Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 Ι. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1998 PhD in Linguistics, Πανεπιστήμιο Έσσεξ (Βρετανία). Τίτλος διατριβής: «Language Variation and the Social Construction of Identity: The Sociolinguistic Role of Intonation among Adolescents in Northern Greece» (Γλωσσική Ποικιλία και Διαμόρφωση Ταυτότητας: Ο Κοινωνιογλωσσολογικός Ρόλος του Επιτονισμού στην Ομιλία των Εφήβων στη Βόρεια Ελλάδα). Εποπτεύοντες καθηγητές: Prof. Peter Trudgill Dr. David Britain Εξεταστική επιτροπή: Dr. Rebecca Clift (εσωτερική εξετάστρια) Prof. Jenny Chesire (εξωτερική εξετάστρια) 1990 M.A. in Descriptive and Applied Linguistics, Πανεπιστήμιο του Έσσεξ (Βρετανία). Τίτλος διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας: «Dialects in schools: A typological study of different treatments of different linguistic varieties in schools (by educational systems in Europe, teachers and pupils) and their results» Εποπτεύων καθηγητής: Prof. Peter Trudgill 1988 Πτυχίο Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο) Απολυτήριο Λυκείου, 2 ο Λύκειο Θεσσαλονίκης. 2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2009 CORPHO Summer school on Large Corpora on Phonological Research (Άουγκσμπουργκ, Γερμανία, 29 Ιουλίου - 1 Αυγούστου) 2008 CORPHO Summer school on Large Corpora on Phonological Research (Άουγκσμπουργκ, Γερμανία, Ιουλίου) 2008 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ στο Department of Languages and Linguistics, Essex University (Μάρτιος Μάιος 2008) 2001 ELSNET European Summer School on Text and Speech Corpora (Πράγα, Τσεχία, Ιουλίου) 1999 International Summer School in Linguistics (Μυτιλήνη, 5-31 Ιουλίου) 3. ΒΡΑΒΕΙΑ - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Οι μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές μου υποστηρίχτηκαν με υποτροφία εξωτερικού από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) 4. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2/ σήμερα Επίκουρος Καθηγητής με ειδίκευση Διαλεκτολογία - Φωνητική, Κατεύθυνσης Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (ΦΕΚ).

2 9/2002-2/2008 Λέκτορας με ειδίκευση Διαλεκτολογία - Φωνητική, Κατεύθυνσης Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Φ.Ε.Κ. αριθ. 208/ του Ν.Π.Δ.Δ.). 9/ Συμβασιούχος διδάσκων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 407/1980). 2/2000-6/2000 Συμβασιούχος διδάσκων του Τμήματος Λογοθεραπείας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πατρών (βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 407/1980). 5. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 5. 1 Εξαμηνιαία προπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών ( σήμερα): ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ o Φωνολογία της Νέας Ελληνικής: Περιγραφή και ορισμοί των τεμαχιακών φωνολογικών μονάδων της Νέας Ελληνικής γλώσσας (στα πλαίσια της Γενετικής Γλωσσολογίας), καθώς και των φωνολογικών τους φαινομένων. Αυτοτεμαχιακή Φωνολογία, Λεξική Φωνολογία, Προσωδιακή Φωνολογία. Οι παραδόσεις συμπληρώνονται με υποχρεωτικές εβδομαδιαίες ασκήσεις. o Εργαστηριακή Φωνητική: Ορισμοί και περιγραφή των φυσικών ιδιοτήτων των ηχητικών κυμάτων, όπως συχνότητα, ένταση, διάρκεια. Κυματομορφή, φασματογραφική ανάλυση, φασματογραφήματα ευρείας και στενής ζώνης, φάσματα. Αναγνώριση και περιγραφή ήχων με τη βοήθεια κυματομορφών και φασματογραφημάτων. Όρια ήχων, συνάρθρωση. Θεμελιώδης αρμονική. o Μεθοδολογία της Γλωσσικής Έρευνας: Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι γλωσσικής έρευνας. Ερωτηματολόγια, συνέντευξη, συμμετοχική παρουσίαση, μελέτη γλωσσικών στάσεων και μελέτη μεμονωμένων περιπτώσεων. Ηθική της έρευνας και οι απαιτήσεις της. Βασικές αρχές της ποσοτικής έρευνας. o Διαλεκτολογία: Ορισμοί - σχέσεις γλώσσας / διαλέκτων. Αυτονομία / ετερονομία γλωσσικών συστημάτων. Είδη διαλέκτων (ιστορικές, γεωγραφικές, κοινωνικές). Δημιουργία, ανάπτυξη και θάνατος διαλέκτων. Συμβολή της διαλεκτολογίας στη γλωσσολογική θεωρία: Γλωσσική αλλαγή. Γλωσσική μεταβλητή. Κλίμακες προϋποθετικότητας. Μεταβλητοί κανόνες. ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ o Ιστορική Γλωσσολογία: Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας Ι: Βασικές αρχές της γλωσσικής εξέλιξης. Γλωσσική αλλαγή και είδη γλωσσικής αλλαγής. Ιστορική γλωσσική ανακατασκευή. Γλώσσα-μητέρα. Ινδοευρωπαϊκή, Αρχαία Ελληνική έως την Ελληνιστική εποχή). o Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας ΙΙ: Παρουσίαση των γλωσσικών αλλαγών που συνέβησαν στην ελληνική γλώσσα κατά τις περιόδους των Ελληνιστικών χρόνων, της πρώιμης μεσαιωνικής, της ύστερης μεσαιωνικής, της Τουρκοκρατίας, και των νεοτέρων χρόνων.

3 o Στοιχεία Φωνητικής - Φωνολογίας: Παρουσίαση των αρχών της αρθρωτικής φωνητικής. Χαρακτηρισμός των ήχων ανάλογα με τον τόπο και τρόπο άρθρωσης, το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο και εξάσκηση στη χρήση του. o Εθνογλωσσολογία: Σχέση Εθνογλωσσολογίας με Γλωσσολογία και Εθνογραφία. Σχέση γλωσσικού συστήματος και πολιτισμού. Ορισμός των μονάδων της Εθνογλωσσολογίας και των μεθόδων ορισμού τους. o Νεοελληνικές Διάλεκτοι: Παρουσίαση των φωνολογικών και μορφολογικών ιδιαιτεροτήτων των πιο διαδεδομένων σύγχρονων ελληνικών διαλέκτων. Προσέγγιση των Βορείων Ιδιωμάτων, της Κυπριακής, της Κρητικής και της Ποντιακής Εξαμηνιαία μαθήματα στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών προγραμμάτων «Συγκριτική Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία» (2004, 2006) και «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα» (2008, 2010) του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών: o Προσωδιακή Φωνολογία και Γλωσσική Ποικιλία (Μάθημα του ΠΜΣ «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα»): Στόχος του μαθήματος είναι η κατάκτηση από τους φοιτητές των διαφορετικών φωνολογικών θεωριών οι οποίες έχουν προταθεί για την κωδικοποίηση και περιγραφή του αφηρημένου και υποκείμενου φωνολογικού επιπέδου της γλώσσας. Παρουσιάζονται κριτικά τα αξιώματα κάθε θεωρητικού πλαισίου, τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούν για τον ορισμό των υποκείμενων μονάδων του φωνολογικού επιπέδου, καθώς και οι ερμηνείες των μεταβολών των υποκείμενων μονάδων κατά την πραγμάτωσή τους, εξαιτίας γλωσσικών περιορισμών. Έμφαση δίνεται στην προσωδία, παρουσιάζοντας τη μελέτη προσωδιακών δομών, μονάδων και επιπέδων μέσα από διαφορετικά θεωρητικά πλαίσια και προτάσεις. o Στοιχεία Διαλεκτολογίας και Μέθοδοι Συλλογής και Επεξεργασίας Διαλεκτικού Υλικού (Μάθημα του ΠΜΣ «Συγκριτική Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία»): Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις διάφορες ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαλεκτικές έρευνες. Μάλιστα, η εξοικείωση δεν περιορίζεται μόνο σε ένα θεωρητικό επίπεδο, αλλά περιλαμβάνει την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων από τους φοιτητές, οι οποίοι καλούνται να πραγματοποιήσουν μικρά ερευνητικά projects, στα οποία θα πρέπει να στηριχθούν στη θεωρία και να εφαρμόσουν στην πράξη τις κατάλληλες μεθόδους συλλογής υλικού και ποσοτικής επεξεργασίας του. o Μεθοδολογία της Γλωσσικής Έρευνας (Μάθημα του ΠΜΣ «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Γλώσσα και τα Κείμενα»): Ο βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών α) με την έρευνα πεδίου όπως ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις, εθνογραφικές μέθοδοι συλλογής υλικού, και β) με τη δημιουργία και χρήση ψηφιακών βάσεων δεδομένων. Στο τέλος του εξαμηνιαίου μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να ηχογραφήσουν φυσικό λόγο ακολουθώντας εθνογραφικές μεθόδους συλλογής υλικού, και να οργανώσουν αυτό το υλικό σε ψηφιακή βάση δεδομένων,

4 έχοντας μεταγράψει μέρος αυτού σε δύο είδη μεταγραφής, ορθογραφική και φωνητική Εξαμηνιαίο πανεπιστημιακό μάθημα στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πατρών (Εαρινό εξάμηνο 2000) o Φωνητική: ο.π Επίβλεψη και εξέταση πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών Επίβλεψη και εξέταση εννέα πτυχιακών εργασιών και τριών μεταπτυχιακών εργασιών στο τμήμα Φιλολογίας Μέλος επταμελούς εξεταστικής επιτροπής διδακτορικής διατριβής του κ. Ασημάκη Φλιάτουρα, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής διδακτορικών διατριβών Μέλος σε δύο συμβουλευτικές επιτροπές ισάριθμων διδακτορικών διατριβών του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, και σε άλλες δύο συμβουλευτικές επιτροπές ισάριθμων διδακτορικών διατριβών του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Εποπτεία Διδακτορικής Διατριβής Κύριος επόπτης της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος Μαρίας Γιακουμέλου, στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. 5.8.ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ o Δεκέμβριος 2009 Vrije Universiteit, Άμστερνταμ. Διάλεξη με τίτλο: «Prosodic framing of humor in Conversational Narratives». (Στο πλαίσιο ανταλλαγής διδασκόντων στο πρόγραμμα Erasmus). o Μάρτιος 2008 Meertens Institute, Ολλανδία. Διάλεξη με τίτλο: «Prosodic cues on identity construction». (Προσκεκλημένος του καθηγητή Frans Hinskens). o Μάρτιος 2007 Lancaster University, Βρετανία. Δύο διαλέξεις μαζί με τον επ. καθ. Αργύρη Αρχάκη, με τίτλους: «The quantitative study of the variable (l) in the dialect of Patras», και «Prosody and identity construction: Evidence from Greek female adolescent conversational narratives». (Στο πλαίσιο ανταλλαγής διδασκόντων στο πρόγραμμα Erasmus). o Ιανουάριος 2006 Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών «Μανόλης Τριανταφυλλίδης». Διήμερο σεμινάριο για τη δημιουργία και επεξεργασία ψηφιακών βάσεων δεδομένων προφορικού λόγου. (Προσκεκλημένος ομιλητής από την καθ. Θεοδοσία - Σούλα Παυλίδου). o Απρίλιος 2004 Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δύο διαλέξεις με θέμα α) «Επαφή διαλέκτων, μηχανισμοί γλωσσικής αλλαγής και δημιουργία νέας τοπικής Κοινής στη Βόρειο Ελλάδα» και

5 β) «Εθνογραφικές μέθοδοι συλλογής διαλεκτικού υλικού». (Προσκεκλημένος ομιλητής από την επικ. καθ. Μαριλένα Καρυολαίμου). 6. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΈΡΓΟ σήμερα: o Υπεύθυνος Erasmus του Τμήματος Φιλολογίας o Τεχνικός υπεύθυνος του Τμήματος Φιλολογίας. o Υπεύθυνος Δικτύου Φωνής του Τμήματος Φιλολογίας. o Υπεύθυνος Υπολογιστικού Κέντρου του Τμήματος Φιλολογίας. o Τεχνικός υπεύθυνος του άτυπου εργαστηρίου Μελέτης Νεοελληνικών Διαλέκτων. o Μέλος της επιτροπής για την κατάρτιση ωρολογίου προγράμματος και προγράμματος εξετάσεων του τμήματος Φιλολογίας. o Μέλος της επιτροπής δημιουργίας ιστοσελίδας του τμήματος o Μέλος της επιτροπής κτιρίων του Τμήματος Φιλολογίας. o Μέλος της επιτροπής εξοπλισμού του Τμήματος Φιλολογίας. o Μέλος ειδικής επιτροπής εξοπλισμού από το κονδύλι των Δημοσίων Επενδύσεων. o Μέλος της επιτροπής κατατακτήριων εξετάσεων. o Μέλος εκλεκτορικών σωμάτων του τμήματος Φιλολογίας. o Μέλος της επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο «Συγκριτική Γλωσσολογία και Γλωσσική Ποικιλία». o Εκπρόσωπος των εμπλεκομένων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (European Masters) στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Φωνής. 7. ΑΛΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ o Κριτική αξιολόγηση ανακοινώσεων: o στο 18 ο Διεθνές Συμπόσιο Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας που διοργάνωσε το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης o στο 8 th International Conference on Greek Linguistics, που διοργάνωσε το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων o Κριτική αξιολόγηση άρθρων o στον τόμο Language Variation - European perspectives II o στο περιοδικό Language Variation and Change o στο περιοδικό Journal of Greek Linguistics o Εξωτερικός κριτής δύο διδακτορικών διατριβών στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ (Βρετανία) (2009)

6 8. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Second International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Μυτιλήνη, 1-4 Οκτωβρίου 2004). Μέλος της οργανωτικής επιτροπής First International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Πάτρα, Οκτωβρίου 2000). Μέλος της οργανωτικής επιτροπής. 9. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Τα επιστημονικά και ερευνητικά μου ενδιαφέροντα συνοψίζονται στη μελέτη, κατανόηση, περιγραφή και ερμηνεία της φωνολογικής δομής των νεοελληνικών διαλέκτων, καθώς και των γλωσσικών και μη γλωσσικών μηχανισμών που διέπουν τη γλωσσική ποικιλία και αλλαγή. Μελετώ τους παραπάνω μηχανισμούς στις διαλέκτους της ελληνικής γλώσσας και πιο συγκεκριμένα στο φωνολογικό τους σύστημα (τεμαχιακό και υπερτεμαχιακό) και στη φωνητική πραγμάτωση τόσο των τεμαχίων όσο και των υπόλοιπων προσωδιακών μονάδων. Στα ενδιαφέροντα μου περιλαμβάνεται και ο ρόλος μη γλωσσικών παραγόντων, όπως η έκφραση ταυτότητας, στην ενεργοποίηση των παραπάνω εγγενών γλωσσικών μηχανισμών αλλαγής. Επιστημονικοί μου στόχοι είναι α) η συνέχιση της περιγραφής και του ορισμού των τεμαχιακών και προσωδιακών μονάδων της νεοελληνικών διαλέκτων, β) η δημιουργία μίας ψηφιακής διαλεκτικής βάσης δεδομένων η οποία θα περιέχει ηχογραφημένες φιλικές συνομιλίες απ όλα τα ελληνικά διαλεκτικά συστήματα, όπως αυτά μιλιούνται σήμερα, και γ) ο εντοπισμός των γλωσσικών μηχανισμών οι οποίοι καθορίζουν την ποικιλία και την αλλαγή στις νεοελληνικές διαλέκτους. 10. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Επιστημονικός Υπεύθυνος Ερευνητικών Προγραμμάτων: 2007 «Documentation and Description of Cappadocian» (σε συνεργασία με τους καθ. Mark Janse και καθ. Αγγελική Ράλλη). Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την ηχογράφηση τουλάχιστον πενήντα φυσικών ομιλητών της Καππαδοκικής η οποία μέχρι πρότινος θεωρούνταν νεκρή γλώσσα και συνολικά εικοσιπέντε ωρών φυσικών συνομιλιών, από τρία διαφορετικά χωριά. Δεύτερος στόχος ήταν η απομαγνητοφώνηση πέντε ομιλητών. Οι στόχοι υπερκαλύφθηκαν, με συνολικά 37,5 ώρες ηχογράφησης εβδομήντα έξι φυσικών ομιλητών μεσαίας και μεγάλης ηλικίας από τρία διαφορετικά χωριά της Βόρειας Ελλάδας. Επίσης, απομαγνητοφωνήθηκαν οι ομιλίες έξι φυσικών ομιλητών. 9/2003-9/2006 «Επαφή Διαλέκτων και Μηχανισμοί Γλωσσικής Αλλαγής: Διαλεκτολογική Μελέτη της Πατρινής» (Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών, Κ. Καραθεοδωρή 2003, Β 135). Το πρόγραμμα είχε δύο στόχους. Ο πρώτος ήταν η καταγραφή και περιγραφή της πατρινής διαλέκτου όπως αυτή μιλιέται σήμερα από το σύνολο των κατοίκων της

7 Πάτρας. Ο δεύτερος στόχος ήταν ο εντοπισμός των αλλαγών που συμβαίνουν στο γλωσσικό σύστημα της πατρινής διαλέκτου εξαιτίας της συμβίωσης των διαφορετικών γλωσσικών ομάδων στην ίδια κοινότητα και η κατανόηση των μηχανισμών που συντέλεσαν στην εμφάνιση αυτών των γλωσσικών αλλαγών. Επιστημονικός Συνεργάτης σε Ερευνητικά Προγράμματα: «Κωδικοποίηση και Περιγραφή της Διαλέκτου των Μεγάρων». (Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Λεβέντη. Επιστημονικοί υπεύθυνοι: δρ. Αγγελική Σύρκου & καθ. Αγγελική Ράλλη) Το πρόγραμμα είχε ως στόχο τη συλλογή γραπτών και προφορικών διαλεκτικών δεδομένων της Μεγαρικής, για περαιτέρω γλωσσολογική και φιλολογική μελέτη «Καταγραφή και Μελέτη του Ιδιώματος της Ανατολικής Λέσβου. Σύγκριση με το Μικρασιατικό Ιδίωμα των Κυδωνιών και Μοσχονησίων». (Επιστημονική Υπεύθυνη: καθ. Αγγελική Ράλλη). Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την καταγραφή και μελέτη του προφορικού και του γραπτού λόγου του ιδιώματος της Ανατολικής Λέσβου το οποίο είναι συγγενές με το μικρασιατικό ιδίωμα των Κυδωνιών και Μοσχονησίων. Για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας η ερευνητική ομάδα του Τμήματος Φιλολογίας συνεργάστηκε με την Εταιρεία Αιολικών Μελετών που έχει ως έδρα τη Μυτιλήνη. 9/2000-9/2003 «Διερεύνηση της Κοινωνιογλωσσολογικής Κατάστασης των Νέων της Πάτρας με Δεδομένα από τον Αφηγηματικό τους Λόγο» (Επιτροπή Ερευνών, Κ. Καραθεοδωρή Επιστημονικός Υπεύθυνος: επικ. καθ. Αργύρης Αρχάκης.) Το πρόγραμμα είχε ως στόχο την ανάλυση του τρόπου δόμησης του αφηγηματικού λόγου των νέων, των αφηγηματικών τεχνικών που χρησιμοποιούν, της έκφρασης διαφορετικών ταυτοτήτων ανάλογα με την κοινωνική τους προέλευση και το φύλο τους, και άλλα συναφή ζητήματα «Έρευνα και Κατάρτιση για την Καταγραφή της Γλώσσας Grecia Salentina», Interreg II, 5.4 (Επιστημονική Υπεύθυνη: καθ. Αγγελική Ράλλη). Για διάστημα δεκαοχτώ μηνών, δεκαπενταμελής ερευνητική ομάδα φοιτητών και διδασκόντων του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών κατέγραψε ψηφιακά και κωδικοποίησε την ελληνικής καταγωγής κατω-ιταλιώτικη διάλεκτο Grico, με σκοπό τη διάσωση και την περαιτέρω ανάλυσή της «Mixed Initiative Dialogue System fοr the Danish Airlines», Human Capital Mobility. Μεταδιδακτορική θέση σε ερευνητικό πρόγραμμα του Κέντρου Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του πανεπιστημίου του Ρόσκιλντε (Δανία) με στόχο τη δημιουργία λογισμικού για την ελεύθερη προφορική επικοινωνία ομιλητή/ομιλήτριας και ηλεκτρονικού υπολογιστή για έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων.

8 11. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΟΜΙΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΗΜΕΡΙΔΕΣ (προσκεκλημένος ομιλητής) 2011 o 32 η Ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Τίτλος ανακοίνωσης: «Εμπειρικές μέθοδοι και η συμβολή τους στον προσδιορισμό της γλωσσικής μονάδας: Ο κλιτικός τόνος στην Πατρινή Διάλεκτο» o CLARIN, Athens. Τίτλος ανακοίνωσης: «GreeD Corpus: Οργάνωση και εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας της διαλεκτικής βάσης δεδομένων του Εργαστηρίου Νεοελληνικών Διαλέκτων» o Τρίτη ημερίδα Γλωσσολογίας, Ιωάννινα. Τίτλος ανακοίνωσης: «Μέθοδοι και στρατηγικές δημιουργίας ψηφιακής διαλεκτικής βάσης δεδομένων με έμφαση στη φωνολογική έρευνα» ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΗΜΕΡΙΔΕΣ (κατόπιν επιλογής κριτών) 2011 o ICLaVE 6, (Freiburg, Γερμανία). Τίτλος ανακοίνωσης: «Η Φωνητική και Φωνολογία της μεταβλητής του κλιτικού τόνου στη διάλεκτο της Πάτρας» o Sociophonetics: at the crossroads of speech variation, processing and communication (Πίζα, Ιταλία). Τίτλος ανακοίνωσης: «The phonetics, phonology and sociolinguistics of clitic stress in the dialect of Patras». o 10 th International Conference on Conversation Analysis (ICCA10), (Μανχάιμ, Γερμανία). Τίτλος ανακοίνωσης: «On prosody and humor in Greek conversational narratives» σε συνεργασία με τους Α. Αρχάκη, Μ. Γιακουμέλου, Β. Τσάκωνα o 9 th International Conference on Greek Linguistics, (Σικάγο, Ιλλινόις, ΗΠΑ). Τίτλος ανακοίνωσης: «The prosodic framing of humor in conversational narratives: Evidence from Greek data» σε συνεργασία με τους Α. Αρχάκη, Μ. Γιακουμέλου, Β. Τσάκωνα. o 5 th International Conference on Language Variation in Europe (Κοπεγχάγη, Δανία). Τίτλος ανακοίνωσης: «Dialectal features and identity construction through direct speech representation» σε συνεργασία με τους Α. Αρχάκη και Σ. Λαμπροπούλου. o 4 th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Χίος). Τίτλος ανακοίνωσης: «GreeD: Cataloguing and encoding Modern Greek Dialectal Oral Corpora» σε συνεργασία με τους Α. Καρασίμο, Δ. Μελισσαροπούλου, Α. Ράλλη και Δ. Ασημακόπουλο.

9 o 4 th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Χίος). Τίτλος ανακοίνωσης: «Dialectal features and identity construction through direct speech representation» σε συνεργασία με τους Α. Αρχάκη και Σ. Λαμπροπούλου o 17 th Sociolinguistics Symposium (SS17) (Άμστερνταμ, Ολλανδία). Τίτλος ανακοίνωσης: «Differentiating gender and authority representations via prosodic differentiations: Evidence from Greek young women conversational narratives», σε συνεργασία με τον Α. Αρχάκη. o Workshop on Internal and contact-induced variation in present-day Greek, Meertens Instituut (Άμστερνταμ, Ολλανδία). Τίτλος ανακοίνωσης: «Negotiating power via prosodic cues: Evidence from Greek young women conversational narratives», σε συνεργασία με τον Α. Αρχάκη o 28 η Ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Τίτλος ανακοίνωσης: «Προσωδιακοί ενδείκτες συνομιλιακών και καταστασιακών ταυτοτήτων σε ευθύ λόγο νέων γυναικών». o Third International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Κύπρος. Τίτλος ανακοίνωσης: «The Phonetic description and the phonological definition of clitic stress in the dialect of Patras». o Forth International Conference on Language Variation in Europe, Κύπρος. Τίτλος ανακοίνωσης: «The Qualitative and Quantitative analysis of clitic stress in the dialect of Patras». o 10 th International Pragmatics Conference, Γκέτεμποργκ, Σουηδία. Τίτλος ανακοίνωσης: «On young women s prosodic construction of identity: Evidence from Greek conversational narratives», σε συνεργασία με τον Α. Αρχάκη o 16 th Sociolinguistics Symposium (SS16), Λίμερικ, Ιρλανδία. Τίτλος ανακοίνωσης: «Register variation: prosodic features of Greek television news stories», σε συνεργασία με τον Π. Πολίτη. o Corpora in Phonological Research, Άμστερνταμ, Ολλανδία. Τίτλος ανακοίνωσης: «Strategies and techniques in creating a spoken corpus of Greek dialects for phonological and morphological research», σε συνεργασία με την Α. Ράλλη o 6 ο Παγκόσμιο Γλωσσολογικό Συνέδριο: Οι διαλεκτικές μορφές της Ελληνικής γλώσσας από την Αρχαία εποχή μέχρι σήμερα, Κοριλιάνο, Ιταλία. Τίτλος ανακοίνωσης: «Η περίπτωση του τόνου στο σύμπλεγμα «όνομα + κλιτικό κτήσης» στη διάλεκτο της Πάτρας: Φωνητική περιγραφή και θεωρητικές προεκτάσεις». o 5 th U.K. Language Variation and Change Conference, Αμπερντίν, Βρετανία. Τίτλος ανακοίνωσης: «From stable variation to linguistic change: Intra-group levelling and reallocation in Southern Greece».

10 o 7 th International Conference on Greek Linguistics, Γιορκ, Βρετανία. Τίτλος ανακοίνωσης: «Prosodic markers of a narrative type: the case of Greek TV news reports», σε συνεργασία με τον Π. Πολίτη o Second International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Μυτιλήνη. Τίτλος ανακοίνωσης: «The Quantitative Study of the Lateral Variable (l) in the Dialect of Patras». o International Conference on Tone and Intonation, Σαντορίνη. Τίτλος ανακοίνωσης: «Perception of epistemic modality in Greek polar questions». o 15 th Sociolinguistics Symposium (SS15), Νιούκασλ, Βρετανία. Τίτλος ανακοίνωσης: «Instrumental phonetics and variationist studies: the case of lateral variable (l) in Patras dialect». o 25 η Ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Τίτλος ανακοίνωσης: «Η γλωσσική μεταβλητή (l) τηs Πατρινήs διαλέκτου στο πλαίσιο της Μελέτης Γλωσσικών Ποικιλιών» o 6 th International Conference on Greek Linguistics, Ρέθυμνο. Τίτλος ανακοίνωσης: «Η γλωσσική μεταβλητή (l) της Πατρινής διαλέκτου». o Intonation in Language Varieties: AM Approaches, Βαρκελώνη, Ισπανία. Τίτλος ανακοίνωσης: «Methodological Issues in determining intonation units: The case of polar questions in Greek». o 24 η Ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Τίτλος ανακοίνωσης: «Επιτονισμός και επιστημική τροπικότητα στις ερωτήσεις ολικής άγνοιας: Επιβεβαίωση ορισμού επιτονικών μονάδων με τη χρήση τεστ αντίληψης (perception tests)» o International Conference: Reviewing Linguistic Thought: Perspectives into the 21st century, Αθήνα. Τίτλος ανακοίνωσης: «Intonation meaning: The necessary bridge between the semantics of the sentence and the final meaning of an utterance in conversation». o 23 η Ετήσια Συνάντηση του Τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Τίτλος ανακοίνωσης: «Εθνογραφικός προσδιορισμός δεδομένων από νεανικές συνομιλίες». σε συνεργασία με τον Α. Αρχάκη. o Annual Meeting of the German Society of Linguistics: Session on Prosody regional variation, social variation, and multilingualism, Μανχάιμ, Γερμανία. Τίτλος ανακοίνωσης: «Greek intonation variables on polar questions and their contribution to the final meaning of questions in conversation» o 3 rd U.K. Language Variation and Change Conference, Γιορκ, Βρετανία: «Η ποσοτικοποίηση των εθνογραφικών παρατηρήσεων σε μία κοινωνιογλωσσολογική μελέτη της προσωδιακής ποικιλίας στη Βόρειο Ελλάδα». 2000

11 o 21 η Ετήσια Συνάντηση του τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Τίτλος ανακοίνωσης: «Στοιχεία προφορικότητας σε μαθητικά γραπτά», σε συνεργασία με τον Α. Αρχάκη. o First International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory, Πάτρα. Τίτλος ανακοίνωσης: «The dialectal role and discourse function of six semantic-intonation variables in Northern Greece», σε συνεργασία με τον Α. Αρχάκη o 20 η Ετήσια Συνάντηση του τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Τίτλος ανακοίνωσης: «Παράγοντες που καθορίζουν την τελική σημασία ερωτήσεων ολικής άγνοιας σ ένα διάλογο». o 4 ο International Conference on Greek Linguistics, Λευκωσία, Κύπρος. Τίτλος ανακοίνωσης: «Ο ρόλος ανοιχτών και κλειστών συστημάτων κοινωνικής οργάνωσης των κοινοτήτων στη διαμόρφωση γλωσσικής ποικιλίας στην ομιλία των εφήβων στη Βόρειο Ελλάδα» o 19 η Ετήσια Συνάντηση του τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Τίτλος ανακοίνωσης: «Φαινόμενα επαφής διαλέκτων: Δημιουργία μιας νέας τοπικής διαλέκτου στη Βόρειο Ελλάδα» o 18 η Ετήσια Συνάντηση του τομέα Γλωσσολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη. Τίτλος ανακοίνωσης: «Εθνογραφικός ορισμός του όρου κοινωνικό φύλο και η συσχέτιση του με τη γλωσσική ποικιλία των εφήβων στη Γουμένισσα». o 3 rd International Conference on Greek Linguistics, Αθήνα. Τίτλος ανακοίνωσης: «Η σημαντικότητα του όρου κοινωνικό φύλο στη διαμόρφωση της γλωσσικής ποικιλίας των εφήβων στη Βόρειο Ελλάδα: Μία προσπάθεια ερμηνείας της γλωσσικής ποικιλίας των κοινωνικών φύλων» o 12 th Sociolinguistic Symposium (SS12), Κάρντιφ, Βρετανία. Τίτλος άρθρου: «The role of regional and demographic parameters in evaluating the linguistic consequences of dialect contact in Northern Greece» o European Symposium on Dialogue and Speech, Δουβλίνο, Ιρλανδία. Τίτλος ανακοίνωσης: «Identification of speakers actions in mixed initiative dialogue» o 1 st International Conference on Greek Linguistics, Ρέντινγκ, Βρετανία. Τίτλος ανακοίνωσης: «Semantic-intonation units on one word Yes/No questions».

12 12. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ Επιστημονική επιμέλεια Chambers, J.K. & P. Trudgill Διαλεκτολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη Δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συλλογικούς τόμους Archakis, A., Μ. Giakoumelou, D. Papazachariou & V. Tsakona «The prosodic framing of humour in conversational narratives: Evidence from Greek data». Journal of Greek Linguistics 10 (2): Archakis, A., S. Lambropoulou & D. Papazachariou «Αs for the dialect, I will now tell you how we spoke at home : On the performance of dialectal talk». Journal of Greek Linguistics 9: Archakis, A. & D. Papazachariou «On young women s prosodic construction of identity: Evidence from Greek conversational narratives». Στο A-B. Stenstrom, & A. Myre (eds.), A Corpus-based approach to youngspeak. Amsterdam: Benjamins Archakis A. & D. Papazachariou «Prosodic cues of identity construction: Intensity in Greek young women s conversational narratives». Journal of Sociolinguistics: Archakis A. & D. Papazachariou «Prosodic marking of direct speech in conversational narratives: Evidence from Modern Greek». Journal of Applied Linguistics 23: Papazachariou, D. & P. Politis «Register variation: Prosodic features of Greek television news stories». Journal of Applied Linguistics 23: Papazachariou, D «Greek intonation variables on polar questions». Στο Peter Gilles & Joerg Peters (eds.), Graphematische Systemanalyse als Grundlage der historischen Prosodieforschung. Tubingen: Max Nieneyer Verlag Παπαζαχαρίου Δ «Ο ρόλος του κοινωνικού φύλου στη διαμόρφωση της γλωσσικής ποικιλίας των εφήβων στη βόρεια Ελλάδα». Στο Παυλίδου Θεοδοσία (επιμ.), Γλώσσα - Γένος - Φύλο. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής Archakis A. & D. Papazachariou «Oral elements in pupils writings: evidence from Greek classroom discourse». Στο Eniko Nemeth T. (ed.), Pragmatics in Selected papers from the 7 th International Pragmatics Conference. Antwerpen: IPrA Papazachariou, D., L. Dybkjær, Ole Ν. Bernsen & Η. Dybkjær «Identification of Speaker Actions in Mixed Initiative Dialogue». Στο Laila Dybkjær (ed.), Topics in Cognitive Science and HCI 8. Roskilde: Center for Cognitive Informatics, Roskilde University Dybkjær, L., Ole N. Bernsen, H. Dybkjær & D. Papazachariou «Contextual Elements in the Danish Dialogue System». Στο Laila Dybkjær (ed.), Topics in Cognitive Science and HCI 8. Roskilde: Center for Cognitive Informatics, Roskilde University

13 Papazachariou, D «Semantic-Intonation Units on One Word Yes/No Questions». Στο Ι. Philippaki-Warburton, Κ. Nicolaidis & Μ. Sifianou (eds.), Themes in Greek Linguistics. Amsterdam: John Benjamins Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές Papazachariou, D. & P. Politis (υπό έκδοση). «Prosodic markers of a narrative type: the case of Greek TV news reports». Στο Proceedings of the 7 th International Conference on Greek Linguistics. Παπαζαχαρίου, Δ. (υπό έκδοση). «Η περίπτωση του τόνου στο σύμπλεγμα «όνομα + κλιτικό κτήσης» στη διάλεκτο της Πάτρας: Φωνητική περιγραφή και θεωρητικές προεκτάσεις». Στα Πρακτικά του 6 ου Παγκόσμιου Γλωσσολογικού Συνεδρίου με θέμα: Οι διαλεκτικές μορφές της Ελληνικής γλώσσας από την Αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Ράλλη, Α., Δ. Παπαζαχαρίου, & Α.Καρασίμος «Εργαστήριο Νεοελληνικών Διαλέκτων και η βάση δεδομένων GREED». Στο M. Janse, Β. Joseph, A. Ralli & A. Karassimos (eds.), Proceedings of the Fourth International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. University of Patras, Archakis, A., S. Lambropoulou & D. Papazachariou «Performing dialectal talk: Differentiating gender roles via direct speech representation». Στο M. Janse, Β. Joseph, A. Ralli & A. Karassimos (eds.), Proceedings of the Fourth International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. University of Patras, Aρχάκης A. & Δ. Παπαζαχαρίου «Προσωδιακοί ενδείκτες συνομιλιακών και καταστασιακών ταυτοτήτων σε ευθύ λόγο νέων γυναικών». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 28: Papazachariou, D «The Quantitative Study of the Lateral Variable (l) in the Dialect of Patras». Στο M. Janse, B. Joseph & A. Ralli (eds.), Proceedings of the Second International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Mytiline: Patras University Press, Παπαζαχαρίου, Δ «Οι πραγματώσεις της φωνολογικής μονάδας /l/ της Πατρινής διαλέκτου». Στα Πρακτικά του 6 ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παπαζαχαρίου, Δ «Επιτονισμός και επιστημική τροπικότητα στις ερωτήσεις ολικής άγνοιας». Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 24: Παπαζαχαρίου, Δ. & Α. Αρχάκης «Εθνογραφικός προσδιορισμός δεδομένων από νεανικές συνομιλίες». Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 23: Αρχάκης, Α., Δ. Παπαζαχαρίου & Α. Ιορδανίδου «Στοιχεία προφορικότητας σε μαθητικά γραπτά». Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 21: Papazachariou D. & Α. Archakis «The dialectal role and discourse function of six semantic-intonation variables in Northern Greece». Στο Α. Ralli, Β. Joseph & M. Janse (eds.), First International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Patras: Patras University Press, Παπαζαχαρίου Δ «Ο ρόλος δημογραφικών και γεωγραφικών παραμέτρων στη διαμόρφωση γλωσσικής ποικιλίας στην ομιλία των εφήβων στη Βόρειο Ελλάδα». Στα Πρακτικά του 4 ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη: University Studio Press,

14 Παπαζαχαρίου, Δ «Παράγοντες που καθορίζουν την τελική σημασία ερωτήσεων ολικής άγνοιας σ ένα διάλογο». Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 20: Παπαζαχαρίου, Δ. (1999α). «Φαινόμενα επαφής διαλέκτων: Δημιουργία μιας νέας τοπικής διαλέκτου στη Βόρειο Ελλάδα». Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 19: Παπαζαχαρίου, Δ. 1999β. «Η σημαντικότητα του όρου κοινωνικό φύλο στη διαμόρφωση της γλωσσικής ποικιλίας των εφήβων στη Βόρειο Ελλάδα: Μια προσπάθεια ερμηνείας της γλωσσικής ποικιλίας των κοινωνικών φύλων». Στο Ελληνική Γλωσσολογία 97. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα Παπαζαχαρίου, Δ «Εθνογραφικός ορισμός του όρου κοινωνικό φύλο και η συσχέτιση του με τη γλωσσική ποικιλία των εφήβων στη Γουμένισσα». Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 18: Dybkjær, L., Ν. Ole Bernsen, Η. Dybkjær & D. Papazachariou «On the use of context in building spoken language dialogue systems for large tasks». Στο Proceedings of the International Joint Conference in Artificial Intelligence (IJCAI) '95 Workshop on Context in Natural Language Processing, Μόντρεαλ.

ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΧΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής (Ανάλυση Λόγου Κοινωνιογλωσσολογία), Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) ΣΠΟΥ ΕΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΧΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής (Ανάλυση Λόγου Κοινωνιογλωσσολογία), Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΧΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής (Ανάλυση Λόγου Κοινωνιογλωσσολογία), Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τόπος και ηµεροµηνία γεννήσεως: Θεσσαλονίκη, 14 εκεµβρίου 1967 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΡΑΛΛΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩN (25-11-2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΡΑΛΛΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩN (25-11-2011) 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΡΑΛΛΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩN (25-11-2011) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τόπος γεννήσεως: Μυτιλήνη Ονοματεπώνυμο συζύγου: Ευστράτιος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΡΑΛΛΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩN

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΡΑΛΛΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩN 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΡΑΛΛΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩN ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Τόπος γεννήσεως: Μυτιλήνη Ονοματεπώνυμο συζύγου: Ευστράτιος Χατζηπαναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology

Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology Αναστασία Σακελλαριάδη Επίτιμη Ερευνητική Συνεργάτης, UCL Institute of Archaeology 60 Keeling House, Claredale Street E2 6PG Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία +4479 6781 6768 a.sakellariadi@ucl.ac.uk Αναξιμάνδρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Εκπαίδευσης Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Ρέθυμνο, Ιούνιος 200 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. svarlokosta@phil.uoa.gr http://uoalinguistics.web.officelive.com/svarlokosta.aspx http://svarlokosta.weebly.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. svarlokosta@phil.uoa.gr http://uoalinguistics.web.officelive.com/svarlokosta.aspx http://svarlokosta.weebly. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο Βαρλοκώστα Όνοµα Σπυριδούλα Ηµεροµηνία γέννησης 18 Αυγούστου 1964 Τόπος γέννησης Σπάρτη Επάγγελµα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τοµέας Γλωσσολογίας, Τµήµα Φιλολογίας, Εθνικό και

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

Οι πραγµατώσεις της φωνολογικής µονάδας /l/ τηs Πατρινήs διαλέκτου. ηµήτρης Παπαζαχαρίου Πανεπιστήµιο Πατρών

Οι πραγµατώσεις της φωνολογικής µονάδας /l/ τηs Πατρινήs διαλέκτου. ηµήτρης Παπαζαχαρίου Πανεπιστήµιο Πατρών Οι πραγµατώσεις της φωνολογικής µονάδας /l/ τηs Πατρινήs διαλέκτου ηµήτρης Παπαζαχαρίου Πανεπιστήµιο Πατρών Abstract In the present paper I will present the different realizations of the phonological lateral

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Ζωή Γαβριηλίδου

Βιογραφικό Σημείωμα Ζωή Γαβριηλίδου Βιογραφικό Σημείωμα Ζωή Γαβριηλίδου Καθηγήτρια Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Κομοτηνή Ιανουάριος 2015 2 Βιογραφικό Σημείωμα 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επάγγελμα: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Βασίλης Παππάς, Καθηγητής Πανεπιστημιούπολη, Ρίο, Πάτρα, 26500, τηλ. 2610 992937, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ Ονοµατεπώνυµο: Κωνσταντίνος Δ. Πόρποδας Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Ειδίκευση Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Γνωστική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Ανάγνωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΖΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΖΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΖΑΚΗ Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα amouzaki@edc.uoc.gr Δημοτικής Εκπαίδευσης http://angelikimouzaki.weebly.com/ Πανεπιστήμιο Κρήτης Tel. +30 28310 77606 Γάλλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ημερομηνία γέννησης: 02.09.1957. Διεύθυνση: Φράττι 15 117 42, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 9225350 6944969732

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ημερομηνία γέννησης: 02.09.1957. Διεύθυνση: Φράττι 15 117 42, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 9225350 6944969732 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Oνοματεπώνυμο: Τόπος γέννησης: Σοφία Πρόκου Κωνσταντινούπολη Ημερομηνία γέννησης: 02.09.1957 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη, μητέρα δύο παιδιών Διεύθυνση: Φράττι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1985 Πτυχίο Οικονομικού Τμήματος Σχολή Νομικών και Οικονομικών Επιστημών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ: Σουζάνα Παντελιάδου Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής Μαθησιακών Δυσκολιών Τμήμα Φιλοσοφία & Παιδαγωγικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τηλ. 0030 2310 997204 e-mail: spadeli@edlit.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη

Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας. της Ελένης Φουρναράκη Βιογραφικό σημείωμα και Υπόμνημα σπουδών και επιστημονικής δραστηριότητας της Ελένης Φουρναράκη Ρέθυμνο, Σεπτέμβριος 2013 2 Περιεχόμενα ΣΕΛΙΔΑ Προσωπικά στοιχεία... 3 Ανώτατες σπουδές.. 3 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

2. 1985-1990:Ειδική Μεταπτυχιακή Υπότροφος, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Βιογραφικό Σημείωμα Όλγα Ι. Τσακηρίδη (Ph.D.) Πολιτιστική Διαχείριση Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων Διαχείριση Πολιτιστικών Πόρων Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Όλγα Τσακηρίδη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά η δική μου η γλώσσα η άλλη

Ελληνικά η δική μου η γλώσσα η άλλη Ελληνικά η δική μου η γλώσσα η άλλη Διεθνές Συνέδριο για τη διδασκαλία και την πιστοποίηση της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ 10-11/10 2014 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑ 25/10 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αλέξης Κόκκος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αλέξης Κόκκος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 2 2. Σπουδές 3 3. Διδακτικό Έργο 4 3.1 Ανώτατη Εκπαίδευση 3.2 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων 3.3 Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 3.4 Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΑΦΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΑΦΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΑΦΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Ελένη Τζιάφα, Βιογραφικό Σημείωμα και Υπόμνημα Εργασιών και Δημοσιεύσεων 2 Περιεχόμενα Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ... 4 Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Α ΝΑΛΥΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO Σ H MEΙΩMA

Α ΝΑΛΥΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO Σ H MEΙΩMA Α ΝΑΛΥΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO Σ H MEΙΩMA Ονοματεπώνυμο: Σαριδάκης Ιωάννης Όνομα πατέρα: Ευδόξιος Όνομα μητέρας: Μαρία Ημ. γέννησης: 16.10.1968 Τόπος γέννησης: Ηράκλειο Κρήτης Οικογ. κατάσταση: Έγγαμος, δύο τέκνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΗΜ. / ΩΡΑ / ΑΙΘ. Σελ. Αδαµόπουλος Βασίλης, Καπουρκατσίδου Μαρία, Σπηλιώτης Κώστας, Τζένου Εύα Παρασκευή, 19/9 Το Ρηµατικό Σύστηµα της Νέας Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΓΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΓΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΑΓΑΚΗ 2 Περιεχόμενα Α. Γενικά Στοιχεία Β. Σπουδές Γ. Ξένες Γλώσσες Δ. Eπιστημονικό Έργο 2 3 Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Γεώργιος Επώνυμο: Μπαγάκης Διεύθυνση Κατοικίας: Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012

Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Τμήμα Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Κύπρου Οδηγός Διδακτορικού Προγράμματος Σπουδών (Ph.D.) 2011-2012 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Σκοπός... 3 Τομείς έρευνας... 3 Οικονομική Υποστήριξη... 4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα