η επιστήμη που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. (Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα). Είδη οργανισμών Υπάρχουν δύο είδη οργανισμών: 1. Οι μονοκύτταροι, που ονομάζονται μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός

Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Εργαστηριακή άσκηση L0: Ασφάλεια και προστασία από ακτινοβολία Laser. Σύγκριση έντασης ακτινοβολίας Laser με συμβατικές πηγές φωτός Σκοπός: Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση και επίγνωση των κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Τσολάκη Ευαγγελία ΑΜ:2000030060

Τσολάκη Ευαγγελία ΑΜ:2000030060 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ποσοτική Χαρτογράφηση Χρωµοφόρων έρµατος µε εδοµένα Φασµατικής Απεικόνισης Τσολάκη Ευαγγελία ΑΜ:2000030060 Περιεχόµενα Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Σχηµατική απεικόνιση της µεγάλης και της µικρής κυκλοφορίας

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ. Σχηµατική απεικόνιση της µεγάλης και της µικρής κυκλοφορίας ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Γεράσιµος Π. Βανδώρος ΑΙΜΟΦΟΡΑ ΑΓΓΕΙΑ ΑΡΤΗΡΙΕΣ - ΦΛΕΒΕΣ - ΤΡΙΧΟΕΙ Η 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Μεγάλη και µικρή κυκλοφορία Σχηµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. 25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 2... 3... ΜΟΝΑΔΕΣ:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑ. 25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 2... 3... ΜΟΝΑΔΕΣ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:..... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1.. 2..... 3..... ΜΟΝΑΔΕΣ: ΜΕΡΟΣ Α Κυτταρική ανάπτυξη και διάχυση ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ Διάχυση: Με τον όρο διάχυση, γενικά, χαρακτηρίζουμε την τάση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΟΡΧΕΩΣ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ. Κ. Στεφανάκη Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµίας Νοσ. Παίδων «Η Αγία Σοφία»

ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΟΡΧΕΩΣ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ. Κ. Στεφανάκη Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµίας Νοσ. Παίδων «Η Αγία Σοφία» ΟΓΚΟΙ ΤΟΥ ΟΡΧΕΩΣ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Κ. Στεφανάκη Εργαστήριο Παθολογικής Ανατοµίας Νοσ. Παίδων «Η Αγία Σοφία» Ογκοι του όρχεως στα παιδιά 1-2% συµπαγών παιδιατρικών όγκων 2-5% κακοήθων νεοπλασµάτων στα αγόρια ιαφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

BΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ. Θεόδ. Φιλιππίδης Παθολογοανατόμος Επιστημονικός Δ/ντής ΜΙCROMEDICA

BΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ. Θεόδ. Φιλιππίδης Παθολογοανατόμος Επιστημονικός Δ/ντής ΜΙCROMEDICA To περί ού ο λόγος BΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗΣ Θεόδ. Φιλιππίδης Παθολογοανατόμος Επιστημονικός Δ/ντής ΜΙCROMEDICA ΒΙΟΨΙΑ ΟΡΧΕΩΣ Συνήθως ζητείται επί περιπτώσεων - Αζωοσπερμίας - Ολιγοσπερμίας

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης.

Παραγωγή, απομόνωση και καθαρισμός της φαρμακευτικής πρωτεΐνης. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1o 1. δ 2. β 3. β 4. γ 5. δ ΘΕΜΑ 2o 1. Σχολικό βιβλίο, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΕΥΡΟΙΝΩΜΑΤΩΣΗ. Ομάδα ΑΡΕΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΑΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΕΥΡΟΙΝΩΜΑΤΩΣΗ. Ομάδα ΑΡΕΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΑΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΝΕΥΡΟΙΝΩΜΑΤΩΣΗ Ομάδα ΑΡΕΑΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΑΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η παρουσίαση των χαρακτηριστικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ

ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΩΝ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΓΟΥΜΕΝΟΣ Εισαγωγή Η πρόληψη των επεισοδίων οξείας απόρριψης και η μακροχρόνια διατήρηση του νεφρικού μοσχεύματος αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Οι όζοι του θυρεοειδούς είναι συχνοί και αποτελούν το συχνότερο ενδοκρινολογικό πρόβλημα σε πολλές χώρες. Οι πιθανότητες ότι κάποιος θα ανακαλύψει έναν τουλάχιστον όζο θυρεοειδούς είναι 1 στις 10 ενώ σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ Πνευμονική αγγειίτις και κοκκιωμάτωση είναι ένας περιγραφικός όρος που χαρακτηρίζεται από κυτταρική διήθηση του τοιχώματος των αγγείων (αγγειίτις) με καταστροφή και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΦΩΤΟΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΔΟΘΗΛΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Στοιχεία ανατομίας Στιβάδες κερατοειδούς : 1. Επιθήλιο, μη κερατινοποιημένο κυλινδρικό, πάχους 50μm. 2. Στιβάδα Bowman

