Έκθεση Διετίας Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Διετίας Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού"

Transcript

1 Έκθεση Διετίας Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

2

3 ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΣΥΝΈΧΙΣΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΌΣΟ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΝΕΡΟΎ ΌΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΈΝΗΣ ΠΟΣΌΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΎ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΛ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΊ ΙΚΑΝΟΠΟΙ- ΗΤΙΚΉ ΥΔΡΟΔΌΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΊΠΟΥ ΥΠΟΣΤΑ- ΤΙΚΏΝ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΥΔΡΟΔΌ- ΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΡΟΔΟΣΘΈΝΟΥΣ Αν. Έπαρχος Λεμεσού Πρόεδρος Συμβουλίου

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Β ΜΕΡΟΣ Γ Το Συμβούλιο Τεχνικές Πληροφορίες & Στατιστικά Στοιχεία Προγραμματισμός και Έκθεση Αποτελεσμάτων ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΌΕΔΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΝΕΡΟΎ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΝΕΡΟΎ ΠΕΝΤΑΕΤΉΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ *γράφημα Β04 30 *γράφημα Β01 Β02 B05, B06, B07 B08 *πίνακας Γ01 ΊΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛ. ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΝΕΡΟΎ ΑΤΙΜΟΛΌΓΗΤΟ ΝΕΡΌ ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙ- ΟΥΧΙΚΏΝ ΔΑΠΑΝΏΝ *γράφημα Β03 *πίνακας Β01 *γράφημα Β09 Β10 *γράφημα Γ01 ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΆΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΎ ΔΙΆΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ *πίνακας Γ02 ΑΝΤΑΠΌΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΊΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΊ & ΛΟΓΙΣΤΙ- ΚΟΊ ΠΑΡΑΜΈΤΡΟΙ *πίνακας Γ03

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΜΕΡΟΣ Ε Εκδηλώσεις και Δραστηριότητες Οικονομικές Kαταστάσεις ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΝΈΩΝ ΣΩΛΉΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟ- ΛΏΝ ΚΑΘΑΡΉΣ ΘΈΣΗΣ *πίνακας Γ04 *πίνακας Ε03 ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΥΡΩ- ΠΑΪΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙ- ΑΚΏΝ ΡΟΏΝ 36 *γράφημα Γ02 Γ *πίνακας Ε04 ΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΣΥΝΟΛΙ- ΚΟΥ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΟΣ 48 ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ 52 *πίνακας Ε05 Ε06, Ε07, Ε08 Ε09, Ε10, Ε11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 49 *πίνακας Ε01 πίνακας Ε02

6

7 ΜΕΡΟΣ Α Το Συμβούλιο ΣΕΛΙΔΕΣ Μήνυμα της Πρόεδρου. 10 Διοικητικό Συμβούλιο. Ίδρυση και σκοποί του Συμβουλίου 11 Προσωπικό Συμβουλίου.

8 ΣΕΛΙΔΑ 8A ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οι δραστηριότητες στόχευσαν στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών καθώς και σε βελτιώσεις του δικτύου ύδρευσης και συναφείς τεχνολογικές αναβαθμίσεις.

9 ΣΕΛΙΔΑ 9A ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Χαιρετισμός της Προέδρου του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, με την ευκαιρία της έκδοσης της Έκθεσης του Συμβουλίου για την περίοδο ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού υδροδοτούσε, κατά την επισκόπηση περίοδο, υποστατικά με υπολογιζόμενο εξυπηρετούμενο πληθυσμό γύρω στα άτομα. Η περιοχή υδροδότησης του Συμβουλίου διευρύνθηκε με την ένταξη του Δήμου Γερμασόγειας και ολοκληρώθηκε η μελέτη για την ένταξη της Κοινότητας Μουτταγιάκας. Σε μια περίοδο σταθερής σχετικά υδατικής κατάστασης οι δραστηριότητες στόχευσαν στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών καθώς και σε βελτιώσεις του δικτύου ύδρευσης και συναφείς τεχνολογικές αναβαθμίσεις. Με την ευκαιρία της δημοσίευσης της ετήσιας έκθεσης, οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα Μέλη του Συμβουλίου που εργάζονται συλλογικά, μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και συναντίληψης για το καλώς νοούμενο συμφέρον του Οργανισμού. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το Διευθυντή του Συμβουλίου για την αποτελεσματικότητα και ευσυνειδησία και το προσωπικό του Οργανισμού για την εργατικότητα και προθυμία που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΡΟΔΟΣΘΈΝΟΥΣ Αν. Έπαρχος Λεμεσού Πρόεδρος Συμβουλίου

10 ΣΕΛΙΔΑ 10A ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΊ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Διοικητικό Συμβούλιο / Ίδρυση και σκοποί του Συμβουλίου ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΊ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Ιδρύθηκε το 1951 και λειτουργεί με βάση τον περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμο, Κεφ Διοικείται από εννεαμελές Συμβούλιο το οποίο απαρτίζουν τρία μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και έξι μέλη από τους τοπικούς Δήμους που υδροδοτούνται από το ΣΥΛ. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αποκλειστικός σκοπός του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού είναι η παροχή ικανοποιητικής ποιότητας και ποσότητας νερού για κάλυψη τόσο των οικιακών όσο και των εμποροβιομηχανικών αναγκών των καταναλωτών του. Κύριο μέλημα του Συμβουλίου και ο άξονας γύρω από τον οποίο λειτουργεί είναι η όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών του. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με: Τη συντήρηση και επέκταση του υδρευτικού δικτύου Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση τεχνικών έργων, με πλήρη σεβασμό προς το περιβάλλον Την επιβολή τελών νερού ώστε να διασφαλίζεται η χρηματοδότηση των αναπτυξιακών έργων και η λειτουργία του Συμβουλίου, χωρίς να αποσκοπείται η πραγματοποίηση κέρδους Την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών Χριστίνα Ροδοσθένους Αναπληρώτρια Έπαρχος Λεμεσού / Πρόεδρος Συμβουλίου από Νοέμβριο 2012 Ανδρέας Χρίστου Δήμαρχος Λεμεσού Γιώργος Γεωργίου Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών Δώρος Αντωνίου Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς Κυριάκος Χατζηττοφής Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου Φίλιππος Κατράνης Εκπρόσωπος Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας Ζωή Χατζηβασιλείου Εκπρόσωπος Διευθυντή Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Πέρσα Παπαϊωάννου Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού Μιχάλης Βασιλείου Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού ΣΩΚΡΆΤΗΣ ΜΕΤΑΞΆΣ Διευθυντής ΣΥΛ

11 ΣΕΛΙΔΑ 11A ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Προσωπικό Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Σωκράτης Μεταξάς ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φρύνη Ποταμού ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανδρέας Φαίδωνος ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αντώνης Νικολάου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Παναγιώτης Μιχαήλ ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ροδοθέα Μιχαήλ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ανδρέας Χατζηχριστοφής

12 ΣΕΛΙΔΑ 12A ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΤΟΥ Σ Υ Μ ΒΟ ΥΛ ΊΟ Υ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜ- ΒΡΙΟΥ 2013 ΓΡΑΦΕΙΑΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ 46 ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΤΟΥ Σ Υ Μ ΒΟ ΥΛ ΊΟ Υ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜ- ΒΡΙΟΥ 2012 ΓΡΑΦΕΙΑΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ 48 ΜΗΝΙΑΊΟΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΊΤΕΣ ΜΗΝΙΑΊΟΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΊΤΕΣ ΩΡΟΜΊΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΩΡΟΜΊΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 ΣΕΛΙΔΑ 13A ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΛΉΨΕΙΣ / ΠΡΟΑΓΩΓΈΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΉΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΙΤΉΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ Αφυπηρετήσεις Η Πρώτη Γραφέας Ελένη Αργυρίδου και ο Ανώτερος Γραφέας Ερωτόκριτος Αγιομαμίτης αφυπηρέτησαν τον Φεβρουάριο. Ο Γραφέας Ευαγόρας Κωνσταντίνου αφυπηρέτησε τον Αύγουστο. Ο Τεχνίτης Κυριάκος Βασιλείου αφυπηρέτησε τον Οκτώβριο. Αφυπηρετήσεις Ο Γραφέας Μιχάλης Σκαπούλης αφυπηρέτησε τον Μάρτιο. Ο Συντηρητής Μηχανολογικού Εξοπλισμού Γεώργιος Χαραλάμπους αφυπηρέτησε τον Μάιο. Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών Πάμπος Χαραλάμπους, ο Αρχιεπιστάτης Χριστάκης Λοΐζου και ο Τεχνίτης Πέτρος Γεωργίου αφυπηρέτησαν τον Νοέμβριο. Ο Ανώτερος Γραφέας Δημήτρης Δημητρίου και ο Τεχνίτης Μιχάλης Κυπριανού αφυπηρέτησαν τον Δεκέμβριο. Προαγωγές Ο Γραφέας Λουκής Καλαθάς προάχθηκε σε Ανώτερο Γραφέα τον Νοέμβριο.

14 Ολικό Μήκος Αγωγών

15 ΜΕΡΟΣ Β Τεχνικές Πληροφορίες & Στατιστικά Στοιχεία ΣΕΛΙΔΕΣ Παραγωγή Νερού 18 Προμήθεια Νερού 20 Έλεγχος & Επάρκεια Νερού 21 Ανταπόκριση Συνεργείων 22 Καταναλωτές & Κατανάλωση Νερού 24 Μη Τιμολογηθείσα Ποσότητα Νερού 26 Διάφορα Θέματα

16 ΣΕΛΙΔΑ 16B ΕΤΉΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΎ Παραγωγή Νερού Το νερό των γεωτρήσεων συγκεντρώνεται στην υδατοδεξαμενή Τσιρείου όπου υφίσταται κατάλληλη απολύμανση με χλώριο και αναμιγνύεται με χλωριωμένο νερό από το Διυλιστήριο Λεμεσού και τη Μονάδα Αφαλάτωσης Επισκοπής. Ακολούθως, διοχετεύεται στην πόλη της Λεμεσού και στους Δήμους Μέσα Γειτονιάς, Κάτω Πολεμιδιών, Αγίου Αθανασίου και την Κοινότητα Πάνω Πολεμιδιών ανάλογα με τις ανάγκες. Επίσης, χλωριωμένο νερό από το Διυλιστήριο παρέχεται στις υδατοδεξαμενές Μέσα Γειτονιάς, Αθλητικού Κέντρου Σπύρος Κυπριανού, Νοσοκομείου Λεμεσού και Αγίου Φώτη. Οι ανάγκες των περιοχών του Δήμου Γερμασόγειας και της Κοινότητας Μουτταγιάκας καλύπτονται με άντληση νερού από γεωτρήσεις στην Κοίτη του ποταμού Άμαθου. Το νερό των πηγών Φασούλας και Μαθηκολώνης υφίσταται κατάλληλη απολύμανση με χλώριο και ακολούθως διακλαδώνεται στα υδρευτικά δίκτυα των δυο Κοινοτήτων. Επίσης, το νερό της γεώτρησης του Κοινού Σχεδίου Αγίας Παρασκευής υφίσταται απολύμανση με χλώριο και μετά διοχετεύεται στο υδρευτικό δίκτυο της Κοινότητας Παλώδιας. Στις περιπτώσεις που το νερό των πηγών και γεωτρήσεων δεν ικανοποιεί τις υδρευτικές ανάγκες, τότε η υδατοπρομήθεια των Κοινοτήτων ενισχύεται με άντληση από τη Λεμεσό.

17 ΣΕΛΙΔΑ 17B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΎ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΝΕΡΟΎ ΑΠΟ 1963 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β Ενδείξεις σε m³ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΝΕΡΟΎ ΑΠΟ 2008 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β Ενδείξεις σε m³

18 ΣΕΛΙΔΑ 18B ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΝΕΡΟΎ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΟΙΑ ΠΗΓΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΨΩΝΑ ΓΑΡΥΛΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑ ΠΗΓΗ (m3) *πίνακας Β01 ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

19 ΣΕΛΙΔΑ 19B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΝΕΡΟΎ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΝΕΡΟΎ 2013 *γράφημα Β m³ Διυλιστήριο Λεμεσού Γεωτρήσεις Κούρη Γεωτρήσεις Γερμασόγειας Γεωτρήσεις Γαρύλλη Σχέδιο Μουτταγιάκας Σχέδιο Ύψωνα Πολεμιδιών Σχέδιο Αγίας Παρασκευής Πηγή Φασούλας Πηγές Μαθηκολώνης Αρχικό Σύνολο 2013 Αρχικό Σύνολο Προς Μουτταγιάκα (πριν την ένταξη της περιοχής στα όρια του ΣΥΛ) Τελικό Σύνολο 2013 Τελικό Σύνολο

20 ΣΕΛΙΔΑ 20B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΆΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΎ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΎ ΚΥΡΙΌΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ Τόσο κατά το 2012 όσο και κατά το 2013 γίνονταν από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και το Γενικό Χημείο του Κράτους οι απαιτούμενες χημικές και βακτηριολογικές αναλύσεις δειγμάτων νερού που λήφθηκαν από όλες τις γεωτρήσεις, τις πηγές και το δίκτυο. Οι αναλύσεις απέδειξαν ότι το νερό που διοχετεύτηκε στους καταναλωτές ήταν κατάλληλο από όλες τις απόψεις με βάση τους Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004. Επιπρόσθετα, διενεργούνταν καθημερινοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι νερού από τις υδατοδεξαμενές, από διάφορα σημεία κατανάλωσης μέσα στην Περιοχή Υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου, για παρακολούθηση της χλωρίωσης. Οι αναλύσεις αυτές επιβεβαίωσαν την περιεκτικότητα σε χλώριο που πρέπει να υπάρχει στο νερό για προληπτικούς λόγους. ΕΠΆΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΎ Η συνεχής προμήθεια νερού στους καταναλωτές συνεχίζεται μέχρι σήμερα. ΠΕΡΙΟΧΉ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ Οι κυριότερες δραστηριότητες του Συμβουλίου είναι: Παροχή νερού για οικιακούς και εμποροβιομηχανικούς σκοπούς Παροχή νερού για πυρόσβεση Καταγραφή κατανάλωσης και είσπραξη τελών νερού Εγκατάσταση παροχής νερού σε νέα υποστατικά Επέκταση κεντρικών αγωγών δικτύου υδροδότησης Συντήρηση δικτύου, παροχών και υδρομετρητών Παροχή νερού σε πλοία στο Λιμάνι Λεμεσού Παροχή υπηρεσιών στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας σχετικά με την τιμολόγηση και είσπραξη αποχετευτικών τελών χρήσης Εκστρατεία εξοικονόμησης νερού και περιορισμού άδηλων διαρροών ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Μέσα στο έτος 2012 καταχωρήθηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες το Συμβούλιο κλήθηκε να προβεί σε επιδιορθώσεις του δικτύου υδροδότησης ή να ανταποκριθεί σε άλλες κλήσεις των καταναλωτών και το έτος 2013 καταχωρήθηκαν περιπτώσεις. Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού εξυπηρετεί τους Δήμους Λεμεσού, Κάτω Πολεμιδιών, Μέσα Γειτονιάς και Αγίου Αθανασίου και από την 1η Ιανουαρίου 2013 το Δήμο Γερμασόγειας. Επίσης εξυπηρετούνται οι Κοινότητες Πάνω Πολεμιδιών, Φασούλας, Μαθηκολώνης, Παλώδιας, Τσερκέζ Τσιφτλίκ και από την 1η Ιανουαρίου 2015 η Κοινότητα Μουταγιάκας. Το Συμβούλιο, στα πλαίσια της Κυβερνητικής πολιτικής, έθεσε ως στόχο την επέκταση της Περιοχής Υδατοπρομήθειας του ώστε σε αυτή να περιληφθούν οι περισσότερες περιοχές της μείζονος Λεμεσού.

21 ΣΕΛΙΔΑ 21B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΑΠΌΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΊΩΝ Χρόνος ανταπόκρισης των συνεργείων του Συμβουλίου για την επιδιόρθωση των βλαβών ΑΥΘΗΜΕΡΌΝ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΡΕΙΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

22 ΣΕΛΙΔΑ 22B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ & ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΝΕΡΟΎ Αριθμός Καταναλωτών & Κατανάλωση Νερού ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ 1963 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β ΑΡΙΘΜΌΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΑΠΟ 1963 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β Ενδείξεις σε m³ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ 2008 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β05 ΑΡΙΘΜΌΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΑΠΟ 2008 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β Ενδείξεις σε m³

23 ΣΕΛΙΔΑ 23B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ & ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΝΕΡΟΎ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ 1963 ΜΕΧΡΙ 2013 *πίνακας Β08 Κατανάλωση Νερού Αριθμός Καταναλωτών

24 ΣΕΛΙΔΑ 24B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΊΣΑ ΠΟΣΌΤΗΤΑ ΝΕΡΟΎ Μη Τιμολογηθείσα Ποσότητα Νερού ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΎ ΑΠΟ 1989 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β ,46% 22,60% 19,42% 12,79% 18,60% 17,36% 16,69% 27,00% 28,44% Ποσοστό Ατιμολόγητου Νερού (μέθοδος IWA) Ατιμολόγητο Νερό σε m³

25 ΣΕΛΙΔΑ 25B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΊΣΑ ΠΟΣΌΤΗΤΑ ΝΕΡΟΎ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΎ ΑΠΟ 2005 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β ,98% 16,94% 16,69% 8,25% 16,46% 27,00% 24,18% 22,87% 28,44% Ποσοστό Ατιμολόγητου Νερού (μέθοδος IWA) Ατιμολόγητο Νερό σε m³

26 ΣΕΛΙΔΑ 26B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΆΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΝΕΡΟΎ ΤΗΛΕΜΕΤΡΊΑ Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας για εξοικονόμηση νερού, συνέχισε την ενημέρωση του κοινού για τις σχετικές πρόνοιες της Νομοθεσίας, τόσο με ανακοινώσεις προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσο και μέσω διαφωτιστικών φυλλαδίων που ταχυδρομήθηκαν μαζί με τους λογαριασμούς σ όλους τους καταναλωτές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ξεναγήσεις στο Μουσείο Νερού και Κέντρο Ανάπτυξης Υδατικής Συνείδησης. Οι χιλιάδες επισκέψεις στο Μουσείο τόσο μαθητών όσο και μελών άλλων οργανωμένων συνόλων, τους έδωσε την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τη σωστή χρήση του νερού και γενικότερα την προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ Η κατάσταση συνολικών εσόδων για το έτος 2013 παρουσίασε έλλειμμα ενώ το 2012 παρουσίασε πλεόνασμα Το έλλειμμα για το έτος 2013 οφείλεται στην απομείωση τραπεζικών καταθέσεων Λαϊκής Τράπεζας ύψους και στη ζημιά ύψους από απομείωση αξίας μετοχών που παραχωρήθηκαν στο Συμβούλιο από την Τράπεζα Κύπρου. Λεπτομερείς οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στο Μέρος Ε της παρούσας έκθεσης. ΜΕΊΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ ΥΔΡΟΔΌΤΗΣΗΣ Μέσα στη διετία τα δυο συστήματα τηλεμετρίας του Συμβουλίου, έχουν επεκταθεί και ελέγχουν 26 δεξαμενές και 81 κεντρικούς μετρητές. Η λειτουργία τους περιλαμβάνει τον αυτόματο έλεγχο της στάθμης των δεξαμενών, εκκίνηση και σταμάτημα αντλιών και τη συνεχή καταγραφή της ροής και πίεσης. Η λειτουργία των συστημάτων τηλεμετρίας έχει συμβάλει σημαντικά στη βέλτιστη λειτουργία του κεντρικού δικτύου, στη μείωση των απωλειών από το δίκτυο υδροδότησης με την έγκαιρη διάγνωση νέων διαρροών στο δίκτυο, στη μείωση των λειτουργικών κοστών και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές του Συμβουλίου. Τα συστήματα τηλεμετρίας θα επεκταθούν σταδιακά για να ελέγχουν και άλλους κεντρικούς μετρητές που θα εγκατασταθούν με βάση το πρόγραμμα αναθεώρησης των υφιστάμενων περιοχών υδροδότησης. ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ Η ιστοσελίδα του Συμβουλίου αναβαθμίζεται συνεχώς με στόχο τη βελτίωση του σχεδιασμού και του περιεχομένου της ώστε να εξασφαλιστεί η ευελιξία και η εύκολη χρήση της. Η ιστοσελίδα προσφέρεται στο κοινό για αναζήτηση πληροφοριών για θέματα νερού, διαφόρων τεχνικών διαδικασιών, διαγωνισμών που προκηρύσσονται από το ΣΥΛ, άλλα θέματα που αφορούν το Συμβούλιο καθώς και εκπαιδευτικά θέματα. Στην ιστοσελίδα υπάρχουν επίσης σε ηλεκτρονική μορφή διάφορα έντυπα αιτήσεων του Συμβουλίου τα οποία οι Καταναλωτές μπορούν να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν. Στο Συμβούλιο συνεχίζεται η εφαρμογή του προγράμματος μείωσης των απωλειών νερού από το δίκτυο υδροδότησης του. Το Συνεργείο Αφανών Διαρροών με τον εξοπλισμό που διαθέτει εντόπισε 30 αφανείς διαρροές το 2012 και 25 το Η μη τιμολογηθείσα ποσότητα νερού το 2012 ήταν 22,87% και το 2013 ήταν 28,44%. Η αύξηση του ποσοστού της μη τιμολογηθείσας ποσότητας για το έτος 2013 οφείλεται στην ένταξη του δικτύου υδατοπρομήθειας του Δήμου Γερμασόγειας στο δίκτυο υδατοπρομήθειας του ΣΥΛ.

27 ΣΕΛΙΔΑ 27B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΆΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΥΔΆΤΙΝΩΝ ΠΌΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού διοργάνωσε με επιτυχία το Διεθνές Εργαστήρι με τον πιο πάνω τίτλο. Το εργαστήρι πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το International Water Association (IWA) την Τρίτη 3 Απριλίου 2012 σε ξενοδοχείο της Λεμεσού και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και οργανισμούς της Κύπρου που ασχολούνται με τη διαχείριση των Υδάτινων Πόρων. Το εργαστήρι είχε ιδιαίτερη σημασία για το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και κατ επέκταση για όλη την Κύπρο, δεδομένου του εκτοπίσματος του IWA, ως ένα Παγκόσμιο Δίκτυο για τους επαγγελματίες στη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων. Το IWA αποτελεί σημείο αναφοράς, συνδέοντας την έρευνα και τις καλές πρακτικές που καλύπτουν όλο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα του νερού. Με τον τρόπο αυτό το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ενισχύει την προσπάθεια για καινοτόμες αειφόρους λύσεις αναφορικά με τη βέλτιστη διαχείριση του νερού.

28

29 ΜΕΡΟΣ Γ Προγραμματισμός & Έκθεση Αποτελεσμάτων ΣΕΛΙΔΕΣ Πενταετής προγραμματισμός 31 Πίνακας κεφαλαιουχικών δαπανών 32 Έκθεση Αποτελεσμάτων 34 Τεχνικοί & Λογιστικοί Παραμέτροι 35 Τοποθέτηση νέων σωλήνων 36 Ημερήσια Κατανάλωση

30 ΣΕΛΙΔΑ 30Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΉΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ Προγραμματισμός Έργων *πίνακας Γ01 ΠΕΝΤΑΕΤΉΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΈΡΓΩΝ Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, ανάλογα με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που θα έχει και αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, προγραμματίζει την εκτέλεση των ακόλουθων έργων μέσα στην επόμενη πενταετία: Α/Α ΕΡΓΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ Κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου: Ζ3 (Μ.Γειτονιά) Κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου: Ζ6 (Φασούλα) Κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου: Ζ9 (Φασούλα) Κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου (Γερμασόγεια) Κατασκευή Δεξαμενής: Ζ5 (Λαϊκή Λευκοθέα) Επέκταση: δικτύου, αγωγός Φασούλας-Μαθηκολώνης Αντλιοστάσιο και δεξαμενή στην οδό Πατρών Σύνδεση αντλιοστασίου με δεξαμενές Πανιώτη, Στρόγγυλου, Συκαμίνου Νέα δεξαμενή στο δρόμο Μαθηκολώνης Νέα δεξαμενή Πανιώτης (Γερμασόγεια) Ενίσχυση δεξαμενής Green Area Σύνολο

31 ΣΕΛΙΔΑ 31Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΏΝ ΔΑΠΑΝΏΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΌΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΏΝ ΔΑΠΑΝΏΝ ΑΠΟ 2009 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Γ

32 ΣΕΛΙΔΑ 32Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ Στατιστικά Στοιχεία *πίνακας Γ02 Α/Α ΕΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ Προμήθεια νερού Διυλιστήριο Λεμεσού Πλοία Γεωτρήσεις Κούρη Γεωτρήσεις Γερμασόγειας Γεωτρήσεις Γαρύλλη Σχέδιο Μουτταγιάκας Σχέδιο Ύψωνα Πολεμιδιών Σχέδιο Αγίας Παρασκευής Πηγή Φασούλας Πηγές Μαθηκολώνης Από Γερμασόγεια προς Μουτταγιάκα m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ Σύνολο Μέση ημερήσια προμήθεια m³ Κατανάλωση Όπως καταγράφτηκε από τους υδρομετρητές των υποστατικών Παροχή σε πλοία Άλλες καταναλώσεις m³ m³ m³ Ολικό Διαφορά μεταξύ προμήθειας και κατανάλωσης (1-4) Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (κατ εκτίμηση) Κατά κεφαλή ημερήσια κατανάλωση βάσει ετήσιας προμήθειας Πραγματική κατά κεφαλή ημερήσια κατανάλωση βάσει οικιακής χρήσης Ανώτατη ημερήσια κατανάλωση Αριθμός καταναλωτών την 31η Δεκεμβρίου m³ αρ. ltr ltr m³ (2/8/2013) (14/7/2012) Υδροστόμια πυρόσβεσης και δικλείδες Εγκατάσταση νέων υδροστομίων Σύνολο υδροστομίων 31 Δεκεμβρίου Εγκατάσταση νέων δικλείδων Σύνολο δικλείδων 31 Δεκεμβρίου αρ. αρ. αρ. αρ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

33 ΣΕΛΙΔΑ 33Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ Α/Α ΕΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ Άλλες εργασίες Νέες εγκαταστάσεις Αποκοπές Επανασυνδέσεις Επιδιορθώσεις κεντρικών αγωγών Επιδιορθώσεις παροχών Αντικαταστάσεις διακοπτών Δοκιμές υδρομετρητών Αντικαταστάσεις υδρομετρητών αρ. αρ. αρ. αρ. αρ. αρ. αρ. αρ Προσωπικό (31 Δεκεμβρίου) Μηνιαίοι υπάλληλοι Μηνιαίοι εργατοτεχνίτες Ωρομίσθιοι Εργάτες Ολικό αρ. αρ. αρ. αρ Αναλύσεις Χημικές αναλύσεις Βακτηριολογικές αναλύσεις αρ. αρ Παραγωγή Κατανάλωση Ποσοστό μη τιμολογημένης ποσότητας Αριθμός καταναλωτών Ολική ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση Πραγματική ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση Ανώτατη ημερήσια κατανάλωση Μήκος δικτύου σωλήνων Έσοδα Εξοδα Αναλογία εσόδων προς πάγιο ενεργητικό Κεφαλαιουχικές δαπάνες m³ m³ % αρ. ltr ltr m³ m % , , , ,

34 ΣΕΛΙΔΑ 34Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΊ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΊ ΠΑΡΑΜΈΤΡΟΙ Συγκριτικός πίνακας / Τεχνικοί και λογιστικοί παραμέτροι για τα 5 τελευταία χρόνια *πίνακας Γ03 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Προμήθεια Κατανάλωση Ποσοστό μη τιμολογηθείσας ποσότητας Αριθμός καταναλωτών Ολική ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση Πραγματική ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση Ανώτατη ημερήσια κατανάλωση Σύνολο υδροστομίων Σύνολο δικλείδων Μήκος δικτύου σωλήνων Γραφειακό προσωπικό Μηνιαίοι εργατοτεχνίτες Ωρομίσθιο προσωπικό Έσοδα Έξοδα Αναλογία εσόδων προς πάγιο ενεργητικό Κεφαλαιουχικές δαπάνες m³ m³ % αρ. ltr ltr m³ αρ. αρ. m αρ. αρ. αρ. % , , , , , , , , ,

35 ΣΕΛΙΔΑ 35Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΝΈΩΝ ΣΩΛΉΝΩΝ Τοποθέτηση νέων σωλήνων / Έτη 2012 και 2013 *πίνακας Γ ΤΥΠΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 40ΜΜ 63ΜΜ 100ΜΜ 110ΜΜ 150ΜΜ 160ΜΜ 200ΜΜ 225ΜΜ 300ΜΜ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (m) Ελατό χυτοσίδηρο Πολυαιθυλαινίου Πλαστικοί (upvc) Σύνολο (m) ΤΥΠΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 63ΜΜ 110ΜΜ 150ΜΜ 160ΜΜ 200ΜΜ 225ΜΜ 300ΜΜ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (m) Ελατό χυτοσίδηρο Πολυαιθυλαινίου Πλαστικοί (upvc) Σύνολο (m)

36 ΣΕΛΙΔΑ 36Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΑΝΏΤΑΤΗ ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΑΠΟ 2009 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Γ Ενδείξεις σε m³

37 ΣΕΛΙΔΑ 37Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΚΑΤΆ ΚΕΦΑΛΉ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΑΠΟ 2009 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Γ03 Ολική ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση (ltr) Πραγματική ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση (ltr)

38

39 ΜΕΡΟΣ Δ Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες ΣΕΛΙΔΕΣ Διαγωνισμοί & Εκδηλώσεις 42 Συνεργασίες & Ευρωπαϊκά Προγράμματα

40 ΣΕΛΙΔΑ 40Δ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ & ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΏΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΓΚΑΊΝΙΑ ΝΈΑΣ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΉΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΌ Οι εγκαταστάσεις του ΣΥΛ και του Μουσείου Νερού βυθίστηκαν στο σκοτάδι από τις 8:30μμ μέχρι τις 9:30μμ το Σάββατο 31 Μαρτίου Το ΣΥΛ και το Μουσείο Νερού, συμμετείχαν στην Ώρα της Γης. Μαζί με τους πολίτες σε όλο τον κόσμο οι εγκαταστάσεις του ΣΥΛ και του Μουσείου Νερού βυθίστηκαν στο σκοτάδι από τις 8:30μμ μέχρι τις 9:30μμ το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012, σβήνοντας όλα τα φώτα και τους προβολείς τους, στέλλοντας το μήνυμα συμμετοχής για την προστασία του περιβάλλοντος. STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE (SJWP) Το Μουσείο Νερού του ΣΥΛ συνεχίζει να συμμετέχει στο διεθνή διαγωνισμό SJWP που διεξάγεται κάθε χρόνο στη Στοκχόλμη. Στο διαγωνισμό 2012, μαθητές του Λυκείου Πολεμιδιών, ο Ανδρέας Ττοφή, ο Μάριος Χρίστου και ο Γιώργος Μενελάου κέρδισαν στον κυπριακό διαγωνισμό με τη μελέτη τους που είχε τον τίτλο "Surface oxygenation of water bodies by solar-wind oxygen mill case study of Polemidia Water Dam Cyprus'' και εξασφάλισαν το εισιτήριο για τη Στοκχόλμη της Σουηδίας όπου είχαν την ευκαιρία να διαγωνιστούν μαζί με άλλους μαθητές από όλο τον κόσμο. Οι εμπειρίες των μαθητών ήταν μοναδικές, έζησαν μερικές μέρες στη Στοκχόλμη οι οποίες θα τους μείνουν αξέχαστες. Το 2013 ο μαθητής του Grammar School Λευκωσίας Αντώνης Αντωνιάδης εκπροσώπησε την Κύπρο στο διαγωνισμό με τη μελέτη του που είχε τον τίτλο "Creating a sustainable desalination system through renewable energy generation using brine as on energy storage medium". Οι εμπειρίες των μαθητών και τις δυο χρονιές ήταν μοναδικές, το επίπεδο του διαγωνισμού και γενικά όλης της διοργάνωσης ήταν αρκετά ψηλό. Την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 τελέστηκαν από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κο Σοφοκλή Αλετράρη τα εγκαίνια της νέας υδατοδεξαμενής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού χωρητικότητας m³. Η νέα δεξαμενή αυξάνει σημαντικά την αποθηκευτική δυνατότητα του Συμβουλίου με στόχο την ομαλότερη δυνατή υδροδότηση της ευρύτερης αστικής περιοχής Λεμεσού. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το Υπουργείο του, συνεχώς μελετά, σχεδιάζει, αναθεωρεί και λαμβάνει μέτρα για την απεξάρτηση της παροχής πόσιμου νερού από τις καιρικές συνθήκες Ο Υπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το Υπουργείο του συνεχώς μελετά, σχεδιάζει, αναθεωρεί και λαμβάνει μέτρα για την απεξάρτηση της παροχής πόσιμου νερού από τις καιρικές συνθήκες, με γνώμονα την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη αυτών των στόχων αναγκαία προϋπόθεση ήταν και είναι πάντοτε η δημιουργία, προώθηση, αναβάθμιση και κατασκευή έργων, όπως είναι οι Σταθμοί Επεξεργασίας Λυμάτων, οι Μονάδες Αφαλάτωσης και άλλα έργα όπως η εν λόγω υδατοδεξαμενή του ΣΥΛ που διεξάγονται για κοινό όφελος. Ο Υπουργός, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού στα έργα αυτά και στην ορθολογική ανάπτυξη της ευρύτερης αστικής παροχής Λεμεσού αφού ένας από τους κύριους σκοπούς του είναι η παροχή ικανοποιητικής ποιότητας και ποσότητας νερού για κάλυψη τόσο των οικιακών όσο και των εμποροβιομηχανικών αναγκών των καταναλωτών του. ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΣΥΛ - ΔΉΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΌΓΕΙΑΣ Την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012 υπογράφτηκε συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και Δήμου Γερμασόγειας για ένταξη της υδρευόμενης περιοχής του Δήμου στα όρια υδροδότησης του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Η ένταξη του Δήμου στα όρια του ΣΥΛ αναμένε-

41 ΣΕΛΙΔΑ 41Δ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ & ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ται ότι θα συμβάλει στην όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της Γερμασόγειας δίνοντας προοπτική για επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο Δήμος σχετικά με την υδατοπρομήθεια της περιοχής. Η συμφωνία, μετά από την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΌΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑΣ Μετά την αξιολόγηση των έργων του φωτογραφικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Μουσείο Νερού του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, με θέμα «Το νερό είναι ζωή», σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (τμήμα Λεμεσού), δόθηκαν τα πιο κάτω βραβεία: Α Βραβείο: Plamen Matonski The Church and the Dam" Β Βραβείο: Λοΐζος Οικονομίδης "Ελπίδα Ζωής" Γ Βραβείο: Κύπρος Θεοδούλου "Σταγόνες" 1ος Έπαινος: Ανδρέας Στεφάνου "Το περιστέρι" 2ος Έπαινος: Ανδρέας Χατζηαντώνης "On the Rocks" 3ος Έπαινος: Αλίκη Παναγή "Το νερό είναι χρυσός" 4ος Έπαινος: Ανδρέας Ιερείδης "Σταγόνες στον ουρανό" 5ος Έπαινος: Αλίκη Παναγή "Back in time" Η απονομή των βραβείων έγινε σε ειδική τελετή εγκαινίων που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2013 στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο "Πάνος Σολομωνίδης" στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού. Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κος Νίκος Κουγιάλης προσκλήθηκε και τέλεσε τα εγκαίνια της έκθεσης. ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ ΗΜΈΡΑΣ ΝΕΡΟΎ Βράβευση διαγωνισμού για τη συγγραφή και εικονογράφηση παραμυθιού Τα δημοτικά σχολεία που βραβεύτηκαν ήταν: Α Βραβείο ΚΗ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού για το παραμύθι "Οι Σωματοφύλακες του Ουράνιου Τόξου". B Βραβείο ΚΒ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού για το παραμύθι "Μια φορά και τρεις φυσαλίδες". Γ Βραβείο Ιστ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού για το παραμύθι "Παίζουμε με το νερό μέσα σ ένα όνειρο " Επίσης, την επόμενη χρονιά, στο ίδιο πλαίσιο για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 το Μουσείο Νερού πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση για τη βράβευση των νικητών του μαθητικού διαγωνισμού "Δημιουργώ με το Νερό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Τεχνοχώρο της ΕΘΑΛ και παρευρέθηκαν όλοι οι μαθητές που εργάστηκαν για τα εικονογραφημένα παραμυθάκια με θέμα το νερό. Τα σχολεία που βραβεύτηκαν ήταν: Α Βραβείο IΣΤ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού τίτλος παραμυθιού «Ωχ Λάκη Λάκη Σπαταλάκη». B Βραβείο ΙΖ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού τίτλος παραμυθιού «Γαλάζια Κρυστάλλινη Σταγόνα». Γ Βραβείο ΙΗ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού τίτλος παραμυθιού «Το νερό κυλάει, η ιστορία ξεκινάει». Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση της διασκευής του παραμυθιού που έλαβε το πρώτο βραβείο σε μια θαυμάσια θεατρική παράσταση υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου δάσκαλου Σωκράτη Πουλλή και με την εξαιρετική ερμηνεία των μαθητών του. Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012 διοργανώθηκε εκδήλωση στο Μουσείο Νερού για την απονομή των βραβείων του διαγωνισμού συγγραφής και εικονογράφησης παραμυθιού με θέμα "Δημιουργώ με το νερό".

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις

ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις 61 Προς την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Αρχή) Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA 2012 68 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA Έκθεση Ελεγκτών και Oικονομικές Kαταστάσεις 69 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΡΧΗ) Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.com/cy R»A«M» Oil Cyprus Original Έκθεση καχ οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου sou J--- pwc

www.pwc.com/cy R»A«M» Oil Cyprus Original Έκθεση καχ οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου sou J--- pwc www.pwc.com/cy R»A«M» Oil Cyprus Limited Original Έκθεση καχ οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου sou J--- pwc Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (μητρικής εταιρείας) 31 Δεκεμβρίου 2009

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (μητρικής εταιρείας) 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (μητρικής εταιρείας) 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 49 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Dome Investments Public Company Ltd

Dome Investments Public Company Ltd The Complete Resort Dome Investments Public Company Ltd Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα 4 Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 5 6-10 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπεύθυνoυ για

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική Ευαγγελισμός Λτδ Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο! ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Ο! ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4476 Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011 683 Αριθμός 659 Ο! ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1999 ΜΕΧΡΙ 2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τόκοι εισπρακτέοι 364.350 Τόκοι πληρωτέοι (160.877) Καθαρά έσοδα από τόκους 203.473 Έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 16.244

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD Α.Φ.Τ.: 12108699F ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόµενα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 'Εκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Εκθεση Συμβούλων 2-3 Εκθεση Eλεγκτών 4-5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ. (Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δι εγγυήσεως των µελών) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Αξιωµατούχοι 1 Έκθεση ελεγκτών 2 Λογαριασµός εσόδων και δαπανών 3 Ισολογισµός 4 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕΜΚΑ Ε.Π.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4578 Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 2315

Αριθμός 4578 Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 2315 Αριθμός 4578 Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012 2315 Αριθμός 2952 ΛΑΦΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜίΤΕΔ Δημοσίευση σύμφωνα με τον κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και άλλων συναφών θεμάτων Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5

Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1. Εκθεση Ελεγκτών 2-3. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4. Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 1 Εκθεση Ελεγκτών 2-3 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 4 Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 5 Κατάσταση Μεταβολών των

Διαβάστε περισσότερα

Oικονομικές καταστάσεις

Oικονομικές καταστάσεις Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 Oικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητων ελεγκτών 4-6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενσώματα Πάγια Μεταγενέστερη Αποτίμηση (ΔΛΠ 16), Ζημίες Απομείωσης (ΔΛΠ 36) και Επιχορηγήσεις (ΔΛΠ 20) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Αποτίμηση Παγίων μετά την Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

INTERNET STORE A.E.(YΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. REALEST LINK ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΔΡΑ: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 47, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 19300 ΑΦΜ: 998641520 - Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.ΜΑΕ: 61606/03/Β/06/0056 ΑΡ.ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc

ITTL Trade Tourist and Leisure Park Plc Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε Ω Σ Σ Τ Ε Γ Η Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 2013 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31ΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Jumbo Trading Limited

Jumbo Trading Limited Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-6 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 5 & 6

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 5 & 6 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 5 & 6 Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Μαΐου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα