Έκθεση Διετίας Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Διετίας Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού"

Transcript

1 Έκθεση Διετίας Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

2

3 ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΣΥΝΈΧΙΣΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΌΣΟ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΝΕΡΟΎ ΌΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΈΝΗΣ ΠΟΣΌΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΎ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΛ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΊ ΙΚΑΝΟΠΟΙ- ΗΤΙΚΉ ΥΔΡΟΔΌΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΊΠΟΥ ΥΠΟΣΤΑ- ΤΙΚΏΝ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΥΔΡΟΔΌ- ΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΡΟΔΟΣΘΈΝΟΥΣ Αν. Έπαρχος Λεμεσού Πρόεδρος Συμβουλίου

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Β ΜΕΡΟΣ Γ Το Συμβούλιο Τεχνικές Πληροφορίες & Στατιστικά Στοιχεία Προγραμματισμός και Έκθεση Αποτελεσμάτων ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΌΕΔΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΝΕΡΟΎ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΝΕΡΟΎ ΠΕΝΤΑΕΤΉΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ *γράφημα Β04 30 *γράφημα Β01 Β02 B05, B06, B07 B08 *πίνακας Γ01 ΊΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛ. ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΝΕΡΟΎ ΑΤΙΜΟΛΌΓΗΤΟ ΝΕΡΌ ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙ- ΟΥΧΙΚΏΝ ΔΑΠΑΝΏΝ *γράφημα Β03 *πίνακας Β01 *γράφημα Β09 Β10 *γράφημα Γ01 ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΆΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΎ ΔΙΆΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ *πίνακας Γ02 ΑΝΤΑΠΌΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΊΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΊ & ΛΟΓΙΣΤΙ- ΚΟΊ ΠΑΡΑΜΈΤΡΟΙ *πίνακας Γ03

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΜΕΡΟΣ Ε Εκδηλώσεις και Δραστηριότητες Οικονομικές Kαταστάσεις ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΝΈΩΝ ΣΩΛΉΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟ- ΛΏΝ ΚΑΘΑΡΉΣ ΘΈΣΗΣ *πίνακας Γ04 *πίνακας Ε03 ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΥΡΩ- ΠΑΪΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙ- ΑΚΏΝ ΡΟΏΝ 36 *γράφημα Γ02 Γ *πίνακας Ε04 ΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΣΥΝΟΛΙ- ΚΟΥ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΟΣ 48 ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ 52 *πίνακας Ε05 Ε06, Ε07, Ε08 Ε09, Ε10, Ε11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 49 *πίνακας Ε01 πίνακας Ε02

6

7 ΜΕΡΟΣ Α Το Συμβούλιο ΣΕΛΙΔΕΣ Μήνυμα της Πρόεδρου. 10 Διοικητικό Συμβούλιο. Ίδρυση και σκοποί του Συμβουλίου 11 Προσωπικό Συμβουλίου.

8 ΣΕΛΙΔΑ 8A ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οι δραστηριότητες στόχευσαν στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών καθώς και σε βελτιώσεις του δικτύου ύδρευσης και συναφείς τεχνολογικές αναβαθμίσεις.

9 ΣΕΛΙΔΑ 9A ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Χαιρετισμός της Προέδρου του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, με την ευκαιρία της έκδοσης της Έκθεσης του Συμβουλίου για την περίοδο ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού υδροδοτούσε, κατά την επισκόπηση περίοδο, υποστατικά με υπολογιζόμενο εξυπηρετούμενο πληθυσμό γύρω στα άτομα. Η περιοχή υδροδότησης του Συμβουλίου διευρύνθηκε με την ένταξη του Δήμου Γερμασόγειας και ολοκληρώθηκε η μελέτη για την ένταξη της Κοινότητας Μουτταγιάκας. Σε μια περίοδο σταθερής σχετικά υδατικής κατάστασης οι δραστηριότητες στόχευσαν στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών καθώς και σε βελτιώσεις του δικτύου ύδρευσης και συναφείς τεχνολογικές αναβαθμίσεις. Με την ευκαιρία της δημοσίευσης της ετήσιας έκθεσης, οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα Μέλη του Συμβουλίου που εργάζονται συλλογικά, μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και συναντίληψης για το καλώς νοούμενο συμφέρον του Οργανισμού. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το Διευθυντή του Συμβουλίου για την αποτελεσματικότητα και ευσυνειδησία και το προσωπικό του Οργανισμού για την εργατικότητα και προθυμία που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΡΟΔΟΣΘΈΝΟΥΣ Αν. Έπαρχος Λεμεσού Πρόεδρος Συμβουλίου

10 ΣΕΛΙΔΑ 10A ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΊ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Διοικητικό Συμβούλιο / Ίδρυση και σκοποί του Συμβουλίου ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΊ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Ιδρύθηκε το 1951 και λειτουργεί με βάση τον περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμο, Κεφ Διοικείται από εννεαμελές Συμβούλιο το οποίο απαρτίζουν τρία μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και έξι μέλη από τους τοπικούς Δήμους που υδροδοτούνται από το ΣΥΛ. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αποκλειστικός σκοπός του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού είναι η παροχή ικανοποιητικής ποιότητας και ποσότητας νερού για κάλυψη τόσο των οικιακών όσο και των εμποροβιομηχανικών αναγκών των καταναλωτών του. Κύριο μέλημα του Συμβουλίου και ο άξονας γύρω από τον οποίο λειτουργεί είναι η όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών του. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με: Τη συντήρηση και επέκταση του υδρευτικού δικτύου Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση τεχνικών έργων, με πλήρη σεβασμό προς το περιβάλλον Την επιβολή τελών νερού ώστε να διασφαλίζεται η χρηματοδότηση των αναπτυξιακών έργων και η λειτουργία του Συμβουλίου, χωρίς να αποσκοπείται η πραγματοποίηση κέρδους Την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών Χριστίνα Ροδοσθένους Αναπληρώτρια Έπαρχος Λεμεσού / Πρόεδρος Συμβουλίου από Νοέμβριο 2012 Ανδρέας Χρίστου Δήμαρχος Λεμεσού Γιώργος Γεωργίου Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών Δώρος Αντωνίου Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς Κυριάκος Χατζηττοφής Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου Φίλιππος Κατράνης Εκπρόσωπος Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας Ζωή Χατζηβασιλείου Εκπρόσωπος Διευθυντή Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Πέρσα Παπαϊωάννου Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού Μιχάλης Βασιλείου Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού ΣΩΚΡΆΤΗΣ ΜΕΤΑΞΆΣ Διευθυντής ΣΥΛ

11 ΣΕΛΙΔΑ 11A ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Προσωπικό Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Σωκράτης Μεταξάς ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φρύνη Ποταμού ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανδρέας Φαίδωνος ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αντώνης Νικολάου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Παναγιώτης Μιχαήλ ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ροδοθέα Μιχαήλ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ανδρέας Χατζηχριστοφής

12 ΣΕΛΙΔΑ 12A ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΤΟΥ Σ Υ Μ ΒΟ ΥΛ ΊΟ Υ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜ- ΒΡΙΟΥ 2013 ΓΡΑΦΕΙΑΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ 46 ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΤΟΥ Σ Υ Μ ΒΟ ΥΛ ΊΟ Υ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜ- ΒΡΙΟΥ 2012 ΓΡΑΦΕΙΑΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ 48 ΜΗΝΙΑΊΟΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΊΤΕΣ ΜΗΝΙΑΊΟΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΊΤΕΣ ΩΡΟΜΊΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΩΡΟΜΊΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 ΣΕΛΙΔΑ 13A ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΛΉΨΕΙΣ / ΠΡΟΑΓΩΓΈΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΉΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΙΤΉΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ Αφυπηρετήσεις Η Πρώτη Γραφέας Ελένη Αργυρίδου και ο Ανώτερος Γραφέας Ερωτόκριτος Αγιομαμίτης αφυπηρέτησαν τον Φεβρουάριο. Ο Γραφέας Ευαγόρας Κωνσταντίνου αφυπηρέτησε τον Αύγουστο. Ο Τεχνίτης Κυριάκος Βασιλείου αφυπηρέτησε τον Οκτώβριο. Αφυπηρετήσεις Ο Γραφέας Μιχάλης Σκαπούλης αφυπηρέτησε τον Μάρτιο. Ο Συντηρητής Μηχανολογικού Εξοπλισμού Γεώργιος Χαραλάμπους αφυπηρέτησε τον Μάιο. Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών Πάμπος Χαραλάμπους, ο Αρχιεπιστάτης Χριστάκης Λοΐζου και ο Τεχνίτης Πέτρος Γεωργίου αφυπηρέτησαν τον Νοέμβριο. Ο Ανώτερος Γραφέας Δημήτρης Δημητρίου και ο Τεχνίτης Μιχάλης Κυπριανού αφυπηρέτησαν τον Δεκέμβριο. Προαγωγές Ο Γραφέας Λουκής Καλαθάς προάχθηκε σε Ανώτερο Γραφέα τον Νοέμβριο.

14 Ολικό Μήκος Αγωγών

15 ΜΕΡΟΣ Β Τεχνικές Πληροφορίες & Στατιστικά Στοιχεία ΣΕΛΙΔΕΣ Παραγωγή Νερού 18 Προμήθεια Νερού 20 Έλεγχος & Επάρκεια Νερού 21 Ανταπόκριση Συνεργείων 22 Καταναλωτές & Κατανάλωση Νερού 24 Μη Τιμολογηθείσα Ποσότητα Νερού 26 Διάφορα Θέματα

16 ΣΕΛΙΔΑ 16B ΕΤΉΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΎ Παραγωγή Νερού Το νερό των γεωτρήσεων συγκεντρώνεται στην υδατοδεξαμενή Τσιρείου όπου υφίσταται κατάλληλη απολύμανση με χλώριο και αναμιγνύεται με χλωριωμένο νερό από το Διυλιστήριο Λεμεσού και τη Μονάδα Αφαλάτωσης Επισκοπής. Ακολούθως, διοχετεύεται στην πόλη της Λεμεσού και στους Δήμους Μέσα Γειτονιάς, Κάτω Πολεμιδιών, Αγίου Αθανασίου και την Κοινότητα Πάνω Πολεμιδιών ανάλογα με τις ανάγκες. Επίσης, χλωριωμένο νερό από το Διυλιστήριο παρέχεται στις υδατοδεξαμενές Μέσα Γειτονιάς, Αθλητικού Κέντρου Σπύρος Κυπριανού, Νοσοκομείου Λεμεσού και Αγίου Φώτη. Οι ανάγκες των περιοχών του Δήμου Γερμασόγειας και της Κοινότητας Μουτταγιάκας καλύπτονται με άντληση νερού από γεωτρήσεις στην Κοίτη του ποταμού Άμαθου. Το νερό των πηγών Φασούλας και Μαθηκολώνης υφίσταται κατάλληλη απολύμανση με χλώριο και ακολούθως διακλαδώνεται στα υδρευτικά δίκτυα των δυο Κοινοτήτων. Επίσης, το νερό της γεώτρησης του Κοινού Σχεδίου Αγίας Παρασκευής υφίσταται απολύμανση με χλώριο και μετά διοχετεύεται στο υδρευτικό δίκτυο της Κοινότητας Παλώδιας. Στις περιπτώσεις που το νερό των πηγών και γεωτρήσεων δεν ικανοποιεί τις υδρευτικές ανάγκες, τότε η υδατοπρομήθεια των Κοινοτήτων ενισχύεται με άντληση από τη Λεμεσό.

17 ΣΕΛΙΔΑ 17B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΎ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΝΕΡΟΎ ΑΠΟ 1963 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β Ενδείξεις σε m³ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΝΕΡΟΎ ΑΠΟ 2008 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β Ενδείξεις σε m³

18 ΣΕΛΙΔΑ 18B ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΝΕΡΟΎ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΟΙΑ ΠΗΓΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΨΩΝΑ ΓΑΡΥΛΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑ ΠΗΓΗ (m3) *πίνακας Β01 ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

19 ΣΕΛΙΔΑ 19B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΝΕΡΟΎ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΝΕΡΟΎ 2013 *γράφημα Β m³ Διυλιστήριο Λεμεσού Γεωτρήσεις Κούρη Γεωτρήσεις Γερμασόγειας Γεωτρήσεις Γαρύλλη Σχέδιο Μουτταγιάκας Σχέδιο Ύψωνα Πολεμιδιών Σχέδιο Αγίας Παρασκευής Πηγή Φασούλας Πηγές Μαθηκολώνης Αρχικό Σύνολο 2013 Αρχικό Σύνολο Προς Μουτταγιάκα (πριν την ένταξη της περιοχής στα όρια του ΣΥΛ) Τελικό Σύνολο 2013 Τελικό Σύνολο

20 ΣΕΛΙΔΑ 20B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΆΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΎ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΎ ΚΥΡΙΌΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ Τόσο κατά το 2012 όσο και κατά το 2013 γίνονταν από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και το Γενικό Χημείο του Κράτους οι απαιτούμενες χημικές και βακτηριολογικές αναλύσεις δειγμάτων νερού που λήφθηκαν από όλες τις γεωτρήσεις, τις πηγές και το δίκτυο. Οι αναλύσεις απέδειξαν ότι το νερό που διοχετεύτηκε στους καταναλωτές ήταν κατάλληλο από όλες τις απόψεις με βάση τους Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004. Επιπρόσθετα, διενεργούνταν καθημερινοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι νερού από τις υδατοδεξαμενές, από διάφορα σημεία κατανάλωσης μέσα στην Περιοχή Υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου, για παρακολούθηση της χλωρίωσης. Οι αναλύσεις αυτές επιβεβαίωσαν την περιεκτικότητα σε χλώριο που πρέπει να υπάρχει στο νερό για προληπτικούς λόγους. ΕΠΆΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΎ Η συνεχής προμήθεια νερού στους καταναλωτές συνεχίζεται μέχρι σήμερα. ΠΕΡΙΟΧΉ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ Οι κυριότερες δραστηριότητες του Συμβουλίου είναι: Παροχή νερού για οικιακούς και εμποροβιομηχανικούς σκοπούς Παροχή νερού για πυρόσβεση Καταγραφή κατανάλωσης και είσπραξη τελών νερού Εγκατάσταση παροχής νερού σε νέα υποστατικά Επέκταση κεντρικών αγωγών δικτύου υδροδότησης Συντήρηση δικτύου, παροχών και υδρομετρητών Παροχή νερού σε πλοία στο Λιμάνι Λεμεσού Παροχή υπηρεσιών στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας σχετικά με την τιμολόγηση και είσπραξη αποχετευτικών τελών χρήσης Εκστρατεία εξοικονόμησης νερού και περιορισμού άδηλων διαρροών ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Μέσα στο έτος 2012 καταχωρήθηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες το Συμβούλιο κλήθηκε να προβεί σε επιδιορθώσεις του δικτύου υδροδότησης ή να ανταποκριθεί σε άλλες κλήσεις των καταναλωτών και το έτος 2013 καταχωρήθηκαν περιπτώσεις. Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού εξυπηρετεί τους Δήμους Λεμεσού, Κάτω Πολεμιδιών, Μέσα Γειτονιάς και Αγίου Αθανασίου και από την 1η Ιανουαρίου 2013 το Δήμο Γερμασόγειας. Επίσης εξυπηρετούνται οι Κοινότητες Πάνω Πολεμιδιών, Φασούλας, Μαθηκολώνης, Παλώδιας, Τσερκέζ Τσιφτλίκ και από την 1η Ιανουαρίου 2015 η Κοινότητα Μουταγιάκας. Το Συμβούλιο, στα πλαίσια της Κυβερνητικής πολιτικής, έθεσε ως στόχο την επέκταση της Περιοχής Υδατοπρομήθειας του ώστε σε αυτή να περιληφθούν οι περισσότερες περιοχές της μείζονος Λεμεσού.

21 ΣΕΛΙΔΑ 21B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΑΠΌΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΊΩΝ Χρόνος ανταπόκρισης των συνεργείων του Συμβουλίου για την επιδιόρθωση των βλαβών ΑΥΘΗΜΕΡΌΝ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΡΕΙΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

22 ΣΕΛΙΔΑ 22B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ & ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΝΕΡΟΎ Αριθμός Καταναλωτών & Κατανάλωση Νερού ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ 1963 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β ΑΡΙΘΜΌΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΑΠΟ 1963 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β Ενδείξεις σε m³ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ 2008 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β05 ΑΡΙΘΜΌΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΑΠΟ 2008 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β Ενδείξεις σε m³

23 ΣΕΛΙΔΑ 23B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ & ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΝΕΡΟΎ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ 1963 ΜΕΧΡΙ 2013 *πίνακας Β08 Κατανάλωση Νερού Αριθμός Καταναλωτών

24 ΣΕΛΙΔΑ 24B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΊΣΑ ΠΟΣΌΤΗΤΑ ΝΕΡΟΎ Μη Τιμολογηθείσα Ποσότητα Νερού ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΎ ΑΠΟ 1989 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β ,46% 22,60% 19,42% 12,79% 18,60% 17,36% 16,69% 27,00% 28,44% Ποσοστό Ατιμολόγητου Νερού (μέθοδος IWA) Ατιμολόγητο Νερό σε m³

25 ΣΕΛΙΔΑ 25B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΊΣΑ ΠΟΣΌΤΗΤΑ ΝΕΡΟΎ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΎ ΑΠΟ 2005 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β ,98% 16,94% 16,69% 8,25% 16,46% 27,00% 24,18% 22,87% 28,44% Ποσοστό Ατιμολόγητου Νερού (μέθοδος IWA) Ατιμολόγητο Νερό σε m³

26 ΣΕΛΙΔΑ 26B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΆΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΝΕΡΟΎ ΤΗΛΕΜΕΤΡΊΑ Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας για εξοικονόμηση νερού, συνέχισε την ενημέρωση του κοινού για τις σχετικές πρόνοιες της Νομοθεσίας, τόσο με ανακοινώσεις προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσο και μέσω διαφωτιστικών φυλλαδίων που ταχυδρομήθηκαν μαζί με τους λογαριασμούς σ όλους τους καταναλωτές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ξεναγήσεις στο Μουσείο Νερού και Κέντρο Ανάπτυξης Υδατικής Συνείδησης. Οι χιλιάδες επισκέψεις στο Μουσείο τόσο μαθητών όσο και μελών άλλων οργανωμένων συνόλων, τους έδωσε την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τη σωστή χρήση του νερού και γενικότερα την προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ Η κατάσταση συνολικών εσόδων για το έτος 2013 παρουσίασε έλλειμμα ενώ το 2012 παρουσίασε πλεόνασμα Το έλλειμμα για το έτος 2013 οφείλεται στην απομείωση τραπεζικών καταθέσεων Λαϊκής Τράπεζας ύψους και στη ζημιά ύψους από απομείωση αξίας μετοχών που παραχωρήθηκαν στο Συμβούλιο από την Τράπεζα Κύπρου. Λεπτομερείς οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στο Μέρος Ε της παρούσας έκθεσης. ΜΕΊΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ ΥΔΡΟΔΌΤΗΣΗΣ Μέσα στη διετία τα δυο συστήματα τηλεμετρίας του Συμβουλίου, έχουν επεκταθεί και ελέγχουν 26 δεξαμενές και 81 κεντρικούς μετρητές. Η λειτουργία τους περιλαμβάνει τον αυτόματο έλεγχο της στάθμης των δεξαμενών, εκκίνηση και σταμάτημα αντλιών και τη συνεχή καταγραφή της ροής και πίεσης. Η λειτουργία των συστημάτων τηλεμετρίας έχει συμβάλει σημαντικά στη βέλτιστη λειτουργία του κεντρικού δικτύου, στη μείωση των απωλειών από το δίκτυο υδροδότησης με την έγκαιρη διάγνωση νέων διαρροών στο δίκτυο, στη μείωση των λειτουργικών κοστών και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές του Συμβουλίου. Τα συστήματα τηλεμετρίας θα επεκταθούν σταδιακά για να ελέγχουν και άλλους κεντρικούς μετρητές που θα εγκατασταθούν με βάση το πρόγραμμα αναθεώρησης των υφιστάμενων περιοχών υδροδότησης. ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ Η ιστοσελίδα του Συμβουλίου αναβαθμίζεται συνεχώς με στόχο τη βελτίωση του σχεδιασμού και του περιεχομένου της ώστε να εξασφαλιστεί η ευελιξία και η εύκολη χρήση της. Η ιστοσελίδα προσφέρεται στο κοινό για αναζήτηση πληροφοριών για θέματα νερού, διαφόρων τεχνικών διαδικασιών, διαγωνισμών που προκηρύσσονται από το ΣΥΛ, άλλα θέματα που αφορούν το Συμβούλιο καθώς και εκπαιδευτικά θέματα. Στην ιστοσελίδα υπάρχουν επίσης σε ηλεκτρονική μορφή διάφορα έντυπα αιτήσεων του Συμβουλίου τα οποία οι Καταναλωτές μπορούν να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν. Στο Συμβούλιο συνεχίζεται η εφαρμογή του προγράμματος μείωσης των απωλειών νερού από το δίκτυο υδροδότησης του. Το Συνεργείο Αφανών Διαρροών με τον εξοπλισμό που διαθέτει εντόπισε 30 αφανείς διαρροές το 2012 και 25 το Η μη τιμολογηθείσα ποσότητα νερού το 2012 ήταν 22,87% και το 2013 ήταν 28,44%. Η αύξηση του ποσοστού της μη τιμολογηθείσας ποσότητας για το έτος 2013 οφείλεται στην ένταξη του δικτύου υδατοπρομήθειας του Δήμου Γερμασόγειας στο δίκτυο υδατοπρομήθειας του ΣΥΛ.

27 ΣΕΛΙΔΑ 27B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΆΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΥΔΆΤΙΝΩΝ ΠΌΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού διοργάνωσε με επιτυχία το Διεθνές Εργαστήρι με τον πιο πάνω τίτλο. Το εργαστήρι πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το International Water Association (IWA) την Τρίτη 3 Απριλίου 2012 σε ξενοδοχείο της Λεμεσού και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και οργανισμούς της Κύπρου που ασχολούνται με τη διαχείριση των Υδάτινων Πόρων. Το εργαστήρι είχε ιδιαίτερη σημασία για το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και κατ επέκταση για όλη την Κύπρο, δεδομένου του εκτοπίσματος του IWA, ως ένα Παγκόσμιο Δίκτυο για τους επαγγελματίες στη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων. Το IWA αποτελεί σημείο αναφοράς, συνδέοντας την έρευνα και τις καλές πρακτικές που καλύπτουν όλο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα του νερού. Με τον τρόπο αυτό το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ενισχύει την προσπάθεια για καινοτόμες αειφόρους λύσεις αναφορικά με τη βέλτιστη διαχείριση του νερού.

28

29 ΜΕΡΟΣ Γ Προγραμματισμός & Έκθεση Αποτελεσμάτων ΣΕΛΙΔΕΣ Πενταετής προγραμματισμός 31 Πίνακας κεφαλαιουχικών δαπανών 32 Έκθεση Αποτελεσμάτων 34 Τεχνικοί & Λογιστικοί Παραμέτροι 35 Τοποθέτηση νέων σωλήνων 36 Ημερήσια Κατανάλωση

30 ΣΕΛΙΔΑ 30Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΉΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ Προγραμματισμός Έργων *πίνακας Γ01 ΠΕΝΤΑΕΤΉΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΈΡΓΩΝ Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, ανάλογα με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που θα έχει και αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, προγραμματίζει την εκτέλεση των ακόλουθων έργων μέσα στην επόμενη πενταετία: Α/Α ΕΡΓΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ Κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου: Ζ3 (Μ.Γειτονιά) Κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου: Ζ6 (Φασούλα) Κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου: Ζ9 (Φασούλα) Κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου (Γερμασόγεια) Κατασκευή Δεξαμενής: Ζ5 (Λαϊκή Λευκοθέα) Επέκταση: δικτύου, αγωγός Φασούλας-Μαθηκολώνης Αντλιοστάσιο και δεξαμενή στην οδό Πατρών Σύνδεση αντλιοστασίου με δεξαμενές Πανιώτη, Στρόγγυλου, Συκαμίνου Νέα δεξαμενή στο δρόμο Μαθηκολώνης Νέα δεξαμενή Πανιώτης (Γερμασόγεια) Ενίσχυση δεξαμενής Green Area Σύνολο

31 ΣΕΛΙΔΑ 31Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΏΝ ΔΑΠΑΝΏΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΌΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΏΝ ΔΑΠΑΝΏΝ ΑΠΟ 2009 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Γ

32 ΣΕΛΙΔΑ 32Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ Στατιστικά Στοιχεία *πίνακας Γ02 Α/Α ΕΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ Προμήθεια νερού Διυλιστήριο Λεμεσού Πλοία Γεωτρήσεις Κούρη Γεωτρήσεις Γερμασόγειας Γεωτρήσεις Γαρύλλη Σχέδιο Μουτταγιάκας Σχέδιο Ύψωνα Πολεμιδιών Σχέδιο Αγίας Παρασκευής Πηγή Φασούλας Πηγές Μαθηκολώνης Από Γερμασόγεια προς Μουτταγιάκα m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ Σύνολο Μέση ημερήσια προμήθεια m³ Κατανάλωση Όπως καταγράφτηκε από τους υδρομετρητές των υποστατικών Παροχή σε πλοία Άλλες καταναλώσεις m³ m³ m³ Ολικό Διαφορά μεταξύ προμήθειας και κατανάλωσης (1-4) Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (κατ εκτίμηση) Κατά κεφαλή ημερήσια κατανάλωση βάσει ετήσιας προμήθειας Πραγματική κατά κεφαλή ημερήσια κατανάλωση βάσει οικιακής χρήσης Ανώτατη ημερήσια κατανάλωση Αριθμός καταναλωτών την 31η Δεκεμβρίου m³ αρ. ltr ltr m³ (2/8/2013) (14/7/2012) Υδροστόμια πυρόσβεσης και δικλείδες Εγκατάσταση νέων υδροστομίων Σύνολο υδροστομίων 31 Δεκεμβρίου Εγκατάσταση νέων δικλείδων Σύνολο δικλείδων 31 Δεκεμβρίου αρ. αρ. αρ. αρ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

33 ΣΕΛΙΔΑ 33Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ Α/Α ΕΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ Άλλες εργασίες Νέες εγκαταστάσεις Αποκοπές Επανασυνδέσεις Επιδιορθώσεις κεντρικών αγωγών Επιδιορθώσεις παροχών Αντικαταστάσεις διακοπτών Δοκιμές υδρομετρητών Αντικαταστάσεις υδρομετρητών αρ. αρ. αρ. αρ. αρ. αρ. αρ. αρ Προσωπικό (31 Δεκεμβρίου) Μηνιαίοι υπάλληλοι Μηνιαίοι εργατοτεχνίτες Ωρομίσθιοι Εργάτες Ολικό αρ. αρ. αρ. αρ Αναλύσεις Χημικές αναλύσεις Βακτηριολογικές αναλύσεις αρ. αρ Παραγωγή Κατανάλωση Ποσοστό μη τιμολογημένης ποσότητας Αριθμός καταναλωτών Ολική ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση Πραγματική ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση Ανώτατη ημερήσια κατανάλωση Μήκος δικτύου σωλήνων Έσοδα Εξοδα Αναλογία εσόδων προς πάγιο ενεργητικό Κεφαλαιουχικές δαπάνες m³ m³ % αρ. ltr ltr m³ m % , , , ,

34 ΣΕΛΙΔΑ 34Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΊ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΊ ΠΑΡΑΜΈΤΡΟΙ Συγκριτικός πίνακας / Τεχνικοί και λογιστικοί παραμέτροι για τα 5 τελευταία χρόνια *πίνακας Γ03 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Προμήθεια Κατανάλωση Ποσοστό μη τιμολογηθείσας ποσότητας Αριθμός καταναλωτών Ολική ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση Πραγματική ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση Ανώτατη ημερήσια κατανάλωση Σύνολο υδροστομίων Σύνολο δικλείδων Μήκος δικτύου σωλήνων Γραφειακό προσωπικό Μηνιαίοι εργατοτεχνίτες Ωρομίσθιο προσωπικό Έσοδα Έξοδα Αναλογία εσόδων προς πάγιο ενεργητικό Κεφαλαιουχικές δαπάνες m³ m³ % αρ. ltr ltr m³ αρ. αρ. m αρ. αρ. αρ. % , , , , , , , , ,

35 ΣΕΛΙΔΑ 35Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΝΈΩΝ ΣΩΛΉΝΩΝ Τοποθέτηση νέων σωλήνων / Έτη 2012 και 2013 *πίνακας Γ ΤΥΠΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 40ΜΜ 63ΜΜ 100ΜΜ 110ΜΜ 150ΜΜ 160ΜΜ 200ΜΜ 225ΜΜ 300ΜΜ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (m) Ελατό χυτοσίδηρο Πολυαιθυλαινίου Πλαστικοί (upvc) Σύνολο (m) ΤΥΠΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 63ΜΜ 110ΜΜ 150ΜΜ 160ΜΜ 200ΜΜ 225ΜΜ 300ΜΜ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (m) Ελατό χυτοσίδηρο Πολυαιθυλαινίου Πλαστικοί (upvc) Σύνολο (m)

36 ΣΕΛΙΔΑ 36Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΑΝΏΤΑΤΗ ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΑΠΟ 2009 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Γ Ενδείξεις σε m³

37 ΣΕΛΙΔΑ 37Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΚΑΤΆ ΚΕΦΑΛΉ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΑΠΟ 2009 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Γ03 Ολική ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση (ltr) Πραγματική ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση (ltr)

38

39 ΜΕΡΟΣ Δ Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες ΣΕΛΙΔΕΣ Διαγωνισμοί & Εκδηλώσεις 42 Συνεργασίες & Ευρωπαϊκά Προγράμματα

40 ΣΕΛΙΔΑ 40Δ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ & ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΏΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΓΚΑΊΝΙΑ ΝΈΑΣ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΉΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΌ Οι εγκαταστάσεις του ΣΥΛ και του Μουσείου Νερού βυθίστηκαν στο σκοτάδι από τις 8:30μμ μέχρι τις 9:30μμ το Σάββατο 31 Μαρτίου Το ΣΥΛ και το Μουσείο Νερού, συμμετείχαν στην Ώρα της Γης. Μαζί με τους πολίτες σε όλο τον κόσμο οι εγκαταστάσεις του ΣΥΛ και του Μουσείου Νερού βυθίστηκαν στο σκοτάδι από τις 8:30μμ μέχρι τις 9:30μμ το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012, σβήνοντας όλα τα φώτα και τους προβολείς τους, στέλλοντας το μήνυμα συμμετοχής για την προστασία του περιβάλλοντος. STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE (SJWP) Το Μουσείο Νερού του ΣΥΛ συνεχίζει να συμμετέχει στο διεθνή διαγωνισμό SJWP που διεξάγεται κάθε χρόνο στη Στοκχόλμη. Στο διαγωνισμό 2012, μαθητές του Λυκείου Πολεμιδιών, ο Ανδρέας Ττοφή, ο Μάριος Χρίστου και ο Γιώργος Μενελάου κέρδισαν στον κυπριακό διαγωνισμό με τη μελέτη τους που είχε τον τίτλο "Surface oxygenation of water bodies by solar-wind oxygen mill case study of Polemidia Water Dam Cyprus'' και εξασφάλισαν το εισιτήριο για τη Στοκχόλμη της Σουηδίας όπου είχαν την ευκαιρία να διαγωνιστούν μαζί με άλλους μαθητές από όλο τον κόσμο. Οι εμπειρίες των μαθητών ήταν μοναδικές, έζησαν μερικές μέρες στη Στοκχόλμη οι οποίες θα τους μείνουν αξέχαστες. Το 2013 ο μαθητής του Grammar School Λευκωσίας Αντώνης Αντωνιάδης εκπροσώπησε την Κύπρο στο διαγωνισμό με τη μελέτη του που είχε τον τίτλο "Creating a sustainable desalination system through renewable energy generation using brine as on energy storage medium". Οι εμπειρίες των μαθητών και τις δυο χρονιές ήταν μοναδικές, το επίπεδο του διαγωνισμού και γενικά όλης της διοργάνωσης ήταν αρκετά ψηλό. Την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 τελέστηκαν από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κο Σοφοκλή Αλετράρη τα εγκαίνια της νέας υδατοδεξαμενής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού χωρητικότητας m³. Η νέα δεξαμενή αυξάνει σημαντικά την αποθηκευτική δυνατότητα του Συμβουλίου με στόχο την ομαλότερη δυνατή υδροδότηση της ευρύτερης αστικής περιοχής Λεμεσού. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το Υπουργείο του, συνεχώς μελετά, σχεδιάζει, αναθεωρεί και λαμβάνει μέτρα για την απεξάρτηση της παροχής πόσιμου νερού από τις καιρικές συνθήκες Ο Υπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το Υπουργείο του συνεχώς μελετά, σχεδιάζει, αναθεωρεί και λαμβάνει μέτρα για την απεξάρτηση της παροχής πόσιμου νερού από τις καιρικές συνθήκες, με γνώμονα την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη αυτών των στόχων αναγκαία προϋπόθεση ήταν και είναι πάντοτε η δημιουργία, προώθηση, αναβάθμιση και κατασκευή έργων, όπως είναι οι Σταθμοί Επεξεργασίας Λυμάτων, οι Μονάδες Αφαλάτωσης και άλλα έργα όπως η εν λόγω υδατοδεξαμενή του ΣΥΛ που διεξάγονται για κοινό όφελος. Ο Υπουργός, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού στα έργα αυτά και στην ορθολογική ανάπτυξη της ευρύτερης αστικής παροχής Λεμεσού αφού ένας από τους κύριους σκοπούς του είναι η παροχή ικανοποιητικής ποιότητας και ποσότητας νερού για κάλυψη τόσο των οικιακών όσο και των εμποροβιομηχανικών αναγκών των καταναλωτών του. ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΣΥΛ - ΔΉΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΌΓΕΙΑΣ Την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012 υπογράφτηκε συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και Δήμου Γερμασόγειας για ένταξη της υδρευόμενης περιοχής του Δήμου στα όρια υδροδότησης του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Η ένταξη του Δήμου στα όρια του ΣΥΛ αναμένε-

41 ΣΕΛΙΔΑ 41Δ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ & ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ται ότι θα συμβάλει στην όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της Γερμασόγειας δίνοντας προοπτική για επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο Δήμος σχετικά με την υδατοπρομήθεια της περιοχής. Η συμφωνία, μετά από την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΌΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑΣ Μετά την αξιολόγηση των έργων του φωτογραφικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Μουσείο Νερού του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, με θέμα «Το νερό είναι ζωή», σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (τμήμα Λεμεσού), δόθηκαν τα πιο κάτω βραβεία: Α Βραβείο: Plamen Matonski The Church and the Dam" Β Βραβείο: Λοΐζος Οικονομίδης "Ελπίδα Ζωής" Γ Βραβείο: Κύπρος Θεοδούλου "Σταγόνες" 1ος Έπαινος: Ανδρέας Στεφάνου "Το περιστέρι" 2ος Έπαινος: Ανδρέας Χατζηαντώνης "On the Rocks" 3ος Έπαινος: Αλίκη Παναγή "Το νερό είναι χρυσός" 4ος Έπαινος: Ανδρέας Ιερείδης "Σταγόνες στον ουρανό" 5ος Έπαινος: Αλίκη Παναγή "Back in time" Η απονομή των βραβείων έγινε σε ειδική τελετή εγκαινίων που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2013 στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο "Πάνος Σολομωνίδης" στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού. Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κος Νίκος Κουγιάλης προσκλήθηκε και τέλεσε τα εγκαίνια της έκθεσης. ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ ΗΜΈΡΑΣ ΝΕΡΟΎ Βράβευση διαγωνισμού για τη συγγραφή και εικονογράφηση παραμυθιού Τα δημοτικά σχολεία που βραβεύτηκαν ήταν: Α Βραβείο ΚΗ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού για το παραμύθι "Οι Σωματοφύλακες του Ουράνιου Τόξου". B Βραβείο ΚΒ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού για το παραμύθι "Μια φορά και τρεις φυσαλίδες". Γ Βραβείο Ιστ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού για το παραμύθι "Παίζουμε με το νερό μέσα σ ένα όνειρο " Επίσης, την επόμενη χρονιά, στο ίδιο πλαίσιο για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 το Μουσείο Νερού πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση για τη βράβευση των νικητών του μαθητικού διαγωνισμού "Δημιουργώ με το Νερό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Τεχνοχώρο της ΕΘΑΛ και παρευρέθηκαν όλοι οι μαθητές που εργάστηκαν για τα εικονογραφημένα παραμυθάκια με θέμα το νερό. Τα σχολεία που βραβεύτηκαν ήταν: Α Βραβείο IΣΤ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού τίτλος παραμυθιού «Ωχ Λάκη Λάκη Σπαταλάκη». B Βραβείο ΙΖ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού τίτλος παραμυθιού «Γαλάζια Κρυστάλλινη Σταγόνα». Γ Βραβείο ΙΗ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού τίτλος παραμυθιού «Το νερό κυλάει, η ιστορία ξεκινάει». Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση της διασκευής του παραμυθιού που έλαβε το πρώτο βραβείο σε μια θαυμάσια θεατρική παράσταση υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου δάσκαλου Σωκράτη Πουλλή και με την εξαιρετική ερμηνεία των μαθητών του. Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012 διοργανώθηκε εκδήλωση στο Μουσείο Νερού για την απονομή των βραβείων του διαγωνισμού συγγραφής και εικονογράφησης παραμυθιού με θέμα "Δημιουργώ με το νερό".

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα)

Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα Συνδεδεμένο με τη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ (Κεντρικό Φορέα) 4 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα

Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Διαχειριστική επιτροπή και άλλες πληροφορίες 1 Έκθεση διαχειριστικής επιτροπής 2 3 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 4 5 Κατάσταση αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα. Σελίδα

Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013. Περιεχόμενα. Σελίδα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 4 Έκθεση Ανεξάρτητου Ελεγκτή 5 6 Κατάσταση λογαριασμού εσόδων και εξόδων 7 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ CYPRUS POPULAR BANK CO LIMITED ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διαχειριστικές επιτροπές και άλλες πληροφορίες 1 Σελίδα Έκθεση Διαχειριστικών Επιτροπών 2 5 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 6 8 Συγκεντρωτική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Μαΐου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση PrimeTel 1

ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2012 ετήσια έκθεση PrimeTel 1 2 PrimeTel Ετήσια έκθεση Περιεχόμενα Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς 4 Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα 6 Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2012 7 Διοικητικό Συμβούλιο, επαγγελματικοί

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 21 η Απριλίου 2011 PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2010 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ. Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2012. Περιεχόμενα Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της Εταιρείας για τις οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ALPHA INSURANCE LIMITED ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Σελίδα Διοικητικό συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η

Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Ε τ ή σ ι α έ κ θ ε σ η Περιεχόμενα Ετήσια έκθεση 4 6 7 8 9 10 11 12 Σημαντικά Γεγονότα της Χρονιάς Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Βασικοί Οικονομικοί Δείκτες 2010 Η Εταιρεία Άλλες Πληροφορίες Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Γενικά Η Cyprus Trading Corporation Plc (η Εταιρεία ) συστάθηκε στην Κύπρο το 1977 ως Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία Cyprian Seaways Bonded

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μάρτιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του υπεύθυνου της Εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

D&M TELEMARKETING PUBLIC LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωµατούχοι και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.. 3-8

Διαβάστε περισσότερα

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ

OΠΑΠ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Πληροφορίες Εταιρείας 1 Εκθεση Συμβούλων 2-3 Εκθεση Eλεγκτών 4-5 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

IONIAN EQUITY PARTICIPATIONS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΑΝΑΨΥKTHΡΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ ΙΒΙΣΚΟΣ ΑΕ 23 ο χλμ Αθηνών-Λαμίας, Τ.Κ. 14565, Άγ. Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του την 29 η Απριλίου, 2014, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Όπως εγκρίνει τις

Διαβάστε περισσότερα