Ιωάννης Α. Βλάχος, Σχ. Σύµβουλος ΠΕ4 Ν. Φθιώτιδας, Φωκίδος, Ευρυτανίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιωάννης Α. Βλάχος, Σχ. Σύµβουλος ΠΕ4 Ν. Φθιώτιδας, Φωκίδος, Ευρυτανίας"

Transcript

1 1 ιαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο: Χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να προκαλέσουν δυσκολίες στην επίτευξη των στόχων του. Ιωάννης Α. Βλάχος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ4 Ν. Φθιώτιδας, Φωκίδος, Ευρυτανίας Εισήγηση για την ημερίδα με θέμα: "Επιμορφωτικό Σεμινάριο- ιάλογος για το ιαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης". Λαμία 9 Μαρτίου 2002 Περίληψη Η παρούσα εισήγηση στοχεύει: α) να συμβάλει με θέσεις στην αναγκαιότητα της επιχειρούμενης αλλαγής των Αναλυτικών Προγραμμάτων προς την κατεύθυνση της διαθεματικότητας, β)να προσδιορίσει βασικά χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν το ΕΠΠΣ από τα Α.Π. τα οποία ισχύουν, γ) να προσδιορίσει σημεία τα οποία μπορεί να καταστήσουν δύσκολη την επίτευξη των στόχων του ΕΠΠΣ για τις Φ.Ε. στο Γυμνάσιο και δ) να προτείνει θέσεις που μπορεί να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του ΕΠΠΣ. Η αλλαγή των Αναλυτικών Προγραμμάτων στις Φ.Ε. Τα Αναλυτικά Προγράμματα των Φ.Ε., όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, αλλάζουν και οι αλλαγές προκύπτουν από δεδομένα τα οποία προσδιορίζουν ότι : Αλλάζει η επιστημονική γνώση Αλλάζει η θεωρία μάθησης που επηρεάζει τις επιλογές στο Α.Π. και τη διδασκαλία εν επιτυγχάνονται οι στόχοι και οι σκοποί που έχουν τεθεί Αλλάζουν οι κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές απαιτήσεις από την Εκπαίδευση στις Φ.Ε. Συνδυασμοί των παραπάνω. Την περίοδο ο σχεδιασμός των Αναλυτικών Προγραμμάτων γενικά και για τις Φ.Ε ειδικότερα, επηρεάστηκε σημαντικά από την διαβλεπόμενη μετάβαση στην Παγκοσμιοποίηση και την Κοινωνία της Πληροφορίας, από τις νέες θεωρίες για τη μάθηση (Γνωσιακή Επιστήμη) και τις προτάσεις της εποικοδομητικής θεώρησης της διδασκαλίας. Προγράμματα όπως το 2061 στις ΗΠΑ, το της Unesco, το Beyond 2000 και το National Curriculum στην Αγγλία, κ.α. έχουν επηρεαστεί από τις παραπάνω εξελίξεις.

2 2 Παράλληλα επιτροπές ειδικών κατέληξαν σε προτάσεις, όπως πχ η επιτροπή υπό την προεδρία του J. Delors 1 που προτείνει τους ακόλουθους σκοπούς για την Εκπαίδευση: Επιστημονικός και Τεχνολογικός Αλφαβητισμός για όλους (STL for All) Μαθαίνω να ζω μαζί με άλλους (learning to live together) Μαθαίνω να υπάρχω ως άτομο (learning to be) Μαθαίνω πως να μαθαίνω (learning to know) Μαθαίνω να πράττω (learning to do) Χαρακτηριστικό γνώρισμα των Α.Π. που εμπνέονται από τις προαναφερθείσες θέσεις είναι η αποδυνάμωση της αυστηρής περιχαράκωσης μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων και η έμφαση σε δεξιότητες που διαφέρουν από αυτές που περιγράφονται σε παλαιότερες ταξινομήσεις όπως πχ η ταξινομία του Bloom. εξιότητες που αναφέρονται στην κοινωνική ζωή, στην ικανότητα για αυτόνομη μάθηση, στην συνύπαρξη και συνεργασία με άλλους, κ.α., προστίθενται σε αυτές που παραδοσιακά επιχειρούσαν να επιτύχουν τα Αναλυτικά Προγράμματα. Έτσι προτείνονται νέες θεωρητικές συλλήψεις για τους άξονες στους οποίους οικοδομούνται τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα και νέα πλαίσια για την συνδιάταξη και εναρμόνιση των σκοπών των διαφόρων μαθημάτων. Μεταξύ αυτών αναφέρονται η διεπιστημονικότητα και η διαθεματικότητα. Παράλληλα με τον πόλο των σκοπών των Αναλυτικών Προγραμμάτων αναδεικνύονται δύο ακόμα πόλοι : ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός. Για το μαθητή έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (αρχική γνώση, γνωστικές ικανότητες και δεξιότητες, ενδιαφέροντα, στάσεις, κ.α) τα οποία καθορίζουν το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασής του με τους υπόλοιπους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή το εκπαιδευτικό υλικό και τον διδάσκοντα. Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος θεωρείται ως καθοριστικός παράγοντας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά τα οποία υποδηλώνουν το εκπαιδευτικό σύστημα από το οποίο προέρχεται και τα οποία δυσκολεύουν την εφαρμογή των καινοτομικών στοιχείων των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Οι επιστημονικές του γνώσεις συχνά χρειάζονται αναβάθμιση, στόχος που επιτυγχάνεται σχετικά εύκολα. ύσκολο είναι να αλλάξουν τα "πιστεύω" του για τη διδασκαλία και τη μάθηση ή για την ανάγκη να υποστηρίξει με το έργο του σκοπούς και στόχους τους οποίους δεν ασπάζεται ή τους θεωρεί ως δευτερεύοντες. ΕΠΠΣ για τις Φ.Ε. : βασικά χαρακτηριστικά 1. Το ΕΠΠΣ, θεωρούμενο ως προς τους σκοπούς του, απηχεί σύγχρονες απόψεις για το σχεδιασμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων, ειδικότερα ως προς το σκέλος της διαθεματικότητας. 2. Οι θέσεις του για τη μάθηση απηχούν σε σημαντικό βαθμό τις θέσεις του J. Bruner για τη σπειροειδή ανάπτυξη του περιεχομένου και τη διδασκαλία αφηρημένων εννοιών σε μικρές ηλικίες, κ.α. Σε πολλά σημεία των επιμέρους μαθημάτων αναφέρονται και θέσεις όπως η εργασία σε ομάδες, η κατευθυνόμενη ανακάλυψη, η διευρευνητική 1 Jacques Delors Learning: The treasure within, report to UNESCO of the International Commission on the Education for the Twenty-first Century, UNESCO Publishing 1996.

3 3 μάθηση, κλπ. Συνολικά όμως, ο μαθητής ως οντότητα με συγκεκριμένα για κάθε ηλικία ενδιαφέροντα, με αρχική γνώση που διαφέρει ριζικά από την γνώση που περιλαμβάνεται στο προς διδασκαλία Αναλυτικό Πρόγραμμα, με γνωστικές ικανότητες που προσδιορίζονται από το στάδιο της νοητικής του ανάπτυξης κ.α. δεν έχει ληφθεί υπόψη. Φαίνεται ότι δεν έχουν εκτιμηθεί απόψεις όπως αυτές του Piaget κ.α. για την νοητική ανάπτυξη των παιδιών ούτε και οι απόψεις του κονστρουκτιβισμού για το ρόλο της προϋπάρχουσας γνώσης. 3. Η κατανομή των μαθημάτων των Φ.Ε. στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου δεν αλλάζει. 4. εν αλλάζει το Ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων αυτών για τα μαθήματα των Φ.Ε. 5. Το θεματικό περιεχόμενο των επιμέρους μαθημάτων των Φ.Ε. δεν αλλάζει ουσιαστικά. Οι αλλαγές που παρατηρούνται αναφέρονται κυρίως σε ανακατανομές περιεχομένου στις διάφορες ενότητες, σε αναδιάταξη των ενοτήτων στις διάφορες τάξεις και σε "απλοποιήσεις" ορισμένων ενοτήτων που θεωρήθηκαν δύσκολες ή πολύπλοκες. Απηχεί τις "αφαιρέσεις" περιεχομένου οι οποίες έγιναν κατόπιν εισηγήσεως του Π.Ι. το σχολικό έτος Αξιοσημείωτο είναι ότι οι διδακτικοί στόχοι αναφέρονται αναλυτικά και ότι είναι περισσότεροι από αυτούς που αναφέρονται στους οδηγούς διδασκαλίας των μαθημάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα. Οι στόχοι αυτοί δεν αναφέρονται μόνο στην ανάπτυξη των εννοιών και στη μεταξύ τους διασύνδεση αλλά και στην εμβάθυνση και στην ποσοτική τους επεξεργασία μέσω αριθμητικών εφαρμογών και ασκήσεων. Σημαντικό είναι ότι οι στόχοι αυτοί δεν είναι ιεραρχημένοι σχετικά με την έμφαση που θα πρέπει να δοθεί σε αυτούς μέσα από τη διδασκαλία. εν διακρίνονται σε επίπεδα δυσκολίας όπως για παράδειγμα γίνεται στο Αγγλικό National Curriculum. Επίσης οι διδακτικοί στόχοι δεν ομαδοποιούνται σύμφωνα με του γενικούς σκοπούς διδασκαλίας που αναφέρονται στο ΕΠΠΣ και οι οποίοι είναι: Γνώση και μεθοδολογία των Φυσικών Επιστημών Συνεργασία και επικοινωνία Επιστήμη και καθημερινή ζωή Από τους σκοπούς αυτούς, η "Συνεργασία και επικοινωνία" είναι καινοτόμος για την τρέχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ο σκοπός "Επιστήμη και καθημερινή ζωή", αν και υπάρχει στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών δεν έχει καταξιωθεί στην πράξη καθόσον οι συνάδελφοι, παραδοσιακά, επιμένουν στους γνωστικούς στόχους. Ο σκοπός "Μεθοδολογία των Φ.Ε." αν και υπάρχει στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών δεν έχει διεισδύσει σε ικανοποιητικό βαθμό στη εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της εμμονής των διδασκόντων στο σκοπό "Γνώσεις" και λόγω της ανεπαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής στα Γυμνάσια. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχουν διατυπωθεί με συστηματικό και ενιαίο τρόπο οι στόχοι που θα αποδώσουν τη διαθεματικότητα μεταξύ των μαθημάτων των Φ.Ε και των μαθημάτων των άλλων κλάδων. 6. Οι διδακτικοί στόχοι και το γνωστικό περιεχόμενο, συσχετιζόμενες με το χρόνο που διατίθεται για τη διδασκαλία τους, έχουν πολλές φορές υψηλή «πυκνότητα». Αν απαριθμήσει κάποιος πλήθος των εννοιών που εισάγονται σε κάθε ενότητα, τον αριθμό των διδακτικών στόχων, τις δραστηριότητες που προτείνονται για να γίνουν και οι οποίες είναι απαραίτητες για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί και τις συγκρίνει με το χρόνο στον οποίο θα πρέπει να γίνουν, καταλήγει στο ότι για κάθε μία

4 4 από αυτές διατίθεται ελάχιστος χρόνος. Ο χρόνος αυτός δεν επαρκεί για να χρησιμοποιηθούν οι προτεινόμενες διδακτικές στρατηγικές όπως η καθοδηγούμενη ανακάλυψη, η διερεύνηση, η συζήτηση σε ομάδες, η διαθεματική προσέγγιση, κ.α. Ως μέτρο σύγκρισης για την «πυκνότητα» διδακτικών στόχων και περιεχομένου μπορεί να αντιπαραβάλει τις ενότητες του National Curriculum της Αγγλίας (ηλεκτρονική διεύθυνση με τις αντίστοιχες ενότητες του ΕΠΠΣ). 7. Η διδακτική μεθοδολογία που προτείνεται για τα επιμέρους μαθήματα έχει το εξής χαρακτηριστικό: Υπάρχει μια σειρά μεθοδολογικών προτάσεων που είναι κοινή (μάθηση μέσω διερεύνησης και καθοδηγούμενης ανακάλυψης, συζήτηση - διάλογος με τους μαθητές, εργαστηριακή άσκηση) και μια ποικιλία από άλλες προτάσεις οι οποίες δεν είναι εναρμονισμένες. Για παράδειγμα στη Βιολογία προτείνεται η εργασία σε ομάδες ενώ στη Χημεία η εξατομικευμένη διδασκαλία. Η διαθεματική διδασκαλία προτείνεται μόνο στη Χημεία και δεν προτείνεται για τη Φυσική ή τη Βιολογία. Η ποικιλία των διδακτικών προσεγγίσεων προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στη διδακτική πράξη και είναι επιθυμητή. Θα αποδώσει όμως τα αναμενόμενα εφόσον στηρίζεται στην ίδια θεωρητική βάση για τη μάθηση και δεν προκαλεί σύγχυση στο μαθητή. 8. Η αξιολόγηση των μαθητών περιγράφεται θεωρητικά και είναι αξιοσημείωτο ότι μεταξύ των προτάσεων που αναφέρονται δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς το θεωρητικό πλαίσιο. εν είναι σαφής ωστόσο η διασύνδεση με τους διδακτικούς στόχους; που έχουν προαναφερθεί. Αξιοσημείωτο είναι ότι η διαγνωστική αξιολόγηση προτείνεται ως σημαντική διαδικασία για την ίδια τη διδακτική πράξη, ένα χαρακτηριστικό που ως τώρα περιορίζεται μόνο στην Α' Λυκείου. 9. Το εκπαιδευτικό υλικό περιγράφεται τόσο σε σχέση με τους σκοπούς της διδασκαλίας όσο και ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές του. εν προσδιορίζεται σαφώς η συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων ειδών του υλικού (Βιβλία, διαφάνειες, πολυμεσικό υλικό, εργαστήριο, κ.α ) ώστε να αξιοποιηθούν σε καλύτερο βαθμό τα χαρακτηριστικά που έχει καθένα από αυτά. Η προδιαγραφή σύμφωνα με την οποία τα σχολικά εγχειρίδια θα έχουν μέγιστο αριθμό σελίδων 150±10%, σε συνδυασμό με το γνωστικό περιεχόμενο, το ποσοστό που θα διατεθεί για την εικονογράφηση, κλπ, σχηματοποιεί μια εικόνα στην οποία η αναγνωσιμότητα θα είναι χαμηλή. Συνοπτικά οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των Προγραμμάτων Σπουδών που ισχύουν και του ΕΠΠΣ, για τη διδασκαλία των Φ.Ε. φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα Κατανομή μαθημάτων Ωρολόγιο πρόγραμμα Στόχοι της διδασκαλίας εν αλλάζει η κατανομή των μαθημάτων στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου εν αλλάζει.10% θα διατεθεί στην ζώνη καινοτομιών Αλλάζουν. Οι θεματικοί διευρύνονται και αυξάνονται. Προστίθενται οι διαθεματικοί, οι στόχοι της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της ικανότητας για αυτόνομη και συνεργατική δράση, κ.α.

5 5 Μεθοδολογία διδασκαλίας Αλλάζει. Προτείνονται συγκεκριμένες πρακτικές με χρήση νέων υποδομών. Οι νέες αυτές πρακτικές, πχ διερευνητική μάθηση, συζήτηση σε ομάδες, εργαστηριακή διδασκαλία, χρήση ΤΕΠ, χρήση βίντεο-τηλεόρασης, κ.α. είναι αποτελεσματικές αλλά είναι απαιτητικές σε χρόνο. Περιεχόμενο των μαθημάτων Αλλάζει σε πολλά σημεία. Αφαίρεση, προσθήκη, τροποποίηση, ανακατανομή στις τάξεις, χωρίς να αλλάζει σε ποσότητα εννοιών, φαινομένων, νόμων, κλπ. Αξιολόγηση μαθητών Αλλάζει. Εισάγεται η διαγνωστική. Για την συντρέχουσα και την αθροιστική δεν προσδιορίζονται οι αλλαγές σε σχέση με το ισχύον. Εκπαιδευτικό υλικό Υποδομές Αλλάζει. Μέγιστος αριθμός σελίδων στα σχολικά εγχειρίδια 150± 10%. Προστίθενται Πολυμεσικό υλικό, βίντεο, ιαδίκτυο, εργαστήρια, εργαστη-ριακές ασκήσεις, κ.α. Η τρέχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα για τη διδασκαλία των Φ.Ε. στο Γυμνάσιο Από το Γυμνάσιο, αν και είναι η ανώτερη βαθμίδα της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δεν αποφοιτούν όλοι όσοι ολοκλήρωσαν το ημοτικό Σχολείο. Παρ όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση και την προαγωγή των μαθητών, αυτοί συναντούν σημαντικές δυσκολίες και διακόπτουν τη φοίτηση. Το Γυμνάσιο παρεμβάλλεται μεταξύ του ημοτικού και του Ενιαίου Λυκείου / Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου. Αυτό έχει ως επακόλουθο ότι πρέπει να επιτύχει δύο ασύμμετρους στόχους: α) να «θεραπεύσει» γνωστικά κενά και ελλείψεις σε γνωστικές δεξιότητες των απόφοιτων του ημοτικού, και β) να δώσει τους απόφοιτούς του εκείνες τις γνώσεις και γνωστικές δεξιότητες που χρειάζονται για την ομαλή φοίτηση στο Ενιαίο Λύκειο. Παρά τις όποιες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, το Ενιαίο Λύκειο αποτελεί το στόχο της πλειοψηφίας των αποφοίτων του Γυμνασίου. Στα ΤΕΕ απευθύνονται μόνο αυτοί που δεν έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί το Ενιαίο Λύκειο. Η επίτευξη των δύο αυτών στόχων, τους οποίους συστηματικά και επίμονα επιδιώκουν οι εκπαιδευτικοί, έχει ως αποτέλεσμα να «δίνουν βάρος» στις γνώσεις και στις γνωστικές δεξιότητες και να θέτουν σε «δεύτερη μοίρα» τους άλλους στόχους που αναφέρονται στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών. Συχνά, σε αντίθεση προς τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια, οι εκπαιδευτικοί προσθέτουν μέσω φωτοαντιγράφων γνώσεις και δεξιότητες που κατά την κρίση τους θα «χρειαστούν στο Λύκειο», επιλογή που γίνεται ευμενώς αποδεκτή από τους «καλούς» μαθητές, τους γονείς τους και τους συναδέλφους. Η διδακτέα ύλη διδάσκεται και οι γνωστικοί στόχοι επιτυγχάνονται,

6 6 κυρίως για τη μερίδα των μαθητών που θα φοιτήσουν στο Ενιαίο Λύκειο. Οι άλλοι σκοποί και στόχοι κρίνονται υποδεέστεροι. Τα ένθετα τα οποία υπάρχουν στα χρησιμοποιούμενα σχολικά εγχειρίδια και δίνουν μια χροιά διαθεματικότητας δεν αξιοποιούνται στη διδακτική πράξη για τρεις κυρίως λόγους: α) λόγω της χαμηλής εκτίμησης που έχουν οι μη-γνωστικοί στόχοι από τους διδάσκοντες, β) δεν δίνεται η ανάλογη έμφαση στη στοχοθεσία που υπάρχει στους οδηγούς διδασκαλία που συνοδεύουν τα εγχειρίδια και γ) δεν προβλέπεται να αξιολογούνται ούτε στην συντρέχουσα ούτε στην αθροιστική αξιολόγηση. Οι διδάσκοντες μετακινούνται μεταξύ του Λυκείου και του Γυμνασίου και μεταφέρουν στο δεύτερο τις εμπειρίες τους για τις «ελλείψεις» των μαθητών στην Α Λυκείου. Πολύ συχνά προβαίνουν αυτόβουλα στις «κατάλληλες» ενέργειες, αλλάζοντας ή αγνοώντας τη σκοποθεσία για τη διδασκαλία των Φ.Ε. για το Γυμνάσιο. Συνοπτικά, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το Γυμνάσιο και ειδικά η Γ Γυμνασίου έχουν «υποταχθεί» στο Ενιαίο Λύκειο. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν «υπακούσουν» και δεν προσπαθήσουν να επιτύχουν κατά κύριο λόγο τους γνωστικούς στόχους, θα αντιμετωπίσουν την κριτική και τα αρνητικά σχόλια της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο. Το «κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα» του Γυμνασίου στοχεύει να εξυπερετήσει την ομαλή και αποτελεσματική φοίτηση στο Λύκειο. Η τρέχουσα πρακτική της διδασκαλίας απέχει πολύ από την ενεργό μάθηση, τη διερευνητική μάθηση, τη συζήτηση σε ομάδες, τη διδασκαλία με χρήση βίντεο ή προσομοιώσεων σε υπολογιστή κ.α, που προτείνονται από τη σύγχρονη ιδακτική των Φ.Ε. και από το ΕΠΠΣ. Οι λίγες στατιστικά περιπτώσεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας ή χρησιμοποιούν τη σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία και τον υπάρχοντα εργαστηριακό εξοπλισμό, δεν μπορεί να αλλάξουν τη γενικότερη εικόνα. Οι εκπαιδευτικοί είναι «παιδιά» ενός εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο για χρόνια στοχεύει στην επίτευξη γνωστικών στόχων και προωθεί μέσω των εξετάσεων επιλογής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αυτούς που το πετυχαίνουν. εν είναι συνεπώς εύκολο οι εκπαιδευτικοί να στραφούν εναντίον του συστήματος που τους ανέδειξε, επειδή ένα Πρόγραμμα Σπουδών προτείνει διάφορες καινοτομίες. Πίσω από τη δυσκολία αυτή υπάρχουν «πιστεύω» σχετικά με τη μάθηση, το ρόλο της εκπαίδευσης και του ίδιου του εκπαιδευτικού, τα οποία σύμφωνα με τη βιβλιογραφία δύσκολα αλλάζουν. Οι παραπάνω απόψεις δεν είναι αποτέλεσμα μιας καταγραφής και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου στη διδασκαλία των Φ.Ε. στο Γυμνάσιο, καθόσον η ανάλογη διαδικασία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τα επόμενα χρόνια. Αποδίδουν την εικόνα που έχω σχηματίσει ως εκπαιδευτικός, ως επιμορφωτής, ως ερευνητής της ιδακτικής των Φυσικών Επιστημών και ως Σχολικός Σύμβουλος. Η εικόνα αυτή δεν διαφέρει από εκείνη που είναι διάχυτη στην εκπαιδευτική κοινότητα. Μπορεί να υποστηριχθεί εύκολα αν μελετηθεί η «μοίρα» των καινοτομιών οι οποίες επιχείρησαν να τροποποιήσουν την παραπάνω εικόνα. Οι Συνθετικές Εργασίες οι οποίες προτάθηκαν μέσα από το θεσμικό πλαίσιο της Αξιολόγησης των μαθητών, δεν εντάχθηκαν στην εκπαιδευτική διαδικασία και έχουν ξεχαστεί. Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Καταναλωτή, κ.α συχνά χρησιμοποιούνται ως μέσο συμπλήρωσης του ωραρίου των

7 7 εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού TIMMS, της έκθεσης του προγράμματος PISA του ΟΟΣΑ, άλλες έρευνες που αναφέρονται στο μαθησιακό αποτέλεσμα στις Φ.Ε. ή τις στάσεις των μαθητών απέναντι στις Φ.Ε και τη μαθητική διαρροή στο Γυμνάσιο, δείχνουν ότι η παραπάνω εικόνα ανταποκρίνεται στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Προτάσεις για την επίτευξη των σκοπών του ΕΠΠΣ Οι καινοτομίες του ΕΠΠΣ, συγκρινόμενες με την τρέχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα προσδιορίζουν τις δυσκολίες που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του. Οι δυσκολίες αυτές προσδιορίζονται σε δύο κυρίως άξονες: τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί δύσκολα θα πεισθούν να αλλάξουν τα «πιστεύω» τους σχετικά με τη μάθηση, τη διδασκαλία και τη σκοπιμότητα της διαθεματικότητας. ύσκολα θα εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές πρακτικές της διδασκαλίας για να υιοθετήσουν τις καινοτόμες που προτείνονται από το ΕΠΠΣ. Η διεθνής πρακτική όπως καταγράφεται στη βιβλιογραφία, δείχνει ότι εκπαιδευτικοί δύσκολα αλλάζουν απόψεις. Οι έλληνες εκπαιδευτικοί δεν θα είναι η ευχάριστη εξαίρεση. Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια «βομβαρδίζονται» από αλλαγές σε βιβλία, Αναλυτικά Προγράμματα, αλλαγές στον εξοπλισμό, κ.α. και συνεπώς αισθάνονται «κουρασμένοι». Η επιμόρφωσή τους δεν θα είναι ούτε εύκολη ούτε αποτελεσματική. Οι διάφορες επιμορφώσεις οι οποίες έχουν γίνει από διάφορους φορείς και για διάφορους στόχους δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα σε ευρεία κλίμακα, αν και έχουν αυξήσει τον αριθμό των εκπαιδευτικών που είναι ενημερωμένοι για τις εξελίξεις, χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τη νέα εκπαιδευτική τεχνολογία, χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, κ.α. Για τους περισσότερους η επιμόρφωση δεν είναι αποτελεσματική ή είναι αναντίστοιχη με την τρέχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ακόμα και όταν συμφωνούν με την αναγκαιότητα ή τη σκοπιμότητα των προτεινόμενων αλλαγών, τις αξιολογούν με βάση την «απόσταση» που αυτές έχουν από την εκπαιδευτική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν στο σχολείο τους. Αυτά που κρίνουν ως «μακρινά» τα αποδυναμώνουν στην πράξη. Αυτά που κρίνουν ότι βελτιώνουν την αποδοτικότητα τόσο τη δική τους όσο και των μαθητών τους, σύμφωνα με τους τρέχοντες γνωσιοκεντρικούς στόχους, τα υιοθετούν και τα προωθούν. Συνεπώς η επιμόρφωσή τους στις καινοτομίες του ΕΠΠΣ και ειδικά για τους καινοτόμους σκοπούς, τις νέες μεθόδους διδασκαλίας, τη διαθεματικότητα, την συμπληρωματικότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούν την εκπαιδευτική τεχνολογία και τις δυνατότητες των ΤΕΠ είναι επιβεβλημένη. Πρέπει να συσχετιστεί και να συγχρονιστεί με την εισαγωγή του ΕΠΠΣ στην Εκπαίδευση ώστε η επιμόρφωση να είναι πειστική, επίκαιρη και χρήσιμη στην καθημερινή διδακτική πράξη. Ο μαθητής, ο τρόπος που μαθαίνει, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που μπορεί να αποκτήσει περιγράφονται, έμμεσα, στο θεματικό περιεχόμενο των Φ.Ε. στο ΕΠΠΣ. Η εικόνα που σχηματίζεται, εκτός από την εμμονή στη σπειροειδή ανάπτυξη του περιεχομένου, είναι ότι προτείνονται να διδαχθούν αφηρημένες και δυσνόητες έννοιες σε μαθητές που δεν έχουν

8 8 φθάσει στο τελευταίο στάδιο της νοητικής ανάπτυξης, όπως προσδιορίζεται στο έργο του Piaget. Η έρευνες στο πλαίσιο της Εποικοδόμησης έχουν προσδιορίσει τις «ιδέες» των μαθητών στις ηλικίες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και το ρόλο που αυτές έχουν στο μαθησιακό αποτέλεσμα. Η μελέτη του θεματικού περιεχομένου των Φ.Ε. στο ΕΠΠΣ δείχνει ότι τα συγκεκριμένα ερευνητικά ευρήματα δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Το περιεχόμενο των Φ.Ε. για το ημοτικό περιλαμβάνει πολλές έννοιες οι οποίες είναι δύσκολο να τις μάθουν οι μαθητές των τάξεων Ε και Στ. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές θα έλθουν στο Γυμνάσιο με παρανοήσεις ή με ελλιπείς γνώσεις, οι οποίες όμως θεωρούνται ως προαπαιτούμενες για τη διδασκαλία φαινομένων, θεωριών, κλπ. Έτσι οι διδάσκοντες θα υποχρεωθούν να χρησιμοποιήσουν σημαντικό ποσοστό από τον προβλεπόμενο από το Ωρολόγιο πρόγραμμα χρόνο για να επιτύχουν συγκεκριμένους γνωστικούς στόχους, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα άλλους στόχους και σκοπούς που προτείνονται στο ΕΠΠΣ. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί το θεματικό περιεχόμενο των μαθημάτων των Φ.Ε. στο Γυμνάσιο προς την κατεύθυνση της περαιτέρω μείωσης του περιεχομένου και της συνακόλουθης μείωσης των γνωστικών-διδακτικών στόχων. Η μείωση του αριθμού των γνωστικών στόχων θα εξασφαλίσει χρόνο όχι μόνο για την εφαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας που προτείνει το ΕΠΠΣ, αλλά θα εξασφαλίσει χρόνο για την επίτευξη των μη-γνωστικών σκοπών και στόχων που χαρακτηρίζουν το ΕΠΠΣ. Το προτεινόμενο θεματικό περιεχόμενο και οι γνωστικοί διδακτικοί στόχοι μπορεί να επιτευχθούν στον προβλεπόμενο χρόνο. Οι εκπαιδευτικοί είναι πολύ ικανοί στην επίτευξη παραδοσιακών γνωστικών στόχων με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και για μια μερίδα «καλών μαθητών». Για να επιχειρήσουν να εφαρμόσουν τις καινοτομίες του ΕΠΠΣ θα πρέπει όχι μόνο να επιμορφωθούν αποτελεσματικά σε αυτές αλλά θα πρέπει να τους δοθεί και ο χρόνος που αυτές απαιτούν για την πραγματοποίησή τους. Η χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, η διδασκαλία στο εργαστήριο, η διδασκαλία με χρήση ΤΕΠ δεν μπορεί να «χωρέσουν» σε χρονικά πλαίσια τα οποία επαρκούν μόνο για να επιτευχθούν γνωστικοί στόχοι με παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Για να μειωθεί η «συνεισφορά» των μαθημάτων των Φ.Ε. στη μαθητική διαρροή στο Γυμνάσιο θα πρέπει να μειωθεί το επίπεδο δυσκολίας που έχουν αρκετές από τις ενότητες της Φυσικής της Χημείας και της Βιολογίας και να δοθεί έμφαση σε σκοπούς και στόχους που είναι επιτεύξιμοι και ενδιαφέροντες από τους μαθητές. Η σπειροειδής επανάληψη των διαφόρων ενοτήτων θα πρέπει να επανεξεταστεί και οι γνώσεις να οργανωθούν πάνω σε άλλους άξονες, όπως συμβαίνει σε πολλά από τα σύγχρονα Α.Π για τις Φ.Ε. ( πχ στο Αγγλικό National Curriculum, στο project 2061 στις ΗΠΑ.) Οι διδακτικοί στόχοι θα πρέπει να ταξινομηθούν ως προς το επίπεδο δυσκολίας επίτευξής τους. Να διακριθούν δηλαδή σε στόχους οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν από το σύνολο των μαθητών, από το 60%, από το 30% ή από τους ελάχιστους που έχουν ιδιαίτερη κλίση. Ανάλογα θα πρέπει μέσα από την συντρέχουσα αξιολόγηση να δίνονται οδηγίες ώστε ο διδάσκων να προχωρήσει σε μια νέα ενότητα εφόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που αναφέρονται στην πλειοψηφία. (Μια ανάλογη διαδικασία προτείνεται στο Αγγλικό National Curriculum σε συνδυασμό με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που

9 9 στοχεύει στην ενσωμάτωση και την ενεργό συμμετοχή μαθητών που συναντούν δυσκολίες). Στην τρέχουσα εκπαιδευτική πράξη οι διδάσκοντες, συχνά, προχωρούν σε νέα ενότητα σύμφωνα με τις επιδόσεις των «καλών» μαθητών, «εγκαταλείποντας» αυτούς που συναντούν δυσκολίες. Οι παραπάνω προτάσεις, όπως και άλλες που θα συγκεντρωθούν μέσα από τον διάλογο που έχει αρχίσει, θα πρέπει να ακουστούν ως εποικοδομητική και καλόπιστη κριτική που στοχεύει να υποστηρίξει την επίτευξη των σκοπών του ΕΠΠΣ. εν είναι έκφραση απαισιόδοξης και υποκειμενικής τοποθέτησης απέναντι στην επιχειρούμενη αλλαγή των Προγραμμάτων Σπουδών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση. εν είναι επίσης έκφραση συνδικαλιστικών απόψεων για την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης. Ο υπογράφων συμμερίζεται τις ακόλουθες θέσεις του A. Arons, επιστήμονα με διεθνές κύρος και εμπειρία σε θέματα της διδασκαλίας των Φ.Ε. Το εκπαιδευτικό υλικό, όσο μελετημένο και αν είναι, ουδέποτε θα πραγματοποιήσει μόνο του τους στόχους μας. Βελτιώνεται το περιεχόμενο των μαθημάτων για ορισμένους προικισμένους μαθητές, δεν λύνεται, όμως, το πρόβλημα για την ευρεία, απολύτως σεβαστή πλειονότητα των μαθητών... Το να «μαστορεύουμε» νέα εκπαιδευτικά υλικά χωρίς να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, απορροφά συνεχώς τεράστια ποσά χρόνου και χρημάτων, χωρίς να οδηγεί σε πρόοδο. Παραμένουμε ακριβώς στην ίδια κατάσταση. Έτσι έχουμε μια νέα «σοδειά» παραπόνων για την ανεπάρκεια και την ακαταλληλότητα των υλικών και, παράλληλα, αναθέρμανση της απαίτησης να αναπτυχθεί ένα νέο, άχρηστο ωστόσο, «κύμα» εκπαιδευτικού υλικού.... Η αναποτελεσματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Έτσι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν μπορούσαν να χειριστούν το νέο μορφωτικό υλικό με μεγαλύτερη επάρκεια από όση είχαν πριν παρακολουθήσουν τα προγράμματα επιμόρφωσης. εν είναι δικό τους σφάλμα που, απογοητευμένοι από την εφαρμογή του νέου υλικού στην τάξη, αποδίδουν τα προβλήματα μάλλον στις δυσκολίες του υλικού παρά στη δική τους δυσκολία να το κατανοήσουν. 2 2 A. B. Arons Οδηγός ιδασκαλίας της Φυσικής. Μετ. Επιμέλεια Α. Βαλαδάκης, Εκδ. Τροχαλία, 1992, κεφ ιδάγματα από την πείρα. 2 A. B. Arons Οδηγός ιδασκαλίας της Φυσικής. Μετ. Ειµέλεια Α. Βαλαδάκης Εκδ. Τροχαλία, 1992, κεφ ιδάγµατα από την πείρα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

Σκο κ π ο ο π ί ο ί τ ης Ε κπαί α δ ί ε δ υ ε σ υ η σ ς η Φυσ υ ι σ κ ι ώ κ ν ώ ν Ε πιστ σ η τ μ η ώ μ ν

Σκο κ π ο ο π ί ο ί τ ης Ε κπαί α δ ί ε δ υ ε σ υ η σ ς η Φυσ υ ι σ κ ι ώ κ ν ώ ν Ε πιστ σ η τ μ η ώ μ ν Σκοποί της Εκπαίδευσης Φυσικών Επιστημών Βασικές Θεωρίες Μάθησης των Φυσικών Επιστημών Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η θέση των Φ.Ε και της Γεωλογίας Φυσικές επιστήμες Γεωλογία 1 Εκπαιδευτικοί

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία του μαθήματος Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ (πανελλαδικώς εξεταζόμενο) στο Επαγγελματικό Λύκειο με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 301 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1. Εισαγωγή Η ανάπτυξη θετικών στάσεων παράλληλα με την προσφορά γνώσεων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική στη σύγχρονη εποχή. H ενασχόληση των παιδιών με τη Φυσική Αγωγή, από μικρή ηλικία,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης

ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ιαθεµατικότητα και η Ευέλικτη Ζώνη αλλάζουν την παιδεία και αναβαθµίζουν την ποιότητα της Εκπαίδευσης Περίληψη ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ν. ΑΛΑΧΙΩΤΗΣ Η επιτυχής προσαρµογή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη

Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Η Eνσωµάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη ιδακτική Πράξη Γεώργιος Τζάρτζας, Ph.D, Βασίλης Σβολόπουλος, Ph.D, Άλκηστις Βερέβη, Ph.D, Αναστασία Πατούνα, M.A., Ευαγγελία Θωµαδάκη, Ph.D Κέντρο Εκπαιδευτικής Ερευνας

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων

Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Η/Υ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως Διαδικασία Ανάπτυξης Πνευματικών Δεξιοτήτων Μία Πρόταση Βασισμένη στη Δημιουργία Βάσης Ασκήσεων Γνωστής Δυσκολίας Β. Γεωργίου, Α. Τζιμογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Αιγαίου Μιχάλης Σκουμιός Εφαρμοσμένη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Σημειώσεις Ρόδος 2012 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάπτυξη της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών ως αυτόνομης επιστημονικής περιοχής διεθνώς,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους

Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2ο, 107 133, 2014 Διερεύνηση των αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών του ΕΠΑΛ Νάξου σε σχέση με το αιολικό πάρκο της περιοχής τους Αντώνιος

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση

Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Θεωρίες για τη µάθηση 1.0. Τι είναι µάθηση Η µάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευµατικό φαινόµενο που έχει µελετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήµης όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φυσιολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία

Η πρόταση για το Νέο Λύκειο. Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Χρήσιμα Διαγράμματα. Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Η πρόταση για το Νέο Λύκειο Διακομματική Επιτροπή για την Παιδεία Το νέο σύστημα πρόσβασης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Υπουργείο Παιδείας 1/2/2012 Χρήσιμα Διαγράμματα Άρης Γιαβρής [Πληκτρολογήστε το όνομα

Διαβάστε περισσότερα

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων.

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Τρόποι διδασκαλίας και μέσα. Μια διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία των λογοτεχνικών κειμένων. Πασιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Μεταπτυχιακός φοιτητής Η κινούμενη εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το. σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόταση για το Νέο Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Τα τελευταία τριάντα πέντε χρόνια (από τη μεταπολίτευση και μετά), το ζήτημα του Λυκείου, και το συνδεόμενο με

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα