ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Προϋπολογισµός Εσόδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων"

Transcript

1 Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 5.000, , , , Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν 2130/93) 5.000, ,00 429,20 429, ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν 1828/89) , , , , Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος 1.500, ,00 675,00 675, ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 390, Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 80,00 80, Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , ,00 768,96 768, Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων, Αντιδηµάρχων, µελών δηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών 9.400, ,00 309,16 309, Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελµατιών κλπ , , , , Λοπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου (ΒΑΡΕΑ κ.λ.π.) 5.000, ,00 186,38 186, Λοπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου- ΦΠΑ 13% , ,00 200,21 200, ΤΑ ΚΥ , ,00 575,03 575, ΤΥ ΚΥ , ,00 640,09 640, ΙΚΑ , , , , ΤΣΚΥ 7.000, ,00 302,42 302, ΦΟΡΟΣ , ,00 269,87 269, Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 5.000, ,00 120,26 120, Λοιπές κρατήσεις ΥΠΕΡ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 1.500, ,00 37,54 37, , , , ,57

2 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατ , , , , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 3.840, ,00 282,44 282, ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑ ΚΥ 3% , , , , απανες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 1.000, , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων , , Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 6.000, , Μηχανογραφική Υποστήριξη στο πρόγραµµα GENESIS , , Λοιπές αµοιβές λοιπών , , ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 4.500, , Εξοδα παραστάσεως ηµάρχου, ή προέδου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου , , , , , Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων 4.000, , ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΣΕΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 8.000, , ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ , , ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1429:2008 ΓΙΑ 1.500, , ικαιώµατα τρίτων ( ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 4.000, ,00 411,64 411, ΕΞΟ Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΠ 32,48 32, Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξηςτραπεζεσ 8,00 8, ΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ , , Υλοποίηση συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίαςµε ΗΜΟ ΕΥΡΩΤΑ για θεµατα Προνοιας 100,00 100, Ταχυδροµικά Τέλη 2.000, , Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 3.900, , Λοπές επικοινωνίες 800,00 800, Φόροι τόκων 400,00 400, Λοιποί φόροι 1.000, , Λοιποί φόροι και τέλη, κ.λ.π , , Εξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 5.000, , απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό , ,00

3 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 5.000, , ιοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 5.000, , Εορτασµός 6ης-9ης Ιουλίου 3.000, , , ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ 3.000, , , ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ 6-9-ΙΟΥΛΙΟΥ 3.000, , Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά-συγγράµµατα και ηλεκτρονικά µέσα 2.000, , ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΗΜΟΤΕΛΕΙΑ Κ.Λ.Π , , Εξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 5.000,00 200, , απάνες οργάνωσης παθητικής αεράµυνας (άρθρο 16 παρ.2 Ν 2372/1940) 1.000, , Εξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 1.000, , Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 3.000, , Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 1.500, , Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές 7.663, , , Απόδοση ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΟΥ 2.000, , Απόδοση ποσού στη Σχολική Επιτροπή για κάλυψη δαπανών θέρµανσης σχολείων 496,25 496, Επιχορήγηση στη Σχολική Επιτροπή 4.000, , Εισφορά υπέρ συνδέσµων γαι τη συµµετοχή στο ΦΟ ΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 416,40 676, Εισφορά για την εξασφάλιση µέσων προστασίας άµαχου πληθυσµού 2.000, , Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασµού άρθρου 68 Ν 3033/ , , Εισφορά για την καταπολέµηση αρουραίων και ακριδών 2.000, , EKTAKTH ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 4.800, , Καταβολή χρηµατικών βοηθηµάτων σε άπορους δηµότες 3.000, , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία 3.000, Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωµατεία 1.000, , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ 2.000, , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ME THN THN ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ , , , Προγραµµατική σύµβαση ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥ , ,00

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ , , ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 5.000, , Εισφορά στο Ελληνικό δίκτυο µικρών νησιών 1.500, , Εισφορά στο Κέντρο πρόληψης των εξαρτησιογόνων ουσιών 1.470, , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 4.000, ,00 260, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 2.000, ,00 260, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα 7.560, , ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΤΥ ΚΥ 12,5% 2.000, ,00 165,63 165, ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΤΣΚΥ 8% 1.563, ,00 109,00 109, Εργοδοτικές Εισφορές ΙΚΑ 4.300, ,00 342,11 342, Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑ Υ ηµοσίου ικαίου 600,00 600,00 40,87 40, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 4.900, ,00 381,34 381, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 1.500, , Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 5.184, ,00 864,00 864, Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 500,00 500, Ασφάλιστρα αυτοκινήτων 800,00 800, Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 4.000, ,00 736,53 736, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ 2.000, ,00 901, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ(ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ Κ.Λ.Π.) 2.000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6.000, , Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων 500,00 500, Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.500, , Εξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 300,00 300, ηµοσίευση προκυρήξεων (ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΠ) 200,00 200, Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.500, ,00

5 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.300, , Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 1.500, , Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 500,00 500,00 500, Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 3.000, , Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 2.500, , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 6.500, ,00 313,95 313, Προµήθεια λοιπού υλικού ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 1.400, , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ 9.000, , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 4.000, ,00 500,00 634,61 634, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα 5.600, ,00 422,92 422, Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 500,00 500, Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 1.600, ,00 112,96 112, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1.300, , Ο ΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΣΤΟ Ε.Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ , , Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα , , , , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 1.200, ,10 260, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα 8.600, , Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΥ ΚΥ 12,5% 3.985, ,00 332,24 332, Εργοδοτικές εισφορές ΤΑ ΚΥ 3% 880,00 880,00 72,53 72, Εργοδοτικές Εισφορές ΤΣΚΥ 8% 2.335, ,00 193,42 193, Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 3.000, , Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 1.000, , Λοιπές παροχές σε είδος ( Γάλα κ.λ.π.εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 1.200, , Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής , ,00 129,31 129, Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 500,00 500, ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 6.000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ. ΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.000, , , ,99

6 ΑΝΤΙΚ/ΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Κ.Λ.Π , , Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 5.000, , Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων 1.000, , Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 3.500, , , Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων(απορριμματοφορου ) , ,00 308,90 308, Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων(λαμπτηρεσ Κ.Λ.Π) 3.500, , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3.000, , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 867,60 867, Αντίτιµο ηλεκτρικού παραγωγικής διαδικασίας , , ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 500,00 500, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ 4.000, , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων, αντλητικών συγκροτηµάτων κ.λ.π , , απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Κ.Λ.Π 4.000, , , , ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ Υ ΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ 3.000, , Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 300,00 300, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ 5.000, , , , ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ 6.000, , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ 5.140, , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ , , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Κ.Λ.Π , , ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ , , , , ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΡΟΜΩΝ ΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 4.600, , ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟ ΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ 3.300, , , , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ , , Προµήθειες πυροσβεστικών ειδών 1.500, , Ο ΟΠΟΙΙΑ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ , , ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ -ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ , ,00

7 ΕΠΕΚΤΑΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΕΗ , , ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ , , ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ , , ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ , , ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΣΧΟΑΠ , , ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΜΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ , , ΕΥΡΕΥΝΑ -ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 2.000, , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 100,00 100, Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δω ρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα 5.400, , Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 2.000, , Συµµετοχή ΣΤΗΝ ΑΓΡΟ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 500,00 500, ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ 1.200, , ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 1.018, , Οφειλή για καύσιµα ηµιφορτηγών 1.200, , Οφειλή ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ Ι.&ΣΙΑ ΟΕ για ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 1.500, , ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 1.996, , ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε 50,00 50, ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LANSOFT ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΟ ΟΣΙΑΣ 3.819, , , , ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΗΝ Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ 1.230, , ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ ΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 4.920, , , , ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΟΝ Η, ΚΟΥΛΑΚΟ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ 492,00 492, ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2.023, , ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΟΝ Η, ΚΟΥΛΑΚΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 1.429, , ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8.000, , ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΟΝ ΛΑΦΑΖΑΝΗ Β. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ 418,40 418, ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΟ Ν ΚΑΤΣΙΠΑΝΟ Σ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ 1.377, , ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΟΝ ΚΡΗΤΙΚΟ Γ. ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ 200,00 200,00

8 Οφειλή στο ΠΛΟΥΜΙΤΣΑΚΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ 3.985, , ΟΦΕΙΛΗ ΣΤΟΝ ΠΛΟΥΜΙΤΣΑΚΙ Α. ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΑΠΟ ΥΤΗΡΙΩΝ , , ΟΦΕΙΛΗ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ( ΙΚΤΥΟ , , Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 1.000, , Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών , ,00 768,96 768,96 768, Απόδοση φόρων και χαρτησήµων Προέδρου 9.400, ,00 309,16 309,16 309, Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελµατιών κλπ , , , , , Λοιπές αποδόσεις (Βαρεα) 5.000, ,00 89,01 89,01 89, Λοιπές ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ (ΦΠΑ 13%) , ,00 286,48 286,48 286, Λοιπές αποδόσεις ΦΠΑ 23% 2.000, , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων (ΟΑΕ κ.λ.π.) 3.000, ,00 131,36 131,36 131, Λοιπές αποδόσεις ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κ.Λ.Π , , Λοιπές αποδοσεις εκεµβρίου , , ΤΑ ΚΥ , ,00 575,03 575,03 575, ΤΥ ΚΥ , ,00 640,09 640,09 640, ΙΚΑ , , , , , ΤΣΚΥ 7.000, ,00 302,42 302,42 302, ΦΟΡΟΣ , ,00 269,87 269,87 269, Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων 5.000, , Λοιπές κρατήσεις υπερ τρίτων ΕΑΠ 1.500, ,00 37,54 37, Λοιπές επιστροφές (ΑΠΕΡΓΙΕΣΚ,.Λ.Π) 2.000, , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , Αποθεµατικό , , , , , , ,12

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111.01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑ 2.775,00 0111.02 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2015. Προϋπολογισµός Εσόδων Προϋπολογισµός Εσόδων ΚΑΕ Περιγραφή Έγκριθέντα ιαµορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα ('αρθρο 253 ΚΚ) 20.000,00 20.000,00 17.272,79 3.859,66 0116 Μισθώµατα δηµοτικών και

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 11 Μαϊου 2015 Αρ. Πρωτ. 8951 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/4/2015

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314

Απολογισµός_Εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 10 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ. 14314 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 30/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 226 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2011 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 198 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 08/07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/25 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού Aριθ. απόφασης 65/25 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προέλεγχος απολογισμού οικονομικού έτους 24

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/07/2015 Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΗΣ Δ.Π.Λ. - Μ.Γ.Ι.Κ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΣΟΔΑ 0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 406.220,00 0.1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΌ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0.11 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 0.111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα 0.111.01

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών

Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισµού απανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΝ.ΠΡΟΣΤΑΣ.& ΑΛΛΗΛΕΓ. Δ.ΛΕΣΒΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιούνιος 2015 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0113.0001 Μίσθωμα αγρού ιδιοκτησίας πρώην Παιδικών Μυτιλήνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 28-02-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 09/03/2015 Αριθ.Πρωτοκ.: 4935 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015 έως 31-01-2015) ΕΣΟΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 05/02/2015 Αριθ. Πρωτοκ.: 2093 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 (από 01-01-2015

Διαβάστε περισσότερα