Ιωάννης Α. Βλάχος, Σχ. Σύµβουλος ΠΕ4 Ν. Φθιώτιδας, Φωκίδος, Ευρυτανίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιωάννης Α. Βλάχος, Σχ. Σύµβουλος ΠΕ4 Ν. Φθιώτιδας, Φωκίδος, Ευρυτανίας"

Transcript

1 1 ιαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για τις Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο: Χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να προκαλέσουν δυσκολίες στην επίτευξη των στόχων του. Ιωάννης Α. Βλάχος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ4 Ν. Φθιώτιδας, Φωκίδος, Ευρυτανίας Εισήγηση για την ημερίδα με θέμα: "Επιμορφωτικό Σεμινάριο- ιάλογος για το ιαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης". Λαμία 9 Μαρτίου 2002 Περίληψη Η παρούσα εισήγηση στοχεύει: α) να συμβάλει με θέσεις στην αναγκαιότητα της επιχειρούμενης αλλαγής των Αναλυτικών Προγραμμάτων προς την κατεύθυνση της διαθεματικότητας, β)να προσδιορίσει βασικά χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν το ΕΠΠΣ από τα Α.Π. τα οποία ισχύουν, γ) να προσδιορίσει σημεία τα οποία μπορεί να καταστήσουν δύσκολη την επίτευξη των στόχων του ΕΠΠΣ για τις Φ.Ε. στο Γυμνάσιο και δ) να προτείνει θέσεις που μπορεί να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του ΕΠΠΣ. Η αλλαγή των Αναλυτικών Προγραμμάτων στις Φ.Ε. Τα Αναλυτικά Προγράμματα των Φ.Ε., όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφία, αλλάζουν και οι αλλαγές προκύπτουν από δεδομένα τα οποία προσδιορίζουν ότι : Αλλάζει η επιστημονική γνώση Αλλάζει η θεωρία μάθησης που επηρεάζει τις επιλογές στο Α.Π. και τη διδασκαλία εν επιτυγχάνονται οι στόχοι και οι σκοποί που έχουν τεθεί Αλλάζουν οι κοινωνικές, τεχνολογικές και οικονομικές απαιτήσεις από την Εκπαίδευση στις Φ.Ε. Συνδυασμοί των παραπάνω. Την περίοδο ο σχεδιασμός των Αναλυτικών Προγραμμάτων γενικά και για τις Φ.Ε ειδικότερα, επηρεάστηκε σημαντικά από την διαβλεπόμενη μετάβαση στην Παγκοσμιοποίηση και την Κοινωνία της Πληροφορίας, από τις νέες θεωρίες για τη μάθηση (Γνωσιακή Επιστήμη) και τις προτάσεις της εποικοδομητικής θεώρησης της διδασκαλίας. Προγράμματα όπως το 2061 στις ΗΠΑ, το της Unesco, το Beyond 2000 και το National Curriculum στην Αγγλία, κ.α. έχουν επηρεαστεί από τις παραπάνω εξελίξεις.

2 2 Παράλληλα επιτροπές ειδικών κατέληξαν σε προτάσεις, όπως πχ η επιτροπή υπό την προεδρία του J. Delors 1 που προτείνει τους ακόλουθους σκοπούς για την Εκπαίδευση: Επιστημονικός και Τεχνολογικός Αλφαβητισμός για όλους (STL for All) Μαθαίνω να ζω μαζί με άλλους (learning to live together) Μαθαίνω να υπάρχω ως άτομο (learning to be) Μαθαίνω πως να μαθαίνω (learning to know) Μαθαίνω να πράττω (learning to do) Χαρακτηριστικό γνώρισμα των Α.Π. που εμπνέονται από τις προαναφερθείσες θέσεις είναι η αποδυνάμωση της αυστηρής περιχαράκωσης μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων και η έμφαση σε δεξιότητες που διαφέρουν από αυτές που περιγράφονται σε παλαιότερες ταξινομήσεις όπως πχ η ταξινομία του Bloom. εξιότητες που αναφέρονται στην κοινωνική ζωή, στην ικανότητα για αυτόνομη μάθηση, στην συνύπαρξη και συνεργασία με άλλους, κ.α., προστίθενται σε αυτές που παραδοσιακά επιχειρούσαν να επιτύχουν τα Αναλυτικά Προγράμματα. Έτσι προτείνονται νέες θεωρητικές συλλήψεις για τους άξονες στους οποίους οικοδομούνται τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα και νέα πλαίσια για την συνδιάταξη και εναρμόνιση των σκοπών των διαφόρων μαθημάτων. Μεταξύ αυτών αναφέρονται η διεπιστημονικότητα και η διαθεματικότητα. Παράλληλα με τον πόλο των σκοπών των Αναλυτικών Προγραμμάτων αναδεικνύονται δύο ακόμα πόλοι : ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός. Για το μαθητή έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (αρχική γνώση, γνωστικές ικανότητες και δεξιότητες, ενδιαφέροντα, στάσεις, κ.α) τα οποία καθορίζουν το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασής του με τους υπόλοιπους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή το εκπαιδευτικό υλικό και τον διδάσκοντα. Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος θεωρείται ως καθοριστικός παράγοντας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά τα οποία υποδηλώνουν το εκπαιδευτικό σύστημα από το οποίο προέρχεται και τα οποία δυσκολεύουν την εφαρμογή των καινοτομικών στοιχείων των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων. Οι επιστημονικές του γνώσεις συχνά χρειάζονται αναβάθμιση, στόχος που επιτυγχάνεται σχετικά εύκολα. ύσκολο είναι να αλλάξουν τα "πιστεύω" του για τη διδασκαλία και τη μάθηση ή για την ανάγκη να υποστηρίξει με το έργο του σκοπούς και στόχους τους οποίους δεν ασπάζεται ή τους θεωρεί ως δευτερεύοντες. ΕΠΠΣ για τις Φ.Ε. : βασικά χαρακτηριστικά 1. Το ΕΠΠΣ, θεωρούμενο ως προς τους σκοπούς του, απηχεί σύγχρονες απόψεις για το σχεδιασμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων, ειδικότερα ως προς το σκέλος της διαθεματικότητας. 2. Οι θέσεις του για τη μάθηση απηχούν σε σημαντικό βαθμό τις θέσεις του J. Bruner για τη σπειροειδή ανάπτυξη του περιεχομένου και τη διδασκαλία αφηρημένων εννοιών σε μικρές ηλικίες, κ.α. Σε πολλά σημεία των επιμέρους μαθημάτων αναφέρονται και θέσεις όπως η εργασία σε ομάδες, η κατευθυνόμενη ανακάλυψη, η διευρευνητική 1 Jacques Delors Learning: The treasure within, report to UNESCO of the International Commission on the Education for the Twenty-first Century, UNESCO Publishing 1996.

3 3 μάθηση, κλπ. Συνολικά όμως, ο μαθητής ως οντότητα με συγκεκριμένα για κάθε ηλικία ενδιαφέροντα, με αρχική γνώση που διαφέρει ριζικά από την γνώση που περιλαμβάνεται στο προς διδασκαλία Αναλυτικό Πρόγραμμα, με γνωστικές ικανότητες που προσδιορίζονται από το στάδιο της νοητικής του ανάπτυξης κ.α. δεν έχει ληφθεί υπόψη. Φαίνεται ότι δεν έχουν εκτιμηθεί απόψεις όπως αυτές του Piaget κ.α. για την νοητική ανάπτυξη των παιδιών ούτε και οι απόψεις του κονστρουκτιβισμού για το ρόλο της προϋπάρχουσας γνώσης. 3. Η κατανομή των μαθημάτων των Φ.Ε. στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου δεν αλλάζει. 4. εν αλλάζει το Ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων αυτών για τα μαθήματα των Φ.Ε. 5. Το θεματικό περιεχόμενο των επιμέρους μαθημάτων των Φ.Ε. δεν αλλάζει ουσιαστικά. Οι αλλαγές που παρατηρούνται αναφέρονται κυρίως σε ανακατανομές περιεχομένου στις διάφορες ενότητες, σε αναδιάταξη των ενοτήτων στις διάφορες τάξεις και σε "απλοποιήσεις" ορισμένων ενοτήτων που θεωρήθηκαν δύσκολες ή πολύπλοκες. Απηχεί τις "αφαιρέσεις" περιεχομένου οι οποίες έγιναν κατόπιν εισηγήσεως του Π.Ι. το σχολικό έτος Αξιοσημείωτο είναι ότι οι διδακτικοί στόχοι αναφέρονται αναλυτικά και ότι είναι περισσότεροι από αυτούς που αναφέρονται στους οδηγούς διδασκαλίας των μαθημάτων που χρησιμοποιούνται σήμερα. Οι στόχοι αυτοί δεν αναφέρονται μόνο στην ανάπτυξη των εννοιών και στη μεταξύ τους διασύνδεση αλλά και στην εμβάθυνση και στην ποσοτική τους επεξεργασία μέσω αριθμητικών εφαρμογών και ασκήσεων. Σημαντικό είναι ότι οι στόχοι αυτοί δεν είναι ιεραρχημένοι σχετικά με την έμφαση που θα πρέπει να δοθεί σε αυτούς μέσα από τη διδασκαλία. εν διακρίνονται σε επίπεδα δυσκολίας όπως για παράδειγμα γίνεται στο Αγγλικό National Curriculum. Επίσης οι διδακτικοί στόχοι δεν ομαδοποιούνται σύμφωνα με του γενικούς σκοπούς διδασκαλίας που αναφέρονται στο ΕΠΠΣ και οι οποίοι είναι: Γνώση και μεθοδολογία των Φυσικών Επιστημών Συνεργασία και επικοινωνία Επιστήμη και καθημερινή ζωή Από τους σκοπούς αυτούς, η "Συνεργασία και επικοινωνία" είναι καινοτόμος για την τρέχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ο σκοπός "Επιστήμη και καθημερινή ζωή", αν και υπάρχει στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών δεν έχει καταξιωθεί στην πράξη καθόσον οι συνάδελφοι, παραδοσιακά, επιμένουν στους γνωστικούς στόχους. Ο σκοπός "Μεθοδολογία των Φ.Ε." αν και υπάρχει στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών δεν έχει διεισδύσει σε ικανοποιητικό βαθμό στη εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της εμμονής των διδασκόντων στο σκοπό "Γνώσεις" και λόγω της ανεπαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής στα Γυμνάσια. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχουν διατυπωθεί με συστηματικό και ενιαίο τρόπο οι στόχοι που θα αποδώσουν τη διαθεματικότητα μεταξύ των μαθημάτων των Φ.Ε και των μαθημάτων των άλλων κλάδων. 6. Οι διδακτικοί στόχοι και το γνωστικό περιεχόμενο, συσχετιζόμενες με το χρόνο που διατίθεται για τη διδασκαλία τους, έχουν πολλές φορές υψηλή «πυκνότητα». Αν απαριθμήσει κάποιος πλήθος των εννοιών που εισάγονται σε κάθε ενότητα, τον αριθμό των διδακτικών στόχων, τις δραστηριότητες που προτείνονται για να γίνουν και οι οποίες είναι απαραίτητες για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί και τις συγκρίνει με το χρόνο στον οποίο θα πρέπει να γίνουν, καταλήγει στο ότι για κάθε μία

4 4 από αυτές διατίθεται ελάχιστος χρόνος. Ο χρόνος αυτός δεν επαρκεί για να χρησιμοποιηθούν οι προτεινόμενες διδακτικές στρατηγικές όπως η καθοδηγούμενη ανακάλυψη, η διερεύνηση, η συζήτηση σε ομάδες, η διαθεματική προσέγγιση, κ.α. Ως μέτρο σύγκρισης για την «πυκνότητα» διδακτικών στόχων και περιεχομένου μπορεί να αντιπαραβάλει τις ενότητες του National Curriculum της Αγγλίας (ηλεκτρονική διεύθυνση με τις αντίστοιχες ενότητες του ΕΠΠΣ). 7. Η διδακτική μεθοδολογία που προτείνεται για τα επιμέρους μαθήματα έχει το εξής χαρακτηριστικό: Υπάρχει μια σειρά μεθοδολογικών προτάσεων που είναι κοινή (μάθηση μέσω διερεύνησης και καθοδηγούμενης ανακάλυψης, συζήτηση - διάλογος με τους μαθητές, εργαστηριακή άσκηση) και μια ποικιλία από άλλες προτάσεις οι οποίες δεν είναι εναρμονισμένες. Για παράδειγμα στη Βιολογία προτείνεται η εργασία σε ομάδες ενώ στη Χημεία η εξατομικευμένη διδασκαλία. Η διαθεματική διδασκαλία προτείνεται μόνο στη Χημεία και δεν προτείνεται για τη Φυσική ή τη Βιολογία. Η ποικιλία των διδακτικών προσεγγίσεων προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στη διδακτική πράξη και είναι επιθυμητή. Θα αποδώσει όμως τα αναμενόμενα εφόσον στηρίζεται στην ίδια θεωρητική βάση για τη μάθηση και δεν προκαλεί σύγχυση στο μαθητή. 8. Η αξιολόγηση των μαθητών περιγράφεται θεωρητικά και είναι αξιοσημείωτο ότι μεταξύ των προτάσεων που αναφέρονται δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς το θεωρητικό πλαίσιο. εν είναι σαφής ωστόσο η διασύνδεση με τους διδακτικούς στόχους; που έχουν προαναφερθεί. Αξιοσημείωτο είναι ότι η διαγνωστική αξιολόγηση προτείνεται ως σημαντική διαδικασία για την ίδια τη διδακτική πράξη, ένα χαρακτηριστικό που ως τώρα περιορίζεται μόνο στην Α' Λυκείου. 9. Το εκπαιδευτικό υλικό περιγράφεται τόσο σε σχέση με τους σκοπούς της διδασκαλίας όσο και ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές του. εν προσδιορίζεται σαφώς η συμπληρωματικότητα μεταξύ των διαφόρων ειδών του υλικού (Βιβλία, διαφάνειες, πολυμεσικό υλικό, εργαστήριο, κ.α ) ώστε να αξιοποιηθούν σε καλύτερο βαθμό τα χαρακτηριστικά που έχει καθένα από αυτά. Η προδιαγραφή σύμφωνα με την οποία τα σχολικά εγχειρίδια θα έχουν μέγιστο αριθμό σελίδων 150±10%, σε συνδυασμό με το γνωστικό περιεχόμενο, το ποσοστό που θα διατεθεί για την εικονογράφηση, κλπ, σχηματοποιεί μια εικόνα στην οποία η αναγνωσιμότητα θα είναι χαμηλή. Συνοπτικά οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των Προγραμμάτων Σπουδών που ισχύουν και του ΕΠΠΣ, για τη διδασκαλία των Φ.Ε. φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα Κατανομή μαθημάτων Ωρολόγιο πρόγραμμα Στόχοι της διδασκαλίας εν αλλάζει η κατανομή των μαθημάτων στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου εν αλλάζει.10% θα διατεθεί στην ζώνη καινοτομιών Αλλάζουν. Οι θεματικοί διευρύνονται και αυξάνονται. Προστίθενται οι διαθεματικοί, οι στόχοι της συνεργασίας, της επικοινωνίας, της ικανότητας για αυτόνομη και συνεργατική δράση, κ.α.

5 5 Μεθοδολογία διδασκαλίας Αλλάζει. Προτείνονται συγκεκριμένες πρακτικές με χρήση νέων υποδομών. Οι νέες αυτές πρακτικές, πχ διερευνητική μάθηση, συζήτηση σε ομάδες, εργαστηριακή διδασκαλία, χρήση ΤΕΠ, χρήση βίντεο-τηλεόρασης, κ.α. είναι αποτελεσματικές αλλά είναι απαιτητικές σε χρόνο. Περιεχόμενο των μαθημάτων Αλλάζει σε πολλά σημεία. Αφαίρεση, προσθήκη, τροποποίηση, ανακατανομή στις τάξεις, χωρίς να αλλάζει σε ποσότητα εννοιών, φαινομένων, νόμων, κλπ. Αξιολόγηση μαθητών Αλλάζει. Εισάγεται η διαγνωστική. Για την συντρέχουσα και την αθροιστική δεν προσδιορίζονται οι αλλαγές σε σχέση με το ισχύον. Εκπαιδευτικό υλικό Υποδομές Αλλάζει. Μέγιστος αριθμός σελίδων στα σχολικά εγχειρίδια 150± 10%. Προστίθενται Πολυμεσικό υλικό, βίντεο, ιαδίκτυο, εργαστήρια, εργαστη-ριακές ασκήσεις, κ.α. Η τρέχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα για τη διδασκαλία των Φ.Ε. στο Γυμνάσιο Από το Γυμνάσιο, αν και είναι η ανώτερη βαθμίδα της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, δεν αποφοιτούν όλοι όσοι ολοκλήρωσαν το ημοτικό Σχολείο. Παρ όλες τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση και την προαγωγή των μαθητών, αυτοί συναντούν σημαντικές δυσκολίες και διακόπτουν τη φοίτηση. Το Γυμνάσιο παρεμβάλλεται μεταξύ του ημοτικού και του Ενιαίου Λυκείου / Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου. Αυτό έχει ως επακόλουθο ότι πρέπει να επιτύχει δύο ασύμμετρους στόχους: α) να «θεραπεύσει» γνωστικά κενά και ελλείψεις σε γνωστικές δεξιότητες των απόφοιτων του ημοτικού, και β) να δώσει τους απόφοιτούς του εκείνες τις γνώσεις και γνωστικές δεξιότητες που χρειάζονται για την ομαλή φοίτηση στο Ενιαίο Λύκειο. Παρά τις όποιες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί, το Ενιαίο Λύκειο αποτελεί το στόχο της πλειοψηφίας των αποφοίτων του Γυμνασίου. Στα ΤΕΕ απευθύνονται μόνο αυτοί που δεν έχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτεί το Ενιαίο Λύκειο. Η επίτευξη των δύο αυτών στόχων, τους οποίους συστηματικά και επίμονα επιδιώκουν οι εκπαιδευτικοί, έχει ως αποτέλεσμα να «δίνουν βάρος» στις γνώσεις και στις γνωστικές δεξιότητες και να θέτουν σε «δεύτερη μοίρα» τους άλλους στόχους που αναφέρονται στα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών. Συχνά, σε αντίθεση προς τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και τα σχολικά εγχειρίδια, οι εκπαιδευτικοί προσθέτουν μέσω φωτοαντιγράφων γνώσεις και δεξιότητες που κατά την κρίση τους θα «χρειαστούν στο Λύκειο», επιλογή που γίνεται ευμενώς αποδεκτή από τους «καλούς» μαθητές, τους γονείς τους και τους συναδέλφους. Η διδακτέα ύλη διδάσκεται και οι γνωστικοί στόχοι επιτυγχάνονται,

6 6 κυρίως για τη μερίδα των μαθητών που θα φοιτήσουν στο Ενιαίο Λύκειο. Οι άλλοι σκοποί και στόχοι κρίνονται υποδεέστεροι. Τα ένθετα τα οποία υπάρχουν στα χρησιμοποιούμενα σχολικά εγχειρίδια και δίνουν μια χροιά διαθεματικότητας δεν αξιοποιούνται στη διδακτική πράξη για τρεις κυρίως λόγους: α) λόγω της χαμηλής εκτίμησης που έχουν οι μη-γνωστικοί στόχοι από τους διδάσκοντες, β) δεν δίνεται η ανάλογη έμφαση στη στοχοθεσία που υπάρχει στους οδηγούς διδασκαλία που συνοδεύουν τα εγχειρίδια και γ) δεν προβλέπεται να αξιολογούνται ούτε στην συντρέχουσα ούτε στην αθροιστική αξιολόγηση. Οι διδάσκοντες μετακινούνται μεταξύ του Λυκείου και του Γυμνασίου και μεταφέρουν στο δεύτερο τις εμπειρίες τους για τις «ελλείψεις» των μαθητών στην Α Λυκείου. Πολύ συχνά προβαίνουν αυτόβουλα στις «κατάλληλες» ενέργειες, αλλάζοντας ή αγνοώντας τη σκοποθεσία για τη διδασκαλία των Φ.Ε. για το Γυμνάσιο. Συνοπτικά, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το Γυμνάσιο και ειδικά η Γ Γυμνασίου έχουν «υποταχθεί» στο Ενιαίο Λύκειο. Αν οι εκπαιδευτικοί δεν «υπακούσουν» και δεν προσπαθήσουν να επιτύχουν κατά κύριο λόγο τους γνωστικούς στόχους, θα αντιμετωπίσουν την κριτική και τα αρνητικά σχόλια της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο. Το «κρυφό Αναλυτικό Πρόγραμμα» του Γυμνασίου στοχεύει να εξυπερετήσει την ομαλή και αποτελεσματική φοίτηση στο Λύκειο. Η τρέχουσα πρακτική της διδασκαλίας απέχει πολύ από την ενεργό μάθηση, τη διερευνητική μάθηση, τη συζήτηση σε ομάδες, τη διδασκαλία με χρήση βίντεο ή προσομοιώσεων σε υπολογιστή κ.α, που προτείνονται από τη σύγχρονη ιδακτική των Φ.Ε. και από το ΕΠΠΣ. Οι λίγες στατιστικά περιπτώσεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας ή χρησιμοποιούν τη σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία και τον υπάρχοντα εργαστηριακό εξοπλισμό, δεν μπορεί να αλλάξουν τη γενικότερη εικόνα. Οι εκπαιδευτικοί είναι «παιδιά» ενός εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο για χρόνια στοχεύει στην επίτευξη γνωστικών στόχων και προωθεί μέσω των εξετάσεων επιλογής για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αυτούς που το πετυχαίνουν. εν είναι συνεπώς εύκολο οι εκπαιδευτικοί να στραφούν εναντίον του συστήματος που τους ανέδειξε, επειδή ένα Πρόγραμμα Σπουδών προτείνει διάφορες καινοτομίες. Πίσω από τη δυσκολία αυτή υπάρχουν «πιστεύω» σχετικά με τη μάθηση, το ρόλο της εκπαίδευσης και του ίδιου του εκπαιδευτικού, τα οποία σύμφωνα με τη βιβλιογραφία δύσκολα αλλάζουν. Οι παραπάνω απόψεις δεν είναι αποτέλεσμα μιας καταγραφής και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου στη διδασκαλία των Φ.Ε. στο Γυμνάσιο, καθόσον η ανάλογη διαδικασία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τα επόμενα χρόνια. Αποδίδουν την εικόνα που έχω σχηματίσει ως εκπαιδευτικός, ως επιμορφωτής, ως ερευνητής της ιδακτικής των Φυσικών Επιστημών και ως Σχολικός Σύμβουλος. Η εικόνα αυτή δεν διαφέρει από εκείνη που είναι διάχυτη στην εκπαιδευτική κοινότητα. Μπορεί να υποστηριχθεί εύκολα αν μελετηθεί η «μοίρα» των καινοτομιών οι οποίες επιχείρησαν να τροποποιήσουν την παραπάνω εικόνα. Οι Συνθετικές Εργασίες οι οποίες προτάθηκαν μέσα από το θεσμικό πλαίσιο της Αξιολόγησης των μαθητών, δεν εντάχθηκαν στην εκπαιδευτική διαδικασία και έχουν ξεχαστεί. Τα προγράμματα Περιβαλλοντικής, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Καταναλωτή, κ.α συχνά χρησιμοποιούνται ως μέσο συμπλήρωσης του ωραρίου των

7 7 εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού TIMMS, της έκθεσης του προγράμματος PISA του ΟΟΣΑ, άλλες έρευνες που αναφέρονται στο μαθησιακό αποτέλεσμα στις Φ.Ε. ή τις στάσεις των μαθητών απέναντι στις Φ.Ε και τη μαθητική διαρροή στο Γυμνάσιο, δείχνουν ότι η παραπάνω εικόνα ανταποκρίνεται στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Προτάσεις για την επίτευξη των σκοπών του ΕΠΠΣ Οι καινοτομίες του ΕΠΠΣ, συγκρινόμενες με την τρέχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα προσδιορίζουν τις δυσκολίες που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του. Οι δυσκολίες αυτές προσδιορίζονται σε δύο κυρίως άξονες: τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί δύσκολα θα πεισθούν να αλλάξουν τα «πιστεύω» τους σχετικά με τη μάθηση, τη διδασκαλία και τη σκοπιμότητα της διαθεματικότητας. ύσκολα θα εγκαταλείψουν τις παραδοσιακές πρακτικές της διδασκαλίας για να υιοθετήσουν τις καινοτόμες που προτείνονται από το ΕΠΠΣ. Η διεθνής πρακτική όπως καταγράφεται στη βιβλιογραφία, δείχνει ότι εκπαιδευτικοί δύσκολα αλλάζουν απόψεις. Οι έλληνες εκπαιδευτικοί δεν θα είναι η ευχάριστη εξαίρεση. Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα τελευταία χρόνια «βομβαρδίζονται» από αλλαγές σε βιβλία, Αναλυτικά Προγράμματα, αλλαγές στον εξοπλισμό, κ.α. και συνεπώς αισθάνονται «κουρασμένοι». Η επιμόρφωσή τους δεν θα είναι ούτε εύκολη ούτε αποτελεσματική. Οι διάφορες επιμορφώσεις οι οποίες έχουν γίνει από διάφορους φορείς και για διάφορους στόχους δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα σε ευρεία κλίμακα, αν και έχουν αυξήσει τον αριθμό των εκπαιδευτικών που είναι ενημερωμένοι για τις εξελίξεις, χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τη νέα εκπαιδευτική τεχνολογία, χρησιμοποιούν καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, κ.α. Για τους περισσότερους η επιμόρφωση δεν είναι αποτελεσματική ή είναι αναντίστοιχη με την τρέχουσα εκπαιδευτική πραγματικότητα. Ακόμα και όταν συμφωνούν με την αναγκαιότητα ή τη σκοπιμότητα των προτεινόμενων αλλαγών, τις αξιολογούν με βάση την «απόσταση» που αυτές έχουν από την εκπαιδευτική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν στο σχολείο τους. Αυτά που κρίνουν ως «μακρινά» τα αποδυναμώνουν στην πράξη. Αυτά που κρίνουν ότι βελτιώνουν την αποδοτικότητα τόσο τη δική τους όσο και των μαθητών τους, σύμφωνα με τους τρέχοντες γνωσιοκεντρικούς στόχους, τα υιοθετούν και τα προωθούν. Συνεπώς η επιμόρφωσή τους στις καινοτομίες του ΕΠΠΣ και ειδικά για τους καινοτόμους σκοπούς, τις νέες μεθόδους διδασκαλίας, τη διαθεματικότητα, την συμπληρωματικότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούν την εκπαιδευτική τεχνολογία και τις δυνατότητες των ΤΕΠ είναι επιβεβλημένη. Πρέπει να συσχετιστεί και να συγχρονιστεί με την εισαγωγή του ΕΠΠΣ στην Εκπαίδευση ώστε η επιμόρφωση να είναι πειστική, επίκαιρη και χρήσιμη στην καθημερινή διδακτική πράξη. Ο μαθητής, ο τρόπος που μαθαίνει, οι γνώσεις και οι δεξιότητες που μπορεί να αποκτήσει περιγράφονται, έμμεσα, στο θεματικό περιεχόμενο των Φ.Ε. στο ΕΠΠΣ. Η εικόνα που σχηματίζεται, εκτός από την εμμονή στη σπειροειδή ανάπτυξη του περιεχομένου, είναι ότι προτείνονται να διδαχθούν αφηρημένες και δυσνόητες έννοιες σε μαθητές που δεν έχουν

8 8 φθάσει στο τελευταίο στάδιο της νοητικής ανάπτυξης, όπως προσδιορίζεται στο έργο του Piaget. Η έρευνες στο πλαίσιο της Εποικοδόμησης έχουν προσδιορίσει τις «ιδέες» των μαθητών στις ηλικίες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και το ρόλο που αυτές έχουν στο μαθησιακό αποτέλεσμα. Η μελέτη του θεματικού περιεχομένου των Φ.Ε. στο ΕΠΠΣ δείχνει ότι τα συγκεκριμένα ερευνητικά ευρήματα δεν έχουν ληφθεί υπόψη. Το περιεχόμενο των Φ.Ε. για το ημοτικό περιλαμβάνει πολλές έννοιες οι οποίες είναι δύσκολο να τις μάθουν οι μαθητές των τάξεων Ε και Στ. Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές θα έλθουν στο Γυμνάσιο με παρανοήσεις ή με ελλιπείς γνώσεις, οι οποίες όμως θεωρούνται ως προαπαιτούμενες για τη διδασκαλία φαινομένων, θεωριών, κλπ. Έτσι οι διδάσκοντες θα υποχρεωθούν να χρησιμοποιήσουν σημαντικό ποσοστό από τον προβλεπόμενο από το Ωρολόγιο πρόγραμμα χρόνο για να επιτύχουν συγκεκριμένους γνωστικούς στόχους, θέτοντας σε δεύτερη μοίρα άλλους στόχους και σκοπούς που προτείνονται στο ΕΠΠΣ. Θα πρέπει να αναθεωρηθεί το θεματικό περιεχόμενο των μαθημάτων των Φ.Ε. στο Γυμνάσιο προς την κατεύθυνση της περαιτέρω μείωσης του περιεχομένου και της συνακόλουθης μείωσης των γνωστικών-διδακτικών στόχων. Η μείωση του αριθμού των γνωστικών στόχων θα εξασφαλίσει χρόνο όχι μόνο για την εφαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας που προτείνει το ΕΠΠΣ, αλλά θα εξασφαλίσει χρόνο για την επίτευξη των μη-γνωστικών σκοπών και στόχων που χαρακτηρίζουν το ΕΠΠΣ. Το προτεινόμενο θεματικό περιεχόμενο και οι γνωστικοί διδακτικοί στόχοι μπορεί να επιτευχθούν στον προβλεπόμενο χρόνο. Οι εκπαιδευτικοί είναι πολύ ικανοί στην επίτευξη παραδοσιακών γνωστικών στόχων με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και για μια μερίδα «καλών μαθητών». Για να επιχειρήσουν να εφαρμόσουν τις καινοτομίες του ΕΠΠΣ θα πρέπει όχι μόνο να επιμορφωθούν αποτελεσματικά σε αυτές αλλά θα πρέπει να τους δοθεί και ο χρόνος που αυτές απαιτούν για την πραγματοποίησή τους. Η χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, η διδασκαλία στο εργαστήριο, η διδασκαλία με χρήση ΤΕΠ δεν μπορεί να «χωρέσουν» σε χρονικά πλαίσια τα οποία επαρκούν μόνο για να επιτευχθούν γνωστικοί στόχοι με παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. Για να μειωθεί η «συνεισφορά» των μαθημάτων των Φ.Ε. στη μαθητική διαρροή στο Γυμνάσιο θα πρέπει να μειωθεί το επίπεδο δυσκολίας που έχουν αρκετές από τις ενότητες της Φυσικής της Χημείας και της Βιολογίας και να δοθεί έμφαση σε σκοπούς και στόχους που είναι επιτεύξιμοι και ενδιαφέροντες από τους μαθητές. Η σπειροειδής επανάληψη των διαφόρων ενοτήτων θα πρέπει να επανεξεταστεί και οι γνώσεις να οργανωθούν πάνω σε άλλους άξονες, όπως συμβαίνει σε πολλά από τα σύγχρονα Α.Π για τις Φ.Ε. ( πχ στο Αγγλικό National Curriculum, στο project 2061 στις ΗΠΑ.) Οι διδακτικοί στόχοι θα πρέπει να ταξινομηθούν ως προς το επίπεδο δυσκολίας επίτευξής τους. Να διακριθούν δηλαδή σε στόχους οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν από το σύνολο των μαθητών, από το 60%, από το 30% ή από τους ελάχιστους που έχουν ιδιαίτερη κλίση. Ανάλογα θα πρέπει μέσα από την συντρέχουσα αξιολόγηση να δίνονται οδηγίες ώστε ο διδάσκων να προχωρήσει σε μια νέα ενότητα εφόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που αναφέρονται στην πλειοψηφία. (Μια ανάλογη διαδικασία προτείνεται στο Αγγλικό National Curriculum σε συνδυασμό με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία που

9 9 στοχεύει στην ενσωμάτωση και την ενεργό συμμετοχή μαθητών που συναντούν δυσκολίες). Στην τρέχουσα εκπαιδευτική πράξη οι διδάσκοντες, συχνά, προχωρούν σε νέα ενότητα σύμφωνα με τις επιδόσεις των «καλών» μαθητών, «εγκαταλείποντας» αυτούς που συναντούν δυσκολίες. Οι παραπάνω προτάσεις, όπως και άλλες που θα συγκεντρωθούν μέσα από τον διάλογο που έχει αρχίσει, θα πρέπει να ακουστούν ως εποικοδομητική και καλόπιστη κριτική που στοχεύει να υποστηρίξει την επίτευξη των σκοπών του ΕΠΠΣ. εν είναι έκφραση απαισιόδοξης και υποκειμενικής τοποθέτησης απέναντι στην επιχειρούμενη αλλαγή των Προγραμμάτων Σπουδών για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση. εν είναι επίσης έκφραση συνδικαλιστικών απόψεων για την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης. Ο υπογράφων συμμερίζεται τις ακόλουθες θέσεις του A. Arons, επιστήμονα με διεθνές κύρος και εμπειρία σε θέματα της διδασκαλίας των Φ.Ε. Το εκπαιδευτικό υλικό, όσο μελετημένο και αν είναι, ουδέποτε θα πραγματοποιήσει μόνο του τους στόχους μας. Βελτιώνεται το περιεχόμενο των μαθημάτων για ορισμένους προικισμένους μαθητές, δεν λύνεται, όμως, το πρόβλημα για την ευρεία, απολύτως σεβαστή πλειονότητα των μαθητών... Το να «μαστορεύουμε» νέα εκπαιδευτικά υλικά χωρίς να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, απορροφά συνεχώς τεράστια ποσά χρόνου και χρημάτων, χωρίς να οδηγεί σε πρόοδο. Παραμένουμε ακριβώς στην ίδια κατάσταση. Έτσι έχουμε μια νέα «σοδειά» παραπόνων για την ανεπάρκεια και την ακαταλληλότητα των υλικών και, παράλληλα, αναθέρμανση της απαίτησης να αναπτυχθεί ένα νέο, άχρηστο ωστόσο, «κύμα» εκπαιδευτικού υλικού.... Η αναποτελεσματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Έτσι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν μπορούσαν να χειριστούν το νέο μορφωτικό υλικό με μεγαλύτερη επάρκεια από όση είχαν πριν παρακολουθήσουν τα προγράμματα επιμόρφωσης. εν είναι δικό τους σφάλμα που, απογοητευμένοι από την εφαρμογή του νέου υλικού στην τάξη, αποδίδουν τα προβλήματα μάλλον στις δυσκολίες του υλικού παρά στη δική τους δυσκολία να το κατανοήσουν. 2 2 A. B. Arons Οδηγός ιδασκαλίας της Φυσικής. Μετ. Επιμέλεια Α. Βαλαδάκης, Εκδ. Τροχαλία, 1992, κεφ ιδάγματα από την πείρα. 2 A. B. Arons Οδηγός ιδασκαλίας της Φυσικής. Μετ. Ειµέλεια Α. Βαλαδάκης Εκδ. Τροχαλία, 1992, κεφ ιδάγµατα από την πείρα.

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΣΗ Γιάννης Ιωάννου Β.Δ. MSc, MA 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Φιλοσοφία & Γνωστική Ψυχολογία Το Μεταμοντέρνο κίνημα Αποδοχή της διαφορετικότητας Αντίσταση στις συγκεντρωτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής 3 η Ατομική Εργασία Καταληκτική Ημερομηνία Παράδοσης της Εργασίας: 5/3/2012 Σκοπός της εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός σεναρίου διδασκαλίας για έννοια/ες του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

... Τεχνολογία Επικοινωνιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ Σκουνάκης Νικόλαος & Καλαθάκη Μαρία ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα Εκπαιδευτικά Επιμορφωτικά Προγράμματα που υλοποιούνται τη διετία 2012-2014

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κατερίνα Κασιμάτη, Επίκ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικoύ Τμήματος, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ -ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΚΡΟΕΠΙΠΕΔΟ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου

Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Σχέδιο Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Έκθεση Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου Ταυτότητα του σχολείου Καταγράφονται στοιχεία της ταυτότητας της Σχολικής Μονάδας. Α. Διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ για την καταγραφή απόψεων & αναγκών των εκπαιδευτικών της 31 ης Ε.Π. Π.Ε. Αθηνών σε θέµατα ενηµέρωσης και επιµόρφωσης

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ για την καταγραφή απόψεων & αναγκών των εκπαιδευτικών της 31 ης Ε.Π. Π.Ε. Αθηνών σε θέµατα ενηµέρωσης και επιµόρφωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΚΡΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 31 ης ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ Ενότητα 10: Η μάθηση στην προσχολική ηλικία: αξιολόγηση Διδάσκων: Μανωλίτσης Γεώργιος ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φθιώτιδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΠΕΚ Λαμίας Υπεύθυνος: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΚΦΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212 ΕΚΦΕ : Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΦΕ (όνομα - ειδικότητα) : ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ 1.Επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΦΕ. Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Είδος

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας Ασημίνα Κοντογεωργίου 2010-2011 2 2.Ποιοι θα είναι οι μαθησιακοί στόχοι; 3.Πώς θα εξασφαλίσετε την υλοποίησή τους; 4.Για τις Συνθήκες υλοποίησης του Project: Πότε και πώς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ. 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 6 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. 10 ης Συνεδρίας Σ.Π.Δ.Ε. Συνοδευτικό Θέματος 2: ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Βασικές θέσεις για αναλυτικά προγράμματα και σχολικά βιβλία με βάση τα πορίσματα και

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Προφίλ του Σχολείου Αριθμός Μαθητών: 397 Αριθμός Εκπαιδευτικών: 68 Αριθμός Τμημάτων: 20 Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας: 1. Αστικό σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση. Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος

Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση. Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Η ανάγκη των εσωτερικών αλλαγών στην τεχνική- επαγγελματική εκπαίδευση Βασίλης Δημητρόπουλος Επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος «Είναι αναρίθμητες οι παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα από το 1959 μέχρι σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016

ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΠΡΟΩΡΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (Π.Ε.Σ.) ΠΡΑΓΑ 25-29/1/2016 ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Βασικός σκοπός ήταν η απόκτηση νέων και εμβάθυνση ήδη γνωστών τεχνικών για την πρόληψη της μαθητικής διαρροής.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011-Συνάντηση 3η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Τηλ.: 22800737, 22800951

Διαβάστε περισσότερα

800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2 ΣΥΝΟΨΗ Σε 800 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών

Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Διαφοροποίηση στρατηγικών διδασκαλίας ανάλογα με το περιεχόμενο στα μαθήματα των φυσικών επιστημών Κων/νος Στεφανίδης Σχολικός Σύμβουλος Πειραιά kstef2001@yahoo.gr Νικόλαος Στεφανίδης Φοιτητής ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ

Ελάχιστα Λίγο Αρκετά Πολύ Έκθεση Σχολικού Συμβούλου -. Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και διδακτέα ύλη (ανά μάθημα) α. Διαπιστώνετε παρέκκλιση από το Πρόγραμμα Σπουδών; Αν ναι, αναφέρετε τα συγκεκριμένα μαθήματα και τους συγκεκριμένους

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ Μάθημα 1 ο 14/3/2011 Περίγραμμα και περιεχόμενο του μαθήματος Μάθηση με την αξιοποίηση του Η/Υ ή τις ΤΠΕ Θεωρίες μάθησης Εφαρμογή των θεωριών μάθησης στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος

Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο. Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο Καθηγητής Τ. Α. Μικρόπουλος Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ΟιΤΠΕχαρακτηρίζουνόλαταμέσαπουείναιφορείς άυλων μηνυμάτων (χαρακτήρες, εικόνες, ήχοι). Η αξιοποίησή

Διαβάστε περισσότερα

1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ

1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ Συντάκτης: Eπιστημονική ομάδα εισηγητών 1o ΤΕΣΤ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ 1. Μάθηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία: Α) Η συμπεριφορά του ατόμου δεν μεταβάλλεται Β) Η συμπεριφορά του ατόμου τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Χαρατσής Κωνσταντίνος 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου Παίζω και Μαθαίνω στο Scratch 1.2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Τ.Π.Ε. στο ηµοτικό 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης)

Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Πανεπιστήµιο Αιγαίου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Μιχάλης Σκουµιός Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Β Φάσης) Παρατήρηση ιδασκαλίας και Μοντέλο Συγγραφής Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση Η Ε.Ε και οι πολιτικές εκπ/κών χρήσεων των ΤΠΕ Αρχή στις αρχές δεκαετίας του1990 Σύνοδος της Λισσαβόνας (2000) θέτει ως ορόσημο το 2010 για

Διαβάστε περισσότερα

«Ερευνώ, Βελτιώνομαι και Προχωρώ»

«Ερευνώ, Βελτιώνομαι και Προχωρώ» «Ερευνώ, Βελτιώνομαι και Προχωρώ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 1 Ερευνώ Απόψεις μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων Πραγματικές ανάγκες Σχέδια δράσης Βελτιώνομαι Επιμορφωτικές δράσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (6 ώρες) ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (45 )

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (6 ώρες) ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (45 ) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ (6 ώρες) ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (45 ) 1.Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η Διδακτική ενότητα (Δ.Ε.) 1.1. Πρόγραμμα: Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Εκπαιδευτικό υλικό και σχολικό εγχειρίδιο Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η Χημεία στο Γυμνάσιο Οδηγίες /Δ2/ Κατερίνα Νίκα Κατερίνα Σάλτα Κωνσταντίνος Χαρίτος

Η Χημεία στο Γυμνάσιο Οδηγίες /Δ2/ Κατερίνα Νίκα Κατερίνα Σάλτα Κωνσταντίνος Χαρίτος Η Χημεία στο Γυμνάσιο Οδηγίες 150022/Δ2/15-9-2016 Κατερίνα Νίκα Κατερίνα Σάλτα Κωνσταντίνος Χαρίτος 21-9-2016 Αναγκαιότητα Προσανατολισμός της διδασκαλίας της Χημείας σε προσεγγίσεις που θα καταστήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Π.Σ.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Π.Σ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΩΝ Π.Π.Σ. Ανδρέας Πούλος Σχολικός Σύμβουλος Ανατολικής Θεσσαλονίκης, μέλος του ΕΠΕΣ του Π.Π.Σ.Π.Θ. 1. Η διατύπωση του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Μελέτη Περιβάλλοντος Α - Δ τάξης Δημοτικού ΥΦΙΣΤAΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ - ΚΡΙΤHΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Προσαρμογής χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016

Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας. Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016 Διαμορφωτική Αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας Σεμινάρια Σεπτέμβρη 2016 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ «Είναι μια συνεχής διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του βαθμού επίτευξης των διδακτικών στόχων (δεικτών),

Διαβάστε περισσότερα

Salinity Project: Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό

Salinity Project: Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Salinity Project: Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Μέτρηση της Αλατότητας σε θάλασσες τις Αττικής Ε. Θαρουνιάτη ΠΕ03, Ε. Κοντογούλα ΠΕ04 & ΠΕ32, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λ.Τ. Περιγραφή της Δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια

Μάθημα 12 ο. Διδακτικά σενάρια Μάθημα 12 ο Διδακτικά σενάρια 1 Τι είναι το διδακτικό σενάριο; 2 Διδακτικό σενάριο είναι η δομημένη, πλήρης και λεπτομερειακή περιγραφή της διαδικασίας που ακολουθείται σε μια διδασκαλία η οποία: εστιάζει

Διαβάστε περισσότερα

10 ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ

10 ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ 10 ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ «Ο ρόλος του Λυκείου και η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση» Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ αποφάσισε να διοργανώσει το 10 ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Ο ρόλος του Λυκείου και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Καθοδήγησης ή Διδασκαλίας

Λογισμικό Καθοδήγησης ή Διδασκαλίας Λογισμικό Καθοδήγησης ή Διδασκαλίας Ένα σύγχρονο σύστημα καθοδήγησης στοχεύει να ικανοποιήσει τουλάχιστον δύο βασικές φάσεις των οποίων η δομή και η αλληλουχία παρουσιάζεται στο σχήμα 3: παρουσίαση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Στο μάθημα αυτό θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στο σχέδιο μαθήματος παρουσιάζοντας την δομή και το περιεχόμενο του.όποιο σχεδιασμό και αν κάνουμε στο τέλος του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

αξιοποίηση της αξιολόγησης για τη βελτίωση της μάθησης αξιολόγηση με στόχο την προώθηση των ευρύτερων σκοπών του σχολείου

αξιοποίηση της αξιολόγησης για τη βελτίωση της μάθησης αξιολόγηση με στόχο την προώθηση των ευρύτερων σκοπών του σχολείου αξιοποίηση της αξιολόγησης για τη βελτίωση της μάθησης αξιολόγηση με στόχο την προώθηση των ευρύτερων σκοπών του σχολείου ΔΗΜΗΤΡΗΣ Κ. ΜΠΟΤΣΑΚΗΣ, PhD Σχολικός Σύμβουλος Φ.Ε. / ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου Αξιολόγηση,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Εγγραφο Γ2/4769/4-9-1998 ΣΧΕΤ. 2794/23-6-98 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σας αποστέλλουµε οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη

Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη Θεόδωρος Αρχοντίδης Δάσκαλος Επιμορφωτική ημερίδα Σχολικού Συμβούλου 35 ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής 7 ο Δημοτικό Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (STATE OF THE ART) ΤΟΥ ENTELIS ΕΚΔΟΣΗ EΥΚΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ Εισαγωγή Η έρευνα στην Ευρώπη δείχνει ότι οι άνθρωποι με αναπηρίες όλων των ηλικιών έχουν προσωπική εμπειρία με την τεχνολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση 10/11/2015

Ενημέρωση 10/11/2015 Ενημέρωση 10/11/2015 Οι Δείκτες Επιτυχίας = αναφέρονται στα Μαθησιακά Αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να επιτύχει, κατά τετράμηνο, τάξη ή συνδυασμό τάξεων και κατά επίπεδο εκπαίδευσης από την προδημοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΞΑΝΘΗ 2013, 2 ο ΣΕΚ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ : ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ Μαθηματικός www.kutidis.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφική Αξιολόγηση

Περιγραφική Αξιολόγηση Περιγραφική Αξιολόγηση Κυρατσώ Τσιόπα Σχ. σύµβουλος ΕΑΕ Λάρισα, 25 Νοεµβρίου 2016 Π.Δ 8/1995 Αξιολόγηση Μαθητών Περιγραφική αξιολόγηση Μέθοδος που δεν χρησιµοποιεί βαθµολογικούς ή εγγράµµατους χαρακτηρισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials

International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials International Conference Quality and Equity in Education: Theories, Applications and Potentials Εργαστήρι 3 Ο συμβουλευτικός ρόλος της ομάδας στήριξης σχολείων που εφαρμόζουν τη δυναμική προσέγγιση σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Διημερίδα ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, Απριλίου 2005

Διημερίδα ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, Απριλίου 2005 Διημερίδα ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αθήνα, 15-16 Απριλίου 2005 Η νέα δομή της Δευτεροβάθμιας Τεχνικής - Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Κριτήρια σχεδιασμού, απαιτήσεις, προτάσεις. Εισήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα.

1. Ο Ν. 3966/2011 ενοποιεί τα Πειραματικά και τα Πρότυπα Σχολεία εξομοιώνοντας τα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ

Η αξιολόγηση και πιστοποίηση. των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευομένων επιμορφωτών στα ΠΑΚΕ Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων βασίζεται σε μια συστηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών Σχεδιασμός... αντιμετωπίζει ενιαία το πλαίσιο σπουδών (Προδημοτική, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο), είναι συνέχεια υπό διαμόρφωση και αλλαγή, για να αντιμετωπίζει την εξέλιξη,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015

Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 ΕΝΔΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Εκπαιδευτική Ημερίδα: «Αξιολόγηση Μαθητή. Σύγχρονες Τάσεις Πρακτικές Εφαρμογές» 4 Απριλίου 2015 και 25 Απριλίου 2015 Εργαστήριο 6: Το Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου

Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου Δείκτης Αξιολόγησης 7.1: Επίτευξη των στόχων του σχολείου ΤΟΜΕΑΣ 7: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Περιγραφή - Σκοπός: Η συνολική αποτίμηση της επίτευξης των στόχων του σχολείου σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Θέμα διδακτικού υλικού: Όνομα αξιολογητή: Ημερομηνία αξιολόγησης: Γενικές Οδηγίες Να αξιολογήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης

Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης Αξιολόγηση της διδακτικής πράξης 1 } Ορισµός: Απόδοση αξίας Απόδοση προσήµου σε κάτι που αξιολογείται Σύγκρισης δύο πραγµάτων } Αξιολόγηση Αποτίµηση στόχου (σύγκριση του στόχου µε το αποτέλεσµα) Σηµασία

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας

Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Φάκελος επιμορφωτικού υλικού για την εκπαίδευση επιμορφωτών στην

Διαβάστε περισσότερα

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Διδάσκουσα Φένια Χατζοπούλου kchatzop@uth.gr Περιεχόμενα Ορισμός Ιστορική αναδρομή Μορφές και τύποι της αξιολόγησης Η συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικε ς πληροφορι ες

ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικε ς πληροφορι ες ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ: Βασικες πληροφοριες Πέτρος Γαλάνης Δρ. ΕΚΠΑ, Δάσκαλος Ε.Α. (ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Δ Αθήνας) Τι είναι η Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ); Ο όρος «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος» (ΔΑΦ)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD

Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα. Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Εκπαιδευτική Τεχνολογία - Πολυμέσα Ελένη Περιστέρη, Msc, PhD Τι είναι η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία» (1) Εκπαιδευτική Τεχνολογία είναι «η εφαρμογή τεχνολογικών διαδικασιών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση της Δ.Τ.Ε.Ε. με την παραγωγή, τον κόσμο της εργασίας και την τοπική κοινωνία -Απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας.

Σχέση της Δ.Τ.Ε.Ε. με την παραγωγή, τον κόσμο της εργασίας και την τοπική κοινωνία -Απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας. Σχέση της Δ.Τ.Ε.Ε. με την παραγωγή, τον κόσμο της εργασίας και την τοπική κοινωνία -Απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας. Οικονομική ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς τεχνικήν πρόοδον. Και επειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΟ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΞ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΔΕΞΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΚΟΥΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα