TDS. IP-WAN Voice+Data TDS PSTN / ISDN. Call Directorή Soft switch

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TDS. IP-WAN Voice+Data TDS PSTN / ISDN. Call Directorή Soft switch"

Transcript

1 TDS 1280 Enterprise Class Communication System Ένα Υψηλής- Απόδοσης Τηλεφωνικό σύστηµα επικοινωνιών για επιχειρήσεις µεσαίου και µεγάλου µεγέθους εώς ΘΥΡΕΣ

2 TDS 1280 Enterprise Class Communication System Υποστήριξη Επιχειρήσεων στην Επίτευξη των στόχων τους Οι σηµερινές, µεγάλες επιχειρήσεις χρειάζονται αξιόπιστες, ευέλικτες, προσβάσιµες από απόσταση, εύκολες στην διαχείριση λύσεις φωνητικής επικοινωνίας. Το TDS Enterprise Class Communication System είναι ακριβώς η απάντηση. Το TDS Enterprise Class Communication System είναι µια ολοκληρωµένη, αλληλεπιδραστική λύση για επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους, µεγάλους οργανισµούς, αλυσίδες ξενοδοχείων και νοσοκοµεία. Η λύση, συνδυάζει τις παραδοσιακές τηλεφωνικές λειτουργίες για επικοινωνία µέσω IP, και παρέχει αποτελεσµατικές και πλήρεις λύσεις επικοινωνίας λογικού κόστους για εταιρείες αιχµής.

3 Πλεονεκτήµατα Υψηλή επεκτασιµότητα, υποστήριξη έως και 1,248 θύρες Προστασία της υπάρχουσας επένδυσης µέσω εύκολων αναβαθµίσεων των υπαρχόντων συστηµάτων TDS 600 Εύκολο στην διαχείριση, ανάπτυξη και συντήρηση Προστατεύει την επένδυση για µεγάλες και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις Προσφέρει στις µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις τις ίδιες προηγµένες λειτουργίες όπως και στις µεγάλες, χωρίς να απαιτείται υψηλού επιπέδου τεχνικό προσωπικό και πόροι. Αδιάκοπη λειτουργία, χάρη στις επιπλέον µονάδες ελέγχου του κεντρικού συστήµατος (προαιρετικά) Καµία ανησυχία για διακοπή της τροφοδοσίας ρεύµατος, χάρη στις επιπλέον µονάδες του κεντρικού συστήµατος (προαιρετικά) Επιταχύνει την παραγωγικότητα του προσωπικού και την αλληλεπίδραση µε τους πελάτες προσφέροντας πλήρεις υπηρεσίες σε όλα τα µέλη του προσωπικού σε όλες τις τοποθεσίες. Επιχειρησιακή τοποθεσία -1 Επιχειρησιακή τοποθεσία -2 TDS Τηλέφωνο VoIP Λογισµικό τηλεφώνου ροµολογητής πρόσβασης Πλήρης δικτύωση φωνής ανάµεσα στις τοποθεσίες TDS Λογισµικό τηλεφώνου Τηλέφωνο VoIP ροµολογητής πρόσβασης Call Directorή Soft switch IP-WAN Voice+Data ροµολογητής πρόσβασης ροµολογητής πρόσβασης PSTN / ISDN TDS

4 Ο οικονοµικός αντίκτυπος TDS 1280 Enterprise Class Communication System Ολοκλήρωση τηλεφωνίας υπολογιστή βασισµένη σε IP Η επέκταση του τηλεφωνικού συστήµατος δεν σηµαίνει απαραίτητα την απόρριψη του υπάρχοντος εξοπλισµού. Με το TDS 1280 και µόνο µε αυτό, αποφασίζετε τον ρυθµό της µετάβασης σας τµήµα προς τµήµα και υποκατάστηµα προς υποκατάστηµα. Ή µπορείτε να εκµεταλλευτείτε το πλεονέκτηµα της IP ανάπτυξης σε ολόκληρο τον οργανισµό σας. Με την συνδεσιµότητα IP, οι χρήστες µπορούν να ανακτήσουν τα Φωνητικά τους Μηνύµατα από το δικό τους γραφείο ή οπουδήποτε βρίσκονται. Μπορείτε να ελέγχετε την κατάσταση των παρόντων συναδέλφων σας και των µηνυµάτων του/ της κατά την απουσία τους, αφήνοντας ή ακούγοντας µηνύµατα για εσάς, παρακολουθώντας την εταιρική κίνηση κλήσεων και το συνολικό κόστος κλήσεων που γίνονται on line.

5 οµή του TDS1280 TDS 1280 CABINET8 CABINET7 CABINET6 CABINET5 CABINET4 CABINET3 CABINET2 CABINET CABINET16 CABINET15 CABINET14 CABINET13 CABINET12 CABINET11 CABINET10 CABINET9 Λόγοι Κόστους προς Όφελος Το SIP trunking προσφέρει στις εταιρείες πολλά πλεονεκτήµατα υψηλότερη ποιότητα υπηρεσιών, περιεκτικότερες λειτουργίες και πραγµατική σύγκλιση φωνής και δεδοµένων στο τηλεφωνικό δίκτυο. Τα ανοικτά πρότυπα κάνουν τις λύσεις επικοινωνιών πιο ευέλικτες, επιταχύνοντας τις διαδικασίες της επιχείρισης.

6 Χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να συγκρίνετε µε... TDS 1280 Enterprise Class Communication System Συνδεσιµότητα ISDN (BRI και PRI) Το ISDN έχει αποδειχθεί έχει αποδειχθεί ως ένας τρόπος του µέλλοντος για πολλές εφαρµογές γραφείου και µπορεί να δώσει πραγµατικά πλεονεκτήµατα στην επιχείρηση σας. Βελτιωµένη ποιότητα του ήχου διαµέσου της ψηφιακής µεταφοράς φωνής. Πρόσβαση σε Πολυµέσα µε χρήση µετάδοσης φωνής και δεδοµένων. Το ISDN θα σας προσφέρει, επιπρόσθετα οφέλη: MSN (Multiple Subscriber Number) ή DID (Direct Inward Dial) - επιτρέπει στους εισερχόµενους καλούντες την απευθείας πρόσβαση στις επεκτάσεις, χωρίς να περάσουν µέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Caller ID (Calling Line Identification) επιτρέπει την αναγνώριση του εισερχόµενου αριθµού καλούντοςαπό απότο ISDN δίκτυο. AOC (Advice of Charge) - στο τέλος της κάθε κλήσης το τηλέφωνο σας θα προβάλλει το ακριβές κόστος χρέωσής της (υπόκειται στον πάροχο δικτύου). Ικανότητα DIA (Direct Internet Access) Η ενσωµατωµένη Μονάδα ιαχείρισης LAN του TDS προσφέρει έναν ισχυρό τρόπο για την προσπέλαση της βάσης δεδοµένων KSU µέσω της διευθυσιοδότησης IP, ανταλλαγή δεδοµένων και εντολές από εξωτερικό διακοµιστή CT, αποστολή Φωνητικού Ταχυδροµείου στα Εισερχόµενα εκπληρώνοντας τις απαιτήσεις του UMS (Unified Messaging). Ωστόσο, το TDS έχει υψηλή ταχύτητα (56K µέγιστο),, θύρα COM για επικοιννία µε εξωτερικές συσκευές. Αυτή η διεπαφή LAN (10/100Base T - dual/fast Ethernet) είναι αφιερωµένη στις υψηλότερες ταχύτητες που απαιτούνται για ορισµένες προηγµένες λειτουργίες όπως την µεταφορά φωνής και εικόνας. Αυτή η ικανότητα του DIA βελτιώνει και την εξυπηρέτηση πελατών. Tο τµήµα υποστήριξης µπορεί να χειριστεί ερωτήµατα ή αιτήµατα ταχύτερα, πιο αποτελεσµατικά και πιο φιλικά σε κόστος. Εγγενές σύστηµα υποδοχής και Φωνητικό Ταχυδροµείο Το αυτόµατο σύστηµα υποδοχής και το φωνητικό ταχυδροµείο είναι πρακτικά αγαθά για όλα τα σύγχρονα συστήµατα επικοινωνιών. Όµως οι εξωτερικές συσκευές δίνουν αργούς χρόνους απόκρισης για τον χειρισµό των εισερχοµένων κλήσεων. Το εγγενές TDS σύστηµα Αυτόµατης Υποδοχής και το Φωνητικό Ταχυδροµείο γνωρίζουν την κατάσταση όλων των σταθµών χωρίς την διαδικασία ελέγχου που απαιτούν οι εξωτερικές συσκευές, γιαυτό το TDS µπορεί να αντιδράσει γρήγορα και να εξυπηρετήσει τους πελάτες σας πιο Αποδοτικά. Όντας, ενσωµατωµένο στο KSU, µπορεί να στείλει φωνητικά µηνύµατα σε οποιοδήποτε mailbox καιµπορεί να χρησιµοποιηθεί για σκοπούς αυτόµατων αντιγράφων ασφαλείας. Caller ID for traditional Single line stations Η ικανότητα CLI (Calling Line Identification) είνα συνήθης απαίτηση για τους περισσότερους πελάτες, βλέποντας το CLI διαµέσου της οθόνης LCD στο πληκτρολόγιο είναιµια καλή δυνατότητα, αλλά οι πληροφορίες του CLI µπορούν να ληφθούν και από ένα κανονικό τηλέφωνο CLI στην διεπαφή SLT (Single Line Telephone). Το TDS δεν µεταφέρει µόνο το εξωτερικό CLI αλλά σας δείχνει και ποια επέκταση σας καλεί κατά την διάρκεια των εσωτερικών κλήσεων. Λαµπάκι µηνύµατος σε σταθµούς µονής γραµµής Το TDS µπορεί να δηµιουργήσει σύµφωνα µε τα πρότυπα της βιοµηχανίας, κανονικά σήµατα ένδειξης αναµονής, για να ανάβει το λαµπάκι ένδειξης σε τηλέφωνα µονής γραµµής, ιδανικό για την αγορά των νοσοκοµείων ή για εφαρµογές φωνητικών µηνυµάτων µε την χρήση φθηνών, αναλογικού τύπου τηλεφώνων. Προστασία από αστοχία ρευµατοδοσίας Στην περίπτωση αστοχίας της τροφοδοσίας ρεύµατος, το σύστηµα TDS θα συνεχίσει την κανονική του λειτουργία για µια ώρα ή περισσότερο µε κανονικές µπαταρίες. Χωρίς µπαταρίες ή όταν οι µπαταρίες εξαντληθούν, το σύστηµα, εκ ρυθµίσεως, θα δροµολογήσει αυτόµατα τις κλήσεις σε τηλέφωνα µονής γραµµής, έτσι, οι επικοινωνίες θα συνεχιστούν. Όταν η τροφοδοσία επιστρέψει, το σύστηµα θα επιστρέψει στις κανονικές του συνδέσεις. Ειδοποιήσεις, Music On Hold, Background Music Το TDS επιτρέπει σε όλα τα είδη επεκτάσεων να προσπελάσουν µια ποικιλία τηλεεδοποιήσεων. Εσωτερική τηλεειδοποίηση διαµέσου των µεγαφώνων των πληκτρολογίων και των Τηλεφώνων Ελέγχου Πρόσβασης. Εξωτερική τηλεειδοποίηση µέσω εξωτερικού συστήµατος PA. To MOH (Music on Hold), επιτρέπει στους εξωτερικούς καλλούντες να ακούν µουσική όσο βρίσκονται σε αναµονή. Το προηγµένο, εγγενές σύστηµα Φωνητικού Ταχυδροµείου µπορεί να κρατήσει εγγραφες τις επιθυµητής µουσικής ή µηνυµάτων για διαφορετικές οµάδες εξωτερικών γραµµών. Το BGM (Back Ground Music) είναι ένα πλεονέκτηµα για το προσωπικό ώστε να ακούει µουσική όταν το πληκτρολόγιο είναι αδρανές.. Τηλέφωνο Ελέγχου Πρόσβασης Το ACP (Access Control Phone) προσφέρει έναν ηχητικό τρόπο στις επεκτάσεις ή στις εξωτερικές γραµµές, αισθητήρας RFID για κάρτες εγγύτητας, αποστολή ανοίγµατος θύρας, ή ενεργοποίηση σειρήνας και αισθητήρα εντοπισµού κατάστασης συναγερµού. Έχει διαφορετικούς συνδυασµούς, όπως τηλέφωνο πόρτας στην µπροστινή υποδοχή ή στην πίσω πόρτα, κανονική τοποθέτηση τηλεφώνου µε δυνατότητα ελέυθερης οµιλίας, ανταπάντησης, µεγάφωνο δυο δρόµων, πίνακας ελέγχου ασφαλείας και συσκευή ελέγχου πρόσβασης. Εφαρµογές TDS: Πολυεθνικός Οργανισµός VPNσε VoIP -Ένας αριθµός για όλα τα µέλη παγκοσµίως εντός του οργανισµού. υνατότητα CID για ξενοδοχεία, Λαµπάκι µηνύµατος στο δωµάτιο. Το ACP για δωµάτια VIP ή έλεγχος ορόφων. Το πρόγραµµα CT Star για τον τηλεφωνητή και τον έλεγχο πληροφοριών επισκεπτών, και κατάστασης δωµατίου, µηνυµάτων φωνής. Το ACP ως τηλέφωνο πόρτας για επισκέπτες για να απαντούν στην πόρτα χωρίς να την ανοίγουν, µεγάλη οθόνη LED για την προβολή κατάστασης DND (µην ενοχλείτε) ή "Καθαρίστε το δωµάτιο έξω από την πόρτα. Το ACP µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως σύστηµα εισόδου χωρίς κλειδί και/ ή ως συναγερµός ανοίγµατος πόρτας. Κλινική ή Ξενοδοχείο Το ACP δουλεύει ως µεγάφωνο δυο δρόµων για την νοσοκόµα και τον ασθενή, τον έλεγχο ασθενούς, τηλέφωνο τοίχου για την αυτόµατη απάντηση της κλήσης χωρίς το άγγιγµα οποινδήποτε κουµπιών.

7 Χαρακτηριστικά Συστήµατος: 1. Account Code Capability 2. Alarm - Station 3. Answer Call Waiting 4. Automatic Answer-Intercom 5. Automatic Attendant * 6. Automatic Call Back (Camp-On) 7. Automatic Line Access 8. Automatic Redial 9. Data and Time backup without Battery 10. Day and Night Service 11. Call Waiting 12. Call Transfer 13. Call Forwarding (Follow Me) 14. Camp On 15. Conference for more parties 16. CLI on both External and Internal Call * 17. CTI Integration * 18. Check In and Check Out 19. DID Trunk * 20. Direct Call Pick Up 21. Directory Dial for Speed Dial 22. Direct Inward System Access * 23. Distinctive Dial Tone and Ringing 24. Doorphone Calling and Opening * 25. Executive Override (Barge-In) 26. E & M Trunk * 27. Flash (Open Loop Timed Flash) 28. Hunt Group 29. Last Number Redial 30. Line Reverse Detection 31. Lock / Unlock Extensions 32. Multiple Music On Hold * 33. Macro Keys 34. One Touch Dialling 35. Paging / Meet-Me Page 36. Privacy Release 37. Programmable Keys 38. Security Code 39. SLT HOLD Operation 40. System Speed Dial and Personal Speed Dial 41. SMDR Buffers 42. Toll Restriction 43. Voic Integration * 44. Wake Up Service * Χαρακτηριστικά Προβολής: 1. Account Code Display 2. Absent Message Display 3. Call Duration Timer 4. Call Processing Information 5. CLI or Caller ID Information * 6. Called Extension Name Display 7. Conference Information 8. Date and Time Display 9. Dialed Number 10. Call Log Information 11. System Programming 12. Enhanced Station Programming 13. Message Waiting Caller Information 14. Name of Outside Caller 15. Override Identification 16. Soft Keys * : optional: for this feature. Extra cost equipment may be required

8 1. Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΩΣ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ, ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΘΥΡΩΝ, Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΣΕΣ ΘΥΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΠΑΦΗ. 2. ΟΙ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ. 3. ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ Ε1 Ή ΤΗΣ Τ1 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ISDN (ΒΡΙ,PRI), ΓΡΑΜΜΩΝ PSTN. 4. ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΘΥΡΕΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΥΡΕΣ ΓΙΑ PSTN, ISDN, PRI T1/E1, VOIP. 5. ΜΙΑ ISDN BRI ΕΧΕΙ 2 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. 6. ΜΙΑ ISDN PRI ΕΧΕΙ 30 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. 7. ΜΙΑ Τ1 ΕΧΕΙ 24 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. 8. ΜΙΑ Ε1 ΈΧΕΙ 30 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ. 9. ΜΙΑ ΚΑΡΤΑ VOIP ΕΧΕΙ 3/8/16 ΚΑΝΑΛΙΑ. 10. ΜΙΑ ΘΥΡΑ ΦΩΝΗΣ ΕΧΕΙ 4 Ή 6 ΚΑΝΑΛΙΑ. ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΑΜΠΙΝΕΣ 16 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 1280 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 500 ΓΡΑΜΜΕΣ PSTN 500 ISDN BRI 96 PRI 16 T1ήE1 16 ΘΥΡΕΣ VOIP 160 ΘΥΡΕΣ VOICE MAIL 15 ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ MMD 1280) ΙΑΣΤΑΣΗ KSU - L X W X H (MM) 438 X 411 X 107 ΒΑΡΟΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ MMD 1280) 15 KG ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ, ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ LCD, BLUETOOTH DK2-DSS 66 ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ DK3-21 ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ, ΟΘΟΝΗ LCD, DK3-31 ΟΘΟΝΗ LCD DK3-33 ΚΛΗΣΗ ON-HOOK DK-ACP ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ DK6-21 ΟΘΟΝΗ LCD, 36 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΠΛΗΚΤΡΑ DK6-21 BT ΑΝΟΙΚΤΗ ΑΚΡΟΑΣΗ, ΜΕΓΑΛΗ ΟΘΟΝΗ LCD, BLUETOOTH DK6-31 ΟΘΟΝΗ LCD, 18 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙΑ DK ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΟΥΜΠΙΑ, ON-HOOK ΚΛΗΣΗ DK2-21 (B) DK2-DSS (B) DK2-21 (W) DK2-DSS (W) DK3-21/31 (B) DK3-21/31(W) DK3-33 (B) DK3-33 (W) DK6-21/DK6-36D DK6-31/DK6-18D DK6-33/DK6-18 DK-ACP TransTel Communications Hellas Επαμεινώνδα 87, Γλυφάδα Τηλέφωνο: Κινητό : Web : TransTel Communications Inc Park Lane South, Suite 400 Jupiter, Florida 33458, USA Tel : Fax : Web : TRANSTEL PARTNER: DESIGN AND SPECIfiCATIONS ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL BRAND NAMES AND TRADE MARKS ARE THE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS. P/N:

Συνδέουμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Λύσεις NCP

Συνδέουμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Λύσεις NCP Σειρά KX-NCP Συνδέουμε τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Λύσεις NCP Οι δικτυακές τηλεπικοινωνιακές πλατφόρμες της Panasonic (KX-NCP) αποτελούν προηγμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί

Διαβάστε περισσότερα

SOPHO IPC 100. H προηγμένης τεχνολογίας IP-PBX, τηλεπικοινωνιακή λύση, για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις

SOPHO IPC 100. H προηγμένης τεχνολογίας IP-PBX, τηλεπικοινωνιακή λύση, για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις SOPHO IPC 100 H προηγμένης τεχνολογίας IP-PBX, τηλεπικοινωνιακή λύση, για μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις...φέρνει την απλότητα στον κόσμο των επιχειρησιακών επικοινωνιών Απλότητα Η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

OpenIP your mind. Promelit OpenIP. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας

OpenIP your mind. Promelit OpenIP. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας OpenIP your mind. Promelit OpenIP Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας OpenIP your mind. Ανοίξτε νέους ορίζοντες στην επιχείρησή σας. Η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση ν αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

«Μαζί μπορούμε να επιτύχουμε πολύ περισσότερα» 1ο Συνέδριο Επιχειρησιακών Συνεργατών

«Μαζί μπορούμε να επιτύχουμε πολύ περισσότερα» 1ο Συνέδριο Επιχειρησιακών Συνεργατών 1 SOPHO IPC 500 Περιεχόμενα SOPHO IPC 500 Επισκόπηση & προσδιορισμός θέσης προϊόντoς Φιλοσοφία προϊόντος Χωρητικότητες & Αρχιτεκτονική Τερματικές συσκευές Χαρακτηριστικές δυνατότητες & Εφαρμογές USPs SOPHO

Διαβάστε περισσότερα

OpenIP your mind. Promelit OpenIP extra Small. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας

OpenIP your mind. Promelit OpenIP extra Small. Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας OpenIP your mind. Promelit OpenIP extra Small Τηλεφωνικά Συστήματα IP Τεχνολογίας Ανοίξτε νέους ορίζοντες στην επιχείρησή σας. Η σύγχρονη επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει κάθε κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Δικτυακή τηλεπικοινωνιακή πλατφόρμα. Κάθε κλήση έχει σημασία! KX-NCP500 και KX-NCP1000 Ενοποιημένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις

Δικτυακή τηλεπικοινωνιακή πλατφόρμα. Κάθε κλήση έχει σημασία! KX-NCP500 και KX-NCP1000 Ενοποιημένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις Δικτυακή τηλεπικοινωνιακή πλατφόρμα KX-NCP500 και KX-NCP1000 Ενοποιημένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις Οι δικτυακές τηλεπικοινωνιακές πλατφόρμες αποτελούν προηγμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις, οι οποίες έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Panasonic ideas for life

Panasonic ideas for life Panasonic ideas for life Προηγμένα Τηλεφωνικά Κέντρα ΚΧ-ΤEΑ308 Ι ΚΧ-ΤES824 Η καλύτερη λύση για την επικοινωνία σας Για τις επικοινωνίες φωνής, το τηλεφωνικό σας σύστημα παραμένει το κύριο και βασικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό τηλεφωνικό σύστημα ΙΡ-ΡΒΧ. Νέο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας

Ψηφιακό τηλεφωνικό σύστημα ΙΡ-ΡΒΧ. Νέο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας Ψηφιακό τηλεφωνικό σύστημα ΙΡ-ΡΒΧ Νέο ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας Μία λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες της επικοινωνίας σας σήμερα και στο μέλλον Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα της απλής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Πολυχρονόπουλος Head of Corporate Market. Νέες υπηρεσίες για τις Επιχειρήσεις Απλότητα, Ευελιξία και ημιουργικότητα.

Ηλίας Πολυχρονόπουλος Head of Corporate Market. Νέες υπηρεσίες για τις Επιχειρήσεις Απλότητα, Ευελιξία και ημιουργικότητα. Ηλίας Πολυχρονόπουλος Head of Corporate Market Νέες υπηρεσίες για τις Επιχειρήσεις Απλότητα, Ευελιξία και ημιουργικότητα. Εκσυγχρονισμός Αναβάθμιση Οικονομία Απλοποίηση Ευελιξία 50 χρόνια εμπειρίας στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ Ι ΙΩΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Private Branch Exchanges (PBX s ) and the Implementation of Voice-related Services Φοιτήτρια: Κοροµηλά

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Integrated Services Digital Network ISDN

Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Integrated Services Digital Network ISDN Ψηφιακό Δίκτυο Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Integrated Services Digital Network ISDN ΤΙ ΥΠΗΡΧΕ Ένα αναλογικό τηλεφωνικό σύστημα το οποίο ήταν καλό για την μετάδοση φωνής αλλά ανεπαρκές για τις ανάγκες της σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk

Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων Ανάπτυξη υπηρεσιών VoIP στην πλατφόρμα Asterisk ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Παναγιωτόπουλος Ι. Ανδρέας Mάρτιος 2009 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

VG 121F Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η

VG 121F Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Χ ρ ή σ τ η Περιεχόμενα T1 T Περιεχόμενα Συσκευασίας 4 2 VG 121F VoIP Gateway 5 Εμπρόσθιο Πλαίσιο 5 Πλαίσιο Υποδοχών 6 Απαιτήσεις Συστήματος 7 3 Διαδικασία Εγκατάστασης Υλικού 8 3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΣΑΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εισαγωγή Η εξέλιξη των Τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, δεν έχει μεταβάλλει ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER AND ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ON-DEMAND ΑΥΞΗΣΗ CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER AND ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ON-DEMAND ΑΥΞΗΣΗ CAPACITY ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ALWAyS ΠΑΝΤΑ MORe THAN ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ you expect ΑΠΟ ΟΣΑ ΠΕΡΙΜΕΝΑΤΕ PANASONIC NS1000 SIP BUSINESS COMMUNICATIONS SERVER WITH ME ΠOIOTHTA HD QUALITY HD FULL ΕΝΙΑΙΕΣ TRANSPAReNT ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ NETWORKING ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρία Mondo Security

Η Εταιρία Mondo Security Η Εταιρία Mondo Security Λήψη σημάτων συναγερμού με χρήση όλων των τύπων δεκτών και τεχνολογιών (τηλεφωνικών, TCP/IP, GSM) Άμεση λήψη εικόνας με την έλευση του σήματος συναγερμού (OS-Vision) Υποστήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα

Υλοποίηση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα Υλοποίηση τηλεφωνικού κέντρου με λογισμικό ανοικτού κώδικα Σπουδαστές: Παντελέινας Σωτήριος Σταμέλλος Γρηγόριος Επιβλέπων καθηγητής Μίζας Χαρίλαος Συνεπιβλέπων καθηγητής Δρ. Παπαδάκης Στυλιανός ΚΑΒΑΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect Εισαγωγή στην υπηρεσία

Vodafone Business Connect Εισαγωγή στην υπηρεσία Vodafone Business Connect Εισαγωγή στην υπηρεσία Σύντομος Οδηγός Χαρακτηριστικών & Δυνατοτήτων Καλώς ορίσατε Για εμάς στη Vodafone, οι ανάγκες της επιχείρησης σας είναι πολύ σημαντικές - γι αυτό φροντίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

INTRACOM Á.Å., 2003. ÅÐÉÌÅËÅÉÁ : INTRACOM - ÔìÞìá Ôåêìçñßùóçò

INTRACOM Á.Å., 2003. ÅÐÉÌÅËÅÉÁ : INTRACOM - ÔìÞìá Ôåêìçñßùóçò netmod Óõóêåõç ôåñìáôéóìïõ äéêôõïõ isdn ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ ÅÐÉÌÅËÅÉÁ : INTRACOM - ÔìÞìá Ôåêìçñßùóçò INTRACOM Á.Å., 2003 Ïëá ôá äéêáéþìáôá ðåñß ðíåõìáôéêþò êáé âéïìç áíéêþò éäéïêôçóßáò ðïõ áöïñïýí óå áõôü

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... 2 Εισαγωγή... 3 1. Πρώτο Κεφάλαιο : Ανάλυση του Voip... 6 1.1 Η Έννοια του VOIP... 6 1.2 Ο Ρόλος και η Λειτουργία Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ VOIP ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΥΤΩΝ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ: ΓΩΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694361 2015-04-07

15PROC002694361 2015-04-07 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι 07/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Aρ. Πρωτ. ΟΙΚ. 13359 Δ/ΝΣΗ Π.Ο.Π ΤΜΗΜΑ ΤΠΕ Πλατεία Δημοκρατίας, Περιστέρι Πληρ. Κ ος Νικολαρέας 210-5701111

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Διοίκηση Μονάδων: Υπηρεσίες Voip

Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Διοίκηση Μονάδων: Υπηρεσίες Voip Αξιοποίηση ΤΠΕ στην Διοίκηση Μονάδων: Υπηρεσίες Voip Καπογιαννόπουλος Γεώργιος 1 1 Τεχνικός Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗΝΕΤ Γ Αθήνας gkapog@sch.gr Περίληψη Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην διοίκηση μονάδων είναι ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύγχρονες Τεχνικές Απομακρυσμένου Έλεγχου Συστημάτων Ασφαλείας. ΒΟΥΡΒΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου NEC Xn-120

Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου NEC Xn-120 Βασική Παραμετροποίηση Τηλεφωνικού κέντρου NEC Xn-120 ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ: ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 2 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΒΛΕΠΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεθείτε. Επικοινωνήστε. Συνεργαστείτε. Phone System

Συνδεθείτε. Επικοινωνήστε. Συνεργαστείτε. Phone System Συνδεθείτε. Επικοινωνήστε. Συνεργαστείτε. Phone System 3CX IP Τηλεφωνικό κέντρο για Windows Απελευθερωθείτε με ένα IP τηλεφωνικό κέντρο για Windows Απελευθερωθείτε από ακριβά ιδιόκτητα τηλεφωνικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού

1) Είδος ποσότητα ύψος δαπάνης. Το είδος της προμήθειας που ζητείται είναι πρόταση αναβάθμισης του τηλεφωνικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 24/11/2010 ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 148434/1 12 10 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 1: ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ 1: ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ήλωση συµβατότητας ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Sharp Telecommunications of Europe Ltd ΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ GX20 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩ ΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ. Στην παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Nokia E61

Οδηγός χρήσης Nokia E61 Οδηγός χρήσης Nokia E61 9246614 Τεύχος 4 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, NOKIA CORPORATION, ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RM-89 ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Εκπαιδευτήρια «Αδαµάντιος Σχολή» Τοπική Απασχολησιµότητα (ΤΟΠ.ΑΠ.) Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2004 ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΕ ΙΟΥ «ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

04/2014. modulus vpbx ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Τιμοκατάλογος και Περιγραφή Υπηρεσίας

04/2014. modulus vpbx ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Τιμοκατάλογος και Περιγραφή Υπηρεσίας ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ modulus vpbx ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Τιμοκατάλογος και Περιγραφή Υπηρεσίας IP 04/2014 ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 118Δ - 115 26 ΑΘΗΝΑ ΑΦΜ: 998301677 ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64444/01/Β/07/654

Διαβάστε περισσότερα