ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΩΔΟΥΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΩΔΟΥΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΩΔΟΥΣ ΣΧΕΣΗΣ ΤΩΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΥΜΑΝΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Αναστάσιος Καραγάνης 1 και Μαριάνθη Στάμου 1 Επίκουρος Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λεωφ. Συγγρού 136, Αθήνα 17671, Τηλ , e mail: Υποψηφία Διδάκτορας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Λεωφ. Συγγρού 136, Αθήνα 17671, Τηλ e mail: Περίληψη Το άρθρο διερευνά την αιτιώδη σχέση της αγοράς στεγαστικών ακινήτων με τις βραχυχρόνιες κυμάνσεις της οικονομίας. Συγκεκριμένα, το άρθρο εξετάζει αν η μεταβολή στις τιμές των κατοικιών προκαλεί αλλαγές στην πορεία της τοπικής οικονομίας, ή αν αντίθετα η πορεία της οικονομίας ερμηνεύει την εξέλιξη των τιμών των ακινήτων, ή τέλος αν τα δυο φαινόμενα δεν σχετίζονται στο χώρο και στο χρόνο. Το οικονομικό υπόδειγμα για τη μελέτη της εξέλιξης των τιμών των ακινήτων είναι οι ηδονικές τιμές. Η τοπική οικονομία απεικονίζεται από το δηλωθέν εισόδημα. Εμπειρικά, το ερευνητικό ερώτημα εξειδικεύεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο υπολογίζονται οι δείκτες τιμών ακινήτων για τις τοπικές αγορές. Στο δεύτερο στάδιο μελετάται η αιτιότητα. Η ανάλυση της αιτιότητας γίνεται κατά αναλογία με τη μέθοδο Granger. Εξειδικεύονται και ελέγχονται δύο χωρικές αυτοπαλίνδρομες εξισώσεις κατά Durbin. Η πρώτη εξίσωση έχει ως εξαρτημένη μεταβλητή τις τιμές των ακινήτων και η δεύτερη το δηλωθέν εισόδημα. Στo πλαίσιο αυτό οι δείκτες τιμών των ακινήτων και το δηλωθέν εισόδημα στις τοπικές αγορές απεικονίζουν τις πληροφορίες που έχει η αγορά για την εξέλιξη των μεγεθών. Κατά συνέπεια αν οι μεταβολές στις τιμές των ακινήτων προηγούνται των μεταβολών στο δηλωθέν εισόδημα στις τοπικές αγορές, τότε η αγορά ακινήτων λειτουργεί ως προωθητικός παράγων στην οικονομία. Αν ισχύει το αντίθετο, τότε οι οικονομικές εξελίξεις προκαλούν τις μεταβολές στις τιμές των ακινήτων. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι μεταβολές στην τοπική αγορά ακινήτων και στην τοπική οικονομία συμβαίνουν ταυτόχρονα. Λέξεις Κλειδιά: Χωρική Οικονομετρία, Χωρικό Υπόδειγμα Durbin, Αιτιότητα κατά Granger, Αγορά Ακινήτων, Ηδονικές τιμές.

2 1. Εισαγωγή H Διαχείριση ακίνητης περιουσίας ως κονδύλι στο σχηματισμό του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος είναι το δεύτερο σε μέγεθος μετά το χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επιπλέον, η διαχρονική εξέλιξη είναι αυξητική καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής το μερίδιο στο ΑΕΠ το 01 ανήλθε στο 17% από 11% που ήταν το 000 και ειδικότερα η αγορά κατοικιών σε αξία ανέρχεται στο 50% περίπου της συνολικής αγοράς. Κατά συνέπεια η αγορά ακινήτων είναι κρίσιμος παράγων για τις οικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στη περίοδο της ύφεσης στην οποία βρίσκεται η χώρα. Εύλογα λοιπόν τίθεται το ερώτημα, αν μπορεί να εφαρμοσθεί κάποια πολιτική στην αγορά ακινήτων ώστε να ανακάμψει η εθνική οικονομία. Προϋπόθεση για τη χρησιμότητα μιάς τέτοιας πολιτικής είναι η ύπαρξη αιτιώδους σχέσης μεταξύ της αγοράς ακινήτων και της εθνικής οικονομίας. Δηλαδή οι αλλαγές στην αγορά ακινήτων να προκαλούν αλλαγές στην εθνική οικονομία. Μόνο αν επαληθεύεται αυτή η υπόθεση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αγορά ακινήτων, μέσω κατάλληλων πολιτικών για την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας. Η μελέτη της αγοράς ακινήτων δεν μπορεί να είναι ενιαία. Τούτο οφείλεται στο γεγονός ότι οι κατοικίες είναι διαρκές καταναλωτικό αγαθό και σχετίζονται με νοικοκυριά, ενώ τα εμπορικά ακίνητα είναι επενδύσεις για δημιουργία κεφαλαίου και σχετίζονται με επιχειρήσεις. Ομοίως η εθνική οικονομία, απεικονίζεται για μεν τα νοικοκυριά στο διαθέσιμο εισόδημα, για δε τις επιχειρήσεις στο προϊόν. Στο άρθρο θα αναλυθεί η αγορά κατοικίας και η σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Οι δείκτες τιμών των κατοικιών απεικονίζουν τις κινήσεις της τιμής σε γεωγραφικά προσδιορισμένες αγορές και περιγράφουν την απόδοση της αγοράς καθώς τα ακίνητα είναι ετερογενές αγαθό για το οποίο δεν υπάρχει άμεση εμπειρική παρατήρηση για την τιμή. Επιπλέον, στην αγορά ακινήτων η ζήτηση και κατά ακολουθία οι τιμές δεν κινούνται ομοιόμορφα σε όλους τους τύπους ακινήτων και σε όλες τις γεωγραφικές διαμερίσεις και υποαγορές της αγοράς ακινήτων [Leishman C., Watkins C. (00)]. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ο προβληματισμός για τη διάχυση οικονομικών φαινομένων στο χώρο και στο χρόνο. Εχουν χρησιμοποιηθεί χωρικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα για τη μελέτη της απόκρισης των τιμών των ακινήτων σε μεταβολές του περιβάλλοντος [Brady R., (009)]. Η διάκριση των χωρικών και χρονικών αποτελεσμάτων μελετάται λαμβάνοντας υπόψη και αλλαγές στην τεχνική φύση των ακινήτων [Hwang M., Quigley J. M. (010)]. Οσον αφορά την οικονομετρική εξειδίκευση, τα χωρικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα υπερέχουν έναντι άλλων εξειδικεύσεων όπως της κλασικής οικονομετρίας και των μεθόδων επέκτασης [Can A., Megbolugbe I. (1997)]. Το άρθρο αναλύει την αγορά κατοικίας. Η δυνατότητα άσκησης πολιτικής στην αγορά κατοικίας για την ανάκαμψη της οικονομίας εμπειρικά εξειδικεύεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο υπολογίζονται οι δείκτες τιμών ακινήτων για τις τοπικές αγορές με τη βοήθεια χωρικών αυτοπαλίνδρομων υποδειγμάτων. Στο δεύτερο στάδιο μελετάται η αιτιότητα κατά αναλογία με τη προσέγγιση Granger. Εξειδικεύονται και ελέγχονται δύο χωρικές αυτοπαλίνδρομες εξισώσεις κατά Durbin. Η πρώτη εξίσωση έχει ως εξαρτημένη μεταβλητή τις τιμές των ακινήτων και η δεύτερη το δηλωθέν εισόδημα. Το άρθρο αποτελείται από πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιγράφει το κίνητρο για το άρθρο, η δεύτερη τη βασική οικονομετρική θεμελίωση των υποδειγμάτων, η τρίτη ενότητα περιγράφει τα στοιχεία, η τέταρτη τα αποτελέσματα και η πέμπτη τα συμπεράσματα και τις επεκτάσεις της προσέγγισης.

3 . Θεωρία Το πρώτο στάδιο της ανάλυσης, δηλαδή η μελέτη της αγοράς ακινήτων γίνεται με τη βοήθεια των ηδονικών τιμών. Σύμφωνα με τον Rosen (1974), η προσέγγιση των ηδονικών τιμών θεωρεί πως κάθε αγαθό αποτελείται από ένα πακέτο αδιαίρετων χαρακτηριστικών. Με αλλά λόγια, το κάθε αγαθό συντίθεται από ένα σύνολο συστατικών τα οποία διαμορφώνουν την τελική του αξία. Αν γνωρίζουμε αυτά τα επί μέρους χαρακτηριστικά μπορούμε να υπολογίσουμε την τελική τιμή του αγαθού. Η τελική αξία του προϊόντος υπολογίζεται από την ανάλυση παλινδρόμησης της τιμής του και των χαρακτηριστικών του. Στην περίπτωση των ακινήτων, η προσέγγιση των ηδονικών τιμών θεωρεί πως τα ακίνητα, ενώ είναι ετερογενή αγαθά, συντίθενται από ομογενή χαρακτηριστικά που διαφέρουν από ακίνητο σε ακίνητο μόνο στο μέγεθος (π.χ. το χαρακτηριστικό μέγεθος ποιοτικά είναι το ίδιο σε όλα τα ακίνητα, ποσοτικά όμως κάθε σπίτι έχει συγκεκριμένο μέγεθος σε τετραγωνικά μέτρα). Έτσι, το συνολικό πακέτο των χαρακτηριστικών, δηλαδή το ακίνητο, δεν έχει κοινή τιμή, παρά το γεγονός ότι τα συστατικά του μέρη έχουν την ίδια τιμή (π.χ. το τετραγωνικό ανά περιοχή στοιχίζει το ίδιο, η ύπαρξη αποθήκης το ίδιο κλπ). Συμφώνα με τον Dubin (1988) το σύνολο των συστατικών που καθορίζουν την τιμή των ακινήτων μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες: τις μεταβλητές θέσης, τις μεταβλητές που αφορούν τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του ακίνητου και τις μεταβλητές της γειτονιάς. Οι μεταβλητές θέσεις αναφέρονται στα χαρακτηριστικά που περιγράφουν τη γεωγραφική θέση του ακινήτου, για παράδειγμα η απόσταση από την κεντρική επιχειρηματική περιοχή (CBD). Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις μεταβλητές που αφορούν τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του ακίνητου, για παράδειγμα, το μέγεθος του ακινήτου, ο αριθμός των δωματίων, η ηλικία του ακίνητου κ.α.. Τέλος, οι μεταβλητές της γειτονιάς, μετρούν τις επιπτώσεις της γειτονιάς στην τιμή του ακινήτου και αφορούν την ενσωμάτωση ενός συνόλου χαρακτηριστικών που σχετίζονται με κοινωνικό οικονομικά και φυσικά χαρακτηριστικά της γειτονιάς (Can 199). Για παράδειγμα, οι μεταβλητές που συνήθως για το σκοπό αυτό είναι το τοπικό ποσοστό εγκληματικότητας, η ρύπανση ή τα επίπεδα θορύβου. Σε πολλές περιπτώσεις στη βιβλιογραφία οι μεταβλητές θέσης και γειτονιάς ομαδοποιούνται μαζί (Can 199; Haider and Miler 000; Rosiers et al. 011). Επιπλέον, η επίδραση αυτών των μεταβλητών (θέσης και γειτονιάς) είναι αυτή που οδηγήσει σε συστηματική διαφοροποίηση των τιμών των ακινήτων στο χώρο, αυτό σημαίνει την παρουσία τοπικών υποαγορών και κατακερματισμό της αγοράς (Can, 199). Στην πράξη όμως οι μεταβλητές της γειτονιάς δεν είναι εύκολο να μετρηθούν και κατεπέκταση να συμπεριληφθούν στα υποδείγματα εκτίμησης των τιμών των ακίνητων. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά τους και η χωρική ετερογένεια των τιμών είναι απαραίτητη η χρήση των χωρικών οικονομετρικών μοντέλων. H θεωρία των ηδονικών τιμών δεν προσδιορίζει τη συναρτησιακή μορφή των ηδονικών εξισώσεων (Halvorsen και Pollakowski, 1981;. Cropper κ.α, 1988). Ωστόσο, στα υποδείγματα των τιμών των ακινήτων συχνά χρησιμοποιείται loglinear ή semilog μορφή (DiPasquale και Wheaton 1996; Wilhelmsson 00;. Sirmans κ.α, 005; Malpezzi, 003 ). Η semilog μορφή έχει το πλεονέκτημα οι συντελεστές των χαρακτηριστικών να μπορούν εύκολα να ερμηνευθούν ως η ποσοστιαία μεταβολή της τιμής (Löchl και Axhausen, 010). Επιπλέον, βοηθά να ελαχιστοποιηθεί το πρόβλημα της ετεροσκεδαστικότητας και αμβλύνει τις επιπτώσεις της μη γραμμικής σχέσης μεταξύ της τιμής αγοράς και των ερμηνευτικών μεταβλητών (Malpezzi 003 ). Η γενική λειτουργία ηδονική τιμή μπορεί να παρασταθεί ως εξής:( 1 ) L S N P f,, (1)

4 όπου P το διάνυσμα των τιμών των ακινήτων, L οι μεταβλητές θέσης S οι μεταβλητές που αφορούν τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του ακίνητου, N οι μεταβλητές της γειτονιάς και το διάνυσμα των τυχαίων όρων σφάλματος. Η χωρική εξάρτηση των δεδομένων, εξειδικεύθηκε με το χωρικό αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα (Spatial Autoregressive Model SAR) To υπόδειγμα SAR είναι επέκταση της κλασσικής γραμμικής παλινδρόμησης, σύμφωνα με την οποία η τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής Y αποτελεί συνάρτηση όχι μόνο των ανεξάρτητων μεταβλητώνx, αλλά και των γειτονικών τιμών της Y. Σύμφωνα με τον Αnselin (1988), η συνάρτηση του υποδείγματος σε όρους άλγεβρας μητρών περιγράφεται από την σχέση: y Wy X () ~ N(0, I n ) όπου y το διάνυσμα nx 1 των εξαρτημένων μεταβλητών, X η μήτρα nxk των ανεξάρτητων μεταβλητών και W η μήτρα nxn χωρικών σταθμίσεων. Η παράμετρος είναι ο συντελεστής της εξαρτημένης μεταβλητής χωρικής υστέρησης, Wy, η παράμετρος που ερμηνεύει την μεταβλητότητα της εξαρτημένης μεταβλητής y από την επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών και το διάνυσμα nx 1 των καταλοίπων τα οποία κατανέμονται ανεξάρτητα και πανομοιότυπα με μέσο όρο ίσο με το 0 και διακύμανση. Το χωρικό αυτοπαλίνδρομο υπόδειγμα χρησιμοποιείται κυρίως σε περιπτώσεις όπου ο στόχος της έρευνας είναι η αποτίμηση και η ανάλυση της ισχύος της χωρικής αλληλεξάρτηση (Anselin, 1999; Pace και LeSage, 009), δηλαδή της αλληλεπίδρασης των γεωγραφικών περιοχών μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι η χωρική εξάρτηση είναι αυθύπαρκτη και ενσωματώνεται κατευθείαν στο μοντέλο. Το δεύτερο στάδιο της ανάλυσης είναι η μελέτη της αιτώδους σχέσης μεταξύ της αγοράς κατοικίας και του διαθέσιμου εισοδήματος. Η σχέση αιτίου αιτιατού μελετήθηκε από τον Granger (1969) και αναλύθηκε περισσότερο από τον Sims (197). Η αιτιότητα κατά Granger έχει την έννοια ότι το βαθμωτό y μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πρόβλεψη του βαθμωτού x. Αν το βαθμωτό y δεν μπορεί με κάποιο στατιστικά εύλογο τρόπο να προβλέψει την ανέλιξη του βαθμωτού x, τότε το βαθμωτό y δεν είναι αίτιο κατά Granger του βαθμωτού x. Συγκεκριμένα, το y αδυνατεί κατά Granger να προβλέψει μεταβολές του x, αν για όλα τα s 0 το μέσο τετραγωνικό σφάλμα της πρόβλεψης xt s που εκτιμήθηκες από τα x,, t x t 1 είναι το ίδιο με το μέσο τετραγωνικό σφάλμα της πρόβλεψης που εκτιμήθηκε από τα x,, t x t 1 και y,, t y t 1. Στην περίπτωση των γραμμικών συναρτήσεων, το βαθμωτό y αδυνατεί κατά Granger να προβλέψει μεταβολές του x αν MSE x x x, MSE x x x,, y, y, ts t, t1 ts t, t1 t t1 Ισοδύναμα, το βαθμωτό x είναι εξωγενές χρονικά στο βαθμωτό y. Ισοδύναμη ομοίως έκφραση είναι πως το βαθμωτό y δεν είναι γραμμικά πληροφοριακό για τις μελλοντικές τιμές του x [Hamiltonσελ. 30 και επ. (1994)]. Ο Granger αιτιολογεί αυτόν τον ορισμό καθώς ένα γεγονός Y είναι το αίτιο για την επέλευση ενός άλλου γεγονότος X, τότε το γεγονός Y θα πρέπει να προηγείται χρονικά του γεγονότος X. Οικονομετρικά για την απάντηση στο αναλυτικό ερώτημα της αιτιότητας, δηλαδή τη διερεύνηση αν μερικές μεταβλητές μπορούν να προβλέψουν τις τιμές άλλων μεταβλητών, χρησιμοποιούνται τα υποδείγματα VAR είναι χρήσιμα

5 Οι οικονομετρικοί έλεγχοι για το αν μία σειρά y προβλέπει κατά Granger μία σειρά x βασίζονται απευθείας στον ορισμό. Για την εφαρμογή του ελέγχου καταστρώνεται και εκτιμάται το υπόδειγμα x t a 0 a x 1 t1 a x t a p xt p 1yt 1 yt y p t p Κατόπιν ελέγχεται η μηδενική υπόθεση H 0 : 1 p 0 Η αιτιότητα στο χώρο μελετάται κατά το πρότυπο του Granger, στη βάση «πρώτου νόμου» της Γεωγραφίας του Tobler και του λογικού σχήματος του Loesch. Συγκεκριμένα ο Loesch αντιπαραβάλλει στην εξέλιξη που απεικονίζεται στο χρόνο την ποικιλομορφία που απεικονίζεται στο χώρο [σελ. 508]. Κατά συνέπεια στη βάση του νόμου του Tobler το αναλυτικό ερώτημα είναι αν πέρα από την αλληλεπίδραση των γεγονότων που έχουν χωρική υπόσταση, υπάρχει μεταξύ τους σχέση αιτίου αιτιατού. Η αιτιώδης σχέση στο χώρο και στο χρόνο μπορεί να ερευνηθεί κατά αναλογία με την αιτιότητα κατά Granger. Ετσι, το ερευνητικό ερώτημα της χωροχρονικής αιτιώδους σχέσης διατυπώνεται στο οικονομετρικό ερώτημα βαθμωτό y, εν προκειμένω το δηλωθέν κατά κεφαλή εισόδημα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην πρόβλεψη του βαθμωτού x, εν προκειμένω της τιμής της κατοικίας. Αν το βαθμωτό y δεν μπορεί με κάποιο στατιστικά εύλογο τρόπο να προβλέψει την ανέλιξη του βαθμωτού x, τότε το βαθμωτό y δεν είναι αίτιο κατά Granger του βαθμωτού x. Συγκεκριμένα, το y αδυνατεί κατά Granger να προβλέψει μεταβολές του x, αν η τιμή του βαθμωτού x σε κάθε σημείο του γεωγραφικού χώρου, δεν επηρρεάζεται από παρελθούσες τιμές του βαθμωτού y σε ολόκληρο το μελετώμενο γεωγραφικό σύστημα. Οι οικονομετρικοί έλεγχοι για το αν μία σειρά y προβλέπει κατά αναλογία της προσέγγισης Granger μία σειρά x το χώρο και στο χρόνο βασίζονται απευθείας στον ορισμό. Για την εφαρμογή του ελέγχου καταστρώνεται και εκτιμάται το υπόδειγμα x i, t a 0 a x 1 i, t1 y i, t1 a x i, t y i, t a a Κατόπιν ελέγχεται η μηδενική υπόθεση H 1 0 : 1 p j j w ij w Η διαφορά από την προσέγγιση Granger έγκειται σε δύο σημεία. Πρώτον εισάγεται η διάσταση του χώρου μέσω των χωρικών σταθμίσεων w ij. Με την ικανοποίηση του νόμου της γεωγραφίας ενσωματώνονται στην εξειδίκευση του υποδείγματος ιδιαιτερότητες της αγοράς ακινήτων, όπως μεταξύ άλλων διαθέσιμα ακίνητα, γεωγραφική κινητικότητα πληθυσμού, συγκριτικές τιμές [Di Pasquale D., Wheaton W., σελ (1996)]. Η δεύτερη και οικονομετρικά ουσιώδης διαφορά βρίσκεται στην εξειδίκευση του υποδείγματος. Ετσι, αντί για την εξειδίκευση με υποδείγματα VAR χρησιμοποιούνται διαστρωματικά στοιχεία. Αυτό γίνεται προκειμένου να μελετηθεί η σχέση αιτίου αιτιατού χωρίς τους περιορισμούς της στασιμότητας. Συγκεκριμένα χρησιμοποιείται το υπόδειγμα (3) είναι γνωστό ως χωρικό υπόδειγμα Durbin (Spatial Durbin Model SDM) και είναι ανάλογο με την μέθοδο που διατύπωσε ο Durbin για τα υποδείγματα που εμφανίζουν x ij j, t1 y j, t1 a 3 a 3 j j w ij w x ij j, t y j, t

6 αυτοσυσχέτιση στις χρονοσειρές. Το υπόδειγμα SDM περιλαμβάνει εκτός από την μεταβλητή της χωρικής υστέρησης της εξαρτημένης μεταβλητής και ένα επιπρόσθετο όρο χωρικής υστέρισης ως προς τις ανεξάρτητες μεταβλητές. y Wy X1 WX (3) ~ N(0, I n ) όπου y το διάνυσμα nx 1 της εξαρτημένης μεταβλητής, X η μήτρα nxk με τις ανεξάρτητες μεταβλητές, W η μήτρα χωρικών σταθμίσεων, 1 το διάνυσμα με τους συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών, ο συντελεστής χωρικής αυτοσυσχέτισης, το γινόμενο WX αντιπροσωπεύει την επιπρόσθετη μεταβλητή οποία αφορά την χωρική υστέρηση των ανεξάρτητων μεταβλητών με το διάνυσμα των παραμέτρων και το διάνυσμα nx 1 των καταλοίπων τα οποία κατανέμονται ανεξάρτητα και πανομοιότυπα με μέσο το 0 και διακύμανση. Η τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής στο σημείο i επηρεάζεται από τις τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών, από την τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής στο σημείο j καθώς και από τις τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών που αφορούν την παρατήρηση j (Σχήμα 1). Συμφώνα με τον LeSage (1999) τα χωρικά υποδείγματα Durbin σε πολλές εφαρμογές εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα συγγραμικότητας λόγω της μήτρας XWX των ανεξάρτητων μεταβλητών. 3. Δεδομένα Ο χώρος στα υποδείγματα απεικονίστηκε με τη βοήθεια της διαμέρισης του Λεκανοπεδίου σε ταχυδρομικούς κωδικούς. Ετσι το Λεκανοπέδιο Αθηνών διαμερίστηκε σε 56 γεωγραφικές ενότητες με βάση τα τρία πρώτα ψηφία του ταχυδρομικού κωδικού που κείται το ακίνητο. Αυτή η διαμέριση αντιστοιχεί στο επίπεδο του Δήμου. Γειτονικά ακίνητα θεωρήθηκαν εκείνα που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική ενότητα. Η ανάλυση της αιτιώδους σχέσης έγινε στην ίδια γεωγραφική διαμέριση. Γειτονικές ενότητες θεωρήθηκαν οι όμορες ενόητες. Για την διερεύνηση της αγοράς κατοικίας, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία στεγαστικών ακινήτων στην Αττική από ελληνικό πιστωτικό ίδρυμα 1. Το δείγμα συνίσταται από ακίνητα που εκτιμήθηκαν κατά την περίοδο 00 έως και 01. Τα ακίνητα βρίσκονται στο λεκανοπέδιο Αθηνών. Τα χαρακτηριστικά που είναι διαθέσιμα για κάθε ακίνητο είναι: Διεύθυνση, Είδος, Εμβαδόν, Έτος κατασκευής, Ημερομηνία τελευταίας εκτίμησης αξίας, Εκτιμώμενη αξία, 1 Τράπεζα Πειραιώς.

7 Η ονοματολογία των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και η επεξεργασία των δεδομένων του υποδείγματος περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα 1. Πίνακας 1. Περιγραφή και Ορισμός των Μεταβλητών Μεταβλητή Μέτρηση Περιγραφή Ορισμός Εκτιμώμενη αξία Τιμή ανά Price ακινήτου ανά Εκτιμώμενη αξία / Εμβαδόν τετραγωνικό τετραγωνικό μέτρο Παλαιότητα της Age Έτη 01 Έτος κατασκευής Area Τετραγωνικά μετρά κατασκευής Μέγεθος (εμβαδόν) ακινήτου σε τετραγωνικά μέτρα Εμβαδόν re0 Το ακίνητο είναι διαμέρισμα (σωστό), 0 (λάθος) re10 Το ακίνητο είναι μονοκατοικία re11 Το ακίνητο είναι μεζονέτα t0 είναι το 00 t03 είναι το 003 t04 είναι το 004 t05 είναι το 005 t06 είναι το 006 t07 είναι το 007 t08 είναι το 008 t09 είναι το 009 t10 είναι το 010 t11 είναι το 011 t1 είναι το 01 Οι περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα ακίνητα κατηγοριοποιήθηκαν σε πέντε τοπικές αγορές με βάση τον ταχυδρομικό τους κωδικό. Η πρώτη τοπική αγορά Αθήνα Κέντρο, η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη η πέμπτη..στο Σχήμα 1 παρουσιάζονται οι πέντε τοπικές αγορές καθώς και οι δήμοι που αποτελούν κάθε τοπική αγορά.

8 Σχήμα 1. Τοπικές υποαγορές Ο Πίνακας παρουσιάζει τα περιγραφικά μέτρα των μεταβλητών για κάθε τοπικοί αγορά. Κατά μέσο όρο, ένα οικιστικό ακίνητο στην Αθήνα εκτιμήθηκε περίπου από 1800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο έως 500 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με σχετικά υψηλή απόκλιση από τη μέση τιμή σε κάθε υποαγορά. Ενώ, στις τοπικές αγορές 3 και 4 εμφανίζονται οι υψηλότερες εκτιμώμενες τιμές ανά τετραγωνικό. Η ηλικία των οικιστικών ακινήτων κυμαίνεται από 0 έως 93 χρόνια, με μέσο όρο να κινείται από τα 18 έως τα 30 χρόνια. Ο μέσος όρος της ηλικίας των ακίνητων διαφοροποιείτε σημαντικά στην τοπική αγοράς της Αθήνας σε σχέση με τις υπόλοιπες τοπικές αγορές. Το μικρότερο σπίτι που εκτιμήθηκε είναι 16 τετραγωνικών μέτρων και το μεγαλύτερο 498 τετραγωνικών μέτρων, με μέσο όρο να κυμαίνεται στις πέντε τοπικές αγορές από 84 έως 118 τετραγωνικά μέτρα και να παρατηρούνται οι μεγαλύτερες τιμές στις υποαγορές 3 και 4. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ακινήτων του δείγματος είναι διαμερίσματα και στην τοπική αγορά 1 παρατηρείται το μικρότερο πλήθος των μονοκατοικιών και των μεζονετών. Τέλος, όσο αφόρα το εκτίμησης των ακίνητων το μεγαλύτερο ποσοστό έγινε κατά τα έτη 005 έως 010. Ο πίνακας 3 δίνει τους μέσους όρους του κατά κεφαλή δηλωθέντος εισοδήματος στη γεωγραφική διαμέριση. Το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα υπολογίστηκε ως ο λόγος του δηλωθέντος οικογενειακού εισοδήματος προς τα μέλη του νοικοκυριού που περιλαμβάνονται στη φορολογική δήλωση. Πηγή των στοιχείων είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

9 Πινάκας. Περιγραφικά μέτρα μεταβλητών Τοπική Αγορά 1 Τοπική Αγορά Τοπική Αγορά 3 Τοπική Αγορά 4 Τοπική Αγορά 5 Μέσος ορός Τυπική απόκλιση Μέσος ορός Τυπική απόκλιση Μέσος ορός Τυπική απόκλιση Μέσος ορός Τυπική απόκλιση Μέσος ορός Τυπική απόκλιση Price* Age** Area*** re re re t t t t t t t t t t t N Σημειώσεις: *Τοπική Αγορά 1: min=500 max= 743,Τοπική Αγορά : min= 563 max=544,τοπική Αγορά 3: min=5 max=7945,τοπική Αγορά 4: min=55 max=788,τοπική Αγορά 5: min=600max=7860 **Τοπική Αγορά 1: min=0 max=93, Τοπική Αγορά : min=0 max=71,τοπική Αγορά 3: min=0 max=8,τοπική Αγορά 4: min=0 max=68, Τοπική Αγορά 5: min=0 max=80 ***Τοπική Αγορά 1: min=0 max=466, Τοπική Αγορά : min=19 max=481, Τοπική Αγορά 3: min=17 max= 466,Τοπική Αγορά 4: min=16 max=498, Τοπική Αγορά 5: min=16 max=40 Πηγή: Δείγμα στοιχείων Τράπεζας Πειραιώς

10 Πίνακας 3 Μέσο κατά κεφαλήν δηλωθέν εισόδημα νοικυριών

11 4. Αποτελέσματα Ανάλυσης Στο πρώτο στάδιο της εμπειρικής ανάλυσης, έγινε ο υπολογισμός της συνάρτησης των ηδονικών τιμών των ακινήτων στο σύνολο του. Η συναρτησιακή μορφή της ηδονικής τιμής των ακινήτων της Αθήνας, επιλέχθηκε με βάση την στατιστική σημαντικότητα των μεταβλητών και την τιμή του συντελεστή προσδιορισμού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης περιγράφεται από τον ακόλουθο τύπο: ln P Age Age Area Area Age Area re t04 9t05 10t06 11t07 1t08 13t09 14t10 15t11 16t1 t 7 03 (4) όπου ln P είναι η ηδονική τιμή του ακινήτου λογαριθμικά εκφρασμένη. Η πρώτη μεταβλητή είναι η ερμηνευόμενη μεταβλητή για την αξία του ακινήτου (ανά τετραγωνικό μέτρο), οι επόμενες είναι οι ερμηνευτικές μεταβλητές που αναφέρονται στην παλαιότητα, στην παλαιότητα στο τετράγωνο, στο μέγεθος του ακινήτου, στο μέγεθος του ακινήτου στο τετράγωνο, στην παλαιότητα του ακινήτου σε σχέση με το μέγεθός του, στον όροφο που βρίσκεται, στο οικονομικό περιβάλλον. Η εξίσωση (3) δείχνει ότι ο ηδονικός δείκτης τιμής στέγασης των ακινήτων στην Αθήνα εκφράζεται στην παρούσα εφαρμογή ως πακέτο δεκαεπτά χαρακτηριστικών. Στην συνέχεια έγινε έλεγχος για την ύπαρξη χωρικής αυτοσυσχέτισης στις τιμές των καταλοίπων που προέκυψαν από την εφαρμογή της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης μεταξύ της αξίας του ακινήτου και των ανεξάρτητων μεταβλητών. Ο έλεγχος της χωρικής αυτοσυσχέτισης έγινε με τον υπολογισμό του δείκτη Moran I και με μήτρα γειτνίασης βασιζόμενη στα ακίνητα που βρίσκονται στον ίδιο ταχυδρομικό κωδικό. Η τιμή του δείκτη ισούται με 0.1 (z score = και p value<0.001) κάτι το οποίο καταδεικνύει την ύπαρξη θετικής χωρικής αυτοσυσχέτισης στις τιμές των καταλοίπων. Δεδομένου της χωρικής εξάρτησης, έγινε εφαρμογή του χωρικού οικονομετρικού υποδείγματος SAR έτσι ώστε να γίνει ενσωμάτωση των χωρικών επιδράσεων στο υπό εκτίμηση υπόδειγμα. Τα χωρικά οικονομετρικά υποδείγματα στις 5 τοπικές αγορές εκτιμήθηκαν διατηρώντας την ίδια εξειδίκευση (εξειδίκευση 3) και τις ίδιες μήτρες γεωγραφικών σταθμίσεων (ορισμένες με βάση τα τρία πρώτα ψηφία του ταχυδρομικού κωδικού στο οποίο ανήκει το κάθε ακίνητο) έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση τους. Ο πίνακας 4 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις της σχέσης (4) στην τοπική αγορά της Αθήνας. Αναλυτικότερα, η προσαρμογή των στατιστικών δεδομένων κυμάνθηκε στο 87%, ο συντελεστής χωρικής υστέρησης ρ είναι ίσος με 0.87 είναι στατιστικά σημαντικός σε επίπεδο σημαντικότητας 1% και καταδεικνύει υψηλή θετική χωρική αυτοσυσχέτιση. Οι τιμές όλων των παραμέτρων έχουν τα αναμενόμενα πρόσημα και είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο σημαντικότητας 5%, εκτός από τις παραμέτρους των μεταβλητών area και t03. Ο έλεγχος για την ύπαρξη χωρικής αυτοσυσχέτισης στα κατάλοιπα τoυ SAR υποδείγματος και ετερόσκεδάστικοτητας

12 Πινάκας 4Αποτελέσματα SAR υποδείγματος στην τοπική αγορά της Αθήνας Συντελεστής z value Pr(> z ) Σταθερά <0.001 Age <0.001 age <0.001 Area area <0.001 Age area <0.001 re <0.001 t t t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 Ρ <0.001 R 0.55 Log likehood 19 Moran I <0.001 Breusch Pagan test 197 <0.001 Πηγή: Επεξεργασία δείγματος στοιχείων Τράπεζας Πειραιώς

13 Πινάκας 5. Αποτελέσματα SAR υποδείγματος στην τοπική αγορά των δυτικών προαστίων Συντελεστής z value Pr(> z ) σταθερά <0.001 age <0.001 age <0.001 area <0.001 area <0.001 age area <0.001 re <0.001 t t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 ρ <0.001 R 0.54 Log likehood Moran I <0.001 Breusch Pagan test 80 <0.001 Πηγή: Επεξεργασία δείγματος στοιχείων Τράπεζας Πειραιώς

14 Πινάκας 6. Αποτελέσματα SAR υποδείγματος στην τοπική αγορά βορείων προαστίων Συντελεστής z value Pr(> z ) σταθερά <0.001 age <0.001 age <0.001 area <0.001 area <0.001 age area <0.001 re <0.001 t t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 ρ <0.001 R 0.51 Log likehood 368 Moran I <0.001 Breusch Pagan test 10 <0.001 Πηγή: Επεξεργασία δείγματος στοιχείων Τράπεζας Πειραιώς

15 Πινάκας 7. Αποτελέσματα SAR υποδείγματος στην τοπική αγορά νοτίων και ανατολικών προαστίων Συντελεστής z value Pr(> z ) σταθέρα <0.001 age <0.001 age <0.001 area <0.001 area age area <0.001 re <0.001 t t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 ρ <0.001 R 0.66 Log likehood 74 Moran I <0.001 Breusch Pagan test 140 <0.001 Πηγή: Επεξεργασία δείγματος στοιχείων Τράπεζας Πειραιώς

16 Πινάκας 8. Αποτελέσματα SAR υποδείγματος στην τοπική αγορά του Πειραιά Συντελεστής z value Pr(> z ) σταθερά <0.001 age <0.001 age <0.001 area <0.001 area age area <0.001 re <0.001 t t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 t <0.001 ρ <0.001 R 0.56 Log likehood 8 Moran I <0.001 Breusch Pagan test 09 <0.001 Πηγή: Επεξεργασία δείγματος στοιχείων Τράπεζας Πειραιώς

17 Πίνακας 9. Αποτελέσματα εξίσωσης αιτιότητας για το 01 Εξαρτημένη μεταβλητή: Μεταβολή τιμής ακινήτου το 01 ΣΤΑΘΕΡΑ Τ10 Τ11 ΚΚ10 ΚΚ11 WΤ10 WΤ11 WΚΚ10 WΚΚ11 Συντελεστής Τυπ. Σφάλμα Τιμή t Πιθανότητα λάθους Συντελεστής χωρικής αυτοσυσχέτισης ρ=0.87, Μέση πιθανοφάνεια (56 παρατηρήσεις) L= 4., LR=33.37 Εξαρτημένη μεταβλητή: Μεταβολή κατά κεφαλήν δηλωθέντος εισοδήματος το 01 ΣΤΑΘΕΡΆ Τ10 Τ11 ΚΚ10 ΚΚ11 WΤ10 WΤ10 WΚΚ10 WΚΚ11 Συντελεστής Τυπ. Σφάλμα Τιμή t Πιθανότητα λάθους Συντελεστής χωρικής αυτοσυσχέτισης ρ=*, Μέση πιθανοφάνεια (56 παρατηρήσεις) L= 5.1, LR=7.6 Πίνακας 10. Αποτελέσματα εξίσωσης αιτιότητας για το 011 Εξαρτημένη μεταβλητή: Μεταβολή τιμής ακινήτου το 011 ΣΤΑΘΕΡΆ Τα09 Τα10 ΚΚ09 ΚΚ10 WΤ09 WΤ10 WΚΚ09 WΚΚ10 Συντελεστής τυπ. Σφάλμα τιμή t Πιθανότητα λάθους Συντελεστής χωρικής αυτοσυσχέτισης ρ=*, Μέση πιθανοφάνεια (56 παρατηρήσεις) L= 3.98, LR=45.38 Εξαρτημένη μεταβλητή: Μεταβολή κατά κεφαλήν δηλωθέντος εισοδήματος το 011 ΣΤΑΘΕΡΆ Τα09 Τα10 ΚΚ09 ΚΚ10 WΤ09 WΤ10 WΚΚ09 WΚΚ10 Συντελεστής τυπ. Σφάλμα τιμή t Πιθανότητα λάθους Συντελεστής χωρικής αυτοσυσχέτισης ρ=0.06, Μέση πιθανοφάνεια (56 παρατηρήσεις) L= 4.84, LR=9.9

18 Πίνακας 11. Αποτελέσματα εξίσωσης αιτιότητας για το 010 Εξαρτημένη μεταβλητή: Μεταβολή τιμής ακινήτου το 010 ΣΤΑΘΕΡΆ Τ08 Τ09 ΚΚ08 ΚΚ09 WΤ08 WΤ09 WΚΚ08 WΚΚ09 Συντελεστής τυπ. Σφάλμα τιμή t Πιθανότητα λάθους Συντελεστής χωρικής αυτοσυσχέτισης ρ=0.7, Μέση πιθανοφάνεια (56 παρατηρήσεις) L= 4.04, LR=1.67 Εξαρτημένη μεταβλητή: Μεταβολή κατά κεφαλήν δηλωθέντος εισοδήματος το 010 ΣΤΑΘΕΡΆ Τ08 Τ09 ΚΚ08 ΚΚ09 WΤ08 WΤ09 WΚΚ08 WΚΚ09 Συντελεστής τυπ. Σφάλμα τιμή t Πιθανότητα λάθους Συντελεστής χωρικής αυτοσυσχέτισης ρ=*, Μέση πιθανοφάνεια (56 παρατηρήσεις) L= 4.76, LR=4.58 Πίνακας 1. Αποτελέσματα εξίσωσης αιτιότητας για το 009 Εξαρτημένη μεταβλητή: Μεταβολή τιμής ακινήτου το 009 ΣΤΑΘΕΡΑ Τα07 Τα08 ΚΚ07 ΚΚ08 WΤ07 WΤ08 WΚΚ07 WΚΚ08 Συντελεστής Τυπ. Σφάλμα Τιμή t Πιθανότητα λάθους Συντελεστής χωρικής αυτοσυσχέτισης ρ= 0.07, Μέση πιθανοφάνεια (56 παρατηρήσεις) L= 3.86, LR=9.93 Εξαρτημένη μεταβλητή: Μεταβολή κατά κεφαλήν δηλωθέντος εισοδήματος το 009 ΣΤΑΘΕΡΑ Τ07 Τ08 ΚΚ07 ΚΚ08 WΤ07 WΤ08 WΚΚ07 WΚΚ08 Συντελεστής τυπ. Σφάλμα τιμή t Πιθανότητα λάθους Συντελεστής χωρικής αυτοσυσχέτισης ρ= 0., Μέση πιθανοφάνεια (56 παρατηρήσεις) L= 4.5,LR=10.9

19 Πίνακας 13. Αποτελέσματα εξίσωσης αιτιότητας για το 008 Εξαρτημένη μεταβλητή: Μεταβολή τιμής ακινήτου το 008 ΣΤΑΘΕΡΑ Τα06 Τα07 ΚΚ06 ΚΚ07 WΤ06 WΤ07 WΚΚ06 WΚΚ07 Συντελεστής τυπ. Σφάλμα τιμή t Πιθανότητα λάθους Συντελεστής χωρικής αυτοσυσχέτισης ρ=0.63, Μέση πιθανοφάνεια (56 παρατηρήσεις) L= 3.86, LR=17.61 Εξαρτημένη μεταβλητή: Μεταβολή κατά κεφαλήν δηλωθέντος εισοδήματος το 008 ΣΤΑΘΕΡΑ Τα06 Τα07 ΚΚ06 ΚΚ07 WΤ06 WΤ07 WΚΚ06 WΚΚ07 Συντελεστής τυπ. Σφάλμα τιμή t Πιθανότητα λάθους Συντελεστής χωρικής αυτοσυσχέτισης ρ=0.91, Μέση πιθανοφάνεια (56 παρατηρήσεις) L= 4.94, LR=14,0 Πίνακας 14. Αποτελέσματα εξίσωσης αιτιότητας για το 007 Εξαρτημένη μεταβλητή: Μεταβολή τιμής ακινήτου το 007 ΣΤΑΘΕΡA Τ05 Τ06 ΚΚ05 ΚΚ06 WΤ05 WΤ06 WΚΚ05 WΚΚ06 Συντελεστής Τυπ. Σφάλμα Τιμή t Πιθανότητα λάθους Συντελεστής χωρικής αυτοσυσχέτισης ρ=0.46, Μέση πιθανοφάνεια (56 παρατηρήσεις) L= 4.8, LR=15.93 Εξαρτημένη μεταβλητή: Μεταβολή κατά κεφαλήν δηλωθέντος εισοδήματος το 007 ΣΤΑΘΕΡA Τ05 Τ06 ΚΚ05 ΚΚ06 WΤ05 WΤ06 WΚΚ05 WΚΚ06 Συντελεστής Τυπ. Σφάλμα Τιμή t Πιθανότητα λάθους Συντελεστής χωρικής αυτοσυσχέτισης ρ= 0.06, Μέση πιθανοφάνεια (56 παρατηρήσεις) L= 4.50, LR9.93

20 5. Συμπεράσματα Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την ανάλυση είναι πως η αγορά κατοικίας αδυνατεί κατά αναλογία της προσέγγισης Granger να προβλέψει μεταβολές του δηλωθέντος εισοδήματος. Με άλλα λόγια προκυκλική πολιτική στην αγορά κατοικίας με στόχο την ανάκαμψη δεν είναι εφικτή. Οι εξελίξεις στην αγορά κατοικίας είναι αποτέλεσμα και όχι αίτιο της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας, όπως τονίζει άλλωστε η οικονομική θεωρία. Βιβλιογραφία Anselin, L. (1988) Spatial econometrics: Methods and models. Kluwer Academic Publishers, Netherlands. Anselin, L. (1999) Spatial Econometrics.https://csiss.ncgia.ucsb.edu/aboutus/presentations/ files/baltchap.pdf. Accessed 8 March 014. Brady R., (009) Measuring the diffusion of housing prices across space and over time, Journal of Applied Econometrics. Can, A. (199) Specification and estimation of hedonic housing price models. Regional Science and Urban Economics,, Can A., Megbolugbe I. (1997), Spatial dependence and house price index construction, Journal of Real Estate Finance and Economics, 14:03. Cropper, M. L., Deck, L. B. και McConnell, K. E. (1988) On the choice of functional form for hedonic price functions. Review of Economics Statistics, 70(4), 668. DiPasquale, D. και Wheaton, W. C. (1996) Urban Economics and Real Estate Markets. Prentice Hall, USA. Dubin, R. (1988) Estimation of regression coefficients in the presence of spatially autocorrelated error terms. Review of Economics and Statistics, 70 (3), Granger, C. W. J. (1969) Investigating causal relations by econometric models and crossspectral methods. Econometrica, 37, Haider, M. και Miller, E. J. (000) Effects of transportation infrastructure and location on residential real estate values: application of spatial autoregressive techniques. Transportation Research B, 17, 1 18 Halvorsen, R. και Pollakowski, H. (1981) Choice of functional form for hedonic price equations. Urban Economics, 10(1), Hamilton J. D., (1994) Time Series Analysis, Princeton. Science and Urban Economics,, Hwang M., Quigley J. M. (010), Housing price dynamics in Time and Space: Predictability, Liquidity and Investor Returns, Journal of Real Estate Finance and Economics, 41:3 3. Leishman C., Watkins C. (00), Estimating local repeat sales house price indices for British cities, Journal of Property Investment and Finance 0, 1, σελ LeSage, P. J. (1999) The Theory and Practice of Spatial Econometrics. Accessed 8 March 014. LeSage, P. J. και Pace, R. K. (009) Introduction to Spatial Econometrics. CRC Press, Boca Ration, FL.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES

ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SPATIAL ECONOMETRIC MODELS FOR VALUATION OF THE PROPERTY PRICES 1 ο Συνέδριο Χωρικής Ανάλυσης: Πρακτικά, Αθήνα, 013, Σ. Καλογήρου (Επ.) ISBN: 978-960-86818-6-6 ΧΩΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μαριάνθη Στάμου 1*, Άγγελος Μιμής και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Μέρος Ι: Απλό και πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης Αντικείμενο της οικονομετρίας... 21

Πρόλογος Μέρος Ι: Απλό και πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης Αντικείμενο της οικονομετρίας... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι: Απλό και πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης... 19 1 Αντικείμενο της οικονομετρίας... 21 1.1 Τι είναι η οικονομετρία... 21 1.2 Σκοποί της οικονομετρίας... 24 1.3 Οικονομετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 12ο ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

Αν έχουμε δύο μεταβλητές Χ και Υ και σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η μεταβλητή Χ προσδιορίζει τη συμπεριφορά της Υ το ερώτημα που τίθεται είναι αν

Αν έχουμε δύο μεταβλητές Χ και Υ και σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η μεταβλητή Χ προσδιορίζει τη συμπεριφορά της Υ το ερώτημα που τίθεται είναι αν ΜΑΘΗΜΑ 12ο Αιτιότητα Ένα από τα βασικά προβλήματα που υπάρχουν στην εξειδίκευση ενός υποδείγματος είναι να προσδιοριστεί η κατεύθυνση που μία μεταβλητή προκαλεί μία άλλη σε μία εξίσωση παλινδρόμησης. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης Kozani GR 50100 Ποσοτικές Μέθοδοι Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR 50100 Απλή Παλινδρόμηση Η διερεύνηση του τρόπου συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ PASW 18 Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος Ακαδημαϊκό Έτος 2011 2012 ΕΠΙΧ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιμών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιμών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιμών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης και Μελετών Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων (email: sec.realestate@bankofgreece.gr)

Διαβάστε περισσότερα

SOURCE DF SUM OF SQUARES MEAN SQUARE F VALUE PR F MODEL (a) 2.882 E04 (e) (g) (h) ERROR (b) (d) (f) TOTAL (c) 4.063 E04 R SQUARE (i) PARAMETER

SOURCE DF SUM OF SQUARES MEAN SQUARE F VALUE PR F MODEL (a) 2.882 E04 (e) (g) (h) ERROR (b) (d) (f) TOTAL (c) 4.063 E04 R SQUARE (i) PARAMETER ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Θεωρήστε το παράδειγμα που αναφέρεται στη συσχέτιση του βαθμού ικανοποίησης των εργαζομένων σε ένα εργαστήριο σε σχέση με τις οκτώ μεταβλητές που ορίστηκαν εκεί. (Χ =ηλικία, Χ =φύλο, Χ =εβδομαδιαίος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή 2013 [Πρόλογος] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 2012-2013 Μ.Επ. ΟΕ0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Επ. Καθηγητρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ. Οικονομετρία ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΖΑΝΑΣ Οικονομετρία I.1 Τι Είναι η Οικονομετρία; Η κυριολεκτική ερμηνεία της λέξης, οικονομετρία είναι «οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση

Απλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Απλή Παλινδρόμηση και Συσχέτιση Πωλήσεις, Δαπάνες Διαφήμισης και Αριθμός Πωλητών Έτος Πωλήσεις (χιλ ) Διαφήμιση (χιλ ) Πωλητές (Άτομα) Έτος Πωλήσεις (χιλ ) Διαφήμιση (χιλ ) Πωλητές (Άτομα) 98 050 6 3 989

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Βιολέττα Δάλλα. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Βιολέττα Δάλλα. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Βιολέττα Δάλλα Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1 Εισαγωγή Οικονοµετρία (Econometrics) είναι ο τοµέας της Οικονοµικής επιστήµης που περιγράφει και αναλύει

Διαβάστε περισσότερα

www.onlneclassroom.gr www.onlneclassroom.gr Α. Το διάγραμμα διασποράς των μεταβλητών διαθέσιμο εισόδημα (Χ) και κατανάλωσης (Υ), όπως σχηματίστηκε στο excel, είναι 3000 Δ ιάγραμμα Δ ιασ π οράς 500 Δ ηλω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Συντελεστής συσχέτισης (εκτιμητής Person: r, Y ( ( Y Y xy ( ( Y Y x y, όπου r, Y (ισχυρή θετική γραμμική συσχέτιση όταν, ισχυρή αρνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο 2 013 [Κεφάλαιο ] ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Κεφάλαιο Μάθημα Εαρινού Εξάμηνου 01-013 M.E. OE0300 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης [Οικονομετρία 01-013] Μαρί-Νοέλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων

Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Μεθοδολογία της Τράπεζας της Ελλάδος για την κατασκευή των δεικτών τιµών ακινήτων Τράπεζα της Ελλάδος ιεύθυνση Οικονοµικών Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr Η επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ AR(p) Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος ΕΠΙΧ Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου ιαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Εμμανουηλίδης, 1

Χ. Εμμανουηλίδης, 1 Εφαρμοσμένη Στατιστική Έρευνα Απλό Γραμμικό Υπόδειγμα AΠΛΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Δρ. Χρήστος Εμμανουηλίδης Αν. Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εφαρμοσμένη Στατιστική, Τμήμα Ο.Ε. ΑΠΘ Χ. Εμμανουηλίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος

Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος ΜΑΘΗΜΑ 10 ο Συνολοκλήρωση και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε τη μακροχρόνια σχέση ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ δύο ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγικές Έννοιες 13 1.1. Εισαγωγή 13 1.2. Μοντέλο ή Υπόδειγμα 13 1.3. Η Ανάλυση Παλινδρόμησης 16 1.4. Το γραμμικό μοντέλο Παλινδρόμησης 17 1.5. Πρακτική χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Παραβίασητωνβασικώνυποθέσεωντηςπαλινδρόμησης (Violation of the assumptions of the classical linear regression model)

Παραβίασητωνβασικώνυποθέσεωντηςπαλινδρόμησης (Violation of the assumptions of the classical linear regression model) ΜΑΘΗΜΑ 4 ο 1 Παραβίασητωνβασικώνυποθέσεωντηςπαλινδρόμησης (Violation of the assumptions of the classical linear regression model) Αυτοσυσχέτιση (Serial Correlation) Lagrange multiplier test of residual

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ

ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ Τα μέτρα διασποράς χρησιμεύουν για τη μέτρηση των περιφερειακών ανισοτήτων. Τα περιφερειακά χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Συντάκτης: Δημήτριος Κρέτσης 1. Ο κλάδος της περιγραφικής Στατιστικής: α. Ασχολείται με την επεξεργασία των δεδομένων και την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Υποδείγματα μιας εξίσωσης

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Υποδείγματα μιας εξίσωσης ΜΑΘΗΜΑ 3ο Υποδείγματα μιας εξίσωσης Οι βασικές υποθέσεις 1. Ο διαταρακτικός όρος u t είναι μια τυχαία μεταβλητή με μέσο το μηδέν. Eu t = 0 για t = 1,2,3..n 2. Η διακύμανση της τυχαίας μεταβλητής u t είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MSc Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MSc Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ MSc Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής ΑΥΤΟΣΥΣΧΕΤΙΣΗ Στις βασικές υποθέσεις των γραμμικών υποδειγμάτων (απλών και πολλαπλών), υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει αυτοσυσχέτιση (autocorrelation

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων

Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων Βραχυχρόνιες προβλέψεις του πραγματικού ΑΕΠ χρησιμοποιώντας δυναμικά υποδείγματα παραγόντων 1. Εισαγωγή Αθανάσιος Καζάνας και Ευθύμιος Τσιώνας Τα υποδείγματα παραγόντων χρησιμοποιούνται ευρέως στη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 2: Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression)

Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression) ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1 Πολλαπλή παλινδρόμηση (Multivariate regression) Η συμπεριφορά των περισσότερων οικονομικών μεταβλητών είναι συνάρτηση όχι μιας αλλά πολλών μεταβλητών Υ = f ( X 1, X 2,... X n ) δηλαδή η Υ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα

Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα ΜΑΘΗΜΑ ο Συνολοκλήρωση και VAR υποδείγματα Ησχέσησ ένα στατικό υπόδειγμα συνολοκλήρωσης και σ ένα υπόδειγμα διόρθωσης λαθών μπορεί να μελετηθεί καλύτερα όταν χρησιμοποιούμε τις ιδιότητες των αυτοπαλίνδρομων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διαχείριση Υδατικών Πόρων Γ.. Τσακίρης Μάθημα 3 ο Λεκάνη απορροής Υπάρχουσα κατάσταση Σενάριο 1: Μέσες υδρολογικές συνθήκες Σενάριο : Δυσμενείς υδρολογικές συνθήκες Μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

10. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

10. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 0. ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 0. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Συχνά στην πράξη το μοντέλο της απλής γραμμικής παλινδρόμησης είναι ανεπαρκές για την περιγραφή της μεταβλητότητας που υπάρχει στην εξαρτημένη

Διαβάστε περισσότερα

3η Ενότητα Προβλέψεις

3η Ενότητα Προβλέψεις ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μονάδα Προβλέψεων & Στρατηγικής Forecasting & Strategy Unit Τεχνικές Προβλέψεων 3η Ενότητα Προβλέψεις (Μέρος 4 ο ) http://www.fsu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οικονομετρίας Προαιρετική Εργασία 2016 Χειμερινό Εξάμηνο

Εργαστήριο Οικονομετρίας Προαιρετική Εργασία 2016 Χειμερινό Εξάμηνο Εργαστήριο Οικονομετρίας Προαιρετική Εργασία 2016 Χειμερινό Εξάμηνο Χρήσιμες Οδηγίες Με την βοήθεια του λογισμικού E-views να απαντήσετε στα ερωτήματα των επόμενων σελίδων, (οι απαντήσεις πρέπει να περαστούν

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ενότητα 4: Στατιστική Ι (4/4) Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

Στατιστική Ι. Ενότητα 4: Στατιστική Ι (4/4) Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Στατιστική Ι Ενότητα 4: Στατιστική Ι (4/4) Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Βασικές έννοιες ΜΑΘΗΜΑ 3ο Βασικές έννοιες Εισαγωγή Βασικές έννοιες Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της ανάλυσης των χρονικών σειρών είναι η διενέργεια των προβλέψεων. Στα υποδείγματα αυτά η τρέχουσα τιμή μιας οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΑ» και «ΝΕΚΑ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΑ» και «ΝΕΚΑ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΑ» και «ΝΕΚΑ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ Εισαγωγή: 3 η Άσκηση: 15/12/2016 Για την ανάλυση της σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Γένεση Μετακινήσεων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Γένεση Μετακινήσεων Γένεση Μετακινήσεων Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Εισαγωγή Αθροιστικά μοντέλα (Aggregate models) Ανάλυση κατά ζώνη πόσες μετακινήσεις ξεκινούν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Μάθημα: Οικονομετρία Διάλεξη 3η: Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση. Διδάσκουσα: Κοντογιάννη Αριστούλα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Μάθημα: Οικονομετρία Διάλεξη 3η: Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση. Διδάσκουσα: Κοντογιάννη Αριστούλα Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γρεβενά Μάθημα: Οικονομετρία Διάλεξη 3η: Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση Διδάσκουσα: Κοντογιάννη Αριστούλα Ιδιότητες εκτιμώμενης ευθείας παλινδρόμησης με τη μέθοδο των ελαχίστων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Προχωρημένη Στατιστική 2. ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ, ΟΛΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑ BAYES, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 71

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ, ΟΛΙΚΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΘΕΩΡΗΜΑ BAYES, ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 71 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 21 2.1.1 Αβεβαιότητα και Τυχαίο Πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 15. Μέρος Ι: Απλό και πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης... 19. 1 Αντικείμενο της οικονομετρίας... 21

Πρόλογος... 15. Μέρος Ι: Απλό και πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης... 19. 1 Αντικείμενο της οικονομετρίας... 21 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι: Απλό και πολλαπλό υπόδειγμα παλινδρόμησης... 19 1 Αντικείμενο της οικονομετρίας... 21 1.1 Τι είναι η οικονομετρία... 21 1.2 Σκοποί της οικονομετρίας... 24 1.3 Οικονομετρική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 3: Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Αναπλ. Καθηγητής Νικόλαος Σαριαννίδης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2007 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Γιατί οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη την πρόβλεψη σελ.1 1.2 Μέθοδοι πρόβλεψης....σελ.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2.1 Υπόδειγμα του Κινητού μέσου όρου.σελ.5 2.2 Υπόδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται πάντα στον πληθυσμό Το δείγμα χρησιμεύει για εξαγωγή συμπερασμάτων για τον πληθυσμό π.χ. το ετήσιο εισόδημα των κατοίκων μιας περιοχής Τα στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

1 Μερική παραγώγιση και μερική παράγωγος

1 Μερική παραγώγιση και μερική παράγωγος Περίγραμμα διάλεξης 5 Βιβλίο Chiang και Wainwright (κεφ 74,75,76) 1 Μερική παραγώγιση και μερική παράγωγος Έστω η συνάρτηση (x) όπου x R ή εναλλακτικά γράφουμε ( 1 2 ) Το διάνυσμα x περιέχει τις ανεξάρτητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α εξεταστική περίοδος χειµερινού εξαµήνου 4-5 ιάρκεια εξέτασης ώρες και 45 λεπτά Θέµατα Θέµα (α) Τα υποδείγµατα που χρησιµοποιούνται στην οικονοµική θεωρία ονοµάζονται ντετερµινιστικά ενώ τα οικονοµετρικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχόλη Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχόλη Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχόλη Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή στην Οικονομετρία ΔΙΑΛΕΞΗ 01 Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Μαρία Τσιάπα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF THESSALY FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF PLANNINGAND REGIONAL DEVELOPMENT MASTER «EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT STUDIES»

UNIVERSITY OF THESSALY FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF PLANNINGAND REGIONAL DEVELOPMENT MASTER «EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT STUDIES» UNIVERSITY OF THESSALY FACULTY OF ENGINEERING DEPARTMENT OF PLANNINGAND REGIONAL DEVELOPMENT MASTER «EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT STUDIES» METHODS OF SPATIAL ECONOMIC ANALYSIS LECTURE 11 Δρ. Μαρί-Νοέλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 20 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 20 2.1.1 Αβεβαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Επαυξημένος έλεγχος Dickey - Fuller (ADF)

Επαυξημένος έλεγχος Dickey - Fuller (ADF) ΜΑΘΗΜΑ 5ο Επαυξημένος έλεγχος Dickey - Fuller (ADF) Στον έλεγχο των Dickey Fuller (DF) και στα τρία υποδείγματα που χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως κάνουμε την υπόθεση ότι ο διαταρακτικός όρος e είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Στατιστική: Συντελεστής συσχέτισης. Παλινδρόμηση απλή γραμμική, πολλαπλή γραμμική

Εφαρμοσμένη Στατιστική: Συντελεστής συσχέτισης. Παλινδρόμηση απλή γραμμική, πολλαπλή γραμμική ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΡΟΣ B Δημήτρης Κουγιουμτζής e-mal: dkugu@auth.gr Ιστοσελίδα αυτού του τμήματος του μαθήματος: http://uer.auth.gr/~dkugu/teach/cvltraport/dex.html Εφαρμοσμένη Στατιστική:

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2. Εργαλεία θετικής ανάλυσης Ή Γιατί είναι τόσο δύσκολο να πούμε τι συμβαίνει; Ράπανος-Καπλάνογλου 2016/7

Διάλεξη 2. Εργαλεία θετικής ανάλυσης Ή Γιατί είναι τόσο δύσκολο να πούμε τι συμβαίνει; Ράπανος-Καπλάνογλου 2016/7 Διάλεξη 2 Εργαλεία θετικής ανάλυσης Ή Γιατί είναι τόσο δύσκολο να πούμε τι συμβαίνει; 1 Ράπανος-Καπλάνογλου 2016/7 Θετική και δεοντολογική προσέγγιση Η θετική ανάλυση εξετάζει τι υπάρχει και ποιες οι συνέπειες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ενότητα 4: ΔΙΑΛΕΞΗ 04 Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ

3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ 3. ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ Πρόβλημα: Ένας ραδιοφωνικός σταθμός ενδιαφέρεται να κάνει μια ανάλυση για τους πελάτες του που διαφημίζονται σ αυτόν για να εξετάσει την ποσοστιαία μεταβολή των πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Πινάκων Κατάλογος Σχημάτων Κατάλογος Χαρτών Κατάλογος Συντομογραφιών. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1

Κατάλογος Πινάκων Κατάλογος Σχημάτων Κατάλογος Χαρτών Κατάλογος Συντομογραφιών. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1 Περιεχόμενα Κατάλογος Πινάκων Κατάλογος Σχημάτων Κατάλογος Χαρτών Κατάλογος Συντομογραφιών ix xi xiii xv Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 5 2.1:Ιστορικό πλαίσιο και θεωρητική

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Το Γενικευμένο Γραμμικό Υπόδειγμα (Α) ΔΙΑΛΕΞΗ 05 Μαρί-Νοέλ Ντυκέν,

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες

Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες Ορισμός Στατιστική είναι το σύνολο των μεθόδων και θεωριών που εφαρμόζονται σε αριθμητικά δεδομένα προκειμένου να ληφθεί κάποια απόφαση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Βασικές έννοιες Η μελέτη ενός πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ II ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΚΟΣ Ερώτηση : Εξηγείστε τη διαφορά µεταξύ του συντελεστή προσδιορισµού και του προσαρµοσµένου συντελεστή προσδιορισµού. Πώς µπορεί να χρησιµοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αναπλ. Καθηγήτρια, Ελένη Κανδηλώρου. Αθήνα Σημειώσεις. Εκτίμηση των Παραμέτρων β 0 & β 1. Απλό γραμμικό υπόδειγμα: (1)

Αναπλ. Καθηγήτρια, Ελένη Κανδηλώρου. Αθήνα Σημειώσεις. Εκτίμηση των Παραμέτρων β 0 & β 1. Απλό γραμμικό υπόδειγμα: (1) Σημειώσεις Αναπλ. Καθηγήτρια, Ελένη Κανδηλώρου Αθήνα -3-7 Εκτίμηση των Παραμέτρων β & β Απλό γραμμικό υπόδειγμα: Y X () Η αναμενόμενη τιμή του Υ, δηλαδή, μέση τιμή του Υ, δίνεται παρακάτω: EY ( ) X EY

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ESTIMATING PROPERTY VALUE. EXPLOITATION OF LOCAL REGRESSION MODELS

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ESTIMATING PROPERTY VALUE. EXPLOITATION OF LOCAL REGRESSION MODELS ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ Παπαευθυμίου Ιωάννης * * Υπ. Διδάκτωρ, Ε.Μ.Π., Σ.Α.Τ.Μ., Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας, Τομέας Γεωγραφίας & Περιφερειακού Σχεδιασμού,

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Ενότητα 6: Συσχέτιση και παλινδρόμηση εμπειρική προσέγγιση Μιλτιάδης Χαλικιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r)

H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r) 5 H ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ (PEARSON s r) Περίληψη Σκοπός του κεφαλαίου είναι η εφαρμογή της ανάλυσης συσχέτισης (Pearson r) μέσω του PASW. H ανάλυση συσχέτισης Pearson r χρησιμοποιείται για να εξεταστεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Οικονομετρία ΙΙ. Διδάσκων Τσερκέζος Δικαίος.

ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Οικονομετρία ΙΙ. Διδάσκων Τσερκέζος Δικαίος. :\Documens and Seings\kpig\Deskop\basikh askhsh aaaa.doc ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Οικονομετρία ΙΙ. Διδάσκων Τσερκέζος Δικαίος. ΒΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ- ΠΡΟΒΛΕΨΗ- ΣΕΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας. Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ. Επικ. Καθ. Στέλιος Ζήμερας. Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ Επικ Καθ Στέλιος Ζήμερας Τμήμα Μαθηματικών Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικά Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά 5 Έστω για την σύγκριση δειγμάτων συλλέγουμε παρατηρήσεις Υ =,,, από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 8ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 8ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 8ο Επιλογή του αριθμού των χρονικών υστερήσεων Στις περισσότερες οικονομικές χρονικές σειρές υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ της τρέχουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ. Απλή Παλινδρόμηση. (Όγκος πωλήσεων = α +b έξοδα διαφήμησης +e ) Εκτίμηση Απλής Παλινδρόμησης. α= εκτίμηση της τεταγμένης για χ=0

ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ. Απλή Παλινδρόμηση. (Όγκος πωλήσεων = α +b έξοδα διαφήμησης +e ) Εκτίμηση Απλής Παλινδρόμησης. α= εκτίμηση της τεταγμένης για χ=0 ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕΣΗ Απλή Παλινδρόμηση Y = a + bx + e (Όγκος πωλήσεων = α +b έξοδα διαφήμισης +e ) Εκτίμηση Απλής Παλινδρόμησης Y = a + bx (Όγκος πωλήσεων = α +b έξοδα διαφήμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 11ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. ΜΑΘΗΜΑ 11ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 11ο Συνολοκλήρωσης και μηχανισμός διόρθωσης σφάλματος Η μέθοδος της συνολοκλήρωσης είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο ΣΤΑΔΙΟ ΓΕΝΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ πόσες μετακινήσεις δημιουργούνται σε και για κάθε κυκλοφοριακή ζώνη; ΟΡΙΣΜΟΙ μετακίνηση μετακίνηση με βάση την κατοικία μετακίνηση με βάση άλλη πέρα της κατοικίας

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Ι. Ανάλυση Παλινδρόμησης

Στατιστική Ι. Ανάλυση Παλινδρόμησης Στατιστική Ι Ανάλυση Παλινδρόμησης Ανάλυση παλινδρόμησης Η πρόβλεψη πωλήσεων, εσόδων, κόστους, παραγωγής, κτλ. είναι η βάση του επιχειρηματικού σχεδιασμού. Η ανάλυση παλινδρόμησης και συσχέτισης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικά του πειράματος

Εναλλακτικά του πειράματος Θετική και δεοντολογική προσέγγιση Διάλεξη 2 Εργαλεία θετικής ανάλυσης Ή Γιατί είναι τόσο δύσκολο να πούμε τι συμβαίνει; Η θετική ανάλυση εξετάζει τι υπάρχει και ποιες οι συνέπειες μιας πολιτικής, χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΠΣ Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΠΣ Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΠΣ Τραπεζικής & Χρηματοοικονομικής Διαγνωστικοί Έλεγχοι Διαπίστωσης της Αυτοσυσχέτισης Οι περισσότεροι από τους διαγνωστικούς ελέγχους της αυτοσυσχέτισης αναφέρονται σε αυτοσυσχέτιση

Διαβάστε περισσότερα

Ονοµατεπώνυµο : Σίσκου Σταµατίνα Ειρήνη. Υπεύθυνοςκαθηγητής: ΑναστάσιοςΒ. Κάτος. Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2010

Ονοµατεπώνυµο : Σίσκου Σταµατίνα Ειρήνη. Υπεύθυνοςκαθηγητής: ΑναστάσιοςΒ. Κάτος. Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2010 Π.Μ.Σ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο προσδιορισµός του επιπέδου της ιδιωτικής κατανάλωσης, των επενδύσεων και των συνολικών εισαγωγών. Mία εµπειρική µελέτη για την Νορβηγία, την

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχόλη Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχόλη Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχόλη Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή στην Οικονομετρία ΔΙΑΛΕΞΗ 01 Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Μαρία Τσιάπα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Γραμμική Παλινδρόμηση

Εισαγωγή στην Γραμμική Παλινδρόμηση ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 13-11-015 Εισαγωγή στην Γραμμική Παλινδρόμηση Γραμμική σχέση μεταξύ μεταβλητών Αν. Καθ. Μαρί-Νοέλ Ντυκέν Στόχος Πολύ συχνά, η Τ.Μ. που εξετάζουμε π.χ. η κατανάλωση των νοικοκυριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία. Εξειδίκευση του υποδείγματος. Προσθήκη άσχετης μεταβλητής και παράλειψη σχετικής. Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

Οικονομετρία. Εξειδίκευση του υποδείγματος. Προσθήκη άσχετης μεταβλητής και παράλειψη σχετικής. Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Οικονομετρία Εξειδίκευση του υποδείγματος Προσθήκη άσχετης μεταβλητής και παράλειψη σχετικής Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Διδάσκων: Λαζαρίδης Παναγιώτης Μαθησιακοί Στόχοι Γνώση και κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ICAP GROUP S.A. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Φεβρουάριος 2015 1 Table of Contents ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ... 4 2.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ... 4 2.1.1

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Ενότητα 4: Πολυδιάστατες Τυχαίες Μεταβλητές Μιλτιάδης Χαλικιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορικά ακίνητα και το πρόβλημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων

Εμπορικά ακίνητα και το πρόβλημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων Εμπορικά ακίνητα και το πρόβλημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων Αναστάσιος Ν. Καραγάνης Επίκουρος Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Επιστημονικός Υπεύθυνος στο Ερευνητικό Κέντρο Ποσοτικής Ανάλυσης του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ρωξάνη Καραγιάννη και Μιχάλης Χατζηπροκοπίου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Στατιστική Επιχειρήσεων Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Στατιστική Επιχειρήσεων Ι Ενότητα 5: Παλινδρόμηση Συσχέτιση θεωρητική προσέγγιση Μιλτιάδης Χαλικιάς, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ 13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ 19 2.1 Αβεβαιότητα, Τυχαία Διαδικασία, και Συναφείς Έννοιες 21 2.1.1 Αβεβαιότητα και Τυχαίο Πείραμα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ./Fax: ,

Τηλ./Fax: , Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική Π.Μ.Σ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ανδριανός Ε. Τσεκρέκος Οκτώβριος Νοέμβριος, 2015 Περίληψη Το παρόν κείμενο παρέχει πληροφορίες για την διεξαγωγή του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗ : ΜΠΑΡΔΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΑΚΟΥΜΕΝΤΑ ΙΩΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 18: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑI ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΣΤΑΣΙΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ SARIMA (sp,sd,qs) ARIMA (p,d,q) ΕΠΙΧ - Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Οι παραβιάσεις των σημαντικότερων υποθέσεων των γραμμικών υποδειγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Αποτίμηση των βελτιώσεων στη Λεκάνη Απορροής του Ασωπού Ποταμού υπό την Οδηγία Πλαίσιο 2000/60 στο δείγμα της Αθήνας Φοιτήτρια: Νικολάου Μαρία Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κουντούρη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων

Ανάλυση και Σχεδιασμός Μεταφορών Ι Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων Δειγματοληψία - Μέθοδοι συλλογής στοιχείων Παναγιώτης Παπαντωνίου Δρ. Πολιτικός Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος ppapant@upatras.gr Πάτρα, 2017 Στόχοι Βασικές έννοιες στατιστικής Μέθοδοι συλλογής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 6: Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 6: Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομετρία Ι Ενότητα 6: Πολλαπλό Γραμμικό Υπόδειγμα Παλινδρόμησης Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 9: Αυτοσυσχέτιση. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 9: Αυτοσυσχέτιση. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομετρία Ι Ενότητα 9: Αυτοσυσχέτιση Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου στατιστικού σχεδίου δράσης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 7: Συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Οικονομετρία Ι. Ενότητα 7: Συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού. Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Οικονομετρία Ι Ενότητα 7: Συντελεστής πολλαπλού προσδιορισμού Δρ. Χαϊδώ Δριτσάκη Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ

2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ 2. ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Η χρησιμοποίηση των τεχνικών της παλινδρόμησης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων έχει διευκολύνει εξαιρετικά από την χρήση διαφόρων στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 5: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (Ι)

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 5: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ (Ι) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΥΕΝΑΣ ΔΙΑΛΕΞΗ 5: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η τελεία χρησιμοποιείται ως υποδιαστολή (π.χ 3 14 τρία κόμμα δεκατέσσερα) Παρακαλώ παραδώστε τα θέματα μαζί με το γραπτό σας ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΜ:

Η τελεία χρησιμοποιείται ως υποδιαστολή (π.χ 3 14 τρία κόμμα δεκατέσσερα) Παρακαλώ παραδώστε τα θέματα μαζί με το γραπτό σας ΟΝΟΜΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΜ: Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2014 (18-Φεβ-2014) 9:00-11:00 Μάθημα: «ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ» ΟΙΚΟΝ 320 Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Α. Βενέτης Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα