ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ... 33

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ... 30 ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ... 32 ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ... 33"

Transcript

1 Loading

2 site map

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΤΟ 2004 ΜΕ ΜΑΤΙΑ... 6 ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ...20 ΤΣΙΜΕΝΤΟ - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΞΗΡΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ Η.Π.Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α ΦΛΟΡΙΝΤΑ...28 ΜΕΣΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ...28 ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ/ ΝΙΟΥ ΤΖΕΡΣΕΫ...28 ΠΟΖΟΛΑΝΕΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΡΒΙΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΟΜΙΛΟΣ ΤΙΤΑΝ - ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ... 66

4 4 Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ 2004 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Κεντρικά Γραφεία Οµίλου ΤΙΤΑΝ

5 5 Ο Όµιλος Τιτάν συνεχίζει την πορεία του προς την επίτευξη του κύριου στόχου που είναι η καθιέρωσή του ως ενός πολυπεριφερειακού, πλήρως καθετοποιηµένου παραγωγού τσιµέντου, που συνδυάζει το επιχειρηµατικό πνεύµα και τη λειτουργική αρτιότητα µε το σεβασµό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Οι αξίες του Οµίλου Τιτάν είναι ενσωµατωµένες στην κουλτούρα µας. Πρώτες στη λίστα των αξιών µας είναι η ακεραιότητα, η δέσµευσή µας να φέρουµε αποτελέσµατα, η τεχνογνωσία, η συνεχής βελτίωση και προσφορά αξίας στους πελάτες µας και όλα αυτά µε αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης. Η κύρια δραστηριότητα και δεξιότητά µας είναι η παραγωγή και εµπορία τσιµέντου. Οι βασικές προτεραιότητες του Οµίλου εξακολουθούν να είναι: Η διεύρυνση του πυρήνα της επιχειρηµατικής µας δραστηριότητας στο τσιµέντο µέσω οργανικής ανάπτυξης και εξαγορών Η καθετοποιηµένη ενσωµάτωση δραστηριοτήτων σε συναφή δοµικά υλικά Ο Τιτάν ήταν η πρώτη Ελληνική εταιρία που υπέγραψε την Πρωτοβουλία των Ηνωµένων Εθνών για ένα Οικουµενικό Σύµφωνο, το οποίο έχει ως στόχο να διασφαλίσει τα ανθρώπινα δικαιώ- µατα, τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Εταιρία είναι ιδρυτικό µέλος του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, καθώς και µέλος του Διεθνούς Επιχειρηµατικού Συµβουλίου για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη και της κλαδικής πρωτοβουλίας Cement Sustainability Initiative (WBCSD-CSI). Οι εταιρίες του Οµίλου βρίσκονται σε τέσσερις κύριες γεωγραφικές περιοχές: Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής (Η.Π.Α.) Νοτιοανατολική Ευρώπη Ανατολική Μεσόγειο Η Α.Ε. Τσιµέντων Τιτάν εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών το Η διαρκής βελτίωση του κόστους και της ανταγωνιστικότητας Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και η καλλιέργεια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

6 6 Το 2004 µε µια µατιά ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ 2004 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ενοποιηµένος Κύκλος Εργασιών εκατ. Καθαρό Κέρδος µετά την αφαίρεση Φόρων και Δικαιωµάτων Μειοψηφίας 169 εκατ. Καθαρές Επενδύσεις σε Πάγιo Ενεργητικό 154 εκατ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Ενσωµάτωση του εργοστασίου Zlatna Panega, της Βουλγαρίας, στον Όµιλο και πώληση του εργοστασίου Plevenski Εξαγορά µειοψηφικής συµµετοχής στην Cementarnica Usje A.D. στη ΠΓΔΜ Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας νέας γραµµής παραγωγής στο εργοστάσιο Pennsuco της Φλόριντα, Η.Π.Α. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ Πωλήσεις τσιµέντου 1 14,3 εκατοµµύρια τόννοι 2 Πωλήσεις Αδρανών Υλικών 20,8 εκατοµµύρια τόννοι Πωλήσεις έτοιµου σκυροδέµατος 5,0 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα 1 Συµπεριλαµβάνονται τσιµέντο και συναφή υλικά 2 Συµπεριλαµβάνονται οι κοινοπραξίες

7 Εργοστάσιο Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης 7

8 8 Προς τους Μετόχους µας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ 2004 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Επιχειρηµατικές Δραστηριότητες Το 2004 ήταν από πολλές απόψεις, µια µεταβατική χρονιά για την Ελλάδα και για τον Όµιλο. Η Ελλάδα και ειδικά η Αθήνα, το καλοκαίρι του 2004 έγινε το κέντρο της διεθνούς προσοχής. Η 28η Ολυµπιάδα πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία µετά από 7 χρόνια προετοιµασίας. Ο αγώνας για την ολοκλήρωση των έργων υποδοµής κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2004 σηµατοδότησε την κορύφωση ενός κύκλου επενδύσεων που είχαν ως αποτέλεσµα τη µεταµόρφωση της Αττικής. Ο Όµιλος ωφελήθηκε από την απορρέουσα αύξηση της ζήτησης για δοµικά υλικά. Καθώς η ζήτηση στην Ελλάδα, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2004, µειώθηκε, όπως ήταν αναµενόµενο, ο Όµιλος βασίστηκε περισσότερο στην αυξηµένη συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων του. Οι συνθήκες της αγοράς στις Η.Π.Α. ήταν θετικές παρά την αρνητική επίδραση που είχαν οι ελλείψεις τσιµέντου το πρώτο εξάµηνο και οι τυφώνες στη Φλόριντα το δεύτερο. Η έγκαιρη έναρξη λειτουργίας του νέου εργοστασίου Pennsuco, αποδείχθηκε καθοριστική. Η καινούργια σύγχρονη γραµµή παραγωγής λειτουργεί στο µέγιστο της παραγωγικής της δυνατότητας, για να καλύψει τη συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση. Επίσης, µας επιτρέπει να αρχίσουµε να απολαµβάνουµε σηµαντικά οφέλη από τα µειωµένα κόστη παραγωγής αυτής της αποδοτικής και φιλικής προς το περιβάλλον εγκατάστασης. Το νέο κέντρο διανοµής µας στην Tampa, το οποίο εγκαινιάστηκε το Δεκέµβριο, θα συµβάλει στην περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων µας. Από τις περιοχές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου δραστηριοποιούµεθα, η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή στη Βουλγαρία και σε κάποιο βαθµό και στη Σερβία. Η απόκτηση του εργοστασίου Zlatna Panega A.D. στη Βουλγαρία, η πώληση του Plevenski και η εξαγορά µειοψηφικής συµµετοχής στο Usje, ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2004, µετά από την έγκριση των Βουλγαρικών Αρχών. Οι εγκαταστάσεις της Zlatna ενσωµατώθηκαν αποτελεσµατικά στον Όµιλο και έχουν ήδη συµβάλει θετικά στα αποτελέσµατα. Στην Αίγυπτο τα λειτουργικά αποτελέσµατα βελτιώθηκαν σε σχέση µε το Παρόλο που η εγχώρια ζήτηση ήταν µειωµένη, η διοχέτευση πλεονασµάτων σε εξαγωγές επέτρεψε στην τιµή του τσιµέντου να αυξηθεί σηµαντικά στην τοπική αγορά. Στο σύνολό του, ο Όµιλος το 2004 πραγµατοποίησε πωλήσεις άνω των 14 εκατοµµυρίων τόννων σε τσιµέντο και συναφή υλικά, άνω των 20 εκατοµµυρίων τόννων σε αδρανή και άνω των 5 εκατοµµυρίων κυβικών µέτρων σε σκυρόδεµα. Με την αυξηµένη παραγωγική δυναµικότητα στις Η.Π.Α. αλλά και την αναδιάρθρωση των επενδύσεών µας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, η συνολική παραγωγική ικανότητα του Οµίλου σήµερα υπερβαίνει τα 16 εκατοµµύρια τόννους τσιµέντου το χρόνο. ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΤΑΝ Η επένδυση που πραγµατοποιήθηκε στην εταιρία υψηλής τεχνολογίας Separation Technologies, άρχισε να αποδίδει οικονοµικά, µετά τη ραγδαία αύξηση των πωλήσεών της από τις νέες εγκαταστάσεις της σε διάφορες Πολιτείες, ενώ ξεκίνησε και η επέκταση των δραστηριοτήτων της εκτός Η.Π.Α. 30% 20% 10% 0% -10% -20% -3% 3% -13% 5 ετία: % 12% 10 ετία: % 19% 13% 12% 15 ετία: Απόδοση Μετοχής µε επανεπένδυση µερισµάτων. ΤΙΤΑΝ (Κ) Γενικός Δείκτης ΧΑΑ Ετήσια Έντοκα Γραµµάτια Ελληνικού Δηµοσίου

9 9 Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οι πωλήσεις του Οµίλου για το 2004 ήταν αυξηµένες κατά 6,6% και ανήλθαν στα εκατ., ενώ µε σταθερές συναλλαγµατικές ισοτιµίες η αύξηση αυτή θα ανερχόταν στο 11%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), αυξήθηκαν κατά 9,3% κι έφτασαν τα 323 εκατ.. Τα καθαρά κέρδη για τον Όµιλο, µετά από την αφαίρεση των δικαιωµάτων µειοψηφίας και των φόρων, αυξήθηκαν κατά 35,2%, στο ποσό ρεκόρ των 168,9 εκατ. Οι επενδύσεις σε πάγια για το 2004 ανήλθαν στο ποσό των 154 εκατ., από το οποίο το µεγαλύτερο µέρος αφορούσε στην ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στο εργοστάσιο Pennsuco της Φλόριντα. Βάσει αυτών των αποτελεσµάτων, το Διοικητικό Συµβούλιο εισηγείται την έγκριση καταβολής καθαρού µερίσµατος 0,52 ανά µετοχή έναντι 0,475 του προηγούµενου έτους. Εισηγείται επίσης τη διανοµή ποσού 2,65 εκατ. στα 580 στελέχη και υπαλλήλους της Εταιρίας, η συµβολή των οποίων υπήρξε καθοριστική για την επίτευξη αυτών των αποτελεσµάτων. Αυτή είναι η τελευταία χρονιά κατά την οποία δηµοσιεύουµε αποτελέσµατα σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Ξεκινώντας από το πρώτο τρίµηνο του 2005, θα δηµοσιεύουµε αποτελέσµατα κατά νόµον σύµφωνα µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Σε αυτόν τον απολογισµό και µε στόχο τη καλύτερη δυνατή ενηµέρωση των µετόχων µας ως προς αυτήν τη µετάβαση, παρέχουµε τα αποτελέσµατα των χρήσεων για το 2003 και το 2004 και βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ). Όπως θα δείτε σε επόµενο κεφάλαιο αυτού του απολογισµού, τα αποτελέσµατά µας εµφανίζονται ελαφρώς βελτιωµένα βάσει ΔΛΠ, χωρίς όµως να είναι ουσιωδώς διαφορετικά. Οι κυριότερες διαφορές σχετίζονται µε τη ενοποίηση των δραστηριοτήτων µας στην Αίγυπτο (όπου πλέον θα γίνεται ενοποίηση σύµφωνα µε την αναλογική µέθοδο αντί της µεθόδου της καθαρής θέσης που επέβαλλαν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), µε τον υπολογισµό των αποσβέσεων (ωφέλιµη ζωή των παγίων αντί των φορολογικών συντελεστών), µε τον υπολογισµό των φόρων (καταλογισµός των αναβαλλό- µενων φορολογικών υποχρεώσεων), καθώς και µε τη λογιστικοποίηση των συναλλαγµατικών διαφορών. Νέα γραµµή παραγωγής στο εργοστάσιο Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης

10 10 Προς τους Μετόχους µας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ 2004 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Εταιρική Διακυβέρνηση Ο Όµιλος Τιτάν πάντα έδινε µεγάλη σηµασία και αντιµετώπιζε µε υπευθυνότητα τα θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης, τόσο σε σχέση µε τις συµβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά, όσο και στην ουσιαστική τους σηµασία. Στον παρόντα απολογισµό υπάρχει ξεχωριστή ενότητα η οποία αναφέρεται στις σχετικές πρακτικές. Κατά τη διάρκεια του 2004 αυξήσαµε τον αριθµό των επιτροπών εργασίας του Διοικητικού Συµβουλίου ώστε να καταστεί πιο ευχερής η επίτευξη των βέλτιστων πρακτικών. Η Επιτροπή Αµοιβών και Σχεδιασµού Διαδοχής χωρίστηκε στην Επιτροπή Αµοιβών και σε µια νέα επιτροπή που θα επικεντρωθεί στο σχεδιασµό της διαδοχής, την υποβολή προτάσεων για νέα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου καθώς και θέµατα εταιρικής διακυβέρνησης. Επίσης, επισηµοποιήσαµε την ήδη υπάρχουσα και δραστήρια Επιτροπή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Μια πλήρης έκθεση για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη Βιώσιµη Ανάπτυξη µε τίτλο «Αντλώντας από την εµπειρία προσφέρουµε στην κοινωνία» συνοδεύει τον Ετήσιο Απολογισµό 2004, παρέχοντας πληροφορίες για τις προσπάθειές µας, τις επιτυχίες µας και τις αδυναµίες µας. χιλ. µετοχές ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΙΤΑΝ Προοπτικές Οι προοπτικές για το 2005 είναι µικτές. Όλες οι γεωγραφικές περιοχές θα επηρεαστούν από τις υψηλές τιµές των καυσίµων και γενικά το αυξηµένο κόστος της ενέργειας. Οι προβλέψεις όσον αφορά τη ζήτηση διαφέρουν ανά περιοχή. Στην Ελλάδα, η ζήτηση αναµένεται να συνεχίσει µειούµενη κατά το 2005, ιδιαίτερα σε σύγκριση µε το ισχυρό πρώτο εξάµηνο του Η αύξηση του κόστους, συµπεριλαµβανοµένων και των συνεπειών από την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Χρώµιο και τις υψηλότερες τιµές όλων σχεδόν των συντελεστών παραγωγής, θα αντισταθµιστεί µερικώς µόνο από την πραγµατοποίηση λειτουργικών βελτιώσεων µέσω επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισµό. Στις Η.Π.Α., οι άµεσες προοπτικές διαφαίνονται ιδιαίτερα θετικές, µε τη ζήτηση να είναι ισχυρή και τις τιµές ανοδικές σε συνδυασµό µε τη µείωση του κόστους από τη λειτουργία της νέας γραµµής στο Pennsuco. Για την αγορά της Βουλγαρίας αναµένουµε µια ακόµα καλή χρονιά, ενώ είµαστε αρκετά συγκρατηµένοι για την αγορά της Σερβίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δηµοκρατίας της Μακεδονίας. Τέλος, στην Αίγυπτο υπάρχουν ενθαρρυντικά στοιχεία που δείχνουν πως η µείωση στη ζήτηση που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια µπορεί να αντιστραφεί κατά τη διάρκεια του Ανακεφαλαιώνοντας, σηµειώνουµε ότι παρά την αναµενόµενη επιβράδυνση των ρυθµών στην Ελλάδα, είµαστε αρκετά αισιόδοξοι και πιστεύουµε πως και το 2005 η κερδοφόρα ανάπτυξή µας θα συνεχιστεί Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2004 ΟΓΚΟΣ ΤΙΤΑΝ(Κ) ΤΙΜΗ ΤΙΤΑΝ(Κ) 0 ΟΓΚΟΣ ΤΙΤΑΝ(Π) ΤΙΜΗ ΤΙΤΑΝ(Π)

11 11 ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΙΤΑΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΙΤΑΝ ΣΤΙΣ Νοµικά Πρόσωπα - Ξένοι 32,6% Φυσικά Πρόσωπα - Ξένοι 0,2% Φυσικά Πρόσωπα - Έλληνες 58,4% Νοµικά Πρόσωπα - Έλληνες 8,8% Φυσικά Πρόσωπα - Έλληνες 35,7% Φυσικά Πρόσωπα - Ξένοι 0,2% Νοµικά Πρόσωπα - Ξένοι 40,2% Νοµικά Πρόσωπα - Έλληνες 23,9% ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ S&P EURO 350 ΚΑΙ MSCI-GREECE ( = 100, στοιχεία έως τη ) Δείκτης ΠΗΓΗ: Reuters Δείκτης ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Τιµές Κλεισίµατος στο τέλος του µήνα) Ιανουάριος 2004= Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ 2004 ΠΗΓΗ: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ TITAN (Κ) MSCI-Greece ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ 5 S&P EURO 350 TITAN (Κ) TITAN (Π) FTSE/ASE ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑΑ

12 12 Παγκόσµια και Ευρωπαϊκή Οικονοµία ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ 2004 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η Παγκόσµια Οικονοµία Στη συνέχεια µιας περιόδου οικονοµικής άνθησης, το 2003 και τις αρχές του 2004, η ανάπτυξη της παγκόσµιας οικονοµίας άρχισε σταδιακά να επιστρέφει σε χαµηλότερα επίπεδα, παραµένοντας όµως, παρά τις υψηλές τιµές του πετρελαίου, συνολικά σθεναρή. Το παγκόσµιο εµπόριο υπήρξε σηµαντικός υποστηρικτικός παράγοντας της ανάπτυξης αυτής συµβάλλοντας στη σχετική ευρωστία της παγκόσµιας οικονοµίας. Παράγοντες ενίσχυσης της ανάπτυξης αποτελούν τα χαµηλά επιτόκια δανεισµού και η µεγάλη επενδυτική δραστηριότητα, ιδιαιτέρως στις αναπτυσσόµενες χώρες. Ο ρυθµός ανάπτυξης του παγκόσµιου Ακαθάριστου Προϊόντος σηµείωσε αύξηση της τάξης του 3,5% για το Για το 2004, ο ρυθµός ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµικής δραστηριότητας αναµένεται να είναι 5%, ο υψηλότερος από τη δεκαετία του εβδοµήντα. Εν τούτοις, οι υψηλές τιµές του πετρελαίου, η συνέχιση και η µερική επιδείνωση του παγκόσµιου ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, καθώς και ανησυχίες για δηµοσιονοµικές εξελίξεις σε ορισµένες χώρες, µαζί µε µικτά µηνύµατα από ισχυρές οικονοµίες, αυξήσανε την αβεβαιότητα ως προς τις εξελίξεις στην παγκόσµια οικονοµία. Οι πληθωριστικές πιέσεις γενικά παρέµειναν χαµηλές, καθώς οι συνέπειες από το δεύτερο κύκλο αυξήσεων στις τιµές των αγαθών δεν ενσωµατώθηκαν πλήρως, λόγω του ισχυρού ανταγωνισµού στις αγορές αγαθών και των ήπιων εξελίξεων στις αγορές εργασίας. Η συνολική προοπτική για την παγκόσµια οικονοµία παραµένει θετική, αφού η ανάπτυξη καθίσταται ευρύτερη και σε επίπεδο περιοχών και σε επίπεδο κλάδων. Την ίδια στιγµή, όµως, υπάρχουν ενδείξεις πως ο τρέχων οικονοµικός κύκλος, ενώ είναι πιθανό να παραµείνει ισχυρός, έχει διέλθει από το ανώτατο σηµείο του.

13 13 Η Ευρωπαϊκή Οικονοµία Το 2004 η οικονοµική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µετά τη µεταστροφή του κλίµατος το δεύτερο εξάµηνο του 2003, επιταχύνθηκε. Υποβοηθούµενη από το θετικό κλίµα στην παγκόσµια ανάπτυξη αλλά και στο εµπόριο, ο ρυθµός ανάπτυξης της Ε.Ε. για το 2004 εκτιµάται πως κυµάνθηκε στο 2,4%. Από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες που συµβάλουν σε αυτήν την ανάπτυξη είναι η ευνοϊκή µακροοικονοµική πολιτική, ο χαµηλός πληθωρισµός, οι κατάλληλες οικονοµικές συνθήκες και η πρόοδος σε διαρθρωτικές αλλαγές. Η ανάκαµψη ενισχύεται από την επιτάχυνση των επενδυτικών δαπανών και την άνοδο στην ιδιωτική κατανάλωση, η οποία πραγµατοποιείται σταδιακά. Σε σύγκριση µε το παρελθόν, αυτή η οικονοµική αναστροφή στηρίχθηκε στην εξωτερική ζήτηση, η οποία εξακολούθησε να αποτελεί τον σηµαντικότερο παράγοντα ενίσχυσης αυτής της ανόδου για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τη συγκρατηµένη αντίδραση της αγοράς εργασίας στην παρατεταµένη οικονοµική επιβράδυνση ακολούθησε µια αργή άνοδος. Η άνοδος του ποσοστού της ανεργίας ήταν αρκετά ήπια σε σύγκριση µε τους προηγούµενους κύκλους. Το 2004, η ανεργία σταθεροποιήθηκε στο 9,0%. Ο πληθωρισµός κατά το 2004 διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα ως αποτέλεσµα των αυξήσεων στις τιµές των καυσίµων και στους έµµεσους φόρους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο πληθωρισµός το 2004 εκτιµάται στο 2,1%, ενώ για το 2005 αναµένεται λίγο χαµηλότερος. Η ακολουθούµενη νοµισµατική πολιτική εκτιµάται πως βοήθησε την οικονοµική δραστηριότητα το Τα πραγµατικά βραχυπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα επιτόκια παρέµειναν κοντά στα ιστορικά τους χαµηλά. Με τα πραγµατικά επιτόκια να παραµένουν σχετικά σταθερά, οι όποιες αλλαγές στις νοµισµατικές συνθήκες προκλήθηκαν από µεταβολές της συναλλαγµατικής τιµής του Ευρώ. Σαν επακόλουθο της συγκρατηµένης χαλάρωσης της δηµοσιονοµικής πολιτικής, η ανάκαµψη προβλέπεται να συµπέσει µε µια ήπια συγκράτηση των προαιρετικών δαπανών. Βάσει των τωρινών πολιτικών, το Έλλειµ- µα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2004 αναµένεται στο 2,6% του ΑΕΠ. Ανακεφαλαιώνοντας, αν και οι οικονοµικές προοπτικές βελτιώθηκαν το 2004, η παρατεταµένη άνοδος των τιµών του πετρελαίου αναµένεται να οδηγήσει την αύξηση του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε χαµηλότερα επίπεδα για το 2005, της τάξης του 2,0%. Κυριότερες εταιρίες που απαρτίζουν τον Όµιλο ΤΙΤΑΝ στις ( ) ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ % ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. 100 ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΟΥΡΝΩΝ Α.Ε. 100 ΤΙΤΑΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠ. ΤΣΙΜ. Α.Ε. 100 ΝΑΥΤΙΤΑΝ Α.Ε. 100 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ INTERTITAN S.A. 100 TITAN CEMENT U.K. LTD 100 FINTITAN SRL 100 Η.Π.Α. TITAN AMERICA LLC Δείκτης ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΕΠ (σε σταθερές τιµές 1995) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ Η.Π.Α. 1995= ΠΗΓΗ: EUROPEAN ECONOMY, No2, ΕΛΛΑΔΑ Ε.Ε. (25) Η.Π.Α. Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ZLATNA PANEGA A.D CEMENTARA KOSJERIC A.D CEMENTARNICA USJE A.D ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ BENI SUEF CEMENT Co. 50 ALEXANDRIA PORT. CEM. Co Τα ποσοστά αφορούν στη συµµετοχή του Οµίλου ΤΙΤΑΝ

14 14 Οικονοµικά Αποτελέσµατα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ 2004 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Οι πωλήσεις όλων των προϊόντων κατά το 2004 ήταν µεγαλύτερες από του Εάν δούµε τα στοιχεία ανά αγορά, οι Η.Π.Α., η Βουλγαρία και η Σερβία απέδωσαν καλύτερα από ό,τι αναµενόταν. Η αναµενόµενη επιβράδυνση στη Ελληνική αγορά πραγµατοποιήθηκε κατά το δεύτερο εξάµηνο του έτους, ενώ στην αγορά της Αιγύπτου παρατηρήθηκε µια υποτονικότητα. Στον Όµιλο, οι πωλήσεις, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους σηµείωσαν όλα διψήφιους ρυθµούς ανάπτυξης, από χρόνο σε χρόνο, κατά την περιόδο από το 2000 µέχρι και το Οι πωλήσεις αυξήθηκαν µε ετήσιο ρυθµό 15%, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) κατά 13% και τα καθαρά κέρδη µετά την αφαίρεση των φόρων κατά 16%. Οι πωλήσεις τσιµέντου και συναφών υλικών σε επίπεδο Οµίλου αυξήθηκαν κατά 7% και ανήλθαν στα 14,3 εκατ. τόννους, ενώ των αδρανών αυξήθηκαν κατά 4%, ανερχόµενες στα 20,8 εκατ. τόννους. Το σκυρόδεµα αυξήθηκε κατά 1% έναντι του προηγούµενου έτους, στα 5 εκατ. κυβικά µέτρα. Οι πωλήσεις των τσιµεντόλιθων αυξήθηκαν κατά 9%. Η ιπτάµενη τέφρα είχε καλή απόδοση, αν και ξεκίνησε από συγκριτικά χαµηλή βάση. Το 2004, οι πωλήσεις του Οµίλου έφτασαν τα 1,1 δισ., σηµειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση µε το Εξαιρουµένης της συναλλαγµατικής επιβάρυνσης από την αλλαγή της ισοτιµίας, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 11%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) για ολόκληρη τη χρονιά έφτασαν τα 323,2 εκατ., δηλαδή είχαν µια άνοδο της τάξης του 9,3% έναντι του προηγούµενου έτους και 12% εξαιρουµένων των συναλλαγµατικών επιβαρύνσεων από την αλλαγή της ισοτιµίας. Η συναλλαγµατική επιβάρυνση από την ισοτιµία αντισταθµίστηκε από τη συναλλαγµατική πολιτική που εφαρµόστηκε, βάσει της οποίας καταγράφηκαν κέρδη από δάνεια σε δολάρια Η.Π.Α. της µητρικής Εταιρίας, ύψους 19,5 εκατ. κατά τη διάρκεια του έτους. ΕΚΑΤ. ΤΟΝΝΟΙ ΕΚΑΤ. ΤΟΝΝΟΙ * 2002 * 2003 * 2004 * * περιλαµβάνεται το σύνολο των πωλήσεων τσιµέντου των κοινοπραξιών ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΙΤΑΝ 4 ΕΚΑΤ. M

15 15 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) ΟΜΙΛΟΥ εκατ ,7 (43,8) -4,2% ΠΩΛΗΣΕΙΣ 86,5 8,3% 26,0 2,5% 1.104,4 Πωλήσεις Αντίκτυπος Οργανική Μεταβολές Πωλήσεις 2003 Ισοτιµίας Ανάπτυξη Σύνθεσης εκατ ,6 (10,0) 28,5% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ 28,6-3,4% 9,8% Περιθώριο Λειτουργ. Κέρδους(EBITDA) 9,0 3,0% 29,3% 323,2 Λειτουργ. Αντίκτυπος Οργανική Μεταβολές Λειτουργ. Κέρδη Ισοτιµίας Ανάπτυξη Σύνθεσης 1 Κέρδη Προσθήκη της Zlatna και αφαίρεση του Plevenski από Οι πωλήσεις του Οµίλου δεν συµπεριλαµβάνουν την Αίγυπτο που ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης Φόρτωση πλοίου στο εργοστάσιο Ελευσίνας

16 16 Οικονοµικά Αποτελέσµατα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ 2004 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Τα καθαρά κέρδη του Οµίλου το 2004, µετά από φόρους, σηµείωσαν αύξηση ρεκόρ κατά 35,2% έναντι του προηγούµενου έτους, φθάνοντας τα 168,9 εκατοµµύρια. Πέραν της βελτίωσης των λειτουργικών κερδών (EBITDA) µέσα στο έτος, της τάξης των 28,6 εκατ., ο Όµιλος επωφελήθηκε από τη θετική συναλλαγµατική διαφορά των 20,8 εκατ. κυρίως σαν αποτέλεσµα κερδών από τα δάνεια της µητρικής Εταιρίας σε δολάρια Η.Π.Α. έναντι ζηµιών από την ισοτιµία της Αιγυπτιακής λίρας το Ακόµα, επωφεληθήκαµε από τη µείωση των δικαιωµάτων µειοψηφίας σαν αποτέλεσµα της εξαγοράς του µειοψηφικού ποσοστού στο εργοστάσιο USJE το οποίο κατείχε η Holcim. Η εξαγορά της Zlatna επέφερε πολύ θετικά αποτελέσµατα στον Όµιλο, τα οποία αναµένου- µε να συνεχιστούν και µέσα στο 2005 καθώς η αγορά της Βουλγαρίας σηµειώνει συνεχή αύξηση. Τα θετικά αυτά αποτελέσµατα στα κέρδη είχαν εν µέρει αντισταθµιστεί από τις µεγάλες αποσβέσεις των επενδύσεών µας στην Ελλάδα, οι οποίες µείωσαν τα καθαρά κέρδη κατά 20 εκατ.. Επίσης η αλλαγή του Ελληνικού Φορολογικού Κώδικα ως προς τον χειρισµό επισφαλών απαιτήσεων, µας προέτρεψε να απελευθερώσουµε προβλέψεις στο Λογαριασµό Αποτελεσµάτων κι έτσι επωφεληθήκαµε του καθαρού ποσού των 8,4 εκατ., το οποίο αύξησε τα καθαρά κέρδη. Οι προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία έγιναν όπως ορίζει ο νόµος και σύµφωνα µε την τελευταία αναλογιστική µελέτη. Τα κέρδη ανά µετοχή ανήρθαν στα 2,01 σηµειώνοντας άνοδο της τάξης του 34,9% έναντι αυτών του Η µετοχή του Τιτάνα είχε εξίσου ικανοποιητικές αποδόσεις το 2004, µε την τιµή της αυξηµένη από 16,19 σε 21,80 στο τέλος του έτους. Η ανάπτυξή µας στις διεθνείς αγορές αντιστάθµισε µε το παραπάνω τη σχετική ύφεση στην Ελλάδα, η οποία ήταν κυρίως αποτέλεσµα της µετα-ολυµπιακής περιόδου. Για τον Όµιλο, η Ελλάδα εκπροσωπεί πλέον ποσοστό ελαφρώς υψηλότερο του 47% των πωλήσεων και σχεδόν το 57% των λειτουργικών κερδών (EBITDA) έναντι 64% του προηγούµενου έτους. Οι πωλήσεις σε τσιµέντο και συναφή υλικά αποτελούν την κύρια πηγή κερδοφορίας του Οµίλου, γεγονός που συνάδει µε τους κυρίαρχους στόχους µας, αφού ένας από αυτούς είναι η εγκαθίδρυσή µας ως σηµαντικής πολυπεριφερειακής βιοµηχανίας τσιµέντου. Το 2004, το τσιµέντο αντιπροσώπευσε το 69% των λειτουργικών κερδών (EBITDA) όπως και το Το δολάριο Η.Π.Α. συνέχισε να εξασθενεί κατά τη διάρκεια του 2004 κλείνοντας τη χρονιά µε µια µείωση της τάξης του 8% έναντι του Ευρώ. Η Αιγυπτιακή λίρα διατηρήθηκε σταθερή σε σχέση µε το δολάριο, µε ελαφρά ανατίµηση κατά 1%. Επίσης, υπήρξε µια σηµαντική υποτίµηση του Γιουγκοσλαβικού δηναρίου στη Σερβία κατά 16%, κατά τη διάρκεια του έτους, ενώ καµιά άλλη αξιοσηµείωτη αλλαγή δε σηµειώθηκε στις ισοτιµίες. Δεν διενεργήθηκε καµιά σηµαντική αλλαγή στη συναλλαγµατική πολιτική µας για το 2004, ενώ συνεχίζουµε να αντισταθµίζουµε το ενεργητικό µας σε δολάρια Η.Π.Α. συνάπτοντας δάνειο στο ίδιο νόµισµα, τόσο σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο µητρικής Εταιρίας, αµβλύνοντας έτσι το συναλλαγµατικό ρίσκο στα κέρδη µας όσον αφορά στο Αµερικανικό δολάριο. Οι κυριότερες µεταβολές στον ενοποιηµένο ισολογισµό του Οµίλου στις 31 Δεκεµβρίου του 2004, σχετίζονται µε τα Ίδια Κεφάλαια τα οποία αυξήθηκαν κατά 64 εκατ. από έτος σε έτος βάσει ΕΛΠ, λόγω της αύξησης των κερδών του Οµίλου και της µείωσης στα δικαιώµατα µειοψηφίας, σαν αποτέλεσµα της αναδιάρθρωσης της παρουσίας µας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο καθαρός δανεισµός στις 31 Δεκεµβρίου του περιλαµβανο- µένου και του δανεισµού των Αιγυπτιακών µας θυγατρικών, που δεν ενοποιείται και όπου εξακολουθούµε να κρατάµε µέρος αυτού του δανεισµού σε Ιαπωνικό γιέν, το οποίο ανταλλάχθηκε (µέσω swap) σε δολάρια Η.Π.Α. µέσω προθεσµιακών συµβολαίων- ανερχόταν στο ποσό των 414 εκατ. και έχει βελτιωθεί κατά 61 εκατ. από την αρχή του Αυτό είναι κυρίως αποτέλεσµα της ολοκλήρωσης του εργοστασίου Pennsuco καθώς και άλλων σηµαντικών επενδυτικών προγραµµάτων σε πάγια αλλά και της αναπροσαρµογής του χρέους µας από δολάρια Η.Π.Α. σε Ευρώ. Οι δείκτες της µόχλευσης αλλά και της απόδοσης των επενδεδυµένων κεφαλαίων βελτιώθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 9 τριµήνων. Η µόχλευση, οριζόµενη ως ο λόγος του Καθαρού Δανεισµού προς τα Λειτουργικά Κέρδη (EΒITDA) ήταν 1,28 έναντι 1,60 στις 31 Δεκεµβρίου του Η απόδοση των Επενδυµένων Κεφαλαίων, οριζόµενη ως ο λόγος των Καθαρών Κερδών µετά από την αφαίρεση των φόρων προς τον Μέσο Όρο των Επενδυµένων Κεφαλαίων µέσα στο έτος ήταν 18,6% έναντι 15,2% το 2003.

17 17 Αυτή είναι η πρώτη χρονιά που ο Όµιλος δηµοσιεύει τα οικονοµικά του αποτελέσµατα µε βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ). Οι κυριότερες διαφορές µεταξύ των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ) και των ΔΛΠ που είχαν κάποια επίδραση στα αποτελέσµατα του Οµίλου, είναι οι εξής: Οι θυγατρικές εταιρίες του Οµίλου στην Αίγυπτο ενοποιούνται αναλογικά στα αποτελέσµατα σε αντίθεση µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης, βάσει ΕΛΠ. Τα ΕΛΠ επιτρέπουν την απόσβεση επενδύσεων σε πάγια στην Ελλάδα µε τη µέθοδο των επιταχυνόµενων αποσβέσεων, ενώ κατά τα ΔΛΠ αποσβένουµε το ενεργητικό κατά τη διάρκεια της οικονοµικά ωφέλιµης ζωής του. Για το λόγο αυτό επιλέξαµε να διατηρήσουµε τη βάση των παγίων µας στο ιστορικό κόστος και δεν προχωρήσαµε στην αναπροσαρµογή τους σε τρέχουσες αξίες. Οι αναβαλλόµενοι φόροι, πληρωτέοι σε επόµενες χρήσεις, δεν αναγνωρίζονταν βάσει ΕΛΠ. Τώρα αναγνωρίσαµε τις αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις του Οµίλου, πληρωτέες σε επόµενες χρήσεις. Ο Όµιλος επίσης αναγνώρισε στον ισολογισµό τις υποχρεώσεις για αποζηµίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Η Υπεραξία κατηγοριοποιήθηκε διαφορετικά και καταγράφεται σαν κοµµάτι του ενεργητικού στον ισολογισµό. Ενώ πριν, βάσει ΕΛΠ σηµειωνόταν αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, τώρα σύµφωνα µε το 3ο ΔΛΠ, η Υπεραξία δηλώνεται στην εύλογη αξία της και δεν αποσβένεται. Η διανοµή των κερδών στο προσωπικό και τα στελέχη που πριν εµφανιζόταν σαν διανοµή κερδών, τώρα εµφανίζεται σαν κόστος στα Αποτελέσµατα Χρήσης και επηρεάζει αρνητικά τα κέρδη. Σύµφωνα µε τα πρότυπα, θα καταγράφουµε λογιστικά το πρόγραµµα διάθεσης µετοχών µε τη µορφή δικαιώµατος προαιρέσεως από την 1η Ιανουαρίου του 2005, όπου θα καταχωρούµε σαν έξοδο κάθε χρόνο τις αλλαγές στην τρέχουσα αξία του προγράµµατος. Στη µητρική Εταιρία, το δάνειο σε δολάρια Η.Π.Α. που είχε ληφθεί για το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της Tarmac America µπορεί να θεωρηθεί αντισταθµιστικός παράγοντας για την επένδυσή µας στις Η.Π.Α.. Έτσι όλες οι µεταβολές στις ισοτιµίες εντάσσονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια και όχι στα Αποτελέσµατα Χρήσης, όπως γινόταν βάσει ΕΛΠ, όπου πραγµατοποιηθέντα κέρδη σε αποπληρωµές καταγράφονταν στα Αποτελέσµατα Χρήσης. Από αυτήν την άποψη, τα δάνεια σε δολάρια Η.Π.Α. θα καταγράφονται στην τρέχουσα τιµή αγοράς στο τέλος κάθε λογιστικής περιόδου. Βάσει ΔΛΠ, οι Πωλήσεις του Οµίλου για το έτος αυξήθηκαν ως αποτέλεσµα της αναλογικής ενοποίησης της Αιγύπτου, γεγονός το οποίο επηρεάζει και τα µικτά κέρδη. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), βάσει ΔΛΠ, εµφανίζονται ελαφρώς βελτιωµένα έναντι αυτών βάσει ΕΛΠ, κυρίως λόγω της προηγούµενης ενοποίησης της Αιγύπτου µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης όπου συµπεριλαµβάνονταν οι αποσβέσεις και αντισταθµίζονταν από τη δαπάνη για τη διανοµή κερδών στο προσωπικό. Η καθαρή επίδραση των αναπροσαρµογών επιφέρει καθαρά κέρδη, βάσει ΔΛΠ, της τάξης των 177 εκατ. έναντι 169 εκατ. βάσει ΕΛΠ. Τα Ίδια Κεφάλαια βάσει ΔΛΠ, αυξήθηκαν κατά 165 εκατ. φτάνοντας τα 676 εκατ. από 511 εκατ., όπως καταγράφηκαν βάσει ΕΛΠ. Αυτή η αύξηση προκύπτει από πολλούς παράγοντες, ο κυριότερος των οποίων είναι η αλλαγή στη µέθοδο απόσβεσης του Πάγιου Ενεργητικού µας. Οι κυριότερες διαφορές στα ίδια κεφάλαια είναι ο επαναπροσδιορισµός της καθαρής λογιστικής αξίας των παγίων, ο νέος τρόπος λογιστικοποίησης των κερδών που προκύπτουν από τη µετατροπή των δανείων µας σε δολάρια Η.Π.Α. όταν προηγουµένως εµφανιζόταν στις προβλέψεις, καθώς και η επαναλογιστικοποίηση της Υπεραξίας. Τα κονδύλια που επηρεάζουν αρνητικά τα ίδια κεφάλαια είναι οι προβλέψεις για φόρους πληρωτέους σε επόµενες χρήσεις και οι προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. εκατ ,0 (20,1) ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΟΜΙΛΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΩΝ 7,6 28,6 (2,7) 20,8 3,3 6,4 168,9 Καθαρά Αποσβέσεις Μεταβολές Ρυθµός Τόκοι Συναλ- Άλλα Δικαιώµατα Καθαρά Κέρδη µετά Σύνθεσης Ανάπτυξης λαγµατικές Κέρδη Μειοψηφίας Κέρδη µετά από Φόρους Λειτουργ. Διαφορές από Φόρους 2003 Κερδών 2004

18 18 Οικονοµικά Αποτελέσµατα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ 2004 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ εκατ ,0 514, ΠΩΛΗΣΕΙΣ 544,5 486,2 437,0 426,1 εκατ , ,3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ,2% 48,2% 38,2% 39,9% 127,4 95,2 39,1 32,4 ΕΛΛΑΔΑ Η.Π.Α. Η.Π.Α. Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ $ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ,7% 79,2 24,5% 65,1 22% 99,6 75, ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η Αίγυπτος εµφανίζεται σε αναλογική βάση, ενώ στα αποτελέσµατα ενοποιείται µε τη µέθοδο της καθαράς θέσης. 56,8% 49,9 37,3 19,9 14,1 ΕΛΛΑΔΑ Η.Π.Α. Η.Π.Α. Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ $ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ (EBITDA) ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΑΛΛΑ * ΑΛΛΑ * 46% 32% ΤΣΙΜΕΝΤΟ ** 45% 31% ΤΣΙΜΕΝΤΟ ** 54% ΠΩΛΗΣΕΙΣ * Περιλαµβάνει Σκυρόδεµα, Αδρανή, 68% Τσιµεντόλιθους, Κονιάµατα, Πορσελάνες 55% 2003 ** Οι πωλήσεις τσιµέντου περιλαµβάνουν επίσης το κλίνκερ και συναφή µε το τσιµέντο προϊόντα 2004 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 69% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ * Περιλαµβάνει Σκυρόδεµα, Αδρανή, Τσιµεντόλιθους, Κονιάµατα, Πορσελάνες ** Οι πωλήσεις τσιµέντου περιλαµβάνουν επίσης το κλίνκερ και συναφή µε το τσιµέντο προϊόντα

19 19 ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΞΕΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ Ποσότητα Ξένου Νοµίσµατος ανά Eυρώ Mεταβολή +/- (%) Ισοτιµία τέλους έτους Μέση Ισοτιµία έτους Ισοτιµία τέλους έτους Μέση Ισοτιµία έτους Ισοτιµία τέλους έτους Μέση Ισοτιµία έτους Δολλάριο Η.Π.Α. (USD) 1,3621 1,2462 1,2630 1,1418-7,8% -9,1% Γιεν Ιαπωνίας (JPY) 139,65 133,91 135, ,756-3,4% -1,6% Λίρα Αγγλίας (GBP) 0,7051 0,6793 0,7048 0,6934 0,0% 2,0% Λίρα Αιγύπτου (EGP) 8,2679 7,7139 7,7738 6,8114-6,4% -13,2% Λέβα Βουλγαρίας (BGN) 1,9558 1,9558 1,9557 1,9498 0,0% -0,3% Δηνάριο ΠΓΔΜ (MKD) 61,31 61,39 60,97 61,25-0,6% -0,2% Δηνάριο Γιουγκοσλαβίας (CSD) 79,08 72,93 68,19 65,15-16,0% -11,9% Σηµείωση : Για τη µετατροπή των κονδυλίων του Ισολογισµού χρησιµοποιήθηκε η ισοτιµία τέλους έτους. Για τη µετατροπή των κονδυλίων του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσεως χρησιµοποιήθηκε η µέση ισοτιµία του έτους. Οθόνες ελέγχου στο εργοστάσιο Δρεπάνου Αχαΐας

20 20 Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ 2004 ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Η Ελληνική Οικονοµία ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Η οικονοµική δραστηριότητα στην Ελλάδα κατά το 2004 αυξήθηκε παρά το γεγονός ότι ο ρυθµός της µειώθηκε σε σχέση µε προηγούµενες χρονιές. Ο πραγµατικός ρυθµός ανάπτυξης του ΑΕΠ υπολογίζεται πως έφτασε το 4,2%, ποσοστό το οποίο είναι αρκετά υψηλότερο από αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάπτυξη υποκινήθηκε από την εγχώρια ζήτηση και ειδικά τις δηµόσιες δαπάνες σχετικές µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Παρόλα αυτά, ο ρυθµός των επενδύσεων επιβραδύνθηκε σηµαντικά σε σχέση µε το 2003, αφού το µεγαλύτερο µέρος των επενδύσεων που αφορούσαν κατασκευές έργων σχετιζόµενα µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες είχε ολοκληρωθεί µέχρι τον Ιούνιο του Η αύξηση της απασχόλησης η οποία υποστηρίχθηκε από την οικονοµική ανάπτυξη, υπήρξε ιδιαίτερα σηµαντική. Όµως, το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα παρέµεινε ένα από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εγχώρια ζήτηση αναµένεται να είναι µειωµένη κατά το 2005, καθώς οι άµεσα σχετιζόµενες µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες επενδύσεις έλαβαν τέλος και επίσης η κυβέρνηση, βάσει αυτού, πραγµατοποίησε σηµαντικές προσαρµογές στον προϋπολογισµό της µειώνοντας τις δαπάνες. Παρόλα αυτά, η εγχώρια ζήτηση θα συνεχίσει να αποτελεί την κινητήριο δύναµη ανάπτυξης του ΑΕΠ στη Ελλάδα. Με τα επίπεδα δανεισµού να αυξάνονται και το πραγµατικό διαθέσιµο εισόδηµα να δείχνει πως περιορίζεται, η ιδιωτική κατανάλωση αναµένεται να είναι συγκρατηµένη. Ακόµα, οι δηµόσιες δαπάνες αναµένεται να µειωθούν δραστικά καθώς η κυβέρνηση δροµολογεί µέτρα για τον περιορισµό του µεγάλου ελλείµµατος. Αφού οι σχετιζόµενες µε τους Ολυµπιακούς Αγώνες επενδύσεις δεν θα επαναληφθούν το 2005, ο ρυθµός ανάπτυξης του σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου αναµένεται να µειωθεί, διατηρώντας όµως επίπεδα υψηλότερα από το µέσο όρο στην Ευρωζώνη. Ο ακαθάριστος σχηµατισµός παγίου κεφαλαίου στην πραγµατικότητα αυξήθηκε για δέκατη συνεχή χρονιά, κατά 4,9% το 2004 έναντι 13,7% το Οι επενδύσεις σε εξοπλισµό του ιδιωτικού αλλά και του δηµόσιου τοµέα σηµείωσαν άνοδο της τάξης του 5,8% έναντι 18,3% το Οι επενδύσεις σε κατασκευές είχαν συγκρατηµένη αύξηση το 2004, της τάξης του 4,0%, ενώ η αποπληθωρισµένη µεταβολή ήταν 10,9% το προηγούµενο έτος. Αυτό ήταν αποτέλεσµα κυρίως της επιβράδυνσης της κατασκευαστικής δραστηριότητας µετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες. Η ιδιωτική οικοδοµική δραστηριότητα, βάσει του όγκου των αδειών δόµησης που εκδόθηκαν το 2004, υπολογίζεται πως θα µειωθεί έναντι του προηγούµενου έτους. Αυτή η αρνητική εξέλιξη έχει ήδη φανεί στις επενδύσεις του κλάδου κατοικίας, ο οποίος σε πραγµατικές τιµές µειώθηκε κατά 6,5% το Αποθήκη κλίνκερ στο εργοστάσιο Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ www.titan.gr 2008 Aνασκόπηση σελ.12 Για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, το 2008 σηματοδότησε το 57ο έτος συνεχούς κερδοφορίας και 106ο έτος βιομηχανικής δραστηριότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη

Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη Ελλάδα και Δυτική Ευρώπη Ανασκόπηση της αγοράς Η εγχώρια ζήτηση παρέμεινε ο βασικός κινητήριος μοχλός της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα το 2007, όπου ο ρυθμός ανάπτυξης κυμάνθηκε πάνω από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου

Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου Τα αποτελέσµατα του α τριµήνου O Όµιλος της ΕΤΕ παρουσίασε καθαρά κέρδη για έκτο συνεχόµενο τρίµηνο τα οποία ανήλθαν σε 181 εκατ. κατά το α τρίµηνο 2014, σε σχέση µε κέρδη 27 εκατ. το α τρίµηνο 2013. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5.

Αριθμός Εργαζόμενων ΕΛΛΑΔΑ & Δ. ΕΥΡΩΠΗ 3 7 1.162 Η.Π.Α. 2 4 1.715 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ 5 6 1.629 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 3 8 1.031 ΣΥΝΟΛΟ 13 24 5. ΤΙΤΑΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ Η ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι ένας Όμιλος εταιριών με μακρόχρονη πορεία στη βιομηχανία τσιμέντου. Ιδρύθηκε το 1902 και η έδρα του βρίσκεται στα Άνω Πατήσια. Ο Όμιλος

Διαβάστε περισσότερα

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πειραιάς, 17 Ιουλίου 2013 (Πηγή: Icap) ICAP: ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 4.462 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η ελληνική οικονομία εξακολούθησε να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης και το 2012, η έκταση της

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΤΑΝ* 14% 13%

ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΤΙΤΑΝ* 14% 13% Προς τους Μετόχους Για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ, το 27 ήταν έτος εξαιρετικά δύσκολο, κυρίως λόγω των εξελίξεων στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών και ειδικότερα στη Φλόριντα. Η απότομη αντιστροφή της ισχυρά ανοδικής,

Διαβάστε περισσότερα

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας

Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας ελτίο Τύπου Αθήνα, 25 Αυγούστου, 2008 Το δεύτερο τρίµηνο χαρακτηρίστηκε από την εξαγορά της National Starch και το πρόγραµµα για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας Η Henkel σηµείωσε ικανοποιητική οργανική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2011 έως 31 ης Μαρτίου 2011 «Η συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, η οποία πλήττει την Ελληνική κοινωνία έχει συρρικνώσει σημαντικά το σύνολο της δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας A Εξάμηνο 2008 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2008 σε εκατ. Α 6μηνο 2008 Α 6μηνο 2007 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ * 835 724 +15% Καθαρά κέρδη από εγχώριες δραστηριότητες 510 478

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 30, ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σύμφωνα με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: 2014 Επαρκής ρευστότητα και ισχυροποίηση του ισολογισμού Επαρκής ρευστότητα παρά τις δυσμενείς συνθήκες Δάνεια προς καταθέσεις στο 95% σε επίπεδο Ομίλου, και 83% στην Ελλάδα Τρέχουσα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010. Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2010 Θέμα: Ισοζύγιο Πληρωμών: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Αύγουστο του 2010 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 259 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας

Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (008) ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι αυξανόµενες οικονοµικές σχέσεις µε τη ΝΑ Ευρώπη τροφοδοτούν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας 12 10 8 6 4 2 0-2 % 1999 Η δυναµική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012. Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012. Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 εκεµβρίου 2012 Θέµα: Ισοζύγιο Πληρωµών: Οκτώβριος 2012 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών Τον Οκτώβριο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειµµα το οποίο διαµορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία Τεύχος 1/03

Τριμηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονομία Τεύχος 1/03 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 1/03 Τριιμηνιιαίία Έκθεση Αρ.. Τεύχους 36,, ΙΙούνι ιος 2003 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ--ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΑσσθθεεννεεί ίίςς εεννδδεεί ίίξξεει ιιςς ββεελλττί ίίωσσηηςς

Διαβάστε περισσότερα

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83

P&L ( εκ.) 3Μ '15 % 3Μ '14. Πωλήσεις 55,39 8,96% 50,83 Τρίτη, 12 Μαΐου 2015 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Η επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου υποστηρίζει την αύξηση πωλήσεων, θετική καθαρή ταμειακή θέση, διανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος. Πλήρης Έκδοση

Ετήσιος. Πλήρης Έκδοση Ετήσιος Πλήρης Έκδοση Δραστηριότητες TITAN ανά Γεωγρ Ο ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιμέντου και άλλων δομικών υλικών με πάνω από 100 χρόνια βιομηχανικής εμπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι,

Αξιότιμοι κύριοι Μέτοχοι, ======================================================= ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1.1.2006-31.12.2006

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς

Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς Χρηµατοοικονοµικά Αποτελέσµατα Έτους 2013 GENIKI Bank Μέλος του Οµίλου Τράπεζας Πειραιώς - Περαιτέρω Ενίσχυση των Υψηλών Χρηµατοοικονοµικών εικτών και Θωράκιση του Ισολογισµού - Βελτίωση του Λειτουργικού

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012

www.icap.gr Η Ελλάδα σε Αριθµούς 2014 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 TMHMA A Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: 2011-2012 Εισαγωγικό Σηµείωµα Η ελληνική οικονοµία συνεχίζει να λειτουργεί υπό καθεστώς βαθειάς ύφεσης, η διάρκεια της οποίας έχει ξεπεράσει όλες τις προβλέψεις. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: Γ Τρίμηνο 205 Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων CET σχεδόν αμετάβλητος σε τριμηνιαία βάση παρά την πίεση στα εγχώρια έσοδα λόγω της εκτεταμένης τραπεζικής αργίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά Αποτελέσματα χρήσης 2007, πρώτου τριμήνου και πρώτου εξαμήνου 2008 Ο Όμιλος εταιρειών ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα για την χρήση του 2007 που έληξε

Διαβάστε περισσότερα

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες

Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης Η υλοποίηση του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (PSI) είχε αναπόφευκτα πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα και στα ίδια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ.

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 μετά από Φόρους Ευρώ -115,8 εκατ. Κύριες Εξελίξεις - Σημαντική βελτίωση του Αποτελέσματος προ Προβλέψεων, το οποίο αυξήθηκε κατά 17% το α τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 294,6

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική Αναδρομή. 1910: Μετατροπή της Εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Α.Ε Τσιμέντων Ο ΤΙΤΑΝ».

Ιστορική Αναδρομή. 1910: Μετατροπή της Εταιρίας σε Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Α.Ε Τσιμέντων Ο ΤΙΤΑΝ». Ιστορική Αναδρομή O ΤΙΤΑΝ γράφει ιστορία στην ελληνική βιομηχανία για περισσότερα από 100 χρόνια. Συνδυάζοντας το επιχειρηματικό πνεύμα και τη λειτουργική αρτιότητα με σεβασμό στον άνθρωπο, στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β.5.7 Μελέτη Εξελίξεων και Τάσεων της Αγοράς Σεπτέμβριος 214 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών

Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών ΟΜΙΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ Δελτίο Τύπου, 29.08.14 2014 Κύρια Σημεία Αποτελεσμάτων και Μεγεθών Αποτελέσματα 4 ου 3μήνου 2014 Τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη (εξαιρουμένων

Διαβάστε περισσότερα

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.

Eurochambers Economic Survey 2011. Οκτώβριος 2010. TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap. 1 Eurochambers Economic Survey 2011 Οκτώβριος 2010 TNS ICAP 154A, Sevastoupoleos St., Athens 11526 T: (+30)210 7260600 E: tnsicap@tnsicap.gr GALLUP INTERNATIONAL ASSOCIATION 2 ΠΙΚΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009

Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 (IFRS) Η Frigoglass Ανακοινώνει τα Αποτελέσματα του Πρώτου Τριμήνου του 2009 Αθήνα 22 Μαΐου, 2009: Οικονομικά Αποτελέσματα (σε '000 Ευρώ)

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε.

Ι Α Γ Ν Ω Σ Τ Ι Κ Ο & Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Α. Ε. 30.03.2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ - Αϖοτελέσµατα 2008»: Αύξηση ενοϖοιηµένου κύκλου εργασιών κατά 116,2% στα 281,8 εκ. Ευρώ. Αύξηση κύκλου εργασιών της µητρικής κατά 23,2% στα 132,7 εκ. Ευρώ. Αύξηση

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

110 Χρόνια ΤΙΤΑΝ: Χρονολόγιο Οροσήμων

110 Χρόνια ΤΙΤΑΝ: Χρονολόγιο Οροσήμων 110 Χρόνια ΤΙΤΑΝ: Χρονολόγιο Οροσήμων 1902 Ίδρυση της Εταιρίας με την ανέγερση του πρώτου «τσιμεντοποιείου» στην πόλη της Ελευσίνας. ζομένων στο εργοστάσιο Ελευσίνας από 12ωρη σε 8ωρη. 1933 Πραγματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015 ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 630 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΗΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΑΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014/2013 Αναφορικά με τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων για το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005

ALPHA BANK. Αποτελέσµατα Α τριµήνου 2005. Αθήνα, 29 Ιουνίου 2005 ALPHA BANK Αποτελέσµατα Α τριµήνου Αθήνα, 29 Ιουνίου Το Χρηµατοοικονοµικό Περιβάλλον Ικανοποιητικό χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον Αµετάβλητα βραχυπρόθεσµα επιτόκια Υψηλοί ρυθµοί πιστωτικής επέκτασης Ταχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας

Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας Τριμηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας για τον τομέα ΤΠΕ Α Τρίμηνο 1. ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΜΕΑ ΤΠΕ 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΠΕ 3. ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά:

Ο Όµιλος διαθέτει αυτόµατες µονάδες παραγωγής παγωτού και γιαουρτιού µε τα εξής χαρακτηριστικά: ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. Ο Όµιλος ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. (ή η Εταιρία) έχει µακρά ιστορία στο χώρο της Ελληνικής βιοµηχανίας γάλακτος. Με έδρα τις Σέρρες, µόλις 5 χλµ από το κέντρο των Σερρών, βρίσκεται το σύγχρονο εργοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1 Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

ΘΕΜΑ : Οικονοµικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διµερών οικονοµικών και εµπορικών σχέσεων, κατά το α 6µηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ ΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Η επιβράδυνση του ρυθµού ανάπτυξης της παγκόσµιας οικονοµίας επηρεάζει άµεσα και τις χρηµαταγορές, οι οποίες χαρακτηρίζονται από έντονη µεταβλητότητα παρά τα αυστηρά δη- µοσιονοµικά µέτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο

Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1 Λονδίνο, 4 Δεκεμβρίου 215 Στοιχεία για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο Σύμφωνα με τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΑΣ Μελέτη του γενικότερου οικονομικού περιβάλλοντος, τόσο της διεθνούς, όσο και της εγχώριας οικονομίας, ανάλυση του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2015 Η ΟΠΑΠ διατηρεί τις επιδόσεις της εν μέσω δυσχερών συνθηκών Αθήνα 24 Νοεμβρίου Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει σήμερα τα ενδιάμεσα οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ Για το έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2010 25 Φεβρουαρίου 2011 1. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία εκ-10 εκ-09 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2015

Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου 2015 Οικονομικά Αποτελέσματα Δεύτερου Τριμήνου Αθήνα, 6 Αυγούστου H Frigoglass SAIC (εφεξής Frigoglass ή εμείς ή ο Όμιλος ) ανακοινώνει σήμερα τα ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο και

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015

Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Κέρδη 0,5 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2015 Οριακή κερδοφορία για τους πρώτους έξι μήνες Στο 61% τα ΜΕΔ Παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση Ενθαρρυντικές οι εξελίξεις στην αγορά ακινήτων Θετικό το μομέντουμ

Διαβάστε περισσότερα

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Η επικαιρότητα Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της μελέτης 0 Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Συνέχιση της διαρθρωτικής κρίσης του κυπριακού τουρισμού Υιοθέτηση του ευρώ Έλλειμμα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 30/11/2011 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε ο Γενικός είκτης του Χ.Α. φτάνοντας στις 661,52 µονάδες (-0,81%), παρά την ανοδική κίνηση των κυριότερων ευρωπαϊκών αγορών. Η αξία των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

> Προγράμματα Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών

> Προγράμματα Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών 22 26 24 27 27 28 30 32 34 40 6 18 5 42 52 54 56 58 44 46 48 49 50 6 58 5 8 10 60 16 8 14 12 10 16 12 12 14 16 18 20 28 36 28 32 39 39 46 48 50 54 55 22 24 26 62 63 66 68 8 8 10 16 18 16 20 22 36 5 6 58

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7

Πωλήσεις EBITDA. Κέρδη μετά από φόρους. Κέρδη προ φόρων 23,5 25,8 300 16,1 10,9 13,3 17,1 7,9 14,3 16,1 19,4 22,3 10,3 9,7 6,4 2,6 13,4 13,1 8,9 5,7 Αποτελέσματα χρήσης 1.1-3.9.215 4 35 358 Πωλήσεις 312 287 283 298 3 25 EBITDA 23,5 25,8 3 25 2 15 1 213 19 2 15 1 1,9 13,3 17,1 16,1 7,9 5 5 21 211 212 (*) 213 214 9M 214 9M 215 21 211 212 (*) 213 214

Διαβάστε περισσότερα

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία)

: Οικονομικές εξελίξεις στη Βουλγαρία Πορεία διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, κατά το α 6μηνο 2008 (προσωρινά στοιχεία) ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ EMBASSY OF GREECE IN SOFIA OFFICE FOR ECONOMIC & COMMERCIAL AFFAIRS Evlogi Georgiev 103, Sofia 1504, Bulgaria, tel.: (003592) 9447959,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα 2014 Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 Αποτελέσματα Ομίλου ΔΕΗ Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα Κύκλος εργασιών 5.863,6 εκατ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 11 Αυγούστου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2006

Συνοπτικός Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2006 Συνοπτικός Απολογισμός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2006 Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί μια από τις κεντρικές αξίες του ΤΙΤΑΝΑ πολύ πριν αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερης συζήτησης.

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ

Αποτελέσματα Α τριμήνου 2012 του Ομίλου ΔΕΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ A.E. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Μαΐου Αποτελέσματα Α τριμήνου του Ομίλου ΔΕΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Κύκλος εργασιών: 1.549,8

Διαβάστε περισσότερα