Διαβάστε περισσότερα

Osteogenesis Imperfecta (Ατελής Οστεογένεση ) Ομάδα: Πατρασκάκη Μυρτώ Τσιτσικλή Μαγδαληνή

Osteogenesis Imperfecta (Ατελής Οστεογένεση ) Ομάδα: Πατρασκάκη Μυρτώ Τσιτσικλή Μαγδαληνή Osteogenesis Imperfecta (Ατελής Οστεογένεση ) Ομάδα: Πατρασκάκη Μυρτώ Τσιτσικλή Μαγδαληνή Osteogenesis imperfecta Μενδελικό Νόσημα Συχνότητα στον πληθυσμό: 1:20.000 80-95% αυτοσωμικό επικρατές 10-15% αυτοσωμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Μ. ΠΑΥΛΙ ΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Μ. ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ Μ. ΠΑΥΛΙ ΗΣ Hράκλειο, εκέμβριος 2011 ΤΥΠΟΙ ΙΣΤΩΝ 1. Eπιθηλιακός Πολυεδρικά κύτταρα που είναι πάρα πολύ στενά συνδεδεμένα και φέρουν ελάχιστη μεσοκυττάρια ουσία 2. Συνδετικός Κύτταρα

Διαβάστε περισσότερα

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις

Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Βιολογία Α Λυκείου Κεφ. 10 Αισθητήρια όργανα Αισθήσεις Ειδικές Αισθήσεις Όραση Ακοή Δομή του οφθαλμικού βολβού Οφθαλμικός βολβός Σκληρός χιτώνας Χοριοειδής χιτώνας Αμφιβληστροειδής χιτώνας Μ.Ντάνος Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

Οδοντογένεση - Εµβρυολογία του δοντιού

Οδοντογένεση - Εµβρυολογία του δοντιού Οδοντογένεση - Εµβρυολογία του δοντιού Εισαγωγή Στον άνθρωπο, 20 νεογιλά και 32 µόνιµα δόντια αναπτύσσονται κατά την εµβρυϊκή περίοδο από την αλληλεπίδραση των στοµατικών επιθηλιακών κυττάρων και των υποκείµενων

Διαβάστε περισσότερα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα

2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2. Ο οφθαλμός ως οπτικό σύστημα 2 Απριλίου 20 Η δομή του οφθαλμού Ιδωμένος ως ένα οπτικό όργανο, ο ανθρώπινος οφθαλμός επιτελεί την ακόλουθη λειτουργία. Δέχεται εισερχόμενες ακτίνες φωτός από απομακρυσμένα

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτικός έλεγχος για έγκαιρη ανίχνευση όγκων οπτικού νεύρου σε παιδιά με νευροϊνωμάτωση τύπου-1 (Νf1)

Προληπτικός έλεγχος για έγκαιρη ανίχνευση όγκων οπτικού νεύρου σε παιδιά με νευροϊνωμάτωση τύπου-1 (Νf1) Προληπτικός έλεγχος για έγκαιρη ανίχνευση όγκων οπτικού νεύρου σε παιδιά με νευροϊνωμάτωση τύπου-1 (Νf1) Νικολάου Μ. 1, Ζαμπογιάννης Α. 1, Τουρκαντώνη Ν. 1, Νικας Ι. 2, Χασιώτου Μ. 2, Σφακιανός Γ. 3, Προδρόμου

Διαβάστε περισσότερα

(αδρές αποικίες) Θέρμανση (λείες αποικίες) ζωντανά ποντίκια ζωντανά ποντίκια νεκρά ποντίκια

(αδρές αποικίες) Θέρμανση (λείες αποικίες) ζωντανά ποντίκια ζωντανά ποντίκια νεκρά ποντίκια Το DNA είναι το γενετικό υλικό 1. Πείραμα Griffith (1928) Βακτήριο πνευμονιόκοκκου (Diplococcus pneumoniae) Χωρίς κάλυμμα Με κάλυμμα (αδρές αποικίες) Θέρμανση (λείες αποικίες) ζωντανά ποντίκια ζωντανά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ

ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΠΡΕΣΒΥΩΠΙΑ ΤΡΙΤΗ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 Ρ. ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΑΓΓΕΛΟΥ Αστιγµατισµός ιαθλαστική ανωµαλία του οφθαλµού, κατά την οποία οι προσπίπτουσες σε αυτόν παράλληλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑ-ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΊΑ Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων από το αρχείο του «Θριασίου» ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Φυσική του Σκελετού

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής. Φυσική του Σκελετού Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Φυσική του Σκελετού Τα οστά πραγματοποιούν τουλάχιστον έξι λειτουργίες στο ανθρώπινο σώμα: 1. Υποστήριξη 2. Κίνηση 3. Προστασία διαφόρων οργάνων 4. Αποθήκευση χημικών ουσιών

Διαβάστε περισσότερα

OΓΚΟΙ Κ.Ν.Σ OΓΚΟΙ Κ.Ν.Σ. Σ. Μπαρµπάνης

OΓΚΟΙ Κ.Ν.Σ OΓΚΟΙ Κ.Ν.Σ. Σ. Μπαρµπάνης OΓΚΟΙ Κ.Ν.Σ OΓΚΟΙ Κ.Ν.Σ Σ. Μπαρµπάνης ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΜΗΝΙΓΓΩΝ ΜΗΝΙΓΓΙΩΜΑΤΑ ΑΙΜΑΓΓΕΙΟΠΕΡΙΚΥΤΩΜΑ ΜΗΝΙΓΓΩΝ ΑΙΜΑΓΓΕΙΟΒΛΑΣΤΩΜΑ ΜΕΣΕΓΧΥΜΑΤΟΓΕΝΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΜΗ-ΜΗΝΙΓΓΟΘΗΛΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΕΣ ΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα

Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα Επανάληψη πριν τις εξετάσεις Καλό διάβασμα 2013-2014 Θέματα πολλαπλής επιλογής Κύτταρα όμοια μορφολογικά και λειτουργικά αποτελούν α. ένα όργανο. β. ένα ιστό. γ. ένα οργανισμό. δ. ένα σύστημα οργάνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Τι γνωρίζετε για τους υδατάνθρακες;

ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Τι γνωρίζετε για τους υδατάνθρακες; 1 ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Το κύτταρο αποτελείται από χηµικές ενώσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µικρά βιολογικά µόρια και τα βιολογικά µακροµόρια. Στα µικρά βιολογικά µόρια ανήκουν, τα ανόργανα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ - ΡΑΔΙΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις I SBN 960-372-069-0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΙΣ Α. ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ Μ Ε Ρ Ο Σ Ι ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ... 3 Το καρκινικό κύτταρο... 3 Κυτταρικός

Διαβάστε περισσότερα

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού

Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS. Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Προληπτική Μαστογραφία Ανακαλύπτοντας το DCIS Ιωάννης Θ. Νατσιόπουλος Ειδικός Χειρουργός Μαστού Ductal Carcinoma in Situ Πορογενές καρκίνωμα in Situ In Situ = επί τόπου Τοπικό πορογενές καρκίνωμα; Ductal

Διαβάστε περισσότερα

Χρωµοσωµικές Αλλαγές. Πληροφορίες για Ασθενείς και Οικογένειες

Χρωµοσωµικές Αλλαγές. Πληροφορίες για Ασθενείς και Οικογένειες 12 Orphanet Ιστοσελίδα ελεύθερης πρόσβασης που παρέχει πληροφορίες για τις σπάνιες παθήσεις, τα κλινικά πειράµατα, τα φάρµακα και συνδέσµους για οµάδες υποστήριξης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ιστοσελίδα: www.orpha.net

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MicroworldsPro

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MicroworldsPro 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 501 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MicroworldsPro Ορφανίδου Όλγα Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ

Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού. Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ Ανατομία - φυσιολογία του οφθαλμού Α Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ - ΑΧΕΠΑ Οφθαλμικός κόγχος Εξωφθάλμιοι βολβοκινητικοί μύες Άνω ορθός Κάτω ορθός Έσω ορθός Έξω ορθός Άνω λοξός Κάτω λοξός

Διαβάστε περισσότερα

94 95 96 97 98 Ο ρόλος της αγγειογένεσης στη μετάσταση Η νεοαγγείωση αποτελεί ένα απαραίτητο τμήμα της ογκογόνου διεργασίας που διασφαλίζει τη γρηγορότερη και ανεμπόδιστη ανάπτυξη του όγκου. Η λειτουργική

Διαβάστε περισσότερα

HPV. Τι είναι τα κονδυλώματα?

HPV. Τι είναι τα κονδυλώματα? HPV O HPV (Human papilloma virus) ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων είναι ιός που βασίζεται στο DNA και μολύνει το δέρμα και τις βλεννογόνες μεμβράνες ανθρώπων και ορισμένων ζώων. Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί

Διαβάστε περισσότερα

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί:

4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. περιλαμβάνονται ο σπλήνας και ο θύμος αδένας (εικ.4.1). Το λεμφικό σύστημα είναι πολύ σημαντικό γιατί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 4. ΛΕΜΦΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από τα λεμφαγγεία, τη λέμφο και τους λεμφαδένες. Οι λεμφαδένες είναι δομές που αποτελούνται από εξειδικευμένη μορφή συνδετικού ιστού, το λεμφικό

Διαβάστε περισσότερα

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας συνιστά την κατάταξη σε 4 βασικούς ιστολογικούς τύπους: καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου, καρκίνωμα πλακώδους

Η παγκόσμια οργάνωση υγείας συνιστά την κατάταξη σε 4 βασικούς ιστολογικούς τύπους: καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου, καρκίνωμα πλακώδους ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ. Είναι ο τέταρτος πιο συχνός καρκίνος της στον Δυτικό κόσμο. Η μέση ηλικία κατά την διάγνωση είναι τα 60 με 65 έτη.είναι πιο συχνός στους

Διαβάστε περισσότερα