ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΚΕ_ΣΥΝΟΛΟ_

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΚΕ_ΣΥΝΟΛΟ_31-12-2014"

Transcript

1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Στρατηγική μελέτη για την αναδιάρθρωση και την επέκταση του ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ 11 ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητήριου ΑμεΑ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ) , Σχέδιο δράσης για τη συνεργασία / ανάθεση δράσεων ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 17 ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης σε άλλους φορείς ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) , Ανάπτυξη και λειτουργία "Διαδικτυακής Πύλης" Σύζευξης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 17 Προσφοράς - Ζήτησης Εργασίας ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ,00 ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΚΕΠΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ,06 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ (ΚΕ.Μ.Ε.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΒΜ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΠΑ 2 ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ,00 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 102 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Δ.Β.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ,00 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗΣ/ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΣΕΠΕ) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΟΠΣ ΣΕΠΕ ,00 (ΣΕΠΕ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,00 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΣΕΠΕ (ΣΕΠΕ) ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΝΕΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 21 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΚΑΙ ΤΗΝ (ΣΕΠΕ) ,00 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΠΕ'" ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΣΕΠΕ ,00 (ΣΕΠΕ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 3 ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚHΣ Σ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 9.000,00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 3 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Σ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την προώθηση του ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ,00 θεσμού της κοινωνικής οικονομίας/κοινωνικών επιχειρήσεων ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Έρευνα του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας ,00 (ΣΕΠΕ) Ανάπτυξη μεθοδολογικών εργαλείων αξιολόγησης κινδύνου και ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,00 συστημάτων ελέγχου (ΣΕΠΕ) Μελέτη κατανομής ρόλων, αρμοδιοτήτων και καθορισμού ροών εργασίας στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, για τη λειτουργία του ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 21 πληροφοριακού συστήματος "Καταγραφή νέας επιδότησης (ΣΕΠΕ) τακτικής ανεργίας και εξυπηρέτηση εργαζομένων και ,00 επιχειρήσεων από το ΣΕΠΕ» ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 150 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ,04 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Αναβάθμιση και Λειτουργική Ολοκλήρωση των Νέων Θεσμών και ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Μεταρρυθμίσεων στους τομείς της Αγοράς Εργασίας και της ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ,00 Πρόνοιας & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ συστήματος "Καταγραφής Νέας Επιδότησης Τακτικής Ανεργίας ,00 (ΣΕΠΕ) και Εξυπηρέτησης Εργαζομένων και Επιχειρήσεων" Α ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ,00 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΤΟΥ ΟΑΕΔ Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ,00 Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) Κοινωνικής Οικονομίας ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ,00 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ,00 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ,00 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ,00 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΣΕΒ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ,60 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύων για την υλοποίηση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,70 παρεμβάσεων απασχόλησης ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ,00 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μονάδα Α

2 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ,00 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ,00 ΓΣΕΒΕΕ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ Δίκτυο ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για τις μικρές ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ,00 επιχειρήσεις ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε , Δράσεις Επικοινωνίας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,63 Ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών και πρακτικών διοίκησης επιχειρήσεων, ενδυνάμωσης του κοινωνικού διαλόγου και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 25 υποστήριξης των κοινωνικών εταίρων με στόχο τις καινοτόμες ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΟΚΕ) προτάσεις πολιτικής για το ζήτημα της διαχείρισης της ενεργού ,00 γήρανσης στην Ελλάδα ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ Δράσεις ευαισθητοποίησης, προβολής και δημοσιότητας των ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ,00 πράξεων της ΓΣΕΒΕΕ στο ΕΠΑΝΑΔ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την εκπόνηση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΪΝΗΣ ,00 εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ Δράσεις για την ενίσχυση του ρόλου της καινοτομίας και των ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ,00 μορφών συνεργασίας στις μικρές επιχειρήσεις ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ,00 ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,00 Υποστήριξης και Ενδνάμωσης Εργαζομένων. ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ,00 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΔΙ.Κ.Ε.ΤΕ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΑΝΔ06 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ,00 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ STARTUPGREECE ΕΠΑΕ) Δράσεις προσαρμογής επαγγελμάτων που εκπροσωπούνται από ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ τη ΓΣΕΒΕΕ στα δεδομένα της οικονομικής κρίσης διαμέσου ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ,00 πιλοτικών σχεδίων τεχνικής κατάρτισης και συμβουλευτικής ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ υποστήριξης της πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων Βασική Κατάρτιση και Πιστοποίηση Προσωπικού Ιδιωτικής ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ,00 Ασφάλειας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΑγροΕΤΑΚ ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ Σχέδιο κοινών δράσεων εθνικών κοινωνικών εταίρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την ενδυνάμωση της ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,00 αποτελεσματικής συμμετοχής τους στον κοινωνικό διάλογο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας του ΣΕΤΕ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης παρεμβάσεων του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που αξιοποιούν ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ ,00 τη μέθοδο του κουπονιού "voucher" ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ) Δημιουργία και λειτουργία "Εθνικού Μηχανισμού Ενημέρωσης και ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ,00 Ευαισθητοποίησης" ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON GOING) ΤΟΥ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΑΓΟΡΑ Η/Υ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 6.000,00 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ / ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ (BACK-END) ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (FRONT-END) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΥΔ AΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,60 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Α, Β ΚΑΙ Γ ΤΟΥ ΕΠ.ΑΝ.Α.Δ Μονάδα Α

3 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΑΞΟΝΑ 1 ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ»(ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ FORA ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΥΔ ΤΟΥ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ Αγορά Η/Υ & Περιφερειακών για την Ε.Υ.Δ.Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 6.000,00 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ» Προμήθεια ειδικού λογισμικού για την Ε.Υ.Δ. του Ε.Π ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ Η / ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ,00 ΤΡΟΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΜΟΧΛΟ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ,00 ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΠΑ 2 & ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΤΟΥΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ,00 ΤΩΝ ΚΠΑ 2 ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΚΠΑ 2 ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΜΕ ΤΑ ΚΕΠ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ,00 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 5 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ,00 ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ, ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Δράσεις προβολής του ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ,00 (ΕΥΣΕΚΤ) Παροχή υπηρεσιών, υποστήριξης και συντήρησης ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ προσαρμοσμένου λογισμικού, βάσεων δεδομένων και λογισμικού ,00 προσωπικών υπολογιστών ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ "Ανάπτυξη, επικαιροποίηση, υποστήριξη πληροφοριακών ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ,00 συστημάτων ΕΥΣΕΚΤ" (ΕΥΣΕΚΤ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Διοργάνωση εκδηλωσεων/σεμιναρίων ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ,00 (ΕΥΣΕΚΤ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Θεματικές μελέτες αξιολόγησης ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ,00 (ΕΥΣΕΚΤ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών/μελετών για τις ανάγκες της ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ,00 ΕΥΣΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ,00 ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. 5 "" ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ,00 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ-ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) (ΕΙΕΑΔ) ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΙΕΑΔ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) Σύμβουλος Εκπόνησης Σχεδίων Δράσης & Υποβοήθησης της Υλοποίησης Δράσεων του Ε.Π. «Ειδικό Αποθεματικό ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 Απροβλέπτων» ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ» ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Σ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 6.750,00 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού - εξωτερικού προσωπικού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 Δυναμικού" Μονάδα Α

4 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ,00 ΔΡΑΣΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ Ε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ" ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ / ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 2 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ (ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΩΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 4.850,00 ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ,00 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ,00 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ,00 (ΕΥΣΕΚΤ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΣΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ,00 (ΕΥΣΕΚΤ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ,00 (ΕΥΣΕΚΤ) Έξοδα μετακινήσεων εσωτερικού-εξωτερικού προσωπικού της ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ειδικής Υπηρεσίας για την Ενσωμάτωση των Αρχών της EQUAL ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ,00 και για τη Διαχείριση Δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Δυναμικού» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ,00 (ΕΥΣΕΚΤ) ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΑΕ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ - ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ,00 ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ,00 ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ,00 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ,00 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 2 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ,00 ΗΜΕΡΙΔΕΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Κ.Λ.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Λογιστική Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και της Ειδικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ Ενεργειών (ΕΥΕ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ,00 ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΣΕΠΕ) ,00 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ " ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΑΕ ΩΣ ΕΦΔ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔ ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ,00 ΕΠΑΕ) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ,00 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αμοιβές Συμβούλων Αξιολόγησης ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 Μελέτη για την καταγραφή και αποτύπωση των μορφών και των ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 χαρακτηριστικών της ανεργίας στη σύγχρονη Ελληνική κοινωνία Μονάδα Α

5 Εμπειρογνωμοσύνες για την υποστήριξη του νέου πλαισίου της εναρμόνισης της οικογενειακής & επαγγελματικής ζωής μέσω ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 παροχής κατ οίκον υπηρεσιών φροντίδας Πιστοποίηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» κατά ISO ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ,00 Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής για Δράσεις Κατάρτισης ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΑΝΔ07 Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα τουρισμού στις 8 Περιφέρειες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ,00 ΕΠΑΕ) Σύγκλισης και στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΑΝΔ07 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΑΕ ΩΣ ΕΦΔ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔ ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ,00 ΕΠΑΕ) ΕΠΑΕ) Αξιολόγηση βιωσιμότητας του Συστήματος του προγράμματος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 "Κατ' οίκον φροντίδας συνταξιούχων" Υποστήριξη της λειτουργίας των Ειδικών Υπηρεσιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου ΜΟΔ Α.Ε ,00 Δυναμικού" και των Ε.Υ. του Τομέα Υγείας Υποστήριξη του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του Executive Steering ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 Committee «Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης με τίτλο: Τυποποίηση ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 Ωφελούμενων από τη δράση Βοήθεια Στο Σπίτι» Υποστήριξη ενεργειών Προετοιμασίας, Διαχείρισης και Ελέγχου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εκχώρησης της ΕΥΔ ,00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΝΑΔ προς τη ΓΓΕΤ Υποστήριξη ενεργειών Προετοιμασίας, Διαχείρισης και Ελέγχου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της εκχώρησης της ΕΥΔ ,00 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΑΝΑΔ προς τη ΓΓΕΤ Ενέργειες Δημοσιότητας του Έργου «Πιλοτικό Πρόγραμμα για την ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ενίσχυση της απασχόλησης των άνεργων νέων ναυτικών, με ,00 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ονοματοδοσία Νέαρχος». Εκπόνηση μελέτης εξωτερικής αξιολόγησης της πράξης: Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας του Ε. Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 Δυναμικού Αγορά Η/Υ, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού για την Ε.Υ.Δ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 Ε.Π. Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών/μελετών για τις ανάγκες της ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ,00 ΤΗΣ ΕΥΕ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ,00 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Έξοδα μετακινήσεων στο εσωτερικό εξωτερικό του προσωπικού ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 του ΕΙΕΑΔ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝ ΥΠΟΣΤ ΤΗΣ ΓΓ ΥΠ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ 5 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΕΣΜΩΝ & ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ,00 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» Σύμβουλος εκ των προτέρων Αξιολόγηση (ex ante evaluation) του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 Μάθηση " Υπηρεσίες Νομικής Υποστήριξης της ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανάπτυξη ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Παροχή Νομικής Υποστήριξης για τις Δράσεις του ΕΚΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ,00 (ΕΥΣΕΚΤ) Τεχνική Βοήθεια του Ε.Κ.Κ.Α. για τους ΡΟΜΑ (Υπηρεσίες ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ,00 Συμβούλων - Έρευνας - Βάσης Δεδομένων) Σύμβουλος Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ , Εκστρατείες και δράσεις ενημέρωσης του πληθυσμού για την ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΡΟΛΗΨΗΣ ,07 πρόληψη των νοσημάτων ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ (ΚΕΛΠΝΟ) ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ,00 ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ,00 ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΟΜΕΑΚΟ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Ongoing αξιολόγηση της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ,00 ΨΥΧΑΡΓΩΣ από το 2011 μέχρι και το 2015 Δικτύωση και Συνεργασία Κινητών Μονάδων και διασύνδεσης ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ τους με φορείς της Πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας και της ,00 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ τοπικής αυτοδιοίκησης σε πανελλαδικό επίπεδο ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ "ΑΓΛΑΙΑ 4 ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ" ,71 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ,00 ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ) Μονάδα Α

6 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ,00 ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Δράσεις ενημέρωσης επαγγελματιών υγείας και προβολής για την ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ εφαρμογή Εθνικού Αντικαπνιστικού Προγράμματος Αγωγής ,30 ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.) Υγείας ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ,00 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) Πανελλήνια Επιδημιολογική Μελέτη Καταγραφής Στοματικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ,00 Υγείας ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑ ΣΕ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ , ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ KAMΠΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ ,00 ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) ΥΔΡΙΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΗΣΜΟΥ: 4 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ,99 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΛΚΥΟΝΗ: ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ,00 ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑ ΔΙΑΧΥΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ,13 ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΟΔΗΓΩΝ - ΕΥ ΔΙΑ ΤΡΟΦΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ MΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΥΚΑ - ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ,10 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ,00 ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ,00 ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΑΕΜΥ Α.Ε.) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ,00 ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ,00 Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης & Παραμέλησης Παιδιών ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ- ΔΙΑΤΡΟΦΗ» ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Τ.Ε.Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ,50 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Τ.Ε.Ι ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ,00 ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ,00 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ "ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ- ΑΣΚΗΣΗ" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 16 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ,00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑ.ΜΕ.Δ.Υ.: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ KAI ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ,50 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ,50 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ "ΨΥΧΟΔΙΑΒΑΣΗ" Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών και ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ θεραπευτικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ,00 σημαντικότερων ψυχικών διαταραχών στην Πρωτοβάθμια και ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δευτεροβάθμια Φροντιδα Υγείας. Παρέμβαση για πολύ πρώιμη διάγνωση μεσοθηλιώματος σε ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ομάδες πληθυσμού με έκθεση σε ίνες αμιάντου με τη χρήση ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ,00 καινοτόμων μοριακών δεικτών ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 17 ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ,50 ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ, ΤΗΣ "ΦΑΙΝΑΡΕΤΗ" Ν.Π.Ι.Δ ,00 ΛΕΧΩΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ,00 ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (Σ.Ο.Ψ.Υ.) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΑ (ΣΟΨΥ) ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔYΛΙΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕ ΕΝΑ ΕΥΦΥΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ,00 ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΠΑΥΕΥΣ) Εκ των υστέρων (ex post) αξιολόγηση της εφαρμογής του Εθνικού ,00 Σχεδίου Δράσης ΨΥΧΑΡΓΩΣ από το 2000 μέχρι και το 2009 Εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία διαδικασιών απλούστευσης στην ένταξη και παρακολούθηση πράξεων που θα εντάσσονται ,00 στους άξονες 4 και 5 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ 7 ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ,00 (ΣΥΔ)» ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ,64 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ,00 ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου Υποστήριξης της υποδομής Primavera για το χρονικό προγραμματισμό και τη 7 παρακολούθηση των πράξεων που εντάσσονται στους Θεματικούς άξονες προτεραιότητας 4, 5 & 6 του Ε.Π. «Ανάπτυξη ,00 Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ,00 Υλοποίηση Επικοινωνιακού Προγράμματος στον τομέα Υγείας και ,00 Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Υ.Τ.Υ.Κ.Α. Μονάδα Α

7 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ,00 ΕΥΔ/ΕΦΑ/ΕΦΔ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Εκ των προτέρων Αξιολόγηση (ex ante evaluation) του στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας της περιόδου , "Health voucher - Εισητήριο Ελεύθερης πρόσβασης σε Υπηρεσιες ,00 Υγείας ΠΦΥ Μονάδα Α

8 ΑΠΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 6 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ,00 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 128 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Τυπικής Εκπαίδευσης & Άτυπης Μάθησης ΑΠ1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ,99 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αναλυτικός Σχεδιασμός και Εισαγωγή Συστήματος Ελέγχων ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Αγοράς Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και ,88 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Άτυπης Μάθησης - ΑΠ1 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 6 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ,00 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 128 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Τυπικής Εκπαίδευσης & Άτυπης Μάθησης- ΑΠ2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ,75 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αναλυτικός Σχεδιασμός και Εισαγωγή Συστήματος Ελέγχων ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Αγοράς Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και ,83 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Άτυπης Μάθησης - ΑΠ2 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ Διοργάνωση FORUM Εργασίας ,00 ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 6 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ,00 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης Εκροών Μη ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 128 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Τυπικής Εκπαίδευσης & Άτυπης Μάθησης- ΑΠ3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ,26 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Αναλυτικός Σχεδιασμός και Εισαγωγή Συστήματος Ελέγχων ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ Αγοράς Πιστοποίησης Εκροών Μη Τυπικής Εκπαίδευσης και ,29 "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ Άτυπης Μάθησης - ΑΠ3 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ) ΣΤΙΣ ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Μικρών ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) εντός της οικονομικής κρίσης, στις Οκτώ (8) Περιφέρειες (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) Σύγκλισης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΑΝΔ02 ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ,20 ΕΠΑΕ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ (ΟΤΕΚ) (ΠΡΩΗΝ ΣΤΕ -ΚΩΔ:501311) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-8 Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε Θέματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΑΝΔ ,00 Εξωστρέφειας στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) ΕΠΑΕ) Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΑΝΔ04 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ,00 στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης ΕΠΑΕ) 8-Π. "Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΑΝΔ05 ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ,00 όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ΕΠΑΕ) ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ανταγωνιστικότητας τους στις 8 περιφέρειες σύγκλισης" ΕΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ EΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ,00 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης ,00 ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 67 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) ,00 ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,00 στις 8 περιφέρειες σύγκλισης ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ-ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Ανάπτυξη δικτύου προώθησης της ποιότητας και υποστήριξης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και των εργαζομένων του ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ,00 τουριστικού τομέα στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ) ΣΤΙΣ ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Μικρών ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) εντός της οικονομικής κρίσης, στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) Εξόδου ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΑΝΔ02 ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ,00 ΕΠΑΕ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ (ΟΤΕΚ) (ΠΡΩΗΝ ΣΤΕ -ΚΩΔ:501311) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-3 Ενίσχυση του ανθρωπινού δυναμικού των MME σε θέματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΑΝΔ ,00 εξωστρέφειας στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) ΕΠΑΕ) Δράσεις κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τουρισμού ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΑΝΔ04 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ,00 στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου. ΕΠΑΕ) Μονάδα Α

9 3-Π. "Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΑΝΔ05 ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ,00 όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ΕΠΑΕ) ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ανταγωνιστικότητας τους στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου" ΕΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ,00 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΣ Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, στις 3 περιφέρειες σταδιακής ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ,00 εξόδου ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 67 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) ,00 ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ. Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,00 στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ-ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ,00 εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Προώθηση της Εταιρικής ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ,00 Κοινωνικής Ευθύνης στον Δήμο Αθηναίων ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΒΕΑ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Επιχειρηματική Υπευθυνότητα και Αειφορία (διακριτικός τίτλος: ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ,00 «Ευ Αειφορείν» ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: ΣΥΝΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Ανάπτυξη δικτύου προώθησης της ποιότητας και υποστήριξης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και των εργαζομένων του ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ,00 τουριστικού τομέα στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για επαπειλούμενους με ανεργία, εργαζόμενους και ΕΒΕΠ (ΕΜΠΟΡΙΚΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 70 αυτο/νους, της περιοχής του Πειραιά, με στόχο τη βελτίωση της ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ) απασχολησιμότητάς τους και τη διατήρησή τους στην αγορά ,00 εργασίας. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ) ΣΤΙΣ ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΑΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Σύνταξη Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής Μικρών ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ,00 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) εντός της οικονομικής κρίσης, στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) εισόδου ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ-ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΑΝΔ02 ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ,40 ΕΠΑΕ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ (ΟΤΕΚ) (ΠΡΩΗΝ ΣΤΕ -ΚΩΔ:501311) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-2 Ενίσχυση του Ανθρώπινου Δυναμικού των ΜΜΕ σε Θέματα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΑΝΔ ,00 Εξωστρέφειας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ) ΕΠΑΕ) 2-Π. "Πρόγραμμα κατάρτισης/επανακατάρτισης για ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις σε ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΑΝΔ05 ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ,00 όλους τους κλάδους της οικονομίας με στόχο την βελτίωση της ΕΠΑΕ) ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ανταγωνιστικότητας τους στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου" Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα, στις 2 περιφέρειες σταδιακής ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ,00 εισόδου ΕΛΛΑΔΟΣ Συνδικαλιστική κατάρτιση και ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων εργαζομένων ιδιωτικού τομέα που εκπροσωπούνται από τη ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,00 στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΞΗΡΑΣ-ΛΙΜΕΝΟΣ ΣΤΙΣ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ Ανάπτυξη δικτύου προώθησης της ποιότητας και υποστήριξης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ των επιχειρήσεων, των επαγγελματιών και των εργαζομένων του ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ,00 τουριστικού τομέα στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 συναφείς με θέματα κατασκευαστικών / τεχνικών έργων στις ,00 περιφέρειες σύγκλισης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ,60 ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης ,00 (πράσινα επαγγέλματα) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 7 ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ( ) ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) , Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 στις 8 περιφέρειες σύγκλισης , Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 8 ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 περιφέρειες σύγκλισης , Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 8 περιφέρειες σύγκλισης ,00 Μονάδα Α

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ,00 ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ( ) Ε. Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ παροχής κατ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ,00 των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με Ε. ανεργία εργαζομένων, στις 8 περιφέρειες σύγκλισης (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής στις ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ,50 περιφέρειες σύγκλισης ( ) Ε. Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης (training voucher) της Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 46 χρήσης ΤΠΕ, που θα πραγματοποιηθεί από Πιστοποιημένα ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στις 8 Περιφέρειες ,00 Σύγκλισης ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙ 35 προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ,50 Πελοποννήσου- Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Μεσσηνίας. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 35 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Περιφέρεια ,75 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Πελοποννήσου - νομός Κορινθίας «ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 35 ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ ,25 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 35 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 35 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,88 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 35 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 35 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΣΤΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,25 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ. «ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 35 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ ΣΤΟΝ ΑΜΚΕ-ΑΡΩΓΗ ,13 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ» ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & 35 κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου- ΝΗΣΩΝ ,25 Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας ΚΥΨΕΛΗ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο ΜΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ Η ,88 Βορείου Αιγαίου-Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου ΚΥΨΕΛΗ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ -Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 33 κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ ,75 Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Λέσβου ΙΝΕ ΓΣΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Νομός Χίου μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,88 εργασίας ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ KAI επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ,00 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - Περιφερειακή Ενότητα Σάμου ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ-Δημιουργία θέσεων ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΕΦΗΒΟΥ απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ,25 κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Περιφερειακή Ενότητα Χίου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ,00 Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Άρτας ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ,88 Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Ιωαννίνων ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ,88 Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Θεσπρωτίας ΕΨΕΠ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ,88 ΗΠΕΙΡΟΥ - Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων "Ε.Ψ.Ε.Π." ΕΨΕΠ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ,63 ΗΠΕΙΡΟΥ - Περιφερειακή Ενότητα ΑΡΤΑΣ "Ε.Ψ.Ε.Π." ΕΨΕΠ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ,88 ΗΠΕΙΡΟΥ - Περιφερειακή Ενότητα ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ "Ε.Ψ.Ε.Π." ΕΨΕΠ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ,75 ΗΠΕΙΡΟΥ - Περιφερειακή Ενότητα ΠΡΕΒΕΖΑΣ "Ε.Ψ.Ε.Π." ΑΜΚΕ-ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 40 ΑΜΚΕ-ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου- Περιφεριακή ,13 Ενότητα Άρτας ΑΜΚΕ-ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 40 ΑΜΚΕ-ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου- Περιφερειακή ,25 Ενότητα Πρέβεζας Μονάδα Α

11 ΑΜΚΕ-ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 40 ΑΜΚΕ-ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου- Περιφερειακή ,50 Ενότητα Θεσπρωτίας ΑΜΚΕ-ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ_Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 40 ΑΜΚΕ-ΠΙΝΔΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Ηπείρου- Περιφερειακή ,88 Ενότητα Ιωαννίνων ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD)_ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ 40 προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Ηπείρου ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ICSD) ,38 - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Άρτας ΙΝΕ/ΓΣΕΕ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣΣΤΗΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,88 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΡΤΑΣ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣΣΤΗΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,88 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΝΕ-ΓΣΕΕ_ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 40 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,25 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ_ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 40 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,00 ΠΡΕΒΕΖΑΣ «Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ,25 ΙΣΤΟΡΙΑΣ Πελοποννήσου-Αργολίδα» ΚΕΑΝ- ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 35 ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ,88 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ. KEAN-Κύτταρο εναλλακτικών αναζητήσεων νέων - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 35 κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ,13 Περιφερειακή Ενότητα Νομός Κορινθίας. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΩΝ ΒΟΥΝΙΟΥ «Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ»-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ 31 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΒΟΥΝΙΟΥ "Η ΚΟΥΝΟΠΕΤΡΑ" ,38 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην ,25 ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Περιφέρεια Β. ΑΙΓΑΙΟΥ - Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) ΛΕΣΒΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 47 ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ,00 ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (TRAINING VOUCHER) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β ΤΗΣ Σ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ- 48 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΕΕ ,00 ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ) ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ,75 ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΟ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ,00 ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΟ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ,00 ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΟ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ,13 ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΟ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ-«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 35 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνεργαζεται- ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,88 Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας» ΔΙΑΣΤΑΣΗ-«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 35 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνεργαζεται- ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,88 Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας» ΔΙΑΣΤΑΣΗ-«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 35 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνεργαζεται- ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,63 Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας» ΔΙΑΣΤΑΣΗ-«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 35 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνεργαζεται- ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,88 Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας» ΔΙΑΣΤΑΣΗ-«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 35 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ συνεργαζεται- ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,88 Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας» Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ( ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , ) στις 8 περιφέρειες σύγκλισης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΗΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 31 ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΗΩ ,38 ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Μονάδα Α

12 Equal Society - Κοινωνία ίσων ευκαιριών-δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 31 κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - (EQUAL SOCIETY) ,75 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Equal Society - Κοινωνία ίσων ευκαιριών-δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 31 κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - (EQUAL SOCIETY) ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ- ΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ,13 Αντιπλημμυρικός Έλεγχος Ρεμάτων Νομού Ζακύνθου ΑΝΑΓΚΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΗΩ-Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ,50 επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοι κοινοφελούς χαρακτήρα, στην ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΗΩ περιφέρεια Ιονίων νήσων-δημοσ ΠΑΞΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 31 κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων- ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ,50 Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α.Σ. "ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Α.Σ. "ΠΡΟΟΔΟΣ" ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Σ. "ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ" ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Σ. "ΕΠΙ-ΔΡΑΣΗ" ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ- ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Σ. "ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Α.Σ. "ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ" ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ "ΑΡΣΙΝΟΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 75 Α.Σ. "ΑΡΣΙΝΟΗ" ,00 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ" ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Α.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ,00 (Π.Α.Ν.ΕΜΠΟΡΙΟ) ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ,00 (ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ "Δημοκρίτεια" - Πρωτοβουλία απασχόλησης & Α.Σ.«"ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ"-ΠΡΩΤ/ΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 75 επιχειρηματικότητας σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής ΑΠΑΣΧ/ΣΗΣ&ΕΠΙΧ/ΤΗΤΑΣ ΣΕ ,00 οικονομίας στο Ν. Ξάνθης" ΔΥΝ.ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠ.ΟΙΚ/ΜΙΑΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 75 Παρέμβαση για την Απασχόληση στην Θάσο Α.Σ. ΘΑΣΟΣ ,00 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 75 Α.Σ. ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ,00 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 75 Α.Σ. ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑ ,00 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑΣ Α.Σ.«ΑΜΚΕ ΑΠ/ΣΗΣ Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 75 Δ.ΔΟΞΑΤΟΥ,ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ&ΠΑΡΑΝ ,00 Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου ΕΣΤΙΟΥ» «ΣΥΜ/ΧΙΑ ΑΝ/ΞΗΣ ΔΡΑΜΑΣ» Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 75 Α.Σ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ,00 ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του Δήμου Ξάνθης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 75 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ Α.Σ. «ΕΠΙ.ΔΡΩ» ,00 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Βορείου Έβρου - ΤοπΣΑ Βορείου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 75 Α.Σ. «ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ» ,00 Έβρου ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ Α.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ Π.Ε ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ,00 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΔΡΑΜΑΣ (Α.Σ.Κ.Ε.Δ.) "ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" - ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 75 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ Α.Σ. «ΡΟΜΒΟΣ» ,00 ΕΒΡΟΥ Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση στον Δήμο Μαρώνειας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 75 Α.Σ. "ΜΑΡΩΝ" ,00 Σαπών Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 75 Α.Σ. "ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ" ,00 Αλεξανδρούπολης Σαμοθράκης Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την Α.Σ. ΙΝ.Ε.ΕΜ. ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 75 επιχειρηματικότητα νέων αποφοίτων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και ΤΗΣ ΚΑΙΝ/ΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡ/ΤΗΤΑΣ & ,00 την καινοτομική Επιχειρηματικότητα ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 75 Α.Σ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ,00 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Α.Σ. «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ,00 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ EVROMOTION» ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στους Δήμους Ιάσμου και ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ,00 Αρριανών "ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΡΑ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 75 Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Διδυμότειχου Α.Σ. "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" ,00 ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 75 Α.Σ. "ΡΟΔΟΠΗ: ΕΥΦΟΡΗ ΓΗ" ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στις Α.Σ. «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ,00 ανάγκες του Δήμου Ξάνθης ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Μονάδα Α

13 ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 75 ΒΙΩΣΙΜΗ Α.Σ. EBΡOY ,00 ΕΒΡΟΥ Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την ΑΝ/ΞΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠ/ΣΗ ΑΓΡ/ΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 75 επιχειρηματικότητα νέων αγροτών ανέργων και νέων ΧΩΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΜΚΕ (ΑΝΑ.Σ.Α ,00 επιστημόνων στον αγροπεριβαλλοντικό και αγροδιατροφικό τομέα ΑΓΡ/ΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ) Προώθηση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας στον ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 75 τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας. Κοινωνική ΟΙΚΟΝομία ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ,00 Εργασιακή Σταθερότητα (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.) (Κ.ΟΙΚΟΝ.Ε.Σ.) «ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ Α.Σ. ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ,00 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ «Δίκτυο Ανάδρασης για την Απασχόληση στον Τριτογενή Τομέα ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ,00 Ν. Καβάλας» ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ «Τοπικό σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη ανάκαμψη της αγοράς Α.Σ. ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ Ν ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 75 εργασίας του Νομού Καβάλας μέσα από την προώθηση ανέργων ,00 ΚΑΒΑΛΑΣ σε «πράσινα» επαγγέλματα» ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΥ Α.Σ AMALIADA AGRO ,00 ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΧΑΙΑΣ Α.Σ. AGRO DIEXODOS ,00 ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ,00 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις Α.Σ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ,00 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ HOMO TOURISTICUS - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ HOMO ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ TOURISTICUS ,00 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ Α.Σ ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ,00 ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Α.Σ.ΠΕΡΙΦ/ΚΕΣ ΠΡΩΤ/ΛΙΕΣ ΕΝ/ΣΗΣ «Γίνε Έξυπνος Αγρότης (ΓΕΑ) - Πρωτοβουλίες Ενίσχυσης ΑΠ/ΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ Απασχόλησης μέσω Επιστροφής και Ενσωμάτωσης του ,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ&ΕΝΣ/ΣΗΣ ΑΝΘΡ/ΝΟΥ Ανθρώπινου Δυναμικού στον Πρωτογενή Τομέα» ΔΥΝ/ΚΟΥ Α.Σ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΡΓΑΣΙΑ/ΠΡΑΞΗ:"ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΚΑΤ/ΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ Δ ,00 ΑΚΤΙΟΥ Α.Σ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Δίκτυο Δράσεων για την Ενίσχυση της απασχόλησης στους ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ,00 Δήμους Δυτικής Αχαΐας και Ερυμάνθου ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΪΑ. Α.Σ. "ΠΡΟΩΘΗΣΗ&ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ Δράσεις κατάρτισης & στήριξης ανέργων με κατεύθυνση στην ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ προώθηση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των τοπικών ,00 PROMOTIONAL OF LOCAL επιχειρήσεων της Αχαΐας PRODUCTS Το Χαμόγελο του Παιδιού - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ,13 στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων - Κερκυραικά Χαμόγελα Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του Νομού ,00 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αιτωλοακαρνανίας «ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ Α.Σ. ""ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΩ"" ,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ» Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία Α.Σ. "ΑΙΤΩΛΙΑ" ,00 Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις Α.Σ. ΛΕΤΡΙΝΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ ,00 ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ Α.Σ. ΑΡΤΑΣ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΕΝΔΟΓΕΝΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΗ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ένα τοπικό σχέδιο δράσης για την εκκίνηση επιχειρηματικών και Α.Σ. «A.R.T.A. (BUSINESS START επαγγελματικών δραστηριοτήτων στην Περιφερειακή Ενότητα UP) ACTIVITIES REVITALIZING THE ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτας AREA» Σχέδιο για την Απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της Π.ΑΡ.Γ.Α (ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΑΡΩΓΗ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ τοπικής αγοράς εργασίας του Δήμου Πάργας ΓΝΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στο Α. Σ. «ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Λεκανοπέδιο Ιωαννίνων ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» Α. Σ. «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστημόνων στην Ηπειρο ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ» «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων και Αγροτών στην Α.Σ. «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Πίνδο» Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την C.ΙΝ.Ε.ΕΜ. ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ επιχειρηματικότητα νέων αποφοίτων ΤΕΙ/ΑΕΙ στην καινοτομία, και ΑΝΤ/ΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ την καινοτομική Επιχειρηματικότητα. ΕΠΙΧ/ΤΗΤΑΣ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, Α. Σ. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑ ΙΟΝΙΑ ΠΥΛΗ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις Α.Σ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡχή Τοπικής Τουριστικής Ανάπτυξης & Απασχολησιμότητας Α. Σ. ΑΡΤΤΑΑ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Τοπικές Δράσεις Ενίσχυσης Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Α.Σ. "ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Πρωτογενούς Τομέα Εναλλακτικές μορφές απασχόλησης, από τις Παραδοσιακές ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ,00 Τεχνολογίες στα νέα Επαγγέλματα ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α. Σ. ΔΙΑΣ ,00 Τοπικό Σχέδιο απασχόλησης για την αναζωογόνηση των ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ,00 αγροτικών περιοχών της Ολυμπίας- ΠΑΣΙΘΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΠΑΣΙΘΕΑ Ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της βιολογικής γεωργίας στον Α.Σ. BIO-ΗΛΙΣ ,00 Δήμο Ήλιδας ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ ΓΑΙΑ ,00 ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Μονάδα Α

14 Δίκτυο τοπικών φορέων για την ανάπτυξη της απασχόλησης στη Α.Σ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χίο ΣΤΗ ΧΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΚΤΙΝΕΣ Ακτίνες Ζωής Λέσβου ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΖΩΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΜΚΕ Α.Σ. "ΠΕ ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου Ικαρίας ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΗΡΑ)" ΤΟΠΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ Α.Σ. "ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΑΣΧOΛΗΣΗ (ΑΙΟΛΚΙΑ)" ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΛΗΜΝΟΥ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΛΗΜΝΟ ΑΓ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ Α.Σ. "ΤΟΠΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ" ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΣΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Σ. "ΚΕΡΚΥΡΑ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΟΛΟΥΣ" «Ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Λευκάδας με παράλληλη προώθηση τοπικών προϊόντων και ενσωμάτωση Α.Σ. ΤΟΠΣΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ αρχών ισόρροπης ανάπτυξης» ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Α.Σ. ΟΛΟΚΛ/ΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛ ΑΓΡΟΤΟΥΡ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ,00 ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (AGROMOTION) Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ΑΝΑ-ΗΛ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΙΑΣ" ,00 ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ,00 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΣΤΗΝ ,00 ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΙΑ ΗΛΙΟΣ - Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στην κατασκευή και τη συντήρηση έργων Α.Π.Ε. με έμφαση στις δράσεις του προγράμματος «ΗΛΙΟΣ» και παρεμβάσεων Α.Σ. "ΗΛΙΟΣ" ,00 εξοικονόμησης ενέργειας Α.Σ. (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΚΥΔΩΝ ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΥΔΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) Α.Σ. (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ XANIA ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΛΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Α.Σ. "ΡΕΘΕΜΝΙΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ" ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Σ. "ΔΡΟΜΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ" Α(Γ)ΡΩΓΟΣ Α(Γ)ΡΩΓΟΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ,00 Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση, προσαρμοσμένο στις ΤΟΠΣΑ ΠΑΤΡΑΣ ,00 ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πάτρας Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην ΛΘ Εφορεία ΕΥΤΟΠ10 Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια ΑΜΚΕ-ΑΡΩΓΗ ,00 Πελοποννήσου Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην ΛΖ Εφορεία ΕΥΤΟΠ10 Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια ΑΜΚΕ-ΑΡΩΓΗ ,00 Πελοποννήσου Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στη ΕΠΜΑΣ, ΕΥΤΟΠ10 παράρτημα εθνικής πινακοθήκης Ναυπλίου στην περιφέρεια ΑΜΚΕ-ΑΡΩΓΗ ,75 Πελοποννήσου ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΤΣΙΟΜΥΤΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΥΤΟΠ10 Ανάδειξη προστασία φύλαξη αρχαιοτήτων Αργολίδας ,00 ΙΣΤΟΡΙΑΣ Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Ε Εφορεία ΕΥΤΟΠ10 Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια ΑΜΚΕ-ΑΡΩΓΗ ,00 Πελοποννήσου Εργασίες προσβασιμότητας στον αρχαίο οικισμό Μουχλίου ΕΥΤΟΠ10 Αρκαδίας - ψηφιακή προσβασιμότητα των αρχαιολογικών χώρων ΑΜΚΕ-ΑΡΩΓΗ ,50 της Πελοποννήσου Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΥΤΟΠ10 στην 26η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ,07 Πελοποννήσου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στην 5η Εφορεία ΕΥΤΟΠ10 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ,36 Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & στην ΛΗ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και ΕΥΤΟΠ10 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ,00 στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών ΕΥΤΟΠ10 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ,60 Έργων - Επιστημονική Επιτροπή Μνημείων Επιδαύρου,στην Περιφέρεια Πελοποννήσου Α.Σ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Κοινωφελείς Συνέργιες Επιχειρήσεων ,00 ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΜΚΟ ΕΥΤΟΠ10 πολιτισμού ΛΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ,00 Αρχαιοτήτων Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΕΥΤΟΠ10 προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην 20η Εφορεία ,00 ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΕΥΤΟΠ10 προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην 6η Εφορεία ,00 ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΕΥΤΟΠ10 προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην ΛΕ Εφορεία ,50 ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΕΥΤΟΠ10 προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην 21η Εφορεία ,00 ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Μονάδα Α

15 Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΕΥΤΟΠ10 προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Η Εφορεία ,00 ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΜΚΟ ΕΥΤΟΠ10 προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του ,00 ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ πολιτισμού 22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην Ζ Εφορεία ΕΥΤΟΠ10 Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια ΑΜΚΕ-ΑΡΩΓΗ ,00 Δυτικής Ελλάδος Ανάδειξη και αποκατάσταση Αρχαιολογικών Μνημείων της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΤΟΠ ,00 Νοτιοδυτικής Μαγνησίας και Σκιάθου ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ "ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ" ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Φύλαξη, ανάδειξη και βελτίωση προσβασιμότητας αρχαιολογικών ΕΥΤΟΠ10 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ,00 χώρων και μνημείων στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Φύλαξη, ανάδειξη και βελτίωση προσβασιμότητας αρχαιολογικών ΕΥΤΟΠ10 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ,00 και μουσειακών χώρων στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Φύλαξη, ανάδειξη και βελτίωση προσβασιμότητας αρχαιολογικών ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΥΤΟΠ10 χώρων, μνημείων και μουσείων στην Περιφερειακή Ενότητα ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Καρδίτσας ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ , ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΤΟΠ10 Αποκατάσταση αρχαίου Θεάτρου Φθιωτίδων Θηβών Μαγνησίας ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ "ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ" , Βελτίωση της προσβασιμότητας σε αρχαιολογικούς χώρους και ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΤΟΠ10 μνημεία αρμοδιότητος της ΙΓ ΕΠΚΑ στις Περιφερειακές Ενότητες ΟΜΑΔΑ ΑΛΜΥΡΟΥ "ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ" Μαγνησίας και Σποράδων , Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΕΥΤΟΠ10 προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην ΙΘ ΕΠΚΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. ΑΜΚΕ-ΑΡΩΓΗ , Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΕΥΤΟΠ10 προγραμμάτων κοινωφελούς Χαρακτήρα στην 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΑΜΚΕ-ΑΡΩΓΗ , Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΕΥΤΟΠ10 Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην 15η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ΑΜΚΕ-ΑΡΩΓΗ , Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΕΥΤΟΠ10 προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην ΙΗ ΕΠΚΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. ΑΜΚΕ-ΑΡΩΓΗ , Δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω προγραμμάτων ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΟΠ10 κοινωφελούς εργασίας στον αρχαιολογικό χώρο και το μουσείο ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ Αβδήρων Ξάνθης , Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΥΤΟΠ10 στην Κ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων στην ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου , Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΥΤΟΠ10 στην 27η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ- Βορείου Αιγαίου , Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΥΤΟΠ10 στην 3η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ- Βορείου Αιγαίου , Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΥΤΟΠ10 στην 14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ- Βορείου Αιγαίου , Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στo ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΥΤΟΠ10 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου στην ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ- Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου , Φύλαξη ανάδειξη προστασία βυζαντινών αρχαιοτήτων ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΥΤΟΠ10 Κορινθίας Αργολίδας - Αρκαδίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ , Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΕΥΤΟΠ10 προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην ΛΣΤ ΕΠΚΑ (EQUAL SOCIETY) (Περιφερειακη ενότητα Λευκάδας) , Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΕΥΤΟΠ10 προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην 22η ΕΒΑ (EQUAL SOCIETY) (Περιφερειακή ενότητα Λευκάδας) , "Tαϋγέτεια"- Πρωτοβουλία απασχόλησης & επιχειρηματικότητας 38 σε δυναμικούς κλάδους της τοπικής οικονομίας στη Νότια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Πελοπόνησο" Α.Σ. ΤΑΫΓΕΤΕΙΑ , ΣΤΗΡΙΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 38 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Α.Σ. AGRO MESSINIA , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 38 ΟΙΚΟΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Σ. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ , Α.Σ. ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΥΜΕ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - 38 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ , Α.Σ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ 38 Συλλογική Τοπική Δράση για την Απασχόληση στη Kορινθία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ , ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ 38 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Α.Σ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 38 ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Σ. ΜΕΣΣΗΝΗ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 38 Αγροτουριστικές Δράσεις στη Μάνη Α.Σ. ΕΝΑΓΡΟΝ , ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 38 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ "ΗΛΙΑΤΩΡ" , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 38 ΒΙΟ-ΑΡΚΑΔΙΑ Α.Σ. ΒΙΟ-ΑΡΚΑΔΙΑ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 38 ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α.Σ. ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 38 ΠΡΟΔΡΑΣΗ Α.Σ. ΜΟΧΛΕΥΣΗ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 38 ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΙΙΙ Α.Σ. ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 38 ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ Α.Σ. "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ" , ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Α.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΙΑΣ , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 38 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ,00 Μονάδα Α

16 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ, Α.Σ. Η ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΑΔΙΑ ΣΥΝΕΡΓΙΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Α.Σ. ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση στο νομό Μεσσηνίας Α.Σ. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο για την ενίσχυση της προσβασιμότητας του κοινού στα αρχαιολογικά ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΥΤΟΠ10 μουσεία Πατρών και Αιγίου και σε αρχαιολογικούς χώρους των ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ,00 Πατρών Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΣΕΥΣ ΕΥΤΟΠ10 προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην 7η ΕΒΑ στον τομέα ,00 ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΝΠΙΔ του πολιτισμού Θυρίδες Ανάπτυξης και λειτουργίας Επιχειρήσεων στο Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ,00 δημιουργικό τομέα (Creativity Sector) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Αξιοποίηση των Περιβαλλοντικών, Πολιτιστικών και Μυθολογικών Χαρακτηριστικών του Δέλτα Πηνειού και της ευρύτερης περιοχής Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ Eco-ΔΕΛΤΑ ,00 του Δημιουργία συνθηκών απασχόλησης και μόνιμης εγκατάστασης Α. Σ. «ΥΠΟΔΟΧΗ» ,00 κατοικίας στην περιοχή παρέμβασης Ολοκληρωμένο τοπικό σχέδιο ενδυνάμωσης της απασχόλησης των νέων ανέργων στον ξενοδοχειακό κλάδο της Θεσσαλίας μέσα Α. Σ. ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ-ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ 53 από την προώθηση νέων μορφών προβολής και μάρκετινγκ των ΑΠΑΣΧΟΛ. ΝΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ξενοδοχείων με την χρήση ηλεκτρονικών κοινωνικών δικτύων ΞΕΝΟΔΟΧ ΚΛΑΔΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ,00 (social media) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ & Α. Σ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ,00 ΣΥΝΕΡΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΤΕΜΠΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Σ. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ,00 Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας, με την λειτουργία Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ Πολυδύναμου Θεματικού- Εμπορικού χώρου στην πόλη των ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ,00 Τρικάλων ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α.Σ. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ,00 Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες Α.Σ. "ΣΥΝΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ" ,00 της αγοράς εργασίας της Αγιάς ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΘΥΡΙΔΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΗΣ ,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ. «ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΘΕΤΤΑΛΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 53 ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΘΕΤΤΑΛΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ,00 Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Αύξησης της Απασχόλησης στην Α.Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ Θεσσαλία μέσα από την Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικής ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ,00 Γεωργίας και της Χρήσης Νέων Τεχνολογιών ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ,00 ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Α.Σ. ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ,00 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ +ΕΡΓΑΣΙΕΣ Τοπικές Πρωτοβουλίες για νέες Ευκαιρίες Α.Σ. ΤοπΣΑ ΒΟΛΟΥ ,00 Απασχόλησης στο Βόλο Δράσεις Απασχόλησης και Ανάπτυξης του Θεσσαλικού Αγροτικού Α.Σ. ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ ,00 Χώρου Προώθηση Τοπικής Επιχειρηματικότητας μέσω της Ανάδειξης Α.Σ. ΔΙΚΤΥΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ των Μυθολογικών, πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών στοιχείων ,00 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ της Ελασσόνας Α.Σ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & Δράσεις επιχειρηματικής καινοτομίας και απασχόλησης ,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Α.Σ. ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤ ΦΟΡΕΩΝ ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΛΟΠ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ. ΙΔΙΩΤ ,00 ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕΙΣ Τοπικές δράσεις για την παραγωγή και προώθηση γεωργικών Α.Σ. ΠαραγωΓΗ ,00 προϊόντων στους Δήμους Φαρσάλων και Τεμπών ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΙΣ Β Α.Σ. ΒΟΡΕΙΕΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ ,00 ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ Α.Σ. "ΕΡΜΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ" ,00 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ Α.Σ. ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ Τουριστική ανάπτυξη σε βουνό και Θάλασσα ,00 ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΑΡΓΩ» Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας Α.Σ.ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ , Στήριξη Ανέργων στον Αγροτικό Τομέα Νομού Λάρισας Α.Σ. AGRO LARISA ,00 Σχέδιο Στήριξης της Απασχόλησης και Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Σ. ΠΥΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,00 του Δήμου Πύλης ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α.Σ. ΑΛΜΥΡΟΣ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ,00 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ ΑΚΑΣΤΟΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ Α.Σ. ΑΚΑΣΤΟΣ-ΥΠΟΣΤΗΡ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜ ΚΟΙΝ ΣΥΝΕΤ ,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡ ΠΑΡΑΓΩΓ ΣΚΟΠΟΥ ΠΑΝΔΩΡΑ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Α.Σ.ΠΑΝΔΩΡΑ-ΥΠΟΣΤ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜ ΚΟΙΝΩΝ ΣΥΝΕΤ ,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΦΡΟΝΤ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ Α.Σ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Σ. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ,00 «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ,00 ηλικίας έως 29 ετών» στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης Πιλοτικό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης των άνεργων νέων ναυτικών, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ 61 στοχευμένων παρεμβάσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης ΕΡΓΑΣΙΑΣ και επιχειρηματικότητας των νέων. Ονοματοδοσία «Νέαρχος», ,75 στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης. ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ,00 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ) ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Μονάδα Α

17 ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ «Ανάπτυξη και υλοποίηση ενιαίου συστήματος απόκτησης ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες με ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΕΝ/ΣΕΩΝ ,00 ειδίκευση/εξειδίκευση στον αγροτικό χώρο» στις 8 Περιφέρειες ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ&ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Σύγκλισης (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ,00 ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ. Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2 συναφείς με θέματα κατασκευαστικών / τεχνικών έργων στις ,00 περιφέρειες σταδιακής εξόδου ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ,20 ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με υποχρεωτική απασχόληση σε θέσεις ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 4 συναφείς με θέματα αειφόρου περιβαλλοντικής διαχείρισης ,00 (πράσινα επαγγέλματα) στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ,00 ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ( ) ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) Κατάρτιση ανέργων σε εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ,00 στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου Κατάρτιση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ στις 3 ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ,00 περιφέρειες σταδιακής εξόδου Παροχή Υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης ΤΠΕ σε ανέργους στις ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ,00 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ,00 ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ( ) Ε. Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ 23 των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α. ανεργία εργαζομένων, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου Ε ,00 (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής στις ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ,30 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου ( ) Ε. Επιχορήγηση με Επιταγές Κατάρτισης (training voucher) της Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων σε Βασικές Δεξιότητες ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ 46 χρήσης ΤΠΕ, που θα πραγματοποιηθεί από Πιστοποιημένα ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ (ΟΑΕΔ) Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στις 3 Περιφέρειες ,00 Σταδιακής Εξόδου ΙΝΕ/ΓΣΕΕ_Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,50 Δυτ. Μακεδονίας-Περιφ. Ενοτητα Γρεβενών ΙΝΕ/Γ.Σ.Ε.Ε._Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,25 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην Περ. Ενότ. Φλώρινας ΙΝΕ/ΓΣΕΕ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Περιφέρεια ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,75 Δυτικής Μακεδονίας, στην Περιφερειακή Ενότητα ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ_Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,00 Δυτικής Μακεδονίας- Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο Δήμο ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ,75 Βοϊου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Δυτικής Μακεδονία). ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 47 ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ,00 ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ (TRAINING VOUCHER) ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Β ΤΗΣ Σ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ- 48 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΕΕ ,00 ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΕΣΠΩΝ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων 41 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΠΡΕΣΠΩΝ κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ,38 Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 36 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,00 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 36 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,25 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 36 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,00 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 36 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,88 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 36 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,25 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. Μονάδα Α

18 ΙΝΕ ΓΣΕΕ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 36 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε. ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ,50 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΝΕ ΓΣΕΕ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 36 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ,25 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΝ ΤΠΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΝΕ ΓΣΕΕ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 36 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ,75 ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΣΙΣ_Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 36 Κεντρικής Μακεδονίας-ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ,00 ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΣΙΣ_Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 36 Κεντρικής Μακεδονίας-ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ,63 (ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) ΑΡΣΙΣ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 36 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΝ ,88 ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ_Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 36 κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ,13 Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Χαλκιδική ΑΡΣΙΣ_ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 36 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ,25 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 36 ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε ,25 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ. Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής ( ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , ) στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου "ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 36 ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ,88 ΗΜΑΘΙΑΣ" "ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 36 ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ,38 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ" "ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 36 ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" "ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 36 ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ ,88 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ" "ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 36 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΣΤΗΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ ,25 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Π.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΝ Δ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 36 ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ, ΣΤΗΝ ,63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 36 ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ ,88 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑΣ" ΚΕΑΝ - Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΑΝ-ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 36 ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ -Πολεοδομικό ,50 Συγκρότημα Θεσσαλονίκης πλην Δήμου Θεσσαλονίκης ΙΠΑΔΜ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ,88 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Γρεβενών ΑΝΑΣΑ & ΖΩΗ ΣΤΗ ΠΕΛΛΑ-ΑΜΚΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ-Δημιουργία θέσεων ΑΝΑΣΑ & ΖΩΗ ΣΤΗ ΠΕΛΛΑ-ΑΜΚΕ ΓΙΑ 36 απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ ,75 Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας Ινστιτούτο περιφερειακής Ανάπτυξης Δυτ.Μακεδονίας (ΙΠΑΔΜ) Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 41 προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ,13 Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. IΜΕ ΓΣΕΒΕΕ - Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ-ΙΝΣΤ/ΤΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧ επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας στην ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΔΙΑ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ ,50 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Πολεοδομικό Συγκρότημα ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Θεσσαλονίκης πλήν Δήμου Θεσσαλονίκης Α.Σ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΥΞΙΔΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 64 ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΠΥΞΊΔΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ ,00 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Μονάδα Α

19 Ανακύκλωση - Τοπική ανάπτυξη και απασχόληση στη Α.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ,00 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ- ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 64 Πρωτογενής Ανάπτυξη στην Δυτική Ύπαιθρο Α.Σ. ΑΕΙΦΟΡΙΑ ,00 Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την Α.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΥΦΥΗΣ ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 64 επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την ,00 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη Νέοι Δρόμοι για την Απασχόληση στο Πολεοδομικό Συγκρότημα ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ,00 της Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΣΤΗΝ ΑΠ/ΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝ/ΚΗ ΘΕΣ/ΚΗ Πολιτισμός: Η δημιουργική πλευρά της επιχειρηματικότητας και Α.Σ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ,00 της απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Θεσσαλονίκη: Κοιτίδα επιχειρηματικότητας και εξωστρέφειας, με Α.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ,00 στόχο την απασχόληση. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α.Σ. "ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΤΟΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 64 Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών ,00 ΣΤΟ Δ.ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ -ΣΥΝ- ΤΟΠΟΣ" Συν-ενεργείν τοπικά για την καταπολέμηση της ανεργίας στην Α.Σ. ΣΥΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ,00 Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 64 Παρέμβαση για την Απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλονίκη Α.Σ. ΔΥΤΙΚΑ ,00 ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ Α.Σ. ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 64 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΣΤΗΝ ΠΕ ,00 ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τουρισμός Πόλης - Απασχόληση στο ιστορικό κέντρο της Α.Σ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ,83 Θεσσαλονίκης ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 64 των τοπικών αγορών εργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Α.Σ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ,00 Ημαθίας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 64 Τοπικό σχέδιο δράσης για την απασχόληση «Ερμής» Α.Σ. ΤΟΠΣΑ ΕΡΜΗΣ ,00 Ανάπτυξη Μακεδονικού Κάμπου μέσα απο την Αξιοποίηση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 64 Α.Σ. "ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ ΓΗ" ,00 Τοπικού Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΞΙΑ Τοπικό σχέδιο στήριξης της απασχόλησης και της Α.Σ. "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ,00 επιχειρηματικότητας στη Δυτική Θεσσαλονίκη ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 64 Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών Α.Σ. "ΣΥΝΕΡΓΩ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" , ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 64 Παρέμβαση για την Απασχόληση στο Ν. Σερρών Α.Σ. "ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ"" ,00 Αναπτυξιακή Σύμπραξη Γλαυκή - Υποστήριξη ανέργων γυναικών Α.Σ."ΓΛΑΥΚΗ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 64 για τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜ/ΓΙΑΣ ΣΥΝ/ΚΩΝ ,00 κοινωνικής φροντίδας (ΚοινΣΕΚοΦ) ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝΚΟΙΝ/ΚΗΣΦΡΟΝΤ3 Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Α.Σ. "ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ,00 Ανάπτυξη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 64 Σχέδιο απασχόλησης Πιερίας Α.Σ. ΠΙΕΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ,58 Α.Σ. "ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 64 «Σύμφωνο απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» ,00 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ, "ΠΡΩΤ.Α"" Α.Σ. ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 64 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ,00 ΑΝΤΙΔΟΤΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΥΝΕΡΓΙΑ Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της Α.Σ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 64 απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των ανέργων στην ,00 ΠΕΛΛΑ Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ Α.Σ. ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 64 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ,00 ΣΤΗΝ ΠΡΩΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ Δίκτυο Προώθησης Ανέργων στην Απασχόληση μέσω της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 64 Α.Σ. ΑΝΑΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ ,00 Εξειδικευμένης Πιστοποίησης Δεξιοτήτων Δυναμική Παρέμβαση στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Δυτικής Α.Σ.ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 64 Θεσσαλονίκης για την Προώθηση Ανέργων μετα ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑ-Β'/ΘΜΙΑΣ&Γ'/ΘΜΙΑΣ ,00 δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Απασχόληση ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΕΝΤΑΞ Α.Σ. ΠΙΕΡΙΑ:ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 64 Δράσεις για την απασχόληση στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ,00 ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση της Απασχόλησης στο ΑΔ02 Α. Σ. "ΑΓΡΟ ΣΕΡΒΙΑ" ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ Δήμο Σερβιών - Βελβεντού Α.Σ. "ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΑΔ02 Ανοιχτοί Δρόμοι για την Απασχόληση στα Γρεβενά ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ-ΤΕΧΝΙΚΟ Α.Σ. "ΔΡΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΔ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ΔΑΦ)" Α. Σ. "ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΔ02 ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" Ενθάρρυνση και υποστήριξη της απασχόλησης στην ΑΔ02 Α. Σ. "ΠΡΟ-ΕΡΓΑΣΙΑ" ,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης Διευρυμένη λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΥΤΟΠ10 Θεσσαλονίκης και διασφάλιση της προσβασιμότητας στο ευρύ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ,00 κοινό και σε ειδικές κοινωνικές ομάδες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω ΕΥΤΟΠ10 Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην 9η Εφορεία ΑΜΚΕ-ΑΡΩΓΗ ,00 Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο μέσω ΕΥΤΟΠ10 Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στην 10η Εφορεία ΑΜΚΕ-ΑΡΩΓΗ ,00 Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Μονάδα Α

20 Δημιουργία Θέσεων Απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΕΥΤΟΠ10 προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στο Κρατικό Μουσείο ΑΜΚΕ-ΑΡΩΓΗ ,00 Σύγχρονης Τέχνης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Διευρυμένη λειτουργία του μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού και ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΥΤΟΠ10 του Λευκού Πύργου και διασφάλιση της προσβασιμότητας στο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ,00 ευρύ κοινό και σε ειδικές κοινωνικές ομάδες ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στo ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΥΤΟΠ10 Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης στην Περιφέρεια Κεντρικής ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ,69 Μακεδονίας Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΥΤΟΠ10 στην ΚΗ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ,31 Σερρών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΥΤΟΠ10 στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδας ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ,15 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΥΤΟΠ10 στην ΚZ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ,00 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΥΤΟΠ10 στην ΙΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ,00 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΥΤΟΠ10 στην ΙΖ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων στην ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ,00 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης/ Μουσείο ΕΥΤΟΠ10 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ,53 Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΥΤΟΠ10 στην 11η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ,00 Κεντρικής Μακεδονίας ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΕΥΤΟΠ10 Φύλαξη του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης ,00 ΝΗΣΩΝ Ανάδειξη, προβολή και φύλαξη Βυζαντινού-Χριστιανικού ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΕΥΤΟΠ ,00 Μουσείου ΝΗΣΩΝ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΕΥΤΟΠ10 προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην ΕΠΜΑΣ και στα ,00 ΝΗΣΩΝ παραρτήματα της στην περιφέρεια Αττικής ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΕΥΤΟΠ10 Ανάδειξη, προβολή και φύλαξη του Μουσείου Μπενάκη ,00 ΝΗΣΩΝ Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΕΥΤΟΠ10 προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΝΠΙΔ ,00 πολιτισμού στο Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον τομέα του πολιτισμού ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΥΤΟΠ10 μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην Α, Β, Γ ,00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ ΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕ Α ΕΠ ΕΠΚΑ Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβου ΕΥΤΟΠ10 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ,88 Ανωγειανάκη-Κέντρο Εθνομουσικολογίας στην Περιφέρεια Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας στο ΕΥΤΟΠ10 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ,00 Νομισματικό Μουσείο στην Περιφέρεια Αττικής Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΥΤΟΠ10 στην 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ,00 Αττικής Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΥΤΟΠ10 στην 2η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ,00 Αττικής Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΥΤΟΠ10 προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο Εθνικό ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ,00 Αρχαιολογικό Μουσείο Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΥΤΟΠ10 στην ΚΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ,00 στην Περιφέρεια Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & Πολιτιστικά Δρώμενα- Σχέδιο Δράσης Κοινωφελούς Εργασίας ΕΥΤΟΠ10 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ,00 στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΥΤΟΠ10 προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στο Επιγραφικό ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ,40 Μουσείο στην Περιφέρεια Αττικής ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΝΟΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΕΥΤΟΠ10 Ανάδειξη και προβολή Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή ,00 ΝΗΣΩΝ «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ,00 ηλικίας έως 29 ετών» στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου Πιλοτικό Πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης των ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ άνεργων νέων ναυτικών, Ονοματοδοσία «Νέαρχος», στις ,75 ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου. ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ,00 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ) ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ , ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ «Ανάπτυξη και υλοποίηση ενιαίου συστήματος απόκτησης ΟΡΓ/ΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες με ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΕΝ/ΣΕΩΝ ,00 ειδίκευση/εξειδίκευση στον αγροτικό χώρο» στις 3 Περιφέρειες ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ&ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Σταδιακής Εξόδου (ΟΠΕΚΕΠΕ) ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ,00 ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΕΧΝΗΜΑ Α.Σ. "ΤΕΧΝΗΜΑ" , ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Α.Σ. "ΑΧΑΡΝΕΙΣ" , Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Φυλής Α.Σ. "ΠΑΡΝΗΘΑ" , Ανάδειξη Ελληνικού Γαστρονομικού Πολιτισμού Α.Σ. "ΑΡΧΕΣΤΡΑΤΟΣ" ,00 Ο τομέας του περιβάλλοντος ως μοχλός οικονομικής και Α.Σ."ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ,00 κοινωνικής ενσωμάτωσης στην περιφέρεια Αττικής δ.τ. ΑΠΕ" Μονάδα Α

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΚΕ_ΣΥΝΟΛΟ_28-02-2014

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΠΛΗΝ ΚΕ_ΣΥΝΟΛΟ_28-02-2014 292471 296335 296492 Στρατηγική μελέτη για την αναδιάρθρωση και την επέκταση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του Εθνικού Παρατηρητήριου ΑμεΑ Σχέδιο δράσης για τη συνεργασία / ανάθεση δράσεων ενεργητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΑΝΑ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΑΝΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ - ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΑΝΑ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 216684 ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

αριθμός ΕΠ 20 Σύνολο έργων 1029 Σύνολο Δημόσιας δαπάνης ( ) 3.183.711.861 2.731.256.474 2.719.173.705

αριθμός ΕΠ 20 Σύνολο έργων 1029 Σύνολο Δημόσιας δαπάνης ( ) 3.183.711.861 2.731.256.474 2.719.173.705 Εντάξεις νέων έργων μετά την 1/3/2011 αριθμός ΕΠ 20 Σύνολο έργων 1029 Σύνολο Δημόσιας δαπάνης ( ) 3.183.711.861 2.731.256.474 2.719.173.705 Σύνολο έργων χωρίς τεχνική βοήθε 965 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. Μάστορα ΤΗΛ.210-3332920 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ EMAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ EMAIL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ MIS ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ Σ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΝΟΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟ Σ ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝ ΟΣ Τα.Κ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Έργα στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL...4 A. Έργα που αναφέρονται σε απασχόληση για µετανάστριες...4 1 ος Φορέας: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3 ο Χαρτογράφηση των φορέων συνεχιζόμενης και Δια Βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αδυναμίες ή ελλείψεις και επικαλύψεις αρμοδιοτήτων Πρόταση σχεδίου ερευνών για τη μελλοντική διαμόρφωση ενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ...

ΚΕΦ.:II. ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ... 25 ΚΕΦ.:III. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ... 1) A ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦ.:I. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΜΕΑ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΔ) ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2008 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έκθεση 2012. για τη Διά Βίου Μάθηση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού 2012 Έκθεση 2012 για τη Διά Βίου Μάθηση στην Ελλάδα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ιανουάριος 2013 Συντονισμός έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΠΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΪΟΣ 2008 ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τσαµαδιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε.

FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. FUNDING OPPORTUNITIES ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΣΠΑ Θύρσος Χατζηκώστας Διευθυντής ΑΤΛΑΝΤΙΣ Συμβουλευτική Α.Ε. 12 Οκτωβρίου 2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας H NέαN Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Γ.1: Έκθεση Αξιολόγησης για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος

Παραδοτέο Γ.1: Έκθεση Αξιολόγησης για την υποβολή πρότασης αναθεώρησης του Προγράμματος υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του έργου ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ON-GOING) ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 3 Σεπτεμβρίου 2012 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. 1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων»

«Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων» ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «Επιχειρησιακό Σχέδιο προώθησης Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3...1 Μέτρα πολιτικής...3 Στόχος 1.1 Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση...4 Πυλώνας 1 Απασχολησιµότητα...4 1. Κίνητρο επανένταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2014-2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ.ΕΠΕΝΔ. & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.

Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco. Λεωφ. Κηφισίας 100 & Μαραθωνοδρόμου 83 151 25 Μαρούσι Τηλ.: 210 67 25 966, Fax: 210 67 25 972 e-mail: remaco@remaco.gr, Web: www.remaco.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ «Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι μονάδες Υγείας και Πρόνοιας στη δεκαετία του 80, τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Μ.Ο.Π. και το Πρώτο Κοινοτική Πλαίσιο Στήριξης. ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το Δεύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα