3DR News Ανάλυση Θεμάτων Μηχανικού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3DR News Ανάλυση Θεμάτων Μηχανικού"

Transcript

1 Τεύχος 4: Σεπτέμβριος DR News Ανάλυση Θεμάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Βαδαλούκας Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

2 3DR News Σεπτέμβριος 2013 Εισαγωγή Στο παρόν τεύχος αρχικά εξετάζεται ο έλεγχος επάρκειας μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3. Αμέσως μετά ακολουθούν 15 ερωτήσεις και απαντήσεις σε θέματα εφαρμογής ΚΑΝ.ΕΠΕ., ερωτήσεις που διαμορφώθηκαν από την αλληλεπίδραση που είχαμε με πάνω από 500 μηχανικούς για θέματα ΚΑΝ.ΕΠΕ. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο του κ. Σωτήρη Γιόκα, εκπαιδευτή ενεργειακών επιθεωρητών, αναφορικά με τις Εξελίξεις στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Ακολουθεί η περιγραφή του λογισμικού για κατασκευές από panels σε συνεργασία με την CrossWise Ltd - Cyprus Στη συνέχεια παρουσιάζεται το λογισμικό «Αυθαίρετα 4178», το οποίο υπολογίζει τα πρόστιμα και αναλαμβάνει τις εκτυπώσεις σύμφωνα με τον Νέο Νόμο 4178/13. Επίσης παρουσιάζεται το λογισμικό KANEPE Cost Estimation, εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους επεμβάσεων (εργαστηριακών ελέγχων, μελέτης και ενισχύσεων) που θα προκύψει από τον έλεγχο κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.. Τέλος, υπάρχει αναφορά στις νέες μας συνεργασίες με τις εταιρείες π-systems και CSI Hellas. Εγγραφή: Εάν επιθυμείτε να λαμβάνεται τα 3DR News ηλεκτρονικά, παρακαλούμε εγγραφείτε στην Περιοχή Μελών της 3DR (www.3dr.eu). Εάν επιθυμείτε να δημοσιεύσετε κάποιο άρθρο σας μπορείτε να το στείλετε στο Περιεχόμενα Τεύχους: Ελεγχος επάρκειας μεταλλικών κατά ΕΚ Ερωτήσεις και Απαντήσεις σε θέματα εφαρμογής ΚΑΝ.ΕΠΕ. Λογισμικό για κατασκευές από panels: Συνεργασία με CrossWise Ltd - Cyprus Ενεργειακά: Εξελίξεις στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές (του Σ. Γιόκα) Αυθαίρετα Νέος Νόμος 4178/13 - Λογισμικό Συνεργασία με π-systems Συνεργασία με CSI Hellas Σειρά σεμιναρίων και Workshops

3 Έλεγχος επάρκειας μεταλλικών κατά EC8-3 Βήματα εφαρμογής στο 3DR.STEEL Αρκετά κτίρια για τα οποία υπάρχει ανάγκη εκπόνησης μελέτης αποτίμησης λόγω πχ. του νόμου για τα αυθαίρετα ή λόγω αλλαγής χρήσης ή λόγω ανάγκης για προσθήκη και έχουν μεταλλικό σκελετό είτε εξολοκλήρου είτε τμηματικά. Η 3DR για να καλύψει τις ανάγκες των συναδέλφων για την σύννομη εκπόνηση των μελετών αυτών πρόσθεσε την δυνατότητα ελέγχου υπάρχοντος, κατά ΚΑΝΕΠΕ και Ευρωκώδικα 8 μέρος 3 στο 3DR.STEEL και το WinSTEEL. Υπενθυμίζεται ότι από 7/2011 είναι σε ισχύ οι Ευρωκώδικες. Ο Ευρωκώδικας 8 μέρος 3 στο εθνικό προσάρτημα θεσμοθετεί την παράλληλη ισχύ του ΚΑΝΕΠΕ ο οποίος δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (42 Β 20/1/2012). Η πορεία ελέγχου μεταλλικής κατασκευής κατά EC8-3 είναι η εξής: Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς απαιτείται μία προκαταρκτική ανάλυση ώστε να βρεθούν οι δείκτες ανεπάρκειας δομικού στοιχείου λ κατά ΚΑΝΕΠΕ ή ρ κατά Ε8Μ3. Οι λόγοι προκύπτουν από το εντατικό μέγεθος λόγω των δράσεων του σεισμικού συνδυασμού (όπου η σεισμική δράση λαμβάνεται χωρίς μείωση) και την αντίστοιχη διαθέσιμη αντίσταση του στοιχείου, υπολογιζόμενη με βάση τις μέσες τιμές των αντοχών των υλικών. Ο ΕΚ8Μ3 θεωρεί ικανοποιητικό τον λόγο max/min κάτω από 2.5 ενώ ο ΚΑΝΕΠΕ το max να είναι μικρότερο του 2.5. Το 3DR.STEEL ακολουθεί τη λογική του ΚΑΝΕΠΕ δεδομένου ότι ο ορισμός του δείκτη ανεπάρκειας βρίσκεται στο Κεφάλαιο 5 συγκεκριμένα στο , δηλαδή στα 5 πρώτα κεφάλαια PLACE PHOTO HERE, του ΚΑΝΕΠΕ που είναι γενικής ισχύος ανεξαρτήτως υλικού. Ορισμός εργαστηριακών μετρήσεων αντοχών χάλυβα OTHERWISE DELETE BOX Στο πρόγραμμα, ο μελετητής περιγράφει τη γεωμετρία του φορέα, με τον ίδιο τρόπο σάν να πρόκειται για νέα κατασκευή στο γνώριμο περιβάλλον του 3DR.STEEL. Στην συνέχεια εισάγονται τα αποτελέσματα του εργαστηρίου για τα στοιχεία που απαιτούνται για τον χάλυβα. Επόμενο βήμα είναι η εκλογή των στοιχείων για τον σεισμό σχεδιασμού (10% πιθανότητα υπέρβασης με 475 χρόνια περίοδο επαναφοράς ή 50% 72 χρόνια περίοδο επαναφοράς). Υπενθυμίζεται ότι, παρόλο που ο ΕΚ8Μ3 δεν ορίζει κάτω όριο για τον σεισμό σχεδιασμού, η παράλληλη εφαρμογή του με τον ΚΑΝΕΠΕ, ως εθνικό κείμενο εφαρμογής, οδηγεί πρακτικά σε ελάχιστη επιλεκτικότητα το επίπεδο 2 (Πιθανότητα υπέρβασης 50% στα 50 χρόνια). Με την εντολή «Προκαταρκτική ανάλυση» ξεκινάει η διαδικάσία αυτόματης επίλυσης και ελέγχου των στοιχείων του φορέα για ΟΚΑ. Παρότι ο ΕΚ8Μ3 αναφέρεται για έλεγχο μόνο για σεισμικές δράσεις στο πρόγραμμα γίνεται και έλεγχος για Βασικούς συνδυασμούς δράσεων όπως προβλέπεται από τον ΚΑΝΕΠΕ ( Βασικές δράσεις μη σεισμικές). Οι έλεγχοι γίνονται σύμφωνα με τον ΕΚ3 και τον ΕΚ8Μ1 Κεφάλαιο 6 και αφορούν μόνο την αστοχία (κάμψη διάτμηση θλίψη εφελκυσμός στρέψη κλπ). Δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι ελαχίστων διατομών κλπ PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX

4 Έλεγχος επάρκειας μεταλλικών κατά EC8-3 (συνέχεια) Το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής ανάλυσης εμφανίζεται με πινακοποιημένη μορφή (Μέλος, Λόγος ρ). Ανάλογα με το αποτέλεσμα του πίνακα ο μελετητής επιλέγει την μέθοδο κυρίως ανάλυσης (Ελαστική με m ή με q κατά ΚΑΝΕΠΕ ή Ελαστική ή q κατά ΕΚ8Μ3). Υπενθυμίζεται ότι ενώ ο ΕΚ8Μ3 απαιτεί για την εφαρμογή ελαστικής πάντα τα ρ να είναι μικρότερα του 2.5, ο ΚΑΝΕΠΕ την επιτρέπει τη χρήση Ελαστικών Μεθόδων Ανάλυσης για λόγους Αποτίμησης και μόνον, ανεξαρτήτως ισχύος των παραπάνω περιορισμών, με αύξηση των συντελεστών γsd κατά 0.15, οδηγία που ακολουθεί το πρόγραμμα. Επόμενο βήμα είναι ο ορισμός της επιτελεστικότητας ως προς την κατάσταση βλαβών του φορέα δηλαδή την επιλογή μεταξύ της Οιονεί Κατάρρευσης (Γ), των Σημαντικών Βλαβών (Β) ή προστασία ζωής και Περιορισμού Βλαβών - άμεση χρήση μετά τον σεισμό (Α) Ανάλογα με τις δοκιμές και τις πληροφορίες ο μελετητής καθορίζει και την Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων (Επίπεδο Γνώσης κάτα ΕΚ8Μ3) καθορίζοντας έτσι και τους συντελεστές ασφάλειας. Ακολουθεί η επίλυση του φορέα και ο έλεγχος διατομών. Επιπροσθέτως των «κλασσικών» ελέγχων αντοχής γίνεται μία πρόσθετη σειρά ελέγχων ανάλογα με την επιτελεστικότητα και την κατηγοριοποίηση του μέλους πχ. - Στα υποστυλώματα ελέγχεται ότι δέν εμφανίζουν διαρροή από αξονικό φορτίο και ροπή για επιτελεστικότητα Α και Β - Στις δοκούς ελέγχεται ο τοπικός λυγισμός σε επιτελεστικότητα Β. Για επιτελεστικότητα Γ ελέγχεται ο περιορισμός τοπικού λυγισμού. - Οι διαγώνιοι σύνδεσμοι ελέγχονται σε λυγηρότητα και περιορισμό του θλιπτικού φορτίου για επιτελεστικότητα Α. Για επιτελεστικότητα Β γίνεται ευμενέστερος ο περιορισμός του αξονικού φορτίου. Εκλογή μεθόδου Ανάλυσης Για του ικανοτικούς ελέγχους χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις Β7, Β8 και Β9 του παραστήματος Β του ΕΚ8Μ3.

5 15 Ερωτήσεις Απαντήσεις σε θέματα ΚΑΝ.ΕΠΕ. Έχοντας διοργανώσει πάνω από 30 τμήματα εκμάθησης του ΚΑΝονοσμού ΕΠΕμβάσεων, και έχοντας εκπαιδεύσει πάνω από 500 Μηχανικούς, συγκεντρώσαμε τις σημαντικότερες ερωτήσεις που μας τέθηκαν και τις παραθέτουμε παρακάτω: Ερώτηση 1: Ποιος έχει δικαίωμα εκπόνησης μελέτης ΚΑΝΕΠΕ? Απάντηση: Στο ΦΕΚ δεν διευκρινίζεται αν πρέπει να είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, ενώ για όλες τις άλλες διαδικασίες υπάρχει σχετική αναφορά. Υπάρχει μόνο μια γενική αναφορά ότι ο μελετητής πρέπει να έχει εμπειρία και επαγγελματικά προσόντα. Στο ΦΕΚ Β41 15/1/2013 για τα σεισμόπληκτα, ορίζεται σαφώς ότι ο μελετητής πρέπει να είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός. Ερώτηση 2: Αν κάνω αποκατάσταση βλαβών ή και «ψιλοεπεβάσεις» τι ευθύνη έχω ως μελετητής για το έργο? Απάντηση: Ο ΚΑΝΕΠΕ ορίζει ότι «Εάν γίνει απλή αποκατάσταση βλαβών (επισκευή) ή τοπική ενίσχυση μελών υφισταμένου δομήματος, η ευθύνη των παραγόντων του έργου της αποκατάστασης περιορίζεται στην ορθή εκτέλεση του έργου αυτού σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ενώ η ευθύνη για τη συνολική ασφάλεια του δομήματος παραμένει στους παράγοντες της κατασκευής του αρχικού έργου» Ερώτηση 3: Πότε θεωρείται μία επισκευή «απλή» και ποιες ενισχύσεις θεωρούνται «τοπικές»? Απάντηση: Δεν υπάρχει σαφής αναφορά. Μία λογική είναι, η του ανασχεδιασμού, αν δηλαδή οι ενισχύσεις γίνονται για την αναβάθμιση της επιτελεστικότητας αποτίμησης (φέρουσας ικανότητας). Η κατασκευή νέων στοιχείων δεν μπορεί να θεωρηθεί τοπική ενίσχυση. Θα μπορούσε πάντως κάποιος μελετητής να θεωρήσει σαν «μπούσουλα» το ΦΕΚ Β41 15/1/2013 που ορίζει ότι βλάβη ή και επέμβαση έως το 30% των κατακόρυφων στοιχείων θεωρείται ελαφριά βλάβη. Ερώτηση 4: Ποιος έχει δικαίωμα επίβλεψης επεμβάσεων κατά ΚΑΝΕΠΕ? Απάντηση: Στο ΦΕΚ διευκρινίζεται ότι «Ο επιβλέπων πρέπει να είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός τουλάχιστον πενταετούς εμπειρίας σε παρόμοια έργα.» Ερώτηση 5: Ποιος έχει δικαίωμα κατασκευής των επεμβάσεων κατά ΚΑΝΕΠΕ? Απάντηση: Στο ΦΕΚ διευκρινίζεται ότι «Λόγω της ειδικής φύσεως των κατασκευών, ο Κατασκευαστής πρέπει να είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός». Ερώτηση 6: Ποια η συσχέτιση του ΚΑΝΕΠΕ με τον Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3? Απάντηση: Στο Εθνικό προσάρτημα του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3 αναγράφεται ότι συμπληρωματικά με αυτόν ισχύει ο ΚΑΝΕΠΕ, θέτοντας πρακτικά παράλληλη εφαρμογή. Ερώτηση 7: Στον Ευρωκώδικα 8 μέρος 3 εμφανίζεται ο μελετητής συνυπεύθυνος με τον ιδιοκτήτη στην επιλογή στάθμης επιτελεστικότητας. Αν ο ιδιοκτήτης επιλέξει στον ΚΑΝΕΠΕ στάθμη 2 (πχ. Β2) έχω ευθύνη σαν μελετητής? Απάντηση: Όχι. Στον ΚΑΝΕΠΕ διευκρινίζεται ότι «Η ευθύνη του κυρίου του έργου συνίσταται στην επιλογή της στάθμης επιτελεστικότητας, η οποία δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την οριζόμενη από την δημόσια Αρχή.» Ερώτηση 8: Στον ΚΑΝΕΠΕ ποιο φάσμα χρησιμοποιώ και με τι συντελεστές σπουδαιότητας? Απάντηση: Χρησιμοποιούμε τον Ευρωκώδικα 8 μέρος 1. Τόσο για το φάσμα όσο και για τους συντελεστές σπουδαιότητας, κατηγοριοποίηση εδάφους κλπ Ερώτηση 9: Ποια είναι η ευθύνη μου σαν μελετητή αν επιλέξω άλλο θεσμικό πλαίσιο για τον έλεγχο υπάρχοντος? Απάντηση: Στο ΦΕΚ αναφέρεται ότι «Η ευθύνη του μελετητή Μηχανικού, προκειμένου για τον έλεγχο υφιστάμενου δομήματος, περιορίζεται στην ορθή εκτέλεση του ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό»

6 15 Ερωτήσεις Απαντήσεις σε θέματα ΚΑΝ.ΕΠΕ. (συνέχεια) Ερώτηση 10: Υπάρχει αναφορά στον κανονισμό ότι σε κτίριο που ελέγχθηκε με ΚΑΝΕΠΕ «Απαγορεύεται επέμβαση και στον ΜΗ φέροντα οργανισμό.». Αν συμβεί αυτό στο μέλλον, πώς διασφαλίζομαι σαν μελετητής ότι είχα λάβει υπ όψη τους τοίχους πλήρωσης? Απάντηση: Κατ αρχήν το ΦΕΚ επιμερίζει ευθύνες στους χρήστες για επεμβάσεις στις τοιχοπληρώσεις και συγκεκριμένα «Η ευθύνη των χρηστών του έργου συνίσταται στη διατήρηση του έργου σε καλή κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, και στην αποφυγή κάθε είδους μεταβολών χωρίς προηγούμενη μελέτη των συνεπειών αυτών των μεταβολών» Την ευθύνη γενικά την θέτει στον ιδιοκτήτη «Οι κατασκευές πρέπει να συντηρούνται με ευθύνη του κυρίου του έργου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται εν χρόνω η αντοχή και η λειτουργικότητα για την οποία μελετήθηκαν» Ερώτηση 11: Στον ΚΑΝΕΠΕ αναφέρεται ότι «Οι τοιχοποιίες πλήρωσης δεν επιτρέπεται να συνεκτιμώνται στην ανάληψη μη σεισμικών δράσεων» Σε ελαστική ανάλυση συνδυάζω εντατικά μεγέθη από 2 προσομοιώματα? Απάντηση: Ναι. Από ένα προσομοίωμα, στο οποίο λείπουν οι τοίχοι και λύνεται για μόνιμες και μεταβλητές δράσεις και το δεύτερο με τοίχους για οριζόντιες δράσεις και συνδυάζονται. Ερώτηση 12: Έχω κτίριο στο οποίο είχαν παρθεί μήτρες κατά την σκυροδέτηση, πρέπει να κάνω πυρηνοληψία? Απάντηση: Ναι. Ο ΚΑΝΕΠΕ ορίζει ότι «Σε ειδικές περιπτώσεις κτιρίων για τα οποία διατίθενται υπεύθυνες και αξιόπιστες πληροφορίες για τον τρόπο κατασκευής τους, οι δοκιμές για την επαλήθευση των διατιθέμενων πληροφοριών μπορούν να περιορίζονται στην ελάχιστη πυρηνοληψία όπως προβλέπεται στο πιο πάνω εδάφιο (α), από ομοειδή δομικά στοιχεία κάθε ορόφου (3 πυρήνες). Ερώτηση 13: Για προσθήκη ορόφου κάνω έλεγχο υπάρχοντος με ΚΑΝΕΠΕ. Ποια είναι η ελάχιστη στάθμη επιτελεστικότητας? Απάντηση: Παρότι δεν διευκρινίζεται εννοείται η Β1. Σε άλλα κράτη έχουν ορίσει ότι και η προσθήκη μπορεί να πάει με μικρότερη επιτελετικότητα. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα δεν έχει οριστεί κάτι τέτοιο και αφού το νέο θα θεωρηθεί Β1 και ταυτόχρονα η επιτελεστικότητα πρέπει να είναι κοινή στο έργο, εννοείται ότι το υπάρχον θα ελεγχθεί Β1. Ερώτηση 14: Σε περίπτωση προσθήκης θέλω να κάνω ανάλυση PushOver. Τι κάνω με την προσθήκη? Απάντηση: Ελέγχεται η προσθήκη με ελαστική ανάλυση. Διαστασιολογείται. Ελέγχεται στην συνέχεια προσθήκη και υπάρχον με οπλισμούς τους υπάρχοντες για το παλιό και του αποτελέσματος της διαστασιολόγησης για το νέο, με στάθμη αξιοπιστίας για την προσθήκη «ικανοποιητική» Ερώτηση 15: Έχω υπάρχον κτίριο για τακτοποίηση με τον 4014 το οποίο έχει καταστήματα και έκανα μελέτη ΚΑΝΕΠΕ. Απαιτούνται ενισχύσεις. Αποφάσισα να βάλω μεταλλικά στοιχεία. Με τι κανονισμό το ελέγχω? Απάντηση: Για το επίπεδο των δυνάμεων και τις γενικές απαιτήσεις καθώς και για την μέθοδο ανάλυσης εφαρμόζεις τα κεφάλαια 1-5 του ΚΑΝΕΠΕ. Αν εφαρμοστεί η μέθοδος q δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας Σ4.4 του ΚΑΝΕΠΕ άλλα το q που ορίζεται στον Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3. Για τους βασικούς συνδυασμούς δράσεων θα χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές του 4.2 του ΚΑΝΕΠΕ ανάλογα με το επίπεδο γνώσης (ΣΑΔ) και τον Ευρωκώδικα 3. Για τις τυχηματικές δράσεις θα χρησιμοποιηθούν οι του ΕΝ : 2004, όπως ορίζεται στον Ευρωκώδικα 8 μέρος 3. Για τον σχεδιασμό θα εφαρμοστεί ο Ευρωκώδικας 3 και το παράρτημα Β του Ευρωκώδικα 8 μέρος 3..

7 Εξελίξεις στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές του Σωτήρη Γιόκα, Εκπαιδευτή Ενεργειακών Επιθεωρητών Εδώ και ενάμιση περίπου χρόνο από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε η διαδικασία κατάρτισης των ενεργειακών επιθεωρητών, ανοιχτό παραμένει το θέμα της εξέτασης των καταρτισθέντων μηχανικών. Σε τακτά χρονικά διαστήματα δημοσιεύονται στον ηλεκτρονικό ή έντυπο τύπο άρθρα που αναγγέλλουν τη διεξαγωγή εξετάσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από το υπουργείο που να επιβεβαιώνει τις ειδήσεις αυτές. Παράλληλα όλο αυτό το διάστημα μπορούσε κανείς να διαβάσει σε forum μηχανικών φήμες για επιστροφή τμήματος ή και ολόκληρου του ποσού των διδάκτρων της εκπαίδευσης, αλλά και άλλες που υποστήριζαν ότι δεν πρόκειται να διεξαχθούν τελικά εξετάσεις. Τελικά τι ισχύει από όλα αυτά? Υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα των εξετάσεων των ενεργειακών επιθεωρητών ή πάμε για ακόμη μια ετήσια παράταση του προσωρινού μητρώου? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή λοιπόν: Τον Οκτώβριο του 2010 εκδίδεται το ΠΔ100/2010 με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας των ενεργειακών επιθεωρητών, και προβλέπεται υποχρεωτική κατάρτιση και υποχρεωτικές εξετάσεις για την έκδοση αδείας ενεργειακού επιθεωρητή. Σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2010 οι υποψήφιοι ενεργειακοί επιθεωρητές θα πρέπει να εξεταστούν στα προαιρετικά και τα υποχρεωτικά μαθήματα της εκπαίδευσης αλλά και στην προσομοίωση ενός κτηρίου με τη χρήση του λογισμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ. Η εξέταση θα είναι ατομική και θα πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ερωτήσεις θα έχουν τη μορφή Ερωτήσεων Πολλαπλών Επιλογών, ενώ το πρακτικό κομμάτι θα εξετάζεται με κατάλληλα διαμορφωμένη άσκηση στον Η/Υ με προσομοίωση τμήματος κτηρίου σε ελεγχόμενο περιβάλλον και όλα τα δεδομένα διαθέσιμα στον εξεταζόμενο. Το μόνο εγχειρίδιο που θα έχει στη διάθεσή του ο εξεταζόμενος θα είναι οι ΤΟΤΕΕ. Προκειμένου να περάσει ο υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώσει όπως αναφέρεται και στα σχετικά διατάγματα βαθμολογία 70% για τον προαιρετικό κύκλο και 90% για τον υποχρεωτικό. Η διόρθωση θα γίνεται αυτόματα από τον Η/Υ κατά το πέρας κάθε τμήματος της εξέτασης καθιστώντας τη διαδικασία αδιάβλητη. Σε περίπτωση αποτυχίας στο σύνολο ή τμήμα της εξέτασης ο εξεταζόμενος θα μπορεί να επαναλάβει την εξέταση είτε στο σύνολο είτε μόνο για το τμήμα που απέτυχε. Τον Μάρτιο του 2011 ψηφίζεται ο νόμος 3919/2011 με τον οποίο καταργούνται όλες οι άδειες εκτός εκείνων του μηχανικού, δικηγόρου, κτλ. επομένως και η άδεια του ενεργειακού επιθεωρητή. Ο νόμος προβλέπει αντί της αδείας, την αναγγελία του επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο προς την αρμόδια δημόσια αρχή, συνοδευμένη από τα "νόμιμα δικαιολογητικά". Βάσει του νόμου προβλέπεται ότι εφ' όσον η Διοίκηση δεν ανταποκριθεί αρνητικά εντός τριών μηνών από την υποβολή της αναγγελίας, τότε το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα. Λίγο αργότερα τον Οκτώβριο του 2011 εκδίδεται η εγκύκλιος Αρ. 192 με θέμα την Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών. Με την εγκύκλιο αυτή επανέρχονται οι απαιτήσεις περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης και εξέτασης του ΠΔ 100/2010, χωρίς όμως να αναφέρεται η κατάργηση της αδείας του ενεργειακού επιθεωρητή από τον νόμο 3919/2011. Πρακτικά όμως σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3919, δεν προβλέπεται διαδικασία ανάκλησης των αδειών που έχουν δοθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι περίπου άδειες προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών δεν μπορούν να ανακληθούν ώστε οι επιθεωρητές αυτοί να ακολουθήσουν τη διαδικασία των εξετάσεων αφού, στα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει δεν απαιτούνταν βεβαίωση παρακολούθησης κύκλου σεμιναρίων ούτε βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης εξεταστικής διαδικασίας. Το παράλογο της -όχι πρωτοφανούς- ελληνικής πολυνομίας επιχειρεί να λύσει πράξη νομοθετικού περιεχομένου τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου με τίτλο : "Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012" η οποία ορίζει ότι μεταξύ των δικαιολογητικών του νόμου 3919/2011, περιλαμβάνεται η βεβαίωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και το πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης.

8 Εξελίξεις στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές (συνέχεια) Ωστόσο ο παραλογισμός όχι μόνο δεν διορθώνεται αλλά αντιθέτως εντείνεται αφού στο σχετικό άρθρο απαιτείται παράτυπα δικαιολογητικό (της επιτυχούς εξέτασης) το οποίο δεν υφίστατο κατά τον χρόνο θέσπισης του νόμου 3919/2011 (Μάρτιος 2011). Γνώστες των νομικών θεμάτων υποστηρίζουν ότι αυτό συνιστά αναστολή εφαρμογής του νόμου με μία απλή εγκύκλιο, αφού δεν μπορεί κάτι να αποτελεί "νόμιμο δικαιολογητικό" όταν δεν υφίσταται, και για το οποίο θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα πολλών μηνών έως έτους πριν ολοκληρωθεί επιτυχώς η εξεταστική διαδικασία για ένα ικανό αριθμό υποψηφίων. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012 σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου είχαν παρακολουθήσει τη διαδικασία εκπαίδευσης των ενεργειακών επιθεωρητών περίπου μηχανικοί. Παραμένοντας εγκλωβισμένοι μέσα σε έναν κυκεώνα νόμων εγκυκλίων και τροποποιήσεων και με τις εξετάσεις να μη διαφαίνονται στον ορίζοντα, οι αντιδράσεις άρχισαν να αυξάνονται. Το τεχνικό επιμελητήριο -ως υπεύθυνος φορέας για τη διεξαγωγή των εξετάσεων- μετά την στέρηση των πόρων του αδυνατεί να καταβάλει το ποσό που απαιτείται για την αγορά του εξοπλισμού, και την ανάπτυξη του λογισμικού με το οποίο θα διεξαχθούν οι εξετάσεις. Το υπουργείο από την άλλη πλευρά σε ανακοινώσεις του αναφέρει ότι έχει ήδη ολοκληρώσει τον σχεδιασμό που αφορά τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της εξεταστικής διαδικασίας και τον απαιτούμενο αριθμό θεμάτων πετώντας ξανά το μπαλάκι στο επιμελητήριο. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα κλίμα δυσαρέσκειας και στασιμότητας δύο απρόσμενα (?) γεγονότα έρχονται να αλλάξουν το κλίμα. Το πρώτο αφορά την πρόθεση του ΥΠΕΚΑ να προβεί σε σειρά ενεργειών για επιδότηση του κόστους εκπαίδευσης των ενεργειακών επιθεωρητών. Πιο συγκεκριμένα ο ειδικός Γραμματέας κ. Μωυσής Κουρουζίδης σε επιστολή του την 27/02/2013 με αρ. πρωτ. 393, προς τους Φορείς Εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών ενημερώνει ότι: «Το ΥΠΕΚΑ με πλήρη συναίσθηση της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώρας και ειδικότερα των μηχανικών έχει προβεί σε σειρά ενεργειών με στόχο την επιδότηση της εκπαίδευσης των υποψηφίων Ενεργειακών Επιθεωρητών και σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση της σχετικής πράξης με τίτλο «Εκπαίδευση Μηχανικών για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», η οποία θα έχει και αναδρομική ισχύ (δηλαδή θα αφορά και όσους έχουν ήδη εκπαιδευτεί).» Οι εξελίξεις έχουν ήδη δρομολογηθεί και αναμένονται νεότερα από τον Σεπτέμβριο. Το δεύτερο γεγονός που θεωρείται και το πιο σημαντικό, αφορά στην παράταση κατά ένα τουλάχιστον έτος της θητείας των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών και την άμεση εγγραφή στο μητρώο όσων έχουν ήδη παρακολουθήσει την επίσημη εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη πρόταση έχει διατυπωθεί από συνδικαλιστικούς φορείς των μηχανικών αρκετές φορές μέχρι σήμερα. Έφτασε όμως να κατατεθεί επισήμως ως τροπολογία στο Σ/Ν «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» στις 14/06/2013. Στο συγκεκριμένο Σ/Ν κατατέθηκαν και άλλες τροπολογίες οι οποίες κυρίως αφορούσαν την ΕΡΤ με αποτέλεσμα τελικά να μη γίνει καμία αποδεκτή. Ωστόσο η δήλωση του αναπληρωτή υπουργού άφηνε σαφώς να εννοηθεί ότι η διαδικασία θα προχωρήσει με αυτό τον τρόπο: "Από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από τους συναδέλφους Βουλευτές, δεν θα κάνω καμία δεκτή. Αλλά μπορούμε να τις δούμε και να τις συζητήσουμε γιατί έχουν πραγματικά κάποιες πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να μπορέσουμε σε άμεσο νομοθετικό εγχείρημα να τις συζητήσουμε επί της ουσίας". Ήταν λοιπόν θέμα χρόνου η ενσωμάτωση της τροπολογίας σε επόμενο νομοσχέδιο και μάλιστα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Πριν από μερικές ημέρες (01/08/2013) ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο: «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 52 μπορεί να διαβάσει κανείς :

9 Εξελίξεις στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές (συνέχεια) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και για διάστημα ενός (1) έτους, για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή και την εγγραφή στα οικεία Μητρώα του άρθρου 5, ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: α) Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, µέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (TEE) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα µας κατ` εφαρμογή του π.δ. 38/2010 (Α 78). β) Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που εγγράφονται στα οικεία Μητρώα, οφείλουν να υποβάλουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης εκδιδόμενο από το ΤΕΕ κατά τις διατάξεις του παρόντος π.δ. Μετά την παρέλευση του ενός (1) έτους διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης». Είναι λοιπόν σαφές ότι από τον προσεχή Σεπτέμβριο μπαίνει τέλος στην αναμονή των υποψήφιων ενεργειακών επιθεωρητών οι οποίοι 18 μήνες μετά την έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα μπορέσουν να ασκήσουν τη δραστηριότητα του Εν. Επιθεωρητή. Σαφέστατα θεωρούμε ότι η κίνηση αυτή βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση ωστόσο εκτιμούμε ότι η εμμονή των εμπλεκόμενων φορέων στη διαδικασία των εξετάσεων εξυπηρετεί περισσότερο την ικανοποίηση των αναρίθμητων προεδρικών διαταγμάτων και νομοσχεδίων και λιγότερο την ουσία της ορθής έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών, αφού μέχρι στιγμής οι ίδιοι φορείς έχουν αναθέσει τη διαδικασία έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών σε περίπου 7000 μηχανικούς με μοναδικό κριτήριο τα έτη άσκησης του επαγγέλματος. ΠΡΟΣΦΟΡΑ για ενεργειακούς επιθεωρητές Με αφορμή την ψήφιση του Ν/Σ που προβλέπει την άμεση πρόσβαση στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών όσων έχουν παρακολουθήσει το εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης ενεργειακών επιθεωρητών, η 3DR κάνει μια μοναδική προσφορά: Αποκτήστε τώρα και έως το τέλος Σεπτεμβρίου το λογισμικό εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων μαζί με εκπαιδευτικό σεμινάριο 5 ωρών αξίας 70 καθώς και πλήρη τηλεφωνική και τεχνική υποστήριξη στην απίστευτη τιμή των 295.

10 Συνεργασία με CrossWise Ltd - Cyprus Λογισμικό CrossWise Building για σπίτια από panels Η CrossWise Ltd, με έδρα την Κύπρο, παράγει panels τα οποία συντίθεται από στραντζαριστές διατομές μορφής U διαστάσεων (εκ) 7.5 X 4.5 και πάχος φύλου 0.8 εκατοστά. Τα πάνελ τοιχοποιίας είναι διπλά (πάχους 15 εκατοστών) και γεμίζονται με πολυαιρουθάνη. Πάνω από τα πάνελ που αποτελούν τους φέροντες τοίχους τοποθετούνται διπλά ψαλίδια δικτυωτής μορφής,που σε περίπτωση ανοιγμάτων έχουν και το ρόλο του υπέρθυρου. Οι πλάκες είναι φύλλα κυψελωτού σκυροδέματος πάχους 5 εκατοστών και εδράζονται σε μονά ψαλίδια δικτυωτής μορφής. Η όλη κατασκευή είναι ιδιαίτερα ελαφριά και με πολύ καλή μόνωση. Οι διατομές U ενώνονται μεταξύ τους με διατρητικές βίδες. Τα φύλλα λαμαρίνας εισάγονται από την Ελλάδα και κόβονται επί τόπου. Κατασκευή με panel με το λογισμικό CrossWise Building Για την ανάλυση και τον σχεδιασμό του φορέα χρησιμοποιήθηκε ο Ευρωκώδικας 8 μέρος 1 για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό με το Κυπριακό Εθνικό Προσάρτημα ενώ για τον έλεγχο των διατομών χρησιμοποιήθηκε ο Ευρωκώδικας 3 μέρος 1, μέρος 5 Παράρτημα Γ. Το εν λόγω τμήμα του Ευρωκώδικα αφορά σχεδιασμό δομικών στοιχείων από επίπεδα ελάσματα. Το παράρτημα Γ αναφέρεται στην χρήση των μεθόδων με Πεπερασμένα Στοιχεία στους ελέγχους της οριακής κατάστασης αστοχίας, λειτουργικότητας ή κόπωσης. Στο παράρτημα Γ αναφέρεται ότι ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στα εξής: «Στην προσομοίωση και τις οριακές συνθήκες, στην επιλογή του λογισμικού και της τεκμηρίωσης...». Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που Η CrossWise Ltd, επέλξε την εταιρεία μας για το συγκεκριμένο project. Ο έλεγχος των διατρητικών βιδών γίνεται σύμφωνα με Ευρωκώδικα 8 μέρος 1, μέρος 3 (κεφάλαιο 8). Ο συγκεκριμένος Ευρωκώδικας δίνει οδηγίες για μέλη και φύλλα ψυχρής έλασης. Στο παράρτημα Γ αναφέρεται ότι μπορεί να γίνει προσομοίωση είτε όλου του φορέα είτε τμηματικά, διαδικασία που ακολουθήθηκε από το πρόγραμμα. Δηλαδή επιλύεται το κάθε πάνελ και δημιουργείται υποφορέας ο οποίος συμμετέχει στην ολική επίλυση μετά την οποία επανεπιλύεται το πάνελ με οριακές συνθήκες τις συνθήκες της επίλυσης. Σχέδια Λεπτομερειών όπως παράγονται από το λογισμικό Για την ανάλυση οι διατομές U καναβοποιούνται και προσομοιώνονται με στοιχεία κελύφους. Το στοιχείο του FEA είναι στοιχείο κελύφους με 6 β.ε. ανά κόμβο. Μπορεί να έχει 4 ή 3 κόμβους. Στο στοιχείο αυτό υποστηρίζεται ελαστική έδραση και θερμοκρασιακή μεταβολή (δυνατότητα εισαγωγής διαφορετικής θερμοκρασίας ανά κόμβο και ανά πλευρά). Για την προσομοίωση της διατμητικής συμπεριφοράς των κοχλιών χρησιμοποιούνται κινηματικές εξαρτήσεις. Η ανάλυση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη γεωμετρική μήγραμμικότητα (φαινόμενα 2ας τάξης) διότι έχουν πολύ μεγάλη επιρροή σε λεπτότοιχες διατομές. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης χρησμοποιούνται για τον έλεγχο επάρκειας της κατασκευής. Λεπτομέρεια προσομοιώματος πεπερασμένων στοιχείων

11 Νέα Προϊόντα Αυθαίρετα Νέος Νόμος 4178/13 Κατόπιν της ψήφισης του νέου Νόμου για την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης με αριθ.4178/13 (ΦΕΚ 174 /Α/13), κυκλοφόρησε το πρόγραμμα «Αυθαίρετα 4178», με όλες τις απαιτούμενες τροποποιήσεις, καθώς και ο νέος κύκλος σεμιναρίων με θέμα «Αυθαίρετη δόμηση Νόμος 4178/2013» με επεξηγήσεις πάνω στα νέα δεδομένα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κυριότερα σημεία του νέου νόμου: Απαραίτητη είναι η νέα δήλωση για ένταξη στο νέο νόμο όλων των δηλώσεων που είχαν υπαχθεί στο παλαιότερο νόμο (ν. 4014/2011) καθώς περιέχονται νέες διατάξεις, Ρυθμίζονται διατάξεις για την αναστολή ή και την εξαίρεση από την κατεδάφιση, Ορίζονται κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, Απαραίτητη η προσκόμιση των αεροφωτογραφιών για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής Διατάξεις που αφορούν το στατικό έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών (δομική τρωτότητα ή μελέτη στατικής επάρκειας και αναφορά αυτών σε όλες τις βεβαιώσεις υπαγωγής ή μεταβίβασης) Διαφοροποίηση της κλίμακας των απαιτούμενων παραβόλων σε σχέση με το παλαιότερο νόμο Αλλαγή στο τρόπο υπολογισμού προστίμου των πολεοδομικών παραβάσεων και νέος πίνακας τιμών αναλυτικού προϋπολογισμού Νέες διατάξεις για υπαγωγή σε ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών σε παραδοσιακούς οικισμούς, διατηρητέα κτίρια, κοινόχρηστα τμήματα κτιρίων. Το πρόγραμμα διατίθεται σε 2 εκδόσεις: Έκδοση μόνο Λογισμικού με κόστος 95 Έκδοση Σύμβουλος Αυθαιρέτων, με κόστος 159 που περιλαμβάνει Λογισμικό Συμβουλευτικές εξειδικευμένες υπηρεσίες για την εφαρμογή του Νόμου κατά περίπτωση, πιθανούς τρόπους μείωσης του προστίμου ανά περίπωση, από εξειδικεμένο συνάδελφο σε Θέματα Αυθαιρέτων. Εδική γραμμή αυθαιρέτων: (πληκτρολογήστε 8) και (μόνο για τους κατόχους του πακέτου) Συμμετοχή σε 4ωρο σεμινάριο Αυθαιρέτων για την εφαρμογή του νόμου των Αυθαιρέτων (4178) (βλ. και σεμινάρια) Ειδική προσφορά για κατόχους ΤΟΕ έκπτωση 30% και για τις 2 εκδόσεις. ΚΑΝΕΠΕ Προκοστολόγηση Το KANEPE Cost Estimation, εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους επεμβάσεων (εργαστηριακών ελέγχων, μελέτης και ενισχύσεων) που θα προκύψει από τον έλεγχο κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. (ΦΕΚ 42/Β/ ). Εμπεριέχει αποτελέσματα βάσης δεδομένων αποτελούμενης από δεκάδες κτήρια λυμένα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Εξελιγμένοι αλγόριθμοι αξιοποιούν την βάση δεδομένων για να εξαχθούν συμπεράσματα για το εκάστοτε κτίριο που ενδιαφέρεται ο Μηχανικός. Με το KANEPE Cost Estimation ο Μηχανικός μπορεί εύκολα και γρήγορα να εκτιμήσει το συνολικό κόστος των εργαστηριακών μετρήσεων, της μελέτης και των ενισχύσεων που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ (http://www.3dr.eu/products/kanepecostestimation ) Γεωτεχνικά GEO5 Ver 16 + Εγχειρίδια Μηχανικού (Engineering Manuals) Κυκλοφόρησε η έκδοση 16 της σουϊτας Γεωτεχνικών GEO5 με σημαντικές προσθήκες, καθώς και νέα Engineering Manuals για θέματα Γεωτεχνικών. Η αναλύτική λίστα των νέων δυνατοτήτων, καθώς και τα εγχειρίδια είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση:

12 Συνεργασίες π-systems - ΚΑΝΕΠΕ Τις αμέσως επόμενες μέρες αναμένεται η κυκλοφορία του προϊόντος 3DR.KANEPE για stereostatika. Το λογισμικό μπορεί και διαβάζει την κατασκευή και τα αποτελέσματα της ανάλυσης από τα stereostatika και στη συνέχεια κάνει τους απαραίτητους ελέγχους επάρκειας κατά ΚΑΝΕΠΕ. Το προϊόν θα διατίθεται από την π-systems στους πελάτες της CSI Hellas - ΚΑΝΕΠΕ LETE BOX Κυκλοφόρησε η 1 η έκδοση του προϊόντος 3DR.KANEPE για ETABS και μετά από τις παρατηρήσεις των Μηχανικών που το χρησιμοποίησαν ετοιμάζουμε την 2 η έκδοση, που θα κυκλοφορήσει αρχές Οκτωβρίιου. Το λογισμικό μπορεί και διαβάζει την κατασκευή και τα αποτελέσματα της ελαστικής και ανελαστικής ανάλυσης από το ETABS και στη συνέχεια κάνει τους απαραίτητους ελέγχους επάρκειας κατά ΚΑΝΕΠΕ. Το προϊόν θα διατίθεται από την CSI Hellas στους πελάτες της και από την 3DR. Σεμινάρια - Βιβλία Συνεχίζεται ο κύκλος σεμιναρίων για KANEΠE (http://www.3dr.eu/support/seminars/126-kanepe) KENAK (www.3dr.eu/support/seminars/127-kenak) και προστέθηκε και το ΝΕΟ σεμινάριο Αυθαιρέτων Ν4178/13 (http://www.3dr.eu/support/seminars/190-n4178 ) Παράλληλα κυκλοφορεί και το Βιβλίο Παραδειγμάτων ΚΑΝΕΠΕ (http://www.3dr.eu/support/news/185-kanepebook ) Χορηγίες - Εκδηλώσεις Η 3DR και τα μέλη της: Ηταν χορηγός στο 19ο Φοιτητικό συνέδριο "Επισκευές των κατασκευών ΚΑΝΕΠΕ" στην Πάτρα, το οποίο είχε Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δρίτσο, στηρίζοντας τις προσπάθειες των νέων και μελλοντικών Πολιτικών Μηχανικών. Ηταν χορηγός των συνεδρίων COMPDYN 2013 και SEECCM III (Κώς), στηρίζοντας την έρευνα σε θέματα Πολιτικού Μηχανικού και Υπολογιστικής Μηχανικής. Διοργάνωσε σε συνεργασία με την AuDeSy το σεμινάριο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 8 ΜΕΡΟΣ 3» στη Λεμεσό. Κύριος ομιλητής ήταν ο κ. Γιώργος Βαδαλούκας Ο Δρ. Παπαχρηστίδης Αριστείδης, ώς επικεφαλής της STRUDL Europe, συμμετείχε στο 25th Annual GT.STRULD World Meeting (19-22 June 2013, Charlotte, North Carolina, USA) όπου παρουσίασε το Λογισμικό ATLAS (http://www.strudleurope.eu/atlas/atlasfeatures )

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Θεματική Ενότητα: ΕΡΓΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΙΝΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Δ.Π.Θ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΕΚΚΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία με θέμα: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας: Τζαγκαράκη Αικατερίνη Επιβλέπων Καθηγητής: Μωϋσιάδης Αναστάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) ΣΧΕ ΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη ανάγκη για ένα κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου

Αιτιολογική έκθεση. Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου Αιτιολογική έκθεση Θεσμικό Πλαίσιο Παραγωγής Ιδιωτικών Έργων Πρόταση του ΤΕΕ για το Σχέδιο Νόμου 1. Πρόλογος. Αιτιολογική έκθεση της πρότασης του ΤΕΕ Η εκτέλεση των ιδιωτικών έργων προϋποθέτει ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

e - ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Αφιέρωμα σε τεχνολογίες θέρμανσης διαφόρων πηγών ενέργειας Τ Λ Λ Ο Γ Ο Μ Η Φ ΑΝΟΛΟΓΨΝ Η Λ ΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ Β Ο Ρ ΕΙ Ο Τ Ε Λ Λ ΑΔ Ο

e - ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ Αφιέρωμα σε τεχνολογίες θέρμανσης διαφόρων πηγών ενέργειας Τ Λ Λ Ο Γ Ο Μ Η Φ ΑΝΟΛΟΓΨΝ Η Λ ΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ Β Ο Ρ ΕΙ Ο Τ Ε Λ Λ ΑΔ Ο Τ Λ Λ Ο Γ Ο Μ Η Φ ΑΝΟΛΟΓΨΝ Η Λ ΕΚΣΡΟΛΟΓΨΝ Β Ο Ρ ΕΙ Ο Τ Ε Λ Λ ΑΔ Ο Η Μ Ε Ι Α Ε Ν Δ Ι Α Υ Ε Ρ Ο Ν Σ Ο : Συνζντευξθ Ειδικοφ Γραμματζα Επικεώρθςθσ Περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ του κ. Μωυςι Κουρουηίδθ. Στατιςτικά

Διαβάστε περισσότερα

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΠΟΛΗ για WINDOWS 2008

που συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΠΟΛΗ για WINDOWS 2008 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 13 «Προσαρµογή Λογισµικού-Φάση ΙΙΙ» της Πράξης «Επαγγελµατικό λογισµικό στην ΤΕΕ: επιµόρφωση και εφαρµογή» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.3, Ενέργεια 2.3.2) που συγχρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πτυχιακή διατριβή ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ &8 Μελανή Χριστοδούλου Λεμεσός 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα

4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα 4. Η Πληροφορική στον Ιδιωτικό Τομέα Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε αρχικά τους τομείς δραστηριοποίησης στην πληροφορική και το καθεστώς εκτέλεσης ιδιωτικών και δημοσίων έργων, και στη συνέχεια θα κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού. Παράλληλη ασφάλιση μηχανικών στον ΟΑΕΕ. Συνάντηση ΣΜΗΒΕ με ΕΠΑ Θεσσαλονίκης.

Έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού. Παράλληλη ασφάλιση μηχανικών στον ΟΑΕΕ. Συνάντηση ΣΜΗΒΕ με ΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ Μ Η Χ Α Ν Ο Λ Ο Γ Ω Ν Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Β Ο Ρ Ε Ι Ο Υ Ε Λ Λ Α Ο Σ Σ Η Μ Ε Ι Α Ε Ν Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ : Έκδοση ηλεκτρονικού περιοδικού. Παράλληλη ασφάλιση μηχανικών στον ΟΑΕΕ. Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ηχανικών Πρόγραμμα υπολογισμού Αμοιβών και Εισφορών, Και παραγωγής αρχείων xml για το σύστημα του ΤΕΕ. Οδηγίες Χρήσης ΤΕΕ xml Αμοιβές μηχανικών

ηχανικών Πρόγραμμα υπολογισμού Αμοιβών και Εισφορών, Και παραγωγής αρχείων xml για το σύστημα του ΤΕΕ. Οδηγίες Χρήσης ΤΕΕ xml Αμοιβές μηχανικών Αμοιβές έκδοση 4 ηχανικών Πρόγραμμα υπολογισμού Αμοιβών και Εισφορών, Και παραγωγής αρχείων xml για το σύστημα του ΤΕΕ. Οδηγίες Χρήσης ΤΕΕ xml Έντυπα Αμοιβές μηχανικών Φορολογικά ΕΚΚΟ ΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα

5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα 5. Η Πληροφορική στο Δημόσιο Τομέα Ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, αποτελεί κινητήριο μοχλό ανάπτυξης κάθε χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Ο Μηχανικός. σήμερα ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 62

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Ο Μηχανικός. σήμερα ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 62 Κόρινθος 1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ο Μηχανικός ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 62 Η Ελλάδα βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι των τελευταίων 60 χρόνων. Το ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο Ελληνικό αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων. Διπλωματική Εργασία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Αθήνα, Ιανουάριος 2011 Έκδοση 1.0 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Καλό και δημιουργικό 2013

Καλό και δημιουργικό 2013 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 162 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Κάντε Like στη σελίδα του ΕΤΕΚ στο facebook Στους κλάδους του ΕΤΕΚ δεν υπάρχουν «κλειστά» αλλά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βιοµηχανίας, Τεχνολογίας, ικτύων, Υλικών & Τηλεπικοινωνιών

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βιοµηχανίας, Τεχνολογίας, ικτύων, Υλικών & Τηλεπικοινωνιών ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βιοµηχανίας, Τεχνολογίας, ικτύων, Υλικών & Τηλεπικοινωνιών ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ Κ.Υ.Α. ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή. E2-Λογισμικό ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Επαγγελματικό λογισμικό στην ΤΕΕ: Επιμόρφωση και Εφαρμογή E2-Λογισμικό Οργάνωση και Σχεδίαση Δομικών Έργων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ για Επιμορφωτές Τεχνολογιών της Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία

Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Μόνιµη Επιτροπή Βασικών και Τρεχόντων Επαγγελµατικών Θεµάτων Νέοι Μηχανικοί : Οδηγός για το ξεκίνηµα του Ελεύθερου Επαγγελµατία Οµάδα Εργασίας: Βακαλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ- ΚΤΙΡΙΟ Δ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ. Διπλωματική Εργασία με θέμα: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΕ & ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΕ & ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΚΑΚΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 17 ΑΙΓΑΛΕΩ, Τ.Κ. 122 42,Τηλ.: 210 5989001, email : tkako@tee.gr ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ, ΤΜΗΜΑ Α.Μ. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΕ & ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28 ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - ΑΘΗΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΦΥΡΩΝ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 2012 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΓΗΡΑΝΣΗΣ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 1.3.1: «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα