3DR News Ανάλυση Θεμάτων Μηχανικού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3DR News Ανάλυση Θεμάτων Μηχανικού"

Transcript

1 Τεύχος 4: Σεπτέμβριος DR News Ανάλυση Θεμάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Βαδαλούκας Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

2 3DR News Σεπτέμβριος 2013 Εισαγωγή Στο παρόν τεύχος αρχικά εξετάζεται ο έλεγχος επάρκειας μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3. Αμέσως μετά ακολουθούν 15 ερωτήσεις και απαντήσεις σε θέματα εφαρμογής ΚΑΝ.ΕΠΕ., ερωτήσεις που διαμορφώθηκαν από την αλληλεπίδραση που είχαμε με πάνω από 500 μηχανικούς για θέματα ΚΑΝ.ΕΠΕ. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο του κ. Σωτήρη Γιόκα, εκπαιδευτή ενεργειακών επιθεωρητών, αναφορικά με τις Εξελίξεις στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Ακολουθεί η περιγραφή του λογισμικού για κατασκευές από panels σε συνεργασία με την CrossWise Ltd - Cyprus Στη συνέχεια παρουσιάζεται το λογισμικό «Αυθαίρετα 4178», το οποίο υπολογίζει τα πρόστιμα και αναλαμβάνει τις εκτυπώσεις σύμφωνα με τον Νέο Νόμο 4178/13. Επίσης παρουσιάζεται το λογισμικό KANEPE Cost Estimation, εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους επεμβάσεων (εργαστηριακών ελέγχων, μελέτης και ενισχύσεων) που θα προκύψει από τον έλεγχο κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.. Τέλος, υπάρχει αναφορά στις νέες μας συνεργασίες με τις εταιρείες π-systems και CSI Hellas. Εγγραφή: Εάν επιθυμείτε να λαμβάνεται τα 3DR News ηλεκτρονικά, παρακαλούμε εγγραφείτε στην Περιοχή Μελών της 3DR (www.3dr.eu). Εάν επιθυμείτε να δημοσιεύσετε κάποιο άρθρο σας μπορείτε να το στείλετε στο Περιεχόμενα Τεύχους: Ελεγχος επάρκειας μεταλλικών κατά ΕΚ Ερωτήσεις και Απαντήσεις σε θέματα εφαρμογής ΚΑΝ.ΕΠΕ. Λογισμικό για κατασκευές από panels: Συνεργασία με CrossWise Ltd - Cyprus Ενεργειακά: Εξελίξεις στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές (του Σ. Γιόκα) Αυθαίρετα Νέος Νόμος 4178/13 - Λογισμικό Συνεργασία με π-systems Συνεργασία με CSI Hellas Σειρά σεμιναρίων και Workshops

3 Έλεγχος επάρκειας μεταλλικών κατά EC8-3 Βήματα εφαρμογής στο 3DR.STEEL Αρκετά κτίρια για τα οποία υπάρχει ανάγκη εκπόνησης μελέτης αποτίμησης λόγω πχ. του νόμου για τα αυθαίρετα ή λόγω αλλαγής χρήσης ή λόγω ανάγκης για προσθήκη και έχουν μεταλλικό σκελετό είτε εξολοκλήρου είτε τμηματικά. Η 3DR για να καλύψει τις ανάγκες των συναδέλφων για την σύννομη εκπόνηση των μελετών αυτών πρόσθεσε την δυνατότητα ελέγχου υπάρχοντος, κατά ΚΑΝΕΠΕ και Ευρωκώδικα 8 μέρος 3 στο 3DR.STEEL και το WinSTEEL. Υπενθυμίζεται ότι από 7/2011 είναι σε ισχύ οι Ευρωκώδικες. Ο Ευρωκώδικας 8 μέρος 3 στο εθνικό προσάρτημα θεσμοθετεί την παράλληλη ισχύ του ΚΑΝΕΠΕ ο οποίος δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ (42 Β 20/1/2012). Η πορεία ελέγχου μεταλλικής κατασκευής κατά EC8-3 είναι η εξής: Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς απαιτείται μία προκαταρκτική ανάλυση ώστε να βρεθούν οι δείκτες ανεπάρκειας δομικού στοιχείου λ κατά ΚΑΝΕΠΕ ή ρ κατά Ε8Μ3. Οι λόγοι προκύπτουν από το εντατικό μέγεθος λόγω των δράσεων του σεισμικού συνδυασμού (όπου η σεισμική δράση λαμβάνεται χωρίς μείωση) και την αντίστοιχη διαθέσιμη αντίσταση του στοιχείου, υπολογιζόμενη με βάση τις μέσες τιμές των αντοχών των υλικών. Ο ΕΚ8Μ3 θεωρεί ικανοποιητικό τον λόγο max/min κάτω από 2.5 ενώ ο ΚΑΝΕΠΕ το max να είναι μικρότερο του 2.5. Το 3DR.STEEL ακολουθεί τη λογική του ΚΑΝΕΠΕ δεδομένου ότι ο ορισμός του δείκτη ανεπάρκειας βρίσκεται στο Κεφάλαιο 5 συγκεκριμένα στο , δηλαδή στα 5 πρώτα κεφάλαια PLACE PHOTO HERE, του ΚΑΝΕΠΕ που είναι γενικής ισχύος ανεξαρτήτως υλικού. Ορισμός εργαστηριακών μετρήσεων αντοχών χάλυβα OTHERWISE DELETE BOX Στο πρόγραμμα, ο μελετητής περιγράφει τη γεωμετρία του φορέα, με τον ίδιο τρόπο σάν να πρόκειται για νέα κατασκευή στο γνώριμο περιβάλλον του 3DR.STEEL. Στην συνέχεια εισάγονται τα αποτελέσματα του εργαστηρίου για τα στοιχεία που απαιτούνται για τον χάλυβα. Επόμενο βήμα είναι η εκλογή των στοιχείων για τον σεισμό σχεδιασμού (10% πιθανότητα υπέρβασης με 475 χρόνια περίοδο επαναφοράς ή 50% 72 χρόνια περίοδο επαναφοράς). Υπενθυμίζεται ότι, παρόλο που ο ΕΚ8Μ3 δεν ορίζει κάτω όριο για τον σεισμό σχεδιασμού, η παράλληλη εφαρμογή του με τον ΚΑΝΕΠΕ, ως εθνικό κείμενο εφαρμογής, οδηγεί πρακτικά σε ελάχιστη επιλεκτικότητα το επίπεδο 2 (Πιθανότητα υπέρβασης 50% στα 50 χρόνια). Με την εντολή «Προκαταρκτική ανάλυση» ξεκινάει η διαδικάσία αυτόματης επίλυσης και ελέγχου των στοιχείων του φορέα για ΟΚΑ. Παρότι ο ΕΚ8Μ3 αναφέρεται για έλεγχο μόνο για σεισμικές δράσεις στο πρόγραμμα γίνεται και έλεγχος για Βασικούς συνδυασμούς δράσεων όπως προβλέπεται από τον ΚΑΝΕΠΕ ( Βασικές δράσεις μη σεισμικές). Οι έλεγχοι γίνονται σύμφωνα με τον ΕΚ3 και τον ΕΚ8Μ1 Κεφάλαιο 6 και αφορούν μόνο την αστοχία (κάμψη διάτμηση θλίψη εφελκυσμός στρέψη κλπ). Δεν πραγματοποιούνται έλεγχοι ελαχίστων διατομών κλπ PLACE PHOTO HERE, OTHERWISE DELETE BOX

4 Έλεγχος επάρκειας μεταλλικών κατά EC8-3 (συνέχεια) Το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής ανάλυσης εμφανίζεται με πινακοποιημένη μορφή (Μέλος, Λόγος ρ). Ανάλογα με το αποτέλεσμα του πίνακα ο μελετητής επιλέγει την μέθοδο κυρίως ανάλυσης (Ελαστική με m ή με q κατά ΚΑΝΕΠΕ ή Ελαστική ή q κατά ΕΚ8Μ3). Υπενθυμίζεται ότι ενώ ο ΕΚ8Μ3 απαιτεί για την εφαρμογή ελαστικής πάντα τα ρ να είναι μικρότερα του 2.5, ο ΚΑΝΕΠΕ την επιτρέπει τη χρήση Ελαστικών Μεθόδων Ανάλυσης για λόγους Αποτίμησης και μόνον, ανεξαρτήτως ισχύος των παραπάνω περιορισμών, με αύξηση των συντελεστών γsd κατά 0.15, οδηγία που ακολουθεί το πρόγραμμα. Επόμενο βήμα είναι ο ορισμός της επιτελεστικότητας ως προς την κατάσταση βλαβών του φορέα δηλαδή την επιλογή μεταξύ της Οιονεί Κατάρρευσης (Γ), των Σημαντικών Βλαβών (Β) ή προστασία ζωής και Περιορισμού Βλαβών - άμεση χρήση μετά τον σεισμό (Α) Ανάλογα με τις δοκιμές και τις πληροφορίες ο μελετητής καθορίζει και την Στάθμη Αξιοπιστίας Δεδομένων (Επίπεδο Γνώσης κάτα ΕΚ8Μ3) καθορίζοντας έτσι και τους συντελεστές ασφάλειας. Ακολουθεί η επίλυση του φορέα και ο έλεγχος διατομών. Επιπροσθέτως των «κλασσικών» ελέγχων αντοχής γίνεται μία πρόσθετη σειρά ελέγχων ανάλογα με την επιτελεστικότητα και την κατηγοριοποίηση του μέλους πχ. - Στα υποστυλώματα ελέγχεται ότι δέν εμφανίζουν διαρροή από αξονικό φορτίο και ροπή για επιτελεστικότητα Α και Β - Στις δοκούς ελέγχεται ο τοπικός λυγισμός σε επιτελεστικότητα Β. Για επιτελεστικότητα Γ ελέγχεται ο περιορισμός τοπικού λυγισμού. - Οι διαγώνιοι σύνδεσμοι ελέγχονται σε λυγηρότητα και περιορισμό του θλιπτικού φορτίου για επιτελεστικότητα Α. Για επιτελεστικότητα Β γίνεται ευμενέστερος ο περιορισμός του αξονικού φορτίου. Εκλογή μεθόδου Ανάλυσης Για του ικανοτικούς ελέγχους χρησιμοποιούνται οι εξισώσεις Β7, Β8 και Β9 του παραστήματος Β του ΕΚ8Μ3.

5 15 Ερωτήσεις Απαντήσεις σε θέματα ΚΑΝ.ΕΠΕ. Έχοντας διοργανώσει πάνω από 30 τμήματα εκμάθησης του ΚΑΝονοσμού ΕΠΕμβάσεων, και έχοντας εκπαιδεύσει πάνω από 500 Μηχανικούς, συγκεντρώσαμε τις σημαντικότερες ερωτήσεις που μας τέθηκαν και τις παραθέτουμε παρακάτω: Ερώτηση 1: Ποιος έχει δικαίωμα εκπόνησης μελέτης ΚΑΝΕΠΕ? Απάντηση: Στο ΦΕΚ δεν διευκρινίζεται αν πρέπει να είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός, ενώ για όλες τις άλλες διαδικασίες υπάρχει σχετική αναφορά. Υπάρχει μόνο μια γενική αναφορά ότι ο μελετητής πρέπει να έχει εμπειρία και επαγγελματικά προσόντα. Στο ΦΕΚ Β41 15/1/2013 για τα σεισμόπληκτα, ορίζεται σαφώς ότι ο μελετητής πρέπει να είναι διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός. Ερώτηση 2: Αν κάνω αποκατάσταση βλαβών ή και «ψιλοεπεβάσεις» τι ευθύνη έχω ως μελετητής για το έργο? Απάντηση: Ο ΚΑΝΕΠΕ ορίζει ότι «Εάν γίνει απλή αποκατάσταση βλαβών (επισκευή) ή τοπική ενίσχυση μελών υφισταμένου δομήματος, η ευθύνη των παραγόντων του έργου της αποκατάστασης περιορίζεται στην ορθή εκτέλεση του έργου αυτού σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ενώ η ευθύνη για τη συνολική ασφάλεια του δομήματος παραμένει στους παράγοντες της κατασκευής του αρχικού έργου» Ερώτηση 3: Πότε θεωρείται μία επισκευή «απλή» και ποιες ενισχύσεις θεωρούνται «τοπικές»? Απάντηση: Δεν υπάρχει σαφής αναφορά. Μία λογική είναι, η του ανασχεδιασμού, αν δηλαδή οι ενισχύσεις γίνονται για την αναβάθμιση της επιτελεστικότητας αποτίμησης (φέρουσας ικανότητας). Η κατασκευή νέων στοιχείων δεν μπορεί να θεωρηθεί τοπική ενίσχυση. Θα μπορούσε πάντως κάποιος μελετητής να θεωρήσει σαν «μπούσουλα» το ΦΕΚ Β41 15/1/2013 που ορίζει ότι βλάβη ή και επέμβαση έως το 30% των κατακόρυφων στοιχείων θεωρείται ελαφριά βλάβη. Ερώτηση 4: Ποιος έχει δικαίωμα επίβλεψης επεμβάσεων κατά ΚΑΝΕΠΕ? Απάντηση: Στο ΦΕΚ διευκρινίζεται ότι «Ο επιβλέπων πρέπει να είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός τουλάχιστον πενταετούς εμπειρίας σε παρόμοια έργα.» Ερώτηση 5: Ποιος έχει δικαίωμα κατασκευής των επεμβάσεων κατά ΚΑΝΕΠΕ? Απάντηση: Στο ΦΕΚ διευκρινίζεται ότι «Λόγω της ειδικής φύσεως των κατασκευών, ο Κατασκευαστής πρέπει να είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός». Ερώτηση 6: Ποια η συσχέτιση του ΚΑΝΕΠΕ με τον Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3? Απάντηση: Στο Εθνικό προσάρτημα του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3 αναγράφεται ότι συμπληρωματικά με αυτόν ισχύει ο ΚΑΝΕΠΕ, θέτοντας πρακτικά παράλληλη εφαρμογή. Ερώτηση 7: Στον Ευρωκώδικα 8 μέρος 3 εμφανίζεται ο μελετητής συνυπεύθυνος με τον ιδιοκτήτη στην επιλογή στάθμης επιτελεστικότητας. Αν ο ιδιοκτήτης επιλέξει στον ΚΑΝΕΠΕ στάθμη 2 (πχ. Β2) έχω ευθύνη σαν μελετητής? Απάντηση: Όχι. Στον ΚΑΝΕΠΕ διευκρινίζεται ότι «Η ευθύνη του κυρίου του έργου συνίσταται στην επιλογή της στάθμης επιτελεστικότητας, η οποία δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από την οριζόμενη από την δημόσια Αρχή.» Ερώτηση 8: Στον ΚΑΝΕΠΕ ποιο φάσμα χρησιμοποιώ και με τι συντελεστές σπουδαιότητας? Απάντηση: Χρησιμοποιούμε τον Ευρωκώδικα 8 μέρος 1. Τόσο για το φάσμα όσο και για τους συντελεστές σπουδαιότητας, κατηγοριοποίηση εδάφους κλπ Ερώτηση 9: Ποια είναι η ευθύνη μου σαν μελετητή αν επιλέξω άλλο θεσμικό πλαίσιο για τον έλεγχο υπάρχοντος? Απάντηση: Στο ΦΕΚ αναφέρεται ότι «Η ευθύνη του μελετητή Μηχανικού, προκειμένου για τον έλεγχο υφιστάμενου δομήματος, περιορίζεται στην ορθή εκτέλεση του ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό»

6 15 Ερωτήσεις Απαντήσεις σε θέματα ΚΑΝ.ΕΠΕ. (συνέχεια) Ερώτηση 10: Υπάρχει αναφορά στον κανονισμό ότι σε κτίριο που ελέγχθηκε με ΚΑΝΕΠΕ «Απαγορεύεται επέμβαση και στον ΜΗ φέροντα οργανισμό.». Αν συμβεί αυτό στο μέλλον, πώς διασφαλίζομαι σαν μελετητής ότι είχα λάβει υπ όψη τους τοίχους πλήρωσης? Απάντηση: Κατ αρχήν το ΦΕΚ επιμερίζει ευθύνες στους χρήστες για επεμβάσεις στις τοιχοπληρώσεις και συγκεκριμένα «Η ευθύνη των χρηστών του έργου συνίσταται στη διατήρηση του έργου σε καλή κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, και στην αποφυγή κάθε είδους μεταβολών χωρίς προηγούμενη μελέτη των συνεπειών αυτών των μεταβολών» Την ευθύνη γενικά την θέτει στον ιδιοκτήτη «Οι κατασκευές πρέπει να συντηρούνται με ευθύνη του κυρίου του έργου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται εν χρόνω η αντοχή και η λειτουργικότητα για την οποία μελετήθηκαν» Ερώτηση 11: Στον ΚΑΝΕΠΕ αναφέρεται ότι «Οι τοιχοποιίες πλήρωσης δεν επιτρέπεται να συνεκτιμώνται στην ανάληψη μη σεισμικών δράσεων» Σε ελαστική ανάλυση συνδυάζω εντατικά μεγέθη από 2 προσομοιώματα? Απάντηση: Ναι. Από ένα προσομοίωμα, στο οποίο λείπουν οι τοίχοι και λύνεται για μόνιμες και μεταβλητές δράσεις και το δεύτερο με τοίχους για οριζόντιες δράσεις και συνδυάζονται. Ερώτηση 12: Έχω κτίριο στο οποίο είχαν παρθεί μήτρες κατά την σκυροδέτηση, πρέπει να κάνω πυρηνοληψία? Απάντηση: Ναι. Ο ΚΑΝΕΠΕ ορίζει ότι «Σε ειδικές περιπτώσεις κτιρίων για τα οποία διατίθενται υπεύθυνες και αξιόπιστες πληροφορίες για τον τρόπο κατασκευής τους, οι δοκιμές για την επαλήθευση των διατιθέμενων πληροφοριών μπορούν να περιορίζονται στην ελάχιστη πυρηνοληψία όπως προβλέπεται στο πιο πάνω εδάφιο (α), από ομοειδή δομικά στοιχεία κάθε ορόφου (3 πυρήνες). Ερώτηση 13: Για προσθήκη ορόφου κάνω έλεγχο υπάρχοντος με ΚΑΝΕΠΕ. Ποια είναι η ελάχιστη στάθμη επιτελεστικότητας? Απάντηση: Παρότι δεν διευκρινίζεται εννοείται η Β1. Σε άλλα κράτη έχουν ορίσει ότι και η προσθήκη μπορεί να πάει με μικρότερη επιτελετικότητα. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα δεν έχει οριστεί κάτι τέτοιο και αφού το νέο θα θεωρηθεί Β1 και ταυτόχρονα η επιτελεστικότητα πρέπει να είναι κοινή στο έργο, εννοείται ότι το υπάρχον θα ελεγχθεί Β1. Ερώτηση 14: Σε περίπτωση προσθήκης θέλω να κάνω ανάλυση PushOver. Τι κάνω με την προσθήκη? Απάντηση: Ελέγχεται η προσθήκη με ελαστική ανάλυση. Διαστασιολογείται. Ελέγχεται στην συνέχεια προσθήκη και υπάρχον με οπλισμούς τους υπάρχοντες για το παλιό και του αποτελέσματος της διαστασιολόγησης για το νέο, με στάθμη αξιοπιστίας για την προσθήκη «ικανοποιητική» Ερώτηση 15: Έχω υπάρχον κτίριο για τακτοποίηση με τον 4014 το οποίο έχει καταστήματα και έκανα μελέτη ΚΑΝΕΠΕ. Απαιτούνται ενισχύσεις. Αποφάσισα να βάλω μεταλλικά στοιχεία. Με τι κανονισμό το ελέγχω? Απάντηση: Για το επίπεδο των δυνάμεων και τις γενικές απαιτήσεις καθώς και για την μέθοδο ανάλυσης εφαρμόζεις τα κεφάλαια 1-5 του ΚΑΝΕΠΕ. Αν εφαρμοστεί η μέθοδος q δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας Σ4.4 του ΚΑΝΕΠΕ άλλα το q που ορίζεται στον Ευρωκώδικα 8 Μέρος 3. Για τους βασικούς συνδυασμούς δράσεων θα χρησιμοποιηθούν οι συντελεστές του 4.2 του ΚΑΝΕΠΕ ανάλογα με το επίπεδο γνώσης (ΣΑΔ) και τον Ευρωκώδικα 3. Για τις τυχηματικές δράσεις θα χρησιμοποιηθούν οι του ΕΝ : 2004, όπως ορίζεται στον Ευρωκώδικα 8 μέρος 3. Για τον σχεδιασμό θα εφαρμοστεί ο Ευρωκώδικας 3 και το παράρτημα Β του Ευρωκώδικα 8 μέρος 3..

7 Εξελίξεις στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές του Σωτήρη Γιόκα, Εκπαιδευτή Ενεργειακών Επιθεωρητών Εδώ και ενάμιση περίπου χρόνο από τη στιγμή που ενεργοποιήθηκε η διαδικασία κατάρτισης των ενεργειακών επιθεωρητών, ανοιχτό παραμένει το θέμα της εξέτασης των καταρτισθέντων μηχανικών. Σε τακτά χρονικά διαστήματα δημοσιεύονται στον ηλεκτρονικό ή έντυπο τύπο άρθρα που αναγγέλλουν τη διεξαγωγή εξετάσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από το υπουργείο που να επιβεβαιώνει τις ειδήσεις αυτές. Παράλληλα όλο αυτό το διάστημα μπορούσε κανείς να διαβάσει σε forum μηχανικών φήμες για επιστροφή τμήματος ή και ολόκληρου του ποσού των διδάκτρων της εκπαίδευσης, αλλά και άλλες που υποστήριζαν ότι δεν πρόκειται να διεξαχθούν τελικά εξετάσεις. Τελικά τι ισχύει από όλα αυτά? Υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα των εξετάσεων των ενεργειακών επιθεωρητών ή πάμε για ακόμη μια ετήσια παράταση του προσωρινού μητρώου? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή λοιπόν: Τον Οκτώβριο του 2010 εκδίδεται το ΠΔ100/2010 με το οποίο καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας των ενεργειακών επιθεωρητών, και προβλέπεται υποχρεωτική κατάρτιση και υποχρεωτικές εξετάσεις για την έκδοση αδείας ενεργειακού επιθεωρητή. Σύμφωνα με το Π.Δ. 100/2010 οι υποψήφιοι ενεργειακοί επιθεωρητές θα πρέπει να εξεταστούν στα προαιρετικά και τα υποχρεωτικά μαθήματα της εκπαίδευσης αλλά και στην προσομοίωση ενός κτηρίου με τη χρήση του λογισμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ. Η εξέταση θα είναι ατομική και θα πραγματοποιείται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ερωτήσεις θα έχουν τη μορφή Ερωτήσεων Πολλαπλών Επιλογών, ενώ το πρακτικό κομμάτι θα εξετάζεται με κατάλληλα διαμορφωμένη άσκηση στον Η/Υ με προσομοίωση τμήματος κτηρίου σε ελεγχόμενο περιβάλλον και όλα τα δεδομένα διαθέσιμα στον εξεταζόμενο. Το μόνο εγχειρίδιο που θα έχει στη διάθεσή του ο εξεταζόμενος θα είναι οι ΤΟΤΕΕ. Προκειμένου να περάσει ο υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώσει όπως αναφέρεται και στα σχετικά διατάγματα βαθμολογία 70% για τον προαιρετικό κύκλο και 90% για τον υποχρεωτικό. Η διόρθωση θα γίνεται αυτόματα από τον Η/Υ κατά το πέρας κάθε τμήματος της εξέτασης καθιστώντας τη διαδικασία αδιάβλητη. Σε περίπτωση αποτυχίας στο σύνολο ή τμήμα της εξέτασης ο εξεταζόμενος θα μπορεί να επαναλάβει την εξέταση είτε στο σύνολο είτε μόνο για το τμήμα που απέτυχε. Τον Μάρτιο του 2011 ψηφίζεται ο νόμος 3919/2011 με τον οποίο καταργούνται όλες οι άδειες εκτός εκείνων του μηχανικού, δικηγόρου, κτλ. επομένως και η άδεια του ενεργειακού επιθεωρητή. Ο νόμος προβλέπει αντί της αδείας, την αναγγελία του επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο προς την αρμόδια δημόσια αρχή, συνοδευμένη από τα "νόμιμα δικαιολογητικά". Βάσει του νόμου προβλέπεται ότι εφ' όσον η Διοίκηση δεν ανταποκριθεί αρνητικά εντός τριών μηνών από την υποβολή της αναγγελίας, τότε το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα. Λίγο αργότερα τον Οκτώβριο του 2011 εκδίδεται η εγκύκλιος Αρ. 192 με θέμα την Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών. Με την εγκύκλιο αυτή επανέρχονται οι απαιτήσεις περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης και εξέτασης του ΠΔ 100/2010, χωρίς όμως να αναφέρεται η κατάργηση της αδείας του ενεργειακού επιθεωρητή από τον νόμο 3919/2011. Πρακτικά όμως σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 3919, δεν προβλέπεται διαδικασία ανάκλησης των αδειών που έχουν δοθεί. Αυτό σημαίνει ότι οι περίπου άδειες προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών δεν μπορούν να ανακληθούν ώστε οι επιθεωρητές αυτοί να ακολουθήσουν τη διαδικασία των εξετάσεων αφού, στα δικαιολογητικά που είχαν υποβάλει δεν απαιτούνταν βεβαίωση παρακολούθησης κύκλου σεμιναρίων ούτε βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης εξεταστικής διαδικασίας. Το παράλογο της -όχι πρωτοφανούς- ελληνικής πολυνομίας επιχειρεί να λύσει πράξη νομοθετικού περιεχομένου τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου με τίτλο : "Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012" η οποία ορίζει ότι μεταξύ των δικαιολογητικών του νόμου 3919/2011, περιλαμβάνεται η βεβαίωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και το πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης.

8 Εξελίξεις στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές (συνέχεια) Ωστόσο ο παραλογισμός όχι μόνο δεν διορθώνεται αλλά αντιθέτως εντείνεται αφού στο σχετικό άρθρο απαιτείται παράτυπα δικαιολογητικό (της επιτυχούς εξέτασης) το οποίο δεν υφίστατο κατά τον χρόνο θέσπισης του νόμου 3919/2011 (Μάρτιος 2011). Γνώστες των νομικών θεμάτων υποστηρίζουν ότι αυτό συνιστά αναστολή εφαρμογής του νόμου με μία απλή εγκύκλιο, αφού δεν μπορεί κάτι να αποτελεί "νόμιμο δικαιολογητικό" όταν δεν υφίσταται, και για το οποίο θα απαιτηθεί χρονικό διάστημα πολλών μηνών έως έτους πριν ολοκληρωθεί επιτυχώς η εξεταστική διαδικασία για ένα ικανό αριθμό υποψηφίων. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012 σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου είχαν παρακολουθήσει τη διαδικασία εκπαίδευσης των ενεργειακών επιθεωρητών περίπου μηχανικοί. Παραμένοντας εγκλωβισμένοι μέσα σε έναν κυκεώνα νόμων εγκυκλίων και τροποποιήσεων και με τις εξετάσεις να μη διαφαίνονται στον ορίζοντα, οι αντιδράσεις άρχισαν να αυξάνονται. Το τεχνικό επιμελητήριο -ως υπεύθυνος φορέας για τη διεξαγωγή των εξετάσεων- μετά την στέρηση των πόρων του αδυνατεί να καταβάλει το ποσό που απαιτείται για την αγορά του εξοπλισμού, και την ανάπτυξη του λογισμικού με το οποίο θα διεξαχθούν οι εξετάσεις. Το υπουργείο από την άλλη πλευρά σε ανακοινώσεις του αναφέρει ότι έχει ήδη ολοκληρώσει τον σχεδιασμό που αφορά τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της εξεταστικής διαδικασίας και τον απαιτούμενο αριθμό θεμάτων πετώντας ξανά το μπαλάκι στο επιμελητήριο. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα κλίμα δυσαρέσκειας και στασιμότητας δύο απρόσμενα (?) γεγονότα έρχονται να αλλάξουν το κλίμα. Το πρώτο αφορά την πρόθεση του ΥΠΕΚΑ να προβεί σε σειρά ενεργειών για επιδότηση του κόστους εκπαίδευσης των ενεργειακών επιθεωρητών. Πιο συγκεκριμένα ο ειδικός Γραμματέας κ. Μωυσής Κουρουζίδης σε επιστολή του την 27/02/2013 με αρ. πρωτ. 393, προς τους Φορείς Εκπαίδευσης Ενεργειακών Επιθεωρητών ενημερώνει ότι: «Το ΥΠΕΚΑ με πλήρη συναίσθηση της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης της χώρας και ειδικότερα των μηχανικών έχει προβεί σε σειρά ενεργειών με στόχο την επιδότηση της εκπαίδευσης των υποψηφίων Ενεργειακών Επιθεωρητών και σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση της σχετικής πράξης με τίτλο «Εκπαίδευση Μηχανικών για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή», η οποία θα έχει και αναδρομική ισχύ (δηλαδή θα αφορά και όσους έχουν ήδη εκπαιδευτεί).» Οι εξελίξεις έχουν ήδη δρομολογηθεί και αναμένονται νεότερα από τον Σεπτέμβριο. Το δεύτερο γεγονός που θεωρείται και το πιο σημαντικό, αφορά στην παράταση κατά ένα τουλάχιστον έτος της θητείας των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών και την άμεση εγγραφή στο μητρώο όσων έχουν ήδη παρακολουθήσει την επίσημη εκπαίδευση. Η συγκεκριμένη πρόταση έχει διατυπωθεί από συνδικαλιστικούς φορείς των μηχανικών αρκετές φορές μέχρι σήμερα. Έφτασε όμως να κατατεθεί επισήμως ως τροπολογία στο Σ/Ν «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις» στις 14/06/2013. Στο συγκεκριμένο Σ/Ν κατατέθηκαν και άλλες τροπολογίες οι οποίες κυρίως αφορούσαν την ΕΡΤ με αποτέλεσμα τελικά να μη γίνει καμία αποδεκτή. Ωστόσο η δήλωση του αναπληρωτή υπουργού άφηνε σαφώς να εννοηθεί ότι η διαδικασία θα προχωρήσει με αυτό τον τρόπο: "Από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν από τους συναδέλφους Βουλευτές, δεν θα κάνω καμία δεκτή. Αλλά μπορούμε να τις δούμε και να τις συζητήσουμε γιατί έχουν πραγματικά κάποιες πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να μπορέσουμε σε άμεσο νομοθετικό εγχείρημα να τις συζητήσουμε επί της ουσίας". Ήταν λοιπόν θέμα χρόνου η ενσωμάτωση της τροπολογίας σε επόμενο νομοσχέδιο και μάλιστα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Πριν από μερικές ημέρες (01/08/2013) ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο: «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 52 μπορεί να διαβάσει κανείς :

9 Εξελίξεις στους Ενεργειακούς Επιθεωρητές (συνέχεια) Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και για διάστημα ενός (1) έτους, για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή και την εγγραφή στα οικεία Μητρώα του άρθρου 5, ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: α) Να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, µέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (TEE) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα µας κατ` εφαρμογή του π.δ. 38/2010 (Α 78). β) Να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που εγγράφονται στα οικεία Μητρώα, οφείλουν να υποβάλουν στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ), εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης εκδιδόμενο από το ΤΕΕ κατά τις διατάξεις του παρόντος π.δ. Μετά την παρέλευση του ενός (1) έτους διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολύουν τη δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας έως την υποβολή του Πιστοποιητικού Επιτυχούς Εξέτασης». Είναι λοιπόν σαφές ότι από τον προσεχή Σεπτέμβριο μπαίνει τέλος στην αναμονή των υποψήφιων ενεργειακών επιθεωρητών οι οποίοι 18 μήνες μετά την έναρξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θα μπορέσουν να ασκήσουν τη δραστηριότητα του Εν. Επιθεωρητή. Σαφέστατα θεωρούμε ότι η κίνηση αυτή βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση ωστόσο εκτιμούμε ότι η εμμονή των εμπλεκόμενων φορέων στη διαδικασία των εξετάσεων εξυπηρετεί περισσότερο την ικανοποίηση των αναρίθμητων προεδρικών διαταγμάτων και νομοσχεδίων και λιγότερο την ουσία της ορθής έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών, αφού μέχρι στιγμής οι ίδιοι φορείς έχουν αναθέσει τη διαδικασία έκδοσης ενεργειακών πιστοποιητικών σε περίπου 7000 μηχανικούς με μοναδικό κριτήριο τα έτη άσκησης του επαγγέλματος. ΠΡΟΣΦΟΡΑ για ενεργειακούς επιθεωρητές Με αφορμή την ψήφιση του Ν/Σ που προβλέπει την άμεση πρόσβαση στο μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών όσων έχουν παρακολουθήσει το εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης ενεργειακών επιθεωρητών, η 3DR κάνει μια μοναδική προσφορά: Αποκτήστε τώρα και έως το τέλος Σεπτεμβρίου το λογισμικό εκπόνησης Μελετών Ενεργειακής Απόδοσης και Ενεργειακών Επιθεωρήσεων μαζί με εκπαιδευτικό σεμινάριο 5 ωρών αξίας 70 καθώς και πλήρη τηλεφωνική και τεχνική υποστήριξη στην απίστευτη τιμή των 295.

10 Συνεργασία με CrossWise Ltd - Cyprus Λογισμικό CrossWise Building για σπίτια από panels Η CrossWise Ltd, με έδρα την Κύπρο, παράγει panels τα οποία συντίθεται από στραντζαριστές διατομές μορφής U διαστάσεων (εκ) 7.5 X 4.5 και πάχος φύλου 0.8 εκατοστά. Τα πάνελ τοιχοποιίας είναι διπλά (πάχους 15 εκατοστών) και γεμίζονται με πολυαιρουθάνη. Πάνω από τα πάνελ που αποτελούν τους φέροντες τοίχους τοποθετούνται διπλά ψαλίδια δικτυωτής μορφής,που σε περίπτωση ανοιγμάτων έχουν και το ρόλο του υπέρθυρου. Οι πλάκες είναι φύλλα κυψελωτού σκυροδέματος πάχους 5 εκατοστών και εδράζονται σε μονά ψαλίδια δικτυωτής μορφής. Η όλη κατασκευή είναι ιδιαίτερα ελαφριά και με πολύ καλή μόνωση. Οι διατομές U ενώνονται μεταξύ τους με διατρητικές βίδες. Τα φύλλα λαμαρίνας εισάγονται από την Ελλάδα και κόβονται επί τόπου. Κατασκευή με panel με το λογισμικό CrossWise Building Για την ανάλυση και τον σχεδιασμό του φορέα χρησιμοποιήθηκε ο Ευρωκώδικας 8 μέρος 1 για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό με το Κυπριακό Εθνικό Προσάρτημα ενώ για τον έλεγχο των διατομών χρησιμοποιήθηκε ο Ευρωκώδικας 3 μέρος 1, μέρος 5 Παράρτημα Γ. Το εν λόγω τμήμα του Ευρωκώδικα αφορά σχεδιασμό δομικών στοιχείων από επίπεδα ελάσματα. Το παράρτημα Γ αναφέρεται στην χρήση των μεθόδων με Πεπερασμένα Στοιχεία στους ελέγχους της οριακής κατάστασης αστοχίας, λειτουργικότητας ή κόπωσης. Στο παράρτημα Γ αναφέρεται ότι ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στα εξής: «Στην προσομοίωση και τις οριακές συνθήκες, στην επιλογή του λογισμικού και της τεκμηρίωσης...». Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που Η CrossWise Ltd, επέλξε την εταιρεία μας για το συγκεκριμένο project. Ο έλεγχος των διατρητικών βιδών γίνεται σύμφωνα με Ευρωκώδικα 8 μέρος 1, μέρος 3 (κεφάλαιο 8). Ο συγκεκριμένος Ευρωκώδικας δίνει οδηγίες για μέλη και φύλλα ψυχρής έλασης. Στο παράρτημα Γ αναφέρεται ότι μπορεί να γίνει προσομοίωση είτε όλου του φορέα είτε τμηματικά, διαδικασία που ακολουθήθηκε από το πρόγραμμα. Δηλαδή επιλύεται το κάθε πάνελ και δημιουργείται υποφορέας ο οποίος συμμετέχει στην ολική επίλυση μετά την οποία επανεπιλύεται το πάνελ με οριακές συνθήκες τις συνθήκες της επίλυσης. Σχέδια Λεπτομερειών όπως παράγονται από το λογισμικό Για την ανάλυση οι διατομές U καναβοποιούνται και προσομοιώνονται με στοιχεία κελύφους. Το στοιχείο του FEA είναι στοιχείο κελύφους με 6 β.ε. ανά κόμβο. Μπορεί να έχει 4 ή 3 κόμβους. Στο στοιχείο αυτό υποστηρίζεται ελαστική έδραση και θερμοκρασιακή μεταβολή (δυνατότητα εισαγωγής διαφορετικής θερμοκρασίας ανά κόμβο και ανά πλευρά). Για την προσομοίωση της διατμητικής συμπεριφοράς των κοχλιών χρησιμοποιούνται κινηματικές εξαρτήσεις. Η ανάλυση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη γεωμετρική μήγραμμικότητα (φαινόμενα 2ας τάξης) διότι έχουν πολύ μεγάλη επιρροή σε λεπτότοιχες διατομές. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης χρησμοποιούνται για τον έλεγχο επάρκειας της κατασκευής. Λεπτομέρεια προσομοιώματος πεπερασμένων στοιχείων

11 Νέα Προϊόντα Αυθαίρετα Νέος Νόμος 4178/13 Κατόπιν της ψήφισης του νέου Νόμου για την Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης με αριθ.4178/13 (ΦΕΚ 174 /Α/13), κυκλοφόρησε το πρόγραμμα «Αυθαίρετα 4178», με όλες τις απαιτούμενες τροποποιήσεις, καθώς και ο νέος κύκλος σεμιναρίων με θέμα «Αυθαίρετη δόμηση Νόμος 4178/2013» με επεξηγήσεις πάνω στα νέα δεδομένα. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κυριότερα σημεία του νέου νόμου: Απαραίτητη είναι η νέα δήλωση για ένταξη στο νέο νόμο όλων των δηλώσεων που είχαν υπαχθεί στο παλαιότερο νόμο (ν. 4014/2011) καθώς περιέχονται νέες διατάξεις, Ρυθμίζονται διατάξεις για την αναστολή ή και την εξαίρεση από την κατεδάφιση, Ορίζονται κατηγορίες αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων, Απαραίτητη η προσκόμιση των αεροφωτογραφιών για την απόδειξη του χρόνου κατασκευής Διατάξεις που αφορούν το στατικό έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών (δομική τρωτότητα ή μελέτη στατικής επάρκειας και αναφορά αυτών σε όλες τις βεβαιώσεις υπαγωγής ή μεταβίβασης) Διαφοροποίηση της κλίμακας των απαιτούμενων παραβόλων σε σχέση με το παλαιότερο νόμο Αλλαγή στο τρόπο υπολογισμού προστίμου των πολεοδομικών παραβάσεων και νέος πίνακας τιμών αναλυτικού προϋπολογισμού Νέες διατάξεις για υπαγωγή σε ρύθμιση αυθαίρετων κατασκευών σε παραδοσιακούς οικισμούς, διατηρητέα κτίρια, κοινόχρηστα τμήματα κτιρίων. Το πρόγραμμα διατίθεται σε 2 εκδόσεις: Έκδοση μόνο Λογισμικού με κόστος 95 Έκδοση Σύμβουλος Αυθαιρέτων, με κόστος 159 που περιλαμβάνει Λογισμικό Συμβουλευτικές εξειδικευμένες υπηρεσίες για την εφαρμογή του Νόμου κατά περίπτωση, πιθανούς τρόπους μείωσης του προστίμου ανά περίπωση, από εξειδικεμένο συνάδελφο σε Θέματα Αυθαιρέτων. Εδική γραμμή αυθαιρέτων: (πληκτρολογήστε 8) και (μόνο για τους κατόχους του πακέτου) Συμμετοχή σε 4ωρο σεμινάριο Αυθαιρέτων για την εφαρμογή του νόμου των Αυθαιρέτων (4178) (βλ. και σεμινάρια) Ειδική προσφορά για κατόχους ΤΟΕ έκπτωση 30% και για τις 2 εκδόσεις. ΚΑΝΕΠΕ Προκοστολόγηση Το KANEPE Cost Estimation, εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους επεμβάσεων (εργαστηριακών ελέγχων, μελέτης και ενισχύσεων) που θα προκύψει από τον έλεγχο κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. (ΦΕΚ 42/Β/ ). Εμπεριέχει αποτελέσματα βάσης δεδομένων αποτελούμενης από δεκάδες κτήρια λυμένα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Εξελιγμένοι αλγόριθμοι αξιοποιούν την βάση δεδομένων για να εξαχθούν συμπεράσματα για το εκάστοτε κτίριο που ενδιαφέρεται ο Μηχανικός. Με το KANEPE Cost Estimation ο Μηχανικός μπορεί εύκολα και γρήγορα να εκτιμήσει το συνολικό κόστος των εργαστηριακών μετρήσεων, της μελέτης και των ενισχύσεων που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ (http://www.3dr.eu/products/kanepecostestimation ) Γεωτεχνικά GEO5 Ver 16 + Εγχειρίδια Μηχανικού (Engineering Manuals) Κυκλοφόρησε η έκδοση 16 της σουϊτας Γεωτεχνικών GEO5 με σημαντικές προσθήκες, καθώς και νέα Engineering Manuals για θέματα Γεωτεχνικών. Η αναλύτική λίστα των νέων δυνατοτήτων, καθώς και τα εγχειρίδια είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση:

12 Συνεργασίες π-systems - ΚΑΝΕΠΕ Τις αμέσως επόμενες μέρες αναμένεται η κυκλοφορία του προϊόντος 3DR.KANEPE για stereostatika. Το λογισμικό μπορεί και διαβάζει την κατασκευή και τα αποτελέσματα της ανάλυσης από τα stereostatika και στη συνέχεια κάνει τους απαραίτητους ελέγχους επάρκειας κατά ΚΑΝΕΠΕ. Το προϊόν θα διατίθεται από την π-systems στους πελάτες της CSI Hellas - ΚΑΝΕΠΕ LETE BOX Κυκλοφόρησε η 1 η έκδοση του προϊόντος 3DR.KANEPE για ETABS και μετά από τις παρατηρήσεις των Μηχανικών που το χρησιμοποίησαν ετοιμάζουμε την 2 η έκδοση, που θα κυκλοφορήσει αρχές Οκτωβρίιου. Το λογισμικό μπορεί και διαβάζει την κατασκευή και τα αποτελέσματα της ελαστικής και ανελαστικής ανάλυσης από το ETABS και στη συνέχεια κάνει τους απαραίτητους ελέγχους επάρκειας κατά ΚΑΝΕΠΕ. Το προϊόν θα διατίθεται από την CSI Hellas στους πελάτες της και από την 3DR. Σεμινάρια - Βιβλία Συνεχίζεται ο κύκλος σεμιναρίων για KANEΠE (http://www.3dr.eu/support/seminars/126-kanepe) KENAK (www.3dr.eu/support/seminars/127-kenak) και προστέθηκε και το ΝΕΟ σεμινάριο Αυθαιρέτων Ν4178/13 (http://www.3dr.eu/support/seminars/190-n4178 ) Παράλληλα κυκλοφορεί και το Βιβλίο Παραδειγμάτων ΚΑΝΕΠΕ (http://www.3dr.eu/support/news/185-kanepebook ) Χορηγίες - Εκδηλώσεις Η 3DR και τα μέλη της: Ηταν χορηγός στο 19ο Φοιτητικό συνέδριο "Επισκευές των κατασκευών ΚΑΝΕΠΕ" στην Πάτρα, το οποίο είχε Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δρίτσο, στηρίζοντας τις προσπάθειες των νέων και μελλοντικών Πολιτικών Μηχανικών. Ηταν χορηγός των συνεδρίων COMPDYN 2013 και SEECCM III (Κώς), στηρίζοντας την έρευνα σε θέματα Πολιτικού Μηχανικού και Υπολογιστικής Μηχανικής. Διοργάνωσε σε συνεργασία με την AuDeSy το σεμινάριο «ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑΣ 8 ΜΕΡΟΣ 3» στη Λεμεσό. Κύριος ομιλητής ήταν ο κ. Γιώργος Βαδαλούκας Ο Δρ. Παπαχρηστίδης Αριστείδης, ώς επικεφαλής της STRUDL Europe, συμμετείχε στο 25th Annual GT.STRULD World Meeting (19-22 June 2013, Charlotte, North Carolina, USA) όπου παρουσίασε το Λογισμικό ATLAS (http://www.strudleurope.eu/atlas/atlasfeatures )

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr Στο ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012, δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝ.ΕΠΕ. : Απαιτούμενα περιεχόμενα μελέτης. [Κεφάλαιο 10] Αναστάσιος Σέξτος, Επίκουρος Καθηγητής.

ΚΑΝ.ΕΠΕ. : Απαιτούμενα περιεχόμενα μελέτης. [Κεφάλαιο 10] Αναστάσιος Σέξτος, Επίκουρος Καθηγητής. ΚΑΝ.ΕΠΕ. : Απαιτούμενα περιεχόμενα μελέτης [Κεφάλαιο 10] Αναστάσιος Σέξτος, Επίκουρος Καθηγητής asextos@civil.auth.gr www.asextos.net Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Φάση αποτίμησης (1/6) Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Βασίλης Μπαρδάκης, πολιτικός μηχανικός, Δρ πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος περίπτωση σχολικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών Ημερίδα: Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Τοιχοποιίες ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8-3, ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΔΕΤ καθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ηµερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστηµίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας θα μπορεί να γίνεται ο συμψηφισμός

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ ΤΕΕ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ.

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Panelco Designer Εγχειρίδιο χρήσης ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Αναστάσιος Σέξτος, επίκ. καθ. Α.Π.Θ. Ανδρέας Κάππος, καθ. Α.Π.Θ. Panelco Designer Εγχειρίδιο χρήσης Στόχοι λογισμικού Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ν.4178/13 ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ HELPDESK Άρθρο 1 1. Οι αυθαίρετες κατασκευές της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4178/13 μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και να συμψηφίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί?

Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα. Πού γίνονται σεισμοί? Τι είναι σεισμός? Γεωγραφική κατανομή σεισμικών δονήσεων τελευταίου αιώνα Πού γίνονται σεισμοί? h

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14

ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/14 ΑΝΩ ΔΙΑΒΑΣΗ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και αντισεισμικού υπολογισμού ενός φορέα 3 ανοιγμάτων με συνεχές προεντεταμένο κατάστρωμα (συνήθως αφορά οδικές άνω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ Κ. ΣΠΥΡΑΚΟΣ Καθηγητής Ε.Μ.Π. Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.» (Α 79).

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.» (Α 79). Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.»

Διαβάστε περισσότερα

WandS Α. Βασίλαινας Ε.Ε. Διεύθυνση: Βαθύ Αυλίδος, ΧΑΛΚΙΔΑ Τηλ: Φαξ:

WandS Α. Βασίλαινας Ε.Ε. Διεύθυνση: Βαθύ Αυλίδος, ΧΑΛΚΙΔΑ Τηλ: Φαξ: Σελίδα 1 από 11 Α. ΒΑΣΙΛΑΙΝΑΣ Ε.Ε. H WandS είναι Τεχνική Κατασκευαστική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο των Ξύλινων Κατασκευών. Σχεδιάζει και υλοποιεί σύγχρονες κατασκευές υψηλής αισθητικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2013.099 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Δράσεις Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Εξέλιξη των Κανονισμών 1959 Κανονισμός Έργων από Σκυρόδεμα και Αντισεισμικός Κανονισμός (ΒΔ 59) Επιτρεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΤΥΚ Το Ανέφικτο του Ακριβούς Ελέγχου Όλων των Κτιρίων Αντικαθίσταται με μία Εφικτή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Αποτίμηση Υπάρχουσας Ισόγειας Κατοικίας μετά Τμήματος Υπογείου, για Μελλοντική Προσθήκη ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Βούλγαρης Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Ενημέρωση νέων μηχανικών σε επαγγελματικά θέματα Κέρκυρα, 20 Απριλίου 2013 ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Οι «στατικές μελέτες» ή καλύτερα «οι μελέτες φέροντος οργανισμού»

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ Ι ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποιος είναι ο σκοπός του Προγράµµατος αυτού; Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού & Εφαρµογής ράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων (Β2. Υποχρεωτικός Κύκλος Εκπαίδευσης: Εξέταση CASE STUDY)

Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων (Β2. Υποχρεωτικός Κύκλος Εκπαίδευσης: Εξέταση CASE STUDY) Εγχειρίδιο χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος εξετάσεων Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων (Β2. Υποχρεωτικός Κύκλος Εκπαίδευσης: Εξέταση CASE STUDY) Γενικά Το σύστημα εξετάσεων των Ενεργειακών Επιθεωρητών λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον ΕC8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ EC8-μέρος 3 Αποτίμηση με βάση την Επιτελεστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα.

Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Υπολογισμός τιμής του συντελεστή συμπεριφοράς «q» για κατασκευές προ του 1985 στην Αθήνα. Ε.Μ. Παγώνη Πολιτικός Μηχανικός Α. Παπαχρηστίδης Πολιτικός Μηχανικός 4Μ-VK Προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ

Έλεγχοι Ασφάλειας. Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Λεωφόρος Αλεξάνδρας 13, 4 ος Όροφος Κέρκυρα, Τ.Κ. 49100 Αρ. πρωτ.: 2/2013 Κέρκυρα, 08/02/2013 ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο τη σύγκριση μεθόδων ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης - Περιγραφή διαδικασίας

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης - Περιγραφή διαδικασίας Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για Ελεγκτές Δόμησης - Περιγραφή διαδικασίας 1. Εισαγωγή Σύμφωνα με το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α 249), από 1 η Μαρτίου 2012 απαιτείται έλεγχος των οικοδομών από Ελεγκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9

ΟΧΕΤΟΣ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/9 ΟΧΕΤΟΣ ver. Πρόκειται για ένα υπολογιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού και υδραυλικού υπολογισμού ενός κιβωτιοειδούς φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων).

Διαβάστε περισσότερα

Software - Support - Seminars

Software - Support - Seminars Αναπτύχθηκε στο Ευρωπαϊκό κέντρο ερευνών Το 3MURI αναπτύχθηκε από ομάδα καθηγητών του πανεπιστημίου της Γένοβα & ερευνητών από το ευρωπαϊκό κέντρο ερευνών με σκοπό να αποτελέσει ένα καινοτόμο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

3DR News Ανάλυση Θεμάτων Μηχανικού

3DR News Ανάλυση Θεμάτων Μηχανικού Τεύχος 3: Σεπτέμβριος 2012 3DR News Ανάλυση Θεμάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Ανασχεδιασμός Υφιστάμενων Κατασκευών Μελανή Χριστοδούλου Πάτρα Φεβρουάριος 2015 Αποτίμηση Υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά.

προς τον προσδιορισμό εντατικών μεγεθών, τα οποία μπορούν να υπολογιστούν με πολλά εμπορικά λογισμικά. ΜΕΤΑΛΛΟΝ [ ΑΝΤΟΧΗ ΑΜΦΙΑΡΘΡΩΤΩΝ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΤΟΞΩΝ ΚΟΙΛΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΑ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΦΟΡΤΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΚ3 Χάρης Ι. Γαντές Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής & Χριστόφορος

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET

Σχήμα 1: Διάταξη δοκιμίου και όργανα μέτρησης 1 BUILDNET Παραμετρική ανάλυση κοχλιωτών συνδέσεων με μετωπική πλάκα χρησιμοποιώντας πεπερασμένα στοιχεία Χριστόφορος Δημόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ Περίληψη Η εν λόγω εργασία παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση 3MURI με στοιχεία του ευρωκώδικα 6 για τον έλεγχο νέων κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία

Νέα έκδοση 3MURI με στοιχεία του ευρωκώδικα 6 για τον έλεγχο νέων κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία Νέα έκδοση 3MURI με στοιχεία του ευρωκώδικα 6 για τον έλεγχο νέων κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία Το 3Muri αποτελεί καινοτόμο λογισμικό για μηχανικούς και είναι προϊόν έρευνας του Πανεπιστημίου της Γένοβα

Διαβάστε περισσότερα

StereoSTATIKA. Το Λογισμικό που χτίζει το Σήμερα 20 φορές πιο γρήγορα. Του Απόστολου Κωνσταντινίδη

StereoSTATIKA. Το Λογισμικό που χτίζει το Σήμερα 20 φορές πιο γρήγορα.  Του Απόστολου Κωνσταντινίδη StereoSTATIKA Το Λογισμικό που χτίζει το Σήμερα 20 φορές πιο γρήγορα Του Απόστολου Κωνσταντινίδη www.pi.gr Ο Μηχανικός περιγράφει τον σκελετό στη φυσική του μορφή, γραφικά ή με συντεταγμένες. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιωτοπούλου Διονυσία Προϊσταμένη Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Σ.Τ.ΕΦ.) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δημήτριος Ν. Χριστοδούλου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ. Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ. 1959 και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών

Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών Εγχειρίδιο Χρήσης Α. Λεπτομέρειες Οπλισμών Δοκών 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΜΩΝ ΔΟΚΩΝ 5 1. Γεωμετρία 8 2. Κύριος Οπλισμός Ανοίγματος 12 3. ισμός Στηρίξεων 14 4. Συνδετήρες 16 5. Πρόσθετα 17 6.

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση 2013

Παράρτημα Έκδοση 2013 Παράρτημα Έκδοση 2013 Έλεγχος Πεδίλων σύμφωνα με ΕΑΚ/ΕΚΩΣ κ EC2/EC7 Ομαδοποίηση μελών στον Έλεγχο Μελών Γραμμικό 3Δ διατομών κατασκευής Εξαγωγή σχεδίων σε DXF ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Έλεγχος Πεδίλων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ ΑΘΗΝΑ,, 16 εκεμβρίου 2009 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Χάρης Ι. Γαντές Αναπληρωτής Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχεδιασμός Κατασκευών με Ευρωκώδικες Εφαρμογές Εθνικά Προσαρτήματα Κέρκυρα Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

4) κ. Παναγιώτης Μούζιος Πρόεδρος Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ Μαυρομματαίων 17, 10434 Αθήνα ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Αρ. Πρωτοκόλλου 56/ 6-12-2010 Αθήνα 6-12-2010 ΑΠΌ: Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τ.Θ. 51807- Τ.Κ. 14502 ΠΡΟΣ:1) κ. Ιωάννη Ραγκούση Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλ. Βασ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε πιστοποιημένα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, για άνεργους

Διαβάστε περισσότερα