Αερομεταφορές στην Ελλάδα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αερομεταφορές στην Ελλάδα"

Transcript

1 Αερομεταφορές στην Ελλάδα with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2010 Οικονομικές Μελέτες 9

2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Κατάλογος γραφημάτων...2 Κατάλογος πινάκων...3 Συντομογραφίες...3 Εισαγωγή Αερολιμένες Αεροπορικές εταιρίες Λοιπή Αεροπορική Κίνηση Συμπεράσματα Παράρτημα Κατάλογος γραφημάτων Γράφημα 1: Συνολικές κινήσεις αεροσκαφών ανά αερολιμένα Γράφημα 2: Συνολικές αφίξεις επιβατών ανά αερολιμένα Γράφημα 3: Συνολικές αφίξεις εμπορευμάτων (σε τόνους) ανά αερολιμένα ΕΑΕΕ Σελίδα 2

3 Περιεχόμενα Κατάλογος πινάκων Πίνακας 1: Κατηγορίες αερολιμένων...5 Πίνακας 2: Κίνηση αερολιμένων Πίνακας 3: Καταβληθέντα ασφάλιστρα ΔΑΑ...6 Πίνακας 4: Επισκόπηση ΔΑΑ...6 Πίνακας 5: Στόλος αεροσκαφών στην Ελλάδα βάσει τύπου...7 Πίνακας 6: Ασφάλιστρα Aegean ( )...7 Πίνακας 7: Κατηγορίες αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας...8 Πίνακας 8: Ετήσιο ασφάλιστρο ανά αεραθλητή...9 Πίνακας 9: Ενεργοί αθλητές ανά αεράθλημα...9 Πίνακας 10: Κίνηση αεροσκαφών των μεγαλύτερων αερολιμένων 2007, εσωτερικού Πίνακας 11: Κίνηση αεροσκαφών των μεγαλύτερων αερολιμένων 2007, εξωτερικού Πίνακας 12: Κίνηση επιβατών εσωτερικού των μεγαλύτερων αερολιμένων Πίνακας 13: Κίνηση επιβατών εξωτερικού των μεγαλύτερων αερολιμένων Πίνακας 14: Κίνηση εμπορευμάτων εσωτερικού των μεγαλύτερων αερολιμένων Πίνακας 15: Κίνηση εμπορευμάτων εξωτερικού των μεγαλύτερων αερολιμένων Πίνακας 16: Ενδεικτικός κατάλογος φορέων κι εκδηλώσεων Πίνακας 17: Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου αεροσκαφών ( ), Πίνακας 18: Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου αστικής ευθύνης αεροσκαφών ( ), Συντομογραφίες ΓΑ Γενική Αεροπορία ΔΑΑ Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΔΛΠ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΕΑΕΕ Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας ΕΛΑΟ Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία ΣΔΙΤ Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα ΥΠΑ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ΦΚΑ Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης SIT Special Interest Tourism WLU Work Load Unit ΕΑΕΕ Σελίδα 3

4 Εισαγωγή Εισαγωγή Η Υποεπιτροπής Cargo, Aviation & Freight Forwarders Liability της Επιτροπής Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ ανέθεσε στην Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής την εκπόνηση σύντομης μελέτης (πρώτη προσέγγιση) αναφορικά με την καταγραφή της βιομηχανίας των αερομεταφορών στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη που ακολουθεί εξετάζει στο πρώτο κεφάλαιο τους Αερολιμένες και στο δεύτερο κεφάλαιο τους Δημόσιους Αερομεταφορείς. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η Λοιπή Αεροπορική Κίνηση, όπως η Γενική Αεροπορία και τα Αεραθλήματα. Η μελέτη κλείνει με τα συμπεράσματα συνοψισμένα σε μία παράγραφο και το παράρτημα με αναλυτικούς πίνακες και τα σχετικά γραφήματα. Η παρούσα έκθεση δεν θα μπορούσε να συνταχθεί αν δεν υπήρχε η πολύτιμη συμβολή της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία συνεισέφερε σε στατιστικά δεδομένα και διευκρινίσεις σχετικά με τεχνικά θέματα. Για κάθε ερώτηση, διευκρίνιση και πρόταση για περαιτέρω διερεύνηση σχετικά με την παρούσα μελέτη, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Κωνσταντίνο Σταθόπουλο. (τηλ , fax , αναλυτή στατιστικών δεδομένων της Υπηρεσίας Μελετών και Στατιστικής. ΕΑΕΕ Σελίδα 4

5 Αερολιμένες 1. Αερολιμένες Στην Ελλάδα λειτουργούν 45 αερολιμένες οι οποίοι κατηγοριοποιούνται βάσει δυνατοτήτων όπως δείχνει ο παρακάτω πίνακας. Πίνακας 1: Κατηγορίες αερολιμένων Διεθνείς συγκοινωνίες 15 Εσωτερικές συγκοινωνίες 29 Γενικής αεροπορίας 1 Σύνολο 45 Πηγή: ΥΠΑ Η κίνηση η οποία περνάει από τους ελληνικούς αερολιμένες είναι σημαντική για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας αλλά και για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Το μέγεθος της κίνησης για το 2007 έχει ως εξής. Πίνακας 2: Κίνηση αερολιμένων Επιβάτες Εμπορεύματα Κινήσεις αεροσκαφών Αφίξεις Αναχωρήσεις Αφίξεις Αναχωρήσεις Εσωτερικού Εξωτερικού Σύνολο Γενικό Σύνολο Σημείωση: τα εμπορεύματα μετρώνται σε τόνους. Πηγή: ΥΠΑ Στο παράρτημα της παρούσας έκθεσης ενδεικτικά αναφέρονται τα μεγέθη των 5 μεγαλύτερων, σε κίνηση, αερολιμένων. Από την ανάλυση της κίνησης τους, φαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης επιβατών είναι συγκεντρωμένο σε αυτούς. Ακόμη, από το διαχωρισμό της κίνησης σε εσωτερικού και εξωτερικού, φαίνεται ότι οι μεγαλύτεροι αερολιμένες είναι οι δέκτες της διεθνούς κινήσεως. Τέλος, αν και η εμπορευματική κίνηση είναι σχετικά μικρή, τη συντριπτική πλειοψηφία της την δέχεται ο αερολιμένας Αθηνών. Αντιθέτως, η κίνηση αεροσκαφών είναι πιο μοιρασμένη μεταξύ των αερολιμένων, γεγονός το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πληρότητα των αεροσκαφών είναι πολύ μικρότερη κι ότι δέχονται μικρότερους τύπους αεροσκαφών. 1 Οι δύο κατηγορίες κίνησης, εμπορεύματα και επιβάτες, μπορούν να συγχωνευθούν σε μία μέσω του μέτρου WLU (Work Load Unit). Η ισότητα είναι 1 WLU = 1 επιβάτης = 100 kg εμπορευμάτων. Καθώς οι Ελληνικοί αερολιμένες δεν δέχονται παρά μικρό σχετικά αριθμό εμπορευματικής κίνησης, δεν κρίθηκε σκόπιμη η απόδοσή της κίνησης με ένα αριθμό. ΕΑΕΕ Σελίδα 5

6 Αερολιμένες Η εποπτική αρχή των αερομεταφορών είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία ταυτόχρονα λειτουργεί και τα αεροδρόμια της χώρας. Ξεχωριστές περιπτώσεις αποτελούν ο νέος αερολιμένας της Αθήνας (ΔΑΑ) και ο υπό μελέτη νέος αερολιμένας του Ηρακλείου (Καστέλλι) 2. Και στις δύο περιπτώσεις, η κατασκευή και λειτουργία τους πραγματοποιείται από σχήματα στα οποίο συμμετέχουν το Δημόσιο και Ιδιωτικές επιχειρήσεις (ΣΔΙΤ). Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι οι Κρατικοί αερολιμένες δεν ασφαλίζονται έναντι κινδύνων διότι θεωρείται ότι έχουν απεριόριστη πρόσβαση στα κρατικά ταμεία. Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις λειτουργίας των αερολιμένων Αθηνών και Ηρακλείου είναι εκτεθειμένες σε κινδύνους όπως κάθε άλλη επιχείρηση. Ο πιο συνήθης κίνδυνος που αντιμετωπίζουν είναι οι υπερβολικές απαιτήσεις για καταβολές αποζημιώσεων προς τις τοπικές κοινωνίες λόγω του προκαλούμενου θορύβου και της χειροτέρευσης της τοπικής ποιότητας του αέρα. Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται το ύψος των ασφαλίστρων τα οποία καταβάλει ο ΔΑΑ. Δεν ήταν δυνατός ο προσδιορισμός των καλύψεων στις οποίες αναφέρονται τα παρακάτω ποσά. Πίνακας 3: Καταβληθέντα ασφάλιστρα ΔΑΑ Έτος Ασφάλιστρα ( ) Πηγή: ΔΑΑ Δυστυχώς, οι κρατικοί αερολιμένες δεν εκδίδουν ισολογισμούς, γεγονός το οποίο δυσχεραίνει πολύ το έργο της εκτίμησης του κινδύνου και του ασφαλίστρου σε περίπτωση που εκδηλωθεί η πρόθεση να ασφαλιστούν. Εντούτοις, υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν εκτιμήσει τα προαναφερόμενα οικονομικά μεγέθη. Αντιθέτως, ο ΔΑΑ εκδίδει οικονομικές καταστάσεις βάσει των ΔΛΠ. Στον παρακάτω πίνακα σταχυολογούνται μερικά σημαντικά μεγέθη του. Πίνακας 4: Επισκόπηση ΔΑΑ Έτος Ενεργητικό ( ) Έσοδα ( ) Κέρδη προ Φόρων ( ) Επιβάτες Κινήσεις αεροσκαφών Πηγή: ΔΑΑ Επίσης, βάσει εκτιμήσεων της ΥΠΑ, ο νέος αερολιμένας Ηρακλείου θα έχει αξία περί το 1,5 δισ.. 2 Η απόφαση για την κατασκευή του εκκρεμοδικεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. ΕΑΕΕ Σελίδα 6

7 Αεροπορικές εταιρίες 2. Αεροπορικές εταιρίες Οι μεταφορές επί πληρωμή παράγουν το μεγαλύτερο όγκο της αεροπορικής κίνησης. Στην Ελλάδα λειτουργούν 27 αεροπορικές εταιρίες (δημόσιες και ιδιωτικές), οι οποίες διαθέτουν 175 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα 80 είναι Ελληνικών συμφερόντων. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτός ο αριθμός αναφέρεται σε ιδιόκτητα και μισθωμένα σκάφη. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες προθέσεις των εταιριών, ο στόλος τους θα αυξηθεί περαιτέρω στο προσεχές μέλλον (3-5 χρόνια). Πίνακας 5: Στόλος αεροσκαφών στην Ελλάδα βάσει τύπου Τύπος αεροσκάφους Αριθμός Αεροπλάνα 320 Αερόστατα 2 Ανεμόπτερα 15 Ελικόπτερα 99 Υπερελαφρά 33 Πηγή: ΥΠΑ Το προσωπικό το οποίο χειρίζεται τα σκάφη αδειοδοτείται από την ΥΠΑ, με πτυχίο κοινών ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Οι επαγγελματικές άδειες σε ισχύ είναι και εκτιμάται ότι σχεδόν όλοι οι κάτοχοί τους τις χρησιμοποιούν καθώς απαιτείται ετήσια ανανέωσή της. Απαραίτητο πιστοποιητικό για την άδεια πλοϊμότητας του σκάφους αποτελεί το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο ασφαλίζει το σκάφος για την τροχιοδρόμησή του στο έδαφος και για την εναέρια πορεία του. Επίσης, οι επιβάτες είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι και το αντίτιμο του ασφαλίστρου περιέχεται στο εισιτήριο. Αν και έγινε προσπάθεια συλλογής στοιχείων, μόνο ο αερομεταφορέας Aegean παρέχει σχετική πληροφόρηση. Δεν ήταν δυνατό να προσδιορισθούν οι καλύψεις στις οποίες αναφέρονται τα παρακάτω ποσά. Πίνακας 6: Ασφάλιστρα Aegean ( ) Έτος Ασφάλιστρα Πηγή: ετήσιο δελτίο 2008 «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» ΕΑΕΕ Σελίδα 7

8 Λοιπή Αεροπορική κίνηση 3. Λοιπή Αεροπορική Κίνηση Στη Λοιπή Αεροπορική Κίνηση εντάσσεται η Γενική Αεροπορία και τα Αεραθλήματα. Καθότι και οι δύο κατηγορίες αναφέρονται σε θέματα αναψυχής, δεν έχει γίνει κάποια συστηματική προσπάθεια καταγραφής τους. Μετά από πραγματοποίηση έρευνας, συλλέχθηκαν τα παρακάτω στοιχεία. Η ΓA είναι δύσκολο να χαρτογραφηθεί επειδή περιλαμβάνει πολλούς τύπους αεροσκαφών και αυτά έχουν πολλές χρήσεις (τουρισμός, ταξί, εκπαιδευτικά, ψεκαστικά κτλ). Ο αριθμός των αεροσκαφών είναι περίπου 178. Επίσης, υπάρχουν διαθέσιμες έρευνες σχετικά με την κοινωνιολογική σύνθεση του πληθυσμού ο οποίος επιδίδεται σε αυτή τη δραστηριότητα και αναγνωρίζονται συνήθειες στον τρόπο κατά τον οποίο εξασκούν τη δραστηριότητά τους. Πίνακας 7: Κατηγορίες αεροσκαφών Γενικής Αεροπορίας Ιδιωτικά 101 Αεροσκάφη Αερολεσχών 68 Εναερίων εργασιών 47 Σχολών Χειριστών 19 Πηγή: ΥΠΑ Σημείωση: Επειδή κάθε αεροσκάφος ανήκει σε περισσότερες από μία κατηγορίες χρήσεων, τα σκάφη δεν αθροίζουν στο σύνολο. Η πιο κοινή χρήση αυτού του τύπου των αεροσκαφών είναι για την πραγματοποίηση κάποιου τύπου τουρισμού. Η σχετική βιβλιογραφία κατατάσσει τη δραστηριότητα ως Τουρισμό Ειδικού Ενδιαφέροντος 3. Δημογραφικά, οι ασκούντες το συγκεκριμένο τρόπο τουρισμού ανήκουν κατά βάση στο νεότερο τμήμα της κοινωνίας, έχουν ακαδημαϊκούς τίτλους και ανήκουν στη μεσαία και ανώτερη εισοδηματική τάξη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΥΠΑ, οι ερασιτεχνικές άδειες σε ισχύ είναι 900 και εκτιμάται ότι όλοι οι κάτοχοί τους είναι ενεργοί επειδή απαιτείται ετήσια ανανέωσή της. Αν και ο συγκεκριμένος τομέας δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένος στην Ελλάδα, υπάρχουν σύλλογοι κι εκδηλώσεις κατά τις οποίες μεγάλος αριθμός τους παρευρίσκεται. Στο παράρτημα περιέχεται ένας ενδεικτικός πίνακας φορέων κι εκδηλώσεων του χώρου. Ο όρος αεραθλήματα αποδίδει συνολικά τα αθλήματα που έχουν σχέση με τον αέρα. Σύμφωνα με την Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία (ΕΛΑΟ), η οποία είναι και η αρμόδια ομοσπονδία, αυτά είναι ο αερομοντελισμός, ο αιωροπτερισμός, ο αλεξιπτωτισμός, το αλεξίπτωτο πλαγιάς, η ανεμοπορία, η Γενική Αεροπορία, τα ελικόπτερα και τα υπερελαφρά αεροσκάφη. Επίσης πλήθος σωματείων δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο. Γενικά, οι συμμετέχοντες δεν είναι 3 Special Interest tourism - SIT ΕΑΕΕ Σελίδα 8

9 Λοιπή Αεροπορική κίνηση υποχρεωμένοι να συνάπτουν ασφάλιση αλλά για τους πανελλήνιους αγώνες της ΕΛΑΟ είναι υποχρεωμένοι να είναι ασφαλισμένοι έστω και σε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ). Αντιθέτως, η ιδιωτική ασφάλιση είναι υποχρεωτική για τους διεθνείς αγώνες. Βάσει των δημοσιευμένων συμβολαίων και του μεγέθους της συμμετοχής στους αγώνες της ΕΛΑΟ, το ετήσιο ασφάλιστρο ανά συμμετέχοντα φαίνεται στον επόμενο πίνακα και το αριθμητικό μέγεθος κάθε αθλήματος φαίνεται στους παρακάτω πίνακες. Πίνακας 8: Ετήσιο ασφάλιστρο ανά αεραθλητή Άθλημα Εντός / Εκτός Ελλάδας Ασφάλιστρο ( ) Καλύψεις Αερομοντελισμός - 10 Αιωροπτερισμός Αγώνες εξωτερικού 15 Σωματικές βλάβες Αγώνες στο εσωτερικό 10 και Αλεξίπτωτο πλαγιάς Αγώνες εξωτερικού 15 Υλικές ζημιές Αγώνες στο εσωτερικό 10 Πηγή: ΕΛΑΟ Πίνακας 9: Ενεργοί αθλητές ανά αεράθλημα Άθλημα Αριθμός συμμετεχόντων Αερομοντελισμός Αιωροπτερισμός 100 Αλεξιπτωτισμός 100 Αλεξίπτωτο πλαγιάς 300 Ανεμοπορία 150 Γενική Αεροπορία 250 Ελικόπτερα 35 Υπερελαφρά 500 Πηγή: ΕΛΑΟ ΕΑΕΕ Σελίδα 9

10 Συμπεράσματα 4. Συμπεράσματα Οι Αεροπορικές μεταφορές και οι επίγειες εγκαταστάσεις οι οποίες προσφέρουν υποστήριξη σε αυτές αποτελούν σημαντικό τομέα της οικονομικής δραστηριότητας και ταυτόχρονα είναι εκτεθειμένοι σε κινδύνους. Αυτοί οι κίνδυνοι είναι ασφαλίσιμοι καθώς πληρούν όλες τις προϋποθέσεις. Αναλυτικότερα: Υπάρχει μεγάλος αριθμός ομοιογενών περιπτώσεων Οι Ζημιές είναι τυχαίες και μη εσκεμμένες Οι Ζημιές είναι καθορισμένες και μετρήσιμες Οι Ζημιές δεν είναι καταστροφικές Η πιθανότητα Ζημιάς είναι μετρήσιμη Το Ασφάλιστρο είναι εφικτό. Επίσης, το έργο των Ασφαλιστικών Εταιριών και κατ επέκταση των διαμεσολαβούντων διευκολύνεται από το γεγονός ότι το προσωπικό και οι οργανισμοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται στις αερομεταφορές είναι οργανωμένοι σε σωματεία και συλλόγους. Στον αντίστοιχο πίνακα του παρατήματος υπάρχει ένας ενδεικτικός κατάλογος τους. Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι οι αερομεταφορές είναι ένας χώρος στον οποίο παρουσιάζονται δυνατότητες ανάπτυξης ασφαλιστικών εργασιών και αξίζει να δοθεί περισσότερη προσοχή από τις Ασφαλιστικές Εταιρίες-μέλη της ΕΑΕΕ. ΕΑΕΕ Σελίδα 10

11 Παράρτημα Πίνακας 10: Κίνηση αεροσκαφών των μεγαλύτερων αερολιμένων 2007, εσωτερικού Αερολιμένας Κινήσεις αεροσκαφών % συμμετοχή Αθηνών ,2% Θεσσαλονίκης ,8% Ρόδου ,6% Ηρακλείου ,5% Κέρκυρας ,9% Λοιποί ,1% Σύνολο Ελλάδος ,0% Πίνακας 11: Κίνηση αεροσκαφών των μεγαλύτερων αερολιμένων 2007, εξωτερικού Κινήσεις % Αερολιμένας αεροσκαφών συμμετοχή Αθηνών ,6% Θεσσαλονίκης ,2% Ρόδου ,8% Ηρακλείου ,6% Κέρκυρας ,9% Λοιποί ,8% Σύνολο Ελλάδος ,0% Γράφημα 1: Συνολικές κινήσεις αεροσκαφών ανά αερολιμένα Πηγή: ΥΠΑ ΕΑΕΕ Σελίδα 11

12 Πίνακας 12: Κίνηση επιβατών εσωτερικού των μεγαλύτερων αερολιμένων 2007 Επιβάτες Αερολιμένας Αφίξεις % συμμετοχή Αναχωρήσεις % συμμετοχή Αθηνών ,6% ,5% Θεσσαλονίκης ,5% ,4% Ρόδου ,3% ,4% Ηρακλείου ,2% ,5% Κέρκυρας ,3% ,2% Λοιποί ,1% ,1% Σύνολο Ελλάδος ,0% ,0% Πίνακας 13: Κίνηση επιβατών εξωτερικού των μεγαλύτερων αερολιμένων 2007 Αερολιμένας Αφίξεις Επιβάτες % συμμετοχή Αναχωρήσεις % συμμετοχή Αθηνών ,5% ,8% Θεσσαλονίκης ,0% ,0% Ρόδου ,0% ,9% Ηρακλείου ,5% ,4% Κέρκυρας ,1% ,0% Λοιποί ,0% ,9% Σύνολο Ελλάδος ,0% ,0% Γράφημα 2: Συνολικές αφίξεις επιβατών ανά αερολιμένα Πηγή: ΥΠΑ ΕΑΕΕ Σελίδα 12

13 Πίνακας 14: Κίνηση εμπορευμάτων εσωτερικού των μεγαλύτερων αερολιμένων 2007 Εμπορεύματα Αερολιμένας Αφίξεις % συμμετοχή Αναχωρήσεις % συμμετοχή Αθηνών ,5% ,4% Θεσσαλονίκης ,9% ,2% Ρόδου ,9% 379 1,9% Ηρακλείου ,4% 494 2,5% Κέρκυρας 826 4,6% 12 0,1% Λοιποί ,7% 383 1,9% Σύνολο Ελλάδος ,0% ,0% Σημείωση: τα εμπορεύματα μετρώνται σε τόνους Πίνακας 15: Κίνηση εμπορευμάτων εξωτερικού των μεγαλύτερων αερολιμένων 2007 Αερολιμένας Αφίξεις Εμπορεύματα % συμμετοχή Αναχωρήσεις % συμμετοχή Αθηνών ,2% ,8% Θεσσαλονίκης ,8% 959 2,7% Ρόδου 3 0,0% 0 0,0% Ηρακλείου 0 0,0% 0 0,0% Κέρκυρας 0 0,0% 1 0,0% Λοιποί 0 0,0% ,5% Σύνολο Ελλάδος ,0% ,0% Σημείωση: τα εμπορεύματα μετρώνται σε τόνους Γράφημα 3: Συνολικές αφίξεις εμπορευμάτων (σε τόνους) ανά αερολιμένα Πηγή: ΥΠΑ ΕΑΕΕ Σελίδα 13

14 Πίνακας 16: Ενδεικτικός κατάλογος φορέων κι εκδηλώσεων Ρυθμιστικές αρχές ΥΠΑ ICAO Eurocontrol Διεθνείς οργανισμοί IATA ACI FAI ERA Ομοσπονδίες ΕΛΑΟ AOPA Συλλογικά σωματεία Εκδηλώσεις Αεραθλητική λέσχη Αθηνών και Ολύμπου Ένωση Αερομοντελιστών Αθηνών Αερολέσχη Υπερελαφρών Αεροσκαφών Θεσσαλονίκης Ikaros Aero Expo Πίνακας 17: Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου αεροσκαφών ( ), 2009 DEMCO INSURANCE LTD ,60 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε ,86 GENERALI HELLAS A.A.E ,73 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. ΖΗΜΙΩΝ ,36 INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α ,26 INTERAMERIKAN E.E.A. ΖΗΜΙΩΝ ,00 GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε ,52 ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Γ.Α ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,33 Πηγή: Μελέτη της ΕΑΕΕ: «Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009» Πίνακας 18: Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου αστικής ευθύνης αεροσκαφών ( ), 2009 GENERALI HELLAS A.A.E ,92 ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α ,45 ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ Α.Ε.Γ.Α. ΖΗΜΙΩΝ ,17 INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α ,16 INTERAMERIKAN E.E.A. ΖΗΜΙΩΝ 6.975,00 DEMCO INSURANCE LTD 4.905,40 ΣΥΝΟΛΟ ,10 Πηγή: Μελέτη της ΕΑΕΕ: «Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009» ΕΑΕΕ Σελίδα 14

15 Executive Summary In Greece, the air traffic for 2008 amounted at 41,3 million passengers and 130 thousand tonnes of cargo. The air traffic was processed through 45 airports, only one of which is operated as a business enterprise (Athens International Airport). 27 Airline operators are functioning in Greece, operating a fleet of 320 aircraft. Other air traffic includes the air sports which are enjoyed by hundreds of persons according to data by ELAO. Air traffic is concentrated in the Athens airport which holds 42% of the traffic in terms of air transport movements, 40% in terms of passengers and 76% in terms of cargo. Private Insurance in Greece participates in the airport premium production (3,6 million in 2008) as well as airline operators premium. For the air sports, data on total premium production are not available but the average premium per person was about 10 to 15 in Air transport business, airlines and airports, constitutes an important sector of the economy and at the same time is exposed to risks. The risks are insurable since they fullfill all the relevant requirements. It presents opportunities for the development of the insurance business and, thus, deserves more attention from the Insurance Enterprises. HAIC

16

17 E.A.E.E. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής H.A.I.C. Research and Statistics Department Ιωάννης Φασόης Κωνσταντίνος Σταθόπουλος

18 Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 22 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 27 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014 Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Φεβρουάριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 79 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2014

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2014 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Δεκέμβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 77 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2014, ο κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2015

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2015 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Αύγουστος 2016 Οικονομικές Μελέτες 87 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2015, ο κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015 Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Ιούνιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 86 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 44 Σύνοψη βασικών σημείων Σύμφωνα με την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Περιουσίας 2012

Ασφάλιση Περιουσίας 2012 Ασφάλιση Περιουσίας 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 53 Σύνοψη βασικών σημείων Κατά τη διάρκεια του 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2010

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2010 Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάϊος 2011 Οικονομικές Μελέτες 16 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2013

Νομική Προστασία 2013 Νομική Προστασία 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2014 Οικονομικές Μελέτες 62 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Περιουσίας 2011

Ασφάλιση Περιουσίας 2011 Ασφάλιση Περιουσίας 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 35 Σύνοψη βασικών σημείων Κατά τη διάρκεια του 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αστική Ευθύνη 2011

Γενική Αστική Ευθύνη 2011 Γενική Αστική Ευθύνη 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 32 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-2014

Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-2014 Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-214 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Ιανουάριος 215 Οικονομικές Μελέτες 68 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η

Διαβάστε περισσότερα

Γενική αστική ευθύνη 2012

Γενική αστική ευθύνη 2012 Γενική αστική ευθύνη 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 45 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012 Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 43 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Ξενοδόχων στην Ελλάδα 2009-2013

Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Ξενοδόχων στην Ελλάδα 2009-2013 Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Ξενοδόχων στην Ελλάδα 2009-2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 49 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2014

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2014 Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάρτιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 80 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2014, οι κλάδοι ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009

Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009 Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων

Παραγωγή ασφαλίστρων Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 56 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2014-2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 83 Σύνοψη Βασικών Σημείων Συνολικά 999 συμβόλαια αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων

Παραγωγή ασφαλίστρων Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιανουάριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 41 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις ασφαλισμένες ζημιές του σεισμού με επίκεντρο στην Κεφαλονιά (Ιανουάριος 2014)

Έρευνα για τις ασφαλισμένες ζημιές του σεισμού με επίκεντρο στην Κεφαλονιά (Ιανουάριος 2014) Έρευνα για τις ασφαλισμένες ζημιές του σεισμού με επίκεντρο στην Κεφαλονιά (Ιανουάριος 2014) with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2014 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2014 Οικονομικές Μελέτες 58 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Φεβρουάριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 69 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Απρίλιος 2015 Οικονομικές Μελέτες 71 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2014 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 63 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Οκτώβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 89 Σύνοψη βασικών σημείων Μετά από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Φεβρουάριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 78 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 7 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Η ετήσια επισκόπηση ασφάλειας παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για την ασφάλεια της αεροπορίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

Η ετήσια επισκόπηση ασφάλειας παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για την ασφάλεια της αεροπορίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 13 Σύνοψη των κυριότερων σημείων Η ετήσια επισκόπηση ασφάλειας παρουσιάζει στατιστικά στοιχεία για την ασφάλεια της αεροπορίας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο Τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Μάρτιος 09 Σελίδα 1 από 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ; 3 ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ; 3 ΟΡΙΣΜΟΙ 3 ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010

Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 Αρ. Πρωτ. 9/2010 Αθήνα, 5/3/2010 ΠΡΟΣ : Σωματεία με δραστηριότητα υπερελαφρών ΘΕΜΑ : Πρόταση της Επιτροπής Υπερελαφρών επί του Κανονισμού ΥΠ.Α.Μ Αγαπητοί φίλοι, Συνημμένα θα βρείτε την πρόταση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Σεπτέμβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 88 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί μηνιαία έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Συνέδριο SECURITY PROTECT Μαρτίου 2016 Αθήνα, Divani Caravel

4 ο Συνέδριο SECURITY PROTECT Μαρτίου 2016 Αθήνα, Divani Caravel 4 ο Συνέδριο SECURITY PROTECT 18-19 Μαρτίου 2016 Αθήνα, Divani Caravel Η έννοια της Αστικής Ευθύνης στον κλάδο παροχής υπηρεσιών Security & ο ρόλος της Ασφαλιστικής Κάλυψης Γιώργος Κουτίνας k Εμπειρογνώμων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2010

Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2010 Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 25 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η ασφάλιση αυτοκινήτου αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ HULL, LIABILITY & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ «Αρθρογραφία» ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Του Νίκου Κλήμη Στη χώρα μας, με τα αμέτρητα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισμός: Στοιχεία & Αριθμοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισμού, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση αυτοκινήτου 2013

Ασφάλιση αυτοκινήτου 2013 Ασφάλιση αυτοκινήτου 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Δεκέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 67 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η ασφάλιση αυτοκινήτου αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Μαρτίου 2016

Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Μαρτίου 2016 Υπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 199368/384 Αριθμ. Φακ.: 082 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 450 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 27 Μαΐου 2016 Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Νοέμβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 90 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί μηνιαία έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2011

Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2011 Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 38 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η ασφάλιση αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΛΛΑ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Τ.Θ. 128, 58200 ΕΔΕΣΣΑ Τηλ. - Fax 0381-25088 e-mail: parapede@otenet.gr Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2012

Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2012 Ασφάλιση Αυτοκινήτου 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 52 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η ασφάλιση αυτοκινήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κύπελλο Αιωροπτερισμού 2011 Κατηγορία Αγώνες Αποστάσεων Κατηγορία Αγώνες Ακρίβειας & Διάρκειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κύπελλο Αιωροπτερισμού 2011 Κατηγορία Αγώνες Αποστάσεων Κατηγορία Αγώνες Ακρίβειας & Διάρκειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Κύπελλο Αιωροπτερισμού 2011 Κατηγορία Αγώνες Αποστάσεων Κατηγορία Αγώνες Ακρίβειας & Διάρκειας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ #2 Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία προσκαλεί όλα τα σωματεία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης στον Κλάδο Αυτοκινήτων

Έρευνα για την αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης στον Κλάδο Αυτοκινήτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 200242/478 Αριθμ. Φακ. : 014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 503 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες - Μέλη της Ένωσης Υπόψη Γενικών Διευθυντών & Υπευθύνων Κλάδου Αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Greek Tourism: Facts & Figures

Greek Tourism: Facts & Figures Greek Tourism: Facts & Figures ASSOCIATION of GREEK TOURISM ENTERPRISES www.sete.gr Ελληνικός Τουρισµός: Στοιχεία & Αριθµοί Greek Tourism: Facts & Figures 01 Βασικά Μεγέθη του Ελληνικού Τουρισµού, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2014 ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2014. 1 έως 5 Μαΐου 2014

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2014 ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2014. 1 έως 5 Μαΐου 2014 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΛΑΦΡΩΝ & ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2014 ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2014 1 έως 5 Μαΐου 2014 1 o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Αερολέσχη ΤΑΛΩΣ Ηρακλείου, μετά από εισήγηση της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μαΐου 2016

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Μαΐου 2016 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΤΑΛΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4 ο ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΦΑΙΣΤΟΣ 2016 & ΦΑΙΣΤΟΣ FlyIn 2016 20-21- 22-23 Μαΐου 2016 1 o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Αερολέσχη ΤΑΛΩΣ Ηρακλείου, μετά από εισήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175 & τον Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2008-30.06.2008 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 ΕΠΙ Υ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥN. ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2007 Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης στον Κλάδο Αυτοκινήτων

Έρευνα για την αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης στον Κλάδο Αυτοκινήτων Έρευνα για την αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης στον Κλάδο Αυτοκινήτων Η ασφαλιστική απάτη αποτελεί ως γνωστόν ένα από τα πλέον σημαντικά και πολύπλοκα προβλήματα, τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3662, 13/12/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3662 της 13ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Πολιτικής Αεροπορίας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2015 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Αυτοκινήτων

Ασφάλιση Αυτοκινήτων Ασφάλιση Αυτοκινήτων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2010 Οικονομικές Μελέτες 11 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η ασφάλιση αυτοκινήτου αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 197944/223 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 359 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Πανελλήνιοι Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2015 & HORTERO FLYIN 2015 1 o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία, προσκαλεί όλα τα σωματεία μέλη της, με ενασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ AOPA Hellas Ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει λόγω διατήρησης (ιδιοκτησίας ή κατοχής) αεροσκάφους ή ελικοπτέρου ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σελίδες : 6 Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Αυτοκινήτου

Εγχειρίδιο Αυτοκινήτου ΚΛΑΔΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Εγχειρίδιο Αυτοκινήτου Περιεχόμενα Ποιοι μπορούν να αποκτήσουν την ασφαλιστική κάλυψη 2 Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου και οι καλύψεις 2 Επασφάλιστρα και εκπτώσεις 5 Ιστορικό Ζημιών

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακός Αγώνας Αλεξιπτώτου Πλαγιάς (FAI cat.2) 26-27 Μαΐου 2012

Περιφερειακός Αγώνας Αλεξιπτώτου Πλαγιάς (FAI cat.2) 26-27 Μαΐου 2012 Περιφερειακός Αγώνας Αλεξιπτώτου Πλαγιάς (FAI cat.2) 26-27 Μαΐου 2012 Αεραθλητικός Όμιλος Κιθαιρώνα www.aokitheron.gr aok@aokitheron.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΓΩΝΑ O Αεραθλητικός Όμιλος Κιθαιρώνα, με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες

Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες Υπολογισμός Δεικτών για το Σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2010 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Αεραθλητικό Σωματείο "Ήπειρος" έδρα Παππαδάτες Θεσπρωτικού

Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία Αεραθλητικό Σωματείο Ήπειρος έδρα Παππαδάτες Θεσπρωτικού Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία έδρα Παππαδάτες Θεσπρωτικού ταχ. δ/νση: Τ.Θ. 91, 48100, Πρέβεζα e-mail: info@epirus-airsports.gr url: τηλ.: 6937471156-6945546685 fax.: 2682046021 Παππαδάτες, 24 Μαΐου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Αγώνων Αιωροπτερισμού Ακρίβειας & Διάρκειας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Αγώνων Αιωροπτερισμού Ακρίβειας & Διάρκειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Κανονισμός Αγώνων Αιωροπτερισμού Ακρίβειας & Διάρκειας ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Ε mail: chhg@hang-gliding.gr Έκδοση 9η 1. Γενικά 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2010 (Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιστρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση αυτοκινήτου 2015

Ασφάλιση αυτοκινήτου 2015 Ασφάλιση αυτοκινήτου 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Δεκέμβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 91 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η ασφάλιση αυτοκινήτου αποτελεί έναν από τους

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.09.15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175

Διαβάστε περισσότερα

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής :

Για την υλοποίηση της ασφάλισης απαιτούνται τα εξής : Ασφαλιζόμενα Πρόσωπα Ασφαλίζονται ομάδες προσώπων με ελάχιστο αριθμό ασφαλιζομένων δέκα (10) άτομα. Για ασφάλιση ομάδας πάνω από πενήντα (50) άτομα, ειδικά για το πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης Εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 0ΧΧ / 2015 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2015 ΠΡΟΣ : Όλα τα αεραθλητικά σωµατεία Επιτροπές Αεραθληµάτων ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 84 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Περιφερειακοί Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών KARDITSA 2016 FlyIn

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. Περιφερειακοί Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών KARDITSA 2016 FlyIn ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Περιφερειακοί Αγώνες Υπερελαφρών Αεροσκαφών 2016 KARDITSA 2016 FlyIn 1 o ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Η Αερολέσχη Ν. Καρδίτσας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Υπερελαφρών και απόφασης του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ»

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 8 ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» Dr. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία

Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία Το μέλλον της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς την επόμενη 10ετία 13 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 25 Νοεμβρίου 2016 Ιωάννης Βοτσαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α Διεθνής & Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2743/99 όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Νο 211/13.10.99, η ασφάλιση της αστικής ευθύνης των επαγγελματικών και ιδιωτικών σκαφών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Αρ. Πρωτ. 36 / 2009 Αθήνα, 3 Μαρτίου 2009 ΠΡΟΣ : Όλα τα σωματεία - μέλη ΕΛΑΟ ΘΕΜΑ : Πρόσκληση 77 ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κύριοι, Το ιοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την οικονοµική απόδοση των αερολιµένων

Κριτήρια για την οικονοµική απόδοση των αερολιµένων Κριτήρια για την οικονοµική απόδοση των αερολιµένων 21 Απριλίου 2010 ρ ηµήτριος ηµητρίου Πολ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος, (Eng, MSc, DEng) και Κωνσταντίνος Σταθόπουλος Στατιστικός Αναλυτής (MSc) Cranfield

Διαβάστε περισσότερα

Tuesday, March 5, 13

Tuesday, March 5, 13 } Η Goldair Handling είναι εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης η οποία είναι αμειγώς ελληνική και η μετοχική της σύνθεση απαρτίζεται από: Goldair ΑΕ & Ground Dynamic Partners Η Goldair ΑΕ ιδρύθηκε το 1955 με

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαΐου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαΐου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Μαΐου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Ιουλίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: 13/7/2015 Πρωί: x Απόγευμα: Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα 1. Στο πλαίσιο φερεγγυότητα ΙΙ, όσον αφορά στη δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ. Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Βασικές αρχές και ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και άλλες διατάξεις Αθήνα, Ιούλιος 2010 Αναβάθμιση και αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση: Το παρόν έντυπο είναι ενηµερωτικό και δεν αποτελεί συµβόλαιο, ενώ οι όροι και εξαιρέσεις του συµβολαίου παραµένουν άµεσα στη διάθεσή σας.

Σηµείωση: Το παρόν έντυπο είναι ενηµερωτικό και δεν αποτελεί συµβόλαιο, ενώ οι όροι και εξαιρέσεις του συµβολαίου παραµένουν άµεσα στη διάθεσή σας. Είναι γεγονός ότι η απρόσκοπτη λειτουργία µίας οργανωµένης κοινωνίας, επέβαλλε τη δηµιουργία ενός πλαισίου υποχρεώσεων και ρύθµισης διαφορών µεταξύ των πολιτών/µελών της. Το πλαίσιο αυτό κατέγραψε ο νοµοθέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (EIO/EAΘ) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2013 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2014 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣHΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ (ΕΔΑΑΠ) ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2014-2015 BIENNIAL SAFETY REPORT 2014 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013 Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Φεβρουάριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 70 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η μελέτη των χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΚΕΤΑ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η Ευρώπη Ασφαλιστική διαθέτει σύγχρονα πακέτα ασφάλισης αυτοκινήτων. Τα πακέτα ασφάλισης καλύπτουν όλες τις ανάγκες των πελατών, από την υποχρεωτική

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Στατιστικά στοιχεία έτους 2012. Επιτροπή Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων - Υποεπιτροπή Οδικής Βοήθειας

Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Στατιστικά στοιχεία έτους 2012. Επιτροπή Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων - Υποεπιτροπή Οδικής Βοήθειας Ασφάλιση Οδικής Βοήθειας Στατιστικά στοιχεία έτους 2012 Επιτροπή Ασφαλίσεων Αυτοκινήτων - Υποεπιτροπή Οδικής Βοήθειας Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής Σεπτέμβριος 2013 Τα Βασικά Μεγέθη Πλήθος ασφαλισμένων

Διαβάστε περισσότερα