ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ COSMOTE SMART STEPS!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ COSMOTE SMART STEPS!"

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ COSMOTE SMART STEPS! H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας 44, σε συνεργασία µε την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «PROXIMITY ZZ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ», που εδρεύει στην Αθήνα Αµβρ. Φραντζή 16, TK , (εφεξής η «PROXIMITY» ή «ιαφηµιστική Εταιρεία»), διοργανώνει προωθητικό πρόγραµµα µε τίτλο «COSMOTE SMART STEPS» (εφ εξής το «Πρόγραµµα»). Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισµός των όρων συµµετοχής στο Πρόγραµµα κάθε ενδιαφεροµένου και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών στα πλαίσια του Προγράµµατος µε τη διαδικασία κλήρωσης που αναφέρεται στους παρόντες όρους. Το Πρόγραµµα Η COSMOTE ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιθυµεί την προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της στην Ελληνική αγορά, διοργανώνει το Πρόγραµµα µε τίτλο «COSMOTE SMART STEPS» µέσω των σηµείων πώλησης του ικτύου Συνεργατών της, και συγκεκριµένα των καταστηµάτων που αναφέρονται στο Παράρτηµα Β των παρόντων αναλυτικών όρων. ιάρκεια Προγράµµατος - Όροι Συµµετοχής 1. Η διάρκεια του Προγράµµατος καθορίζεται από 10/04/2012 έως και 10/05/2012 (εφεξής η «ιάρκεια»). 2. Στο πρόγραµµα έχουν δικαίωµα συµµετοχής όσοι διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα, έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία. 3. Για να συµµετέχει κάποιος στο Πρόγραµµα (εφεξής ο «Συµµετέχων»), θα πρέπει: κατά το χρονικό διάστηµα από έως και α) να υπογράψει Αίτηση Σύµβασης Σύνδεσης (εφεξής η «Αίτηση») σε ένα συνεργαζόµενο κατάστηµα COSMOTE που συµµετέχει στο πρόγραµµα, για νέα σύνδεση συµβολαίου COSMOTE ή β) να υποβάλλει κατά το άνω χρονικό διάστηµα αίτηµα φορητότητας προς την COSMOTE το οποίο να γίνει δεκτό και να υπογραφεί και εγκριθεί η Αίτησή του µέχρι την Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις ο συνδροµητής θα πρέπει να εντάξει τη σύνδεσή του σε ένα από τα οικονοµικά προγράµµατα COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 25, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 30, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 35, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 40, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 45, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 55, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 70, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 85, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 100, COSMOTE ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 150, και να κάνει χρήση επιδότησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού αγοράζοντας συσκευή τύπου Smartphone. Συσκευές τύπου Smartphone είναι οι εκάστοτε οριζόµενες από την COSMOTE. Για το ποιες συσκευές θεωρούνται τύπου Smartphone οι καταναλωτές µπορούν να ενηµερώνονται από τα καταστήµατα που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα. 4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στην κλήρωση του άρθρου 6 των παρόντων όρων, είναι να γίνει δεκτή η Αίτηση Σύµβασης Σύνδεσης στο δίκτυο της COSMOTE. Η αγορά προϊόντος δεν είναι υποχρεωτική. Εναλλακτικά, όποιος έχει δικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα σύµφωνα µε το άρθρο 2 των παρόντων Αναλυτικών Όρων µπορεί, µε επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας, ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου σύµφωνα µε το ν. 3783/2009, να συµπληρώσει, µόνο µία φορά, ένα δελτίο συµµετοχής στο Πρόγραµµα που θα βρίσκεται στα γραφεία της ιαφηµιστικής, στη διεύθυνση Αµβρ. Φραντζή 16, Αθήνα, TK κατά τις ηµέρες από ευτέρα έως και Σάββατο και από τις π.µ. έως τις µ.µ. από έως και Κάθε Συµµετέχων µπορεί να λάβει µέρος στο Πρόγραµµα µε περισσότερες συµµετοχές, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 των παρόντων. Η COSMOTE θεωρεί ότι κάθε Συµµετέχων είναι συνδροµητής ή/και χρήστης της σύνδεσης µε την οποία συµµετέχει στο Πρόγραµµα.

2 Κλήρωση - Ανάδειξη νικητών 5. Οι αριθµοί κλήσης (εφεξής «MSISDN»), που θα ανακοινωθούν στους Συνδροµητές κατά την υπογραφή της αίτησης - σύµβασης σύνδεσης στο δίκτυο της COSMOTE, θα καταχωρηθούν σε αυτοµατοποιηµένο ηλεκτρονικό σύστηµα µε σκοπό την ανάδειξη των νικητών. 6. Μεταξύ των Συµµετεχόντων στο Πρόγραµµα θα διεξαχθεί µία (1) κλήρωση (εφεξής η "Κλήρωση"), για την ανάδειξη των νικητών, στους οποίους θα διατεθούν τα δώρα που περιγράφονται στη συνέχεια. Η Κλήρωση θα διεξαχθεί στις 30/05/2012 και ώρα 12:00 µµ και σε αυτή θα συµµετέχουν τα MSISDN που έχουν υπογράψει - σύµβαση σύνδεσης στο δίκτυο της COSMOTE σύµφωνα µε τους παρόντες όρους κατά τη ιάρκεια του Προγράµµατος. Η Κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί στα γραφεία της COSMOTE, στη διεύθυνση Γραβιάς 3, Μαρούσι, Τ.Κ , στο ισόγειο, παρουσία της Συµβολαιογράφου Γεωργίας Κοροµάντζου ηµοπούλου, (εφεξής η «Συµβολαιογράφος»), στην οποία έχουν κατατεθεί οι παρόντες Όροι, ή νόµιµου αναπληρωτή της και εκπροσώπου της COSMOTE. Κατά την Κλήρωση η ανάδειξη των νικητών θα γίνει µε τη σειρά που αναφέρονται τα ώρα στον πίνακα του άρθρου 11 των παρόντων Αναλυτικών Όρων. 7. Αν για οποιονδήποτε λόγο, είναι αδύνατη η διεξαγωγή της Κλήρωσης κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα, η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει την ηµέρα και ώρα της Κλήρωσης µε σχετική της ανακοίνωση στο Site της προ είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα Κλήρωσης. 8. Εντός πέντε (5) ηµερών από την Κλήρωση, η Proximity θα επικοινωνεί τηλεφωνικά µε τους αριθµούς MSISDN οι οποίοι συµµετείχαν στην Κλήρωση και αναδείχθηκαν νικητές, µε σκοπό την ενηµέρωσή των κατόχων των MSISDNs για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής των δώρων. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία θα ζητούνται από τους κατόχους των ΜSISDNs τα πλήρη στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, Αριθµός ελτίου Ταυτότητας, πλήρης διεύθυνση, κ.λ.π.) µε σκοπό την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας κατά την παράδοση των δώρων. Μετά την ολοκλήρωση µε το παρόν αναλαµβανοµένων υποχρεώσεων της COSMOTE, τα ως άνω στοιχεία θα καταστρέφονται. Σε περίπτωση που κατά την επικοινωνία τα δηλωθέντα στοιχεία δεν αντιστοιχούν µε τα στοιχεία που διατηρεί η COSMOTE θα καλείται ο αντίστοιχος επιλαχών νικητής ο οποίος και θα είναι ο νικητής του αντίστοιχου δώρου. 9. Σε περίπτωση που για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία της Κλήρωσης, η Proximity δεν µπορέσει να έρθει σε επικοινωνία µε κάποιους ή όλους τους νικητές, τότε θα ενηµερώνονται οι αντίστοιχοι επιλαχόντες. Σε κάθε περίπτωση η Proximity θα ανακοινώσει τηλεφωνικά τα αποτελέσµατα σε τυχόν νικητές ή επιλαχόντες της Κλήρωσης το αργότερο µέχρι την 20 η Ιουνίου Η Proximity κατά την επικοινωνία µε τους νικητές µπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή τελικού αποδέκτη του δώρου. ώρα Παράδοση ώρων 11. Η COSMOTE στα πλαίσια του Προγράµµατος έχει προγραµµατίσει να παρέχει σε τριακόσιους ενενήντα πέντε (395) τυχερούς (εφεξής οι «Νικητές»), αντίστοιχο αριθµό δώρων (εφεξής τα «ώρα»). Τα ώρα χωρίζονται σε οκτώ (8) κατηγορίες (εφεξής «Κατηγορίες ώρων»). Με βάση τις Κατηγορίες ώρων έχει οριστεί και η ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων, όπως παρουσιάζονται στον κατωτέρω πίνακα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΩΡΟ ΝΙΚΗΤΕΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ Α 5 Ταξίδια* στη Σαντορίνη για 2 άτοµα και 3 διανυκτερεύσεις και επιπλέον 1 προπληρωµένη κάρτα** αξίας 500 για κάθε νικητή 5 5 Β 85 Play station 3 160GB 85 75

3 Γ 35 Ποδήλατα IDEAL Φωτογραφικές µηχανές Olympus FE Ε 45 Κινητά Sony Ericsson Xperiα Μini Ζ 45 Κινητά Nokia Η 40 Ψηφιακές Κορνίζες Rollei Θ 95 Mp4 Players SONY NWZE463 µε µνήµη 4GB *Πληροφορίες Ταξιδιού: 1. Για την κράτηση του ταξιδιού, ο νικητής πρέπει να επικοινωνήσει µε την εταιρία WORLD PACIFIC στο τηλέφωνο και κατά την επικοινωνία να αναφέρει πως πρόκειται για την προωθητική ενέργεια «COSMOTE SMART STEPS» Αεροπορικό εισιτήριο από την Αθήνα για την Σαντορίνη µετ επιστροφής σε οικονοµική θέση µε την Aegean Airlines 2. Φόροι αεροδροµίων 3. Τρεις (03) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* σε standard δίκλινο δωµάτιο, µε θέα θάλασσα (βάση διαθεσιµότητας), στα Φηρά ή το Φηροστεφάνι 4. Πρωινό καθηµερινά στο ξενοδοχείο ιευκρινήσεις Ταξιδιού: - Επιβάλλεται η έγκαιρη ενηµέρωση πραγµατοποίησης του ταξιδιού, ώστε να εξασφαλιστούν οι αεροπορικές θέσεις στον οικονοµικό ναύλο του πακέτου και η διαµονή. - Αν δεν υπάρχει διαθεσιµότητα αεροπορικών θέσεων και δωµατίου στις πρώτες επιθυµητές ηµεροµηνίες πραγµατοποίησης του ταξιδιού, θα προταθούν νέες ηµεροµηνίες µε την αντίστοιχη διαθεσιµότητα και πάντα κατόπιν συµφωνίας του ταξιδιώτη. - Η προσφορά ισχύει για πραγµατοποίηση του ταξιδιού έως 30/10/2012, εκτός της περιόδου 05-20/08/2012. **Απόδοση Προπληρωµένης Κάρτας αξίας 500 : Η Proximity θα επικοινωνεί µε τον κάθε νικητή και θα τον ενηµερώσει ότι πρέπει να αποστείλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ενεργοποίηση της κάρτας. Η Proximity θα αποστέλλει την φωτοτυπία της ταυτότητας ή άλλου νοµιµοποιητικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας του τυχερού και µε µια φωτοτυπία του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της εφορίας στην Τράπεζα. Αφού εκδοθεί η κάρτα από την τράπεζα ο τυχερός θα ενηµερωθεί από την διαφηµιστική εταιρεία και θα του αποσταλεί η προπληρωµένη κάρτα, κατόπιν σχετικής συνεννόησης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των προπληρωµένων καρτών είναι : α) η επίδειξη: της αστυνοµικής ταυτότητας ή άλλου νοµιµοποιητικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας του τυχερού (β) η υπογραφή της φόρµας αποδοχής δώρου. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την Τράπεζα για την έκδοση της προπληρωµένης κάρτας δύναται να αλλάξουν χωρίς προηγούµενη προειδοποίηση. Η προπληρωµένη κάρτα θα είναι απενεργοποιηµένη και ονοµαστική. Η κάρτα θα ενεργοποιηθεί µόνο όταν ο κάτοχος της επιστρέψει στην Τράπεζα υπογεγραµµένο το έντυπο αίτησης που τις συνοδεύει, µαζί µε αντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας. Η κάρτα διαθέτει διαθέτουν pin για να µπορούν ο τυχερός να προχωρήσουν και σε ανάληψη µετρητών. Η έκδοση της προπληρωµένης κάρτας σε όνοµα άλλου εκτός του τυχερού δεν επιτρέπεται. Επίσης δεν επιτρέπεται, ούτε µπορεί να επιβαρύνει τη «ιοργανώτρια» και την Proximity, η οποιαδήποτε καταβολή επιπλέον ποσού από τα πρόσωπα αυτά για µεταφορά των χρηµάτων σε άλλη από την συνεργαζόµενη τράπεζα ή για δαπάνες ή άλλες υπηρεσίες πέρα από όσες προβλέπονται στους παρόντες όρους. Η «ιοργανώτρια» και η Proximity δεν φέρουν καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην µεταφορά των χρηµάτων στην προπληρωµένη κάρτα, ή για τυχόν µαταίωσή της για λόγους που οφείλονται σε ανωτέρα βία (π.χ. πτώχευση/λύση και εκκαθάριση της συνεργαζόµενης τράπεζας ή άλλο παρόµοιο) ή µη συµµόρφωση του τυχερού µε τους όρους της Τράπεζας. Περαιτέρω, η COSMOTE ή/και η «PROXIMITY ZZ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ» ουδεµία ευθύνη φέρουν για τυχόν ισχύοντα ή µέλλοντα να ισχύσουν τεκµήρια για τον δικαιούχο εκ της κατοχής της προπληρωµένης κάρτας. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν επιθυµεί -κατά έγγραφη δήλωσή του- ή δεν µπορεί να διεκδικήσει το δώρο του για λόγους που έχουν αναφερθεί προηγουµένως, θα χάνει το δικαίωµα προς αυτό. Σε περίπτωση αιτήµατος φορητότητας και ακύρωσής του, η συµµετοχή θεωρείται άκυρη και το δώρο επιστρέφεται από τον τέως δικαιούχο.

4 H COSMOTE και η «PROXIMITY ZZ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ» ουδεµία ευθύνη φέρουν, ενδεικτικώς και όχι αποκλειστικώς, για την χρήση της προπληρωµένης κάρτας (συµπεριλαµβανοµένης και της χρήσης από µη δικαιούχο λόγω κλοπής/απώλειας), για την απώλεια του δικαιώµατος χρήσης της κάρτας από τον δικαιούχο λόγω µη συµµόρφωσης µε τους όρους και κανονισµούς της Τράπεζας κ.λπ. 12. Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιήσει τον κατάλογο των προαναφεροµένων ώρων καθώς και τον αριθµό αυτών µε αντίστοιχη τροποποίηση και του αριθµού των τελικών νικητών. 13. Τα ώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους µε άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήµα σε οποιαδήποτε τιµή. ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που νικητής οποιουδήποτε από τα προαναφερόµενα ώρα αναδειχθεί αριθµός κλήσης (MSISDN) εταιρικής σύνδεσης, το ώρο θα αποδίδεται στο χρήστη µε την προϋπόθεση ότι θα προσκοµίσει και βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου του νοµικού προσώπου, στην οποία θα δηλώνεται και θα βεβαιώνεται ότι είναι χρήστης του συγκεκριµένου αριθµού κλήσης (MSISDN), άλλως θα ακυρώνεται και δεν θα δικαιούται το ώρο, που του αντιστοιχεί. 14. Οι νικητές που διαµένουν εντός της πόλεως των Αθηνών, θα παραλάβουν τα ώρα τους από τα γραφεία της Proximity στην Αθήνα, στην οδό Αµβροσίου Φραντζή 16 στο Νέο Κόσµο. Οι νικητές οι οποίοι είναι κάτοικοι Θεσσαλονίκης, θα παραλάβουν τα ώρα τους από τα γραφεία της Proximity στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Εγνατίας 107. Όσοι από τους νικητές διαµένουν εκτός Αθήνας ή Θεσσαλονίκης, τα ώρα θα τους αποσταλούν ταχυδροµικά και στις διευθύνσεις που έχουν δηλώσει µε έξοδα της COSMOTE. Εάν η εταιρία ταχυµεταφοράς (courier) δεν καταφέρει να εντοπίσει κάποιον από τους νικητές εντός δέκα (10) ηµερών από την αρχική συµφωνία συνάντησης, τα ώρα θα επιστρέφονται στην Proximity και θα ξεκινάει η διαδικασία αποστολής του ώρου στον αντίστοιχο πρώτο επιλαχόντα. Η COSMOTE δεν φέρει ευθύνη για την καλή λειτουργία ή τυχόν ελαττώµατα των ώρων και δεν υπέχει ούτε αναλαµβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συµµετεχόντων ή των νικητών. (ΣΗΜ: τα ίδια αναφέρονται και στο επόµενο άρθρο) ιευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που δεν έχουν διατεθεί όλα τα ώρα, η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα να προβεί είτε στη µαταίωση της διάθεσης των µη διατεθέντων µέχρι την ηµεροµηνία εκείνη ώρων ή στην διάθεση τους µε οποιαδήποτε διαδικασία (π.χ. κλήρωση) ή και ελεύθερα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. 15. Τα ώρα του Προγράµµατος επιλέχθηκαν από την COSMOTE βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών τους και συνοδεύονται από την εγγύηση του εκάστοτε κατασκευαστή εφόσον αυτή είναι διαθέσιµη, και η COSMOTE ουδεµία ευθύνη φέρει σχετικά µε την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών. Η COSMOTE περιορίζει την ευθύνη της στη διάθεση των δώρων που αναφέρονται ανωτέρω αποκλειστικά µέσω της αναφερόµενης διαδικασίας αποστολής των δώρων στους νικητές και δεν φέρει καµία ευθύνη για την καλή λειτουργία ή /και οποιοδήποτε ελάττωµα των ώρων προκύψει, καθώς και για τυχόν αντικατάστασή τους λόγω πραγµατικών ή νοµικών ελαττωµάτων ευθύνεται αποκλειστικά η αντίστοιχη κατασκευάστρια ή προµηθεύτρια εταιρεία. Μετά την εκπνοή της ιάρκειας του Προγράµµατος και της διανοµής των ώρων κατά τα προαναφερόµενα, κάθε υποχρέωση της COSMOTE και της ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ παύει να υφίσταται και η COSMOTE και η ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαµβάνουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συµµετασχόντων. 16. Οποιοσδήποτε από τους νικητές µπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) λόγω κωλύµατος του Συµµετέχοντος - νικητή βάσει των παρόντων αναλυτικών όρων,(β) λόγω µη εντοπισµού κάποιου νικητή καθιστώντας έτσι αδύνατη την ενηµέρωση του εντός των προβλεπόµενων στους παρόντες όρους προθεσµιών η την παράδοση σε αυτόν του δώρου για οποιονδήποτε λόγο, (γ) λόγω µη συµµόρφωσης και αποδοχής από οποιοδήποτε νικητή των παρόντων αναλυτικών όρων στο σύνολο τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, (δ) λόγω ανικανότητας δικαιοπραξίας του Συµµετέχοντα, (ε) λόγω µη δήλωσης των πραγµατικών στοιχείων του ατόµου που υπέβαλε αίτηση-συµβαση σύνδεσης στο δίκτυο της COSMOTE,(στ) λόγω µη προσκόµισης ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου κατά τον ν. 3783/2009 κατά την παραλαβή του δώρου,(ζ) λογω µη συµπλήρωσης & υπογραφής της σχετικής δήλωσης αποδοχής δώρου της COSMOTE. 17. Η COSMOTE σε περίπτωση που στο πρόσωπο κάποιου από τους Νικητές, συντρέχει κάποια από τις προαναφερόµενες περιπτώσεις έχει το δικαίωµα να προβεί στην ακύρωση της

5 συµµετοχής του σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόµα και κατά το στάδιο της παράδοσης και παραλαβής των δώρων. 18. Κατά τη διάρκεια του Προγράµµατος και µέχρι την παράδοσή τους, η COSMOTE δικαιούται να χρησιµοποιεί τα δώρα για σκοπούς διαφήµισης. Οι τελικοί αποδέκτες των δώρων δεν δικαιούνται να εγείρουν καµία αξίωση κατά της COSMOTE λόγω της χρήσης των δώρων για διαφηµιστικούς σκοπούς. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 19. Η COSMOTE διατηρεί το δικαίωµα να ανακοινώσει τα ονόµατα των Νικητών στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και να προβαίνει σε διαφηµιστική εκµετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της παραλαβής των ώρων κλπ. Η COSMOTE δικαιούται κατά την παράδοση των ώρων να ζητήσει από τους Νικητές την υπογραφή σχετικής δήλωσης µε την οποία οι Νικητές θα συναινούν στην παρουσίασή τους σε σχετικό διαφηµιστικό πρόγραµµα, ή στη χρήση του ονόµατός τους και φωτογραφία τους για λόγους διαφηµιστικής προβολής από την COSMOTE, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµιώσεως. Άρνηση του Νικητή να συµµετάσχει σε σχετικό διαφηµιστικό πρόγραµµα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνοµά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νοµιµοποιεί την COSMOTE να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού ώρου. 20. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στη Συµβολαιογράφο Γεωργία Κοροµάντζου, Νικηταρά 2-4, Αθήνα (εφεξής η «Συµβολαιογράφος»). Οποιοσδήποτε Συµµετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαµβάνει µε έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος που κατατέθηκαν στην ως άνω Συµβολαιογράφο. Επίσης οι παρόντες όροι, κατά την ιάρκεια του Προγράµµατος, θα είναι αναρτηµένοι στο Η COSMOTE επιφυλάσσεται του δικαιώµατός της να τροποποιεί µονοµερώς τους παρόντες όρους ή και να παρατείνει τη διάρκεια του Προγράµµατος. Τυχόν τροποποιήσεις του Προγράµµατος θα κατατίθενται στη Συµβολαιογράφο, στην οποία έχουν κατατεθεί και οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων και θα ισχύουν από τη δηµοσίευση των τροποποιηµένων όρων στο Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά µε το Πρόγραµµα και την εφαρµογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από την τριµελή Επιτροπή κρίσης της COSMOTE που απαρτίζεται από τους: Εκπρόσωπο της /ντης Εξυπηρέτησης Πελατών, εκπρόσωπο των Νοµικών Υπηρεσιών και εκπρόσωπο της ιεύθυνσης Marketing. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσµευτική για τους Συµµετέχοντες. 21. Από το Πρόγραµµα εξαιρούνται οι εργαζόµενοι στις εταιρείες COSMOTE και της PROXIMITY, καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται µε την τελευταία για τη διενέργεια της προωθητικής ενέργεια, καθώς και οι ιδιοκτήτες και εργαζόµενοι στα Καταστήµατα, αλλά και οι σύζυγοι, καθώς και οι συγγενείς α και β βαθµού, όλων των προαναφερόµενων. 22. Κατά το στάδιο συµµετοχής στο Πρόγραµµα τα µόνα στοιχεία που απαιτούνται είναι ο αριθµός σύνδεσης του κινητού COSMOTE των Συµµετεχόντων. Κατά το στάδιο της επιβεβαίωσης των νικητών, τα στοιχεία ταυτότητας θα τηρούνται µέχρι την παράδοση των ώρων κατά τα ανωτέρω. Μετά δε την παράδοση των ώρων, κατά τα οριζόµενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Η συµµετοχή στο Πρόγραµµα αποτελεί σαφή και εκ µέρους του Συµµετέχοντα δήλωση συναίνεσης κατά την έννοια του ν. 2472/1997 και του ν. 3471/2006 για τις ανάγκες διεξαγωγής και δηµοσιότητας του Προγράµµατος καθώς και για σκοπούς ενηµέρωσης και επικοινωνίας του σχετικά µε το Πρόγραµµα. 23. Η συµµετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων.

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΩΡΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SMART STEPS. 1. Στοιχεία Προσώπου που εσµεύεται από την παρούσα ήλωση Επώνυµο: Όνοµα: Αριθµός Ταυτότητας : Ηµεροµηνία Γεννήσεως: ιεύθυνση: Τηλέφωνο : Το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται ανωτέρω θα καλείται στη συνέχεια «ωρεοδόχος». Στοιχεία Συνοδού 1 Επώνυµο: Όνοµα: Αριθµός Ταυτότητας: ιεύθυνση: Τηλέφωνο: 2. Ο ωρεοδόχος συµµετείχε στο προωθητικό πρόγραµµα µε γενικό τίτλο: «Smart Steps» (εφεξής το «Πρόγραµµα») που διοργάνωσε η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας αρ. 44), σε συνεργασία µε την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «PROXIMITY ZZ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ», που εδρεύει στην Αθήνα Αµβρ. Φραντζή 16, TK , (εφεξής η «PROXIMITY» ή «ιαφηµιστική Εταιρεία»), βάσει των Αναλυτικών Όρων του Προγράµµατος και αναδείχθηκε νικητής. 3. Ο ωρεοδόχος δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των Αναλυτικών Όρων του Προγράµµατος, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους. 4. Ο ωρεοδόχος δηλώνει ότι αποδέχεται το δώρο του, το οποίο σηµειώνεται στη συνέχεια (εφεξής το «ώρο») Σηµειώστε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΡΟΥ µε Ταξίδι στη Σαντορίνη για 2 άτοµα και 3 διανυκτερεύσεις και επιπλέον 1 προπληρωµένη κάρτα αξίας 500 για κάθε νικητή Play station 3 160GB Ποδήλατα IDEAL Φωτογραφικές µηχανές Olympus FE-47 Κινητά Sony Ericsson Xperiα Μini Κινητά Nokia 500 Ψηφιακές Κορνίζες Rollei 4085 Mp4 Players SONY NWZE463 µε µνήµη 4GB 1 Στην περίπτωση κατά την οποία ο ωρεοδόχος είναι ανήλικος, τελεί υπό δικαστική συµπαράσταση, επιτροπεία ή ανάλογη κατάσταση, ο Συνοδός θα πρέπει να είναι ο έχων ή ο ασκών την επιµέλεια.

7 5. Ο ωρεοδόχος δηλώνει ότι είναι πλήρως ικανοποιηµένος από το ώρο του, το οποίο βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του. Ο ωρεοδόχος δηλώνει ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάµενη ή/ και µελλοντική κατά της COSMOTE και της ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ, των στελεχών, υπαλλήλων και βοηθών εκπληρώσεώς της αναφορικά µε τη διενέργεια του Προγράµµατος, την εφαρµογή των όρων, την παράδοση του ώρου ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε το Πρόγραµµα. 6. Ο ωρεοδόχος δεν έχει δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε χρηµατικό αντάλλαγµα. 7. Αναφορικά µε το ταξίδι που προβλέπεται από τους όρους του Προγράµµατος για τους πέντε (5) πρώτους νικητές, ο ωρεοδόχος δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως τους ακόλουθους πρόσθετους όρους, η αποδοχή των οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση του ταξιδιού και προβαίνει στις ακόλουθες πρόσθετες δηλώσεις: 7.1. Το ταξίδι ισχύει µόνο για το δροµολόγιο που θα καθορίσει η COSMOTE, µόνη της ή σε συνεργασία µε τρίτους της απόλυτης επιλογής της, αποκλειστικά και µόνο για τις ηµεροµηνίες και ώρες που αναφέρονται στους Αναλυτικούς Όρους, και τα λοιπά δροµολόγια που θα καθορισθούν και θα ανακοινωθούν στο ωρεοδόχο σε εύλογο διάστηµα προ της πραγµατοποίησης του ταξιδιού. Οι ηµεροµηνίες και ώρες αναχώρησης και άφιξης και το προγραµµατισµένο δροµολόγιο δεν υπόκεινται σε αλλαγές, προκειµένου να προσαρµοσθούν στο πρόγραµµα του ωρεοδόχου. Ο ωρεοδόχος δεν έχει δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε χρηµατικό αντάλλαγµα ή ταξίδι σε εναλλακτική ηµεροµηνία σε περίπτωση ακύρωσης ή µαταίωσης του ταξιδιού ή αδυναµίας τους να ταξιδέψει για οποιονδήποτε λόγο εδοµένου ότι η διοργάνωση του ταξιδιού έχει αναληφθεί από την COSMOTE σε συνεργασία µε τρίτους η συµµετοχή του ωρεοδόχου και του Συνοδού του προϋποθέτει την εκ µέρους τους ρητή και έγγραφη αποδοχή των ειδικότερων όρων που θέτουν οι τρίτοι αυτοί (ιδίως πράκτορες, αεροπορικές εταιρείες και λοιπά εµπλεκόµενα πρόσωπα). Κατά συνέπεια, οι συµµετέχοντες υποχρεούνται να παράσχουν εγγράφως, εφόσον τους ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που καθορίζονται από τα πρόσωπα αυτά και αφορούν την συµµετοχή τους στο ταξίδι Τα έξοδα µεταφοράς του ωρεοδόχου από και προς το αεροδρόµιο βαρύνουν αποκλειστικά και µόνο το ωρεοδόχο Η συµµετοχή στο ταξίδι γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του ωρεοδόχου. Στο ευρύτερο µέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρµοστέο δίκαιο, η COSMOTE, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι αεροπορικές εταιρείες και οι λοιποί εµπλεκόµενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, η COSMOTE δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δροµολογίων, ατυχήµατα ή πταίσµα των προσώπων τα οποία αναλαµβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε µορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού Ο ωρεοδόχος φέρει πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονοµική και άλλη ευθύνη για την συµπεριφορά του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της. Περαιτέρω, ο ωρεοδόχος φέρει πλήρως την ευθύνη σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε στιγµή δεν ακολουθήσει το προγραµµατισµένο δροµολόγιο που έχει ορισθεί για το ταξίδι Η COSMOTE επιφυλάσσει το δικαίωµα να µεταβάλει κάθε λεπτοµέρεια, ουσιώδη ή µη του ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται µόλις αυτό καταστεί αντικειµενικά εύλογα δυνατόν Η συµµετοχή στο ταξίδι του ωρεοδόχου καλύπτει τις ακόλουθες παροχές: Α) Αεροπορικό εισιτήριο από την Αθήνα για την Σαντορίνη µετ επιστροφής σε οικονοµική θέση µε την Aegean Airlines Β) Φόροι αεροδροµίων Γ) Τρεις (03) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* σε standard δίκλινο δωµάτιο, µε θέα θάλασσα (βάση διαθεσιµότητας), στα Φηρά ή το Φηροστεφάνι ) Πρωινό καθηµερινά στο ξενοδοχείο ιευκρινήσεις Ταξιδιού: - Επιβάλλεται η έγκαιρη ενηµέρωση πραγµατοποίησης του ταξιδιού, ώστε να εξασφαλιστούν οι αεροπορικές θέσεις στον οικονοµικό ναύλο του πακέτου και η διαµονή. - Αν δεν υπάρχει διαθεσιµότητα αεροπορικών θέσεων και δωµατίου στις πρώτες επιθυµητές ηµεροµηνίες πραγµατοποίησης του ταξιδιού, θα προταθούν νέες ηµεροµηνίες µε την αντίστοιχη διαθεσιµότητα και πάντα κατόπιν συµφωνίας του ταξιδιώτη. - Η προσφορά ισχύει για πραγµατοποίηση του ταξιδιού έως 30/10/2012, εκτός της περιόδου 05-20/08/2012.

8 7.8. Η συµµετοχή στο ταξίδι των νικητών του Προγράµµατος δεν καλύπτει προσωπικές δαπάνες όπως ενδεικτικά, κατανάλωση φαγητού και ποτών εκτός των προσφερόµενων γευµάτων, κατανάλωση αλκοόλ, κάθε προσωπική δαπάνη, όπως ιδίως αγορές από καταστήµατα, µουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήµατα, έξοδα καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, εξυπηρέτηση δωµατίου (room service) ενοικίαση οχηµάτων, οποιαδήποτε εκδροµή µη συµπεριλαµβανόµενη στο πρόγραµµα του ταξιδίου κ.ά. τις οποίες θα επιβαρυνθούν αποκλειστικά οι νικητές. 7.9 Για την κράτηση του ταξιδιού, ο νικητής πρέπει να επικοινωνήσει µε την εταιρία WORLD PACIFIC στο τηλέφωνο και κατά την επικοινωνία να αναφέρει πως πρόκειται για την προωθητική ενέργεια «COSMOTE SMART STEPS». 8. Ο ωρεοδόχος και ο κατονοµαζόµενος Συνοδός του δεν καλύπτονται από ασφάλιση αναφορικά µε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού τους, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από συµβάσεις τους µε τρίτους. 9. Σε περίπτωση συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων πέραν από τον έλεγχο της COSMOTE ή τρίτων εµπλεκόµενων στη διοργάνωση, η COSMOTE δύναται και δικαιούται να µαταιώσει οριστικά στο ταξίδι, χωρίς να προσφέρει εναλλακτικό δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε µορφής και αξίας. 10. Ο ωρεοδόχος δηλώνει ανεπιφύλακτα και αποδέχεται ότι δεν έχει ούτε διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση αναφορικά µε την ανταλλαγή, εξαργύρωση ή µε την τυχόν µαταίωση, ακύρωση, αναστολή, περικοπή ή µη πραγµατοποίηση του ταξιδιού. 11. Ο Συνοδός, του οποίου τα στοιχεία αναγράφονται στην αρχή της παρούσας, δηλώνει ότι αποδέχεται τη συµµετοχή του στο ταξίδι, προσχωρώντας ανεπιφύλακτα στους όρους του Προγράµµατος, αποδεχόµενος πλήρως και τα ανωτέρω αναφερόµενα και επαναλαµβάνοντας όσον αφορά το πρόσωπό του τις ίδιες ακριβώς δηλώσεις στις οποίες προβαίνει στην παρούσα δήλωση ο ωρεοδόχος στο σύνολό τους. 12.Ο ωρεοδόχος δηλώνει και αποδέχεται ότι η COSMOTE ουδεµία ευθύνη φέρει σχετικά µε την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση των ώρων και αποδέχεται ότι η ευθύνη της COSMOTE περιορίζεται στη διάθεση των ώρων που αναφέρονται ανωτέρω. Για την καλή λειτουργία ή /και οποιοδήποτε ελάττωµα των ώρων προκύψει, καθώς και για τυχόν αντικατάστασή τους λόγω πραγµατικών ή νοµικών ελαττωµάτων ο ωρεοδόχος αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ευθύνεται αποκλειστικά η αντίστοιχη κατασκευάστρια ή προµηθεύτρια εταιρεία του ώρου. 13.O ωρεοδόχος συναινεί στην παρουσίασή του σε σχετικό διαφηµιστικό πρόγραµµα, ή στη χρήση του ονόµατός του ή/και φωτογραφίας του για λόγους διαφηµιστικής προβολής από την COSMOTE, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αµοιβής ή αποζηµιώσεως. Άρνηση του ωρεοδόχου να συµµετάσχει σε σχετικό διαφηµιστικό πρόγραµµα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνοµά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νοµιµοποιεί την COSMOTE να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού ώρου. 14.Ο ωρεοδόχος δηλώνει ότι τα αναγραφόµενα στην παρούσα στοιχεία του είναι πλήρη, ακριβή και επίκαιρα και διαβεβαιώνει την COSMOTE και την ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ότι ούτε ο ίδιος ούτε ο/η σύζυγός του ούτε και οποιοσδήποτε συγγενής του έως και πρώτου βαθµού είναι υπάλληλος των εταιρειών «COSMOTE Κινητές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.» ή της «ιαφηµιστικής». Ο ωρεοδόχος (ονοµατεπώνυµο πλήρες) (υπογραφή) Ο Συνοδός (ονοµατεπώνυµο πλήρες) (υπογραφή)

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ COSOMTE ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SMART STEPS ΑΑ ΕΠΩΝYΜΙΑ ΑΡ Ο ΟΣ ΠΟΛΗ ΝΟΜΟΣ 1 ΧΑΛΙΜΟΥΡ ΑΣ ΑΕ 25 ΜΠΑΙΜΠΑ 13 & ΚΥΠΡΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 ΜΑΧΑΙΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ-ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ Ο.Ε.Ε. 45 ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 3 ΑΡΓYΡΑΚΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 27 ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΟY ΑΡΓΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΟΣ 4 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟYΛΟΣ Α.ΠΡΟΚΟΠΟΣ Ι.& ΣΙΑ ΟΕ 18 ΚYΠΡΟY ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑ ΙΑΣ 5 ΚΟΤΖΑΟYΣΤΟΠΟYΛΟΣ Α & ΝΤΟYΡΟY Κ ΟΕ Κ.ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΕΝΙ ΙΟY ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 6 ΚΟΤΖΑΟYΣΤΟΠΟYΛΟΣ Α & ΝΤΟYΡΟY Κ ΟΕ 2 ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ ΟΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 7 ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 107 ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8 ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΑΜΠΛΑΚΟY 91 ΑΝ. ΠΑΠΑΝ ΡΕΟY ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 9 UDHAM -KONSTANTINOS JHEETA SINGH 8 ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 10 UDHAM -KONSTANTINOS JHEETA SINGH 50 ΛΕΩΦ ΜΑΡΑΘΟΝΩΣ ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 11 ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 150 ΤΡΑΛΛΕΩΝ ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 12 ΕΠΟYΝΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 11 ΟΣΙΟY ΑYΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 13 ΑΡΓYΡΟΠΟYΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 19 ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 14 ΠΛΑΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 92 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟY ΜΕΓΑΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 15 ΣΟΦΟY ΒΑΡΒΑΡΑ 65 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛYΤΕΧΝΕΙΟY ΕΛΕYΣΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 16 ΝΙΚ.ΒΑΡΝΑΒΕΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 53 Λ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 17 ΝΙΚ.ΒΑΡΝΑΒΕΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 38 ΓΡΗΓΟΡΙΟY ΑYΞΕΝΤΙΟY ΙΛΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 18 ΑΡΧΑΚΗ ΕYΤYΧΙΑ ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ 73 ΚΑΡΑΟΛΗ ΗΜΗΤΡΙΟY ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 19 ΜΙΝΙΠΡΑΙΣΦΟΝ ΑΝΩΝYΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ YΠΗΡΕΣΙΩΝ 3 ΚΟΛΩΝΟY ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 20 ΑΦΟΙ ΧΑΛΒΑ ΑΚΗ Ο.Ε 50 ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 21 ΠΕYΚΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11 ΗΜΑΡΧΕΙΟY ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ L.S.Line ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε. 5 ΦΑΒΙΕΡΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 24 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε. 39 ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 25 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε. 5 ΟΜΗΡΟΥ ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε. 5 ΛΑΖΑΡΑΚΗ Κ Λ.Γ.ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΓΛΥΦΑ Α ΑΤΤΙΚΗΣ 27 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε. 42 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 28 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε. 3 ΒΟΥΛΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 29 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 30 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ 31 ΑΒΑΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 31 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 0 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 21 &ΚΑΡΑΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ & ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 32 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 3 ΛΕΩΦ.ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 595 & ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Μ. ΑΤΤΙΚΗΣ 33 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ 88 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΟΘΩΝΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 34 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 35 ΑΝ ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 35 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 9 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 36 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS-ATHENS HEART CENTER 180 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΑΥΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 37 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 38 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 24 ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ ΑΘΗΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 39 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟY ΠΑYΛΟΣ 9 ΠΛ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 40 ΤΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 112 ΤΑΤΟΙΟΥ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 41 ΠΑΠΑ ΟΓΕΩΡΓΟΠΟYΛΟΣ ΑΛΕΞ 106 ΜΑΙΖΩΝΟΣ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ 42 ΣΧΙΝΑΣ. - ΓΚΙΚΑ Χ. Ο.Ε ΓΟYΝΑΡΗ 63 & ΑΘ. ΙΑΚΟY ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ 43 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.E. ΑΓ.ΑΝ ΡΕΟΥ 120&ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΑ ΑΧΑΪΑΣ 44 ΧΑΛΙΜΟΥΡ ΑΣ ΑΕ 37 ΑΘΗΝΩΝ ΛΙΒΑ ΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 45 ΧΑΛΙΜΟΥΡ ΑΣ ΑΕ 57 ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΜΑΧΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 46 Λ.ΧΡYΣΟYΛΑ & ΣΙΑ ΟΕ Λ.ΒΥΡΩΝΑ & ΜΙΑΟΥΛΗ ΟΙΝΟΦYΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 47 ΧΡΙΣΤ.ΜΠΕΚΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ 6 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Α ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 48 ΧΡΙΣΤ.ΜΠΕΚΡΗ & ΣΙΑ ΟΕ 46 ΕΠΑΜΕΙΝΩΝ Α ΘΗΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 49 ΗΜΗΤΡΙΑ ΗΣ Σ-ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ Χ ΟΕ 105 Μ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ ΡΑΜΑ ΡΑΜΑΣ 50 ΜΑYΡΟΜΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2 ΕΙΡΗΝΗΣ ΡΑΜΑ ΡΑΜΑΣ

10 51 ΓΡΥΛΛΗ ΙΣΙ ΩΡΑ 0 ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΡΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ 52 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 32 ΖΗΝΟΠΟYΛΟY ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΕYΡYΤΑΝΙΑΣ 53 One Electronics ΕΠΕ 44 ΒΕΝΙΖΕΛΟY ΑΛΕΞΑΝ ΡΟYΠΟΛΗ ΕΒΡΟΥ 54 ΧΑΛΙΜΟΥΡ ΑΣ ΑΕ 1 ΚΩΤΣΟΥ ΧΑΛΚΙ Α ΕΥΒΟΙΑΣ 55 ΦΩΤΗΣ ΣΤΑΜΙΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 14 ΑΛ.ΡΩΜΑ ΖΑΚYΝΘΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 56 ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΣ ΜΕΡΚ. ΧΡΗΣΤΟΣ 22 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Ο ΟY ΜΕΛΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕΛΙΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 57 M.ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58 M. ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 48 ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 59 ΧΑΛΕΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΙΕΣ ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 60 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΦΑΝΟYΡΙΟΣ ης ΜΑΡΤΙΟY ΜΟΙΡΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 61 ΠΕΤΡΑΚΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ 25 ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟY ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 62 Β.κ' Μ.ΜΑΝΟYΡΑΣ Ο.Ε 27 ΧΡ.ΞYΛΟYΡΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 63 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΝΝΑ 33 Γ.ΠΑΠΑΝ ΡΕΟY ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 64 ΠΑΠΑ ΑΚΗ Γ.-ΚΟYΡΑΚΗΣ Γ. ΟΕ 53 Λ. 62 ΜΑΡΤYΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 65 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΣΗΜΙ ΚΟΦΙΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 66 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.E. 33 Λ. ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 67 ΜΑΡΓΙΩΛΟΥ ΟΛΓΑ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕ ΙΑ ΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 68 MARKET LINK A.E 37 ΕΛΦΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 69 ΚΟYΛΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 253 ΚΑΡΑΟΛΗ ΗΜΗΤΡΙΟY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 70 ΨΑΡΡΑΣ Χ. & ΣΙΑ Ο.Ε ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 71 ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 109 ΠΑΠΑΝ ΡΕΟY ΑΝ ΡΕΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 72 ΠΑΣΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑYΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΣΤΑYΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73 AΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 154 ΑΛ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟY ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 74 CONNECTING LINE AE ΑΝΩΝYΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ YΠΗΡΕΣΙΩΝ 23 ΑΝΤΙΓΟΝΙ ΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 75 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε. Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ 11 Κ ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 76 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Ε. 131 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 77 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 1 ΠΕΡΙΦ.Ο ΟΣ Ν.ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ, ΕΥΚΑΡΠΙΑ ΠΑΡΟ ΟΣ ΑΝΘΟΚΗΠΩΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 78 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 9 & ΑΓ.ΜΗΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 79 ΚΟΓΚΑΛΙ ΗΣ ΠΑΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΦΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 80 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΧΩΡΑ ΝΑΞΟY ΝΑΞΟΣ ΚYΚΛΑ ΩΝ 81 ΓΙΑΝΝΙ ΟΥ ΣΤΕΛΛΑ 18 ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΚΡΗΝΙ ΕΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 82 Π.ΠΑΝΤΑΖΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 40 ΚΙΕΡΟY ΣΟΦΑ ΕΣ ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ 83 CELLFON ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΕΠΕ 3 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛYΤΕΧΝΕΙΟY ΚΑΡ ΙΤΣΑ ΚΑΡ ΙΤΣΗΣ 84 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6 ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 85 ΧΡΗΣΙΜΟΥ ΧΡΗΣΤ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 9 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ 86 ΜΕΛΛΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟY ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 87 ΜΑΝΤΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 36 25ης ΜΑΡΤΙΟY ΠΤΟΛΕΜΑΙ Α ΚΟΖΑΝΗΣ 88 Κ.Τραιανός Η.Στάγκας ΟΕ 7 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟY ΠΤΟΛΕΜΑΙ Α ΚΟΖΑΝΗΣ 89 ΝΤΑΛΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 3 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝ ΡΟY ΠΤΟΛΕΜΑΙ Α ΚΟΖΑΝΗΣ 90 ΝΤΑΛΑΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 5 ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗΣ 91 ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 38 ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 92 ΡΗΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 34 Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟY ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 93 ΗΛΙΑΣ Ν. ΧΙΩΤΗΣ 30 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟY ΣΠΑΡΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 94 ΧΑΡΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 54 ΘΕΤΙ ΟΣ ΦΑΡΣΑΛΑ ΛΑΡΙΣΗΣ 95 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΛΑΡΙΣΗΣ 96 Π.ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ΗΜΗΤΡΙΑ ΟΣ 72 & ΙΩΛΚΟY ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 97 ΚΑΛΑΜΟΓΙΩΡΓΟY ΣΟΦΙΑ 117 ΜΑΙΑΝ ΡΟY ΒΟΛΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 98 ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 139 ΑΚΡΙΤΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 99 ΜΠΑΡΜΠΑΡΙ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ης ΟΚΤΩΒΡΙΟY ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗΣ 100 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ης ΟΚΤΩΒΡΙΟY ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗΣ 101 ΚΟYΚΙΩΤΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12 ΑΝ ΡΟYΤΣΟY ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 102 ΣΚΙΖΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 8 ΙΟYΣΤΙΝΙΑΝΟY ΣΕΡΡΕΣ ΣΕΡΡΩΝ 103 ΚΑΤΙΩΝΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 64 ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ ΡΟY ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 104 ΠΑΛΑΙΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19 ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 105 ΣΙΩΜΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 12 ΕΥΘ. ΒΛΑΧΑΒΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 106 ΧΑΛΙΜΟΥΡ ΑΣ ΑΕ 16 ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ 107 ΜΑΝΙΑΜΟYΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 10 ΡΟΣΟΠΟYΛΟY ΛΑΜΙΑ ΦΘΙΩΤΙ ΟΣ 108 ΚΩΤΟΠΟYΛΟΣ ΜΙΧ.ΗΛΙΑΣ 27 Ν. ΧΑΣΟY ΦΛΩΡΙΝΑ ΦΛΩΡΙΝΗΣ 109 ΖΑΧΑΡΟΠΟYΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟY 1 & ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΝΕΑ ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ 110 ΜΑΡΓΩΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12 ΑΠ.ΜΑΜΕΛΗ ΝΕΑ ΜΟΥ ΑΝΙΑ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ΩΡΟ 50 TABLETS»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ΩΡΟ 50 TABLETS» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «COSMOTE Internet On The Go & COSMOTE Internet Any Way - ΩΡΟ 50 TABLETS» Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» 1] H εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Το COSMOTE Traveller σε ταξιδεύει» Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «MUNDOBASKET 2010»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «MUNDOBASKET 2010» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «MUNDOBASKET 2010» H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι (οδός Κηφισίας αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ SMS PROMO» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές.

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ () ΤΑΞΙΔΙΑ: Αναφορικά με το δώρο «Πακέτα φιλοξενίας και εισιτήρια αγώνων της Εθνικής Ελλάδος Μπάσκετ στη Σλοβενία.» διευκρινίζουμε πως αυτά περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Με κάθε αγορά Smartphone Δωροκάρτα 20 για να κατεβάσεις τα καλύτερα apps! Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KICK A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

(MSISDN) ικαιολογητικού)

(MSISDN) ικαιολογητικού) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: GET ON BOARD ΣΤΑ ΩΡΑ ΚΛΗΡΩΣΗ Κατόπιν πραγµατοποίησης νέας σύνδεσης COSMOTE ή COSMOTE Internet On The Go Student ή COSMOTE Internet Any Way 5GB ή αγοράς οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Η ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «KICK A.E ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο, Χάλκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. "Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business"

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "Ας μιλήσουμε για COSMOTE Business" H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΑΚΑΣΙΑ «OTE TV 20 VIP ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΡΕΑΛ ΜΑ ΡΙΤΗΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΑΚΑΣΙΑ «OTE TV 20 VIP ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΡΕΑΛ ΜΑ ΡΙΤΗΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΙΑ ΙΑΚΑΣΙΑ «OTE TV 20 VIP ΠΑΚΕΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΡΕΑΛ ΜΑ ΡΙΤΗΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ» H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Χορηγικές δράσεις COSMOTE σε αθλητικούς αγώνες»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Χορηγικές δράσεις COSMOTE σε αθλητικούς αγώνες» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Χορηγικές δράσεις COSMOTE σε αθλητικούς αγώνες» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA STEPS

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA STEPS ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE SANTA STEPS 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Χριστουγεννιάτικες Προωθητικές Ενέργειες 2012 σε Mall, Golden Hall και Cosmos» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE SAMSUNG GALAXY S6 32GB» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Κάθε μέρα ΣΚΑΪ, κάθε μέρα δώρα» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ραδιοφωνικές και Τηλεπικοινωνιακές Επιχειρήσεις Α.Ε», (εφεξής ο «ΣΚΑΪ»), ΑΦΜ 094439203, Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND.

Για την προαναφερόμενη ενέργεια των καταναλωτών δεν είναι απαραίτητη η αγορά κάποιου προϊόντος ή/και υπηρεσίας της WIND. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Οι καλύτερες προσφορές τρέχουν μόνο στην Πάτρα - Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Δίον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ:

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ: Κατόπιν αγοράς µίας εκ των παρακάτω συσκευών HTC Smartphones (HTC Desire Χ, WINDOWS PHONE 8S BY HTC, HTC ONE SV, WINDOWS PHONE 8X BY HTC, HTC ONE X 16GB, HTC

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ Olympus VR370» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ Olympus VR370» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ Olympus VR370» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΟΤΕ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (εφεξής ΟΤΕ ή Διοργανώτρια) που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ ΟΤΕ TV» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ COSMOTE Happy Free Year!

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ COSMOTE Happy Free Year! ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ COSMOTE Happy Free Year! H ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE ΤΗΕ CHRISTMAS FACTORY» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «COSMOΚΑΡΤΑ SMART TV SAMSUNG LED 40» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE»), που

Διαβάστε περισσότερα

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα.

θα λάβουν χώρα οι αγώνες, καθώς και τα εισιτήρια του αγώνα. Σημειώνεται ότι, δεν περιλαμβάνεται ό,τι ρητώς δεν αναφέρεται στο παραπάνω πρόγραμμα. Maisto Fresh Metal «FK TOYS» «FK TOYS»), ( 106),, «Maisto Fresh Metal» ( ), 01 /12/2013 31 /03/2014,,,, «..»,,. 9-13, ( ),, www.fktoys.gr ( «Site»)., o «FK TOYS» 210 6801769, 15:00. 17:00. 1) «FK TOYS»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE HOT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE HOT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE HOT ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ» Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής η «COSMOTE ή «ιοργανώτρια»), που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «MINI @ RED BULL FLUGTAG EVENT»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «MINI @ RED BULL FLUGTAG EVENT» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «MINI @ RED BULL FLUGTAG EVENT» 1. Η ανώνυμη εταιρεία "PROXIMITY ZZ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", με έδρα στην Αθήνα, Αμβρ. Φραντζή 16, TK 117

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ(MALL)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΟΣ(MALL) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ 4G+ Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ (εφεξής Cosmote ή Διοργανώτρια Εταιρεία ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ: «Υβρίδια: Στα όρια Τέχνης και Τεχνολογίας» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ WIND «MOTOROLA RAZR ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ Ν.ΥΟΡΚΗ»

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ WIND «MOTOROLA RAZR ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ Ν.ΥΟΡΚΗ» ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ WIND «MOTOROLA RAZR ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ Ν.ΥΟΡΚΗ» Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Πάτρα, Διον. Λαυράγκα 24, ΤΚ 26 442, (στο εξής αναφερόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND. Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND. Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND Γίνε εσύ η επόμενη μεγάλη μεταγραφή στο Mobile Internet της WIND- Προωθητικές ενέργειες 2012 Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «WEST A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙKH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND ΘΑ ΠΑΡΑΜΙΛΑΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND ΘΑ ΠΑΡΑΜΙΛΑΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WIND WIND ΘΑ ΠΑΡΑΜΙΛΑΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ Η Μονοπρόσωπη Εταιρεία με το διακριτικό τίτλο «ALL ABOUT CONCEPT», που εδρεύει στην Κάντζα Παλλήνης, Ερμού 4, ΤΚ 15 351, (στο εξής αναφερόμενη και ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINDERLAND, Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINDERLAND, Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WINDERLAND, Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ» Η Εταιρεία με την επωνυμία «SPICY COMMUNICATION ΕΠΕ», που εδρεύει στο Δήμο Ηλιούπολης(στο εξής αναφερόμενη και ως «Εταιρεία»), αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Άνοιξη. Μύρισε ώρα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Άνοιξη. Μύρισε ώρα ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άνοιξη. Μύρισε ώρα Η ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «West ιαφηµιστική Τουριστική ΑΕ.», που εδρεύει στην Πάτρα ( ιονυσίου Λαυράγκα 24, Πάτερα), στο εξής αναφερόµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO LADY GAGA CONCERT»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO LADY GAGA CONCERT» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO LADY GAGA CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια») που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Στη WIND βρίσκεις περισσότερα δώρα κι απ το σπίτι του Άη Βασίλη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Στη WIND βρίσκεις περισσότερα δώρα κι απ το σπίτι του Άη Βασίλη ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στη WIND βρίσκεις περισσότερα δώρα κι απ το σπίτι του Άη Βασίλη Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «KICK A.E ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «BP - Grand Prix Hungary - SMS contest»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «BP - Grand Prix Hungary - SMS contest» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «BP - Grand Prix Hungary - SMS contest» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Κάνε σύνδεση W & γίνε ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν καλοκαιρινές διακοπές για 4 άτομα!

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Κάνε σύνδεση W & γίνε ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν καλοκαιρινές διακοπές για 4 άτομα! ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Κάνε σύνδεση W & γίνε ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν καλοκαιρινές διακοπές για 4 άτομα!» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

«Διαγωνισμός My COSMΟΤΕ Κινητή»

«Διαγωνισμός My COSMΟΤΕ Κινητή» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «Διαγωνισμός My COSMΟΤΕ Κινητή» ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ»

Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία κλήρωσης και τίτλο «ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΒΓΑΙΝΕΙΣ ΜΕ ΔΩΡΑ» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρεία θα διανείμει στους καταναλωτές πέντε διαφορετικά έντυπα σε σχήμα κινητού τηλεφώνου. Κάθε έντυπο θα έχει τυπωμένο ένα μοναδικό αριθμό.

Η Εταιρεία θα διανείμει στους καταναλωτές πέντε διαφορετικά έντυπα σε σχήμα κινητού τηλεφώνου. Κάθε έντυπο θα έχει τυπωμένο ένα μοναδικό αριθμό. «Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Επίλεξε smart @ Wind stores» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE SMARTPHONES» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ» Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Συμμετοχής σε Προωθητικό Πρόγραμμα «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE Shazam»

Όροι Συμμετοχής σε Προωθητικό Πρόγραμμα «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE Shazam» Όροι Συμμετοχής σε Προωθητικό Πρόγραμμα «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ COSMOTE Shazam» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (εφεξής «COSMOTE» ή/και «Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «EASTER PROMO e-shop»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «EASTER PROMO e-shop» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «EASTER PROMO e-shop» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο «FF GROUP» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΤΕ TV Διαγωνισμός Disney Junior «Η Μικρή Γιατρός»»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΤΕ TV Διαγωνισμός Disney Junior «Η Μικρή Γιατρός»» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΤΕ TV Διαγωνισμός Disney Junior «Η Μικρή Γιατρός»» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή

Διαβάστε περισσότερα

ενεργοποιήσουν επιπλέον την υπηρεσία e-λογαριασμός. Για την ενεργοποίηση της

ενεργοποιήσουν επιπλέον την υπηρεσία e-λογαριασμός. Για την ενεργοποίηση της ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός από την COSMΟΤΕ» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε..» (εφεξής «COSMOTE» ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») διοργανώνει τρείς (3) κληρώσεις (εφεξής «Κλήρωση Α», «Κλήρωση Β» και «Κλήρωση Γ» και από κοινού «οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «EASTER PROMO»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «EASTER PROMO» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ «EASTER PROMO» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με διακριτικό τίτλο «FF GROUP» που εδρεύει στον Άγιο

Διαβάστε περισσότερα

4. Ο διαγωνισµόs θα λάβει χώρα αποκλειστικά και µόνο µέσω του ανωτέρω προπεριγραφόµενου τρόπου συµµετοχής.

4. Ο διαγωνισµόs θα λάβει χώρα αποκλειστικά και µόνο µέσω του ανωτέρω προπεριγραφόµενου τρόπου συµµετοχής. OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ο διαγωνισµός διοργανώνεται από την εταιρεία µε την επωνυµία «ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. «Star Wars Celebration - Cosmote TV SMS PROMO»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. «Star Wars Celebration - Cosmote TV SMS PROMO» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Star Wars Celebration - Cosmote TV SMS PROMO» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής) που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΤΕ TV ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ 2016»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΤΕ TV ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ 2016» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΤΕ TV ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ 2016» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Εσύ µε ποιον θα µοιραστείς το Frog σου;» 1] Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «COSMOTE» ή «Διοργανώτρια»),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙA REAL RADIO TRIVIA CONTEST Α. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία INTERNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε., που εδρεύει στο Νέο Ψυχικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MasterCard «UEFA Champions League Final»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MasterCard «UEFA Champions League Final» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MasterCard «UEFA Champions League Final» 1. Στο Προωθητικό Πρόγραμμα MasterCard «UEFA Champions League Final» (εφεξής το «Πρόγραμμα»), το οποίο διοργανώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. «OΤΕ TV SMS Promo ΟΤΕ History- Παιδιά στα Μουσεία»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ. «OΤΕ TV SMS Promo ΟΤΕ History- Παιδιά στα Μουσεία» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «OΤΕ TV SMS Promo ΟΤΕ History- Παιδιά στα Μουσεία» Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού Idealia

Όροι Διαγωνισμού Idealia Όροι Διαγωνισμού Idealia H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.», (εφεξής η «L OREAL») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με έπαθλο τριάντα (30) κρέμες ημέρας Idealia για μικτή-λιπαρή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE GRAB THAT DEAL

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE GRAB THAT DEAL ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE GRAB THAT DEAL 1) H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (εφεξής η «COSMOTE») και η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS, κέρδισε ένα ταξίδι μαζί με το φίλο/η σου με τον Εξάστερο και ζήσε από κοντά την εκτός έδρας αποστολή στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ (5/4/2014)» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΦΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 1. Ο διαγωνισµός «ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ» διοργανώνεται από την εταιρεία ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Αποστόλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «SHOOT FOR 3»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «SHOOT FOR 3» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «SHOOT FOR 3» Ο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ο «OTE» ή «Διοργανωτής»), που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Διαγωνισμός Μαγειρέψτε με την Πολυεστία Ελ Γκρέκο H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΣΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ - ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

«Διαφημιστική»), διοργανώνει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο. 2] Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της

«Διαφημιστική»), διοργανώνει το προωθητικό πρόγραμμα με τίτλο. 2] Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Honda Roadtrips» Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ» Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», που εδρεύει στο Ν. Φάληρο Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ A.E.», που εδρεύει στο Mαρούσι Αττικής, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLOCKBUSTER ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΜΕ OTE TV

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLOCKBUSTER ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΜΕ OTE TV ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BLOCKBUSTER ΣΤΑ ΔΩΡΑ ΜΕ OTE TV 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(εφεξής «ΟΤΕ») που εδρεύει στο Μαρούσι Λ. Κηφισίας 99 σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND»

«Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» «Όροι συμμετοχής σε Πρόγραμμα προωθητικών Ενεργειών με διαδικασία άμεσης νίκης και τίτλο «Νέα εποχή στα καταστήματα WIND» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα διαγωνισμού

Αποτελέσματα διαγωνισμού Αποτελέσματα διαγωνισμού Διενεργήθηκε σήμερα, 26.01.15, στα γραφεία της εταιρίας μας η κλήρωση των νικητήριων αριθμών, σύμφωνα με τους δημοσιευθέντες όρους συμμετοχής. Συνετάγει η υπ αρ. 11409/26.01.15

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 1) ΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΩΡΟΥ Κατόπιν πραγµατοποίησης νέας σύνδεσης Conn-x δηλώνω ότι αποδέχοµαι το δώρο που περιγράφεται παρακάτω, σύµφωνα µε τους όρους της προωθητικής ενέργειας, των οποίων έχω

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού L Institut Vichy

Όροι Διαγωνισμού L Institut Vichy Όροι Διαγωνισμού L Institut Vichy H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L OREAL HELLAS A.E.», (εφεξής η «L OREAL») διοργανώνει προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με έπαθλο ένα ταξίδι για δύο (2) άτομα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΝΙΤΑ GR» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα στo Mαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισµού «Vodafone DAILY»

Όροι Διαγωνισµού «Vodafone DAILY» Όροι Διαγωνισµού «Vodafone DAILY» Εισαγωγή Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «Vodafone-Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» και το διακριτικό τίτλο «Vodafone-Panafon» (εφεξής η VODAFONE )

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Rowenta, Shh

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Rowenta, Shh ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Rowenta, Shh 1.Η εταιρεία GROUPE SEB ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ. (εφεξής καλούμενη Διοργανωτής/Διοργανώτρια ), διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) την παρούσα ενέργεια/διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑUTO ONE A.E ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑUTO ONE A.E ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑUTO ONE A.E ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L&J EΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ LANCIA & JEEP», η οποία εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.

500ml, υγρό απολυμαντικό πλυντηρίου ρούχων 1.5L, εκτός από την μειωμένη τιμή ή την προσφορά, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι εταιρείες Reckitt Benckiser και ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ με τα καταστήματα My Market διοργανώνουν διαγωνισμό με τίτλο «Ας κάνουμε αυτή τη χρονιά, χρονιά υγείας: Ξύστε και Κερδίστε 56 ατμομάγειρες

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY << ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ, ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΣΚΑΙ 100,3 >>

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY << ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ, ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ, ΣΚΑΙ 100,3 >> OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY > Οι ανώνυμες εταιρίες με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής καλούμενος

Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στον Διαγωνισμό (στο εξής καλούμενος ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ E PRODUCTION Μ.ΕΠΕ Α. Γενικά Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «E PRODUCTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» (στο εξής και «η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «#WINDrising»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «#WINDrising» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «#WINDrising» H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.» (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει Διαγωνισμό με έπαθλα προσκλήσεις, συσκευές, δώρα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής η «Τράπεζα») διοργανώνει Διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») στον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «PRONEWS»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «PRONEWS» ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «PRONEWS» Για το διαγωνισμό «PRONEWS» που διοργανώνει η «Γ.ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» σε συνεργασία με το Skydive Athens, που εφεξής καλείται «Ο Διοργανωτής ισχύουν τα κάτωθι: 1] Στο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δει το video καλείται να γράψει ένα δικό του tip στην κατηγορία του μήνα.

Αφού δει το video καλείται να γράψει ένα δικό του tip στην κατηγορία του μήνα. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Ακόμα και η μαμά θα Lanes» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η ανώνυμη εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΛΗΡΩΣΗ VDSL DOOR TO DOOR 2016» 1. H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» και τον δ.τ. «COSMOTE» (εφεξής «COSMOTE» ή Διοργανώτρια) και

Διαβάστε περισσότερα

Ζήστε με Visa τη μοναδική εμπειρία. London 2012. των Ολυμπιακών Αγώνων

Ζήστε με Visa τη μοναδική εμπειρία. London 2012. των Ολυμπιακών Αγώνων Ζήστε με Visa τη μοναδική εμπειρία των Ολυμπιακών Αγώνων London 2012 Χρησιμοποιήστε κάρτες Visa εκδόσεως Alpha Bank για οποιαδήποτε αγορά σας και κερδίστε. H Visa σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συναυλίας Thirty Seconds to Mars powered by Vodafone CU Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Vodafone - Panafon Ανώνυµη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών» (περαιτέρω η VODAFONE ), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr

Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Διαγωνισμός απο το e-zwdia.gr Ι. Εισαγωγή 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INFOTYPE ΕΠΕ.» (εφεξής καλούμενη «INFOTYPE»), που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής, διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΕ ΜΟΥ LIKE»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΕ ΜΟΥ LIKE» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΝΕ ΜΟΥ LIKE» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε» (με έδρα τo Μαρούσι Αττικής,

Διαβάστε περισσότερα

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.

3. Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από την 7/9/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 π.μ, έως και την 10/9/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Ν. Φάληρο του Δήμου Πειραιά στην οδό Εθν. Μακαρίου και Δημ. Φαληρέως αρ. 2 (εφεξής η «ΕΤΑΙΡΙΑ»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1. Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «COCA-COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «COCA-COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (3E)», καλουµένη κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

4. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Από το διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή,

4. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Από το διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού: Η ανώνυμος εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΙΠΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», οδός Τζαβέλλα 1-3, 152 31, Χαλάνδρι, Αθήνα, ("Philips") (περαιτέρω «ο Διοργανωτής»), προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «CITROEN C1»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «CITROEN C1» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «CITROEN C1» Α. Εισαγωγή Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.» (με έδρα τo Μαρούσι Αττικής, Στουντίου 10,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΛΗΣΗΣ OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY Για το διαγωνισμό «24MEDIA» που διοργανώνει η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «24MEDIA ΜΕΠΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» που εφεξής καλείται «24MEDIA»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ. Ελλάδος ή και Κύπρου άνω των 18 ετών β) το τέκνο τους ή οι τελούντες υπό ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 1. Ο διαγωνισµός ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ «Happy Birthday Queen of Hearts»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ «Happy Birthday Queen of Hearts» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ «Happy Birthday Queen of Hearts» H εταιρεία με την επωνυμία Β. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε (εφεξής η «Εταιρεία»), που εδρεύει στην Καισαριανή, οδός Βασ. Αλεξάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού

Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού Όροι και προϋποθέσεις Διαγωνισμού 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε έδρα την Αθήνα, οδός Μιχαλακοπούλου αρ. 48, (εφ εξής η «διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και

Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Όροι Διαγωνισμού H Τράπεζα ALPHA BANK A.Ε., ως μέλος της Visa Europe, σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία «DDB Α.Ε. Όμιλος Επικοινωνίας και Παροχής Υπηρεσιών», με διακριτικό τίτλο TRIBAL DDB AE και

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. 5. Σχετική αίτηση µαζί µε λεπτοµερείς οδηγίες θα χορηγείται από τις Υπηρεσίες Στατιστικής Νοµών σύµφωνα µε τον συνηµµένο πίνακα. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 1. Από τη Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Γ.Γ.ΕΣΥΕ) ανακοινώνεται, ότι όσοι επιθυµούν να εργασθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες στις διενεργούµενες απογραφές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ KIDOM Ο διαγωνισµός KIDOM διοργανώνεται από την εταιρεία, ΤΗΛΕΚΙΝΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Αποστόλου Παύλου 4, Μαρούσι, ΑΦΜ 094475540,

Διαβάστε περισσότερα