Διαχρονική σύγκριση οδικών δικτύων OpenStreetMap και Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού σε 3 περιοχές της Ελλάδας με αυτοματοποιημένη μεθοδολογία 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχρονική σύγκριση οδικών δικτύων OpenStreetMap και Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού σε 3 περιοχές της Ελλάδας με αυτοματοποιημένη μεθοδολογία 1"

Transcript

1 Διαχρονική σύγκριση οδικών δικτύων OpenStreetMap και Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού σε 3 περιοχές της Ελλάδας με αυτοματοποιημένη μεθοδολογία 1 Θωμάς ΚΟΥΚΟΛΕΤΣΟΣ Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ, PhD στη Γεωπληροφορική Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού Ευελπίδων 4, 11362, Τηλ.: , Λέξεις κλειδιά: Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), Ποιότητα χωρικών δεδομένων (Spatial Data Quality), OpenStreetMap (OSM), data matching. Περίληψη Τελευταία παρατηρείται μία συνεχής αύξηση των χωρικών δεδομένων στο διαδίκτυο, σημαντικό μέρος των οποίων είναι διαθέσιμο χωρίς κόστος. Από την άλλη, οι χαρτογραφικοί οργανισμοί δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να ανανεώσουν τα προϊόντα τους ή να ικανοποιήσουν τις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών. Το γεγονός αυτό καθιστά τα χωρικά δεδομένα που συλλέγονται από ανώνυμους χρήστες (αποκαλούμενα Εθελοντική Γεωγραφική Πληροφορία ή VGI) μία ενδιαφέρουσα πηγή για όσους θέλουν να αποφύγουν το κόστος αγοράς τους από έναν χαρτογραφικό οργανισμό, όσους επιθυμούν εξεζητημένο τύπο δεδομένων που δεν παράγονται από κάποια άλλη πηγή ή όσους αναζητούν δεδομένα κατά τόπους πιο ενημερωμένα από τα επίσημα. Ενδιαφέρον όμως αποτελεί ως πηγή και για ένα χαρτογραφικό φορέα, γιατί θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενημέρωση των προϊόντων του, στην ιεράρχηση των περιοχών που πρέπει να αναθεωρηθούν χαρτογραφικά ή ακόμα και στην υπόδειξη των προϊόντων που πρέπει να παραχθούν για να καλύψουν τις νέες ανάγκες των χρηστών. Το πρόβλημα σε όλες τις περιπτώσεις είναι η άγνωστη ποιότητα των δεδομένων αυτών, καθώς παρουσιάζουν ανομοιογένεια στην πληρότητα, ακρίβεια και περιγραφική λεπτομέρεια. Για την αξιολόγησή τους απαιτείται διαφορετική προσέγγιση από αυτές που εφαρμόζονται σε έναν χαρτογραφικό οργανισμό για τυποποιημένα χωρικά δεδομένα με ομοιογενή ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το παρόν παρουσιάζει συνοπτικά μία αυτοματοποιημένη μεθοδολογία ποιοτικής αξιολόγησης γραμμικών δεδομένων από εθελοντικές πηγές (Koukoletsos, 2012), και την εφαρμόζει σε 3 περιοχές της Ελλάδας, συγκρίνοντας διαχρονικά το οδικό δίκτυο του OpenStreetMap (OSM) ετών 2012, 2013, 2014, με αυτό της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), επίσημου χαρτογραφικού φορέα της Ελλάδας. Ελέγχεται η πληρότητα και ακρίβεια των δεδομένων ανά μοναδιαία υποπεριοχή, παρουσιάζοντας έτσι αντιπροσωπευτικότερα 1 Τμήμα του κειμένου παρουσιάστηκε στο 13ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας με τίτλο Η Χαρτογραφία στο Διαδίκτυο. Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές. Πάτρα, Οκτ 2014, (http://xeee.web.auth.gr/hcs/hcs_conf_el/13_patras_2014_el.htm https://www.youtube.com/watch?v=8qah9fof5as )

2 αποτελέσματα. Εξετάζεται επίσης η διαχρονική βελτίωση των δεδομένων OSM, καθώς και οι περιπτώσεις τοπικής υπεροχής του έναντι των δεδομένων αναφοράς. Abstract Spatial Data on internet is continuously increasing, with a significant portion available at no cost. On the other hand, cartographic organisations find it harder to update their products or fulfill the contemporary users needs. This makes spatial data that are collected by anonymous users (the so-called Volunteered Geographic Information or VGI) an interesting source for someone who wants to avoid purchasing them from an official source, someone who seeks specific data not produced by any other source, or someone who seeks data that are locally more up-to-date than the official ones. This, however, can be an interesting source for a cartographic organisation as well, by aiding product update, helping prioritise areas to be updated or even suggesting spatial products to cover the new users needs. The problem in all cases is the unknown data quality, since they demonstrate heterogeneous data completeness, positional or attribute accuracy. To evaluate such data, a necessary approach should differ from the ones applied inside a cartographic organisation, which refer to standardized spatial data products with homogeneous data quality aspects. This paper briefly presents an automated method to assess data quality of VGI linear data (Koukoletsos, 2012), and applies it in 3 areas of Greece. It compares the OpenStreetMap (OSM) road network of 2012, 2013 and 2014, with the road network of Hellenic Military Geographical Service (HMGS), an official Greek mapping agency. Data completeness and positional accuracy is assessed per unit subarea, providing more representative results. The gradual improvement of OSM data over years is also examined, as well as cases of local superiority towards reference data. 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στο διαδίκτυο μία συνεχής αύξηση της γεωγραφικής πληροφορίας που συλλέγεται ή δημιουργείται από διάφορους χρήστες, οι οποίοι δεν έχουν απαραίτητα κάποιο υπόβαθρο γνώσεων σχετικό με τη Χαρτογραφία. Σε αυτό συμβάλλουν: Οι δυνατότητες του Web 2.0 και η χρήση κατάλληλων APIs για την ανάπτυξη εφαρμογών που επιτρέπουν τη δημιουργία, εισαγωγή, διόρθωση γεωγραφικών δεδομένων και παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, αρκετές από τις εφαρμογές υιοθετούν συστήματα ανάδειξης της προσφοράς κάθε χρήστη, στοχεύοντας στην έμφυτη ανθρώπινη ανάγκη για αναγνώριση, ώστε να αυξήσουν τη δυναμικότητα της εφαρμογής και να ενισχύσουν τη συμμετοχή των χρηστών. Ως αποτέλεσμα, προκύπτουν γεωγραφικά προϊόντα που ελκύουν ακόμα και επαγγελματίες χαρτογράφους. Η αδυναμία των επίσημων χαρτογραφικών φορέων να αναβαθμίσουν έγκαιρα τα δεδομένα τους (Goodchild, 2007) ή να τροποποιήσουν τη γραμμή παραγωγής τους ενσωματώνοντας τις νέες ψηφιακές δυνατότητες (Kraak and Brown, 2001), ώστε, εκτός από τα τυποποιημένα τους προϊόντα, να παράγουν εξατομικευμένα δεδομένα που να ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χρήστη. Οι αναλογικοί χάρτες περιθωριοποιούνται όλο και περισσότερο (Plewe, 2007, Goodchild, 2008β).

3 Το κόστος των γεωγραφικών προϊόντων από επίσημους φορείς εκλαμβάνεται πολλές φορές ως αδικαιολόγητα υψηλό σε σύγκριση με τα δωρεάν ανοικτά δεδομένα του διαδικτύου (π.χ. OpenStreetMap). Αν και το κόστος αυτό είναι αποτέλεσμα μιας τυποποιημένης, ολοκληρωμένης και χρονοβόρας διαδικασίας που περιλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία, παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο και δημιουργία μεταδεδομένων για το τελικό προϊόν (Coote and Rackham, 2008), πολλοί χρήστες αγνοούν την πληροφορία περί ποιότητας (Devillers et al., 2005, van Oort, 2006), δεν ενδιαφέρονται για τα μεταδεδομένα (Goodchild, 2008α) ή απλά δεν τα καταλαβαίνουν (Boin and Hunter, 2007). Το OpenStreetMap (OSM) είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα εφαρμογής που δημιουργήθηκε από χρήστες του διαδικτύου και συλλέγει, παρουσιάζει και διαθέτει χωρικά δεδομένα για όλο τον κόσμο, και μάλιστα χωρίς κόστος. Ξεκινώντας το 2004 (Chilton, 2009), έφτασε να έχει παγκόσμια κάλυψη, ενώ η διαρκώς αυξανόμενη αποδοχή και αναγνώρισή του έχει οδηγήσει πολλές άλλες εφαρμογές να το χρησιμοποιούν ως χαρτογραφικό υπόβαθρο (OSM, 2014) στη θέση των κολοσσών στο χώρο Google και Yahoo. Τα δεδομένα που προσθέτουν οι ανώνυμοι διαδικτυακοί χρήστες στο OSM ή αντίστοιχες εφαρμογές (McConchie, 2008), αποκαλούμενα ως Volunteered Geographic Information ή VGI (Goodchild, 2007, σε ελεύθερη μετάφραση ως «Εθελοντική Γεωγραφική Πληροφορία»), έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δεν συναντώνται στα τυποποιημένα χαρτογραφικά προϊόντα ενός επίσημου φορέα. Συγκεκριμένα: Δεν έχουν ομοιογενή κάλυψη. Η πυκνότητα των δεδομένων εξαρτάται από το πλήθος και το ενδιαφέρον των χρηστών για κάποια περιοχή, με αποτέλεσμα οι επαρχιακές περιοχές να υστερούν σε χαρτογράφηση έναντι των αστικών (Haklay, 2010). Οι μέθοδοι συλλογής των δεδομένων και η τεχνογνωσία των χρηστών όχι μόνο διαφέρουν, αλλά είναι και άγνωστες. Ενδεχόμενη άγνοια από ορισμένους χρήστες, π.χ. χαρτογράφηση με συσκευή GPS μέσα σε σακίδιο ή τσέπη (Perkins and Dodge, 2008), οδηγεί σε δεδομένα με ανομοιογενή χωρική ακρίβεια και πληρότητα περιγραφικών στοιχείων. Τα μεταδεδομένα, επίσης, είναι συνήθως ανύπαρκτα (Sieber, 2007). Ανανεώνονται άμεσα (ανάλογα με την πρόσθεση ή διόρθωση δεδομένων από τους χρήστες), αλλά ανομοιογενώς. Κατά τόπους τα δεδομένα τους μπορεί να είναι πιο ενημερωμένα από τα αντίστοιχα επίσημων γεωγραφικών φορέων (Chilton, 2009). Τα κίνητρα των χρηστών είναι άγνωστα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή δεδομένα προς εξυπηρέτηση διαφόρων άλλων σκοπών (Obermeyer, 2007, Goodchild, 2008β, Helft, 2009). Οι μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου που ακολουθούν οι επίσημοι χαρτογραφικοί φορείς, αρκετές από τις οποίες έχουν τυποποιηθεί (ISO/TC 211, 2014), αναφέρονται στα δεδομένα ομοιογενούς ακρίβειας, πυκνότητας και ποιότητας που παράγονται. Για χωρικά δεδομένα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά ανομοιογένειας απαιτούνται διαφορετικές προσεγγίσεις. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών που υποστηρίζουν την αναγκαιότητα ποιοτικού ελέγχου των VGI γενικά (Auer and Zipf, 2009, Antoniou et al., 2010, Fu & Sun, 2011), ή ειδικά για το OSM (Goodchild, 2008α, Haklay & Weber, 2008).

4 Η ποιοτική αξιολόγηση των δεδομένων του OSM μετά από σύγκρισή τους με επίσημα δεδομένα αναφοράς έχει γίνει στο παρελθόν σε διάφορες χώρες, με μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί από διάφορους ερευνητές. Στις περισσότερες περιπτώσεις η μεθοδολογία είναι μη αυτοματοποιημένη ή προσαρμοσμένη στα εκάστοτε δεδομένα, γεγονός που δυσχαιρένει την επανάληψή της όταν απαιτηθεί ή την εφαρμογή της σε μεγαλύτερη ή διαφορετική περιοχή ή άλλες πηγές δεδομένων. Ενδεικτικά αναφέρονται μελέτες σε: Ηνωμένο Βασίλειο (Haklay, 2010): Αξιολογεί γεωμετρική πληρότητα (δηλαδή σύνολο αντικειμένων) και χωρική ακρίβεια δεδομένων, χρησιμοποιώντας ημιαυτόματες μεθόδους και παραδοχές. Ιρλανδία (Cipeluch et al., 2010): Αξιολογεί γεωμετρική πληρότητα και χωρική ακρίβεια δεδομένων συγκεκριμένων τύπων δρόμων με μη αυτόματες μεθόδους (οπτικός έλεγχος). Γαλλία (Girres and Touya, 2010): Αξιολογεί πληρότητα δεδομένων, λογική συνέπεια, σημαντική, περιγραφική και χωρική ακρίβεια σε δείγμα δεδομένων που επιλέγεται χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας ημιαυτόματες μεθόδους και παραδοχές. Ελλάδα (Kounadi, 2009): Αξιολογεί γεωμετρική πληρότητα δεδομένων στο σύνολο και θεματική, περιγραφική και χωρική ακρίβεια σε επιλεγμένους τύπους δρόμων. Η μέθοδος είναι χειροκίνητη με αρκετές παραδοχές, περιορίζοντας την ανάλυση σε 25 km 2 στο κέντρο της Αθήνας (αστική περιοχή). Συγκρίνεται το οδικό δίκτυο του OSM με δεδομένα της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) κλίμακας 1:10.000, που ψηφιοποιήθηκαν από τον αντίστοιχο αναλογικό χάρτη-σχέδιο Πόλεως. Διαπιστώνει ότι η γεωμετρική πληρότητα των δεδομένων του OSM είναι σχετικά υψηλή (88%), η περιγραφική πληρότητα χαμηλή (26%), η θεματική ακρίβεια σχετικά χαμηλή (33% με αρκετά προβλήματα στην αντιστοίχιση τύπων δρόμων) και η χωρική ακρίβεια καλή (89.5% των δεδομένων του OSM εντός των προεπιλεγμένων αναμενόμενων ζωνών ακρίβειας). Γερμανία (Ludwig, et al., 2010): Αυτοματοποιημένη μέθοδος (σε αντίθεση με τις προηγούμενες), προσαρμοσμένη όμως στα δεδομένα αναφοράς που χρησιμοποιούνται και με αρκετές επίσης παραδοχές. Αγνοούνται δρόμοι χωρίς ονομασία. Περιλαμβάνει μία διαδικασία συσχέτισης των αντικειμένων μεταξύ των πηγών (data matching), που διαπιστώνεται ότι δεν είναι πάντα κατάλληλη. Αξιολογεί γεωμετρική πληρότητα, περιγραφική και χωρική ακρίβεια. Περισσότερες λεπτομέρειες για τις παραπάνω μελέτες, τη μεθοδολογία τους και τις παραδοχές που χρησιμοποιούν παρουσιάζει ο Koukoletsos (2012), που μελετάει το OSM σε Ηνωμένο Βασίλειο και Αϊτή. Οι υιοθετούμενες παραδοχές κατά περίπτωση μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελέσματα μη ρεαλιστικά, καθώς επηρεάζουν το αποτέλεσμα τις αξιολόγησης. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μία αυτοματοποιημένη μέθοδος ποιοτικού ελέγχου γραμμικών διανυσματικών δεδομένων, κατάλληλα προσαρμοσμένη σε ανομοιογενή δεδομένα που συλλέγονται από ανώνυμους χρήστες. Χρησιμοποιείται για την σύγκριση του οδικού δικτύου του OSM με το αντίστοιχο της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ) σε 3 περιοχές της Ελλάδας (Κως, Ηράκλειο και Κομοτηνή-Ξάνθη). Η σύγκριση επαναλαμβάνεται 3 φορές με δεδομένα του OSM για τα έτη , επιτρέποντας τη διαχρονική σύγκριση των δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων για την ποιοτική βελτίωση των δεδομένων του OSM.

5 Εξετάζεται η γεωμετρική πληρότητα (data completeness) των δεδομένων του OSM (δηλαδή η πληρότητα ως αντικείμενα-οντότητες (features) που απεικονίζουν το οδικό δίκτυο σε σχέση με αυτό της ΓΥΣ) και η χωρική τους ακρίβεια. Μετά από συσχέτιση των δεδομένων (data matching), προκύπτουν τα δεδομένα που είναι μοναδικά σε κάθε πηγή δεδομένων, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον εμπλουτισμό τους (data conflation) ή, στην απλούστερη περίπτωση, να υποδείξουν τις περιοχές στις οποίες πρέπει να γίνει αναθεώρηση των δεδομένων. Συμπεράσματα επίσης προκύπτουν για την αντιστοίχιση των διαφορετικών κατηγοριών δρόμων που χρησιμοποιεί η κάθε πηγή δεδομένων, καθώς και τι δεν έχει χαρτογραφηθεί. 2. Περιγραφή μεθοδολογίας Η Εικόνα 1 παρουσιάζει τη μεθοδολογία σε διάγραμμα. Εικόνα 1. Διαγραμματική απεικόνιση μεθοδολογίας (Πηγή: Koukoletsos, 2012)

6 2.1. Δεδομένα εισόδου και προετοιμασία τους Η εφαρμογή έχει δημιουργηθεί σε php. Μέσω apache server, επικοινωνεί με μία γεωβάση postgres, από την οποία αντλούνται τα αρχικά δεδομένα και αποθηκεύονται οι ενδιάμεσοι και τελικοί πίνακες. Ο χρήστης αρχικά ορίζει τρία σετ δεδομένων εισόδου: τα δεδομένα αναφοράς (REF) με βάση τα οποία θα γίνει η σύγκριση τα δεδομένα υπό έλεγχο (VGI) ένα πολυγωνικό αρχείο (πλέγμα κανονικών ή ακανόνιστων πολυγώνων) σύμφωνα με το οποίο θα γίνει η αξιολόγηση. Σε επόμενες σελίδες μπορούν να τροποποιηθούν λοιπές παράμετροι της διαδικασίας αξιολόγησης, ώστε η μέθοδος να μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλες περιπτώσεις δεδομένων. Ως δεδομένα αναφοράς έχει χρησιμοποιηθεί το οδικό δίκτυο της ΓΥΣ. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται από τη ΓΥΣ για την παραγωγή χαρτών κλίμακας 1: Η οριζοντιογραφική ακρίβεια των δεδομένων είναι το ¼ του χιλιοστού της κλίμακας, δηλαδή 12.5m ή καλύτερη, αν και η αναγραφόμενη στον αναλογικό χάρτη είναι τα 25m. Καθώς η παραπάνω κλίμακα δεν εμφανίζει ονομασίες οδών, τα δεδομένα οδικού δικτύου δεν έχουν τη σχετική περιγραφική πληροφορία. Η μόνη συνήθως πληροφορία που έχουν οι δρόμοι, πέρα από τη γεωμετρία τους, είναι η ταξινόμησή τους κατά τύπο οδού. Συνολικά βρέθηκαν 20 τύποι δρόμων στις εξεταζόμενες περιοχές, με στενότερη χαρτογραφούμενη την ημιονική οδό. Τα δεδομένα του OSM (σε μορφή shapefile), αντιθέτως, περιέχουν τόσες κατηγορίες δρόμων όσες ορίσουν οι χρήστες, το οποίο δημιουργεί προβλήματα και ασάφειες σε πιθανή αντιστοίχιση τύπων δρόμων με οποιαδήποτε δεδομένα αναφοράς. Στις εξεταζόμενες περιοχές συνολικά βρέθηκαν 23 τύποι δρόμων, συμπεριλαμβάνοντας τύπους που γενικά δεν συνηθίζεται να χαρτογραφούνται από επίσημους χαρτογραφικούς οργανισμούς (π.χ. σκαλοπάτια, πεζόδρομοι, ποδηλατόδρομοι, μονοπάτια). Πέρα από την κατηγοριοποίηση οδών, η περιγραφική πληροφορία περιλαμβάνει κύριες και δευτερεύουσες ονομασίες οδών, στοιχεία για μονοδρόμηση-κατεύθυνση οδού, μέγιστη ταχύτητα, ανάλογα πάντα με την ύπαρξηδιάθεση χρηστών σε κάθε περιοχή. Στην χειρότερη περίπτωση τα δεδομένα περιορίζονται στη γεωμετρική απεικόνιση του δρόμου (χωρίς περιγραφική πληροφορία). Τα δεδομένα OSM πανελλαδικά έχουν ημερομηνίες λήψης σε ετήσια βάση (29/03/12, 10/04/13, 08/04/14), ενώ τα δεδομένα της ΓΥΣ παραμένουν τα ίδια στη διαχρονική σύγκριση σε όλες τις περιοχές (Κως:2005, Κομοτηνή-Ξάνθη:2007, Ηράκλειο:2010), για διευκόλυνση διαπίστωσης των μεταβολών στα δεδομένα του OSM. Κάθε εγγραφή του πολυγωνικού αρχείου (πλέγμα τετραγώνων 2x2 km) χρησιμοποιείται ως μοναδιαίο πολύγωνο, με βάση το οποίο κόβονται τα δεδομένα αναφοράς (REF) και τα υπό έλεγχο (VGI) και ακολουθείται η διαδικασία ποιοτικού ελέγχου. Έτσι τα τελικά αποτελέσματα διαφοροποιούνται ανά περιοχή, αντιπροσωπεύοντας αποτελεσματικότερα την ανομοιογένεια ποιότητας των δεδομένων VGI. Οι περιοχές που επιλέχτηκαν (Εικόνα 2) είναι η νήσος Κως (302.5 km 2 ), η ευρύτερη περιοχή Κομοτηνής-Ξάνθης ( km 2 ) και η ευρύτερη περιοχή Ηρακλείου (3164 km 2 ). Επιλέχτηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν τμήματα της Ελλάδας σημαντικού μεγέθους και σε

7 μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα τα δεδομένα του OSM να έχουν συλλεχθεί από τον ίδιο χρήστη. Αποφεύχθηκαν επίσης οι μεγάλες αστικές περιοχές Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς τα δεδομένα του OSM αναμένεται να είναι πολύ καλύτερα και άρα τα αποτελέσματα δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ενδεικτικά για την λοιπή Ελλάδα. Εικόνα 2. Επιλεγμένες περιοχές σύγκρισης δεδομένων ΓΥΣ OSM 2.2. Δεδομένα εισόδου και προετοιμασία τους Κάθε πολύγωνο ελέγχου (tile) αρχικά ταξινομείται σε αστικό ή επαρχιακό, ανάλογα με την πυκνότητα οντοτήτων και κόμβων που περιέχει. Η ταξινόμηση αυτή είναι απαραίτητη, ώστε στις επαρχιακές περιοχές να μπορούν να εφαρμοστούν χαλαρότεροι περιορισμοί συσχέτισης, λόγω της αναμενόμενης χαμηλότερης ακρίβειας (Koukoletsos 2012). Τόσο η ταξινόμηση, όσο και οι περιορισμοί συσχέτισης μπορούν να παραμετροποιηθούν από το χρήστη μέσω του παραθυρικού περιβάλλοντος της εφαρμογής. Παράδειγμα ταξινόμησης δίνεται στην Εικόνα 3. Εικόνα 3. Παράδειγμα ταξινόμησης πολυγώνων ελέγχου σε αστικά-επαρχιακά (Κως)

8 Στη συνέχεια εξετάζεται κάθε αντικείμενο (δρόμος ή τμήμα του) από το κάθε σετ δεδομένων και επιδιώκεται η συσχέτιση με αντικείμενο ή αντικείμενα του άλλου. Η διαδικασία συσχέτισης περιλαμβάνει 7 διαδοχικά στάδια (Koukoletsos et al., 2012, Koukoletsos, 2012). Συνοπτικά, αρχικά κατακερματίζονται οι οντότητες (features) των δύο σετ δεδομένων σε ευθύγραμμα τμήματα (segments). Στα τέσσερα πρώτα στάδια γίνεται συσχέτισή τους, χρησιμοποιώντας περιορισμούς για απόσταση, προσανατολισμό, μήκος και ονομασία. Στα επόμενα τρία γίνεται ανασύνθεση των αρχικών οντοτήτων (features) και συγκρίνονται χρησιμοποιώντας περιορισμούς για απόσταση, όνομα, μήκος και το ποσοστό συσχέτισης των προηγούμενων σταδίων. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ανά στάδιο η μονάδα ελέγχου και οι περιορισμοί συσχέτισης. Τα στάδια εφαρμόζονται διαδοχικά, ώστε ό,τι δεν συσχετιστεί σε κάποιο στάδιο λόγω έλλειψης πληροφορίας (π.χ. όνομα), να συσχετιστεί σε επόμενο στάδιο με χρήση άλλων περιορισμών (π.χ. μόνο γεωμετρία). Στάδιο Μονάδα ελέγχου Περιορισμοί συσχέτισης (με σειρά σπουδαιότητας) 1 REF ευθύγραμμο τμήμα (segment) Γεωμετρικοί (Απόσταση, προσανατολισμός, μήκος) 2 REF ευθύγραμμο τμήμα (segment) Γεωμετρικοί & περιγραφικοί (Όνομα, απόσταση, προσανατολισμός) 3 REF ευθύγραμμο τμήμα (segment) Γεωμετρικοί & περιγραφικοί (Όνομα, απόσταση, προσανατολισμός) 4 REF ευθύγραμμο τμήμα (segment) Γεωμετρικοί (Απόσταση, προσανατολισμός) 5 VGI και REF οντότητα (feature) Γεωμετρικοί (μήκος) 6 VGI οντότητα (feature) Περιγραφικοί & γεωμετρικοί (Όνομα, απόσταση) 7 VGI οντότητα (feature) Γεωμετρικοί (απόσταση, μήκος) Πίνακας 1. Στάδια συσχέτισης δεδομένων Στο τέλος της διαδικασίας προκύπτουν 4 σετ δεδομένων: συσχετισμένα δεδομένα αναφοράς (REF) και ελέγχου (VGI), δηλαδή οι οντότητες από κάθε σετ δεδομένων που υπάρχουν και στο άλλο, και ασυσχέτιστα δεδομένα αναφοράς (REF) και ελέγχου (VGI), δηλαδή οι οντότητες που δεν υπάρχουν στο αντίστοιχο σετ δεδομένων. Η διαδικασία έχει παρουσιαστεί (Koukoletsos, 2011) και δοκιμαστεί συγκρίνοντας δεδομένα OSM με δεδομένα της Ordnance Survey (επίσημος χαρτογραφικός φορέας του Ηνωμένου Βασιλείου), καθώς επίσης και δεδομένα Google Map Maker με δεδομένα των Ηνωμένων Εθνών και με δεδομένα OSM στην περιοχή της Αϊτής (Koukoletsos, 2012). Χειροκίνητη αξιολόγηση της συσχέτισης έδειξε ότι στην πρώτη περίπτωση, που τα δεδομένα αναφοράς (Ordnance Survey) είχαν ορθή κατηγοριοποίηση, τοπολογία και πλήρη πληροφορία ονομασίας οδών, το σφάλμα συσχέτισης ήταν λιγότερο από 2% στις αστικές και μέχρι 3.5% στις επαρχιακές περιοχές. Στις λοιπές περιπτώσεις που τα δεδομένα αναφοράς είχαν ελλειπή περιγραφική πληροφορία και προβληματική τοπολογία, τα σφάλματα συσχέτισης δεν ξεπερνούν το 5%. Τα συσχετισμένα δεδομένα χρησιμοποιούνται στον ποιοτικό έλεγχο για τον υπολογισμό της γεωμετρικής και περιγραφικής πληρότητας των δεδομένων, καθώς και της χωρικής

9 ακρίβειας. Τα ασυσχέτιστα σετ δεδομένων χρησιμοποιούνται κατά τον ποιοτικό έλεγχο για τον προσδιορισμό του τι λείπει από ένα σετ δεδομένων (omission), σε σχέση πάντα με αυτά που θα έπρεπε να έχει, και τι υπάρχει επιπλέον (commission) Υπολογισμός γεωμετρικής πληρότητας δεδομένων (data completeness) Για κάθε πολύγωνο ελέγχου (tile), υπολογίζεται το ποσοστό των συσχετισμένων δεδομένων κάθε πηγής δεδομένων (ως αναλογία μήκους συσχετισμένων δρόμων προς το συνολικό μήκος εντός του πολυγώνου). Το ποσοστό αυτό για κάθε σετ δεδομένων δείχνει το επίπεδο συμφωνίας του άλλου σετ με αυτό, δηλαδή την πληρότητα των δεδομένων του αντίπαλου σετ. Επομένως, το ποσοστό συσχετισμένων δεδομένων της ΓΥΣ για κάθε πολύγωνο μας δίνει την πληρότητα (data completeness) του OSM στην περιοχή. Ο Πίνακας 2 δείχνει μία γενική ταξινόμηση και επεξήγηση των ευρυμάτων, ενώ η Εικόνα 4 παρουσιάζει ένα παράδειγμα. Περίπτωση Ποσοστό Συσχέτισης OSM Ποσοστό Συσχέτισης ΓΥΣ Ερμηνεία 1 Υψηλό Υψηλό Τα δύο σετ δεδομένων συμφωνούν 2 Υψηλό Χαμηλό Τα δεδομένα ΓΥΣ είναι πλουσιότερα 3 Χαμηλό Υψηλό Τα δεδομένα OSM είναι πλουσιότερα 4 Χαμηλό Χαμηλό Κάθε πηγή περιέχει διαφορετικούς δρόμους Πίνακας 2. Γενικές περιπτώσεις συσχέτισης δεδομένων Διευκρινίζεται ότι η περίπτωση 3 του Πίνακα 2 δεν σημαίνει απαραίτητα πληρέστερα δεδομένα του OSM, καθώς η περίσσεια δρόμων μπορεί να οφείλεται σε ποδηλατόδρομους, πεζόδρομους ή άλλες ιδιαίτερες κατηγορίες δρόμων του OSM που δεν συλλέγονται από τη ΓΥΣ λόγω προδιαγραφών. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιείται ο όρος πλουσιότερα και όχι πληρέστερα. Για τη διαπίστωση υπεροχής των δεδομένων του OSM απαιτείται λεπτομερέστερος οπτικός έλεγχος, η έκταση του οποίου περιορίζεται σημαντικά από την αντιστοίχιση των κατηγοριών δρόμων που πραγματοποιεί η μεθοδολογία στο τέλος της συσχέτισης. (Για κάθε κατηγορία δρόμων της ΓΥΣ, προσδιορίζεται η επικρατέστερη σε ποσοστό κατηγορία του OSM που έχει αντιστοιχηθεί. Ανατρέχοντας στο μη συσχετισμένο σετ δεδομένων του OSM, ελέγχουμε τα δεδομένα της συγκεκριμένης κατηγορίας, ώστε να διαπιστώσουμε αν όντως πρόκειται για οντότητες που θα έπρεπε να υπάρχουν στα δεδομένα της ΓΥΣ και δεν υπάρχουν, ή πρόκειται είτε για αποτυχημένη συσχέτιση της μεθόδου, είτε για εσφαλμένη κατηγοριοποίηση του OSM). Παραδείγματα δίνονται στην περιγραφή των αποτελεσμάτων.

10 Εικόνα 4. Παράδειγμα αποτελεσμάτων συσχέτισης (Κως) Όπως φαίνεται στη διαγραμματική απεικόνιση της μεθοδολογίας (Εικόνα 1), στη συνέχεια υπολογίζονται με ανάλογο τρόπο ποσοστά για την πληρότητα πρωτεύοντος και δευτερεύοντος ονόματος, λαμβάνοντας υπόψην και περιπτώσεις συντομεύσεων ή λάθους ορθογραφίας στα δεδομένα του OSM. Καθώς τα χρησιμοποιούμενα δεδομένα αναφοράς (ΓΥΣ) δεν έχουν την αντίστοιχη πληροφορία, δεν κρίνεται σκόπιμη η περαιτέρω ανάπτυξη Υπολογισμός χωρικής ακρίβειας δεδομένων (positional accuracy) Η διαδικασία υπολογισμού χωρικής ακρίβειας εφαρμόζεται για κάθε πολύγωνο στα συσχετισμένα δεδομένα. Για τα μη συσχετισμένα δεδομένα δεδομένα OSM αναμένεται η ίδια ακρίβεια, καθώς δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος διαφοροποίησής της (ίδιοι χρήστες-παρόμοιες μέθοδοι συλλογής). Οι Goodchild and Hunter (1997) πρότειναν μία μεθοδολογία υπολογισμού της χωρικής ακρίβειας γραμμικών δεδομένων, που στηρίζεται στην επαναλαμβανόμενη δημιουργία ζωνών (buffers) μεταβλητού πάχους γύρω από τα δεδομένα αναφοράς και τον υπολογισμό του ποσοστού της γραμμής ελέγχου που περιέχουν, χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο σύγκλισης. Αν και υποστηρίζουν τη χρήση της μεθόδου με τον παραπάνω τρόπο, τόσοι οι ίδιοι, όσο και όσες από τις μελέτες της παραγράφου 1 τους επικαλέστηκαν, χρησιμοποίησαν μία απλοποιημένη προσέγγιση που υπολογίζει ποσοστό επικάλυψης (επίπεδο εμπιστοσύνης) με δεδομένη (υποτιθέμενη) χωρική ακρίβεια, αντί να υπολογίζει την χωρική ακρίβεια με βάση κάποιο επίπεδο εμπιστοσύνης. Η παρούσα μεθοδολογία (Koukoletsos et.al., 2012, Koukoletsos, 2012) υλοποιεί τον προτεινόμενο τρόπο εφαρμογής, χρησιμοποιώντας ως αλγόριθμο σύγκλισης τη μέθοδο διχοτόμησης (ή παρεμβολής). Συνοπτικά, ο χρήστης ορίζει ένα αρχικό πλάτος ζώνης (αρχική τιμή χωρικής ακρίβειας για την επαναληπτική διαδικασία) και το επίπεδο εμπιστοσύνης, δηλαδή το ποσοστό επικάλυψης του υπό έλεγχο οδικού δικτύου (VGI), ερμηνευόμενο ως απόκλισή του από τα δεδομένα αναφοράς (REF) σε κάθε πολύγωνο. Δημιουργείται ζώνη (buffer) με το αρχικό πλάτος γύρω από τα συσχετισμένα δεδομένα αναφοράς και υπολογίζεται το ποσοστό επικάλυψης. Αν είναι μικρότερο από το επιθυμητό επίπεδο εμπιστοσύνης διχοτομείται το αρχικό πλάτος, αλλιώς διπλασιάζεται και επαναλαμβάνεται η διαδικασία.

11 Ως προς το επίπεδο εμπιστοσύνης, διαπιστώθηκε (Koukoletsos, 2012) ότι επίπεδα εμπιστοσύνης άνω του 95% ενσωματώνουν σφάλματα συσχέτισης και διαφορετικής απεικόνισης κάποιων δρόμων στα δύο σετ δεδομένων, τα οποία οδηγούν σε μη ρεαλιστικά αποτελέσματα πολύ χαμηλής ακρίβειας για κάποια πολύγωνα-περιοχές. Για την αντιμετώπιση των παραπάνω περιπτώσεων, ο χρήστης μπορεί να ορίσει κατάλληλες παραμέτρους στην εφαρμογή για αστικό και επαρχιακό περιβάλλον, ώστε να του υποδεικνύονται τα πολύγωνα με τιμές χωρικής ακρίβειας εκτός ορίων (outliers) για να αναζητά την αιτία ή γενικά να μην τα λαμβάνει υπόψη. Στην παρούσα μελέτη, χωρική ακρίβεια με τιμές μεγαλύτερες των 50m σε αστικό και 100m σε επαρχιακό περιβάλλον υπολογίζεται μεν, θεωρείται όμως εκτός ορίων. Χειροκίνητη αξιολόγηση της μεθοδολογίας έδειξε ότι γενικά οι εκτός ορίων τιμές αναφέρονται στο 2% - 9% των πολυγώνων, ανάλογα με την ποιότητα των δεδομένων αναφοράς. Οι εκτός ορίων τιμές οφείλονται κατά 50% (το μέγιστο) σε εσφαλμένη συσχέτιση δεδομένων στα προηγούμενα στάδια της μεθοδολογίας, ενώ οι λοιπές περιπτώσεις αναφέρονται είτε σε διαφορετική απεικόνιση ορισμένων γραμμικών αντικειμένων μεταξύ των δύο σετ δεδομένων, ή σε πραγματικά μεγάλη απόσταση μεταξύ τους (Koukoletsos, 2012). Η Εικόνα 5 δείχνει ένα παράδειγμα χωρικής ακρίβειας. Εικόνα 5. Παράδειγμα αποτελεσμάτων χωρικής ανάλυσης με επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (απεικονίζεται με ζώνη (buffer) χρώματος μπλε) 2.5. Εξαγόμενη τελική πληροφορία Στο τέλος του ποιοτικού ελέγχου της περιοχής ανά μοναδιαίο πολύγωνο, τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται και εξάγονται σε csv αρχεία που περιλαμβάνουν: Συνολικά στοιχεία συσχέτισης (data matching) για την περιοχή ανάλυσης Για κάθε σετ δεδομένων, στοιχεία για κάθε στάδιο συσχέτισης (data matching), εκφρασμένα σε μήκος (m) και σε ποσοστό (%) για κάθε εξεταζόμενο πολύγωνο Αποτελέσματα χωρικής ανάλυσης για κάθε εξεταζόμενο πολύγωνο-περιοχή Λεπτομερή αποτελέσματα επαναλήψεων χωρικής ανάλυσης για κάθε πολύγωνο (πλάτος ζώνης δεδομένων REF (buffer) και επιτευχθέν ποσοστό επικάλυψης δεδομένων VGI) Για κάθε πηγή δεδομένων, αντιστοίχιση τύπων δρόμων με την άλλη (REF με VGI και αντίστροφα)

12 Για κάθε πηγή δεδομένων, το ποσοστό κάθε τύπου δρόμου που έχει συσχετιστεί (άρα χαρτογραφηθεί από την άλλη) Ασυσχέτιστα ονόματα δρόμων στο VGI σετ δεδομένων (που υποδεικνύουν περιοχές όπου τα δεδομένα αναφοράς δεν είναι πλήρη), μη αξιοποιήσιμο στην παρούσα εφαρμογή της μεθόδου λόγω φύσης δεδομένων αναφοράς (ΓΥΣ) Συνολική καταγραφή των παραμέτρων που εισήγαγε ο χρήστης Επιπλέον, εξάγονται χωρικά δεδομένα σε μορφή shapefile που περιλαμβάνουν: Για κάθε πηγή (REF και VGI), δύο σετ δεδομένων που περιέχουν τις συσχετισμένες και ασυσχέτιστες τελικές οντότητες (features) Για κάθε πηγή (REF και VGI), αποτελέσματα συσχέτισης ανά πολύγωνο-περιοχή ελέγχου (data matching) Για κάθε πηγή (REF και VGI), τρία αρχεία για περιγραφική ακρίβεια (πρωτεύονδευτερεύον όνομα και συνδυασμός τους) (attribute completeness), μη αξιοποιήσιμο στην παρουσα εφαρμογή της μεθόδου λόγω φύσης δεδομένων αναφοράς (ΓΥΣ) Για τα υπό έλεγχο δεδομένα (VGI), αποτελέσματα χωρικής ανάλυσης ανά πολύγωνοπεριοχή ελέγχου (positional accuracy). Περιλαμβάνονται πολυγωνικά αρχεία με τα αποτελέσματα εκτός ορίων (outliers) και τις τελικές ζώνες (buffers) που οδήγησαν στα παραπάνω αποτελέσματα. 3. Εφαρμογή της μεθοδολογίας Οι Εικόνες 6,7,8 παρουσιάζουν τα δεδομένα οδικού δικτύου των 3 περιοχών αντίστοιχα. Εικόνα 6. Κως-Κάλυμνος: Δεδομένα ΓΥΣ (αριστερά) και OSM 12, 13, 14 (δεξιά)

13 Εικόνα 7. Κομοτηνή-Ξάνθη: Δεδομένα ΓΥΣ (αριστερά) και OSM 12, 13, 14 (δεξιά) Εικόνα 8. Ηράκλειο: Δεδομένα ΓΥΣ (αριστερά) και OSM 12, 13, 14 (δεξιά) Οι πίνακες και το γράφημα της Εικόνας 9 δείχνουν τη διαχρονική αύξηση των δεδομένων OSM (ως συνολικό μήκος οδικού δικτύου). Εικόνα 9. Συνολικά μήκη οδικού δικτύου και διαχρονική αύξηση δεδομένων OSM Η μεθοδολογία εφαρμόστηκε με τις ίδιες παραμέτρους για κάθε έτος και περιοχή. Κατά τη σύγκριση χρησιμοποιήθηκαν όλες οι κατηγορίες δρόμων του OSM, για να αποφευχθούν σφάλματα λόγω εσφαλμένης κατηγοριοποίησης οδών από τους χρήστες.

14 4. Αποτελέσματα σύγκρισης δεδομένων οδικού δικτύου OSM με ΓΥΣ 4.1. Πληρότητα δεδομένων OSM (data completeness) Ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τα συνολικά αποτελέσματα πληρότητας OSM ως προς ΓΥΣ (μέσος όρος ποσοστών συσχετισμένων δεδομένων ΓΥΣ). Κως Κομοτηνή-Ξάνθη Ηράκλειο Πολύγωνα Συσχ.ΓΥΣ(%) Τυπ.Απόκλ.(%) Πίνακας 3. Συνολικά ποσοστά συσχετισμένων δεδομένων ΓΥΣ (πληρότητα OSM) Γενικά, μεγαλύτερη πληρότητα OSM υπάρχει στην περιοχή Κω (63.8%), μετά στο Ηράκλειο (45.2%) και τέλος στην Κομοτηνή-Ξάνθη (24.38%). Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα ποσοστά συσχέτισης ανά μοναδιαίο πολύγωνο για τα δεδομένα 2014, υιοθετώντας ενιαίο συμβολισμό σε όλες τις περιοχές (Εικόνες 10,11,12). Τα ποσοστά συσχετισμένων δεδομένων ΓΥΣ (Εικόνες 10α,11α,12α) ανά πολύγωνο δείχνουν πόσο πλήρη είναι τα δεδομένα OSM στη συγκεκριμένη περιοχή. Τα χαμηλά ποσοστά (προς το κόκκινο χρώμα) σημαίνουν ότι υπάρχουν αρκετοί δρόμοι της ΓΥΣ για τους οποία δεν βρέθηκαν αντίστοιχοι στην πηγή OSM. Υψηλά ποσοστά (προς το πράσινο) σημαίνουν αντιστοίχιση περισσότερων δρόμων ΓΥΣ, άρα πληρέστερο οδικό δίκτυο OSM. Οι περιπτώσεις-περιοχές όπου το OSM περιέχει περισσότερα δεδομένα από αυτά της ΓΥΣ φαίνονται κατά ανάλογο τρόπο στα ποσοστά συσχετισμένων δεδομένων OSM (Εικόνες 10β,11β,12β). Περιοχές προς το κόκκινο δείχνουν πιο πυκνό δίκτυο OSM από αυτό της ΓΥΣ, ενώ περιοχές προς το πράσινο δείχνουν συμφωνία δεδομένων λόγω μεγάλου ποσοστού αντιστοίχισης. Οι τελευταίες κόκκινες περιοχές είναι αυτές που θα πρέπει να ερευνηθούν περισσότερο, για να διαπιστωθεί αν η περίσσεια δεδομένων OSM οφείλεται σε δρόμους που δεν χαρτογραφούνται από τη ΓΥΣ (π.χ. ποδηλατόδρομους, σκάλες) ή είναι οδικό δίκτυο που θα έπρεπε να υπάρχει στα δεδομένα της ΓΥΣ και δεν υπάρχει (omission). Κως Κομοτηνή-Ξάνθη Ηράκλειο Πολυγώνα Συσχ.OSM(%) Τυπ.Απόκλ.(%) Πίνακας 4. Συνολικά ποσοστά συσχετισμένων δεδομένων OSM Από τις Εικόνες 10,11,12 (αριστερά) και Πίνακα 3, φαίνεται ότι το δίκτυο OSM πλησιάζει την πυκνότητα δεδομένων ΓΥΣ κατά σειρά στις περιοχές Κω, Ηρακλείου, Κομοτηνής-Ξάνθης. Ανάλογα, από τις Εικόνες 10,11,12 (δεξιά) και τον Πίνακα 4, φαίνεται ότι το δίκτυο OSM περιέχει κατά τόπους περισσότερους δρόμους από το δίκτυο της ΓΥΣ με την ίδια κατάταξη των περιοχών. Ο Πίνακας 4 δείχνει επίσης μία διαχρονική πτώση του ποσοστού συσχέτισης

15 δεδομένων OSM σε σχέση με αυτά της ΓΥΣ (με εξαίρεση την περιοχή Κομοτηνής-Ξάνθης από το 2012 στο 2013), το οποίο σημαίνει ότι το δίκτυο OSM συνεχώς εμπλουτίζεται με δρόμους που δεν υπάρχουν στα δεδομένα της ΓΥΣ. Αν και γενικά και στις τρεις περιοχές η πυκνότητα δεδομένων της ΓΥΣ είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή του OSM, έχει ιδιαίτερη σημασία ο εντοπισμός των περιοχών και δεδομένων όπου το OSM υπερέχει έναντι της ΓΥΣ. Εικόνα 10. Κως: Ποσοστά συσχέτισης α: ΓΥΣ (πληρότητα OSM) β: OSM 14 Εικόνα 11. Κομοτηνή-Ξάνθη: Ποσοστά συσχέτισης α: ΓΥΣ (πληρότητα OSM) β: OSM 14 Εικόνα 12. Ηράκλειο: Ποσοστά συσχέτισης α: ΓΥΣ (πληρότητα OSM) β: OSM 14

16 Για να περιορίσουμε τον έλεγχο δρόμων που λείπουν από τα δεδομένα αναφοράς (ΓΥΣ), χρησιμοποιούμε επιπλέον την αντιστοίχιση των τύπων των δρόμων. Ο Πίνακας 5 δίνει στοιχεία για το ποσοστό και αντίστοιχο μήκος των τύπων δρόμων του OSM που δεν αντιστοιχήθηκαν με δεδομένα της ΓΥΣ. Αγνοώντας τους τύπους που δεν υπάρχουν στα δεδομένα της ΓΥΣ (cycleway, steps, pedestrial, raceway, service) ή με ασήμαντο συσχετισμένο μήκος, ελέγχουμε οπτικά τους δρόμους των υπόλοιπων κατηγοριών στα μη συσχετισμένα OSM δεδομένα, με χρήση κατάλληλου υποβάθρου, για να καταλήξουμε αν τα μη συσχετισμένα OSM δεδομένα: α. Δεν συσχετίστηκαν λόγω σφάλματος της αυτοματοποιημένης διαδικασίας (άρα δεν πρόκειται για επιπλέον πληροφορία του OSM) β. Δεν συσχετίστηκαν γιατί λείπουν από τα δεδομένα της ΓΥΣ (omission). OSM τύπος δρόμου Κως Κομοτηνή-Ξάνθη Ηράκλειο bridleway % (0.7km) construction - 100% (5.8km) 84.62% (12.2km) cycleway 100% (8.3km) - 100% (0.8km) footway 81.15% (11.8km) 38.4% (0.7km) 68.35% (30.6km) living_street 0% (0km) 0% (0km) 30.27% (0.8km) motorway % (14.1km) 18.87% (9.7km) motorway_ link % (1.4km) 23.29% (2km) path 81.43% (39.7km) 78.83% (7.2km) 73.73% (119.5km) pedestrian 39.24% (2.5km) 43.66% (0.8km) 59.77% (6.9km) primary 8.16% (3.3km) 1.56% (1.9km) 9.44% (19.5km) primary_link % (0.2km) 55.66% (4km) raceway 100% (0.5km) - 100% (1.5km) residential 22.42% (20.7km) 3.37% (18.4km) 16.35% (161.7km) road 10.1% (0.1km) 0% (0km) 24.87% (4.7km) secondary 1.06% (0.5km) 2.25% (5.8km) 3.6% (24.4km) secondary_ link % (0.2km) 47.32% (1.8km) service 59.55% (13.8km) 7.4% (1.1km) 24.38% (67.1km) steps 100% (0.7km) 100% (0.1km) 99.55% (2.6km) tertiary 1.11% (1km) 1.19% (7.7km) 1.43% (12km) tertiary_ link % (0.4km) 0% (0km) track 17.56% (75.4km) 1.88% (4.3km) 10.46% (264.3km) trunk % (9.1km) 75.69% (5.1km) unclassified 9.55% (20.6km) 1.06% (1km) 3.62% (24.2km) Πίνακας 5. Συνολικά ποσοστά μη συσχετισμένων τύπων δρόμων OSM 14 Γενικά διαπιστώνεται ότι εκτός αστικών περιοχών το οδικό δίκτυο της ΓΥΣ είναι σαφώς πληρέστερο. Αξίζει να ερευνηθούν οι μη συσχετισμένοι OSM τύποι track, path και footway, καθώς το μήκος τους αποδεικνύεται σημαντικό (ιδιαίτερα στην περιοχή του Ηρακλείου). Εντός αστικών περιοχών το δίκτυο της ΓΥΣ παρουσιάζει σημαντικότερες ελλείψεις (OSM τύπος residential ), ενισχύοντας την άποψη ότι το OSM είναι πληρέστερο στις πόλεις και ότι οι χρήστες δεν χαρτογραφούν μέρη που δεν τους ενδιαφέρουν. Τέλος, μη

17 συσχετισμένοι τύποι δρόμων όπως motorway, secondary, trunk και construction μπορεί να υποδεικνύουν περιοχές όπου τα δεδομένα του OSM είναι πιο ενημερωμένα, περιλαμβάνοντας πρόσφατα κατασκευασμένους μεγάλους δρόμους. Οι Εικόνες 13,14,15 δίνουν για κάθε περιοχή από ένα παράδειγμα εύρεσης ασυμφωνιών με τα δεδομένα αναφοράς (ΓΥΣ). Ως ουδέτερο υπόβαθρο (που δεν χρησιμοποιείται από κάποια από τις δύο πηγές για ψηφιοποίηση) έχει επιλεγεί δορυφορική εικόνα της Google, θεωρώντας ότι η γεωαναφορά των εικόνων είναι σωστή. Με πράσινο απεικονίζεται το οδικό δίκτυο της ΓΥΣ, ενώ με κόκκινο τα μη συσχετισμένα δεδομένα OSM. Εικόνα 13. Κως: Ασυμφωνίες με δεδομένα ΓΥΣ (OSM τύπος δρόμων κυρίως residential) Εικόνα 14. Κομοτηνή-Ξάνθη: Ενημερώσεις στα δεδομένα OSM (OSM τύποι: trunk, construction)

18 Εικόνα 15. Ηράκλειο: Ασυμφωνίες με δεδομένα ΓΥΣ (OSM τύπος δρόμων residential) Στην Εικόνα 13 ο οικισμός Ζιπάρι (Κως) και στην Εικόνα 15 το νότιο τμήμα της πόλης του Ηρακλείου παρουσιάζουν ασυμφωνίες στους αστικούς δρόμους. Αυτό οφείλεται στη διαφορά κλίμακας και σημαντικότητας (τα δεδομένα ΓΥΣ προορίζονται για χάρτες κλίμακας 1: και κυρίως για υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων, οπότε οι αστικοί δρόμοι δεν έχουν τόσο μεγάλη βαρύτητα. Το OSM δεν έχει αντίστοιχους περιορισμούς). Στην Εικόνα 14 το OSM έχει χαρτογραφημένο το μεγαλύτερο μέρος του νέου δρόμου Κομοτηνής-Βουλγαρίας, τμήμα του οποίου είναι μεταγενέστερο και από τη δορυφορική εικόνα, ενώ στα δεδομένα της ΓΥΣ δεν υπάρχει (δρόμος υπό κατασκευή) Χωρική ακρίβεια (positional accuracy) δεδομένων OSM β. Στατιστικά Κως Κομοτηνή-Ξάνθη Ηράκλειο χωρίς εκτός ορίων τιμές Πολύγωνα Ακρίβεια (m) Τυπ.απόκλ.(m) Πίνακας 6. Στατιστικά ακρίβειας α. Συνόλου πολυγώνων β. Εξαιρώντας εκτός ορίων τιμές Ο Πίνακας 6 παρουσιάζει τα αποτελέσματα χωρικής ακρίβειας των δεδομένων OSM, με επίπεδο εμπιστοσύνης 95% (τιμές ακρίβειας για το 95% του οδικού δικτύου), εξαιρώντας τα πολύγωνα με τιμές ακριβείας εκτός ορίων. Σημαντική είναι η βελτίωση τόσο της ακρίβειας του OSM διαχρονικά (κατά μέσο όρο), όσο και η μείωση της τυπικής απόκλισης, που σημαίνει ότι οι τιμές συγκεντρώνονται περισσότερο γύρω από το μέσο όρο. Η περιοχή της Κω παρουσιάζει ετήσια βελτίωση ακρίβειας περίπου 1m, η περιοχή Κομοτηνής-Ξάνθης περίπου 3m, ενώ η περιοχή του Ηρακλείου παραμένει οριακά σταθερή. Καταλήγοντας, μπορούμε να πούμε ότι γενικά η ακρίβεια του OSM (2014) δείχνει να κυμαίνεται από 11m ως 17m. Η Εικόνα 16

19 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των 3 περιοχών για το έτος 2014, ακολουθώντας ίδιο συμβολισμό. Εικόνα 16. Αποτελέσματα χωρικής ακρίβειας OSM (επίπεδο εμπιστοσύνης 95%) περιοχών α. Κω, β. Κομοτηνής-Ξάνθης, γ. Ηρακλείου 4.3. Διαχρονική μελέτη ποιότητας δεδομένων OSM Εικόνα 17. Ετήσιες μεταβολές πληρότητας OSM (πάνω) και (κάτω) Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ετήσια μελέτη της μεταβολής της ποιότητας των δεδομένων OSM ανά πολύγωνο. Η Εικόνα 17 δείχνει τις μεταβολές πληρότητας δεδομένων του OSM ανά έτος και περιοχή, ενώ η Εικόνα 18 δείχνει αντίστοιχα τις μεταβολές χωρικής ακρίβειας των δεδομένων. Με λευκό παρουσιάζονται τα πολύγωνα αμετάβλητης ποιότητας, με αποχρώσεις πράσινου αυτά που παρουσιάζουν βελτίωση και με κόκκινου αυτά που παρουσιάζουν επιδείνωση. Η κατά τόπους επιδείνωση τόσο της πληρότητας, όσο και της χωρικής ακρίβειας, οφείλεται σε μεταβολή της γεωγραφικής θέσης ορισμένων οντοτήτων (δρόμων) από τους χρήστες σε μεγαλύτερη απόσταση από τα δεδομένα αναφοράς ή ακόμα και διαγραφή τους. Η μεγαλύτερη απόσταση μπορεί να οφείλεται είτε σε μεγαλύτερο σφάλμα του gps δέκτη που έχει χρησιμοποιηθεί, είτε σε χαμηλότερη ακρίβεια ψηφιοποίησης από την παρεχόμενη δορυφορική εικόνα ως υπόβαθρο. Η διαγραφή των δεδομένων έχει να κάνει με την πολιτική του OSM

20 σχετικά με τους χρήστες, π.χ. αν διαπιστωθεί η εισαγωγή δεδομένων που υπόκεινται σε πνευματικά δικαιώματα από κάποιον χρήστη, αφαιρούνται. Εικόνα 18. Ετήσιες μεταβολές χωρικής ακρίβειας OSM (πάνω) και (κάτω) 5. Συμπεράσματα Η κατάλληλη χρήση των αμέτρητων χρηστών του διαδικτύου για χαρτογράφηση, σε σχέση με τα συνεχώς μειούμενα επίπεδα χρηματοδότησης και προσωπικού, έχει οδηγήσει στην αναθεώρηση των απόψεων μεγάλων χαρτογραφικών φορέων, που παραδοσιακά θεωρούσαν τη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση χαρτών ως αντικείμενο των ειδικών. Μάλιστα, πρόσφατα δημιουργήθηκε πλαίσιο ευρωπαϊκού συντονισμού και χρηματοδότησης έρευνας σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης των VGI δεδομένων για χαρτογράφηση από επίσημους φορείς [Actions IC1203 (www.cost.eu, 2014α) και TD1202 (www.cost.eu, 2014β)]. Παραδείγματα χαρτογραφικών φορέων που πειραματίζονται με τη συνεισφορά χρηστών είναι η USGS των ΗΠΑ (Bearden, 2007, USGS, 2011), η swisstopo της Ελβετίας (Guélat, 2009), η Ordnance Survey του Ηνωμένου Βασιλείου (Ordnance Survey, 2014). Εμπορικό παράδειγμα αποτελεί η Google, που μέσω της εφαρμογής Google Map Maker καλεί τους χρήστες να ψηφιοποιήσουν τον κόσμο (Helft, 2009). Η παρούσα ποιοτική αξιολόγηση των VGI γραμμικών δεδομένων είναι ένα σημαντικό βήμα στην αξιοποίησή τους, αλλά όχι το μόνο απαιτούμενο. Θέματα που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι τα πνευματικά δικαιώματα και η αδειοδότηση των πηγών που χρησιμοποιούνται, που ενδεχομένως να έρχονται σε σύγκρουση με την πολιτική πώλησης χωρικών δεδομένων ενός κρατικού ή ιδιωτικού χαρτογραφικού φορέα. Ακόμα όμως και στην περίπτωση αδυναμίας ενσωμάτωσης ή άλλης χρήσης τους για τους παραπάνω λόγους, η μεθοδολογία υποδεικνύει τις περιοχές που χρήζουν αναθεώρησης δεδομένων, ώστε ο ενδιαφερόμενος φορέας να κατανείμει αποτελεσματικότερα τους διαθέσιμους πόρους του.

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες

Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Ενότητα 10 η Διαδραστικότητα και πλοήγηση σε ψηφιακούς χάρτες Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. krasvas@mail.ntua.gr Β. Νάκος & Β. Κρασανάκης

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι:

Οι διαθέσιμες μέθοδοι σε γενικές γραμμές είναι: Χωρική Ανάλυση Ο σκοπός χρήσης των ΣΓΠ δεν είναι μόνο η δημιουργία μίας Β.Δ. για ψηφιακές αναπαραστάσεις των φαινομένων του χώρου, αλλά κυρίως, η βοήθειά του προς την κατεύθυνση της υπόδειξης τρόπων διαχείρισής

Διαβάστε περισσότερα

εθνικοί χαρτογραφικοί οργανισμοί και γεωπύλες: λειτουργικότητα και χρήστης

εθνικοί χαρτογραφικοί οργανισμοί και γεωπύλες: λειτουργικότητα και χρήστης εθνικοί χαρτογραφικοί οργανισμοί και γεωπύλες: λειτουργικότητα και χρήστης λειτουργικότητα και χρήστης Δρ. Ανδριανή ΣΚΟΠΕΛΙΤΗ Εργαστήριο Χαρτογραφίας, Ε.Μ.Π. askop@survey.ntua.gr περιεχόμενα εισαγωγή γεωπύλη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ

Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB. Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Γεω-χωρικές υπηρεσίες και τεχνολογίες WEB Βασίλειος Βεσκούκης Μηχανικός ΗΥ, Επ.Καθ. ΕΜΠ Ο κύκλος του Computing Από το mainframe στο PC και από το PC στο cloud Διαδίκτυο: εφαρμογές, media, επικοινωνία "Smart

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ

ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΕΙΟ Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΖΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΛΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΣΚΕΔΑΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κιτσάκη Μαρίνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών

Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών 5 Θεματικός Συμβολισμός Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Όπως έχει τονιστεί ήδη, η σωστή επιλογή συμβολισμού είναι το θεμελιώδες ζητούμενο για την επικοινωνιακή και την τεχνική επιτυχία ενός θεματικού χάρτη.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων.

Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3 ο : ArcCatalog Πηγές δεδομένων Γεωβάση Τι είναι ο ArcCatalog? Ο ArcCatalog χρησιμοποιείται για την πλοήγηση / διαχείριση χωρικών δεδοµένων. Η εφαρμογή του ArcCatalog παρέχει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Πεξηβάιινλ θαη Αλάπηπμε ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ - ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ (Γ.Π.Μ..) "ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" 2 ε ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΧΝ ΟΡΔΙΝΧΝ ΠΔΡΙΟΥΧΝ» Πεξηβάιινλ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριακών στη χαρτογράφηση των πυρκαγιών (έτος 2014) στην Ελλάδα

Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριακών στη χαρτογράφηση των πυρκαγιών (έτος 2014) στην Ελλάδα 24 η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών Η χρήση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριακών στη χαρτογράφηση των πυρκαγιών (έτος 2014) στην Ελλάδα Ζαχαριάδου Παναγιώτα, Φοιτήτρια,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29

Περιεχόμενα. 1 Εισαγωγή...1. 2 Χαρτογραφική Πληροφορία...29 Περιεχόμενα 1 Εισαγωγή...1 1.1 Χάρτης και Χαρτογραφία... 1 1.2 Ιστορική αναδρομή... 5 1.3 Βασικά χαρακτηριστικά των χαρτών...12 1.4 Είδη και ταξινόμηση χαρτών...14 1.4.1 Ταξινόμηση με βάση την κλίμακα...15

Διαβάστε περισσότερα

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis)

9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) 1 9. Ανάλυση κυρίων συνιστωσών *Principal Component Analysis) Προαπαιτούμενα: MULTISPEC και η πολυφασματική εικόνα του φακέλου \Multispec_tutorial_Files\Images and Files \ salamina_multispectral.tiff Σκοπός:

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE

Μοντέλο ποιότητας χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Συμβατότητα με την οδηγία INSPIRE Μοντέλο χωρικών δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου Ιωάννης Καββάδας Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχων & Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, MSc, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ e-mail: ikavadas@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης της Ποιότητας του Χάρτη κατά το Μετασχηματισμό της Γενίκευσης

Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης της Ποιότητας του Χάρτη κατά το Μετασχηματισμό της Γενίκευσης Ανάπτυξη Μοντέλου Εκτίμησης της Ποιότητας του Χάρτη κατά το Μετασχηματισμό της Γενίκευσης ΜΠΛΑΝΑ Ναταλία 1, ΤΣΟΥΛΟΣ Λύσανδρος 2 (1) Υπ. Διδάκτορας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Χαρτογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS

Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Οδηγία INSPIRE, μεταδεδομένα και GIS Σαραφίδης Δημήτριος Δρ. Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός sarafid@topo.auth.gr WikiMapia.org Google Maps / Google Earth Bing Maps / Virtual Earth ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ openstreetma

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Σπύρος Τσιπίδης. Περίληψη διατριβής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σπύρος Τσιπίδης Γεω - οπτικοποίηση χωρωχρονικών αρχαιολογικών δεδομένων Περίληψη διατριβής H παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών

Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών Οργανισμός Κτηματολογίου & Χαρτογραφήσεων Ελλάδας Διαδικτυακές Υπηρεσίες Αναζήτησης και Απεικόνισης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διεύθυνση Γεωπληροφορικής Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY

ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY 10 ο COMECAP 2010, Πρακτικά Συνεδρίου, Πάτρα 10 th COMECAP 2010, Proceedings, Patras, Greece ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ CLIMATOLOGY ΥΧΡΟΥΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΜΑΝΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΔΚΚΔΝΧΔΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΟΝΗΚΖ ΠΔΡΗΟΓΟ 1998-2007

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ. μεθόδους οι οποίες και ονομάζονται χαρτογραφικές προβολές. Η Χαρτογραφία σχετίζεται στενά με την επιστήμη της ΕΛΕΝΗ ΣΥΡΡΑΚΟΥ ΓΤΠ61 2012 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Χαρτογραφία ονομάζεται η επιστήμη που περιλαμβάνει ένα σύνολο προσδιορισμένων μελετών, τεχνικών ακόμη και καλλιτεχνικών εργασιών που αφορούν απεικονίσεις, υπό κλίμακα,

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης

Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Δείκτης ποιότητας κτηματολογικής βάσης Έλεγχος και διασφάλιση ποιότητας κτηματολογικών στοιχείων Ιωάννης Καββάδας Προϊστάμενος Τμήματος Ελέγχων & Διαχείρισης Ποιότητας Έργων Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, MSc, Υποψήφιος Διδάκτωρ ΕΜΠ e-mail: ikavadas@ktimatologio.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â.

þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà» Á Æ Á¹±º Í ÃÅÃÄ ¼±Ä Â. Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-02 þÿ ½ ÁÉÀ ºµ½ÄÁ¹º ÀÁ à ³³¹Ã Ä þÿ Á³±½Éù±º  ±»»±³  ¼ ÃÉ þÿà»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.247-256 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ AFC ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών

GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών GIS: Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήµατα Πληροφοριών Σηµειώσεις Σεµιναρίου ηµήτρης Τσολάκης v1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 9 1.1. GIS in Greek...10 1.2. Γιατί GIS;...10 1.3. Τι Είναι τα GIS...12 1.3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση

Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα. Μέρος Β - Ανάλυση Μεταδεδομένα για γεωχωρικά δεδομένα Μέρος Β - Ανάλυση Θεόδωρος Βάκκας, MSc Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, GET Ltd Άγγελος Τζώτσος, Υπ. Δρ. ΕΜΠ, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Δημιουργία Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ/ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ * 22η ΤΜΗΜΑ*

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία

Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Η Γενίκευση στη Χαρτογραφία Χαρτογραφία Ι 1 Τοποθέτηση του προβλήματος [I] Οι χάρτες αποτελούν το μέσο γραφικής απόδοσης - σε σμίκρυνση - κάποιου τμήματος της γήινης επιφάνειας. Θα ήταν δύσκολο - αν όχι

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα)

Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα) Ενότητα 13 η Λογισμικά περιβάλλοντα δυναμικής και διαδραστικής χαρτογραφίας (πακέτα εμπορίου και ανοικτού κώδικα) Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Ιστορική εξέλιξη των ΣΓΠ

Συνοπτική Ιστορική εξέλιξη των ΣΓΠ Συνοπτική Ιστορική εξέλιξη των ΣΓΠ Οι βάσεις των ΣΓΠ, όσον αφορά το πληροφορικό τους τµήµα, τέθηκαν τις δεκαετίες 1950-1960 µετηνανάπτυξη λογισµικών και τεχνικών αυτοµατοποιηµένης χαρτογραφίας. Το εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων

Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Τμήμα Πολιτικών και Δομικών Έργων Πτυχιακή Εργασία: Τοπογραφικό διάγραμμα σε ηλεκτρονική μορφή κεντρικού λιμένα Κέρκυρας και κτιρίου νέου επιβατικού σταθμού σε τρισδιάστατη μορφή και σχεδίαση με AutoCAD

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης

Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Ταξινόμηση και διαχρονική παρακολούθηση των βοσκόμενων δασικών εκτάσεων στη λεκάνη απορροής του χειμάρρου Μπογδάνα Ν. Θεσσαλονίκης Α. Αϊναλής 1, Ι. Μελιάδης 2, Π. Πλατής 3 και Κ. Τσιουβάρας 4 1 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός

Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Ο Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) ρ. ημήτρης ημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2. Τι είναι ο Αγρονόμος

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν.

Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007. Γεώργιος Ν. Ηµερίδα: Γεωπληροφορική και Εκπαίδευση Η Ελληνική Πραγµατικότητα Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο ευτέρα και Τρίτη, 21-22 Maΐου 2007 Γεώργιος Ν. Φώτης Geoinformatics Geoinformatics is a science which develops and

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟ.ΔI.Π.) Αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας των Ελληνικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων με τη χρήση βιβλιομετρικών δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος της Ποιότητας στη Δημιουργία Εθνικών Υποδομών Χωρικών Δεδομένων

Ο Ρόλος της Ποιότητας στη Δημιουργία Εθνικών Υποδομών Χωρικών Δεδομένων Ο Ρόλος της Ποιότητας στη Δημιουργία Εθνικών Υποδομών Χωρικών Δεδομένων Λύσανδρος Τσούλος Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ηρώων Πολυτεχνείου 9 Ζωγράφου 15780 Τηλ: 210 7722730 e-mail: lysandro@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα

Πνευματική ιδιοκτησία και ιατρικά επιστημονικά έργα 8 ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE 25(1), 2008 Moreover, a letter of appreciation should be sent to all corresponding authors who decide to submit their work to the Journal, even in cases when regrettably

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ THE USE OF MULTISTAGE RANDOM SAMPLING IN SOCIAL RESEARCH Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Μαρκοπούλου, Διονυσία 1,* 1 Περιβαλλοντολόγος Χαρτογράφος, Email: markopoulou.d@gmail.com Περίληψη Σκοπός της εργασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ;

( ) , ) , ; kg 1) 80 % kg. Vol. 28,No. 1 Jan.,2006 RESOURCES SCIENCE : (2006) ,2 ,,,, ; ; 28 1 2006 1 RESOURCES SCIENCE Vol. 28 No. 1 Jan. 2006 :1007-7588(2006) 01-0002 - 07 20 1 1 2 (11 100101 ; 21 101149) : 1978 1978 2001 ; 2010 ; ; ; : ; ; 24718kg 1) 1990 26211kg 260kg 1995 2001 238kg( 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.283-290 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ 15 ΧΩΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010

http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Έργα ΕΛ/ΛΑΚ για τον ηµόσιο Τοµέα Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2010 http://geonetwork-opensource.org Μιχάλης Βαΐτης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Γεωγραφίας Οµάδα εργασίας Μιχάλης Βαΐτης Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής, vaitis@aegean.gr Νικολέττα Κουκουρουβλή Περιβαλλοντικός

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1 : Έκθεση καταγραφής χρήσεων γης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS

Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Χαρτογράφηση με Ανοιχτό Λογισμικό GIS Δημιουργία Θεματικού Χάρτη με το QGIS Δρ. Σταμάτης Καλογήρου Σεμινάριο στα πλαίσια του 1oυ Συνεδρίου Χωρικής Ανάλυσης Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 17-18 Μαΐου 2013 Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας

Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Εισαγωγή στη χρήση των Συστηµάτων Γεωγραφικής Πληροφορίας Ν. Μαµάσης και Α. Κουκουβίνος Αθήνα 2006 Συστήµατα Γεωγραφικής Πληροφορίας Σύστηµα Γεωγραφικής Πληροφορίας (ΣΓΠ, Geographic Information System,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ \ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θεμα: Μελέτη της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ Πρόταση για την οργάνωση του μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ Β ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-15 (μεταβατική φάση μέχρι την εκπόνηση νέου προγράμματος σπουδών από τον αρμόδιο φορέα). Θεματική ενότητα: Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ 1 7/4/2013 ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. Ορισμός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάλεξη 1: Γενικά για το ΓΣΠ, Ιστορική αναδρομή, Διαχρονική εξέλιξη Διάλεξη 2 : Ανάλυση χώρου (8/4/2013) Διάλεξη 3: Βασικές έννοιες των Γ.Σ.Π.. (8/4/2013)

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Ενότητα 4 η Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. - krasvas@mail.ntua.gr Β.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση;

Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Ο Τοπογράφος Μηχανικός: Τι γίνεται μετά την αποφοίτηση; Σύνδεσμος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Κύπρου (ΣΑΤΜΚ) Δρ. Δημήτρης Δημητρίου, Πρόεδρος ΣΑΤΜΚ Περιεχόμενα παρουσίασης 1. Ιστορικά στοιχεία 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη μεταβολή πυκνότητας της αστικής γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα, με βάση τρεις κατηγορίες κατάταξης: συνεχής δόμηση γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ

ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΕΑ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΩΣΟΓΡΑΜΜΕΣΡΙΑ ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ ΣΟΤ ΙΕΡΟΤ ΝΑΟΤ ΣΟΤ ΣΙΜΙΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΣΟ ΠΕΛΕΝΔΡΙ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΜΕΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός

Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός ΠΜΣ «Πληροφορική» Τµήµα Πληροφορικής Πανεπιστήµιο Πειραιώς ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (Introduction to GeoInformatics) Οπτικοποίηση και Χαρτογραφικός Σχεδιασµός Μαργαρίτα Κόκλα Ορισµοί του χάρτη Μια αναπαράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής

Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής oard Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Πληροφορικής Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή ιατριβή Τίτλος ιατριβής Masters Thesis Title Ονοµατεπώνυµο Φοιτητή Πατρώνυµο Ανάπτυξη διαδικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth.

Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Μια εικονική εκδρομή με το Google Earth Αγαπητέ μαθητή, Η εργασία που επέλεξες θα σου δώσει τη δυνατότητα να συνεργαστείς με συμμαθητές σου και να σχεδιάσετε μια εικονική εκδρομή με το Google Earth. Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

Φόρμες και αγαπημένα. Έκδοση 5.1. Οδηγός διαχειριστή

Φόρμες και αγαπημένα. Έκδοση 5.1. Οδηγός διαχειριστή Φόρμες και αγαπημένα Έκδοση 5.1 Οδηγός διαχειριστή Ιούλιος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Ρύθμιση παραμέτρων της εφαρμογής... 5 Πρόσβαση στον Embedded

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιμέλεια: Γεωργακαράκος Ευστράτιος ΜΥΤΙΛΗΝΗ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Χαρτογραφία Ι 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Φαινόμενο: Ο,τιδήποτε υποπίπτει στην ανθρώπινη αντίληψη Γεωγραφικό (Γεωχωρικό ή χωρικό) φαινόμενο: Ο,τιδήποτε υποπίπτει στην ανθρώπινη αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Δύναμη του Πλήθους: Ο Πληθοπορισμός (Crowdsourcing) ως Επιχειρηματικό Μοντέλο και πυλώνας αειφόρου ανάπτυξης της Ευφυούς Πόλης.

Η Δύναμη του Πλήθους: Ο Πληθοπορισμός (Crowdsourcing) ως Επιχειρηματικό Μοντέλο και πυλώνας αειφόρου ανάπτυξης της Ευφυούς Πόλης. www.sboing.net Η Δύναμη του Πλήθους: Ο Πληθοπορισμός (Crowdsourcing) ως Επιχειρηματικό Μοντέλο και πυλώνας αειφόρου ανάπτυξης της Ευφυούς Πόλης. Δρ. Φώτης Κ. Λιοτόπουλος CEO, SBOING.net Θεσσαλονίκη 13/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων

Εισαγωγή δεδοµένων σε ένα GIS. Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή δεδοµένων Εισαγωγή δεδοµένων ΓΕΝΙΚΑ Η απόκτηση και η εισαγωγή των χωρικών δεδοµένων είναι ίσως η πιο δαπανηρή και χρονοβόρα φάση ~70% του χρόνου και κόστους επηρεάζοντας άµεσα τη λειτουργικότητα και αποτελεσµατικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Δορυφορικές εικόνες και δεδομένα Πηγές στο διαδίκτυο ESDI & EarthExplorer

Δορυφορικές εικόνες και δεδομένα Πηγές στο διαδίκτυο ESDI & EarthExplorer 1 Δορυφορικές εικόνες και δεδομένα Πηγές στο διαδίκτυο ESDI & EarthExplorer Προαπαιτούμενα: Πρόσβαση στο διαδίκτυο Σκοπός: Η αναζήτηση και η μεταφόρτωση δορυφορικών δεδομένων και εικόνων που διατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κάρτες «υπερατού») για την άγρια πανίδα

Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κάρτες «υπερατού») για την άγρια πανίδα Ανάπτυξη προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (κάρτες «υπερατού») για την άγρια πανίδα Δ. Βάσσιος, Μ. Γεωργιάδου Πασαλίδη 41, 54453 Θεσσαλονίκη Περίληψη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) είναι η σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. Πτυχιακή Εργασία Χωροθέτηση ΧΥΤΑ με βάση γεωπεριβαλλοντικά κριτήρια ΜΗΝΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

Π. Τζώρτζη. Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43

Π. Τζώρτζη. Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43 Π. Τζώρτζη Προϊσταμένη Τμήματος Χαρτογραφίας ΕΛΣΤΑΤ 1/47 1/48 1/43 Τμήμα Χαρτογραφίας της ΕΛΣΤΑΤ Το Τμήμα Χαρτογραφίας ανήκει διοικητικά στη Δ/νση Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων. Έχει ως κύριο αντικείμενό

Διαβάστε περισσότερα

Οι χάρτες και οι χωρικές έννοιες στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο: μια συνοπτική συγκριτική παρουσίαση

Οι χάρτες και οι χωρικές έννοιες στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο: μια συνοπτική συγκριτική παρουσίαση ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει (Πρακτικά 14ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου 2016) Οι χάρτες και οι χωρικές έννοιες στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN 1791-9649 Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET16: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τη μεταβολή πυκνότητας της αστικής γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα, με βάση τρεις κατηγορίες κατάταξης: συνεχής δόμηση γραμμική

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα

Ανάλυση Διασποράς Ανάλυση Διασποράς διακύμανση κατά παράγοντες διακύμανση σφάλματος Παράδειγμα 1: Ισομεγέθη δείγματα Ανάλυση Διασποράς Έστω ότι μας δίνονται δείγματα που προέρχονται από άγνωστους πληθυσμούς. Πόσο διαφέρουν οι μέσες τιμές τους; Με άλλα λόγια: πόσο πιθανό είναι να προέρχονται από πληθυσμούς με την ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS. 20 Μαΐου 2016, Crowne Plaza Hotel, Αθήνα ΕΚΚΕ / ΕΛΣΤΑΤ. Χαρτογραφικό Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων

24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS. 20 Μαΐου 2016, Crowne Plaza Hotel, Αθήνα ΕΚΚΕ / ΕΛΣΤΑΤ. Χαρτογραφικό Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1 24η Πανελλήνια Συνάντηση Χρηστών ArcGIS 20 Μαΐου 2016, Crowne Plaza Hotel, Αθήνα ΕΚΚΕ / ΕΛΣΤΑΤ Χαρτογραφικό Πανόραμα Απογραφικών Δεδομένων 1991-2011 Εθνικό Kέντρο Κoινωνικών Ερευνών 2 Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα