Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1

2 The letter έψιλον [ epsilon, (ἒ ψιλόν, "simple e") ] (upper case E, lower case ε) is the fifth letter of the Greek alphabet. In the Greek Numbering System ε equals 5 (ε=5). The next letter in the row is "στ" (stigma / sigma tau), which equals 6, just like the letter ς (ς =6). έψιλον has many similarities with the letter E,e of other alphabets. It came from the phoenix letter he, which meant window. The lower case ε is used for: a very small quantity in mathematics and also is the antisymmetric tensor (in mathematics).

3 Το γράμμα έψιλον (κεφαλαίο Ε, πεζό ε) είναι το πέμπτο γράμμα του Ελληνικού αλφαβήτου. Στο Ελληνικό σύστημα αρίθμησης έχει αριθμητική αξία ε= 5. Την επόμενη αριθμητική αξία την έχει το στίγμα (ή σίγμα-ταυ) σύμβολο που μοιάζει και συχνά ταυτίζεται με το τελικό σίγμα δηλαδή ς= 6. Έχει άμεση σχέση με το γράμμα Ε,e άλλων αλφαβήτων. Προήλθε από τo φοινικικό γράμμα he, που στα φοινικικά σήμαινε παράθυρο. Το πεζό ε χρησιμοποιείται για: μια πολύ μικρή ποσότητα των μαθηματικών ενώ είναι και ο αντισυμμετρικός τανυστής (στα μαθηματικά).

4 Γεννήθηκα στην Κυψέλη Άρτας. Γέννημα θρέμμα των Τζουμέρκων και του Άραχθου. Αποφοίτησα από την Αρχιτεκτονική σχολή του Πολυτεχνείου στο Μιλάνο. Δούλεψα κοντά στο διάσημο Αρχιτέκτονα Gianni Mantero. Οι ορεινοί όγκοι των Τζουμέρκων και τα ορμητικά νερά του Άραχθου από τη μία και η παγκοσμιοποίηση και ο αέρας της Ιταλίας από την άλλη δίνουν το στίγμα της αρχιτεκτονικής μου που εκφράζεται μέσα από το Μοντέρνο κίνημα και υλοποιείται με σύγχρονα εκφραστικά και τεχνολογικά μέσα. I was born in Kypseli, Arta. I was born and bred in the region of the Tzoumerka mountain range and of the river Arachthos. I graduated from the Milan Polytechnic School of Architecture. I have worked with the famous architect Gianni Mantero. The alpine elevations of Tzoumerka and the rushing waters of Arachthos on the one hand, coupled with the globalized view and atmosphere of Italy on the other hand characterize my architectural concept, which is manifested through the Modern movement and materializes with the use of contemporary technological means of expression. Evagelos Tsironis

5 Γεννήθηκα στη Φτέρη Άρτας, στις όχθες του ποταμού Άραχθου στα Τζουμέρκα κι εγώ. Κόρη αξιωματικού και εγγονή ιερέα. Απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής σχολής του ΕΜΠ και της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Ο Άραχθος, τα Μαστοροχώρια των Τζουμέρκων, η Βυζαντινή μουσική, η λαϊκή παράδοση καθώς και η παράλληλη ενασχόληση μου με το θέατρο, αποτελούν την έμπνευση μου στην αρχιτεκτονική. Το νερό, η διαφάνεια, η κίνηση, η καθαρότητα, η λιτότητα και η αφαίρεση είναι αναπόσπαστα χαρακτηριστικά της δουλειάς μου. I was also born in Fteri, Arta, by the banks of river Arachthos in the region of the Tzoumerka mountain range. Daughter of a military officer and granddaughter of a priest. Graduate of the National Technical University of Athens School of Architecture and of the Greek National Theater Drama School. River Arachthos, the Tzoumerka Mastorohoria (folk artisans villages), Byzantine music, folk tradition as well as my activity in the theatrical field are my inspiration in architecture. Water, transparency, movement, clarity, simplicity and abstration are inextricable characteristics of my work. Georgia Zoi

6

7 ]ε [ έψιλον : Ευάγγελος (ο νονός), Ελλάδα (ο τίτλος έψιλον ποτέ δεν μεταφράζεται), έμπνευση, ενόραση, ευαισθησία, ενάργεια, ενέργεια, ένταση, έργον, εργοτάξιο. Συνειρμικά το έψιλον, μας παραπέμπει σε έννοιες που τελικά είναι το περιεχόμενο της εταιρίας. Η έψιλον ως ανθρώπινο δυναμικό, υφίσταται από εικοσαετίας περίπου. Ως νομικό πρόσωπο με τη σημερινή μορφή της, δραστηριοποιείται την τελευταία πενταετία. Παντρεύει τις ιδιαιτερότητες των δυο βασικών μετόχων της. Μακρινοί συγγενείς και φίλοι που περπάτησαν στα ίδια καλντερίμια και σκαρφάλωσαν στις ίδιες βουνοκορφές, ένωσαν τις δυνάμεις τους και τον έρωτα τους (άλλο ένα έψιλον) για την αρχιτεκτονική και πορεύονται με γνώμονα το σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. έψιλον [έψιλον]:, Evagelos (the godfather), Hellas (the title έψιλον is never translated), inspiration, intuition, sensitivity, clarity, energy, intensity, work, construction site. In our mind, έψιλον is associated with ideas, which eventually constitute the essence of the company. As regards its human potential, έψιλον came into existence about twenty years ago. As regards its legal entity, in its present form, it has been active during the last five years. The company combines the specific qualities of its two fundamental shareholders. Distant relatives and friends, who have walked on the same cobblestones and have climbed the same mountain tops, joined forces along with their love - eros in Greek means love - (one more E) for architecture and they tread along guided by their respect for humankind and the environment.

8 HELEXPO PALACE - HELEXPO SA

9

10

11 Δημιουργία και Περιβάλλον! Δύο έννοιες που δεν μπορούν να χωριστούν... H Δημιουργία θα ακολουθεί και... θα συμπληρώνει πάντα την Φύση! Creativity and Environment! Two meanings, which will never be separated... Creation will follow and... always complete Nature!

12

13 O σχεδιασμός ενός σύγχρονου χώρου πρέπει να εναρμονίζεται με τις ανάγκες της καθημερινής μας ζωής. Οι ρυθμοί είναι γρήγοροι, κουραστικοί και η πίεση κατά τη διάρκεια της ημέρας μεγάλη. Στην έψιλον στόχος όλων, είναι να ελαχιστοποιήσουμε την καθημερινή φθορά της διάθεσής σας μέσα από τον σχεδιασμό μας. The design of a contemporary space must be in harmony with our everyday needs. The day-rythms are really fast, tiring and the pressure during the day is heavy. Our aim in έψιλον, is to minimize your daily deterioration of your mood through our designs.

14

15 Το έμψυχο υλικό της έψιλον, πέρα από τους δύο βασικούς μετόχους της, αποτελεί μια ισχυρή ομάδα που καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα ειδικοτήτων. Μελέτες ειδικής αρχιτεκτονικής, πολεοδομικές μελέτες, ιδιωτικές πολεοδομήσεις, κτίρια του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, σχολεία, πανεπιστήμια, κτίρια αθλητικών δραστηριοτήτων, θέατρα, νοσοκομεία, μελέτες περιβάλλοντος χώρου, κτίρια στάθμευσης, κτίρια γραφείων, αναπλάσεις, οικιστικές ενότητες συγκροτήματα και οικισμοί εξοχικής κατοικίας. Γνώμονας σε όλες τις μελέτες ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας, η οικολογική σκέψη και ο σεβασμός στο περιβάλλον. The human resources of έψιλον, besides its two fundamental shareholders, forms a powerful team covering a wide range of specialties. Special architectural studies, urban planning studies, urban planning for private interests, studies for State-owned as well as private buildings - schools, universities, athletic centers, theaters, hospitals, landscape studies, parking lots, office buildings, restorations, residential units, condominiums and country homes complexes. In all our studies the prevailing criterion is the humanistic point of view, the ecological aspect, and respect for the environment.

16 EKKΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΞΕΝΩΝΑΣ (πάνω) & ΣΥΝΟΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (κάτω) CHURCH OF GREECE - GUESTHOUSE (above) & SYNODICAL CENTER (below)

17 Here, in έψιλον we do not discriminate between humble and luxurious architecture. Neither the humble is skimpy nor the luxurious flamboyant. Minimalism, clear lines, simplicity and abstraction remove the borders and protect from the temptation of the supefluous and the ostentatious. The concept of architecture is one and only, whether it is destined to house a minority or a multinational enterprise. Στην έψιλον δεν κάνουμε διακρίσεις σε ταπεινή και πολυτελή αρχιτεκτονική. Ούτε το ταπεινό είναι μίζερο ούτε το πολυτελές είναι φορτωμένο. Ο μινιμαλισμός, οι καθαρές γραμμές, η λιτότητα και η αφαίρεση καταργούν τις διαχωριστικές γραμμές και προστατεύουν από τον πειρασμό του περιττού και του κραυγαλέου. Η αρχιτεκτονική είναι μία, είτε πρόκειται να στεγάσει μία μειονότητα είτε μία πολυεθνική.

18

19 Στην έψιλον κατασκευάζουμε κτίρια για τους χρήστες με σεβασμό στις οικονομικές δυνατότητες και στα όνειρα τους. Εκείνο που δεν διαπραγματευόμαστε είναι η λειτουργικότητα και η αισθητική. Στην έψιλον κατασκευάζουμε κτίρια για το περιβάλλον πάνω στις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και τις εξοικονόμησης ενέργειας. Στην έψιλον αντλούμε από την κλασική αρχιτεκτονική, τις αρχέγονες δομές και την παράδοση αλλά δεν τις μιμούμαστε. Προχωρούμε αναζητώντας μια καινούργια αρχιτεκτονική, συνεχίζοντας το μοντέρνο κίνημα και κατασκευάζοντας κτίρια για το σήμερα και για το αύριο. Here, in έψιλον we construct buildings designed to be utilized by their users, with respect for their financial standing and their dreams. What we do not negotiate is functionality and aesthetics. Here, in έψιλον we construct buildings suitable for the environment; on the principles of bioclimatic architecture and energy conservation. Here, in έψιλον we draw our inspiration from the classical architecture, the premordial structures as well from tradition, but we do not imitate them. We carry on searching for a fresh architectural expression, while we continue to serve the modern movement and while we construct buildings for today as well as for tomorrow.

20 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ OFFICE BUILDING - GIANNIS MASTORAS KΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - NESTLE HELLAS ΑΕ HEAD OFFICE BUILDING - NESTLE HELLAS SA

21

22

23 Οι τρισδιάστατες εφαρμογές συμμετέχουν στην πλήρη αντίληψη των όγκων, των σχεδίων αλλά και του συνολικού έργου. Στην έψιλον ακολουθούμε την τεχνολογία και επενδύουμε σε σύγχρονες πλατφόρμες. The 3D applications support and participate towards the full understanding of volumes, designs but also the full plan of the project. In έψιλον, we follow technology and invest in such modern platforms.

24 ΘΕΑΤΡΟ-ΣΙΝΕ ΛΑΟΥ THEATRE (CINE LAOU) - VAGELIS MARINAKIS / SMALLRIDGE Ltd ΘΕΑΤΡΟ-ΣΙΝΕ ΛΑΟΥ THEATRE (CINE LAOU) - VAGELIS MARINAKIS / SMALLRIDGE Ltd ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ-PAFILIA ΑΕ RESIDENTIAL UNITS - PAFILIA SA ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΣΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ATHLETIC CENTER - MUNICIPALITY OF NIKEA (ATHENS)

25 ΜΟΥΣΕΙΟ & ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ - ΣYMEAN MUSEUM & ART GALLERY - SYMEAN

26

27 Στην έψιλον, σεβόμενοι το παρελθόν σχεδιάζουμε το μέλλον. Αποκαθιστώντας τα διατηρητέα κτίρια ένας αόρατος ομφάλιος λώρος, διατρέχει τις εποχές και καταγράφει την ιστορία και την εξέλιξη του τόπου. Αποκαθιστούμε τα διατηρητέα κτίρια δίνοντας τους πολύ συχνά νέο προορισμό για να συνεχίσουν να ζουν. Η έψιλον αγαπά την παράδοση επιδιώκοντας την αναβίωση της και όχι την αντιγραφή ή τη στείρα μίμηση της σε καινούργιες δήθεν παραδοσιακές ή κλασσικές κατασκευές, πράγμα που προκαλεί σύγχυση και ισοπέδωση. Έχοντας τη γνώση του παλαιού, σχεδιάζουμε το καινούργιο, αναπτύσσοντας ένα διάλογο στο χρόνο. Here, in έψιλον we design the future with respect to the past. In the process of the restoration of buildings worthy of preservation an invisible umbilical cord runs across the ages recording the history and the developments of this country. We restore these buildings giving them very often a new usage so that they can continue to exist. έψιλον appreciates tradition striving to revive it and not to copy or emulate it in a pointless imitation in the form of new, so-called traditional or classical constructions, something that ends in confusion and downright equalization. Equipped with the knowledge of the old, we design the new by nurturing a perpetual dialogue.

28 Σε συνεργασία με το αρχιτεκτονικό γραφείο Άρη και Λίνας Μαντζουρανή

29 ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ MAXIMOS MANSION

30

31 Στην έψιλον ολοκληρώνουμε τα κτίρια μας σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια στο εσωτερικό τους. Τα ετοιμάζουμε για να υποδεχθούν τον χρήστη. Σκοπός μας είναι να τον κάνουμε ευτυχισμένο μέσα στο χώρο του που είναι γέννημα διαλόγου ανάμεσα σε κείνον και σε μας. Ποτέ οι χώροι που σχεδιάζουμε δεν είναι αποτέλεσμα veto από τη μια ή την άλλη πλευρά, αλλά προϊόν αγάπης και συμπόρευσης. Πολύ συχνά αναλαμβάνουμε ως πιο ειδικοί, να εκπαιδεύσουμε και να μυήσουμε τον χρήστη στην αρχιτεκτονική. Το σίγουρο σε κάθε περίπτωση είναι ότι το τελικό αποτέλεσμα θα τον εκφράζει. Here, in έψιλον we complete our buildings designing and constructing everything upto the minutest detail in their interior. We make them ready to receive their end users. Our goal is to make them happy within their own space, which is the product of a dialogue between them and us. The spaces we design are never the outcome of a veto either from the one or the other side, but rather the fruit of love and joint effort. As the experts, we very often undertake to educate and initiate the prospective users into the art of architecture. In any case, it is certain that the end result will eventually be an expression of themselves.

32 The interior spaces we design here, in έψιλον, form a continuation of the exterior, if that exterior is an interesting one, otherwise, we create a new environment in the interior of the building. Clarity, purity and luminosity are the pivotal points of our efforts. In this way, we eliminate boundaries and obstacles, while we also take particular care, wherever needed, to protect the privacy of individual spaces. Materials are contemporary and environment-friendly: stone, wood, concrete, steel. Artificial lighting also plays a specific role in the design of interior spaces adding a touch of theatrical magic. Finally, technological advancements become our allies in aiding us to render interior spaces both functional and delightful. Οι εσωτερικοί χώροι που σχεδιάζουμε στην έψιλον, είναι συνέχεια του εξωτερικού χώρου, αν αυτός έχει ενδιαφέρον, αλλιώς δημιουργούμε ένα καινούργιο περιβάλλον στο εσωτερικό του κτιρίου. Η διαύγεια, η καθαρότητα και η φωτεινότητα είναι οι άξονες μας. Έτσι καταργούμε τα όρια και τα εμπόδια, φροντίζοντας παράλληλα, όπου χρειάζεται, να προστατέψουμε την ιδιωτικότητα των προσωπικών χώρων. Τα υλικά σύγχρονα και φιλικά στο περιβάλλον: πέτρα, ξύλο, μπετόν, ατσάλι. Ο τεχνητός φωτισμός επίσης παίζει ιδιαίτερο ρόλο στο σχεδιασμό των εσωτερικών χώρων προσθέτοντας κάτι από την μαγεία του θεάτρου. Τέλος η τεχνολογία γίνεται σύμμαχος μας βοηθώντας τόσο στη λειτουργικότητα όσο και στην απόλαυση του εσωτερικού χώρου.

33

34 ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Public Sector ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Secreteriat General of Sport ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Municipality of Athens ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Municipality of Grammatiko ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Municipality of Eleusina ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Municipality of Igoumenitsa ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Municipality of Heraklion of Kriti ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Municipality of Kalamaria ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Municipality of Lefkimmi of Corfu ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Municipality of Nea Erythraia ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Municipality of Nea Makri ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ Municipality of NΙΚEΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Municipality of Piraeus ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Municipality of Perama ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Municipality of Chania ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΡΤΑΣ Prefecture of Arta ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Prefecture of Grevena ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΛΕΙΑΣ Prefecture of Ilia ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Prefecture of Ioannina ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Prefecture of Rethymno

35 ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (συνέχεια) Public Sector (continue) ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Prefecture of Trikala ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ Prefecture of Chania ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΙΟΥ Prefecture of Chios ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Red Cross Hospital ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Filiates General Hospital ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Hellenic School Buildings Corporation SA ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Restitution of Invalids Hospital ΤΕΙ ΑΡΤΑΣ Epirus Institute of Tecnology ΥΠΕΧΩΔΕ Hellenic Ministry of the Environment, Physical Planning and Public Works ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ Ministry of Justice - Themis Constructions S.A. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Hellenic Ministry of Culture ΙΔΙΩΤΕΣ Private Sector ABARCO SA ADIDAS AKTOR SA ALPHA BANK ALOUETTE SA ALTANA ACHILLAS ANAGNOSTIDIS ARCON CONSTRUCTIONS SA ARGENTI ATTIVO AVIN ΙΔΙΩΤΕΣ Private Sector (continue) BANG & OLUFSEN CASTLE OF CHIOS CHURCH OF GREECE CHURCH OF GREECE - EPARCHY OF TRIKALA COMFORT Ltd DOMOPOLIS SA EDRASI - C. PSALLIDAS SA ELLINIKI TECHNODOMIKI TEB SA F-FOKAS STORES GERMANOS SA GIANNIS MASTORAS - ELEFTHEROS NEWSPAPER GIORGOS MIHAELIDIS - ANOIKTO THEATRO (OPEN THEATRE) HELEXPO SA HELLENIC PUBLIC REAL ESTATE CORPORATION INTERCAT SA IOANNIS MANOS KONSTANTINOS PADOS LIKODIMOS SA MERI VIDALI - THEATRICAL CORPORATION METAKSAS SA MINOS EMI SA NESTLE HELLAS SA OLYMPIC AIRLINES - NEW YORK OFFICE PAFILIA SA RAYMOND FISCHER SAKIS MANAFIS - THEATRICAL CORPORATION SANTO GUSTO - CAFE-RESTAURANT SPYROS FOKAS SYMEAN SATEKAL SA TERLANA SA THEOHARAKIS TSANTILIS SA VAGELIS MARINAKIS - SMALLRIDGE Ltd Ενδεικτικά παρουσιάζουμε πελάτες μας με ταξινόμηση ανά κατηγορία. (μέχρι Μάρτιος 2008) We present a selection of our clientele on a per-category basis. (as of March 2008)

36 ΜΑΡΤΙΟΣ-MARCH 2008 ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΞΙΚΩΝ PRINTED IN THE EUROPEAN UNION WITHOUT THE USE OF TOXIC INKS

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus

Petros Dymiotis Cultural Officer Cultural Services Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus Η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας αποτελεί μιαν από τις κύριες πλατφόρμες ανάδειξης και προώθησης, στο εξωτερικό, των επιτευγμάτων της σύγχρονης κυπριακής τέχνης. Φέτος, η προσπάθεια αυτή αποκτά ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

odd: επίθετο, 1. ο διαφορετικός από το σύνηθες, ο περίεργος, 2. ο μονός αριθμός συνώνυμα: παράξενος, περίεργος, αστείος

odd: επίθετο, 1. ο διαφορετικός από το σύνηθες, ο περίεργος, 2. ο μονός αριθμός συνώνυμα: παράξενος, περίεργος, αστείος studio J E W E L L E R Y studio J E W E L L E R Y odd: επίθετο, 1. ο διαφορετικός από το σύνηθες, ο περίεργος, 2. ο μονός αριθμός συνώνυμα: παράξενος, περίεργος, αστείος odd: adjective, 1. different from

Διαβάστε περισσότερα

INTERVIEW. Interview by Jenny Schafer A.A. Architect, RIBA II Photographer: Amit Geron. 2 Villas Villas 3

INTERVIEW. Interview by Jenny Schafer A.A. Architect, RIBA II Photographer: Amit Geron. 2 Villas Villas 3 INTERVIEW Το γραφείο Pitsou Kedem Architects ιδρύθηκε το 2002 από τον Pitsou Kedem. Αποτελείται από μία ομάδα εννέα νέων, δυναμικών και ταλαντούχων αρχιτεκτόνων. Στα 12 αυτά χρόνια έχουν αναπτύξει ένα

Διαβάστε περισσότερα

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece

NEODOMI S.A. ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens, Greece GRAPH AVENUE CREATIVE SERVICES S.A. THESSALONIKI 173, Ethnikis Antistaseos Str. 551 34 Thessaloniki, Greece Τel.: +302310 471118, +302310 471119 Fax: +302310 471382 ATHENS 2, Fok. Negri Str. 115 27 Athens,

Διαβάστε περισσότερα

4 5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1999 Η ΓΑΙΑ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ συστήθηκε ως Ανώνυμη Μελετητική Εταιρεία το 1999, από μηχανικούς με έδρα τη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Ron Bakker Ιδρυτικό μέλος και συνέταιρος της PLP Architecture

Ron Bakker Ιδρυτικό μέλος και συνέταιρος της PLP Architecture ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2014 ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗ Ron Bakker Ιδρυτικό μέλος και συνέταιρος της PLP Architecture Where do we meet?

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιρρόη Σπυρίδωνος Hellenic Art & Design

Καλλιρρόη Σπυρίδωνος Hellenic Art & Design Η έκθεση S-M-L-XL HELLENIC DESIGN αποτελεί την πρώτη από μια σειρά δράσεων που διοργανώνει το HELLENIC ART & DESIGN. Δίνει τη δυνατότητα σε 21 Έλληνες σχεδιαστές αντικειμένου να πειραματιστούν και να παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3

SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 SUSTAINABILITY REPORT OF MYTILINEOS HOLDINGS 3 Με Γερές Βάσεις για το Μέλλον Concrete Foundations ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ WE ENVISION WE PLEDGE WE IMPLEMENT ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ Μήνυμα Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

στη γυναίκα μου Μαίρη to my wife Mary

στη γυναίκα μου Μαίρη to my wife Mary Vogiatzoglou στη γυναίκα μου Μαίρη to my wife Mary Vogiatzoglou act 1 Βογιατζόγλου πράξη 1η Vogiatzoglou act 1 Βογιατζόγλου πράξη 1η Γιώργος Ν. Βογιατζόγλου Πρόλογος 6 Από τα παιδικά μου χρόνια, το ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

The communication between people. Maybe, it has become more difficult and indirect and sometimes it is not even real.

The communication between people. Maybe, it has become more difficult and indirect and sometimes it is not even real. COMMUNITY QUESTION I The urban environment, as opposed to the natural one, is a construct that supposedly facilitates the lives of the people who inhabit it. For example, a big city offers diverse opportunities

Διαβάστε περισσότερα

Living Village. Aρχιτεκτονική των Xωριών. Aειφόρο Aνάπτυξη της Κοινότητας

Living Village. Aρχιτεκτονική των Xωριών. Aειφόρο Aνάπτυξη της Κοινότητας Living Village K i o n i V i l l a g e, I t h a c a, G r e e c e Aρχιτεκτονική των Xωριών Aειφόρο Aνάπτυξη της Κοινότητας Nicholas Zaferatos Western Washington University 2010 Living Village Kioni Village

Διαβάστε περισσότερα

η φυσική & πολιτιστική κληρονομιά του δήμου πεταλούδων ρόδου the natural & cultural heritage of the municipality of butterflies, rhodes island, greece

η φυσική & πολιτιστική κληρονομιά του δήμου πεταλούδων ρόδου the natural & cultural heritage of the municipality of butterflies, rhodes island, greece κ. π. ε. πεταλουδων ροδου & δημος πεταλουδων e. e. c. of butterflies, rhodes greece & municipality of the butterflies η φυσική & πολιτιστική κληρονομιά του δήμου πεταλούδων ρόδου the natural & cultural

Διαβάστε περισσότερα

03-14 / 09 / 2011. 11 η έκθεση σύγχρονης τέχνης. 11 th exhibition of contemporary art

03-14 / 09 / 2011. 11 η έκθεση σύγχρονης τέχνης. 11 th exhibition of contemporary art 11 η έκθεση σύγχρονης τέχνης 03-14 / 09 / 2011 11 th exhibition of contemporary art Οργανωτικός Φορέας / Παραγωγή Organizing Institution / Production Αντιδημαρχία Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΑ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ ΤΟ Ν Ι Κ Η Σ A R C H I T E C T U R A L AWARDS

ΒΡΑΒΕΙΑ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ ΤΟ Ν Ι Κ Η Σ A R C H I T E C T U R A L AWARDS ΒΡΑΒΕΙΑ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ ΤΟ Ν Ι Κ Η Σ A R C H I T E C T U R A L AWARDS 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - HELLENIC INSTITUTE OF ARCHITECTURE Η έκδοση αυτή συνοδεύει την έκθεση των Βραβείων Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

Living Village. Kioni Village, Ithaca, Greece. Aρχιτεκτονική των Xωριών

Living Village. Kioni Village, Ithaca, Greece. Aρχιτεκτονική των Xωριών Living Village Kioni Village, Ithaca, Greece Aρχιτεκτονική των Xωριών Nicholas Zaferatos Aειφόρο Aνάπτυξη της Κοινότητας Western Washington University 2010 Living Village Kioni Village Ithaca, Greece Sustainable

Διαβάστε περισσότερα

Λεύκωμα. Album. για την περιοχή παρέμβασης του Νομού Πέλλας στο Ε.Π.Κ.Π. LEADER +

Λεύκωμα. Album. για την περιοχή παρέμβασης του Νομού Πέλλας στο Ε.Π.Κ.Π. LEADER + Λεύκωμα για την περιοχή παρέμβασης του Νομού Πέλλας στο Ε.Π.Κ.Π. LEADER + Album about the intervention region of the Prefecture of Pella in LEADER+ C.I.O.P. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ SYMBOLS EXPLANATION ένα φωτογραφικό

Διαβάστε περισσότερα

> Examples of sculpture from the Athenian Agora: The exhibition. > Images of gods and mortals. > The dialectics of architectural narrative

> Examples of sculpture from the Athenian Agora: The exhibition. > Images of gods and mortals. > The dialectics of architectural narrative ATHENS 2012 03 ƒπ Ã ª > Συνοπτική ιστορία των ανασκαφών της Αρχαίας Αγοράς > Η μέριμνα της Ελληνικής Πολιτείας για την Αθηναϊκή Αγορά > Το έργο «Αναβιώνοντας την Αρχαία Αγορά, τον τόπο που γεννήθηκε η

Διαβάστε περισσότερα

MANΩΛΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΣΗΣ. The catalogue was issued on the occasion of the exhibition Μanolis Baboussis Beyond Planning 6 February 22 March 2014

MANΩΛΗΣ ΜΠΑΜΠΟΥΣΗΣ. The catalogue was issued on the occasion of the exhibition Μanolis Baboussis Beyond Planning 6 February 22 March 2014 The catalogue was issued on the occasion of the exhibition Μanolis Baboussis Beyond Planning 6 February 22 March 2014 Ileana Tounta Contemporary Art Center 48, Armatolon-Klefton str. 11471 Athens GR www.

Διαβάστε περισσότερα

Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010. Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010. Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010. Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010. Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010.

Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010. Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010. Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010. Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010. Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010. Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010 Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010 Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010 Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010 Χανιά, 18-21 Ιουνίου 2010 p_public 2010 Ημερολόγιο Συνάντησης p_public 2010 p_public 2010, Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκοσ european Αρχιτεκτονικοσ Διαγωνισμοσ ARCHITECTURAL COMPETITION για την ανασυγκρότηση

Ευρωπαϊκοσ european Αρχιτεκτονικοσ Διαγωνισμοσ ARCHITECTURAL COMPETITION για την ανασυγκρότηση Ευρωπαϊκοσ european Αρχιτεκτονικοσ Διαγωνισμοσ ARCHITECTURAL COMPETITION για την ανασυγκρότηση for the creation του κέντρου της Αθήνας of a new city centre in athens ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ EXHIBITION OF

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism

Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία. Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Οδηγός «Καλών Πρακτικών» Αγροτουρισµός στη υτική Μακεδονία Best practices in Western Macedonia (Greece) Rural tourism Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α C o n t e n t s Πολιτιστικό Τρίγωνο

Διαβάστε περισσότερα

r.hiltonathens.g w w w

r.hiltonathens.g w w w www.hiltonathens.gr www.chanel.com LINEA PIU - 6, SEKERI ST. ATHENS 106 74 TEL: 210 36 06 125 24 N. KALOGERA ST. MYKONOS, 846 00 TEL: 228 90 78 922 Bonus. Το Μεγαλύτερο Πρόγραμμα Επιβραβεύσεως Συναλλαγών.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα & Δωρεές 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants

Νέα & Δωρεές 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY. Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants 15 ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΗΣ 15 YEARS OF PHILANTHROPY Νέα & Δωρεές Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος» Φθινόπωρο 2011 Άνοιξη 2012 News & Grants Stavros Niarchos Foundation Autumn 2011 Spring 2012 www.snf.org 1 www.snf.org

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Δράσεις Our Work 2015 1 Επιμέλεια έκδοσης / Editor ΛΥΔΙΑ ΚΑΡΡΑ / LYDIA CARRAS Συντονισμός έκδοσης / Publication coordinator ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΜΠΙΛΗ / KATERINA STEBILI Σχεδιασμός / Lay-out Ξένια Χατζηαγγελή /

Διαβάστε περισσότερα

156 J.UCY 02 J.UCY 02 JUCY02f.indd 156 24/11/2011 7:35:11 μμ

156 J.UCY 02 J.UCY 02 JUCY02f.indd 156 24/11/2011 7:35:11 μμ 156 J.UCY 02 JUCY02f.indd 156 24/11/2011 7:35:11 μμ B: LECTURE SERIES Κοινωνικό φύλο και αρχιτεκτονική: μια επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας hilde heynen Gender and architecture: a review of the literature

Διαβάστε περισσότερα

14-26 ÌáÀïõ 2015 17 O. ιεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου & Παντοµίµας Κιλκίς 17 th INTERNATIONAL PUPPET AND MIME FESTIVAL OF KILKIS

14-26 ÌáÀïõ 2015 17 O. ιεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου & Παντοµίµας Κιλκίς 17 th INTERNATIONAL PUPPET AND MIME FESTIVAL OF KILKIS 17 O ιεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου & Παντοµίµας Κιλκίς 17 th INTERNATIONAL PUPPET AND MIME FESTIVAL OF KILKIS ÓÕÍÅÄÑÉÁÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÄÇÌÏÕ ÊÉËÊÉÓ 14-26 ÌáÀïõ 2015 www.kilkis-festival.gr Ôçë.: 23413 52205 ΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.hiltonathens.gr hilton

www.hiltonathens.gr hilton www.hiltonathens.gr hilton 2 hilton athens athens hilton 3 4 hilton athens athens hilton 5 hilton athens magazine 8 hilton athens Ionian Hotel Enterprises SA Hilton Athens 46 Vas. Sofias Ave., 115 28

Διαβάστε περισσότερα

summer 2013 issue 08 One year later Epidaurus Festival The natural beauty of Summer www.greekriviera.gr

summer 2013 issue 08 One year later Epidaurus Festival The natural beauty of Summer www.greekriviera.gr summer 2013 issue 08 Amanzoe One year later Epidaurus Festival The natural beauty of Ermionida www.greekriviera.gr Summer eeze Elegant seafront living Your opportunity to own one of a limited number of

Διαβάστε περισσότερα

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings

«Πράσινα» Κτίρια Green Buildings «Πράσινα» Κτίρια Green Buildings 2 Movie Download / Movie Download Green Buildings www.knx.org KNX Association cvba 2008 KNX is registered trademark of KNX Association cvba February 2008 Τα περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα