Διαχρονική σύγκριση οδικών δικτύων OpenStreetMap και Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού σε 3 περιοχές της Ελλάδας με αυτοματοποιημένη μεθοδολογία 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχρονική σύγκριση οδικών δικτύων OpenStreetMap και Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού σε 3 περιοχές της Ελλάδας με αυτοματοποιημένη μεθοδολογία 1"

Transcript

1 Διαχρονική σύγκριση οδικών δικτύων OpenStreetMap και Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού σε 3 περιοχές της Ελλάδας με αυτοματοποιημένη μεθοδολογία 1 Θωμάς ΚΟΥΚΟΛΕΤΣΟΣ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, PhD στη Γεωπληροφορική Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού Ευελπίδων 4, 11362, Τηλ.: , Λέξεις κλειδιά: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), Ποιότητα χωρικών δεδομένων (Spatial Data Quality), OpenStreetMap (OSM), data matching. Περίληψη Τελευταία παρατηρείται μία συνεχής αύξηση των χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο, σημαντικό μέρος των οποίων είναι διαθέσιμο χωρίς κόστος. Από την άλλη, οι χαρτογραφικοί οργανισμοί δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανανεώσουν τα προϊόντα τους ή να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών. Το γεγονός αυτό καθιστά τα χωρικά δεδομένα που συλλέγονται από ανώνυμους χρήστες (αποκαλούμενα Εθελοντική Γεωγραφική Πληροφορία ή VGI) μία ενδιαφέρουσα πηγή για όσους θέλουν να αποφύγουν το κόστος αγοράς τους από έναν χαρτογραφικό οργανισμό, όσους επιθυμούν εξεζητημένο τύπο δεδομένων που δεν παράγονται από κάποια άλλη πηγή ή όσους αναζητούν δεδομένα κατά τόπους πιο ενημερωμένα από τα επίσημα. Ενδιαφέρον όμως αποτελεί ως πηγή και για ένα χαρτογραφικό φορέα, γιατί θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενημέρωση των προϊόντων του, στην ιεράρχηση των περιοχών που πρέπει να αναθεωρηθούν χαρτογραφικά ή ακόμα και στην υπόδειξη των προϊόντων που πρέπει να παραχθούν για να καλύψουν τις νέες ανάγκες των χρηστών. Το πρόβλημα σε όλες τις περιπτώσεις είναι η άγνωστη ποιότητα των δεδομένων αυτών, καθώς παρουσιάζουν ανομοιογένεια στην πληρότητα, ακρίβεια και περιγραφική λεπτομέρεια. Για την αξιολόγησή τους απαιτείται διαφορετική προσέγγιση από αυτές που εφαρμόζονται σε έναν χαρτογραφικό οργανισμό για τυποποιημένα χωρικά δεδομένα με ομοιογενή ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το παρόν παρουσιάζει συνοπτικά μία αυτοματοποιημένη μεθοδολογία ποιοτικής αξιολόγησης γραμμικών δεδομένων από εθελοντικές πηγές (Koukoletsos, 2012), και την εφαρμόζει σε 3 περιοχές της Ελλάδας, συγκρίνοντας διαχρονικά το οδικό δίκτυο του OpenStreetMap (OSM) ετών 2012, 2013, 2014, με αυτό της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), επίσημου χαρτογραφικού φορέα της Ελλάδας. Ελέγχεται η πληρότητα και ακρίβεια των δεδομένων ανά μοναδιαία υποπεριοχή, παρουσιάζοντας έτσι αντιπροσωπευτικότερα 1 Τμήμα του κειμένου παρουσιάστηκε στο 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας με τίτλο Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο. Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές. Πάτρα, Οκτ 2014, (http://xeee.web.auth.gr/hcs/hcs_conf_el/13_patras_2014_el.htm https://www.youtube.com/watch?v=8qah9fof5as )

2 αποτελέσματα. Εξετάζεται επίσης η διαχρονική βελτίωση των δεδομένων OSM, καθώς και οι περιπτώσεις τοπικής υπεροχής του έναντι των δεδομένων αναφοράς. Abstract Spatial Data on internet is continuously increasing, with a significant portion available at no cost. On the other hand, cartographic organisations find it harder to update their products or fulfill the contemporary users needs. This makes spatial data that are collected by anonymous users (the so-called Volunteered Geographic Information or VGI) an interesting source for someone who wants to avoid purchasing them from an official source, someone who seeks specific data not produced by any other source, or someone who seeks data that are locally more up-to-date than the official ones. This, however, can be an interesting source for a cartographic organisation as well, by aiding product update, helping prioritise areas to be updated or even suggesting spatial products to cover the new users needs. The problem in all cases is the unknown data quality, since they demonstrate heterogeneous data completeness, positional or attribute accuracy. To evaluate such data, a necessary approach should differ from the ones applied inside a cartographic organisation, which refer to standardized spatial data products with homogeneous data quality aspects. This paper briefly presents an automated method to assess data quality of VGI linear data (Koukoletsos, 2012), and applies it in 3 areas of Greece. It compares the OpenStreetMap (OSM) road network of 2012, 2013 and 2014, with the road network of Hellenic Military Geographical Service (HMGS), an official Greek mapping agency. Data completeness and positional accuracy is assessed per unit subarea, providing more representative results. The gradual improvement of OSM data over years is also examined, as well as cases of local superiority towards reference data. 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στο διαδίκτυο μία συνεχής αύξηση της γεωγραφικής πληροφορίας που συλλέγεται ή δημιουργείται από διάφορους χρήστες, οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητα κάποιο υπόβαθρο γνώσεων σχετικό με τη Χαρτογραφία. Σε αυτό συμβάλλουν: Οι δυνατότητες του Web 2.0 και η χρήση κατάλληλων APIs για την ανάπτυξη εφαρμογών που επιτρέπουν τη δημιουργία, εισαγωγή, διόρθωση γεωγραφικών δεδομένων και παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, αρκετές από τις εφαρμογές υιοθετούν συστήματα ανάδειξης της προσφοράς κάθε χρήστη, στοχεύοντας στην έμφυτη ανθρώπινη ανάγκη για αναγνώριση, ώστε να αυξήσουν τη δυναμικότητα της εφαρμογής και να ενισχύσουν τη συμμετοχή των χρηστών. Ως αποτέλεσμα, προκύπτουν γεωγραφικά προϊόντα που ελκύουν ακόμα και επαγγελματίες χαρτογράφους. Η αδυναμία των επίσημων χαρτογραφικών φορέων να αναβαθμίσουν έγκαιρα τα δεδομένα τους (Goodchild, 2007) ή να τροποποιήσουν τη γραμμή παραγωγής τους ενσωματώνοντας τις νέες ψηφιακές δυνατότητες (Kraak and Brown, 2001), ώστε, εκτός από τα τυποποιημένα τους προϊόντα, να παράγουν εξατομικευμένα δεδομένα που να ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χρήστη. Οι αναλογικοί χάρτες περιθωριοποιούνται όλο και περισσότερο (Plewe, 2007, Goodchild, 2008β).

3 Το κόστος των γεωγραφικών προϊόντων από επίσημους φορείς εκλαμβάνεται πολλές φορές ως αδικαιολόγητα υψηλό σε σύγκριση με τα δωρεάν ανοικτά δεδομένα του διαδικτύου (π.χ. OpenStreetMap). Αν και το κόστος αυτό είναι αποτέλεσμα μιας τυποποιημένης, ολοκληρωμένης και χρονοβόρας διαδικασίας που περιλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία, παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο και δημιουργία μεταδεδομένων για το τελικό προϊόν (Coote and Rackham, 2008), πολλοί χρήστες αγνοούν την πληροφορία περί ποιότητας (Devillers et al., 2005, van Oort, 2006), δεν ενδιαφέρονται για τα μεταδεδομένα (Goodchild, 2008α) ή απλά δεν τα καταλαβαίνουν (Boin and Hunter, 2007). Το OpenStreetMap (OSM) είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα εφαρμογής που δημιουργήθηκε από χρήστες του διαδικτύου και συλλέγει, παρουσιάζει και διαθέτει χωρικά δεδομένα για όλο τον κόσμο, και μάλιστα χωρίς κόστος. Ξεκινώντας το 2004 (Chilton, 2009), έφτασε να έχει παγκόσμια κάλυψη, ενώ η διαρκώς αυξανόμενη αποδοχή και αναγνώρισή του έχει οδηγήσει πολλές άλλες εφαρμογές να το χρησιμοποιούν ως χαρτογραφικό υπόβαθρο (OSM, 2014) στη θέση των κολοσσών στο χώρο Google και Yahoo. Τα δεδομένα που προσθέτουν οι ανώνυμοι διαδικτυακοί χρήστες στο OSM ή αντίστοιχες εφαρμογές (McConchie, 2008), αποκαλούμενα ως Volunteered Geographic Information ή VGI (Goodchild, 2007, σε ελεύθερη μετάφραση ως «Εθελοντική Γεωγραφική Πληροφορία»), έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δεν συναντώνται στα τυποποιημένα χαρτογραφικά προϊόντα ενός επίσημου φορέα. Συγκεκριμένα: Δεν έχουν ομοιογενή κάλυψη. Η πυκνότητα των δεδομένων εξαρτάται από το πλήθος και το ενδιαφέρον των χρηστών για κάποια περιοχή, με αποτέλεσμα οι επαρχιακές περιοχές να υστερούν σε χαρτογράφηση έναντι των αστικών (Haklay, 2010). Οι μέθοδοι συλλογής των δεδομένων και η τεχνογνωσία των χρηστών όχι μόνο διαφέρουν, αλλά είναι και άγνωστες. Ενδεχόμενη άγνοια από ορισμένους χρήστες, π.χ. χαρτογράφηση με συσκευή GPS μέσα σε σακίδιο ή τσέπη (Perkins and Dodge, 2008), οδηγεί σε δεδομένα με ανομοιογενή χωρική ακρίβεια και πληρότητα περιγραφικών στοιχείων. Τα μεταδεδομένα, επίσης, είναι συνήθως ανύπαρκτα (Sieber, 2007). Ανανεώνονται άμεσα (ανάλογα με την πρόσθεση ή διόρθωση δεδομένων από τους χρήστες), αλλά ανομοιογενώς. Κατά τόπους τα δεδομένα τους μπορεί να είναι πιο ενημερωμένα από τα αντίστοιχα επίσημων γεωγραφικών φορέων (Chilton, 2009). Τα κίνητρα των χρηστών είναι άγνωστα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή δεδομένα προς εξυπηρέτηση διαφόρων άλλων σκοπών (Obermeyer, 2007, Goodchild, 2008β, Helft, 2009). Οι μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου που ακολουθούν οι επίσημοι χαρτογραφικοί φορείς, αρκετές από τις οποίες έχουν τυποποιηθεί (ISO/TC 211, 2014), αναφέρονται στα δεδομένα ομοιογενούς ακρίβειας, πυκνότητας και ποιότητας που παράγονται. Για χωρικά δεδομένα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά ανομοιογένειας απαιτούνται διαφορετικές προσεγγίσεις. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών που υποστηρίζουν την αναγκαιότητα ποιοτικού ελέγχου των VGI γενικά (Auer and Zipf, 2009, Antoniou et al., 2010, Fu & Sun, 2011), ή ειδικά για το OSM (Goodchild, 2008α, Haklay & Weber, 2008).

4 Η ποιοτική αξιολόγηση των δεδομένων του OSM μετά από σύγκρισή τους με επίσημα δεδομένα αναφοράς έχει γίνει στο παρελθόν σε διάφορες χώρες, με μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί από διάφορους ερευνητές. Στις περισσότερες περιπτώσεις η μεθοδολογία είναι μη αυτοματοποιημένη ή προσαρμοσμένη στα εκάστοτε δεδομένα, γεγονός που δυσχαιρένει την επανάληψή της όταν απαιτηθεί ή την εφαρμογή της σε μεγαλύτερη ή διαφορετική περιοχή ή άλλες πηγές δεδομένων. Ενδεικτικά αναφέρονται μελέτες σε: Ηνωμένο Βασίλειο (Haklay, 2010): Αξιολογεί γεωμετρική πληρότητα (δηλαδή σύνολο αντικειμένων) και χωρική ακρίβεια δεδομένων, χρησιμοποιώντας ημιαυτόματες μεθόδους και παραδοχές. Ιρλανδία (Cipeluch et al., 2010): Αξιολογεί γεωμετρική πληρότητα και χωρική ακρίβεια δεδομένων συγκεκριμένων τύπων δρόμων με μη αυτόματες μεθόδους (οπτικός έλεγχος). Γαλλία (Girres and Touya, 2010): Αξιολογεί πληρότητα δεδομένων, λογική συνέπεια, σημαντική, περιγραφική και χωρική ακρίβεια σε δείγμα δεδομένων που επιλέγεται χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας ημιαυτόματες μεθόδους και παραδοχές. Ελλάδα (Kounadi, 2009): Αξιολογεί γεωμετρική πληρότητα δεδομένων στο σύνολο και θεματική, περιγραφική και χωρική ακρίβεια σε επιλεγμένους τύπους δρόμων. Η μέθοδος είναι χειροκίνητη με αρκετές παραδοχές, περιορίζοντας την ανάλυση σε 25 km 2 στο κέντρο της Αθήνας (αστική περιοχή). Συγκρίνεται το οδικό δίκτυο του OSM με δεδομένα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) κλίμακας 1:10.000, που ψηφιοποιήθηκαν από τον αντίστοιχο αναλογικό χάρτη-σχέδιο Πόλεως. Διαπιστώνει ότι η γεωμετρική πληρότητα των δεδομένων του OSM είναι σχετικά υψηλή (88%), η περιγραφική πληρότητα χαμηλή (26%), η θεματική ακρίβεια σχετικά χαμηλή (33% με αρκετά προβλήματα στην αντιστοίχιση τύπων δρόμων) και η χωρική ακρίβεια καλή (89.5% των δεδομένων του OSM εντός των προεπιλεγμένων αναμενόμενων ζωνών ακρίβειας). Γερμανία (Ludwig, et al., 2010): Αυτοματοποιημένη μέθοδος (σε αντίθεση με τις προηγούμενες), προσαρμοσμένη όμως στα δεδομένα αναφοράς που χρησιμοποιούνται και με αρκετές επίσης παραδοχές. Αγνοούνται δρόμοι χωρίς ονομασία. Περιλαμβάνει μία διαδικασία συσχέτισης των αντικειμένων μεταξύ των πηγών (data matching), που διαπιστώνεται ότι δεν είναι πάντα κατάλληλη. Αξιολογεί γεωμετρική πληρότητα, περιγραφική και χωρική ακρίβεια. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις παραπάνω μελέτες, τη μεθοδολογία τους και τις παραδοχές που χρησιμοποιούν παρουσιάζει ο Koukoletsos (2012), που μελετάει το OSM σε Ηνωμένο Βασίλειο και Αϊτή. Οι υιοθετούμενες παραδοχές κατά περίπτωση μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα μη ρεαλιστικά, καθώς επηρεάζουν το αποτέλεσμα τις αξιολόγησης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μία αυτοματοποιημένη μέθοδος ποιοτικού ελέγχου γραμμικών διανυσματικών δεδομένων, κατάλληλα προσαρμοσμένη σε ανομοιογενή δεδομένα που συλλέγονται από ανώνυμους χρήστες. Χρησιμοποιείται για την σύγκριση του οδικού δικτύου του OSM με το αντίστοιχο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) σε 3 περιοχές της Ελλάδας (Κως, Ηράκλειο και Κομοτηνή-Ξάνθη). Η σύγκριση επαναλαμβάνεται 3 φορές με δεδομένα του OSM για τα έτη , επιτρέποντας τη διαχρονική σύγκριση των δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων για την ποιοτική βελτίωση των δεδομένων του OSM.

5 Εξετάζεται η γεωμετρική πληρότητα (data completeness) των δεδομένων του OSM (δηλαδή η πληρότητα ως αντικείμενα-οντότητες (features) που απεικονίζουν το οδικό δίκτυο σε σχέση με αυτό της ΓΥΣ) και η χωρική τους ακρίβεια. Μετά από συσχέτιση των δεδομένων (data matching), προκύπτουν τα δεδομένα που είναι μοναδικά σε κάθε πηγή δεδομένων, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον εμπλουτισμό τους (data conflation) ή, στην απλούστερη περίπτωση, να υποδείξουν τις περιοχές στις οποίες πρέπει να γίνει αναθεώρηση των δεδομένων. Συμπεράσματα επίσης προκύπτουν για την αντιστοίχιση των διαφορετικών κατηγοριών δρόμων που χρησιμοποιεί η κάθε πηγή δεδομένων, καθώς και τι δεν έχει χαρτογραφηθεί. 2. Περιγραφή μεθοδολογίας Η Εικόνα 1 παρουσιάζει τη μεθοδολογία σε διάγραμμα. Εικόνα 1. Διαγραμματική απεικόνιση μεθοδολογίας (Πηγή: Koukoletsos, 2012)

6 2.1. Δεδομένα εισόδου και προετοιμασία τους Η εφαρμογή έχει δημιουργηθεί σε php. Μέσω apache server, επικοινωνεί με μία γεωβάση postgres, από την οποία αντλούνται τα αρχικά δεδομένα και αποθηκεύονται οι ενδιάμεσοι και τελικοί πίνακες. Ο χρήστης αρχικά ορίζει τρία σετ δεδομένων εισόδου: τα δεδομένα αναφοράς (REF) με βάση τα οποία θα γίνει η σύγκριση τα δεδομένα υπό έλεγχο (VGI) ένα πολυγωνικό αρχείο (πλέγμα κανονικών ή ακανόνιστων πολυγώνων) σύμφωνα με το οποίο θα γίνει η αξιολόγηση. Σε επόμενες σελίδες μπορούν να τροποποιηθούν λοιπές παράμετροι της διαδικασίας αξιολόγησης, ώστε η μέθοδος να μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλες περιπτώσεις δεδομένων. Ως δεδομένα αναφοράς έχει χρησιμοποιηθεί το οδικό δίκτυο της ΓΥΣ. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται από τη ΓΥΣ για την παραγωγή χαρτών κλίμακας 1: Η οριζοντιογραφική ακρίβεια των δεδομένων είναι το ¼ του χιλιοστού της κλίμακας, δηλαδή 12.5m ή καλύτερη, αν και η αναγραφόμενη στον αναλογικό χάρτη είναι τα 25m. Καθώς η παραπάνω κλίμακα δεν εμφανίζει ονομασίες οδών, τα δεδομένα οδικού δικτύου δεν έχουν τη σχετική περιγραφική πληροφορία. Η μόνη συνήθως πληροφορία που έχουν οι δρόμοι, πέρα από τη γεωμετρία τους, είναι η ταξινόμησή τους κατά τύπο οδού. Συνολικά βρέθηκαν 20 τύποι δρόμων στις εξεταζόμενες περιοχές, με στενότερη χαρτογραφούμενη την ημιονική οδό. Τα δεδομένα του OSM (σε μορφή shapefile), αντιθέτως, περιέχουν τόσες κατηγορίες δρόμων όσες ορίσουν οι χρήστες, το οποίο δημιουργεί προβλήματα και ασάφειες σε πιθανή αντιστοίχιση τύπων δρόμων με οποιαδήποτε δεδομένα αναφοράς. Στις εξεταζόμενες περιοχές συνολικά βρέθηκαν 23 τύποι δρόμων, συμπεριλαμβάνοντας τύπους που γενικά δεν συνηθίζεται να χαρτογραφούνται από επίσημους χαρτογραφικούς οργανισμούς (π.χ. σκαλοπάτια, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, μονοπάτια). Πέρα από την κατηγοριοποίηση οδών, η περιγραφική πληροφορία περιλαμβάνει κύριες και δευτερεύουσες ονομασίες οδών, στοιχεία για μονοδρόμηση-κατεύθυνση οδού, μέγιστη ταχύτητα, ανάλογα πάντα με την ύπαρξηδιάθεση χρηστών σε κάθε περιοχή. Στην χειρότερη περίπτωση τα δεδομένα περιορίζονται στη γεωμετρική απεικόνιση του δρόμου (χωρίς περιγραφική πληροφορία). Τα δεδομένα OSM πανελλαδικά έχουν ημερομηνίες λήψης σε ετήσια βάση (29/03/12, 10/04/13, 08/04/14), ενώ τα δεδομένα της ΓΥΣ παραμένουν τα ίδια στη διαχρονική σύγκριση σε όλες τις περιοχές (Κως:2005, Κομοτηνή-Ξάνθη:2007, Ηράκλειο:2010), για διευκόλυνση διαπίστωσης των μεταβολών στα δεδομένα του OSM. Κάθε εγγραφή του πολυγωνικού αρχείου (πλέγμα τετραγώνων 2x2 km) χρησιμοποιείται ως μοναδιαίο πολύγωνο, με βάση το οποίο κόβονται τα δεδομένα αναφοράς (REF) και τα υπό έλεγχο (VGI) και ακολουθείται η διαδικασία ποιοτικού ελέγχου. Έτσι τα τελικά αποτελέσματα διαφοροποιούνται ανά περιοχή, αντιπροσωπεύοντας αποτελεσματικότερα την ανομοιογένεια ποιότητας των δεδομένων VGI. Οι περιοχές που επιλέχτηκαν (Εικόνα 2) είναι η νήσος Κως (302.5 km 2 ), η ευρύτερη περιοχή Κομοτηνής-Ξάνθης ( km 2 ) και η ευρύτερη περιοχή Ηρακλείου (3164 km 2 ). Επιλέχτηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν τμήματα της Ελλάδας σημαντικού μεγέθους και σε

7 μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα τα δεδομένα του OSM να έχουν συλλεχθεί από τον ίδιο χρήστη. Αποφεύχθηκαν επίσης οι μεγάλες αστικές περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς τα δεδομένα του OSM αναμένεται να είναι πολύ καλύτερα και άρα τα αποτελέσματα δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ενδεικτικά για την λοιπή Ελλάδα. Εικόνα 2. Επιλεγμένες περιοχές σύγκρισης δεδομένων ΓΥΣ OSM 2.2. Δεδομένα εισόδου και προετοιμασία τους Κάθε πολύγωνο ελέγχου (tile) αρχικά ταξινομείται σε αστικό ή επαρχιακό, ανάλογα με την πυκνότητα οντοτήτων και κόμβων που περιέχει. Η ταξινόμηση αυτή είναι απαραίτητη, ώστε στις επαρχιακές περιοχές να μπορούν να εφαρμοστούν χαλαρότεροι περιορισμοί συσχέτισης, λόγω της αναμενόμενης χαμηλότερης ακρίβειας (Koukoletsos 2012). Τόσο η ταξινόμηση, όσο και οι περιορισμοί συσχέτισης μπορούν να παραμετροποιηθούν από το χρήστη μέσω του παραθυρικού περιβάλλοντος της εφαρμογής. Παράδειγμα ταξινόμησης δίνεται στην Εικόνα 3. Εικόνα 3. Παράδειγμα ταξινόμησης πολυγώνων ελέγχου σε αστικά-επαρχιακά (Κως)

8 Στη συνέχεια εξετάζεται κάθε αντικείμενο (δρόμος ή τμήμα του) από το κάθε σετ δεδομένων και επιδιώκεται η συσχέτιση με αντικείμενο ή αντικείμενα του άλλου. Η διαδικασία συσχέτισης περιλαμβάνει 7 διαδοχικά στάδια (Koukoletsos et al., 2012, Koukoletsos, 2012). Συνοπτικά, αρχικά κατακερματίζονται οι οντότητες (features) των δύο σετ δεδομένων σε ευθύγραμμα τμήματα (segments). Στα τέσσερα πρώτα στάδια γίνεται συσχέτισή τους, χρησιμοποιώντας περιορισμούς για απόσταση, προσανατολισμό, μήκος και ονομασία. Στα επόμενα τρία γίνεται ανασύνθεση των αρχικών οντοτήτων (features) και συγκρίνονται χρησιμοποιώντας περιορισμούς για απόσταση, όνομα, μήκος και το ποσοστό συσχέτισης των προηγούμενων σταδίων. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ανά στάδιο η μονάδα ελέγχου και οι περιορισμοί συσχέτισης. Τα στάδια εφαρμόζονται διαδοχικά, ώστε ό,τι δεν συσχετιστεί σε κάποιο στάδιο λόγω έλλειψης πληροφορίας (π.χ. όνομα), να συσχετιστεί σε επόμενο στάδιο με χρήση άλλων περιορισμών (π.χ. μόνο γεωμετρία). Στάδιο Μονάδα ελέγχου Περιορισμοί συσχέτισης (με σειρά σπουδαιότητας) 1 REF ευθύγραμμο τμήμα (segment) Γεωμετρικοί (Απόσταση, προσανατολισμός, μήκος) 2 REF ευθύγραμμο τμήμα (segment) Γεωμετρικοί & περιγραφικοί (Όνομα, απόσταση, προσανατολισμός) 3 REF ευθύγραμμο τμήμα (segment) Γεωμετρικοί & περιγραφικοί (Όνομα, απόσταση, προσανατολισμός) 4 REF ευθύγραμμο τμήμα (segment) Γεωμετρικοί (Απόσταση, προσανατολισμός) 5 VGI και REF οντότητα (feature) Γεωμετρικοί (μήκος) 6 VGI οντότητα (feature) Περιγραφικοί & γεωμετρικοί (Όνομα, απόσταση) 7 VGI οντότητα (feature) Γεωμετρικοί (απόσταση, μήκος) Πίνακας 1. Στάδια συσχέτισης δεδομένων Στο τέλος της διαδικασίας προκύπτουν 4 σετ δεδομένων: συσχετισμένα δεδομένα αναφοράς (REF) και ελέγχου (VGI), δηλαδή οι οντότητες από κάθε σετ δεδομένων που υπάρχουν και στο άλλο, και ασυσχέτιστα δεδομένα αναφοράς (REF) και ελέγχου (VGI), δηλαδή οι οντότητες που δεν υπάρχουν στο αντίστοιχο σετ δεδομένων. Η διαδικασία έχει παρουσιαστεί (Koukoletsos, 2011) και δοκιμαστεί συγκρίνοντας δεδομένα OSM με δεδομένα της Ordnance Survey (επίσημος χαρτογραφικός φορέας του Ηνωμένου Βασιλείου), καθώς επίσης και δεδομένα Google Map Maker με δεδομένα των Ηνωμένων Εθνών και με δεδομένα OSM στην περιοχή της Αϊτής (Koukoletsos, 2012). Χειροκίνητη αξιολόγηση της συσχέτισης έδειξε ότι στην πρώτη περίπτωση, που τα δεδομένα αναφοράς (Ordnance Survey) είχαν ορθή κατηγοριοποίηση, τοπολογία και πλήρη πληροφορία ονομασίας οδών, το σφάλμα συσχέτισης ήταν λιγότερο από 2% στις αστικές και μέχρι 3.5% στις επαρχιακές περιοχές. Στις λοιπές περιπτώσεις που τα δεδομένα αναφοράς είχαν ελλειπή περιγραφική πληροφορία και προβληματική τοπολογία, τα σφάλματα συσχέτισης δεν ξεπερνούν το 5%. Τα συσχετισμένα δεδομένα χρησιμοποιούνται στον ποιοτικό έλεγχο για τον υπολογισμό της γεωμετρικής και περιγραφικής πληρότητας των δεδομένων, καθώς και της χωρικής

9 ακρίβειας. Τα ασυσχέτιστα σετ δεδομένων χρησιμοποιούνται κατά τον ποιοτικό έλεγχο για τον προσδιορισμό του τι λείπει από ένα σετ δεδομένων (omission), σε σχέση πάντα με αυτά που θα έπρεπε να έχει, και τι υπάρχει επιπλέον (commission) Υπολογισμός γεωμετρικής πληρότητας δεδομένων (data completeness) Για κάθε πολύγωνο ελέγχου (tile), υπολογίζεται το ποσοστό των συσχετισμένων δεδομένων κάθε πηγής δεδομένων (ως αναλογία μήκους συσχετισμένων δρόμων προς το συνολικό μήκος εντός του πολυγώνου). Το ποσοστό αυτό για κάθε σετ δεδομένων δείχνει το επίπεδο συμφωνίας του άλλου σετ με αυτό, δηλαδή την πληρότητα των δεδομένων του αντίπαλου σετ. Επομένως, το ποσοστό συσχετισμένων δεδομένων της ΓΥΣ για κάθε πολύγωνο μας δίνει την πληρότητα (data completeness) του OSM στην περιοχή. Ο Πίνακας 2 δείχνει μία γενική ταξινόμηση και επεξήγηση των ευρυμάτων, ενώ η Εικόνα 4 παρουσιάζει ένα παράδειγμα. Περίπτωση Ποσοστό Συσχέτισης OSM Ποσοστό Συσχέτισης ΓΥΣ Ερμηνεία 1 Υψηλό Υψηλό Τα δύο σετ δεδομένων συμφωνούν 2 Υψηλό Χαμηλό Τα δεδομένα ΓΥΣ είναι πλουσιότερα 3 Χαμηλό Υψηλό Τα δεδομένα OSM είναι πλουσιότερα 4 Χαμηλό Χαμηλό Κάθε πηγή περιέχει διαφορετικούς δρόμους Πίνακας 2. Γενικές περιπτώσεις συσχέτισης δεδομένων Διευκρινίζεται ότι η περίπτωση 3 του Πίνακα 2 δεν σημαίνει απαραίτητα πληρέστερα δεδομένα του OSM, καθώς η περίσσεια δρόμων μπορεί να οφείλεται σε ποδηλατόδρομους, πεζόδρομους ή άλλες ιδιαίτερες κατηγορίες δρόμων του OSM που δεν συλλέγονται από τη ΓΥΣ λόγω προδιαγραφών. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ο όρος πλουσιότερα και όχι πληρέστερα. Για τη διαπίστωση υπεροχής των δεδομένων του OSM απαιτείται λεπτομερέστερος οπτικός έλεγχος, η έκταση του οποίου περιορίζεται σημαντικά από την αντιστοίχιση των κατηγοριών δρόμων που πραγματοποιεί η μεθοδολογία στο τέλος της συσχέτισης. (Για κάθε κατηγορία δρόμων της ΓΥΣ, προσδιορίζεται η επικρατέστερη σε ποσοστό κατηγορία του OSM που έχει αντιστοιχηθεί. Ανατρέχοντας στο μη συσχετισμένο σετ δεδομένων του OSM, ελέγχουμε τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας, ώστε να διαπιστώσουμε αν όντως πρόκειται για οντότητες που θα έπρεπε να υπάρχουν στα δεδομένα της ΓΥΣ και δεν υπάρχουν, ή πρόκειται είτε για αποτυχημένη συσχέτιση της μεθόδου, είτε για εσφαλμένη κατηγοριοποίηση του OSM). Παραδείγματα δίνονται στην περιγραφή των αποτελεσμάτων.

10 Εικόνα 4. Παράδειγμα αποτελεσμάτων συσχέτισης (Κως) Όπως φαίνεται στη διαγραμματική απεικόνιση της μεθοδολογίας (Εικόνα 1), στη συνέχεια υπολογίζονται με ανάλογο τρόπο ποσοστά για την πληρότητα πρωτεύοντος και δευτερεύοντος ονόματος, λαμβάνοντας υπόψην και περιπτώσεις συντομεύσεων ή λάθους ορθογραφίας στα δεδομένα του OSM. Καθώς τα χρησιμοποιούμενα δεδομένα αναφοράς (ΓΥΣ) δεν έχουν την αντίστοιχη πληροφορία, δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω ανάπτυξη Υπολογισμός χωρικής ακρίβειας δεδομένων (positional accuracy) Η διαδικασία υπολογισμού χωρικής ακρίβειας εφαρμόζεται για κάθε πολύγωνο στα συσχετισμένα δεδομένα. Για τα μη συσχετισμένα δεδομένα δεδομένα OSM αναμένεται η ίδια ακρίβεια, καθώς δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος διαφοροποίησής της (ίδιοι χρήστες-παρόμοιες μέθοδοι συλλογής). Οι Goodchild and Hunter (1997) πρότειναν μία μεθοδολογία υπολογισμού της χωρικής ακρίβειας γραμμικών δεδομένων, που στηρίζεται στην επαναλαμβανόμενη δημιουργία ζωνών (buffers) μεταβλητού πάχους γύρω από τα δεδομένα αναφοράς και τον υπολογισμό του ποσοστού της γραμμής ελέγχου που περιέχουν, χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο σύγκλισης. Αν και υποστηρίζουν τη χρήση της μεθόδου με τον παραπάνω τρόπο, τόσοι οι ίδιοι, όσο και όσες από τις μελέτες της παραγράφου 1 τους επικαλέστηκαν, χρησιμοποίησαν μία απλοποιημένη προσέγγιση που υπολογίζει ποσοστό επικάλυψης (επίπεδο εμπιστοσύνης) με δεδομένη (υποτιθέμενη) χωρική ακρίβεια, αντί να υπολογίζει την χωρική ακρίβεια με βάση κάποιο επίπεδο εμπιστοσύνης. Η παρούσα μεθοδολογία (Koukoletsos et.al., 2012, Koukoletsos, 2012) υλοποιεί τον προτεινόμενο τρόπο εφαρμογής, χρησιμοποιώντας ως αλγόριθμο σύγκλισης τη μέθοδο διχοτόμησης (ή παρεμβολής). Συνοπτικά, ο χρήστης ορίζει ένα αρχικό πλάτος ζώνης (αρχική τιμή χωρικής ακρίβειας για την επαναληπτική διαδικασία) και το επίπεδο εμπιστοσύνης, δηλαδή το ποσοστό επικάλυψης του υπό έλεγχο οδικού δικτύου (VGI), ερμηνευόμενο ως απόκλισή του από τα δεδομένα αναφοράς (REF) σε κάθε πολύγωνο. Δημιουργείται ζώνη (buffer) με το αρχικό πλάτος γύρω από τα συσχετισμένα δεδομένα αναφοράς και υπολογίζεται το ποσοστό επικάλυψης. Αν είναι μικρότερο από το επιθυμητό επίπεδο εμπιστοσύνης διχοτομείται το αρχικό πλάτος, αλλιώς διπλασιάζεται και επαναλαμβάνεται η διαδικασία.

11 Ως προς το επίπεδο εμπιστοσύνης, διαπιστώθηκε (Koukoletsos, 2012) ότι επίπεδα εμπιστοσύνης άνω του 95% ενσωματώνουν σφάλματα συσχέτισης και διαφορετικής απεικόνισης κάποιων δρόμων στα δύο σετ δεδομένων, τα οποία οδηγούν σε μη ρεαλιστικά αποτελέσματα πολύ χαμηλής ακρίβειας για κάποια πολύγωνα-περιοχές. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω περιπτώσεων, ο χρήστης μπορεί να ορίσει κατάλληλες παραμέτρους στην εφαρμογή για αστικό και επαρχιακό περιβάλλον, ώστε να του υποδεικνύονται τα πολύγωνα με τιμές χωρικής ακρίβειας εκτός ορίων (outliers) για να αναζητά την αιτία ή γενικά να μην τα λαμβάνει υπόψη. Στην παρούσα μελέτη, χωρική ακρίβεια με τιμές μεγαλύτερες των 50m σε αστικό και 100m σε επαρχιακό περιβάλλον υπολογίζεται μεν, θεωρείται όμως εκτός ορίων. Χειροκίνητη αξιολόγηση της μεθοδολογίας έδειξε ότι γενικά οι εκτός ορίων τιμές αναφέρονται στο 2% - 9% των πολυγώνων, ανάλογα με την ποιότητα των δεδομένων αναφοράς. Οι εκτός ορίων τιμές οφείλονται κατά 50% (το μέγιστο) σε εσφαλμένη συσχέτιση δεδομένων στα προηγούμενα στάδια της μεθοδολογίας, ενώ οι λοιπές περιπτώσεις αναφέρονται είτε σε διαφορετική απεικόνιση ορισμένων γραμμικών αντικειμένων μεταξύ των δύο σετ δεδομένων, ή σε πραγματικά μεγάλη απόσταση μεταξύ τους (Koukoletsos, 2012). Η Εικόνα 5 δείχνει ένα παράδειγμα χωρικής ακρίβειας. Εικόνα 5. Παράδειγμα αποτελεσμάτων χωρικής ανάλυσης με επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (απεικονίζεται με ζώνη (buffer) χρώματος μπλε) 2.5. Εξαγόμενη τελική πληροφορία Στο τέλος του ποιοτικού ελέγχου της περιοχής ανά μοναδιαίο πολύγωνο, τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται και εξάγονται σε csv αρχεία που περιλαμβάνουν: Συνολικά στοιχεία συσχέτισης (data matching) για την περιοχή ανάλυσης Για κάθε σετ δεδομένων, στοιχεία για κάθε στάδιο συσχέτισης (data matching), εκφρασμένα σε μήκος (m) και σε ποσοστό (%) για κάθε εξεταζόμενο πολύγωνο Αποτελέσματα χωρικής ανάλυσης για κάθε εξεταζόμενο πολύγωνο-περιοχή Λεπτομερή αποτελέσματα επαναλήψεων χωρικής ανάλυσης για κάθε πολύγωνο (πλάτος ζώνης δεδομένων REF (buffer) και επιτευχθέν ποσοστό επικάλυψης δεδομένων VGI) Για κάθε πηγή δεδομένων, αντιστοίχιση τύπων δρόμων με την άλλη (REF με VGI και αντίστροφα)

12 Για κάθε πηγή δεδομένων, το ποσοστό κάθε τύπου δρόμου που έχει συσχετιστεί (άρα χαρτογραφηθεί από την άλλη) Ασυσχέτιστα ονόματα δρόμων στο VGI σετ δεδομένων (που υποδεικνύουν περιοχές όπου τα δεδομένα αναφοράς δεν είναι πλήρη), μη αξιοποιήσιμο στην παρούσα εφαρμογή της μεθόδου λόγω φύσης δεδομένων αναφοράς (ΓΥΣ) Συνολική καταγραφή των παραμέτρων που εισήγαγε ο χρήστης Επιπλέον, εξάγονται χωρικά δεδομένα σε μορφή shapefile που περιλαμβάνουν: Για κάθε πηγή (REF και VGI), δύο σετ δεδομένων που περιέχουν τις συσχετισμένες και ασυσχέτιστες τελικές οντότητες (features) Για κάθε πηγή (REF και VGI), αποτελέσματα συσχέτισης ανά πολύγωνο-περιοχή ελέγχου (data matching) Για κάθε πηγή (REF και VGI), τρία αρχεία για περιγραφική ακρίβεια (πρωτεύονδευτερεύον όνομα και συνδυασμός τους) (attribute completeness), μη αξιοποιήσιμο στην παρουσα εφαρμογή της μεθόδου λόγω φύσης δεδομένων αναφοράς (ΓΥΣ) Για τα υπό έλεγχο δεδομένα (VGI), αποτελέσματα χωρικής ανάλυσης ανά πολύγωνοπεριοχή ελέγχου (positional accuracy). Περιλαμβάνονται πολυγωνικά αρχεία με τα αποτελέσματα εκτός ορίων (outliers) και τις τελικές ζώνες (buffers) που οδήγησαν στα παραπάνω αποτελέσματα. 3. Εφαρμογή της μεθοδολογίας Οι Εικόνες 6,7,8 παρουσιάζουν τα δεδομένα οδικού δικτύου των 3 περιοχών αντίστοιχα. Εικόνα 6. Κως-Κάλυμνος: Δεδομένα ΓΥΣ (αριστερά) και OSM 12, 13, 14 (δεξιά)

13 Εικόνα 7. Κομοτηνή-Ξάνθη: Δεδομένα ΓΥΣ (αριστερά) και OSM 12, 13, 14 (δεξιά) Εικόνα 8. Ηράκλειο: Δεδομένα ΓΥΣ (αριστερά) και OSM 12, 13, 14 (δεξιά) Οι πίνακες και το γράφημα της Εικόνας 9 δείχνουν τη διαχρονική αύξηση των δεδομένων OSM (ως συνολικό μήκος οδικού δικτύου). Εικόνα 9. Συνολικά μήκη οδικού δικτύου και διαχρονική αύξηση δεδομένων OSM Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε με τις ίδιες παραμέτρους για κάθε έτος και περιοχή. Κατά τη σύγκριση χρησιμοποιήθηκαν όλες οι κατηγορίες δρόμων του OSM, για να αποφευχθούν σφάλματα λόγω εσφαλμένης κατηγοριοποίησης οδών από τους χρήστες.

14 4. Αποτελέσματα σύγκρισης δεδομένων οδικού δικτύου OSM με ΓΥΣ 4.1. Πληρότητα δεδομένων OSM (data completeness) Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τα συνολικά αποτελέσματα πληρότητας OSM ως προς ΓΥΣ (μέσος όρος ποσοστών συσχετισμένων δεδομένων ΓΥΣ). Κως Κομοτηνή-Ξάνθη Ηράκλειο Πολύγωνα Συσχ.ΓΥΣ(%) Τυπ.Απόκλ.(%) Πίνακας 3. Συνολικά ποσοστά συσχετισμένων δεδομένων ΓΥΣ (πληρότητα OSM) Γενικά, μεγαλύτερη πληρότητα OSM υπάρχει στην περιοχή Κω (63.8%), μετά στο Ηράκλειο (45.2%) και τέλος στην Κομοτηνή-Ξάνθη (24.38%). Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα ποσοστά συσχέτισης ανά μοναδιαίο πολύγωνο για τα δεδομένα 2014, υιοθετώντας ενιαίο συμβολισμό σε όλες τις περιοχές (Εικόνες 10,11,12). Τα ποσοστά συσχετισμένων δεδομένων ΓΥΣ (Εικόνες 10α,11α,12α) ανά πολύγωνο δείχνουν πόσο πλήρη είναι τα δεδομένα OSM στη συγκεκριμένη περιοχή. Τα χαμηλά ποσοστά (προς το κόκκινο χρώμα) σημαίνουν ότι υπάρχουν αρκετοί δρόμοι της ΓΥΣ για τους οποία δεν βρέθηκαν αντίστοιχοι στην πηγή OSM. Υψηλά ποσοστά (προς το πράσινο) σημαίνουν αντιστοίχιση περισσότερων δρόμων ΓΥΣ, άρα πληρέστερο οδικό δίκτυο OSM. Οι περιπτώσεις-περιοχές όπου το OSM περιέχει περισσότερα δεδομένα από αυτά της ΓΥΣ φαίνονται κατά ανάλογο τρόπο στα ποσοστά συσχετισμένων δεδομένων OSM (Εικόνες 10β,11β,12β). Περιοχές προς το κόκκινο δείχνουν πιο πυκνό δίκτυο OSM από αυτό της ΓΥΣ, ενώ περιοχές προς το πράσινο δείχνουν συμφωνία δεδομένων λόγω μεγάλου ποσοστού αντιστοίχισης. Οι τελευταίες κόκκινες περιοχές είναι αυτές που θα πρέπει να ερευνηθούν περισσότερο, για να διαπιστωθεί αν η περίσσεια δεδομένων OSM οφείλεται σε δρόμους που δεν χαρτογραφούνται από τη ΓΥΣ (π.χ. ποδηλατόδρομους, σκάλες) ή είναι οδικό δίκτυο που θα έπρεπε να υπάρχει στα δεδομένα της ΓΥΣ και δεν υπάρχει (omission). Κως Κομοτηνή-Ξάνθη Ηράκλειο Πολυγώνα Συσχ.OSM(%) Τυπ.Απόκλ.(%) Πίνακας 4. Συνολικά ποσοστά συσχετισμένων δεδομένων OSM Από τις Εικόνες 10,11,12 (αριστερά) και Πίνακα 3, φαίνεται ότι το δίκτυο OSM πλησιάζει την πυκνότητα δεδομένων ΓΥΣ κατά σειρά στις περιοχές Κω, Ηρακλείου, Κομοτηνής-Ξάνθης. Ανάλογα, από τις Εικόνες 10,11,12 (δεξιά) και τον Πίνακα 4, φαίνεται ότι το δίκτυο OSM περιέχει κατά τόπους περισσότερους δρόμους από το δίκτυο της ΓΥΣ με την ίδια κατάταξη των περιοχών. Ο Πίνακας 4 δείχνει επίσης μία διαχρονική πτώση του ποσοστού συσχέτισης

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης: μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών.

Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης: μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών. Η χρήση της γεωγραφικής πληροφορίας στις υπηρεσίες πληροφόρησης: μια εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στο χώρο των βιβλιοθηκών. Ιφιγένεια Βαρδακώστα και Σαράντος Καπιδάκης {ifigenia, sarantos}@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Μαρκοπούλου, Διονυσία 1,* 1 Περιβαλλοντολόγος Χαρτογράφος, Email: markopoulou.d@gmail.com Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) *

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) * Κακάτση, Ναταλία 1*, Σαγιάς, Ίων 2, 1 MSc Γεωπληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΕΙΡΗΝΗ Κ. ΧΟΥΝΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΡΕΙΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Βιβλιοθήκες και το εν δυνάμει κοινό τους: Μέθοδοι επικοινωνίας και προσέλκυσης Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις

είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις είκτες Αειφόρου Ανάπτυξης: Η συµβολή τους και οι διεθνείς τάσεις Γιάννα Φαρσάρη, Πουλίκος Πραστάκος Τοµέας Περιφερειακής Ανάλυσης Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών (ΙΥΜ) Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μηνάς Καραολής Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010 Εκτιμήσεις του παγκόσμιου οργανισμού υγείας δείχνουν ότι οι καρδιακές παθήσεις είναι και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Η τεχνική των Δελφών στη νοσηλευτική έρευνα - Μέρος 3ο: Ανάλυση δεδομένων και παρουσίαση αποτελεσμάτων Κοσμίδης Δημήτριος 1, Κουτσούκη Σωτηρία 2, Θεοφανίδης Δημήτριος 3 1. Νοσηλευτής,

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Στοχαστική αλληλεπίδραση μέσω εικονικών συμμετεχόντων (R.I.Vi.Ps): Ένα αλληλεπιδραστικό μοντέλο ανοικτής και εξ αποστάσεως διαδικτυακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης Reflective Interaction through Virtual

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Π. Κασαπίδης *, Κ. Βασιλάκης *, Μ. Νικολαΐδου *, Π. Γεωργιάδης *, Γρ. Βότσης **, Ν. Πρόνιος ** ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Πανεπιστήμιο Αθηνών **

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Τμήμα Φυσικής Πανεπιστήμιο Πατρών Η ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας δεδομένων τηλεπισκόπησης για αυτόματη ανίχνευση και ταξινόμηση περιοχών με περιβαλλοντικές αλλοιώσεις. Γιώργος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αξιολόγηση αναγκών για ιατροτεχνολογικά προϊόντα Τεχνική σειρά για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Πάτρα, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9)

(α) Υφιστάμενες Διαδικασίες (ΠΕ7) (β) Υφιστάμενα συστήματα και εφαρμογές (ΠΕ8) (γ) Υφιστάμενες διαδικτυακές ιστοσελίδες και εσωτερικό δίκτυο (ΠΕ9) Με το χέρι Κυρία Αυγή Παπαγεωργίου Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού Λεωφόρος Λεμεσού 19 ΛΕΥΚΩΣΙΑ 31 Δεκεμβρίου 2012 Our Reference: TP/85019314/ /85019314/Sp Αγαπητή κυρία Παπαγεωργίου Θέμα: Υποβολή Παραδοτέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Ιωάννης Βασιλάκης (ΜΝ04019)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα