Έκθεση Διετίας Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση Διετίας Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού"

Transcript

1 Έκθεση Διετίας Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

2

3 ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΣΥΝΈΧΙΣΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΌΣΟ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΝΕΡΟΎ ΌΣΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΕΊΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΜΈΝΗΣ ΠΟΣΌΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΎ ΠΟΥ ΠΑΡΈΧΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΣΥΛ, ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΊ ΙΚΑΝΟΠΟΙ- ΗΤΙΚΉ ΥΔΡΟΔΌΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΊΠΟΥ ΥΠΟΣΤΑ- ΤΙΚΏΝ ΠΟΥ ΒΡΊΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΥΔΡΟΔΌ- ΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΡΟΔΟΣΘΈΝΟΥΣ Αν. Έπαρχος Λεμεσού Πρόεδρος Συμβουλίου

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Β ΜΕΡΟΣ Γ Το Συμβούλιο Τεχνικές Πληροφορίες & Στατιστικά Στοιχεία Προγραμματισμός και Έκθεση Αποτελεσμάτων ΜΉΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΌΕΔΡΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΝΕΡΟΎ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΝΕΡΟΎ ΠΕΝΤΑΕΤΉΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ *γράφημα Β04 30 *γράφημα Β01 Β02 B05, B06, B07 B08 *πίνακας Γ01 ΊΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛ. ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΝΕΡΟΎ ΑΤΙΜΟΛΌΓΗΤΟ ΝΕΡΌ ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙ- ΟΥΧΙΚΏΝ ΔΑΠΑΝΏΝ *γράφημα Β03 *πίνακας Β01 *γράφημα Β09 Β10 *γράφημα Γ01 ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΆΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΎ ΔΙΆΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ *πίνακας Γ02 ΑΝΤΑΠΌΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΊΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΊ & ΛΟΓΙΣΤΙ- ΚΟΊ ΠΑΡΑΜΈΤΡΟΙ *πίνακας Γ03

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΜΕΡΟΣ Ε Εκδηλώσεις και Δραστηριότητες Οικονομικές Kαταστάσεις ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΝΈΩΝ ΣΩΛΉΝΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟ- ΛΏΝ ΚΑΘΑΡΉΣ ΘΈΣΗΣ *πίνακας Γ04 *πίνακας Ε03 ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΥΡΩ- ΠΑΪΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΈΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΉ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙ- ΑΚΏΝ ΡΟΏΝ 36 *γράφημα Γ02 Γ *πίνακας Ε04 ΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΣΥΝΟΛΙ- ΚΟΥ ΕΙΣΟΔΉΜΑΤΟΣ 48 ΣΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟ- ΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ 52 *πίνακας Ε05 Ε06, Ε07, Ε08 Ε09, Ε10, Ε11 ΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΧΡΗΜΑΤΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 49 *πίνακας Ε01 πίνακας Ε02

6

7 ΜΕΡΟΣ Α Το Συμβούλιο ΣΕΛΙΔΕΣ Μήνυμα της Πρόεδρου. 10 Διοικητικό Συμβούλιο. Ίδρυση και σκοποί του Συμβουλίου 11 Προσωπικό Συμβουλίου.

8 ΣΕΛΙΔΑ 8A ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Οι δραστηριότητες στόχευσαν στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών καθώς και σε βελτιώσεις του δικτύου ύδρευσης και συναφείς τεχνολογικές αναβαθμίσεις.

9 ΣΕΛΙΔΑ 9A ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Χαιρετισμός της Προέδρου του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, με την ευκαιρία της έκδοσης της Έκθεσης του Συμβουλίου για την περίοδο ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού υδροδοτούσε, κατά την επισκόπηση περίοδο, υποστατικά με υπολογιζόμενο εξυπηρετούμενο πληθυσμό γύρω στα άτομα. Η περιοχή υδροδότησης του Συμβουλίου διευρύνθηκε με την ένταξη του Δήμου Γερμασόγειας και ολοκληρώθηκε η μελέτη για την ένταξη της Κοινότητας Μουτταγιάκας. Σε μια περίοδο σταθερής σχετικά υδατικής κατάστασης οι δραστηριότητες στόχευσαν στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών καθώς και σε βελτιώσεις του δικτύου ύδρευσης και συναφείς τεχνολογικές αναβαθμίσεις. Με την ευκαιρία της δημοσίευσης της ετήσιας έκθεσης, οφείλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στα Μέλη του Συμβουλίου που εργάζονται συλλογικά, μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και συναντίληψης για το καλώς νοούμενο συμφέρον του Οργανισμού. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω το Διευθυντή του Συμβουλίου για την αποτελεσματικότητα και ευσυνειδησία και το προσωπικό του Οργανισμού για την εργατικότητα και προθυμία που συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. ΧΡΙΣΤΊΝΑ ΡΟΔΟΣΘΈΝΟΥΣ Αν. Έπαρχος Λεμεσού Πρόεδρος Συμβουλίου

10 ΣΕΛΙΔΑ 10A ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΊ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Διοικητικό Συμβούλιο / Ίδρυση και σκοποί του Συμβουλίου ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΊ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΌ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Ιδρύθηκε το 1951 και λειτουργεί με βάση τον περί Υδατοπρομήθειας (Δημοτικές και Άλλες Περιοχές) Νόμο, Κεφ Διοικείται από εννεαμελές Συμβούλιο το οποίο απαρτίζουν τρία μέλη που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και έξι μέλη από τους τοπικούς Δήμους που υδροδοτούνται από το ΣΥΛ. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Αποκλειστικός σκοπός του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού είναι η παροχή ικανοποιητικής ποιότητας και ποσότητας νερού για κάλυψη τόσο των οικιακών όσο και των εμποροβιομηχανικών αναγκών των καταναλωτών του. Κύριο μέλημα του Συμβουλίου και ο άξονας γύρω από τον οποίο λειτουργεί είναι η όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών του. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με: Τη συντήρηση και επέκταση του υδρευτικού δικτύου Τον προγραμματισμό και την εκτέλεση τεχνικών έργων, με πλήρη σεβασμό προς το περιβάλλον Την επιβολή τελών νερού ώστε να διασφαλίζεται η χρηματοδότηση των αναπτυξιακών έργων και η λειτουργία του Συμβουλίου, χωρίς να αποσκοπείται η πραγματοποίηση κέρδους Την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών Χριστίνα Ροδοσθένους Αναπληρώτρια Έπαρχος Λεμεσού / Πρόεδρος Συμβουλίου από Νοέμβριο 2012 Ανδρέας Χρίστου Δήμαρχος Λεμεσού Γιώργος Γεωργίου Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών Δώρος Αντωνίου Δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς Κυριάκος Χατζηττοφής Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου Φίλιππος Κατράνης Εκπρόσωπος Γενικής Λογίστριας της Δημοκρατίας Ζωή Χατζηβασιλείου Εκπρόσωπος Διευθυντή Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων Πέρσα Παπαϊωάννου Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού Μιχάλης Βασιλείου Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού ΣΩΚΡΆΤΗΣ ΜΕΤΑΞΆΣ Διευθυντής ΣΥΛ

11 ΣΕΛΙΔΑ 11A ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ Προσωπικό Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Σωκράτης Μεταξάς ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φρύνη Ποταμού ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανδρέας Φαίδωνος ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αντώνης Νικολάου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Παναγιώτης Μιχαήλ ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ροδοθέα Μιχαήλ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ανδρέας Χατζηχριστοφής

12 ΣΕΛΙΔΑ 12A ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΤΟΥ Σ Υ Μ ΒΟ ΥΛ ΊΟ Υ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜ- ΒΡΙΟΥ 2013 ΓΡΑΦΕΙΑΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ 46 ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΤΟΥ Σ Υ Μ ΒΟ ΥΛ ΊΟ Υ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜ- ΒΡΙΟΥ 2012 ΓΡΑΦΕΙΑΚΌ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ 48 ΜΗΝΙΑΊΟΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΊΤΕΣ ΜΗΝΙΑΊΟΙ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΊΤΕΣ ΩΡΟΜΊΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΩΡΟΜΊΣΘΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

13 ΣΕΛΙΔΑ 13A ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΛΉΨΕΙΣ / ΠΡΟΑΓΩΓΈΣ / ΑΦΥΠΗΡΕΤΉΣΕΙΣ / ΠΑΡΑΙΤΉΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ Αφυπηρετήσεις Η Πρώτη Γραφέας Ελένη Αργυρίδου και ο Ανώτερος Γραφέας Ερωτόκριτος Αγιομαμίτης αφυπηρέτησαν τον Φεβρουάριο. Ο Γραφέας Ευαγόρας Κωνσταντίνου αφυπηρέτησε τον Αύγουστο. Ο Τεχνίτης Κυριάκος Βασιλείου αφυπηρέτησε τον Οκτώβριο. Αφυπηρετήσεις Ο Γραφέας Μιχάλης Σκαπούλης αφυπηρέτησε τον Μάρτιο. Ο Συντηρητής Μηχανολογικού Εξοπλισμού Γεώργιος Χαραλάμπους αφυπηρέτησε τον Μάιο. Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών Πάμπος Χαραλάμπους, ο Αρχιεπιστάτης Χριστάκης Λοΐζου και ο Τεχνίτης Πέτρος Γεωργίου αφυπηρέτησαν τον Νοέμβριο. Ο Ανώτερος Γραφέας Δημήτρης Δημητρίου και ο Τεχνίτης Μιχάλης Κυπριανού αφυπηρέτησαν τον Δεκέμβριο. Προαγωγές Ο Γραφέας Λουκής Καλαθάς προάχθηκε σε Ανώτερο Γραφέα τον Νοέμβριο.

14 Ολικό Μήκος Αγωγών

15 ΜΕΡΟΣ Β Τεχνικές Πληροφορίες & Στατιστικά Στοιχεία ΣΕΛΙΔΕΣ Παραγωγή Νερού 18 Προμήθεια Νερού 20 Έλεγχος & Επάρκεια Νερού 21 Ανταπόκριση Συνεργείων 22 Καταναλωτές & Κατανάλωση Νερού 24 Μη Τιμολογηθείσα Ποσότητα Νερού 26 Διάφορα Θέματα

16 ΣΕΛΙΔΑ 16B ΕΤΉΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΎ Παραγωγή Νερού Το νερό των γεωτρήσεων συγκεντρώνεται στην υδατοδεξαμενή Τσιρείου όπου υφίσταται κατάλληλη απολύμανση με χλώριο και αναμιγνύεται με χλωριωμένο νερό από το Διυλιστήριο Λεμεσού και τη Μονάδα Αφαλάτωσης Επισκοπής. Ακολούθως, διοχετεύεται στην πόλη της Λεμεσού και στους Δήμους Μέσα Γειτονιάς, Κάτω Πολεμιδιών, Αγίου Αθανασίου και την Κοινότητα Πάνω Πολεμιδιών ανάλογα με τις ανάγκες. Επίσης, χλωριωμένο νερό από το Διυλιστήριο παρέχεται στις υδατοδεξαμενές Μέσα Γειτονιάς, Αθλητικού Κέντρου Σπύρος Κυπριανού, Νοσοκομείου Λεμεσού και Αγίου Φώτη. Οι ανάγκες των περιοχών του Δήμου Γερμασόγειας και της Κοινότητας Μουτταγιάκας καλύπτονται με άντληση νερού από γεωτρήσεις στην Κοίτη του ποταμού Άμαθου. Το νερό των πηγών Φασούλας και Μαθηκολώνης υφίσταται κατάλληλη απολύμανση με χλώριο και ακολούθως διακλαδώνεται στα υδρευτικά δίκτυα των δυο Κοινοτήτων. Επίσης, το νερό της γεώτρησης του Κοινού Σχεδίου Αγίας Παρασκευής υφίσταται απολύμανση με χλώριο και μετά διοχετεύεται στο υδρευτικό δίκτυο της Κοινότητας Παλώδιας. Στις περιπτώσεις που το νερό των πηγών και γεωτρήσεων δεν ικανοποιεί τις υδρευτικές ανάγκες, τότε η υδατοπρομήθεια των Κοινοτήτων ενισχύεται με άντληση από τη Λεμεσό.

17 ΣΕΛΙΔΑ 17B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΎ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΝΕΡΟΎ ΑΠΟ 1963 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β Ενδείξεις σε m³ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΝΕΡΟΎ ΑΠΟ 2008 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β Ενδείξεις σε m³

18 ΣΕΛΙΔΑ 18B ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΝΕΡΟΎ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΟΙΑ ΠΗΓΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΨΩΝΑ ΓΑΡΥΛΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΥΤΤΑΓΙΑΚΑΣ ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΈΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑ ΠΗΓΗ (m3) *πίνακας Β01 ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

19 ΣΕΛΙΔΑ 19B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΝΕΡΟΎ ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΝΕΡΟΎ 2013 *γράφημα Β m³ Διυλιστήριο Λεμεσού Γεωτρήσεις Κούρη Γεωτρήσεις Γερμασόγειας Γεωτρήσεις Γαρύλλη Σχέδιο Μουτταγιάκας Σχέδιο Ύψωνα Πολεμιδιών Σχέδιο Αγίας Παρασκευής Πηγή Φασούλας Πηγές Μαθηκολώνης Αρχικό Σύνολο 2013 Αρχικό Σύνολο Προς Μουτταγιάκα (πριν την ένταξη της περιοχής στα όρια του ΣΥΛ) Τελικό Σύνολο 2013 Τελικό Σύνολο

20 ΣΕΛΙΔΑ 20B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΈΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΆΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΎ ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΎ ΚΥΡΙΌΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ Τόσο κατά το 2012 όσο και κατά το 2013 γίνονταν από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και το Γενικό Χημείο του Κράτους οι απαιτούμενες χημικές και βακτηριολογικές αναλύσεις δειγμάτων νερού που λήφθηκαν από όλες τις γεωτρήσεις, τις πηγές και το δίκτυο. Οι αναλύσεις απέδειξαν ότι το νερό που διοχετεύτηκε στους καταναλωτές ήταν κατάλληλο από όλες τις απόψεις με βάση τους Νόμους Ν87(Ι)/2001 και Ν275(Ι)/2004. Επιπρόσθετα, διενεργούνταν καθημερινοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι νερού από τις υδατοδεξαμενές, από διάφορα σημεία κατανάλωσης μέσα στην Περιοχή Υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου, για παρακολούθηση της χλωρίωσης. Οι αναλύσεις αυτές επιβεβαίωσαν την περιεκτικότητα σε χλώριο που πρέπει να υπάρχει στο νερό για προληπτικούς λόγους. ΕΠΆΡΚΕΙΑ ΝΕΡΟΎ Η συνεχής προμήθεια νερού στους καταναλωτές συνεχίζεται μέχρι σήμερα. ΠΕΡΙΟΧΉ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΉΘΕΙΑΣ Οι κυριότερες δραστηριότητες του Συμβουλίου είναι: Παροχή νερού για οικιακούς και εμποροβιομηχανικούς σκοπούς Παροχή νερού για πυρόσβεση Καταγραφή κατανάλωσης και είσπραξη τελών νερού Εγκατάσταση παροχής νερού σε νέα υποστατικά Επέκταση κεντρικών αγωγών δικτύου υδροδότησης Συντήρηση δικτύου, παροχών και υδρομετρητών Παροχή νερού σε πλοία στο Λιμάνι Λεμεσού Παροχή υπηρεσιών στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας σχετικά με την τιμολόγηση και είσπραξη αποχετευτικών τελών χρήσης Εκστρατεία εξοικονόμησης νερού και περιορισμού άδηλων διαρροών ΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Μέσα στο έτος 2012 καταχωρήθηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες το Συμβούλιο κλήθηκε να προβεί σε επιδιορθώσεις του δικτύου υδροδότησης ή να ανταποκριθεί σε άλλες κλήσεις των καταναλωτών και το έτος 2013 καταχωρήθηκαν περιπτώσεις. Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού εξυπηρετεί τους Δήμους Λεμεσού, Κάτω Πολεμιδιών, Μέσα Γειτονιάς και Αγίου Αθανασίου και από την 1η Ιανουαρίου 2013 το Δήμο Γερμασόγειας. Επίσης εξυπηρετούνται οι Κοινότητες Πάνω Πολεμιδιών, Φασούλας, Μαθηκολώνης, Παλώδιας, Τσερκέζ Τσιφτλίκ και από την 1η Ιανουαρίου 2015 η Κοινότητα Μουταγιάκας. Το Συμβούλιο, στα πλαίσια της Κυβερνητικής πολιτικής, έθεσε ως στόχο την επέκταση της Περιοχής Υδατοπρομήθειας του ώστε σε αυτή να περιληφθούν οι περισσότερες περιοχές της μείζονος Λεμεσού.

21 ΣΕΛΙΔΑ 21B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΑΠΌΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΊΩΝ Χρόνος ανταπόκρισης των συνεργείων του Συμβουλίου για την επιδιόρθωση των βλαβών ΑΥΘΗΜΕΡΌΝ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΡΕΙΣ Η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

22 ΣΕΛΙΔΑ 22B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ & ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΝΕΡΟΎ Αριθμός Καταναλωτών & Κατανάλωση Νερού ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ 1963 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β ΑΡΙΘΜΌΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΑΠΟ 1963 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β Ενδείξεις σε m³ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ 2008 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β05 ΑΡΙΘΜΌΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΏΝ ΑΠΟ 2008 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β Ενδείξεις σε m³

23 ΣΕΛΙΔΑ 23B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΈΣ & ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΝΕΡΟΎ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΠΟ 1963 ΜΕΧΡΙ 2013 *πίνακας Β08 Κατανάλωση Νερού Αριθμός Καταναλωτών

24 ΣΕΛΙΔΑ 24B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΊΣΑ ΠΟΣΌΤΗΤΑ ΝΕΡΟΎ Μη Τιμολογηθείσα Ποσότητα Νερού ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΎ ΑΠΟ 1989 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β ,46% 22,60% 19,42% 12,79% 18,60% 17,36% 16,69% 27,00% 28,44% Ποσοστό Ατιμολόγητου Νερού (μέθοδος IWA) Ατιμολόγητο Νερό σε m³

25 ΣΕΛΙΔΑ 25B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΊΣΑ ΠΟΣΌΤΗΤΑ ΝΕΡΟΎ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΤΙΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΝΕΡΟΎ ΑΠΟ 2005 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Β ,98% 16,94% 16,69% 8,25% 16,46% 27,00% 24,18% 22,87% 28,44% Ποσοστό Ατιμολόγητου Νερού (μέθοδος IWA) Ατιμολόγητο Νερό σε m³

26 ΣΕΛΙΔΑ 26B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΆΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΌΜΗΣΗ ΝΕΡΟΎ ΤΗΛΕΜΕΤΡΊΑ Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, μέσα στα πλαίσια της εκστρατείας για εξοικονόμηση νερού, συνέχισε την ενημέρωση του κοινού για τις σχετικές πρόνοιες της Νομοθεσίας, τόσο με ανακοινώσεις προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όσο και μέσω διαφωτιστικών φυλλαδίων που ταχυδρομήθηκαν μαζί με τους λογαριασμούς σ όλους τους καταναλωτές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις ξεναγήσεις στο Μουσείο Νερού και Κέντρο Ανάπτυξης Υδατικής Συνείδησης. Οι χιλιάδες επισκέψεις στο Μουσείο τόσο μαθητών όσο και μελών άλλων οργανωμένων συνόλων, τους έδωσε την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τη σωστή χρήση του νερού και γενικότερα την προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ Η κατάσταση συνολικών εσόδων για το έτος 2013 παρουσίασε έλλειμμα ενώ το 2012 παρουσίασε πλεόνασμα Το έλλειμμα για το έτος 2013 οφείλεται στην απομείωση τραπεζικών καταθέσεων Λαϊκής Τράπεζας ύψους και στη ζημιά ύψους από απομείωση αξίας μετοχών που παραχωρήθηκαν στο Συμβούλιο από την Τράπεζα Κύπρου. Λεπτομερείς οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στο Μέρος Ε της παρούσας έκθεσης. ΜΕΊΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΏΝ ΑΠΌ ΤΟ ΔΊΚΤΥΟ ΥΔΡΟΔΌΤΗΣΗΣ Μέσα στη διετία τα δυο συστήματα τηλεμετρίας του Συμβουλίου, έχουν επεκταθεί και ελέγχουν 26 δεξαμενές και 81 κεντρικούς μετρητές. Η λειτουργία τους περιλαμβάνει τον αυτόματο έλεγχο της στάθμης των δεξαμενών, εκκίνηση και σταμάτημα αντλιών και τη συνεχή καταγραφή της ροής και πίεσης. Η λειτουργία των συστημάτων τηλεμετρίας έχει συμβάλει σημαντικά στη βέλτιστη λειτουργία του κεντρικού δικτύου, στη μείωση των απωλειών από το δίκτυο υδροδότησης με την έγκαιρη διάγνωση νέων διαρροών στο δίκτυο, στη μείωση των λειτουργικών κοστών και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές του Συμβουλίου. Τα συστήματα τηλεμετρίας θα επεκταθούν σταδιακά για να ελέγχουν και άλλους κεντρικούς μετρητές που θα εγκατασταθούν με βάση το πρόγραμμα αναθεώρησης των υφιστάμενων περιοχών υδροδότησης. ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ Η ιστοσελίδα του Συμβουλίου αναβαθμίζεται συνεχώς με στόχο τη βελτίωση του σχεδιασμού και του περιεχομένου της ώστε να εξασφαλιστεί η ευελιξία και η εύκολη χρήση της. Η ιστοσελίδα προσφέρεται στο κοινό για αναζήτηση πληροφοριών για θέματα νερού, διαφόρων τεχνικών διαδικασιών, διαγωνισμών που προκηρύσσονται από το ΣΥΛ, άλλα θέματα που αφορούν το Συμβούλιο καθώς και εκπαιδευτικά θέματα. Στην ιστοσελίδα υπάρχουν επίσης σε ηλεκτρονική μορφή διάφορα έντυπα αιτήσεων του Συμβουλίου τα οποία οι Καταναλωτές μπορούν να εκτυπώσουν και να συμπληρώσουν. Στο Συμβούλιο συνεχίζεται η εφαρμογή του προγράμματος μείωσης των απωλειών νερού από το δίκτυο υδροδότησης του. Το Συνεργείο Αφανών Διαρροών με τον εξοπλισμό που διαθέτει εντόπισε 30 αφανείς διαρροές το 2012 και 25 το Η μη τιμολογηθείσα ποσότητα νερού το 2012 ήταν 22,87% και το 2013 ήταν 28,44%. Η αύξηση του ποσοστού της μη τιμολογηθείσας ποσότητας για το έτος 2013 οφείλεται στην ένταξη του δικτύου υδατοπρομήθειας του Δήμου Γερμασόγειας στο δίκτυο υδατοπρομήθειας του ΣΥΛ.

27 ΣΕΛΙΔΑ 27B ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΆΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΥΔΆΤΙΝΩΝ ΠΌΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού διοργάνωσε με επιτυχία το Διεθνές Εργαστήρι με τον πιο πάνω τίτλο. Το εργαστήρι πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το International Water Association (IWA) την Τρίτη 3 Απριλίου 2012 σε ξενοδοχείο της Λεμεσού και παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και οργανισμούς της Κύπρου που ασχολούνται με τη διαχείριση των Υδάτινων Πόρων. Το εργαστήρι είχε ιδιαίτερη σημασία για το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και κατ επέκταση για όλη την Κύπρο, δεδομένου του εκτοπίσματος του IWA, ως ένα Παγκόσμιο Δίκτυο για τους επαγγελματίες στη Διαχείριση Υδάτινων Πόρων. Το IWA αποτελεί σημείο αναφοράς, συνδέοντας την έρευνα και τις καλές πρακτικές που καλύπτουν όλο το φάσμα των προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα του νερού. Με τον τρόπο αυτό το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ενισχύει την προσπάθεια για καινοτόμες αειφόρους λύσεις αναφορικά με τη βέλτιστη διαχείριση του νερού.

28

29 ΜΕΡΟΣ Γ Προγραμματισμός & Έκθεση Αποτελεσμάτων ΣΕΛΙΔΕΣ Πενταετής προγραμματισμός 31 Πίνακας κεφαλαιουχικών δαπανών 32 Έκθεση Αποτελεσμάτων 34 Τεχνικοί & Λογιστικοί Παραμέτροι 35 Τοποθέτηση νέων σωλήνων 36 Ημερήσια Κατανάλωση

30 ΣΕΛΙΔΑ 30Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΠΕΝΤΑΕΤΉΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ Προγραμματισμός Έργων *πίνακας Γ01 ΠΕΝΤΑΕΤΉΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ ΈΡΓΩΝ Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, ανάλογα με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που θα έχει και αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, προγραμματίζει την εκτέλεση των ακόλουθων έργων μέσα στην επόμενη πενταετία: Α/Α ΕΡΓΟ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΕΤΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ Κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου: Ζ3 (Μ.Γειτονιά) Κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου: Ζ6 (Φασούλα) Κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου: Ζ9 (Φασούλα) Κατασκευή δεξαμενής και αντλιοστασίου (Γερμασόγεια) Κατασκευή Δεξαμενής: Ζ5 (Λαϊκή Λευκοθέα) Επέκταση: δικτύου, αγωγός Φασούλας-Μαθηκολώνης Αντλιοστάσιο και δεξαμενή στην οδό Πατρών Σύνδεση αντλιοστασίου με δεξαμενές Πανιώτη, Στρόγγυλου, Συκαμίνου Νέα δεξαμενή στο δρόμο Μαθηκολώνης Νέα δεξαμενή Πανιώτης (Γερμασόγεια) Ενίσχυση δεξαμενής Green Area Σύνολο

31 ΣΕΛΙΔΑ 31Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΏΝ ΔΑΠΑΝΏΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΌΣ ΠΊΝΑΚΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΏΝ ΔΑΠΑΝΏΝ ΑΠΟ 2009 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Γ

32 ΣΕΛΙΔΑ 32Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ Στατιστικά Στοιχεία *πίνακας Γ02 Α/Α ΕΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ Προμήθεια νερού Διυλιστήριο Λεμεσού Πλοία Γεωτρήσεις Κούρη Γεωτρήσεις Γερμασόγειας Γεωτρήσεις Γαρύλλη Σχέδιο Μουτταγιάκας Σχέδιο Ύψωνα Πολεμιδιών Σχέδιο Αγίας Παρασκευής Πηγή Φασούλας Πηγές Μαθηκολώνης Από Γερμασόγεια προς Μουτταγιάκα m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ m³ Σύνολο Μέση ημερήσια προμήθεια m³ Κατανάλωση Όπως καταγράφτηκε από τους υδρομετρητές των υποστατικών Παροχή σε πλοία Άλλες καταναλώσεις m³ m³ m³ Ολικό Διαφορά μεταξύ προμήθειας και κατανάλωσης (1-4) Εξυπηρετούμενος πληθυσμός (κατ εκτίμηση) Κατά κεφαλή ημερήσια κατανάλωση βάσει ετήσιας προμήθειας Πραγματική κατά κεφαλή ημερήσια κατανάλωση βάσει οικιακής χρήσης Ανώτατη ημερήσια κατανάλωση Αριθμός καταναλωτών την 31η Δεκεμβρίου m³ αρ. ltr ltr m³ (2/8/2013) (14/7/2012) Υδροστόμια πυρόσβεσης και δικλείδες Εγκατάσταση νέων υδροστομίων Σύνολο υδροστομίων 31 Δεκεμβρίου Εγκατάσταση νέων δικλείδων Σύνολο δικλείδων 31 Δεκεμβρίου αρ. αρ. αρ. αρ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ

33 ΣΕΛΙΔΑ 33Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ Α/Α ΕΡΓΟ ΜΟΝΑΔΑ Άλλες εργασίες Νέες εγκαταστάσεις Αποκοπές Επανασυνδέσεις Επιδιορθώσεις κεντρικών αγωγών Επιδιορθώσεις παροχών Αντικαταστάσεις διακοπτών Δοκιμές υδρομετρητών Αντικαταστάσεις υδρομετρητών αρ. αρ. αρ. αρ. αρ. αρ. αρ. αρ Προσωπικό (31 Δεκεμβρίου) Μηνιαίοι υπάλληλοι Μηνιαίοι εργατοτεχνίτες Ωρομίσθιοι Εργάτες Ολικό αρ. αρ. αρ. αρ Αναλύσεις Χημικές αναλύσεις Βακτηριολογικές αναλύσεις αρ. αρ Παραγωγή Κατανάλωση Ποσοστό μη τιμολογημένης ποσότητας Αριθμός καταναλωτών Ολική ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση Πραγματική ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση Ανώτατη ημερήσια κατανάλωση Μήκος δικτύου σωλήνων Έσοδα Εξοδα Αναλογία εσόδων προς πάγιο ενεργητικό Κεφαλαιουχικές δαπάνες m³ m³ % αρ. ltr ltr m³ m % , , , ,

34 ΣΕΛΙΔΑ 34Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΊ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΊ ΠΑΡΑΜΈΤΡΟΙ Συγκριτικός πίνακας / Τεχνικοί και λογιστικοί παραμέτροι για τα 5 τελευταία χρόνια *πίνακας Γ03 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΟΝΑΔΑ Προμήθεια Κατανάλωση Ποσοστό μη τιμολογηθείσας ποσότητας Αριθμός καταναλωτών Ολική ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση Πραγματική ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση Ανώτατη ημερήσια κατανάλωση Σύνολο υδροστομίων Σύνολο δικλείδων Μήκος δικτύου σωλήνων Γραφειακό προσωπικό Μηνιαίοι εργατοτεχνίτες Ωρομίσθιο προσωπικό Έσοδα Έξοδα Αναλογία εσόδων προς πάγιο ενεργητικό Κεφαλαιουχικές δαπάνες m³ m³ % αρ. ltr ltr m³ αρ. αρ. m αρ. αρ. αρ. % , , , , , , , , ,

35 ΣΕΛΙΔΑ 35Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΤΟΠΟΘΈΤΗΣΗ ΝΈΩΝ ΣΩΛΉΝΩΝ Τοποθέτηση νέων σωλήνων / Έτη 2012 και 2013 *πίνακας Γ ΤΥΠΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 40ΜΜ 63ΜΜ 100ΜΜ 110ΜΜ 150ΜΜ 160ΜΜ 200ΜΜ 225ΜΜ 300ΜΜ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (m) Ελατό χυτοσίδηρο Πολυαιθυλαινίου Πλαστικοί (upvc) Σύνολο (m) ΤΥΠΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 63ΜΜ 110ΜΜ 150ΜΜ 160ΜΜ 200ΜΜ 225ΜΜ 300ΜΜ ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (m) Ελατό χυτοσίδηρο Πολυαιθυλαινίου Πλαστικοί (upvc) Σύνολο (m)

36 ΣΕΛΙΔΑ 36Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΑΝΏΤΑΤΗ ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΑΠΟ 2009 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Γ Ενδείξεις σε m³

37 ΣΕΛΙΔΑ 37Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΌΣ & ΈΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΗΜΕΡΉΣΙΑ ΚΑΤΆ ΚΕΦΑΛΉ ΚΑΤΑΝΆΛΩΣΗ ΑΠΟ 2009 ΜΕΧΡΙ 2013 *γράφημα Γ03 Ολική ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση (ltr) Πραγματική ημερήσια κατά κεφαλή κατανάλωση (ltr)

38

39 ΜΕΡΟΣ Δ Εκδηλώσεις & Δραστηριότητες ΣΕΛΙΔΕΣ Διαγωνισμοί & Εκδηλώσεις 42 Συνεργασίες & Ευρωπαϊκά Προγράμματα

40 ΣΕΛΙΔΑ 40Δ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ & ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΏΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΕΓΚΑΊΝΙΑ ΝΈΑΣ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΉΣ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΌ Οι εγκαταστάσεις του ΣΥΛ και του Μουσείου Νερού βυθίστηκαν στο σκοτάδι από τις 8:30μμ μέχρι τις 9:30μμ το Σάββατο 31 Μαρτίου Το ΣΥΛ και το Μουσείο Νερού, συμμετείχαν στην Ώρα της Γης. Μαζί με τους πολίτες σε όλο τον κόσμο οι εγκαταστάσεις του ΣΥΛ και του Μουσείου Νερού βυθίστηκαν στο σκοτάδι από τις 8:30μμ μέχρι τις 9:30μμ το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012, σβήνοντας όλα τα φώτα και τους προβολείς τους, στέλλοντας το μήνυμα συμμετοχής για την προστασία του περιβάλλοντος. STOCKHOLM JUNIOR WATER PRIZE (SJWP) Το Μουσείο Νερού του ΣΥΛ συνεχίζει να συμμετέχει στο διεθνή διαγωνισμό SJWP που διεξάγεται κάθε χρόνο στη Στοκχόλμη. Στο διαγωνισμό 2012, μαθητές του Λυκείου Πολεμιδιών, ο Ανδρέας Ττοφή, ο Μάριος Χρίστου και ο Γιώργος Μενελάου κέρδισαν στον κυπριακό διαγωνισμό με τη μελέτη τους που είχε τον τίτλο "Surface oxygenation of water bodies by solar-wind oxygen mill case study of Polemidia Water Dam Cyprus'' και εξασφάλισαν το εισιτήριο για τη Στοκχόλμη της Σουηδίας όπου είχαν την ευκαιρία να διαγωνιστούν μαζί με άλλους μαθητές από όλο τον κόσμο. Οι εμπειρίες των μαθητών ήταν μοναδικές, έζησαν μερικές μέρες στη Στοκχόλμη οι οποίες θα τους μείνουν αξέχαστες. Το 2013 ο μαθητής του Grammar School Λευκωσίας Αντώνης Αντωνιάδης εκπροσώπησε την Κύπρο στο διαγωνισμό με τη μελέτη του που είχε τον τίτλο "Creating a sustainable desalination system through renewable energy generation using brine as on energy storage medium". Οι εμπειρίες των μαθητών και τις δυο χρονιές ήταν μοναδικές, το επίπεδο του διαγωνισμού και γενικά όλης της διοργάνωσης ήταν αρκετά ψηλό. Την Πέμπτη 10 Μαΐου 2012 τελέστηκαν από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κο Σοφοκλή Αλετράρη τα εγκαίνια της νέας υδατοδεξαμενής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού χωρητικότητας m³. Η νέα δεξαμενή αυξάνει σημαντικά την αποθηκευτική δυνατότητα του Συμβουλίου με στόχο την ομαλότερη δυνατή υδροδότηση της ευρύτερης αστικής περιοχής Λεμεσού. Ο Υπουργός ανέφερε ότι το Υπουργείο του, συνεχώς μελετά, σχεδιάζει, αναθεωρεί και λαμβάνει μέτρα για την απεξάρτηση της παροχής πόσιμου νερού από τις καιρικές συνθήκες Ο Υπουργός ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι το Υπουργείο του συνεχώς μελετά, σχεδιάζει, αναθεωρεί και λαμβάνει μέτρα για την απεξάρτηση της παροχής πόσιμου νερού από τις καιρικές συνθήκες, με γνώμονα την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Για την επίτευξη αυτών των στόχων αναγκαία προϋπόθεση ήταν και είναι πάντοτε η δημιουργία, προώθηση, αναβάθμιση και κατασκευή έργων, όπως είναι οι Σταθμοί Επεξεργασίας Λυμάτων, οι Μονάδες Αφαλάτωσης και άλλα έργα όπως η εν λόγω υδατοδεξαμενή του ΣΥΛ που διεξάγονται για κοινό όφελος. Ο Υπουργός, δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού στα έργα αυτά και στην ορθολογική ανάπτυξη της ευρύτερης αστικής παροχής Λεμεσού αφού ένας από τους κύριους σκοπούς του είναι η παροχή ικανοποιητικής ποιότητας και ποσότητας νερού για κάλυψη τόσο των οικιακών όσο και των εμποροβιομηχανικών αναγκών των καταναλωτών του. ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΣΥΛ - ΔΉΜΟΥ ΓΕΡΜΑΣΌΓΕΙΑΣ Την Τρίτη 5 Ιουνίου 2012 υπογράφτηκε συμφωνία μεταξύ Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού και Δήμου Γερμασόγειας για ένταξη της υδρευόμενης περιοχής του Δήμου στα όρια υδροδότησης του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Η ένταξη του Δήμου στα όρια του ΣΥΛ αναμένε-

41 ΣΕΛΙΔΑ 41Δ ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΊ & ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ται ότι θα συμβάλει στην όσο το δυνατό καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της Γερμασόγειας δίνοντας προοπτική για επίλυση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετώπιζε ο Δήμος σχετικά με την υδατοπρομήθεια της περιοχής. Η συμφωνία, μετά από την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΌΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑΣ Μετά την αξιολόγηση των έργων του φωτογραφικού διαγωνισμού που προκηρύχθηκε από το Μουσείο Νερού του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, με θέμα «Το νερό είναι ζωή», σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Εταιρεία Κύπρου (τμήμα Λεμεσού), δόθηκαν τα πιο κάτω βραβεία: Α Βραβείο: Plamen Matonski The Church and the Dam" Β Βραβείο: Λοΐζος Οικονομίδης "Ελπίδα Ζωής" Γ Βραβείο: Κύπρος Θεοδούλου "Σταγόνες" 1ος Έπαινος: Ανδρέας Στεφάνου "Το περιστέρι" 2ος Έπαινος: Ανδρέας Χατζηαντώνης "On the Rocks" 3ος Έπαινος: Αλίκη Παναγή "Το νερό είναι χρυσός" 4ος Έπαινος: Ανδρέας Ιερείδης "Σταγόνες στον ουρανό" 5ος Έπαινος: Αλίκη Παναγή "Back in time" Η απονομή των βραβείων έγινε σε ειδική τελετή εγκαινίων που πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαρτίου 2013 στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο "Πάνος Σολομωνίδης" στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού. Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κος Νίκος Κουγιάλης προσκλήθηκε και τέλεσε τα εγκαίνια της έκθεσης. ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ ΠΑΓΚΌΣΜΙΑΣ ΗΜΈΡΑΣ ΝΕΡΟΎ Βράβευση διαγωνισμού για τη συγγραφή και εικονογράφηση παραμυθιού Τα δημοτικά σχολεία που βραβεύτηκαν ήταν: Α Βραβείο ΚΗ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού για το παραμύθι "Οι Σωματοφύλακες του Ουράνιου Τόξου". B Βραβείο ΚΒ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού για το παραμύθι "Μια φορά και τρεις φυσαλίδες". Γ Βραβείο Ιστ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού για το παραμύθι "Παίζουμε με το νερό μέσα σ ένα όνειρο " Επίσης, την επόμενη χρονιά, στο ίδιο πλαίσιο για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 το Μουσείο Νερού πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση για τη βράβευση των νικητών του μαθητικού διαγωνισμού "Δημιουργώ με το Νερό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον Τεχνοχώρο της ΕΘΑΛ και παρευρέθηκαν όλοι οι μαθητές που εργάστηκαν για τα εικονογραφημένα παραμυθάκια με θέμα το νερό. Τα σχολεία που βραβεύτηκαν ήταν: Α Βραβείο IΣΤ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού τίτλος παραμυθιού «Ωχ Λάκη Λάκη Σπαταλάκη». B Βραβείο ΙΖ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού τίτλος παραμυθιού «Γαλάζια Κρυστάλλινη Σταγόνα». Γ Βραβείο ΙΗ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού τίτλος παραμυθιού «Το νερό κυλάει, η ιστορία ξεκινάει». Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση της διασκευής του παραμυθιού που έλαβε το πρώτο βραβείο σε μια θαυμάσια θεατρική παράσταση υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου δάσκαλου Σωκράτη Πουλλή και με την εξαιρετική ερμηνεία των μαθητών του. Την Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012 διοργανώθηκε εκδήλωση στο Μουσείο Νερού για την απονομή των βραβείων του διαγωνισμού συγγραφής και εικονογράφησης παραμυθιού με θέμα "Δημιουργώ με το νερό".

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διετίας Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Συμβουλίο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού

Έκθεση Διετίας Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού. Συμβουλίο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Έκθεση Διετίας Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού 212 213 Συμβουλίο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Έκθεση Διετίας Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού 212 213 ΤΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ ΣΥΝΈΧΙΣΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΌΣΟ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΝΕΟΛΑΙΑ ΕΔΕΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 2 Κατάσταση εσόδων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αξιωματούχοι και Διοικητικό Συμβούλιο 1 Σελίδα Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 2 2α Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Χαιρετισμός του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΛ 4 Διοικητικό Συμβούλιο 5 Ίδρυση και Σκοποί του Συμβουλίου 5 Προσωπικό Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού 6 Προσλήψεις προαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΛΤΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Aσφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές Πληροφορίες 3 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours

Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours Διευθυντή Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου Λευκωσία 29 Ιουλίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Με την επιστολή αυτή σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Salamis Tours (Holdings) Public Limited σε προγραμματισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΙΝΗΣΗ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

TELLURION TWO LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για την σύνταξη των συνοπτικών ενδιάμεσων

Διαβάστε περισσότερα

THEMIS HOLDINGS LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

THEMIS HOLDINGS LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012

Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Μαρτίου 2012 Στοιχεία και Πληροφορίες Περιόδου από 1 Ιανουαρίου μέχρι σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ)

ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) Αριθμός Μητρώου: 991 ΣΥΝΤΕΧΝΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΠΑΚ (Σ.Α.Π.ΤΕ.ΠΑ.Κ) ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 6 Οκτωβρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις

ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις ετήσια έκθεση Έκθεση Eλεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις 61 Προς την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Αρχή) Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

GATEDOOR HOLDINGS LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010

ELGEKA (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση

Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2016 Εσωκλείεται σχετική ανακοίνωση 0038/00016841/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SAL Attachments: 1. Ανακοίνωση Salamis 29.07.2016 2. Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ N.B. TRAVEL AND TOURS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC 22 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 407.445.105 443.019.757 Κόστος πωλήσεων (294.051.393) (326.830.517) Μεικτά κέρδη 113.393.712 116.189.240 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 15.222.700

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2015

KERVERUS IT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 31 Μαρτίου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2016 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2016 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελεγκτών και Οικονοµικές Καταστάσεις

Έκθεση Ελεγκτών και Οικονοµικές Καταστάσεις Έκθεση Ελεγκτών και Οικονοµικές Καταστάσεις Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2009 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών προς την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Έχουμε ελέγξει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Επιτροπείας 2-3

Διαβάστε περισσότερα

ALEXANDRIA DEVELOPMENT LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

ALEXANDRIA DEVELOPMENT LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ

Διαφάνεια Κύπρος Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 4-5 Κατάσταση συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε 30 Ιουνίου 2012 Περιεχόμενα Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων υπευθύνων της

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2006 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA 2012 68 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ CYTA Έκθεση Ελεγκτών και Oικονομικές Kαταστάσεις 69 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΡΧΗ) Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2013 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2013 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η

Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2010 Έκθεση Ελεγκτών και Οικονομικές Καταστάσεις 65 Προς την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Αρχή) Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Α.Φ.Η.Σ. ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-3 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΚΟΥΩΣ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

GAEA GREEN ALTERNATIVE ENERGY ASSETS LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

GAEA GREEN ALTERNATIVE ENERGY ASSETS LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 GAEA GREEN ALTERNATIVE ENERGY ASSETS LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 20 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Λ.Λ.Λ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΑΒΙΝΟΙΛ ΤΡΕΙΝΤΕΡ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδες ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2015

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2015 PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενοποιημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος 1 Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 2 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Aσφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Γενικές Πληροφορίες 3 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα